NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel"

Transkript

1 NOTAT Rambøll Informatik A/S Teknikerbyen Virum Tlf: Direkte tlf: Fax: CVR-nr Ny samlet indberetningsmodel 1. Indledning Koncept for ny løsningsmodel Samtidig indberetning Delindberetninger Opslags- og valideringsværktøjer Udveksling af informationer om fejl Indberetningsfrister Sikkerhed Tekniske kommunikationsproblemer Arkitektur og komponenter i ny løsningsmodel Indberetnings-applikationen Generelle og ikke funktionelle krav Håndtering af løbende indberetninger Ensretning af indsendelsesfrist Dato Initialer LLP Sag DST J.nr. LLP udb dk Kopi KopiModtagerNavn Medlem af F.R.I A/S reg.nr. DK 46035

2 1. Indledning Dette notat er en opsummering af resultater fra tredje fase Opstilling af en samlet mulig model til ny indberetningsløsning i projektet Etablering af en integreret indberetningsløsning. Denne fase er den tredje og sidste fase af de tre planlagte faser i projektet: 1. Kortlægning af eksisterende data- og IT-systemer 2. Kortlægning af krav og ønsker til ny indberetningsløsning 3. Opstilling af en samlet mulig model til ny indberetningsløsning I denne fase er der arbejdet med at opstille et koncept for en ny indberetningsløsning, baseret på de krav og ønsker der blev identificeret i fase 2 af projektet. Løsningsmodellen tager endvidere afsæt og bygger videre på de eksisterende løsninger på hvert af de tre indberetningsområder, som beskrevet i fase Koncept for ny løsningsmodel Indledningsvis gives en beskrivelse af de løsningsforslag der relaterer sig til de væsentligste krav og ønsker beskrevet i fase Samtidig indberetning Virksomhederne skal have mulighed for samtidig indberetning af data for alle tre indberetningsområder. En væsentlig problemstilling er de forskellige frekvenser og frister der anvendes på de tre områder. I vedlagte bilag er der beskrevet en løsning der muliggør samtidig indberetning til de tre indberetningsområder og som samtidig tilgodeser kravet om forskellige indberetningsfrister for Listesystemet henholdsvis IntraStat og Udenrigshandel med tjenester Delindberetninger Datamodtagelsessystemerne for Listesystemet og Udenrigshandel har forskellige problemer med at håndtere delindberetninger. I vedlagte bilag er der beskrevet to løsningsmuligheder. Den ene løsningsmulighed er baseret på komplette aggregerede indberetninger, der vil kunne implementeres uden ændringer i datamodtagelsessystemerne. Den anden løsningsmulighed er baseret på unik identifikation af indberetninger og deres data, hvilket muliggør delindberetninger, men denne løsning forudsætter ændringer i modtagelsessystemerne. Der er valgt den første løsning med komplette aggregerede indberetninger, således at man undgår ændringer i modtagelsessystemerne mht dette område Opslags- og valideringsværktøjer Virksomhederne skal tilbydes opslags- og valideringsværktøjer der kan sikre en højere datakvalitet så tidligt i dataflowet som muligt. Opslag og validering skal tilbydes for følgende data: J.nr. LLP V01 Side 2

3 Listesystemet: Validering af landekode og VAT. no. for given samhandelspartner Udenrigshandel med tjenester: Opslag og validering af Tjenesteart for varen (tjenesten) Opslag og validering af landekode for bestemmelsessted. IntraStat: Opslag og validering af Varekode for handelsvare Opslag og validering af Transaktionsart for handelsvare Opslag og validering af Supplerende enhed for handelsvare Opslag og validering af landekode Opslag og validering tænkes anvendt i alle relevante faser af dataflowet: I ERP-systemerne allerede når data fødes dvs ved oprettelsen af stamdata for henholdsvis samhandelspartnerer og varer/tjenester. I ERP-systemerne ved udtræk og evt. efterbehandling af indberetningsdata til de tre indberetningsområder. I den nye indberetnings-applikation, der anvendes til indlæsning, validering af indberetningsdata til myndighederne. Som alternativ til udtræk af indberetningsdata fra ERP-systemerne, kan data indberettes ved manuel indtastning i den nye indberetnings-applikation. I denne forbindelse skal der også tilbydes opslags og valideringsmuligheder. For de tre indberetningsområder vil løsningerne bestå af følgende elementer: Listesystemet: For online validering af et enkelt VAT-nummer, tilbyder VIES allerede i dag en XML-webservice, der kan anvendes direkte af indberetningsapplikationen og ERP-systemet. Ønskes validering af flere VAT-numre, f.eks. ved validering af et helt kunderegister, vil der blive tilbudt en batch-løsning, hvor virksomheden kan aflevere en datafil, med en liste over VAT-numre der ønskes valideret. Afleveringen kan enten ske direkte via en XML-webservice hos SKAT, eller som en fil der uploades til den nye indberetningsapplikation. Resultatet af valideringen kan returneres på en af de to måder, dvs enten via en XML-webservice eller som en datafil der downloades fra indberetnings-applikationen. Udenrigshandel med tjenester: Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over valide tjenestearter og landekoder. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til opslag og validering. IntraStat: Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over valide varekoder, transaktionsarter, supplerende enheder og landekoder. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til opslag og validering. Alternativt kan datafilen hentes via en XML webservice udbudt af DST. Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over ændringer i varekoder, transaktionsarter, supplerende enheder og landekoder i forhold til tidligere J.nr. LLP V01 Side 3

4 varekoder m.v. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til kontrol og delvis automatisk opdatering af varekoder. Alternativt kan datafilen hentes via en XML webservice udbudt af DST Udveksling af informationer om fejl a) Formidlingen fra myndigheden til virksomheden af information om fundne absolutte og sandsynlige fejl, kan forbedres ved at overføre information til virksomheden i struktureret form via den nye indberetnings-applikation. Informationen skal udpege fejlene i virksomhedens indberetningsgrundlag ved hjælp af unik identifikation af indberetning og indberetningslinie og -felt. Virksomheden skal derved kunne rette direkte i indberetningsgrundlaget og fremsende korrektionen til myndigheden. b) Unik identifikation af indberetninger og de indeholdte indberetningslinier er en forudsætning for entydig kommunikation i forbindelse med formidling af informationer om fejl, jvnf ovenstående, samt entydig samkøring af modtagne korrektioner med tidligere indberetninger. Unik identifikation bør etableres så tidligt i dataflowet som muligt, dvs i ERP-systemet ved dannelsen af udtræksgrundlaget. c) Ved den konkrete implementering af løsningsforslaget er der behov for organisatoriske tiltag der kan medvirke til minimering af myndighedernes reaktionstid ved fundne fejl i indberetningerne. Afklaring af dette vil dog først ske i forbindelse med den egentlige kravspecifikation Indberetningsfrister Der er flere løsningsmuligheder for at advisere virksomhederne om deres indberetningsfrister. I dette løsnings-koncept peges der på muligheden for at indbygge adviserings-funktionalitet i den nye indberetnings-applikation. Adviseringen skulle kombineres med information om status for allerede foretagne indberetninger, således at virksomheden har et samlet overblik over dens tidligere og kommende indberetninger Sikkerhed Sikkerheden i den nye indberetningsløsning skal overholde sikkerhedsforskrifter og politikker defineret for statens IT-anvendelse, nævneværdigt DS484, henholdsvis specifikke forskrifter hos SKAT og Danmarks Statistik. I dette løsningsforslag anbefales anvendelse af digital signatur og/eller SKAT s TastSelv pinkodeløsning der begge lever op til DS Tekniske kommunikationsproblemer Eksisterende kommunikations-metoder for indberetning, særligt , erstattes af nye kommunikations-former. Som udgangspunkt vil der blive peget på XML web-services som foretrukken teknologi til system-til-system kommunikation. Dog peges der på en filbaseret integration i udvekslingen af data mellem ERP-systemerne og den nye indberetnings-applikation. Den nye indberetnings-applikation, kan fra en funktionel synsvinkel både være en traditionel windows-applikation eller en web-baseret applikation. Dog peger spørgsmålet om installation, vedligeholdelse og support af applikationen, på en web-baseret løsning. J.nr. LLP V01 Side 4

5 3. Arkitektur og komponenter i ny løsningsmodel Der har været arbejdet med to forskellige forslag til løsningsmodeller. Forskellen på de to løsningsmodeller drejer sig primært om placeringen af indberetnings-applikationen, dvs om det skal være en traditionel windowsapplikation installeret lokalt på en PC i virksomheden, eller en webapplikation, afviklet på en central web-server. Der er fordele og ulemper ved begge løsningsmodeller. Fra en funktionel synsvinkel er der ikke tungtvejende forskelle på de to implementeringsløsninger. En web-applikation betyder ofte længere svartider og en brugervenlighed der er knap så god som en traditionel windows-applikation. Til gengæld har en web-applikation en række fordele: Brugerne skal ikke bekymre sig om installation og vedligeholdelse, og virksomhedens brugere kan anvende applikationen fra enhver PC i virksomheden med internetadgang, samt arbejde med de samme fælles data. For myndighederne vil en web-applikation have den fordel at der ikke vil være behov for support til brugerne i forbindelse med installation og vedligeholdelse. Endvidere kan myndighederne i en support situation, anvende applikationen til at se de indberetningsdata som virksomheden arbejder med, inden den formelle indsendelse til myndighedernes modtagesystemer. Vi har derfor konkluderet at en web-applikation er mest velegnet til denne løsningsmodel. Løsningen er tænkt som en skalerbar og fleksibel model, der dels giver mulighed for at tage dele af løsningen i anvendelse og dels tilbyder flere indberetningsmuligheder. Løsningen giver således virksomhederne mulighed for at anvende løsningen på tre forskellige måder: 1. Indberetnings-applikationen kan anvendes til at indlæse færdige indberetnings-datafiler fra virksomhedens ERP-systemen. Indberetnings-applikationen anvendes således kun til at aflevere datafilerne til myndighederne. Denne anvendelse svarer til den eksisterende IDEP-løsning for IntraStat. 2. Indberetnings-applikationen anvendes til at indtaste indberetningsdata manuelt. Denne anvendelse svarer til de eksisterende blanketløsninger på Virk.dk 3. Virksomheden anvender ikke indberetnings-applikationen til indberetning, men anvender DST og SKAT s XML-webservices direkte integreret i egne løsninger for aflevering af indberetningsdata. Denne anvendelse svarer til de eksisterende FTP-løsninger. Løsningen kan således erstatte de eksisterende indberetningsløsninger; IDEP-applikationen, Blanketløsningen på Virk.dk og FTP-løsningen. Løsningsmodellen skitseret i figur A består af følgende komponenter: 1. XIS Modtagesystem i DST 1.1 XML Web Services for opslag og validering J.nr. LLP V01 Side 5

6 Webservices udbudt af Danmarks Statistik med funktionalitet der anvendes af indberetnings-applikationen (4) for opslag og validering af følgende data: Udenrigshandel med tjenester: Opslag og validering af Tjenesteart for varen (tjenesten) Opslag og validering af landekode for bestemmelsessted. IntraStat: Opslag og validering af Varekode for handelsvare Opslag og validering af Transaktionsart for handelsvare Opslag og validering af Supplerende enhed for handelsvare Disse XML webservices kan også anvendes af virksomheder der ønsker at hente opslagsdatafiler med tjenestearter og varekoder, som led i en systemtil-system integrationsløsning. 1.2 XML Web Services for advis og fejlinfo Webservices udbudt af Danmarks Statistik der kommunikerer med indberetnings-applikationen (4) for udveksling af informationer om advis og fejl. 1.3 XML Web Services for modtagelse af indberetninger Webservices udbudt af Danmarks Statistik for modtagelse af indberetninger fra indberetnings-applikationen (4). Disse XML webservices kan dog også anvendes af virksomhederne for indberetning direkte fra ERP-systemerne evt. som egenudviklede løsninger. 2.1 XML Web Services for modtagelse af indberetninger Webservices udbudt af SKAT for modtagelse af indberetninger fra indberetnings-applikationen (4). Disse XML webservices kan dog også anvendes af virksomhederne for indberetning direkte fra ERP-systemerne evt. som egenudviklede løsninger. 2.2 XML Web Services for advis og fejlinfo Webservices udbudt af SKAT der kommunikerer med indberetningsapplikationen (4) for udveksling af informationer om advis og fejl. 2.3 XML Web Services for opslag og validering Webservices udbudt af SKAT med funktionalitet der anvendes for validering (eksistens) af VAT-nummer og landekode for given samhandelspartner. For online validering af et enkelt VAT-nummer og given landekode, tilbyder VIES allerede i dag en XML-webservice, der kan anvendes direkte af indberetnings-applikationen og ERP-systemet. Denne webservice kan evt. også udbydes via SKAT. For validering af flere VAT-numre, f.eks. ved validering af et helt kunderegister, tilbydes en XML-webservice til batchvalidering. Denne webservice kan anvendes direkte fra virksomhedens ERP-system og resultatet kan tilsvarende afleveres direkte til virksomhedens system via en XML-webservice. Ønsker virksomheden ikke at anvende denne XML-webservice direkte kan man anvende indberentings-applikationen der tilbyder et brugerinterface med mulighed for manuel upload og download af datafiler med en liste over VAT-numre der ønskes valideret. Indberet- J.nr. LLP V01 Side 6

7 nings-applikationen integrerer med de nævnte XML-webservices for at aflevere og hente datafilerne til SKAT. 4 Indberetnings-applikation Applikation der i princippet fungerer som applikationen IDEP anvendt for nuværende IntraStat indberetninger. Applikationen er en web-applikation. Applikationen skal indeholde følgende funktionaliteter: a) Import af indberetningsdata fra ERP-systemerne eller andre egenudviklede systemer, via datafiler. b) Redigering af indberetningsdata, dels før en indberetning og dels i forbindelse med rettelse af fejlbehæftede data. c) Opslag og validering af data ved brug af de tilbudte XML-webservices for opslag og validering (1.1) fra DST og (2.3) fra SKAT. d) Lagring af indberetninger hos DST og SKAT via kald til XML-web-services i modtagesystemerne hos DST (1.3) og SKAT (2.1) e) Modtagelse af advisering om fejl i indberetningsdata ved hjælp af fejlinformationer fremsendt fra DST og SKAT via 1.2 og 2.2 f) Friststyring og advisering vedr. kommende indberetninger, samt statusinformationer vedr. manglende eller fejlbehæftede indberetninger. g) Dannelse af opslagsdatafiler med valide varekoder og tjenestearter. h) Import af datafil for batch-validering af VAT-numre. Vidersendelse af datafil via kald af XML-webservice hos SKAT. i) Advisering og export af datafil med resultatet af batchvalidering af VATnumre. Anvendelse af XML-webservices hos SKAT for hentning af resultatfil. 5. Filfolder Data udveksles mellem ERP-systemet (6) og indberetnings-applikationen (4) i filer der placeres i en filfolder der kan tilgås fra begge applikationer. Opslagsdatafiler (5.1) med varekoder og tjeneste-arter stilles til rådighed for ERP-systemet. Ligeledes udveksles data til brug for VAT-no. masseverifikation via filer. Filer med indberetnings-data (5.2) produceres i ERP-systemet (6) og indlæses i indberetnings-applikationen (4). Informationer om fundne fejl sendes som filer (5.3) fra indberetnings-applikationen (4) til ERPsystemet (6). 6. ERP-applikationen Har følgende hovedelementer i denne løsning: 6.1, 6.2 og 6.3 Udtræk til Listesystem, UHT og IntraStat Funktionalitet for udtræk af indberetningsdata for de tre indberetningsområder I forbindelse med udtræk af data skal der gennemføres validering af VATno., Varekode, Tjenesteart og Supplerende enhed ved hjælp af de tilbudte opslagsdatafiler (5.1) fra DST og SKAT. Indberetningsdata skal indeholde unikke nøgler, således at det er muligt at identificere indberetninger og de enkelte indberetningslinier unikt. I forbindelse med udtræk af data skal der gennemføres validering af data ved hjælp af de tilbudte opslagsdatafiler (5.1) fra DST og SKAT. 6.4 Fakturerering Oprettelse og postering af købs og salgsfakturaer. J.nr. LLP V01 Side 7

8 6.5 Stamdata oprettelse Oprettelse af stamdata for samhandelspartnere samt varer og tjenesteydelser. ERP-systemet kan gøre brug af de tilbudte opslagsdatafiler, således at opslag og validering integreres som en del af funktionaliteten ved oprettelse og redigering af opslagsdata. For validering af et enkelt VAT-nummer kan ERP-systemet gøre brug af den tilbudte XML-webservice. For validering af flere VAT-numre kan ERP-systemet gøre brug af manuel upload til indberetnings-applikatioen med datafil der ønskes valideret, eller kalde den tilbudte XML-webservice direkte. J.nr. LLP V01 Side 8

9 Løsningsarkitektur og komponenter DST SKAT (1) XIS (2) ENS (1.1) XWS: Varekode + Tjenesteart (1.2) XWS: Advis + fejlinfo (1.3) XWS: IntraStat + UHT modtagelse (2.1) eservice XWS: Liste modtagelse (2.2) XWS: Advis + fejlinfo (2.3) XWS: VAT-no +Lande koder Virk.dk (4) Indberetnings-applikation Advisering, Redigering, Validering, Godkendelse, Fejlinfo, Fejlrettelse Virksomhed (5) Filfolder (5.1) (5.2) Varekode fil IntraStat Tjenesteart fil fil VATno fil UHT fil Liste fil (5.3) Fejlinfo fil (6) ERP (6.1) IntraStat Udtræk (6.2) UHT Udtræk (6.3) Liste Udtræk (6.4) Fakturering (6.5) Stamdata oprettelse med opslag og validering for VATno., Varekode, Tjenesteart, Supplerende enhed Figur A. Skitse til løsningsarkitektur og komponenter J.nr. LLP V01 Side 9

10 4. Indberetnings-applikationen Indberetnings-applikationen er kendetegnet ved følgende funktioner: Konfiguration af brugerstamdata, vedr. kontaktpersoner i virksomheden. Tildeling af rettigheder til 3 -part (f.eks. revisor) for indberetning på virksomhedens vegne. Import/upload af datafiler med indberetningsdata for hvert af de tre indberetningsområder: Listesystemet, Udenrigshandel med tjenester og IntraStat. Manuel indtastning af indberetningsdata. Redigering af importerede eller tidligere indtastede indberetninger. Mulighed for opslag og validering under oprettelse og redigering af indberetninger. Anvendelse af XML webservices eksponeret af DST for at hente aktuelle varekoder og tjenestearter. Anvendelse af XML webservices hos SKAT eller VIES for at validere enkelte VAT-numre. Håndtering af delindberetninger. Der kan importeres og/eller oprettes manuelle delindberetninger flere gange inden for samme indberetningsperiode. Aggregering af delindberetninger. Applikationen kan foretage en aggregering af delindberetninger inden for en given periode og samle data som en komplet periodeindberetning. Godkendelse af indberetninger til myndighederne. Virksomheden kan foretage en formel godkendelse af komplette periodeindberetninger til myndighederne Modtagelse af korrigerede data fra myndighederne. Modtagelse af advisering om fejl i indberetningsdata ved hjælp af fejlinformationer fremsendt fra DST og SKAT. Lister over alle tidligere indberetninger med statusinformation om indsendelse, godkendelse og evt. fundne fejl. Friststyring og advisering vedr. kommende indberetninger, samt status-informationer vedr. manglende eller fejlbehæftede indberetninger der skal rettes. Dannelse af opslagsdatafiler med henholdsvis valide varekoder og tjenestearter. Import af datafil for batch-validering af VAT-numre. Advisering og export af datafil med resultatet af batchvalidering af VAT-numre. Applikationens funktioner er beskrevet nærmere i de følgende afsnit Generelle og ikke funktionelle krav Indberetnings-applikationen implementeres som en web-applikation på en web-portal. I dette løsningskoncept antages at den valgte web-portal stiller funktionalitet vedr. bruger-kontrol til rådighed for indberetningsapplikationen. Dette er f.eks. tilfældet med Virk.dk, der indeholder et User Management System (UMS), hvor der både tilbydes digital-signatur og en simplere brugernavn/password løsning. Indberetnings-applikationen giver mulighed for at indlæse eller indtaste indberetningsdata og arbejde med disse i applikationen, inden man formelt godkender disse data overfor myndighederne. J.nr. LLP V01 Side 10

11 Applikationen antages at arbejde on-line via XML web-services op mod modtage-systemerne, dvs for DST s vedkommende lagre sine data direkte i XIS og for SKAT s vedkommende direkte i Listesystemets database. Det har været overvejet at lagre data i en lokal database for indberetningsapplikationen på den platform den implementeres (Virk.dk). Derved ville man i højere grad kunne genanvende den nuværende IDEP-applikation som basis for indberetnings-applikationen og derved reducere etableringsomkostningerne. Det vurderes imidlertid at en lokal database der fungerer som såkaldt interims-database for data, vil kræve en synkroniserings-mekanisme med modtage-systemerne som kan være problematisk, jvnf. SKAT s erfaringer med den nuværende TastSelv løsning til Listesystemet. En sådan løsning er derfor fravalgt. Delindberetninger Indberetnings-applikationen skal give mulighed for delindberetninger efter principperne beskrevet i vedlagte bilag. Listesystemet hos SKAT vil i forbindelse med SKAT s VIES2 projekt, blive ændret således at det kan håndtere delindberetninger på månedsbasis. IntraStat hos DST kan allerede i dag håndtere delindberetninger. Systemet for Udenrigshandel med tjenester ændres ikke. I praksis vil der blive mulighed for aflevering af indberetninger på månedsbasis. Af hensyn til udenrigshandel med tjenester skal og af hensyn til afstemning Dette har følgende konsekvenser i løsningen: Indberetnings-applikationen skal arbejde med en måned som angivelsesperiode for alle tre indberetningsområder Indenfor en periode (én måned) kan der opsamles data løbende, men virksomheden skal eksplicit angive (ved udførelse af en godkendelses-funktion i indberetnings-applikationen), hvornår de indsamlede data betragtes som en endelig indberetning for den angivne periode. Dette skal også medvirke til at fastholde virksomhedens ansvar for overholdelse af tidsfrister og aflevering af komplette indberetninger. Data indenfor en periode skal være aggregerede indenfor den angivne periode. J.nr. LLP V01 Side 11

12 Bilag A: 5. Håndtering af løbende indberetninger Baggrund Etableringen af en integreret indberetningsløsning forudsætter, at systemet skal kunne håndtere løbende indberetninger (delindberetninger). Løbende indberetninger er indberetninger der vedrører samme periode, men hvor de enkelte dele af indberetningen indberettes på forskellige tidspunkter. Indberetning til Intrastat kan i dag foretages løbende, hvilket gør det muligt for de indberettende virksomheder at indberette dele af den fulde indberetning på forskellige tidspunkter. Dette gør det muligt for at registrere og indsende de enkelte fakturaer når de ønsker det. Ved indsendelsesfristens udløb sammensætter Danmarks Statistik de enkelte dele af indberetningen til den fulde virksomhedsindberetning for den pågældende periode. Dette betyder, at en virksomheds indberetning for en bestemt måned kan være sammensat af mange identiske varelinier. Ved indberetning til Intrastat er der altså ingen begrænsninger i forhold til løbende indberetninger. Listesystemet kan på nuværende tidspunkt ikke håndtere løbende indberetninger. Virksomhederne kan indberette én gang for hver periode (kvartal), hvorefter tilføjelser eller rettelser kun er mulig ved at genåbne, korrigere og genindsende den første indberetning. Den nye indberetning erstatter herefter hele den første indberetning. Herudover er det en begrænsning i Listesystemet, at de enkelte varemodtagere kun kan angives én gang i hver indberetning. Dette nødvendiggør, at virksomhederne aggregerer oplysningerne for de enkelte varemodtagere inden der indberetningen foretages. Efter den planlagte omlægning af Listesystemet vil det også være muligt at foretage løbende indberetninger hertil, og indberetning hertil bør derfor på sigt ikke give anledning til problemer. Udenrigshandel med tjenester kan som Listesystemet heller ikke håndtere løbende indberetninger. De enkelte virksomheder kan indberette én gang for hver periode, hvorefter der kun kan foretages ændringer ved at genindsende en ny indberetning, der erstatter hele den foregående indberetning. Udenrigshandel med tjenester har ingen ønsker om at kunne håndtere løbende indberetninger. Etableringen af en integreret indberetningsløsning forudsætter derfor, en bestemt håndtering af data, inden de overføres til myndighedernes eksisterende datamodtagelsessystemer. Løsningsforslag Begrænsningen i forhold til håndteringen af løbende indberetninger er, at virksomhederne ønsker at kunne registrere og indsende oplysninger løbende, hvilket giver anledning til problemer ved datamodtagelsen. I datamodtagelsessystemerne er det uklart, om de enkelte dele af indberetningen er rettelser, erstatninger eller tilføjelser til tidligere indberetninger. Hvis der skal etableres en løsning, uden at der skal foretages ændringer i brugernes adfærd eller i datamodtagelsessystemerne, er det nødvendigt, at der sker en forbehandling af data i den integrerede indberetningsløsning, inden oplysningerne indsendes. J.nr. LLP V01 Side 12

13 I relation til virksomhederne betyder dette, at behandlingen af de enkelte fakturaer skal kunnen gennemføres og afsluttes løbende. Det må derimod være mindre væsentligt for virksomhederne, hvorvidt oplysningerne også videresendes til myndighederne løbende, eller om oplysningerne opsamles og aggregeres, så der kun foretages én indberetning pr. periode. I relation til datamodtagelsen skal det samtidig sikres, at der kun modtages én indberetning pr. virksomhed pr. indberetningsperiode. Hvis indberettes flere gange, skal det sikres, at den seneste indberetning indeholder hele periodens indberetninger, da denne indberetning erstatter alle tidligere indberetninger i den pågældende periode. For myndighederne vil dette betyde, at der modtages indberetninger løbende, men at den seneste indberetning altid er dækkende for hele perioden. I praksis er det derfor tilstrækkeligt at anvende den version af oplysningerne, der er tilgængelige ved indberetningsfristens udløb. En integreret indberetningsløsning der tilgodeser både virksomhedernes og myndighedernes behov i relation til løbende indberetninger, kan derfor etableres, hvis det sikres, at den seneste indberetning altid omfatter hele den pågældende periode. Herudover skal det sikres, at de oplysninger der indsendes også overholder de øvrige krav til indberetningen, herunder, at der til Listesystemet kun kan angives en linie pr. varemodtager. Hvis systemet skal kunne håndtere løbende indberetninger er det derfor nødvendigt, at de oplysninger der skal indberettes bliver aggregeret før de indsendes En mulighed der vil tilgodese dette er en arkivfunktion, der indeholder den seneste indberetning for alle perioder. Hvis virksomheden tilføjer oplysninger for en bestemt periode, skal disse oplysninger indberettes på normal vis sammen med arkivoplysningerne for den samme periode. Rettelser til tidligere indberetninger kan foretages ved at genåbne arkivet, rette oplysningerne og genindsende indberetningen. I henhold til denne løsningsmodel skal håndteringen af løbende indberetninger foregå i 4 trin: 1. Fakturering og registrering af grundoplysninger 2. Aggregering af indberetninger så identiske linier i indberetningen undgås 3. Arkivering af den gældende indberetning 4. Modtagelse af den endelige indberetning Den løbende fakturering skal som hidtil foregå i de enkelte virksomheder, mens den endelige datamodtagelse skal ligge hos myndighederne. Aggregering og arkivering kan placeres både internt og eksternt i forhold til virksomhederne og myndighederne, ligesom rækkefølgen af de to trin bør være mindre væsentlig for en integreret indberetningsløsning. Løsningsmodellen er skitseret i figur 1. J.nr. LLP V01 Side 13

14 Håndtering af løbende indberetninger rettelser Figur 1 Fakturering Aggregering Arkivering Modtagelse 1. delindberetning A A A A Rettelse A A A A A A + B 2. delindberetning B B A + B A + B A + B + C 3. delindberetning C C A + B + C Alternativt løsningsforslag Et alternativt løsningsforslag vil være, at lade en unik identifikation af de enkelte linier i indberetningerne styre, om linierne i de enkelte delindberetninger er tilføjelser, erstatninger eller supplementer. Denne løsning vil dog kræve en ændring i håndteringen af data i myndighedernes systemer, og derfor en ændring i datamodtagelsessystemerne. J.nr. LLP V01 Side 14

15 Bilag B 6. Ensretning af indsendelsesfrist Praksis i dag Intrastat indberettes af alle virksomheder månedligt, senest den 10. hverdag efter referencemånedens udgang. Udenrigshandel med tjenester indberettes enten månedligt eller kvartalsvist, men altid senest den 10. hverdag efter referencemånedens udgang. Listeoplysningerne indberettes altid kvartalsvist, men indsendelsesfristen afhænger af, om virksomheden angiver moms månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Indsendelsesfristerne for virksomheder med månedlig momsafregning er 25 dage, 1 måned og 10 dage for virksomheder der afregner kvartalsvist og 2 måneder og 1 dag for virksomheder der afregner halvårligt. I praksis betyder dette, at der først vil være indberettet oplysninger til Listesystemet for alle virksomheder efter 2 måneder og 1 dag. Mulighed for ensretning De lange indsendelsesfrister for virksomheder der ikke afregner moms månedligt betyder, at det ikke er muligt at ensrette indsendelsesfristerne ved at udskyde fristerne for Intrastat og Udenrigshandel med tjenester. Det vil derimod være muligt at ensrette indsendelsesfristerne ved at fremrykke indsendelsen af Listeoplysninger, så alle oplysninger indsendes den 10. hverdag efter referencemåneden. Hvis alle indberetninger foretages den 10. hverdag efter referencemåneden, vil det for Listesystemet have konsekvenser på to områder: behandling af oplysninger skal kunne foretages månedligt indsendelsen af de kvartalsvise oplysninger vil blive fremrykket ca. 10 dage Praktisk tilgang Da Listesystemet på nuværende tidspunkt kun tillader én indberetning pr. virksomhed pr. kvartal, vil dette i praksis betyde, at en integreret indberetningsløsning skal sikre, at de månedlige oplysninger opsamles i en pulje, der ved kvartalets afslutning bliver aggregeret til én indberetning. I de ca. 10 dage som indberetningen er blevet fremrykket, kan der forekomme posteringer som normalt ville være medtaget, mens som ikke kommer med fordi indberetningen er fremrykket. Disse posteringer kan medtages ved at foretage en ekstra indberetning den 25., hvilket dog ikke er hensigten med en integreret løsning. I stedet kan posteringerne medtages i en efterangivelse, der automatisk bliver afsendt sammen med indberetningen den 10. hverdag den efterfølgende måned. Efterangivelsen skal indsendes sammen med den oprindelige indberetning, så der fortsat kun indsendes én fil pr. måned. J.nr. LLP V01 Side 15

16 For virksomheder der afregner moms månedligt, vil det i praksis betyde, at efterangivelsen bliver indsendt ca. 20 dage for sent. Alle virksomheder vil dog have indberettet oplysninger til Listesystemet i god tid inden for den overordnede frist på 2. måneder og 1. dag. Sammenhængen mellem indberetningsmåneden og de perioder der indberettes for er illustreret i figur 1. Indberetning af 1. kvartal fordelt på indberetningsmåned Figur 1 Indberetningsmåned Intrastat og UHT Listesystemet Februar Januar Marts Februar April Marts Indberetning, 1. kvartal Maj April Efterangivelse, 1. kvartal Juni Maj Efterangivelse, 1. kvartal Juli Juni Efterangivelse, 1. kvartal Indberetning, 2. kvartal Hvis indberetningen til Listesystemet følger indberetningsfristerne for Intrastat og Udenrigshandel med tjenester, vil den kvartalsvise indberetning samt 1. efterangivelse være indberettet til SKAT inden for den overordnede frist på 2 måneder og 1 dag. Efterfølgende efterangivelser kan medtages i det omfang de ønskes. Herudover kan det overvejes, om indberetning den 10. ikke i et vist omfang vil være i overensstemmelse med den praksis der faktisk anvendes i dag i virksomhederne. Løbende indberetninger Efterangivelser til Listesystemet skal håndteres som løbende indberetninger, så der i praksis kun modtages én indberetning pr. virksomhed pr. periode der indberettes for. Dette er illustreret i figur 2. J.nr. LLP V01 Side 16

17 Håndtering af indberetning og efterangivelser for 1. kvartal Figur 2 Fakturering Aggregering Arkivering Modtagelse Indberetning (A) A A A A 1. efterangivelse (B) B A B A + B A + B 2. efterangivelse (C) C A + B C A + B + C A + B + C J.nr. LLP V01 Side 17

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning

Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Offentlig domsdatabase: Skitse til løsning Redegørelse for de tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter ved etablering af en offentligt tilgængelig database med uredigerede domme fra de overordnede

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet

Analyse af danske myndigheders brug af adresser i udlandet Arbejdspakke under grunddataprogrammets delaftale 2 om adresser, stednavne og administrative inddelinger under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Analyse af danske myndigheders brug

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Rapport om Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Afgivet til Økonomiministeren den 14. december 1999 Udenrigshandel December 1999 2 Forord På finansloven for

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere