Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere"

Transkript

1 "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus Lindstad

2 CASA "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus Lindstad Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere 8 CASA, Oktober 2007 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4 Forord Slagelse Misbrugscenter (tidligere Misbrugscentret, Vestsjællands Amt) tog i 2005 initiativ til projektet Perron 3 et behandlingstilbud til unge hashmisbrugere. Baggrunden var en stigning i antallet af unge hashmisbrugere i kommunerne i det tidligere Vestsjælland. Dette var et problem, som det daværende behandlingssystem ikke var gearet til at løse. Perron 3 er et dagbehandlingstilbud til hashmisbrugere mellem 13 og 24 år. Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) er blevet bedt om at forestå en evaluering af Perron 3. Formålet med evalueringen er at belyse anvendeligheden af Perron 3 og brugernes og samarbejdspartnernes opfattelse og vurdering af Perron 3. I den foreliggende evaluering er fokus rettet mod først og fremmest brugernes opfattelse og vurdering af selve forløbet. Perron 3 har desuden samarbejdet med sociale myndigheder, produktionsskoler etc. Deres vurdering vil ligeledes indgå i vurderingen. Personalet er medtaget for at belyse rammerne for Perron 3 samt problemstillinger omkring målgruppen. Evalueringen er blevet foretaget i perioden fra december 2006 og frem til september Der er blevet foretaget kvalitative interview med det tidligere og nuværende personale på Perron 3, tidligere og aktuelle brugere af Perron 3 samt samarbejdspartnerne til Perron 3. Perron 3 er udviklet med finansiering fra Socialministeriet. Evalueringen er forestået af konsulent Jonas Markus Lindstad med Finn Kenneth Hansen som projektleder. CASA Oktober 2007

5

6 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Målgruppen unge med hashmisbrug Visitationen til Perron Et løsningsfokuseret tilbud De unge om Perron De unges udbytte af Perron Opmærksomhedspunkter Udviklingsmålene for Perron Tilgangen af unge til Perron Afgrænsningen af målgruppen bør bevares Erfaringsopsamling Perron 3 et tilbud til unge hashmisbrugere Formålet med Perron Hvorfor Perron 3? Målgruppen for Perron Hvem kommer i Perron 3? Risikofaktorer De unges situation inden Perron Visitation og hvor bliver de unge henvist fra? Udfordringer i forhold til målgruppen Hvem kommer ikke på Perron 3? Indhold og metoder i Perron Indhold i tilbuddet til målgruppen Metoder Samtaler Akupunktur Kost Idræt Andre aktiviteter Personlig tid Pårørendeaftener Normer og regler på Perron Hvordan går det brugerne? De unges forventninger til Perron Dagligdagen på Perron Den sociale behandling på Perron De ansatte på Perron Hvad synes de unge om de andre unge på Perron 3? Hvilke ændringer mærker de unge? Hvad er konsekvenserne for de unge? De unge og tilbagefald...42

7 6 Vurdering af Perron Hvem gennemfører ikke forløbet på Perron 3? Hvem gennemfører forløbet på Perron 3? De unge kommer ikke, hvorfor? Hvad får de unge ud af Perron 3? Hvordan er samarbejdet med Perron 3 forløbet?

