Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009"

Transkript

1 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Ortopædkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 1

2 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte organisering af akutområdet i forhold til specialet Det ortopædiske speciale omfatter forebyggelse, diagnostisk, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med skader, sygdomme og medfødte misdannelser i bevægeapparatet af såvel traumatisk som ikke traumatisk art. Hos nogle patienter skal der udføres kirurgiske indgreb, og hos andre skal der ske en bandagering som led i behandlingen. Der vil foregå elektiv ortopædkirurgi på specialesygehusene, som drejer sig om Vejle, Grindsted, Middelfart og Sønderborg samt på akutsygehusene, som omfatter OUH, Svendborg, Esbjerg, Aabenraa og Kolding. Vedrørende organisering af det akutte område følges implementeringen af regionens akutplan med udbygning og tilpasning af akutsygehusene, så de vil være i stand til at løfte opgaven. Denne udbygning forventes gennemført inden for de kommende 4-5 år. I denne periode vil organisatoriske ændringer i forbindelse med akutmodtagelse skulle ske inden for de eksisterende bygningsrammer. 1.2 Generel beskrivelse af og overvejelser over sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer De højtspecialiserede funktioner forventes alle at blive udført på OUH samt på enkelte andre afdelinger, hvor der udarbejdes formaliserede samarbejdsaftaler. Det forventes, at OUH skal varetage samtlige regionale funktioner inden for specialet i samarbejde med 0-2 andre sygehuse i regionen. På enkelte områder vil der blive etableret formaliserede samarbejdsaftaler. 1.3 Generel beskrivelse af og overvejelser over sammenhængen til andre specialer Afdelinger med hovedfunktion samles på sammen matrikel med både akut og elektiv kirurgi. Det er vigtigt at bevare såvel det akutte som det elektive på samme matrikel for at opretholde kirurgernes kompetence inden for en række fagområder. Sygehuse med akutfunktion skal have adgang til assistance fra anæstesiologer med intensivafsnit i niveau II med mulighed for umiddelbart assistance. Organkirurgi med mulighed for assistance umiddelbart. Intern medicin med mulighed for assistance umiddelbart. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 2

3 Diagnostisk radiologi med mulighed for assistance i løbet af kort tid mhp. konventionelt røntgen, ultralydsdiagnostisk og intervention/ct-skanning samt MR-skanning. Disse funktioner er til stede på alle de afdelinger, der i akutplanen er udpeget som akut afdelinger. Herudover etableres der formelle aftaler om mulighed for assistance fra Klinisk Mikrobiologi. Der vil foregå et tæt samarbejde med Laboratoriecenter, Fysioterapi og Ergoterapi, Nuklearmedicinske Afdelinger og Patologiske Afdelinger. Foruden akutcentrene vil der blive etableret elektiv center, hvor der udføres elektiv ortopædkirurgi, og hvor der vil være en begrænset vagtdækning. Det drejer sig om sygehusene i Grindsted, Vejle og Sønderborg. 1.4 Implementering Som udgangspunkt forventes specialeansøgningen implementeret fra 1. januar 2010, og der vil således på dette tidspunkt være etableret tilstedeværelsesvagt på specialistniveau inden for de ortopædkirurgiske specialer på samtlige akutsygehuse. På OUH kan varetagelse af alle regions- og højt specialiserede funktioner samt eventuelt udviklingsfunktioner medføre behov for øget kapacitet. Det samme kan være tilfældet på de andre afdelinger i regionen. Den endelige udbygning af akutplanen vil tidligst kunne gennemføres, når nybyggeriet af akutmodtageenhederne er færdige om ca. 4-5 år. Det drejer sig om flytning af den akutte ortopædkirurgi fra Vejle til Kolding Sygehus og fra Sønderborg til Aabenraa. 1.5 Udvikling og fremtidsplaner Der foregår allerede på nuværende tidspunkt et tæt samarbejde mellem de ortopædkirurgiske afdelinger i Region Syddanmark, således er alle speciallæger organiseret i faggrupper inden for de ni fagområder i specialet. Denne udvikling planlægges fortsat, således at der er en meget tæt samarbejdsfunktion mellem speciallægerne på sygehusene. Dette vil muliggøre arbejde efter fælles retningslinjer og behandlingsprincipper. Der vil på sigt ske en styrkelse af universitetsfunktionen på OUH i takt med udbygningen af det nye universitetshospital. På nuværende tidspunkt behandles samtlige lidelser inden for det ortopædkirurgiske spektrum på sygehusene i Region Syddanmark, bortset fra enkelte områder som primære knogletumorer og enkelte patientgrupper indenfor børneortopædien. Akutfunktionen på Kolding Sygehus vil udbygges i takt med opførelse af et helt nyt akutcenter med tilhørende sengeafsnit. Første etape forventes at stå færdig om 4-5 år og den sidste del i 2018 samtidig med færdiggørelsen af universitetshospitalet. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 3

4 Inden for det ortopædkirurgiske område er udviklingsområderne plexuskirurgi, brusktransplantation og diskusproteser, som alle forventes at blive taget til OUH samt yderligere optimering af hele protesekirurgien og den minimale invasive kirurgi. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 4

5 2 Specialets hovedfunktionsniveau 2.1 Generel beskrivelse af og overvejelser over den planlagte organisering af hovedfunktionerne i specialet Hovedfunktionerne inden for ortopædkirurgien omfatter en række diagnoser og operative indgreb inden for den almen ortopædkirurgi samt modtagelse og primær behandling af traumepatienter. Den traumatologiske hovedfunktion vil blive udført på OUH, Svendborg Sygehus, Esbjerg Sygehus, Kolding Sygehus og Aabenraa Sygehus. I en overgangsperiode, indtil ombygningen på Kolding Sygehus er færdig, vil der være akutmodtagelse på Vejle Sygehus. Herefter flytter den akutte funktion fra Vejle til Kolding De øvrige hovedfunktioner udføres i varierende omfang på alle afdelinger i regionen. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 5

6 3 Specialets regionsfunktionsniveau 3.1 Overvejelser over den planlagte organisering af regionsfunktionerne i specialet I region Syddanmark planlægges med følgende regionsfunktioner: Odense Universitetshospital I Region Syddanmark planlægges regionsfunktionen inden for samtlige områder af ortopædkirurgien på OUH. Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Formaliseret samarbejde inden for knænære osteotomier, unicom-partmentelle knæalloplastikker samt revisonsknæalloplastikker. Regionsfunktion inden for håndkirurgi (undtagen højtryks-injektioner med vævstoksisk materiale). Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Regionsfunktion for revisionskirurgi på forreste korsbånd. Sydvestjysk Sygehus, Grindsted Formaliseret samarbejde inden for knænære osteotomier, unikompartmentelle alloplastikker samt revisionsknæ. Sygevestjysk Sygehus, Esbjerg Regionsfunktion inden for alle tre områder af skulder- /albuekirurgien. Sygehus Lillebælt, Vejle Formaliseret samarbejdsaftale inden for revisionsknæalloplastik og knænæreosteotomier og unikompartmentelle knæalloplastikker. Herudover formaliseret samarbejde vedrørende højtspecialiserede funktioner inden for hofte- og knæalloplastikker omfattende kompleks primær hofte- eller revisionshoftealloplastik med stort knogeletab og revisionsknæalloplastik med stort knogeletab. Sygehus Lillebælt, Kolding Regionsfunktion inden for kirurgisk behandling af scaphoideum frakturer samt operativ behandling af karpale frakturer. Regionsfunktion inden for fod-/ankelkirurgi på alle tre områder. Formaliseret samarbejdsaftale for børneortopædien inden for alle tre områder. Sygehus Lillebælt, Middelfart Regionsfunktion inden for rygkirurgien omfattende lumbale degenerative lidelser med mindre deformiteter, konservativ behandling af deformiteter hos børn og voksne. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 6

7 3.2 Befolkningsunderlag Befolkningsunderlaget i Region Syddanmark er , som er fordelt mellem sygehusene. For langt de fleste funktioner, Odense Universitetshospital varetager er dette befolkningsunderlaget. Hvor regionsfunktionerne er fordelt på flere sygehuse er befolkningsunderlaget fordelt med til Odense Universitetshospital og ligeligt mellem de øvrige sygehuse. Fordeling mellem sygehusene afspejles i skema 2 b. For de sygehuse, hvor der indgås formaliserede samarbejdsaftaler, fremgår befolkningsunderlaget af skema 2 b. Befolkningsunderlaget for disse sygehuse indgår samtidig i det sygehus, som har den regions/højtspecialiserede funktion. 3.3 Overvejelser over opfyldelsen af krav til varetagelsen af regionsfunktioner i specialet Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Regionsfunktion inden for håndkirurgi. Alle regionsfunktioner inden for håndkirurgien, undtagen højtryksinjektion med vævstoksisk materiale Vagtforhold: Speciallæge med tilkaldevagt med møde inden for 30 min. Samarbejde med andre specialer i huset samt øvrige ortopædkirurger i regionen. Adgang til udstyr nødvendigt: Der er adgang til røntgen, CT- og MR- samt UL-skanning. Befolkningsunderlag og volumen: Se bilag 2B. Samarbejde med andre sygehuse: Samarbejder med håndkirurgisk afdeling på OUH. Derudover fagligt samarbejde med de øvrige håndkirurger i regionen. Andre særlige forudsætninger: Der findes en uddannet håndkirurg til at varetage funktionen på nuværende tidspunkt. Det vil således være nødvendigt med en væsentlig oprustning af håndkirurgien i Sønderborg for at kunne varetage regionsfunktionen inden for håndkirurgien. Det skal påpeges, at dette vurderes som værende muligt Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Regionsfunktion inden for revisionskirurgi på forreste korsbånd. Vagtforhold: Tilstedeværelsesvagt af speciallæger Samarbejde med de andre specialer i huset samt øvrige ortopædkirurger i regionen. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 7

8 Adgang til udstyr nødvendigt: Røntgen, CT- og MRskannere forefindes. Befolkningsunderlag og volumen: Se bilag 2B. Samarbejde med andre sygehuse: OUH. Andre særlige forudsætninger: Der findes to speciallæger til at varetage funktionen på nuværende tidspunkt. Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Regionsfunktion inden for skulder-/albuekirurgi Vagtforhold: Speciallæge i tilstedeværelsesvagt. Samarbejde med andre specialer på tværs af huset. De fleste specialer forefindes. Faciliteter og udstyr: Der forefindes konventionelt røntgen, UL-, CT- og MR-skanner. Befolkningsunderlag: Se bilag 2B. Samarbejde med andre sygehuse: OUH. Andre særlige forudsætninger: Der findes i øjeblikket fire speciallæger, der udfører indgreb inden for ovenstående områder. Sygehus Lillebælt, Kolding Regionsfunktion inden for kirurgisk behandling af scaphoideum frakturer og behandling af karpale frakturer samt regionsfunktion indenfor fod-/ankelkirurgi inkl. tåalloplastikker, bagfodskirurgi og kombinationen af artrodese, osteotomier og senetranspositioner. Vagtforhold: Har i øjeblikket tilkaldevagt fra bolig inden for 30 min. Der planlægges med tilstedeværelsesvagt, som forventes etableret i indeværende år. Der indføres en speciel traumevagt den Samarbejde med andre specialer: Tæt samarbejde med anæstesiologer, organkirurger og karkirurger samt reumatologer og mediciner. Adgang til faciliteter og udstyr: Mulighed for konventionelt røntgen, UL-, CT- og MR-skanninger. Befolkningsunderlag: Se bilag 2B. Samarbejde med andre sygehuse: Samarbejde med OUH på ovennævnte områder. Andre særlige forudsætninger: Der er allerede opbygget stor funktion inden fod-/ankelkirurgien, hvor der er to overlæger og to afdelingslæger, som udelukkende beskæftiger sig med funktionen. Én overlæge beskæftiger sig med fod-/ankelkirurgi og håndkirurgi. Sygehus Lillebælt, Middelfart Regionsfunktion inden for rygkirurgi. Der etableres i Region Syddanmark, Rygkirurgisk Center på Middelfart Sygehus pr omfattende sammenflytning af den reumatologiske rygfunktion fra Region Syddanmark og rygkirurgien fra Region Syddanmark. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 8

9 Odense OUH varetager regionsfunktion inden for samtlige syv fagområder i ortopædkirurgien. Denne funktion er allerede veletableret. Vagtforhold: Speciallæger i tilstedeværelsesvagt, og traumespecialister i supplerende døgndækkende beredskab. Man er desuden aktuelt i færd med at etablere en traumevagt med tilkaldefunktion. Samarbejde: Der samarbejdes på tværs med samtlige øvrige specialer på OUH. Samtlige specialer er repræsenteret. Adgang til faciliteter og udstyr: Der forefindes konventionelt røntgen, CT-, MR- og PET-skannere herunder døgnberedskab til radiologisk interventionsbehandling. Befolkningsunderlag og volumen: Se bilag 2B. Samarbejde med andre sygehuse: Der er i Region Syddanmark etableret faglig samarbejdsstruktur inden for alle fagområder, hvor lægerne i regionen inden for hvert fagområde mødes flere gange årligt. Andre særlige forudsætninger: Afdelingen har som beskrevet allerede opbygget kompetencerne inden for de forskellige fagområder til at varetage regionsfunktionerne. Bilag 2 er vedlagt for alle de nævnte sygehuse. 3.4 Formaliseret samarbejde Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Formaliseret samarbejde inden for revisonsknæalloplastikker, knænære osteotomier og unikompartmentelle knæalloplastikker. Vagtforhold: Speciallæge i tilkaldevagt Tæt samarbejde med øvrige kliniske afdelinger på Sønderborg Sygehus. Der er tæt fagligt samarbejde med de øvrige afdelinger i regionen inden for fagområdet knæalloplastikkirurgi. Faciliteter og udstyr: Der forefindes CT-, MR-, UL-skannere og konventionelt røntgen. Befolkningsunderlag: Se bilag 2B. Særlige forudsætninger: Afdelingen udfører i dag knærevisioner, uni-hemicap,, men ikke unikompartmentelle knæalloplastikker. Der er ansat 3 speciallæger til at varetage funktionen. Sydvestjysk Sygehus, Grindsted Formaliseret samarbejde inden for revisionsknæalloplastikker og knænære osteotomier og unikompartmeltelle knæalloplastikker. Vagtforhold: Speciallæge i tilkaldevagt Samarbejde: Øvrige kliniske afdelinger i huset. Adgang til faciliteter og udstyr:. Der forefindes CT-, MR-, UL-skannere og konventionelt røntgen. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 9

10 Befolkningsunderlag og volumen: Se bilag 2B. Samarbejde: Samarbejde med OUH. Andre særlige forudsætninger: Der findes i øjeblikket fem speciallæger der udfører ovenstående indgreb. Sygehus Lillebælt, Vejle Formaliseret samarbejde vedr. revisionsknæalloplastikker, knænære osteotomier og unikompartmentelle knæalloplastikker. Vagtforhold: Speciallæge i tilkaldevagt. Samarbejde med de øvrige afdelinger på Vejle Sygehus. Adgang til faciliteter og udstyr: Der forefindes røntgen, CT-, MR- og UL-skannere. Befolkningsunderlag og volumen: Se bilag 2B. Samarbejde: Samarbejdsaftaler med OUH. Derudover tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i regionen, der udfører lignende kirurgi. Andre særlige forudsætninger. Ovenstående operationer udføres i øjeblikket af tre speciallæger. Der er i afdelingen etableret referencecenterfunktion inden for alloplastikkirurgi. Der udføres såvel osteotomier, unikompartmentelle knæalloplastikker samt revisionsknæ. Sygehus Lillebælt, Kolding Formaliseret samarbejde inden for børneortopædi. Vagtforhold: Har i øjeblikket speciallæger i tilkaldevagt fra hjemmet. Der planlægges med tilstedeværelsesvagt, som planlægges etableret i indeværende år. Samarbejde med andre specialer: Tæt samarbejde med pædiater, anæstesiologer, organkirurger og karkirurger samt reumatologer og mediciner. Adgang til faciliteter og udstyr: Mulighed for konventionelt røntgen, UL-, CT- og MR-skanning. Befolkningsunderlag: Se bilag 2B. Samarbejde med andre sygehuse: Samarbejde med OUH på ovennævnte områder. Andre særlige forudsætninger: Der er etableret formaliseret samarbejde mellem den børneortopædkirurgiske sektor på OUH og Kolding Sygehus. Samtlige fem speciallæger inden for børneortopædien fra Odense indgår i arbejdet og deltager på skift i arbejdet på Kolding Sygehus, således at funktionen allerede forefindes. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 10

11 4 Specialets højt specialiserede niveau 4.1 Overvejelser over den planlagte organisering af højt specialiserede funktioner i specialet OUH varetager de højt specialiserede funktioner i Region Syddanmark. Ortopædkirurgisk Afdeling O varetager allerede nu en række lands-landsdels og landsfunktioner og ønsker fortsat at varetage en række højtspecialiserede funktioner, og på nogle områder i formaliseret samarbejde med andre afdelinger i og udenfor regionen, jf. skema 2b. En af de i skema 2b nævnte højtspecialiserede funktioner, artroscopisk mosaikplastik/osteoplugs er en ny højtspecialiseret funktion, som afdelingen også ønsker at ansøge om, idet det vurderes, at der på OUH er grundlag for umiddelbart at kunne iværksætte, kvalitetssikre og håndtere denne funktion. Af skema 2b fremgår det også, at der er et mindre antal højtspecialiserede funktioner, som afdelingen ikke ønsker at ansøge om. Det drejer sig om områder med lille volumen, som har karakter af landsfunktioner, som det ikke synes relevant at fortynde, eller områder der kræver samarbejde med andre funktioner, som ikke er etableret eller forventes etableret ved OUH. Endelig er der tre funktionsområder, som beskrives i specialeudmeldingen for neurokirurgi som højt specialiserede funktioner, der både kan varetages i neurokirurgisk og ortopædkirurgisk regi, og som på OUH aktuelt og i fremtiden vil blive varetaget i ortopædkirurgisk afd. O. Det drejer sig om: Vertebroplastik behandling (Neurokirurgisk afd. U, OUH) idet denne funktion på OUH varetages af Ortopædkirurgisk Afdeling O i et samarbejde med Neurokirurgisk afd. U i den lokale rygcenterfunktion. Nervelæsioner på overarm (Neurokirurgisk afd. U, OUH), idet det er aftalt med Neurokirurgisk Afdeling U, at disse operationer varetages af Ortopædkirurgisk afdeling O. Carpaltunnelsyndrom og andre nervekompressionssyndromer på underarm. Hvor første funktion varetages af Ortopædkirurgisk Afdeling og anden funktion varetages af såvel Neurokirurgisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling. Det skal bemærkes at funktionen vedrørende Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 11

12 nervekompressionssyndromer i praksis også varetages på hovedfunktionsniveau og i primærsektoren. På OUH er alle relevante specialer i traumesammenhæng på samme matrikel. Samtidig er der igennem de seneste år opbygget et samarbejde, der opfylder de forventninger, der er til traumecentre på level I. Der er således udarbejdet visitationsretningslinjer, etableret enstrenget modtagelse og udarbejdet traumemanual, som sikrer modtagelse og primær håndtering efter bedste internationale standarder (ATLS principper). Traumecenterfunktionen involverer de fleste af OUH s afdelinger og samarbejdet understøttes af en tværfaglig arbejdsgruppe, der løbende justerer manualen. Der er etableret en traumedatabase, som sammen med Ulykkesanalysegruppens data fra skadestuen, benyttes til at følge udviklingen på området og monitorere kvaliteten af behandlingen. Der er aktuelt et arbejde i gang med at etablere en landsdækkende database i samarbejde med de øvrige traumecentre. 4.2 Befolkningsunderlag Det er et befolkningsgrundlag på mindst ca. 1,2 mio. indbyggere, og for landsfunktioner for hele landet. 4.3 Overvejelser over opfyldelsen af krav til varetagelsen af højt specialiserede funktioner i specialet De fleste af de i skema 2b angivne højtspecialiserede funktioner, varetages allerede på OUH, disse funktioner ønskes videreført. Vagtforhold: Der er etableret de relevante vagthold, bl.a. med speciallæge i generel tilstedeværelsesvagt, et særligt supplerende beredskab indenfor traumatologien, replantations/håndvagt i tilkald og rygkirurger i beredskab. Samarbejde: Der er etableret de relevante samarbejdsaftaler med andre specialer, f.eks. vedrørende håndtering af svært- og multitraumatiserede patienter, sårpatienter, rygpatienter, patienter med neuropædiatriske lidelser og sarcompatienter. Faciliteter og udstyr: Der er de fornødne faciliteter og udstyr til at kunne håndtere de ønskede højt specialiserede funktioner. Befolkningsunderlag og volumen: Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 12

13 Befolkningsunderlag og volumen er tilstrækkeligt til at kunne opretholde og udvikle funktionerne. Samarbejde med andre sygehuse: Hvor det er relevant er der etableret samarbejde med de andre sygehuse, som varetager de samme funktioner. Andre særlige forudsætninger: Afdelingen har en særlig høj profil indenfor håndkirurgi og traumatologi, og udviklingen af de øvrige områder har været meget positiv over de sidste år, således at alle funktioner er veletablerede. Der er i afdelingen etableret en række forskningsfaciliteter (Bevægelsesanalyselaboratorium, Stereorøntgenanalyse, Knogleog vævs-laboratorium og Ulykkesanalysegruppen) som understøtter afdelingens funktioner forskningsmæssigt, endvidere er der i afdelingen epidemiologisk ekspertise bl.a. med henblik på at understøtte dokumentationen af de højt specialiserede funktioner. Der er på flere områder etableret internationalt samarbejde i forskningssammenhæng og etableret kontakter der kan tjene til at understøtte udviklingen af de højt specialiserede funktioner. Afdelingen har i et vist omfang haft læger på studieophold i udlandet for at understøtte funktionerne, f.eks. indenfor områderne Bækkenfrakturkirurgi, Håndkirurgi, Scoliosekirurgi og Børneortopædi. I traumesammenhæng sammenlignes vore behandlingsresultater med udenlandske resultater 4.4 Formaliseret samarbejde Der ønske indgået formaliseret samarbejde indenfor følgende områder: Sarcombehandling (Århus Sygehus) Patienter med særlige handicap (RH) Traumecenterfunktionen (Aalborg, Århus og RH) Kompleks primær hofte- eller knæalloplastik, revisionshoftealloplastik med stort knogletab og revisionsknæalloplastik med stort knogletab (Ortopædkirurgisk afd. Vejle sygehus) idet disse funktioner er etableret på Vejle Sygehus, og idet der er et tilstrækkeligt volumen til at funktionen kan varetages to steder Dertil kommer de funktioner, der kan varetages i såvel ortopædkirurgisk som neurokirurgisk regi: Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 13

14 Vertebroplastik behandling (Neurokirurgisk afd. U, OUH) idet denne funktion på OUH varetages af Ortopædkirurgisk Afdeling O i et samarbejde med Neurokirurgisk afd. U i den lokale rygcenterfunktion. Nervelæsioner på overarm (Neurokirurgisk afd. U, OUH) idet det er aftalt med neurokirurgisk afd. U. at disse operationer varetages af ortopædkirurgisk afd. O. Carpaltunnel syndrom og andre nervekompressionssyndromer på underarm (Neurokirurgisk afd. U) idet disse funktioner varetages af begge afdelinger., varetages denne funktion af såvel neuro- og ortopædkirurgisk afd. 4.5 Udviklingsfunktioner Der er ikke i denne aktuelle ansøgningsrunde anmodet om ansøgning om udviklingsfunktioner. Men der er i specialevejledningen for ortopædisk kirurgi nævnt tre udviklingsfunktioner: Plexus brachialis læsioner, brusktransplantation og diskusproteser. Ortopædkirurgisk afd. O på Odense Universitetshospital ønsker at ansøge om at kunne medvirke til udvikling af alle tre funktioner. Afdelingen råder over den fornødne ekspertise, de fornødne kompetencer og de fornødne faciliteter til at kunne udvikle, dokumentere og varetage funktionerne. Vedrørende Plexus funktionen er det aktuelt en landsfunktion som allerede varetages i afdelingen i et vist omfang (sekundær behandling). Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale Ortopædkirurgi 14

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk

Sundhedsstyrelsens svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk TIL DANSK ORTOPÆDISK SELSKABS, DOS FORMAND PER KJAERSGAARD-ANDERSEN s svar på indsigelser og bemærkninger vedr. placering af specialfunktioner i ortopædisk kirurgi. udmeldte den 22. juni 2010 placeringen

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk onkologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Onkologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Regionudbyder: Region Syddanmark. Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Regionudbyder: Region Syddanmark Speciale og sygehuse: Gynækologi og Obstetrik Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%(

I samtlige fem fælles akutmodtagelser i Region Midtjylland vil følgende specialer være repræsenteret. $'!!%( !""# $ % $!&% Der vil som hidtil være én neurokirurgisk afdeling i regionen, som varetager de højt specialiserede funktioner inden for neurokirurgien. Afdelingen er placeret på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15.

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling:

Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Bilag 2b, Ansøgning vedr. specialiserede funktioner: planlægning per speciale Region/privathospital og dato: Sygehus samt afdeling: Thorak Afdelingens SKS-kode (matrikel-entydig 6 eller 7 cifferkode) Speciale:

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. infektionsmedicin 1 1. Generelle overvejelser

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledning for neurokirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger s

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Thoraxkirurgi Dato: 28. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende specialet thoraxkirurgi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Specialevejledning for neurokirurgi

Specialevejledning for neurokirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for neurokirurgi Specialebeskrivelse Neurokirurgi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 8/12 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer

UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer UDKAST Færdighedstræning for introduktionsuddannelsen for de fem kirurgiske specialer Februar 2011 Indhold: 1. Formål 2. Baggrund 3. Aftale med Biomedicinsk Laboratorium, Syddansk Universitet 3.1 Biomedicinsk

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi. Dato: 29. april 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi. Dato: 29. april 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: intern medicin: Kardiologi Dato: 29. april 2009 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Dermato-venerologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. dermato-venerologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: endokrinologi Dato: Den 29.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedrørende intern medicin: endokrinologi 1 1. Generelle

Læs mere

Specialevejledning for ortopædisk kirurgi

Specialevejledning for ortopædisk kirurgi j.nr. 7-203-01-90/26 Specialevejledning for ortopædisk kirurgi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri

Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Skabelon til opsamlende specialeansøgning Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 01. marts 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse

Læs mere

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision

Generelle betragtninger SFR ortopædkirurgi har behandlet det fremsendte administrative forslag til revision Gentofte og Herlev Hospital Kvalitet og Udvikling Region Hovedstaden Att. Svend Hartling Kildegårdsvej 28 2900 Hellerup Direkte +45 3867 7228 Web www.gentoftehospital.dk EAN-nr: 5798001496827 Dato: 14.

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi. Dato: 22. Maj 2009

Specialeansøgning. Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi. Dato: 22. Maj 2009 Specialeansøgning Udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Karkirurgi Dato: 22. Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. karkirurgi 1 1 Generelle overvejelser 1.1 Generelle overvejelser

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 9. december 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Svendborg Sygehus. - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus.

Svendborg Sygehus. - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus. Svendborg Sygehus - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus. 1. Indledning og resume Regionsrådet for Region Syddanmark fastlagde december 2010 en profil

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Parsygehuse/specialsygehuse

Parsygehuse/specialsygehuse Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægning og udvikling Dato: 26. september 2007 Notat vedr. Parsygehuse/specialsygehuse 1.0 Hvad er et parsygehus? Et parsygehus er ikke et akutsygehus minus 50%. Et

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark, Dato: 16. december 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 6. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Speciale- og funktionsfordelingsplan Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/5529 Dato: 30. maj 2008

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Sygehusplanlægning I Region Syddanmark

Sygehusplanlægning I Region Syddanmark Sygehusplanlægning I Region Syddanmark Region Syddanmark, januar 2010 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Sygehusplanlægning i Region Syddanmark... 4 1.1 Akutplan og gennemførelsesplan... 4 1.2 Specialeplanlægning...

Læs mere

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING

GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING GENERELLE PRINCIPPER, KRAV OG ANBEFALINGER FOR SPECIALEPLANLÆGNING j.nr. 7-203-01-90/1 1. Baggrund rådgiver om planlægning i det danske sundhedsvæsen, og med hjemmel i Sundhedslovens 208 fastsætter krav

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi

Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ortopædisk kirurgi samt samhørende funktioner i plastikkirurgi, patologisk anatomi og diagnostisk radiologi Bilag til s generelle svar på ansøgning

Læs mere

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for neurokirurgi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 09.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport.

Sundhedsstyrelsen skal med dette brev anmode regioner og private sygehuse om at afgive statusrapport. E-POST BLF@SST.DK FØLGEBREV Statusrapporter i specialeplanlægningen for 2011 I følge Sundhedslovens 208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1)

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Plastikkirurgi: Hvad er vedtaget i akut- og specialeplanen for området Etablering af fagligt bæredygtige miljøer inden for plastikkirurgi => Placering/samling

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER 2009 1 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er

Læs mere

Bilag til sparekatalog til Budget 2016

Bilag til sparekatalog til Budget 2016 Lukning af Nyborg Sygehus Bilag til sparekatalog til Budget 2016 Forslag 1.7 Lukning af Nyborg Sygehus en mulighed for at skabe det fremtidige Svendborg sygehus Som konsekvens af regionalt sparekrav på

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere