Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby"

Transkript

1 Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1

2 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev som deles med Dagplejen og Biblioteket. Klubbens fysiske rammer er på ca. 700 m² indendørs og ca. det samme udendørs. Klubben er omfattet af servicelovens lov om dag-, fritids og klubtilbud.65 til.71 og arbejder efter rammerne af kommunens vedtagne børne og ungepolitik. Fritidsklubben er normeret til 108 børn i alderen år. Gennemsnittet indtil nu i 2012 er 112 børn. Åbningstiden er fra 11:30 til 17:00 fredag til 16:00 i skoleferier hver dag fra klokken 08:00. Juniorklubben er normeret til 44 børn i alderen år Gennemsnittet indtil nu i 2012 er 46 børn. Åbningstiden er mandag og onsdag fra 17:00 til 21:00. Ungdomsklubben er normeret til 45 unge fra og med starten af 8. klasse til og med det fyldte 19. år. Åbningstiden er tirsdag og torsdag 18:00 til 22:00. (Læs særskilt Dagtilbudsrapport for Ungdomsklubber i Faxe Kommune.) 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder Faxe Kommune arbejder med en tværgående, helhedsorienteret og sammenhængende alkoholindsats fra forebyggelse til behandling af alkoholproblemer. Opmærksomheden rettes mod det faktum, at overforbrug af alkohol kan have store fysiske, psykiske, familiemæssige og sociale konsekvenser både for den, der drikker, og for de pårørende. 2

3 Faxe Kommunes alkoholindsats har 4 fokusområder: Tidlig indsats Identifikation af børn i familier med alkoholproblemer, således at børn og forældre tilbydes hjælp. Helhedsorienteret indsats Borgerne skal opleve en helhedsorienteret indsats, der fx indbefatter tilbud om alkoholbehandling som et led i en arbejdsmarkedsrettet indsats. Ansvarlig udskænkning Skabelse af gode rammer for hvor, hvornår og hvordan der udskænkes alkohol i restaurations-, forenings- og ungdomsuddannelsesregi. Alkoholbehandling Alkoholbehandling til alle borgere, der oplever selv at have problemer med alkohol, eller hvor andres alkoholforbrug giver problemer. 1. Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats Det er vores erfaring, at de unge starter med at indtage energidrik, som senere erstattes af alkohol-sodavand inden den hårde spiritus vinder indpas. En målrettet indsats for at minimere de unges indtag af energidrik kan være medvirkende årsag til at udskyde deres alkoholdebut. Vi er derfor i dialog med de unge omkring følgevirkningerne af at indtage energidrik. I denne alder stifter de unge bekendtskab med alkohol ved at nogle i deres omgangskreds begynder at indtage alkohol eller de bliver bevidste om alkoholindtag i deres nærmiljø. Vi er derfor ekstra opmærksomme, når de unge begynder at vise interesse og stille spørgsmål omkring alkohol. Gennem dialog og samtale omkring bivirkningerne oplever vi en større effekt frem for forbud, da forbud ofte gør det mere spændende at afprøve. Dog er det således, at der naturligvis er forbud mod alkohol i Fritids- og Juniorklubben. Alle medarbejdere reagerer ved at kontakte forældrene, hvis vi ser de unge indtage alkohol. Det samme gør sig gældende ved rygning, da tidlig rygning ofte hænger sammen med tidlig alkoholdebut. Vi deltager i sodavandsdiskoteket i Dalby og har herigennem et samarbejde med forældrene med fokus på alkohol. De unge bliver alkoholtestet ved indgangen, og forældrene bliver kontaktet, såfremt de unge er påvirkede. Hvis vi oplever at de unges forældre er alkoholpåvirkede, når de henter deres børn, går vi i første omgang i dialog med dem for bl.a. at forhindre spirituskørsel. Derud- 3

4 over vil vi tage en snak med den unge omkring deres oplevelse af alkohol i hjemmet. Alle medarbejdere er bekendt med, at de under ingen omstændigheder må være påvirkede af eller indtage alkohol i deres arbejdstid. 3. Evaluering af lokale mål og indsatser 4. Kvalitetstemaer 4.1 Børn og unges trivsel og udvikling Organisering af børns overgange Vi arbejder meget målrettet med overgangen fra SFO til Klubben. Gennem de sidste mange år har vi haft et tæt samarbejde mellem Klubben og Kirsebærhuset, der er en afdeling kun med 3. klasser. Overgangen fra Kirsebærhuset til den store verden i Klubben er sket på en rigtig god måde, for både børn og personale. Vi har i samarbejde gjort det på en sådan måde at de nykommende har fået et stort kendskab til klublivet gennem fire besøg over en måned med deres voksen fra Kirsebærhuset. Vi har sammen kunne få sagt goddag til hinanden på en god måde. Vores erfaring med denne måde er helt igennem positiv, vi oplever børn og personale rigtig godt forberedt på et sådan skift fra SFO til klub. Vi har gode erfaringer med ikke at gå i detaljer med børnenes trivsel, sociale netværk osv. Men vi der imod møder dem hvor de er lige nu. Dette giver ofte børnene mulighed for at starte på en frisk, hvis dette behov skulle være der. Samtidig er det en mulighed for os at lære børnene at kende på vores og deres egen måde. Rigtigt godt udgangspunkt for at skabe de nære relationer, som er en meget vigtig del i det at arbejde med klubbørn. Relationen giver os som personale mulighed for at være et forbillede, samt at kunne give råd og vejledning til gavn for den enkeltes fremtid og nuværende behov, med dette tænker vi sociale kompetencer, uddannelse, kunne tage vare på egne muligheder samt at fremme barnets/unges udviklingsmuligheder. Overgangen fra junior- til ungdomsklub foregår ved start af 8. klasse. De første måneder bruger vi ekstra ressourcer på at implementere de unge i det næste og sidste trin af deres klubliv. 4

5 Vores oplevelse er at de unges startvanskeligheder går på, at de har været de ældste i juniorklubben og nu skal være de yngste i ungdomsklubben. Dette er en naturlig proces ved alle skift i klublivet, og efter ganske kort tid finder de deres naturlige plads hierakiet Klubstrategi og Dagtilbudslovens formålsbestemmelse vedr. klubtilbud 65: Arbejdsform Inklusion og forebyggelse Mange af klubbens aktiviteter kører i et samspil mellem pædagogen og et enkelt barn eller gruppe. Derfor er kendskabet til børns udvikling og overgangsfaser vital i det pædagogiske arbejde med børn og unge for at få det optimale ud af aktiviteten. Aktiviteten bruges som et middel til at opnå en udviklingsproces hos den unge, der er på vej til selvstændighed og et voksenliv. Aktiviteten indeholder: Sprog sociale kompetencer motorik inklusion evt. selvpromovering. I sproget vil det blive observeret, om der er et ekskluderende eller inkluderende sprogbrug mellem aktørerne. I de sociale kompetence bliver det observeret, hvor der er svagheder og styrker. Motorisk vurderes, hvordan aktørerne agerer rent motorisk. Skal der understøttes i aktiviteten? For så vidt angår inklusionen, er det følelsen af fællesskabet, der er det primære i aktiviteten. Med selvpromovering menes, at det er okay at være stolt af sig selv og sine handlinger. Eks. På en aktivitet. Klubbens brugere har på egen hånd videreudviklet reglerne om Rundt om bordet (bordtennis). 5

6 I starten havde man kun ét liv, når man spillede rundt om bordet. Men brugerne har udviklet spillet, så man først er ude af spillet, når man er død 3. gang. Det har bevirket, at sproget bliver brugt mere til at holde styr på hvor mange liv man har tilbage i spillet. Motorikken er blevet styrket, da deltagerne i spillet modtager og returnerer bolden flere gange. De sociale kompetencer er blevet styrket, da flere brugere føler de kan være med i spillet. Inklusionen er, at der er flere der kommer med i spillet, og man spiller i længere tid samt får følelsen af at være med i aktiviteten/samværet. Selvpromoveringen viser sig ved, at det er okay at vise glade følelser når tingene lykkes får én. Vi arbejder i klubben med at udvikle børn og unges evner til at indgå i forpligtigende relationer og fællesskaber, ved at inddrage børn og unge i udviklingen af aktiviteter og indkøb af ting til nye aktiviteter. Vi mener, det er vigtigt at børnene og de unge får ejerskab af klubben, og lægger derfor stor vægt på at det er deres klub, så de kan tage et medansvar for, at klubben er et sted, hvor de får positive input, og hvor unge kan lide at være. Vi arbejder i juniorklubben ud fra, at de unge i fællesskab med en voksen får lavet en madplan, hvor der handles ind, laves mad, dækkes bord og vaskes op på skift, så de får et indblik i almen hygiejne og det huslige arbejde. De unge får via indkøb og madlavning en større viden omkring råvarer, sammensætningen heraf, samt en bredere forståelse for en dagligdags økonomi, så de kan få en god ballast med i rygsækken, når de skal ud og stå på egne ben. Vi vil fremover lægge større vægt på, at de unge får mere viden omkring sundhed i kosten, og at det er et varieret måltid, vi serverer i juniorklubben. Vi synliggør aktiviteter i klubben via opslag på tavlen og laver billeddokumentation, så samtalen fortsætter længe efter at aktiviteterne er slut. For eksempel når vi har haft overnatning med klubben, har vi efterfølgende laver store billedkollager, som har hængt rundt omkring i huset, til både børn og forældres store begejstring. Vi har årligt holdt to overnatninger med klasserne i klubberne, både for at integrere de nye børn i klubben, og for at børnene kan danne relationer på tværs af klasserne, og skabe et fællesskab uanset forskelligheder. Derudover har vi haft nogle drengeovernatninger, som både har foregået i klubben og ude i naturen, hvor drengene kunne få afprøvet nogle af deres grænser. Vi har også haft overnatning med 7. klasserne, som en del af deres afslutning i fritidsklubben og juniorklubben. 6

7 I løbet af overnatningerne bliver børnene stillet forskellige opgaver, der skal løses i fællesskab, hvilket giver gode kompetencer til gruppearbejde, at arbejde i pressede situationer samt at bruge hinandens stærke sider. Dette giver efterfølgende et meget stærkt fællesskab, nye gruppedannelser og et godt kammeratskab. Overnatningerne er meget eftertragtede, men desværre er der ikke længere økonomi til at afholde disse, da det kræver for mange personaletimer. Dette er til stor ærgrelse for både børn og personale, da vi oplever, at det bl.a. er her vi danner de gode relationer, og ser børnene fra helt nye sider. Børn og unge har et medansvar for, at de ting de bruger i klubben bliver gjort rene og klar til de næste, der skal bruge dem. Specielt i værkstedet synliggør vi via dialog, hvor vigtigt det er, at tingene kommer tilbage på plads og er rengjort, da vi ikke har økonomi til bare at smide ud og købe nyt. Vi forsøger at gøre op med brug og smid væk princippet, så børnene/de unge får en lille idé om, hvad tingene koster. De gamle unge har et medansvar for, at de nye børn lærer de uskrevne regler i klubben og hjælper dem med at blive godt integreret. Er der et barn eller en ung, der falder uden for fællesskabet, vender vi problematikken i personalegruppen og laver en handleplan, hvor vi tager udgangspunkt i barnet/den unges behov og interesser, så den enkelte kan komme tilbage i fællesskabet. Mener vi der behov for det, tager vi kontakt til forældrene og indkalder til et møde, hvor vi debatterer barnets trivsel i klubben, i hjemmet og i skolen. Hvis det har relevans tager vi også barnet/den unge op i lokalgruppen, hvor vi kan danne os et helhedssyn på den enkelte og lave en handleplan der ud fra. 7

8 Vi har stor succes ved at tage tingene i opløbet, så det er sjældent vi ikke får løst konflikterne internt i huset. Vi synes det er vigtigt at vi er lyttende i forhold børn/unges problemer og behov, og derved viser interesse for deres trivsel og videre udvikling. Vi forsøger at ramme så bredt i udvalget af aktiviteter som muligt, så alle kan blive inkluderet i fællesskabet. Vi har gennem tiden lavet mange forskellige aktiviteter, her kan vi nævne Lucia optog, rulleskøjte tur, cykel tur, Scenen er din, rundboldturnering, fodboldturnering, julehygge med forældre, mange forskellige sommerferieture, bålhygge, hallen samt daglige små turneringer ved playstation, billard, basket, bordfodbold, bordtennis, salen m.m. For 4 år siden startede vi op med at være i hallen et par timer en dag om ugen, hvilket er en kæmpe succes. Vi sørger for regler, rammer og et fælles 3., hvor børnene og de unge har rig mulighed for at udfolde sig i fællesskab med de andre. Her oplever de, at de bliver accepteret og får lov at prøve forskellige lege og sportsgrene samt være en del af et stort fællesskab, som evt. senere kan føre til indmeldelse i den lokale idrætsforening. Gennem leg og motion udvikler barnet/den unge sig motorisk, danner gode relationer til hinanden, og ser nogle andre sider af de andre på tværs af klasser og aldre. For at urolige børn/unge kan få mest muligt ud af timerne på klubben, forsøger vi tilbyde en aktiv hverdag. Her har de bedre mulighed for at danne positive relationer, både under og efter aktiviteterne. Dialogen imellem barn/barn og barn/voksen er vores vigtigste redskab for at kunne danne relationerne, som er uundværlige i vores arbejde med børn og unge. Vi bruger det fælles 3. såsom lege, kreative aktiviteter, spil m.m. for at danne de gode relationer. Når vi har dannet den gode relation, er det tit og ofte børnene/de unge henvender sig når de har brug for os. Demokrati og medbestemmelse Vi mener, det er vigtigt at inddrage børn og unge i beslutningsprocessen ang. aktiviteter og arrangementer i klubregi, samt være imødekommende over for børn og unges initiativer. Det gælder om at gribe i nuet, mens gnisten stadig er der. For eksempel har vi i øjeblikket rigtig mange, både piger og drenge, der gerne vil lave frisørsalon, makeup, modeshow, negle, massage m.m., så huset i perioder nærmest er omdannet til et mindre wellness center, og børnene glæder sig meget til at gøre noget rart og godt for hinanden. Vi lægger stor vægt på, at alle behandles lige, så alle bliver set, hørt og accepteret uanset forskellighed. Vi har i klubben børn/unge fra forskellige kulturer, som er godt integreret i dagligdagen, og vi lærer igennem dialog meget af hinanden. Vi deltager også gerne i aktiviteter, hvor vi kan få et indblik i andre kulturer end dansk, så som ramadanfesten i DR byen, hvor vi deltog om aftenen, så de kunne se lidt om hvad en ramadanfest er. 8

9 Støtte målrettet børn og unges muligheder for uddannelse og arbejde Vi råder og vejleder de unge i valget, når de skal vælge uddannelse. Via dialog sporer vi os ind på, hvilken retning vi skal følge, og støtter dem i deres problematikker videre hen. Har den unge svært ved at finde hvilken retning han/hun skal følge, kan vi henvise til skolernes studievejledere, kommunens ungdomskonsulenter eller kommunens ungerådgivning, hvor de unge kan hente yderligere hjælp. Den matrikelløse klub: Ressourcer målrettes og aktiviteter koordineres: Juniorklubben afholdes to gange om ugen, hvor de unge kan være her fra kl Vi laver mad og spiser sammen. Rigtig meget snak og relationsdannelse opstår gennem denne aktivitet. Vores oplevelse med aldersgruppen er på alle måder positiv. De unge er i en alder, hvor de går gennem en stor personlig udvikling, alt bliver vendt og diskuteret. Vi som voksne kan give en forklaring på de unges undren over alt det de tænker, mærker og ikke mindst deres proces i det at skulle til at blive selvstændige og løsrive sig fra mor og far. Vi er en personalegruppe, som gennem mange år har arbejdet med netop denne aldersgruppe, hvilket for os har givet den fornødne erfaring til at kunne skelne mellem almindelige teenageproblemer, som bare kræver en snak, og de problemer hvor vi vurderer, at her skal gribes ind med den fornødne hjælp, for at den unge ikke kører af banen. Vi har rigtigt mange gange kunnet vende en uhensigtsmæssig adfærd ved at have den fornødne relation, samt at møde den unge med respekt og anerkendelse. Vi har gennem vores arbejde et stort ansvar for at være et godt forbillede. Vi vil fortsat bestræbe os på at være her for den unge, men grundet nedskæringer og fyringer er det ikke altid lige nemt at opretholde det høje pædagogiske niveau. En opsøgende funktion: Vi arbejder i den opsøgende funktion ud fra en relationspædagogisk tankegang. Vi mener det er vigtigt at være åbne og imødekommende, når de unge søger os både i klubben og gadeplan. For at danne den gode relation er vi ligeledes også åbne og imødekommende, når vi opsøger de unge på gaden, og viser interesse for den enkelte og gruppens trivsel. Vi opsøger de unge, der hvor de unge er, som i dagligdagen i Dalby hovedsageligt er ved Brugsen og ved skolen og bordbænkesættet ved kirken, når der er Dalby-fester. Efter hver gang vi har været på gaden i OPS-funktion, laver vi en rapport, der beskriver, hvor vi har været, hvem vi var med, hvem vi har mødt, og hvad gør vi så herfra. Dette giver et overblik over, hvilke problemstillinger vi møder i lokalsamfundet, og hvad der rører sig i lokalområdet på nuværende tidspunkt. 9

10 Om aftenen i Ungdomsklubben er det gennem dialog og interesse for den enkelte unge, at vi også får et stort indblik i, hvad der rører sig lokalområdet, og hvis nogen er ude på et sidespor, er det også ofte her, vi bliver informeret om dette. De unge henvender sig også uden for Ungdomsklubbens åbningstider, hvis de har behov for støtte og hjælp, både i forhold til dem selv og deres venner. Vi havde på et tidspunkt to veninder, der henvendte sig i en ferie, da de var bekymret for en fælles venindes trivsel og hendes hashmisbrug. Vi skrev referat af mødet og skrev en bekymring, som vi videregav i systemet. Efterfølgende tog vi en snak i personalegruppen, og besluttede at der skulle tages en uformel samtale med hende næste gang vi så hende (hertil skal det siges, at hun ofte frekventerer klubben). Vi har det seneste halve år haft øget fokus på hende og hendes omgangskreds, og via mange samtaler er hendes livssyn blevet vendt, og hashmisbruget er stort set væk. I SSP lokalgruppen og på OPS-møderne vender vi tendenserne i lokalområdet, samt børn og unge der har en eller flere problematikker, som vi stiller os kritiske over for. 10

11 4.2 Personaleforhold Personaleomsætning Personaleomsætningen har en betydning for det pædagogiske arbejde, idet stabile voksne har en betydning for relationsdannelsen mellem børn og voksne jo yngre børnene er desto mere betydningsfuldt kan personaleudskiftning være for børnenes trivselsmuligheder. En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at en stabil bemanding kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. På trods af at forskningen knytter sig til småbørnsinstitutioner, medtages dette også i forhold til klubberne, idet personaleomsætningen i klubberne også anses for at være af betydning for relationsdannelse mellem medarbejdere og de større børn. Klub Antal omsat Antal omsatte % af det samlede personale Fuldtidsstillinger 0 0 Der har ikke været udskiftning af personaler i nævnte periode Personalets uddannelsesniveau En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at mange uddannede pædagoger kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Klubbens personales uddannelsesniveau Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale 4,78 Fuldtidsstillinger 83% Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere 0 pædagogisk uddannelse (PAU) Personale uden en pædagogisk 1 17% uddannelse Personale med en relevant 0 diplomuddannelse Personale der er i gang 0 11

12 med en relevant diplomuddannelse Personale der har en uddannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der er i gang med en udannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der har en anden faglig uddannelse end pædagogisk jf. overenskomst med BUPL Vi betragter vores uddannelses niveau som værende meget tilfredsstillende. 12

13 4.2.3 Personalets køn og etnicitet En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at andelen af mandlige medarbejdere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indvirker på kvaliteten i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Institutionens navn Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale Mandlige medarbejdere 3 52% Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk 1 17% Vores mål er at personalesammensætningen i klubben gerne skal afspejle samfundet, hvilket vi lever fint op til Personalets sygefravær: Institutionens navn Det pædagogiske personale Gennemsnitligt antal sygedage 2011 Sygefravær i procent ,3 5,8 Vores syge fravær i 2011 ligger meget tæt på Kommunegennemsnittet hvilket er højere end vores eget mål. Det lidt høje fravær skyldtes en person i jobtræning som var lang tids sygemeldt. Hvis den lang tids ikke havde væres med havde vores fravær været gennemsnitligt været omkring 6 dage. Hvilket vi betragter som meget tilfredsstillende. Vores syge fravær i første kvartal 2012 er på 3,6% hvilket meget godt afspejler vores forventet mål. 13

14 4.2.5 Brug af kompetenceudvikling kompetenceudvikling indenfor temaerne: Antal timer i alt Antal timer pr. fuldtidsmedarbejder Inklusion Børns motoriske udvikling Børns sproglige udvikling Arbejdsmiljø (psykisk,sikkerhed,beredskab,med 10 1,73 udd.) Forældresamarbejde Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Anden faglig opkvalificering (værksteds- eller aktivitetsrettet) Vejledning, konsulentbistand i 32 5,54 forbindelse med indsatsen omkring obs teams Førstehjælp 30 5,19 Personalet Klubben Dalby 14

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole

Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole Funktions-/stillingsbeskrivelse for Klubmedarbejder Brønderslev Ungdomsskole Brønderslev Ungdomsskole Afdeling: Brønderslev Fritids & Ungdomsklub Nordens Alle 1, 9700 Brønderslev Afdelingsleder Tine Bistrup

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Kirke Såby SFO udarbejdet april 2013. Beskrivelse Formål Praksis. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære.

Mål og indholdsbeskrivelse for Kirke Såby SFO udarbejdet april 2013. Beskrivelse Formål Praksis. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære. Beskrivelse Formål Praksis Lektiestøtte. Kirke Saaby SFO giver tid, rum og støtte til lektielæsning. Støtten gives af pædagogisk personale. Børnene lærer en god vane med lyst til at lære. Ved forældre

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Dagtilbudsrapport Version 0. Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev

Dagtilbudsrapport Version 0. Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport 2012 Version 0 Børnehaven Valmuen Valmuevej 2, 4690 Haslev 1. Præsentation 2 Børnehaven Valmuen, Valmuevej 2, 4690 Haslev, er en kommunalt ejet institution.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling:

Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Mål: Tegn: Handling: Trivsel. Mål og indholdsplan for SFO Kollerup Skole 2010 / 2011. Trivsel er en forudsætning for udvikling. At børn oplever overskuelighed, tryghed og frihed til selv at vælge. At kunne indgå i sociale

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl

Åbningstiden er hver dag fra kl til kl (mandag åbner vi kl , da 2. klasserne har fri kl ). Fredag lukker kl VELKOMMEN I FRITIDSHJEM 2 SKALMEJEGÅRDEN 2014 Fritidshjem 2 Her tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter, som børnene har medindflydelse på. Gennem disse aktiviteter og oplevelser skal vi medvirke til

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for?

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Skole Version 5.0. August Forberedelse. Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Skole Version 5.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med eleven? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS

JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS JUNIORKLUBBERNE I NORDDJURS FIND FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.UNGNORDDJURS.DK FÆLLES FOR ALLE JUNIORKLUBBERNE ÅBNINGSTIDER: Alle juniorklubber har åbent 14-17 på hverdage. På skolefridage er der åbent 09-16,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO

Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Skolen i Bevægelse Grundlag for mål og indhold i Hældagerskolens SFO Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse danner grundlag for SFO-indsatsen i Vejle

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev

SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev SFO & Klub maj & juni 2010 nyhedsbrev Det pædagogiske personale har nu lavet en ny pædagogisk målsætning for arbejdet i hhv. SFO & Klub. Vi har direkte og konkret kigget på vores praksis, og fundet følgende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse. Brøndby kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Brøndby kommune 1 Indhold: Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? s. 3 Processen s. 3 Den fritidspædagogiske ramme s. 3 Mål- og indholdsbeskrivelsernes temaer

Læs mere

Dus-indholdsplan for Tini-dussen

Dus-indholdsplan for Tini-dussen Dus-indholdsplan for Tini-dussen I Tinidussen vil vi skabe en tryg hverdag, som vi mener, er grundlaget for udvikling af den enkelte. Vi ser det som vores opgave, at være med til at gøre barnet parat til

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovlyhuset Dato: D. 23. august 2012, kl.10.30-13.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet UDKAST TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gadepulsen, Kapelvej 47, 2. sal, 2200 København N Tilsynsførende Sara Ramskov Larsen og Cathrine Hübbe Ibsen Tilsynet udført d. 4. februar 2011, kl. 17.00-19.00

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere