samarbejde i leverancekæden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samarbejde i leverancekæden"

Transkript

1 MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager med Et velsmurt maskineri bag din forretning! Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus

2 4 trin til forbedring af samarbejdet i leverancekæden Trin 1: Få alle interessenter i leverancekæden på samme kurs ved at etablere et formelt Sales and Operations Planning (S&OP) salgs- og driftsplanlægningssystem Trin 2: Implementer leverancekædeoptimeringsværktøjer på flere niveauer for at opnå bedre koordinering og materialeflow på tværs af leverandørniveauer Trin 3: Reducer leverancekæderisikoen, og optimer overholdelse med integreret sporbarhed Trin 4: Udvid kvalitetsstyringen til også at omfatte leverancekæden En effektiv håndtering af komplekse leverancekæder kan være en af de vigtigste udfordringer, som diskrete produktionsvirksomheder skal løse i de kommende år. Branchen bliver i stigende grad en kompleks og global industri, hvor diskrete produktionsvirksomheder ikke længere kan drive forretning efter uændrede principper og samtidig skabe gode resultater fremadrettet. De nye produkter er særdeles komplekse, design og udvikling er blevet en samarbejdsproces med global rækkevidde, produktionsvirksomhederne og deres leverandører har også global rækkevidde, og vækst i forbrugerleddet ses næsten udelukkende i de nye økonomier. For at skabe succes under de nævnte omstændigheder er det afgørende for de diskrete produktionsvirksomheder at kunne sammensætte og styre et integreret netværk af leverandører og kunder. En virksomhed, der kontrollerer en fleksibel og tilpasningsdygtig leverancekæde, er også i en bedre position til at reagere på forandringer i markedet og levere innovative produkter af høj kvalitet til kunderne. Denne guide til diskret produktion er udarbejdet som et både hurtigt og effektivt referenceværktøj til ledelsen og giver en viden om, hvordan man håndterer komplekse leverancekæder i fire enkle trin, der er lette at implementere. De enkelte trin giver et godt overblik over konceptet understøttet af resultater fra brancheanalytikeres undersøgelser samt andre produktionsvirksomheders erfaringer. Afsnittene afsluttes med en gennemgang af, hvordan Columbus IT's teknologi og servicetilbud kan understøtte processen. Vi håber, at guiden bliver det første trin i jeres proces mod en effektiv styring af et fleksibelt og tilpasningsdygtigt leverandørnetværk, og vi ser frem til eventuelt at bidrage som en betroet ressource og partner. REAKTIONSEVNE Vi introducerer RapidValue forretningsprocesmodellering, en løsning, der er fuldt integreret med den førende ERP-løsning, Microsoft Dynamics AX. Løsningen opfylder op til 80 % af produktionsvirksomhedernes forretningskrav i standardløsningen. i topklasse med SCOR-kort Mulighed for at benytte præstationsmål og benchmarking ColumbusManufacturing har undersøgt bedste praksis Fleksibel tilpasning af forretningsmodel ved ændrede inden for fremstillingsprocesser og indbygget dem i forhold Microsoft Dynamics AX, så virksomhederne kan udnytte Forretningsprocesser og programmer er fuldt afstemt, hvilket giver synlighed i leverancekæden løsningen fuldt ud og sikre en hurtigere tilbagebetaling Standardskabeloner til integration med førende CADaf investeringen. og PLM-systemer giver hurtigere introduktion af nye produkter og bedre styring ved produktændringer Hvordan kan RapidValue bidrage til at forbedre samarbejdet i leverancekæden? RapidValue tilbyder bedste praksis-processer og Bedste praksis indbygget fra starten procedurer, der gør det muligt hurtigt at reagere på Værktøjer til ensretning af forretningsprocesser ændrede forretningsbehov Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus Læs mere om RapidValue på

3 1: Fremstillet af Hi-Tech Mold and Engineering S.E. Inc., Pumper fremstillet af MetPro, Få alle interessenter i leverancekæden på samme kurs ved at etablere et formelt Sales and Operations Planning (S&OP) salg- og driftsplanlægningssystem Det første middel, som diskrete produktionsvirksomheder bør tage i brug for at håndtere komplekse leverancekæder, er at skabe et internt fokus for at sikre, at alle interessenter i leverancekæden har en fælles opfattelse af målene. Nogle af de primære redskaber, som diskrete produktionsvirksomheder har kunnet anvende til at skabe en fælles opfattelse af leverancekæden og gøre op med silotænkning i organisationen, er Sales and Operations Planning (S&OP) og Integrated Business Planning (IBP). For at sikre en god effekt af at indføre S&OPeller IBP-planlægningssystemer bør diskrete produktionsvirksomheder i første omgang fokusere på at samle forskellige afdelinger, såsom økonomi, leverandørstyring, produktion, udvikling, indkøb, salg og marketing, og udvikle en formel samarbejdsorienteret ledelsesproces. Ofte har de forskellige grupper og interessenter deres egen dagsorden. Ved at skabe et samarbejdsbaseret miljø med fælles mål og pålidelig økonomiplanlægning og budgettering som grundlag bidrager det imidlertid til at sikre, at de forskellige funktioner trækker i samme retning, og det bliver lettere at kommunikere på et fælles sprog. For at S&OP- eller IBP-initiativer skal lykkes, skal de være forankret på højeste niveau i organisationen og understøttes af ledelsen, gerne den administrerende direktør. Der skal opstilles aftalte målepunkter for initiativerne, så resultaterne over tid er målbare. De innovative diskrete produktionsvirksomheder knytter også aflønningssystemerne sammen med de fælles målepunkter ved at anvende målbaseret ledelse. Endelig er det, som påvist i næste afsnit, vigtigt at understøtte initiativerne med værktøjer, der sikrer samarbejde og synlighed. For hurtigt at skabe forbedringer i salg- og driftsplanlægningen tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Sikrer ledelsens opbakning til S&OP-initiativer Fastlægger klare mål for leverancekæden og sikrer, at alle interessenter forstår deres rolle med hensyn til at indfri målene Indfører formelle samarbejdsprocesser for S&OP for at fastholde udviklingen på sigt Salg og marketing For at understøtte planlægningen af materialer og kapacitet kan nogle forretningsscenarier skabe markante reduktioner i leveringstider til kunden ved at planlægge efter en efterspørgselsprognose. Dynamics AX indeholder værktøjer, der kan bruges til at udarbejde prognoser ud fra salgshistorik og beregnet ved hjælp af statistiske algoritmer. Den udarbejdede prognose kan derefter distribueres til en samarbejdsgruppe, der kan tilføre den relevant ekstra viden. Forretningsplanlægning Med en omfattende, brugervenlig og ikke mindst effektiv suite af planlægningsværktøjer bliver det muligt at forbedre virksomhedens operationelle resultat markant. Indkøbere og indkøbsplanlæggere har brug for et klart og præcist overblik over, "hvad der kræves, hvornår og hvorfor", og samtidig skal man kende konsekvenserne ved ikke at opfylde kravene. Levering af råmaterialer skal afstemmes og tilpasses virksomhedens produktionskapacitet (indberegnet underleverandører). Produktionsplanlæggerne har brug for en fleksibel og grafisk præsentation af produktionsplanen, der gør det muligt at foretage den endelige og uundgåelige finjustering med minimalt besvær. > > Har indkøb og leverancekæde fælles opfattelse af foretrukne leverandører og leverandører med højt præstationsniveau? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 25 % større sandsynlighed for at skabe samarbejde mellem produktion, leverancekæde og IT ved indførelse af softwaresystemer end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus Varmekanaler produceret af Exheat, 4 5

4 2: Industrirobotter produceret af Kuka Systems, Produktionsudstyr fra Wheelabrator Group, Styringsenhed produceret af Sevcon, Implementér leverancekædeoptimeringsværktøjer på flere niveauer for at opnå bedre koordinering og materialeflow på tværs af leverandørniveauer En vigtig faktor bag den øgede kompleksitet i leverancekæden ved diskret produktion er den øgede afhængighed mellem de forskellige aktører i leverancekæden. Store OEM-producenter (original equipment manufacturer) har ofte 10, 20 eller flere primære leverandører. De primære leverandører betragtes ofte, som partnere og indgår muligvis i samarbejde vedrørende udvikling, fremstilling og forskellige led i leverancekæden. For hver primær leverandør findes et antal leverandører i næste led, og her kan antallet hurtigt vokse til flere hundrede eller tusinde. Interaktionen mellem leverandører i de forskellige led (værktøjer til optimering af leverancekæder i flere led) skal nu koordineres både i forhold til den primære leverandør og OEM-producenten for at optimere resultatet i det samlede netværk. Med moderne ERP-systemer, der har indbyggede værktøjer til leverancekædeoptimering og samarbejde, bliver det meget lettere at kortlægge og optimere leverancekæderne. Med webbaserede leverandørportaler bliver datadeling mellem flere virksomheder en realitet. For hurtigt at skabe en bedre optimering af leverancekæder i flere led tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Udarbejder en model over leverancekæden, der dækker bredere end blot direkte leverandører og kunder. Tager leverandørernes leverandører og kundernes kunder med i betragtning Etablerer kommunikationsveje og samarbejde med flere led i leverancekæden Opbygger relationer med leverandører, der skaber ensartede incitamenter og udjævner lagerflow på tværs af hele netværket Samarbejde i leverancekæden Teknologien spiller en vigtig rolle, når man tilstræber at forbedre informationsstrømmen mellem en virksomhed og dens forretningspartnere - kunder, leverandører og underleverandører. I den enkleste og mest traditionelle form drejer det sig om overførsel af dokumenter (salgsordrer, fakturaer, købsordrer etc.) i batchfilformat, ofte via en omkostningstung EDI-serviceudbyder, der agerer "mellemmand" i processen. Med den moderne teknologi er det muligt at benytte webservices til at strømline processen, og de fjerner ofte helt behovet for at benytte EDI-udbydere. Samtidig bliver det ofte også muligt at samarbejde elektronisk med mindre forretningspartnere, der ville have fundet omkostningerne ved brug af traditionelle EDI-løsninger for høje. Der en øget værdi i at give strategiske forretningspartnere adgang til visse informationer i virksomhedens forretningssystemer. Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal gør det let at tilbyde rollebaserede data og forretningsprocesser i realtid via nettet, og virksomhederne sparer omkostninger ved mindre brug af papirdokumenter, og ved at kunne tilbyde det rette niveau af informationer til kunder og leverandører. Via Enterprise Portal er det muligt at tillade deling af designprocesser og dokumentation med kunderne. På den måde kan kunder få tilladelse til at se status for deres konto, leverandører kan gives tilladelse til at opdatere leveringsfrister og prisoplysninger osv. > > Kan I let kommunikere og samarbejde med samhandelspartnere, hvis der opstår brud på leverancekæden? Citat: en kunde hos Columbus SAMARBEJDE MELLEM AFDELINGER Vi fokuserer på at forbedre synlighed og samarbejde mellem salg, distribution og produktionssteder i syv forskellige lande for at nedbringe og sikre overholdelse af de lovede leveringstider til kunderne. De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 25 % større sandsynlighed for at være synlige i leverandørers lagre end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 6 7

5 3: Baneproduktion hos Progress Rail, Fremstilling af væskehåndteringssystemer hos Aliaxis, Reducer leverancekæderisikoen, og optimér overholdelse med integreret sporbarhed Sporbarhed er blevet et nødvendigt krav i mange diskrete fremstillingsbrancher over de seneste år, blandt andet inden for rumfart og forsvar, bilindustri, elektonik og medicinsk udstyr. Diskrete produktionsvirksomheder kan ikke længere overleve ved at have sporbarhedsdata på summarisk niveau og isolerede manuelle systemer til håndtering af sporbarhed. Information spredes hurtigt blandt forbrugere, og det er vigtigt med høj sikkerhedsgrad at kunne begrænse effekten og omfanget af en tilbagekaldelse. For at håndtere problemstillingerne indsamler de førende diskrete produktionsvirksomheder flere informationer i produktionen for at udfylde hullerne i data og fjerne behovet for omfattende tilbagekaldelser. Desværre foreligger data ofte spredt i mange papirbaserede systemer, og det gør sporbarhed vanskeligt og langsomt. For at lukke hullerne og fjerne omkostninger og den krævende vedligeholdelse af flere systemer er de diskrete produktionsvirksomheder gået over til at anvende ét ERP-system som koncernløsning til registrering af sporbarhedsdata. Det indebærer, at ERP-systemerne indsamler nøgledata fra hele værdikæden, blandt andet: data fra design, indkøb, produktion, distribution og kundeservice. Ved at bruge automatiske systemer til indsamling og sammenstilling af sporbarhedsdata i et centralt system kan de førende diskrete produktionsvirksomheder i højere grad styre de faktiske og simulere eventuelle tilbagekaldelser. Derudover er der en række andre fordele. Mange af de diskrete produktionsvirksomheder, der har implementeret robuste sporbarhedsløsninger, kan også berette om væsentlige gevinster vedrørende synlighed og effektivitet i leverancekæden. Mange brancheundersøgelser viser, at der er en tæt relation mellem diskrete produktionsvirksomheders evne til at styre overholdelse og driftseffektiviteten. For hurtigt at skabe forbedringer i sporbarhed tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Indsamler automatisk sporbarhedsdata i hele virksomheden Integrerer indsamlede data med ERP-systemet og anvender ERP som registreringssystem Foretager simulerede tilbagekaldelser for at teste sporbarhedssystemets kapacitet forud for faktiske negative hændelser Udnytter den øgede sporbarhed til at forbedre generel synlighed og præstation i leverancekæden Sporbarhed Det er kritisk for forretningen at kunne spore råmaterialerne fra vugge til grav og omvendt. Det stiller krav om at registrere partier af materialer, ikke blot med ID, men også med deres egenskaber, såsom styrke, temperatur og andre fysiske attributter. Microsoft Dynamics AX omfatter fuld sporbarhed for partier gennem processerne indkøb, lager, produktion og distribution. Information om parti skal registreres for alle varebevægelser, hvor det er relevant. I en træstruktur over varebevægelserne kan brugeren se alle transaktioner for et parti opad og nedad i leverancekæden. Det betyder, at hvis der noteres kvalitetsproblemer med et parti materialer eller et parti færdigproducerede produkter, kan virksomheden med det samme fastlægge kilden, og hvor det ellers er anvendt, og kan træffe de nødvendige udbedrende tiltag. Lagerstyring Når man indfører registrering af batchnummer, kan det skabe en væsentlig byrde på det operationelle plan i virksomheden. Metoder til at lette denne byrde i virksomheden kan være stregkodemærkning af materialepartier med efterfølgende stregkodeaflæsning ved alle varebevægelser. Partier kan også automatisk tildeles til kunder ud fra et partis attributter (udløbsdato, styrke etc.) og ud fra kundens krav. > > Er jeres fabrik mere en black box end en integreret node i leverancekæden? > > Kan I begrænse omfanget af en tilbagekaldelse, hvis behovet opstår? Torsten Lytken Infrastructure Systems Director Thorlabs, Inc. SYNLIGHED I LEVERANCEKÆDEN Vi reducerer kompleksiteten i leverancekæden ved at konsolidere systemer, standardisere processer og tilbyde så høj transparens som muligt for beslutningstagerne. Ur fremstillet af Georg Jensen, 8 9

6 4: Belysningssystem produceret af Urbis Lighting Limited, Printløsninger produceret af Mueller Martini, Møbler produceret af Orangebox, Udvid kvalitetsstyringen til også at omfatte leverancekæden Efterhånden som leverancekæderne er blevet mere komplekse, er leverancekæderisici også øget. Under de nuværende globaliserede forhold bliver kvalitetsproblemer hos én leverandør hurtigt hele leverancenetværkets problem. Mange diskrete produktionsvirksomheder forsøger at håndtere den problemstilling gennem mere formelle kvalitetsstyringstiltag, der også omfatter leverancekæden. De fleste diskrete produktionsvirksomheder foretager stadig i dag kvalitetsstyring i et papirbaseret system eller egenudviklede systemer bestående af regneark, databaser, , dokumenter og andet. Ved at overgå til et automatisk kvalitetsstyringssystem, der er en del af et bredere ERP-system, kan de diskrete produktionsvirksomheder afskaffe de spredte, enkeltstående kvalitetssystemer og overgå til et centraliseret system med harmoniserede kvalitetsprocesser i hele organisationen. Mere konkret overgår de diskrete produktionsvirksomheder til at styre traditionelle kvalitetsaktiviteter centralt, som f.eks.: overtrædelser, årsagsanalyser, korrigerende og forebyggende tiltag, dokumentstyring, revisionsstyring og andet. Ud over kvalitetsafdelingen søger de førende diskrete produktionsvirksomheder også at forbedre kvalitetsudførelse ved at fokusere på synlighed og statistiske proceskontroller af både produktionsprocesser og leverandørprocesser. Værktøjerne kan hjælpe en virksomhed til at nedbringe variabilitet og risiko i processer, så virksomheden bliver mere effektiv og i højere grad kan tilpasse sig de hastigt foranderlige markedsforhold. For hurtigt at skabe forbedringer i kvalitetsstyring tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Automatiserer kvalitetsstyringen i et centralt system Fokuserer på kvalitetsaktiviteter, der nedbringer og afhjælper leverancekæderisici, såsom leverandørers kvalitetsstyring, årsagsanalyser og overholdelse. Kvalitetsstyring Kvalitet er en af de nøgleegenskaber, der gør, at en virksomhed og dens produkter kan skille sig ud fra andre. Men kvalitetsstyring er dyrt for virksomheden og kræver normalt omhyggelig gennemførelse og revision. Kvalitetsstyringsfunktionerne i Microsoft Dynamics AX giver mulighed for at definere og administrere kontrolpunkter for virksomhedens kvalitetskontrol. Kvalitetsordrer udstedes automatisk til kvalitetspersonalet, og kvalitetsmål registreres til efterfølgende analyse og certificering. Tilfælde af manglende kvalitetsopfyldelse kan administreres i en lukket proces, der omfatter rapportering af manglende overholdelse, modydelser og korrigering. Rapportering af manglende overholdelse Rapportering af manglende overholdelse sker direkte via kvalitetsstyringen. Alle tilfælde af manglende overholdelse registreres med årsagskode til brug for årsagsanalyse. Ved > > Kender I jeres kvalitetsomkostninger? > > Kender I reelt omfanget af leverandørernes kvalitetsstyring? at bruge de indbyggede advarsels- og workflowværktøjer kan hele virksomheden holdes informeret og opdateret, når tilfælde af manglende overholdelse forekommer og i den efterfølgende behandling gennem systemet. Ressourcer og udgifter, der opstår til løsning af problemerne, kan registreres, så omkostningen ved kvalitetssvigt kan fastlægges. Udbedrende handlinger kan iværksættes ved alle kvalitetssvigt kan for at forebygge gentagelse, og det er vigtigt i virksomheder, der anvender LEAN-metoder til løbende forbedringer. Statistisk proceskontrol og leverandørsynlighed Dynamics AX benytter SQL Reporting og Analysis Services, så det er muligt at få et indgående kendskab til eventuelle tendenser og mønstre i kvalitetshændelserne. Selvbetjeningsdelen i Business Intelligence-løsningen giver brugerne mulighed for at oprette sikre rapporter med træk og slip-udarbejdelse og få vist key performance indicators (KPI'er) direkte som management dashboard-visning (kaldet Role Centres). De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 75 % større sandsynlighed for at distribuere kvalitetsdata til alle afdelinger i virksomheden end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 10 11

7 Læs også vores andre guider Guide 1: Forbedring af driftseffektivitet Guide 2: Forbedring af indtjeningen Guide 4: Forbedring af kvalitetskontrol og overholdelse af branchenormer" Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80 % af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger. To-Increase, der er global ISV og en division af Columbus, har udviklet softwareløsninger af høj kvalitet til produktionsvirksomheder siden Divisionen tilbyder i dag en omfattende portefølje af tilpassede moduler og branchespecifikke løsninger, der nedbringer implementeringstid og -omkostninger og samtidig forbedrer virksomhedsdriften. Kunder over hele verden benytter den brede portefølje af softwaremoduler med det mål at forbedre virksomhedens resultater og dermed aktionærværdien. OM COLUMBUS Columbus anerkendes som global leder inden for maksimering af affektivitet og resultatskabelse i produktions- og distributionsvirksomheder. Med en dyb brancheekspertise ved vi, hvordan vi hjælper vores kunder til at skabe bedre resultater ved at indføre og implementere afprøvede Microsoft-baserede løsningssæt med øjeblikkelig forretningsmæssig effekt. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT Den fulde Columbus løsning omfatter procesmodellering af bedste praksisstandard med RapidValue, den førende ERP-løsning med Microsoft Dynamics AX, specialudviklede produktionsmoduler fra vores softwaredivision To-Increase og den afprøvede implementeringsmetode SureStep+. Implementation Methodology SureStep+ Business Integration Solutions To-Increase Business Process Modeling RapidValue COLUMBUS KNOW HOW Industry Solutions To-Increase ERP Solutions Microsoft Dynamics Læs mere på Adresse: Icon Business Centre, Lake View Drive Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DT United Kingdom Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Internet:

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

slip potentialet løs

slip potentialet løs Xerox Global Services Oversigt slip potentialet løs Gennem tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi skjult potentiale til forbedring af dokumentprocessen 7,5 milliarder dokumenter produceres årligt

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

Det overbevisende argument for Unified Messaging

Det overbevisende argument for Unified Messaging Det overbevisende argument for Unified Messaging Ændringer i samlet kommunikation gør UM til det rigtige valg for de fleste virksomheder. Marty Parker Principal, UniComm Consulting, LLC Opdateret august

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? Magasin fra Mark Information Danmark 02 Nedbring spildtiden med OEE Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? Tiden er relativ Som mennesker er flest,

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen

Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen CFO Content Vol. 2-2013 Finance transformation i Grundfos Koncernen Side 3 Finance transformation i Grundfos Koncernen Grundfos har i de seneste år været i gang med et omfattende Finance Transformation-projekt.

Læs mere