ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Ressourcestyring med tidsregistrering Ressourcestyring med tidsregistrering af Senior Business Developer Peder Wuth Pedersen, TimeLog A/S 1. Indledning Tid som ressource Tid er den væsentligste og dyreste ressource i langt de fleste virksomheder. Lønomkostningen er en central post på budgettet og den løbende styring og prioritering af tidsforbruget, er formentligt den væsentligste ledelsesmæssige udfordring på alle niveauer af en organisation. Tid er samtidigt den primære indtægtskilde for mange virksomheder: Man sælger viden eller serviceydelser på timebasis og optimal indtjening kræver, at den anvendte tid registreres præcist, og bearbejdes korrekt til videre fakturering. Uanset om ønsket er at skabe et dækkende omkostningsbillede, eller at maksimere faktureringsgraden, så er medarbejdernes tidsregistreringer det centrale datagrundlag. Et dækkende og brugervenligt system til tidsregistrering, kan føre til konkrete økonomiske gevinster her og nu og samtidigt sikre at det daglige forbrug af ressourcer er i samklang med den langsigtede strategi. Begrebet tidsregistrering favner bredt, lige fra den meget simple tidsregistrering, som man finder i den traditionelle industrivirksomhed i form af stempeluret, til de meget komplekse systemer for opsamling, styring og viderefakturering af tid, som man finder i professional services organisationer. Tidsregistrering vedrører en bred vifte af funktioner, og der findes ingen one size fits all løsning. En væsentlig forudsætning for at foretage det gode valg af tidsregistreringssystem bliver derfor forståelsen af de mange forskellige roller, som det kan spille i en virksomhed. 4/December 2009 ERP 1

3 Ressourcestyring med tidsregistrering 2. Tidsregistrering i tre perspektiver Lønstyring, projektstyring og økonomistyring Tidsregistreringssystemer kan understøtte tre grundlæggende funktioner, som alt efter branche og virksomhedstype, er mere eller mindre udtalte: lønstyring, projektstyring og økonomistyring. Figur Lønstyring komme/gå registrering. I den traditionelle industrivirksomhed er tidsregistrering centreret omkring forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Arbejdstageren stiller sine timer til rådighed for arbejdsgiveren for en fast månedlig ydelse eller til en timepris, og tidsregistrering har til hensigt at styre denne udveksling af tid for penge, så den indgåede ansættelsesaftale bliver overholdt af begge parter og lønudbetalingen er korrekt. Samtidigt kan den fungere som dokumentation for at overenskomstmæssige aftaler overholdes, og virksomheden er i overensstemmelse med de generelle lovkrav til arbejdsmarkedet. Som navnet siger, så registrerer et komme/gå system, i sin enkleste form, hvornår medarbejderen kommer på arbejde og går igen, fratrukket eventuelle pauser. Arbejdstiden gem- 2 ERP 4/December 2009

4 Ressourcestyring med tidsregistrering mes i en log som dokumentation og til senere evaluering. Komme/gå systemer består ofte af en software del og en mekanisk del (stempeluret), hvor medarbejderen logger sig ind med en kode eller et ID medie, som f.eks. magnetkort, stregkoder eller såkaldte proximity kort, der registrerer, når medarbejderen passerer et område (svarende til en Bro- Bizz). Nyere systemer bruger biometri (fingeraftryk), hvorved arbejdsgiver sikrer sig mod såkaldt buddy punching, hvor én medarbejder stempler ind for en anden Flekstid, ferie og fravær. I mange virksomheder er beregning af flekstid, ferie og fravær en administrativ tung opgave. Komme/gå registrering kan levere et præcist og objektivt grundlag for beregning af den aktuelle flekssaldo, fravær og ferie. Det sker ved at der lægges normskemaer ind i systemet med oplysninger om den enkelte medarbejders daglige arbejdstider, pauser, ferier, helligdage etc. De sammenlignes løbende med den faktisk registrerede tid, og differencen overføres til en samlet flekssaldo, der angiver hvor mange timers overtid/ undertid, den pågældende medarbejder har. Kompleks fleksberegning Mere komplekse systemer er i stand til at håndtere fleksregler, så overtid, der oparbejdes i bestemte perioder, kan indgå med en større vægt i fleksberegningen, eksempelvis kan weekendarbejde indgå til den dobbelte værdi, så én times overarbejde i weekenden honoreres med 2 timer i flekssaldoen. Der kan opstilles regler for hvor meget overtid, der må oparbejdes i perioder, og det maksimale antal timer, der må overføres fra én periode til den næste. Flekstid er en gældspost, der angiver hvor meget tid medarbejdere og virksomhed skylder hinanden, og det er væsentligt at følge dens løbende udvikling på medarbejderniveau, men ikke mindst på virksomhedsniveau. Det sikrer, at medarbejdere ikke oparbejder afspadseringspukler, der kan udgøre et problem for virksomhedens fremtidige bemanding. Lønberegning 2.3. Løn integration Integration mellem komme/gå registrering og lønsystemet kan være en væsentlig gevinst for virksomhedens lønadministration. De registrerede arbejdstider overføres med løn- 4/December 2009 ERP 3

5 Ressourcestyring med tidsregistrering koder, der angiver hvilken type arbejde, der er udført (f.eks. overtid), som så er grundlaget for lønudregningen i lønsystemet. I nyere komme/gå systemer kan bruttolønnen udregnes direkte og overføres til et lønsystem for videre behandling til en egentlig lønseddel. Lønberegninger foregår typisk i en kort hektisk periode omkring lønudbetalingen ved månedsafslutning. En integration mellem tidsregistrering og lønsystem kan sprede arbejdsbyrden, fordi tallene leveres i realtid og kan bearbejdes løbende, hvilket især letter arbejdet i organisationer med komplicerede regler for lønudbetaling (overtid, tillæg etc.). 3. Projektstyring tidsregistrering i en projektorganisationen De fleste vidensvirksomheder fungerer som projektorganisationer, hvor projekterne er nøje afgrænsede engangsopgaver med konkrete mål, en begrænset tidsramme og egen økonomi. Tidsforbruget er nøglen til at estimere og evaluere et projektforløb, projektøkonomien og den løbende opfølgning på projektets fremdrift. Det betyder også en betydelig udvidelse af tidsregistreringssystemets funktionalitet til at indeholde muligheder for nedbrydning i arbejdspakker, budgettering, Gantt-kort, milepæle, porteføljestyring etc Tidsregistrering på projekter Time/sag Hvor komme/gå registrering primært handler om, hvornår der arbejdes, så handler tidsregistrering på projekter primært om, hvad der arbejdes med. Det sker enten for at afdække omkostningerne ved specifikke projekter eller for at kunne levere datagrundlaget for en senere fakturering af kunden. I sin mest enkle form foregår det som time/sag registrering, hvor der registreres tid på en kundesag. Kundesagen kan anskues som et simpelt projekt, der ikke er brudt op i faser, fordi man ikke ønsker at følge op og budgettere på projektets delelementer. Denne type tidsregistrering finder man ofte i organisationer, hvor data udelukkende skal bruges til at fakturere en kunde for et specifikt stykke arbejde på forbrugt tid f.eks. hos advokater, ingeniører, arkitekter, håndværkere, reklamebranchen etc. 4 ERP 4/December 2009

6 Ressourcestyring med tidsregistrering Projektstyring Egentlig projektstyring bliver der tale om, når projektet brydes ned i arbejdspakker (work breakdown structure, WBS), som estimeres og får allokeret ressourcer selvstændigt. Der tidsregistreres på den enkelte fase/underfase og projektlederen kan løbende følge forbruget og holde det op mod budgetter. Registreringen foregår typisk i en ugeseddel, der fungerer som en kontoplan, hvor medarbejderen kan kategorisere sine tidsregistreringer. Figur 2. Ugeseddel fra TimeLog Project, et danskproduceret tidsregistreringssystem med projektstyring og fakturering. Projektet er brudt ned i faser og medarbejderen kan se de faser, som projektlederen har allokeret ham til, og hvor mange timer der er afsat til at udføre arbejdet (allok. kolonnen). Samtidigt kan medarbejderen se, hvor mange timer han har registreret, og om det er en overskridelse af det allokerede antal timer (reg. kolonnen). Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelseshåndbogen. Prøv en gratis Ledelseshåndbog online Bestil på boss.blh.dk, send en til eller ring på telefon /December 2009 ERP 5

Ressourcestyring med tidsregistrering

Ressourcestyring med tidsregistrering 11.6.Ressourcestyring med tidsregistrering 11.6. Ressourcestyring med tidsregistrering af Senior Business Developer Peder Wuth Pedersen, pwp@timelog.dk, TimeLog A/S 1. Indledning Tid er den væsentligste

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware.

Før I køber. forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Før I køber forretningssoftware Læs hvordan I bedst muligt forbereder jer inden køb af forretningssoftware. Udnyt mere end 10 års erfaring... og undgå overraskelser med disse gode råd fra en aktør, der

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011

Whitepaper. Økonomisk projektstyring. Juni 2011 Juni 2011 Whitepaper Omdrejningspunktet i TimeLog Project er en unik datamodel, som giver konsulentvirksomheder strategiske rapporterings- og styringsfordele. Indledning 2 TimeLogs unikke datamodel giver

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-sikkerhed Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere