Generel information til personer, der udfører piercing på andre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel information til personer, der udfører piercing på andre"

Transkript

1 Generel information til personer, der udfører piercing på andre Forebyggelse af smitte i piercingklinikken: Ved at følge generelle hygiejniske retningslinjer, også kaldet hverdagshygiejniske retningslinjer, kan man forhindre smittespredning i sin piercingklinik. Smittespredning sker ved direkte og indirekte kontakt med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter hos alle kunder. Ved at behandle alle kunder ens i en piercingsituation, undgår du at bringe dig selv og dine kunder i en risikosituation, idet man godt kan være smittet med mikroorganismer (dvs. virus eller bakterier) som fx HIV og hepatitis (smitsom leverbetændelse) eller bakterier som stafylokokker og streptokokker uden selv at vide det. Smittevejen er den vej smitten føres fra et menneske til et andet. Blod, sekreter og ekskreter kan overføres i de piercingprocedurer, hvor der er risiko for at blive smittet via stik/skæreuheld eller ved slimhindekontakt i situationer, hvor der kan forekomme stænk eller sprøjt med blod eller sekreter og ekskreter. Disse procedurer kaldes risikoprocedurer. Her er det primært smitten fra kunde til piercer, du tager højde for. Til forebyggelse af sådanne smitteuheld er det derfor anbefalet, at man bruger det der kaldes personlige værnemidler. Værnemidler er handsker, maske, briller og plastforklæde. Disse værnemidler anbefales benyttet i alle situationer, hvor der er risiko for, at du kan komme til at skære eller stikke dig selv, eller hvor der er risiko for, at det vil stænke eller sprøjte på dig under arbejdet med blod, vævsvæsker eller andet. Dette kan være tilfældet både under selve piercingen og ved håndtering af dine instrumenter bagefter. Værnemidler skal være tilgængelige, der hvor de skal bruges. At afbryde smitteveje: Smitte med mikroorganismer kan ske ved, at du overbringer dem til kunden via dine hænder, eller instrumenter/inventar, som ikke er tilstrækkeligt rengjorte, desinficerede eller steriliserede. Endelig kan du bringe kundens egne mikroorganismer, som sidder på huden, ind i kundens krop, når du stikker hul på huden. De vigtigste forholdsregler du kan tage i din klinik er derfor følgende: god håndhygiejne desinfektion af huden før piercingen rengøring, desinfektion og sterilisation af de genstande, som du bruger til flere kunder For at forebygge smitte, anbefales det, at du i din klinik har fastlagte procedurer omkring håndhygiejne, huddesinfektion, rengøring af inventar og desinfektion og sterilisation af instrumenter. Det kan være retningslinjer forstået som systematisk udarbejdede beskrivelser for procedurer/instruktioner for arbejdsgangen i klinikken eller andre retningslinjer, der kan anvendes af personale og kunder i klinikken. De hygiejniske retningslinjer, som du opbygger i din klinik, skal være indarbejdet i alle de arbejds- og piercingprocedurer i din klinik, hvor der er risiko for, at du kan blive smittet ved stik/skæreuheld eller ved stænk og sprøjt. Procedurerne skal også tage højde for, at kunden ikke bliver smittet af dig eller får overført smitte fra tidligere kunder. Et eksempel på en retningslinje kunne være, at alle kunder orienteres om at møde renvaskede og i rent tøj før en piercing, og at der udføres håndhygiejne og bæres sterile handsker ved alle piercinger. DEFINITIONER J.nr /JHO/juli

2 Håndhygiejne: Kan udføres som hånddesinfektion med et spritholdigt produkt (70-85 % ethanol tilsat glyserol) eller som håndvask med vand og sæbe. Huddesinfektion: At fjerne eller at hæmme hudens mikroorganismer, så de ikke kan bringe smitte ind i kroppen, når man stikker hul på huden. Rengøring: Foretages med vand og sæbe. Inventar eller instrumenter, som kun kommer i berøring med hel hud, skal rengøres med vand og sæbe. Desinfektion: Ved desinfektion forstås en proces, der er i stand til at dræbe patogene (sygdomsfremkaldende) mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede kan bruges uden risiko for at få en infektion. De instrumenter, der kommer i berøring med ikke hel hud eller slimhinder eller som går igennem hud og slimhinder, skal være sterile. Sterilisation: Ved sterilisation forstås den proces, der fører til et fuldstændigt fravær af levende mikroorganismer. Sterilitet er hermed ikke et begreb, man kan gradbøje i mere eller mindre sterilt. Enten er genstanden steril, eller også er den ikke. Er der tvivl om et instruments sterilitet, så betragt det som værende ikke sterilt. Bemærk: En desinfektion vil aldrig kunne erstatte en sterilisation. Krav til lokaler: Din kliniks indretning er dit ansigt ud ad til, og det første indtryk din kunde får af dig. Der er visse forhold, som vil gøre det nemmere for dig risikofrit og hygiejnisk at arbejde i og vedligeholde din klinik hensigtsmæssigt. Lokaler skal være så store, at du kan arbejde optimalt i dem. Det vil sige, at fx må det rum, der pierces i, ikke bruges som gennemgangsrum. Fra piercingrummet anbefales det at have direkte udgang til det rum, hvor de snavsede instrumenter skal behandles i. Rummene skal være lyse, og der skal være mulighed for udluftning, evt. med udsugningsmuligheder. Alt inventar skal have vaskbare overflader, som også kan tåle en overfladedesinfektion. Metalborde er at foretrække frem for bløde laminatborde. Overflader skal være hele og uden sprækker eller huller i, så de er nemme at holde rene ved afvaskning. Gulve, vægge og døre skal have vaskbare overflader og skal være lavet af et materiale, der tåler overfladedesinfektion. Rum hvori der udføres snavset arbejde skal have en håndvask installeret. Vandhaner skal optimalt være udstyret med håndtag, der kan åbnes og lukkes med albuen. Ved hver vask skal der være ophængt sæbe, hånddesinfektionsvæske, håndcreme og papirhåndklæder. Papirhåndklæder skal kunne udtages, uden at man forurener de resterende håndklæder. Der skal findes en skraldespand med låg, gerne pedalbetjent, til at smide affald og papirhåndklæder i. J.nr /JHO/juli

3 Et separat rum til rengøring, desinfektion og sterilisation af inventar og instrumenter bør have en udformning, så man tydeligt kan skelne mellem det snavsede, det rene og det sterile område. Der bør findes en vask til afvaskning af inventar, der ikke udgør en smitterisiko. Der bør findes et stativ til ophængning af børste, egnet rengøringsmiddel og tørre stofstykker eller engangsstykker til aftørring. Bruges der termisk varme til desinfektion, skal der findes en godkendt opvaskemaskine, som desinficerer med varmetemperaturer på enten: 80 grader i 10 min. 85 grader i 3 min. eller 90 grader i et minut. Maskinen skal være indrettet med dyser og opbevaringsnet, så de instrumenter, der skal vaskes i opvaskemaskinen, kan gennemskylles og udsættes for hed damp. Bruges der kemisk desinfektion, skal der findes et punktudsug i lokalet. Karrene til henstandsdesinfektion skal være dybe, med så lille en overflade som muligt og forsynet med låg. Til sterilisation af ikke hule, mindre instrumenter kan anvendes en tørsterilisator. Til sterilisation af hule instrumenter anbefales en dampautoklave. Klinisk risikoaffald (skarpe, spidse instrumenter og engangskanyler o. lign.), der skal kasseres, skal kunne opbevares separat til det afhentes og bortskaffes ifølge kommunens regulativ. Håndhygiejne: Håndhygiejne er den simpleste og mest effektive måde at afbryde smitte fra kunde til piercer, fra kunde til kunde med piercer som mellemled og fra piercer til kunde. Korrekt håndhygiejne udføres før alle rene arbejdsopgaver, efter alle urene arbejdsopgaver, det vil sige fx mellem hver kundekontakt, efter brug af handsker, efter hosten, nysen, næsepudsning, før spisepauser og efter toiletbesøg. En god håndhygiejne kan ikke praktiseres med ure, ringe og armbånd på. Tag derfor disse af som det første du gør, når du møder på klinikken om morgenen og tag dem ikke på igen, før du går hjem fra arbejde. Negle skal være korte, rene og uden neglelak. Håndhygiejne kan udføres enten som hånddesinfektion eller som håndvask. Hvis du har sår eller eksem på hænderne, bør du ikke udføre piercing eller beskæftige dig med rengøring og desinfektion af inventar og instrumenter. Hygiejnisk hånddesinfektion: Hygiejnisk hånddesinfektion kan erstatte håndvask, når dine hænder er synligt rene for snavs og ikke er våde. At bruge hånddesinfektionsmiddel kan skåne dine hænder mod megen brug af vand samt hudirritation. Hånddesinfektionsmidlet skal dispenseres fra en engangsbeholder med en pumpeanordning, man kan betjene med albuen ml af hånddesinfektionsmidlet indgnides grundigt på hænder og omkring håndled. Hånddesinfektionsmidlet skal indgnides til indtørring. Hånddesinfektionsmidler, der indeholder ethanol % og er tilsat glycerol anbefales. J.nr /JHO/juli

4 Almindelig håndvask: Almindelig håndvask er en vask af hænderne med almindeligt vand og hudvenlig sæbe/vaskecreme uden tilsætning af desinfektionsmiddel. Hænderne skal fugtes med vand før sæben/vaskecremen kommes på. Der skal bruges så meget sæbe, at man kan lave et fyldigt skum på hænderne. Sæben fordeles på hver finger, mellem fingre, på håndryggen, på håndfladen og omkring håndled. Fingerspidser, tommelfingre, fingermellemrum, håndfladen og håndryggen skal grundigt vaskes i mindst 15 sekunder i alt. Hænderne skylles derefter omhyggeligt med tempereret rindende vand. Hænderne tørres/trykkes tørre i et papirhåndklæde. Papirhåndklæder er at foretrække frem for stofhåndklæder og varmlufttørrere. Vil man bruge stofstykker til at tørre hænder i, skal de lægges til vask efter et enkelt brug. Varmlufttørrere udtørrer din hud og spreder evt. mikroorganismer i luften. Håndklæder der hænger ved vasken fra morgen til aften er ikke anbefalet. Sæben, du bruger i din klinik, skal ikke indeholde et desinfektionsmiddel. Det er ikke nødvendigt. Det er vigtigere, at den er løbende bakteriologisk kontrolleret fra fabrikkens side. Sæben skal være ophængt i en engangsbeholder, og det anbefales at dispensere sæben ved at trykke på et håndtag med albuen. Bruger du sæbe i flergangsbeholdere, hvor du hælder ny sæbe op i, skal du varmedesinficere din sæbebeholder mellem hver opfyldning. Hudpleje: Vand og sæbe mange gange i løbet af en dag er hårdt ved dine hænder. For at forhindre at du får tørre og sprukne hænder med rifter, skal du pleje din hud med en god håndcreme. Dine hænder skal være tørre, før du smører dem ind. Cremen skal være i en tube eller i en beholder med pumpehåndtag. Værnemidler: Personlige værnemidler er handsker, maske, briller og plastforklæde. Disse værnemidler anbefales benyttet i alle situationer, hvor der er risiko for, at du kan komme til at skære eller stikke dig selv, eller hvor der er risiko for, at det vil stænke eller sprøjte på dig under arbejdet med blod, vævsvæsker eller andet. Dette kan være tilfældet både under selve piercingen og ved håndtering af dine instrumenter bagefter. Handsker: Handsker er et personligt værnemiddel, der anvendes i de situationer, hvor der er risiko for direkte kontakt med blod og vævsvæsker. Handsker er til engangsbrug og beskytter kunde og piercer mod smitte. Handsker må ikke vaskes mellem hver patient. Handsker skal tages på rene og tørre hænder, og skal tages af straks man er færdig med den procedure, hvor man har ønsket at beskytte sine hænder. Hænderne desinficeres eller vaskes efter du har taget handskerne af. Hvis der går hul på handsken under piercingen, skal du tage handskerne af, desinficere/vaske dine hænder og tage nye handsker på, før du fortsætter piercingen. Rene medicinske handsker skal bruges i de situationer, hvor man ønsker at holde mængden af mikroorganismer lavt, eller hvor man ønsker at beskytte sine hænder mod forurening. Rene medicinske engangshandsker leveres i kasser med en given renhedsgrad fra fabrikken. Det er måden, hvorpå du udtager handskerne på, der kan forurene dem. Handsker udtages om muligt i manchetten. De ekstra handsker du evt. får med ud med de to, du skal bruge, lægger du ud i de rum, hvor du rengør og desinficerer dit inventar og instrumenter. Her skal de virke primært som en beskyttelse af dine hænder, og det kræver ikke samme renhedsgrad som inde hos din kunde. Til rengøring og desinfektionsprocedurer kræves handsker af en anden tykkelse. J.nr /JHO/juli

5 Sterile medicinske engangshandsker anbefales brugt ved piercingprocedurer. Sterile handsker er pakket sterilt i papir. Følg vejledningen på pakken, der viser, hvordan du korrekt tager handskerne på uden at gøre dem usterile. Medicinske engangshandsker af latex er de mest brugte, idet de yder den største sikkerhed. Sørg for at købe handsker i forskellige størrelser, hvis I er flere piercere i klinikken. Er handskerne ikke rigtige i størrelsen, så de er behagelige at arbejde med, bliver de ikke brugt i de rigtige situationer. Beskyttelsesbriller og masker: Værnemidler som beskyttelsesbriller og maske anbefales i situationer, hvor der er risiko for stænk og sprøjt med blod og vævsvæsker fra din kunde under piercingen. Disse stænk og sprøjt kan smitte dig gennem slimhinder i mund, næse og øje. Masken beskytter mund og næse og skal skiftes mellem hver patient, og hvis den bliver våd under piercingen. Beskyttelsesbriller værner dine øjne, og brillerne skal vaskes med vand og sæbe mellem hver gang og evt. desinficeres med et egnet middel. Overtrækskittel/plastikforklæde: I de situationer, hvor der er risiko for, at dit tøj kan blive snavset eller vådt, anbefales det at bruge overtrækskittel eller et plastikforklæde. Overtrækskitler skal skiftes, når de er synligt snavsede og vaskes ved min. 80 grader. Plastikforklæder er til engangsbrug og skal skiftes mellem hver patient. Vælger du forklæder, der kan afvaskes med vand og sæbe og som kan tåle en evt. desinficering, skal dette gøres mellem hver patient. Desinfektion af hud og slimhinder: Desinfektion af kundens hud eller slimhinder foretages for at forebygge infektioner, når man gennembryder den naturlige barriere/beskyttelse, som huden er. Huddesinfektionen skal bringe antallet af mikroorganismer ned på et så lille antal som muligt. Huden skal være synligt ren. Anbefal din kunde at tage et bad før piercingen og at børste tænder inden en piercing i munden. Før du piercer: Kig efter om huden er hel uden rifter, sår eller eksem. Findes sådanne, må du anbefale kunden at vente med at få sit smykke, til huden er ophelet. Kontroller at huden er ren, ellers må du vaske først med vand og mild sæbe. Hudpiercinger: Hæld desinfektionsvæsken op i en steril kop. Brug sterile vattamponer eller sterile gazeservietter og dyp dem i væsken. Dyp dem ikke i væsken, efter de har været på kundens hud, men kasser dem og tag nye. Med en steril pean bearbejdes huden omkring piercingstedet med vattamponer eller gaze godt gennemvædet med desinfektionsmiddel. Det er den reelle afvaskning, hvor man gnider på huden, der er effektiv. Man begynder, hvor piercingen skal placeres, og bevæger sig i cirkler ud ad. Desinficer så bredt ud, at du har plads nok til at arbejde indenfor det desinficerede område, når du skal pierce. Lad midlet tørre helt. Desinficer igen med nye tamponer/gazestykker gennemvædet med frisk desinfektionsvæske, men desinficer ikke helt ud til den forrige desinfektionskant. Lad midlet tørre helt inden du piercer. J.nr /JHO/juli

6 Det er en fordel, at desinfektionsvæsken efterlader en farve på huden, så kan du se, hvor langt du er kommet, og at du ikke har sprunget noget over. Rør ikke ved det punkt hvor du ønsker smykket placeret med dine rene hænder men kun med sterile handsker. Gazetamponer og vat må ikke henstå i desinfektionsmiddel, men skal overhældes med frisk væske hver gang. Bruger du færdigfremstillede servietter med desinfektionsvæske på, så vær opmærksom på at de skal være så gennemvædede, at du kan vaske grundigt med dem. Piercingstedet desinficeres to gange med et spritholdigt desinfektionsmiddel. Til desinfektion af hud er klorhexidinsprit 0,5 % eller jodsprit 2,5 % effektivt. Bruger man jodsprit, skal huden renses af med sprit for at fjerne jodrester. Kunder, der skal pierces i navlen, skal være særlig opmærksomme på at vaske sig grundigt med en mild sæbe før piercingen. En vatpind kan være effektiv til at rense navlen med. Hvis du har brug for at fjerne hår i piercingområdet, så klip dem korte 1-2 mm - med en saks, en klipper eller lad kunden bruge et hårfjerningsmiddel. Undgå at rasere området med en barberkniv, da det vil efterlade små rifter og sår i huden. Hvis muligt, undgå at lave piercinger i meget varme sommermåneder, da opheling vil ske langsommere ved voldsom perspiration/sved, og risikoen for infektion vil være større. Slimhindepiercinger: Slimhinderne tåler ikke spritholdige desinfektionsmidler. Alkohol kan give irritation af mundslimhinden i form af en brændende og sviende fornemmelse. Mundpiercinger: Bed kunden børste tænder i god tid inden piercingen, da klorhexidin bliver inaktiveret af tandpasta; det vil sige, at klorhexidin ikke får den fulde virkning. Kunden skal skylle mund i klorhexidin 0,2 % i 1 minut forud for piercingen. Klorhexidin mundskyllevæske må ikke synkes. Vaginalpiercinger: Har kunden ikke vasket sig med sæbe og vand forinden, skal dette gøres forud for huddesinfektionen. Der skal ikke vaskes med sæbe og vand inde i skeden - kun i omgivelserne udenom. Der desinficeres på og omkring piercingstedet med klorhexidinliniment 1 % eller klorhexidinacetat 0,2 % 2 gange. Vær opmærksom på at klorhexidinen skal tørre mellem hver gang. Piercinger der går igennem urinrøret: Har kunden ikke vasket sig med sæbe og vand forinden, skal dette gøres forud for huddesinfektionen. Der desinficeres 2 gange med klorhexidinliniment 1 % eller klorhexidinacetat 0,2 % i området, hvor smykket skal sidde. Desinfektionsmidlet skal tørre mellem hver påføring. Klorhexidingel indføres i urinrøret. Tuben bruges kun til en kunde og skal kasseres efter brug. Gelen tager ca. 1-2 min. om at virke og har sin maximale virkning efter 10 min. J.nr /JHO/juli

7 Gelen kan også indeholde lokalbedøvelse. Den hedder så klorhexidin lidokaingel 0,05 %, og den bedøvende effekt indtræder efter 10 min. BEHANDLING AF INSTRUMENTER EFTER BRUG Engangsinstrumenter: Engangsudstyr og -instrumenter er, som navnet siger, til engangsbrug. Det skal således kasseres umiddelbart efter brug. Engangsudstyr er ikke designet eller beregnet til at blive rengjort, desinficeret eller steriliseret til genbrug. Instrumenter til flergangsbrug: For at forhindre smitte til dig selv fra det instrument du har brugt til at pierce med, skal du desinficere det, før du videre håndterer det. Ved at rengøre instrumenter i hånden, er der risiko for, at du kan stikke eller skære dig, eller at du ved rengøringen kommer til at stænke eller sprøjte mikroorganismer på slimhinder som mund, næse eller øjne. Desinfektion er en procedure, der uskadeliggør mikroorganismer i et sådant omfang, at det desinficerede instrument nu kan håndteres af dig uden, at det udgør nogen risiko for smitte for dig. Desinfektion kan foretages enten med varme også kaldet termisk desinfektion eller med desinfektionsmidler også kaldet kemisk desinfektion. Varmedesinfektion: Desinfektion med fugtig varme er den sikreste, billigste og mest miljøvenlige måde at desinficere på. For at man kan kalde en proces i opvaskemaskinen for en varmedesinfektion, skal maskinen nå op på 80 grader i 10 min., på 85 grader i 3 min. eller på 90 grader i 1 minut. Når du bruger en specielt indrettet opvaskemaskine, får du den mest tilfredsstillende metode, som også er skånsom overfor dit udstyr. Maskinen skal være indrettet med et koldt forskyl og en efterfølgende rengøring og varmebehandling af dine instrumenter. Maskinen skal endvidere være udstyret med indsatser, kurve eller dyser, så du er sikker på, at det udstyr, du vasker i maskinen, bliver varmedesinficeret i alle hulrum. Maskinen skal også tørre godset, og det skal stilles på plads eller pakkes til sterilisering, straks det er færdigt. Når du tager dine instrumenter ud af maskinen, er det vigtigt, at du ser dem grundigt efter for evt. fastsiddende materiale. Det materiale, der evt. sidder tilbage, forhindrer varmedampen i din autoklave i at trænge igennem snavset, og du opnår hermed ikke et sterilt instrument. Derfor skal du have alle instrumenter i dine rene hænder og kontrollere dem, før du pakker dem til sterilisering. For at sikre dig at du opnår en varmedesinfektion hver gang, anbefales det at du fører en logbog på din maskine, hvori du noterer dato og resultat af kontrol, og om du har haft reparatør til den. Opvaskemaskiner kan købes eller evt. leases. Kemisk desinfektion: Kemisk desinfektion kan anvendes til genstande, der ikke tåler varme, eller som rent praktisk ikke kan varmedesinficeres. Endelig kan du bruge kemisk desinfektion som et alternativ til varmedesinfektion. Bakteriesporer er mest modstandsdygtige overfor desinfektionsmidler, herefter kommer tuberkulosebakterier og virus som Poliovirus og den virus, der kan give Roskildesyge (opkastninger og tynd mave). Virus som herpes og HIV, andre bakterier og svampe er som oftest lette at dræbe med desinfektionsmiddel. J.nr /JHO/juli

8 Til brug i piercingklinikker anbefales desinfektionsmidler fra de grupper der kaldes halogener og oxidative forbindelser. Spørg hos forhandleren om mærkernes produktnavne. Kemiske midler er omfattet af Arbejdsministeriets Bekendtgørelse om stoffer og materialer, og der sættes her krav om at man nøje følger producentens anvisning, når man skal blande desinfektionsmidlerne. De fleste af desinfektionsmidlerne kan enten give irritation af slimhinderne, allergi ved berøring eller er farlige at indtage. Kemiske midler udgør også en belastning for miljøet, og du skal derfor forhøre dig i din kommune, hvordan og hvor du hælder desinfektionsvæsken ud efter brug. Når du beskæftiger dig med kemiske desinfektionsmidler, skal du være iført personlige værnemidler i form af tykke handsker, gummiforklæde og evt. beskyttelsesbriller. Det rum hvori desinfektionskarrene står, skal have en god udluftning i form af et sug (punktudsug), og de kar, som du lægger dine instrumenter i, skal have så lille en åbning som muligt. Hvis du bruger dybe kar, skal karrene være udstyret med en rist med håndtag, så du kan tage instrumenterne op uden at stikke hænderne ned i desinfektionsvæsken. Karrene skal have låg på, mens desinfektionen foregår. En korrekt desinfektion er afhængig af, at følgende er i orden: Der skal være direkte kontakt mellem dit instrument og desinfektionsmidlet. Det vil sige, at hvis instrumentet er synligt snavset, må du forsigtigt rengøre det nede i desinfektionsvæsken med en børste. Har du hule instrumenter, skal de skylles forsigtigt igennem med desinfektionsvæsken, så instrumentet også bliver desinficeret indeni. Husk tykke handsker og forklæde. Lad børsten blive i desinfektionsvæsken. Undgå at vaske så kraftigt at du risikerer at stænke og sprøjte på dig selv eller på omgivelserne. Desinfektionsmidlet skal have den rette koncentration - følg brugsanvisningen nøje. Instrumenterne skal ligge i desinfektionsmidlet i en time - brug et æggeur. Når desinfektionstiden er gået, skylles instrumentet omhyggeligt med rindende vand. Du skal altid bruge handsker, hvis der er kontakt med desinfektionsmidlet, og når du skyller instrumenterne af. Desinfektionsmidler har kun en vis holdbarhed, når de er blandet. Følg producentens anvisning for, hvornår det skal kasseres. Sæt en dato på karret, hvornår du har blandet det, og hvornår det skal kasseres. Desinfektionsmidler virker ved stuetemperatur. De fleste desinfektionsmidlers effekt er stærkt afhængig af, hvilken ph-værdi desinfektionsopløsningen har. Denne ph-værdi kan ændre sig, hvis du fx har haft mange meget snavsede instrumenter til at ligge i opløsningen. Du må så skifte opløsningen, før den anbefalede tid. Der skal være ventilation (punktudsug) i rummet, hvor du har dine desinfektionskar stående. Indånding af dampe fra desinfektionsmidlet skal undgås. Der skal være beskyttelsesbriller til rådighed. De desinfektionsmidler du ønsker at anvende, skal være optaget i afsnit C i Råd og anvisninger. Desinfektion i Sundhedssektoren. Den centrale afdeling for sygehushygiejne, Statens Serum Institut. Sterilisation: Sterilisation kan defineres som et fuldstændigt fravær af enhver form for levedygtige mikroorganismer. Instrumenterne skal være rene og desinficerede før sterilisation for at sikre, at sterilisationen er effektiv. Instrumenter, der skal være sterile, kan være indpakkede eller uindpakkede. Instrumenter, som skal være sterile, når de skal bruges, skal indpakkes. Instrumenter, der ikke behøver at være sterile, men som skal bruges rene, kan steriliseres uindpakkede og opbevares rent efter sterilisationen. J.nr /JHO/juli

9 Emballering før sterilisation: Du skal pakke og emballere dine instrumenter og smykker forskelligt, afhængigt af om du har en tørsterilisator eller en dampautoklave. Tør varme (tørsterilisator): Ved tør varme kan du vælge mellem at pakke i folieposer eller i containere: Det rengjorte instrument eller smykke pakkes i foliepose, som lukkes med speciel autoklavetape eller anbringes i en container af plast eller metal, som lukkes med låg. Fugtig varme (dampautoklave): Ved fugtig varme kan du vælge mellem at pakke i papir, plastpapirpose eller container. Papir: rengjorte instrumenter pakkes som en kuvertpakning i specielt damp-autoklavepapir, som lukkes med speciel damp-autoklavetape. Plastpapirpose: rengjorte instrumenter pakkes i poser med plast/papir, som lukkes ved svejsning. Container: rengjorte instrumenter anbringes i speciel container med filter, som åbnes under processen og lukkes efter endt sterilisation. Sterilisation med tør varme: En tørsterilisator er specielt egnet til skarpe og spidse instrumenter, og instrumenter med smalle kanaler. Det udstyr der skal i en tørsterilisator skal kunne tåle høj temperatur. Tørsterilisatoren skal være opvarmet til den ønskede temperatur, inden du anbringer instrumenterne eller smykkerne i ovnen. Sterilisationstiden i en tørsterilisator måles efter at den ønskede temperatur er målt inde i instrumentet. Denne tid vil kunne være forskellig fra ovn til ovn, men også afhængig af, hvad det er for nogle instrumenter, du lægger ind i den. Du må derfor rådføre dig med producenten om at fastlægge den korrekte tid for sterilisation. Den vejledende tid er angivet til: 160 C i 2 timer 170 C i 1 time 180 C i ½ time. De ting der skal i en tørsterilisator må ikke være for store, og de skal anbringes sådan i ovnen, at luften frit kan cirkulere omkring dem. Vær opmærksom på at en hyppig brug af højeste temperatur til tørsterilisation kan sløve instrumenterne og derfor nedsætte deres levetid. En kontrol af tørsterilisatorens tid og temperatur skal foretages efter hver kørsel. Når du tømmer tørsterilisatoren, skal du kontrollere, at indpakningen er intakt. Er den ikke det, skal indholdet steriliseres igen i en ny indpakning. Når sterilisation ønskes valideret, foretages kontrol af tørsterilisator med biologiske indikatorer mindst en gang årligt. Desuden skal du validere din tørsterilisator efter ethvert indgreb på tørsterilisatoren; det kan J.nr /JHO/juli

10 være reparation, kalibrering, udskiftning af del, ved ændret pakningsmønster af tørsterilisatoren samt ved ændret indpakning af instrumenterne. Validering skal godtgøre, at de emner, der er blevet behandlet i tørsterilisatoren, er blevet sterile ifølge definitionen på sterilitet angivet i EN 556. Rutinekontrol af tørsterilisatoren bør udføres med biologiske indikatorer en gang månedligt. En biologisk indikator er en lille papirpakke med bakteriesporer i. Disse bakteriesporer kræver både høj varmetemperatur og en tilpas tid for at blive slået ihjel. Disse sporer anbringer du i din tørsterilisator imellem de indpakkede instrumenter. Efter endt sterilisation sender du den lille pose med sporerne ind til et laboratorium, der kan undersøge, om de er blevet slået ihjel i sterilisationsprocessen. Er de slået ihjel, er processen forløbet tilfredsstillende. Sterilisation med fugtig varme (dampautoklaver): Sterilisation med fugtig varme er en sikker og billig metode til instrumenter, der tåler fugtig varme og vakuumpåvirkning. Forudsætningen for sterilisationen er dog, at luften er fjernet effektivt fra dampautoklave og gods før dampindblæsning. Dette sker kun i en vakuumautoklave. Dette kan kontrolleres med Bowie-Dick test i tom ovn og før sterilisation af udstyr. Hør forhandleren af din dampautoklave hvorledes du bærer dig ad. Efter hver kørsel af dampautoklaven skal du foretage en kontrol med aflæsning af diagrammer, der viser tryk, temperatur og tidsfaktor. Opbevar dem i en logbog, så du altid kan holde øje med, hvordan din dampautoklave fungerer. Ved brug af kemiske indikatorer skal du kontrollere, om der er sket et farveskift efter hver dampautoklavering. Damp-autoklavetape skifter farve efter endt sterilisation. Den er ikke en garanti for steriliteten men fortæller dig kun at der ikke bruges ikke-steriliserede artikler. Når du tømmer dampautoklaven, skal du kontrollere, at indpakningen er intakt. Er den ikke det, skal indholdet steriliseres igen i en ny indpakning. Når sterilisation ønskes valideret, foretages kontrol med dampautoklaver med biologiske indikatorer mindst en gang årligt. Desuden efter ethvert indgreb på dampautoklaven (reparation, kalibrering, udskiftning af dele), ved ændret pakningsmønster af dampautoklaven samt ved ændret indpakning af instrumenterne. Validering skal godtgøre, at de emner, der er behandlet i dampautoklaven, er blevet sterile ifølge definitionen på sterilitet som angivet i EN 556. Rutinekontrol bør udføres med biologiske indikatorer en gang månedligt. En biologisk indikator er en lille papirpakke med bakteriesporer i. Disse bakteriesporer kræver både høj varmetemperatur og en tilpas tid for at blive slået ihjel. Disse sporer anbringer du i din dampautoklave imellem instrumenterne. Efter endt sterilisation sender du den lille pose med sporerne ind til et laboratorium, der kan undersøge, om de er blevet slået ihjel i sterilisationsprocessen. Er de slået ihjel, er processen forløbet tilfredsstillende. Opbevaring af sterile artikler: Dine sterile artikler skal opbevares i lukket skab, separat, sikret mod fugt, svingninger i temperatur, støv og sollys. Holdbarhedstiden for dine varer er afhængig af, hvad du pakker dem i, og hvordan du opbevarer dem efter sterilisation. Generelt skal sterile varer ikke håndteres mere end højst nødvendigt. Sørg derfor for at dine lagre er overskuelige og lav et system, hvor du sætter nye steriliserede varer ind fra højre og tager fra venstre. Kontroller udløbstider en gang om måneden og ompak og resteriliser varer, der er blevet for gamle. J.nr /JHO/juli

11 Pakker du i autoklaveposer bestående af papir og plastlaminat, og opbevarer du poserne i et almindeligt depotrum i et lukket skab sammen med andre sterile varer, er holdbarhedstiden 3 måneder. Håndtering af skarpt affald (klinisk risikoaffald): Piercingnåle og andet lignede skarpt og spidst udstyr til piercing bliver forurenet med blod og vævsvæsker ved brug. Dette udgør en risiko for dig, og du skal derfor være opmærksom på, at du kasserer disse skarpe, spidse og skærende genstande korrekt. Skarpe og stikkende genstande skal placeres i specielle plastbokse, som ikke kan perforeres. Sæt aldrig beskyttelseshætte på kanyler og hav den brudsikre container stående ved siden af dig, hvor du arbejder, så du kan bortskaffe det skarpe, stikkende og skærende affald med det samme. Fyld kun boksene 3/4 op og luk dem forsvarligt. Bortskaf dem ifølge den vejledning, der findes i din respektive kommune. Nåle må ikke genbruges mellem hver patient. Vejledning af kunder efter piercing: Kunderne må instrueres i vigtigheden af en god håndhygiejne, før de berører deres smykker. Piercingen kan soigneres med sterilt saltvand og skal holdes tør, til den er ophelet. Piercinger på kønsorganerne skal renholdes med mild, uparfumeret sæbe med ph værdi omkring 3,5, fx Vivag eller Lactacyd. Kommer der infektion i piercingen, skal kunden henvises til egen læge. J.nr /JHO/juli

Uniforms- og håndhygiejne

Uniforms- og håndhygiejne Til medarbejdere Uniforms- og håndhygiejne Vælg billede Vælg farve Medicinsk Afdeling Uniforms- og håndhygiejne Uniformshygiejne Uniformshygiejnen skal forhindre smittespredning fra patient til personale

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006

Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 Hygiejnevejledning Tårnby Kommune 2006 2 Hygiejnevejledning... 1 Teknik ved håndvask... 4 Hjemmeplejen:... 6 Rengøring... 7 Dokumentation... 15 3 OM MRSA Hvad er MRSA? MRSA står for: Methicillin Resistent

Læs mere

Generel information til personer, der udfører tatovering på andre

Generel information til personer, der udfører tatovering på andre Generel information til personer, der udfører tatovering på andre Risiko for smitte i tatoveringsklinikken I takt med at tatoveringer er blevet meget populære ikke bare i Danmark, men i hele verden er

Læs mere

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune

Generelt om hygiejne. 2 Jammerbugt Kommune September 2014 Generelt om hygiejne Når du er beskæftiget med pleje og borgerkontakt i Jammerbugt Kommunes hjemmepleje og på kommunens plejecentre, skal du følge de hygiejniske retningslinjer, der gælder

Læs mere

UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard

UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C UDKAST OBS! Lokalerengøringen er ikke opdateret ud fra ny standard Lillian Hansen

Læs mere

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling

Hygiejne ABC. Kæbekirurgisk Afdeling Hygiejne ABC Kæbekirurgisk Afdeling Indledning En sygehusafdeling skal være så ren som overhovedet muligt for at minimere risikoen for sårinfektioner. Derfor er der visse forholdsregler, som skal overholdes.

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler

Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler Bilag 1 Infektionshygiejniske : Hospitaler Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 2. udgave 2012. En mere

Læs mere

Rene ord om Rene hænder

Rene ord om Rene hænder Vaske hænder sange Melodi: Mariehønen evig glad Og hænderne skal skrubbes godt, men husk den frække tommeltot for ellers smitter tussen dig, hvis altså den kan finde vej. Melodi: Bjørnen sover Vaske hænder,

Læs mere

Hygiejne. Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring

Hygiejne. Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring Hygiejne Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Hygiejne

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 4.1 Hygiejne. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 4.1 Hygiejne ? Hvor ofte oplever I, at Jeres patienter pådrages en infektion i klinikken? De gode råd! Læs NIR grundigt obs rengøring, desinfektion og sterilisation I anbefales en skriftlig rengøringsvejledning.

Læs mere

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi

Hygiejnevejledning. til Klinik for Fodterapi Hygiejnevejledning til Klinik for Fodterapi HÅNDHYGIEJNE (MÅLEPUNKT 6 i Risikobaseret Tilsyn) Dette afsnit beskriver centrale procedurer for korrekt håndhygiejne i Klinik for Fodterapi. Forholdsreglerne

Læs mere

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne

Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Almen praksis vurderingsvejledning 1.version af DDKM - hygiejne Skema til støtte for vurdering af forhold vedr. hygiejne Af skemaet fremgår, hvor manglende indikatoropfyldelse medfører vurderingen NO/IO,

Læs mere

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen?

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Nyborg Strand 14. maj 2014 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: annemand@rm.dk 15-05-2014 Mie Andersen 1 Multiresistente

Læs mere

At spredning af Clostridium difficile forebygges

At spredning af Clostridium difficile forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst, december 2011 Godkendt i Topledergruppen: 2/1 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne.

Anvendelsesområde: Personalet på Hospice Sønderjylland skal anvende retningslinjerne. Hospice Oprettet d. 26.04.2010 af: SMM Sidst revideret d.05.11.2013 af: KHU og SMM Procedure Medicinhåndtering Kanyler, sprøjter, hætteglas, ampuller, novoletpenne, forfyldte sprøjter, skyllevæsker Godkendt

Læs mere

Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud.

Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud. Små sår og mindre hud læsioner og rensning heraf i dagtilbud. ANBEFALING Sundhedsstyrelsen anbefaler at større sår, herunder dybe sår, sår efter bid af hunde og katte, blødende bidsår fra andre børn, lidt

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring. Undervisningshæftet giver et indblik i, hvorfor det er vigtigt at gøre rent.

Hygiejne. Daglig erhvervsrengøring. Undervisningshæftet giver et indblik i, hvorfor det er vigtigt at gøre rent. Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet giver et indblik i, hvorfor det er vigtigt at gøre rent. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU

Læs mere

PROCEDURE Nefrostomikateter

PROCEDURE Nefrostomikateter Hospice Sønderjylland Oprettet d. 01-08-2010 af: HLE Sidst revideret d. 23.04.2014 af: TS Nefrostomikateter Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG Formål: At sikre korrekt

Læs mere

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges

Medarbejdere i visitation, pleje-, trænings-, rengørings- og serviceområderne i Ældre og Omsorg. Målgruppe. At spredning af Norovirus forebygges BRØNDBY KOMMUNE Ældre og Omsorg Udarbejdet af: Udviklingssygeplejerske Hygiejnenetværksperson Susanne Parbst Marts 2012 Godkendt i Topledergruppen: April 2012 Ansvarlig: Hygiejnenetværksperson Brøndby

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

HYGIEJNEPOLITIK i dagplejen og daginstitutioner 0-6 år

HYGIEJNEPOLITIK i dagplejen og daginstitutioner 0-6 år HYGIEJNEPOLITIK i dagplejen og daginstitutioner 0-6 år 1 Indholdsfortegnelse Side Smitte.. 4 Smittespredning Smittekilder Smitteveje Håndhygiejne...... 4 Børn og voksne skal vaske hænder Sæbe Håndklæder

Læs mere

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel

Hudpleje. Valg af rengøringsmiddel. Vær kritisk ved valg af rengøringsmiddel Hudpleje Huden er koppens barriere mod omverdenen, og hudens funktion er bl.a. at forhindre, at der trænger skadelige stoffer ind i kroppen. En normal og sund hud har en god evne til at modstå angreb fra

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

HYGIEJNE INSTRUKS. v/anna Høgberg. Onsdag d. 17/6 2009

HYGIEJNE INSTRUKS. v/anna Høgberg. Onsdag d. 17/6 2009 HYGIEJNE INSTRUKS v/anna Høgberg Onsdag d. 17/6 2009 Dagens Program Instruks og videre formidling Forureningsformer Mikroorganismer Hygiejne Sygdom Egenkontrolprogram Viden Den ansvarlige for et midlertidigt/lejlighedsvis

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Dokument kontrol: Dokument navn: Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr Dokument version: 1.3 Dokument ejer: IN-JET

Læs mere

Rengøring, desinfektion og sterilisation af flergangsudstyr

Rengøring, desinfektion og sterilisation af flergangsudstyr RENGØRING, DESINFEKTION OG STERILISATION AF FLERGANGSUDSTYR Hygiejnisk retningslinje Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 02.05.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 02.05.05 Rengøring,

Læs mere

Hygiejne i lægepraksis 2015

Hygiejne i lægepraksis 2015 Region Hovedstaden Komiteen for infektionskontrol og hygiejne Hygiejne i lægepraksis 2015 Hjælp til praktiserende læger i spørgsmål om infektionshygiejne i klinikken Version 3 Forord... 4 Håndhygiejne...

Læs mere

HÅNDHYGIEJNE OG FØRSTEHJÆLP LEVNEDSMIDDEL

HÅNDHYGIEJNE OG FØRSTEHJÆLP LEVNEDSMIDDEL HÅNDHYGIEJNE OG FØRSTEHJÆLP LEVNEDSMIDDEL Effektiv håndhygiejne er en vigtig brik i sikker fødevarehåndtering Dårlig håndhygiejne kan få alvorlige konsekvenser for dig - og dine kunder HJÆLP DEN RETTE

Læs mere

Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010

Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010 Hvilke krav er der til hygiejnen i dag? Lektor, ph.d. Tove Larsen Tandlæge, MPH Marianne Koch Uhre Tandlæge Adi Løie-Andersen 2010 Hvorfor? Der sker jo aldrig noget.. Dit næste tandlægebesøg: Er du tryg

Læs mere

Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis

Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis Hygiejne og Akkreditering i Almen Praksis Onsdag d. 11. november 2015 Hygiejnesygeplejerske Anne-Marie Thye Nordsjællands Hospital Hillerød anne-marie.thye.01@regionh.dk 1 Agenda Kort grundlæggende viden

Læs mere

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN

Hygiejniske retningslinier for. Pleje af patienter. - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Hygiejniske retningslinier for Pleje af patienter - på plejehjem og i egne hjem SUNDHEDSFORVALTNINGEN Forord Ønsket med denne publikation er at give social- og sundhedspersonalet et redskab til at forebygge

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco.

Egenkontrolprogram. DGI Landsstævne 2009. inco Danmark A.m.b.a. Flæsketorvet 84 A 1711 København V T +45 3321 1421 F +45 3321 1431 E inco@inco. Egenkontrolprogram DGI Landsstævne 2009 Indhold Rengøring og desinfektion side 2 Personlig hygiejne side 3 Rengøringsplan side 4 Opbevaring side 5 Varmholdt mad side 5 Produktion, adskillelse side 6 Produktion,

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter Patient vejledning Hickmann-kateter central venekateter 2 Vejledning til patienter med hickmann-kateter Hygiejne og opbevaring... side 4 Forbindskift... side 7 Indledning Mennesker, som af en eller anden

Læs mere

Brug og pleje af Port a Cath

Brug og pleje af Port a Cath Patientinformation Brug og pleje af Port a Cath Kvalitet døgnet rundt Onkologisk Ambulatorium Noter 2 Port a Cath En port a cath (port) er en lille beholder med gummimenbran, der opereres ind under huden

Læs mere

Færdselsregler på C-op

Færdselsregler på C-op Personaleinformation Færdselsregler på C-op Normer for påklædning/adfærd Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og Operationsafdelingen Normer for påklædning/adfærd Alt personale, der arbejder på C-op, skal tage

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer

Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Generelle Infektionshygiejniske retningslinjer Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i hjemmeplejen. DE smitter

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner

Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner Bilag 2 Infektionshygiejniske : Plejeboliger og lignende institutioner Udarbejdet af arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen på baggrund af Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA,

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste

Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste Hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste 2017 Center for Læring, Fritid og Sundhed De hygiejniske retningslinjer for den Kommunale Sundhedstjeneste er udarbejdet efter Nationale Infektionshygiejniske

Læs mere

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Temaeftermiddag 5. september

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Temaeftermiddag 5. september Generelle infektionshygiejniske forholdsregler Temaeftermiddag 5. september Dagens program 12.30 12.40: Velkommen 12.40 13.15: Quiz 13.15 13.45: Generelle infektionshygiejniske forholdsregler 13.45 14.15:

Læs mere

Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige)

Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige) Håndhygiejne i dagtilbud (0-6 årige) BØRN OG UNGE Layout og tryk: Grafisk Afdeling, Horsens Kommune Denne pjece handler om håndhygiejne og er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs mere

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex Sex uden sygdom Til dig som sælger sex Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter rene? Sex uden sygdom Kan jeg blive smittet med hiv gennem spyt? Er det farligt at give superfransk? Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Kalve SOP-Kalve beskriver pasningen af kalve lige fra kælvning. Blandt emnerne er Mælk fra råmælksbanken Opvarmning og tildeling af råmælk Overgang til fast føde via sødmælk og fastfoder Sygdomstegn

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

Vejledning om Trachealkanyle

Vejledning om Trachealkanyle Patientinformation Vejledning om Trachealkanyle - skift, rengøring mv. Velkommen til Vejle Sygehus Øre - næse - halsafdelingen Rev. apr. 2009 Vejledning til patienter med trachealkanyle Skift af inder-

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

Vurderingsvejledning og fundtabel vedr. hygiejne i almen praksis og speciallægepraksis

Vurderingsvejledning og fundtabel vedr. hygiejne i almen praksis og speciallægepraksis Vurderingsvejledning og fundtabel vedr. hygiejne i almen praksis og speciallægepraksis Om denne fundtabel I denne tabel har IKAS sammenfattet erfaringerne fra vurderinger af indikatorer med relation til

Læs mere

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as

Et rent grundlag. Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Et rent grundlag Kim Petersen Teknisk direktør FoodSafe as Generelle rengøringsfakta Hvordan udføres rengøring (faser) Rengøringsmidler Desinfektion og desinfektionsmidler Rengøringskontrol Rengøringsprocedurens

Læs mere

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard:

Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: 1 of 5 Overskrift: 4. Lokaler, klinikker og overflader Akkrediteringsstandard: Hygiejne Godkendt: Oktober 2016 Revideres: Oktober 2017 Formål: At forebygge og reducere infektioner og smitterisiko for borgere

Læs mere

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker

MRSA. Produkter til forebyggelse af MRSA spredning. Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Produkter til forebyggelse af MRSA spredning Hospitaler Plejehjem Plejeboliger Klinikker MRSA Den meticillin resistente bakterie MRSA står for Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus. Navnet dækker

Læs mere

Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed.

Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed. Julius Casecart system en ny må at arbejde på gir effektiv logistikstyring og stor patientsikkerhed. Baggrund Når patienter skal have foretaget et operativt indgreb foregår dette med sterile instrumenter

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien

Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien Indlæg på høring om genbrug af medicinske engangsartiker Direktør Ditte Nørgaard-Andersen, Medicoindustrien Situationen i dag og et historisk rids Hvorfor rejser Medicoindustrien en debat om genbrug af

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter

Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651. Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Sydvestjysk Sygehus - Lungemedicinsk Afdeling 651 Håndhygiejne-introduktion til patientstøtter Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Formål Målgruppe At nedsætte risikoen for at Clostridium difficile spredes/overføres fra borger til personale, fra personale til borger og øvrige Personale på Social- og Sundhedsområdet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER

KLINISKE RETNINGSLINIER FOR RENGØRING OG DESINFEKTION AF FLEKSIBLE ENDOSKOPER Side 1 af 11 KLINISKE RETNINGSLINIER FOR Side 2 af 11 Procedurer for rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper Baggrund Fleksible endoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre.

Læs mere

Indikator 4.1 Hygiejne

Indikator 4.1 Hygiejne Indikator 4.1 Hygiejne Dokumentnavn: Håndtering af hygiejne Dato for ikrafttrædelse: 1. December 2015 Revideres senest: 1. December 2018 Ansvarlig for dokumentet: Berit Lassen, Aneta Søgaard, Tina Lindberg

Læs mere

Brug og pleje af PICC-line

Brug og pleje af PICC-line Patientinformation Brug og pleje af PICC-line En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt polyurethan kateter der sidder i en vene i overarmen. Katetret lægges vha. ultralyd og bruges til

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

EKSEM EKSEM. udgør 75-80 procent af samtlige tilfælde af kontakteksem.

EKSEM EKSEM. udgør 75-80 procent af samtlige tilfælde af kontakteksem. Eksem Kontakteksem Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Fugerens

Sikkerhedsdatablad. Fugerens Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø. Telefon: 7545 4828 Fax.: 7611 5080 E-mail: info@cabdan.com Produktnavn: Fugerens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Fællesgrundlag for hygiejnen for børn og unge 6 16 år i institution og skole i Holstebro Kommune

Fællesgrundlag for hygiejnen for børn og unge 6 16 år i institution og skole i Holstebro Kommune Fællesgrundlag for hygiejnen for børn og unge 6 16 år i institution og skole i Holstebro Kommune Indhold Forord............................................. 4 Illustration af håndhygiejne...........................

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg Sundhedstjenesten har den 6. august 2013 for anden gang været på besøg i Kongebroen, afdeling Kildedalsvej, Institution Birkehaven. Ved besøget deltog daglig

Læs mere

Fedt creme 100 ml. Fedtcreme er forberedt til Svane- og AA-mærkning.

Fedt creme 100 ml. Fedtcreme er forberedt til Svane- og AA-mærkning. Fedt creme 100 ml Fedtcreme er en specialcreme til tør hud. Den forbedrer hudens elasticitet og fugtindhold. Cremens høje fedtindhold gør den forebyggende over for ruheder og sprækker i huden. Fedtcremen

Læs mere

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA

VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA 1 VURDERING AF HYGIEJNE I DAGTILBUD EGENKONTROL SKEMA Skemaet er udarbejdet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger 1 om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14. AIDS og forebyggelse af HIV-infektion

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14. AIDS og forebyggelse af HIV-infektion At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.14 AIDS og forebyggelse af HIV-infektion December 2004 Erstatter At-anvisning nr. 4.9.1.1 af juni 1988 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Trio. 3-Trins desinfektionssystem med manuel sporbarhed, til medicinsk udstyr uden luminae. Brugervejledning

Trio. 3-Trins desinfektionssystem med manuel sporbarhed, til medicinsk udstyr uden luminae. Brugervejledning Trio 3-Trins desinfektionssystem med manuel sporbarhed, til medicinsk udstyr uden luminae Brugervejledning 1 Første trin i dekontamineringsprocessen af medicinsk udstyr er en omhyggelig rengøring af overfladen

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer

Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer Om sygdom og personlig hygiejne i fødevarevirksomheder Til medarbejdere og ledere i fødevarevirksomheder som håndterer fødevarer God personlig hygiejne er altid vigtig, og det er særlig vigtigt for medarbejdere

Læs mere

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Dokument kontrol: Dokument navn: Rengøring og desinfektion af medicinsk udstyr Dokument version: 1.3 Dokument ejer: IN-JET

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere