samarbejde i leverancekæden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samarbejde i leverancekæden"

Transkript

1 MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager med Et velsmurt maskineri bag din forretning! Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus

2 4 trin til forbedring af samarbejdet i leverancekæden Trin 1: Få alle interessenter i leverancekæden på samme kurs ved at etablere et formelt Sales and Operations Planning (S&OP) salgs- og driftsplanlægningssystem Trin 2: Implementer leverancekædeoptimeringsværktøjer på flere niveauer for at opnå bedre koordinering og materialeflow på tværs af leverandørniveauer Trin 3: Reducer leverancekæderisikoen, og optimer overholdelse med integreret sporbarhed Trin 4: Udvid kvalitetsstyringen til også at omfatte leverancekæden En effektiv håndtering af komplekse leverancekæder kan være en af de vigtigste udfordringer, som diskrete produktionsvirksomheder skal løse i de kommende år. Branchen bliver i stigende grad en kompleks og global industri, hvor diskrete produktionsvirksomheder ikke længere kan drive forretning efter uændrede principper og samtidig skabe gode resultater fremadrettet. De nye produkter er særdeles komplekse, design og udvikling er blevet en samarbejdsproces med global rækkevidde, produktionsvirksomhederne og deres leverandører har også global rækkevidde, og vækst i forbrugerleddet ses næsten udelukkende i de nye økonomier. For at skabe succes under de nævnte omstændigheder er det afgørende for de diskrete produktionsvirksomheder at kunne sammensætte og styre et integreret netværk af leverandører og kunder. En virksomhed, der kontrollerer en fleksibel og tilpasningsdygtig leverancekæde, er også i en bedre position til at reagere på forandringer i markedet og levere innovative produkter af høj kvalitet til kunderne. Denne guide til diskret produktion er udarbejdet som et både hurtigt og effektivt referenceværktøj til ledelsen og giver en viden om, hvordan man håndterer komplekse leverancekæder i fire enkle trin, der er lette at implementere. De enkelte trin giver et godt overblik over konceptet understøttet af resultater fra brancheanalytikeres undersøgelser samt andre produktionsvirksomheders erfaringer. Afsnittene afsluttes med en gennemgang af, hvordan Columbus IT's teknologi og servicetilbud kan understøtte processen. Vi håber, at guiden bliver det første trin i jeres proces mod en effektiv styring af et fleksibelt og tilpasningsdygtigt leverandørnetværk, og vi ser frem til eventuelt at bidrage som en betroet ressource og partner. REAKTIONSEVNE Vi introducerer RapidValue forretningsprocesmodellering, en løsning, der er fuldt integreret med den førende ERP-løsning, Microsoft Dynamics AX. Løsningen opfylder op til 80 % af produktionsvirksomhedernes forretningskrav i standardløsningen. i topklasse med SCOR-kort Mulighed for at benytte præstationsmål og benchmarking ColumbusManufacturing har undersøgt bedste praksis Fleksibel tilpasning af forretningsmodel ved ændrede inden for fremstillingsprocesser og indbygget dem i forhold Microsoft Dynamics AX, så virksomhederne kan udnytte Forretningsprocesser og programmer er fuldt afstemt, hvilket giver synlighed i leverancekæden løsningen fuldt ud og sikre en hurtigere tilbagebetaling Standardskabeloner til integration med førende CADaf investeringen. og PLM-systemer giver hurtigere introduktion af nye produkter og bedre styring ved produktændringer Hvordan kan RapidValue bidrage til at forbedre samarbejdet i leverancekæden? RapidValue tilbyder bedste praksis-processer og Bedste praksis indbygget fra starten procedurer, der gør det muligt hurtigt at reagere på Værktøjer til ensretning af forretningsprocesser ændrede forretningsbehov Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus Læs mere om RapidValue på

3 1: Fremstillet af Hi-Tech Mold and Engineering S.E. Inc., Pumper fremstillet af MetPro, Få alle interessenter i leverancekæden på samme kurs ved at etablere et formelt Sales and Operations Planning (S&OP) salg- og driftsplanlægningssystem Det første middel, som diskrete produktionsvirksomheder bør tage i brug for at håndtere komplekse leverancekæder, er at skabe et internt fokus for at sikre, at alle interessenter i leverancekæden har en fælles opfattelse af målene. Nogle af de primære redskaber, som diskrete produktionsvirksomheder har kunnet anvende til at skabe en fælles opfattelse af leverancekæden og gøre op med silotænkning i organisationen, er Sales and Operations Planning (S&OP) og Integrated Business Planning (IBP). For at sikre en god effekt af at indføre S&OPeller IBP-planlægningssystemer bør diskrete produktionsvirksomheder i første omgang fokusere på at samle forskellige afdelinger, såsom økonomi, leverandørstyring, produktion, udvikling, indkøb, salg og marketing, og udvikle en formel samarbejdsorienteret ledelsesproces. Ofte har de forskellige grupper og interessenter deres egen dagsorden. Ved at skabe et samarbejdsbaseret miljø med fælles mål og pålidelig økonomiplanlægning og budgettering som grundlag bidrager det imidlertid til at sikre, at de forskellige funktioner trækker i samme retning, og det bliver lettere at kommunikere på et fælles sprog. For at S&OP- eller IBP-initiativer skal lykkes, skal de være forankret på højeste niveau i organisationen og understøttes af ledelsen, gerne den administrerende direktør. Der skal opstilles aftalte målepunkter for initiativerne, så resultaterne over tid er målbare. De innovative diskrete produktionsvirksomheder knytter også aflønningssystemerne sammen med de fælles målepunkter ved at anvende målbaseret ledelse. Endelig er det, som påvist i næste afsnit, vigtigt at understøtte initiativerne med værktøjer, der sikrer samarbejde og synlighed. For hurtigt at skabe forbedringer i salg- og driftsplanlægningen tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Sikrer ledelsens opbakning til S&OP-initiativer Fastlægger klare mål for leverancekæden og sikrer, at alle interessenter forstår deres rolle med hensyn til at indfri målene Indfører formelle samarbejdsprocesser for S&OP for at fastholde udviklingen på sigt Salg og marketing For at understøtte planlægningen af materialer og kapacitet kan nogle forretningsscenarier skabe markante reduktioner i leveringstider til kunden ved at planlægge efter en efterspørgselsprognose. Dynamics AX indeholder værktøjer, der kan bruges til at udarbejde prognoser ud fra salgshistorik og beregnet ved hjælp af statistiske algoritmer. Den udarbejdede prognose kan derefter distribueres til en samarbejdsgruppe, der kan tilføre den relevant ekstra viden. Forretningsplanlægning Med en omfattende, brugervenlig og ikke mindst effektiv suite af planlægningsværktøjer bliver det muligt at forbedre virksomhedens operationelle resultat markant. Indkøbere og indkøbsplanlæggere har brug for et klart og præcist overblik over, "hvad der kræves, hvornår og hvorfor", og samtidig skal man kende konsekvenserne ved ikke at opfylde kravene. Levering af råmaterialer skal afstemmes og tilpasses virksomhedens produktionskapacitet (indberegnet underleverandører). Produktionsplanlæggerne har brug for en fleksibel og grafisk præsentation af produktionsplanen, der gør det muligt at foretage den endelige og uundgåelige finjustering med minimalt besvær. > > Har indkøb og leverancekæde fælles opfattelse af foretrukne leverandører og leverandører med højt præstationsniveau? De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 25 % større sandsynlighed for at skabe samarbejde mellem produktion, leverancekæde og IT ved indførelse af softwaresystemer end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus Varmekanaler produceret af Exheat, 4 5

4 2: Industrirobotter produceret af Kuka Systems, Produktionsudstyr fra Wheelabrator Group, Styringsenhed produceret af Sevcon, Implementér leverancekædeoptimeringsværktøjer på flere niveauer for at opnå bedre koordinering og materialeflow på tværs af leverandørniveauer En vigtig faktor bag den øgede kompleksitet i leverancekæden ved diskret produktion er den øgede afhængighed mellem de forskellige aktører i leverancekæden. Store OEM-producenter (original equipment manufacturer) har ofte 10, 20 eller flere primære leverandører. De primære leverandører betragtes ofte, som partnere og indgår muligvis i samarbejde vedrørende udvikling, fremstilling og forskellige led i leverancekæden. For hver primær leverandør findes et antal leverandører i næste led, og her kan antallet hurtigt vokse til flere hundrede eller tusinde. Interaktionen mellem leverandører i de forskellige led (værktøjer til optimering af leverancekæder i flere led) skal nu koordineres både i forhold til den primære leverandør og OEM-producenten for at optimere resultatet i det samlede netværk. Med moderne ERP-systemer, der har indbyggede værktøjer til leverancekædeoptimering og samarbejde, bliver det meget lettere at kortlægge og optimere leverancekæderne. Med webbaserede leverandørportaler bliver datadeling mellem flere virksomheder en realitet. For hurtigt at skabe en bedre optimering af leverancekæder i flere led tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Udarbejder en model over leverancekæden, der dækker bredere end blot direkte leverandører og kunder. Tager leverandørernes leverandører og kundernes kunder med i betragtning Etablerer kommunikationsveje og samarbejde med flere led i leverancekæden Opbygger relationer med leverandører, der skaber ensartede incitamenter og udjævner lagerflow på tværs af hele netværket Samarbejde i leverancekæden Teknologien spiller en vigtig rolle, når man tilstræber at forbedre informationsstrømmen mellem en virksomhed og dens forretningspartnere - kunder, leverandører og underleverandører. I den enkleste og mest traditionelle form drejer det sig om overførsel af dokumenter (salgsordrer, fakturaer, købsordrer etc.) i batchfilformat, ofte via en omkostningstung EDI-serviceudbyder, der agerer "mellemmand" i processen. Med den moderne teknologi er det muligt at benytte webservices til at strømline processen, og de fjerner ofte helt behovet for at benytte EDI-udbydere. Samtidig bliver det ofte også muligt at samarbejde elektronisk med mindre forretningspartnere, der ville have fundet omkostningerne ved brug af traditionelle EDI-løsninger for høje. Der en øget værdi i at give strategiske forretningspartnere adgang til visse informationer i virksomhedens forretningssystemer. Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal gør det let at tilbyde rollebaserede data og forretningsprocesser i realtid via nettet, og virksomhederne sparer omkostninger ved mindre brug af papirdokumenter, og ved at kunne tilbyde det rette niveau af informationer til kunder og leverandører. Via Enterprise Portal er det muligt at tillade deling af designprocesser og dokumentation med kunderne. På den måde kan kunder få tilladelse til at se status for deres konto, leverandører kan gives tilladelse til at opdatere leveringsfrister og prisoplysninger osv. > > Kan I let kommunikere og samarbejde med samhandelspartnere, hvis der opstår brud på leverancekæden? Citat: en kunde hos Columbus SAMARBEJDE MELLEM AFDELINGER Vi fokuserer på at forbedre synlighed og samarbejde mellem salg, distribution og produktionssteder i syv forskellige lande for at nedbringe og sikre overholdelse af de lovede leveringstider til kunderne. De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 25 % større sandsynlighed for at være synlige i leverandørers lagre end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 6 7

5 3: Baneproduktion hos Progress Rail, Fremstilling af væskehåndteringssystemer hos Aliaxis, Reducer leverancekæderisikoen, og optimér overholdelse med integreret sporbarhed Sporbarhed er blevet et nødvendigt krav i mange diskrete fremstillingsbrancher over de seneste år, blandt andet inden for rumfart og forsvar, bilindustri, elektonik og medicinsk udstyr. Diskrete produktionsvirksomheder kan ikke længere overleve ved at have sporbarhedsdata på summarisk niveau og isolerede manuelle systemer til håndtering af sporbarhed. Information spredes hurtigt blandt forbrugere, og det er vigtigt med høj sikkerhedsgrad at kunne begrænse effekten og omfanget af en tilbagekaldelse. For at håndtere problemstillingerne indsamler de førende diskrete produktionsvirksomheder flere informationer i produktionen for at udfylde hullerne i data og fjerne behovet for omfattende tilbagekaldelser. Desværre foreligger data ofte spredt i mange papirbaserede systemer, og det gør sporbarhed vanskeligt og langsomt. For at lukke hullerne og fjerne omkostninger og den krævende vedligeholdelse af flere systemer er de diskrete produktionsvirksomheder gået over til at anvende ét ERP-system som koncernløsning til registrering af sporbarhedsdata. Det indebærer, at ERP-systemerne indsamler nøgledata fra hele værdikæden, blandt andet: data fra design, indkøb, produktion, distribution og kundeservice. Ved at bruge automatiske systemer til indsamling og sammenstilling af sporbarhedsdata i et centralt system kan de førende diskrete produktionsvirksomheder i højere grad styre de faktiske og simulere eventuelle tilbagekaldelser. Derudover er der en række andre fordele. Mange af de diskrete produktionsvirksomheder, der har implementeret robuste sporbarhedsløsninger, kan også berette om væsentlige gevinster vedrørende synlighed og effektivitet i leverancekæden. Mange brancheundersøgelser viser, at der er en tæt relation mellem diskrete produktionsvirksomheders evne til at styre overholdelse og driftseffektiviteten. For hurtigt at skabe forbedringer i sporbarhed tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Indsamler automatisk sporbarhedsdata i hele virksomheden Integrerer indsamlede data med ERP-systemet og anvender ERP som registreringssystem Foretager simulerede tilbagekaldelser for at teste sporbarhedssystemets kapacitet forud for faktiske negative hændelser Udnytter den øgede sporbarhed til at forbedre generel synlighed og præstation i leverancekæden Sporbarhed Det er kritisk for forretningen at kunne spore råmaterialerne fra vugge til grav og omvendt. Det stiller krav om at registrere partier af materialer, ikke blot med ID, men også med deres egenskaber, såsom styrke, temperatur og andre fysiske attributter. Microsoft Dynamics AX omfatter fuld sporbarhed for partier gennem processerne indkøb, lager, produktion og distribution. Information om parti skal registreres for alle varebevægelser, hvor det er relevant. I en træstruktur over varebevægelserne kan brugeren se alle transaktioner for et parti opad og nedad i leverancekæden. Det betyder, at hvis der noteres kvalitetsproblemer med et parti materialer eller et parti færdigproducerede produkter, kan virksomheden med det samme fastlægge kilden, og hvor det ellers er anvendt, og kan træffe de nødvendige udbedrende tiltag. Lagerstyring Når man indfører registrering af batchnummer, kan det skabe en væsentlig byrde på det operationelle plan i virksomheden. Metoder til at lette denne byrde i virksomheden kan være stregkodemærkning af materialepartier med efterfølgende stregkodeaflæsning ved alle varebevægelser. Partier kan også automatisk tildeles til kunder ud fra et partis attributter (udløbsdato, styrke etc.) og ud fra kundens krav. > > Er jeres fabrik mere en black box end en integreret node i leverancekæden? > > Kan I begrænse omfanget af en tilbagekaldelse, hvis behovet opstår? Torsten Lytken Infrastructure Systems Director Thorlabs, Inc. SYNLIGHED I LEVERANCEKÆDEN Vi reducerer kompleksiteten i leverancekæden ved at konsolidere systemer, standardisere processer og tilbyde så høj transparens som muligt for beslutningstagerne. Ur fremstillet af Georg Jensen, 8 9

6 4: Belysningssystem produceret af Urbis Lighting Limited, Printløsninger produceret af Mueller Martini, Møbler produceret af Orangebox, Udvid kvalitetsstyringen til også at omfatte leverancekæden Efterhånden som leverancekæderne er blevet mere komplekse, er leverancekæderisici også øget. Under de nuværende globaliserede forhold bliver kvalitetsproblemer hos én leverandør hurtigt hele leverancenetværkets problem. Mange diskrete produktionsvirksomheder forsøger at håndtere den problemstilling gennem mere formelle kvalitetsstyringstiltag, der også omfatter leverancekæden. De fleste diskrete produktionsvirksomheder foretager stadig i dag kvalitetsstyring i et papirbaseret system eller egenudviklede systemer bestående af regneark, databaser, , dokumenter og andet. Ved at overgå til et automatisk kvalitetsstyringssystem, der er en del af et bredere ERP-system, kan de diskrete produktionsvirksomheder afskaffe de spredte, enkeltstående kvalitetssystemer og overgå til et centraliseret system med harmoniserede kvalitetsprocesser i hele organisationen. Mere konkret overgår de diskrete produktionsvirksomheder til at styre traditionelle kvalitetsaktiviteter centralt, som f.eks.: overtrædelser, årsagsanalyser, korrigerende og forebyggende tiltag, dokumentstyring, revisionsstyring og andet. Ud over kvalitetsafdelingen søger de førende diskrete produktionsvirksomheder også at forbedre kvalitetsudførelse ved at fokusere på synlighed og statistiske proceskontroller af både produktionsprocesser og leverandørprocesser. Værktøjerne kan hjælpe en virksomhed til at nedbringe variabilitet og risiko i processer, så virksomheden bliver mere effektiv og i højere grad kan tilpasse sig de hastigt foranderlige markedsforhold. For hurtigt at skabe forbedringer i kvalitetsstyring tager de førende diskrete produktionsvirksomheder følgende skridt: Automatiserer kvalitetsstyringen i et centralt system Fokuserer på kvalitetsaktiviteter, der nedbringer og afhjælper leverancekæderisici, såsom leverandørers kvalitetsstyring, årsagsanalyser og overholdelse. Kvalitetsstyring Kvalitet er en af de nøgleegenskaber, der gør, at en virksomhed og dens produkter kan skille sig ud fra andre. Men kvalitetsstyring er dyrt for virksomheden og kræver normalt omhyggelig gennemførelse og revision. Kvalitetsstyringsfunktionerne i Microsoft Dynamics AX giver mulighed for at definere og administrere kontrolpunkter for virksomhedens kvalitetskontrol. Kvalitetsordrer udstedes automatisk til kvalitetspersonalet, og kvalitetsmål registreres til efterfølgende analyse og certificering. Tilfælde af manglende kvalitetsopfyldelse kan administreres i en lukket proces, der omfatter rapportering af manglende overholdelse, modydelser og korrigering. Rapportering af manglende overholdelse Rapportering af manglende overholdelse sker direkte via kvalitetsstyringen. Alle tilfælde af manglende overholdelse registreres med årsagskode til brug for årsagsanalyse. Ved > > Kender I jeres kvalitetsomkostninger? > > Kender I reelt omfanget af leverandørernes kvalitetsstyring? at bruge de indbyggede advarsels- og workflowværktøjer kan hele virksomheden holdes informeret og opdateret, når tilfælde af manglende overholdelse forekommer og i den efterfølgende behandling gennem systemet. Ressourcer og udgifter, der opstår til løsning af problemerne, kan registreres, så omkostningen ved kvalitetssvigt kan fastlægges. Udbedrende handlinger kan iværksættes ved alle kvalitetssvigt kan for at forebygge gentagelse, og det er vigtigt i virksomheder, der anvender LEAN-metoder til løbende forbedringer. Statistisk proceskontrol og leverandørsynlighed Dynamics AX benytter SQL Reporting og Analysis Services, så det er muligt at få et indgående kendskab til eventuelle tendenser og mønstre i kvalitetshændelserne. Selvbetjeningsdelen i Business Intelligence-løsningen giver brugerne mulighed for at oprette sikre rapporter med træk og slip-udarbejdelse og få vist key performance indicators (KPI'er) direkte som management dashboard-visning (kaldet Role Centres). De dygtigste diskrete produktionsvirksomheder har over 75 % større sandsynlighed for at distribuere kvalitetsdata til alle afdelinger i virksomheden end andre virksomheder, der ikke er så langt i processen. Baseret på en benchmarkundersøgelse udarbejdet af Aberdeen Group for Columbus 10 11

7 Læs også vores andre guider Guide 1: Forbedring af driftseffektivitet Guide 2: Forbedring af indtjeningen Guide 4: Forbedring af kvalitetskontrol og overholdelse af branchenormer" Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80 % af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger. To-Increase, der er global ISV og en division af Columbus, har udviklet softwareløsninger af høj kvalitet til produktionsvirksomheder siden Divisionen tilbyder i dag en omfattende portefølje af tilpassede moduler og branchespecifikke løsninger, der nedbringer implementeringstid og -omkostninger og samtidig forbedrer virksomhedsdriften. Kunder over hele verden benytter den brede portefølje af softwaremoduler med det mål at forbedre virksomhedens resultater og dermed aktionærværdien. OM COLUMBUS Columbus anerkendes som global leder inden for maksimering af affektivitet og resultatskabelse i produktions- og distributionsvirksomheder. Med en dyb brancheekspertise ved vi, hvordan vi hjælper vores kunder til at skabe bedre resultater ved at indføre og implementere afprøvede Microsoft-baserede løsningssæt med øjeblikkelig forretningsmæssig effekt. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT Den fulde Columbus løsning omfatter procesmodellering af bedste praksisstandard med RapidValue, den førende ERP-løsning med Microsoft Dynamics AX, specialudviklede produktionsmoduler fra vores softwaredivision To-Increase og den afprøvede implementeringsmetode SureStep+. Implementation Methodology SureStep+ Business Integration Solutions To-Increase Business Process Modeling RapidValue COLUMBUS KNOW HOW Industry Solutions To-Increase ERP Solutions Microsoft Dynamics Læs mere på Adresse: Icon Business Centre, Lake View Drive Annesley, Nottinghamshire, NG15 0DT United Kingdom Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Internet:

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav

kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav MANUFACTURING KNOWHOW Guide 4 Forbedret kvalitetskontrol og overholdelse af branchekrav 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

Læs mere

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager

Læs mere

Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre.

Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre. MANUFACTURING KNOW HOW Fire trin til at anvende it til at forbedre Driftseffektivitet Præcise Forecast og budgetter Øget gennemsigtighed i leverancekæden Lageroptimering med LEAN Højere effektivitet i

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

En samlet CPM-Løsning

En samlet CPM-Løsning En samlet CPM-Løsning Fleksibel og sikker økonomistyring med Prophix Er du på udkig efter et budget og rapporteringsværktøj, der hurtigt skaber én sandhed i datagrundlaget og giver fuld kontrol over jeres

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring

De 5 Benspænd. Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring De 5 Benspænd Prophix viser vejen til effektiv økonomistyring I har et ERP-system, der håndterer jeres transaktioner og i nogen grad rapportering. Men måske oplever I også, at et ERP-system har nogle begrænsninger,

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERPløsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde REAL WORLD SCENARIOS Nr. 2 Case 4-6 bedre nøjagtighed i din forsyningskæde Effektiviseringer Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Systematisering og effektivisering Kundefokuseret procesoptimering

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5

FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 FRA DYNAMICS C5 TIL DYNAMICS NAV Beskyt din investering i C5 I september 2013 meddelte Microsoft, at tiden er løbet fra den velkendte Microsoft Dynamics C5, som stammer fra midt 90 erne. Microsoft ønsker

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar

EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER. F-Secure Radar EFFEKTIV OG SKALERBAR HÅNDTERING AF SÅRBARHEDER F-Secure Radar 48% flere sikkerhedshændelser 1 22,000,000 42,000,000 TRUSLEN ER VIRKELIG Hackerne giver ikke op. Truslen mod jeres virksomheds it-sikkerhed

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Skyen der er skræddersyet til din forretning.

Skyen der er skræddersyet til din forretning. Skyen der er skræddersyet til din forretning. Dette er Microsoft Cloud. Alle virksomheder er unikke. Fra sundhedsvæsen til detail, produktion eller finans der er ikke to virksomheder, der opererer på samme

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 20% 71% Eksklusive juletilbud. Udnyt potentialet i dine medarbejdere. Optimér lønsomheden i usikre tider! Tilbud på ekstra brugerlicenser Eksklusive juletilbud Optimér lønsomheden i usikre tider! Bliv mere effektiv! op til op til ved at opgradere din løsnin g. Læs mere side Kurser, en sikker investering Køb en samlet kursuspakke og spar.

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

SAS øger værdien af dit SAP-system

SAS øger værdien af dit SAP-system SAS øger værdien af dit SAP-system Erling Glud Nielsen, Professional Services Director Professional Services Division SAS øger værdien af dit SAP-system Agenda Generel positionering SAS og SAP Arkitektur

Læs mere

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00

Webinar ROB-EX til Visma. Velkommen Vi starter kl. 10.00 Webinar ROB-EX til Visma Velkommen Vi starter kl. 10.00 ROB-EX Scheduler til Visma Business Produktions og kapacitetsplanlægning Program Hvem er hvem Hvad er ROB-EX Hvorfor bruge ROB-EX Kort om integration

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Spar tid og penge med Sertica Maintenance

Spar tid og penge med Sertica Maintenance Tid til optimering Spar tid og penge med Sertica Maintenance D Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden på dit udstyr med Sertica - et fleksibelt softwaresystem, der administrerer,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

spørgsmål vedrørende privatlivets fred

spørgsmål vedrørende privatlivets fred Problemidentificerende spørgsmål vedrørende privatlivets fred Appendiks 4 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Brug af problemidentificerende spørgsmål... 3

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering.

30% jubilæumstilbud 70% 47% Ekstraordinære. pris på ekstra brugerlicens. 80 39 00 06 www.mamut.dk/tilbud. Mamuts. på opgradering. Mamuts Ekstraordinære stilbud 70% på opgradering se side 47% på kursuspakke se side 6 0% pris på ekstra brugerlicens se side 2 Mamuts Få øget effektivitet Skab bedre overblik Hav opdateret information

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX

Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX INDLÆG 13 DYNAMICS AX Optimér din forretning med Master Data Management til Microsoft Dynamics AX Jan Irring Larsen 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Jan Irring Larsen Uddannelse Rolle Certificeringer Civilingeniør

Læs mere

Få succes. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til byggebranchen. Få styr på kompleksiteten og opnå større indtjening

Få succes. Microsoft Dynamics NAV Løsninger til byggebranchen. Få styr på kompleksiteten og opnå større indtjening Dette dokument er udelukkende til oplysningsbrug. MICROSOFT GIVER INGEN GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIG, STILTIENDE ELLER LOVMÆSSIG, FOR INDHOLDET I DETTE DOKUMENT. 2006 Microsoft Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere