HTH Køkkener A/S - Systemet er nøglen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HTH Køkkener A/S - Systemet er nøglen"

Transkript

1 HTH Køkkener A/S - Systemet er nøglen At HTH Køkkener A/S er nordens største køkkenvirksomhed er der flere årsager til. For det første, at HTH leverer køkkener, der kan opfylde den enkelte kundes specifikke behov. For det andet, at HTH Køkkener via et franchise koncept, når ud til den brede befolkning. For det tredje, at HTH Køkkener samarbejder med transitleverandører og derigennem leverer en komplet løsning med hårde hvidevarer og VVS-installationer direkte på kundens adresse. Men den primære årsag for HTH Køkkener's succes findes ikke i de enkelte elementer, men snarere i kombinationen af disse. Det er systemet, der knytter det hele sammen, der gør HTH Køkkener til en succeshistorie. Det er systemet, der gør HTH i stand til at levere en produkt, der i større udstrækning end konkurrenternes, opfylder den enkelte kundes individuelle behov. Den fysiske distribution kombineret med elektronisk integration fra HTH butik til leverandør, sikrer en effektiv og kvalificeret servicering af den enkelte kunde. Når dette system kombineres med et produktsortiment, der rammer de ønskede kundegrupper - uanset individuelle behov - så har man måske forklaringen på, hvorfor HTH Køkkener A/S er den foretrukne leverandør på det skandinaviske marked. Fra virtuelt - til fysisk køkken HTH Køkkener A/S blev etableret i 1966 af Fra det sekund kunden træder ind i en af HTH s brødrene Hans Henning og Tonny Haahr. Idag er butikker og vil kigge på et nyt køkken, benytter HTH virksomheden med sine ca. 850 ansatte Nordens sig af ét integreret system. Dette system omfatter alt største køkkenvirksomhed med en omsætning på lige fra visualisering af køkkenet overfor kunden til godt 1 mia. DKK. i 2003 aftale om datoen for montagen. Systemet udnyttes ydermere som del af den franchise-aftale, som HTH indgår med franchise-tager, som ud over systemet også omfatter præsentationsmateriale, sælgeruddannelse, show-room koncept, o.l. Til støtte i salgsprocessen har sælgeren et præsentationsprogram, hvor denne kan indtaste kundespecifikke rumdimensioner og på denne baggrund i fællesskab med kunden modellere kundens nye køkken. Sammen med sælgeren vælger kunden de ønskede køkkenmoduler fra programmet, hvilket efterfølgende giver muligheden for at se det nye køkken visualiseret i "3D" - suppleret med fotorealisme. Kunden kan se, hvorledes de enkelte køkkenmoduler tager sig ud i forhold til hinanden og rummet. Når kunden er tilfreds med sit køkken, genererer programmet de benyttede modulers varenumre i en ordreliste, som via en EDI (Electronic Data Interchange) løsning sendes til ens ERP-system (Enterprise Resource Planning) i Ølgod. Via denne salgsproces opnår sælgeren sikkerhed for, at køkkenet er som kunden ønsker, og at alle moduler og tilbehør bestilles korrekt. Side 1/6

2 Afhængig af hvilke produkter og forarbejdninger, der vælges fremkommer to mulige leveringstider (T1= 2 uger og T2 = 4 uger). På baggrund af de indsendte oplysninger kan en nu planlægges, idet ordren automatisk lægges ind i ERP-systemet, der styrer alle aspekter af en. Dette system er i stand til at sammenholde gennemløbstider i en, lagerbeholdningen på delvarelageret såvel som leverandørlageret, o.s.v. Der opereres i ugebatch, hvor der optimeres på distribution (km og timer) og montagekapacitet. Herudfra fastlægges den præcise dag, hvor det færdige køkken leveres (først, midt eller sidst på dagen). Dvs. kunden får information af to omgange første gang oplyses leveringsugen (kan oplyses af butikken direkte) og dernæst leveringsdag og -tidspunkt. Denne dato kommunikeres direkte til kunden og - via en - til eventuelle transitleverandører. Transitleverandører, er leverandører af eksempelvis hårde hvidevarer og VVS-installationer, der sammen med HTH's skabe og bordplader udgør det fuldstændige slutprodukt. Når transitleverandøren kender leveringsdatoen, leverer denne til HTH's, således at alle enheder til ét køkken kommer med den samme forsendelse. På denne måde leveres totale løsninger til slutkunden. Det integrerede system er en af HTH's vigtigste kompetencer. Dét at kunne styre hele ordren fra modtagelsen fra kunden i HTH-butikken til en "eksakt" tidsangivelse for hele køkkenleverancen - alt inklusiv - på kundens privatadresse, giver HTH en konkurrencemæssig fordel i forhold til konkurrenterne. Løsninger til det skandinaviske marked - produkter til ethvert behov Harmonisering af markeder er en trend, der endnu ikke gør sig gældende på de europæiske køkkenmarkeder. I skandinavien ønsker kunderne en god rådgivning om indretning af netop deres køkken og foretrækker derfor mindre og overskuelige butikker. Udover at levere produkter til private Derimod er praksis - i eksempelvis Tyskland - at køkkener kunder, satser HTH også på at levere sælges i store centre, hvor konkurrende produkter står ved siden køkkener til boligprojekter, der sædvanligvis udbydes via licitation. af hinanden, hvilket øger kravene til pris og design konkurrenterne imellem. Blandt andet derfor har HTH strategisk besluttet udelukkende at fokusere på det skandinaviske marked, suppleret med agentsalg i Østersølandene, og således fokuseret resourcer på enkelte markeder. Disse markeder serviceres ved at tilbyde et produktsortiment, der rammer en bred vifte af kunder med forskellige behov. HTH's produkter dækker alle prisklasser, fra lavprisprodukter over mellemprisprodukter, som produceres i Ølgod, til højkvalitetsprodukter, der leveres under mærket "Uno form" og produceres i Farsø. Derudover kan produktet leveres færdigmonteret eller i usamlede pakker, hvilket appellerer til såvel gør-det-selv manden, som kunden der ønsker den færdige løsning, ligesom specialløsninger til enkeltkunder også er en mulighed. Side 2/6

3 Fuld skala med mange varianter Med en målsætning om at levere et stort antal produktvarianter, for derigennem at tilfredsstille så mange kunder som muligt, er der nogle klare krav til en. Disse krav går primært på lave omkostninger, leveringssikkerhed, konstant høj kvalitet og styring af mange varianter. Derfor spiller modularisering og variantstyring en central rolle i HTH's. Den skal kunne levere køkkener med forskellige skabssammensætninger i forskellige træmaterialer, til en lav pris og med en I en er det i særlig grad lakering og konstant høj kvalitet. Disse krav tilfredstilles igennem laminering af komponenterne, der udgør kompetencen, selvom evnen til at håndtere et fuld skala ssystem, der håndterer alle kompleksiteten i modulariseringen også er central processerne fra af komponenter til samling for ens konkurrenceevne. af hele køkkener. Dette fuld skala ssystem udgøres af tre afdelinger; en komponent-, en special-, og en montageafdeling. Som navnene antyder varetager komponentafdelingen en af standardkomponenter, specialafdelingen producerer de kundespecifikke komponenter og montageafdelingen står for samlingen af komponenter, så de udgør et helt køkken. Hvor komponentafdelingen producerer udfra forecasts, er de øvrige to afdelinger ordrestyret. Med udgangspunkt i dette set-up er HTH ikke alene i stand til at sammensætte køkkener i et væld af udformninger, men virksomheden er i stand til at gøre dette i et sådan omfang, at HTH i 2003 producerede ca. 375 køkkener om dagen. HTH har en, der fuldt ud understøtter det koncept (eller system), som udgør HTH's forretningsgrundlag. Produktionen leverer mange køkkener i mange varianter og lever derudover op til forventningerne til kvalitet, pris og leveringssikkerhed sagt med andre ord en udfylder den rolle, som forretningskonceptet pålægger den. Komitéer sørger for samarbejde på tværs Hos HTH har man for længst indset vigtigheden af at binde organisationen sammen på tværs af hierarkier. Dette har bl.a. resulteret i en såkaldt BPR (Business Process Re-engineering) komité, hvis opgave består i at sørge for, at alle processer fra kundekontakten til ordreleverancen bliver udført så rationelt som muligt. Dette arbejde indebærer, at forskellige funktioner/afdelinger skal arbejde tæt sammen om Forhandlertræning er et centralt rationaliseringsløsningen. Det betyder, at afdelinger som salg og redskab, der anvendes for at sikre, at forhandlerne har det tilstrækkelige bliver tvunget til at sætte sig ind i hinandens grundlag for at yde den rådgivning, problemstillinger vedrørende ordreprocessen. Ydermere bliver som kunden efterspørger. IT-afdelingen inddraget, således at integration mellem eventuelle nye IT tiltag og det gamle system sikres. Via dette arbejde har HTH indset vigtigheden af at inddrage udefrakommende konsulenter, som kun har fokus på projektet eksempelvis et BPR-projekt. Erfaringer har nemlig vist, at det er vanskeligt at sikre det nødvendige engagement til projektet fra projektmedlemmerne ved siden af de daglige Side 3/6

4 gøremål. Projektet har brug for én, der kan drive projektet fremad, hvorfor der ofte kobles en ekstern konsulent på projektet for at sikre en tilfredsstillende gennemførelse. På længere sigt er det HTH s intension at ansætte medarbejdere, hvis funktion udelukkende bliver at sørge for gennemførelse af diverse projekter på tværs af organisationen. Uddelegering af ansvar i en HTH presses konstant på pris og kvalitet, hvorfor der løbende er behov for nytænkning og udvikling for at sikre ens fortsatte konkurrencedygtighed. Et af tiltagene er indførelsen af sgrupper, der fungerer som separate enheder med ansvar for løsning af daglige arbejdsopgaver. Via disse sgrupper, der kan variere i størrelse, har ledelsen uddelegeret ansvar til den enkelte gruppe og dermed den enkelte medarbejder. Denne uddelegering af ansvar betyder, at hver enkelt gruppe, udover at være ansvarlig for at en tilstrækkelig volumen bliver produceret, også er ansvarlig for andre opgaver. Eksempelvis som uddannelse af gruppens medlemmer (sidemandsoplæring), forbedring af ens processer, kvalitetssikring, m.v. Fra HTH's synspunkt sikrer sgrupperne en øget medarbejdermotivation som følge af uddelegering af ansvar. Derudover opnår HTH, at viden bliver forankret i gruppen frem for enkelte medarbejdere og ydermere, at denne viden bliver udnyttet til at udvikle forbedringsforslag til en. Den gode historie For at synliggøre HTH's visioner og værdier overfor ledelse og medarbejdere, har virksomheden gennemført et forløb, som de kalder Den gode historie. Under dette forløb blev medarbejderne bedt om at sætte billeder og ord på de værdier, de synes HTH står for, og via historier fra deres egen hverdag at kommunikere disse værdier til deres kolleger. Mottoet...du får det lidt bedre hos HTH kom derved under lup. Nogle af de værdier, der gik igen i historierne var frihed og ansvar, tillid og tryghed, rummelighed og respekt for den enkeltes synspunkter. Disse værdier bruger HTH meget målrettet i et forsøg på at forbinde menneskelig og økonomisk vækst. Et eksempel på ændringer forårsaget af værdiarbejdet er de enkelte gruppers mødekultur. I dag er grupperne meget fokuseret på forskelligheder, som de ligefrem mener skaber nye idéer. Så frem for at ignorere eller negligere forskelligheder, dyrkes de med henblik på at gøre tingene lidt bedre. Også selve mødesituationen er blevet forbedret som konsekvens af værdiarbejdet. For eksempel er alle punkter på dagsordenen tilknyttet en ansvarlig medarbejder, som står for diskussionen af dette punkt. Ydermere er grupperne bedre til konsekvent at følge op på de beslutninger, som tages på møderne. Informering af medarbejderne Hos HTH har man hele tiden været bevidst om vigtigheden af, at informere sine medarbejdere om nye tiltag og baggrunden for disse. Ydermere har det været kutyme, at ledelsen er kommet med Side 4/6

5 deres betragtninger vedrørende udefrakommende begivenheder, der kunne tænkes at påvirke HTH. Disse informationer bliver i stadig større grad lagt ud på intranettet, hvor alle ansatte har adgang via de opstillede PC ere. Erfaringen er dog, at ikke alle ansatte er lige fortrolig med denne informationssøgning og bedre kunne lide de gamle informationshæfter, som udsendtes med mellemrum. Selvom HTH ledelsen er af den opfattelse, at IT-vejen er uundgåelig, har man forsøgt at imødegå disse medarbejdere ved fortsat at udsende et såkaldt HTH Fokus blad ca. 2 gange om året. Desuden udkommer en såkaldt Fabriksavis ca. 10 gange årligt. Ydermere genindføres informationsmøder ca. hver 3. måned, hvor også ledelsen deltager. HTH Køkkener A/S - Den integrerende virksomhed HTH afsætter ved hjælp af etablerede salgskanaler køkkener til private kunder. Grundlaget for dette findes i samarbejdet og systemintegreringen med virksomhedens transitleverandører af hårde hvidevarer og VVS-installationer. Med dette grundlag producerer HTH komponenter, der samles til egentlige skabskøkkener i montageafdelingen. Skabskøkkenerne transporteres, sammen med bordpladerne og transitprodukterne, direkte til kunden og sikrer således, at HTH leverer en samlet systemløsning til kunden. Dette forretningsgrundlag, der er kendetegnene ved montage, salg via eksisterende salgskanaler og salg af et fuldstændigt slutprodukt, gør HTH til en integrerende virksomhed. De mest iøjnefaldende kendetegn for HTH Køkkener A/S er visualiseret i følgende figur. BPR-projekter Fokus på udbredelse af værdier Forhandlertræning Informationsdeling via Intranet Den Interaktive Virksomhed Tværfaglige grupper Systemintegrering - fra butik til leverandør Produktionsgrupper Den Fokuserede Virksomhed Den Netværksskabende Virksomhed Levering med transitprodukter giver et færdigt slutprodukt Den Integrerende Virksomhed Montage Eksisterende salgskanaler Benchmarking Kvalitet Modularisering Fuld skala Pris Ramp-up Prototype Laboratorium Leveringssikkerhed Figur 1 Placering af HTH Køkkener A/S i beskrivelsesrammen for den interaktive virksomhed. De grå felter fremhæver virksomhedens kendetegn Fremtidsperspektiverne for HTH Køkkener A/S går i retning af en yderligere styrkelse af arbejdet med de tværfaglige aktiviteter og sgrupperne. Således ønsker virksomheden at bevare fokus på forbedringer i selve en og på at øge procesorienteringen i et forsøg på at forbedre kommunikation og samarbejde mellem afdelinger. Derudover vil transitsystemet fortsat Side 5/6

6 være i fokus, og her handler det i særlig grad om at øge antallet af transitleverandører, således at man kan levere et bedre og bredere produkt til såvel franchise-butikkerne som slutkunden. Side 6/6

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse

Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Evaluering af Arbejdsministeriets Medarbejderuddannelse Redigeret af Søren Carøe og David

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Den intelligente virksomhed

Den intelligente virksomhed Den intelligente virksomhed Hovedrapport 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Resumé 4 2.1 E-business bidrager til positiv bundlinje 4 2.2 First mover innovation betaler sig på bundlinjen

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere