1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse"

Transkript

1 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup

2 Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0 Baggrundsoplysninger: Kønsfordeling - Er du? Aldersfordeling - Hvad er din alder? I hvilket postnummerområde har du bopæl på nuværende tidspunkt? Din nuværende arbejdssituation? Har du fået arbejde indenfor ergoterapi? I hvilket geografiske område har du arbejde? Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Hvad var efter din mening medvirkende årsag til, at du fik jobbet? Hvor mange ansættelser har du haft siden du blev færdiguddannet som ergoterapeut? Hvad er din nuværende arbejdssituation? Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor ergoterapiområdet? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvor mange ansøgninger har du sendt? Hvad har efter din mening været afgørende for, at du ikke har fået nogen af de job, du har søgt? Er der noget du mener ergoterapeutuddannelsen kan gøre for at forbedre dine muligheder for job? Uddannelsens krav: Mener du i dag at kravene på uddannelsen var for små, passende eller forhøje i forhold til de arbejdsopgaver du skal løse i dag? Uddyb hvordan du mener kravene har været for store eller små Kompetencer som ergoterapeut: Mener du der er overensstemmelse mellem de kompetencer du har lært på uddannelsen og de krav til kompetencer der er til dine arbejdsopgaver som ergoterapeut? Som helhedsbetragtning - hvor kompetent har du oplevet dig som ergoterapeut? I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer?... 34

3 4.5 Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Afsluttende bemærkninger

4 1.0 Baggrundsoplysninger: 1.1 Kønsfordeling - Er du? Kønsfordeling - Er du? Abs. Mand 3 25 Kvinde 9 75 Ubesvaret 0 0 Basis 12 Kønsfordeling - Er du? 25 Mand Kvinde 75

5 1.2 Aldersfordeling - Hvad er din alder? Aldersfordeling - Hvad er din alder? Abs over Ubesvaret 0 0 Basis 12 Aldersfordeling - Hvad er din alder? over 50 67

6 1.3 I hvilket postnummerområde har du bopæl på nuværende tidspunkt? I hvilket postnummerområde har du bopæl på nuværende tidspunkt? Svar odense sø 5000 Odense C Augustenborg, Augustenborg Sygehus Jeg bor i 5000 Odense C, samme adresse som jeg har boet de sidste 3 år Odense C

7 2.0 Din nuværende arbejdssituation? 2.1 Har du fået arbejde indenfor ergoterapi? Har du fået arbejde indenfor Abs. ergoterapi? Ja Nej 1 8 Ubesvaret 0 0 Basis 12 Har du fået arbejde indenfor ergoterapi? 8 Ja Nej 92

8 2.2 I hvilket geografiske område har du arbejde? I hvilket geografiske område har du Abs. arbejde? Fyn 8 73 Sjælland 1 9 Sønderjylland 2 18 Midtjylland 0 0 Nordjylland 0 0 Andet sted: 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 11 I hvilket geografiske område har du arbejde? Fyn Sjælland Sønderjylland Midtjylland Nordjylland Andet sted: 73

9 Psykiatri Socialpsykiatiren Somatiske Børn Sagsbehandling Træning - vedligeholdende/genopt ræning Rehabilitering Hjælpemidler Undervisning Andet: 2.3 Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Indenfor hvilket arbejdsfelt er du Abs. ansat? Psykiatri 2 18 Socialpsykiatiren 3 27 Somatiske 5 45 Børn 0 0 Sagsbehandling 0 0 Træning vedligeholdende/genoptræning Rehabilitering 5 45 Hjælpemidler 1 9 Undervisning 1 9 Andet: 1 9 Ubesvaret 0 0 Basis 11 Lodret procentberegning Spørgsmålstype: Gerne flere svar Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat? Svar Arbejder i et vikariat på et bo-og rehabiliteringscenter for senhjerneskadede Indenfor hvilket arbejdsfelt er du ansat?

10 2.4 Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Hvornår indgik du en egentlig aftale om Abs. ansættelsen? Under uddannelsen 3 27 Umiddelbart efter uddannelsen 6 55 Andet: 2 18 Ubesvaret 0 0 Basis 11 Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Svar Har arbejdet flere steder efter endt udannelse, har ingen ledigheds periode haft endnu. Men fik mit første job mens jeg skrev BA. Har haft 2 vikariater tidligere.. Hvornår indgik du en egentlig aftale om ansættelsen? Under uddannelsen Umiddelbart efter uddannelsen Andet: 55

11 2.5 Hvad var efter din mening medvirkende årsag til, at du fik jobbet? Hvad var efter din mening medvirkende årsag til, at du fik jobbet? Svar At jeg brændte meget for jobbet og min tilgang til beboerne (som jeg har med fra ergoterapeut uddanelsen) At jeg er mand og var meget motiveret for at få et job (fremgik af ansøgning og jobsamtale) At det er lige det område jeg var interesseret i. At jeg kunne overbevise dem om at det netop var mig de manglede Jeg havde været i praktik, så de kendte mig. Og da de pludselig stod og manglede en, ringede de til mig. Jeg havde sendt en ansøgning på et job dernede, men der havde endnu ikke været ansøgningsfrist da de ringede. Jeg var uddannet eroterapeut og jeg havde en baggrund som assistent pga. det er ældre jeg træner med. Det var en klar fordel at jeg er mand, da det stadig er en mangel inden for socialpsykiatrien. Erfaring inden for faget Psykiatri, godt forberedt til jobinterviewet, få ansøger. Jeg tror de kunne mærke, at de var et arbejdsområde, jeg brændte for. Det var i hvert fald medvirkende årsag. Personlige kompetencer og en alsidig faglig erfaring min gode ansøgning. at jeg havde flere uddannelse og min viden om klientcentereret

12 2.6 Hvor mange ansættelser har du haft siden du blev færdiguddannet som ergoterapeut? Hvor mange ansættelser har du haft siden du blev færdiguddannet som ergoterapeut? Abs eller derover 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 11 Hvor mange ansættelser har du haft siden du blev færdiguddannet som ergoterapeut? eller derover

13 2.7 Hvad er din nuværende arbejdssituation? Hvad er din nuværende Abs. arbejdssituation? Jeg er ledig 0 0 Jeg har orlov 0 0 Jeg har fået job indenfor andet 0 0 fagområde Jeg har barselorlov 0 0 Andet: Ubesvaret 0 0 Basis 1 Hvad er din nuværende arbejdssituation? Svar Jeg er igang med den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse på SDU. Hvad er din nuværende arbejdssituation? Jeg er ledig Jeg har orlov Jeg har fået job indenfor andet fagområde Jeg har barselorlov Andet: 100

14 2.8 Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor ergoterapiområdet? Har du søgt eller er du i gang med at Abs. søge arbejde indenfor ergoterapiområdet? Ja Nej 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 1 Har du søgt eller er du i gang med at søge arbejde indenfor ergoterapiområdet? 0 Ja Nej 100

15 2.9 Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt arbejde? Hvis nej, hvorfor har du ikke søgt Abs. arbejde? Jeg ønsker ikke at bruge min 0 0 uddannelse Jeg ønsker en sabbat periode 0 0 Jeg vil påbegynde videreuddannelse 0 0 Jeg vil påbegynde anden uddannelse 0 0 Andet: 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 0

16 2.10 Hvor har du søgt arbejde? Hvor har du søgt arbejde? Abs. Fyn Sjælland 0 0 Sønderjylland 0 0 Nordjylland 0 0 Midtjylland 0 0 Andet: 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis Hvor har du søgt arbejde? Fyn Sjælland Sønderjylland Nordjylland Midtjylland Andet:

17 Jeg var i klinisk undervisning det pågældende sted Det ligger i nærheden af min bopæl Jeg er interesseret i arbejdsområdet Jeg kender nogen der arbejder indenfor området Jeg har været vikar indenfor området Andet: 2.11 Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde? Hvad er afgørende for, hvor du søger Abs. arbejde? Jeg var i klinisk undervisning det 0 0 pågældende sted Det ligger i nærheden af min bopæl Jeg er interesseret i arbejdsområdet 0 0 Jeg kender nogen der arbejder indenfor 0 0 området Jeg har været vikar indenfor området 0 0 Andet: 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis Hvad er afgørende for, hvor du søger arbejde?

18 2.12 Hvor mange ansøgninger har du sendt? Hvor mange ansøgninger har du sendt? Abs og derover 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 1 Hvor mange ansøgninger har du sendt? og derover 100

19 jeg tror jeg er overkvalificeret til de job jeg har søgt jeg har ikke de rette kompetencer til jobbet jeg mener de andre havde flere kompetencer end mig jeg er ikke god til at skrive ansøgninger jeg klarer mig sjældent godt ved de personlige samtaler Andet: 2.13 Hvad har efter din mening været afgørende for, at du ikke har fået nogen af de job, du har søgt? Hvad har efter din mening været Abs. afgørende for, at du ikke har fået nogen af de job, du har søgt? jeg tror jeg er overkvalificeret til de job 0 0 jeg har søgt jeg har ikke de rette kompetencer til jobbet jeg mener de andre havde flere 0 0 kompetencer end mig jeg er ikke god til at skrive ansøgninger 0 0 jeg klarer mig sjældent godt ved de 0 0 personlige samtaler Andet: 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 1 Lodret procentberegning Spørgsmålstype: Gerne flere svar Hvad har efter din mening været afgørende for, at du ikke har fået nogen af de job, du har søgt?

20 2.14 Er der noget du mener ergoterapeutuddannelsen kan gøre for at forbedre dine muligheder for job? Er der noget du mener ergoterapeutuddannelsen kan gøre for at forbedre dine muligheder for job? Svar Nej det synes jeg ikke. Men jeg synes at det er ærgerligt at man ikke kan læse videre på universitet uden at man skal tage et suppleringskursus. Vi bliver trods alt uddannet som bachelorer, så synes det er irriterende at universitetet ikke anerkender vores bacheloruddannelse.

21 3.0 Uddannelsens krav: 3.1 Mener du i dag at kravene på uddannelsen var for små, passende eller forhøje i forhold til de arbejdsopgaver du skal løse i dag? Mener du i dag at kravene på Abs. uddannelsen var for små, passende eller forhøje i forhold til de arbejdsopgaver du skal løse i dag? Alt for små 0 0 For små 4 33 Tilpas 7 59 For høje 1 8 Alt for høje 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 12 Mener du i dag at kravene på uddannelsen var for små, passende eller forhøje i forhold til de arbejdsopgaver du skal løse i dag? Alt for små For små Tilpas For høje Alt for høje 59

22 3.2 Uddyb hvordan du mener kravene har været for store eller små. Uddyb hvordan du mener kravene har været for store eller små. Svar Jeg synes at vi burde klædes bedre på til det virkelige arbejdsliv, dette i form af noget mere klinisk undervisning gennem uddannelsen. Der var en masse teori på skolen, som jeg ikke har brugt siden. Det er en enorm omvæltning at gå fra den teoribaserede uddannelse til den praktiske/problemløsende dagligdag som ergoterapeut. Har stort ansvar på arbejdet som eneste ergoterapeut på afd. Kravene til psykiatri forløbet kunne nemt have været mere krævende da jeg ikke synes det stemmer overens med det efterfølgende job. Synes der skulle sættes mere focus på udenadslære iforhold til hjernens opbygning og den anatomiske del. for lidt praktik

23 4.0 Kompetencer som ergoterapeut: 4.1 Mener du der er overensstemmelse mellem de kompetencer du har lært på uddannelsen og de krav til kompetencer der er til dine arbejdsopgaver som ergoterapeut? Mener du der er overensstemmelse Abs. mellem de kompetencer du har lært på uddannelsen og de krav til kompetencer der er til dine arbejdsopgaver som ergoterapeut? God overensstemmelse 2 17 Nogen overensstemmelse Ringe overensstemmelse 0 0 Meget ringe overensstemmelse 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 12 Mener du der er overensstemmelse mellem de kompetencer du har lært på uddannelsen og de krav til kompetencer der er til dine arbejdsopgaver som ergoterapeut? God overensstemmelse Nogen overensstemmelse Ringe overensstemmelse Meget ringe overensstemmelse 83

24 4.2 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent har du oplevet dig som ergoterapeut? Som helhedsbetragtning - hvor Abs. kompetent har du oplevet dig som ergoterapeut? Ikke kompetent 0 0 Mindre kompetent 3 25 kompetent 8 67 Meget kompetent 1 8 Ubesvaret 0 0 Basis 12 Som helhedsbetragtning - hvor kompetent har du oplevet dig som ergoterapeut? Ikke kompetent Mindre kompetent kompetent Meget kompetent 67

25 4.3 I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har opnået nedenstående personlige og faglige kompetencer? Jeg kan udvise situationsfornemmels e (f.eks. ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg m.v.) Jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor ergoterapi Abs. Pct. I mindre gard Abs. I nogen grad Abs Abs I meget høj grad Abs Ubs. Abs. Pct. Basi s Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhæng e indenfor ergoterapi Jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor ergoterapi Jeg kan selvstændigt planlægge og udføre ergoterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse Jeg kan målrette den ergoterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet. Jeg kan anvende den indlærte teori i forhold til ergoterapeutiske ansvarsområder. Jeg kan udføre opgaver af kompleks art

26 Jeg kan begrunde mine faglige handlinger og løsninger. Jeg kan evaluere eget ergoterapeutiske arbejde Jeg kan dokumentere virkningen af ergoterapi Hvis nødvendigt, er jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads. (herunder projektarbejde Jeg kan analysere videnskabelige undersøgelser Jeg kan søge ny viden via databaser

27 ...Jeg kan udvise situationsfornemmelse (f.eks. ved kontakt, krav, vurdering af behov, hjemmebesøg m.v.) I mindre gard I nogen grad I meget høj grad...jeg kan arbejde selvstændigt med opgaver indenfor ergoterapi I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 59

28 ...Jeg kan indgå i nye arbejdssammenhænge indenfor ergoterapi I mindre gard I nogen grad I meget høj grad...jeg er i stand til at reflektere over faglige emner indenfor ergoterapi I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 42

29 ...Jeg kan selvstændigt planlægge og udføre ergoterapeutisk intervention som muliggør meningsfuld aktivitet og deltagelse I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 42...Jeg kan målrette den ergoterapeutiske intervention til forskellige befolkningsgrupper i samfundet I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 75

30 ...Jeg kan anvende den indlærte teori i forhold til ergoterapeutiske ansvarsområder I mindre gard I nogen grad I meget høj grad...jeg kan udføre opgaver af kompleks art I mindre gard I nogen grad I meget høj grad

31 ..Jeg kan begrunde mine faglige handlinger og løsninger I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 50...Jeg kan evaluere eget ergoterapeutiske arbejde I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 42

32 ...Jeg kan dokumentere virkningen af ergoterapi I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 42...Hvis nødvendigt, er jeg i stand til at indgå i forsknings- og udviklingsarbejde på min fremtidige arbejdsplads. (herunder projektarbejde I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 41

33 ...Jeg kan analysere videnskabelige undersøgelser I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 59...Jeg kan søge ny viden via databaser I mindre gard I nogen grad I meget høj grad 42

34 4.4 I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? I hvor høj grad mener du, at du som ergoterapeut har nedenstående samarbejds- og formidlings kompetencer? Jeg kan, i samarbejde med klienter/pt løse og forebygge aktivitetsproblemer. Jeg er god til at kommunikere med klienter/pt. Jeg kan indgå kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper Jeg kan skriftligt formidle ergoterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere Jeg kan mundtligt formidle ergoterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere. I meget I nogen I mindre Ubs. høj grad grad grad Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Abs. Basis

35 ...Jeg kan, i samarbejde med klienter/pt løse og forebygge aktivitetsproblemer I meget høj grad I nogen grad I mindre grad 58...Jeg er god til at kommunikere med klienter/pt I meget høj grad I nogen grad I mindre grad

36 ...Jeg kan indgå kan indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper I meget høj grad I nogen grad I mindre grad 42...Jeg kan skriftligt formidle ergoterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere I meget høj grad I nogen grad I mindre grad 67

37 ...Jeg kan mundtligt formidle ergoterapeutisk arbejde til andre samarbejdspartnere I meget høj grad I nogen grad I mindre grad 42

38 4.5 Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? Har du opnået kompetencer igennem Abs. uddannelsen, som gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? 0 0 I mindre grad 1 8 I nogen grad I meget høj grad 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 12 Har du opnået kompetencer igennem uddannelsen, som gør dig egnet til at starte på en videreuddannelse? I mindre grad I nogen grad I meget høj grad

39 4.6 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår Har du overvejelser om at tage en Abs. videregående uddannelse og i givet fald hvornår Ja, indenfor et år 1 8 Ja, indenfor 2-5år 3 25 Ja, men ikke hvornår 8 67 Nej 0 0 Ubesvaret 0 0 Basis 12 Har du overvejelser om at tage en videregående uddannelse og i givet fald hvornår Ja, indenfor et år Ja, indenfor 2-5år Ja, men ikke hvornår Nej 67

40 4.7 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Hvilke(n) af nedenstående uddannelse Abs. har du overvejet? Diplomuddannelse 2 17 Masteruddannelse 4 33 Kandidatuddannelse 4 33 Anden videreuddannelse: 2 17 Ubesvaret 0 0 Basis 12 Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Svar har ikke helt bestemt mig endnu Hvilke(n) af nedenstående uddannelse har du overvejet? Diplomuddannelse Masteruddannelse Kandidatuddannelse Anden videreuddannelse: 33 33

41 4.8 Afsluttende bemærkninger. Afsluttende bemærkninger. Hvad anser du for de største styrker du har med dig fra uddannelsen? Hvad har du manglet mest fra uddannelsen? høj faglighed medicinundervisning nej En stærk bevidsthed om, hvad en ergoterapeut er for en. selvstændighed + ansvarlighed + behandle alle patienter så individuelt som muligt. Evnen til at reflektere, samt at dokumentere faglighed, ny viden, personlig udvikling vigtigheden i at arbejde ud fra et klientcentreret perspektiv At man kan udføre ergoterapeutisk intervention med det samme man kommer ud. Et helhedssyn på det enkelte menneske hvor man ikke udelukkende sætter focus på sygdommen. At stå med et ansvar Meget mere fott-undervisning samt undervisning i at palpere muskler Andet Nej???? større selvstændighed, mere praktik frem for teori, klinisk erfaring? At den er mere akademisk, så man kan videreuddanne sig Mere praksis, det der formidles underudannelse stemmer ikke klart nok overens med det virkelige arbejde som ergoterapeut, og der er for lidt focuk på arbejdet som ergoterapeut udenfor sygehus regi. det ved jeg ikke Det ved jeg ikke ikke andet mine aktivitetsanalyse og referencerammer noget om aministration og kommunal det at arbejde mellen enhederne Forflytninger af folk med funktionsnedsættelser, så man lærer det rigtig svært at sammenligne hvad jeg har lært på udd. og hvad jeg har tillært mig på arbejdsmarkedet. Udd. har for mig været grundstenen hvor jeg efterfølgende har lært en masse af at have patienterne/situationerne i hænderne?... nej

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut.

Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Job E04B Efter et år som færdiguddannet ergoterapeut. Ansvarlig for Evalueringen Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Hvor mange ansættelser har du haft

Læs mere

2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen

2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen 2009 2. opfølgning efter dimmentint undersøgelsen Ergoterapeut uddannelsen Odense E04B Evaluering udarbejdet af Anette Judithe Madsen Udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup UCL 01-01-2009 BESVARELSESPROCET:

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere

Dimittendevaluering Hold: Erg510

Dimittendevaluering Hold: Erg510 Dimittendevaluering Hold: Erg510 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Antal besvarelser: 13 Antal delvise besvarelser: 2 Antal inviterede respondenter (pr. e-mail):

Læs mere

Dimittend undersøgelse

Dimittend undersøgelse Dimittend undersøgelse E05B Ansvarlig for evaluering Anette J. Madsen Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse 1.0 Er du?... 4 2.0 Hvad er din alder?...

Læs mere

1. opfølgning efter dimittend- undersøgelsen

1. opfølgning efter dimittend- undersøgelsen 2008 1. opfølgning efter dimittend- undersøgelsen Ergoterapeut uddannelsen Odense E04B Udarbejdet af Anette Judithe Madsen Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup UCL 27-11-2008

Læs mere

Fag: Dimittend 2. opfølgning Hold: E05B Dato: 21/02 2011. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Dimittend 2. opfølgning Hold: E05B Dato: 21/02 2011. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Dimittend 2. opfølgning Hold: E05B Dato: 21/02 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: 1.0 Kønsfordeling - Er du?... 4 2.0 Aldersfordeling

Læs mere

Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013. Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Dimittendevaluering Hold: Erg509 Dato: 24/02 2013 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Svarprocent 78,9% 1.0 Baggrundsoplysninger...6 1.1

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter. Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dag- og døgncenter Grundlaget for godkendelse som klinisk undervisningssted for ergoterapeutstuderende. 1 Klinisk undervisning på Kafferisteriet kan foregå i følgende moduler:

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Aalborg Kommune Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang

Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang Kompetencemodel for Socialpsykiatriske ergoterapeuter Region Nordjylland Specialsektoren Kærvang 1 Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource på Kærvang. Det er afgørende at have

Læs mere

Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 10 Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune

Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning. for ergoterapeutstuderende. i Herning Kommune . Målbeskrivelse: Klinisk Undervisning for ergoterapeutstuderende i Herning Kommune februar 2011 1 Præsentation af Herning Kommune som undervisningssted: Herning Kommune har et indbyggertal på ca. 84.000

Læs mere

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt

Bliv ergoterapeut. Gør det umulige muligt Bliv ergoterapeut Gør det umulige muligt 1 Ergoterapeutuddannelsen I Holstebro og Århus Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro og Århus giver dig mange forskellige jobmuligheder. Du kan for eksempel arbejde

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011

Karina Ethelberg Bach Jensen Ergoterapeut og klinisk underviser Tlf.: 96606102 20/9-2010 4/10-2011 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17.

Socialområdet gennemførte TULE i uge 10 og 11, og rapporterne er sendt ud i uge 17. Psykiatri og Social Administrationen Personale og Forhandling Tingvej 15A, 2.sal DK-8800 Viborg Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Overblik over Socialområdets TULE rapporter Socialområdet gennemførte

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E14v Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tema Aktivitet og deltagelse

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere

Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Børn og Unge-Afdelingen Konto 2 De adspurgte er alle tidligere vikarer fra Børn og Unges rotationsprojekt for praktikvejledere Totalrapport Udførelsestidspunkt: 15-05-2013 13:10:47 Antal besvarelser: 30

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning F12S EVALUERING AF KLINISK UNDERVISNING MODUL 9 SVARPROCENT 30,4 Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet (12 spørgsmål) I hvilken grad vurderer du følgende: - 1. Der var ved modulets start klare og

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012

Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012 Dimittendundersøgelse For Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle fra dimittender fra juni 2011 samt januar 2012 Undersøgelse foretaget i januar 2013 Sekretærbistand ved Roxana Bayati til udfærdigelse af rapport

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej 2012-2013 af sidste års mål (2012) Mål A Vi har i 2012 ønsket at arbejde med de narrative metoder og få dem implementeret i vores praksis. en har været yderst

Læs mere

Pårørende, tabu og arbejdsmarked

Pårørende, tabu og arbejdsmarked Pårørende, tabu og arbejdsmarked 1. Jeg oplever, at andre synes: Det er mere acceptabelt at have en fysisk sygdom end en psykisk sygdom 85,5% 437 Det er mere acceptabelt at have en psykisk sygdom end en

Læs mere

Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling

Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling Modul 12 Workshop Møde med kliniske undervisere 2.4.2014 Marts 2014 Grethe E. Nielsen Lektor Ergoterapeutuddannelsen UCL Modul 12 opgave fordeling

Læs mere

Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby

Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby Resultat af holdevaluering 2010 på VUC Lyngby Evalueringen blev afholdt over to uger i marts/april og afsluttet den 9. april 2010. I alt deltog 2365 kursister. 3 Din alder er: Abs. Pct. 16-18 år 160 7%

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Survey. Bioanalytiker - evaluering af hele udd Forfatter: Kathrine Eriksen. Publiceret: :44:46. Beskrivelse: N/A.

Survey. Bioanalytiker - evaluering af hele udd Forfatter: Kathrine Eriksen. Publiceret: :44:46. Beskrivelse: N/A. Survey Bioanalytiker - evaluering af hele udd. 2010 Forfatter: Kathrine Eriksen Publiceret: 25-01-2010 09:44:46 Beskrivelse: N/A Forventet: 19 Påbegyndt: 10 Færdiggjort: 10 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. 1 of 5 Effektmåling Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Arbejdsformidlingen har målt på egen indsats i 2 kommuner,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Notat. Aftagerundersøgelse på Ergoterapeutuddannelsen Indhold

Notat. Aftagerundersøgelse på Ergoterapeutuddannelsen Indhold Notat Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej 4 Oprettelsesdato: 27.11.13 Udarbejdet af: ANJM/JERA Dokumentnavn: Rapport med resultater fra aftagerundersøgelse i ergoterapeutuddannelsen Aftagerundersøgelse på

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Data 5 2.1 Dimittendundersøgelsen 5 2.2 Afrapportering

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret 2011 Anne Karin Petersen ergoterapeut, lektor og master i rehabilitering. 03-10-2012 side 2 De studerendes udvikling Fra observerende til det

Læs mere

Hjerneskadecentret, Fyns Amt, Rytterkasernen 11, 5000 Odense C ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET

Hjerneskadecentret, Fyns Amt, Rytterkasernen 11, 5000 Odense C ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET ergoterapeut Karen Margrethe Madsen ERGOTERAPEUTISK BEHANDLING PÅ HJERNESKADECENTRET Den ergoterapeutiske behandling er en del af et tværfagligt tilbud, som Hjerneskadecentret (HSC), Fyns Amt, giver senhjerneskadede

Læs mere