Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni 2011"

Transkript

1 Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 61 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg på Psykiatrisk Center Amager den 8. juni Indledning Den 8. juni 2011 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt besøg på Psykiatrisk Center Amager. Tilsynet blev vist rundt på 2 lukkede voksenafsnit B1 og B2 af oversygeplejersken på B1. 2. Tilsynet udtaler Tvang Tilsynet finder det positivt, at centeret ved hjælp af en målrettet indsats har reduceret bivirkningerne betydeligt fra 2009 til 2010 for patienter, der får nyere antipsykotika. Overbelægning Tilsynet finder det beklageligt, at der i forbindelse med specialiseringen af afsnittene i 2009 jævnligt er tale om overbelægning på de to lukkede afsnit, da der i forvejen er tale om to forholdsvis store lukkede afsnit med 14 patienter på hver. Pårørende Tilsynet finder det særdeles positivt, at afsnittene har særlig fokus på at inddrage de pårørende enten ved indlæggelsen eller ved at kontakte pårørende inden for 1 døgn efter indlæggelsen og tilbyde en samtale inden for 7 dage. Aktiviteter Tilsynet finder det positivt, at der nu er fundet vikarer for fysioterapeut og ergoterapeut, sådan at de planlagte aktiviteter kan gennemføres til glæde for patienterne. Rengøring Tilsynet finder, at rengøringsniveauet var kritisabelt på afsnittene, trods at det af regionens svar fremgår, at der gøres rent dagligt. 3. Kort om Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Amager har 2 lukkede sengeafsnit, 4 specialiserede åbne sengeafsnit, 1 åbent akut modtagersengeafsnit med tilknyttet skadestue og 1 lukket gerontoafsnit med tilknyttet dagafsnit. Herudover har centeret en række ambulatorier og specialafsnit samt en psykiatrisk skadestue. Centeret har desuden registreret patienter i ambulant behandling fra følgende sociale institutioner: Sundbyhus, Sct. Annæ Hjem, Sundbyvang samt asylcenteret Kongelunden. Centerets befolkningsgrundlag er ca borgere fra Amager, eksklusive Christianshavn. 4. Tilsynets rundgang på afdelingen Hele afdelingen er beliggende i et 1-plans byggeri, som blev færdiggjort i På det tidspunkt var der kun et lukket afsnit B1 og et åbent afsnit med mulighed for skærmning B2, men nu er både B1 og B2 egentlige lukkede afsnit. Begge afsnit har ens fysiske rammer med 14 sengepladser hver og er placeret ved siden af hinanden med to tværgående gange samt 2 mindre haver imellem sig. Tilsynet foretog derfor primært en rundgang på afsnit B1 med oversygeplejersken, men så kort afsnit B2. Det blev oplyst, at de to afsnit har et tæt samarbejde og sparring omkring behandlingen. Patienterne er også blandet, sådan at begge afsnit har både akutte patienter og patienter med længerevarende foranstaltninger. Det blev oplyst, at der var en overvægt af mandlige patienter, men at den var blevet mindre. 1

2 Afsnit B1 Afsnittet er et lukket døgnafsnit med 14 sengepladser. På besøgsdagen var der imidlertid indlagt 16 personer. Patienterne er en blanding er administrativt frihedsberøvede og patienter med anbringelsesdom eller lignende retspsykiatriske foranstaltninger, og derfor er der også stor forskel på, hvor længe de enkelte patienter er indlagt. Adgang til afsnittet foregår via en sluse med 2 aflåste døre. Afsnittet består af en lang gang med større vinduespartier og højt til loftet med ovenlysvinduer, hvilket gør, at der er meget lyst. Væggene er hvide og uden udsmykning og gulvet med farvet linoleum. Det var enkelte grønne planter. I modsætning hertil var der på B2 en hel del grønne planter og udsmykning på væggene på gangarealet. Det blev oplyst, at det skyldtes, at B2 tidligere havde været et åbent afsnit med skærmning, hvorfra planterne og billederne stammede. Øverst på gangen var der et fodboldspil og til begge sider, var der nogle mindre rum, som bruges til samtalerum o.lign. Et af dem bliver også brugt i tilfælde af overbelægning. Der var et par personalerum med vinduer ud til gangarealet og et område (stue) med 2 sofagrupper og små borde, hvorfra der var udgang til en lukket gårdhave fra begge afsnittene. Gårdhaven var flisebelagt og med planter, og der var lidt havemøbler. Døren til gårdhaven stod åben, så patienter kunne gå derud på egen hånd og f.eks. ryge. Længere nede af gangen var der desuden udgang til en mindre lukket have også mellem afsnittene. Den var indrettet med forskellige bede og med mulighed for at sidde ugenert på de bænke, som var opsat rundt omkring evt. med pårørende. Der var desuden en grill, som af og til benyttet til at lave mad på. Der var et højt hegn for enden af haven. Udgangen til haven er aflåst og sker efter aftale og evt. med ledsagelse af personalet, hvis nødvendigt. Nogle steder på udearealerne bar det tydeligt præg af, at der ikke var opsat askebæger. Nederst på gangen var der desuden en lille dagligstue med 2 lædersofaer, et tv, reoler uden indhold og et billede på væggen. Patientstuerne er placeret sådan, at 8 af dem ligger på en tværgang og 6 ligger nederst på hovedgangen, hvor der er mulighed for at skærme yderligere ved aflukning af gangarealet i to mindre enheder. Alle 14 patientstuer er ens dog er en enkelt lidt større og handicapvenlig for kørestolsbrugere. Alle patientstuer er enestuer med eget bad og toilet. Tilsynet så to patientstuer, som er malet hvide og møbleret med standardmøblement: hospitalsseng, aflåseligt skab, hylder, stol og bord og hvide gardiner. Der var et stor og et mindre vindue med udsigt til grønne opgivelser. Badeværelset var indrettet med toilet, håndvask og håndbruser. Den ene patientstue fremstod uden personlige effekter overhovedet, og der var fikseringsremme på sengen, da patienten nyligt havde været fikseret. Den anden patientstue var indrettet med mange personlige ting fotografier, legetøj, kaffekande, musikanlæg og cd ere m.v. Det blev oplyst, at det primært er de patienter, som er der i længere tid, der medbringer personlige ting. Værdigenstande kan kun opbevares i det aflåste skab på patientstuerene, da patienterne går ind hos hinanden. Køkkenet og spisestuen var i samme rum og havde 3 mindre bord med 4 stole. Det var vinduer og glasdør med udgang til et større grønt område inklusiv en boldbane, med en åben afdeling overfor. Det blev oplyst, at der er planer om at få især boldbanen ordentligt indhegnet. Som der er nu kan området ikke rigtig kan bruges af den lukkede afdeling. Så vidt muligt spiser patienterne sammen i spisestuen. Det blev oplyst, at ergoterapeuten hver torsdag laver mad med nogle af patienterne på skift fra hhv. B1 og B2 i køkkenet. På en af tværgangene mellem de to afsnit, lå dels et større motionsrum og et mindre hobbyrum. Motionsrummet var indrettet med løbebånd, motionscykler, vægtløftingsudstyr, måtter, boksebold og motionsbolde samt et tv. Der havde også været et wii-spil, men det var blevet stjålet. En ung mand var i gang med at motionere med en fra personalet. Han gav udtryk for, at han var rigtig glad for at 2

3 lave cirkeltræning 2-3 gang om ugen. Personalet fortalte, at generelt bruges rummet ikke så hyppigt af patienterne som helhed. Hobbyrummet bestod af et mindre fællesbord med stole og nogle små borde. Der var aflåste skabe med hobbyting, og der var desuden en pc, et musikanlæg og nogle bongotrommer. Det blev oplyst, at afsnittet også har en guitar, som af og til benyttes af patienterne, men at der generelt ikke er så meget aktivitet i hobbyrummet, og at det nogle gange fungerer bedre, at tage nogle kreative aktiviteter ud på fællesområderne. Rummet benyttes primært efter individuel aftale. Afsnittet fremstod noget beskidt både på fællesarealerne og på de patientstuer, tilsynet så, desuden forekom afsnittet forholdsvis slidt på gulve og vægge. Der bør være daglig rengøring, men det fremgik, at det ikke altid var tilfældet. Personale Normering for lægeligt personale: Normering for sygeplejerske: Normering øvrigt plejepersonale: 2 pr. afsnit 2 i dagvagt + 1 afd.sygeplejerske pr. afsnit 3 pr. afsnit Plejepersonale i vagt: 5 i dagvagt, 4 i aftenvagt og 2½ i nattevagt Øvrigt personale pr. afsnit: Psykolog: ½ pr. afsnit - socialrådgiver: ½ pr. afsnit ergoterapeut ½ pr. afsnit fysioterapeut: ½ pr. afsnit Rekruttering og efteruddannelse Afsnittene har ikke problemer med rekruttering og ansætter også gerne nyuddannede. Det blev oplyst, at man godt kunne tænke sig mere efteruddannelse især for de kortuddannede, som umiddelbart har færrest muligheder for efteruddannelse. Afdelingen er blevet modelafdeling i regionen, hvilket forventes at give mulighed for mere kompetenceudvikling. Aktiviteter De patienter, som har udgangstilladelse kan benytte centerets fælles aktiviteter blandt andet en stor gymnastiksal. På selve afsnittet virkede det ikke, som om der var så meget brug af motionsrummet og hobbyrummet. Med mange relativt korte indlæggelser gav det heller ikke meget mening for disse patienter, blev det oplyst. Der blev fremhævet, at det var mere relevant med tilbud til patienter efter udskrivelsen. Det blev oplyst, at brugen af aktivitetsrummene primært var baseret på individuelle aftaler f.eks. om, hvor vidt det kunne ske med eller uden personale. Overbelægning Afsnittene har jævnligt overbelægning. På B1 er der mulighed for 2 ekstra patienter, ved at inddrage et mindre samtalerum uden vinduer og en lidt større stue nederst på gangen, begge uden toilet og bad. På besøgsdagen var der indlagt 15 patienter på B1 og 14 patienter på B2. Tilsynet spurgte til, hvad den ideelle størrelse på et lukket afsnit var, og vurderingen lød på ca. 10 patienter. Tvangsforanstaltninger Afsnittene har ikke særlige fikseringsrum, men man benytter patientstuerne, når det er nødvendigt. Alle sengene kan anvendes ved fiksering. En begrundelse er blandt andet, at man ikke anser det for nødvendigt at straffe patienten yderligere ved at blive taget væk fra sit værelse. 3

4 Maden Afdelingen får mad fra Rigshospitalets centralkøkken, som anrettes i et modtagekøkken fælles for de to afsnit. Personalet betegnede generelt maden som værende kedelig. Telefon Det blev oplyst, at det politisk er besluttet, at patienterne som udgangspunkt skal have adgang til egen mobiltelefon og computer. Det giver en del problemer på afsnittet, da personalet ikke har styr på, hvad patienterne foretager sig, herunder hvis de udlåner mobiltelefoner til andre patienter, der har telefonforbud. Rygepolitik Den generelle politik er, at al rygning indendørs er forbudt. Tilsynet kunne dog lugte røg på den ene patientstue, og det fremgik, at personalet håndhæver rygeforbuddet fleksibelt. Dels er fokus på rygestop ikke de primære for disse patienter, dels kan man diskutere det rimelige i, at en patient, der er fikseret, ikke skal have mulighed for at ryge, hvis det vurderes at være forsvarligt i øvrigt. Dobbeltdiagnose patienter Det svinger meget, hvor mange dobbeltdiagnose patienter, der er på afsnittene, men der er altid nogle, og det giver problemer i behandlinger og med indsmugling af stoffer osv. Tolk Tilsynet kunne konstatere, at der var en del patienter af anden etnisk oprindelse og fik på spørgsmål oplyst, at afsnittene bruger en del tolkebistand i den forbindelse. Udviklingsplaner m.v. Personalet gav udtryk for, at der var meget bureaukrati forbundet med f.eks. at søge om udgang hos statsadvokaten, hvilket nemt kunne tage 3 uger. Det betød nogle gange, at patientens frustrationer tiltog og deres tilstand forværret. Desuden blev det givet udtryk for, at der var for mange generelle krav om handleplaner for patienterne i forhold til kommunen, hospitalet, retsvæsnet osv., og at man kunne savne en mere individuel betragtning, da det ikke er alle patienter, som nødvendigvis kan blive raske. Nogle typer af patienter har mest af alt brug for omsorgspleje og -behandling, som det blev udtrykt. 5. Region Hovedstadens svar på opfølgende spørgsmål 71-tilsynet har efterfølgende skriftligt stillet en række spørgsmål til Region Hovedstaden på baggrund af det uanmeldte tilsyn. Anvendelse af tvang Nedenfor fremgår en tabel over den kvartalsvise tvangsanvendelse på Psykiatrisk Center Amager siden 2009 indeholdende tal for al tvang indberettet til Sundhedsstyrelsens system (SEI) inklusiv tvangsfiksering og beskyttelsesfiksering. Det er ikke muligt umiddelbart at skelne mellem hverdage, weekender og helligdage, og man kan heller ikke adskille de enkelte afsnit. Således afspejler tallene tvangsanvendelsen samlet set på Psykiatrisk Center Amager. Det skal dog fremhæves, at kun en meget lille del af tvangsanvendelsen, for så vidt angår fikseringer med bælte og remme, akut beroligende medicin, fast vagt, tvangsindlæggelser og fastholden, forekommer på andre end de lukkede afsnit. Specielt frihedsberøvelserne, i form af tvangstilbageholdelserne og tvangsbehandlingerne, videreføres på de åbne afsnit, men påbegyndes oftest på de lukkede afsnit. Når der er anvendt tvang over for en patient, sker der hurtigst muligt, efter at tvangen er ophørt, en opfølgning med en eftersamtale. Denne udføres ved en sundhedsfaglig person - på Psykiatrisk Center Amager ved kontaktpersonen - som følger et skema med henblik på at få belyst patientens og personalets opfattelse af den situation, som ledte til tvangsanvendelse dels for at kunne forebygge anvendelsen af yderligere tvangsanvendelse og dels for eventuelt at gennemføre tvang på en anden måde ved fremtidige tvangsforanstaltninger. Patientens tilkendegivelser journalføres og oplysningerne gemmes i journalen til evt. senere brug. 4

5 Hver eneste episode med anvendelse af tvang gennemgås i den pågældende personalegruppe med en akut debriefing med en kritisk gennemgang af, hvordan tvangen blev udført og med vægtning på at mindstemiddelprincippet blev tilgodeset. Herudover arbejdes både i personalegrupperne og i lægegruppen med supervision og undervisning både teoretisk og praktisk med deeskalering og voldsforebyggelseskurser. Anden tvang og frihedsberøvelse, PC Amager: Bælte Beroligende Dør- Fastholden Fast Remme Tvangs- Tvangsmedicin aflåsning vagt indlæggelse tilbagehold Total Total Total Tvangsbehandling og beskyttelsesfiksering PC Amager: Somatisk ECT Medicin Ernæring Beskyttelses foranstaltning Total Total Total Regionen har i opfølgende brev af 23. januar 2012 har efter anmodning fra 71-tilsynet redegjort nærmere for, hvornår de forskellige typer af tvang anvendes. Se bilag 1. Medicinforbrug: Det er Region Hovedstadens Psykiatris politik at ny-diagnosticerede skizofrene patienter skal have tilbudt 2. generations antipsykotika. Samtidig er mange andre patienter også skiftet til nyere medicin de senere år. 5

6 Derfor er der en forventet stigning i anvendelsen af nyere antipsykotika, hvilket fremgår at nedenstående. Her fremgår medicinforbruget fra den 1. september 2009, 2010 og frem til Fordelt på henholdsvis alle psykofarmaka og gamle og nye præparater. PC Amager afsnit PB2 Forbrug i definerede døgndoser (DDD) Antipsykotika/periode sept. - dec jan. dec jan. - maj 2011 Antipsychotika i alt Perphenazin Haloperidol Sertindol Ziprasidon Flupentixol Chlorprothixen Zuclopenthixol Penfluridol Clozapin Olanzapin Quetiapin Amisulprid Risperidon Aripiprazol Paliperidon Levomepromazin Antipsykotika/periode sep-dec 2009 jan-dec 2010 jan-maj 2011 Ældre Nyere Forbrug af nyere og ældre antipsykotika 2009 Ældre 40% Forbrug af nyere og ældre antipsykotika 2010 Ældre 33% Forbrug af nyere og ældre antipsykotika 2011 Ældre 25% Nyere 60% Nyere 67% Nyere 75% Bivirkninger: De nyere antipsykotika giver andre bivirkninger end de tidligere kendte, hvorfor bivirkninger er valgt som indikatorer i NIP (det Nationale Indikator Projekt) vedrørende skizofreni. Nedenstående tabel viser, hvor mange patienter, der har bivirkninger: Data fra NIP Skizofreni, årsrapport. Procent der har bivirkningen Indikator Andel af patienter, som har neurologiske bivirkninger Andel af patienter, som har søvn-og sedationsbivirkninger

7 Andel af patienter, som har haft vægtøgning som konsekvens af antipsykotisk behandling Andel af patienter, som har seksuelle bivirkninger Andel af patienter, som har forhøjet BMI Andel af patienter, som har forøget taljemål Andel af patienter, som har forhøjet blodsukker 8 5 Andel af patienter, som har forhøjede triglycerider og / eller for lav HDL Andel af patienter, som har forhøjet blodtryk Data er fra hele Psykiatrisk Center Amager. Der er ikke data på afsnitsniveau. Patienterne har flere bivirkninger på de fleste målte områder end den nationale standard. Undtaget er standarden vedrørende forhøjet blodsukker, hvor færre end forventet har forhøjet blodsukker. Tallene viser et kraftigt fald for flere af indikatorerne fra 2009 til 2010, hvilket skyldes en målrettet indsat. Det er fortsat et indsatsområde for Psykiatrisk Center Amager. Kost Kostplanen for afsnit PB1 og PB2 to uger i juni 2011 ( ) vedlægges som bilag 2. Patienterne har ingen indflydelse på, hvad der bliver serveret, og for langtidsindlagte patienter kan det blive ensformigt at spise det samme. Desuden kan det være et problem i lukket regi, at de udregnede portioner ofte ikke er nok til at mætte især de unge mænd. Det skal bemærkes, at portionerne har et kalorieindhold svarende til det anbefalede, og kosten har en sammensætning, som skulle forebygge vægtøgning. Belægning Psykiatrisk Center Amager havde indtil den 1. september 2009 stort set ikke overbelægning. I forbindelse med subspecialisering den 1. september og samtidig natlukning fra af 8 skadesenge - har der i perioder været en mindre overbelægning. Belægningsforholdene på de to lukkede afsnit PB1 og PB2 fremgår af nedenstående tabel. Belægningsprocenter i gennemsnit på ca. 99 betyder, at der jævnligt er overbelægning. I praksis drejer det sig dog om højest 1-2 patienter på hvert afsnit. Belægningsprocent lukkede afsnit PC-Amager År Periode PC2 PB1 PB , ,4 98, ,2 99, ,7 97,6 Færdigbehandlede patienter Den pågældende dag havde de lukkede afsnit tilsammen kun en enkelt patient, som var færdigbehandlet og afventede plads på et bosted, hvortil han var blevet indstillet under indlæggelsen. Han er aktuelt udskrevet til dette bosted, men ventetiden kom op på ca. 3 måneder. Den pågældende patient havde en dom til behandling og var tilbageholdt i henhold til denne. Han havde udgang med følge af sin søster eller personalet, hvilket han accepterede. Dette var begrundet i, at han gentagne gange havde røget hash under udgange og ved tilbagekomsten i afsnittet var udtalt påvirket og til gene for medpatienterne. Desuden forværredes hans psykotiske tilstand af hashpåvirkningen. Han ville ikke kunne klare sig med et ambulant behandlingstilbud fra egen lejlighed og kunne derfor først udskrives, når bostedet havde plads. Patientens rettigheder blev sikret som enhver anden patients med klagemuligheder til Patientombuddet og til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Herudover har alle mulighed for at få kontakt til en patientvejleder og patienterne bliver i øvrigt vejledt i forhold til deres rettigheder af læger og plejepersonale i afsnittene. Der var ingen patienter på de lukkede afsnit, der den pågældende dag afventede andet behandlingstilbud. 7

8 Der er oftest flest færdigbehandlede patienter i de åbne afsnit, idet deres tilstand ofte er sådan, at de kan rummes i et afsnit med åbne døre. Hvis der bruges lukkede pladser til sådanne patienter, er det ofte begrundet i misbrugsproblematik, hvor der er behov for lukkede døre for at forhindre aktivt misbrug mest muligt; alternativt pga. demenstilstand, hvor patienten ikke kan finde tilbage til afdelingen. Der var fire koordinationsplaner/udskrivningsaftaler i Fra 1. januar 2011 og frem til dags dato har der været 18. Stigningen skyldes en beslutning om, at alle retspsykiatriske patienter skal have en sådan plan/aftale. Der er muligvis i 2010 udarbejdet flere, idet registreringen ikke har været optimal. Frihedsberøvede/retspsykiatriske patienter Afsnit Anbringelsesdom Behandlingsdom Surrogatfængslet /mentalobservation Lov om tvang i psykiatrien 5 Frivillig indlæggelse PB PB På besøgsdagen var der 16 patienter indlagt på det lukkede afsnit PB1 og 14 patienter på det lukkede afsnit PB2. Patienterne fordelte sig, som det fremgår af ovenstående tabel. De 2 anbringelsesdømte - og 3 af de behandlingsdømte patienter - havde bistandsværge. Grunden til at de sidste 2 behandlingsdømte ikke havde bistandsværge, var, at de kort forinden havde fået deres dom og derfor endnu ikke havde fået beskikket en bistandsværge. I tilfælde af, at de som ikke har fået bistandsværge, bliver udsat for tvang, får patienterne rutinemæssigt tildelt en patientrådgiver. Det samme gælder for de 2 surrogatfængslede / mentalobservander. Alle patienter, der er frihedsberøvede, får automatisk tildelt en patientrådgiver. Patienter der ikke er frihedsberøvede får tildelt patientrådgiver, hvis de udsættes for tvang. Det havde ikke været tilfældet for de 9 patienter, der var frivilligt indlagt på besøgsdagen. Dobbeltdiagnose 13 ud af de 30 indlagte patienter havde et misbrug. 3 patienter havde alene et hashmisbrug, 1 patient havde alene et alkoholmisbrug, 4 havde et misbrug af hash og alkohol, 4 patienter havde et misbrug af psykostimulantia som amfetamin og kokain. Misbruget af sidstnævnte var i kombination med hash og/eller alkohol og i et enkelt tilfælde med opioider (heroin) og medicin (benzodiazepiner). 1 patient havde alene et misbrug af benzodiazepiner. Behandlingen af psykisk syge med misbrug udgør en særlig udfordring. Misbruget forværrer ikke sjældent patientens psykiske tilstand og kan bl.a. medføre, at patienterne medikamentelt må behandles mere intensivt end patienter uden misbrug, hvilket kan være forbundet med en øget forekomst af bivirkninger. Der er ingen tvivl om, at antallet af indlæggelser ville falde, hvis man kunne komme mange af patienternes misbrug til livs. Det er imidlertid meget vanskeligt at få selv ikke-psykotiske ud af et misbrug, og for psykotiske patienter er det almindeligvis langt sværere. Misbrugsbehandlingen i lukkede afsnit indebærer først og fremmest, at patienterne så vidt muligt afskæres fra muligheden for at indtage rusmidler. Det lader sig ikke altid gøre, da kreativiteten omkring indsmugling af rusmidlerne er meget stor. Typisk bringes de ind i forbindelse med, at patienterne har udgang, men det kan også være besøgende, der har dem med. Dernæst kan der være tale om behandling af eventuelle abstinenser og følgetilstande til misbruget, psykoedukation, motiverende samtaler og medikamentel behandling med præparater, der nedsætter risikoen for et misbrugsrecidiv f.eks. antabusbehandling. Ikke sjældent anvendes undersøgelse af urinen for misbrugsstoffer. Dette anvendes også ambulant hos nogle retspsykiatriske patienter, hvor udskrivelse er betinget af, at patienten ikke misbruger. Hos nogle psykotiske patienter vil behandlingen af de psykotiske symptomer med antipsykotika mindske risikoen for misbrugstilbagefald, da patienterne i en del tilfælde anvender misbruget som en form for selvmedicinering. I alt 8

9 Nogle patienter udskrives til ambulant misbrugsbehandling i f.eks. alkoholenhederne. De mest syge og tungt misbrugende patienter behandles i København i det såkaldte dobbeltdiagnoseambulatorium på Carl Nielsens Allé på Østerbro. Indlæggelsestid Den gennemsnitlige indlæggelsestid dækker over en meget stor spredning. Den 1. juni 2011 var der 29 indlagte patienter i lukket afsnit. De var indlagt i median 31 dage (fra 1 dag til 2 år og 7 måneder). 6 havde været indlagt under 1 uge, 17 under 2 måneder. 5 personer havde været indlagt mellem 5 måneder og 17 måneder og en enkelt havde været indlagt 2 år og 7 måneder. Mange patienter er kun indlagt ganske kort tid, ca. 1 uge i lukket afsnit, før de flyttes videre til åbent afsnit. Af patienter der udskrives, vil nogle udskrives efter op til års indlæggelse (anbringelsesdømte), og andre vil være indlagt 1-2 måneder. Vi tilstræber, at patienten så hurtigt som forholdene tillader, kan flyttes til åbent afsnit eller udskrives. Patientinformation vedrørende rettigheder Sundhedsstyrelsens folder frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien om psykiatriske patienters rettigheder ved tvang udleveres til alle patienter, der undergives tvang. Folderen udleveres ikke til pårørende, men pårørende orienteres om, at den udleveres til patienterne. Herudover vejledes patienterne dels af lægerne ved samtale og herudover af kontaktperson. Der indhentes informeret samtykke til frivillig indlæggelse på lukket afsnit, jf. gældende regelsæt i Region Hovedstadens Psykiatri. Rekruttering af personale Der er ikke aktuelt rekrutteringsproblemer, men der har i perioder været få ansøgere til stillinger i plejen på lukket afsnit. Efteruddannelsesinitiativer Kursustilbud i forhold til at forebygge og håndtere konflikter. Formålet er at give personalet en professionel tilgang til konflikter. Der er fokus på ikke-voldelig-kommunikation og deeskaleringsteknik. Kurserne i voldsforebyggelse og konflikthåndtering er obligatoriske for det kliniske personale, og personalet fra de lukkede afsnit prioriteres særligt til disse kurser. Som et led i projekt Den Gode Psykiatriske Afdeling (en af 5 afdelinger i Danmark valgt af Sundhedsstyrelsen), planlægges endvidere undervisning i afsnittene for det tværfaglige personale i psykiatriloven, tvangsanvendelse og etiske dilemmaer som følge af tvangsanvendelse. Vi planlægger desuden at afholde kurser i deeskalering for alt personalet på de lukkede afsnit, som led i projektet med at nedbringe tvangsanvendelsen i afsnittene. Kurser i selvmordsforebyggelse. Det er obligatorisk for al klinisk personale at deltage en gang årligt i denne undervisning. Social- og sundhedsassistenter har siden foråret 2009 haft mulighed for at erhverve sig kompetence til medicinhåndtering og medicinadministration. Der er mulighed for at søge andre kurser og undervisningstilbud end dem som udbydes i regi af Region Hovedstadens Psykiatri. I 2011 har der været kurser i dokumentation af sygeplejen, i forbindelse med at Region Hovedstadens Psykiatri har indført nyt sygeplejefagligt dokumentationssystem. Alle yngre læger er i uddannelsesstilling og følger obligatoriske kurser i Sundhedsstyrelsens regi samt lokale kurser svarende til ovennævnte kursustilbud til plejepersonale i Region Hovedstadens Psykiatri. Tilsvarende kursus tilbydes afdelings- og overlæger samt personale fra andre faggrupper. Aktivitetstilbud Aktivitetstilbuddene til patienterne i lukket regi er for tiden: Morgenmøde, Kropsgruppe med fysioterapeut og ergoterapeut en gang om dagen, 9

10 Motionsrum mellem de to lukkede afsnit, kreativt værksted med ergoterapeut, Café en gang om ugen, Aktiviteter med kontaktpersonen, f.eks. ture til tanken og i nærmiljøet. Vi har været ramt af sygdom, barsel og ferie hos ergoterapeut og fysioterapeut, og har i denne forbindelse af og til været nødsaget til at aflyse enkelte aktiviteter, men i det omfang det er muligt, søger plejepersonalet at gennemføre aktiviteterne på trods af ovenstående, og der er nu fundet vikarer for både fysioterapeut og ergoterapeut. Pårørendepolitik Både Psykiatrisk Center Amager specifikt og Region Hovedstadens Psykiatri generelt har i 2010 styrket indsatsen vedrørende inddragelse af pårørende. For Psykiatrisk Center Amager har pårørendearbejdet været en del af resultataftalen og der har været arbejdsgruppe, som også personale fra de lukkede afsnit har været med i. I vejledningen: Inddragelse af pårørende til patienter med skizofreni står: Formålet med at inddrage de pårørende er, at forbedre behandlingsresultatet og undgå tilbagefald ved at indhente og anvende information og viden om den syge samt bruge de pårørendes ressourcer til støtte for patienten i behandlingsforløbet og sikre de pårørendes behov for information, viden og vejledning. Personalet skal indlede en dialog med de pårørende, hvis de er med ved indlæggelsen. Ellers kontaktes de pårørende telefonisk indenfor 1 døgn og tilbydes en samtale inden for 7 dage og efter behov i indlæggelsesforløbet. Patienten skal give samtykke til dette. Børn er velkomne til at besøge patienter, der er indlagt på lukket afsnit, hvilket fremgår af husordenen for afsnit PB1+2. Her står: Børn er velkomne. Besøg af børn under 18 år skal være aftalt på forhånd, fordi børn i afsnittet kræver særlige hensyn. Husorden er vedlagt som bilag 3.. Brug af mobiltelefon/egen computer Vi har tidligere haft forbud mod anvendelsen af mobiltelefoner og computere i lukket afdeling. Baggrunden for forbuddet har været et ønske om at beskytte patienterne. Selv da patienterne ikke havde mobiltelefoner og computere, og hvor patienten måtte foretage telefonopkald på en fælles patienttelefon (som er gratis), oplevede vi problemer. Der er således patienter, der ringer og blokerer for 112, i en dårlig fase af deres sygdom ringer og ytrer sig uhensigtsmæssigt sig over for f.eks. arbejdsgivere eller som ringer og truer f.eks. pårørende. Forhold som mange patienter bagefter er kede af, at de har gjort. Der endvidere blevet bestilt store mængder mad udefra, som patienterne ikke kan betale, taxakørsler osv. Der har også været et tilfælde, hvor en patient havde fået et videokamera ind, som han filmede medpatienter og personale med. Beslutningen om at patienterne (også på lukket afsnit) skal have lov til at anvende mobiltelefon og computer er truffet af Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. Det har indtil nu ikke givet de helt store problemer, men det er dog sket, at patienterne har fået stjålet en dyr computer eller en mobiltelefon, hvilket de med rette kan være utilfredse med. I de lukkede afdelinger er patienterne således ofte i en tilstand, der gør, at de ikke kan tage ordentlig vare på deres værdigenstande, og må forvente, at vi gør det for dem. Rengøring Afsnit PB1 Kl Rengøring af mellemgang, patientstuer og fællesarealer Kl Køkken (frokost) Kl Frokostpause Kl Rengøring Kl Køkken opvask efter frokost Kl Afslutning af rengøring Afsnit PB2 Kl Køkken morgenmad og opvask Kl Rengøring mellemgang, patientstuer og fællesarealer Kl Frokostpause 10

11 Kl Afslutning af rengøring Forskningsprojekter Der er ikke aktuelt forskningsprojekter, hvor der foretages forsøg med medicin på patienter på lukkede afsnit. Almindeligvis må der ikke foretages medicinforsøg på patienter, der er underlagt bestemmelser i Psykiatriloven. Undtagelsen herfor er opgørelser af journalmateriale samt eventuelle spørgeskemaundersøgelser. Patienter af anden etnisk oprindelse: Vi oplever i almindelighed ikke særlige problemer i forbindelse med patienter med anden etnisk oprindelse end dansk. Vi har gennem alle årene haft mange patienter af forskellig national herkomst, religiøs og kulturel baggrund. Det sker en sjælden gang, at patienterne har nogle sammenstød, som kan have baggrund i de nævnte forhold. De patienter, med anden etnisk herkomst end dansk, der giver væsentlige problemer, er flygtninge. På Amager ligger et flygtningecenter for psykisk syge flygtninge, der er asylansøgere. Når de skal indlægges, sker det i herværende psykiatriske center. Problemerne med flygtningene drejer sig dels om diagnostisk usikkerhed (det kan for nogles vedkommende være vanskeligt at afgøre, om eller i hvor høj grad de reelt er syge eller om de simulerer), dels om psykisk sygdom og herunder selvmordsimpulser, som er udløst af eller forværres af den usikkerhed, som de oplever. Det kan her lægeligt være yderst vanskeligt at behandle patienterne. Det giver sig selv, at det at patienterne ikke taler dansk, også vanskeliggør en psykiatrisk behandling. Selv med gode tolke bliver kommunikationen ofte ikke så god som med etnisk danske patienter. Fysiske rammer Der er ingen planlagte ændringer af fysiske rammer, men der er i sommeren sket indhegning af en boldbane, med henblik på at patienter indlagt i lukket afsnit kan komme direkte ud til boldaktiviteter. 11

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01, den 31.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del Bilag 28 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød, døgnafsnit for unge,

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Anoreksiafsnittet den 29. maj

Læs mere

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering

Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen November 2012 Afd. for Neurorehabilitering Frederikssund Hospital Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen til Afdeling for Neurorehabilitering Velkommen Med denne pjece vil vi gerne byde dig

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den

Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Skizofrenidatabasen: Hvordan validiteten forsvandt ved overgangen til LPR og hvad vi gør for at genopbygge den Lone Baandrup, læge, ph.d. Dokumentalist i skizofrenidatabasen Den Nationale Skizofrenidatabase

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Psykiatrisk Afdeling Svendborg Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 71 Offentligt Patientinformation Psykiatrisk Afdeling Svendborg Marts 2013 Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Psykiatrisk Afdeling Svendborg

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Ifølge ombudsmandslovens 7, stk. 1, omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter 18 i loven kan ombudsmanden undersøge enhver

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012

Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 61 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg på ældrepsykiatrisk afsnit G1 og G2, Vordingborg den 1. oktober 2012 1. Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007

Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2009-10 71 alm. del Bilag 167 Offentligt Den 17. september 2010 Inspektion af Aalborg Psykiatriske Sygehus den 12. juni 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-1470-424/MV

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009

Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 Den 14. oktober 2011 Inspektion af det socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej den 3. december 2009 OPFØLGNING J.nr. 2009-3790-062/CBR 1/12 Indholdsfortegnelse 4. Beboerne... 2 4.2.1. Medicininstruks mv....

Læs mere

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1

Velkommen til Intensivt Afsnit. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Velkommen til Intensivt Afsnit Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Intensivt Afsnit, N1 Vi vil med denne pjece gerne byde Velkommen til Intensivt Afsnit Personalet består af sygeplejersker,

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup

Årsrapport 2011 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup Årsrapport 211 Retspsykiatrisk OP-team Psykiatrisk Center Glostrup 1 Retspsykiatrisk OP team Årsrapport 211 Det retspsykiatriske OP er startet som et satspuljeprojekt i sommeren 21, teamet blev endeligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015

Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015 Klinikprogram for sygeplejestuderende i klinik på afdeling R & M, PC Sct Hans 24. august 2015 1. november 2015 Velkommen til Psykiatrisk Center Sct Hans 1 Velkommen til PC Sct. Hans På PC Sct. Hans har

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Sygehusets organisation mv... 3

1. Indledning... 2. 2. Sygehusets organisation mv... 3 1/90 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sygehusets organisation mv... 3 3. Bygningsmæssige forhold... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Skadestue og modtagelse... 4 3.3 Afsnit S5 (åbent afsnit)... 6 3.4 Afsnit

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingens organisation...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Afdelingens organisation...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...5. 4. Samtaler med enkelte patienter... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Afdelingens organisation...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...5 3.1. Generelt...5 3.2. Rundgang...8 3.2.1. Psykiatrisk skadestue...8 3.2.2.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg

Bilag. Pulje til fysiske rammer i psykiatrien. Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Bilag Pulje til fysiske rammer i psykiatrien Projekt nr. 1: Udeophold til Afsnit S4 i Vordingborg Afsnit S4 er et højtskærmet afsnit. Pleje og behandling er tilrettelagt sådan, at de mest psykisk syge,

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007 Den 4. juni 2010 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup den 23. november 2007 ENDELIG J.nr. 2007-4055-424/MV3 1/82 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Organisation og lovgrundlag...

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle

Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle Bilag 1: Afgørelse om at forebygge konsekvenser af og håndtere risiko for vold og trusler for plejepersonalet ved sengeafsnittene på Almenpsykiatrisk Afdeling Augustenborg Virksomhed Region Syddanmark,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere