OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE"

Transkript

1 Årsopgørelse 2009

2 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i efteråret Selvmordsforebyggelse er et prioriteret område under Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta. Formålet med Attavik 146 er at tilbyde landsdækkende, anonym og gratis rådgivning primært til personer, som overvejer selvmord eller som på anden måde er i en personlig krise, der er truende for den enkeltes psykiske livskvalitet. En anden målgruppe er pårørende til selvmordstruede, og pårørende til personer, som har begået selvmord, samt personer, som er berørt af selvmord eller selvmordstrusler i deres nærmeste omgangskreds. Attavik 146 er åben mandage og onsdage fra kl OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, som rådgiverne på Attavik 146 har foretaget i Det er kun de samtaler, hvor der har været tale om regulær rådgivning, der inddrages i analysen. Analysen inkluderer således ikke fejlopkald, telefonfis eller lignende. De kvantitative data fra rådgivningsskemaerne er blevet analyseret ved hjælp af statistikprogrammet SPSS, der er målrettet statistiske analyser inden for samfundsvidenskaben. KARAKTERISTIK AF OPKALDENE I 2009 er der registreret 194 rådgivningssamtaler. Som det fremgår af figur 1 har der således fortsat været en stigning i antallet af rådgivningssamtaler fra 2008 til Figur 1. Antal af rådgivningssamtaler

3 Nedenstående figur 2 viser den månedlige fordeling af rådgivningssamtalerne. Der har været flest samtaler i marts, juni og oktober, i hvilke måneder omkring 40% af hele årets rådgivningssamtaler blev foretaget. I gennemsnit har der været omkring 16 rådgivningssamtaler om måneden. Figur 2. Månedlig fordeling af rådgivningssamtaler i Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fordelingen af samtalerne mht. ugedag har været nogenlunde ligelig, idet omkring halvdelen af samtalerne blev foretaget mandag og den anden halvdel onsdag 1 (se figur 3). Figur 3. Fordeling af rådgivningssamtalerne på ugedage i 2009 Onsdag 55% Mandag 45% 1 I januar blev opkaldene foretaget hhv. onsdag og lørdag, hvorfor januar ikke indgår i opgørelsen af fordelingen på ugedage. 3

4 KARAKTERISTIK AF PERSONER, DER HAR SØGT RÅDGIVNING HOS ATTAVIK 146 Næsten en tredjedel af de personer, der har søgt rådgivning hos Attavik 146 i 2009, var år. Yderligere en femtedel var år og en fjerdel var år. Omkring en tiendedel af opkalderne var hhv. under 20 år eller over 50 år (se tabel 1). Tabel 1. Aldersfordeling Antal % <20 år 16 12, år 39 31, år 27 21, år 31 24, år 8 6, år 4 3,2 I alt n=125 (der er 69 opkald, hvor alderen ikke er registreret) Omkring to-tredjedele af de personer, der har søgt rådgivning i 2009, var kvinder (se figur 4). Kønsfordelingen har altså ligesom de foregående år været skæv. Figur 4. Fordeling af rådgivningssamtaler mht. køn Mand 32% Kvinde 68% n= 125 (der er 69 samtaler, hvor køn ikke er registreret) I figur 5 nedenfor fremgår det, at 38% af de personer, der søgte rådgivning hos Attavik 146 i 2009, kom fra Qaasuitsup Kommunia, 31% fra Kommuneqarfik Sermersooq, 21% fra Kujalleq og 10% fra Qeqqata Kommunia. 4

5 Figur 5. Fordeling af rådgivningssamtaler efter storkommune Kujalleq 21% Qaasuitsup 38% Sermersooq 31% Qeqqata 10% n=126 (der er 68 samtaler, hvor kommune ikke er registreret) 86% af samtalerne kom fra byer og de resterende 14% fra bygder. Der var altså i endnu større udstrækning end de foregående år hovedsageligt personer fra byerne, der søgte rådgivning i Som det fremgår af nedenstående tabel 2, har næsten halvdelen (46,2%) af opkalderne arbejde. Næsten en fjerdel (17,3%) er arbejdsløse, og 15,4% er under uddannelse. Tabel 2. Opkaldernes arbejdsmæssige status Antal % I arbejde 48 46,2 Arbejdsløs 18 17,3 Under uddannelse 16 15,4 Pensioneret/førtidspensionist 12 11,5 Langtidssygemeldt 10 9,6 I alt n=104 (der er 90 samtaler, hvor arbejdsmæssig status ikke er registreret) BESKRIVELSE AF RÅDGIVNINGSSAMTALERNE Som det fremgår af tabel 3 varede over en tredjedel af samtalerne minutter. En fjerdedel af samtalerne varede 6-15 minutter og yderligere en fjerdedel varede minutter. Fordelingen af samtalernes varighed afviger ikke væsentligt fra fordelingen i Tabel 3. Varighed af rådgivningssamtalerne Antal % 0-5 min min min min min 3 2 I alt N=178 (der er 16 samtaler, hvor længden ikke er registreret) 5

6 Det er langt fra alle samtaler, hvor det er registreret, hvorvidt selvmordstanker, selvmordsforsøg eller oplevelse af andres selvmord er blevet diskuteret i rådgivningen. Faktisk er dette registreret for under halvdelen af samtalerne. Men det er dog registreret, at opkalderen i 39 af samtalerne har fortalt, at han/hun har selvmordstanker. I 41 af samtalerne er tidligere selvmordstanker blevet diskuteret, og i 23 samtaler har opkalderen fortalt om tidligere selvmordsforsøg. 15 af opkaldene har bl.a. handlet om oplevelser af andre personers selvmord. I stort set alle samtalerne, hvor opkalderens rolle er registreret, er denne karakteriseret som offer. I kun to tilfælde er opkalderen karakteriseret som krænker. I forbindelse med rådgivningssamtalerne laver rådgiverne en risikovurdering af opkalderen, dvs. hhv. lav, middel eller høj risiko for fremtidig selvmordsrelateret adfærd. Som det fremgår af figur 6 er risikovurderingen for størstedelen af samtalerne lav. I over en femtedel af samtalerne vurderes det dog, at der er en middel risiko, og i 8% af samtalerne er risikovurderingen høj. Figur 6. Risikovurdering n=142 (der er 52 samtaler, hvor der ikke er foretaget en risikovurdering) I tabel 4 er de problemområder, som rådgivningssamtalerne omhandlede, noteret efter hyppighed. Det problemområde, der optrådte oftest i rådgivningssamtalerne, var ensomhed, som var et emne i 67 samtaler. I 51 af samtalerne blev opkalderen karakteriseret som psykisk ustabil, hvilket er en kategorisering, som naturligvis kan have utallige forskellige årsager. I 26 af samtalerne var der tale om decideret psykisk sygdom. 6

7 Tabel 4. Problemområder i rådgivningssamtalerne noteret efter hyppighed Problemområde Antal Ensomhed 67 Psykisk ustabilitet 51 Misbrugsproblemer 51 Traumatisk begivenhed 43 Depressiv/meget ked af det 37 Fysiske krænkelser 30 Psykisk sygdom 26 Psykisk vold 24 Andre problemer 23 Dødsfald 22 Voldtægt 21 Sociale, juridiske eller økonomiske problemer 20 Fysisk vold 20 Kærestesorger 19 Seksuelle problemer 14 Selvdestruktiv adfærd 10 Verbale krænkelser 10 Søvnproblemer 9 Arbejdsløshed 9 Mobning 6 Somatisk sygdom 5 Kriminalitet 3 Drab 2 Herudover omhandlede 51 af samtalerne misbrugsproblemer. Der var tale om alkoholmisbrug i tre-fjerdedele (76%) af de samtaler, der omhandlede misbrugsproblemer. 17% af samtalerne, der omhandlede misbrug, relaterede sigt til hash-misbrug (se figur 7). I flere tilfælde har rådgiveren noteret, at opkalderen virkede til at være påvirket under samtalen. Figur 7. Fordeling af de samtaler, der omhandlede misbrugsproblemer I 43 af samtalerne blev traumatiske begivenheder diskuteret. Disse begivenheder inkluderede bl.a. fysiske og verbale krænkelser, fysisk og psykisk vold, voldtægt, dødsfald og drab, som alle er emner, der blev diskuteret i en stor andel af samtalerne (jf. tabel 4). 37 af opkalderne var depressive eller meget kede af det. 19 personer omtalte kærestesorger. I 20 af samtalerne blev sociale, juridiske eller økonomiske problemer diskuteret. 7

8 De oftest forekommende problemområder ligner i høj grad de problemområder, som oftest forekom i rådgivningssamtalerne i Ofte blev adskillige problemområder behandlet i hver enkelt rådgivningssamtale. Der er således tale om en høj grad af kompleksitet i samtalerne. Dette kan eksempelvis illustreres ved at tage udgangspunkt i de opkaldere, som har oplevet voldtægt eller fysisk krænkelse. Ud af de 39 personer, som har angivet at have været udsat for fysiske krænkelser eller voldtægt, er der for 14 registreret psykisk ustabilitet (se tabel 5). For yderligere 14 personer er der noteret misbrugsproblemer. 13 af de seksuelt krænkede personer nævnte, at de følte sig ensomme. Hhv. 10 og 9 personer har udover voldtægt/fysisk krænkelse også været udsat for fysisk eller psykisk vold. Tabel 5. Andre problemområder i samtaler med personer, der har oplevet voldtægt eller fysisk krænkelse Problemområde Antal Psykisk ustabilitet 14 Misbrugsproblemer 14 Ensomhed 13 Fysisk vold 10 Psykisk vold 9 Seksuelle problemer 9 Depressiv/meget ked af det 6 Kærestesorger 5 Psykisk sygdom 4 Arbejdsløshed 3 Sociale, juridiske eller økonomiske problemer 2 Dødsfald 2 Selvdestruktiv adfærd 1 Søvnproblemer 1 Somatisk sygdom 1 Kompleksiteten i samtalerne bliver også tydelig ved at undersøge de opkaldere, som har oplevet traumatiske begivenheder eller belastende omstændigheder 2, nærmere. Man kunne have en formodning om, at der især blandt disse personer vil være risiko for selvmordstanker eller forsøg. 101 af samtalerne omhandlede traumatiske begivenheder eller belastende omstændigheder. Som det fremgår af tabel 6 var der en væsentlig større andel (39,6%) af de personer, der havde oplevet traumatiske begivenheder eller belastende omstændigheder, som havde haft selvmordstanker eller forsøg, end blandt personer, som ikke havde oplyst at have oplevet traumatiske begivenheder/belastende omstændigheder (22,6%). Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant 3. Det skal som tidligere nævnt understreges, at der for en stor andel af de personer, som har søgt rådgivning hos Attavik 146, ikke er registreret, hvorvidt der har været selvmordstanker eller forsøg. 2 Defineret som registrering af traumatiske begivenheder, fysiske/verbale krænkelser, psykisk/fysisk vold, voldtægt, mobning, dødsfald/drab eller oplevelse af andres selvmord. 3 Dvs. at det ikke kan afvises, at den fundne sammenhæng skyldes tilfældigheder. 8

9 Tabel 6. Sammenhæng mellem oplevelse af traumatisk begivenhed eller belastende omstændigheder og selvmordstanker eller forsøg Selvmordstanker eller -forsøg Ja Nej Ikke oplyst I alt Traumatisk begivenhed eller belastende omstændigheder Ja 40 (39,6%) Nej 21 /ikke oplyst (22,6%) 61 I alt (31,4%) χ 2 =7,019, df=2, p=0,030 6 (5,9%) 10 (10,8%) 16 (8,2%) 55 (54,4%) 62 (66,7%) 117 (60,3%) 101 (100%) 93 (100%) 194 (100%) Der synes også at være en sammenhæng mellem misbrugsproblemer og selvmordstanker eller forsøg (se tabel 7). Der er således en større andel af personer med misbrug (40,8%), som har haft selvmordstanker eller forsøg end blandt personer uden misbrug (28,3%). Denne sammen hæng er dog ikke statistisk signifikant 4. Tabel 7. Sammenhæng mellem misbrug og selvmordstanker eller forsøg Selvmordstanker eller -forsøg Ja Nej Ikke I alt oplyst Ja 20 (40,8%) 3 (6,1%) 26 (53,1%) 49 (100%) Nej Misbrug (28,3%) (9,0%) (62,8%) (100%) I alt (31,4%) (8,2%) (60,3%) (100%) χ 2 =2,672, df=2, p=0,251 I forbindelse med rådgivningssamtalerne anbefales opkalderen ofte også at henvende sig til andre, der kan hjælpe. Disse anbefalede henvendelsessteder er oftest socialvæsen/ socialrådgivning, lærere, læge eller sygehusvæsen, politi, Børne-Unge telefonen, familierådgivningstelefonen, Tasiorta 141 eller præst/kataket. For 156 af rådgivningssamtalerne er det registreret, at rådgiveren har anbefalet henvendelse andre steder (se tabel 8). Rådgiverne gør endvidere ofte opmærksom på, at opkalderen er velkommen til at ringe tilbage til Attavik 146, hvis problemet vedbliver eller der opstår andre problemer. Tabel 8. Anbefalede henvendelsessteder Henvendelsessteder Antal Andre voksne personer 27 Lærer 2 Læge eller sygehusvæsen 24 Børne-Unge telefonen Familierådgivning Tasiorta Præst eller kateket 6 Andre 66 I alt Dvs. at det ikke kan afvises, at den fundne sammenhæng skyldes tilfældigheder. 9

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge Skatte- og Velfærdskommissionen Børn og unge Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.2. Målsætninger 4 2. Børn og unges trivsel 6 2.1. Fysisk og psykisk trivsel 6 2.1.1. Selvmord

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner

TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner TILLID OG MISTILLID I BØRNS LIV - en kvantitativ undersøgelse af børns erfaringer, oplevelser og reaktioner Udarbejdet af Manon Lavaud, Kristine Lagoni og Hanne Warming ISBN: 978-87-7349-840-8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BørneLinket et chatrum for børn og unge i voldsramte familier

BørneLinket et chatrum for børn og unge i voldsramte familier BørneLinket et chatrum for børn og unge i voldsramte familier Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen for Minister for ligestilling. Servicestyrelsen Edisonvej 18,1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019. Departementet for Sundhed og Infrastruktur, EM 2013/25

National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019. Departementet for Sundhed og Infrastruktur, EM 2013/25 National strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019 Departementet for Sundhed og Infrastruktur, EM 2013/25 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Etiske holdninger... 4 2 Formål... 4 3

Læs mere