8 1 Resumé Jeg ser mere frisk ud. Jeg er begyndt at bekymre mig om andre ting og sager, og bekymre mig mere om mig selv og ting og sager i nærheden. Jeg er blevet mere frisk og mere aktiv. Misbrugscentret under det tidligere Vestsjællands Amt tog i 2005 initiativ til projektet Perron 3 et behandlingstilbud til unge hashmisbrugere. Baggrunden var meldingen om et stigende antal unge med hashproblemer i kommunerne og behovet for et særligt tilbud til de unge. Hovedformålet var således at tilbyde unge mellem 13 og 24 år med misbrugsproblemer, der primært skyldes et hashmisbrug, et behandlingsforløb. Organisatorisk hører Perron 3 under Slagelse Misbrugscenter, men er fysisk placeret væk fra Misbrugscentrets øvrige aktivitet. Behandlingsforløbet på Perron 3 varer 12 uger og foregår i dagtimerne. Der kan være indskrevet op til unge på samme tid. Perron 3 tilbyder de unge et forløb, som bl.a. indeholder individuelle samtaler og gruppesamtaler, aktiviteter i og uden for Perron 3s lokaler samt læringsprocesser, hvor de unge forholder sig til deres liv generelt og deres hashmisbrug. Tilrettelæggelsen af forløbet og den socialpædagogiske tilgang bygger på den opfattelse, at kan den unge blive bedre til at håndtere sit eget liv, vil vedkommende have større mulighed for og blive bedre til at komme ud af sit misbrug og undgå tilbagefald. 1.1 Målgruppen unge med hashmisbrug Perron 3 henvender sig til unge i aldersgruppen år, der har et primært misbrug af hash. Andre typer misbrug af rusmidler forekommer, om end de alle er sekundære. De unge, som kommer i Perron 3, har typisk startet med at ryge hash i års alderen. De har et problematisk forhold til deres familie, og de er ofte integreret i et misbrugsnetværk, hvor hashen er eneste omdrejningspunkt. De unge kan have påbegyndt en kriminel løbebane og har ofte økonomiske problemer i forbindelse med narkogæld. Når de unge henvender sig til Perron 3, er de i stigende grad begyndt at opleve fysiske og psykiske bivirkninger som konsekvens af misbruget. 5

9 Efter flere års misbrug ryger de unge mellem 5 og 10 gram om dagen. De unge oplever, at hashen ikke længere giver den samme effekt som i begyndelsen. De ryger i højere grad for at undgå de negative sider af misbruget, og de har brug for at ryge større mængder. De unge oplever at få nedture, tvangstanker, svigtende koncentrationsevne, dårlig hukommelse, og de bliver urolige og angste. I perioden fra projektets start har Perron 3 haft kontakt til 63 unge. I det første år var der kontakt til 37 unge, hvoraf 25 var drenge og 12 var piger. I dataindsamlingsperioden (knap 10 måneder) har 26 unge været i kontakt med Perron 3. Ud af de 26, der har været til visitationssamtale, er 20 unge startet på Perron 3, og af disse har 11 gennemført, og 9 har af forskellige årsager valgt at stoppe inden de 12 uger. Langt den overvejende del af Perron 3s brugere er mellem 18 og 22 år. 1.2 Visitationen til Perron 3 Jeg forventede at finde ud af, om jeg havde et misbrug, eller om det var noget, jeg bare gjorde eller hvorfor. Jeg forventede, da jeg startede, næsten at de kunne sige mig, sådan og sådan og sådan skal du gøre, så er du fri. De unge kommer til Perron 3 enten på eget initiativ for at få hjælp, eller også bliver de henvist fra de sociale myndigheder eller uddannelsesmyndigheder. Unge, der selv tager kontakt, er oftest blevet presset af familie eller andre omstændigheder til at indlede kontakten. For at påbegynde et forløb på Perron 3 skal de unge gennem en visitationssamtale af ca. en times varighed. Her bliver de unge udspurgt om deres misbrug, netværk, sociale problemer og motivation for at indgå i et 12- ugers forløb. Jeg havde ikke rigtig nogen forventninger. Jeg havde regnet med, at det var ligesom på sygehuset, hvor jeg bare kunne snyde dem og stadig køre den gamle stil. Men det kan du sgu ikke, så ryger du ud. Hvis de unge bliver godkendt til deltagelse på Perron 3, kan de starte med dags varsel. Ofte er de unge skadet af misbruget, og deres evner til at reflektere over livet og til at erkende misbrug og sociale problemer er begrænsede. De unges forventninger handler derfor sjældent om ret meget andet end, at de vil nedtrappe deres misbrug. Med nedtrapning skal der forstås, at misbruget enten trappes ned til et minimum eller helt stoppes. Hjælp til at løse sociale problemer kommer i anden række. 6

10 1.3 Et løsningsfokuseret tilbud Den første uge jeg startede heroppe, der var jeg sådan lidt, at der gad man ikke rigtig mere. Men efter en uge har man også fat i nogle flere ting. Der begynder man at forstå tingene lidt, når man kan se det fra en anden vinkel. Det er meget godt. Det hjælper de med. Allerede anden uge havde jeg fået en anden tankegang. Det har hjulpet mig meget at gå hernede. Jeg har prøvet at være et andet sted. Det var misbrugscentret på sygehuset. Det hjalp ikke en skid. Man var der to gange om ugen, og man var der en halv time til en time, så det hjalp overhovedet ikke. Det her, synes jeg, virker godt, fordi man er her så mange dage, som man er. Formålet med forløbet er at fastholde kontakten til de unge hashmisbrugere og styrke dem i at opnå deres mål om stoffrihed. Gennem forløbet i Perron 3 lærer de unge at forholde sig til deres liv generelt og deres hashmisbrug. Dette sker primært gennem gruppe- og individuelle samtaler. Behandlingsmetoden eller tilgangen til at være sammen med de unge er den løsningsfokuserede samtale. Der er tale om gruppesamtaler, hvor det handler om, at behandleren er tovholder på den unge, så det er den unge selv, der definerer, hvad vedkommende vil. Det er den unge selv, der skal nå frem til en løsning, og ikke behandleren. I samtalerne søges der efter løsninger, og hvad der har virket hos den unge. Det er hensigten, at der fokuseres mindre på det, der fungerer dårligt, og at der i stedet fokuseres på løsninger. Så det var mest gruppesamtaler, vi kørte, men det var okay. Det var lidt mærkeligt. Jeg var ikke vant til sådan noget. Man skal bare lige vænne sig til det. Ud over gruppesamtalerne foregår der en række andre aktiviteter, der hver især skal hjælpe den unge gennem forløbet og sætte den unge i stand til at håndtere hverdagslivets udfordringer, det gælder fx idrætsaktiviteter, madlavning, fællesspisning, akupunktur m.v. En væsentlig forudsætning for, at forløbet virker efter hensigten, er, at der er flere unge indskrevet på Perron 3, og at de deltager i forløbet i fællesskab. Dermed kan de unge relatere deres problemer til de andre unge på Perron 3, og de kan samtidig støtte hinanden og lære at indgå i et fællesskab, hvor misbruget ikke er omdrejningspunktet. Da de fleste af de unge misbrugere har anstrengte forhold til deres familie, afholdes der løbende pårørendeaftner på Perron 3. Det er erfaringen, at unge, der støttes af deres pårørende, har væsentligt nemmere ved at blive i stand til at nedtrappe hashmisbruget og komme videre i livet. Til pårørendeaftnerne informeres de pårørende om Perron 3 og unges hashmisbrug ge- 7

11 nerelt. De pårørende har ofte meget ringe kendskab til hashmisbrug og dets konsekvenser. De syntes, at det var lidt underligt, da de hørte, at jeg skulle starte på Perron 3. Min mor vidste godt, at jeg røg lidt hash, men det var ikke så meget. Mine forældre er skilt. Det kom fuldstændigt som et chok for min far. Jeg har boet hos min far i al den tid, jeg har røget. Han havde slet ikke opfattet det. På nogen måde. Eller at jeg har taget nogle andre ting for den sags skyld. Han synes åbenbart ikke, at det er mærkeligt, at man kom hjem søndag middag i det samme tøj, man havde på om fredagen og så fuldstændig hærget ud, men alligevel var helt frisk i hovedet. Det så han åbenbart ikke som noget mærkeligt. 1.4 De unge om Perron 3 Jeg synes, det er rart med andre unge på nogenlunde samme alder. Så har man nogen at snakke med, som måske har haft det på en anden måde, så kan man snakke om, hvad der hjalp en. Eller hvis der er en person, der har et problem, og vi sidder i en gruppe, så kan man prøve at hjælpe til, hvis man ved noget. Vi støtter meget hinanden. De unge opfatter ikke Perron 3 som et sted, hvor de bliver behandlet, men kan godt beskrive, hvad det er stedet kan tilbyde dem i forhold til at komme ud af deres hashmisbrug. De unge peger primært på samtalerne, hvor de kan få løsnet op for de problemer, de går og tumler med, og som kommer op, hvis ikke hashen er der. Når de unge begynder at nedtrappe deres misbrug, begynder der at ske en række ændringer. Det er ikke mindst hverdagen, der ændrer sig for de unge. De får struktur på deres hverdag, og deres deltagelse i forskellige aktiviteter betyder, at hashen fylder mindre og giver dem tid og rum til at tænke på andre ting. Den store forskel var, at jeg blev mere klar i hovedet. De der tvangstanker, de var der ikke så meget mere. Jeg kunne også sove om natten uden at ryge. De oplever også både fysiske og psykiske ændringer. Fysisk er der primært tale om søvnproblemer for dem, der har stoppet med at ryge fra en dag til en anden, og hvor de ikke længere har hashen som sovemedicin. De, der har haft søvnproblemer, har fået tilbudt akupunktur, som har hjulpet dem til at falde i søvn. Dengang jeg startede på Perron 3, så sov jeg bare ikke. Så var jeg helt smadret hele dagen. Men det var bare at tage det i stiv arm. Det kom sådan langsomt. Det blev bedre og bedre. Så kunne jeg sove tidligere og tidligere. Det var tit, at jeg gik i seng klokken 12, og så faldt jeg i søvn klokken 4. Og så skulle jeg op igen klokken halv 9. Jeg har aldrig haft problemer med at komme op til tiden. Det var bare at vælte 8

12 ud af sengen og hoppe i noget tøj. Så en tandbørste i munden og af sted. Andre kan beskrive de bivirkninger, de havde, da de røg, og som langsomt er forsvundet. Det drejer sig om tvangstanker og ikke mindst nedturene, hvor de har været deprimerede og angste. Familien betyder meget for de unge. Forholdet til familien har som regel været dårligt inden misbruget, og misbruget har ofte ført til en forværring af forholdet. Det betyder meget for de unge, at der et eller andet sted er en familie, der holder af dem. Derfor er det vigtigt for de unge, at de får taget initiativ til at genoprette kontakten og tilliden til familien. Pårørendeaftnerne har hjulpet de unge med at blive forstået bedre af deres forældre, fordi forældrene kan se problemerne fra de unges side. De fik rigtig meget ud af at komme herop. Der foregår nok mange ting endnu, som stadig er meget mærkelige for dem. Vi har talt meget om det siden hen. 1.5 De unges udbytte af Perron 3 Jeg har fået meget mere ud af hverdagen nu. Jeg vågner automatisk tidligere og har mere lyst til at lave noget, gå ud og spille fodbold med kammerater eller fiske eller sådan, det har jeg fået meget mere lyst til nu. Erfaringerne fra de unge, som har gennemløbet forløbet på Perron 3, er, at det har haft en række positive konsekvenser: De får nedtrappet deres hashmisbrug. De kan i større udstrækning indgå i sociale sammenhænge med andre unge, uden at hashen er omdrejningspunkt. De bliver bedre til at tage vare på sig selv ved at komme igennem hverdagen uden hash. De bliver bedre til at løse konflikter. De unge, som har svært ved at frigøre sig fra deres misbrugsnetværk, (fordi der ikke er et alternativ), og som har alvorlige sociale problemer, synes at have et stort udbytte af at gennemføre forløbet på Perron 3. De har gennem ophøret af hashmisbruget og det sociale samvær på Perron 3 opnået at blive bedre til at tage vare på sig selv og indgå i sociale sammenhænge, men har ofte behov for en fortsat løbende kontakt og støtte for at få løst deres sociale problemer og få etableret et netværk uden misbrug. 9

13 Det har rykket rigtig meget. Nu har jeg været her i lang tid, og jeg kan sagtens mærke en forskel. Mine forældre kommer også og spørger om, hvad der er sket med mig, så det er fedt nok. Jeg er blevet meget bedre til at snakke med folk. Det var jeg ikke før i tiden, der snakkede jeg ikke med folk, jeg ikke kendte. Jeg kan også mærke på mig selv, at jeg er blevet mere klar oppe i hovedet. De unge, der er stærk motiverede for at komme ud af misbruget, har støtte fra deres sociale netværk og kun har mindre alvorlige sociale problemer, synes oplagt at få et optimalt udbytte af Perron 3. Der er tale om unge, som vil være i stand til at starte og fastholde uddannelse eller beskæftigelse. Der har for enkelte unge været indgået specialaftaler med produktionsskoler om, at de unge kunne gå på Perron 3 og fortsat bevare tilknytningen til produktionsskolerne. Taget de unges baggrund og risikofaktorer i betragtning er det usandsynligt, at de ved egen hjælp kunne have nået lige så langt uden Perron 3. Hele ens livsstil er bygget op om hashen, så hvis hashen forsvinder, så skal man finde noget andet at tage sig til. Det er lidt svært, fordi man egentlig ikke føler, at man kan finde ud af andet end at ryge. 1.6 Opmærksomhedspunkter Nedenfor vil der være listet en række afsnit, der påpeger en række problemstillinger og perspektiver Udviklingsmålene for Perron 3 Udviklingsmålene for Perron 3 er: 1. At Perron 3 opleves som et velfungerende, stabilt og velbenyttet kursus/dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere mellem 13 og 24 år. 2. At de unge, som vælger at deltage i et behandlingsforløb, oplever at være på rette kurs i forhold til egne målsætninger om uddannelse, arbejde, sociale relationer, familie og ikke mindst i forhold til hashmisbruget. 3. At arbejdet med de unge hashmisbrugere vil styrke samarbejdet mellem Misbrugscentret og Slagelse Kommunes nabokommuner. Ad 1 Perron 3 opleves både af de unge og samarbejdspartnerne som et velfungerende dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere. Det kan imidlertid diskuteres, hvorvidt tilbuddet er stabilt og velbenyttet af unge hashmisbrugere mellem 13 og 24 år. Der har i perioder været en lav tilgang til Perron 3, hvilket har haft konsekvenser for den socialpædagogiske indsats i forhold til de unge. 10

14 Derudover er det opfattelsen, at navnlig de helt unge mellem 13 og 15 år som udgangspunkt enten ikke benytter tilbuddet eller i det hele taget passer særlig godt til tilbuddet, hvorfor de bliver viderehenvist. Det vil således være formålstjenligt at foretage en nærmere diskussion af den nedre aldersgrænse for målgruppen. Ad 2 De unge, der vælger at deltage i behandlingsforløbet, oplever en positiv udvikling i forhold til de listede målsætninger. Det gælder i forhold til de unges selvværd, deres sociale relationer, familie og misbrug. Derimod er det endnu for tidligt at vurdere, hvorvidt de unge bevarer deres tilknytning til beskæftigelse eller udannelse på længere sigt. Ad 3 Samarbejdet mellem Misbrugscentret, som Perron 3 hører under, og Slagelse Kommunes nabokommuner har været begrænset. Der har i højere grad været tale om et personrelateret samarbejdsmønster end et formelt struktureret samarbejdsmønster. Netop det personrelaterede samarbejdsmønster har vist sig sårbart, da begge medarbejdere på Perron 3 blev udskiftet på næsten samme tid. Nogenlunde samtidig blev kontakten til nabokommunerne berørt af medarbejderrokader i forbindelse med Kommunalreformen. Der bør derfor indgås mere formelle samarbejdsrelationer mellem Perron 3, Misbrugscentret og nabokommunerne til Slagelse Kommune med henblik på at styrke samarbejdet fremover Tilgangen af unge til Perron 3 Tilgangen til Perron 3 har i perioder været yderst begrænset. Selvom det præcise omfang af unge hashmisbrugere ikke kendes med sikkerhed, skønnes det, at der er ca. 500 unge hashmisbrugere i de kommuner, der tidligere hørte under Vestsjællands Amt. Alene i Slagelse skønnes det, at der er unge med et primært hashmisbrug. Perron 3 har i perioden fra starttidspunktet haft kontakt til ca. 60 unge med misbrugsproblemer. Tilgangen til projektet har været svingende og i perioder har der kun været en til to deltagere i projektet. Tilgangen til Perron 3 har undervejs været påvirket af udskiftninger i medarbejdergruppen, hvilket har resulteret i manglende viden om håndteringen af de unge og uklarhed om, hvorvidt Perron 3 ville fortsætte. Kommunalreformen har også haft indflydelse herpå. På den baggrund er der grund til at tage en drøftelse af forventninger og målsætninger med projektet med deltagelse af kommunen og aktørerne på området. 11

15 Der er ingen tvivl om, at der er tale om en meget omskiftelig målgruppe, der kan mangle erkendelse og motivation til at henvende sig på eget initiativ. Deres misbrug kombineret med en række sociale problemer gør, at det kan være svært at nå målgruppen. Der bør fortsat arbejdes med, at de unge indgår frivilligt i behandlingen på Perron 3. Derimod bør det overvejes om henvendelse og visitation i højere grad kan foregå mere systematisk, ligesom kontakten til skoler, kommunale sagsbehandlere, SSP-konsulenter etc. kunne forbedres. Samarbejdet bør blive mere formaliseret således, at disse myndigheder pr. automatik kan henvise en ung til visitationssamtale på mistanke om misbrug Afgrænsningen af målgruppen bør bevares Der har været flere meldinger fra de myndigheder, Perron 3 typisk samarbejde med, angående målgruppen på Perron 3. Disse udmeldinger har gået på, at Perron 3 bør udvide sin målgruppe til at dække unge med andre primære misbrugsproblemer end hash (fx lightergas, ecstacy, alkohol, kokain). Disse udmeldinger kommer på grund af en afmagt over, at der mangler en række tilbud til bestemte misbrugsgrupper. Det er imidlertid vigtigt at påpege, at en del af succesen med selve forløbene på Perron 3 i høj grad skyldes en stor opmærksomhed omkring afgrænsning af målgruppen. En afgrænsning, som har betydet, at de unge har fungeret som et godt fællesskab og har kunnet støtte hinanden, fordi de har de samme problemer og behov. Det vil være en stor udfordring at inddrage andre med andre misbrugsproblemer Erfaringsopsamling Der foregår ikke en systematiseret opsamling af viden i forhold til, hvad der siden hen sker med de unge, når de har forladt Perron 3. Der er en viden om, hvorfor de unge til tider vælger at afbryde forløbet før tid, og hvordan de unge har det, når forløbet er gennemført. Der er desuden kontakt til enkelte af de unge, hvis det er noget, de unge selv ønsker. Og der er tilbagemelding fra samarbejdspartnere mv., om end disse tilbagemeldinger ikke er konsekvente. Der bør derfor foretages en mere systematisk opfølgning på tidligere brugere og dokumentation af deres situation. 12

16 2 Perron 3 et tilbud til unge hashmisbrugere Misbrugscentret, Slagelse Kommune (tidligere Vestsjællands Amt) har med finansiering fra Socialministeriet udviklet et dagbehandlingstilbud til hashmisbrugere mellem 13 og 24 år. Baggrunden for behandlingstilbuddet var, at Vestsjællands Amts Misbrugscenter oplevede en stigning i antallet af unge med hashmisbrug som hovedstof. De unge er i en tidlig fase i deres misbrugskarriere, hvorfor det har været vurderet hensigtsmæssigt med udvikling af nye behandlingstiltag, som har fokus på de unges særlige problemstillinger og udviklingsmuligheder. Der var fra starten et ønske om, at Perron 3 var et tilbud på dagsbasis placeret uafhængigt af øvrige tilbud til stofmisbrugere, som er placeret på Misbrugscentret. Her kommer bl.a. de garvede misbrugere af hårdere stoffer for at blive behandlet. De unge opfatter ikke nødvendigvis sig selv som misbrugere, og en placering af tilbuddet samme sted kunne risikere, at de unge havde vanskeligheder ved at se sig selv i et sådant miljø og få negativ indflydelse på de unge i forhold til misbrug og kriminalitet. Samtidig var misbrugscentrene i det tidligere Vestsjællands Amt travlt optaget af at substitutionsbehandle de hårde misbrugere, og at der ikke var det fornødne overskud til at tage sig af de unge hashmisbrugere. Projektet blev startet op i november 2005, hvor de første visiterende samtaler med unge blev gennemført. De første ansatte blev ansat i henholdsvis august og oktober Formålet med Perron 3 Formålet er gennem et behandlingsforløb på 12 uger 4 dage om ugen at fastholde kontakten til unge med hashmisbrug og styrke dem i at opnå deres mål om stoffrihed. Det er hensigten, at forløbet også skal kunne omfatte selv de meget dårligt fungerende unge hashmisbrugere, hvis evner til at fungere i hverdagslivet er kraftigt forringede af et hashmisbrug. Perron 3 er et dagbehandlingstilbud fra mandag til fredag og er placeret tæt på Slagelse Station. Stedet er fysisk beliggende adskilt fra Misbrugscentret. Dette er gjort ud fra overvejelserne om, at de unge forbinder Misbrugscentret som noget for gamle og hærdede narkomaner. 13

17 Der er ansat to behandlere på Perron 3 til tage sig af det pædagogiske arbejde i forhold til de unge og til at udføre opsøgende arbejde. I perioder er der indgået praktikanter fra pædagogseminarier. 1 gang om måneden eller efter behov har der desuden været tilknyttet en psykolog, som har talt med de unge individuelt. Målgruppen for Perron 3 er unge mellem 13 og 24 år med hashmisbrug. Perron 3 har ønsket at dække alle unge inden for målgruppen i kommunerne under det tidligere Vestsjællands Amt. Den fysiske placering er i Slagelse Kommune. De unge indgik oprindeligt i et hold med et behandlingstilbud på 12 uger, og startede alle på samme tidspunkt. Dette er i dag blevet ændret til, at der er løbende indtag på Perron 3. Dermed er det muligt at optage netop de unge, der føler sig parate til at arbejde med deres misbrug, og som ikke har behov for at vente. Forløbet er fortsat 12 uger, men der er mulighed for, at de unge kan blive længere, hvis det er nødvendigt. Der er plads til unge på samme tid, men det optimale antal afhænger i høj grad af, hvilke unge der kommer. Meget dårligt fungerende unge kræver mere fokus. For at behandlerne kan komme rundt om samtlige unge, ligger det optimale antal på omkring 8. Tilbuddet et rettet mod unge, der primært har et hashmisbrug. Misbrug af andre rusmidler som alkohol og andre sløvende eller stimulerende stoffer kan forekomme hos brugerne, men det er primært problemer med hashmisbrug, der er i fokus. De unge skal være bosiddende i det tidligere Vestsjællands Amt. Indhold og metode I Perron 3 indgår de unge i et forløb, som bl.a. indeholder individuelle samtaler og gruppesamtaler, aktiviteter i og uden for Perron 3s lokaler samt læringsprocesser, hvor de unge forholder sig til deres liv generelt og deres hashmisbrug. Udviklingsmålene er: At Perron 3 opleves som et velfungerende, stabilt og velbenyttet kursus/dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere mellem 13 og 24 år. At de unge, som vælger at deltage i et behandlingsforløb, oplever at være på rette kurs i forhold til egne målsætninger om uddannelse, arbejde, sociale relationer, familie og ikke mindst i forhold til hashmisbruget. At arbejdet med de unge hashmisbrugere vil styrke samarbejdet mellem Misbrugscentret og Slagelse Kommunes nabokommuner. 2.2 Hvorfor Perron 3? Formålet med de unges ophold på Perron 3 er at give de unge mulighed for forandring i forhold til deres hashmisbrug og deres liv generelt. 14

18 Det er vigtigt at understrege, at det primære formål med et ophold på Perron 3 ikke er, at den unge kommer ud af sit hashmisbrug, men derimod at den unge bliver bedre til at håndtere sit hverdagsliv. Derigennem antages det, at den unge enten vil nedtrappe eller helt komme ud af sit hashmisbrug. Hvis de unge får ændret deres hverdagsliv, forøges sandsynligheden for, at de kan komme ud af deres misbrug og derfra få taget fat om deres sociale problemer. Det pædagogiske indhold bygger på den antagelse, at hvis de unge er glade for at gå på Perron 3, kan de motiveres til at ændre deres hverdagsliv og dermed deres forhold til deres hashmisbrug. Man håber ligeledes på en afsmittende effekt ved, at unge, der har gennemført forløbet på Perron 3, kan få andre unge med hashmisbrug i deres netværk til at møde op på Perron 3. 15

19 16

20 3 Målgruppen for Perron Hvem kommer i Perron 3? Perron 3 henvender sig til unge mellem 13 og 24 år, der har misbrugsproblemer, og hvor det primære stofmisbrug er hash. Kendetegnet for de unge, der er og har været på Perron 3, er, at de har et egentligt hashmisbrug. Der er tale om en målgruppe, der både omfatter unge, som har et problematisk forbrug i weekender og til fester, og unge, som har et risikoforbrug, der er tæt på at ende i et misbrug. Hashmisbruget hos de unge er sjældent et isoleret problem, men optræder oftest som et problem sammen med en række andre sociale problemer. Der findes ikke præcise opgørelser over, hvor stor den egentlige målgruppe for det tidligere Vestsjællands Amt er. Ud fra samtaler med misbrugscentre, fagfolk og de unge selv skønnes det, at målgruppen for hele det tidligere Vestsjællands Amt er på ca. 500 unge med et decideret hashmisbrug. Nedenstående tabel viser en opgørelse over antallet af unge, der har været i kontakt med Perron 3. Tabel 3.1: Opgørelse over unge, der har været i kontakt med Perron 3 opdelt efter køn og alder, og i hvilken udstrækning kontakten er foregået. Opdelt i to perioder Drenge over periode: periode: Drenge Under 18 Piger over 18 Piger under 18 I alt for perioden Drenge over 18 Drenge Under 18 Piger over 18 Piger under 18 I alt siden Perron 3 startede Visitationssamtale men ikke startet på Ukendt, men antaget til at være 5-10 unge Perron 3. 1 Visitationssamtale og startet på Perron 3, men stoppet før tid. 2 ukendt ukendt ukendt ukendt ukendt Visitationssamtale og gennemført forløb I alt for perioden Dækker bl.a. over, at de unge kan have misbrugs- eller andre problemer, der bør behandles andetsteds: fx hvis de har dobbeltdiagnose. 2 Dækker bl.a. over, at de unge har fået job, har manglet motivation eller er flyttet. Det er sandsynligt, at de unge, der er stoppet før tid i et eller andet omfang, har fået udbytte af deres ophold på Perron 3. 17

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug

Projektbeskrivelse for Unge og misbrug Projektbeskrivelse for Unge og misbrug 15. oktober 2007 Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) søger hermed Københavns Kommunes forskningspulje på stofafhængighedsområdet om støtte til undersøgelse

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Socialudvalgsmøde d. 4. november

Socialudvalgsmøde d. 4. november Socialudvalgsmøde d. 4. november Status på; Tiltag 4.1.b: Indsats overfor unges rusmiddelbrug behandling Tiltag 4.2: Familieinddragende behandling Fortalt gennem cases Historien om John 44 år Arbejder

Læs mere

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge Aktivitets-, behandlingsog samværstilbud til unge Personalet på Perronen: Laila Lunddorf, Susse Sylvest Jeppesen, Mirjam Jelgren, Peter Frederiksen, Tine Lange Udarbejdet i 2012 Artiklerne er udarbejdet

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Præsentation af Helsingung

Præsentation af Helsingung Præsentation af Helsingung Program Præsentation af Helsingung Lidt statistik Helsingunghuset vores ydelser De unge i projektet, historier om fortid, nutid og fremtid Afrunding Mål for indsatsen Helsingung

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra Bogruppen Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet sættes mål

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Aflastningstilbuddet Fristedet er et akut- og specialaflastningstilbud for børn og unge i alderen 6 18 år,

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger Hash som pædagogisk problem 26.11.14 Roskilde

www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger Hash som pædagogisk problem 26.11.14 Roskilde www.simil.dk Simonsen & Illeris Rådgivende Pædagoger Hash som pædagogisk problem 26.11.14 Roskilde En kommune 2013 Blandt 16 - årige har 32 % røget hash Blandt 20 - årige har 61 % røget hash Overvægt af

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole

Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole Den korte udgave Kvalitativ undersøgelse af omsorgsstrukturen på Brejning Efterskole Andreas Vappula Nilsson, København, 1. maj 2014 1 Indledning Baggrund: Efter 16. årgange med kontaktgruppelærere til

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan?

I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver hele tiden eller hvordan? Bilag E Transskribering af interview med Poul I: Jeg vil starte med at spørge, hvor længe du har været medlem i Fountainhuset? Poul: Jeg tror jeg har været her i ét år nu. I: Og har du haft de samme arbejdsopgaver

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume

De friholdte unge på uddannelseshjælp. Et resume De friholdte unge på uddannelseshjælp Et resume En undersøgelse af friholdelsesårsagerne blandt friholdte unge 18 29 årige på uddannelseshjælp i Holstebro kommune Udarbejdet af socialrådgiver Ester Bertelsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere