DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGLIG BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på Før du bruger apparatet skal du nøje læse vejledningerne Helbred og sikkerhed. Transportboltene skal fjernes, før maskinen tages i brug. Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan de fjernes. PRODUKTBESKRIVELSE APPARAT Topplade. Sæbeskuffe 3. Betjeningspanel 4. Lågegreb 5. Låge 6. Vandfilter/nødafløbsslange (hvis tilgængelig) - bag fodpanel - 7. Fodpanel (aftageligt) 8. Justerbare fødder (4) BETJENINGSPANEL kg Tænd/sluk-knap (nulstilling/udtømning ved tryk og holdt nede). Indstillingsknap 3. Automatisk dosering/beholder 1 4. Automatisk dosering/beholder 5. Opfrisk-knap 6. Følerindikator 7. Færdig tid-knap 8. Temperatur-knap 9. Centrifugeringshastighed-knap 10. Valgmulighedsknap (Tastlås ved tryk og holdt nede) 11. Start / Pause-tast 1. OK-tast (bekræft) 13. OP-tast 14. NED-tast 15. Display 16. Indikatorer for valg 17. Programtaster

2 SÆBESKUFFE Håndtér sæbeskuffen forsigtigt. Undgå at trække eller skubbe sæbeskuffen for hårdt under åbning og lukning. Automatisk dosering: VIGTIGT: Brug kun flydende vaskemiddel i vaskemiddelbeholderne ( 1 og ). Brug aldrig vaskepulver. 1. Rum 1 Almindeligt flydende vaskemiddel ELLER Flydende specialvaskemiddel (f.eks. til farvet tøj, uld, sportstøj osv.) VIGTIGT: Fyld aldrig skyllemiddel i Beholder 1. Maksimal påfyldningsmængde: 600 ml. Beholder Skyllemiddel ELLER Flydende vaskemiddel (almindeligt vaskemiddel eller specialvaskemiddel til f.eks. farvet tøj, uld eller sportstøj) Maksimal påfyldningsmængde: 400 ml. Vælg den ønskede konfiguration under AUTOMATISK DOSERING - IBRUGTAGNING i BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. Mærkaterne på rummenes klapper kan drejes eller udskiftes efter den valgte konfiguration. Manuel dosering: Vaskemiddelrum til manuel dosering Vaskepulver eller flydende vaskemiddel Tilsætningsmidler Hvis du bruger vaskepulver, må rummet højst fyldes til max - mærket. Softener Udløserknap Tryk ned for at tage sæbeskuffen ud til rengøring. Softener Vaskemiddelanbefalinger til forskellige typer af vasketøj Vasketøjstype Temperaturområde Anbefalet vaskemiddeltype Hvidt robust vasketøj (koldt-95 ) Kraftige vaskemidler Hvidt sart vasketøj (koldt-40 ) Milde vaskemidler, der indeholder blegemiddel og/eller optiske blegemidler Lyse farver/pastelfarver (koldt-60 ) Vaskemidler, der indeholder blegemiddel og/eller optiske blegemidler Kraftige farver (koldt-60 ) Farvevaskemidler uden blegemiddel/optiske blegemidler Sorte/mørke farver (koldt-60 ) Specielle vaskemidler til sort/mørkt vasketøj FØRSTEGANGSBRUG Se afsnittet om DAGLIG BRUG for oplysninger om, hvordan du vælger og starter et program. FØRSTE VASK Hvis du sætter stikket i vaskemaskinen, tænder den automatisk. Du vil blive bedt om at indstille det ønskede displaysprog. Tryk på OP- eller NED-tasten for at vælge sprog, og bekræft ved at trykke på OK-tasten. Indstil derefter vaskemaskinen efter vandets hårdhed i dit område (vælg blødt, middelhårdt eller hårdt), og vælg, om du vil bruge Beholder i sæbeskuffen til skyllemiddel eller vaskemiddel (automatisk doseringssystem). For at fjerne eventuelle rester fra fremstillingsprocessen: Vælg programmet bomuld med en temperatur på 95 Kom en lille mængde højeffektivt vaskemiddel i sæbeskuffens rum til manuel dosering (højst 1/3 af den mængde, som vaskemiddelproducenten anbefaler til let snavset tøj), og tryk på knapperne for automatisk dosering - lamperne i disse knapper skal være slukket. Start programmet uden at fylde vasketøj i. AUTOMATISK DOSERINGSFUNKTION Vaskemaskinens sæbeskuffe har to beholdere til automatisk tilsætning af flydende vaskemiddel og skyllemiddel.

3 DA Før denne funktion anvendes, skal instruktionerne i BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING/AUTOMATISK DOSERING følges: 1. Indstil vandets hårdhedsgrad. Indstil indhold i Beholder. Beholder 1 er som standard indstillet til vaskemiddel (det vaskemiddel, du bruger mest) og Beholder er indstillet til skyllemiddel. Hvis du ikke bruger skyllemiddel, kan du indstille Beholder til et andet vaskemiddel. 3. Kontrollér/justér de forvalgte doseringsmængder. Systemet leveres som standard med følgende doseringsværdier: 80 ml vaskemiddel for Beholder 1 30 ml skyllemiddel for Beholder De forvalgte doseringsværdier skal ændres til de doseringsværdier, som er angivet på emballagen for dit vaskemiddel og skyllemiddel. Når den automatiske doseringsfunktion er indstillet, fyldes det relevante produkt i beholderne, og de tilhørende mærkater sættes på beholderne som beskrevet i BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING/AUTOMATISK DOSERING IBRUGTAGNING. DAGLIG BRUG Se Brugs- og vedligeholdelsesvejledning for flere oplysninger om funktioner/se sidste side for oplysninger om, hvordan du får fat i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen 1. ILÆGNING AF VASKETØJ Klargør dit vasketøj i henhold til anbefalingerne i afsnittet GODE RÅD OG TIPS. Kontroller, at lynlåse er lukket, og at bændler er bundet sammen. Åbn lågen, og fyld vaskemaskinen. Overhold de imale vægtangivelser, der findes i programoversigten. LUK LÅGEN Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder fast mellem lågen og gummitætningen. Luk lågen, så du kan høre den klikker lukket. 3. ÅBN FOR VANDHANEN Sørg for, at vaskemaskinen er tilsluttet lysnettet. Åbn for vandhanen 4. TÆND VASKEMASKINEN Tryk på tænd/sluk-knappen. Der vises en animation, og der kommer en lyd. Det sidst brugte program lyser. Bagefter er vaskemaskinen klar til at blive betjent. 5. INDSTIL DET ØNSKEDE PROGRAM Vælg program: Tryk på programsymbolet på betjeningspanelet. Programmets navn, standardvarigheden, temperaturen og centrifugeringshastigheden samt den imale tøjmængde vises på displayet. Skift temperatur, hvis det er nødvendigt Tryk på temperaturknappen. Displayet viser, at temperaturen kan indstilles. Tryk flere gange på temperaturknappen ELLER tryk på OP- eller NED-tasten, til den ønskede temperatur vises på displayet. Skift centrifugeringshastighed, hvis det er nødvendigt Tryk på centrifugeringsknappen. Displayet viser, at centrifugeringshastigheden kan indstilles. Tryk flere gange på centrifugeringsknappen ELLER tryk på OP- eller NED-tasten, til den ønskede centrifugeringshastighed eller Skyllestop vises på displayet. Vælg valgmuligheder, hvis det er nødvendigt Tryk på knappen for valgmuligheder. De valgmuligheder, der kan vælges for programmet, vises på displayet. Tryk på OP- eller NED-tasten for at bladre gennem listen med valgmuligheder. Tryk på OK-tasten for at vælge en valgmulighed. Symbolet for valgmuligheder lyser på betjeningspanelet. Du deaktiverer en valgt valgmulighed ved at trykke på OK-tasten igen. Visse ekstrafunktioner / funktioner kan vælges ved at trykke direkte på knappen: 1 Hvis denne valgmulighed ikke kan vælges for programmet, slukkes den automatisk, når der trykkes på knappen. Se afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER for mere information. 6. TILSÆT VASKEMIDDEL Hvis du vil tilsætte vaskemiddel manuelt, skal du trække sæbeskuffen forsigtigt ud og tilsætte vaskemidlet (og tilsætningsmidler) nu, som angivet i afsnittet SÆBESKUFFEN. Træk ikke sæbeskuffen hårdt, når den skal åbnes. Følg doseringsanbefalingerne på vaskemiddelpakken. Hvis du har valgt FORVASK eller SLUTTID, skal du følge instruktionerne i afsnittet PROGRAMMER OG VALGMULIGHEDER og FUNKTIONER. Luk altid sæbeskuffen ordentligt bagefter. Hvis vaskemaskinen skal dosere vaskemidlet automatisk, skal du blot kontrollere, at de automatiske doseringsfunktion er aktiveret (se afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER/Automatisk dosering). Vaskemidlet tilsættes af det automatiske doseringssystem, når programmet er startet. 7. START PROGRAM Tryk på og hold Start/Pause inde, indtil knappen lyser stabilt; programmet starter. Hvis du har valgt automatisk dosering, viser displayet tilsætning af vaskemidlet, når programmet er startet. Følg instruktionerne, der er angivet i afsnittet VALGMULIGHEDER, FUNKTIONER OG INDIKATORER/Automatisk doseringsfunktion. 3

4 8. SKIFT ET KØRENDE PROGRAM, HVIS DET ER NØDVENDIGT Du kan stadig ændre indstillingerne, mens et program kører. Ændringerne vil blive anvendt, forudsat at den pågældende programfase ikke er færdig endnu. Tryk på den pågældende knap (for eksempel "Centrifugeringshastighed" for at ændre centrifugeringshastigheden). Displayet viser, at værdien kan indstilles. Tryk på OP- eller NED-tasten for at indstille værdien. For valgmuligheder, der kan vælges med knappen for Valgmuligheder: Tryk på OP- eller NED-tasten for at vælge en valgmulighed. Tryk derefter på OK-tasten for at bekræfte eller fravælge valgmuligheden. Programmet vil fortsætte automatisk. For at ændre indstillingerne for et kørende program kan du også Tryk på Start/Pause for at sætte det igangværende program på pause Udfør indstillingsændringerne Tryk på Start/Pause igen for at fortsætte programmet. 9. SÆT ET KØRENDE PROGRAM PÅ PAUSE OG ÅBN LÅGEN, HVIS DET ER NØDVENDIGT Tryk på og hold Start/Pause inde for at sætte et kørende program på pause. Forudsat at vandstanden ikke er for høj, eller vasketøjet ikke er for varmt, lyser lågeindikatoren. Du kan åbne lågen, for eksempel for at tilføje/fjerne vasketøj. Luk lågen igen og tryk på Start/Pause for at fortsætte med programmet. 10. NULSTIL ET KØRENDE PROGRAM, HVIS DET ER NØDVENDIGT Tryk på og hold tænd/sluk -knappen inde, indtil displayet angiver, at programmet er annulleret. Vandet løber ud, programmet slutter, og lågen låses op. 11. SLUK VASKEMASKINEN, NÅR PROGRAMMET ER FÆRDIGT Displayet viser, at vaskeprogrammet er afsluttet, og indikatoren "Låge åben" lyser - du kan tage vasketøjet ud Tryk på tænd/sluk for at slukke vaskemaskinen. Hvis du ikke slukker den, slukkes vaskemaskinen automatisk cirka et kvarter efter programmet er færdigt for at spare på strømmen. Lad lågen stå på klem, så vaskemaskinen kan tørre indvendigt. INDSTILLINGER Følgende indstillinger kan ændres/vælges: Sprog på display/tastelyde/alarm for færdigt program/kontrast på display/vandets hårdhedsgrad/øko-indstilling (automatisk sluk efter afsluttet program)/dispensering til eller fra (permanent aktivering eller deaktivering af automatisk dosering af vaskemiddel)/ kalibrering (tilpasning af beholdernes doseringsmængde efter anbefalingerne for vaskemidlet eller skyllemidlet)/indhold i Beholder (= indstil Beholder til vaskemiddel eller skyllemiddel)/ gendannelse af fabriksindstillingerne. Tryk på knappen Indstillinger. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at trykke på OP- eller NED-tasten. Tryk derefter på OK-tasten. Tryk på OP- eller NED-tasten for at indstille den ønskede værdi eller vælge i menuen, og bekræft ved at trykke på OK-tasten. Luk tilstanden Indstillinger ved at trykke på OP- eller NED-tasten, indtil displayet angiver at du kan lukke og bekræft herefter ved at trykke på OK-tasten. Efter nogle sekunder afsluttes tilstanden Indstillinger automatisk. GODE RÅD OG TIPS SORTÉR DIT VASKETØJ EFTER Type af stof/vaskeanvisning (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tøj til håndvask) Farve (adskil farvet og hvidt tøj, vask nye farvede varer separat) Størrelse (vask tøj med forskellig størrelse sammen for at forbedre vaskeeffektiviteten og for bedre at fordele tøjet i tromlen) Skånevask (vask småt tøj - såsom nylonstrømper - og tøj med kroge - såsom bh'er - i en stofpose eller pudebetræk med lynlås. TØM ALLE LOMMER Genstande som mønter eller sikkerhedsnåle kan beskadige vasketøjet samt tromlen. VASKEMÆRKER Temperaturen i vaskebaljesymbol angiver den højest mulige temperatur til at vaske tøjet. Normal mekanisk virkning Reduceret mekanisk virkning Meget reduceret mekanisk virkning Må kun håndvaskes RENGØR VANDFILTERET REGELMÆSSIGT Hjælper til at undgå, at det kan blive tilstoppet, og at afløbsvandet ikke længere kan pumpes ud. Se afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE/ Rengøring af vandfilter i Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen. BESPARELSER OG MILJØ Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen til den anbefalede, imale mængde for programmet, som angivet i programoversigten. Overskrid ikke vaskemiddeldoseringerne, der er angivet på vaskemidlets emballage. Brug af den automatiske doseringsfunktion. Spar energi ved at bruge et 60 i stedet for et 95 -vaskeprogram eller et 40 i stedet for et 60 -vaskeprogram. For bomuld anbefales programmet Øko Bomuld ved 40 eller 60. Spar energi og tid ved at centrifugere ved en høj centrifugeringshastighed for at mindske tøjets vandindhold før tørring i tørretumbler. Må ikke vaskes 4

5 DA PROGRAMOVERSIGT Skyllemiddel Vaskemiddel og tilsætningsmidler Vaskemiddel Skyllestop Maks. centrifugeringshastighed (o/min) Sluttid Automatisk dosering Kan vælges direkte Centrifugering Opfrisk Hurtigvask Kraftigt skyl Meget snavset Colours 15 Plettet 15 Varm afslutning Forvask Max påfyldning (Kg) Temperatur Vaskemærker Kan vælges ved hjælp af valgmulighedsknappen Program 1 ØKO BOMULD BOMULD Koldt/95 BLANDET 6,0 SYNTETISK 3,5 SKÅNEVASK,5 ULD,0 FARVET 6,0 Koldt/30 3,0 SKYL/ CENTRIF. CENTRIFUGERING TØMMER SKJORTER,5 DYNE 3,0 SENGETØJ 3,5 CASHMERE Koldt/30,0 SPORT 3,5 JEANS 5,0 BABYTØJ 5,0 MINIVASK 1,0 HURTIGVASK Valgbar/optional Ikke valgbar/anvendelig Skal anvendes Kan anvendes 5

6 PROGRAMMER Overhold anvisningerne på vaskemærket på dit vasketøj. ØKO BOMULD Normalt snavset bomuldsvasketøj. Standardbomuldsprogram og bedste program ved 40 C og 60 C med hensyn til kombineret vand- og energiforbrug til vask af bomuldstøj. Værdierne på energimærket er baseret på dette program BOMULD Normalt til meget snavset og robust bomuld og linned, såsom håndklæder, undertøj, duge, osv. BLANDET Let til almindeligt snavset tøj af kraftig bomuld, lærred, kunstfibre og blandinger med disse. 1-times program. SYNTETISK Almindeligt snavset vasketøj af kunstfibre (som f.eks. polyester, polyacryl, viskose osv.) eller blandinger af disse med bomuld. SKÅNEVASK Fint vasketøj lavet af sarte stoffer, som kræver skånsom behandling. ULD Uldtøj forsynet med Woolmark- og maskinvasksymbol, samt stoffer af silke, hør, uld og viskose mærket med håndvaskesymbol. HURTIGVASK 30 Let snavset vasketøj af bomuld, syntetisk og blandinger med disse. Opfriskningsprogram til vasketøj uden pletter. FARVER Let til almindeligt snavset vasketøj af bomuld, syntetisk og blandinger med disse; også skånevask. Hjælper til at bevare farver. SKYL/CENTRIF. Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust vasketøj. CENTRIFUGE Separat program med intensiv centrifugering. For robust vasketøj. FORBRUGSDATA 30 UDTØMNING Separat program til at udtømme vandet, uden centrifugering. SPECIAL- PROGRAMMER Man indstiller et af de følgende programmer ved at vælge specialprogrampositionen. Tryk på NED- og OP-tasterne for at vælge et af de programmer, der er vist nedenfor. Det valgte program er markeret med >. Tryk på OK-tasten for at bekræfte det valgte program. SKJORTER Skjorter, bluser og fint forretningstøj lavet af bomuld, syntetisk og blandinger med disse. DYNE Store genstande såsom soveposer, vaskbare tæpper, bademåtter, puder og dyner, som er fyldt med fjer eller syntetisk materiale. SENGETØJ Hvidt og kulørt sengetøj af bomuld og syntetiske fibre eller blandinger af begge. CASHMERE Cashmeretøj af høj kvalitet, som kan maskinvaskes eller håndvaskes. SPORT Normalt snavset og svedig sportstøj lavet af bomuldsjersey eller mikrofibre. Inkluderer en forvask - du kan også tilføje vaskemiddel i forvaskkammeret. Brug ikke skyllemiddel. JEANS Normalt snavset cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker. BABYTØJ Normalt snavset babytøj lavet af bomuld og/eller lærred. Sæbeskum skylles endnu mere grundigt ud, hvilket hjælper med at beskytte den følsomme babyhud. MINIVASK Bomuld og/eller syntetisk vasketøj fremstillet af temperaturbestandige stoffer. Ideelt program til at vaske lidt på en økonomisk måde. Disse data kan afvige i dit hjem på grund af ændrede forhold i temperatur for indløbsvand, vandtryk, osv. PROGRAM TEMPERATUR ( C) MÆNGDE (KG) VAND (L) ENERGI (KWH) OMTRENTLIG PROGRAMVARIGHED (T:MIN) UDEN HURTIGVASK MED HURTIGVASK OMTRENTLIG RESTERENDE FUGTINDHOLD (%) Blandet 40 6,0 6 0,40 01:00 00:55 55 Bomuld 95 10,0 (.) 97,70 0: Bomuld 60 10,0 (.) 95 1,70 0:35 01:55 55 Bomuld 40 10,0 (.) 77 1,00 03:30 0:0 55 Syntetisk 60 3,5 46 0,95 0:0 01:0 35 Syntetisk 40 3,5 44 0,65 0:0 01:0 35 ØKO BOMULD 60 10,0 (.) 48 0,48 06:00 04:00 53 øko BOMULD 60 5,0 31 0,36 04:00 * 53 ØKO BOMULD 40 5,0 31 0,33 04:00 * 53 Værdier målt under normale forhold i henhold til IEC/EN Vand, energi og restfugtighed refererer til standardindstillingen for programmerne, uden valgmuligheder.. = vaskemaskinens imale fyldningskapacitet De akustiske værdier på mærkeskiltet henviser til apparatet efter fuldført installation med klæbepuder monteret på vaskemaskinens bund i henhold til de separate anvisninger herom. * Varighed angivet efter registrering af mængde Øko Bomuld er standardprogrammet til vask af normalt snavset bomuldstøj, og det er det mest effektive program med hensyn til kombineret vand- og energiforbrug. Af hensyn til energibesparelse kan den reelle vandtemperatur afvige fra den angivne programtemperatur. Strømforbrug i slukket tilstand: 0,5 W/i standbytilstand: 0,5 W. 6

7 EKSTRAFUNKTIONER, FUNKTIONER OG INDIKATORER DA Se Programtabellen for at kontrollere, om valgmulighederne er tilgængelige for det valgte program VALGMULIGHEDER, som kan vælges direkte ved at trykke på den pågældende knap Opfrisk Hjælper med at holde din vasketøj frisk, hvis du ikke kan tage det ud kort efter programslut. Vaskemaskinen begynder at rotere vasketøjet regelmæssigt i kort tid efter programslut. Denne rotation vil vare op til ca. 6 timer efter afslutningen af dit vaskeprogram. Du kan stoppe det når som helst ved at trykke på en vilkårlig knap; lågen låses op, og du kan tage vasketøjet ud. VALGMULIGHEDER, som kan vælges ved at trykke på knappen Valgmuligheder Forvask Hjælper med at rense meget snavset vasketøj ved at tilføje en forvask til det valgte vaskeprogram. Forlænger programmet med cirka 0 minutter. For tilsætning af vaskemiddel til forvask automatisk: Kontrollér, at det automatiske doseringssystem er aktiveret (se FUNKTIONER/Automatisk dosering) manuelt: Tilsæt vaskemiddelmængden til forvasken direkte i tromlen i en vaskebold, før programmet startes. Varm afslutning Programmet slutter med en varm skylningsfase. Det afslapper fibrene i dit vasketøj, og vasketøjet føles behageligt varmt, når du tager det ud kort tid efter programslut. Plettet 15 Hjælper til at fjerne alle slags pletter, undtagen fedt/ olie. Programmet begynder med en vaskefase med koldt vask. Forlænger programmet med cirka 10 minutter. Forbehandling anbefales til genstridige pletter. Kan ikke vælges til Bomuld 95. Colours 15 Hjælper med at bevare farverne på dit vasketøj ved at vaske det med koldt vand (15 ). Sparer energi, der anvendes til opvarmning af vand, og sikrer samtidig et godt vaskeresultat. Egnet til let snavset farvet vasketøj uden pletter. Kontrollér, at vaskemidlet er velegnet til lave vasketemperaturer (15 eller 0 C). Kan ikke vælges til Bomuld 95. Meget snavset Hjælper med at rense meget snavset, plettet vasketøj ved at optimere effektiviteten af tilsætningsmidler til pletfjerning. Kom en passende mængde tilsætningsmiddel til pletfjerning (i pulverform) i rummet til manuel dosering af vaskemiddel sammen med vaskemidlet (kun i pulverform). Kan forlænge programmets varighed med op til 15 minutter. Egnet til brug med oxygenbaserede pletfjernere og blegemidler. Anvend aldrig klor- eller perboratholdige blegemidler! Kraftigt skyl Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i vasketøjet ved at forlænge skyllefasen. Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, for mennesker, der lider af allergi og for områder med blødt vand. Hurtigvask Muliggør hurtigere vask. Anbefales til kun let snavset vasketøj. Kan ikke vælges til Bomuld 95. FUNKTIONER Automatisk dosering 1 Tilsætter flydende vaskemiddel og (eventuelt) skyllemiddel automatisk fra beholderne i vaskeskuffen. For at sikre en korrekt dosering skal denne funktion indstilles som nævnt i afsnittet IBRUGTAGNING/Automatisk dosering og som beskrevet i detaljer i BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING/AUTOMATISK DOSERING IBRUGTAGNING. Når du har gennemført opsætningen, skal du kontrollere, at der er fyldt vaskemiddel/skyllemiddel på beholderne i overensstemmelse med den valgte konfiguration: Hvis du bruger skyllemiddel:»» Beholder 1: vaskemiddel»» Beholder : skyllemiddel I denne konfiguration lyser knapperne for Beholder 1 og Beholder under indstillingen af et program for at vise, at den rigtige mængde vaskemiddel og skyllemiddel tilsættes, når programmet startes. Hvis du i visse tilfælde ikke vil tilsætte skyllemiddel, skal du blot deaktivere Beholder ved at trykke på den tilhørende knap. Hvis du ikke bruger skyllemiddel:»» Beholder 1: det mest brugte vaskemiddel»» Beholder : andet vaskemiddel I denne konfiguration kan du kun vælge én beholder, når du indstiller et program. Kontrollér, at den rigtige beholder er valgt, afhængig af hvilket vaskemiddel, du til bruge til det valgte program. Vaskemidlet tilsættes kun fra den beholder, hvor knappen lyser. Hvis du i nogle tilfælde vil dosere vaskemidlet manuelt (f.eks. hvis du vil bruge et andet vaskemiddel), skal du blot deaktivere beholderne ved at trykke på knapperne og tilsætte vaskemidlet i rummet til manuel dosering. Beholderne deaktiveres kun for ét program. Den automatiske doseringsfunktion aktiveres automatisk igen for det næste program, du indstiller. Når der mangler vaskemiddel/skyllemiddel i en af beholderne, vises en advarsel på displayet, når vaskemaskinen tændes, og når programmet afsluttes. Desuden blinker knappen for den relevante beholder nogle gange. Når denne meddelelse vises første gang, er der som regel nok vaskemiddel i beholderen til to eller tre programmer mere. Når en beholder er helt tømt for vaskemiddel/skyllemiddel, vises en advarsel for tom beholder på displayet samt en meddelelse om, at dosering kan foretages manuelt. Lampen i knappen for den tomme beholder blinker nogle gange. Den/de tomme beholdere skal fyldes, eller vaskemidlet skal tilsættes manuelt. Hvis du vil deaktivere den automatiske doseringsfunktion permanent (fordi du foretrækker at dosere vaskemidlet manuelt), skal du trykke på knappen Indstillinger og indstille funktionen til Fra. Indstillingen skal slås til igen, før du igen kan anvende funktionen. VIGTIGT: Der må aldrig fyldes vaskepulver i beholderne. Pulver skal altid doseres manuelt. Skyllemiddel kan ikke doseres manuelt. Det kan kun anvendes i Beholder i det automatiske doseringssystem. 7

8 Skyllestop (vælges på centrifugeringsknappen) Undgår automatisk centrifugering af vasketøjet ved afslutningen af programmet. Vasketøjet forbliver i det sidste skyllevand, displayet viser skyllestop og programmet fortsætter ikke. Velegnet til sart vasketøj, som ikke er egnet til centrifugering, eller som bør centrifugeres med en lav centrifugeringshastighed. Ikke egnet til silke. Sådan vælges Skyllestop : Tryk på centrifugeringsknappen. Vælg Skyllestop. Symbolet for skyllestop lyser på displayet. Displayet angiver, når programmet er nået til skyllestop. Vælg: udtømning af vandet, ingen centrifugering: Tryk på centrifugeringsknappen eller OP- eller NEDtasten for at vælge centrifugeringshastigheden 0. Eller vælg programmet Udtømning. Tryk derefter på Start/ Pause: Vandet udtømmes, og programmet er færdigt. centrifuger vasketøjet: standard centrifugeringshastigheden blinker - start centrifugeringen ved at trykke på Start/Pause. Eller vælg en anden centrifugeringshastighed ved at trykke på centrifugeringsknappen og OP- eller NED-tasten og trykke på Start/Pause. Færdig tid Giver mulighed for at have vasketøjet klart på det ønskede tidspunkt, ved at indstille en forsinkelse for programmets afslutning. Vælg en forsinkelse på op til 3:30 timer. Kun hvis vaskemiddel tilsættes manuelt: Brug vaskepulver - ikke flydende vaskemiddel - sammen med denne funktion for at fylde vaskemiddelrummet til manuel dosering. Vælg program, temperatur og ekstrafunktioner. Tryk på knappen Færdig tid knappen lyser. Tryk på OP- eller NED-tasten for at vælge en forsinkelse på op til 3:30 timer. Tryk på Start / Pause - forsinkelsens nedtælling starter. Displayet viser perioden Færdig tid (= tid til programmet afsluttes) og programmets standardvarighed. Programmet starter automatisk, i tide til at være færdig i slutningen af forsinkelsesperioden. Efter start af programmet vises programmets aktuelle status på displayet i stedet for forsinkelsen. Forsinkelsen annulleres ved at trykke på Start/Pause for at annullere forsinkelsen. For at starte det valgte program med det samme, skal du trykke på Start/ Pause igen eller trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede for at annullere hele programindstillingen. Blokering af knapper Sådan låses knapperne og tasterne på betjeningspanelet mod uønsket betjening. For at låse: Vaskemaskinen skal være tændt. Tryk på knappen for valgmuligheder og hold den inde, til displayet viser, at tasterne er låst. Knapperne og tasterne er nu låst. Kun tænd/sluk virker. Hvis du slukker for vaskemaskinen og tænder den igen, vil tastelåsen forblive aktiv, indtil du låser den op. For at låse op: Tryk på knappen for valgmuligheder igen, og hold den inde i mindst 3 sekunder, til displayet viser, at tasterne er låst op. INDIKATORER Lågen kan åbnes Energi-/ Vand-monitor Giver feedback om energi- og vandforbrug for din programindstilling. Jo færre indikatorer der lyser, jo mere økonomisk er din programindstilling. Kan stadig tilpasse efter registreringsfase af vasketøjsmængde. Fejl: Hold øje med displaymeddelelsen. For eventuelle fejl, se afsnittet Fejlfinding i "Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen". Afkalkning En displaymeddelelse vil minde dig regelmæssigt om at afkalke vaskemaskinen. Find passende afkalkningsmiddel til vaskemaskinen på For at annullere displaypåmindelsen skal du trykke på OK-tasten. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING OG FEJLFINDING Se Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen for vedligeholdelse og rengøring, samt for fejlfinding. Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen kan rekvireres som følger: Serviceafdeling; ved brug af telefonnummeret i garantihæftet Download fra Bauknecht websitet KONTAKT AF SERVICEAFDELINGEN Oplys begge numre på servicemærkaten på lågens inderside ved henvendelse til serviceafdelingen. Telefonnummeret står i garantifolderen. DK Bauknecht Registreret varemærke, der tilhører gruppen af Whirlpool selskaber 001 n 8

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Registrér venligst dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance Læs omhyggeligt, før

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P

Brugsanvisning. Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P DA Brugsanvisning Vaskemaskine ZWH 7140 P ZWH 7160 P Indhold Om sikkerhed 2 Frostsikring _ 4 Miljøhensyn 4 Produktbeskrivelse _ 5 Tekniske data 5 Installation _ 6 Ibrugtagning 9 Tilpasning _ 10 Daglig

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine.

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. UKR NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26)

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) WHT1114LSIN Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan

Læs mere

Vaskemaskine ASKO W6751

Vaskemaskine ASKO W6751 Vaskemaskine Kære ASKO-kunde! Tak, fordi du har valgt dette skandinaviske kvalitetsprodukt, som er fremstillet i Vara i Sverige. Vi vil gerne overbevise dig om, at din nye maskine er lige så god på indersiden

Læs mere

Vaskemaskine Brugsanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning BWG486W0 Kære kunde. Læs denne brugervejledning først! Tak, fordi du valgte et Blomberg produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater produktet, der er fremstillet af materialer

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning

Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning BWD384W0 Læs venligst denne brugervejledning først! Kære kunde. Tak, fordi du valgte et Blomberg-produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater fra dit produkt,

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på http://www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS

PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS PROFESSIONEL HØJHASTIGHEDS VASKEMASKINE 6,5kg MODEL MED AFLØBSPUMPE MANUAL TIL INSTALLATION, VEDLIGEHOLDESE OG MASKINEBETJENING 1010073 Udstedelses dato: Nov 2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger maskinen

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning for vaskemaskine

Brugsanvisning for vaskemaskine Brugsanvisning for vaskemaskine Tillykke med Deres valg af en vaskemaskine fra Gorenje. Deres nye vaskemaskine lever op til alle krav, der stilles til miljørigtig vask, som er meget økonomisk med hensyn

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VASKEMASKINE LS1407E

VASKEMASKINE LS1407E VASKEMASKINE LS1407E HN 10210 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før vaskemaskinen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger... 2 Vaskemaskinens

Læs mere

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VEJLEDNING NL PT SV RU DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 12700 http://da.yourpdfguides.com/dref/616935

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 12700 http://da.yourpdfguides.com/dref/616935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE

Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE Type WDE 1250 BETJENINGSVEJLEDNING VASKEMASKINE Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med din nye vaskemaskine og

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 H160I NE

05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 H160I NE 05651302English.qxd 02-04-03 12:58 Page 1 Washing machine Instructions for use H160I NE 05651302Danish.qxd 07-04-03 20:25 Page 135 Indhold Side Indledning 136 Generelle leveringsmeddelelser 137 Sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FE1405 http://da.yourpdfguides.com/dref/650633

Din brugermanual ZANUSSI FE1405 http://da.yourpdfguides.com/dref/650633 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 846 260 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine...

Indhold. Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... Indhold Sider Sikkerhedsanvisninger... 4 Miljøbeskyttelse/energisparetips... 4 Emballage og kasseret udstyr... 4 Her er din vaskemaskine... 5 1 - Installationsvejledning Fjernelse af transportsikringer...

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine PROFESSIONAL WMC84V. ADVARSEL: Læs brugsanvisningen, før maskinen tages i brug. Kære kunde!

Brugsanvisning Vaskemaskine PROFESSIONAL WMC84V. ADVARSEL: Læs brugsanvisningen, før maskinen tages i brug. Kære kunde! Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er en kombination af rene linjer,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-nds M.-Nr. 09 845 490 Indhold Miljøbeskyttelse...

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498

Din brugermanual SIEMENS WD260100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION

Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION 1 En reserveret vasketid skal påbegyndes senest 15 minutter efter den tid der reserveret på turtavlen ellers har andre ret til at overtage

Læs mere

BRUGSANVISNING VASKEMASKINE

BRUGSANVISNING VASKEMASKINE DK BRUGSANVISNING VASKEMASKINE www.gorenje.com Tak fordi du har valgt at købe vores vaskemaskine. Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til håndtering af vasketøj. Vasketøjet bliver perfekt hvidt

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A. G B2 C2 p

VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A. G B2 C2 p VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A G B2 C2 p A B1 B2 C1 C2 G H V p PROGRAM- OG TEMPERATURVÆLGER Med denne tast kan De vælge det vaskeprogram, De måtte have brug for. De skal blot dreje på tasten, (hvilket

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt

Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt Enhver kan vaske og dosere sæbe. Men kun Miele kan gøre det perfekt Miele W1 med TwinDos - unikt doseringssystem med 2-komponent vaskemiddel. Køb en Miele W1-vaskemaskine med TwinDos i perioden 1. september

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5741. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5741. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5741 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 493 580 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer.

Bevare hvidhedsgraden i hvidt tøj og farveintensiteten i farvede og printede varer. INDHOLD 1. Formålet med vask 2. Vejledning for varer med min. 50% polyester 3. Vejledning for varer med min. 50% bomuld 4. Stof med besætning i kontrastfarve 1 1. Formålet med vask Fjerne snavs og pletter.

Læs mere

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160

Spirit proline. Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri WEI 9080 / 9100 / 9120 / 9130 / 9160 Betjeningsvejledning Vaskemaskiner til erhverv, ejendomme og industri Følg sikkerhedsanvisninger! Maskinen bør først tages i brug efter gennemlæsning af denne vejledning! Spirit proline WEI 9080 / 9100

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5064 MopStar 60

Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5064 MopStar 60 Brugs- og opstillingsanvisning vaskemaskine PW 5064 MopStar 60 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 443

Læs mere

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra.

Vask. Slukke Sæt programvælgeren på Fra. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Det bliver omhyggeligt kontrolleret, at alle maskiner

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWF 14781W http://da.yourpdfguides.com/dref/3893888 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning.

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning. Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FL1200 http://da.yourpdfguides.com/dref/657744

Din brugermanual ZANUSSI FL1200 http://da.yourpdfguides.com/dref/657744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE

WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE WASHER-DRYER KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE KOMBIMASKINE INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING VEJLEDNING EN SV DA Indholdsfortegnelse 1. Anvisninger for sikker og korrekt brug 2 2. Installationsanvisninger

Læs mere

Mikrofiber. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Mikrofiber. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Vibeke Bang Olsen December 2013 Undervisningsministeriet. (December 2013). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg i samarbejde

Læs mere

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com

da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com da Brugs- og opstillingsvejledning WM16Y791DN Vaskemaskine www.siemens-home.com Deres nye vaskemaskine Du har besluttet dig for at købe en premium vaskemaskine fra Siemens. Vaskemaskinen udmærker sig ved

Læs mere