Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://ss.iterm.dk/showconcepts.php"

Transkript

1 Side 1 af artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv metode Generel definition: struktureret måde at udføre en handling på Formidlingsversion: En metode er en struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat og tilstrækkelig tydelig og konkret til at handlingen kan reproduceres. socialpædagogisk metode Generel definition: metode, der anvendes til levering af socialpædagogisk behandling eller socialpædagogisk støtte Formidlingsversion: En socialpædagogisk metode er en metode, der anvendes til systematisk at vurdere og stimulere en persons fysiske, psykiske og sociale udvikling eller levere vejledning, omsorg, støtte og kompenserende hjælp, der har til formål at fastholde eller udvikle en persons funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til personens situation. misbrugsbehandlingsmetode metode til misbrugsbehandling Generel definition: metode, der anvendes til levering af misbrugsbehandling Formidlingsversion: Misbrugsbehandlingsmetode er en metode, der anvendes til levering af indsatser, der har til formål at afhjælpe et misbrug. samtalemetode Generel definition: metode, der anvendes til samtale Formidlingsversion: En samtalemetode er en metode, der anvendes til at indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere. jeg-støttende samtale Generel definition: samtalemetode, hvor en person med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser ved personens muligheder og ønsker for fremtiden Formidlingsversion: Jeg-støttende-samtale er en samtalemetode, hvor en person med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser ved personens muligheder og ønsker for fremtiden.

2 Side 2 af 14 motiverende samtale motivational interview MI Generel definition: samtalemetode, samtalemetode, hvor udfører ved at fremkalde, undersøge og styrke en persons egen motivation for en ændring hjælper en person til en positiv forandring af livsstil Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, overvægt og fysisk inaktivitet. Den motiverende samtale bruges primært i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse. Formidlingsversion: Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor udfører fremkalder, undersøger og styrker en persons egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe personen til en positiv forandring af livsstil. Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, overvægt og fysisk inaktivitet. Den motiverende samtale bruges primært i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse. værdsættende samtale Appreciative Inquiry Generel definition: samtalemetode, hvor udfører retter fokus mod det, der allerede virker for en person for herigennem at hjælpe personen med at bruge sine styrker og ressourcer til at opnå ønskede mål og en positiv udvikling Formidlingsversion: Værdsættende samtale er en samtalemetode, hvor udfører retter fokus mod det, der allerede virker for en person. Formålet er at hjælpe personen med at bruge sine styrker og ressourcer til at opnå ønskede mål og en positiv udvikling. Picture Exchange Communication System PECS Generel definition: samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med kommunikationsnedsættelse ved hjælp af udveksling af billeder Fokus er særligt på opfyldelsen af forskellige behov og opnåelsen af ønskede mål. Ud over billeder kan man også bruge fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler. Den oprindelige målgruppe for metoden var små børn med autisme uden verbalt sprog eller meget begrænset verbalt sprog. Metoden anvendes dog til en langt bredere målgruppe, deriblandt også voksne med autisme eller andre former for kommunikationsvanskeligheder. Formidlingsversion: Picture Exchange Communication System er en samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med kommunikationsnedsættelse ved hjælp af udveksling af billeder. opnåelsen af ønskede mål. Ud over billeder kan man også bruge fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler. Den oprindelige målgruppe for metoden var små børn med autisme uden verbalt sprog eller meget begrænset verbalt sprog. Metoden anvendes dog til en langt bredere målgruppe, deriblandt også voksne med autisme eller andre former for kommunikationsvanskeligheder.

3 Side 3 af 14 Tegn Til Tale TTT Generel definition: samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med hørelse og kommunikationsnedsættelse ved at supplere talesproget med håndtegn Tegn til Tale adskiller sig fra tegnsprog ved at benytte mange velkendte og internationale tegn. Tegnsprog, der primært retter sig mod døve, er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik, ordstilling mv. Formidlingsversion: Tegn Til Tale er en samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med hørelse og kommunikationsnedsættelse ved at supplere talesproget med håndtegn. Tegn til Tale adskiller sig fra tegnsprog ved at benytte mange velkendte og internationale tegn. Tegnsprog, der primært retter sig mod døve, er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik, ordstilling mv. terapeutisk metode Generel definition: metode, der anvendes til behandling og terapi Formidlingsversion: En terapeutisk metode er en metode, der anvendes til levering af indsatser, der har til formål at forbedre en given fysisk eller psykisk tilstand. akupunktur Generel definition: metode, hvor en akupunktør indfører nåle i specifikke punkter af kroppen på en person med smerter eller visse lidelser med det formål at lindre eller helbrede disse Akupunktur anvendes fx mod kropssmerter, kvalme, klimakterielidelser, visse psykiske lidelser og i forbindelse med afvænning fra misbrug. Formidlingsversion: Akupunktur er en metode, hvor en person med smerter eller med bestemte lidelser får indført nåle i specifikke punkter på kroppen af en akupunktør. Formålet er at lindre smerterne eller helbrede lidelserne. Akupunktur anvendes fx mod kropssmerter, kvalme, klimakterielidelser, visse psykiske lidelser og i forbindelse med afvænning fra misbrug. Bobath-konceptet neurodevelopmental treatment NDT Generel definition: metode, hvor en terapeut håndterer en person med erhvervet hjerneskade på specifikke måder, der bearbejder motorisk adfærd med det formål at optimere personens funktionsevne Formidlingsversion: Bobath-konceptet er en metode, hvor en terapeut håndterer en person med erhvervet hjerneskade på specifikke måder, der bearbejder motorisk adfærd. Formålet er at optimere personens funktionsevne. Castillo Morales-konceptet

4 Side 4 af 14 neuromotorisk udviklingsterapi og orofacial regulationsterapi Generel definition: metode, hvor en Castillo Morales-terapeut påvirker sansereceptorer hos en person med hjerneskade med det formål at styrke og udvikle dennes potentialer og færdigheder Påvirkningen af sansereceptorer sker gennem neuromotorisk kropsterapi, orofacial regulationsterapi og anvendelse af ganeplade. Formidlingsversion: Castillo Morales-konceptet er en metode, hvor en Castillo Morales-terapeut påvirker sansereceptorer hos en person med hjerneskade. Formålet er at styrke og udvikle dennes potentialer og færdigheder. Påvirkningen af sansereceptorer sker gennem neuromotorisk kropsterapi, orofacial regulationsterapi og anvendelse af ganeplade. 12-trinsbehandling Minnesota-modellen Generel definition: metode til misbrugsbehandling, metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug rådgives af et tværfagligt team, herunder tidligere misbrugere, i et forløb der består af 12 trin, med det formål at bryde benægtelsen og hjælpe personen til at stille sin egen diagnose I 12-trinsbehandling betragtes misbrug som en sygdom, og personer med misbrug betegnes derfor patienter. Formidlingsversion: 12-trinsbehandling er en metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug får rådgivning af et tværfagligt team, hvor der også indgår tidligere misbrugere. Formålet er at bryde benægtelsen og hjælpe personen til at stille sin egen diagnose. Gorski tilbagefaldsbehandling CENAPS-modellen Generel definition: metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug får tilbagefaldsforebyggende rådgivning og -terapi med det formål at diagnosticere og behandle afhængighed Formidlingsversion: Gorski tilbagefaldsbehandling er en metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug får tilbagefaldsforebyggende rådgivning og terapi. Formålet er at diagnosticere og behandle afhængighed. De Utrolige År DUÅ Generel definition: metode, hvor udfører gennem gruppebaserede øvelser styrker samspillet mellem årige med udadreagerende adfærd og deres forældre med det formål at styrke børnenes sociale færdigheder og give forældrene redskaber til at forbedre samværet Målgruppen kan også omfatte børn med ADHD. Forældreprogrammet BASIC 3-6 er det mest udbredte i Danmark. Formidlingsversion: De utrolige år er en metode, hvor udfører bruger gruppebaserede øvelser til at styrke samspillet mellem 0-12-årige med udadreagerende adfærd og deres forældre. Formålet er at styrke børnenes sociale færdigheder og give forældrene redskaber til at forbedre

5 Side 5 af 14 samværet. Målgruppen kan også omfatte børn med ADHD. Forældreprogrammet BASIC 3-6 er det mest udbredte i Danmark. Parent Management Training - Oregon PMTO Generel definition: metode, hvor udfører lærer forældre til en 3-12-årig med udadreagerende adfærd nye færdigheder til at ændre familiens negative adfærdsmønster og fremme børnenes sociale færdigheder PMTO forekommer både som individuel - og gruppebehandling. Formidlingsversion: Parent Management Training er en metode, hvor udfører lærer forældre til en 3-12-årig med udadreagerende adfærd nye færdigheder til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og fremme børnenes sociale færdigheder. PMTO forekommer både som individuel- og gruppebehandling. Multisystemisk terapi MST Generel definition: metode, hvor udfører arbejder med årige med sociale problemer samt deres familier og øvrige netværk med det formål at styrke familiens positive samspil, den unges netværk og forældrenes opdragelsespraksis Sociale problemer kan fx være kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd. Formidlingsversion: Multisystemisk terapi er en metode, hvor udfører arbejder med årige med sociale problemer samt deres familier og øvrige netværk. Formålet er at styrke familiens positive samspil, den unges netværk og forældrenes opdragelsespraksis. Sociale problemer kan fx være kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd. Multidimensional Treatment Foster Care MTFC Generel definition: metode, hvor et behandlingsteam forstærker prosocial adfærd hos en årig med sociale problemer, der er anbragt i en særligt uddannet plejefamilie, med det formål at forebygge sammenbrud i anbringelsen Sociale problemer kan fx være kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd. Formidlingsversion: Multidimensional Treatment Foster Care er en metode, hvor et behandlingsteam forstærker prosocial adfærd hos en årig med sociale problemer, der er anbragt i en særligt uddannet plejefamilie. Formålet er at forebygge sammenbrud i anbringelsen. Sociale problemer kan fx være kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd. MultifunC Generel definition: metode, hvor årige med svære adfærdsforstyrrelser lærer prosociale færdigheder gennem ophold på et botilbud og intensiv familiebehandling

6 Side 6 af 14 Formidlingsversion: MultifunC er en metode, hvor årige med svære adfærdsforstyrrelser lærer prosociale færdigheder gennem ophold på et botilbud og intensiv familiebehandling. Kat-kassen Kognitiv Affektiv Træning Generel definition: samtalemetode, hvor udfører bruger en kasse med visuelle redskaber til at føre en dialog med en person med autisme med det formål at skabe større selvindsigt og bedre sociale færdigheder Formidlingsversion: Kat-kassen er en samtalemetode, hvor udfører bruger en kasse med visuelle redskaber til at føre en dialog med en person med autisme. Formålet er at skabe større selvindsigt og bedre sociale færdigheder. Kontakt-Ø Generel definition: metode, hvor en person med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse har daglig én til én-kontakt omkring bestemte aktiviteter, der hver dag forløber efter det samme mønster med det formål at skabe forudsigelighed og genkendelighed for personen Formidlingsversion: Kontakt-Ø er en metode, hvor en person med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse har daglig én til én-kontakt omkring bestemte aktiviteter. Aktiviteterne forløber hver dag efter det samme mønster for at skabe forudsigelighed og genkendelighed. Marte Meo Generel definition: metode, hvor en Marte Meo-terapeut benytter videooptagelser af en person til at observere, analysere og vurdere kvaliteten i kontakt og samspil mellem personen og andre mennesker Formidlingsversion: Marte Meo er en metode, hvor en Marte Meo-terapeut benytter videooptagelser af en person til at observere, analysere og vurdere kvaliteten i kontakt og samspil mellem personen og andre mennesker. TEACCH Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children Generel definition: metode, hvor udfører gennem visualisering og konkretisering og en fast struktureret ramme styrker de forhold, der gavner indlæring for et barn eller en ung med autisme med det formål at udvikle barnets eller den unges selvstændighed og handlemuligheder Formidlingsversion: TEACCH er en metode, hvor udfører gennem visualisering og konkretisering og en fast struktureret ramme styrker de forhold, der gavner indlæring for et barn eller en ung med autisme. Formålet er at udvikle barnets eller den unges selvstændighed og handlemuligheder.

7 Side 7 af 14 kognitiv terapi kognitiv adfærdsterapi Generel definition: metode, hvor en psykoterapeut afgrænser en persons adfærd og systematisk analyserer de tankemønstre og antagelser, der ligger til grund for adfærden og derved hjælper personen til at opnå mere realistiske eller mindre destruktive tanke- og handlingsmønstre Formidlingsversion: Kognitiv terapi er en metode, hvor en psykoterapeut afgrænser en persons adfærd og systematisk analyserer de tankemønstre og antagelser, der ligger til grund for adfærden. Derved kan terapeuten hjælpe personen til at opnå mere realistiske eller mindre destruktive tanke- og handlingsmønstre. systemisk terapi Generel definition: metode, hvor en psykoterapeut bruger terapeutiske interventioner til at støtte en dysfunktionel gruppe af personer i at ændre roller og adfærd og dermed skabe forandring for den enkelte Formidlingsversion: Systemisk terapi er en metode, hvor en psykoterapeut bruger terapeutiske interventioner til at støtte en dysfunktionel gruppe af personer i at ændre roller og adfærd. Formålet er at skabe forandring for den enkelte. gestaltterapi Generel definition: metode, hvor en psykoterapeut lader en person gennemspille og genopleve problemsituationer og komme med kraftige følelsesudladninger med det formål at opnå katharsis Formidlingsversion: Gestaltterapi er en metode, hvor en psykoterapeut lader en person gennemspille og genopleve problemsitutioner og komme med kraftige følelsesudladninger. Formålet er at personen opnår katharsis. neurolingvistisk programmering NLP Generel definition: metode, hvor en NLP-terapeut retter fokus på sammenhængen mellem en persons tanker og sprog og derigennem hjælper personen med at blive bevidst om og i stand til at påvirke egne og andres tankemønstre Formidlingsversion: Neurolingvistisk programmering er en metode, hvor en NLP-terapeut retter fokus på sammenhængen mellem en persons tanker og sprog. Formålet er at hjælpe personen med at blive bevidst om og i stand til at påvirke egne og andres tankemønstre. afspændingsterapi Generel definition: metode, hvor en fysioterapeut eller psykomotorisk terapeut bearbejder en persons muskulatur for at frigøre spændinger i muskulaturen Formidlingsversion: Afspændingsterapi er en metode, hvor en fysioterapeut eller psykomotorisk terapeut bearbejder en persons muskulatur. Formålet er at frigøre spændinger i muskulaturen.

8 Side 8 af 14 kropsterapi Generel definition: metode, hvor en fysioterapeut, psykolog eller psykomotorisk terapeut bruger berøring og kropslig fordybelse til at hjælpe en person med at behandle psykiske problemer Formidlingsversion: Kropsterapi er en metode, hvor en fysioterapeut, psykolog eller psykomotorisk terapeut bruger berøring og kropslig fordybelse til at hjælpe en person med at behandle psykiske problemer. kunstterapi Generel definition: metode, hvor en psykoterapeut bruger kunstneriske udtryk som udgangspunkt for en persons behandling og udvikling Kunstneriske udtryk kan fx være tegning, maleri, modellering, bevægelse og tekst. Formidlingsversion: Kunstterapi er en metode, hvor en psykoterapeut bruger kunstneriske udtryk som udgangspunkt for en persons behandling og udvikling. Kunstneriske udtryk kan fx være tegning, maleri, modellering, bevægelse og tekst. Mindfulness Based Stress Reduction Generel definition: metode, hvor en gruppe af personer gennem meditationsøvelser lærer at rette deres bevidsthed og opmærksomhed mod nuet på en ikke-dømmende måde for at reducere stressbelastning, depression og angst og øge selvoplevet trivsel Formidlingsversion: Mindfulness Based Stress Reduction er en metode, hvor en gruppe af personer gennem meditationsøvelser lærer at rette deres bevidsthed og opmærksomhed mod nuet på en ikke-dømmende måde. Formålet er at reducere stressbelastning, depression og angst og øge selvoplevet trivsel. Coombs-konceptet FOTT Generel definition: metode, hvor en terapeut bruger grundstimulation, spisetræning og udførelse af mundhygiejniske rutiner til at træne en person med nedsat funktion i forhold til åndedræt, fødeindtagelse og stemme og tale med det formål at personen genvinder eller udvikler funktion Formidlingsversion: Coombs-konceptet er en metode, hvor en terapeut bruger grundstimulation, spisetræning og udførelse af mundhygiejniske rutiner til at træne en person med nedsat funktion i forhold til åndedræt, fødeindtagelse og stemme og tale. Formålet er at personen genvinder eller udvikler funktion. Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik KRAP

9 Side 9 af 14 Generel definition: metode, hvor udfører hjælper en person med at opnå personlig og social kompetence gennem kognitive teknikker og et anerkendende fokus på personens ressourcer Formidlingsversion: Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er en metode, hvor udfører hjælper en person med at opnå personlig og social kompetence gennem kognitive teknikker og et anerkendende fokus på personens ressourcer. oplevelsesorienteret terapi Generel definition: metode, hvor en psykoterapeut gennem en indfølende holdning hjælper en person med at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner og potentialer med henblik på at afhjælpe et eller flere psykiske problemer Formidlingsversion: Oplevelsesorienteret terapi er en metode, hvor en psykoterapeut gennem en indfølende holdning hjælper en person med at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner og potentialer. Formålet er at afhjælpe et eller flere psykiske problemer. pædagogisk massage Generel definition: metode, hvor en uddannet pædagogisk massør bruger massage, berøring og sanselegeaktiviteter til at stimulere en person med det formål at opnå trivsel, udvikling og læring Formidlingsversion: Pædagogisk massage er en metode, hvor en uddannet pædagogisk massør bruger massage, berøring og sanselegeaktiviteter til at stimulere en person. Formålet er at opnå trivsel, udvikling og læring. psykoedukation Generel definition: metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder og/eller dennes netværk systematisk undervises i den psykiske lidelse og dens behandling med det formål at understøtte recovery I psykoedukation indgår arbejde med at udvikle strategier til at fremme problemløsning, symptomhåndtering, trivsel mv. Formidlingsversion: Psykoedukation er en metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder og/eller dennes pårørende systematisk undervises i den psykiske lidelse og dens behandling. Formålet er at understøtte recovery. I psykoedukation indgår arbejde med at udvikle strategier til at fremme problemløsning, symptomhåndtering, trivsel mv. Affolter-konceptet Generel definition: metode, hvor udfører konkret guider en person med erhvervet hjerneskade i daglige aktiviteter og derved træner den taktil-kinæstetiske sans med det formål at samordne og organisere sansestimuli Formidlingsversion: Affolter-konceptet er en metode, hvor udfører konkret guider en person med hjerneskade i daglige aktiviteter og derved træner den taktil-kinæstetiske sans. Formålet er at samordne og organisere sansestimuli.

10 Side 10 af 14 Aggression Replacement Training ART Generel definition: metode, hvor en uddannet ART-træner træner en ung med adfærdsvanskeligheder i sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og kontrol af vrede med det formål at forebygge, reducere og erstatte aggressiv adfærd Formidlingsversion: Aggression Replacement Training er en metode, hvor en uddannet ART-træner træner en ung med adfærdsvanskeligheder i sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og kontrol af vrede. Formålet er at forebygge, reducere og erstatte aggressiv adfærd. psykodynamisk terapi psykoanalytisk terapi Generel definition: metode, hvor en psykoterapeut fokuserer på ubevidste konflikter med rødder i barndommen og relationer til nære omsorgspersoner for derved at hjælpe en person til at opnå indsigt i årsager til følelser og adfærd Formidlingsversion: Psykodynamisk terapi er en metode, hvor en psykoterapeut fokuserer på ubevidste konflikter med rødder i barndommen og relationer til nære omsorgspersoner. Formålet er at hjælpe en person til at opnå indsigt i årsager til følelser og adfærd. Reflex XL Generel definition: metode, hvor udfører gennem undervisning og social færdighedstræning lærer en person med ADHD at håndtere sine følelser og regulere sin adfærd Formidlingsversion: Reflex XL er en metode, hvor udfører gennem undervisning og social færdighedstræning lærer en person med ADHD at håndtere sine følelser og regulere sin adfærd. Assertive Community Treatment ACT Generel definition: metode, hvor et tværfagligt ACT-team hjælper en udsat person til at profitere af og fastholde kontakt til eksisterende tilbud gennem en helhedsorienteret indsats på tværs af indsatsområder Indsatsområder kan fx være sagsbehandling, misbrugsbehandling eller psykiatrisk behandling. Med udsat person forstås i denne sammenhæng hjemløse, tidligere hjemløse eller personer i fare for at blive hjemløse, sindslidende og misbrugere. Formidlingsversion: Assertive Community Treatment er en metode, hvor et tværfagligt ACT-team hjælper en udsat person til at profitere af og fastholde kontakt til eksisterende tilbud gennem en helhedsorienteret indsats på tværs af indsatsområder. Indsatsområder kan fx være sagsbehandling, misbrugsbehandling eller psykiatrisk behandling. Med udsat person forstås i denne sammenhæng hjemløse, tidligere hjemløse eller personer i fare for at blive hjemløse, sindslidende og misbrugere.

11 Side 11 af 14 Individual Case Management ICM Generel definition: metode, hvor en case manager i samarbejde med en udsat person hjælper denne med at profitere af og fastholde kontakten til almindelige støtte- og behandlingstilbud med det formål, at personen opnår kontrol over sit eget liv og inddrages i forandringsprocessen Med udsat person forstås fx en person, der er hjemløs, sindslidende eller misbruger. Formidlingsversion: Individual Case Management er en metode, hvor en case manager i samarbejde med en udsat person hjælper denne med at profitere af og fastholde kontakten til almindelige støtte- og behandlingstilbud. Formålet er, at personen opnår kontrol over sit eget liv og inddrages i forandringsprocessen. Med udsat person forstås fx en person, der er hjemløs, sindslidende eller misbruger. Critical Time Intervention CTI Generel definition: metode, hvor en CTI-medarbejder skaber kontinuitet i indsatsen over for en hjemløs person, der skal flytte i egen bolig, ved at styrke personens bånd til venner og familie samt behandlings- og støttetilbud med det formål at sikre, at personen profiterer af eksisterende tilbud og undgår at falde tilbage i hjemløshed Formidlingsversion: Critical Time Intervention er en metode, hvor en CTI-medarbejder skaber kontinuitet i indsatsen over for en hjemløs person, der skal flytte i egen bolig, ved at styrke personens bånd til venner og familie samt behandlings- og støttetilbud. Formålet er at sikre, at personen profiterer af eksisterende tilbud og undgår at falde tilbage i hjemløshed. Acceptance and Commitment Training/Therapy ACT Generel definition: metode, hvor en psykolog kortlægger en persons kontrol- og undgåelsesstrategier og derved hjælper personen med at acceptere strategiernes eksistens med det formål at opnå engagement, større psykologisk fleksibilitet og aktiv handling Målgruppen for ACT kan fx være personer med depression eller angst, stressbelastning eller stofmisbrug. Formidlingsversion: Acceptance and Commitment Training/Therapy er en metode, hvor en psykolog kortlægger en persons kontrol- og undgåelsesstrategier. Formålet er, at personen accepterer strategiernes eksistens og derved opnår engagement, større psykologisk fleksibilitet og aktiv handling. Målgruppen for ACT kan fx være personer med depression eller angst, stressbelastning eller stofmisbrug. social færdighedstræning Generel definition: metode, hvor udfører støtter en person med psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil Formidlingsversion: Social færdighedstræning er en metode, hvor udfører støtter en person med psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale

12 Side 12 af 14 færdigheder. Færdighedstræningen foregår gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil. musikterapi Generel definition: metode, hvor en musikterapeut anvender musik eller musikalske elementer i interaktion med en person med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse med det formål at behandle, udvikle eller lindre Formidlingsversion: Musikterapi er en metode, hvor en musikterapeut anvender musik eller musikalske elementer i interaktion med en person med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse. Formålet er at behandle, udvikle eller lindre. Applied Behavior Analysis ABA Anvendt adfærdsanalyse Generel definition: metode, hvor udfører systematisk analyserer adfærden hos et barn med autisme i førskolealderen og lærer det nye måder at indgå i sociale samspil Det kan fx ske ved at integrere barnet i sammenhænge, hvor det kan imitere og lære af normalt fungerende børn. Formidlingsversion: Applied Behavior Analysis er en metode, hvor udfører systematisk analyserer adfærden hos et barn med autisme i førskolealderen og lærer det nye måder at indgå i socialt samspil. Det kan fx ske ved at integrere barnet i sammenhænge, hvor det kan imitere og lære af normalt fungerende børn. adfærdsterapi Generel definition: metode, hvor en psykoterapeut ved at observere og analysere adfærd hjælper en person med psykiske vanskeligheder til at udfordre, modificere eller forandre uhensigtsmæssig eller destruktiv adfærd Formidlingsversion: Adfærdsterapi er en metode, hvor en psykoterapeut ved at observere og analysere adfærd hjælper en person med psykiske vanskeligheder til at udfordre, modificere eller forandre uhensigtsmæssig eller destruktiv adfærd. hierarkisk terapeutisk samfund HTS Generel definition: metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug indgår i et hierarkisk fællesskab med tidligere misbrugere, der fungerer som juniorbehandlere og støtter personen i at indgå i sociale relationer uden misbrug og derved stige i hierarkiet og selv blive juniorbehandler Formidlingsversion: Hierarkisk terapeutisk samfund er en metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug indgår i et hierarkisk fællesskab med tidligere misbrugere. De tidligere misbrugere

13 Side 13 af 14 fungerer som juniorbehandlere og støtter personen i at indgå i sociale relationer uden misbrug. Herved kan personen stige i hierarkiet og selv blive juniorbehandler. demokratisk terapeutisk samfund DTS Generel definition: metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug indgår aktivt og ligeværdigt i at organisere fællesskabet og tilrettelægge sin egen og andres behandling med det formål at opnå redskaber og kompetencer til at leve et liv uden misbrug Formidlingsversion: Demokratisk terapeutisk samfund er en metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug indgår aktivt og ligeværdigt i at organisere fællesskabet og tilrettelægge sin egen og andres behandling. Formålet er at opnå redskaber og kompetencer til at leve et liv uden misbrug. Individual Placement and Support IPS Generel definition: metode, hvor en jobkonsulent støtter en person med psykiske vanskeligheder i at fastholde beskæftigelse eller uddannelse Formidlingsversion: Individual Placement and Support er en metode, hvor en jobkonsulent støtter en person med psykiske vanskeligheder i at fastholde beskæftigelse eller uddannelse. Wellness Recovery Action Plan WRAP Generel definition: metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder støttes i at sætte egne mål med det formål at øge personens mulighed for at deltage i beslutningsprocesser samt den selvoplevede trivsel Formidlingsversion: Wellness Recovery Action Plan er en metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder støttes i at sætte egne mål. Formålet er at øge personens mulighed for at deltage i beslutningsprocesser samt den selvoplevede trivsel. Illness Management and Recovery IMR Generel definition: metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder støttes i at opnå viden om egen diagnose, udvikle strategier til egenmestring og opsætte individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen med det formål at opnå recovery Formidlingsversion: Illness Management and Recovery er en metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder støttes i at opnå viden om egen diagnose, udvikle strategier til egenmestring og opsætte individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen. Formålet er at opnå recovery.

14 Side 14 af 14 Flere data Tilbage til liste Ny søgning Layout Gem som fil Udskriv

metode terapeutisk metode akupunktur Affolter-konceptet Bobath-konceptet neurodevelopmental treatment NDT 1 af 13 15-01-2015 13:32 Artikler

metode terapeutisk metode akupunktur Affolter-konceptet Bobath-konceptet neurodevelopmental treatment NDT 1 af 13 15-01-2015 13:32 Artikler 1 af 13 15-01-2015 13:32 Artikler 54 artikler. metode struktureret måde at udføre en handling på Formidlingsversion: En metode er en struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat og tilstrækkelig

Læs mere

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet.

En pædagogisk model er til en vis grad en planlægningsmetode for medarbejderne med afsæt i den opgave de er blevet stillet. Faglig indholdsmæssig tilgang til borgerne. I det fagligt indholdsmæssige arbejde med borgerne i Autismecenter Syd benytter medarbejderne sig af en række pædagogiske modeller, tilgange og metoder. I det

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen

Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper. Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn. Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen Mennesker med psykiske vanskeligheder. findes i alle målgrupper Workshop 2 Årsmøde 2015. Socialt tilsyn Finn Blickfeldt Juliussen Socialstyrelsen fju@socialstyrelsen.dk Oplæggets pointer Alle målgrupper

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 6 26 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv neuropædagogisk tilgang Generel definition: faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion med det

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Den næste 30 min, oplæggets indhold. Præsentation Hvad er Metakognitioner? Kort intro til metakognitiv teori, terapi og model Demonstration undervejs

Den næste 30 min, oplæggets indhold. Præsentation Hvad er Metakognitioner? Kort intro til metakognitiv teori, terapi og model Demonstration undervejs Præsentation Michelle Vinzents Center for Familie og Forebyggelse, Glostrup kommune Leder af Globus, Glostrup Børne/Unge sektion Døgnbehandlingshjem med plads til 8 børn/unge + 1 aflastningsplads Målgruppe

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. Februar 2013

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. Februar 2013 Evidensbaserede metoder i Herning Kommune Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen emd Struer og Holstebro

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Center for Børn og Voksne. Ydelsesbeskrivelser. Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune

Center for Børn og Voksne. Ydelsesbeskrivelser. Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune Center for Børn og Voksne Ydelsesbeskrivelser Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune 2 INDHOLD Indledning... 5 Tilbud om socialpædagogisk støtte (SEL 85)... 6

Læs mere

De gode cirkler i familien. Til professionelle

De gode cirkler i familien. Til professionelle De gode cirkler i familien Til professionelle 1 Forældrene er barnets vigtigste læremestre Parent Management Training Oregon (PMTO) er et behandlingstilbud for familier med børn, der udviser problemadfærd.

Læs mere

Specialkonsulenterne VISO

Specialkonsulenterne VISO Specialkonsulenterne På Egebakken er det eleven, der er i centrum, derfor arbejdes der meget koncentreret og målrettet med at afdække den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentialer. Løbende udarbejdes

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

Forældrene er barnets vigtigste læremestre

Forældrene er barnets vigtigste læremestre Forældrene er barnets vigtigste læremestre Parent Management Training Oregon (PMT-O) er et behandlingstilbud for familier med børn, der udviser problemadfærd. med forældrene. Denne tilgang kan forbedre

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser. Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune. Furesø Kommune.

Ydelsesbeskrivelser. Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune. Furesø Kommune. Furesø Kommune Ydelsesbeskrivelser Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune Furesø Kommune Rådhustorvet 2 3520 Farum Furesø Kommune Center for Børn og Voksne Rådhustorvet

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza

Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza Hvorfor forudsigelighed, genkendelighed og overskuelighed i dagligdagen? 10. september 2014 Crown Plaza De grundlæggende kognitive dysfunktioner Empati: Empati er driften til at identificere andres menneskers

Læs mere

VISO konferencen 2015

VISO konferencen 2015 VISO konferencen 2015 VAMiS Videncenter for Afhjælpning af Misbrug blandt Særlige målgrupper Helle Madsen Iben Schmidt Hvad er VAMiS? 3-årigt pilotprojekt finansieret på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Behandling DEPRESSION

Behandling DEPRESSION Behandling & DEPRESSION Dette hæfte er det fjerde i en skriftserie, der udkommer i løbet af 2001, og som behandler forskellige emner med relation til depression. Planlagte udgivelser er: Fakta & depression*

Læs mere

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008

Velkommen Team børn af psykisk syge. Temadag mandag den 10. november 2008 Velkommen Team børn af psykisk syge Temadag mandag den 10. november 2008 Præsentation af teamet Sekretær Helle Pedersen Psykolog Louise Holm Socialrådgiver Lene Madsen Pædagog Jan Sandberg www.boernafpsykisksyge.dk

Læs mere

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013

Evidensbaserede metoder i Herning Kommune. September 2013 Evidensbaserede metoder i Herning Kommune September 2013 Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen emd Struer

Læs mere

Aflastning og anden pædagogisk støtte

Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte Aflastning og anden pædagogisk støtte ASF- Teamet tilbyder forskellige former for aflastningsopgaver og anden pædagogisk støtte. Vi tilbyder midlertidig akutdækning,

Læs mere

Job og Aktiv Jobcenter Kolding

Job og Aktiv Jobcenter Kolding September 2015. Job og Aktiv Jobcenter Kolding Sundstyrelsen, Sundhedscenter Kolding og Job center Kolding Tilkendelser af førtidspensioner i Kolding kommune Baggrund 3-årigt projektsamarbejde mellem Jobcenter

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v.

Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v. Ydelseskatalog for kompenserende specialundervsining for voksne Specialskolen for Voksne, Vendsyssel gældende fra 1/6-2013 Takst pr. time incl. forberedelse m.v Anden takst excl. forberedelse m.v. 1320

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv!

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv! BLIV BRUGERLÆRER og få indsigt i dit liv! En brugerlærer fortæller, inspirerer og motiverer Nu har du chancen for at blive brugerlærer. Det er et godt tilbud til dig, der gerne vil hjælpe andre og ikke

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Til sagsbehandlere og plejefamilier

Til sagsbehandlere og plejefamilier Til sagsbehandlere og plejefamilier Hvad er MTFC? Servicestyrelsen har siden 2007 med stor succes samarbejdet med flere kommuner og private familieplejeorganisationer omkring implementering af MTFC. MTFC

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Artikler. http://www.ss.i-term.dk/showconcepts.php. tilbud. leverandør. tilbud til voksne. ambulant tilbud til voksne. dagtilbud til voksne

Artikler. http://www.ss.i-term.dk/showconcepts.php. tilbud. leverandør. tilbud til voksne. ambulant tilbud til voksne. dagtilbud til voksne Page 1 of 6 Artikler 26 artikler. Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser tilbud til voksne Generel definition:

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2016 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING

EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING V/ MANAGER, HANNE NIELSEN AGENDA 1. Hvilken viden har vi søgt efter og hvordan er kortlægningen gennemført? 2. Hvilke

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

Den socialpædagogiske. kernefaglighed

Den socialpædagogiske. kernefaglighed Den socialpædagogiske kernefaglighed 2 Kan noget så dansk som en fagforening gøre noget så udansk som at blære sig? Ja, når det handler om vores medlemmers faglighed Vi organiserer velfærdssamfundets fremmeste

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

Pædagogisk udredning

Pædagogisk udredning Pædagogisk udredning Borger Cpr.nr. Kontaktpædagog Leder Startdato Slutdato Fysisk funktionsnedsættelse Hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse. Her noteres

Læs mere

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J

MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J YDELSESBESKRIVELSE MultifunC Midtjylland Damagervej 26A 8260 Viby J Tlf.: 78 47 38 88 MultifunC@ps.rm.dk www.dok.rm.dk Institution Ydelse Mål- og aldersgruppe MultifunC Midtjylland MultifunC behandling

Læs mere

NABO-Center Amager: Politik og strategi for mental sundhedsfremme

NABO-Center Amager: Politik og strategi for mental sundhedsfremme NABO-Center Amager: Politik og strategi for mental sundhedsfremme Kerneord: - håb, selvbestemmelse, muligheder - gør noget aktivt, gør noget sammen, gør noget meningsfuldt - synliggør den enkeltes værd

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse

Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Vejledning til Ydelsesbeskrivelser Indhold Vejledningen indeholder først en oversigt over de 10 takstgruppers niveaudeling i venstre kolonne støtteniveauet og i højre kolonne typen af ydelse Herefter følger

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Velkommen til Pilehaveskolen

Velkommen til Pilehaveskolen Sikkerhed Kompetencer Kompetencer Inklusion Handicapsyn Velkommen til Pilehaveskolen Undervisning SFO Tilbud Tilbud Målgruppe Mission Vision Værdier Mission På Pilehaveskolen lykkes alle børn Vision At

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php Side 1 af 29 131 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING

Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA SPROGLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Sproglig udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Sprogbrug 8 Læringsområde Lydlig opmærksomhed 10

Læs mere

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde.

Vi fortæller, hvornår noget begynder, og hvornår det er slut. Dette gør det nemmere for barnet at planlægge og udholde. Læreplan Solsikken Solsikken er Langeland Kommunes specialtilbud til børn i børnehavealderen og deres forældre. Solsikken er normeret til 10 børn, og der er ansat 5 voksne. Hvert barn er tilknyttet en

Læs mere

ALTERNATIV TIL TVANGSANBRINGELSE

ALTERNATIV TIL TVANGSANBRINGELSE ALTERNATIV TIL TVANGSANBRINGELSE En tidlig intensiv indsats i hjemmet betaler sig Mere forebyggelse og færre anbringelser Anbringelsesudgifterne er for de fleste kommuner et problem, som i voldsom grad

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

EVIDENSBASERET VIDEN DISPOSITION METTE DEDING, SFI CAMPBELL

EVIDENSBASERET VIDEN DISPOSITION METTE DEDING, SFI CAMPBELL EVIDENSBASERET VIDEN METTE DEDING, SFI CAMPBELL DISPOSITION Hvad forstår vi ved evidensbaseret viden i praksis Hvad er en Campbell forskningsoversigt Eksempler på international viden HVORFOR ER DET VIGTIGT

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform

Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform Formand Mogens Seider, Dansk selskab for psykosocial rehabilitering Leder Sven Preisel, Viborg

Læs mere

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet

Inspiration til gode mål. Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet Inspiration til gode mål Inspirationshæfte til værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 1.1. Fra udækkede behov til konkrete

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Præsentation Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1 Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Ressourcerne Tre senge Case manager (læge) KISS-team med 6 medarbejdere (sygeplejersker, sosu-ass og ergoterapeuter) Psykoterapeuter

Læs mere

RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 1 AARHUS 2016 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP, CRF, AU DAGEN I DAG 9.00 10.30: Velkomst, om antisocial personlighedsforstyrrelse,

Læs mere

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 10 2007 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Armelius B-Å, Andreassen TH: Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud.

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Der er hul igennem til de små Børn i 0-2-års alderen er parate til læring: De er faktisk født klar. Og det skal imødekommes. Vi skal selvfølgelig

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil

PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil PALS Positiv Adfærd i Læring og Samspil Ejsing Skole og børnehus - hvordan vi gør hos os i Skoleafdelingen - Hvad er PALS? PALS er et skoleomfattende program, hvor der sker en systematisk indførelse af

Læs mere