Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 61 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni Indledning Den 8. juni 2011 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Psykiatrisk Center Amager. Tilsynet blev vist rundt på 2 lukkede voksenafsnit B1 og B2 af oversygeplejersken på B1. 2. Tilsynet udtaler Tvang Tilsynet finder det positivt, at centeret ved hjælp af en målrettet indsats har reduceret bivirkningerne betydeligt fra 2009 til 2010 for patienter, der får nyere antipsykotika. Overbelægning Tilsynet finder det beklageligt, at der i forbindelse med specialiseringen af afsnittene i 2009 jævnligt er tale om overbelægning på de to lukkede afsnit, da der i forvejen er tale om to forholdsvis store lukkede afsnit med 14 patienter på hver. Pårørende Tilsynet finder det særdeles positivt, at afsnittene har særlig fokus på at inddrage de pårørende enten ved indlæggelsen eller ved at kontakte pårørende inden for 1 døgn efter indlæggelsen og tilbyde en samtale inden for 7 dage. Aktiviteter Tilsynet finder det positivt, at der nu er fundet vikarer for fysioterapeut og ergoterapeut, sådan at de planlagte aktiviteter kan gennemføres til glæde for patienterne. Rengøring Tilsynet finder, at rengøringsniveauet var kritisabelt på afsnittene, trods at det af regionens svar fremgår, at der gøres rent dagligt. 3. Kort om Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Amager har 2 lukkede sengeafsnit, 4 specialiserede åbne sengeafsnit, 1 åbent akut modtagersengeafsnit med tilknyttet skadestue og 1 lukket gerontoafsnit med tilknyttet dagafsnit. Herudover har centeret en række ambulatorier og specialafsnit samt en psykiatrisk skadestue. Centeret har desuden registreret patienter i ambulant behandling fra følgende sociale institutioner: Sundbyhus, Sct. Annæ Hjem, Sundbyvang samt asylcenteret Kongelunden. Centerets befolkningsgrundlag er ca borgere fra Amager, eksklusive Christianshavn. 4. Tilsynets rundgang på afdelingen Hele afdelingen er beliggende i et 1-plans byggeri, som blev færdiggjort i På det tidspunkt var der kun et lukket afsnit B1 og et åbent afsnit med mulighed for skærmning B2, men nu er både B1 og B2 egentlige lukkede afsnit. Begge afsnit har ens fysiske rammer med 14 sengepladser hver og er placeret ved siden af hinanden med to tværgående gange samt 2 mindre haver imellem sig. Tilsynet foretog derfor primært en rundgang på afsnit B1 med oversygeplejersken, men så kort afsnit B2. Det blev oplyst, at de to afsnit har et tæt samarbejde og sparring omkring behandlingen. Patienterne er også blandet, sådan at begge afsnit har både akutte patienter og patienter med længerevarende foranstaltninger. Det blev oplyst, at der var en overvægt af mandlige patienter, men at den var blevet mindre. 1

2 Afsnit B1 Afsnittet er et lukket døgnafsnit med 14 sengepladser. På besøgsdagen var der imidlertid indlagt 16 personer. Patienterne er en blanding er administrativt frihedsberøvede og patienter med anbringelsesdom eller lignende retspsykiatriske foranstaltninger, og derfor er der også stor forskel på, hvor længe de enkelte patienter er indlagt. Adgang til afsnittet foregår via en sluse med 2 aflåste døre. Afsnittet består af en lang gang med større vinduespartier og højt til loftet med ovenlysvinduer, hvilket gør, at der er meget lyst. Væggene er hvide og uden udsmykning og gulvet med farvet linoleum. Det var enkelte grønne planter. I modsætning hertil var der på B2 en hel del grønne planter og udsmykning på væggene på gangarealet. Det blev oplyst, at det skyldtes, at B2 tidligere havde været et åbent afsnit med skærmning, hvorfra planterne og billederne stammede. Øverst på gangen var der et fodboldspil og til begge sider, var der nogle mindre rum, som bruges til samtalerum o.lign. Et af dem bliver også brugt i tilfælde af overbelægning. Der var et par personalerum med vinduer ud til gangarealet og et område (stue) med 2 sofagrupper og små borde, hvorfra der var udgang til en lukket gårdhave fra begge afsnittene. Gårdhaven var flisebelagt og med planter, og der var lidt havemøbler. Døren til gårdhaven stod åben, så patienter kunne gå derud på egen hånd og f.eks. ryge. Længere nede af gangen var der desuden udgang til en mindre lukket have også mellem afsnittene. Den var indrettet med forskellige bede og med mulighed for at sidde ugenert på de bænke, som var opsat rundt omkring evt. med pårørende. Der var desuden en grill, som af og til benyttet til at lave mad på. Der var et højt hegn for enden af haven. Udgangen til haven er aflåst og sker efter aftale og evt. med ledsagelse af personalet, hvis nødvendigt. Nogle steder på udearealerne bar det tydeligt præg af, at der ikke var opsat askebæger. Nederst på gangen var der desuden en lille dagligstue med 2 lædersofaer, et tv, reoler uden indhold og et billede på væggen. Patientstuerne er placeret sådan, at 8 af dem ligger på en tværgang og 6 ligger nederst på hovedgangen, hvor der er mulighed for at skærme yderligere ved aflukning af gangarealet i to mindre enheder. Alle 14 patientstuer er ens dog er en enkelt lidt større og handicapvenlig for kørestolsbrugere. Alle patientstuer er enestuer med eget bad og toilet. Tilsynet så to patientstuer, som er malet hvide og møbleret med standardmøblement: hospitalsseng, aflåseligt skab, hylder, stol og bord og hvide gardiner. Der var et stor og et mindre vindue med udsigt til grønne opgivelser. Badeværelset var indrettet med toilet, håndvask og håndbruser. Den ene patientstue fremstod uden personlige effekter overhovedet, og der var fikseringsremme på sengen, da patienten nyligt havde været fikseret. Den anden patientstue var indrettet med mange personlige ting fotografier, legetøj, kaffekande, musikanlæg og cd ere m.v. Det blev oplyst, at det primært er de patienter, som er der i længere tid, der medbringer personlige ting. Værdigenstande kan kun opbevares i det aflåste skab på patientstuerene, da patienterne går ind hos hinanden. Køkkenet og spisestuen var i samme rum og havde 3 mindre bord med 4 stole. Det var vinduer og glasdør med udgang til et større grønt område inklusiv en boldbane, med en åben afdeling overfor. Det blev oplyst, at der er planer om at få især boldbanen ordentligt indhegnet. Som der er nu kan området ikke rigtig kan bruges af den lukkede afdeling. Så vidt muligt spiser patienterne sammen i spisestuen. Det blev oplyst, at ergoterapeuten hver torsdag laver mad med nogle af patienterne på skift fra hhv. B1 og B2 i køkkenet. På en af tværgangene mellem de to afsnit, lå dels et større motionsrum og et mindre hobbyrum. Motionsrummet var indrettet med løbebånd, motionscykler, vægtløftingsudstyr, måtter, boksebold og motionsbolde samt et tv. Der havde også været et wii-spil, men det var blevet stjålet. En ung mand var i gang med at motionere med en fra personalet. Han gav udtryk for, at han var rigtig glad for at 2

3 lave cirkeltræning 2-3 gang om ugen. Personalet fortalte, at generelt bruges rummet ikke så hyppigt af patienterne som helhed. Hobbyrummet bestod af et mindre fællesbord med stole og nogle små borde. Der var aflåste skabe med hobbyting, og der var desuden en pc, et musikanlæg og nogle bongotrommer. Det blev oplyst, at afsnittet også har en guitar, som af og til benyttes af patienterne, men at der generelt ikke er så meget aktivitet i hobbyrummet, og at det nogle gange fungerer bedre, at tage nogle kreative aktiviteter ud på fællesområderne. Rummet benyttes primært efter individuel aftale. Afsnittet fremstod noget beskidt både på fællesarealerne og på de patientstuer, tilsynet så, desuden forekom afsnittet forholdsvis slidt på gulve og vægge. Der bør være daglig rengøring, men det fremgik, at det ikke altid var tilfældet. Personale Normering for lægeligt personale: Normering for sygeplejerske: Normering øvrigt plejepersonale: 2 pr. afsnit 2 i dagvagt + 1 afd.sygeplejerske pr. afsnit 3 pr. afsnit Plejepersonale i vagt: 5 i dagvagt, 4 i aftenvagt og 2½ i nattevagt Øvrigt personale pr. afsnit: Psykolog: ½ pr. afsnit - socialrådgiver: ½ pr. afsnit ergoterapeut ½ pr. afsnit fysioterapeut: ½ pr. afsnit Rekruttering og efteruddannelse Afsnittene har ikke problemer med rekruttering og ansætter også gerne nyuddannede. Det blev oplyst, at man godt kunne tænke sig mere efteruddannelse især for de kortuddannede, som umiddelbart har færrest muligheder for efteruddannelse. Afdelingen er blevet modelafdeling i regionen, hvilket forventes at give mulighed for mere kompetenceudvikling. Aktiviteter De patienter, som har udgangstilladelse kan benytte centerets fælles aktiviteter blandt andet en stor gymnastiksal. På selve afsnittet virkede det ikke, som om der var så meget brug af motionsrummet og hobbyrummet. Med mange relativt korte indlæggelser gav det heller ikke meget mening for disse patienter, blev det oplyst. Der blev fremhævet, at det var mere relevant med tilbud til patienter efter udskrivelsen. Det blev oplyst, at brugen af aktivitetsrummene primært var baseret på individuelle aftaler f.eks. om, hvor vidt det kunne ske med eller uden personale. Overbelægning Afsnittene har jævnligt overbelægning. På B1 er der mulighed for 2 ekstra patienter, ved at inddrage et mindre samtalerum uden vinduer og en lidt større stue nederst på gangen, begge uden toilet og bad. På besøgsdagen var der indlagt 15 patienter på B1 og 14 patienter på B2. Tilsynet spurgte til, hvad den ideelle størrelse på et lukket afsnit var, og vurderingen lød på ca. 10 patienter. Tvangsforanstaltninger Afsnittene har ikke særlige fikseringsrum, men man benytter patientstuerne, når det er nødvendigt. Alle sengene kan anvendes ved fiksering. En begrundelse er blandt andet, at man ikke anser det for nødvendigt at straffe patienten yderligere ved at blive taget væk fra sit værelse. 3

4 Maden Afdelingen får mad fra Rigshospitalets centralkøkken, som anrettes i et modtagekøkken fælles for de to afsnit. Personalet betegnede generelt maden som værende kedelig. Telefon Det blev oplyst, at det politisk er besluttet, at patienterne som udgangspunkt skal have adgang til egen mobiltelefon og computer. Det giver en del problemer på afsnittet, da personalet ikke har styr på, hvad patienterne foretager sig, herunder hvis de udlåner mobiltelefoner til andre patienter, der har telefonforbud. Rygepolitik Den generelle politik er, at al rygning indendørs er forbudt. Tilsynet kunne dog lugte røg på den ene patientstue, og det fremgik, at personalet håndhæver rygeforbuddet fleksibelt. Dels er fokus på rygestop ikke de primære for disse patienter, dels kan man diskutere det rimelige i, at en patient, der er fikseret, ikke skal have mulighed for at ryge, hvis det vurderes at være forsvarligt i øvrigt. Dobbeltdiagnose patienter Det svinger meget, hvor mange dobbeltdiagnose patienter, der er på afsnittene, men der er altid nogle, og det giver problemer i behandlinger og med indsmugling af stoffer osv. Tolk Tilsynet kunne konstatere, at der var en del patienter af anden etnisk oprindelse og fik på spørgsmål oplyst, at afsnittene bruger en del tolkebistand i den forbindelse. Udviklingsplaner m.v. Personalet gav udtryk for, at der var meget bureaukrati forbundet med f.eks. at søge om udgang hos statsadvokaten, hvilket nemt kunne tage 3 uger. Det betød nogle gange, at patientens frustrationer tiltog og deres tilstand forværret. Desuden blev det givet udtryk for, at der var for mange generelle krav om handleplaner for patienterne i forhold til kommunen, hospitalet, retsvæsnet osv., og at man kunne savne en mere individuel betragtning, da det ikke er alle patienter, som nødvendigvis kan blive raske. Nogle typer af patienter har mest af alt brug for omsorgspleje og -behandling, som det blev udtrykt. 5. Region Hovedstadens svar på opfølgende spørgsmål 71-tilsynet har efterfølgende skriftligt stillet en række spørgsmål til Region Hovedstaden på baggrund af det uanmeldte tilsyn. Anvendelse af tvang Nedenfor fremgår en tabel over den kvartalsvise tvangsanvendelse på Psykiatrisk Center Amager siden 2009 indeholdende tal for al tvang indberettet til Sundhedsstyrelsens system (SEI) inklusiv tvangsfiksering og beskyttelsesfiksering. Det er ikke muligt umiddelbart at skelne mellem hverdage, weekender og helligdage, og man kan heller ikke adskille de enkelte afsnit. Således afspejler tallene tvangsanvendelsen samlet set på Psykiatrisk Center Amager. Det skal dog fremhæves, at kun en meget lille del af tvangsanvendelsen, for så vidt angår fikseringer med bælte og remme, akut beroligende medicin, fast vagt, tvangsindlæggelser og fastholden, forekommer på andre end de lukkede afsnit. Specielt frihedsberøvelserne, i form af tvangstilbageholdelserne og tvangsbehandlingerne, videreføres på de åbne afsnit, men påbegyndes oftest på de lukkede afsnit. Når der er anvendt tvang over for en patient, sker der hurtigst muligt, efter at tvangen er ophørt, en opfølgning med en eftersamtale. Denne udføres ved en sundhedsfaglig person - på Psykiatrisk Center Amager ved kontaktpersonen - som følger et skema med henblik på at få belyst patientens og personalets opfattelse af den situation, som ledte til tvangsanvendelse dels for at kunne forebygge anvendelsen af yderligere tvangsanvendelse og dels for eventuelt at gennemføre tvang på en anden måde ved fremtidige tvangsforanstaltninger. Patientens tilkendegivelser journalføres og oplysningerne gemmes i journalen til evt. senere brug. 4

5 Hver eneste episode med anvendelse af tvang gennemgås i den pågældende personalegruppe med en akut debriefing med en kritisk gennemgang af, hvordan tvangen blev udført og med vægtning på at mindstemiddelprincippet blev tilgodeset. Herudover arbejdes både i personalegrupperne og i lægegruppen med supervision og undervisning både teoretisk og praktisk med deeskalering og voldsforebyggelseskurser. Anden tvang og frihedsberøvelse, PC Amager: Bælte Beroligende Dør- Fastholden Fast Remme Tvangs- Tvangsmedicin aflåsning vagt indlæggelse tilbagehold Total Total Total Tvangsbehandling og beskyttelsesfiksering PC Amager: Somatisk ECT Medicin Ernæring Beskyttelses foranstaltning Total Total Total Regionen har i opfølgende brev af 23. januar 2012 har efter anmodning fra 71-tilsynet redegjort nærmere for, hvornår de forskellige typer af tvang anvendes. Se bilag 1. Medicinforbrug: Det er Region Hovedstadens Psykiatris politik at ny-diagnosticerede skizofrene patienter skal have tilbudt 2. generations antipsykotika. Samtidig er mange andre patienter også skiftet til nyere medicin de senere år. 5

6 Derfor er der en forventet stigning i anvendelsen af nyere antipsykotika, hvilket fremgår at nedenstående. Her fremgår medicinforbruget fra den 1. september 2009, 2010 og frem til Fordelt på henholdsvis alle psykofarmaka og gamle og nye præparater. PC Amager afsnit PB2 Forbrug i definerede døgndoser (DDD) Antipsykotika/periode sept. - dec jan. dec jan. - maj 2011 Antipsychotika i alt Perphenazin Haloperidol Sertindol Ziprasidon Flupentixol Chlorprothixen Zuclopenthixol Penfluridol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon Levomepromazin Antipsykotika/periode sep-dec 2009 jan-dec 2010 jan-maj 2011 Ældre Nyere Forbrug af nyere og ældre antipsykotika 2009 Ældre 40% Forbrug af nyere og ældre antipsykotika 2010 Ældre 33% Forbrug af nyere og ældre antipsykotika 2011 Ældre 25% Nyere 60% Nyere 67% Nyere 75% Bivirkninger: De nyere antipsykotika giver andre bivirkninger end de tidligere kendte, hvorfor bivirkninger er valgt som indikatorer i NIP (det Nationale Indikator Projekt) vedrørende skizofreni. Nedenstående tabel viser, hvor mange patienter, der har bivirkninger: Data fra NIP Skizofreni, årsrapport. Procent der har bivirkningen Indikator Andel af patienter, som har neurologiske bivirkninger Andel af patienter, som har søvn-og sedationsbivirkninger

7 Andel af patienter, som har haft vægtøgning som konsekvens af antipsykotisk behandling Andel af patienter, som har seksuelle bivirkninger Andel af patienter, som har forhøjet BMI Andel af patienter, som har forøget taljemål Andel af patienter, som har forhøjet blodsukker 8 5 Andel af patienter, som har forhøjede triglycerider og / eller for lav HDL Andel af patienter, som har forhøjet blodtryk Data er fra hele Psykiatrisk Center Amager. Der er ikke data på afsnitsniveau. Patienterne har flere bivirkninger på de fleste målte områder end den nationale standard. Undtaget er standarden vedrørende forhøjet blodsukker, hvor færre end forventet har forhøjet blodsukker. Tallene viser et kraftigt fald for flere af indikatorerne fra 2009 til 2010, hvilket skyldes en målrettet indsat. Det er fortsat et indsatsområde for Psykiatrisk Center Amager. Kost Kostplanen for afsnit PB1 og PB2 to uger i juni 2011 ( ) vedlægges som bilag 2. Patienterne har ingen indflydelse på, hvad der bliver serveret, og for langtidsindlagte patienter kan det blive ensformigt at spise det samme. Desuden kan det være et problem i lukket regi, at de udregnede portioner ofte ikke er nok til at mætte især de unge mænd. Det skal bemærkes, at portionerne har et kalorieindhold svarende til det anbefalede, og kosten har en sammensætning, som skulle forebygge vægtøgning. Belægning Psykiatrisk Center Amager havde indtil den 1. september 2009 stort set ikke overbelægning. I forbindelse med subspecialisering den 1. september og samtidig natlukning fra af 8 skadesenge - har der i perioder været en mindre overbelægning. Belægningsforholdene på de to lukkede afsnit PB1 og PB2 fremgår af nedenstående tabel. Belægningsprocenter i gennemsnit på ca. 99 betyder, at der jævnligt er overbelægning. I praksis drejer det sig dog om højest 1-2 patienter på hvert afsnit. Belægningsprocent lukkede afsnit PC-Amager År Periode PC2 PB1 PB , ,4 98, ,2 99, ,7 97,6 Færdigbehandlede patienter Den pågældende dag havde de lukkede afsnit tilsammen kun en enkelt patient, som var færdigbehandlet og afventede plads på et bosted, hvortil han var blevet indstillet under indlæggelsen. Han er aktuelt udskrevet til dette bosted, men ventetiden kom op på ca. 3 måneder. Den pågældende patient havde en dom til behandling og var tilbageholdt i henhold til denne. Han havde udgang med følge af sin søster eller personalet, hvilket han accepterede. Dette var begrundet i, at han gentagne gange havde røget hash under udgange og ved tilbagekomsten i afsnittet var udtalt påvirket og til gene for medpatienterne. Desuden forværredes hans psykotiske tilstand af hashpåvirkningen. Han ville ikke kunne klare sig med et ambulant behandlingstilbud fra egen lejlighed og kunne derfor først udskrives, når bostedet havde plads. Patientens rettigheder blev sikret som enhver anden patients med klagemuligheder til Patientombuddet og til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Herudover har alle mulighed for at få kontakt til en patientvejleder og patienterne bliver i øvrigt vejledt i forhold til deres rettigheder af læger og plejepersonale i afsnittene. Der var ingen patienter på de lukkede afsnit, der den pågældende dag afventede andet behandlingstilbud. 7

8 Der er oftest flest færdigbehandlede patienter i de åbne afsnit, idet deres tilstand ofte er sådan, at de kan rummes i et afsnit med åbne døre. Hvis der bruges lukkede pladser til sådanne patienter, er det ofte begrundet i misbrugsproblematik, hvor der er behov for lukkede døre for at forhindre aktivt misbrug mest muligt; alternativt pga. demenstilstand, hvor patienten ikke kan finde tilbage til afdelingen. Der var fire koordinationsplaner/udskrivningsaftaler i Fra 1. januar 2011 og frem til dags dato har der været 18. Stigningen skyldes en beslutning om, at alle retspsykiatriske patienter skal have en sådan plan/aftale. Der er muligvis i 2010 udarbejdet flere, idet registreringen ikke har været optimal. Frihedsberøvede/retspsykiatriske patienter Afsnit Anbringelsesdom Behandlingsdom Surrogatfængslet /mentalobservation Lov om tvang i psykiatrien 5 Frivillig indlæggelse PB PB På besøgsdagen var der 16 patienter indlagt på det lukkede afsnit PB1 og 14 patienter på det lukkede afsnit PB2. Patienterne fordelte sig, som det fremgår af ovenstående tabel. De 2 anbringelsesdømte - og 3 af de behandlingsdømte patienter - havde bistandsværge. Grunden til at de sidste 2 behandlingsdømte ikke havde bistandsværge, var, at de kort forinden havde fået deres dom og derfor endnu ikke havde fået beskikket en bistandsværge. I tilfælde af, at de som ikke har fået bistandsværge, bliver udsat for tvang, får patienterne rutinemæssigt tildelt en patientrådgiver. Det samme gælder for de 2 surrogatfængslede / mentalobservander. Alle patienter, der er frihedsberøvede, får automatisk tildelt en patientrådgiver. Patienter der ikke er frihedsberøvede får tildelt patientrådgiver, hvis de udsættes for tvang. Det havde ikke været tilfældet for de 9 patienter, der var frivilligt indlagt på besøgsdagen. Dobbeltdiagnose 13 ud af de 30 indlagte patienter havde et misbrug. 3 patienter havde alene et hashmisbrug, 1 patient havde alene et alkoholmisbrug, 4 havde et misbrug af hash og alkohol, 4 patienter havde et misbrug af psykostimulantia som amfetamin og kokain. Misbruget af sidstnævnte var i kombination med hash og/eller alkohol og i et enkelt tilfælde med opioider (heroin) og medicin (benzodiazepiner). 1 patient havde alene et misbrug af benzodiazepiner. Behandlingen af psykisk syge med misbrug udgør en særlig udfordring. Misbruget forværrer ikke sjældent patientens psykiske tilstand og kan bl.a. medføre, at patienterne medikamentelt må behandles mere intensivt end patienter uden misbrug, hvilket kan være forbundet med en øget forekomst af bivirkninger. Der er ingen tvivl om, at antallet af indlæggelser ville falde, hvis man kunne komme mange af patienternes misbrug til livs. Det er imidlertid meget vanskeligt at få selv ikke-psykotiske ud af et misbrug, og for psykotiske patienter er det almindeligvis langt sværere. Misbrugsbehandlingen i lukkede afsnit indebærer først og fremmest, at patienterne så vidt muligt afskæres fra muligheden for at indtage rusmidler. Det lader sig ikke altid gøre, da kreativiteten omkring indsmugling af rusmidlerne er meget stor. Typisk bringes de ind i forbindelse med, at patienterne har udgang, men det kan også være besøgende, der har dem med. Dernæst kan der være tale om behandling af eventuelle abstinenser og følgetilstande til misbruget, psykoedukation, motiverende samtaler og medikamentel behandling med præparater, der nedsætter risikoen for et misbrugsrecidiv f.eks. antabusbehandling. Ikke sjældent anvendes undersøgelse af urinen for misbrugsstoffer. Dette anvendes også ambulant hos nogle retspsykiatriske patienter, hvor udskrivelse er betinget af, at patienten ikke misbruger. Hos nogle psykotiske patienter vil behandlingen af de psykotiske symptomer med antipsykotika mindske risikoen for misbrugstilbagefald, da patienterne i en del tilfælde anvender misbruget som en form for selvmedicinering. I alt 8

9 Nogle patienter udskrives til ambulant misbrugsbehandling i f.eks. alkoholenhederne. De mest syge og tungt misbrugende patienter behandles i København i det såkaldte dobbeltdiagnoseambulatorium på Carl Nielsens Allé på Østerbro. Indlæggelsestid Den gennemsnitlige indlæggelsestid dækker over en meget stor spredning. Den 1. juni 2011 var der 29 indlagte patienter i lukket afsnit. De var indlagt i median 31 dage (fra 1 dag til 2 år og 7 måneder). 6 havde været indlagt under 1 uge, 17 under 2 måneder. 5 personer havde været indlagt mellem 5 måneder og 17 måneder og en enkelt havde været indlagt 2 år og 7 måneder. Mange patienter er kun indlagt ganske kort tid, ca. 1 uge i lukket afsnit, før de flyttes videre til åbent afsnit. Af patienter der udskrives, vil nogle udskrives efter op til års indlæggelse (anbringelsesdømte), og andre vil være indlagt 1-2 måneder. Vi tilstræber, at patienten så hurtigt som forholdene tillader, kan flyttes til åbent afsnit eller udskrives. Patientinformation vedrørende rettigheder Sundhedsstyrelsens folder frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien om psykiatriske patienters rettigheder ved tvang udleveres til alle patienter, der undergives tvang. Folderen udleveres ikke til pårørende, men pårørende orienteres om, at den udleveres til patienterne. Herudover vejledes patienterne dels af lægerne ved samtale og herudover af kontaktperson. Der indhentes informeret samtykke til frivillig indlæggelse på lukket afsnit, jf. gældende regelsæt i Region Hovedstadens Psykiatri. Rekruttering af personale Der er ikke aktuelt rekrutteringsproblemer, men der har i perioder været få ansøgere til stillinger i plejen på lukket afsnit. Efteruddannelsesinitiativer Kursustilbud i forhold til at forebygge og håndtere konflikter. Formålet er at give personalet en professionel tilgang til konflikter. Der er fokus på ikke-voldelig-kommunikation og deeskaleringsteknik. Kurserne i voldsforebyggelse og konflikthåndtering er obligatoriske for det kliniske personale, og personalet fra de lukkede afsnit prioriteres særligt til disse kurser. Som et led i projekt Den Gode Psykiatriske Afdeling (en af 5 afdelinger i Danmark valgt af Sundhedsstyrelsen), planlægges endvidere undervisning i afsnittene for det tværfaglige personale i psykiatriloven, tvangsanvendelse og etiske dilemmaer som følge af tvangsanvendelse. Vi planlægger desuden at afholde kurser i deeskalering for alt personalet på de lukkede afsnit, som led i projektet med at nedbringe tvangsanvendelsen i afsnittene. Kurser i selvmordsforebyggelse. Det er obligatorisk for al klinisk personale at deltage en gang årligt i denne undervisning. Social- og sundhedsassistenter har siden foråret 2009 haft mulighed for at erhverve sig kompetence til medicinhåndtering og medicinadministration. Der er mulighed for at søge andre kurser og undervisningstilbud end dem som udbydes i regi af Region Hovedstadens Psykiatri. I 2011 har der været kurser i dokumentation af sygeplejen, i forbindelse med at Region Hovedstadens Psykiatri har indført nyt sygeplejefagligt dokumentationssystem. Alle yngre læger er i uddannelsesstilling og følger obligatoriske kurser i Sundhedsstyrelsens regi samt lokale kurser svarende til ovennævnte kursustilbud til plejepersonale i Region Hovedstadens Psykiatri. Tilsvarende kursus tilbydes afdelings- og overlæger samt personale fra andre faggrupper. Aktivitetstilbud Aktivitetstilbuddene til patienterne i lukket regi er for tiden: Morgenmøde, Kropsgruppe med fysioterapeut og ergoterapeut en gang om dagen, 9

10 Motionsrum mellem de to lukkede afsnit, kreativt værksted med ergoterapeut, Café en gang om ugen, Aktiviteter med kontaktpersonen, f.eks. ture til tanken og i nærmiljøet. Vi har været ramt af sygdom, barsel og ferie hos ergoterapeut og fysioterapeut, og har i denne forbindelse af og til været nødsaget til at aflyse enkelte aktiviteter, men i det omfang det er muligt, søger plejepersonalet at gennemføre aktiviteterne på trods af ovenstående, og der er nu fundet vikarer for både fysioterapeut og ergoterapeut. Pårørendepolitik Både Psykiatrisk Center Amager specifikt og Region Hovedstadens Psykiatri generelt har i 2010 styrket indsatsen vedrørende inddragelse af pårørende. For Psykiatrisk Center Amager har pårørendearbejdet været en del af resultataftalen og der har været arbejdsgruppe, som også personale fra de lukkede afsnit har været med i. I vejledningen: Inddragelse af pårørende til patienter med skizofreni står: Formålet med at inddrage de pårørende er, at forbedre behandlingsresultatet og undgå tilbagefald ved at indhente og anvende information og viden om den syge samt bruge de pårørendes ressourcer til støtte for patienten i behandlingsforløbet og sikre de pårørendes behov for information, viden og vejledning. Personalet skal indlede en dialog med de pårørende, hvis de er med ved indlæggelsen. Ellers kontaktes de pårørende telefonisk indenfor 1 døgn og tilbydes en samtale inden for 7 dage og efter behov i indlæggelsesforløbet. Patienten skal give samtykke til dette. Børn er velkomne til at besøge patienter, der er indlagt på lukket afsnit, hvilket fremgår af husordenen for afsnit PB1+2. Her står: Børn er velkomne. Besøg af børn under 18 år skal være aftalt på forhånd, fordi børn i afsnittet kræver særlige hensyn. Husorden er vedlagt som bilag 3.. Brug af mobiltelefon/egen computer Vi har tidligere haft forbud mod anvendelsen af mobiltelefoner og computere i lukket afdeling. Baggrunden for forbuddet har været et ønske om at beskytte patienterne. Selv da patienterne ikke havde mobiltelefoner og computere, og hvor patienten måtte foretage telefonopkald på en fælles patienttelefon (som er gratis), oplevede vi problemer. Der er således patienter, der ringer og blokerer for 112, i en dårlig fase af deres sygdom ringer og ytrer sig uhensigtsmæssigt sig over for f.eks. arbejdsgivere eller som ringer og truer f.eks. pårørende. Forhold som mange patienter bagefter er kede af, at de har gjort. Der endvidere blevet bestilt store mængder mad udefra, som patienterne ikke kan betale, taxakørsler osv. Der har også været et tilfælde, hvor en patient havde fået et videokamera ind, som han filmede medpatienter og personale med. Beslutningen om at patienterne (også på lukket afsnit) skal have lov til at anvende mobiltelefon og computer er truffet af Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. Det har indtil nu ikke givet de helt store problemer, men det er dog sket, at patienterne har fået stjålet en dyr computer eller en mobiltelefon, hvilket de med rette kan være utilfredse med. I de lukkede afdelinger er patienterne således ofte i en tilstand, der gør, at de ikke kan tage ordentlig vare på deres værdigenstande, og må forvente, at vi gør det for dem. Rengøring Afsnit PB1 Kl Rengøring af mellemgang, patientstuer og fællesarealer Kl Køkken (frokost) Kl Frokostpause Kl Rengøring Kl Køkken opvask efter frokost Kl Afslutning af rengøring Afsnit PB2 Kl Køkken morgenmad og opvask Kl Rengøring mellemgang, patientstuer og fællesarealer Kl Frokostpause 10

11 Kl Afslutning af rengøring Forskningsprojekter Der er ikke aktuelt forskningsprojekter, hvor der foretages forsøg med medicin på patienter på lukkede afsnit. Almindeligvis må der ikke foretages medicinforsøg på patienter, der er underlagt bestemmelser i Psykiatriloven. Undtagelsen herfor er opgørelser af journalmateriale samt eventuelle spørgeskemaundersøgelser. Patienter af anden etnisk oprindelse: Vi oplever i almindelighed ikke særlige problemer i forbindelse med patienter med anden etnisk oprindelse end dansk. Vi har gennem alle årene haft mange patienter af forskellig national herkomst, religiøs og kulturel baggrund. Det sker en sjælden gang, at patienterne har nogle sammenstød, som kan have baggrund i de nævnte forhold. De patienter, med anden etnisk herkomst end dansk, der giver væsentlige problemer, er flygtninge. På Amager ligger et flygtningecenter for psykisk syge flygtninge, der er asylansøgere. Når de skal indlægges, sker det i herværende psykiatriske center. Problemerne med flygtningene drejer sig dels om diagnostisk usikkerhed (det kan for nogles vedkommende være vanskeligt at afgøre, om eller i hvor høj grad de reelt er syge eller om de simulerer), dels om psykisk sygdom og herunder selvmordsimpulser, som er udløst af eller forværres af den usikkerhed, som de oplever. Det kan her lægeligt være yderst vanskeligt at behandle patienterne. Det giver sig selv, at det at patienterne ikke taler dansk, også vanskeliggør en psykiatrisk behandling. Selv med gode tolke bliver kommunikationen ofte ikke så god som med etnisk danske patienter. Fysiske rammer Der er ingen planlagte ændringer af fysiske rammer, men der er i sommeren sket indhegning af en boldbane, med henblik på at patienter indlagt i lukket afsnit kan komme direkte ud til boldaktiviteter. 11

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge,

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01, den 31.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 26 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup, afsnit B204,

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL5 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42

Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Velkommen til Infektionsmedicinsk Afsnit 42 Vi er en infektionsmedicinsk afdeling med 18 senge, der udover at modtage infektionsmedicinske patienter også modtager

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del Bilag 29 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Afsnit S7 Psykiatrien Syd

Afsnit S7 Psykiatrien Syd Afsnit S7 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 36 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 101 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 101 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit

Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit Revideret oktober 2012 Supplerende forhold til afdeling Ps husorden gældende for afsnit P501 åbent afsnit Adgang til køkken og andre faciliteter : 1) Vedr. køkken : Er aflåst. Der er kun adgang for patienter

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 11 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Regionspsykiatrien i Horsens, lukket sengeafsnit 02, fredag den 24. januar

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit G20, Brønderslev den 25. februar 2013

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit G20, Brønderslev den 25. februar 2013 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 96 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit G20, Brønderslev den 25. februar 2013 1. Indledning

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg den 7. juni 2010

Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg den 7. juni 2010 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2009-10 71 alm. del Bilag 165 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg den 7. juni 2010 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til Sikringsafdelingen

Velkommen til Sikringsafdelingen Velkommen til Sikringsafdelingen Velkommen til Sikringsafdelingen Sikringsafdelingen er en landsdækkende retspsykiatrisk afdeling, der yder professionel psykiatrisk behandling og sygepleje, samtidig med

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd

Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Afsnit S3, indgang 40 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Psykiatri og Social Region Midtjylland 2016 Baggrund Behandling med antipsykotisk medicin skal som alt andet medicin følges nøje. I forhold til

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE

UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE UNDERBILAG 18E TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS TILBUDSDEMONSTRATION DEN PSYKIATRISKE Indhold 1. Patientrejse med tilhørende brugerrejser.... 1 1.Patientrejse med tilhørende brugerrejser. Persona Den psykiatriske

Læs mere

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110

Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Patientinformation Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Velkommen til Vejle Sygehus Neurologisk Afdeling 1 2 Velkommen som patient på Neurologisk Sengeafsnit A110 Vi byder dig velkommen

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni

Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af patienter med skizofreni Regionshuset Viborg Strategisk Kvalitet Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. Kvaliteten af behandlingen af

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg. Psykiatrisk Center København. Bispebjerg Hospital den 22. april 2013

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg. Psykiatrisk Center København. Bispebjerg Hospital den 22. april 2013 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2013-14 71 Alm.del Bilag 44 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, afd. A, Bispebjerg Hospital den 22. april 2013

Læs mere

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang VIS konference Vejle d. 11/2-2010 Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Gennembrudsmetoden introduktion til metode og information om

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Husorden for Døgn- og Dagafsnit. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Husorden for Døgn- og Dagafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Formålet med denne husorden er at skabe et fælles grundlag for alle indlagte patienter, deres pårørende og personalet, uanset alder, køn,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit P3G, Haderslev den 14. september 2012

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit P3G, Haderslev den 14. september 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 50 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Gerontopsykiatrisk Afsnit P3G, Haderslev den 14. september 2012 1. Indledning

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

VELKOMMEN. Til Sengeafsnit M3. Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3

VELKOMMEN. Til Sengeafsnit M3. Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3 VELKOMMEN Til Sengeafsnit M3 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3 Om afsnittet Afsnittet varetager diagnosticering, udredning og behandling af: Patienter med organiske psykiske

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Husorden. til patienter og pårørende

Husorden. til patienter og pårørende Husorden til patienter og pårørende Her finder du nyttige oplysninger om vores regler og husorden på afsnit S1 i Psykiatrien, Region Sjælland. For at skabe et godt og omsorgsfuldt miljø og en god og rar

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 100 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 100 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2015-16 71 Alm.del Bilag 100 Offentligt ENDELIG RAPPORT PSYKIATRISK CENTER MIDDELFART 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport vedr. 71-tilsynets uanmeldte

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere