NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Ny samlet indberetningsmodel"

Transkript

1 NOTAT Rambøll Informatik A/S Teknikerbyen Virum Tlf: Direkte tlf: Fax: CVR-nr Ny samlet indberetningsmodel 1. Indledning Koncept for ny løsningsmodel Samtidig indberetning Delindberetninger Opslags- og valideringsværktøjer Udveksling af informationer om fejl Indberetningsfrister Sikkerhed Tekniske kommunikationsproblemer Arkitektur og komponenter i ny løsningsmodel Indberetnings-applikationen Generelle og ikke funktionelle krav Håndtering af løbende indberetninger Ensretning af indsendelsesfrist Dato Initialer LLP Sag DST J.nr. LLP udb dk Kopi KopiModtagerNavn Medlem af F.R.I A/S reg.nr. DK 46035

2 1. Indledning Dette notat er en opsummering af resultater fra tredje fase Opstilling af en samlet mulig model til ny indberetningsløsning i projektet Etablering af en integreret indberetningsløsning. Denne fase er den tredje og sidste fase af de tre planlagte faser i projektet: 1. Kortlægning af eksisterende data- og IT-systemer 2. Kortlægning af krav og ønsker til ny indberetningsløsning 3. Opstilling af en samlet mulig model til ny indberetningsløsning I denne fase er der arbejdet med at opstille et koncept for en ny indberetningsløsning, baseret på de krav og ønsker der blev identificeret i fase 2 af projektet. Løsningsmodellen tager endvidere afsæt og bygger videre på de eksisterende løsninger på hvert af de tre indberetningsområder, som beskrevet i fase Koncept for ny løsningsmodel Indledningsvis gives en beskrivelse af de løsningsforslag der relaterer sig til de væsentligste krav og ønsker beskrevet i fase Samtidig indberetning Virksomhederne skal have mulighed for samtidig indberetning af data for alle tre indberetningsområder. En væsentlig problemstilling er de forskellige frekvenser og frister der anvendes på de tre områder. I vedlagte bilag er der beskrevet en løsning der muliggør samtidig indberetning til de tre indberetningsområder og som samtidig tilgodeser kravet om forskellige indberetningsfrister for Listesystemet henholdsvis IntraStat og Udenrigshandel med tjenester Delindberetninger Datamodtagelsessystemerne for Listesystemet og Udenrigshandel har forskellige problemer med at håndtere delindberetninger. I vedlagte bilag er der beskrevet to løsningsmuligheder. Den ene løsningsmulighed er baseret på komplette aggregerede indberetninger, der vil kunne implementeres uden ændringer i datamodtagelsessystemerne. Den anden løsningsmulighed er baseret på unik identifikation af indberetninger og deres data, hvilket muliggør delindberetninger, men denne løsning forudsætter ændringer i modtagelsessystemerne. Der er valgt den første løsning med komplette aggregerede indberetninger, således at man undgår ændringer i modtagelsessystemerne mht dette område Opslags- og valideringsværktøjer Virksomhederne skal tilbydes opslags- og valideringsværktøjer der kan sikre en højere datakvalitet så tidligt i dataflowet som muligt. Opslag og validering skal tilbydes for følgende data: J.nr. LLP V01 Side 2

3 Listesystemet: Validering af landekode og VAT. no. for given samhandelspartner Udenrigshandel med tjenester: Opslag og validering af Tjenesteart for varen (tjenesten) Opslag og validering af landekode for bestemmelsessted. IntraStat: Opslag og validering af Varekode for handelsvare Opslag og validering af Transaktionsart for handelsvare Opslag og validering af Supplerende enhed for handelsvare Opslag og validering af landekode Opslag og validering tænkes anvendt i alle relevante faser af dataflowet: I ERP-systemerne allerede når data fødes dvs ved oprettelsen af stamdata for henholdsvis samhandelspartnerer og varer/tjenester. I ERP-systemerne ved udtræk og evt. efterbehandling af indberetningsdata til de tre indberetningsområder. I den nye indberetnings-applikation, der anvendes til indlæsning, validering af indberetningsdata til myndighederne. Som alternativ til udtræk af indberetningsdata fra ERP-systemerne, kan data indberettes ved manuel indtastning i den nye indberetnings-applikation. I denne forbindelse skal der også tilbydes opslags og valideringsmuligheder. For de tre indberetningsområder vil løsningerne bestå af følgende elementer: Listesystemet: For online validering af et enkelt VAT-nummer, tilbyder VIES allerede i dag en XML-webservice, der kan anvendes direkte af indberetningsapplikationen og ERP-systemet. Ønskes validering af flere VAT-numre, f.eks. ved validering af et helt kunderegister, vil der blive tilbudt en batch-løsning, hvor virksomheden kan aflevere en datafil, med en liste over VAT-numre der ønskes valideret. Afleveringen kan enten ske direkte via en XML-webservice hos SKAT, eller som en fil der uploades til den nye indberetningsapplikation. Resultatet af valideringen kan returneres på en af de to måder, dvs enten via en XML-webservice eller som en datafil der downloades fra indberetnings-applikationen. Udenrigshandel med tjenester: Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over valide tjenestearter og landekoder. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til opslag og validering. IntraStat: Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over valide varekoder, transaktionsarter, supplerende enheder og landekoder. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til opslag og validering. Alternativt kan datafilen hentes via en XML webservice udbudt af DST. Via den nye indberetnings-applikation, tilbydes mulighed for at downloade en datafil med lister over ændringer i varekoder, transaktionsarter, supplerende enheder og landekoder i forhold til tidligere J.nr. LLP V01 Side 3

4 varekoder m.v. Denne datafil kan indlæses i ERP-systemet for anvendelse til kontrol og delvis automatisk opdatering af varekoder. Alternativt kan datafilen hentes via en XML webservice udbudt af DST Udveksling af informationer om fejl a) Formidlingen fra myndigheden til virksomheden af information om fundne absolutte og sandsynlige fejl, kan forbedres ved at overføre information til virksomheden i struktureret form via den nye indberetnings-applikation. Informationen skal udpege fejlene i virksomhedens indberetningsgrundlag ved hjælp af unik identifikation af indberetning og indberetningslinie og -felt. Virksomheden skal derved kunne rette direkte i indberetningsgrundlaget og fremsende korrektionen til myndigheden. b) Unik identifikation af indberetninger og de indeholdte indberetningslinier er en forudsætning for entydig kommunikation i forbindelse med formidling af informationer om fejl, jvnf ovenstående, samt entydig samkøring af modtagne korrektioner med tidligere indberetninger. Unik identifikation bør etableres så tidligt i dataflowet som muligt, dvs i ERP-systemet ved dannelsen af udtræksgrundlaget. c) Ved den konkrete implementering af løsningsforslaget er der behov for organisatoriske tiltag der kan medvirke til minimering af myndighedernes reaktionstid ved fundne fejl i indberetningerne. Afklaring af dette vil dog først ske i forbindelse med den egentlige kravspecifikation Indberetningsfrister Der er flere løsningsmuligheder for at advisere virksomhederne om deres indberetningsfrister. I dette løsnings-koncept peges der på muligheden for at indbygge adviserings-funktionalitet i den nye indberetnings-applikation. Adviseringen skulle kombineres med information om status for allerede foretagne indberetninger, således at virksomheden har et samlet overblik over dens tidligere og kommende indberetninger Sikkerhed Sikkerheden i den nye indberetningsløsning skal overholde sikkerhedsforskrifter og politikker defineret for statens IT-anvendelse, nævneværdigt DS484, henholdsvis specifikke forskrifter hos SKAT og Danmarks Statistik. I dette løsningsforslag anbefales anvendelse af digital signatur og/eller SKAT s TastSelv pinkodeløsning der begge lever op til DS Tekniske kommunikationsproblemer Eksisterende kommunikations-metoder for indberetning, særligt , erstattes af nye kommunikations-former. Som udgangspunkt vil der blive peget på XML web-services som foretrukken teknologi til system-til-system kommunikation. Dog peges der på en filbaseret integration i udvekslingen af data mellem ERP-systemerne og den nye indberetnings-applikation. Den nye indberetnings-applikation, kan fra en funktionel synsvinkel både være en traditionel windows-applikation eller en web-baseret applikation. Dog peger spørgsmålet om installation, vedligeholdelse og support af applikationen, på en web-baseret løsning. J.nr. LLP V01 Side 4

5 3. Arkitektur og komponenter i ny løsningsmodel Der har været arbejdet med to forskellige forslag til løsningsmodeller. Forskellen på de to løsningsmodeller drejer sig primært om placeringen af indberetnings-applikationen, dvs om det skal være en traditionel windowsapplikation installeret lokalt på en PC i virksomheden, eller en webapplikation, afviklet på en central web-server. Der er fordele og ulemper ved begge løsningsmodeller. Fra en funktionel synsvinkel er der ikke tungtvejende forskelle på de to implementeringsløsninger. En web-applikation betyder ofte længere svartider og en brugervenlighed der er knap så god som en traditionel windows-applikation. Til gengæld har en web-applikation en række fordele: Brugerne skal ikke bekymre sig om installation og vedligeholdelse, og virksomhedens brugere kan anvende applikationen fra enhver PC i virksomheden med internetadgang, samt arbejde med de samme fælles data. For myndighederne vil en web-applikation have den fordel at der ikke vil være behov for support til brugerne i forbindelse med installation og vedligeholdelse. Endvidere kan myndighederne i en support situation, anvende applikationen til at se de indberetningsdata som virksomheden arbejder med, inden den formelle indsendelse til myndighedernes modtagesystemer. Vi har derfor konkluderet at en web-applikation er mest velegnet til denne løsningsmodel. Løsningen er tænkt som en skalerbar og fleksibel model, der dels giver mulighed for at tage dele af løsningen i anvendelse og dels tilbyder flere indberetningsmuligheder. Løsningen giver således virksomhederne mulighed for at anvende løsningen på tre forskellige måder: 1. Indberetnings-applikationen kan anvendes til at indlæse færdige indberetnings-datafiler fra virksomhedens ERP-systemen. Indberetnings-applikationen anvendes således kun til at aflevere datafilerne til myndighederne. Denne anvendelse svarer til den eksisterende IDEP-løsning for IntraStat. 2. Indberetnings-applikationen anvendes til at indtaste indberetningsdata manuelt. Denne anvendelse svarer til de eksisterende blanketløsninger på Virk.dk 3. Virksomheden anvender ikke indberetnings-applikationen til indberetning, men anvender DST og SKAT s XML-webservices direkte integreret i egne løsninger for aflevering af indberetningsdata. Denne anvendelse svarer til de eksisterende FTP-løsninger. Løsningen kan således erstatte de eksisterende indberetningsløsninger; IDEP-applikationen, Blanketløsningen på Virk.dk og FTP-løsningen. Løsningsmodellen skitseret i figur A består af følgende komponenter: 1. XIS Modtagesystem i DST 1.1 XML Web Services for opslag og validering J.nr. LLP V01 Side 5

6 Webservices udbudt af Danmarks Statistik med funktionalitet der anvendes af indberetnings-applikationen (4) for opslag og validering af følgende data: Udenrigshandel med tjenester: Opslag og validering af Tjenesteart for varen (tjenesten) Opslag og validering af landekode for bestemmelsessted. IntraStat: Opslag og validering af Varekode for handelsvare Opslag og validering af Transaktionsart for handelsvare Opslag og validering af Supplerende enhed for handelsvare Disse XML webservices kan også anvendes af virksomheder der ønsker at hente opslagsdatafiler med tjenestearter og varekoder, som led i en systemtil-system integrationsløsning. 1.2 XML Web Services for advis og fejlinfo Webservices udbudt af Danmarks Statistik der kommunikerer med indberetnings-applikationen (4) for udveksling af informationer om advis og fejl. 1.3 XML Web Services for modtagelse af indberetninger Webservices udbudt af Danmarks Statistik for modtagelse af indberetninger fra indberetnings-applikationen (4). Disse XML webservices kan dog også anvendes af virksomhederne for indberetning direkte fra ERP-systemerne evt. som egenudviklede løsninger. 2.1 XML Web Services for modtagelse af indberetninger Webservices udbudt af SKAT for modtagelse af indberetninger fra indberetnings-applikationen (4). Disse XML webservices kan dog også anvendes af virksomhederne for indberetning direkte fra ERP-systemerne evt. som egenudviklede løsninger. 2.2 XML Web Services for advis og fejlinfo Webservices udbudt af SKAT der kommunikerer med indberetningsapplikationen (4) for udveksling af informationer om advis og fejl. 2.3 XML Web Services for opslag og validering Webservices udbudt af SKAT med funktionalitet der anvendes for validering (eksistens) af VAT-nummer og landekode for given samhandelspartner. For online validering af et enkelt VAT-nummer og given landekode, tilbyder VIES allerede i dag en XML-webservice, der kan anvendes direkte af indberetnings-applikationen og ERP-systemet. Denne webservice kan evt. også udbydes via SKAT. For validering af flere VAT-numre, f.eks. ved validering af et helt kunderegister, tilbydes en XML-webservice til batchvalidering. Denne webservice kan anvendes direkte fra virksomhedens ERP-system og resultatet kan tilsvarende afleveres direkte til virksomhedens system via en XML-webservice. Ønsker virksomheden ikke at anvende denne XML-webservice direkte kan man anvende indberentings-applikationen der tilbyder et brugerinterface med mulighed for manuel upload og download af datafiler med en liste over VAT-numre der ønskes valideret. Indberet- J.nr. LLP V01 Side 6

7 nings-applikationen integrerer med de nævnte XML-webservices for at aflevere og hente datafilerne til SKAT. 4 Indberetnings-applikation Applikation der i princippet fungerer som applikationen IDEP anvendt for nuværende IntraStat indberetninger. Applikationen er en web-applikation. Applikationen skal indeholde følgende funktionaliteter: a) Import af indberetningsdata fra ERP-systemerne eller andre egenudviklede systemer, via datafiler. b) Redigering af indberetningsdata, dels før en indberetning og dels i forbindelse med rettelse af fejlbehæftede data. c) Opslag og validering af data ved brug af de tilbudte XML-webservices for opslag og validering (1.1) fra DST og (2.3) fra SKAT. d) Lagring af indberetninger hos DST og SKAT via kald til XML-web-services i modtagesystemerne hos DST (1.3) og SKAT (2.1) e) Modtagelse af advisering om fejl i indberetningsdata ved hjælp af fejlinformationer fremsendt fra DST og SKAT via 1.2 og 2.2 f) Friststyring og advisering vedr. kommende indberetninger, samt statusinformationer vedr. manglende eller fejlbehæftede indberetninger. g) Dannelse af opslagsdatafiler med valide varekoder og tjenestearter. h) Import af datafil for batch-validering af VAT-numre. Vidersendelse af datafil via kald af XML-webservice hos SKAT. i) Advisering og export af datafil med resultatet af batchvalidering af VATnumre. Anvendelse af XML-webservices hos SKAT for hentning af resultatfil. 5. Filfolder Data udveksles mellem ERP-systemet (6) og indberetnings-applikationen (4) i filer der placeres i en filfolder der kan tilgås fra begge applikationer. Opslagsdatafiler (5.1) med varekoder og tjeneste-arter stilles til rådighed for ERP-systemet. Ligeledes udveksles data til brug for VAT-no. masseverifikation via filer. Filer med indberetnings-data (5.2) produceres i ERP-systemet (6) og indlæses i indberetnings-applikationen (4). Informationer om fundne fejl sendes som filer (5.3) fra indberetnings-applikationen (4) til ERPsystemet (6). 6. ERP-applikationen Har følgende hovedelementer i denne løsning: 6.1, 6.2 og 6.3 Udtræk til Listesystem, UHT og IntraStat Funktionalitet for udtræk af indberetningsdata for de tre indberetningsområder I forbindelse med udtræk af data skal der gennemføres validering af VATno., Varekode, Tjenesteart og Supplerende enhed ved hjælp af de tilbudte opslagsdatafiler (5.1) fra DST og SKAT. Indberetningsdata skal indeholde unikke nøgler, således at det er muligt at identificere indberetninger og de enkelte indberetningslinier unikt. I forbindelse med udtræk af data skal der gennemføres validering af data ved hjælp af de tilbudte opslagsdatafiler (5.1) fra DST og SKAT. 6.4 Fakturerering Oprettelse og postering af købs og salgsfakturaer. J.nr. LLP V01 Side 7

8 6.5 Stamdata oprettelse Oprettelse af stamdata for samhandelspartnere samt varer og tjenesteydelser. ERP-systemet kan gøre brug af de tilbudte opslagsdatafiler, således at opslag og validering integreres som en del af funktionaliteten ved oprettelse og redigering af opslagsdata. For validering af et enkelt VAT-nummer kan ERP-systemet gøre brug af den tilbudte XML-webservice. For validering af flere VAT-numre kan ERP-systemet gøre brug af manuel upload til indberetnings-applikatioen med datafil der ønskes valideret, eller kalde den tilbudte XML-webservice direkte. J.nr. LLP V01 Side 8

9 Løsningsarkitektur og komponenter DST SKAT (1) XIS (2) ENS (1.1) XWS: Varekode + Tjenesteart (1.2) XWS: Advis + fejlinfo (1.3) XWS: IntraStat + UHT modtagelse (2.1) eservice XWS: Liste modtagelse (2.2) XWS: Advis + fejlinfo (2.3) XWS: VAT-no +Lande koder Virk.dk (4) Indberetnings-applikation Advisering, Redigering, Validering, Godkendelse, Fejlinfo, Fejlrettelse Virksomhed (5) Filfolder (5.1) (5.2) Varekode fil IntraStat Tjenesteart fil fil VATno fil UHT fil Liste fil (5.3) Fejlinfo fil (6) ERP (6.1) IntraStat Udtræk (6.2) UHT Udtræk (6.3) Liste Udtræk (6.4) Fakturering (6.5) Stamdata oprettelse med opslag og validering for VATno., Varekode, Tjenesteart, Supplerende enhed Figur A. Skitse til løsningsarkitektur og komponenter J.nr. LLP V01 Side 9

10 4. Indberetnings-applikationen Indberetnings-applikationen er kendetegnet ved følgende funktioner: Konfiguration af brugerstamdata, vedr. kontaktpersoner i virksomheden. Tildeling af rettigheder til 3 -part (f.eks. revisor) for indberetning på virksomhedens vegne. Import/upload af datafiler med indberetningsdata for hvert af de tre indberetningsområder: Listesystemet, Udenrigshandel med tjenester og IntraStat. Manuel indtastning af indberetningsdata. Redigering af importerede eller tidligere indtastede indberetninger. Mulighed for opslag og validering under oprettelse og redigering af indberetninger. Anvendelse af XML webservices eksponeret af DST for at hente aktuelle varekoder og tjenestearter. Anvendelse af XML webservices hos SKAT eller VIES for at validere enkelte VAT-numre. Håndtering af delindberetninger. Der kan importeres og/eller oprettes manuelle delindberetninger flere gange inden for samme indberetningsperiode. Aggregering af delindberetninger. Applikationen kan foretage en aggregering af delindberetninger inden for en given periode og samle data som en komplet periodeindberetning. Godkendelse af indberetninger til myndighederne. Virksomheden kan foretage en formel godkendelse af komplette periodeindberetninger til myndighederne Modtagelse af korrigerede data fra myndighederne. Modtagelse af advisering om fejl i indberetningsdata ved hjælp af fejlinformationer fremsendt fra DST og SKAT. Lister over alle tidligere indberetninger med statusinformation om indsendelse, godkendelse og evt. fundne fejl. Friststyring og advisering vedr. kommende indberetninger, samt status-informationer vedr. manglende eller fejlbehæftede indberetninger der skal rettes. Dannelse af opslagsdatafiler med henholdsvis valide varekoder og tjenestearter. Import af datafil for batch-validering af VAT-numre. Advisering og export af datafil med resultatet af batchvalidering af VAT-numre. Applikationens funktioner er beskrevet nærmere i de følgende afsnit Generelle og ikke funktionelle krav Indberetnings-applikationen implementeres som en web-applikation på en web-portal. I dette løsningskoncept antages at den valgte web-portal stiller funktionalitet vedr. bruger-kontrol til rådighed for indberetningsapplikationen. Dette er f.eks. tilfældet med Virk.dk, der indeholder et User Management System (UMS), hvor der både tilbydes digital-signatur og en simplere brugernavn/password løsning. Indberetnings-applikationen giver mulighed for at indlæse eller indtaste indberetningsdata og arbejde med disse i applikationen, inden man formelt godkender disse data overfor myndighederne. J.nr. LLP V01 Side 10

11 Applikationen antages at arbejde on-line via XML web-services op mod modtage-systemerne, dvs for DST s vedkommende lagre sine data direkte i XIS og for SKAT s vedkommende direkte i Listesystemets database. Det har været overvejet at lagre data i en lokal database for indberetningsapplikationen på den platform den implementeres (Virk.dk). Derved ville man i højere grad kunne genanvende den nuværende IDEP-applikation som basis for indberetnings-applikationen og derved reducere etableringsomkostningerne. Det vurderes imidlertid at en lokal database der fungerer som såkaldt interims-database for data, vil kræve en synkroniserings-mekanisme med modtage-systemerne som kan være problematisk, jvnf. SKAT s erfaringer med den nuværende TastSelv løsning til Listesystemet. En sådan løsning er derfor fravalgt. Delindberetninger Indberetnings-applikationen skal give mulighed for delindberetninger efter principperne beskrevet i vedlagte bilag. Listesystemet hos SKAT vil i forbindelse med SKAT s VIES2 projekt, blive ændret således at det kan håndtere delindberetninger på månedsbasis. IntraStat hos DST kan allerede i dag håndtere delindberetninger. Systemet for Udenrigshandel med tjenester ændres ikke. I praksis vil der blive mulighed for aflevering af indberetninger på månedsbasis. Af hensyn til udenrigshandel med tjenester skal og af hensyn til afstemning Dette har følgende konsekvenser i løsningen: Indberetnings-applikationen skal arbejde med en måned som angivelsesperiode for alle tre indberetningsområder Indenfor en periode (én måned) kan der opsamles data løbende, men virksomheden skal eksplicit angive (ved udførelse af en godkendelses-funktion i indberetnings-applikationen), hvornår de indsamlede data betragtes som en endelig indberetning for den angivne periode. Dette skal også medvirke til at fastholde virksomhedens ansvar for overholdelse af tidsfrister og aflevering af komplette indberetninger. Data indenfor en periode skal være aggregerede indenfor den angivne periode. J.nr. LLP V01 Side 11

12 Bilag A: 5. Håndtering af løbende indberetninger Baggrund Etableringen af en integreret indberetningsløsning forudsætter, at systemet skal kunne håndtere løbende indberetninger (delindberetninger). Løbende indberetninger er indberetninger der vedrører samme periode, men hvor de enkelte dele af indberetningen indberettes på forskellige tidspunkter. Indberetning til Intrastat kan i dag foretages løbende, hvilket gør det muligt for de indberettende virksomheder at indberette dele af den fulde indberetning på forskellige tidspunkter. Dette gør det muligt for at registrere og indsende de enkelte fakturaer når de ønsker det. Ved indsendelsesfristens udløb sammensætter Danmarks Statistik de enkelte dele af indberetningen til den fulde virksomhedsindberetning for den pågældende periode. Dette betyder, at en virksomheds indberetning for en bestemt måned kan være sammensat af mange identiske varelinier. Ved indberetning til Intrastat er der altså ingen begrænsninger i forhold til løbende indberetninger. Listesystemet kan på nuværende tidspunkt ikke håndtere løbende indberetninger. Virksomhederne kan indberette én gang for hver periode (kvartal), hvorefter tilføjelser eller rettelser kun er mulig ved at genåbne, korrigere og genindsende den første indberetning. Den nye indberetning erstatter herefter hele den første indberetning. Herudover er det en begrænsning i Listesystemet, at de enkelte varemodtagere kun kan angives én gang i hver indberetning. Dette nødvendiggør, at virksomhederne aggregerer oplysningerne for de enkelte varemodtagere inden der indberetningen foretages. Efter den planlagte omlægning af Listesystemet vil det også være muligt at foretage løbende indberetninger hertil, og indberetning hertil bør derfor på sigt ikke give anledning til problemer. Udenrigshandel med tjenester kan som Listesystemet heller ikke håndtere løbende indberetninger. De enkelte virksomheder kan indberette én gang for hver periode, hvorefter der kun kan foretages ændringer ved at genindsende en ny indberetning, der erstatter hele den foregående indberetning. Udenrigshandel med tjenester har ingen ønsker om at kunne håndtere løbende indberetninger. Etableringen af en integreret indberetningsløsning forudsætter derfor, en bestemt håndtering af data, inden de overføres til myndighedernes eksisterende datamodtagelsessystemer. Løsningsforslag Begrænsningen i forhold til håndteringen af løbende indberetninger er, at virksomhederne ønsker at kunne registrere og indsende oplysninger løbende, hvilket giver anledning til problemer ved datamodtagelsen. I datamodtagelsessystemerne er det uklart, om de enkelte dele af indberetningen er rettelser, erstatninger eller tilføjelser til tidligere indberetninger. Hvis der skal etableres en løsning, uden at der skal foretages ændringer i brugernes adfærd eller i datamodtagelsessystemerne, er det nødvendigt, at der sker en forbehandling af data i den integrerede indberetningsløsning, inden oplysningerne indsendes. J.nr. LLP V01 Side 12

13 I relation til virksomhederne betyder dette, at behandlingen af de enkelte fakturaer skal kunnen gennemføres og afsluttes løbende. Det må derimod være mindre væsentligt for virksomhederne, hvorvidt oplysningerne også videresendes til myndighederne løbende, eller om oplysningerne opsamles og aggregeres, så der kun foretages én indberetning pr. periode. I relation til datamodtagelsen skal det samtidig sikres, at der kun modtages én indberetning pr. virksomhed pr. indberetningsperiode. Hvis indberettes flere gange, skal det sikres, at den seneste indberetning indeholder hele periodens indberetninger, da denne indberetning erstatter alle tidligere indberetninger i den pågældende periode. For myndighederne vil dette betyde, at der modtages indberetninger løbende, men at den seneste indberetning altid er dækkende for hele perioden. I praksis er det derfor tilstrækkeligt at anvende den version af oplysningerne, der er tilgængelige ved indberetningsfristens udløb. En integreret indberetningsløsning der tilgodeser både virksomhedernes og myndighedernes behov i relation til løbende indberetninger, kan derfor etableres, hvis det sikres, at den seneste indberetning altid omfatter hele den pågældende periode. Herudover skal det sikres, at de oplysninger der indsendes også overholder de øvrige krav til indberetningen, herunder, at der til Listesystemet kun kan angives en linie pr. varemodtager. Hvis systemet skal kunne håndtere løbende indberetninger er det derfor nødvendigt, at de oplysninger der skal indberettes bliver aggregeret før de indsendes En mulighed der vil tilgodese dette er en arkivfunktion, der indeholder den seneste indberetning for alle perioder. Hvis virksomheden tilføjer oplysninger for en bestemt periode, skal disse oplysninger indberettes på normal vis sammen med arkivoplysningerne for den samme periode. Rettelser til tidligere indberetninger kan foretages ved at genåbne arkivet, rette oplysningerne og genindsende indberetningen. I henhold til denne løsningsmodel skal håndteringen af løbende indberetninger foregå i 4 trin: 1. Fakturering og registrering af grundoplysninger 2. Aggregering af indberetninger så identiske linier i indberetningen undgås 3. Arkivering af den gældende indberetning 4. Modtagelse af den endelige indberetning Den løbende fakturering skal som hidtil foregå i de enkelte virksomheder, mens den endelige datamodtagelse skal ligge hos myndighederne. Aggregering og arkivering kan placeres både internt og eksternt i forhold til virksomhederne og myndighederne, ligesom rækkefølgen af de to trin bør være mindre væsentlig for en integreret indberetningsløsning. Løsningsmodellen er skitseret i figur 1. J.nr. LLP V01 Side 13

14 Håndtering af løbende indberetninger rettelser Figur 1 Fakturering Aggregering Arkivering Modtagelse 1. delindberetning A A A A Rettelse A A A A A A + B 2. delindberetning B B A + B A + B A + B + C 3. delindberetning C C A + B + C Alternativt løsningsforslag Et alternativt løsningsforslag vil være, at lade en unik identifikation af de enkelte linier i indberetningerne styre, om linierne i de enkelte delindberetninger er tilføjelser, erstatninger eller supplementer. Denne løsning vil dog kræve en ændring i håndteringen af data i myndighedernes systemer, og derfor en ændring i datamodtagelsessystemerne. J.nr. LLP V01 Side 14

15 Bilag B 6. Ensretning af indsendelsesfrist Praksis i dag Intrastat indberettes af alle virksomheder månedligt, senest den 10. hverdag efter referencemånedens udgang. Udenrigshandel med tjenester indberettes enten månedligt eller kvartalsvist, men altid senest den 10. hverdag efter referencemånedens udgang. Listeoplysningerne indberettes altid kvartalsvist, men indsendelsesfristen afhænger af, om virksomheden angiver moms månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Indsendelsesfristerne for virksomheder med månedlig momsafregning er 25 dage, 1 måned og 10 dage for virksomheder der afregner kvartalsvist og 2 måneder og 1 dag for virksomheder der afregner halvårligt. I praksis betyder dette, at der først vil være indberettet oplysninger til Listesystemet for alle virksomheder efter 2 måneder og 1 dag. Mulighed for ensretning De lange indsendelsesfrister for virksomheder der ikke afregner moms månedligt betyder, at det ikke er muligt at ensrette indsendelsesfristerne ved at udskyde fristerne for Intrastat og Udenrigshandel med tjenester. Det vil derimod være muligt at ensrette indsendelsesfristerne ved at fremrykke indsendelsen af Listeoplysninger, så alle oplysninger indsendes den 10. hverdag efter referencemåneden. Hvis alle indberetninger foretages den 10. hverdag efter referencemåneden, vil det for Listesystemet have konsekvenser på to områder: behandling af oplysninger skal kunne foretages månedligt indsendelsen af de kvartalsvise oplysninger vil blive fremrykket ca. 10 dage Praktisk tilgang Da Listesystemet på nuværende tidspunkt kun tillader én indberetning pr. virksomhed pr. kvartal, vil dette i praksis betyde, at en integreret indberetningsløsning skal sikre, at de månedlige oplysninger opsamles i en pulje, der ved kvartalets afslutning bliver aggregeret til én indberetning. I de ca. 10 dage som indberetningen er blevet fremrykket, kan der forekomme posteringer som normalt ville være medtaget, mens som ikke kommer med fordi indberetningen er fremrykket. Disse posteringer kan medtages ved at foretage en ekstra indberetning den 25., hvilket dog ikke er hensigten med en integreret løsning. I stedet kan posteringerne medtages i en efterangivelse, der automatisk bliver afsendt sammen med indberetningen den 10. hverdag den efterfølgende måned. Efterangivelsen skal indsendes sammen med den oprindelige indberetning, så der fortsat kun indsendes én fil pr. måned. J.nr. LLP V01 Side 15

16 For virksomheder der afregner moms månedligt, vil det i praksis betyde, at efterangivelsen bliver indsendt ca. 20 dage for sent. Alle virksomheder vil dog have indberettet oplysninger til Listesystemet i god tid inden for den overordnede frist på 2. måneder og 1. dag. Sammenhængen mellem indberetningsmåneden og de perioder der indberettes for er illustreret i figur 1. Indberetning af 1. kvartal fordelt på indberetningsmåned Figur 1 Indberetningsmåned Intrastat og UHT Listesystemet Februar Januar Marts Februar April Marts Indberetning, 1. kvartal Maj April Efterangivelse, 1. kvartal Juni Maj Efterangivelse, 1. kvartal Juli Juni Efterangivelse, 1. kvartal Indberetning, 2. kvartal Hvis indberetningen til Listesystemet følger indberetningsfristerne for Intrastat og Udenrigshandel med tjenester, vil den kvartalsvise indberetning samt 1. efterangivelse være indberettet til SKAT inden for den overordnede frist på 2 måneder og 1 dag. Efterfølgende efterangivelser kan medtages i det omfang de ønskes. Herudover kan det overvejes, om indberetning den 10. ikke i et vist omfang vil være i overensstemmelse med den praksis der faktisk anvendes i dag i virksomhederne. Løbende indberetninger Efterangivelser til Listesystemet skal håndteres som løbende indberetninger, så der i praksis kun modtages én indberetning pr. virksomhed pr. periode der indberettes for. Dette er illustreret i figur 2. J.nr. LLP V01 Side 16

17 Håndtering af indberetning og efterangivelser for 1. kvartal Figur 2 Fakturering Aggregering Arkivering Modtagelse Indberetning (A) A A A A 1. efterangivelse (B) B A B A + B A + B 2. efterangivelse (C) C A + B C A + B + C A + B + C J.nr. LLP V01 Side 17

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Fra papir til digitalisering

Fra papir til digitalisering 11000 10101001011 11000 Fra papir til digitalisering Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk 10101001011 11000 11000 Dokumentfangst

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10

Forord... 1. Formål... 2. Beskrivelse af ØSC Lønportalen... 3. Vejledning til ØSC Lønportalen... 5. Brugeradministration... 10 ØSC Lønportalen 12. august 2015 ØSC Løn/MRH Forord Oversendelsen af lønordrer fra kunderne til ØSC Løn sker via en blanketløsning, hvor de forskellige blankettyper kan tilgås. Adgangen til blanketløsningen

Læs mere

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter

Professionel focus på IT til revisorer. Digitale årsrapporter fakta og myter Professionel focus på IT til revisorer Digitale årsrapporter fakta og myter Program Hvad er XBRL? Hvad er et digitalt regnskab? Metoder / muligheder Hyppige spørgsmål Hvad er XBRL? XBRL er ikke et særligt

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Computopic SMS Gateways

Computopic SMS Gateways .dk Computopic SMS Gateways Computopic tilbyder SMS Gateways til organisationer, virksomheder, foreninger og institutioner der ønsker at optimere den interne eller eksterne kommunikation via SMS. Hver

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K

Ringetoneaftale. Aftalens parter. På den ene side. Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K Ringetoneaftale Aftalens parter På den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V herefter benævnt Koda/NCB og

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA

FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010. Velkomst. Keith Fobian DANA FACILIA a-kasse seminar 22. september 2010 Velkomst Keith Fobian DANA 1 FACILIA a-kasse seminar 22.september 2010 - program Tidsplan Emne Init. 12.00 12.30 Sandwich 12.30 12.35 Velkomst KF 12.35 12.50

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Nyheder i version 3.x (siden 2.x)

Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Generelle ændringer: Vista kompatibel 64bit kompatibel Nyt grafisk layout Nemmere installationsprogram Beregning af den hurtigste vej fra forrige stop til den fanger log

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til administratorer. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til administratorer Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Indførelsen af Ibistic-løsningen er en af de mest vellykkede itprojekter, vi har gennemført. Vi var nødt til at indføre systemet

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere