Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet. i Halsnæs kommune."

Transkript

1 Beskrivelse af SFO-klub tilbuddet i Halsnæs kommune. Forord. Der oprettes SFO-klub for børn i 4. og 5. klasse på alle folkeskoler pr SFO-klubben organiseres under SFOens ledelse, dog med skolelederen som øverste leder, da SFO-klubben er organiseret under folkeskoleloven. SFO-klubben kan optage børn der ikke går på skolen, bl.a. børn fra privatskoler. Det er vigtigt, at man prioriterer, at de nuværende juniorklubmedarbejdere forsat arbejder med denne aldersgruppe. Derved kan vi bruge den viden og erfaring de har med klasse. Det er vigtigt, at denne viden og erfaring bliver kendt af hele personalet på SFOen. På længere sigt kan der ske justeringer i personalegruppen i forhold til hvilken aldersgruppe, man vil arbejde med. Personalegruppen opfattes som en personalegruppe, der sammen skal forestå det pædagogiske arbejde for børn fra Mini-SFO til SFO-klubben, altså børn fra 5 år til 11 år. I Halsnæs Kommune vil vi gerne gøre en positiv forskel i børns hverdag. Dermed menes, at vi arbejder professionelt pædagogisk med børnene i skolefritidsordningerne (SFO) og SFO-klub. At gøre en positiv forskel i børns liv forudsætter, at vi forholder os til den pædagogiske kontekst børnene er i, samt sætter mål for vores arbejde med børnene. Vores tilgang til børnene i SFOen og SFOklubben er derfor præget af pædagogisk indsigt, omsorg for det enkelte barn og en aktiv deltagelse i børnenes hele liv, både i skole, fritid og hjemmeliv. Indledning. Barnets fritid har stor betydning ikke kun som fristed, hvor relationer mellem børn og voksne opstår, men også for udvikling af barnets almene kompetencer således, at SFO-klub tiden også tænkes som et læringsrum. Et rigt, varieret og lærerigt fritidsliv er et lige så vigtigt grundlag for barnets fremtid som god undervisning og god opdragelse i hjemmet. For børn i denne alder er samvær med kammerater af stor betydning, ligesom samvær med autentiske voksne, der har lyst til at være en del af børnenes liv fylder meget. I SFO-klubben har det stor betydning for børnene, hvilke pædagoger, der er på arbejde. Den tillid og nærvær de får opbygget til pædagogerne har stor betydning for deres brug af SFOklubben. Her betyder aktiviteter mindre og samvær med andre børn og voksne mere. 1

2 Fritidens betydning for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring skal derfor tydeliggøres, og der skal skabes balance mellem barnets egen lyst og fællesskabets krav. Vi arbejder altså ikke udelukkende efter en fritidspædagogisk tankegang, men også med læring og barnets kompetencer. Åbningstid. SFO-klubben åbner, når børnene får fri fra skole og lukker kl.17.00, så den følger SFOens åbningstid. Der vil være mulighed for morgenåbning fra kl sammen med SFOen. Morgenmodulet tilkøbes særskilt. Lokalt vil der være mulighed for at ændre på åbningstiden i samarbejde med skolen, hvis børnene en dag får før fri fra skole eller klubben skal på en længere tur, der kræver, at børnene kommer i klub tidligere end kl Aftenåbent aftales lokalt. Friplads. Der kan søges om friplads til SFO-klubben, både økonomisk friplads og pædagogisk friplads. Det vil der være større behov for nu, hvor det koster penge at gå i klub. Ved at søge friplads kan vi forebygge nøglebørn. Fripladsen skal dække både forældrebetalingen og penge til aktiviteter. Der kan ligeledes søges om friplads på morgenmodulet. Pædagogikken. Frihed og mulighed for at vælge selv, medbestemmelse og læren om demokrati er vigtige elementer for 4.-5.klasser. Vi skal gøre dem selvstændige, børnene vokser med ansvaret. Klubben er et udviklingsrum, hvor børnene udvikler relationer til andre børn og voksne. De udvikler deres sociale kompetencer og gennem aktiviteterne får de nogle nye færdigheder. Vi møder de enkelte børn, hvor de er udviklingsmæssigt, giver dem nogle færdigheder og oplevelser, som giver dem selvtillid og gør dem selvstændige. Dialogen med de voksne har stor betydning i klubben. Børn i denne alder har meget brug for andre voksne end deres forældre, da der er emner, det er lettere at snakke med pædagogerne om end med deres forældre. Vi får vendt mange problemer omkring seksualitet, skilsmisse, mobning, skoledagen, alkohol, rusmidler, oplevelser hjemme fra, fritidsinteresser, det at være på vej ind i puberteten, og fremtidsplaner. Børnene skal føle, at der er tid til dem, at de voksne prioriterer at være sammen med dem. Vigtigt at børnene føler at de bliver taget alvorligt Det er af stor betydning med en stabil personalegruppe, da det er vigtigt at kunne følge op på samtalen og barnet føler sig tryg ved de samme voksne. Vi tager børnene seriøse, husker hvad de har fortalt, og støtter dem i svære situationer (skilsmisse, dødsfald o.lign.) Børnene bruger de voksne på en anden måde, end da de var yngre. De voksne skal finde børnenes kompetencer og derigennem give dem succeser. De skal hjælpe med at udvikle børnenes sociale og 2

3 personlige kompetencer. Relationer med jævnaldrende betyder meget og det at tilhøre en gruppe. Børn i års alderen er meget spontane, derfor skal personalet i SFO-klubben være parate til spontanitet og til at følge børnenes spor. Hvis en børnegruppe er særlig optaget af en interesse, kan medarbejderne følger op på denne interesse, og lave aktiviteter ud fra den. Hvis en drengegruppe er meget optaget af rollespil, skal vi følge op på det, ved at lave aktiviteter og ture om rollespil. Vi giver børnene indflydelse på og medansvar for eget liv og for fællesskabet. Vi forsøger at give dem et ejerskab overfor klubben, dvs. have ansvar overfor klubbens ting og kultur. Klubben skal være et frirum for børnene, en oase. Men samtidig frihed under ansvar. Børnene kan hjælpe med at sætte regler samt at de bliver overholdt. Vi voksne skal sikre, at alle føler sig trygge ved at komme i klubben, og at ingen mistrives pga. mobning. Nogle har brug for støtte fra en voksen. Børn, som har det fagligt svært, kan gennem forskellige aktiviteter i klubben få succes. Det at mærke, at de er gode til noget, giver selvværd. Vi kan hjælpe de svage og ensomme børn ind i gruppen ved f.eks. at gå i hallen og spille bold sammen. Det er vigtigt, at de får etableret nogle venskaber, og får ideer om, hvad de er gode til. Flere er begyndt at gå til bordtennis, fordi de i klubben har oplevet, at det var de gode til, og det var en god måde at være sammen på. Dette er sket i samarbejde med bordtennisklubben Det er børnenes fritid, så de må godt kunne mærke en forskel fra skoledagen. Vi skal fortsat have fokus på helheden i barnets liv. Vigtigt at kvaliteten i aktiviteterne er i orden, man kan godt stille krav til børn i klasse om at lave tingene ordentligt. Tålmodighed og fordybelse hos børnene er vigtige elementer i dette. Det kræver at de voksne også er velfunderet i udførelsen af aktiviteten. I SFO-klubben har børnene en forpligtende medbestemmelse over aktiviteter og økonomi. Der kan evt. etableres et klubråd, der kan være medbestemmende over aktiviteter, indkøb, økonomi m.m. På børnemøder/ klubråd tager vi forskellige problemer op, og vi lytter til børnenes ønsker for aktiviteter i klubben. Det er vigtigt, at alt ikke er planlagt på forhånd, der skal være plads til spontanitet. Vi skal lytte til, hvad der interesserer børnegruppen i øjeblikket og følge det op. Selvfølgelig kan alt ikke lade sig gøre nu og her. Vi kan kun bruge hallen, når den er ledig, og vi kan ikke bare tage til Hillerød og bowle med det samme. Nogle aktiviteter kræver planlægning, men skal ske kort efter forslaget er kommet. Ture og aktiviteter skal beskrives pædagogisk. Det er vigtigt, at der meldes ud til forældrene, hvorfor man vælger at tage på lige netop denne tur. SFOens pædagogiske læreplaner kan udvides til også at omfatter børn i 4. og 5. klasse, med særlig fokus på den pædagogik, disse børn kræver. Kommunikation med forældre er meget 3

4 vigtigt. Til dette forhold vil det være oplagt at bruge forældreintra som kommunikationsmiddel, da det er få forældre, der kommer i SFO-klubben. De fleste børn i denne alder kører selv hjem om eftermiddagen. Aktiviteter og ture ud af huset er midlet til at opbygge den gode relation mellem børn og personalet. Jo ældre børnene bliver, jo mindre betyder de voksenstyrede aktiviteter, det bliver mere og mere samværet med de andre børn og med de voksen, der betyder noget. Det er vigtigt, at børnene selv lærer at løse konflikter, men hvis det er vanskeligt, går vi selvfølgelig ind og støtter op omkring det. Aktiviteter i klubben. Kreative aktiviteter :Vi lærer børnene forskellige færdigheder, så som at sy og strikke. Vi maler, laver smykker, og hvad der ellers er oppe i tiden. Vi snakker om, hvad vi skal lave, og prøver at opfylde alles ønsker. Aktiviteten er et middel til målet, at få succes, vise man kan noget, udvikle nogle kompetencer og få en god snak med en voksen. Når børnene er sammen om noget, der interesserer dem, får de nye venner og udvikler også den sociale kompetence. Computer/Wii/fjernsyn: Computer/Wii og fjernsyn er en social aktivitet, hvor man samles om et spil eller en film. Vi holder øje med, at ingen sidder alene i længere tid og f.eks. spiller computer. Det er afslappende og er en nem måde, at få alle ind i fællesskabet på. Vi holder øje med, hvad de spiller på computeren, og der er tidsbegrænsning på. Børnene er sammen på tværs af klasserne og får nye venner. Kortspil/brætspil/raflebægre: Kortene, brætspillene og raflebægrene kommer stadig frem. Det er også en god måde, at få nye eller stille børn ind i gruppen på. Det at kunne have en voksen for sig selv, mens spillet varer, giver en god tryghed. Ved spil læres også mange kompetencer, du skal vente på din tur, overholde regler og kunne regne i hovedet. Mange nye relationer er opstået omkring spillene. Billard/bordtennis: Børnene går meget op i, at lære de rigtige regler i billard og bordtennis. Vi holder konkurrencer, og det er spændende, at finde ud af, hvem der er bedst. Børnene øver sig hele tiden i at blive bedre, men spiller selvfølgelig også bare for sjov. De lærer regler og får gode relationer med de andre. Udendørsaktiviteter: Det er meget forskelligt fra klub til klub, hvilke faciliteter, der forefindes. Alle klubber spiller bold, cykler på ethjulede cykler, har forskellige spil, skyder med bue og pil m.m. Vi laver også mad på grillen, når det er vejr til det. Børnene nyder, at bruge deres krop og det sociale samvær med de andre. 4

5 Ture og overnatninger: Vi tager på ture og har overnatninger i klubben. Samarbejdet med de andre klubber skal bevares, da det giver nogle gode relationer mellem børn og medarbejdere. Det kan være ud fra interessefællesskaber, fælles ture ud af huset, diskoteket m.m. Vi tager i svømmehallen, i Lalandia, i biografen m.m. Aktiviteter og ture beskrives lokalt i de enkelte SFO-klubbers Pædagogiske Læreplaner. Skole-Samarbejde. Med én fælles personalegruppe, vil der automatisk være et større samarbejde mellem SFO-personalet og SFOklub-personalet. Det er lettere at snakke om børn, når vi er under samme forvaltning. Det giver en større robusthed og stabilitet i personalegruppe, at man kan hjælpe hinanden med vikarer, børnene kender alle voksne, både i SFOen og i SFO-klubben. Ved fælles p-møder, vil der være mulighed for at dele den store viden, personalet har om børn og forældre. Det vil være oplagt at klubpersonalet får et godt samarbejde med lærerne på mellemtrinnet f.eks. deltager på team-møderne af og til samt eventuelt lægger timer i skolen, det kan give SFOklub-personalet mulighed for at komme på fuld tid. Det er vigtigt med en fast struktur omkring møder, så det ikke bliver et problem, at lærere og pædagoger arbejder på forskellige tider. Det kan lade sig gøre i forhold til indskolingen, så ved planlægning kan det også lade sig gøre i på mellemtrinnet, så man også her tænker helhed ind i barnets liv. Lærerne på mellemtrinnet kan drage nytte af den viden pædagogerne har om barnet og pædagogernes tilgang til barnets forældre. En af fordelene ved at være på skolen, er at det giver SFOklubbens personale mulighed for at lave opsøgende arbejde på matriklen. De har mulighed for at kontakte de børn, der ikke går i SFOklubben, ved at medarbejderne har deres jævnlige gang på skole og i deres kontaktklasse. Ved at afsætte timer til skolesamarbejder, giver det bedre mulighed for at holde jævnlig kontakt med lærerne. Personalet i SFO-klubben vil kunne benytte skolens specialcenter til supervision og sparring, når man har et barn der mistrives. Dette vil ske i samarbejde med barnets lærer. Det vil være naturligt at tænke SFO-klubbens pædagoger med, når der indstilles børn til specialcentret, da de kan bidrage med oplysninger om hvordan barnet har det i sin fritid. De pædagogiske læreplaner (PLP). SFO en arbejder med redskabet: pædagogiske læreplaner. Det vil give god mening, at SFO klubben videreføre og bruger dette redskab, til at gøre en positiv forskel i børnenes hverdag. Sikre en tryg, omsorgsfuld hverdag, hvor børnene udfordres og udvikler sig. PLP er et godt pædagogisk redskab til at støtte børnene i deres læringsproces. I SFOklubben skal der tages udgangspunktet i aldersgruppen og børnenes 5

6 behov. De pædagogiske læreplaner sikrer, at man får pædagogikken på dagsorden i SFO-klubberne, ved at man skal beskrive, evaluere og dokumentere sit arbejde. De er et godt middel til at vise forældre og andre, hvad der sker i klubben. PLP består af 6 temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdi Hver SFO-klub kan vælge at prioritere de forskelle temaer i forhold til SFO-klubbens pædagogik og aktiviteter. Aldersgruppen 4. og 5. klasse skal beskrives særskilt. De fysiske rammer. SFO-klubben har rådighed over hal, gymnastiksal, faglokaler m.m. Skole, SFO og SFO-klub er at betragte som én virksomhed, der efter aftale, deles om disse lokaler. Det er vigtigt, at SFO-klubben har base i egnede lokaler, da de fysiske rammer er vigtige for at skabe et godt klubmiljø. Økonomi. Der kan opkræves egen betaling for særlige ture og aktiviteter. Juniorungdomsskole. Erfaringen er, at der er gode kompetencer at hente her. SFO-klubben kan søge ungdomsskolen om midler til at etablere lokale hold med forskellige indhold. Det kan være dans, kreative hold, rollespil. Disse hold kan være med til at få børn ind i klubben eller til at fastholde dem. Det kan også være et samarbejde med sportsforeningerne, hvor en af deres instruktører får et hold i SFO-klubben, lønnet af ungdomsskolen. Rød tråd. Det er vigtigt, at der etableres et godt samarbejde med fritidsungdomsklubberne i forhold til den røde tråd. Det er vigtigt at hjælpe de unge mennesker videre i fritidsungdomsklubberne. Såsom særlige tiltag omkring 5. klasse, så de forsætter i fritidsungdomsklubben. Det skal fortsat være fællesarrangementer klubberne imellem. Det er vigtigt at skabe gode relationer børnene imellem, så de kender hinanden, når de fremover skal gå i fritidsungdomsklub. Der ligger meget forebyggende arbejde i at bringe børnene sammen, allerede mens de er yngre. Som udgangspunkt betragtes alle børn på SFOen som en børnegruppe fra 5 11 år. De interne overgange, der er fra Mini-SFO til SFO og fra SFO til 6

7 SFO-klub beskrives lokalt. Det er vigtigt, at der er en rituel overgang, evt. lokaleskift, når børnene går fra SFO til SFO-klub. Samtidig er det vigtigt med information til forældre om skiftet fra SFO til SFO-klub. Specialbørn. Det kræver særlig ressource, at have specialbørnene i SFO-klubberne. Med de ekstra ressourcer kan der skabes gode rammer for netop disse børn, under hensyntagen til deres særlige behov. Skolen er også her en vigtig samarbejdspartner. Forældresamarbejde. Det er vigtigt, at der afholdes forældremøde i SFO-klubben i samarbejde med skolen, og at SFO-klubbens personale deltager i skole-hjem samtalerne. Det vil kvalificere disse samtaler, at forældrene høre, hvordan det går i barnets fritidstilbud, samtidig vil det give lærerne mulighed for at høre om nogle kompetencer hos barnet, som de måske ikke ser så tydeligt i skolen. Den anerkendende tilgang som pædagogerne har til barnet, vil komme tydeligere frem for lærerne og forældrene til barnets bedste. Ligeledes skal personalet i SFO-klubben tænkes med, når det holdes individuelle samtaler om børn, skrives underretninger m.m. Skolebestyrelsen varetager SFO-klubbens forældres interesse. Samarbejde med foreninger. Vi skal hjælpe klasserne med at orienterer sig ud i (lokal) samfundet, så de evt. får lyst til at bruge de foreninger, der er. Det kan være sport, teater, musik m.m. Vi skal hjælpe med at skabe kontakt til disse foreninger. Vi kan bruge de kompetencer, som disse foreninger har, i vores arbejde i SFO-klubben, ved f. eks. At få en bokser ud fra bokseklubben, en instruktør ud fra teaterforeningen og være med i aktiviteter i SFO-klubben. Vi skal fortsætte det gode samarbejde, der allerede er, bl.a. ved sommersjov. Windsurfing instruktør, en professionel kok. Vi skal huske at koordinere vores tilbud med disse foreninger, så vores ture ikke kolliderer med f.eks. fodboldskolen. Vi skal som ansatte i SFO-klubben være de udfarende, da foreningslivet oftest er frivillige folk. Vi kan evt. tænke 3. klasse med ind i sommersjov, så børn med fælles interesse kan lave aktiviteter sammen. Dog er det vigtigt, at der følger pædagoger med, som kender børnene. Især sommeren 2010 er det vigtigt med at samarbejde mellem SFO og SFO-klub, så børnene lærer hinanden og de voksne at kende og derved får lyst til at gå i SFO-klub, når de kommer i 4. klasse. Kost. Der tilbydes et let eftermiddagsmåltid, der lægger sig op af kommunens kostpolitik. Dette beskrives nærmere på hver enkelt SFO-klub. Børnene kan også her være deltagende i planlægning og tilberedning af maden. 7

8 Aftalepligt Vi bakker op om de aftaler, der er mellem børn og forældre. I tvivlsspørgsmål kan forældre kontaktes. Det forventes at børn i 4. og 5. klasse selv kan overholde aftaler om gå- hjem tider m.m. Selvfølgelig er personalet altid klar til at hjælpe de børn, der har brug for det. Normering I normeringen indgår: Samarbejde med de lokale foreninger og sportsklubber, samt samarbejde med de andre SFO-klubber og fritidsungdomsklubber. Forebyggende og opsøgende arbejde, baseret på befolkningsgrundlag, ikke på indmeldte børn. Bl.a. kan der laves arrangementer for ikke indmeldte børn, som introduktion til SFOklubben. Tid til ledelse. Tid til skolesamarbejde, klasseteams og forældresamarbejde. Særlig normering til: Børn med særlige behov Dispensation Mulighed for at man kan søge dispensation, så et 3. klasses barn kan gå i SFO-klub eller sådan, at et 6 klasses barn kan blive i SFO-klubben. Forældrebetalingen følger klassetrinnet, så økonomi ikke er en motivation for forældrene til at søge dispensation. Det kan komme de børn til gode, der enten er længere fremme end klassekammeraterne eller som har brug for et par måneder mere i det ene tilbud, inden de flytter til næste tilbud. Overgangene kan være flydende ud fra barnets tarv. 8

aftaler om gå-hjemtider m.m. Selvfølgelig er personalet altid klar til at hjælpe de børn, der har brug for det.

aftaler om gå-hjemtider m.m. Selvfølgelig er personalet altid klar til at hjælpe de børn, der har brug for det. SFO klub - Fritidstilbud til 4. og 5. klasse Natur og Udvikling Indledning Halsnæs Kommunes SFO klubber er et tilbud til 4. og 5. klasserne. SFO klubberne er fysisk placeret på kommunernes skoler og under

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for. SFO Fristedet. Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold.

Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for. SFO Fristedet. Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold. Mål- og indholdsbeskrivelse 2015 for SFO Fristedet Bildsøvej 80 4200 Slagelse. SFO Kommunemestre i bordtennis for hold. Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel.

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12

SKOVVANGSKOLENS SFO. Side 1 af 12 Side 1 af 12 VELKOMMEN TIL SKOVVANGSKOLENS SFO Skovvangskolens SFO (skole-fritids-ordning) er rammen om børnenes fritidsliv på Skovvangskolen. Børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv efter skoletid,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag og Horsens Kommunes børnepolitik - Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger i Greve Kommune Forord Landets kommuner er forpligtet til ifølge folkeskolelovens 40 stk. 4 at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen Mål og indholdsbeskrivelse for SFO/SFK Toftevangskolen SFO Myretuen SFK Den Gule Drage Toftevangskolen 2011-12 Indholdsfortegnelse Indledning. side 3 Sammenhæng i børnenes opvækst og skoleforløb side 3

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO)

Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Velkommen til Rødkilde Fritidshjem & Klub (Rødkilde skoles KKFO) Fælles information Velkommen til Rødkilde fritidshjem & klub Institutionen er en skolefritidsordning for børn i alderen 6-13 år. I andre

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

INDHOLD BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN S.04 ER DU FORÆLDER? S.07 HVEM ER BARNET? S.08 VIL DU VÆRE FRIVILLIG? S.

INDHOLD BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN S.04 ER DU FORÆLDER? S.07 HVEM ER BARNET? S.08 VIL DU VÆRE FRIVILLIG? S. BARNETS VEN INDHOLD S.04 S.07 S.08 S.13 S.14 BARNETS VEN ET PROJEKT MED UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN ER DU FORÆLDER? HVEM ER BARNET? VIL DU VÆRE FRIVILLIG? TIL SAMARBEJDSPARTNERE I BARNETS VEN BARNETS

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Ishøj Kommune Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Indledning... 3 Lovgivning og målsætning... 3 Faktuelle oplysninger... 3 Hvad har vi hørt ved de reflekterende samtaler... 4 Hvad har vi set/oplevet ved

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO

SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Frederiks Skole s SFO Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0. til og 3. klasse Antal børn i SFO en: SFO ens normering: Temaer

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør

Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for. SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Mål- og indholdsbeskrivelse 2011 2012 for SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og en fritidsdel. Såvel undervisning som fritid

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Melbyvej 134 3370 Melby Institution Adresse Melbyvej 134 Postnummer By 3370 Melby Land Senest gennemgået: Næste gennemgang: Indhold: Handleplan godkendt Side 1 af 10 Pædagogiske

Læs mere

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser.

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Fjordskolen 7. marts 2011. Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Dannelunde Skole, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare. Tlf. nr. 54 94 42 85. SFO Midgården, Velovænget 4 4900 Nakskov.

Læs mere

FREDERIKSHAVN SKABELON TIL UDARBEJDELSE AF MÅL- OG KOMMUNE INDHOLDSBESKRIVELSE PÅ SFO-OMRÅDET Til udmøntning i Frederikshavn Kommunes SFOer (#4105-10)

FREDERIKSHAVN SKABELON TIL UDARBEJDELSE AF MÅL- OG KOMMUNE INDHOLDSBESKRIVELSE PÅ SFO-OMRÅDET Til udmøntning i Frederikshavn Kommunes SFOer (#4105-10) FREDERIKSHAVN KOMMUNE SKABELON TIL UDARBEJDELSE AF MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE PÅ SFO-OMRÅDET Til udmøntning i Frederikshavn Kommunes SFOer (#4105-10) Indhold Baggrundsviden... 3 Bekendtgørelsen om mål-

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Ny forstander. Om Øse Efterskole

Ny forstander. Om Øse Efterskole Ny forstander Vi søger en forstander som resultat af et planlagt generationsskifte. Det er vigtigt for os, at du ved, vi er en musisk kreativ efterskole, der sætter eleverne i centrum og ønsker at fremme

Læs mere

SFO 2 Brandholms Alle` 8-10 2610 Rødovre Tlf. 36707532

SFO 2 Brandholms Alle` 8-10 2610 Rødovre Tlf. 36707532 BYBJERGETS FRITIDSCENTER SFO 2 Brandholms Alle` 8-10 2610 Rødovre Tlf. 36707532 Kære forældre. Velkommen til mangfoldighedens hus. Mangfoldigt både fordi Bybjerget er en SFO II, med mange muligheder og

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole

SKOLEREFORM 2014. Grauballe Skole. Grauballe Skole SKOLEREFORM 2014 FILM OM SKOLEREFORMEN https://publisher.qbrick.com/embed.aspx?mid=9991a52e SKOLEREFORMENS FORMÅL Folkeskolereformen skal gøre en god folkeskole bedre. Vi skal bygge videre på folkeskolens

Læs mere

Børnehaven Stribonitten - 1 -

Børnehaven Stribonitten - 1 - Børnehaven Stribonitten - 1 - Profil Børnehaven Stribonitten her har hjertet plads. Børnehaven Stribonitten har til huse i to dejlige afdelinger, afdeling Münstervej med 22 børn og afdeling Øster Allé

Læs mere

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Metode... 3 Tema 1... 4 Personlighedsudvikling og sociale kompetencer.... 4 Tema 2... 5 Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer....

Læs mere

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.

Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs. Brobygning Sådan samarbejder børnehaverne og skolen i Sejs.! Laven Børnehave!! Skolefritidsordning Et godt samarbejde mellem børnehave og skole er en væsentlig forudsætning for en god skolestart for det

Læs mere

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4

Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Esbjerg Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Oasen. Indhold: Indledning s.2 SFO Oasens værdigrundlag s.3 Mål- og indholdsbeskrivelse s.4 Det pædagogiske indhold s.4 Barnets personlighedsudvikling

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)

INDHOLD. 2 Velkommen i skole KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VELKOMMEN I SKOLE 2016 INDHOLD 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 KÆRE FORÆLDRE EN GOD SKOLESTART PARAT TIL SKOLEN? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) SAMARBEJDET MELLEM SKOLE

Læs mere

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet

Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Virksomhedsplan for Helps SFO Rosenhaven (tilknyttet Helsingør Privatskole) Udarbejdet af personalet Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse SFO ens tilhørsforhold... 3 Projekt SFO... 3 Fysiske rammer... 3 Normering...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012

Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012 Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012 Vi har i SFO gennemført det andet læreplanstema i dette skoleår. Vi valgte at arbejde med børnenes sociale kompetencer, og deres relationer på tværs af

Læs mere

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33 33 33 Side 2 Indholdsfortegnelse Mål

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Velkommen til Birkerød Skole

Velkommen til Birkerød Skole Infomøde 8. dec. 2015 Velkommen til Birkerød Skole Information om start i Førskole-SFO og børnehaveklasse INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...... 3 Organisering... 4 Mantra... 4 Førskole-SFO....... 6 Børnehaveklasser....

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere

Børnehaven Brumbassen

Børnehaven Brumbassen Børnehaven Brumbassen Det er lovkrav at alle dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner. Kommunalbestyrelse og forældrebestyrelse skal godkende planen, og forældrebestyrelsen skal hvert år vurdere om

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Bakkens Hjerte 2003. Klub profil

Bakkens Hjerte 2003. Klub profil Bakkens Hjerte 2003 Klub profil KLUBPROFIL - Tema 1 Det sociale landkort Lokalområdets historie Bakkens Hjerte ligger midt i Galgebakken, som er en almen bebyggelse opført i 1972. Boligområdet består af

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00

TJØRNEGÅRDSKOLEN. Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Mandag d. 8. november 2004 kl. 19.00 TJØRNEGÅRDSKOLEN ROSKILDE KOMMUNE Dato: 22. oktober 2004 Til forældre med børn, der skal i børnehaveklasse til august 2005! Kære forældre! Tjørnegårdskolen inviterer til informationsmøde på skolen Mandag

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Klubberne i skolereformen

Klubberne i skolereformen Klubberne i skolereformen Børn Kultur og Velfærd Albertslund Kommune Klubadministrationen Hedemarksvej 16 2620 Albertslund Inspirationspjece T 20 47 90 48 SIDE 2 Klubberne i Albertslund ønsker med denne

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Velkommen til klubberne i UngNord - sammen om fritid

Velkommen til klubberne i UngNord - sammen om fritid Velkommen til klubberne i UngNord - sammen om fritid www.ungnord.dk Velkommen til klubberne i UngNord sammen om fritid Den kommunale ungdomsskole i Odense tilbyder en lang række fritids-og undervisningsaktiviteter

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

velkommen i skole 2015

velkommen i skole 2015 velkommen i skole 2015 indhold 3 5 6 7 8 10 12 14 15 17 18 21 22 Kære forældre En god skolestart Parat til skolen? UNDERVISNINGEN I BØRNEHAVEKLASSEN Skolefritidsordningen (SFO) Samarbejdet mellem skole

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere