NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel"

Transkript

1 NOTAT Rambøll Informatik A/S Teknikerbyen Virum Tlf: Direkte tlf: Fax: CVR-nr Ny samlet indberetningsmodel 1. Indledning Koncept for ny løsningsmodel Samtidig indberetning Delindberetninger Opslags- og valideringsværktøjer Udveksling af informationer om fejl Indberetningsfrister Sikkerhed Tekniske kommunikationsproblemer Arkitektur og komponenter i ny løsningsmodel Indberetnings-applikationen Generelle og ikke funktionelle krav Håndtering af løbende indberetninger Ensretning af indsendelsesfrist Dato Initialer LLP Sag DST J.nr. LLP udb dk Kopi KopiModtagerNavn Medlem af F.R.I A/S reg.nr. DK 46035

2 1. Indledning Dette notat er en opsummering af resultater fra tredje fase Opstilling af en samlet mulig model til ny indberetningsløsning i projektet Etablering af en integreret indberetningsløsning. Denne fase er den tredje og sidste fase af de tre planlagte faser i projektet: 1. Kortlægning af eksisterende data- og IT-systemer 2. Kortlægning af krav og ønsker til ny indberetningsløsning 3. Opstilling af en samlet mulig model til ny indberetningsløsning I denne fase er der arbejdet med at opstille et koncept for en ny indberetningsløsning, baseret på de krav og ønsker der blev identificeret i fase 2 af projektet. Løsningsmodellen tager endvidere afsæt og bygger videre på de eksisterende løsninger på hvert af de tre indberetningsområder, som beskrevet i fase Koncept for ny løsningsmodel Indledningsvis gives en beskrivelse af de løsningsforslag der relaterer sig til de væsentligste krav og ønsker beskrevet i fase Samtidig indberetning Virksomhederne skal have mulighed for samtidig indberetning af data for alle tre indberetningsområder. En væsentlig problemstilling er de forskellige frekvenser og frister der anvendes på de tre områder. I vedlagte bilag er der beskrevet en løsning der muliggør samtidig indberetning til de tre indberetningsområder og som samtidig tilgodeser kravet om forskellige indberetningsfrister for Listesystemet henholdsvis IntraStat og Udenrigshandel med tjenester Delindberetninger Datamodtagelsessystemerne for Listesystemet og Udenrigshandel har forskellige problemer med at håndtere delindberetninger. I vedlagte bilag er der beskrevet to løsningsmuligheder. Den ene løsningsmulighed er baseret på komplette aggregerede indberetninger, der vil kunne implementeres uden ændringer i datamodtagelsessystemerne. Den anden løsningsmulighed er baseret på unik identifikation af indberetninger og deres data, hvilket muliggør delindberetninger, men denne løsning forudsætter ændringer i modtagelsessystemerne. Der er valgt den første løsning med komplette aggregerede indberetninger, således at man undgår ændringer i modtagelsessystemerne mht dette område Opslags- og valideringsværktøjer Virksomhederne skal tilbydes opslags- og valideringsværktøjer der kan sikre en højere datakvalitet så tidligt i dataflowet som muligt. Opslag og validering skal tilbydes for følgende data: J.nr. LLP V01 Side 2

3 Listesystemet: Validering af landekode og VAT. no. for given samhandelspartner Udenrigshandel med tjenester: Opslag og validering af Tjenesteart for varen (tjenesten) Opslag og validering af landekode for bestemmelsessted. IntraStat: Opslag og validering af Varekode for handelsvare Opslag og validering af Transaktionsart for handelsvare Opslag og validering af Supplerende enhed for handelsvare Opslag og validering af landekode Opslag og validering tænkes anvendt i alle relevante faser af dataflowet: I ERP-systemerne allerede når data fødes dvs ved oprettelsen af stamdata for henholdsvis samhandelspartnerer og varer/tjenester. I ERP-systemerne ved udtræk og evt. efterbehandling af indberetningsdata til de tre indberetningsområder. I den nye indberetnings-applikation, der anvendes til indlæsning, validering af indberetningsdata til myndighederne. Som alternativ til udtræk af indberetningsdata fra ERP-systemerne, kan data indberettes ved manuel indtastning i den nye indberetnings-applikation. I denne forbindelse skal der også tilbydes opslags og valideringsmuligheder. For de tre indberetningsområder vil løsningerne bestå af følgende elementer: Listesystemet: For online validering af et enkelt VAT-nummer, tilbyder VIES allerede i dag en XML-webservice, der kan anvendes direkte af indberetningsapplikationen og ERP-systemet. Ønskes validering af flere VAT-numre, f.eks. ved validering af et helt kunderegister, vil der blive tilbudt en batch-løsning, hvor virksomheden kan aflevere en datafil, med en liste over VAT-numre der ønskes valideret. Afleveringen kan enten ske direkte via en XML-webservice hos SKAT, eller som en fil der uploades til den nye indberetningsapplikation. Resultatet af valideringen kan returneres på en af de to måder, dvs enten via en XML-webservice eller som en datafil der downloades fra indberetnings-applikationen. Udenrigshandel med tjenester: Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over valide tjenestearter og landekoder. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til opslag og validering. IntraStat: Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over valide varekoder, transaktionsarter, supplerende enheder og landekoder. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til opslag og validering. Alternativt kan datafilen hentes via en XML webservice udbudt af DST. Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over ændringer i varekoder, transaktionsarter, supplerende enheder og landekoder i forhold til tidligere J.nr. LLP V01 Side 3

4 varekoder m.v. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til kontrol og delvis automatisk opdatering af varekoder. Alternativt kan datafilen hentes via en XML webservice udbudt af DST Udveksling af informationer om fejl a) Formidlingen fra myndigheden til virksomheden af information om fundne absolutte og sandsynlige fejl, kan forbedres ved at overføre information til virksomheden i struktureret form via den nye indberetnings-applikation. Informationen skal udpege fejlene i virksomhedens indberetningsgrundlag ved hjælp af unik identifikation af indberetning og indberetningslinie og -felt. Virksomheden skal derved kunne rette direkte i indberetningsgrundlaget og fremsende korrektionen til myndigheden. b) Unik identifikation af indberetninger og de indeholdte indberetningslinier er en forudsætning for entydig kommunikation i forbindelse med formidling af informationer om fejl, jvnf ovenstående, samt entydig samkøring af modtagne korrektioner med tidligere indberetninger. Unik identifikation bør etableres så tidligt i dataflowet som muligt, dvs i ERP-systemet ved dannelsen af udtræksgrundlaget. c) Ved den konkrete implementering af løsningsforslaget er der behov for organisatoriske tiltag der kan medvirke til minimering af myndighedernes reaktionstid ved fundne fejl i indberetningerne. Afklaring af dette vil dog først ske i forbindelse med den egentlige kravspecifikation Indberetningsfrister Der er flere løsningsmuligheder for at advisere virksomhederne om deres indberetningsfrister. I dette løsnings-koncept peges der på muligheden for at indbygge adviserings-funktionalitet i den nye indberetnings-applikation. Adviseringen skulle kombineres med information om status for allerede foretagne indberetninger, således at virksomheden har et samlet overblik over dens tidligere og kommende indberetninger Sikkerhed Sikkerheden i den nye indberetningsløsning skal overholde sikkerhedsforskrifter og politikker defineret for statens IT-anvendelse, nævneværdigt DS484, henholdsvis specifikke forskrifter hos SKAT og Danmarks Statistik. I dette løsningsforslag anbefales anvendelse af digital signatur og/eller SKAT s TastSelv pinkodeløsning der begge lever op til DS Tekniske kommunikationsproblemer Eksisterende kommunikations-metoder for indberetning, særligt , erstattes af nye kommunikations-former. Som udgangspunkt vil der blive peget på XML web-services som foretrukken teknologi til system-til-system kommunikation. Dog peges der på en filbaseret integration i udvekslingen af data mellem ERP-systemerne og den nye indberetnings-applikation. Den nye indberetnings-applikation, kan fra en funktionel synsvinkel både være en traditionel windows-applikation eller en web-baseret applikation. Dog peger spørgsmålet om installation, vedligeholdelse og support af applikationen, på en web-baseret løsning. J.nr. LLP V01 Side 4

5 3. Arkitektur og komponenter i ny løsningsmodel Der har været arbejdet med to forskellige forslag til løsningsmodeller. Forskellen på de to løsningsmodeller drejer sig primært om placeringen af indberetnings-applikationen, dvs om det skal være en traditionel windowsapplikation installeret lokalt på en PC i virksomheden, eller en webapplikation, afviklet på en central web-server. Der er fordele og ulemper ved begge løsningsmodeller. Fra en funktionel synsvinkel er der ikke tungtvejende forskelle på de to implementeringsløsninger. En web-applikation betyder ofte længere svartider og en brugervenlighed der er knap så god som en traditionel windows-applikation. Til gengæld har en web-applikation en række fordele: Brugerne skal ikke bekymre sig om installation og vedligeholdelse, og virksomhedens brugere kan anvende applikationen fra enhver PC i virksomheden med internetadgang, samt arbejde med de samme fælles data. For myndighederne vil en web-applikation have den fordel at der ikke vil være behov for support til brugerne i forbindelse med installation og vedligeholdelse. Endvidere kan myndighederne i en support situation, anvende applikationen til at se de indberetningsdata som virksomheden arbejder med, inden den formelle indsendelse til myndighedernes modtagesystemer. Vi har derfor konkluderet at en web-applikation er mest velegnet til denne løsningsmodel. Løsningen er tænkt som en skalerbar og fleksibel model, der dels giver mulighed for at tage dele af løsningen i anvendelse og dels tilbyder flere indberetningsmuligheder. Løsningen giver således virksomhederne mulighed for at anvende løsningen på tre forskellige måder: 1. Indberetnings-applikationen kan anvendes til at indlæse færdige indberetnings-datafiler fra virksomhedens ERP-systemen. Indberetnings-applikationen anvendes således kun til at aflevere datafilerne til myndighederne. Denne anvendelse svarer til den eksisterende IDEP-løsning for IntraStat. 2. Indberetnings-applikationen anvendes til at indtaste indberetningsdata manuelt. Denne anvendelse svarer til de eksisterende blanketløsninger på Virk.dk 3. Virksomheden anvender ikke indberetnings-applikationen til indberetning, men anvender DST og SKAT s XML-webservices direkte integreret i egne løsninger for aflevering af indberetningsdata. Denne anvendelse svarer til de eksisterende FTP-løsninger. Løsningen kan således erstatte de eksisterende indberetningsløsninger; IDEP-applikationen, Blanketløsningen på Virk.dk og FTP-løsningen. Løsningsmodellen skitseret i figur A består af følgende komponenter: 1. XIS Modtagesystem i DST 1.1 XML Web Services for opslag og validering J.nr. LLP V01 Side 5

6 Webservices udbudt af Danmarks Statistik med funktionalitet der anvendes af indberetnings-applikationen (4) for opslag og validering af følgende data: Udenrigshandel med tjenester: Opslag og validering af Tjenesteart for varen (tjenesten) Opslag og validering af landekode for bestemmelsessted. IntraStat: Opslag og validering af Varekode for handelsvare Opslag og validering af Transaktionsart for handelsvare Opslag og validering af Supplerende enhed for handelsvare Disse XML webservices kan også anvendes af virksomheder der ønsker at hente opslagsdatafiler med tjenestearter og varekoder, som led i en systemtil-system integrationsløsning. 1.2 XML Web Services for advis og fejlinfo Webservices udbudt af Danmarks Statistik der kommunikerer med indberetnings-applikationen (4) for udveksling af informationer om advis og fejl. 1.3 XML Web Services for modtagelse af indberetninger Webservices udbudt af Danmarks Statistik for modtagelse af indberetninger fra indberetnings-applikationen (4). Disse XML webservices kan dog også anvendes af virksomhederne for indberetning direkte fra ERP-systemerne evt. som egenudviklede løsninger. 2.1 XML Web Services for modtagelse af indberetninger Webservices udbudt af SKAT for modtagelse af indberetninger fra indberetnings-applikationen (4). Disse XML webservices kan dog også anvendes af virksomhederne for indberetning direkte fra ERP-systemerne evt. som egenudviklede løsninger. 2.2 XML Web Services for advis og fejlinfo Webservices udbudt af SKAT der kommunikerer med indberetningsapplikationen (4) for udveksling af informationer om advis og fejl. 2.3 XML Web Services for opslag og validering Webservices udbudt af SKAT med funktionalitet der anvendes for validering (eksistens) af VAT-nummer og landekode for given samhandelspartner. For online validering af et enkelt VAT-nummer og given landekode, tilbyder VIES allerede i dag en XML-webservice, der kan anvendes direkte af indberetnings-applikationen og ERP-systemet. Denne webservice kan evt. også udbydes via SKAT. For validering af flere VAT-numre, f.eks. ved validering af et helt kunderegister, tilbydes en XML-webservice til batchvalidering. Denne webservice kan anvendes direkte fra virksomhedens ERP-system og resultatet kan tilsvarende afleveres direkte til virksomhedens system via en XML-webservice. Ønsker virksomheden ikke at anvende denne XML-webservice direkte kan man anvende indberentings-applikationen der tilbyder et brugerinterface med mulighed for manuel upload og download af datafiler med en liste over VAT-numre der ønskes valideret. Indberet- J.nr. LLP V01 Side 6

7 nings-applikationen integrerer med de nævnte XML-webservices for at aflevere og hente datafilerne til SKAT. 4 Indberetnings-applikation Applikation der i princippet fungerer som applikationen IDEP anvendt for nuværende IntraStat indberetninger. Applikationen er en web-applikation. Applikationen skal indeholde følgende funktionaliteter: a) Import af indberetningsdata fra ERP-systemerne eller andre egenudviklede systemer, via datafiler. b) Redigering af indberetningsdata, dels før en indberetning og dels i forbindelse med rettelse af fejlbehæftede data. c) Opslag og validering af data ved brug af de tilbudte XML-webservices for opslag og validering (1.1) fra DST og (2.3) fra SKAT. d) Lagring af indberetninger hos DST og SKAT via kald til XML-web-services i modtagesystemerne hos DST (1.3) og SKAT (2.1) e) Modtagelse af advisering om fejl i indberetningsdata ved hjælp af fejlinformationer fremsendt fra DST og SKAT via 1.2 og 2.2 f) Friststyring og advisering vedr. kommende indberetninger, samt statusinformationer vedr. manglende eller fejlbehæftede indberetninger. g) Dannelse af opslagsdatafiler med valide varekoder og tjenestearter. h) Import af datafil for batch-validering af VAT-numre. Vidersendelse af datafil via kald af XML-webservice hos SKAT. i) Advisering og export af datafil med resultatet af batchvalidering af VATnumre. Anvendelse af XML-webservices hos SKAT for hentning af resultatfil. 5. Filfolder Data udveksles mellem ERP-systemet (6) og indberetnings-applikationen (4) i filer der placeres i en filfolder der kan tilgås fra begge applikationer. Opslagsdatafiler (5.1) med varekoder og tjeneste-arter stilles til rådighed for ERP-systemet. Ligeledes udveksles data til brug for VAT-no. masseverifikation via filer. Filer med indberetnings-data (5.2) produceres i ERP-systemet (6) og indlæses i indberetnings-applikationen (4). Informationer om fundne fejl sendes som filer (5.3) fra indberetnings-applikationen (4) til ERPsystemet (6). 6. ERP-applikationen Har følgende hovedelementer i denne løsning: 6.1, 6.2 og 6.3 Udtræk til Listesystem, UHT og IntraStat Funktionalitet for udtræk af indberetningsdata for de tre indberetningsområder I forbindelse med udtræk af data skal der gennemføres validering af VATno., Varekode, Tjenesteart og Supplerende enhed ved hjælp af de tilbudte opslagsdatafiler (5.1) fra DST og SKAT. Indberetningsdata skal indeholde unikke nøgler, således at det er muligt at identificere indberetninger og de enkelte indberetningslinier unikt. I forbindelse med udtræk af data skal der gennemføres validering af data ved hjælp af de tilbudte opslagsdatafiler (5.1) fra DST og SKAT. 6.4 Fakturerering Oprettelse og postering af købs og salgsfakturaer. J.nr. LLP V01 Side 7

8 6.5 Stamdata oprettelse Oprettelse af stamdata for samhandelspartnere samt varer og tjenesteydelser. ERP-systemet kan gøre brug af de tilbudte opslagsdatafiler, således at opslag og validering integreres som en del af funktionaliteten ved oprettelse og redigering af opslagsdata. For validering af et enkelt VAT-nummer kan ERP-systemet gøre brug af den tilbudte XML-webservice. For validering af flere VAT-numre kan ERP-systemet gøre brug af manuel upload til indberetnings-applikatioen med datafil der ønskes valideret, eller kalde den tilbudte XML-webservice direkte. J.nr. LLP V01 Side 8

9 Løsningsarkitektur og komponenter DST SKAT (1) XIS (2) ENS (1.1) XWS: Varekode + Tjenesteart (1.2) XWS: Advis + fejlinfo (1.3) XWS: IntraStat + UHT modtagelse (2.1) eservice XWS: Liste modtagelse (2.2) XWS: Advis + fejlinfo (2.3) XWS: VAT-no +Lande koder Virk.dk (4) Indberetnings-applikation Advisering, Redigering, Validering, Godkendelse, Fejlinfo, Fejlrettelse Virksomhed (5) Filfolder (5.1) (5.2) Varekode fil IntraStat Tjenesteart fil fil VATno fil UHT fil Liste fil (5.3) Fejlinfo fil (6) ERP (6.1) IntraStat Udtræk (6.2) UHT Udtræk (6.3) Liste Udtræk (6.4) Fakturering (6.5) Stamdata oprettelse med opslag og validering for VATno., Varekode, Tjenesteart, Supplerende enhed Figur A. Skitse til løsningsarkitektur og komponenter J.nr. LLP V01 Side 9

10 4. Indberetnings-applikationen Indberetnings-applikationen er kendetegnet ved følgende funktioner: Konfiguration af brugerstamdata, vedr. kontaktpersoner i virksomheden. Tildeling af rettigheder til 3 -part (f.eks. revisor) for indberetning på virksomhedens vegne. Import/upload af datafiler med indberetningsdata for hvert af de tre indberetningsområder: Listesystemet, Udenrigshandel med tjenester og IntraStat. Manuel indtastning af indberetningsdata. Redigering af importerede eller tidligere indtastede indberetninger. Mulighed for opslag og validering under oprettelse og redigering af indberetninger. Anvendelse af XML webservices eksponeret af DST for at hente aktuelle varekoder og tjenestearter. Anvendelse af XML webservices hos SKAT eller VIES for at validere enkelte VAT-numre. Håndtering af delindberetninger. Der kan importeres og/eller oprettes manuelle delindberetninger flere gange inden for samme indberetningsperiode. Aggregering af delindberetninger. Applikationen kan foretage en aggregering af delindberetninger inden for en given periode og samle data som en komplet periodeindberetning. Godkendelse af indberetninger til myndighederne. Virksomheden kan foretage en formel godkendelse af komplette periodeindberetninger til myndighederne Modtagelse af korrigerede data fra myndighederne. Modtagelse af advisering om fejl i indberetningsdata ved hjælp af fejlinformationer fremsendt fra DST og SKAT. Lister over alle tidligere indberetninger med statusinformation om indsendelse, godkendelse og evt. fundne fejl. Friststyring og advisering vedr. kommende indberetninger, samt status-informationer vedr. manglende eller fejlbehæftede indberetninger der skal rettes. Dannelse af opslagsdatafiler med henholdsvis valide varekoder og tjenestearter. Import af datafil for batch-validering af VAT-numre. Advisering og export af datafil med resultatet af batchvalidering af VAT-numre. Applikationens funktioner er beskrevet nærmere i de følgende afsnit Generelle og ikke funktionelle krav Indberetnings-applikationen implementeres som en web-applikation på en web-portal. I dette løsningskoncept antages at den valgte web-portal stiller funktionalitet vedr. bruger-kontrol til rådighed for indberetningsapplikationen. Dette er f.eks. tilfældet med Virk.dk, der indeholder et User Management System (UMS), hvor der både tilbydes digital-signatur og en simplere brugernavn/password løsning. Indberetnings-applikationen giver mulighed for at indlæse eller indtaste indberetningsdata og arbejde med disse i applikationen, inden man formelt godkender disse data overfor myndighederne. J.nr. LLP V01 Side 10

11 Applikationen antages at arbejde on-line via XML web-services op mod modtage-systemerne, dvs for DST s vedkommende lagre sine data direkte i XIS og for SKAT s vedkommende direkte i Listesystemets database. Det har været overvejet at lagre data i en lokal database for indberetningsapplikationen på den platform den implementeres (Virk.dk). Derved ville man i højere grad kunne genanvende den nuværende IDEP-applikation som basis for indberetnings-applikationen og derved reducere etableringsomkostningerne. Det vurderes imidlertid at en lokal database der fungerer som såkaldt interims-database for data, vil kræve en synkroniserings-mekanisme med modtage-systemerne som kan være problematisk, jvnf. SKAT s erfaringer med den nuværende TastSelv løsning til Listesystemet. En sådan løsning er derfor fravalgt. Delindberetninger Indberetnings-applikationen skal give mulighed for delindberetninger efter principperne beskrevet i vedlagte bilag. Listesystemet hos SKAT vil i forbindelse med SKAT s VIES2 projekt, blive ændret således at det kan håndtere delindberetninger på månedsbasis. IntraStat hos DST kan allerede i dag håndtere delindberetninger. Systemet for Udenrigshandel med tjenester ændres ikke. I praksis vil der blive mulighed for aflevering af indberetninger på månedsbasis. Af hensyn til udenrigshandel med tjenester skal og af hensyn til afstemning Dette har følgende konsekvenser i løsningen: Indberetnings-applikationen skal arbejde med en måned som angivelsesperiode for alle tre indberetningsområder Indenfor en periode (én måned) kan der opsamles data løbende, men virksomheden skal eksplicit angive (ved udførelse af en godkendelses-funktion i indberetnings-applikationen), hvornår de indsamlede data betragtes som en endelig indberetning for den angivne periode. Dette skal også medvirke til at fastholde virksomhedens ansvar for overholdelse af tidsfrister og aflevering af komplette indberetninger. Data indenfor en periode skal være aggregerede indenfor den angivne periode. J.nr. LLP V01 Side 11

12 Bilag A: 5. Håndtering af løbende indberetninger Baggrund Etableringen af en integreret indberetningsløsning forudsætter, at systemet skal kunne håndtere løbende indberetninger (delindberetninger). Løbende indberetninger er indberetninger der vedrører samme periode, men hvor de enkelte dele af indberetningen indberettes på forskellige tidspunkter. Indberetning til Intrastat kan i dag foretages løbende, hvilket gør det muligt for de indberettende virksomheder at indberette dele af den fulde indberetning på forskellige tidspunkter. Dette gør det muligt for at registrere og indsende de enkelte fakturaer når de ønsker det. Ved indsendelsesfristens udløb sammensætter Danmarks Statistik de enkelte dele af indberetningen til den fulde virksomhedsindberetning for den pågældende periode. Dette betyder, at en virksomheds indberetning for en bestemt måned kan være sammensat af mange identiske varelinier. Ved indberetning til Intrastat er der altså ingen begrænsninger i forhold til løbende indberetninger. Listesystemet kan på nuværende tidspunkt ikke håndtere løbende indberetninger. Virksomhederne kan indberette én gang for hver periode (kvartal), hvorefter tilføjelser eller rettelser kun er mulig ved at genåbne, korrigere og genindsende den første indberetning. Den nye indberetning erstatter herefter hele den første indberetning. Herudover er det en begrænsning i Listesystemet, at de enkelte varemodtagere kun kan angives én gang i hver indberetning. Dette nødvendiggør, at virksomhederne aggregerer oplysningerne for de enkelte varemodtagere inden der indberetningen foretages. Efter den planlagte omlægning af Listesystemet vil det også være muligt at foretage løbende indberetninger hertil, og indberetning hertil bør derfor på sigt ikke give anledning til problemer. Udenrigshandel med tjenester kan som Listesystemet heller ikke håndtere løbende indberetninger. De enkelte virksomheder kan indberette én gang for hver periode, hvorefter der kun kan foretages ændringer ved at genindsende en ny indberetning, der erstatter hele den foregående indberetning. Udenrigshandel med tjenester har ingen ønsker om at kunne håndtere løbende indberetninger. Etableringen af en integreret indberetningsløsning forudsætter derfor, en bestemt håndtering af data, inden de overføres til myndighedernes eksisterende datamodtagelsessystemer. Løsningsforslag Begrænsningen i forhold til håndteringen af løbende indberetninger er, at virksomhederne ønsker at kunne registrere og indsende oplysninger løbende, hvilket giver anledning til problemer ved datamodtagelsen. I datamodtagelsessystemerne er det uklart, om de enkelte dele af indberetningen er rettelser, erstatninger eller tilføjelser til tidligere indberetninger. Hvis der skal etableres en løsning, uden at der skal foretages ændringer i brugernes adfærd eller i datamodtagelsessystemerne, er det nødvendigt, at der sker en forbehandling af data i den integrerede indberetningsløsning, inden oplysningerne indsendes. J.nr. LLP V01 Side 12

13 I relation til virksomhederne betyder dette, at behandlingen af de enkelte fakturaer skal kunnen gennemføres og afsluttes løbende. Det må derimod være mindre væsentligt for virksomhederne, hvorvidt oplysningerne også videresendes til myndighederne løbende, eller om oplysningerne opsamles og aggregeres, så der kun foretages én indberetning pr. periode. I relation til datamodtagelsen skal det samtidig sikres, at der kun modtages én indberetning pr. virksomhed pr. indberetningsperiode. Hvis indberettes flere gange, skal det sikres, at den seneste indberetning indeholder hele periodens indberetninger, da denne indberetning erstatter alle tidligere indberetninger i den pågældende periode. For myndighederne vil dette betyde, at der modtages indberetninger løbende, men at den seneste indberetning altid er dækkende for hele perioden. I praksis er det derfor tilstrækkeligt at anvende den version af oplysningerne, der er tilgængelige ved indberetningsfristens udløb. En integreret indberetningsløsning der tilgodeser både virksomhedernes og myndighedernes behov i relation til løbende indberetninger, kan derfor etableres, hvis det sikres, at den seneste indberetning altid omfatter hele den pågældende periode. Herudover skal det sikres, at de oplysninger der indsendes også overholder de øvrige krav til indberetningen, herunder, at der til Listesystemet kun kan angives en linie pr. varemodtager. Hvis systemet skal kunne håndtere løbende indberetninger er det derfor nødvendigt, at de oplysninger der skal indberettes bliver aggregeret før de indsendes En mulighed der vil tilgodese dette er en arkivfunktion, der indeholder den seneste indberetning for alle perioder. Hvis virksomheden tilføjer oplysninger for en bestemt periode, skal disse oplysninger indberettes på normal vis sammen med arkivoplysningerne for den samme periode. Rettelser til tidligere indberetninger kan foretages ved at genåbne arkivet, rette oplysningerne og genindsende indberetningen. I henhold til denne løsningsmodel skal håndteringen af løbende indberetninger foregå i 4 trin: 1. Fakturering og registrering af grundoplysninger 2. Aggregering af indberetninger så identiske linier i indberetningen undgås 3. Arkivering af den gældende indberetning 4. Modtagelse af den endelige indberetning Den løbende fakturering skal som hidtil foregå i de enkelte virksomheder, mens den endelige datamodtagelse skal ligge hos myndighederne. Aggregering og arkivering kan placeres både internt og eksternt i forhold til virksomhederne og myndighederne, ligesom rækkefølgen af de to trin bør være mindre væsentlig for en integreret indberetningsløsning. Løsningsmodellen er skitseret i figur 1. J.nr. LLP V01 Side 13

14 Håndtering af løbende indberetninger rettelser Figur 1 Fakturering Aggregering Arkivering Modtagelse 1. delindberetning A A A A Rettelse A A A A A A + B 2. delindberetning B B A + B A + B A + B + C 3. delindberetning C C A + B + C Alternativt løsningsforslag Et alternativt løsningsforslag vil være, at lade en unik identifikation af de enkelte linier i indberetningerne styre, om linierne i de enkelte delindberetninger er tilføjelser, erstatninger eller supplementer. Denne løsning vil dog kræve en ændring i håndteringen af data i myndighedernes systemer, og derfor en ændring i datamodtagelsessystemerne. J.nr. LLP V01 Side 14

15 Bilag B 6. Ensretning af indsendelsesfrist Praksis i dag Intrastat indberettes af alle virksomheder månedligt, senest den 10. hverdag efter referencemånedens udgang. Udenrigshandel med tjenester indberettes enten månedligt eller kvartalsvist, men altid senest den 10. hverdag efter referencemånedens udgang. Listeoplysningerne indberettes altid kvartalsvist, men indsendelsesfristen afhænger af, om virksomheden angiver moms månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Indsendelsesfristerne for virksomheder med månedlig momsafregning er 25 dage, 1 måned og 10 dage for virksomheder der afregner kvartalsvist og 2 måneder og 1 dag for virksomheder der afregner halvårligt. I praksis betyder dette, at der først vil være indberettet oplysninger til Listesystemet for alle virksomheder efter 2 måneder og 1 dag. Mulighed for ensretning De lange indsendelsesfrister for virksomheder der ikke afregner moms månedligt betyder, at det ikke er muligt at ensrette indsendelsesfristerne ved at udskyde fristerne for Intrastat og Udenrigshandel med tjenester. Det vil derimod være muligt at ensrette indsendelsesfristerne ved at fremrykke indsendelsen af Listeoplysninger, så alle oplysninger indsendes den 10. hverdag efter referencemåneden. Hvis alle indberetninger foretages den 10. hverdag efter referencemåneden, vil det for Listesystemet have konsekvenser på to områder: behandling af oplysninger skal kunne foretages månedligt indsendelsen af de kvartalsvise oplysninger vil blive fremrykket ca. 10 dage Praktisk tilgang Da Listesystemet på nuværende tidspunkt kun tillader én indberetning pr. virksomhed pr. kvartal, vil dette i praksis betyde, at en integreret indberetningsløsning skal sikre, at de månedlige oplysninger opsamles i en pulje, der ved kvartalets afslutning bliver aggregeret til én indberetning. I de ca. 10 dage som indberetningen er blevet fremrykket, kan der forekomme posteringer som normalt ville være medtaget, mens som ikke kommer med fordi indberetningen er fremrykket. Disse posteringer kan medtages ved at foretage en ekstra indberetning den 25., hvilket dog ikke er hensigten med en integreret løsning. I stedet kan posteringerne medtages i en efterangivelse, der automatisk bliver afsendt sammen med indberetningen den 10. hverdag den efterfølgende måned. Efterangivelsen skal indsendes sammen med den oprindelige indberetning, så der fortsat kun indsendes én fil pr. måned. J.nr. LLP V01 Side 15

16 For virksomheder der afregner moms månedligt, vil det i praksis betyde, at efterangivelsen bliver indsendt ca. 20 dage for sent. Alle virksomheder vil dog have indberettet oplysninger til Listesystemet i god tid inden for den overordnede frist på 2. måneder og 1. dag. Sammenhængen mellem indberetningsmåneden og de perioder der indberettes for er illustreret i figur 1. Indberetning af 1. kvartal fordelt på indberetningsmåned Figur 1 Indberetningsmåned Intrastat og UHT Listesystemet Februar Januar Marts Februar April Marts Indberetning, 1. kvartal Maj April Efterangivelse, 1. kvartal Juni Maj Efterangivelse, 1. kvartal Juli Juni Efterangivelse, 1. kvartal Indberetning, 2. kvartal Hvis indberetningen til Listesystemet følger indberetningsfristerne for Intrastat og Udenrigshandel med tjenester, vil den kvartalsvise indberetning samt 1. efterangivelse være indberettet til SKAT inden for den overordnede frist på 2 måneder og 1 dag. Efterfølgende efterangivelser kan medtages i det omfang de ønskes. Herudover kan det overvejes, om indberetning den 10. ikke i et vist omfang vil være i overensstemmelse med den praksis der faktisk anvendes i dag i virksomhederne. Løbende indberetninger Efterangivelser til Listesystemet skal håndteres som løbende indberetninger, så der i praksis kun modtages én indberetning pr. virksomhed pr. periode der indberettes for. Dette er illustreret i figur 2. J.nr. LLP V01 Side 16

17 Håndtering af indberetning og efterangivelser for 1. kvartal Figur 2 Fakturering Aggregering Arkivering Modtagelse Indberetning (A) A A A A 1. efterangivelse (B) B A B A + B A + B 2. efterangivelse (C) C A + B C A + B + C A + B + C J.nr. LLP V01 Side 17

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

IDEP.web. Brugervejledning. En løsning til: INDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER

IDEP.web. Brugervejledning. En løsning til: INDBERETNING TIL DANMARKS STATISTIK AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER IDEP.web Brugervejledning En løsning til: INDBERETNING TIL AF: INTRASTAT UDENRIGSHANDEL MED TJENESTER INDUSTRIENS SALG AF VARER INDBERETNING TIL SKAT AF: EU-SALG UDEN MOMS (TIDLIGERE BENÆVNT LISTESYSTEMET)

Læs mere

GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE. Beregnet for GeoGIS Brugere. Dokument type Brugervejledning.

GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE. Beregnet for GeoGIS Brugere. Dokument type Brugervejledning. Beregnet for GeoGIS Brugere Dokument type Brugervejledning Dato Oktober/2010 GEOGIS UDVEKSLING AF DATA MELLEM REGIONER OG RÅDGIVERE 1/14 Rambøll Informatik A/S Indhold 1. Baggrund... 3 2. Dataflow mellem

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5.

Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5. Sådan foretages indberetningen til Intrastat Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5. Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i

Læs mere

Altid med, altid opdateret

Altid med, altid opdateret MIT BDO BDO Online Sikker og nem login Mit BDO benytter NemID til login. Det betyder, at du ikke får endnu et brugernavn og en adgangskode at holde styr på. Hold dig opdateret Download vores App Mit BDO

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE.

CAREArkiv. -Pligtaflevering af arkivdata fra RAMBØLL CARE. -Pligtaflevering af arkivdata fra AMBØLL CAE. Pligtaflevering af CAE arkivdata hvorfor det? Da ambøll CAE er omfattet af lov om behandling af personoplysninger og endvidere opfylder kriterier for aflevering,

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år.

Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til 5 år. Til: Fra Kopi til: Bivirkningsrådet AGR, FOS FOS-ledelse Vision for IT på bivirkningsområdet 7. juli 2009 Dette notat opstiller en vision for IT-systemerne på bivirkningsområdet i Danmark de næste 3 til

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandel-dokumenter, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 30. maj 2011 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 13. februar 2012 (J.nr. 2011-0024477).

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.47.2. Den 4. april 2016. J.nr. 4004-V0445-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.47.2. Den 4. april 2016. J.nr. 4004-V0445-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.47.2 Den 4. april 2016 J.nr. 4004-V0445-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 24. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0

Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0 Integrationer imellem AX2012 og Winformatik Økonomisystem vers. 3.0 Indhold Dokumenthistorik... 1 Baggrund... 1 Oversigt over valgt løsning... 2 Proof of Concept: tre-trins raket... 3 Trin 1... 3 Opgaver

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 12. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

LUDUS Web version Den 1. november LUDUS Web

LUDUS Web version Den 1. november LUDUS Web LUDUS Web version 2.59.1 Den 1. november 2017 DXC Technology, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.5 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Fra papir til digitalisering

Fra papir til digitalisering 11000 10101001011 11000 Fra papir til digitalisering Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk 10101001011 11000 11000 Dokumentfangst

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Umbrella Blanketløsning

Umbrella Blanketløsning 12. januar 2012 Umbrella Blanketløsning Opdateret beskrivelse af løsningen Umbrella Blanketløsningen er en digital selvbetjeningsløsning, der omfatter blanketforløb inden for borgerserviceområdet og Teknik

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1

Fælles testmiljøer. Dato: Version: 1.1 Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel testdataklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 13.11.2015 Version: 1.1 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere