Emneord: forurettede og vidner. Printet den:15. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emneord: forurettede og vidner. Printet den:15. april 2016"

Transkript

1 AM Ø - Vidneforklaring om rygter tilladt (side 4 i byrettens retsbog), bevisbedømmelsen fri, spørgsmål om rygter ej irrelevante, rygter om indbrud. Emneord: forurettede og vidner Printet den:15. april 2016

2 . ' HEJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 17. januar 2012 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Kaspar Link.is, Karen Hald og Mads Bundgaard Larsen (k st.) med domsmænd). 16. afd. nr. S : Anklagemyndigheden mod T (cpr.nr., (advokat Hanne Rahbæk, besk.) Frederiksberg Rets dom af24. november 201 l ( ) er anket af med påstand om fonnildelse. l Anklagemyndigheden har påstået skærpelse. Tiltalte har i landsretten om sine personlige forhold forkjaret blandt andet, at han ikke ville udtale sig i byretten, fordi han ikke havde lavet de pågældende ting. Han kom ind i en dårlig periode, efter at en kammerat blev skudt i marts Han har efter jul valgt at sige ja til varetægtsfængsling i surrogat på den sikrede døgninstitution, hvor han kan modtage besøg. Han er ligeledes kommet ind i et SSP-samarbejde Straffen fastsættes efter de af byretten anførte bestemmelser med undtagelse af straffelovens 290, stk. l, som en fællesstraf, som omfatter den betingede del af straffen

3 l ~2~ idømt ved dom af23. august 2011,jf. til dels straffelovens 61, stk. 2, og til dels 61, sti:. l, og 89. Landsretten lægger ved strafudmålingen vægt på de af byretten fremhævede omstændigheder. Landsretten lægger endvidere vægt på karakteren af de forhold, som tiltalte blev fundet skyldig i ved dommen af23. august 201 J, og som blev begået, da tiltalte var 15 år gammel. Efter en samlet vurdering finder landsretten, at straffen skal nedsættes til fængsel i l år og 6 måneder. Tiltalte har under anken været fortsat frihedsberøvet. Thi kendes for ret: Byrettens dom i sagen mod år og 6 måneder. ændres, således at han straffes med fængsel i l Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten. (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, de~~

4 ' l. Retlen på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM afsagt den 24. november 2011 Rettens nr. l 723 5/2 O l l Politiets nr. BEOI ll Anklagemyndigheden mod "T cpr-nummer (Arrestant) Sagegs baegrugd oa parternes pastande Denne sag er behandlet med domsmænd. Anklageskrift er udarbejdet den 18. oktober 2011, og tillægsanklageskrift nr. l er udarbejdet den 25. oktober T er tiltalt for l. royerj efter strgffelovens 288. stk. l gr. l, ved den 20. september 2011, ca. kl. 2 J.00, i forretningen i for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have tvunget ekspedient Fl til at udlevere kassebeholdningen, idet han holdt en kniv frem mod F1 samtidig med, at han sagde "Giv mig alle dine penge" og "hurtigere hurtigere", hvorved F' udleverede 4.678,50 kr. vold efter straffelovens 244, 247, stk. l. ved den 25. september 2011, kl. ca , på, København, som tidligere dømt for vold, at have slået F 2.. en gang i ansigtet samt efter f 2. var faldet om på jorden - at have tildelt ham ikke under tre spark på kroppen og et spark i baghovedet. principalt tyveri efter strartelovcns 276, ved den 25. maj 2011 i tidsrummet mellem ca. kl til ca. kl , i forening med en p.t. ikke identificeret mcdgc:mingsmand, fra døgninstitution......

5 side 2.. hvortil tiltalte og medgerningsmanden skaffede sig adgang ved at bryde et vindue og flere døre op, at have stjålet et 42" fladskænns-tv af mrk. Philips, en bærbar PC af mrk. Lenovo, et W ii-sæt samt 2 benzinkort til en samlet værdi af li. 700 kr. subsidiært hæleri efter straffejoyegs 290, stk. 1, ved i perioden mellem den 25. maj 2011 og den 31. maj 2011 uberettiget at have modtaget to benzinkort og et W ii-sæt til en samlet værdi af ca kr., der hidrørte fra et indbrud, begået den 25. maj 2011 i døgninstitution, - uagtet tiltalte vidste eller bestemt formodede, at benzinkortene og Wii-sættet hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf. Tiltalte har nægtet sig skyldig og nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært om rettens mildeste dom. Tiltalte har ikke ønsket at udtale sig. Døgninstitution har påstået erstatning med kr. for stjålne effekter i forhold 3. Tiltalte har hverken anerkendt erstatningspligten eller erstatningskravets størrelse. Førklarin&er F1 har som vidne forklaret ad forbold l, at hun er ansat i Hun sad ved kassen den 20. september Hun ekspederede to kunder, og pludselig kom en gut ind. Gutten stod med en kniv foran brystet. Han sagde, at han skulle have alle hendes penge hurtigt. Hun udleverede alle pengene. Kniven var en ca. l O cm lang køkkenagtig kniv. Han rettede kniven mod hende. Hun kendte gerningsmanden i forvejen. Hun og gerningsmanden har mange fælles vemer, og de er kommet i samme kreds. Hun tror ikke, han genkendte hende. Gerningsmanden var T. Hun gik engang for 5-6 år siden i hvor han også gik.. er et område i Han var ikke maskeret. Han havde blot en hættetrøje over hovedet. Hun så derfor tyd~ligt hans ansigt. En af kunderne sagde, at han også kunne genkende gerningsmanden. Der var 2 kunder i køen. Forevist et foto af tiltalte, bilag 8 2, har vidnet bekræftet, at dette er gerningsmanden. Tøjet er noget a la det, han havde på under røveriet. Da han var gaet ud af forretningen, ringede vidnet på en kollega. De ringede så efter politiet. Hun vidste ikke, hvor overfnldsalarmen sad. Hun har fået psykologhjælp gennem sit arbejde. Adspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at hun ikke tørst kunne huske gerningsmandens efternavn. Det var Vl.. der tåndt gerningsmanden på facebook. Navnet "T" siger hende ikke noget. Hun kender kun gerningsmanden, der heddet T Han kender gerningsmanden fra

6 side 3 en vennegruppe for 5-6 år siden. VI har som vidne forklaret ad forhold l, at han den 20. september 2011 så han en hætteklædt dreng komme ind i Han gik hen til kassedamen. Han trak en kniv frem. Han husker ikke præcist, hvor langt kniven var fra hendes ansigt, men den var tæt på. Han stod i køen som den første. Gerningsmanden sagde ''Giv mig pengene" eller noget i den dur. Det gjorde hun så. Herefter forlod gerningsmanden stedet. Gerningsmanden var ikke maskeret. Gerningsmanden er T. Han kender T De er vokset op sammen i. Han så tydeligt hans ansigt, og han kunne genken de stemmen. Kniven var en køkkenkniv på ca. 15 cm. Han blevathørt af politiet samme aften. Foreholdt sin forklaring til politirapport den 20. september 20 l l, side l, nederst, har vidnet forklaret, at han til politiet sagde, at gerningsmanden var koncentreret om noget andet, så han ved ikke, om gerningsmanden genkendte ham. Det virkede som om, gerningsmanden tog hovedet ned og forsøgte at skjule sit ansigt. Han tog ikke noget op foran ansigtet Adspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at han i første omgang ikke kunne huske gerningsmandens efternavn. Han fandt ud af det ved at gå på 11 facehook via telefonen. Navnet T 11 siger ham ikke noget. Han kender kun en, der hedder l Foreholdt forhold l, bilag 6, side 2, om beskrivelsen af kniven er det også sådan, han husker det i dag. Han husker ikke, hvad han forklarede til politiet. F"1. har som vidne forklaret ad forbold 2, at han er 14 år. Han oor på. Gerningsmanden er tiltalte, T som også har boet på. Han husker ikke, hvorfor tiltalte slog og sparkede, men han må have være sur på ham. Han tror, det havde noget med nogen penge at gøre, som vidnet havde lånt til T 1. Han havde lånt T kr. Vidnet havde ikke sagt til T at han skulle betale pengene tilbage. Det var vidnets søsters penge, som han havde lånt til T Hans søster havde ringet til T fordi hun troede, at T havde taget pengene. Det var på grund af pengene, at T var sur på ham. Vidnet ved ikke, hvad T skulle låne pengene til. T gav ham knytnæveslag og spark. Han husker ikke præcist, hvor mange gange 'T slog ham, men måske 5-6 gange. Han fik en skramme på venstre kindben og i nakken. Mens han lå ned, blev han sparket. Han blev enten revet ned, eller slagene fik ham ned på jorden. Han blev sparket i ryg gen og på bagsiden af hovedet. Han tror, han blev sparket ca. 3 gange på sin krop. Han tror, at sparket i baghovedet var med vristen. Det var alle sparkene. Han gjorde ikke noget ved l. Han gjorde ikke noget for at forsvare sig uover, at han dækkede for sit hoved. Der kom en ting, der fik l til at stoppe. Episoden toregik i gården. \ blev revel væk, og så skete der ikke mere. Vidnet gik bare op på afdelingen, hvor han fortalte, hvad der var sket. De tog så til hospitalet. hvor han blev undersøgt. Herefter blev han

7 Adspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at l)'brtcrne gik på, nt 1 skulle være ankommet i bil sammen med en anden. Han tik et rybrte om. at det skulle være en tåmilicrclateret person. Xl er ikke tåmilierclaside 4 l times tid efter afhørt af politiet. Foreholdt forhold 2, bilag 2-1, rapport om besigtigelse, har vidnet forklaret, al han ikke havde nogen af de angivne skader i forvejen. Han havde på fornemmelsen, at 1 ville tæske ham, tordi -r havde sagt til hans søster, at han ville gøre det, når han så vidnet. Da han mødte T udenfor, sagde T til ham, at han skulle vente. T talte i telefon. Vidnet ventede, for hvis han begyndte at løbe, ville T bare fange ham. Da 1 var færdig med samtalen, gik der et par minutter, fer T. slog ham. l mellemtiden ringede T til vidnets søster og til en pædagog. De sagde i mellemtiden ikke noget til hinanden. Han mener, at T havde kondisko på. Han er dog ikke helt sikker. Adspurgt af forsvareren og foreholdt forhold 2, bilag 2, side 3, 5. afsnit, har vidnet forklaret, at han mener, at han fik flere slag i hovedet, mens han lå ned. Det står lidt uklart for ham præcist, hvordan det foregik. Hans søster troede, at T havde taget penge fra hende. Samtalen med pædagogen, som T ringede til, vedrørte også, hvad der var sagt om pengene. Det var vist afdelingslederen. T spurgte pædagogen, hvad han havde sagt til hans søster. Vl har som vidne forklaret ad forbold 3, at han er afdelingsleder på døgninstitution i. Om natten i maj 2011 var der indbrud på institutionen. Han blev orienteret om morgenen. Der florerede rygter i drengegruppen. Rygterne gik på, at der havde været indbrud, og at der var kørt i en stjålet bil. Nogle af beboerne havde i løbet af natten hørt nogen nedenunder. Nogen af dem fortalte, at T skulle være kommet på besøg. -r har været indskrevet på døgninstitution. Hans forløb sluttede i 20 l O. Flere af bo boerne havde haft nære venskaber med 'T ~ Beboerne vil ikke stå frem. Der er et slags codex om, at man ikke vil fortælle noget. Det krævede derfor en enesamtale med drengene. Der blev fra stedet taget nogle effekter, som de stod og manglede. døgninstitution er et skole- behandlingshejm, hvor der bor unge med adfærdsproblemer. Der blev stjålet et 42 "Philips TV, en Lenovo PC og en Wii samt benzinkort. De fik Wii og benzinkort tilbage enten l eller 2 dage efter. Han tog kontakt til 'T~ opholdssted,, som efterfølgende skaffede nogle af effekterne tilbage. De mangler at få en pc og et TV tilbage. Institutionen hor et erstatningskrav på kr. Han har ikke kunne nå at skaffe kvitteringer til i dag. Der blev ved indbruddet beskadiget vægge og dør. Dette kan der ikke skafles dokumentation for. Institutionen er ikke dækket af nogen tbrsikring.

8 side 5 teret. Han nævnte ham under afhøringen, da rygterne var gået på ham. Men dette er blevet afkræftet. Derudover gik et rygte på en familierelation. Nogen af drengene på institutionen sagde, at de nok var med til at hygge sig, men at de fik kolde fødder. De holdt vagt. Det drejer sig om 2 drenge. 2 af de adspurgte drenge, sagde at de fik tilbuddet, men at de ikke turde køre i bilen. Der er ikke videoovervågning på institutionen. Den voksne, der var til stede, hørte en bil. V3 har forklaret od forbold 3, at han er afdelingsleder på. Han ved, der blev begået et indbrud på døgninstitution. T var rømmet fra i den periode. Han ved ikke, hvad,- lavede i perioden. De ledte efter ham. I forbindelse med, at de spurgte en på døgninstitution, fik han at vide, at der havde været indbrud. Vidnet stødte på "' og fik ham med tilbage et par dage efter. T tog frivilligt med tilbage. Vidnet talte med T om indbruddet i,. Han husker ikke, hvad T svarede. Men 1 fortalte ikke, at han havde begået indbrud. Vidnet havde en fonnodning for, at T havde stiålet sine forældres bil, fordi vidnet havde talt med T~ far. T smuttede fra forældrenes hjem under en hjemmeweekend. Foreholdt forhold 3, bilag 3, side l, har vidnet forklaret. at han har forklaret til politiet, at T var stukket af i moderens bil i forbindelse med et hjemmebesøg. Dette fik han at vide af ~~ far. Vidnet fandt bilen i. Bilen var låst. Der var ikke tegn på indbrud. Der lå i bilen en plastikpose med en spilleconsol og 1-2 benzinkort. Foreholdt samme rapport side 2, har vidnet forklaret, at han ikke kan komme det nærmere i relation til, hvomår han fandt bilen. Vidnet ringede til v z. fra døgninstitution og fortalte, at han havde benzinkortene. Effekterne blev så leveret tilbage. Bilnøglen fik han af T og gav den til T '~ far. Det er muligt, at han til politiet har forklaret, at -r fortalte meget kort, at resten af tingene var væk, og at han ikke kunne komme til det. Han husker det ikke i dag. Der er ikke nogen på, der har fortalt, hvad de mener at vide, at T har foretaget sig. Foreholdt samme rapport har vidnet forklaret, at han godt kan have forklaret til politiet, at han havde hørt fra andre på, at T skulle have været en tur i. Han er ikke sikker på, hvem der fortalte det i dag. Navnet.xz. siger ham ikke noget. Det er korrekt, at han fik et pilleglas med dette navn på. Det er ikke en afbeboeme. Adspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at han ikke ved, hvad der skete med trøjen, der blev fimdet i bilen. Han husker ikke, hvem der fortalte, at T 'kul le have været en tur i Qplysg!ogerne i s&f;!en Anklageren har under sagen dokumenteret, at det i forhold l.;tjålne beløb

9 side(, ved en optælling af kassen er 4.678,50 kr. Anklageren har under hovedforhandlingen vedrørende forhold l afspillet en sekvens fra videoovervågningen i den 20. september 2011, kl. ca. 21.~ Der er endvidere torevist fotos, optaget af tiltalte ved anholdelsen den 29. september Anklageren har endvidere dokumenteret, at der ved anholdelsen af tiltalte den 29. september 2011 i en sportstaske blev fimdet en sort The North Face dunvest, sandfarvede bukser, en beige hættetrøje samt en rød/hvis Fakta plastikpose. Der blev ikke fundet Nike AirMax sko. Anklageren har i forhold 2 dokumenteret besigtigelsesrapport af 25. september 2011, hvoraf fremgår, at forurettede den 25. september 2011 fremstod med hævelse ved venstre kindben samt et mindre rødt mærke ud for øjenkrogen, blodspringninger i øjet, mindre blåt mærke på underlæben, en 2x2 cm rød hudafskrabning under venstre ann, en hudafskrabning på venstre skulderblad samt en l cm frisk flænge i hovedbunden. Der er ikke i nogen af forholdene fundet brugbart DNA. Anklageren har vedrørende forhold 3 dokumenteret en anmeldelsesrapport, hvoraf fremgår, at der blev aruneldt et indbrud i Døgninstitution, og at dette indbrud fandt sted onsdag den 25. maj 2011 mellem kl og kl Peaonliec aplysoioeer Anklageren har dokumenteret indberetning af 30. august 2011 og indberetning af26. september 20 Il fra Bømefamiliecenter. Anklageren har endvidere dokumenteret udtalelse af 3. november 2011 fra Bemefamiliecenter, socialrådgiver x~, hvoraf fremgår: Jeg skriver på anmodning fra Advokansret i en udtalelse vedr. T Det er ikke lang tid siden ""i var i Retten sidst. Det var d , hvor han var sigtet for, og hvor han blev dømt for henholdsvis vold( 244) og for roveri { 288). Alts6 præcis de sanune paragraffer, som T er sig te t efter igen.!august måned, havde undertegnede forud for Retsmødet, :skrevet til Advoka turet, at vi i Bomc:familiecnheden mente, at have talt så dybt med l om at det var nu han skulle ændre adfærd fremover, hvi~ samfundet skal give ham en chance til Dommeren Jod sag overbevise om, at det '1, år:~ f~ngscl, som T stod ul, kunne geres betinget af, ot l fremover rettede sig ((ler pædagogernes anvisninger, på det anbringelsessted hvor T boede. Endvtdere lovede

10 l' l Ti l talte er tidligere stratlct for vold og røveri ved dom af 23. august 20 l l med fængsel i 6 måneder, som blev gjort delvist betinget med en prøvetid på 2 år og på vilkår af, at tiltalte undergav sig foranstaltninger efter scrviccloside 7 T i Reum, at han ikke igen ville stikke af fra anbringelsesstede t. Dommeren udmålte saledes Y, års betinget frihedsberøvelse. Allerede efter Retsmødet, grinede l af dommeren, af Retten af sagsbe handleren og af pædagogerne. T gav udtryk for, at han da ikke kunne drømme om at rette sig efter nogen som helst pædagoger eller sagsbehandlere. T br siden mange gange givet udtryk for, at ban helst vil afsone sin dom. T stak da også af fra døgninstitutionen " " 3 dage efter Retsødet i august måned l J Jeg har siden skrevet 2 breve til advokaturet, som er vedlagt her. Her giver jeg udtryk for, at det er vigtigt at finde T, og B ham i Retten igen. Dis se to breve er skrevet ud fra Børnefamiliecentrets oplevelse af, at vi ikke læn gere mener at kunne fastholde l i et pædagogisk miljø, sa ban kan bli ve hjulpet. BFC mener ikke længere at vi med de redskaber der findes i serviceloven, har mulighed for at hjælpe T ~ Dette ej heller iht. 52. T er saledes i vores øjne, uden for pædagogisk rækkevidde. Et samarbejde mellem T og BFC' kan kun bygge pl noget, hvis der er bare en grand af gensidig tillig og respekt imellem panerne. -r har pa Alle måder vist at man ikke kan samarbejde med ham. Ikke kan lave aftaler med ham, at man ikke Iean regne med ham. Af samme grund er ~~ døgninstitution sagt op nu. De mener ikke at kume hjælpe T ' længere, og sid an har situationen været meget længe. l den afsluttende rapport fra hedder det bl.a. at.,- er meget udad reageret~de, grænsende til det voldelige. BAde overfor fremmede og overfor de andre unge pa der er bange for ham. T har en meget aggl'c$siv attitude, og detce gelder også hans måde at være pl overfor jævnaldrene piger. PA er man af den klare opfattelse, at T har psykopatiske trek, der belyder at andre tager afstand fra ham. Man mislænleer ham for at have en ka rakterafgivelse der gør det svært for pædagoger og andre, at intervenere i hans liv og i hans situation. Endelig har T de sidste mange maneder givet udtryk for, at han ikke onskcr at modtage hjælp. Hverken fra de pædagoger l har haft med at gore, eller fra Bømefamiliec:entret. B6de sagsbehandler og 'T'~ mor, har forsøgt at forklare T, at det kan være fornuftigt at tage imod de vilkar vi lilbyder ham, og som vi har mulighed for at foresil til advokaturet, forud for et Retsmøde. l ønsker imidlenid ikke at leve op til nogen vilkår. T siger gang på gang, at han vilefsone sin dom. l T ensker ikke at blive last fast i nogen aftaler med pædagoger eller socialrådgivere. 'T giver udtryk for, at han blot ønsker at passe sig selv, og gl sine egne veje. Desuden mener T at det er mere "sejt" overfor sine venner, at han sidder i fængsel i en periode, frem for at Il en betinget dom, hvor er bliver knyttet vilklr. T ensker ikke al leve op til s6dame vilk1k l Børnefamilieenheden mener vi ikke længere, at være i stand til at overbevise 1 om, at vi bar et ønske om at hjælpe ham. De sidste 8 maneder. har det reelt ikke været muligt at lave aftaler med l. Mange velmenende pædagoger, socialrådgivere og sagsbehandlere har forsøgt at intervenere i ~~ situation. -r- afviser dog at samar bejde, og at tage imod den hjælp vi kan tilbyde...

11 @ side 8 vens 52. Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 29. september Rettens bearundejse oa a(&ørelu Forhold J Henset til indholdet af den videoovervågningssekvens, der er forevist i retten, samt ved vidneme F og v 1', forklaringer, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet. Forbold 2 Ved forurettedes forklaring, som understøttes af skaderne, som blev konstateret på ham lige efter episoden, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte udøvede vold som angivet i anklageskriftet. Forbold 3 Ved en samlet vurdering af det af vidnet '12. forklarede om de rygter, der florerede i institutionen i samt under henvisning til, at tiltal te blev fundet i besiddelse af bilnøgler til sine forældres bil, hvori der blev fundet effekter, der stammede fra indbruddet, og idet bemærkes, at tiltalte ikke ved sin egen forklaring har ønsket at imødegå disse bevisligheder, er det ubetænkeligt at lægge til grund, at han er skyldig efter anklageskriftets principale påstand. Straffen fastsættes til fængsel i t' år og 9 måneder. Straffebestemmelserne er straffelovens 288, stk. l nr. l, 244, jf. 247, stk. l, 290, stk. 1 og 285, stk. J, jf Straffen er en fællesstraf med den betingede straf i dommen af23. august 20ll,jf. straffelovens 61, stk. 2. Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på det meget hurtige recidiv; at der er tale om personfarlig kriminalitet i forhold l og 2; og at forhold 2 er begået over for en dreng på 14 år og under de af forurettede forklarede omstamdighedcr. Retten finder det godtgjort, at tiltalte ikke magter at undergive sig et behandlingsmæssigt system. Henset hertil og til grovheden af forholdene, er der ikke grundlag for at idømme en hel eller delvis betinget straf. Idet den af Døgninstitution nedlagte erstatningspåstand er udokumenteret og bestrides af tiltalte, henskydes erstatningskravet til civilt søgsmål. Thi kendes for ret: Tiltalte, ' strafles med fængsel i l år og 9 måneder. Tiltalte skal betale sagens omkoslningcr.

12 . side

13 _Retten på Frederiksberg Udskrift af retsbogen Den 24. november 2011, kl , blev retten på Frederiksberg sat i retssal C af dommer Jette-Marie SoMe med domsmændene Søren Christian Andersen og Stig Christensen. Protokolfører var Stine Sylvest Olsen. Retsmødet var offentligt. Reglerne i retsplejelovens 66, stk. 2, og 91 er overholdt. Rettens nr l Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Politifuldmægtig Anders Trøck-Nielsen var mødt for anklagemyndigheden. Der blev fremlagt anklageskrift af 18. oktober 2011 og tillægsanklageskrift nr. l af25. oktober 2011 med bilag. Advokat Haone Rabbæk var mødt som beskikket forsvarer. SocialrAdgiver Kommune, var mødt. Tiltalte, T, blev fremstillet og bekræftede navn og fødselsdato. Han blev gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til at udtale sig. Anklageskriftet og tillægsanklageskriftet blev læst op. Tiltalte nægtede sig skyldig. Han ønskede ikke at udtale sig. Anklageren arunodede om, at tiltalte blev ført ud, mens vidnet, F, afgav forklaring. Forsvareren og tiltalte havde ingen bemærkninger. Retsfonnanden besluttede, at tiltalte skulle forlade retslokalet, mens vidnet, F, afgav forklaring, jf. retsplejelovens 856, stk. l. Tiltalte blev ført ud. Som ~ fremstod. som behørigt fonnanet forklarede ad

14 Som ~ fremstod v1, som behørigt fonnanet forklarede ad forb.w.d...l. at han den 20. september 20 Il så han en hætteklædt dreng komme ind i Han gik hen til kassedamen. Han trak en kniv frem. Han husker ikke præcist, hvor langt kniven var fra hendes ansigt, men den var tæt på. Han stod i køen som den første. Gerningsmanden sagde "Giv mig pengene" eller noget i den dur. Det gjorde hun så. Herefter forlod gerningsmanden stedet. Gerningsmanden var ikke maskeret. Gerningsmanden er T. Han kender 1 De er vokset op sammen i. Han så tydeligt hans ansigt, og han kunne genkende stemmen. Kniven var en køkkenkniv på ca. 15 cm. Han blev afhørt af politiet samme aften. Foreholdt sin forklaring til politirapport den 20. september 2011, side l, nederst, forklarede vidnet, at han til politiet sagde, at gerningsmanden var konside 2 forbold J, at hun er ansat i. Hun sad ved kassen den 20. september 20 l l. Hun ekspederede to kunder, og pludselig kom en gut ind. Gutten stod med en kniv foran brystet. Han sagde, at han skulle have alle hendes penge hurtigt. Hun udleverede alle pengene. Kniven var en ca. 1 O cm lang køkkenagtig kniv. Han rettede kniven mod hende. Hun kendte gerningsmanden i forvejen. Hun og gerningsmanden har mange fælles venner, og de er kommet i samme kreds. Hun tror ikke, han genkendte hende. Gerningsmanden var T J Hun gik engang for 5-6 år siden i., hvor han også gik. er et område i. Han var ikke maskeret. Han havde blot en hættetrøje over hovedet. Hun så derfor tydeligt hans ansigt. En af kunderne sagde, at han også kunne g nkende gerningsmanden. Der var 2 kunder i køen. Forevist et foto af tiltalte, bilag 8-2, bekræftede vidnet, at dette er gerningsmanden. Tøjet er noget a la det, han havde på under røveriet. Da han var gået ud af forretningen, ringede vidnet på en kollega. De ringede så efter politiet. Hun vidste ikke, hvor overfaldsalarmen sad. Hun har tiet psykologhjælp gemem sit arbejde. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun ikke først kume huske gerningsmandens efternavn. Det var vr, der fandt gerningsmanden på facebook. Navnet " T '' siger hende ikke noget. Hun kender kun gerningsmanden, der hedder T Han kender gerningsmanden fra en VeMegruppe for 5-6 år siden. Dikteret. Vedstået Vidnet oplyste, at hun ikke har noget erstatningskrav. Vidnet forlod herefter retslokalet. Tiltalte blev ført ind i retslokalet og fik læst vidnets forklaring op. Forsvareren havde ingen supplerende spørgsmål. Vidnet blev herefter tilkendt sædvanlig vidnegodtgørelse med 80 kr.

15 side:\ centreret om noget andet, så han ved ikke, om gerningsmanden genkendte ham. Det virkede som om, gerningsmanden tog hovedet ned og forsøgte at skjule sit ansigt. Han tog ikke noget op foran ansigtet. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han i første omgang ikke kunne huske gerningsmandens efternavn. Han fandt ud af det ved at gå på facebook via telefonen. Navnet '' l., siger ham ikke noget. Han kender kun en, der hedder -r Foreholdt forhold l, bilag 6, side 2, om beskrivelsen af kniven er det også sådan, han husker det i dag. Han husker ikke, hvad han forklarede til politiet. Dikteret. Vedstået Vidnet oplyste, at han ikke har noget erstatningskrav. Vidnet blev herefter tilkendt sædvanlig vidnegodtgørelse med 80 kr. Kl mødte tiltaltes onkel, X"\ Som ~ fremstod r'l. Med vidnet var mødt pædagog XS fra institutionen Vidnet forklarede behørigt formanet ad forhold 2, at han er 14 år. Han bor på Gerningsmanden er tiltalte, T, som også har boet på. Han husker ikke, hvorfor tiltalte slog og sparkede, men han må have være sur på ham. Han tror, det havde noget med nogen penge at gøre, som vidnet havde lånt til ' T _ Han havde lånt T kr. Vidnet havde ikke sagt til T at han skulle betale pengene tilbage. Det var vidnets søsters penge, som han havde lånt til T, Hans søster havde ringet til T fordi hun troede, at T havde taget pengene. Det var p! grund af pengene, at T var sur på ham. Vidnet ved ikke, hvad T skulle låne pengene til. T gav ham knytnæveslag og spark. Han husker ikke præcist, hvor mange gange T slog ham, men måske 5-6 gange. Han fik en skramme på venstre kindben og i nakken. Mens han lå ned, blev han sparket. Han blev enten revet ned, eller slagene fik ham ned på jorden. Han blev sparket i ryggen og på bagsiden af hovedet. Han tror, han blev sparket ca. 3 gange på sin krop. Han tror, at sparket i baghovedet var med vristen. Det var alle sparkene. Han gjorde ikke noget ved T Han gjorde ikke noget for at forsvare sig u over, at han dækkede for sit hoved. Der kom en ting, der fik,. til at stoppe. Episoden foregik i gården. T blev revet væk, og så skete der ikke mere. Vidnet gik bare op på afdelingen, hvor han fortalte, hvad der var sket. De tog så til hospitalet, hvor han blev undersøgt. Herefter blev han l times tid efter afhørt af politiet. Foreholdt forhold 2, bilag 2-1, rapport om besigtigelse, forklarede vidnet, at han ikke havde nogen nf de angivne skader i forvejen.

16 side 4 Han havde på fornemmelsen, at T ville tæske ham, fordi T havde sagt til hans søster, at han ville gøre det, nar han så vidnet. Da han mødte T udenfor, sagde r til ham, at han skulle vente. T talte i telefon. Vidnet ventede, for hvis han begyndte at løbe, ville T bare fange ham. Da T var færdig med samtalen, gik der et par minutter, før \ slog ham. l mellemtiden ringede T til vidnets søster og til en pædagog. De sagde i mellemtiden ikke noget til hinanden. Han mener, at T havde kondisko på. Han er dog ikke helt sikker. Adspurgt af forsvareren og foreholdt forhold 2, bilag 2, side 3, S. afsnit, forklarede vidnet, at han mener, at han fik flere slag i hovedet, mens han lå ned. Det står lidt uklart for ham præcist, hvordan det foregik. Hans søster troede, at T havde taget penge fra hende. Samtalen med pædagogen, som,- ringede til, vedrørte også, hvad der var sagt om pengene. Det var vist afdelingslederen. T.;purgte pædagogen, hvad han havde sagt til hans søster. Vidnet oplyste, at han ikke har noget erstatningskrav. Vidnet blev tilkendt sædvanlig vidnegodtgørelse med 80 kr. Som ~ fremstod v 2., som behørigt fonnanet ad forbold 3 forklarede, at han er afdelingsleder på døgninstitution i,. Om natten i maj 20 Il var der indbrud på institutionen. Han blev orienteret om morgenen. Der florerede rygter i drengegruppen. Rygterne gik på, at der havde været indbrud, og at der var kørt i en stjålet bil. Anklageren ønskede at afhøre vidnet om de rygter, der florerede på institutionen. Forsvareren protesterede imod, at vidnet afhørtes herom. Efter votering blev der afsagt følgende KENDELSE: Af vidnets forklaring skal det fremgå, om denne støtter sig på egne eller andres iagttagelser, jf. retsplejelovens 184, stk. 2. Endvidere er bevisbedømmelsen fri, jf. retsplejelovens 880, hvilket indebærer, at retten ikke ved bedømmelsen afbeviser er bundet af lovregler. Under disse omstændigheder, og da anklagerens spørgsmål ikke findes irrelevante, tillades det anklageren at stille spørgsmål til vidnet om de rygter, der florerede på institutionen. Thi bestemmes:

17 sides Det tillades anklageren at stille vidnet spørgsmål om de rygter, der florerede på institutionen. Vidnet forklarede herefter, at nogle af beboerne i løbet af natten havde hørt nogen nedenunder. Nogen af dem fortalte, at.,.. skulle være kommet på besøg. T har været indskrevet på døgninstitution. Hans forløb sluttede i 201 O. Flere af boboeme havde haft nære venskaber med T Beboerne vil ikke stå frem. Der er et slags codex om, at man ikke vil fortælle noget. Det krævede derfor en enesamtale med drengene. Der blev fra stedet taget nogle effekter, som de stod og manglede. døgninstitution er et skole- behandlingshejm, hvor der bor unge med adfærdsproblemer. Der blev stjalet et 42 "PhHips TV, en Lenovo PC og en Wii samt benzinkort. De fik Wii og benzinkort tilbage enten l eller 2 dage efter. Han tog kontakt til!~ opholdssted, som efterfølgende skaffede nogle af effekterne tilbage. De mangler at fl en pc og et TV tilbage. Institutionen har et erstatningskrav på kr. Han har ikke kunne nå at skaffe kvitteringer til i dag. Der blev ved indbruddet beskadiget vægge og dør. Dette kan der ikke skaf fes dokumentation for. Institutionen er ikke dækket af nogen forsikring. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at rygterne gik på, at T skulle være ankommet i bil sammen med en anden. Han fik et rygte om, at det skulle være en familierelateret person..)(\ er ikke familieretateret Han nævnte ham under afhøringen, da rygterne var gået på ham. Men dette er blevet afkræftet. Derudover gik et rygte på en familierelation. Nogen af drengene på institutionen sagde, at de nok var med til at hygge sig, men at de fik kolde fødder. De holdt vagt. Det drejer sig om 2 drenge. 2 af de adspurgte drenge, sagde at de fik tilbuddet, men at de ikke turde køre i bilen. Der er ikke videoovervågning på institutionen. Den voksne, der var til stede, hørte en bil. Vidnet blev tilkendt sædvanlig vidnegodtgørelse med 80 kr. Dikteret. V ed stået. Som ~ fremstod vo, som behørigt formanet ad forbold 3 forklarede, at han er afdelingsleder på Han ved, der blev begået et indbrud på døgninstitution. T 1 var rømmet fra i den periode. Han ved ikke, hvad T lavede i perioden. De ledte efter ham. l forbindelse med, at de spurgte en på døgninstitution, fik han at vide, at der havde været indbrud. Vidnet stødte på T og fik ham med tilbage et par dage efter. l.. tog frivilligt med tilbage. Vidnet talte med T om indbruddet i

18 side 6 Han husker ikke, hvad -r svarede. Men l fortalte ikke, at han havde begået indbrud. Vtdnet havde en fonnodning for, at T havde stjålet sine forældres bil, fordi vidnet havde talt med i':, far. T smuttede fra forældrenes hjem under en hjemmeweeke~ Foreholdt forhold 3, bilag 3, side l, forkjerede vidnet, at han har forklaret til politiet, at.,.. var stukket af i moderens bil i forbindelse med et hjemmebesøg. Dette fik han at vide af 'is far. Vidnet fandt bilen i. Bilen var last. Der var ikke tegn på indbrud. Der lå i bilen en plastikpose med en spilleconsol og 1-2 benzinkort. Foreholdt samme rapport side 2, forklarede vidnet, at han ikke kan komme det nærmere i relation til, hvomår han fandt bilen. Vidnet ringede til "2. fra døgninstitution og fortalte, at han havde benzinkortene. Effekterne blev så leveret tilbage. Bilnøglen fik ban af T og gav den til _,.,~ far. Det er muligt, at han til politiet har forklaret, at Lavdrim fortalte meget kort, at resten af tingene var væk, og at han ikke kume komme til det. Han husker det ikke i dag. Der er ikke nogen på, der har fortalt, hvad de mener at vide, at T iliar foretaget sig. Foreholdt samme rapport forklarede vidnet, at han g0<1t kan have forklaret til politiet, at han havde hørt fra andre på, at T skulle have været en tur i. Han er ikke sikker på, hvem der fortalte det i dag. Navnet )('2.. siger ham ikke noget. Det er korrekt, at han fik et pilleglas med dette navn på. Det er ikke en af beboerne. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han ikke ved, hvad der skete med trøjen, der blev fundet i bilen. Han busker ikke, hvem der fortalte, at T kulle have været en tur i Dikteret. V edstået. Vidnet blev tilkendt sædvanlig vidnegodtgørelse med 80 kr. Anklageren bemærkede, at tiltalte i grundlovsforhøret ikke ønskede at udtale sig. Anklageren dokumenterede fra Forhold l, bilag l Forhold l, bilag 2, side 3 Forhold l, bilag 2 1 Forhold l, bilag 2-3 Forhold l, bilag Forhold l, bilag 2-4 Forhold l, bilag 2-5 Forhold l, bilag 6-1 Forhold l, bilag 8 Forhold l, bilag 8-2 Forhold l, bilag 9

19 side 7 Videoovervågningsmateriale fra Forhold 2, bilag l Forhold 2, bilag 2-1 Forhold 3, bilag l i forhold l (afspillet i retten) Anklageren oplyste, at der ikke er udfundet brugbart DNA i nogen af forholdene. Forsvareren dokumenterede fra forhold l, bilag 8-2. Forsvareren dokumenterede endvidere forstraf-dom af23. august og bemærkede, at dommen ikke er anket. Forsvareren oplyste, at erstatningspligten og opgørelsen af erstatningskravet bestrides som udokumenteret. Anklageren dokumenterede endvidere fra indberetning af 30. august 2011 fra Børnefamiliecenter indberetning af26. september 2011 fra Børnefamiliecenter udtalelse af3. november 2011 fra Børnefamiliecenter Socialridgiver X3, Konunune, forklarede supplerende på forsvarerens forespørgsel, at der ikke har været inddraget psykiatere i sagen. Psykologerne på instituionen er taget med på råd. Sagen blev procederet. Anklageren påstod tiltalte dømt efter anklageskriftet. Forsvareren påstod tiltalte frifundet, subsidiært rettens mildeste dom, dog således at forsvareren ikke ville påstå, at en dom i givet fald skal gøres betinget. Tiltalte havde lejlighed til at udtale sig. Efter votering afsagde retten dom (se dombogen). Domfældte blev gjort bekendt med donunens konklusion og reglerne om anke. Domfældte ankede dommen for så vidt angår strafudmålingen. Der tillagdes den beskikkede forsvarer, advokat Hanne Rahbæk, et salær på kr.+ moms. der betales endeligt af domfældte. Anklageren anmodede om, at domfældte forbliver varetægtsfængslet, jf. retsplejelovens 769, stk. l,jf. 762, stk. l, nr. 2. Forsvareren og domfældte protesterede ikke. Forsvareren bemærkede, at der

20 side 8 ikke gives samtykke til varetægtsfængsling i surrogat. Retsfonnandcn besluttede herefter, at domfældte,. T skal forbli ve varetægtsfængslet under appel eller indtil fuldbydeise kan iværksættes, jf. retsplejelovens 769, stk. l,jf. 762, stk. l, nr. 2. Sagen sluttet. Retten hævet kl ighed belcræftes. eriksberg, den 29. november 2011 s

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2011.12.16B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2011.12.16B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 Københavns Byret Udskrift af dombogen Adv. OC 0100-47181-00123-09 DOM afsagt den 16. december 2011 i sag SS 2-14605/2010 Anklagemyndigheden

Læs mere

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse.

D O M. Næstved Rets dom af 6. august 2015 (2933/2015) er anket af T med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 6. oktober 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Rosenløv, Lone Kerrn-Jespersen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-2131-15: Anklagemyndigheden mod T

Læs mere

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM Ø Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.09.28Ø Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge;anke kære og genoptagelse; Stikord: Vold mod børn, slag i bagdelen, anke af indenretlig advarsel, 10 dg bet, pt 1 år,

Læs mere

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2012.01.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2012.01.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3081006- VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 27. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte

Læs mere

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014.

Anklageskrift er modtaget den 13. marts 2014 og tillægsanklageskrift nr. 1 er modtaget den 21. marts 2014. D O M afsagt den 3. april 2014 Rettens nr. 1-676/2014 Politiets nr. 4100-73241-00588-13 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2012.11.05B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: familievold; Stikord: Vold i familieforhold, 13 årig datter, lussinger, tømt indhold af glas rødvin i ansigtet, 40 dg bet, pt 1 år, samf tj 40 t, tilsyn

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2016.01.30V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: varetægtsfængsling; Stikord: Varetægtsfængsling, rpl. 762, stk. 1, nr. 2, rpl. 769, stk. 1, proportionalitetsvurdering, gentagelsesrisiko, T for 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. februar 2016 Sag 143/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jane Ranum, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 5. februar

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM. Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling. aandsdommeme-_g_ S10ll009- SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. september 2009 af Østre Landsrets 10. afdeling aandsdommeme-_g_ 10. afd. a.s. nr. S-1011-09: Anklagemyndigheden mod 1) Dansk Juletræsdyrkerforening

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013.

RETTEN I. Udskrift af dombogen D O M. afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx. Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. RETTEN I Udskrift af dombogen D O M afsagt den 3. februar 2014. Anklagemyndigheden mod xxx Anklageskrift er modtaget den 25. september 2013. er tiltalt for overtrædelse af 1. 1, jf. 26, stk. 3, jf. 30,

Læs mere

Emneord: røveri i private hjem (hjemmerøveri), strafskærpelse, - nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

Emneord: røveri i private hjem (hjemmerøveri), strafskærpelse, - nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016 AM2013.12.30H - Røveri i private hjem, egentligt hjemmerøveri, i forening, medbragt flaske som våben, grov vold, slag med glasflaske i hovedet, forurettede ældre og svagelig, beskedne skader, beskedent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016

Emneord: simpel vold, familievold. Printet den:15. april 2016 AM2014.04.14B2 - Udvisning, italiensk statsborger, vold, trusler, ulovlig tvang, ulovlig indtrængen begået mod kæreste, tidl straffet, T 9 mdr, større tilknytning til oprindelsesland end til DK Emneord:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. februar 2012 Sag 78/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Tyge Trier for begge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr.

AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr. AM2013.10.21B2 - Fredskrænkelser, overtrædelse af tilhold, stalking, chikane, ex-kone og familie, T 6 mdr. Emneord: fredskrænkelser Printet den:15. april 2016 Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse.

DOM. Frederiksberg Rets dom af 19. marts 2015 (1199/2015) er anket af T med påstand om formildelse. DOM Afsagt den 27. oktober 2015 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard, Birgitte Grønborg Juul og Jacob Schall Holberg (kst.) med domsmænd). 13. afd. nr. S-994-15: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2015 Sag 150/2014 A kærer værgebeskikkelse vedrørende B (advokat Uno Ternstrøm, beskikket for A) (advokat Dorthe Østerby, beskikket for B) I tidligere

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag.

Tiltalen Anklageskriftet er dateret den 20. november 2015 og modtaget i retten samme dag. Den 10. december 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0413-2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 [ ] 3911 Sisimiut og Tiltalte 2 [ ] 3950 Aasiaat og Tiltalte 3 [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

AM2014.02.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2014.02.27Ø. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2014.02.27Ø Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 S3893007- JO UDSKRIFT AF ØSTRELANDSRETSRETSBOG Den 27. februar 2014 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, Kobenhavn.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016

AM2014.02.25V2. Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald. Printet den:15. april 2016 AM2014.02.25V2 Emneord: kokain, amfetamin, strafskærpelse, -nedsættelse og -bortfald Printet den:15. april 2016 DOM afsagt den 25. februar 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommeme Eva Staal, Olav

Læs mere

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande

DOM. Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C. Sagens baggrund og parternes påstande DOM Afsagt den 22. marts 2013 i sag nr. BS SKSd-1876/2011: D mod A og Boet efter B og C Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et udateret dokument, er et gyldigt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 18. maj 2015 blev af Sermersooq Kredsret i sagen sagl.nr. SER-NUU-KS 0062-2015 Anklagemyndigheden mod T Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97431-00664-14.

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSOQ KREDSRET Den 4. marts 2015 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen sagl.nr. QAA-UUM-KS-0154-2014 Anklagemyndigheden mod T 3964 Qaarsut Anklagemyndighedens journal nr. 5513-97431-00486-14.

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger).

D O M. Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). D O M Afsagt den 21. august 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Martin Broms (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-3323-13: Anklagemyndigheden mod 1) T1 (advokat

Læs mere

Emneord: beløb 100.000-500.000. Printet den:15. april 2016

Emneord: beløb 100.000-500.000. Printet den:15. april 2016 AM12.14B - Kreditbedrageri, til dels forsøg, præsenteret sig som direktør for betalingsdygtigt firma, indkøbt diverse varer, ej vilje eller evne til at betale, opnået vinding ca 393.000 kr, tidl straffet,

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM S0784002- HT/PS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 22. oktober 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Hans Chr. Thomsen, Thomas Lohse og Malou Kragh Halling (kst.) med domsmænd).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 18. august 1998 af Vestre Landsrets 5. afdeling i ankesag S-1897-98 Anklagemyndigheden mod T (Advokat Sv. E. Albrechtsen, Skive). Den indankede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

AM2013.01.24B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016

AM2013.01.24B. Emneord: videreoverdragelse. Printet den:15. april 2016 AM2013.01.24B Emneord: videreoverdragelse Printet den:15. april 2016 RETIEN l ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM afsagt den 24. januar 2013 Rettens nr. 5-9670/20 12 Politiets nr. 2300-71282-00011-12

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Emneord: vidnetrusler. Printet den:15. april 2016

Emneord: vidnetrusler. Printet den:15. april 2016 AM2012.09.04Ø - Vidnetrusler, forsøg, truet vidne under hovedforhandling i.f.m. afhøring, pistollignende tegn med hænderne, udspringer af DVH sagen, tidl straffet, 3 mdr (tillægsstraf). Emneord: vidnetrusler

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse.

D O M. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet samt skærpelse. D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ejler Bruun, Henrik Bitsch og Pernille Margrethe Corfitsen (kst.) med nævninger). 3. afd. N nr. S-2820-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet

Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Mit liv som frivillig gav mig ny identitet Heinz Hvid mistede sin identitet, da han som 37-årig politibetjent blev sparket kronisk syg af en voldsmand, men fandt en ny i den frivillige verden, kommunalpolitik

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

Emneord: seksuel misbrug af børn og unge. Printet den:15. april 2016

Emneord: seksuel misbrug af børn og unge. Printet den:15. april 2016 AM2012.08.24B4 - Seksualforbrydelse, anden kønslig omgængelse end samleje, 14-årig pige, flere forhold om blufærdighedskrænkelse med samme forurettede, besiddelse af 200 utugtige billeder + 34 utugtige

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM V Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Trykt: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2015.04.16V Kilde: Retspraksis, Landsretterne Emner: vold mod ældre, børn og unge; Stikord: Vold mod børn, simpel vold, tildelt 3-årig ét slag i bagdelen, F i s varetægt, ej tidl. straffet, 20 dg. bet,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber. Printet den:15. april 2016

Emneord: familievold, vold mod ældre, børn og unge, Andre redskaber. Printet den:15. april 2016 AM2013.12.12Ø - Grov vold, familievold, mindreårigt barn, børnemishandling, slag med flad og knyttet hånd, spark i hoved og på krop, slag med redskaber, brændt med lighter, halsgreb, læsioner af varierende

Læs mere

U D S K R I F T AF D O M B O G E N

U D S K R I F T AF D O M B O G E N R E T T E N I R A N D E R S U D S K R I F T AF D O M B O G E N ik D 0 M : afsagt den 21. januar 1993 af RETTEN I RANDERS, 2. AFDELING, i B.S. 2001/92 mod Ved gældsbrev af 10. marts 1980 fik sagsøgeren

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. " Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 6. februar 2013 i sag nr. BS A mod Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag er anlagt den 23.

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere