Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket. Befolkningsundersøgelse november/december 2015"

Transkript

1 Kendskab og kundskab om Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EU-mærket Befolkningsundersøgelse november/december 2015

2 Indhold Metode side 3-9 Hovedresultater i opsummering side Præsentation af resultater side Opfattelse af økologi Kendskab og tillid til øko-mærkerne Kundskab om øko-mærkerne Købsadfærd Fødevarer og måltider uden for hjemmet Appendiks side Om YouGov side

3 3 Introduktion og metode

4 Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen har til formål at belyse befolkningens kendskab og kundskab til Ø-mærket, De Økologiske Spisemærker og EUmærket. Undersøgelsen har ligeledes fokus på at belyse danskernes indkøb og præferencer af økologiske fødevarer. Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. november 14. december 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt årige. Der er udsendt invitationer via til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet. Data er indsamlet, så det udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning med udgangspunkt i målgruppen. I alt er der gennemført interview. Vejning af data Data er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi og uddannelse på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik således, at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til målgruppen. Offentliggørelse af resultater Ved enhver offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov angives tydeligt som kilde. Forud for offentliggørelse af undersøgelsens resultater skal YouGov have pressemeddelelsen eller anden brug af resultaterne til godkendelse. Formålet hermed er alene at sikre, at vi analyseteknisk kan stå inde for brugen af resultaterne. Ved pressemeddelelser skal dette ske i henhold til reglerne fra ESOMAR, hvorfor en tekst som følger skal inkluderes: Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i perioden 23. november 14. december 2015 i alt CAWIinterview med årige. 4

5 Sammensætning af data 10, 22,6% 31,5% 14,5% 21,1% At tallene ikke summerer til 100%, skyldes summeringsforskelle. Sammensætning af stikprøven Køn Kvinder Mænd Alder år år år år år år Familiesituation Singler uden børn Familier uden børn Familier/singler med børn Indkøbsansvar Har indkøbsansvar Har intet indkøbsansvar Uddannelse Kort uddannelse Mellemlang uddannelse Lang uddannelse Indkomst Lav (under kr.) Mellem ( kr.) Høj (over kr.) Summerer tallene ikke til 100%, skyldes det, at svarkategorien Ved ikke ikke er vist og/eller summeringsforskelle. 49,9% 50,1% 24,1% 10, 23,9% 17,0% 9,5% 14,8% 21,9% 39,9% 34,2% 89, 9,1% 71,0% 20,8% 8,0% 23,8% 31,0% 25,4% 5

6 Statistisk usikkerhed Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige stikprøvestørrelser, når totalpopulationen er kendt. Det vil sige, at tabellen bruges til at finde ud af, hvor sikre I kan være på et givent resultat. Der er brugt et konfidensinterval på 95% (svarene er 95% sikre). Stikprøvestørrelse (antal svar) Procent 5 eller 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller 75% eller 70% eller 65% eller 60% eller 55% % Eksempel på læsning af tabellen: Data i en given undersøgelse viser, at 75% ud af adspurgte borgere i en given kommune på et tidspunkt har besøgt den pågældende kommunes hjemmeside. Hvor sikkert svaret er, finder man ud af ved først at finde procentsatsen i tabellens venstre række og vælge linjen, dvs. i dette tilfælde rækken, hvor 75% indgår. Herefter kører man hen ad den vandrette linje, der kører ud fra de 75%, og finder i dette tilfælde stikprøvestørrelsen på de svar. Tallet, som i denne kolonne er 2,7, henviser til, at fejlmarginen/afvigelsen for procentsatsen på 75% er plus/minus 2,7. Det betyder, at den reelle andel af de respondenter, der har besøgt hjemmesiden, ikke er præcis 75%, men kan svinge 2, til hver side. Således befinder den reelle andel af de borgere, der har besøgt hjemmesiden, sig med 95% sikkerhed mellem 72, og 77, (dvs. 75% plus/minus 2,). Det er med 95% s sikkerhed, fordi konfidensintervallet er 95%. 6

7 Fremstilling og tolkning af data Grafisk fremstilling af resultater Graferne i rapporten afbilder hovedresultatet for det givne spørgsmål og afbilder på totalniveau, hvad personerne i målgruppen har svaret i undersøgelsen. I de tilfælde det har været muligt, er der sammenlignet med tidligere undersøgelsers resultater. Tabelsættet Svarene for hvert spørgsmål er krydset med alle baggrundsvariable, hvorfor det i tabelsættet er muligt at se svarene for hvert spørgsmål fordelt på de forskellige nedbrydningsgrupper. Signifikante afvigelser Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans (signifikante afvigelser). Der er en lang række signifikante afvigelser i tabellerne, dvs. at der er forskellige afvigelser i forhold til, hvordan de forskellige nedbrydningsgrupper besvarer de enkelte spørgsmål. At en afvigelse er signifikant, vil sige, at svaret fra en given nedbrydningsgruppe er markant anderledes end svaret fra en anden eller alle andre nedbrydningsgrupper. Statistiske tests til afdækning af signifikante afvigelser Chi2-test og T-test For at afdække de signifikante afvigelser på tværs af forskellige grupper af danskere er der foretaget to forskellige statistiske tests, Chi2-test og T-test: Chi2-test: Chi2-testformen er repræsenteret i tabellerne ved henholdsvis farven grøn eller rød. Hvis grøn er vist i tabellerne, er resultatet signifikant højere end totalen. Hvis rød er vist i tabellerne, er resultatet signifikant lavere end totalen. Der er valgt et konfidensinterval på 95 %. T-test: T-testen er repræsenteret i tabellerne ved blokbogstaver. Hvis et blokbogstav er vist i tabellerne, betyder det, at resultatet i den givne kolonne er signifikant forskelligt fra den kolonne, som blokbogstavet henviser til. Til denne test er der ligeledes valgt et konfidensinterval på 95%. 7

8 Datamaterialets sammensætning Antal uvejet Andel (%) uvejet Antal vejet Total Køn Andel (%) vejet Kvinde ,2% ,0% Mand ,8% ,0% Alder år ,0% ,9% år ,5% , år ,5% ,6% 65+ år ,1% ,8% Geografi Hovedstaden ,6% ,5% Sjælland ,4% ,5% Syddanmark , ,1% Midtjylland ,6% ,6% Nordjylland 98 9, , Uddannelse Grund-/folkeskole ,6% ,8% Gymnasial uddannelse 98 9, 93 9,2% Erhvervsfaglig uddannelse , ,0% Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse 54 5,4% 47 4, ,5% ,1% 96 9,5% 81 8,1% 8

9 Grafisk og tekstuel visning af resultater For at skabe et simpelt overblik over signifikante afvigelser i resultaterne anvender rapporten cirkler til at markere følgende: En statistisk signifikant højere andel i forhold til totalen vises med en grøn cirkel. En statistisk signifikant lavere andel i forhold til totalen vises med en rød cirkel. I overskriften øverst på hver side fremhæves hovedresultatet for det pågældende spørgsmål. 9

10 10 Hovedresultater i opsummering

11 Kendskab og tillid 11 Kendskabet til Ø-mærket har nået de ultimative 100%. Der er derfor ikke nogen danskere, der svarer, at de Aldrig har hørt om Ø-mærket. Det er værd at bemærke, at andelen, som blot har hørt om, men kender næsten intet til Ø-mærket er næsten fordoblet (fra 9% til 15%). Blandt mændene ses en fremgang i graden af kendskab til Ø-mærket, mens kvindernes kendskab er stort set uændret i forhold til målingen fra primo De yngre (18-39 år) har fået et generelt bedre kendskab til Ø-mærket, mens de ældre (40-74 år) er gået en smule tilbage, når der sammenlignes med målingen fra primo EU-mærket er som i målingen primo 2015 blevet mere kendt blandt den danske befolkning. Både kvinder og mænd har opnået et mere indgående kendskab til EU-mærket, dog er kvinderne gået lidt mere frem end mændene. Også i forhold til EU-mærket har de yngre (18-39 år) fået et bedre kendskab end i målingen fra primo 2015, mens de ældre (40-74 år) er gået tilbage siden den seneste måling. Graden af kendskab til EU-mærket er gået markant frem blandt de indkøbsansvarlige og særligt blandt dem, som køber ind på daglig basis. De Økologiske Spisemærker har oplevet en stor fremgang i kendskabet i forhold til målingen fra begyndelsen af Andelen af de danskere, som aldrig har hørt om De Økologiske Spisemærker, er faldet med hele 21 procentpoint (fra 74% til 5). Flere danskere svarer nu, at de har hørt om De Økologiske Spisemærker, at de kender lidt dem, og at de kender rimeligt godt til dem. En uændret andel svarer, at de kender virkelig godt til De Økologiske Spisemærker. I alle aldersgrupper er kendskabet til De Økologiske Spisemærker steget, primært blandt de ældre (40-74 år), hvor fremgangen har været særlig markant sammenlignet med målingen fra primo Tilliden til alle mærkerne har oplevet et mindre fald i forhold til målingen fra primo Især i Region Hovedstaden og Region Sjælland har Ø-mærket og De Økologiske Spisemærker oplevet et knæk i tilliden. Mens EU-mærket har opnået større tillid blandt de yngre (18-29 år), er der til gengæld en del ældre (50-74 år), som har fået mindsket tillid til mærket sammenlignet med målingen fra primo Ca. hver femte dansker kender til en eller flere af de økologiske initiativer. Spørgsmål Kendskab til mærkninger: Ø-mærket EU-mærket De Økologiske Spisemærker* Kendskab til afsender Ø-mærket De Økologiske Spisemærker EU-mærket Primære kendskabskilder til De Økologiske Spisemærker Tilbudsaviser TV Restaurant Landsdækkende aviser Lokalaviser 2015-Ultimo 100% 5 24% 70% 46% 62% 16% 9% 8% Forskel fra 2015-Primo (procentpoint) *Kendskabsprocenten for De Økologiske Spisemærker kan ikke sammenlignes direkte med de øvrige kendskabstal grundet en andet udregningsinddeling, hvor Har hørt om, men kender næsten intet til er udeladt) Tillid til afsender (Topbox) Ø-mærket De Økologiske Spisemærker EU-mærket 81% % +5% - -20% -4% Kendskab til 25 års fødselsdag -8% Kendskab til økologiske initiativer 19% Ikke stillet Primo

12 Kundskab Lidt over halvdelen af danskerne har fortsat en opfattelse af, at økologiske fødevarer er sundere og bedre end ikke-økologiske fødevarer. Årsagerne til, at de opleves som sundere er, at de ikke indeholder sprøjtemidler, giftstoffer, kemikalier, tilsætningsstoffer mv. Som i seneste måling tror kvinder fortsat i højere grad end mænd, at økologiske fødevarer er sundere og bedre end ikke-økologiske fødevarer. Vidensniveauet omkring, hvad de forskellige mærker står for, er faldet siden målingen fra primo Det er til trods for, at graden af kendskab er blevet forbedret. Specielt er kundskaben omkring Ø- mærket faldet betydeligt. Der ses en tendens til, at kundskaben til de tre mærker er gået mere tilbage for mænd end for kvinder. Spørgsmål Kundskab Ø-mærket Du sparer dig selv for sprøjtemidler Du får færre tilsætningsstoffer Du beskytter natur og grundvand Du støtter øget dyrevelfærd 1 rigtig 2 rigtige 3 rigtige 4 rigtige 2015-Ultimo 62% 3 36% 34% 18% 36% 22% Forskel fra 2015-Primo (procentpoint) -9% - -8% -14% +4% +5% -1-4% At man sparer sig selv for sprøjtemidler, er fortsat det hovedbudskab, som flest forbinder med de tre mærker. Kundskaben om, at man støtter øget dyrevelfærd ved køb af produkter med Ø-mærket, er det budskab, som for Ø-mærket har oplevet det største fald siden målingen fra primo 2015 (fra 34% til 20%). Kundskab De Økologiske Spisemærker Du sparer dig selv for sprøjtemidler Du får færre tilsætningsstoffer Du støtter øget dyrevelfærd Du beskytter natur og grundvand 39% % -2% rigtig 2 rigtige 3 rigtige 4 rigtige 1 26% +2% -2% +2% - Kundskab EU-mærket Du sparer dig selv for sprøjtemidler Du beskytter natur og grundvand Du får færre tilsætningsstoffer Du støtter øget dyrevelfærd 29% 25% 19% 16% -5% - -6% -6% 12 1 rigtig 2 rigtige 3 rigtige 4 rigtige 15% 1 1% -1% -8% -1% -1%

13 Købsadfærd (1/2) Spørgsmål 2015-Ultimo Forskel fra 2015-Primo (procentpoint) 13 Danskerne foretrækker fortsat at købe danske (lokalt) producerede fødevarer frem for økologi generelt. Flest danskere prioriterer at købe økologisk inden for kategorierne grøntsager, frugt og bær, æg og mælkeprodukter. Køb af økologiske produkter prioriteres mindst inden for varekategorierne drikkevarer med alkohol, fastfood, færdige middagsretter og convenience. Kvinder prioriterer i højere grad end mænd at købe økologi inden for varekategorierne grøntsager, æg og mælkeprodukter. Ud af de forskellige varekategorier er der flest danskere, der prioriterer at købe danske/lokale produkter inden for varekategorierne grøntsager, frugt og bær, æg, mælkeprodukter og fjerkræ og fjerkræsprodukter. Færrest danskere prioriterer at købe produkter fra danske producenter inden for kategorierne fastfood, drikkevarer med alkohol, nødder og færdige middagsretter. Kvinder prioriterer i højere grad end mænd at købe grøntsager, æg samt frugt og bær fra danske producenter. Flest danskere oplever mangel på økologiske fødevarer inden for varekategorierne grøntsager og frugt og bær, som samtidig ligger højt på listen over prioriterede økologiske varekategorier. Mange danskere fravælger økologiske kødprodukter, fordi de koster mere end ikke-økologiske. På grund af en højere pris fravælger de yngre danskere generelt køb af økologiske produkter i højere grad og inden for flere varekategorier end de ældre. Vigtighed af at købe forskellige typer produkter (I nogen grad, i høj grad, i meget høj grad) At købe produkter fra danske/lokale producenter At købe økologiske produkter fra danske/lokale producenter At købe økologisk Prioriterer køb af danske/lokale produkter inden for: Grøntsager Æg Frugt og bær Mælkeprodukter (ikke ost) Fjerkræ og fjerkræsprodukter Varekategorier inden for hvilke, der opleves mangel på økologiske fødevarer Grøntsager Frugt og bær Oksekød og oksekødsprodukter Fjerkræ og fjerkræsprodukter Svinekød og svinekødsprodukter Økologiske varekategorier, der fravælges på grund af en højere pris Oksekød og oksekødsprodukter Fjerkræ og fjerkræsprodukter Svinekød og svinekødsprodukter Grøntsager Ost Varekategorier inden for hvilke, det prioriteres at købe økologisk frem for ikke-økologisk Grøntsager Æg Mælkeprodukter (ikke ost) Frugt og bær Oksekød og oksekødsprodukter *=ikke vist i 2015-Primo 74% 61% 55% 6 62% 58% 51% 50% 29% 26% 19% 18% 16% 50% 41% 41% 26% 25% 51% 4 42% 41% 25% -4% + + -* + -* - -* Ikke stillet i Primo Ikke stillet i Primo Ikke stillet identisk i Primo

14 Købsadfærd (2/2) Danskerne prioriterer i stor udstrækning at købe økologisk fra danske (lokale) producenter, primært inden for varekategorierne grøntsager, æg, frugt og bær og mælkeprodukter. Kvinder prioriterer i højere grad end mænd at købe økologiske produkter fra danske (lokale) producenter inden for varekategorierne grøntsager, æg, frugt og bær og mælkeprodukter. De yngre danskere prioriterer køb af økologiske produkter fra danske (lokale) producenter i mindre udstrækning end de ældre. Spørgsmål Varekategorier man prioriterer at købe økologisk fra danske (lokale) producenter frem for økologisk fra udenlandske producenter Grøntsager Æg Frugt og bær Mælkeprodukter (ikke ost) Oksekød og oksekødsprodukter 2015-Ultimo 4 41% 39% 3 2 Forskel fra 2015-Primo (procentpoint) Ikke stillet identisk i Primo Udbuddet af økologiske produkter opfattes generelt som tilfredsstillende, hvilket udtrykkes ved, at det kun er inden for få varekategorier, at danskerne savner flere økologiske produkter. De varekategorier, som flest savner flere økologiske produkter inden for, er pålægsprodukter, fjerkræ og fjerkræsprodukter samt oksekød og oksekødsprodukter. Savner økologiske produkter inden for: Pålægsprodukter Fjerkræ og fjerkræsprodukter Oksekød og oksekødsprodukter Svinekød og svinekødsprodukter Fisk og fiskeprodukter 11% 8% -* -* -* -* Flest danskere køber fortsat økologiske fødevarer for deres egen og for miljøets skyld. Flere og flere køber dog også økologiske produkter for deres børns skyld lige så vel som, at køb af økologiske produkter for dyrenes skyld også spiller en stadig større rolle. Den store stigning for dyr hænger sammen med, at der sidste gang blev spurgt til For husdyrenes skyld frem for For dyrenes skyld. Hvem køber du primært økologisk for Mig selv min sundhed Miljøet/naturen/grundvandet Mine børn deres sundhed Dyrene (sidst blev der spurgt til husdyrene) For andre, som spiser min mad 84% 81% 85% 62% 29% +1% - +32% +18% -5% Den klart mest foretrukne informationskanal til at informere om et spisesteds økologiske valg er menukortet. På anden- og tredjepladsen kommer spisesteders hjemmeside og på skilte/plakater. Danskere bosiddende i Region Hovedstaden fremhæver disse tre informationskanaler i højere grad end danskere bosiddende i de øvrige regioner. Bedste metoder til at informere om et spisesteds økologiske valg Menukortet Hjemmeside På skilte eller plakater Bordskilt Dækkeserviet App på mobil Brochure 46% 25% 2 1 8% -* + -* -1-9% +4% - 14 *=ikke vist i 2015-Primo

15 Fødevarer og måltider Danskerne mener primært, at det er vigtigst at der serveres økologiske fødevarer og måltider blandt offentlige institutioner/arbejdspladser. Vigtigheden af at kunne vælge økologiske måltider/produkter er størst i situationen når man selv handler fødevarer. At kunne købe økologiske måltider/produkter når man er på farten er mindst vigtig. Spørgsmål Vigtighed af at der serveres økologiske fødevarer og måltider (I nogen grad, i høj grad, i meget høj grad) Offentlige institutioner/arbejdspladser i din kommune Offentlige institutioner/arbejdspladser i staten og regionerne Private arbejdspladser 2015-Ultimo 62% 61% 5 Forskel fra 2015-Primo (procentpoint) Ikke stillet i 2015-Primo Synligheden af De Økologiske Spisemærker er størst ved restauranter og bagerier. Det er ligeledes blandt restauranter og bagerier er flest er interesseret i at kunne vælge et sted med et økologisk spisemærke. Vigtighed af at kunne vælge økologiske måltider/produkter (I nogen grad, i høj grad, i meget høj grad) Handler fødevarer Spiser i børneinstitutioner, skolekantinen, eller plejehjem Spiser ude på restaurant/café Køber mad i kantine Køber mad på farten 60% 45% 4 38% 35% Ikke stillet i 2015-Primo Synlighed af De Økologiske Spisemærker (I nogen grad, i høj grad, i meget høj grad) Restauranter Bagerier/bager-kæder Kantiner (både offentlige og private) Caféer Hoteller/konferencesteder 21% 21% 20% 19% 19% Ikke stillet i 2015-Primo 15 Interesse i at vælge et spisested med et Økologisk Spisemærke (I nogen grad, i høj grad, i meget høj grad) Restauranter Bagerier/bager-kæder Hospitaler Caféer Hoteller/konferencesteder 51% 51% 51% 49% 46% Ikke stillet i 2015-Primo

16 16 Præsentation af resultater

17 17 Opfattelse af økologi

18 Flertallet af danskerne angiver fortsat, at økologiske fødevarer er sundere end ikke-økologiske. (Hvad er din holdning til udsagnet: Økologiske fødevarer er sundere end ikke-økologiske fødevarer?) 100% 90% 80% 70% 60% 56% 55% 50% 40% 30% Primo (n=1008) 2015-Ultimo (n=1009) 20% 0% Ja, økologiske fødevarer er sundere Nej, de er lige sunde Nej, ikke-økologiske fødevarer er sundere 9% Ved ikke 18

19 19 Kendskab og tillid

20 Kendskabet til Ø-mærket og EU-mærket er begge steget siden seneste undersøgelse. (Andel, der har hørt om, men kender næsten intet til, kender lidt til, kender rimelig godt, kender virkelig godt) 100% 98% 9 100% 90% 80% 70% 60% 5 50% 40% 48% 44% 30% 20% 0% 2013 (n=1058) 2015-Primo (n=1008) 2015-Ultimo (n=1009) 2013 (n=1058) 2015-Primo (n=1008) 2015-Ultimo (n=1009) Ø EU 20

21 Kendskabet til De Økologiske Spisemærker er steget siden seneste undersøgelse og er igen på samme niveau som i (Andel, der kender lidt til, kender rimelig godt, kender virkelig godt) 100% 90% 80% 70% 60% OBS! Kendskabstallet for De Økologiske Spisemærker er ikke direkte sammenligneligt med kendskabstallene for Ø-mærket og EU-mærket, som blev vist på den foregående side. Det skyldes, at kendskabstallet for Ø-mærket og EU-mærket historisk set har medregnet de respondenter, der svarer Har hørt om, men kender næsten intet til. Denne svarkategori er bevidst udeladt i kendskabstallet for De Økologiske Spisemærker for at give et mere reelt billede af kendskabsniveauet for disse mærkninger. 50% 40% 30% 2 24% 20% 14% 0% 2013 (n=1058) 2015-Primo (n=1008) 2015-Ultimo (n=1009) Spis 21

22 Graden af kendskab til Ø-mærket er stort set uændret i perioden For De Økologiske Spisemærker og EU-mærket ses en gradsmæssig fremgang i samme periode, idet graden er kendskab er blevet mere indgående blandt de danskere, som kender til mærkerne. Har aldrig hørt om Har hørt om, men kender næsten intet til Kender lidt til Kender rimelig godt Kender virkelig godt Ved ikke 100% 90% 80% 70% 60% 50% 1% 4% 2% 4% 5% 2% 4% 5% 4% 30% 8% 3 32% 15% 15% 9% 18% 1 14% % 34% 32% 32% 4% 11% 21% 22% 40% 74% 30% 20% 2 24% 21% 59% 5 48% 51% 4 0% 9% 9% 15% 2% 2% 2013 (n=1058) 2015-Primo (n=1008) 2015-Ultimo (n=1009) 2013 (n=1058) 2015-Primo (n=1008) 2015-Ultimo (n=1009) 2013 (n=1058) 2015-Primo (n=1008) Ø Spis EU 2015-Ultimo (n=1009) 22

23 Flest kender De Økologiske Spisemærker fra tilbudsaviser og TV. (Andel, der har hørt om, men kender næsten intet til, kender lidt til, kender rimelig godt, kender virkelig godt) Kampagne for de økologiske spisemærker Internettet/sociale medier Tilbudsaviser Tv Restaurant Landsdækkende aviser Lokalaviser Kantinen på min arbejdsplads Familie Vuggestuer, børnehaver og daginstitutioner Facebook Tankstation, kiosk, 7-Eleven Cafe Venner Skoler Fagblade Festivaler (fx. Northside, Roskilde Festival, Food Festival, Copenhagen Cooking) altomkost.dk Hospitaler Plejehjem 7-Eleven I LOVEØKO hjemmeside/facebookside Fastfood Take away butikker Postkort Sportshal Tankstation Kiosk Andet sted Ved ikke/ husker ikke 16% 9% 1 8% 20% 14% 6% 4% 9% 4% 15% 4% 6% 4% 4% 8% 1 6% 1 5% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 9% 20% 2 30% 36% 44% 2015-Primo (n=225) 2015-Ultimo (n=477) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23

24 100% For Ø-mærket og De Økologiske Spisemærker er afsenderkendskabet steget fra målingen primo 2015 og til målingen ultimo Afsenderkendskabet til EU-mærket gentager det positive udviklingsmønster med endnu en stigning. (Andel, der har hørt om, men kender næsten intet til, kender lidt til, kender rimelig godt, kender virkelig godt) 90% Fødevarestyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet EU 80% 70% 60% 50% 70% 35% 6 30% 70% 38% 45% 46% 54% 5 62% 40% 30% 21% 35% 15% 22% 54% 5 62% 20% 35% % 20% 2 0% 2013 (n=1036) 2015-Primo 2015-Ultimo 2013 (n=397) 2015-Primo 2015-Ultimo 2013 (n=509) 2015-Primo 2015-Ultimo Tror, at afsenderen (n=981) er en brancheorganisation: (n=1009) Tror, at afsenderen er en brancheorganisation: Tror, at (n=225) afsenderen er en (n=477) brancheorganisation: (015) / 5% (2013)15) / 2% (2013) Tror, at (n=441) afsenderen er en (n=580) brancheorganisation: (015) / 5% (2013)15) / 2% (2013) (015) / 5% (2013)15) / 2% (2013) (015) / 5% (2013)15) / 2% (2013) Ø Spise EU 24 Tror at afsenderen er en brancheorganisation (2013), 8% (2015-Primo), (2015-Ultimo) Tror at afsenderen er en brancheorganisation 11% (2013), 14% (2015-Primo), 1 (2015-Ultimo) Tror at afsenderen er en brancheorganisation 5% (2013), (2015-Primo), 6% (2015-Ultimo)

25 EU S Ø Tilliden til mærkerne er stort set uændret sammenlignet med målingen fra prim0 2015, dog med en mindre tendens til en svækket tillid til hvert af de tre mærker. (Andel, der har hørt om, men kender næsten intet til, kender lidt til, kender rimelig godt, kender virkelig godt) 2015-Ultimo (n=1009) 3 48% 8% 2015-Primo (n=981) 4% 8% 3 4 5% 2015-Ultimo (n=477) 4% 1 40% 22% 20% 2015-Primo (n=225) 14% 4 20% Ultimo (n=580) 5% 14% 40% 1 25% 2015-Primo (n=441) 16% 44% 15% 22% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ingen tillid Kun lidt tillid Rimelig tillid Meget høj tillid Ved ikke 25

26 Hver femte dansker vidste i begyndelsen af 2015, at Ø-mærket havde 25- års fødselsdag i 2015 mod hver niende i slutningen af (Ved du, at det røde Ø-mærke har 25-års fødselsdag i 2015?) 100% 90% 88% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 0% 2015-Primo (n=1008) Ja Nej 2015-Ultimo (n=1009) 26

27 Danskerne har generelt set et lavt kendskab til de forskellige økologiske initiativer. Fire ud af fem kender ingen af de økologiske initiativer. (Hvilke af følgende økologiske initiativer har du hørt om?) (Base: n=1009) 100% 90% 80% 70% 64% 60% 50% 40% 30% 20% 1 4% 4% 1 0% Økologisk omlægning af offentlige køkkener Økologisk Handlingsplan Økologiplan Danmark Kloge fødevareindkøb Ingen af disse Ved ikke 27

28 28 Kundskab

29 Danskernes viden om, hvad Ø-mærket og EU-mærket står for, er faldet fra primo 2015 til ultimo 2015 (Hvilke udsagn forbinder du med disse mærkninger? Andel, der kender et eller flere af de fire hovedbudskaber.) (Base: Ø-mærket: 2015-Ultimo n=1009, 2015-Primo n=981 - EU-mærket: 2015-Ultimo n=580, 2015-Primo n=441) =signifikant fald 36% Du beskytter natur og grundvand (44% primo 2015) 25% Du beskytter natur og grundvand (32% primo 2015) 3 Du får færre tilsætningsstoffer (44% primo 2015) 19% Du får færre tilsætningsstoffer (25% primo 2015) 34% Du støtter øget dyrevelfærd (48% primo 2015) 16% Du støtter øget dyrevelfærd (22% primo 2015) Du sparer dig (71% primo 2015) 62% selv for sprøjtemidler 29% Du sparer dig selv for sprøjtemidler (34% primo 2015) Antal rigtige svar 1 rigtig 18% (primo %) 2 rigtige 36% (primo %) 3 rigtige 22% (primo %) 4 rigtige (primo 2015 ) Antal rigtige svar 1 rigtig 15% (primo %) 2 rigtige 1 (primo %) 3 rigtige (primo ) 4 rigtige 1% (primo %) Ingen rigtige svar (primo 2015 ) Ingen rigtige svar 11% (primo %) 29 *Andelen, der har svaret Ved ikke er udeladt, hvorfor tallene ikke summerer til 100%.

30 Danskernes viden om, hvad De Økologiske Spisemærker står for, er tilnærmelsesvis uændret i perioden henover (Hvilke udsagn forbinder du med disse mærkninger? Andel, der kender et eller flere af de fire hovedbudskaber.) (Base: 2015-Ultimo n=477, 2015-Primo n=225) 2 Du beskytter natur og grundvand (26% 2015-Primo) 3 Du får færre tilsætningsstoffer (31% 2015-Primo) 2 Du støtter øget dyrevelfærd (26% 2015-Primo) 39% Du sparer dig selv for sprøjtemidler (35% 2015-Primo) Antal rigtige svar 1 rigtig 1 (2015-Primo 15%) 2 rigtige 26% (2015-Primo 28%) 3 rigtige 1 (2015-Primo ) 4 rigtige (2015-Primo ) 30 Ingen rigtige svar (2015-Primo ) *Andelen, der har svaret Ved ikke er udeladt, hvorfor tallene ikke summerer til 100%.

31 31 Købsadfærd

32 Købe økologiske produkter fra danske/lokale producenter Købe produkter fra danske/lokale producenter Købe økologisk Danskerne er generelt blevet mere bevidste om at handle økologisk siden begyndelsen af At købe produkter fra danske (lokale) producenter er forsat vigtigere end at købe økologisk. (I hvilken grad er følgende vigtigt for dig, når du køber fødevarer?) Gennemsnit 2015-Ultimo (n=1009) 19% 22% 30% 16% 9% 2, Primo (n=1008) 19% 26% 31% 14% 2, Ultimo (n=1009) 8% 14% 32% 29% 14% 3, Primo (n=1008) % 14% 3, Ultimo (n=1009) 18% 18% 30% 19% 4% 2, Primo (n=1008) 1 21% 29% 19% 11% 2,84 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke 32

33 Danskerne er siden begyndelsen af 2015 blevet mere bevidste om at prioritere produkter fra danske (lokale) producenter. I løbet af 2015 er danskerne blevet mere bevidste om at købe grøntsager og frugt fra danske (lokale) producenter. (Inden for hvilke varekategorier prioriterer du at købe fra danske (lokale) producenter frem for udenlandske producenter?) Grøntsager Æg Frugt og bær Kød og kødprodukter Mælkeprodukter (ikke ost) Fjerkræ og fjerkræsprodukter Oksekød og oksekødsprodukter Svinekød og svinekødsprodukter Frugt og grønt Ost Fisk og fiskeprodukter Pålægsprodukter Mel og kornprodukter Brød og knækbrød Lam og lammeprodukter Drikkevarer uden alkohol (fx juice, saft, sodavand) Margarine og olier Müesli og morgenmadsprodukter Friske færdigpakkede snacks (fx udskåret frugt, snack agurk) Madretter og convenience (friske færdigpakkede måltider, fx en færdigblandet salat, sandwich mm.) Færdigmiddagsretter Nødder Drikkevarer med alkohol (fx øl, vin, spiritus) Fastfood Anden kategori Ingen - prioriterer ikke at købe produkter fra danske producenter Ved ikke 6 59% 62% 58% 52% 51% 54% 50% 50% 49% 49% 38% 38% 28% 30% 25% 25% 26% 24% 29% 16% 9% 1 11% 11% 9% 8% 5% 6% 6% 5% 6% 4% 2% 2% 8% 15% 8% 2015-Primo (n=1008) 2015-Ultimo (n=1009) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 33

34 Kun en relativ lav andel af danskere oplever ofte, at de ikke kan få de økologiske fødevarer, som de efterspørger. 40% oplever at de sommetider eller ofte ikke kan købe de økologiske fødevarer de efterspørger. Lidt mere end hver fjerde dansker svarer, at de generelt ikke køber økologiske fødevarer. (Hvor ofte oplever du, at du ikke kan købe de økologiske fødevarer, du efterspørger, fordi de enten er udsolgt eller ikke udbydes, der hvor du handler fødevarer?) (Base: n=1009) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 3 30% 20% 18% 1 0% Aldrig Sommetider Ofte Ved ikke Køber generelt ikke økologiske fødevarer 34

35 Det er primært i forhold til økologiske grøntsager og frugt, at danskerne oplever, at de ikke kan få de varer, de efterspørger. (Inden for hvilke af disse varekategorier oplever du, at du ikke kan få de økologiske fødevarer, du efterspørger, fordi de er udsolgt eller ikke udbydes, der hvor du handler?) (Base: Oplever sommetider/ofte at man ikke kan købe økologiske fødevarer som efterspørges n=404) Grøntsager Frugt og bær Oksekød og oksekødsprodukter Fjerkræ og fjerkræsprodukter Svinekød og svinekødsprodukter Fisk og fiskeprodukter Pålægsprodukter Lam og lammeprodukter Æg Nødder Fastfood Mælkeprodukter (ikke ost) Færdigmiddagsretter Ost Madretter og convenience (friske færdigpakkede måltider, fx en færdigblandet salat, sandwich mm.) Brød og knækbrød Friske færdigpakkede snacks (fx udskåret frugt, snack agurk) Drikkevarer uden alkohol (fx juice, saft, sodavand) Mel og kornprodukter Drikkevarer med alkohol (fx øl, vin, spiritus) Müesli og morgenmadsprodukter Margarine og olier Anden kategori Ingen af disse Ved ikke 19% 18% 16% 14% 14% 11% 9% 9% 8% 5% 5% 4% 4% 4% 2% 6% 1 26% 29% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 35

36 Hver tredje dansker fravælger ofte økologiske fødevarer, fordi de koster mere end tilsvarende produkter, der ikke er økologiske. (Hvor ofte fravælger du økologiske fødevarer, fordi de koster mere end et tilsvarende produkt, der ikke er økologisk?) (Base: Køber økologiske fødevarer n=708) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 4 40% 35% 30% 20% 11% 0% Aldrig Sommetider Ofte Ved ikke 36

37 Økologiske kød- og fjerkræsprodukter er de varekategorier, som flest fravælger på grund af en højere pris. (Inden for hvilke af disse varekategorier fravælger du økologi på grund af en højere pris?) (Base: Fravælger sommetider/ofte økologiske fødevarer n=582) Oksekød og oksekødsprodukter Fjerkræ og fjerkræsprodukter Svinekød og svinekødsprodukter Grøntsager Ost Frugt og bær Lam og lammeprodukter Pålægsprodukter Fisk og fiskeprodukter Æg Mælkeprodukter (ikke ost) Nødder Mel og kornprodukter Brød og knækbrød Müesli og morgenmadsprodukter Drikkevarer uden alkohol (fx juice, saft, sodavand) Margarine og olier Drikkevarer med alkohol (fx øl, vin, spiritus) Fastfood Færdigmiddagsretter Friske færdigpakkede snacks (fx udskåret frugt, snack agurk) Madretter og convenience (friske færdigpakkede måltider, fx en færdigblandet salat, sandwich mm.) Anden kategori Ingen af disse Ved ikke 26% 25% 24% 2 22% 22% 19% 19% % 15% 14% 1 15% 41% 41% 50% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 37

38 Økologiske grøntsager og æg udgør de to varekategorier inden for hvilke, flest prioriterer at købe økologisk frem for ikke-økologisk. (Inden for hvilke varekategorier prioriterer du at købe økologisk frem for ikke-økologisk?) (Base: Køber økologiske fødevarer n=726) Grøntsager Æg Mælkeprodukter (ikke ost) Frugt og bær Oksekød og oksekødsprodukter Fjerkræ og fjerkræsprodukter Svinekød og svinekødsprodukter Mel og kornprodukter Ost Fisk og fiskeprodukter Müesli og morgenmadsprodukter Brød og knækbrød Pålægsprodukter Lam og lammeprodukter Nødder Margarine og olier Drikkevarer uden alkohol (fx juice, saft, sodavand) Friske færdigpakkede snacks (fx udskåret frugt, snack agurk) Madretter og convenience (friske færdigpakkede måltider, fx en færdigblandet salat, sandwich mm.) Færdigmiddagsretter Fastfood Drikkevarer med alkohol (fx øl, vin, spiritus) Anden kategori Ingen - prioriterer ikke at købe økologiske fødevarer Ved ikke 11% 9% 9% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 25% % 20% 51% 4 42% 41% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 38

39 Flest prioriterer at købe økologiske grøntsager og æg fra danske (lokale) producenter frem for økologisk fra udenlandske producenter. (Inden for hvilke varekategorier prioriterer du at købe økologisk fra danske (lokale) producenter frem for økologisk fra udenlandske producenter?) (Base: Køber økologiske fødevarer n=726) Grøntsager Æg Frugt og bær Mælkeprodukter (ikke ost) Oksekød og oksekødsprodukter Fjerkræ og fjerkræsprodukter Svinekød og svinekødsprodukter Ost Mel og kornprodukter Pålægsprodukter Lam og lammeprodukter Brød og knækbrød Fisk og fiskeprodukter Müesli og morgenmadsprodukter Margarine og olier Nødder Drikkevarer uden alkohol (fx juice, saft, sodavand) Friske færdigpakkede snacks (fx udskåret frugt, snack agurk) Madretter og convenience (friske færdigpakkede måltider, fx en færdigblandet salat, sandwich mm.)) Færdigmiddagsretter Fastfood Drikkevarer med alkohol (fx øl, vin, spiritus) Anden kategori Ingen - prioriterer ikke at købe økologiske fødevarer fra danske producenter Ved ikke 15% 11% 9% 6% 5% 5% 4% 4% 2% 14% % 41% 4 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 39

40 Danskerne efterspørger først og fremmest flere økologiske pålægsprodukter, kødprodukter, fjerkræsprodukter, og oksekødsprodukter. (Inden for hvilke af følgende varekategorier savner du flere muligheder for at købe økologiske produkter?) Kød og kødprodukter Pålægsprodukter Fjerkræ og fjerkræsprodukter Oksekød og oksekødsprodukter Frugt og grønt Svinekød og svinekødsprodukter Fisk og fiskeprodukter Frugt og bær Lam og lammeprodukter Fastfood Færdigmiddagsretter Madretter og convenience (friske færdigpakkede måltider, fx en færdigblandet salat, sandwich mm.) Ost Grøntsager Brød og knækbrød Nødder Drikkevarer uden alkohol (fx juice, saft, sodavand) Friske færdigpakkede snacks (fx udskåret frugt, snack agurk) Æg Drikkevarer med alkohol (fx øl, vin, spiritus) Mælkeprodukter (ikke ost) Müesli og morgenmadsprodukter Margarine og olier Mel og kornprodukter Anden kategori Ingen af disse Ved ikke 11% 11% 8% 8% 6% 9% 6% 8% 5% 5% 6% 5% 4% 4% 5% 4% 4% 2% 4% 2% 4% 2% 4% 2% 1% 1% 34% 36% 3 36% 2015-Primo (n=1008) 2015-Ultimo (n=1009) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 40

41 Danskerne køber primært økologi for deres egen og miljøets skyld. Børnefamilierne prioriterer at købe økologi for børnenes skyld i højere grad end danskere uden børn. (Når du køber økologi, hvem gør du det så primært for?) TOTAL (alle, der har nævnt udsagnet som en prioritet) 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Ingen af disse Ikke prioriteret 84% Mig selv min sundhed 2015-Primo 2015-Ultimo 42% 4 25% 20% 16% 21% 6% 2% 14% 81% For miljøet/naturen/grundvandet 2015-Primo 2015-Ultimo 25% 21% 32% 32% 24% 28% 6% 2% % Mine børn deres sundhed 2015-Primo 2015-Ultimo % 22% 5% 11% 5% 1% 42% 1 62% For dyrene* (I undersøgelsen fra primo 2015 hed kategorien Husdyrene ) 2015-Primo 2015-Ultimo 16% % 24% 6% 2% 51% 36% 29% For andre, som spiser min mad 2015-Primo 2015-Ultimo 6% 1 18% 11% 6% 2% 60% 69% 41

42 42 Fødevarer og måltider uden for hjemmet

43 Et flertal af befolkningen synes, at det er vigtigt, at der serveres økologiske fødevarer og måltider på landets spisesteder - særligt i offentligt regi (Hvor vigtigt er det efter din mening, at der serveres økologiske fødevarer og måltider på følgende spisesteder?) (Base: n=1009) Gennemsnit (1-5 punkt skala) Offentlige institutioner/arbejdspladser i din kommune (fx daginstitutioner, skoler og plejehjem) 16% 15% 29% 20% 1 2,98 Offentlige institutioner/arbejdspladser i staten og regionerne (fx hospitaler og uddannelsesinstitutioner) 16% 15% 29% 19% 1 8% 2,96 Private arbejdspladser 19% 18% 29% 15% 2,77 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke vigtigt I mindre grad vigtigt I nogen grad vigtigt I høj grad vigtigt I meget høj grad vigtigt Ved ikke 43

44 Det er vigtigst for danskerne at kunne vælge økologiske måltider, når de handler fødevarer. Økologiske måltider i børneinstitutioner, skolekantiner og på plejehjem er også vigtigt for en stor del af danskerne, mens det mindst vigtige er økologiske måltider, som man køber på farten. (Hvor vigtigt er det for dig og for din familie, at du/i kan vælge økologiske måltider/produkter i de følgende situationer?) (Base n=1009) Gennemsnit (1-5 punkt skala) Handler fødevarer % 19% 21% 9% 3,14 Spiser i børneinstitutioner, skolekantinen eller plejehjem 20% 18% 16% 2 2,85 Køber mad i kantine 22% 1 18% 2 2,55 Spiser ude på restaurant/café 2 22% 24% 8% 2,53 Køber mad på farten % 5% 15% 2,33 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke vigtigt I mindre grad vigtigt I nogen grad vigtigt I høj grad vigtigt I meget høj grad vigtigt Ikke relevant for mig/ved ikke 44

45 Flest med kendskab til De Økologiske Spisemærker oplever, at det er synligt i børneinstitutioner, kantiner og bagerier. Færrest ser mærket på tankstationer og hos fastfood- /take away butikker. (I hvilken grad oplever du, at De Økologiske Spisemærker er synlige på følgende steder? (Base: Kender De Økologiske Spisemærker n=477) Gennemsnit (1-5 punkt skala) Børneinstitutioner 1 8% 9% 4% 4% 61% 2,42 Kantiner (både private og offentlige) 15% 14% 5 2,32 Bagerier/bager-kæder 1 6% 50% 2,29 Hospitaler 16% 9% 4% 58% 2,27 Restauranter 1 16% 15% 46% 2,27 Hoteller/konference steder 15% 1 1 2% 5 2,25 Plejehjem 14% 9% 6% 4% 2% 64% 2,22 Uddannelsesinstitutioner 15% 11% 9% 59% 2,22 Caféer 18% 15% 1 48% 2,18 Fastfood/take away butikker 2 14% 8% 50% 1,96 Tankstationer 2 14% 6% 2% 52% 1,89 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke synligt I mindre grad synligt I nogen grad synligt I høj grad synligt I meget høj grad synligt Ved ikke 45

46 Danskerne har størst interesse i at kunne vælge spisesteder med De Økologiske Spisemærker på hospitaler, i børneinstitutioner og hos bagerier/bager-kæder. (I hvilken grad er du interesseret i, at kunne vælge et spisested med Det Økologisk Spisemærke, når du spiser følgende steder?) (Base: Kender De Økologiske Spisemærker n=477) Gennemsnit Hospitaler 11% 1 18% 16% 28% 3,21 Børneinstitutioner 9% 9% 1 15% 1 41% 3,21 Bagerier/bager-kæder 14% 21% 16% 15% 25% 3,14 Restauranter 14% 21% 1 14% 2 3,09 Uddannelsesinstitutioner 11% 1 14% 39% 3,05 Caféer 11% 15% 21% 1 24% 3,04 Kantiner (både private og offentlige) 11% 21% 11% 3 3,01 Hoteller/konference steder 14% 22% 15% 29% 3,01 Plejehjem 14% 15% 8% 44% 2,98 Fastfood/take away butikker 14% 16% 19% 11% 31% 2,80 Tankstationer 1 14% 18% 3 2,65 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke interesseret I mindre grad interesseret I nogen grad interesseret I høj grad interesseret I meget høj grad interesseret Ikke relevant for mig/ved ikke 46

47 Flest ønsker information om spisesteders økologiske tiltag/valg via menukortet. (På hvilken måde er det relevant for dig at få information om det pågældende spisesteds økologiske tiltag/valg?) På menukortet 46% Via spisestedets hjemmeside 22% 25% På skilte eller plakater 2 Jeg ønsker ingen information På et bordskilt 16% 18% 1 34% På en dækkeserviet 19% 2015-Primo (n=1008) Via spisetedets app 4% 8% 2015-Ultimo (n=1009) I en brochure 1 Informationsskærme på stedet 18% Via min virksomheds intranet 2% 4% Andet 5% Ved ikke 16% 21% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 47

48 48 Appendiks

49 Hvor køber danskerne deres fødevarer? I hvilke af de følgende butikker/online supermarkeder køber du typisk fødevarer? Netto Føtex Bilka døgnnetto Føtex Food Fakta SuperBrugsen Kvickly Irma Dagli Brugsen/Lokalbrugsen Fakta-Q Irma City Rema 1000 Meny Kiwi Spar Løvbjerg Let-Køb Lidl Aldi nemlig.com Årstiderne.com (aarstiderne.com) Irmatorvet.dk Økologiske indkøbsforeninger Specialbutikker (fx fisk-, oste-, grønthandler eller slagter) 7-Eleven Shell Q8 OK Benzin (OK Plus-butik) DK Benzin Statoil Monarch Andet sted Ved ikke 2% 1% 1% 1% 4% 5% 2% 0% 2% 1% 2% 1% 1% 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 2% 8% 8% 11% 8% 9% 11% 1 15% 1 20% 2 19% 24% 22% 24% 28% 3 35% 39% 39% 39% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 51% Dansk Supermarked (NET): 71% (74%) COOP (NET): 6 (71%) De samvirkende købmænd (NET): 56% (56%) Øvrige supermarkeder (NET): 31% (3) Indkøbsforening og online (NET)): 4% (2%) På farten (NET)): 1% (1%) 2015-Ultimo (n=1009) 2015-Primo (n=1008) 49

50 50 Kontakt YouGov

51 Kontakt YouGov Simon Larsen Researcher YouGov Denmark Marie Christiansen Krøyer Research Team Manager YouGov Denmark YouGov Denmark A/S Bryggervangen 55, København Ø Tel: YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B Stockholm Tel: YouGov Sweden AB Västergatan Malmö Tel: YouGov Norway AS Møllergata Oslo Tel: YouGov Finland Oy Myllypellontie 3 C Helsinki Tel:

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner

Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket. Resultater og hovedkonklusioner Befolkningsundersøgelse 2013 Gennemført for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Det økologiske spisemærke, det røde Ø- og EU-mærket Resultater og hovedkonklusioner Indhold Introduktion Baggrund

Læs mere

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance

Danskernes syn på elbiler 2014. YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskernes syn på elbiler 2014 YouGov-undersøgelse for Dansk Elbil Alliance Danskerne kræver politisk handling Politikerne bør gøre en særlig indsats for at fremme elbilen i Danmark Sp. 8 Mener du, at

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Nøglehulsmærket 2008 Undersøgelsen er gennemført i Danmark, Sverige og Norge i perioden medio december 2008 til primo januar 2009 Side 1 Summary med grafer

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år

Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Hvad danskerne mener Undersøgelse blandt den danske befolkning 18-64 år Contact: Dorte Barfod +45 35 200 654 dorte-barfod@yougov.com Jeanette Bertelsen +45 35 200 641 jeanette.bertelsen@yougov.com 1 Metode

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen - Nøglehullet - kendskab og kundskab (efterår 2011) - Nøglehullet - ude og på farten (nulpunktsmåling) Kommentarrapport med grafer for hovedresultater

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013

Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Danskernes forhold til sundhedsinformation på internettet Undersøgelse til Sundhedsagenda 2013 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse > Baggrund of formål > Spørgsmål i undersøgelsen > Datagrundlag Del

Læs mere

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16

Fokus i undersøgelsen side 7-11. Tolkning og grafisk fremstilling af resultater side 12-14. Offentliggørelse af data side 15-16 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kendskab til Nøglehulsmærket og kampagnen Nemt at vælge sundere Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, april 2010

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Financial Literacy 2016

Financial Literacy 2016 Financial Literacy 2016 Undersøgelse om børns forhold til og viden om penge Gennemført blandt børn i alderen 10-15 år i perioden den 16.-22. marts 2016. Indhold 3 Hovedkonklusioner 9 Baggrund og metode

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år.

Metodebeskrivelse. Målgruppe: Undersøgelsen er gennemført blandt danskere i alderen 18-74 år. Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 18. - 19. november 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe: Undersøgelsen er

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013

Penge- og Pensionspanelet. Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Penge- og Pensionspanelet Danskernes daglige økonomi Overordnede spørgsmål befolkningen 18-74 år Juni 2013 Sp. Hvor meget sparer du op hver måned? Base (n=808) 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 14% 11% 3% 0 kr. 1-500

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

YouGov-analyse om Nøglehullet

YouGov-analyse om Nøglehullet YouGov-analyse om Nøglehullet DANSKERNES KENDSKAB TIL NØGLEHULLET DANSKERNES KUNDSKAB OM NØGLEHULLET DANSKERNES KAMPAGNEKENDSKAB Rapport April 2017 Udarbejdet af: Simon Bugge Jensen simon.jensen@yougov.com

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013

Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013. Januar 2013 Roskilde Kommune Borgerpanelundersøgelse 1. kvartal 2013 Januar 2013 Indholdsfortegnelse 1) Metode, formål og målgruppe mv....... side 3-8 2) Kommenteret grafisk fremstilling af hovedresultater. side 8-24

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Livsmedelsverket, Mattilsynet og

Livsmedelsverket, Mattilsynet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Livsmedelsverket, Mattilsynet og Helsedirektoratet Kendskab til Nøglehulsmærket i DK, S og NO Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København,

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013

DK2013-19379 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Feltperiode: 17-05-2013-27-05-2013 Gennemført af YouGov PlanMiljø ps YouGov 2013 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 17. - 27. maj 2013 via

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder

Risikoanalyse Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Risikoanalyse 2013 Spørgeskemaundersøgelse blandt CFO s i de største danske virksomheder Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse Opsummering og konklusion Virksomhedernes karakteristika Resultater Side 2

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse resultater for Danmark Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2014 Metode Metodebeskrivelse Baggrund og formål De nordiske fødevaremyndigheder

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Nøgletal Hektar jord øko hektar i alt hektar Sjællands ha (inkl Bornholm) 605.000 25.000 Lejre ha 15.160 1.796 Bornholms ha 33.000 1.392 Samlet Lejre og

Læs mere

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken

Interviewundersøgelse. om konflikter i trafikken viewundersøgelse blandt borgerne i Danmark om konflikter i trafikken Foretaget august 2005 For: Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2.sal 2600 Glostrup Af: viewsektionen, Danmarks Statistik Sejrøgade

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Danske Erhvervsskoler

Danske Erhvervsskoler Danske Erhvervsskoler Undersøgelse om virksomheders kendskab til samt erfaring med erhvervsskolernes praktikordning Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater

Læs mere

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005

Undersøgelse for Teknologisk Institut. Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området. April 2005 Undersøgelse for Teknologisk Institut Kendskab og holdning til vedvarende energi i HUR området April 2005 Indledning og metode I forbindelse med et EU projekt, ønsker Teknologisk Institut at afdække kendskabet

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys Danskernes forbrug af stearinlys Minirapport fra Bolius, november 2014 1 Et helejet Realdaniaselskab Danskerne undervurderer sundhedsfaren ved stearinlys

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016

Økonomisk analyse. Aftensmaden i Danmark. 6. januar 2016 Økonomisk analyse 6. januar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Aftensmaden i Danmark T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 53 pct. af forbrugerne tilbereder et varmt måltid til

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011

Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Hørsholm Kommune Undersøgelse i borgerpanelet, 2. kvartal 2011 Summary med grafer og kommentarer på hovedresultater København, juni 2011 Udarbejdet af: Marie Christiansen Krøyer Ida Mørch Pernille Jønsson

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark

Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark Strategier for markedsføring af økologiske produkter i Danmark. Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark Coop er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der driver kæderne Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Konsekvenser af fedtafgiften

Konsekvenser af fedtafgiften Økonomisk analyse fra HORESTA december 2011 Konsekvenser af fedtafgiften for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet Den 1. oktober 2011 blev fedtafgiften indført. Den indbefatter, at der skal betales

Læs mere

Tilbudsavisens effekt. En unik kombination af kortlægningen af indsatsen via tilbudsdata.dk og resultatet via GfK Shopper Decision Monitor

Tilbudsavisens effekt. En unik kombination af kortlægningen af indsatsen via tilbudsdata.dk og resultatet via GfK Shopper Decision Monitor GfK Consumer Tracking Scandinavia GfK Shopper Insights Juni 2010 Tilbudsavisens effekt En unik kombination af kortlægningen af indsatsen via tilbudsdata.dk og resultatet via GfK Shopper Decision Monitor

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. De ti kostråd

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. De ti kostråd HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL De ti kostråd - rapport fra undersøgelsen af befolkningens kendskab til de ti kostråd og i hvilket omfang de efterleves Gennemført på foranledning

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover

2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Kapitel 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover 2.4 Funktionsniveau blandt 60-årige eller derover Både andelen og antallet af ældre her afgrænset til personer på 60 år eller derover forventes

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

HVILKEN STEMME GIVER DU VIDERE? UNDERSØGELSE GENNEMFØRT FOR CALL ME AF CARAT I SAMARBEJDE MED YOUGOV

HVILKEN STEMME GIVER DU VIDERE? UNDERSØGELSE GENNEMFØRT FOR CALL ME AF CARAT I SAMARBEJDE MED YOUGOV HVILKEN STEMME GIVER DU VIDERE? UNDERSØGELSE GENNEMFØRT FOR CALL ME AF CARAT I SAMARBEJDE MED YOUGOV METODE Målgruppe Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen 20-55 år med hjemmeboende børn

Læs mere

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder

Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport. Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Nordisk saltundersøgelse samlet grafikrapport Befolkningsundersøgelse gennemført på vegne af de nordiske fødevaremyndigheder Juli 2015 Indhold Metode side 3-6 Resultater side 7-66 Om YouGov side 67-69

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Danskernes udespisevaner i 2012

Danskernes udespisevaner i 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA september 213 Danskernes udespisevaner i Danskerne aflagde i knap 253 mio. besøg på danske restauranter, cafeer, pizzeriaer, burgerbarer, værtshuse, diskoteker m.v. Dermed

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Baggrund Køb og salg af stjålne varer (hæleri) er et stigende problem i Danmark. Selvom antallet af indbrud er stigende, og forsikringsselskabernes

Læs mere