Betjeningsvejledning DSS Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening"

Transkript

1 Betjeningsvejledning DSS Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

2 20. L/R Balance (Stereo)... ±1,5Db Mål og nettovægt: 21. Mål på Subwoofer (B x H x D) x 335 x 400 mm 22. Mål på Fronthøjttaler (Ø x H)... ø 86 x 1050 mm VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES 23. Mål på Centerhøjttaler (Ø x H)... ø 86 x 1050 mm 24. Mål på Baghøjttaler (Ø x H)... ø 86 x 1050 mm 25. Nettovægt... 16,1 kg Bemærk: Ret til ændring af specifikationer med henblik på forbedring forbeholdes. DET TREKANTEDE SYMBOL MED LYNET ER BEREGNET PÅ AT GØRE BRUGER OPMÆRKSOM PÅ, AT APPARATETS INDRE INDEHOLDER STRØMFØRENDE DELE, DER IKKE ER ISOLEREDE, OG HVIS STRØMSTYRKE ER TILSTRÆKKELIG TIL AT UDGØRE EN FARE FOR SKADE PÅ PERSONER VED ELEKTRISK STØD Please notice signs my computer won't do, these marked [**sign ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S UDRÅBSTEGNET I DEN LIGEBENEDE TREKANT ER BEREGNET TIL AT GØRE BRUGER OPMÆRKSOM PÅ VIGTIGE OPLYSNINGER I DEN MEDFØLGENDE BRUGSVEJLEDNING VEDRØRENDE BETJENING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET. Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: UNDLAD AT UDSÆTTE DISSE HØJTTALERE FOR REGN ELLER FUGT AF HENSYN TIL FAREN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. 20 1

3 VIGTIGE FORHOLDSREGLER Forsigtig: Læs nedenstående forholdsregler omhyggeligt, så du bliver i stand til at betjene dit lydanlæg på forsvarlig vis. 1. Læs betjeningsvejledningen - Du bør læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du begynder at betjene anlægget. 2. Gem betjeningsvejledningen - Oplysningerne om sikkerhed og betjening bør gemmes, så du om nødvendigt kan slå op i dem på et senere tidspunkt. 3. Følg instruktionerne - Alle instrukser vedrørende betjening og brug bør følges. 4. Vær opmærksom på advarslerne - Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af afnlægget, som du finder i betjeningsvejledningen. 5. Strøm - Højttalersættet bør altid tilsluttes en strømkilde af den type, der er angivet i betjeningsvejledningen eller oplyst på selve sættet. 6. Beskyttelse af netledningen - Netledninger bør altid placeres, så de ikke trædes på eller bliver klemt ved, at møbler eller andet placeres oven på eller ind imod dem. Vær især opmærksom på stik, stikdåser og det sted, hvor netledningen er fæstnet til anlægget. 7. Vand og fugt - Højttalersættet bør aldrig anbringes nær vand (f.eks. et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskebalje, i en fugtig kælder eller nær et svømmebasin o.s.v.) 8. Ventilation - Højttalersættet bør placeres på et sted, hvor tilstrækkelig ventilation kan finde sted. Stil aldrig højttalerne på en seng, en sofa, et gulvtæppe eller et lignende underlag, der kan blokere højttalernes ventilationsåbninger 2 SPECIFIKATIONER 1. Strømkrav... Vekselstrøm 230V/50Hz 2. Strømforbrug W 3. Følsomhed (subwoofer)... 60mV±20mV 4. Følsomhed (satellit) mV±50mV 5. Højttalerens impedans (subwoofer)... 6 Ohm 6. Højttalerens impedans (satellit)... 8 Ohm 7. S/N-forhold (A vægt)... [**sign] 72dB 8. Subwoofer Udgangseffekt (RMS)... 50W 9. Fronthøjttaler Udgangseffekt (RMS)... 2 x 15W 10. Centerhøjttaler Udgangseffekt (RMS)... 15W 11. Baghøjttaler Udgangseffekt (RMS)... 2 x 15W 12. THD (1kHz, 1W)... [**sign] 0,5% 13. Bas (100Hz)... ±8dB 14. Diskant (10kHz)... ±8dB 15. Frekvensgang (subwoofer)... 40Hz~200Hz ±5dB 16. Frekvensgang (fronthøjttaler) Hz~20kHz ±5dB 17. Frekvensgang (centerhøjttaler) Hz~20kHz ±5dB 18. Frekvensgang (baghøjttaler) Hz~20kHz ±5dB 19. L/R kanaladskillelse (1kHz)... [**sign]30db 19

4 FEJLFINDING 5. VENSTRE HØJTTALER ER TAVS (1) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet til baghøjttaleren. (2) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet med lydkilden. (3) Undersøg om 2.1CH er valgt som lydudgang. (4) Undersøg om 3.1CH er valgt som lydudgang. TILLÆG Du opnår den bedste ydelse fra dit højttalersystem, hvis du tager nedenstående med i betragtning, når du tilslutter en DVD-afspiller til lydindgangen. 1. Når 5.1 kanalers indgangen er valgt, skal DVD-afspilleren være indstillet til multi-channel og selv vælge det passende diskformat. 2. Dette højttalersystem er et 5.1 kanalers satellit højttalersystem, således at indstillingerne for DVD-afspilleren (i DVD-menuen) bør indstilles som følger: Front- center og surroundhøjttalere bør indstilles til "small" og subwoofer skal indstilles til on, således at dette tillades. Hvis der findes en detaljeret gennemgang af opsætningen i betjeningsvejledningen til DVD-afspilleren, bør denne vejledning læses omhyggeligt. VIGTIGE FORHOLDSREGLER 9. Varme - Placér ikke anlægget i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller andre indretninger (inkl. forstærkere), der genererer varme. 10. Perioder uden brug - Du bør trække stikket ud af stikkontakten, hvis højttalerne ikke skal bruges i et længere stykke tid. 11. Skade, der kræver serviceeftersyn - Ledningen til højttalersættet bør tages ud af stikkontakten og højttalerne kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder: a/ Netledningen eller stikket er blevet beskadiget, eller b/ Du har tabt en genstand eller spildt væske på højttalerne, eller c/ Højttalerne har været udsat for regn eller vand, eller d/ Højttalerne lader ikke til at fungere normalt, eller de opfører sig markant anderledes end de plejer, eller e. Højttalerne har været tabt eller kabinettet er på anden måde beskadiget. 12. Service - Bruger bør aldrig forsøge selv at servicere højttalerne ud over det, der er angivet i betjeningsvejledningen. Al anden service eller reparation bør overlades til en kvalificeret servicemedarbejder. 13. Bør kun rengøres med en tør klud. 14. Sæt ikke det polariserede stiks sikkerhedsanordning ud af kraft. Et polariseret stik har to ben, hvoraf det ene er bredere end det andet. Et stik med jordledning har tre ben, hvoraf det tredie er til jord. Det brede ben hhv. det tredie ben er lavet således af sikkerhedshensyn. Hvis du ikke kan få stikket helt ind i stikkontakten, bør du kontakte en elektriker og få installeret en nyere stikkontakt Træk stikket til højttalerne ud af stikkontakten under tordenvejr eller hvis højttalerne ikke skal benyttes i en længere periode. 3

5 FRONTPANELET - KNAPPER OG FUNKTIONER FEJLFINDING 1. INGEN LYD (1) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet. (2) Kontrollér om der skulle være skruet helt ned for lyden. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau. (3) Undersøg om Audio Input (lydindgang) er indstillet til PLAY (afspil). 2. VENSTRE FRONTHØJTTALER ER TAVS (1) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet til venstre fronthøjttaler. (2) Kontrollér om funktionen Balance skulle være slået fra. Indstil balancen til det ønskede. (3) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet med lydkilden. 1. 2CH: Indikator for brug af indgange til 2 kanaler CH: Indikator for brug af indgange til 5.1 kanaler. 3. Knappen INPUT (indgangsvælger). 4. SURROUND: Surround Sound Dekoder. 5. INFRARØD SENSOR: Sensor til fjernbetjeningen. 3. HØJRE FRONTHØJTTALER ER TAVS (1) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet til højre fronthøjttaler. (2) Kontrollér om funktionen Balance skulle være slået fra. Indstil balancen til det ønskede. (3) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet med lydkilden. 4. CENTERHØJTTALEREN ER TAVS 6. STANDBY: (tænd / standby). (1) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet til centerhøjttaleren. 7. VOL-: Lydstyrke, dalende. (2) Kontrollér at systemet er korrekt forbundet med lydkilden. (3) Undersøg om 2.1CH er valgt som lydudgang. 8. VOL+: Lydstyrke, stigende. 9. MUTE (slå lyden fra): Indikator for standby og mute. 10. SURR. A: Indikator for 3D Stereo. 11. SURR. B: Indikator for 5.1 Stereo. 17 4

6 SÅDAN BETJENER DU SYSTEMET - KNAPPER OG FUNKTIONER BAGPANELET - IND- OG UDGANGE SAMT FUNKTIONER 2. Tryk på knappen RR - (37) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue ned for effekten fra venstre baghøjttaler. Indikatoren for standby (9) lyser op og blinker. J. Valg af 5.1 KANALER 1. Tilslut systemet korrekt. 5.1 kanalers lydudgangene skal passe med 5.1 kanalers lydindgangene. (Bemærk: AC-3 / DTS dekoder 5.1 kanaler). 2. Tryk på knappen INPUT (25) på fjernbetjeningen, hvis du vil skifte status for lydindgangene til 5.1CH kanaler. 3. Foretag (om nødvendigt) alle lydrelaterede indstillinger inkl. VOLUME (lydstyrke), BASS og TREBLE (diskant). Du er nu klar til at nyde de vidunderlige og enestående effekter fra dit nye Home Theater lydanlæg kanaler subwoofer lydindgang. K. MUTE (slå lyden fra) 13. Stereo indgang, venstre lydkanal. 1. Tryk én gang på knappen MUTE (33) på fjernbetjeningen, hvis du midlertidigt vil slå lyden fra. 14. Stereo indgang, højre lydkanal. 2. Indikatoren for MUTE (9) på frontpanelet lyser op og blinker. 3. Tryk på knappen igen, når du igen vil slå lyden til kanaler center lydindgang. L. Valg af PRESET (oprindelige indstillinger) 16. Højttalerterminaler. FR: Udgang til højre fronthøjttaler. Tryk på knappen PRESET (34) på fjernbetjeningen, hvis du vil FL: Udgang til venstre fronthøjttaler. gendanne alle de oprindelige indstillinger for systemet, inkl. C: Udgang til centerhøjttaler. indstillingerne for BALANCE, effekt fra CENTRE (centerhøjttaler), RL: Udgang til venstre baghøjttaler. effekt fra REAR (baghøjttaler), til de 0dB, der er den oprindelige RR: Udgang højre baghøjttaler. indstilling fra fabrikken. 16 5

7 BAGPANELET - IND- OG UDGANGE SAMT FUNKTIONER SÅDAN BETJENER DU SYSTEMET - HOVEDENHEDEN 17. Netledning. SURROUND Indikator for SURR. A Indikator for SURR. B 18. Hovedkontakt (tænd / sluk). 3.1CH Stereo On (slået til) Off (slået fra) CH Lydindgang, venstre baghøjttaler. 5.1CH Off On CH Lydindgang, højre baghøjttaler. 5.1CH On On CH Lydindgang, højre fronthøjttaler. (Forstærket) CH Lydindgang, venstre fronthøjttaler. SÅDAN KLARGØR DU DE FORMSTØBTE ALUMINIUMSHØJTTALERE Tag foden, den formstøbte aluminiumshøjttaler, skruer og gummimembran ud af pakken. Sæt delene sammen på følgende måde: 1. Sæt foden på undersiden af højttaleren og fastgør den ved hjælp af skruerne. 2. Sæt gummimembranen på højttalerens fod. Bemærk: (1) Udgangene til baghøjttalere er slået fra, når 3.1CH Stereo er valgt. (2) Systemet er baseret på 2.1 kanaler. SURROUND virker ikke, når 5.1 kanaler er valgt. G. CENTRE SPEAKER Indstilling af centerhøjttaler 1. Tryk på knappen C + (28) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue op for effekten fra centerhøjttaleren. Indikatoren for standby (9) lyser op og blinker. 2. Tryk på knappen C - (38) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue ned for effekten fra centerhøjttaleren. Indikatoren for standby (9) lyser op og blinker. H. REAR LEFT SPEAKER Indstilling af venstre baghøjttaler 1. Tryk på knappen RL + (27) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue op for effekten fra venstre baghøjttaler. Indikatoren for standby (9) lyser op og blinker. 2. Tryk på knappen RL - (29) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue ned for effekten fra venstre baghøjttaler. Indikatoren for standby (9) lyser op og blinker. I. REAR RIGHT SPEAKER Indstilling af højre baghøjttaler 1. Tryk på knappen RR + (36) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue op for effekten fra venstre baghøjttaler. Indikatoren for standby (9) lyser op og blinker. 6 15

8 SÅDAN BETJENER DU SYSTEMET - HOVEDENHEDEN SÅDAN FORBINDER DU SYSTEMET 2. Tryk på knappen BASS - (32) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue ned for bassen. Indikatoren for standby (9) på frontpanelet lyser op, når du trykker på knappen for at skrue ned for bassen, og blinker, hvis du nærmer dig yderværdien. D. TREBLE Indstilling af diskant 1. Tryk på knappen TREBLE + (39) på fjernbetjeningen, hvis du vil forstærke diskanten. Indikatoren for standby (9) på frontpanelet lyser op, når du trykker på knappen for at forstærke diskanten, og blinker, hvis du nærmer dig yderværdien. 2. Tryk på knappen TREBLE - (40) på fjernbetjeningen, hvis du vil formindske diskanten. Indikatoren for standby (9) på frontpanelet lyser op, når du trykker på knappen for at formindske diskanten, og blinker, hvis du nærmer dig yderværdien. E. BALANCE Indstilling af balance 1. Tryk på knappen BALANCE L (26) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue ned for effekten fra venstre højttaler. 2. Tryk på knappen BALANCE R (35) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue ned for effekten fra højre højttaler. 3. Indikatoren for standby (9) på frontpanelet lyser op og blinker, når du justerer balancen, så den nærmer sig centerstatus. F. Valg af SURROUND DEKODER 1. Tilslut og placér center- og baghøjttalere korrekt. 2. Tryk på knappen SURROUND (4) på hovedenhedens frontpanel eller på knappen (24) på fjernbetjeningen, hvis du vil vælge surround dekoder til effekterne i dit Home Theater System. 14 7

9 SÅDAN FORBINDER DU SYSTEMET Tilslut satellit-højttalerne til SPEAKER OUTPUT (højttalerterminalerne) på hovedenhedens bagpanel. (Eksempel på tilslutning) Højre fronthøjttaler SÅDAN BETJENER DU SYSTEMET - HOVEDENHEDEN A. Sådan tænder og slukker du for anlægget 1. Før du tænder for anlægget, skal du tilslutte det i overensstemmelse med instruktionerne i afsnittet "Sådan forbinder du systemet". 2. Sæt anlæggets nedledning i en stikkontakt. (Forsigtig: Kontrollér, at strømkilden modsvarer anlæggets strømkrav). 3. Tryk på hovedkontakten (18) på hovedenhedens bagpanel for at tænde anlægget. Indikatoren for standby lyser. Tryk igen på samme knap, når du vil slukke for anlægget. Tryk dernæst på knappen standby (6) på hovedenheden eller på knap (23) på fjernbetjeningen for at sætte anlægget i normal driftstilstand. Tryk igen på enten knap (6) på hovedenheden eller knap (23) på fjernbetjeningen, når du vil sætte anlægget på standby. B. VOLUME Indstilling af lydstyrke 1. Tryk på knappen VOL+ (8) på hovedenhedens frontpanel eller på knappen VOLUME + (31) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue op for lyden. Indikatoren for standby (9) på frontpanelet lyser op, når du trykker på knappen for at skrue op for lyden, og blinker, hvis du nærmer dig yderværdien. 2. Tryk på knappen VOL- (7) på hovedenhedens frontpanel eller på knappen VOLUME - (41) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue ned for lyden. Indikatoren for standby (9) på frontpanelet lyser op, når du trykker på knappen for at skrue ned for lyden, og blinker, hvis du nærmer dig yderværdien. C. BASS Indstilling af bas 1. Tryk på knappen BASS + (30) på fjernbetjeningen, hvis du vil skrue op for bassen. Indikatoren for standby (9) på frontpanelet lyser op, når du trykker på knappen for at skrue op for bassen, og blinker, hvis du nærmer dig yderværdien. 8 13

10 SÅDAN BETJENER DU SYSTEMET - FJERNBETJENINGEN SÅDAN BETJENER DU SYSTEMET FJERNBETJENINGEN 5. Fjernbetjeningen anvendes korrekt ved at pege med senderen forrest på fjernbetjeningen direkte mod modtagegitteret (sensoren til fjernbetjeningen) på hovedenheden. 6. Den normale, effektive distance, som anlægget kan betjenes fra, er indenfor 7 meter fra anlægget og indenfor en vinkel på 30 grader til højre eller venstre for anlægget. 23. POWER: (tænd / standby). 24. SURROUND: Surround Dekoder. 25. INPUT: Indgangsvælger. 26. BALANCE L: Balance, venstre højttaler. 27. RL +: Udgangsbalance, stigende, venstre baghøjttaler. 28. C +: Udgangsbalance, stigende, centerhøjttaler. 29. RL -: Udgangsbalance, dalende, venstre baghøjttaler. 12 9

11 SÅDAN BETJENER DU SYSTEMET - KNAPPER OG FUNKTIONER 30. BASS +: Bas, stigende udgangsniveau. 31. VOLUME +: Hovedvolumen, stigende. 32. BASS -: Bas, dalende udgangsniveau. 33. MUTE: Slår lyden midlertidigt fra. SÅDAN BETJENER DU SYSTEMET - FJERNBETJENINGEN 1. Før du benytter fjernbetjeningen, skal du lægge 2 stk. batterier af den korrekte type i fjernbetjeningens batterirum. 2. Fjernbetjeningen anvender batterier af typen 1,5V str. AAA. 3. Læg batterierne i fjernbetjeningen som beskrevet herunder. a/ Fjern dækslet til batterirummet. 34. PRESET: Gendanner systemets standardindstillinger. 35. BALANCE R: Balance, højre højttaler. 36. RR +: Udgangsbalance, stigende, højre baghøjttaler. 37. RR -: Udgangsbalance, dalende, højre baghøjttaler. b/ Læg 2 stk. batterier i batterirummet i overensstemmelse med markeringerne (+) og (-) inde i batterirummet. 38. C -: Udgangsbalance, dalende, centerhøjttaler. 39. TREBLE +: Diskant, stigende udgangsniveau. 40. TREBLE -: Diskant, dalende udgangsniveau. 41. VOLUME -: Hovedvolumen, dalende. c/ Sæt dækslet til batterirummet på igen. 4. Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du kontrollere, at batterierne virker eller skifte batterierne ud med nye, inden du kontakter en servicemontør

Danish DENVER DSS-300

Danish DENVER DSS-300 Danish DENVER DSS-300 5.1 kanalers surround højttalersystem 6-vejs højttalermoduler og subwoofer Betjeningsvejledning DSS-300 DSS-300 Læs omhyggeligt denne vejledning før brugen 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB640 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK Betjeningsvejledning DANSK Tak, fordi du har købt dette produkt. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, og anvend produktet korrekt. Før du anvender produktet, skal du læse Vigtige sikkerhedsanvisninger.

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776

Din brugermanual PHILIPS LX700 http://da.yourpdfguides.com/dref/978776 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS LX700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

HKS 4 Surroundhøjttalere

HKS 4 Surroundhøjttalere HKS 4 Surroundhøjttalere BRUGSVEJLEDNING Power for the Digital Revolution Indhold 3 Introduktion 4 Højttalerplacering 5 Monteringsmuligheder 6 Højttalertilslutning 6 Tilslutning 6 Opsætning af Receiver/Processor

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på SBA3011/00. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på  SBA3011/00. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA3011/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Register your product and get support at SBA3010/00. Brugervejledning

Register your product and get support at  SBA3010/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner.

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på SBA3210/00. Brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på  SBA3210/00. Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome SBA3210/00 Brugervejledning 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler. Følg alle instruktioner. Benyt

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Mode d emploi. EN User manual. DA Brugervejledning. Manuale utente. DE Benutzerhandbuch. NL Gebruiksaanwijzing. Manual del usuario.

Mode d emploi. EN User manual. DA Brugervejledning. Manuale utente. DE Benutzerhandbuch. NL Gebruiksaanwijzing. Manual del usuario. Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS8500 EN User manual Brugervejledning FR IT Mode d emploi Manuale utente DE Benutzerhandbuch NL Gebruiksaanwijzing ES Manual del usuario

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2100 HTL2100B HTL2100C HTL2100G HTL2100S HTL2100T HTL2100W

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2100 HTL2100B HTL2100C HTL2100G HTL2100S HTL2100T HTL2100W Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2100 HTL2100B HTL2100C HTL2100G HTL2100S HTL2100T HTL2100W Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2100 HTL2100B HTL2100C HTL2100G HTL2100S HTL2100T HTL2100W

Brugervejledning. Altid klar til at hjælpe. Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2100 HTL2100B HTL2100C HTL2100G HTL2100S HTL2100T HTL2100W Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips HTL2100 HTL2100B HTL2100C HTL2100G HTL2100S HTL2100T HTL2100W Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA7220. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SPA7220. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7220 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Register your product and get support at SPA1260. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  SPA1260. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 DA Brugervejledning a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX DA Advarsel: Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk,

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

WOOFit Go BRUGERMANUAL

WOOFit Go BRUGERMANUAL WOOFit Go BRUGERMANUAL TAK! Tak fordi du har valgt WOOFit Go Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi tager ikke ansvar for person-

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  AE1500. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips AE1500 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Høresikkerhed 2 2 Din lommeradio

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel

Venstre højtaler. Højre højtaler Højtalerkabel Kort vejledning Version 1.0 august 2003 DANSK VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Uanset hvor dette symbol forekommer, advarer det om, at der forekommer uisoleret farlig spænding inde i kabinettet spænding der

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GTO-804EZ/GTO-504EZ effektforstærker

GTO-804EZ/GTO-504EZ effektforstærker GTO-804EZ/GTO-504EZ effektforstærker Dansk BRUGERMANUAL Hvorfor du bør bruge tid på denne manual Ydelsen af din bils audiosystem afhænger lige så meget af kvalitetsinstallering og opsætning, som af kvalitetsudstyr.

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Hjemmebiografsystem Installationsvejledning HT-XT1 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 3 2 Installation 4 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lyt til lyden 9 Grundlæggende betjening Opleve

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Register your product and get support at SBT30. Brugervejledning

Register your product and get support at  SBT30. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support SBT30 Brugervejledning a b c d e f g BEEP PHILIPS SBT30 1 Vigtigt Sikkerhed Vigtige sikkerhedsinstruktioner Respekter alle advarsler.

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER

BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING DENVER DM-50 BÆRBAR CD-AFSPILLER INDLEDNING Tillykke med din nye CD-afspiller. Før du anvender afspilleren, bør du omhyggeligt læse den medfølgende brugsvejledning, så du kan betjene

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Hvad er der i kassen 3

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone Betjeningsvejledning C-1 Studio Condenser Microphone 2 C-1 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome AD530 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen 3 Oversigt over hovedenheden

Læs mere

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL

wellness SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL SKULDER OG RYG MASSAGEBÆLTE, BRUGER MANUAL 1 Indholdsfortegnelse: Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Velegnet til Fordele For optimale resultater Funktionstaster og betjeningsvejledning Mulig brug af

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere