På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn"

Transkript

1 På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015

2 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse Udbetaling af dagpenge Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS Arbejdsløshedsforsikring i beskæftigelseslandet Forsikring og drift af selvstændig virksomhed i EØS Udstationering som lønmodtager Bevar dansk medlemskab Ansatte på ambassader konsulater og ved EU Arbejde i flere lande Forskellige systemer og ydelser i EØS Beskæftigelses- og forsikringsperioder i EØS Forsikret i Danmark indenfor de sidste 5 år Den nødvendige PD U Karantæne Beregning af dagpenge Overskydende timer Hjem til arbejde Ikke forsikret i Danmark indenfor de sidste 5 år Fejl- og dobbeltforsikring Fejlforsikring Dobbeltforsikring Grænsearbejder Vejledning i A-kassen om arbejde i udlandet EØS-dagpenge ugers-kravet Planlægning er vigtig Fri for egen regning Sygdom i en periode med EØS-dagpenge Ny periode med EØS dagpenge Udbetaling via A-kassen Betingelser for dagpenge under opholdet... 24

3 9.7 Hvis du får arbejde Dagpenge ved hjemkomst Arbejdssøgning udenfor EØS Arbejde uden for EØS Dagpenge ved hjemkomsten Beregning af dagpenge ved hjemkomst Arbejde på Færøerne Efterløn Efterløn og arbejde i udlandet Udenlandsk arbejde der sidestilles med dansk Udenlandsk arbejde der ikke kan sidestilles med dansk Efterlønsbevis Efterlønsbidrag Efterløn i EØS Arbejde og efterløn, mens du bor i EØS-land Social sikring Sygesikring ved arbejde inden for EØS Det blå EU-sygesikringskort EØS-blanketterne A1 ved arbejde i EU forordning 883/ S PD U PD U EU-sygesikringskortet Adresseliste og nyttige links

4 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark For at blive dækket af arbejdsløshedsforsikringen i Danmark, skal du i første omgang melde dig ind i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse Hovedreglerne for at blive optaget i en dansk arbejdsløshedskasse er, at du: er mellem 18 og 2 år under folkepensionsalderen har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet Du kan optages som lønmodtager enten som fuldtids- eller deltidsforsikret. Der gælder særlige regler for optagelse af dimittender. Herudover kan du optages som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. 1.2 Udbetaling af dagpenge For at blive dagpengeberettiget skal du have været medlem af en arbejdsløshedskasse i 1 år og have haft timers ustøttet arbejde inden for de sidste 3 år i medlemsperioden/ perioderne. Det vil sige lønarbejde på almindelige lønmodtagervilkår eller drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang. Herudover skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt Jobcentret som jobsøgende. Dagpengebeløbet udgør 90 % af tidligere indtægt, dog max kr. pr. uge for fuldtidsforsikrede medlemmer (2016 sats). 2. Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS EØS-aftalen handler om samarbejde mellem EU- og EFTAlandene. Aftalen grundlagde Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og indeholdt blandt andet nogle fælles regler om arbejdsløshedsforsikring. Hvis reglerne er opfyldt kan man medregne forsikrings- og 4

5 beskæftigelsesperioder fra de andre lande, til opfyldelse af de nationale krav til ydelser. Nugældende forordning har nummer 883/2004. De lande, som er omfattet af EØS-aftalen er: Belgien Italien Schweiz Bulgarien Kroatien Slovakiet Cypern (Græske del) Letland Slovenien Danmark Liechtenstein Spanien Estland Litauen Storbritannien Finland Luxembourg Sverige Frankrig Malta Tjekkiet Grækenland Norge Tyskland Holland Polen Ungarn Irland Portugal Østrig Island Rumænien Følgende andre områder hører også under EØS-området: Azorerne, Guadeloupe, Martinique, Madeira, De Canariske Øer, Fransk Guyana, Reunion, Balearerne (Mallorca, Ibiza), Gibraltar, Ceuta, Melilla; Shetlandsøerne, Orkney Øerne, Western Isles, Hebriderne, St. Martin, og Isle of Wright. 3. Arbejdsløshedsforsikring i beskæftigelseslandet Hovedreglen er, at du som statsborger i EØS skal arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor du arbejder. Hvis du kan dokumentere, at du ikke kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land, er det muligt at forblive medlem af en dansk arbejdsløshedskasse. Et godt råd er, at du ikke skal melde dig ud af din danske arbejdsløshedskasse, før du er sikker på at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. Umiddelbart efter ankomsten til det andet EØS-land, skal du sikre dig, at der sker en tilmelding til landets 5

6 arbejdsløshedsforsikring. I de lande, hvor medlemskabet er obligatorisk, skal du sørge for, at arbejdsgiveren foretager denne tilmelding. Det skal understreges, at du ikke kan opnå rettigheder ved blot at betale kontingent til en dansk arbejdsløshedskasse. Du skal altid selv sørge for at være korrekt forsikret, da du ellers kan løbe ind i problemer sidenhen. Vær opmærksom på, at hvis du får en blanket fra det andet EØS-lands myndighed, hvor der bare står, at du ikke har været omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring, så er det ikke dokumentation nok. Årsagen til, at du ikke kan omfattes, skal ligeledes fremgå. Ellers kan vi ikke vurdere, om du har været korrekt forsikret, og dermed kan der opstå problemer i forbindelse med dine forventninger til forsikringen. Du har dog altid mulighed for, at klage over en afgørelse truffet af arbejdsløshedskassen. 3.1 Forsikring og drift af selvstændig virksomhed i EØS Forordningen gælder også for selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder, at forsikrings- og beskæftigelsesperioder nu kan overføres mellem EØSlandene. Har du en etableret virksomhed i Danmark, og får opgave i et andet EØS-land, kan du udstationere dig selv. På borger.dk kan du udfylde en ansøgning om en A1 tilladelse, om at fortsætte under dansk social sikring. Overvejer du at etablere og drive selvstændig virksomhed i et andet EØS-land så tag kontakt til landet for, at høre om du kan optages i deres forsikringssystem. I nogle EØS-lande kan selvstændige erhvervsdrivende stadig ikke blive forsikret imod arbejdsløshed. Sørg altid for, at få en skriftlig bekræftelse på, hvis du ikke kan blive omfattet af det andet EØS-lands forsikringssystem. 6

7 Det betyder at du har mulighed for, at forblive medlem af en dansk arbejdsløshedskasse. Eventuel ledighed skal behandles efter de danske regler, som er gældende for selvstændige. Husk: Du er selv ansvarlig for, at være korrekt forsikret. 3.2 Udstationering som lønmodtager Ved en udstationering præciseres det, at der skal være en direkte forbindelse mellem den udsendte lønmodtager og arbejdsgiveren. For at kunne afgøre om der er en sådan forbindelse, skal følgende tages i betragtning. ansvaret for ansættelsen arbejdskontrakt aflønning afskedigelse og beføjelser til, at afgøre arbejdets art Det betyder, at hvis en person er direkte ansat af en lokal arbejdsgiver i et medlemsland til midlertidigt arbejde, så er der ikke tale om udsendelse. 3.3 Bevar dansk medlemskab Som udstationeret til andet EØS land, af en dansk arbejdsgiver, kan du i nogle tilfælde få lov til, at bevare medlemskabet af dansk arbejdsløshedsforsikring. Forudsætningen er, at din danske arbejdsgiver betaler lønnen i udstationeringsperioden, som ikke overstiger 24 måneder. Udbetaling Danmark skal desuden godkende, at du er omfattet af dansk social sikring under udsendelsen. Din arbejdsgiver skal benytte til ansøgning om godkendelsen. Send kopi af godkendelsen til os. Hvis du forud for udsendelsen er klar over, at du skal være udsendt i mere end 2 år, kan Udbetaling Danmark og den 7

8 kompetente myndighed i det andet EØS-land indgå en særlig individuel aftale. En sådan aftale kan højst bevilliges for 3 år. Du kan først få en ny udvidet tilladelse, når du har været hjemme i Danmark og har haft arbejde i 3 år. Er den planlagte udsendelsesperiode beregnet til at vare over 3 år, kan der ikke indgås en aftale. Du skal derfor fra starten af sin udsendelsesperiode være omfattet af lovgivningen i beskæftigelseslandet. Det vigtigt at du sørger for, at vi hele tiden har kendskab til din korrekte mailadresse, hvis vi skulle have behov for, at fortælle dig om nye regler på området. Som udstationeret har du også mulighed for at blive optaget i en dansk arbejdsløshedskasse, hvis du har haft fast bopæl i Danmark umiddelbart før udsendelsen, eller hvis du tidligere har været forsikret i Danmark. Fortsat medlemsskab/ optagelse er afhængig af, om Udbetaling Danmark godkender udstationeringen. Kontakt os derfor altid for, at høre nærmere omkring betydningen af, at tage arbejde i et andet land. Eksempel: 8 1. Du bliver udsendt til arbejde i Spanien. Ved udsendelsens start er perioden beregnet til 18 måneder. Imidlertid viser det sig siden, at det bliver til 2 år. Her får du dog mulighed for, at bevare dansk social sikring, da den forventede periode var under 24 måneder og dermed inde for bestemmelsens rammer. 2. Skal du udsendes til midlertidigt arbejde til Italien og perioden er sat til 20 måneder, ja så kan du få en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring i udsendelsesperioden. Perioden ligger inden for

9 rammerne af max 24 måneder. Du skal naturligvis have været omfattet af dansk social sikring inden udsendelsen. 3. Skal du være udsendt 3 år skal du derimod søge om en særlig individuel aftale en Artikel 16 aftale for, at kunne være omfattet af dansk social sikring under udsendelsen. Ved du fra starten af udsendelsen at perioden kommer til, at strække sig udover 3 år kan du ikke være omfattet af dansk social sikring og dermed bevare medlemskabet af din danske arbejdsløshedskasse. Du skal straks overføres til det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring. Du skal altid søge om tilladelse til, at være under dansk social sikring for den reelle periode så derfor er det meget vigtigt, at du får rådgivning af os om konsekvenserne af en overflytning til et andet EØS-lands forsikring. Konsekvenserne kan være store især hvis du er tilmeldt efterlønsordningen og er tæt på din efterlønsalder og dermed gerne skulle sikre din ret til et efterlønsbevis. Er du ikke medlem i en dansk arbejdsløshedskasse når du når efterlønsalderen og kan opfylde beskæftigelseskravet med dansk arbejde ryger muligheden for, at få et efterlønsbevis indtil du kan opfylde kravet. Det indebærer også, at efterlønsbidraget fortsat skal betales og du forringer dine muligheder for skattefri præmie. Har du været udsendt i 24 måneder og er vendt tilbage til dit arbejde i Danmark og det så viser sig, at der er brug for dig igen i EØS-landet så kan du, hvis der er gået mindst 2 måneder, søge Udbetaling Danmark om en ny tilladelse. Vær forberedt på uddybende spørgsmål fra Udbetaling Danmark, da de foretager en konkret vurdering i de enkelte tilfælde, hvor man igen søger en aftale efter en relativ kort periode med arbejde hjemme i Danmark. 9

10 Gør dig selv en tjeneste og undersøg altid, dine muligheder for, at sikre korrekt arbejdsløshedsforsikring, så du kan undgå ubehagelige overraskelser ved hjemkomst eller i forbindelse med, at du gerne vil have dit efterlønsbevis. 3.4 Ansatte på ambassader konsulater og ved EU Hvis du er ansat på ambassader, konsulater eller som hjælpepersonale ved EU, kan du vælge hvilket lands forsikring, du vil være omfattet af. Du skal have truffet dette valg indenfor 6 måneder fra ansættelsens start. Det er Udbetaling Danmark som skal have oplysningen om dit valg Arbejde i flere lande Hvis du bor i Danmark og arbejder for en dansk arbejdsgiver, men en del af dit arbejde udføres i flere EØS-lande, så skal din arbejdsgiver indhente en godkendelse fra Udbetaling Danmark om at bevare social sikring i Danmark. Din arbejdsgiver skal benytte til ansøgning om godkendelsen. Du vil herefter modtage en afgørelse som sikrer, at du er korrekt socialt forsikret og dermed har ret til fortsat medlemskab i en dansk arbejdsløshedskasse. Hovedreglen er, at 25 % af arbejdet skal udføres i bopælslandet i Danmark. Se følgende eksempler: En person, som har bopæl i Danmark, arbejder fuldtids i Danmark som supervisor for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark. Han arbejder for den samme arbejdsgiver ca. en til to dage om måneden i Italien. Han er omfattet af dansk lovgivning om social sikring under arbejdet i Italien, da han udfører en væsentlig del af sit arbejde i bopælslandet, Danmark (over 25 % i Danmark).

11 2. En leder, der har bopæl i Danmark, arbejder den største del af sin arbejdstid i Danmark for en tysk virksomhed. En til to gange om måneden skal han møde på virksomhedens hovedkontor i Tyskland. Han er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, da han udfører en væsentlig del af sit arbejde i bopælslandet, Danmark (over 25 % i Danmark). 3. En salgschef med bopæl i Danmark arbejder det meste af sin arbejdstid i Danmark for en virksomhed med hjemsted i Sverige. Han skal to gange om året deltage i internationale messer, der typisk varer en uges tid. Den første messe foregår altid i januar måned i Belgien, og den anden messe i august måned i Tyskland. Personen kan anses som, at udøve lønnet beskæftigelse i flere medlemslande. Også her gælder det, at du skal printe og udfylde spørgeskemaet fra Udbetaling Danmarks hjemmeside og have en afgørelse om, at du er omfattet af dansk social sikring og dermed kan bevare medlemskabet af en dansk arbejdsløshedskasse. En afgørelse omkring arbejde i flere lande og social sikring i Danmark udstedes for et år ad gangen. Arbejder du stadigvæk på samme måde efter 1 år, skal din arbejdsgiver søge om en ny godkendelse. Tidligere udstedte attester uden slutdato gælder højst 10 år. 4. Forskellige systemer og ydelser i EØS Arbejdsløshedsforsikringen i andre EØS-lande er ofte så tæt forbundet med ansættelsen, at bidraget til forsikringen normalt betales af arbejdsgiveren og lønmodtageren via direkte fradrag i lønnen. Ydelser i tilfælde af ledighed varierer meget fra land til land. Både med hensyn til det udbetalte beløbs størrelse og til længden af perioden. Forhør dig derfor nærmere der hvor du bor og arbejder, hvis du bliver ledig. 11

12 Vender du derimod tilbage til Danmark i forbindelse med dit arbejdsophør, så kontakt os inden du vender hjem til Danmark for nærmere vejledning. 5. Beskæftigelses- og forsikringsperioder i EØS 5.1 Forsikret i Danmark indenfor de sidste 5 år En person, der har været beskæftiget og arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, kan som ledig vende hjem til Danmark og få udbetalt dagpenge uden først at opnå ny beskæftigelse. En vigtig forudsætning herfor er, at du har været forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år. Opfylder du ikke denne forudsætning, gælder der andre regler for, hvordan du bliver berettiget til dagpenge i Danmark (jf. nedenfor under afsnittet "Hjemkomst efter 5 årsperioden"). At holde sig inden for 5 års-perioden er imidlertid ikke den eneste betingelse, der knytter sig til dagpengeretten. Ved hjemkomsten skal du: bede om genoptagelse i arbejdsløshedskassen inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØSland. Denne tidsfrist skal overholdes, hvis du vil overføre medlemsanciennitet fra det andet EØS-land. I de lande, hvor medlemskabet af en arbejdsløshedskasse er obligatorisk, er det normalt, at forsikringsdækningen ophører, samtidig med at lønudbetalingen stopper. tilmelde dig Jobcentret. Det gør du på Dagpenge kan først udbetales, når du har henvendt dig til både arbejdsløshedskassen og Jobcentret. En anden central forudsætning for at kunne overføre beskæftigelses- og forsikringsperioder fra et andet EØS-land er, at du er i besiddelse af en udfyldt formular PD U1. Formularen er en bekræftelse på beskæftigelses- og forsikringsperioder i et andet EØS-land, og den udstedes af 12

13 myndighederne i det pågældende land. Før du sætter kursen hjemad, skal du bede de lokale myndigheder om at udstede en formular PD U1. Vær opmærksom på, at der kan være lang ventetid på, at få udstedt en formular PD U1. Det er derfor bedst, at du sikrer dig formularen inden hjemrejsen. Hvis det af forskellige grunde ikke er muligt at få udstedt formularen, kan vi være behjælpelig med at fremskaffe den, efter du er kommet hjem. I denne forbindelse skal du være opmærksom på, at arbejdsløshedskassen i princippet ikke kan udbetale dagpenge, før der foreligger en godkendt formular PD U1. Hvis du ved hjemkomsten ikke har en formular PD U1, har vi dog alligevel mulighed for at udbetale dagpenge i op til 6 måneder, hvis du: 1. har ansøgt om at få udstedt en formular PD U1. 2. kan fremvise dokumentation for, at du har været forsikret i det andet EØS-land. 3. underskriver en erklæring om tilbagebetaling, hvis det senere viser sig, at der er udbetalt dagpenge med urette. Udbetaling af dagpenge ud over de 6 måneder kan kun ske med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings godkendelse. 5.2 Den nødvendige PD U1 Det er vigtigt at huske, at arbejdsløshedskassen altid skal have en formular PD U1 fra det andet EØS-land for at kunne medregne dine forsikrings- og beskæftigelsesperioder. Kontakt os gerne, hvis du har brug for vores hjælp til at skaffe den nødvendige dokumentation. 13

14 5.3 Karantæne Under ophold i udlandet er du som medlem af en dansk arbejdsløshedskasse omfattet af de karantæneregler, der gælder ved selvforskyldt ledighed. Opsiger du din stilling, og kan grunden til arbejdets ophør tilregnes dig selv, får du en 3 ugers effektiv karantæne. Undtaget herfra er de situationer, hvor: 1. arbejdet udføres for en udenlandsk arbejdsgiver. 2. bopælen er flyttet til udlandet. 5.4 Beregning af dagpenge Som hovedregel beregnes dagpenge efter beskæftigelse i et andet EØS-land på baggrund af den seneste lønindtægt i Danmark indenfor de seneste 5 år. For så vidt angår grænsearbejdere skal lønindtægt eller indtægt fra selvstændig virksomhed fra det seneste arbejdsland anvendes om beregningsgrundlag. Husk altid at gemme dokumentation for arbejde i ind- og udland i form af kontrakt/lønsedler til brug for opfyldelse af beskæftigelseskravet på løntimer indenfor 3 år. 5.5 Overskydende timer Overskydende timer kan blive modregnet i arbejdsløshedsdagpengene/efterlønnen, hvis du er ledig eller kan gå på efterløn, når du vender hjem fra arbejde i udlandet. Kontakte os gerne for nærmere orientering i god tid inden du vender hjem. 5.6 Hjem til arbejde Har du igen fået fuldtidsarbejde i Danmark, skal du stadig bede om optagelse i dansk arbejdsløshedskasse inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land, for at kunne overføre dine beskæftigelses- og forsikrings- 14

15 perioder. For at kunne overføre forsikringsperioder gælder betingelsen om en udfyldt formular PD U1 også. Hvis du ikke søger om genoptagelse i en dansk arbejdsløshedskasse inden for 8 ugers-fristen, er der stadigvæk mulighed for at få overført dine beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land. Beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land kan altid tælles med i det regnestykke, som afgør, om du opfylder betingelserne for at være berettiget til dagpenge i Danmark. De beskæftigelsesperioder, du ønsker at overføre, skal dokumenteres på en udfyldt formular PD U1. Gem dog altid din kontrakt og dine lønsedler. Har du ikke overholdt 8 ugers-fristen, skal du, når du genindmelder dig, opfylde de almindelige krav om medlemskab og arbejde, hvis du efterfølgende bliver ledig. Det er derfor meget vigtigt at kende til reglerne, så du sikrer dine rettigheder. Kontakt os gerne inden du kommer hjem til Danmark, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser ved hjemkomsten. Hvis du, da du tog ud til et EØS-land, var omfattet af efterlønsordningen og betalte efterlønsbidrag kan du, ved tilbagevending til dansk forsikring efterbetale efterlønsbidraget for perioden med forsikring i et andet EØSland. Du får en frist på 3 måneder til at betale, hvis du vil have mulighed for senere at kunne gå på efterløn. Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark i et år umiddelbart inden du bliver forsikret i et andet EØS-land for, at genindtræde i efterlønsordningen. Der gælder desuden særlige krav om dansk beskæftigelse inden for de seneste 3 år, inden udstedelse af efterlønsbevis og overgang til efterløn. 15

16 5.7 Ikke forsikret i Danmark indenfor de sidste 5 år Hvis du ikke har været forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år, skal du have arbejde i Danmark, før du kan genoptages i en dansk arbejdsløshedskasse. Det samme gælder hvis du aldrig har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse. Betingelserne for at kunne overføre forsikringsperioder fra et andet EØS-land er følgende: Arbejdet i Danmark skal være påbegyndt inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØSland. Vælger du at blive fuldtidsforsikret, skal du desuden arbejde i mindst 296 timer inden for 12 uger eller 3 måneder for at kunne overføre beskæftigelses- og forsikringsperioder fra det andet EØS-land. Deltidsforsikrede skal arbejde i mindst 148 timer inden for 12 uger eller 3 måneder. Du skal søge om (gen)optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land. Hvad enten du bliver fuldtids- eller deltidsforsikret, er kravet, at der i de nævnte beskæftigelses-perioder skal være tale om almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Som i alle andre tilfælde skal forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra det andet EØS-land dokumenteres på en formular PD U1. 6. Fejl- og dobbeltforsikring Overholder du ikke de beskrevne regler om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS, vil der opstå situationer, hvor du er fejl- eller dobbeltforsikret. Ved fejlforsikring forstås medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse til trods for, at du skulle være overflyttet til arbejdsløshedsforsikringen i et andet EØS-land. Ved dobbeltforsikring forstås bibeholdelse af medlemskab i en dansk arbejdsløshedskasse samtidig med, at du er blevet 16

17 arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land. Konsekvenserne af eventuelle fejl- eller dobbeltforsikringsperioder afhænger af periodens længde. 6.1 Fejlforsikring Det er vigtigt, at du er arbejdsløshedsforsikret, der hvor du bør være. Fejlforsikring kan nemlig i yderste konsekvens medføre, at du mister retten til dagpenge eller efterløn. Det kan derfor ikke siges tit nok, at det er vigtigt at få afklaret medlemskabet, for du opnår ingen rettigheder ved blot at bevare dit medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse, hvis det senere viser sig, at du skulle have været omfattet af et andet EØS-lands forsikring. På trods af denne opfordring skal det samtidig understreges, at du ikke skal udmeldes af den danske arbejdsløshedskasse, før du er blevet omfattet af det andet lands forsikring. Hold øje med om det står opført på din lønseddel. Eksempel på fejlforsikring Et medlem har været retsmæssigt forsikret i en dansk arbejdsløshedskasse i perioden 1. august 1998 til 30. april Medlemmet har i denne periode arbejdet på helt almindelige funktionærvilkår på fuldtid. Medlemmet tager arbejde den 1. maj 2000 i Frankrig, men bliver ikke forsikret. Arbejdet ophører den 30. juni Der er altså en fejlforsikringsperiode på 2 måneder. Herefter er medlemmet igen retsmæssigt forsikret indtil 1. august 2000, hvor medlemmet igen påtager sig arbejde i Frankrig, hvor arbejdet ophører den 31. juli Medlemmet lærte ikke noget af sidste fejlforsikringsperiode og er atter fejlforsikret i perioden 1. august 2000 til 31. juli 2001, denne gang altså 12 måneder. Fra 1. august 2001 er medlemmet igen retsmæssigt forsikret og melder sig ledig den 3. september

18 Medlemskabet skal annulleres i perioderne med fejlforsikring og det arbejde, der er udført i perioderne, kan ikke medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet, ligesom medlemsbidraget skal tilbagebetales. Medlemmet har imidlertid været korrekt forsikret i mere end 1 år forud for perioderne med fejlforsikring, så derfor skal man så finde ud af, om beskæftigelseskravet er opfyldt i en periode, hvor der har været restmæssig forsikring. I perioden fra den 1. august 1998 til den 30. april 2000 var der retsmæssig forsikring, og medlemmet arbejdede på fuldtid. Vi kan derfor bruge dette beskæftigelsesforhold til opfyldelse af beskæftigelseskravet på 1924 løntimer inden for 3 år, da medlemmet ledigmelder sig den 3. september Det følger heraf, at medlemmet selvfølgelig også skal opfylde alle andre betingelser for ret til dagpenge herunder blandt andet tilmelding til arbejdsformidlingen på første ledige dag. Illustration af eksemplet Retmæssigt medlem i DK Fejlforsikret Ikke i arbejde Fejlforsikret Ikke i arbejde Søger om dagpenge Arbejde på fuld tid i DK Arbejde i Frankrig Arbejde i Frankrig Det skal understreges, at du ingen rettigheder kan opnå ved blot at betale kontingent til en dansk arbejdsløshedskasse. 6.2 Dobbeltforsikring Der er forskel på, om perioden med dobbeltforsikring har varet i under eller over 5 år. 18

19 Dobbeltforsikring i 5 år og derunder Hvis du inden for de sidste 5 år har været korrekt forsikret i Danmark, skal medlemskabet annulleres af den danske arbejdsløshedskasse, og kontingentet skal tilbagebetales for de perioder, hvor du korrekt har været omfattet af et andet EØS-lands forsikringssystem, samtidig med at medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse er bevaret. Medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse fortsætter uden ansøgning fra det tidspunkt, hvor den seneste periode med dobbeltforsikring er ophørt. Er der tale om, at du har været korrekt forsikret i Danmark og samtidig har været omfattet af et andet EØS-lands forsikringssystem, er det op til det andet EØS-land at afgøre, hvorvidt der kan ske tilbagebetaling af bidrag. Hvis du har hyppige kortvarige ansættelser (f. eks. vikararbejde på en færge), hvor administrationen for arbejdsløshedskassen unødig besværliggøres af gentagne ind- og udmeldelser, kan medlemskabet opretholdes ubrudt under forudsætning af, at arbejdsløshedskassen efterfølgende annullerer dobbeltforsikringsperioderne ved løbende som fast procedure at indhente formular PD U1 fra det andet EØS-land. Dobbeltforsikring i over 5 år Hvis du ikke har været korrekt forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år, anses medlemskabet igen for korrekt, når du påbegynder arbejde i Danmark. Uretmæssige forsikringsperioder skal annulleres og kontingentet tilbagebetales. Forsikringsperioden fra det andet EØS-land kan kun medregnes, hvis du påbegynder arbejde inden 8 uger fra forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land, og arbejdet varer mindst 296/148 timer inden for en periode på 12 uger/3 måneder. 19

20 Hvis der er tale om, at du har været korrekt forsikret i Danmark og samtidig har været omfattet af et andet EØSlands forsikringssystem, er det op til det andet EØS-land at afgøre, hvorvidt der kan tilbagebetales bidrag for denne fejlforsikringsperiode. Vær opmærksom på at der gælder en forældelsesfrist på 3 år for tilbagebetaling af kontingent. 7. Grænsearbejder En person, der er beskæftiget i ét EØS-land, har bopæl i et andet EØS-land og vender hjem til sin bopæl hver dag eller mindst én gang om ugen, er grænsearbejder. Som grænsearbejder skal du under beskæftigelsen være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder. Bliver du som grænsearbejder delvis eller periodisk arbejdsløs, skal dagpengene udbetales i det land, hvor du arbejder. Bliver du helt ledig, er det bopælsstaten, som er ansvarlig for at udbetale dagpenge. For at få overført medlemsanciennitet skal du som grænsearbejder henvende dig til din danske arbejdsløshedskasse inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land. Udbetaling af dagpenge sker fra den dag, hvor du har henvendt dig til arbejdsløshedskassen og Jobcentret. Der vil ikke være krav om beskæftigelse i Danmark forud for optagelsen, men dagpenge kan ikke udbetales, før du har henvendt dig på Jobcentret. Du bør derfor melde dig på Jobcentret allerede den første ledighedsdag. Udbetaling af dagpenge er betinget af, at en formular PD U1 foreligger fra det andet lands myndighed. Hvis du bor i Sverige eller Tyskland og arbejder i Danmark, skal du være medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, så længe du arbejder i Danmark. Hvis du bliver fuldt ledig, skal du altid have dagpenge fra bopælslandet. 20

21 Det er muligt også at stille sig til rådighed for job i det land, hvor du arbejdede og bliver ledig fra. Orienter dit jobcenter ved tilmeldingen om, at du er grænsegænger. Du skal dog altid ved fultidsledighed have udbetalt dagpenge i dit bopælsland og der opfylde de krav der er til dig som ledig og arbejdssøgende. Tag derfor kontakt til din a-kasse, der hvor du bor. 8. Vejledning i A-kassen om arbejde i udlandet Du er velkommen til at kontakte A-kassen med dine konkrete spørgsmål. Du kan også søge oplysningerne på vores hjemmeside. Særligt hvis du er forsikret i et andet EØS land og tager direkte til et arbejdsforhold uden for EØS, eller overgår til at drive selvstændig virksomhed i et EØS-land som ikke forsikrer selvstændige, kan du miste dine rettigheder. Kontakt os hvis det kan blive din situation. 9. EØS-dagpenge Danske statsborgere kan, under visse betingelser, søge arbejde i et andet land inden for EØS og samtidig bevare retten til danske dagpenge i op til 3 måneder. Betingelserne er følgende: Du skal ansøge om en formular PD U2, inden du rejser. Du kan finde ansøgningen til PD U2 på vores hjemmeside. Du skal være statsborger, konventionsflygtning eller statsløs og bosat i et EØS-land. Du skal være medlem af en dansk A-kasse. Du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet. Du skal have bopæl og ophold i Danmark til og med afrejsedatoen på din ansøgning. 21

22 Du skal sammenlagt have været tilmeldt Jobcentret som fuldt ledig og have stået til rådighed i mindst 4 uger, efter du sidst blev arbejdsløs (4ugers-kravet) ugers-kravet At du kan medregne perioder, hvor du har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder perioder, hvor du afvikler karantæne. Det betyder, at du skal have optjent ret til dagpenge, men ikke nødvendigvis, at du får udbetalt dagpenge. At du skal holde kontakt med Jobcentret. At ferie, både egen ferie og ferie med feriedagpenge, ikke kan tælle med i 4 ugers-kravet. Arbejde afbryder som udgangspunkt 4 ugers-kravet. Du må dog have højst 2 dages arbejde i 4 ugersperioden - timetallet er ligegyldigt. At sygdomsperioder som udgangspunkt ikke tæller med. Du kan dog søge om dispensation ved sygdom af kortere varighed i din arbejdsløshedskasse, herunder barns sygdom. At du ikke må arbejde. Hvis du opfylder ovenstående betingelser, kan du søge om at få udstedt en formular PD U2 i arbejdsløshedskassen. Med denne formular har du ret til få udbetalt danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land. 9.2 Planlægning er vigtig Du skal selv udfylde del A på PD U2 og efterfølgende få Jobcentret til, at udfylde del B. Herefter skal du sende formularen til arbejdsløshedskassen. Dette kan tidligst gøres 4 uger før afrejsen Vi skal have din ansøgning senest 2 uger før afrejsen for at kunne give dig tilladelsen 1 uge før, du rejser ud. 22

23 Husk at få udstedt det blå EU-sygesikringskort inden du rejser. 9.3 Fri for egen regning Du kan holde fri/ferie i en kort periode, mens du er jobsøgende i et andet EØS land. Du kan ikke modtage feriedagpenge i en periode med EØSdagpenge, men du kan modtage feriegodtgørelse eller holde fri for egen regning af kortere varighed i perioden. Ved kortere varighed forstås sammenlagt højst 7 dage. Du skal give besked til arbejdsløshedskassen og arbejdsformidlingen i det EØS-land, hvor der søges arbejde. I det tidsrum hvor du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS land, kan der ikke udbetales ydelser fra arbejdsløshedskassen. Du kan tage hjem i 3 måneders perioden og ud igen inden for 3 måneders perioden uden, at skulle søge om en ny PD U2. Du kan dog ikke få ydelser i den periode hvor du er hjemme. 9.4 Sygdom i en periode med EØS-dagpenge Bliver du syg i perioden hvor du søger arbejde i et EØS-land, skal du kontakte os på første sygedag. Der er mulighed for at modtage dagpenge under sygdom i op til 14 dage. 9.5 Ny periode med EØS dagpenge Det er muligt for dig, at vende hjem til Danmark inden for 3- måneders-perioden og efterfølgende tage af sted igen inden for samme 3-måneders-periode med ret til EØS-dagpenge. Det er ikke muligt, at modtage ydelser fra a-kassen i den periode, hvor du indenfor 3-måneders-perioden opholder dig i Danmark, hvis du ønsker at benytte resten af din 3-månederperiode. Hvis du derimod tilmelder dig Jobcentret som aktivt 23

24 arbejdssøgende, anses perioden med EØS-dagpenge for afbrudt og du kan modtage dagpenge fra a-kassen, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Har du haft en periode med EØS dagpenge, skal du have arbejdet i 296 timer, før du kan få en ny periode. 9.5 Udbetaling via A-kassen PD U2 giver ret til udbetaling af danske dagpenge i hele den periode, som er angivet på godkendelsen. Kravet er blot, at du tilmelder dig Jobcenteret i det andet EØS-land senest syv dage efter startdatoen. Hvis du tilmelder dig efter, de syv dage er gået betyder det, at dagpenge først kan udbetales fra den dato, hvor tilmeldingen sker. Udbetalingen af dagpenge sker, ved at du udfylder dit sædvanlige dagpengekort, for de normale udbetalingsperioder. Vi sørger for udbetaling og, tilbageholder dansk A-skat med mere. Vi skal afvente underretningen om din tilmelding til EØSlandets Jobcenter. Der kan derfor godt gå noget tid, før vi kan udbetale dig dagpenge. Det bør du tage højde for, når du tager af sted. 9.6 Betingelser for dagpenge under opholdet Betingelserne for at kunne modtage dagpenge under opholdet er, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land. Desuden skal du overholde landets regler med hensyn til kontrol på deres Jobcenter. Endelig skal du stadig betale kontingent til os i hele perioden, som sædvanlig. 24

25 9.7 Hvis du får arbejde Når du får arbejde i det andet EØS land skal du naturligvis ikke længere have dagpenge fra Danmark og du skal optages i det andets EØS-lands forsikringssystem. Reglerne om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde inden for EØS er beskrevet tidligere i denne pjece. 9.8 Dagpenge ved hjemkomst Husk at tilmelde dig i Jobcentret inden perioden udløber, ellers kan udbetaling af dagpenge i Danmark ikke genoptages. Hvis du vil bevare retten til dagpenge, skal du melde dig i Jobcentret, inden godkendelsesperioden udløber. Tilmelder du dig for sent i Jobcentret, mister du retten til dagpenge. Denne ret kan du som fuldtidsforsikret først generhverve efter mindst 8 ugers arbejde (296 løntimer) inden for 12 uger eller 3 måneder. Som deltidsforsikret skal du arbejde mindst 4 uger (148 løntimer) inden for 12 uger eller 3 måneder. I begge tilfælde skal der være tale om et arbejde, hvor arbejdstiden er sædvanlig inden for det pågældende fag. De samme regler gælder, hvis du igen ønsker at få udstedt en PD U2. Det er altså ikke muligt at få udstedt en ny PD U2, før du opfylder ovenstående krav om beskæftigelse. Vælger du at blive i det andet EØS-land ud over godkendelsesperioden, mister du retten til dagpenge både i Danmark og i det andet EØS-land. Er årsagen imidlertid, at du har fået arbejde i det andet EØS-land, så kontakt os for nærmere vejledning eller se andet sted i denne pjece. 10. Arbejdssøgning udenfor EØS Personer, som ønsker at søge arbejde i andre lande (ikke kun EØS-landene), kan få udbetalt dagpenge på normal vis, hvis følgende betingelser er opfyldt: 25

26 Før afrejse skal du bevise over for arbejdsløshedskassen, at du har en aftale om en ansættelsessamtale i et andet land. Du skal oplyse arbejdsløshedskassen og Jobcentret om opholdets varighed. Opholdet må maksimalt række over fem dage (fra udrejse til hjemrejse). Er du ude mere end de 5 dage får du ikke dagpenge for hele perioden. 11. Arbejde uden for EØS Lønmodtagere, der er beskæftiget af en udenlandsk arbejdsgiver i et land uden for EØS, kan bevare medlemskabet af en dansk arbejdsløshedskasse uden særlige betingelser. Det er imidlertid vigtigt at sikre sig, at kontingentbetaling sker rettidigt, idet en slettelse på grund af kontingentrestance medfører, at der ikke kan ske genoptagelse i den danske arbejdsløshedskasse. Selvom du i udlandet, det vil sige lande uden for EØS, bliver omfattet af en arbejdsløshedsforsikring, bør du forblive medlem af en dansk arbejdsløshedskasse under udlandsopholdet. Dette er for at sikre dig muligheden for at få udbetalt dagpenge ved hjemkomsten, idet forsikring fra det øvrige udland ikke kan overføres til den danske arbejdsløshedsforsikring. Dog kan du bruge dokumenterede beskæftigelsesperioder fra udlandet til at opfylde danske betingelser for ret til dagpenge. Gem derfor altid dine lønsedler og kontrakt med videre. Lønmodtagere, der er udstationeret af danske arbejdsgivere, kan også bevare medlemskabet af en dansk arbejdsløshedskasse under udlandsopholdet. Du har desuden mulighed for at blive optaget i en dansk arbejdsløshedskasse på baggrund af arbejde i udlandet. Betingelsen er, at du har haft fast bopæl i Danmark, umiddelbart før du blev sendt ud, og at du søger om optagelse senest 1 år efter at have flyttet bopælen til udlandet. 26

27 11.1 Dagpenge ved hjemkomsten Ved hjemkomsten til Danmark gælder de samme regler for lønmodtagere, uanset om du har været ansat hos en udenlandsk arbejdsgiver eller har været udstationeret af en dansk arbejdsgiver. Har du bevaret dit medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse under udlandsopholdet, vil du ved hjemkomsten være berettiget til dagpenge straks ved ledighedens indtræden, når de almindelige betingelser for udbetaling af dagpenge er opfyldt. Har du ikke bevaret medlemskabet af en dansk arbejdsløshedskasse, skal du ved hjemkomsten optages som nyt medlem og vil først være dagpengeberettiget efter 1 års medlemskab. Det gælder også her, at du skal kunne dokumentere 52 ugers arbejde inden for de seneste 3 år i medlemsperioden/perioder (1.924 løntimer) Beregning af dagpenge ved hjemkomst Hvis du har arbejdet i udlandet for en dansk arbejdsgiver og på danske lønvilkår, vil beregning af dagpenge kunne ske på baggrund af denne beskæftigelse. Har du været beskæftiget i udlandet på lokale lønvilkår, vil det seneste arbejdsforhold i Danmark kunne lægges til grund for beregning. Husk altid at gemme dokumentation for arbejde i ind- og udland i form af kontrakt/lønsedler. 12 Arbejde på Færøerne Der er en aftale mellem Danmark og Færøerne om koordination af arbejdsløshedsforsikring. Aftalen medfører blandt andet at et ledigt medlem af en dansk a-kasse kan få ret til dagpenge i 3 måneder under arbejdssøgning på Færøerne. 27

28 Der er ikke krav om, at du skal have været tilmeldt Jobcenteret inden, du kan søge om dagpenge under arbejdssøgning på Færøerne. Efter udløbet af de 3 måneder kan den ledige indtræde direkte i en dansk a-kasse eller i det færøske arbejdsløshedssystem kaldet ALS, hvis betingelserne er opfyldt. Er det din situation så husk, at der altid skal være mere end 3 måneder til din dagpengeret udløber ellers kan du først omfattes, når du igen er i arbejde og i øvrigt opfylder de gældende betingelser. Der er særlige betingelser for dimittender og selvstændig erhvervsdrivende på Færøerne, hør derfor nærmere i ALS på Færøerne. Hvad angår overflytning og tilbageflytning gælder nu samme regler som for EØS-landene, læs derfor mere under emnet Beskæftigelsesperioder- og forsikringsperioder i EØS, hjem til arbejde, og ikke forsikret i Danmark inden for de sidste 5 år. 13. Efterløn Den danske efterlønsordning er ikke omfattet af EØS-aftalen. Den automatiske anerkendelse af, at man kan overføre forsikrings- og beskæftigelsesperioder i relation til arbejdsløshedsforsikring, gælder derfor ikke for efterlønsordningen. Ret til efterløn har et medlem af en dansk anerkendt arbejdsløshedskasse som: 28 har nået efterlønsalderen (Afhængig af fødselsår, se nærmere på vores hjemmeside) har været medlem i mindst 30 år

29 har indbetalt efterlønsbidrag i 30 år vil kunne opfylde betingelserne for ret til dagpenge ved ledighed har fået indberettet værdien af pensionsformuen har bopæl her i riget eller i et andet EØS-land Vær opmærksom på, at der derudover gælder en række overgangsbestemmelser om medlemsanciennitet med videre. 14. Efterløn og arbejde i udlandet Du skal også være opmærksom på, at der gælder et særligt beskæftigelseskrav for ret til efterløn efter beskæftigelse og/eller forsikringsperioder i udlandet. Skal du have medregnet forsikringsperioder fra et andet EØS-land, skal du som hovedregel have1.924 løntimer i Danmark indenfor 3 år, før du kan få efterløn. Forsikringsperioder fra et EØS-land kan højst medregnes med op til halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode. Hvis du kan opfylde det fulde krav om forsikringsperioder ved dansk medlemskab, kan du medregne op til 962 løntimer fra din udenlandske beskæftigelse til kravet om de samlede timer indenfor 3 år. Der gælder særlige krav for medregning af forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra Færøerne. 15. Udenlandsk arbejde der sidestilles med dansk I visse tilfælde kan arbejde i udlandet sidestilles med arbejde i Danmark. Arbejde i udlandet kan sidestilles med arbejde i Danmark, hvis følgende betingelser er opfyldt: 29

30 arbejdet kan danne grundlag for optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse efter de gældende regler herom. arbejdet udføres under et midlertidigt ophold i Grønland, når betingelserne for medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse er opfyldt, eller for en dansk arbejdsgiver, eller for en dansk ambassade, eller som u-landsfrivillig. Hvis arbejdet i udlandet kan sidestilles med arbejde i Danmark, og du har bevaret medlemskabet af en dansk arbejdsløshedskasse, gælder de almindelige bestemmelser for udbetaling af efterløn eller udstedelse af efterlønsbevis Udenlandsk arbejde der ikke kan sidestilles med dansk Hvis arbejde i udlandet ikke kan sidestilles med arbejde i Danmark, gælder der særlige regler for overgang til efterløn. Hovedreglen er, at der kræves en såvel længerevarende som aktuel tilknytning til det danske arbejdsmarked. Når du skal gøre op, hvorvidt du opfylder de almindelige bestemmelser for efterløn (primært anciennitetsreglerne), kan forsikringsperioder fra andre EØS-lande kun medregnes, når følgende betingelser er opfyldt: 1. du har været medlem af en dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse i mindst 1 år forud for flytning til andet EØS-land 2. du samtidig har haft bopæl og ophold her i Danmark. Hvis betingelserne er opfyldt, kan forsikringsperioder som hovedregel medregnes med op til halvdelen af den nødvendige medlemsanciennitet for overgang til efterløn. Husk herefter at kravet om løntimer inden for de sidste 3 år skal være opfyldt på baggrund af arbejde i Danmark. Du 30

31 kan ikke komme hjem og gå direkte på efterløn, hvis du har arbejdet eksempelvis 4 år i Italien. Selvom du har boet i Danmark, men arbejdet i et andet EØSland og derfor været forsikret i det andet EØS-land (beskæftigelseslandet), skal du stadig opfylde de ovenfor nævnte betingelser. Har du derimod haft arbejde og bopæl i et land uden for EØS og fortsat været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, vil hele denne periode tælle med i opfyldelsen af anciennitetskravet for efterløn, men vær igen opmærksom på beskæftigelseskravet. Følgende eksempel illustrerer nogle af de problemstillinger, du skal være opmærksom på: Hr. Jensen blev 60 år den 15. november januar 2014 vil han gå på efterløn. Han har boet og arbejdet i Tyskland i 4 år og været tilmeldt den tyske arbejdsløshedsforsikring. Han har inden udrejsen været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse siden Hr. Jensen opfylder ikke kravet om timers arbejde i Danmark inden for de seneste 3 år. Han er derfor ikke berettiget til efterløn før han opfylder det særlige krav om beskæftigelse. Kravene til medlemsanciennitet og periode med betaling af efterlønsbidrag er blevet ændret flere gange, og der er mange overgangsordninger. Den nødvendige medlems- og betalingsperiode er derfor afhængig af alder, hvornår du blev medlem og om dit medlemskab har været afbrudt eller ej. Hvor mange år, du maksimalt kan medregne af medlemsperioder i andre EØS-lande skal derfor afklares inden din efterlønsret endeligt kan afgøres. 31

32 For at sikre dine rettigheder, vil vi gerne vejlede dig konkret, ud fra dine muligheder for, at tage ophold og arbejde i udlandet, set i forhold til din ret til efterløn eller efterlønsbevis med mere. 16. Efterlønsbevis Det er muligt at udstede efterlønsbevis til medlemmer, som har ret til medlemskab af arbejdsløshedskassen under ophold og arbejde i udlandet. Der er her tale om udstationerede medlemmer eller medlemmer, som arbejder uden for EØSlandene for en dansk virksomhed. Du skal være opmærksom herpå, hvis du befinder dig i udlandet omkring din efterlønsalder. For at få udstedt dit efterlønsbevis skal du foruden de almindelige betingelser for overgang til efterløn opfylde de særlige betingelser med hensyn til opfyldelse af beskæftigelseskravet på baggrund af arbejde i Danmark. Du skal også være medlem af en dansk a-kasse og betale efterlønsbidrag. Det betyder, at hvis du er omfattet af et andet EØS-lands forsikring, kan vi ikke udstede et efterlønsbevis til dig. 17. Efterlønsbidrag Hvis du er udstationeret eller arbejder uden for EØS-landene og dermed har bevaret dit medlemskab af den danske arbejdsløshedskasse, betaler du til efterlønsordningen, hvis du har tilmeldt dig ordningen. Er du derimod overflyttet til arbejdsløshedsforsikringen i andet EØS-land, skal du ved hjemkomst efterbetale bidrag til efterlønsordningen, og det skal ske inden 3 måneder efter, du har modtaget opkrævning fra os. Der kan ikke indgås en betalingsaftale. Så vær opmærksom på, at det beløb, du skal efterbetale, kan blive af en betragtelig størrelse. 32

33 18. Efterløn i EØS Er du på efterløn og får lyst til at tage til varmere himmelstrøg, så er muligheden til stede. Du kan endda bevare retten til sygesikring for dansk regning, du skal bare sørge for et blåt EU-sygesikringskort og en blanket S Arbejde og efterløn, mens du bor i EØS-land Her gælder samme regler som tidligere nævnt i denne pjece, nemlig at du skal omfattes af EØS-landets forsikring, hvis det er muligt. Du vil dog stadig kunne modtage din efterløn fra din danske arbejdsløshedskasse dog med fradrag for dine arbejdstimer og et yderligere fradrag for administrationsudgifter. Vender du efter en arbejdsperiode tilbage til Danmark eller har du arbejde for en dansk arbejdsgiver, skal du søge om genoptagelse inden 4 uger fra du har fået arbejde, eller er flyttet tilbage til Danmark. Overholder du ikke 4 ugers fristen kan du miste retten til efterløn. Der sker reduktion i udbetaling af efterløn og skattefri præmie, hvis du har forsikringsperioder i EØS fra efterlønsbevistidspunktet. Reduktionen udgør 439 kroner per måned hvor du ikke er medlem af dansk a-kasse (2016 sats). 19. Social sikring I dette afsnit omtaler vi muligheden for at bevare retten til at være omfattet af dansk social sikring. De generelle danske regler er blandt andet beskrevet i håndbogen "Sociale Ydelser" udgivet af Forsikringsoplysningen. 33

34 Danmark har indgået overenskomst om social sikring i følgende lande: Bosnien-Hercegovina Canada Chile Indien Israel Kina Makedonien Marokko Montenegro New Zealand Pakistan Quebec Serbien Sydkorea Tyrkiet (Særlige grupper) USA Du skal derfor finde den korrekte blanket på udfylde den og sende den til godkendelse Udbetaling Danmark. Når du har godkendelsen, send da venligst en kopi til os Sygesikring ved arbejde inden for EØS Før afrejsen skal du have en attest S1, som udfærdiges af den kommune, hvor du bor. Under opholdet vil den enkelte lønmodtager være omfattet af lovgivningen i beskæftigelseslandet og vil ved hjemkomst straks blive omfattet af den danske lovgivning, hvis der i forbindelse med afrejsen fra beskæftigelseslandet er udfyldt en attest S1. Man kan kun i en begrænset periode være omfattet af dansk lovgivning, normalt den periode som Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om, og den udstationerede lønmodtager skal inden udrejsen være omfattet af de danske sociale sikringsordninger. Ved udstationering, må du ikke afløse en anden udstationeret person og lønnen skal udbetales af den arbejdsgiver, der udsender lønmodtageren. Ved udstationering, skal din arbejdsgiver før afrejsen udfylde et spørgeskema som findes på Et godt råd er at 34

35 søge om godkendelse i god tid inden din afrejse, da det kan tage noget tid, før sagen er godkendt af Udbetaling Danmark. Der skal udfærdiges et EU-sygesikringskort før udrejsen. Det udfærdiges af hjemkommunen og medbringes til udstationeringslandet som dokumentation for at opnå ret til samme behandling, som det lokale lands befolkning har ret til efter dette lands lovgivning. EU-sygesikringskortet får du ved, at taste på Hvis der er indgået aftale om at du er omfattet af dansk social sikring, fritages både du og din arbejdsgiver for betaling af bidrag til de sociale sikringsordninger i udstationeringslandet, hvilket ofte er et betydeligt beløb. Der er til gengæld et krav om, at din danske arbejdsgiver fortsat skal indbetale ATPbidrag og holde dig arbejdsskadeforsikret. Du er herefter berettiget til at modtage sociale sikringsydelser fra Danmark og optjener ret til folkepension. 20. Det blå EU-sygesikringskort Det blå kort dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin, tandlægehjælp m. m., i det omfang der opstår et behov for behandling under ophold i indtil 1 år i et andet EU/EØS-land og i Schweiz. Det kan være ferieophold, erhvervsrejse, studieophold, au pair ophold m. m. Udgifterne dækkes på samme vilkår som for offentligt syge(for)sikrede i opholdslandet. Personer der ifølge EF-reglerne er dansk socialt sikrede, er berettiget til et blåt kort fra Danmark. Borgere fra 3. lande der bor i Danmark, er typisk ikke omfattet af EF-reglerne. Det blå kort omfatter: 35

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. KRAVET OM MEDLEMSPERIODE...3

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Hvis

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 1999 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver mulighed for en gradvis

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet, i et EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Efterløn er et tilbud til personer mellem 60 og 65 år, som giver

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Dine muligheder supplerende dagpenge

Dine muligheder supplerende dagpenge Dine muligheder supplerende dagpenge Deltidsarbejde Hvad er supplerende dagpenge Du kan få supplerende dagpenge for dine ledige timer dvs. forskellen mellem timerne i din deltidsstilling og en normal fuldtidsstilling

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6

Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5. En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 August 2012 2/32 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 5 Hvorfor har vi brug for denne vejledning? 5 En kort oversigt over bestemmelserne 5 DEL I: UDSTATIONERING AF ARBEJDSTAGERE 6 1. Hvilken social sikringsordning

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch Dato: Vores ref.: ACH/ckh ACH ckh Underkonto nr.: Se vedlagte specifikation. Nye priser pr. 1. januar 2012 Som

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Om at være ledigt medlem af en a-kasse

Om at være ledigt medlem af en a-kasse Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være ledigt medlem af en a-kasse INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. NÅR DU BLIVER LEDIG...3 3. INDEN FOR DEN 1. MÅNED...4 4. MENS DU ER LEDIG...4 5. A-KASSEN...5 6. JOBCENTERET...5

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Udbetaling af efterløn

Udbetaling af efterløn Om Udbetaling af efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, marts 2014 Indhold Side 1. Forord 4 2. Udbetaling af efterløn 5 2.1 Efterlønskortet 5 2.1.1 Elektroniske kort 5 2.1.2 Efterlønskort 6 måneder

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere