Kurser efter uddannelser 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser efter uddannelser 2014"

Transkript

1 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014

2 Kursussæson Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg tilbyder Sundhedsteamets tilbud: Tænk, spis og bevæg dig sundere... 4 Temadag: Medicinhåndtering... 5 Gratis læse- og skrivekursus... 5 AMU-uddannelser Konflikthåndtering Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling... 6 Vejlederuddannelser Praktikvejlederuddannelse for vejledere af social- og sundhedshjælperelever... 6 Praktikvejlederuddannelse for vejledere af social- og sundhedsassistentelever... 7 Demens Omsorg for personer med demens... 7 Demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens... 8 Neurologi Neurorehabilitering af senhjerneskade... 9 Kommunikation Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet... 9 Psykiatri Arbejde med sindslidende med misbrug Medicin Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Kroniker Pleje og behandling af kræftpatienter Medvirken til pleje af borger med kronisk obstruktiv lungelidelse Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen Øvrige Tidlig opsporing af sygdomstegn Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Træning af borgere i eget hjem Ernæringsscreening i ældreplejen m.m Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Kurser for ledige 6 ugers selvvalgt kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Længerevarende uddannelse Anerkendt Kompetenceudvikling for assistenter KUA Praktiske oplysninger tilbyder tidsvarende kurser. Fokus på at medarbejdernes kompetencer er i top. Der er brug for udvikling af dygtige medarbejdere på sundhedsområdet. LISBETH NØRGAARD Direktør Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Tidlig opsporing af sygdom samt velfærdsteknologiske løsninger til gavn for både demente, ældre og borgere med livsstilssygdomme. Vi hjælper gerne med at afdække dine efteruddannelsesbehov, og tilrettelægge en kompetenceudviklingsstrategi. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores kurser. 2 Kurser og efteruddannelser

3 Rigtig godt kursus - der bestemt har været grunden til mit vægttab og som giver rigtig gode redskaber, der altid kan bruges Kursistudtalelse Gratis læse- og skrivekursus GRATIS Forberedende voksenundervisning (FVU) er for dig der er over 18 år og usikker på dine læse- og skrivefærdigheder. Undervisningen, som i niveau rækker op til 9. klasses afgangsprøve, afholdes på små hold og handler om dansk i din hverdag. Emnerne og teksterne i undervisningen relateres til din arbejdsdag, og omhandler blade, aviser, vejledninger, s m.m. Du lærer at stave, læse og forstå tekster og skrive og bruge dem, og du kan vælge at gå til prøve efter endt forløb - det er frivilligt. Hvis du er i arbejde, fyldt 20 år og kortuddannet, er der mulighed for at søge om Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). Læs mere Du tilmelder dig på tlf for en test og undervisning samtidig, med mindre du kan dokumentere, at du allerede er blevet testet. Har du brug for flere informationer så kontakt Helle Holm på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg på tlf Du vil modtage individuel vejledning ift. test resultaterne, som vil vise, om du er i eller udenfor målgruppen. Test og undervisning foregår på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Kan I oprette en gruppe på ca. 15 medarbejdere fra din arbejdsplads, er der mulighed for at oprette lokale hold, hvor undervisningen kan foregå på arbejdspladsen. Sundhedsteamets tilbud Tænk, spis og bevæg dig sundere Social- og Sundhedsskolen Esbjerg tilbyder tre temaaftener for dig, som har et ønske om at tabe dig ved hjælp af sund kost, motion og et sundt tankemønster. Dette er et tilbud til dig, uanset om du ønsker at tabe få kilo eller mange kilo. Dato for hold 1: Tirsdag den 4. februar 2014 kl Tirsdag den 25. februar 2014 kl Tirsdag den 18. marts 2014 kl Opfølgning: Tirsdag den 6. maj drop ind mellem kl Sted: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N Pris: Tre inspirerende temaaftener, samt opfølgningsmøde inkl. Tanita vejning, vand og frugt. Pr. person 1.075,- kr. Vi afholder gerne lignende temadage/-aftener på din virksomhed. Vi skræddersyer også gerne efter din virksomheds ønsker. Lær at bryde uønskede, dårlige vaner og erstatte disse med nye Lær at beregne dit kaloriebehov og at sammensætte din kost i forhold til dit ønske om vægttab Bliv motiveret til at kickstarte din motion Få fokus på et liv i balance og optimere din energi Få inspirerende oplæg og gode fif, som kan skabe varige livsstilsændringer Modtag individuel vejning ud fra Tanita-vægt Dato for hold 2: Tirsdag den 16. september 2014 kl Tirsdag den 7. oktober 2014 kl Tirsdag den 28. oktober 2014 kl Opfølgning: Tirsdag den 25. nov drop ind mellem kl Sted: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Gjesinglund Allé 8, 6715 Esbjerg N Pris: Tre inspirerende temaaftener, samt opfølgningsmøde inkl. Tanita vejning, vand og frugt. Pr. person 1.075,- kr. Hold Tidspunkt Start Slut Tilmelding Testdag (kl ) FVU dansk / hold 1 Kl hver dag 2. januar januar december december 2013 FVU dansk / hold 2 Kl hver dag 15. april april marts marts 2014 FVU dansk / hold 3 Kl hver dag 2. september september august august 2014 FVU dansk / hold 4 Kl hver dag 4. november november oktober oktober 2014 Temadag Medicinhåndtering En temadag med den nyeste viden indenfor området og med indholdet: Ansvar og kompetence jævnfør lægemiddelloven Almen farmakologi Speciel farmakologi Lægemidlers virkning og bivirkning Observationer i forhold til medicin Dokumentation Medicinforgiftning Utilsigtede hændelser og risikovurdering Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og personale inden for det social - pædagogiske felt Dato: 13. maj 2014 Tilmeldingsfrist: 1. april 2014 Dato: 9. september 2014 Tilmeldingsfrist: 1. august 2014 Pris: Kr. 280,- inklusiv kaffe med brød Tilmelding: Efter først til mølle princippet Hold 1 - senest den 28. januar 2014 Hold 2 - senest den 9. september 2014 Tilmeld dig ved at sende dit navn og din adresse til Anne Thomassen: Herefter modtager du en faktura. Tid og sted: Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, begge datoer kl Du tilmelder dig ved at sende dit navn og adresse til: Anne Thomassen: 4 Kurser og efteruddannelser

4 Høj faglighed på kurset, virkelig godt sammensat høj faglighed kollegaer imellem Kursistudtalelse fra Arbejdsmiljøkursus Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling (kode 44886, gratis for AMU-målgruppen) Praktikvejlederuddannelse for vejledere af social- og sundhedsassistentelever Praktikvejledning af PAU- og sosuelever (kode 40851, gratis for AMU-målgruppen) Deltageren kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Deltageren kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Deltageren kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Deltageren har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet. Deltageren kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen. Praktikvejlederuddannelse for vejledere af social- og sundhedshjælperelever Praktikvejledning af PAU- og sosuelever (kode 40851, gratis for AMU-målgruppen) Målgruppe: Praktikvejledere og kommende praktikvejledere I samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere bliver deltageren i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælperelever. Deltageren får indsigt i uddannelsens opbygning samt forskellige læringsformer. Deltageren udvikler viden, færdigheder og holdninger i relation til vejlederjobbet, herunder evaluering og feedback til eleven. Målgruppe: Personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede. Kursusnr.: 14amu14-1 Dato: marts 2014 Tilmeldingsfrist: 10. februar 2014 Varighed: 10 dage Kursusnr.: 14amu23-1 Dato: maj og juni 2014 Tilmeldingsfrist: 7. april 2014 Kursusnr.: 14amu23-2 Dato: september og oktober 2014 Tilmeldingsfrist: 1. august 2014 Målgruppe: Praktikvejledere og kommende praktikvejledere. Varighed: 10 dage Kursusnr.: 14amu24-1 Dato: 27. januar 4. februar og februar 2014 Tilmeldingsfrist: 16. december 2013 Kursusnr.: 14amu24-2 Dato: september og oktober 2014 Tilmeldingsfrist: 11. august 2014 I samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere bliver deltageren i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedsassistentelever. Deltageren får indsigt i uddannelsens opbygning Omsorg for personer med demens (kode 44327, gratis for AMU-målgruppen) Deltageren bliver i stand til at varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og deres pårørende på en professionel og respektfuld måde. Deltageren får kendskab til almindeligt forekommende symptomer på demenssygdomme, kommunikation og samarbejde med den samt forskellige læringsformer. Deltageren udvikler viden, færdigheder og holdninger i relation til vejlederjobbet, herunder evaluering og feedback til eleven. Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere eller deltagere med tilsvarende kvalifikationer Kursusnr.: 14amu2-1 Dato: marts 2014 Tilmeldingsfrist: 27. januar 2014 Kursusnr.: 14amu2-2 Dato: oktober 2014 Tilmeldingsfrist: 25. august 2014 demente og de pårørende. Med udgangspunkt i borgerens livshistorie/ hverdagsliv vil emner som værdighed, respekt, støtte og vejledning samt lovgivningen komme i spil. Agnethe Haahr Uddannelsesleder/sygeplejerske Som uddannelseschef i kursusafdelingen vil jeg arbejde for, at vi må være en naturlig, faglig og pædagogisk medspiller ved opkvalificering af jeres medarbejdere. Vi kan tilbyde korte eller lange skræddersyede kurser og temadage til en gruppe medarbejdere, supervisionsforløb til enkeltpersoner eller grupper, fælles kompetenceløft af en større gruppe medarbejdere, individuelle kompetencevurderinger mm. Vi samarbejder gerne med andre uddannelsesinstitutioner i byen, om opgaver på flere niveauer, som vi bedst løfter i fællesskab. Lene Mackenhauer Konsulent, fysioterapeut og Master i Sundhed og Pædagogik Fungerer som sundhedsfaglig konsulent med udvikling af opgaver samt virksomhedsbesøg. Jeg vil gerne understøtte virksomhedernes og medarbejdernes ønsker om praksisnær kompetenceudvikling. Er optaget af hvordan de personlige og faglige kompetencer optimeres i et sundhedsvæsen, hvor kravene hele tiden ændres. Endvidere har jeg fokus på at vores efteruddannelsestilbud er attraktive og tidssvarende. 6 Kurser og efteruddannelser

5 Jeg har lært en masse nyt jeg kan tage med hjem og formidle videre til mine kollegaer Kursistudtalelse fra Arbejdsmiljøkurset Demens 2 Personer med demens, sygdomskendskab (kode 42673, gratis for AMU-målgruppen) Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet (kode 42674, gratis for AMU-målgr.) Neurorehabilitering af senhjerneskadede (kode 40821, gratis for AMU-målgruppen) Herdis Gregersen Underviser og sygeplejerske Pædagogisk diplomuddannelse. Modul i master i Vejledning. Underviser i: anatomi og fysiologi, sygdomslære, pædagogik, dokumentation samt spydspids indenfor velfærdstek nologi. Målgruppe: Medarbejdere der har erfaring fra arbejdet med personer med demens Varighed: 10 dage Kursusnr.: 14amu3-1 Dato: august og september 2014 Tilmeldingsfrist: 4. juli 2014 Deltageren bliver i stand til at erkende og analysere de muligheder, begrænsninger, ønsker og behov personer med demens har, så der kan skabes vilkår for udvikling af nye livsanskuelser og sociale relationer. Undervisningen vil bl.a. tage udgangspunkt i den enkeltes praksiserfaringer, og der vil være fokus på adfærd, iagttagelse, magtanvendelse og retssikkerhed. Endvidere kendskab til udredning og behandling af demens, samt valg og tilrettelæggelse af aktiviteter. Deltageren kan i det daglige social- og sundhedsarbejde medvirke ved rehabilitering af den senhjerneskadede borger for at sikre borgerens fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktionsevne. Kan i det arbejde tage udgangspunkt i den senhjerneskadedes diagnose og anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder og indgå i et tværfagligt team omkring borgeren. Kan endvidere i tilrettelæggelsen af sit arbejde tage hensyn til borgerens ønsker, behov og mål, der fremgår af neurorehabiliteringsplanen, journaler fra sygehus eller kommune. Deltageren kan i samarbejde med borgeren og de pårørende formidle viden om neurorehabilitering og inddrage borgeren og de pårørendes ressourcer. Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre medarbejdere i lignende jobfunktioner, der arbejder inden for det neuropædagogiske fagspeciale i enten kommunalt regi eller på sygehuset. Kursusnr.: 14amu74-1 Dato: juni 2014 Tilmeldingsfrist: 22. april 2014 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens (kode 42902, gratis for AMU-målgruppen) Gitte Kloster Kursussekretær Målgruppe: Social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale Kursusnr.: 14amu7-1 Dato: januar 2014 Tilmeldingsfrist: 16. december 2013 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (kode 42834, gratis for AMU-målgruppen) Kontaktperson for virksomheder og kursister på det administrative område. Vejledning i digital kursustilmelding på samt ansøgning om VEU-godtgørelse. Vejledning til ledige i forbindelse med kursustilmelding i samarbejde med A-kasse og Jobcenter. Gældende lovgivning på AMU-området. Deltageren, der arbejder med mennesker med demens, lærer at arbejde forebyggende og dæmpende i forhold til uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd. Dette ud fra en forståelse af den demente borgers situation, herunder selve den neurologiske hjerneskade, evt. somatiske årsager og betydningen af miljøet og konteksten omkring borgeren. Der er blandt andet fokus på jeg-støttende principper identifikation af dilemmaer i arbejdet samt dokumentation og det tværfaglige samarbejde. Ændrede kursusperioder? Nye kurser? Hold dig ajour på eller kontakt os på Målgruppe: Faglærte eller ufaglærte der arbejder med sundhed, omsorg og pleje eller pædagogisk arbejde. F.eks. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, plejere, portører, omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter m.v. Kursusnr.: 14amu63-1 Dato: oktober 2014 Tilmeldingsfrist: 8. september 2014 Deltageren kan påtage sig det professionelle ansvar for at etablere anerkendende relationer i arbejde med sundhed, omsorg og pleje eller i pædagogisk arbejde. I det arbejde kan deltageren tage udgangspunkt i de relevante værdier, der afspejles i formålsparagraffen for enten sundhedsloven, serviceloven eller dagtilbudsloven. På baggrund af forståelse for anerkendende grundprincipper kan deltageren i sin daglige praksis anvende grundlæggende anerkendende kommunikationsredskaber. Deltageren kan endvidere bidrage til og tage ansvar for respektfuld, værdig og udviklende dialog med brugere/ børn/patienter, pårørende og kollegaer. 8 9

6 Vi har fået udelukkende positive tilbagemeldinger, og vi vil meget gerne fortsætte det gode samarbejde Citat sikkerhedsleder Sundhed og omsorg Esbjerg kommune Arbejde med sindslidende med misbrug Medvirken til pleje af borger med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) (kode 40599, gratis for AMU-målgruppen) (kode 40121, gratis for AMU-målgruppen) Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogisk personale Kursusnr.: 14amu45-1 Dato: marts 2014 Tilmeldingsfrist: 10. februar 2014 Pleje og behandling af kræftpatienter (kode 42682, gratis for AMU-målgruppen) Deltageren vil kunne observere og analysere den sindslidendes behov, og herudfra varetage kontakten med samt plejen af borgeren. Der vil være fokus på mennesker med psykiske lidelser og misbrug, samt hvorledes hensigtsmæssig kommunikation bør foregå. Deltageren vil få indsigt i den terapeutiske og støttende samtale og få redskaber til at arbejde motivationsfremmende i forhold til misbrugere med psykisk sygdom. Endvidere bevare borgerens livskvalitet, samt indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgerens hverdag. Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter og andre med lignende kvalifika tioner, der arbejder med kræftsyge patienter på sygehusene og i primær kommunerne Varighed: 10 dage Kursusnr.: 14amu30-1 Dato: februar og marts 2014 Tilmeldingsfrist: 13. januar 2014 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (kode 47258) Målgruppe: Personer der medvirker ved administration af borgerens medicin Målgruppe: Medarbejdere, der arbejder med borgere med KOL Kursusnr.: 14amu48-1 Dato: oktober 2014 Tilmeldingsfrist: 15. september 2014 Deltageren bliver i stand til at observere borgere med KOL, og kan identificere sygdommen med fokus på specifikke symptomer. Deltageren får kendskab til luftvejenes anatomi og fysiologi. Deltageren kan arbejde forebyggende, Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (kode 46873, gratis for AMU-målgruppen) vejledende og rehabiliterende i det tværfaglige team omkring borgere med KOL. Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod social- og sundhedsassistenter og kan være relevant for faglærte og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektor, f.eks. hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, ældre- og plejeboliger og aflastnings- og korttidspladser. Kursusnr.: 14amu28-1 Dato: november 2014 Tilmeldingsfrist: 22. september 2014 Jette Kiholm Underviser, socialrådgiver, supervisor og forumkonsulent Mange års undervisningserfaring inden for social- og sundhedsområdet. Underviser primært inden for det pædagogiske og procesorienterede område. Anne Thomassen Administrativ servicemedarbejder Fungerer som blæksprutte i kur susteamet og giver interne og eksterne undervisere en hjælpende hånd. Kursusnr.: 14amu6-1 Deltageren bliver i stand til at udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejefaglige opgaver hos patienter med forskellige kræftsygdomme. Deltageren får kendskab til pleje og behandling (radikal, palliativ, alternativ), og indsigt i hvorledes livskvaliteten hos kræftpatienter og deres pårørende kan bevares, gennem hensigtsmæssig omsorg/egen omsorg. Indblik i samfundets hjælpeforanstaltninger. Ændrede kursusperioder? Nye kurser? Hold dig ajour på eller kontakt os på Dato: februar 2014 Tilmeldingsfrist: 13. januar 2014 Efter uddannelsen kan deltageren medvirke ved administration af borgernes medicin og inddrage borgeren i medicineringen. Uddannelsen giver kendskab til de almindeligst forekommende lægemidler, tværfagligt samarbejde, lovgivning og instrukser i forbindelse med lægemidler. Deltageren kan selvstændigt varetage observationer og pleje af den postoperative patient. Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til kendte komplikationer som tryksår, blodpropper, nedsat tarmfunktion, tab af muskel- og knoglemasse og delir. Desuden kan deltageren observere, vurdere, dokumentere samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser i forhold til det normale postoperative forløb. Endvidere kan deltageren anvende den sidste nye viden om optimal smertebehandling og ernæring samt have fokus på betydningen af at mindske brugen af sonde og kateter og på hensigtsmæssig forflytningsteknik. Deltageren kan observere og tilrettelægge en forebyggende indsats ved sammensatte tværfaglige problemstillinger hos den postoperative patient. Deltageren kan indgå i det tværfaglige samarbejde i et sammenhængende postoperativt forløb, herunder videregive informationer og medvirke til en målrettet forebyggende og sundhedsfremmende indsats i forhold til den postoperative patient. 10 Kurser og efteruddannelser

7 Tidlig opsporing af sygdomstegn Ændrede kursusperioder? Nye kurser? Hold dig ajour på eller kontakt os på Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. (kode 46874, gratis for AMU-målgruppen) (kode 47473, gratis for AMU-målgruppen) (kode 42952, gratis for AMU-målgruppen) Målgruppe: Social- og sundhedshjælpere og ufaglærte, der arbejder inden for social- og sundhedsområdet i primærsektoren. Kursusnr.: 14amu66-1 Dato: maj 2014 Tilmeldingsfrist: 24. marts 2014 Dette kursus er udviklet på baggrund af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Deltageren bliver i stand til at anvende sin anatomiske og fysiologiske viden til at identificere, dokumentere og handle hensigtsmæssigt ved en ændret sundhedstilstand hos borgeren. Deltagerne kender betydningen af borgerens funktionsevne og ernæringstilstand, og der er fokus på observationskompetence, kliniske indikatorer, kombination af observationer og begrundelse af observationer. Deltageren kan indgå i et tværfagligt samarbejde og medvirke til tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved såvel akut sygdomsudbrud som ved forværring af kroniske sygdomme hos f.eks. den ældre medicinske patient. Træning af borgere i eget hjem (kode 47262, gratis for AMU-målgruppen) Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra ar bej det som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Kursusnr.: 14amu15-1 Dato: maj 2014 Tilmeldingsfrist: 8. april 2014 Deltageren kan udføre den daglige dokumentation i omsorgssystemer på baggrund af viden om, hvordan omsorgssystemer anvendes til forskellige former for dokumentation. Deltageren har forståelse for, hvad der er relevant og væsentlig dokumentation i omsorgssystemer, og kan dokumentere på basis af anvendelse af en systematisk, målrettet og fremadrettet arbejdsmetode. Deltageren kan udføre sit arbejde på baggrund af kendskab til gældende lovgivning, herunder lovgivning om udveksling af persondata, samt de lokalt besluttede rammer for skriftlig dokumentation. Målgruppe: Uddannelsen er målrettet social- og sundhedspersonale, der som en del af deres jobfunktion har fokus på træning og aktivitet i borgerens eget hjem. Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper i hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og plejecentre. Kursusnr.: 14amu9-1 Dato: november 2014 Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2014 Deltageren kan medvirke til at vurdere den ældre borgers ernæringstilstand gennem screening. På den baggrund kan deltageren samarbejde med borgeren og igangsætte målrettede kostændringer med henblik på at fremme ernæringstilstanden eller forebygge fejl- og underernæring. I den forbindelse arbejder deltageren ud fra viden om de sundhedsmæssige konsekvenser ved dårlig ernæringstilstand hos ældre. Deltageren er i stand til at observere den ældre borgers ernæringsmæssige tilstand over tid og inddrage relevante samarbejdspartnere i en tværfaglig helhedsorienteret indsats. I det arbejde kan deltageren løbende evaluere, justere og dokumentere indsatsen. Kvalitetsudvikling og akkreditering på sygehusene (kode 40822, gratis for AMU-målgruppen) Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på sygehuse og i hjemmeplejen. Varighed: 2 dage Kursusnr.: 14amu27-1 Dato: maj 2014 Tilmeldingsfrist: 31. marts 2014 Inge Uldbæk Underviser og socialrådgiver Uddannet supervisor. Certificeret coach. Efteruddannet inden for konflikthåndtering. Mange års undervisningserfaring inden for social- og sundhedsområdet på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Lone Brøndum Underviser og sygeplejerske Pæda gogisk diplomuddannelse og Dobbeltdiagnoseuddannelse Underviser primært i anatomi og fysiologí, patologi, farmakologi, dobbeltdiagnoser (psykiatri og misbrug) patientsikkerhed og utilsigtede hændelser. Kursusnr.: 14amu10-1 Dato: oktober 2014 Tilmeldingsfrist: 25. august 2014 Deltageren kan, som del af det daglige omsorgsarbejde, tilrettelægge en forebyggende, vedligeholdende og udviklende træningsindsats med et rehabiliterende sigte. På baggrund af viden om effekten af fysisk aktivitet, og de sociale relationers betydning for borgerens sundhed, kan deltageren selvstændigt arbejde aktiverende med udgangspunkt i borgerens ressourcer, og derved bidrage til, at borgerens ADL-funktioner vedligeholdes, og fysisk svækkelse og social isolation undgås. Desuden kan deltageren understøtte borgerens genoptræning af funktioner på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau, herunder observere og videreformidle relevant information til samarbejdspartnere. Arbejdet tager udgangspunkt i borgerens mål for genoptræningen, og udføres under vejledning fra relevante fagpersoner, eksempelvis terapeuter. Deltageren kan arbejde med kvalitetsudvikling og akkreditering ud fra viden om Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner og den danske kvalitetsmodel. Deltageren kan gøre opmærksom på uhensigtsmæssige arbejdsgange, forstår formålet med kvalitetsudviklingsarbejdet, herunder akkreditering, og kan indgå i arbejdet med selvevaluering, audits samt opfølgning på resultaterne. Endvidere kan deltageren medvirke til fortsat kvalitetsudvikling og kvalitetsstyring, samt bidrage til løsningsforslag ud fra kvalitetscirklen. Launy Gregersen Underviser og VEU-konsulent Cand. mag, organisationskonsulent og coach. 12 Kurser og efteruddannelser 2014 Arbejder primært med forandringsprocesser, ledelsesudvikling og supervision. 13

8 En masse ny viden om forflytningsteknik, masterturner og spilerdug, som jeg kan bruge i hverdagen Kursistudtalelse fra Arbejdsmiljøkurset Lisbeth Leth Underviser og fysioterapeut Klinisk vejlederuddannelse Underviser primært på kurser indenfor aktiviteter og aktiverende tilgang, rehabilitering, træning, forflytning, bariatri, ergonomi og arbejdsmiljø, samt spydspids indenfor rehabilitering. Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde (kode (gratis for AMU-målgruppen) Målgruppe: Fag- og ufaglærte medarbejdere, hvis daglige omsorgsarbejde involverer brug af velfærdsteknologiske løsninger Kursusnr.: 14amu71-1 Dato: august 2014 Tilmeldingsfrist: 28. juli 2014 Deltageren kan bringe velfærdsteknologien i anvendelse i det daglige omsorgsarbejde. Deltageren kan støtte borgeren i at være selvhjulpen ved at vejlede borgeren i brugen af relevante velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og hverdagsliv. Deltageren har forståelse for etiske og arbejdsmæssige aspekter ved velfærdsteknologi og kan forholde sig professionelt hertil. På baggrund af viden om og forståelse for relevante velfærdsteknologiske muligheder på omsorgsområdet kan deltageren indgå i dialog med borgere og pårørende om velfærdsteknologiske hjælpemidler samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere. Desuden kan deltageren bidrage til, at arbejdet udføres under hensyntagen til retningslinjer, kvalitetskrav og standarder for inddragelse af velfærdsteknologi. 6 ugers selvvalgt kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Deltageren får et kompetenceløft som kan øge kommende jobsøgningsmuligheder Anerkendt Kompetenceudvikling for assistenter KUA (Gratis for AMU-målgruppen) Esbjerg Kommune har visioner for deres arbejdsmiljø 72 nye forflytningsvejledere er sprunget ud efter tre lærerige kursusdage på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Et kursus med titlen: Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet, hvor der har været fokus på evnen til i et etisk perspektiv at arbejde kreativt og refleksivt med personforflytninger. Kursets tilblivelse og indhold er udarbejdet i tæt samarbejde med kommunens sikkerheds- og terapeutansvarlige samt en ildsjæl fra et områdecenter sammen med en konsulent fra Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Et rigtig godt samarbejde, der er blevet løftet af to meget dygtige undervisere fra skolen, hvilket afspejles i de meget flotte evalueringer fra de 72 nye forflytningsvejledere. Lone Bendixen Kursussekretær Kontaktperson for virksomheder samt kursister på det administrative område. Vejledning i digital kursustilmelding på samt ansøgning om VEU-godtgørelse. Vejledning til ledige i forbindelse med kursustilmelding i tæt samarbejde med A-kasse og jobcenter. Målgruppe: Ledige social og sundhedshjælpere Varighed: 30 dage Kursusnr.: 14amu59-1 Dato: 31. marts-14. maj 2014 Tilmeldingsfrist: 14. februar 2014 Kursusnr.: 14amu59-2 Dato: 3. november-12. december 2014 Tilmeldingsfrist: 19. september 2014 Indhold: Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen, 5 dage (kode 40933) Velfærdsteknologi i det daglige arbejde, 3 dage (kode 47260) Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet, 3 dage (kode 42834) Samarbejde med ældre om gode kostvaner, 2 dage (kode 42933) Dokumentation og evaluering i pæd-/sosu-arbejdet, 3 dage (kode 40142) Træning af borgere i eget hjem, 3 dage (kode 47262) Tidlig opsporing af sygdomstegn, 5 dage (kode 46874) Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge, 5 dage (kode 44782) Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser, 1 dag (kode 40823) Forløbet består af en basisdel på 16 dage med følgende AMU-mål: Sundhedspædagogik, Kvalitet i offentlige velfærdsydelser, Velfærdsteknologi, Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet, Dokumentation og evaluering. Endvidere et fagspecifikt modul på minimum 24 dage. Modulerne kan tilrettelægges fleksibelt, således at målene er rettet mod dine kompetenceområder. I 2014 har vi valgt at udbyde Klinisk observation, refleksion og handling (24dage) Det accelererede patientforløb (24 dage) Den alvorligt syge og palliation (24 dage) Basisdelen har været en del af de 12 ugers efteruddannelsesforløb for SSAér, så måske du kan gå direkte til fagmodulet. Om tidspunkt for afholdelse følg med på eller kontakt konsulent Lene Mackenhauer for flere oplysninger på tlf Der kan søges VEU-godtgørelse samt tilskud til transport og logi. Er du ledig kan du deltage efter en ledighedsperiode på 18 uger

9 oerskovgruppen.dk Praktiske oplysninger AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) Alle har adgang til AMU-uddannelse Hovedmålgruppen er ufaglærte og faglærte til og med erhvervsuddannelsesniveau, og for denne målgruppe er AMU-uddannelse gratis. Dog er der få AMU-uddannelser, hvor der er en mindre deltagerbetaling på mellem ca. kr. 120,00 kr. 180,00 pr. deltager pr. dag. For deltagere med en videregående uddannelse skal den fulde kursusudgift betales, da der ikke gives tilskud fra staten til denne gruppe. Satsen er ca. kr. 550,00 pr. deltager pr. dag. En videregående uddannelse forældes aldrig i forhold til betaling af kursusudgiften. Deltagerbetaling og kursusudgift opkræves i henhold til Undervisningsminiseriets takstkatalog. Ledige skal kontakte skolen for tilmelding. Kontakt A-kassen eller Jobcenteret inden tilmelding. Tilmelding Tilmelding til AMU-uddannelse foregår elektronisk af virksomhedens kursusadministrator via portalen Det kræver digital signatur samt retten til at administrere kurser. VEU-godtgørelse og fravær Virksomhederne søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud elektronisk via portalen Det kræver digital signatur samt retten til at søge om VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelse skal senest være søgt fire uger efter sidste kursusdag. Fraværet fratrækkes i VEUgodtgørelsen og kan ses på portalen. Sats og målgruppe for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) Satsen for VEU-godtgørelse er kr ,00 pr. uge for fuldtid (niveau 2013), og svarer til 80% af højeste dagpengesats. På AMU kan der søges om VEU-godtgørelse, hvis deltageren er i beskæftigelse, og har været ansat 14 dage hos samme arbejdsgiver. Forudsætning for at kunne modtage VEU er, at deltageren er ufaglært eller faglært på erhvervsuddannelsesniveau, eller at deltageren ikke har anvendt sin videregående uddannelse i fem år. Der kan max søges VEU-godtgørelse og befordringstilskud i 10 uger inden for et kalenderår. AMU-uddannelsesbevis Et uddannelsesbevis udleveres til deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Gebyr ved udeblivelse For tilmeldte deltagere, som udebliver fra uddannelsen, betaler arbejdsgiver: Kr ,00 hvis uddannelsen varer til og med en uge. Kr ,00 hvis uddannelsen varer mere end en uge. Gebyr ved for sen framelding For tilmeldte deltagere, som frameldes uddannelsen senere end en uge før uddannelsesstart betaler arbejdsgiver: Kr ,00 hvis uddannelsen varer til og med en uge. Kr ,00 hvis uddannelsen varer mere end en uge. Ved lovligt forfald opkræves ingen gebyr. Vi tager forbehold for lovændringer og andre forhold, der kan få betydning for økonomien på AMU-kurserne. Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglund Allé Esbjerg N Tlf Fax Åbningstid: Mandag-torsdag kl og fredag kl

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis Kursusprogram, Opkvalificering af SSA Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 18. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874) Tirsdag d. 19. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2013

Kurser efter uddannelser 2013 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg tilbyder Individuel kompetencevurdering (IKV)...........................................

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker

d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker d d Palliative hjemmesygeplejersker Kræftens Bekæmpelse Palliative hjemmesygeplejersker Palliative hjemmesygeplejersker Fordi det kan forbedre livskvaliteten hos uhelbredeligt syge kræftpatienter det vil

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 KURSER 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen på TEC Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 I dette katalog finder du en oversigt over kurser- og efteruddannelsesmuligheder inden for de fagområder,

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. 1 Klinisk undervisning på Kafferisteriet kan foregå i følgende moduler:

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Kurser 2016 Familieplejere

Kurser 2016 Familieplejere Kurser 2016 Familieplejere Kursus Dato AMU kurser Konflikthåndtering Børn og unge med adfærdsog kontaktforstyrrelser Dokumentation d. 10+11+12.05 & 30.05 2016 d. 06+07.09 & d. 20+21 september d. 01+02+03.11

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

K A T A L 2 O12 G. Kurser og efteruddannelser

K A T A L 2 O12 G. Kurser og efteruddannelser K A T A L 2 O12 G Kurser og efteruddannelser Nye tider - Nye krav - Nye tiltag - Nye kompetencer Velkommen til kursusafdelingen Kompetencekravene inden for social- og sundhedsområdet er i rivende udvikling.

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Fagprofil social- og sundhedshjælper.

Fagprofil social- og sundhedshjælper. Odder Kommune. Fagprofil social- og sundhedshjælper. For social- og sundhedshjælpere ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Årsberetning 2012 for grunduddannelse. Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus

Årsberetning 2012 for grunduddannelse. Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus Årsberetning 2012 for grunduddannelse Fælles Akut Modtagelse Sydvestjysk Sygehus Uddannelsespladser i FAM På årsplan har FAM 62 ordinære uddannelsespladser, hertil kommer studerende på modul 13 og modul

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer

Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Nyt fra EPOS - nye uddannelser, analyser og konferencer Augustseminar 2012 Fredag d. 17. august v. John Steffensen & Mette Nørholm Lidt om sekretariatet (SEVU) SEVU: Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet

Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Et værdigt liv med demens DSR s forslagskatalog på demensområdet Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-65 Foto: Lena Rønsholdt Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere