#29 Februar Digital dialog styrker indsatsen over for barnet. Den Flyvende Hollænder sætter kurs mod målene. bostednyt.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#29 Februar 2010. Digital dialog styrker indsatsen over for barnet. Den Flyvende Hollænder sætter kurs mod målene. bostednyt.dk"

Transkript

1 #29 Februar Unikt indikatorprojekt i Københavns Kommune: Den Flyvende Hollænder sætter kurs mod målene Version 3.22 Bosted opdatering Genopfriskningskursus i Århus: Gejsten for it har spredt sig på Stefanshjemmet 4 6 Børnehusene glade for Bosted Extranet: Digital dialog styrker indsatsen over for barnet Så er det tid til Bosted Temadag 2010 bostednyt.dk

2 Velkommen Dette nummer Når du læser dette nummer af Bosted NYT, er dit Bosted System netop blevet endnu bedre. Udviklerne hos Team Online har nemlig i de sidste dage rullet den nye version 3.22 af systemet ud på serverne. Derfor kan du i dette nummer af Bosted Nyt læse om de nye funktionaliteter og moduler i systemet. Ved at informere om indholdet af opdateringen håber vi, at vi kan sætte gang i den lokale dialog om, hvad der er nyt, og hvad I eventuelt kan tage i brug med det samme. For det er vigtigt hele tiden at holde sig ajour om de mange muligheder for at få det fulde udbytte af Bosted Systemet. Af samme grund kan vi nu tilbyde et kursus til vores brugere; et genopfriskningskursus for tilbud, der har været i gang i et stykke tid, men hvor fx mange nye medarbejdere og skal introduceres for systemet og derfor er det nødvendigt med et serviceeftersyn på systemet. Ved et genopfriskningskursus gennemgår vi systemopsætningen og sammenholder den med tilbuddets arbejdsgange og dokumentationsbehov. Hvis der er særlige behov skræddersyer vi kurset til de konkrete ønsker. I dette nummer af Bosted Nyt kan du læse, hvilket udbytte Stefanshjemmet i Århus fik ud af deres genopfriskningskursus. I dette magasin kan du også læse om et helt unikt resultatstyringsprojekt på det københavnske døgntilbud for kriminalitetstruede unge, Den Flyvende Hollænder. Med fagligt afsæt i den amerikanske forandringsteori, Theory of Change, har døgntilbuddet udviklet et sammenhængende sæt af indikatorer, som gør det muligt at måle resultatet af indsatsen helt ned på den enkelte unges delmål. Løsningen er it-understøttet af Team Online og implementeret i Bosted Systemet. Nu står flere københavnske børneinstitutioner på spring for at indføre samme model. Vi tager dig også med på besøg på to spændende tilbud, Pensionatet Mette Marie og Børnehusene. På pensionatet Mette Marie i Vanløse har man kun anvendt Bosted Systemet siden september i fjor, men allerede nu har man oplevet, at det går hurtigere med at finde de rette oplysninger frem og at man derfor fremstår mere professionelt i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. På døgntilbuddet Børnehusene i Nyborg har de tilbudt forældrene adgang til Bosted Systemet via Extranet. Ud over at styrke kommunikationen med forældrene, viser det sig, at den tætte dialog med tilbuddet får forældrene til selv at afprøve nye strategier, når de er sammen med deres børn, og det giver dem mange flere oplevelser med deres børn derhjemme. Endelig vil vi gerne minde dig om, at Bosted Temadag afholdes på Syddansk Universitet den 24. marts Men hvis du ønsker at deltage, skal du være hurtig, for der er kun få ledige pladser tilbage. God fornøjelse med læsningen. BostedNYT BostedNYT er et magasin, som udgives af Team Online A/S. Magasinet har som formål at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud løbende orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Ansvarshavende redaktør Direktør Michael Sandal Redaktion Katja Broholm Per Roholt Tekst Bureau4 Team Online Layout Katrine Dyreborg Strauch Tryk PR Offset A/S Foto Fotograferne Mikkel og Thomas BostedNYT udkommer 6 gange om året i et oplag på eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. BostedNYT er gratis og kan rekvireres ved henvendelse til: Team Online A/S Edisonsvej Odense C Telefon Fax Web 2

3 Indhold Februar Bosted systemets opdatering: Version Genopfriskningskursus: Succes med "brush up" på Stefanshjemmet 8 Pensionatet Mette Marie: Først og fremmest et hjem 10 Det er ikke nok at sætte strøm til kinabøgerne 12 Den Flyvende Hollænder: It-understøttet resultatstyring i høj søgang 14 Bosted Extranet: Inspirerer og kompetenceudvikler forældrene Pensionatet Mette Marie Bosted Systemet er i det hele taget med til at sikre, at vi fremstår mere professionelt over for omverdenen. Når vi fx skal have en beboer indlagt på hospitalet, henter vi hele argumentationen i notaterne i Bosted Systemet, fortæller Marlene Engel, der er pædagog på pensionatet Makeover af både hår og it Hver torsdag får Inge Lise Jensen en makeover i skønhedssalonen, som er et af Stefanshjemmets nye aktivitetstilbud. Ligesom det nye aktivitetstilbud har vakt begejstring blandt beboerne, har Stefanshjemmets medarbejdere været glade for Team Onlines nye brush up -kursus i Bosted Systemet Resultatstyring i Bosted Systemet Døgninstitutionen Den Flyvende Hollænder i København har fået udviklet et helt unikt indikatorsystem til resultatstyring i samarbejde med Rambøl Management Consulting. Systemet er nu it-understøttet i Bosted Systemet, og forstander Henrik Holst mener, at løsningen kan blive starten på et kvalitetsmæssigt kvantespring på hele børn- og ungeområdet. Region Nordjyllands fødselshjælper Hanne Lützow Kirk tager som projektleder for implementeringen af Bosted Systemet i Region Nordjylland kampen op mod vanerne på regionens botilbud. 3

4 Opdatering 3.22 Version 3.22 Bosted Systemets opdatering 22 Features Indskrivning af borger via anmodningsliste Når der indskrives borgere i Bosted Systemet via anmodninger fra myndighed, er der blevet tilføjet valgmuligheder: Ikke besluttet, Godkendt, Afvist og Venteliste til statusbeskrivelsen på anmodninger. Hjælpetekst i spørgeskemaer Den seneste opdatering af systemet kommer endnu engang med nye spændende forbedringer som eksempelvis i forbindelse med medicinmodulet, hvor det nu er muligt at tilkoble en ned- eller optrapningsplan for den enkelte recept. Desuden er det muligt at få overblik over individuelle lagre for medicinpræparater. Blandt moderniserede moduler i Bosted System version 3.22 kan nævnes magtanvendelser, hvor det nu er muligt at kommunikere via spørgeskemaet til interessenter vedrørende magtanvendelse såvel internt i systemet som på tværs via Bosted Extranet. Vejledningerne til modulerne findes under Hjælp i jeres Bosted System. Når der udfyldes spørgeskemaer vil hjælpeteksten til de forskellige spørgsmål nu ikke længere blive vist under alle spørgsmål. Man skal i stedet holde musen henover ikonet? ud for hvert enkelt spørgsmål, hvis man ønsker at få vist hjælpeteksten. Dagbog Formatering af dagbogsnotater Under dagbogsnotater kan der vælges bestemte formateringsværktøjer til redigering, hvis formatering er slået til. Det er bl.a. fed, understreget og punktopstilling. Moduler Vejledningerne til modulerne findes under Hjælp i jeres Bosted System. Aktiv låsning af dagbogsnotater Ved oprettelse eller redigering af et dagbogsnotat er det muligt at låse det øjeblikkeligt efter oprettelsen eller redigeringen. Der findes et flueben der kan sættes ud for det enkelte notat, der hedder Lås. På den måde kan alle se om et enkelt notat er endeligt, hvis det er markeret med en lille hængelås, eller om det stadig kan redigeres. Belægningsoversigt Magtanvendelser Sagstyring Single Sign On Spørgeskema statistik Statistik Magtanvendelsesstatistik Belægningsoversigt statistik Fora Vedhæftning af dokumenter i fora fra Bosted Systemets interne dokumentstruktur Det er nu muligt at henvise til dokumenter i Bosted Systemet med et direkte link til dokumenter enten fra en mappe på en afdeling, en medarbejder eller lignende. 4

5 Opdatering 3.22 Link i foraindlæg Det er nu muligt at indsætte links i foraindlæg, således, at man nemt og hurtigt kan komme til enhver ekstern side på internettet direkte fra foraindlægget- (som eksempelvis teamonline.dk). Advis Sletning af advis Når man modtager en advis kan den slettes med det samme via Slet knappen på advis boksen. Ved sletning af advis slettes kun afsenderens advis, hvis modtageren har modtaget advisen. Hvis modtageren endnu ikke har modtaget advis, før den slettes, slettes den for begge. Det er også muligt at markere en række advis i en mappe og trykke på knappen Slet markerede Advis der. Kopi modtagere på advis Ved afsendelse af advis er det muligt at markere nogle modtagere som Kopi modtagere. Disse modtager også den udsendte advis sammen med den dedikerede modtager, men de står som kopi modtagere i advis en og har dermed ikke samme forpligtelse til at svare. Det er desuden muligt at se samtlige modtagere af den pågældende advis. URL på samarbejdspartnere Der er nu et URL felt på samarbejdspartnere, hvor der kan skrives en webadresse. Dette felt laves automatisk om til en webadresse i visning af samarbejdspartnere. Webadressen vises som en kolonne på samarbejdspartnere. Statistik Køn som visningsfelt på statistik Ved visning på almindelige statistikker er det muligt at vælge Køn som en kolonne. Denne findes så i CSV udtræk eller i PDF print. Køn er også vist på de faste statistikker Aktive beboere og Indskrivninger. Statistik som.csv filer i stedet for.txt Statistikker fra Genveje->Statistik dannes nu som.csv filer, når man vælger Lav statistik->csv. Hermed vil visse styresystemer ved åbning af filen automatisk foreslå mere passende programmer til vdere arbejde med filen. Semikolon-separering i.csv filer Statistikfiler dannes nu som semikolon separerede filer. Det betyder, at de kan åbnes i Excel, og vises i kolonner med det samme. Medicin Udskrift af seponeret medicin Når der genereres udskrifter af seponeret medicin på en borgers stamkort, fås en oversigt over seponeret medicin med forskellige relevante oplysninger. Det er nu blevet tilføjet, at man kan se hvilke medarbejdere der har seponeret medicinen. Ned/optrapningsplaner for medicin Ved oprettelse eller redigering af en recept under Borger->Medicin er det muligt at tilkoble en ned- eller optrapningsplan for recepten. Dette gøres ud for de valgte tidspunkter på recepten. Tidspunktet skal være valgt og der skal vælges en dosis, før man kan koble en ned- eller optrapningsplan på. Individuelle lagre for medicinpræparater Under Genveje->Medicin->Lager kan man vælge en afdeling, hvorved personer med individuelle medicinlagre vises. Man kan ændre lagerbeholdning ved klik på Ændre lagerbeholdning. Herved åbnes et nyt vindue, hvor man kan vælge afdeling og tilhørende præparat. Herved ændres lagerbeholdning for hele afdelingen. Det er også muligt at vælge individer på afdelingen, hvorved lagerbeholdningen på præparatet vil blive ændret for disse. Der gives også opgaver til den medicinansvarlige medarbejder ved nået minimumslagerbeholdning på borgernes individuelle lagre. Begrænsning på spørgeskemaer for Extranet brugere Ved oprettelse eller redigering af spørgeskemaskabeloner er det nu muligt at krydse af ved fluebenet Kan bruges af extranet brugere. Herved vises et faneblad, der hedder Extranet adgang, hvori man kan vælge Extranet brugere fra en liste eller finde dem frem ved søgning. Man kan angive, om de skal have rettigheder til visning eller til redigering. På den måde kan pårørende, borgere eller andre eksterne deltage i spørgeskemaundersøgelser via Extranettet. Indberetning til Sundhedhedsstyrelsen direkte fra SIB og NAB skemaer Ved udfyldelse af et SIB eller NAB skema er det muligt at indberette dette direkte fra selve skemaet på Afslut siden, hvis man har udfyldt de korrekte felter og sat besvarelsen til Fuldstændigt besvaret. Der findes en knap, der hedder Indberet i værktøjslinjen for skemaet. Forudsætningen for knappen er angivelsen af et gyldigt certifikat (Digital signatur) under fanebladet Joboplysninger på medarbejderen. Indberetning til Servicestyrelsen VBGS-indberetning, som vedrør Misbrugsområdet, anvendes til indberetning af borgeres behandlingsgaranti til Servicestyrelsens Stofmisbrugsdatabase (DANRIS). Gennem indberetning af stamdata, forbrug på ydelser samt EuropASI-skemaet, kan et tilbud dermed gennem Bosted Systemet indberette de forhold omkring borgeres behandling samt overholdelsen af behandlingsgarantien, som man også kan indberette direkte til Stofmisbrugsdatabasen. Forskellen er blot, at indberetningen gennem Bosted Systemet forløber lettere, da en stor del af oplysningerne til Stofmisbrugsdatabasen trækkes automatisk fra Bosted Systemet og over i Servicestyrelsens Stofmisbrugsdatabase. 5

6 Genopfriskningskursus Gülbahar Bulut og Inge Lise Jensen Succes med brush up på Stefanshjemmet Et genopfriskningskursus kan være en god løsning efter stor medarbejder udskiftning, og når uhensigtsmæssigheder begynder at vise sig i den daglige brug af Bosted Systemet. Stefanshjemmet fik et brush up to år efter deres opstartskursus, og det gav medarbejderne fornyet indsigt i systemet. Administrator og fysioterapeut Lasse Uth har efter kurset erfaret, at hans egen gejst for Bosted Systemet har spredt sig til flere af kollegerne. Nu fungerer flere medarbejdere på hver afdeling som it-eksperter i hverdagen. Stefanshjemmet er en århusiansk selvejende institution med driftsoverenskomst med Århus Kommune og har brugt Bosted Systemet dagligt siden Som følge af ny ledelse, flere nye medarbejdere og nye administratorer og superbrugere af Bosted, var et brush-up kursus nødvendigt for at sikre den fortsatte implementering af Bosted og samtidig motivere til brugen af systemet. Det er en klassisk problemstilling. Når arbejdspladsen har været i gang med Bosted Systemet et stykke tid, viser der sig et behov for en kursusdag som følge af medarbejderudskiftning, eller når uhensigtsmæssigheder begynder at vise sig i den daglige brug af systemet. I forbindelse med et genopfriskningskursus gennemgår vi typisk tilbuddets systemopsætning og sammenholder med deres arbejdsgange og dokumentationsbehov. Men har tilbuddet specifikke behov, skræddersyr vi kurset, så det imødekommer deres konkrete ønsker, fortæller Jens Jacob Michaelsen, der er konsulent i Team Onlines Kompetencecenter. Stefanshjemmet fik netop hjælp til at se Bosted Systemet med nye briller af Jens Jacob Michaelsen, der arrangerede en kursusdag for tilbuddets administratorer og superbrugere. - Som én af de tre administratorer her på Stefanshjemmet var jeg med, da vi fik gennemgået konfigurationen bag vores opsætning i Bosted Systemet, fortæller fysioterapeut Lasse Uth, der peger på, at hans egen gejst for Bosted Systemet har spredt sig til flere af kollegerne efter kurset. Der er nu flere superbrugere, der besvarer kollegernes spørgsmål i det daglige, så det er ikke længere kun ham, der fungerer som ekspert i hverdagen. imeta øger refleksionsevnen Stefanshjemmet blev etableret på sin nuværende matrikel omkring 1923 som et hjem for kronisk syge mænd (1). Siden har tilbuddet været igennem en række omstruktureringer for at matche tidens krav og behov for bostøtte, pleje og omsorg. I dag er målgruppen hjerneskadede. Stefanshjemmet er arbejdsplads for ca. 100 ansatte, og yder bostøtte til 44 beboere og driver aktivitetstilbud for Stefanshjemmets beboere samt ca. 20 eksterne brugere. Så hverdagen er fyldt med mange forskellige aktiviteter, der hele tiden udvikler og ændrer sig. Det er ikke engang et år siden, at vi var igennem en større omdefinering af de eksisterende aktivitetstilbud. Det betyder, at personalet og ledelsen har haft fokus på at få de nye initiativer implementeret i dagligdagen, og det har krævet energi og ressourcer, fortæller souschef Lars Vorre, som ikke lægger skjul på, at der er mange andre tiltag og initiativer på vej for Stefanshjemmet. Vi er som så mange andre inden for det offentlige ramt af økonomiske stramninger, og derfor er vi nødt til at foretage prioriteringer i opgaveløsningen, så der sikres flest mulige ressourcer i det beboernære arbejde. Bl.a. derfor venter vi fx lidt med implementering af effektmålingsmodulet imeta på resten af Stefanshjemmet, forklarer Lars Vorre. Selvom Fysioterapeut Lasse Uth begejstret fortæller om pilotprojektet med imeta tilbage i 2008, der blev gennemført på hans afdeling, vil Lars ikke sætte nye initiativer af denne art i gang foreløbig. Lasse er dog også kendt som lidt af en it-nørd i organisationen, der trods sparetider bevarer gejsten for Bosted Systemet, som han mener kan bidrage med noget særligt i forhold til den socialfaglige indsats for Stefanshjemmets beboere. Et af Lasse Uths argumenter for at arbejde med imeta er, at imeta effektmåling faktisk øgede personalets refleksion over, hvilke dele af den pædagogiske indsats, der virkede i det daglige. Det skyldes ifølge Lasse, at fremgangsmåden i forskellige indsatser bliver synlig, når den bliver beskrevet og målt dagligt. imeta effektmåling kobles på handleplanen, og der bliver ud fra en faglig vurdering givet karakterer på de enkelte indsatser. Derved sætter imeta tal på pædagogikken. 6 (1) Kilde: Stefanshjemmet i takt med tiden, af Finn Andersen, 2003, Hagsholm Grafisk

7 Genopfriskningskursus En tur i skønhedssalonen Hver torsdag får Inge Lise Jensen en tur i skønhedssalonen, som er et af de nye iværksatte aktivitetstilbud. Det er et dejligt lille privat rum med spejle, og alt hvad man kan forestille sig af remedier fra enhver anden salon lige fra hårbørster til make-up og neglefile. Her kan man få lagt make-up og ordnet sine negle af social- og sundhedshjælper Gülbahar Bulut. Hun holder af at være i skønhedssalonen, hvor hun ofte lægger make-up på Inge Lise Jensen. - Jeg vælger altid make-up efter Inge Lises tøj. I dag har hun lilla på, så skal hendes sminke passe til det, siger Gülbahar Bulut. Hjælpen er nær Lasse Uth er desuden i gang med at planlægge et omfattende undervisningsforløb for resten af personalet. Superbrugerne har fået langt flere kompetencer i forhold til at kunne vejlede kolleger og vise nye muligheder i systemet, som fx at lave bogmærker. Dog mener Lasse, at der fortsat skal undervises i at bruge de nemme genveje i systemet, som fx søgefeltet og andre hurtige måder at navigere rundt i systemet. Lasse tilføjer: Ledelsen begik efter min opfattelse en fejl fra starten ved at begrænse brugen af Bosted Systemet, så medarbejderne kun skulle koncentrere sig om basisfunktioner som dagbog, advis og fora. Vi får måske aldrig udnyttet Bosted Systemets fulde potentiale, men derfor kan man jo godt opfordre medarbejderne til at lære at bruge nye dele af systemet, så flere med tiden flytter sig i brugen af Bosted. Jeg oplever i hvert fald en begejstring sprede sig blandt de medarbejdere, som selv udforsker systemet. Stadig papirkalender Et af de steder, hvor Stefanshjemmet ikke er kommet helt langt nok er fx i forhold til kalenderen, hvor medarbejderne endnu ikke konsekvent har skippet papirkalenderen til fordel for kalendermodulet i Bosted Systemet. Jeg synes ellers, den elektroniske kalender i Bosted Systemet fungerer meget bedre. Når man sidder og lægger aftaler ind med pårørende og ledsagere, får man et overblik, som automatisk husker en på alle detaljerne omkring en beboer. Derfor mener jeg, at vi højner kvaliteten i dokumentationen ved at overgå til kalenderen i Bosted Systemet, siger Lasse Uth. Vi er blevet klogere For Lars Vorre har den første tid med Bosted Systemet budt på en række erfaringer, som nu skal bruges fremadrettet. Lars roser fx den hurtige informationsudveksling som Bosted giver mulighed for at have. Dagligt modtager han nu omkring 15 adviser og han orienterer sig dagligt om de fire afdelinger ved at læse i afdelingernes meddelelsesbøger, der ligger i hvert sit fora. På den måde får han et øjebliksbillede af afdelingen, og den viden er meget vigtig for ham i hans funktion som souschef. Lasse Uth mener også, at delmålene fra beboernes handleplaner fremstår tydeligere i personalets bevidsthed, fordi de nu er synlige, så snart man logger sig ind på startsiden. Det ser han som en vigtig faktor i den daglige indsats. Omvendt kan delmålene også justeres løbende, hvis beboerens helbredstilstand er forværret, eller det viser sig, at medarbejderne har været for ambitiøse på beboerens vegne. Stefanshjemmet har også fået fokus på behovet for løbende at rydde op i gamle foraindlæg i systemet. Vi fik ikke koblet autoslet på fora fra starten, så nu står vi med 4000 gamle beskeder i fora, som skal slettes manuelt, siger Lars Vorre Han opfordrer derfor andre tilbud til at huske Lars Vorre og Lasse Uth at slå autoslet til fra starten. Desuden peger han på at man med fordel kan bruge de enkelte afdelingers dagbøger til intern dialog idet de hurtigt indlæses, når de skal bruges. Den nuværende ledelse har meldt ud, at det er den enkelte medarbejders ansvar at holde sig orienteret på Bosted. Det er ikke ledelsesmæssigt muligt at sætte tal på, hvor meget tid medarbejderne skal bruge på Bosted, men de arbejder på, at minimere tidsforbruget for at sikre flest mulige ressourcer hos beboerne. - Dokumentation er et krav og tager naturligvis tid. Opgaven ligger i på den ene side at sikre en nødvendig dokumentation og på den anden side at begrænse informationsmængden, så det som medarbejder ikke opleves som en tidssluger at orientere sig, forklarer Lars. I starten skrev mange medarbejdere lange historier i dagbogen, som man ofte sprang over, når man skulle orientere sig om en borger, når man mødte ind. Nu har dokumentationen fundet sit naturlige leje, og de gode historier gemmes i højere grad til afdelingsmøderne. Jeg tror, at det hele står og falder på vores it-politik, forklarer Lasse. Jeg har derfor foreslået ledelsen, at vi får formuleret en ny it-politik for brugen af Bosted Systemet, som bl.a. beskriver vores dokumentationskrav og generel it-sikkerhed, når man fx logger på systemet hjemmefra. Det vil også være i it-politikken, at man med fordel kan beskrive rollefordelingen i forhold til it-support, hvem man går til med hvilke spørgsmål, forklarer Lasse. 7

8 Brugernes hjem Pensionatet Mette Marie: Først og fremmest et hjem Samy Visvanathan og Marlene Engel "Misbrug er ikke, når vi tager noget for at få det godt, men når vi ikke har det godt, hvis vi ikke tager noget". Du møder altid mindst en af de 16 beboere fra Pensionatet Mette Marie på vejen hen til kiosken for at købe smøger. Beboerne ligger nærmest i pendulfart mellem Hyttebjerg Alle og kiosken, der meget heldigt ligger kun et par huse fra pensionatet i Vanløse. Pensionatet Mette Marie er i det hele taget meget synligt i nærmiljøet, hvor de fx holder et årligt loppemarked for beboerne i kvarteret. Pensionatet er en selvejende institution og en del af netværket Fonden Mariehjemmene, der er en sammenslutning af mange forskellige typer sociale tilbud. Det var derfor også på et fælles møde for forstandere i Fonden Mariehjemmene, at Pensionatet Mette Maries forstander Samy Visvanathan første gang blev introduceret til Bosted Systemet. Mere professionel udadtil Personalet har været i gang med at bruge modul erne medicin, dagbog, fora og advis siden slutningen af september Det er især en lettelse at bruge Bosted Systemet i forbindelse med notaterne i dagbogen. Det hele er samlet, så man hurtigere får et overblik. Nu skal man ikke længere bladre mange sider igennem, før man får den information, man søger eller tyde andres håndskrift, siger Marlene Engel, der er pædagog på pensionatet. Bosted Systemet er i det hele taget med til at sikre, at vi fremstår mere professionelt over for blandt andet vores samarbejdspartnere. Når vi fx skal have en beboer indlagt, henter vi hele argumentationen i notaterne i Bosted Systemet. Systemet gør det nemt og hurtigt at hente den relevante information. Det kan normalt være svært at få en beboer indlagt, og derfor er det rart, at man bare kan hente alle informationerne i den enkeltes dagbog under psykisk tilstand eller lignende, mener Marlene. Marlene nævner også deres udlandsture, hvor de bare ved nogle få klik i Bosted Systemet kan hente beboerens medicinstatus. Før var vi afhængig af, at den enkelte læge havde skrevet en medicinstatus sammen med et præparat. Desværre manglede medicinstatus ofte, og så var vi nødt til at følge op på hver enkelt beboer og kontakte mange forskellige læger, forklarer Marlene. Væk med Dagsnyt Tidligere brugte personalet et gammeldags ringbind, som de kaldte Dagsnyt med kardex for hver beboer og en meddelelsesbog i form af en kinabog. Systemet gjorde det muligt at få et overblik over dagen, men næsten umuligt at overskue tidligere notater. Nu fremhæver Marlene, at hun kan søge på nøgleord på tværs af notater i Bosted Systemet, fx hvis hun skal finde alle relevante oplysninger om en beboers psykiske eller fysiske tilstand ved lægebesøg. Personalet har i samarbejde med Team Onlines konsulent Kristian Skjødt Rasmussen sat systemet op med forskellige dagbogstyper, og tiden vil vise om det fungerer i praksis. Jeg kunne godt forestille mig, at vi med tiden skal ændre dagbogstyperne, så der bliver færre men mere overordnede, siger Marlene. Først og fremmest et hjem Pensionatet fungerer meget på beboernes 8

9 Brugernes hjem præmisser, og den åbenhed, som gennemsyrer stedet, er bl.a. Samys fortjeneste. Han har været forstander i hele pensionatets otte-årige levetid, og han insisterer på altid at holde døren åben til sit kontor i kælderen, så alle beboerne kan komme og snakke, hvis de har et behov eller ønske. Pensionatets 16 beboere har hver sit værelse i stueetagen og på 1. sal, mens kælderetagen bliver brugt til personalerum, køkken og Samys kontor. Det hele virker tæt pakket men også hyggeligt som et ganske almindeligt hjem. Vi søger at skabe gode oplevelser og traditioner for beboerne. Mange har ingen kontakt med pårørende. Derfor køber vi julegaver til beboerne og holder fast i fællesspisning ved hovedmåltiderne, forklarer Marlene. Mange af beboerne har været udsat for massivt omsorgssvigt, og derfor skal pensionatet fungere som et hjem, hvor de føler, at de bliver respekteret. En stor del af vores arbejde er at interessere os for beboernes netværk og fritid for på den måde at få skabt en relation, så vi får tillid til hinanden. Denne relation er meget essentiel for alt videre arbejde, forklarer Marlene. Det er meget banebrydende, at vi ikke har døgnbemanding her på stedet i forhold til målgruppen. Det er en enorm tillidserklæring om, at vi tror på, at de godt kan selv. Vi stiller store krav og tager af og til chancer. Med at tage chancer mener Samy fx, at personalet først møder kl. 12 i weekenden, og at der ingen nattevagter er i huset i løbet af ugen. Samy forsikrer om, at det er meget atypisk for tilbud, der yder omsorg for misbrugere. Det lykkes for os, fordi vi stoler på dem og får dem til selv at tage ansvar, konkluderer Samy stolt. Motivation er guleroden Vi gør som personale meget for at ændre vores egen adfærd, så den passer til beboernes behov, for vi ved, at vi ikke kan ændre deres adfærd. Vi søger at motivere beboerne frem for at bruge tvang, og vi har ingen former for afstraffelse, som det ellers er fast kutyme mange andre steder. Enhver adfærdsændring ligger hos personalet, og der skal ofte sparring og refleksion til for at ændre adfærd med det mål at motivere beboeren til noget, som beboeren på sine gode dage har ytret ønske om. Det er vigtigt altid at vise, at vi gerne vil hjælpe og huske på, at vi er skraldespand for deres frustrationer. Vi er de nærmeste, og derfor går deres frustrationer ud over os. Vi ved alle, at vi ikke skal tage det personligt. Målet er at lære beboerne adfærdsmønstre, der er mere hensigtsmæssige. Vi tager altid snakken efter en konflikt, men venter til beboeren er klar, forklarer Marlene. De vigtigste egenskaber hos personalet er uden tvivl tålmodighed, psykisk overskud og rummelighed. Hvis det psykiske overskud mangler, skaber det straks uro hos beboerne, tilføjer Samy. Som personale tager vi ind imellem chancer, og vi vil generelt hellere begå fejl på den konto, for dem lærer vi også af. Man får aldrig at vide af Samy, at man har håndteret en situation forkert. Men vi snakker tit om, hvordan man kan gøre noget bedre næste gang, samme konflikt/ episode bliver aktuel igen, siger Marlene. Bosted øger det faglige samarbejde Samy forklarer, at de har en kultur, hvor de diskuterer meget med hinanden, når det gælder de faglige overvejelser i forbindelse med beboerne. Ifølge Marlene sikrer Bosted Systemet en kortere kommunikationsvej blandt kollegerne og gør det nemmere at inddrage hinanden, så hele personalegruppen bliver involveret i alle beboere. Kort sagt bidrager systemet til et bedre samarbejde om flere beboere. Vi er lige startet på at give hinanden opgaver via systemet, og det skal vi klart blive bedre til. Det kan være med til at få kolleger til at holde beboere op på aftaler, når man er på ferie eller lign. Vi har jo 1000 aftaler med beboere og kolleger, og derfor er opgaver i Bosted Systemet med til at strukturere arbejdet. Vi bruger også beskedsystemet flittigt ved at sende advis er til hinanden med små beskeder, når vi aftaler mødetidspunkter, minder kolleger om at lave aftensmad. Det kan også være søde beskeder om en god dag, smiler Marlene. Pensionatet Mette Marie Kiosk, Hyttebjerg Alle Sygeplejske Om Mariehjemmene Sygeplejerske Fru Rose Marie Rørdam Holm etablerede det første Mariehjem i 1958 og lagde dermed grunden til den organisation, der kaldes Mariehjemmene. Fonden er i dag en erhvervsdrivende fond, som består af 14 selvstændige, selvejende institutioner, der Læge Psykolog Pædagog SOSU-assistent hver især yder støtte og bistand til henholdsvis ældre, syge, sindslidende og andre sårbare mennesker. Grundlæggerens tanke har været at skabe små hjem med et trygt og nært miljø uden institutionspræg. Fonden Mariehjemmene består af: Plejecentre for ældre Krisecenter for prostituerede kvinder med stofmisbrug Socialpsykiatrisk botilbud Botilbud for udviklingshæmmede Botilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade Botilbud for mennesker med autisme Botilbud for unge med behov for støtte, rehabilitering og omsorg 9 Fængselsfunktionær Socialrådgiver Fyseterapeut Forældre Forstander

10 Region Nordjylland Det er ikke nok at sætte strøm til kinabøgerne Hanne Lützow Kirk tager som projektleder for implementeringen af Bosted Systemet i Region Nordjylland kampen op med vanerne på regionens botilbud. Med Bosted Systemet skal Kinabøgerne omsættes til nye arbejdsprocesser, der tager højde for tilbuddets egen udvikling. Det gør Hanne til sparringspartner i forbindelse med at gentænke dokumentationen i forhold til arbejdspladsens opgaveløsning, så de får det bedste ud af Bosted Systemet. Hanne Krik Lützow Kirk I Region Nordjylland er det projektleder Hanne Lützow Kirk, der skal koordinere implementeringen af Bosted Systemet på Specialsektorens botilbud. Det gælder tilbud inden for handicapområdet, hjerneskadeområdet og socialpsykiatrien. I alt 11 botilbud, med meget forskellige størrelser og arbejdsprocesser. Fælles for dem alle er, at de arbejder tværfagligt på et højt specialiseringsniveau. Alle arbejder med borgere, hvor den pædagogiske indsats både skal tage højde for den faglige kompleksitet i tilbuddet, og skal skabe helhed omkring den enkelte. I sidste ende skal indsatsen være forståelig og gennemskuelig - både for kolleger fra andre faggrupper, for borgeren selv, for de pårørende og for den kommunale samarbejdspartner. Det er midt i dette skisma, opgaven med implementering af Bosted Systemet befinder sig. Det er her, Hanne forsøger at trække lidt i trådene og holde dem samlet undervejs. Hendes opgave er at sikre, at Bosted Systemet bliver optimeret, så det matcher det enkelte tilbuds behov. De dumme spørgsmål skaber udvikling En af de tråde, Hanne hyppigt trækker i som projektleder, er at spørge ind til, hvordan en konkret opgave bliver løst i dag, og hvorfor tilbuddet har de pågældende arbejdsgange. Det giver ledere og medarbejdere på tilbuddene mulighed for at overveje, om opgaven kan løses på en mere hensigtsmæssig måde, inden den bliver omsat og integreret i Bosted Systemet. Hanne ser det som en fordel, at hun ikke har en pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfaglig baggrund, men til gengæld forstår sig på kommunikation, dokumentation og IT. 10

11 Region Norjylland Begreber som server, drift og backup er derfor nøgleord i Hannes arbejde. Det betyder, at jeg kan tillade mig at stille en masse dumme spørgsmål om hvorfor-dit og hvorfor-dat. Med de spørgsmål vil jeg sætte nogle tanker i gang og gerne skabe lidt debat i personalegruppen i forhold til, om tingene nu kører på den rigtige måde. Jeg blander mig ikke i, hvor problemstillingen lander, men vil gerne have vished for, at de løsninger, der bliver valgt, er velovervejede. Det er ikke altid, der er grund til at ændre i den praksis, der hidtil har været. Ofte handler det i stedet om, at enkeltstående opgaver bør indtænkes som en del af den samlede indsats. Tænk udvikling fra starten En af de afgørende udfordringer for Hanne er udfordringen om at få klarhed over, hvorfor tilbuddet gør, som de gør lige nu. En anden og langt sværere udfordring er, at få udviklingsperspektivet for tilbuddet tænkt med fra starten. Det er svært, for mange af tilbuddene må leve med en høj grad af uforudsigelighed, fordi de skal sælge deres ydelser på markedslignende. Det giver usikkerhed om efterspørgslen efter tilbuddet, og nogle skal også til at tænke i andre målgrupper, fortæller Hanne og fortsætter: Her ser jeg det som min opgave at hjælpe til med at få tænkt fremtiden ind i implementeringen af Bosted Systemet på en måde, som afspejler de kerneværdier og de faglige styrker, det enkelte tilbud har. Vigtigt at lytte og være åben For at kunne udfylde rollen som fødselshjælper, når tilbuddet skal reflektere over opgaveløsningen og tænke fremtidsperspektiver ind i Bosted Systemet, skal Hanne være med på det enkelte tilbuds præmisser. Det kræver, at hun er en aktiv og åben lytter. Til at starte med opfatter tilbuddene mig som en forvaltningsrepræsentant, og derfor kan der godt være lidt skepsis over for mig til at begynde med. Men vi arbejder ud fra de samme værdier, og sætter dialog og samarbejde højt. Jeg vil gerne gøre op med eventuelle fordomme om, at mit job indebærer kontrol, påbud eller overvågning, fastslår Hanne og fortsætter: Jeg bruger meget tid på at lytte mig frem til, hvor skoen trykker, og det hjælper mig til at stille skarpt på, hvad de konkrete problemstillinger og særlige vinkler er på det enkelte tilbud. De fleste oplever en lettelse ved, at jeg tør spørge og gå ind i de konkrete problemstillinger. Det kræver uden tvivl mod at turde sige blandt kolleger, at de taler i fagkoder. Jeg kan derimod som udefrakommende uden de faglige forforståelser spørge ind til alle rutinerne og det underforståede. Mine spørgsmål kan være en hjælp til at afkode svære faglige problemstillinger og skabe fælles tværfaglig forståelse for de informationer, der skal udveksles og det kan sætte fokus på formålet med udvekslingen og perspektiverne for de faglige problemstillinger, siger Hanne. Ifølge Hanne kræver ændring af praksis på tilbuddene tid og tilstedeværelse. Især når det gælder større udviklingsprojekter, og når mange faggrupper skal forstå hinanden. Det er min erfaring, at det kræver meget af os mennesker at forstå forandringer og endnu mere at implementere udvikling, forklarer hun. "Jeg blander mig ikke i, hvor problemstillingen lander, men vil gerne have vished for, at de løsninger, der bliver valgt, er velovervejede" Når møderne langt hen ad vejen foregår på tilbuddets præmisser, ved Hanne aldrig helt, hvad der venter hende, når hun møder op på tilbuddene. Hun skal være forberedt på lidt af hvert. Hun har f.eks. oplevet, at et møde blev afbrudt af nysgerrige og snaksaglige borgere. Det hører jo med til en ordentlig og respekt fuld omgangstone, at der skal være plads til det. De erfaringer jeg får fra praksis giver mig en uvurderlig forståelse for tilbuddenes arbejdssituation, forklarer Hanne Hanne skaber koblinger Hanne henter mange ideer og viden fra sine samarbejdspartnere, som hun kan bringe videre til dem, der har brug for det. Ideerne kan klæde hende på til at give tilbuddene den rigtige sparring: Jeg trækker selvfølgelig på et stort netværk af videnspersoner både i forvaltningen og rundt omkring på vores tilbud. Nogle gange skal forskellige tilbud sættes i forbindelse med hinanden, fordi de bokser med de samme problemstillinger, og andre gange har de brug for nye input for at komme videre. Det er her, jeg har til opgave at skabe kontakterne og bringe informationer videre. Inspiration fra samarbejde og vidensdeling Der er også rigtig meget inspiration at hente i samarbejdet med de andre regioner. Hanne bruger i særdeleshed de andre koordinatorer i Region Midtjylland og Region Syddanmark meget. Vi har etableret et forum, hvor vi kan diskutere og bruge hinandens styrker For mig at se er det fordelagtigt, at vi er så forskellige. Hvor min kollega Troels Leth i Region Midtjylland fx finder frem til løsninger, når han sidder i selve situationen, er det naturligt for mig at analysere mig frem til løsninger ved at jonglere rundt med alt det, jeg har skrevet ned, forklarer Hanne. Ligesom Troels Leth har Hanne desuden etableret et superbrugernetværk, der mødes fire gange årligt. Minimum en fra hvert tilbud deltager, og ideen har været at skabe et forum for vidensdeling. Gennem samarbejdet med de andre koordinatorer får jeg indspark, som jeg kan bruge i nye problemstillinger. De kan handle om emner som jura, snitflader, Team Online som sparringspartner, håndtering af nye tiltag som kvalitetsmodellen eller samarbejdet med it-afdelingen. Ofte kan jeg hente argumenter i dette fælles forum, forklarer projektleder Hanne Lützow Kirk og afslutter: Generelt er vi nødt til at bruge hinandens kompetencer for at være specialiserede nok og have det nødvendige fokus på opgaverne. 11

12 Indikatorprojekt Den Flyvende Hollænder It-understøttet resultatstyring i høj søgang Med udgangspunkt i den amerikanske forandringsteori, Theory of Change har Den Flyvende Hollænder fået udviklet et unikt it-understøttet indikatorkatalog til effektstyring, der nu skal udbredes i hele Københavns Kommune. Henrik Holst I hverdagen kan bølgerne gå højt og skylle helt ind over dækket på Den Flyvende Hollænder. For besætningen på døgninstitutionen i Nørrebros slidte hjerte består af to piger og fem drenge, der kun alt for godt kender til livets skyggesider, lige fra hashmisbrug og kriminalitet til skoletræthed af 3. grad. Mange af de unge er tvangsfjernet fra hjemmet og godt trætte af åndssvage pædago ger og deres bedrevidende indstillinger. Hvis ikke deres eksil fra samfundet stoppes, søger de andre marginaliserede fællesskaber udenfor samfundet og indgår i bander, rockergrupper Om Den Flyvende Hollænder Den Flyvende Hollænder i hjertet af Nørrebro i København er en døgninstitution for kriminalitetstruede unge. Tilbuddet hører under Københavns Kommunes socialforvaltning og er en del af CUKU, Center for udsatte og kriminalitetstruede unge. Tilbuddet har 18 fastansatte og 10 vikarer, og består af to afdelinger, forskibet og agterskibet samt en særlig familielejlighed. Læs mere på dk/ og andre destruktive fællesskaber, forklarer tilbuddets leder, Henrik Holst. Vores unge lever et hårdt liv, og de ryger jævnligt i klammeri med loven, og vi må ofte ud i miljøet og hente dem hjem igen. Derfor skal vi hele tiden være professionelle og opmærksomme på, hvad vi gør med hvilken effekt på de unge, siger forstander Henrik Holst. Unikt indikatorprojekt For at styrke den socialpædagogiske indsats har Den Flyvende Hollænder gennemført et helt unikt indikatorprojekt i samarbejde med Rambøll Management Consulting. Det færdige resultat er nu ved at blive implementeret i Bosted Systemet. I løbet af 2009 har vi arbejdet på at lave en pædagogisk mission med en række tilhørende indikatorer, som fremover skal give os et klart billede af, hvordan behandlingen virker, forklarer Henrik Holst. Helt konkret er der defineret et komplekst sæt af indikatorer, der på kort, mellemlang og lang sigt skal dokumentere, om indsatsen over for de unge på en række nøje udvalgte områder virker. På kort sigt er der fx et mål om, at den unge ikke begår kriminalitet. Her vil vi fremover hver fredag indhente data fra den Sociale Døgnvagt, hvoraf det fremgår om den unge har været involveret i kriminelle hændelser i den forløbne uge, siger Henrik Holst og viser, hvordan data indtastes i Bosted Systemet: Primærpædagogen indtaster løbende oplysningerne under den unges delmål i Bosted Systemet i et særligt indikatormodul, hvor vi kan registrere om det fx har været tale om simpel kriminalitet som hærværk eller alvorlig kriminalitet som deltagelse i tæskehold. De indtastede oplysninger opsamles i et statistikmodul, der grafisk viser udviklingen over tid. Hvis grafen afslører, at den unge uge for uge deltager i flere kriminelle aktiviteter, er det en klar indikator på, at den aktuelle indsats over for den unge bør justeres. Det kan også sagtens vise sig, at kurven går den rigtige vej, og så kan vi sætte ind med mere af den samme indsats for at stimulere en positiv udvikling, siger Henrik Holst, der venter sig meget af systemet, når det er fuldt implementeret i Bosted Systemet. Vi får delt effekten af vores indsats ned i så små bestanddele, at det bliver tydeligt for enhver, hvad man får for pengene. Virker det vi gør, eller skal vi ændre indsatsen? Derfor er vores indikatorprojekt også et unikt projekt, som står til at blive udbredt i en light version i hele Børn og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, forklarer Henrik Holst. 12

13 Indikatorprojekt Væk fra mål og rammestyring Hidtil har man på børn -og ungeområdet i København, ligesom de fleste andre steder i landet, praktiseret mål og rammestyring. Lidt populært sagt betyder, at de enkelte tilbud har fået en opgave og en pose penge. Når året var omme, har man sikret sig, at pengene er gået til formålet, og budgettet blev holdt. Man har ikke målt på resultatet, for man har simpelthen ikke haft instrumenterne til at gøre det med. Derfor tror jeg, at dette værktøj kan blive startskud til et kvantespring for kvaliteten af indsatsen på hele børne- og ungeområdet, mener Henrik Holst. Vi har fx netop afholdt en medarbejderworkshop, hvor jeg havde udarbejdet en seks siders forvirrende journal, hvor tre forskellige grupper skulle vurdere indikatorerne. Det spændende er, at alle tre grupper fandt frem til samme hovedproblem, hvornår det startede, ønskede at ændre indsatsen på samme tid og havde næsten enslydende forslag Kort sigt Fase Den unge er i behandlingsforløb Mål for indsats Måles dagligt/ugentligt under ophold Resultatmåling At den unge ikke begår kriminalitet At den unge har en forbedret attitude i handling og sprog At den unge er i stand til at udøve impulskontrol At den unge er i stand til behovsudsættelse til nye indsatser, der alle lå inden for vores pædagogiske ramme. Det tyder fantastisk godt for fremtiden, for målet er at få gjort tilfældighederne i vores indsats så minimal som mulig for dermed at sikre så godt et resultat som muligt for de unge med de resurser, vi har til rådighed. Implementeres i Bosted Systemet Den Flyvende Hollænder blev oprettet i 2008 og implementerede fra starten Bosted Systemet. Derfor har Henrik Holst arbejdet på at få indikatorværktøjet gjort til en del af Bosted Mellemlang sigt Fase Den unge forlader Den Flyvende Hollænder Mål for indsats Måles ved anbringelse og frem til udskrivning Resultatmåling At den unge ikke begår kriminalitet At den unge har en forbedret attitude i handling og sprog At den unge har selvværd At den unge kan skabe og opretholde gode relationer At den unge har en styrket socialrelationel adfærd At den unge har positive fremtidsudsigter At den unge ikke bruger rusmidler Systemet. Sådan et indikatorprojekt som vores skal være it-understøttet. Ellers opnår man ikke overblik, og vi kan ikke sammenligne på tværs og lave statistik. Det er alt for resursekrævende. Samtidig mener jeg, at det er vigtigt, at indtastningen af indikatorerne sker samme sted, som medarbejderne følger op på mål og delmål, siger Henrik Holst. Lang sigt Fase Den unge er integreret i samfundet Mål for indsats Måles ved udskrivning og løbende i periode på 2 år Resultatmåling At den unge ikke er involveret i kriminalitet At den unge lever under normale forhold At den unge fastholdes til 9.klasses afgangseksamen At den unge ikke bruger rusmidler Myten om Den Flyvende Hollænder Tilbuddet har taget navn efter Den flyvende Hollænder, et spøgelsesskib, som påstås at krydse rundt i det stormomsuste hav syd for Afrika. Det mystiske skib varsler forlis og død for alle, der ser det. Jeg er jo selv gammel sømand, så da vores nye tilbud skulle navngives, var jeg ikke i tvivl. Vi ligger jo her midt på Nørrebro til skræk og advarsel for alle. Men i modsætningen til mytens kaptajn, så sætter vi helst de unge af engang imellem, siger forstander Henrik Holst. 13

14 Forældre med på sidelinien Bosted Extranet: Inspirerer og kompetenceudvikler forældrene Charlotte Gräs Vi har opnået en tæt dialog med de forældre, der er koblet på Bosted Systemets extranet, og det styrker den fælles faglige indsats over for barnet, siger socialpædagog Charlotte Gräs, gruppekoordinator i Børnehusene afd. Nyborg, hus 6. Charlotte Gräs er ansat i et af Region Syddanmarks specialtilbud til børn og unge med multible funktionsnedsættelser. Tilbuddet går under den fælles betegnelse Børnehusene. De otte børn i hus 6, hvor Charlotte arbejder, er alle mellem 7 og 18 år og de stiller store krav til deres omgivelser i hverdagen. De har hele tiden behov for hjælp og støtte. Derfor arbejder vi systematisk med individuelle handleplaner med mål og delmål. Målet er at gøre børnene så selvhjulpne som muligt, så de fx kan dække bord, spise selv, klæde sig på og handle i cafeen, siger Charlotte Gräs. Extranet siden 2008 Børnehuset indførte Bosted Systemet i 2007, men først i 2008 besluttede børnehusene at tilbyde forældrene at komme på extranet. P.t. er det kun forældre til to af børnene i vores hus, der har valgt at være med. Det er der mange individuelle årsager til det. På et fællesmøde inden opstarten gav nogle forældre udtryk for, at adskillelsen med barnet havde været en hård proces, som de ikke ønskede at lukke op for igen. Andre mente, at extranettet kunne blive en stressfaktor i deres hverdag, mens nogle forældre med teenagebørn mente, at deres børn var så store, at forældrene ikke nødvendigvis bør vide alt og blande sig i for meget. Nye forældre vil (måske) have extranet Men måske er det en ny tendens på vej. Flere af de nye forældre med små børn, der nu kommer ind i Børnehusene, ser i hvert fald ud til at ville have så meget kontakt som muligt. De to sidste forældrepar med små børn, som vi har modtaget, sagde straks ja tak til at komme på extranettet. De vil meget gerne følge med i, hvordan det går deres barn dagligt, og jeg ved, at mindst én af forældrene har Bosted Systemet som startside på computeren derhjemme og altid ved, når vi har skrevet noget nyt om barnet. Over skulderen I starten var det lidt svært for medarbejderne at vænne sig til, at forældrene læste over skulderen på dem og reagerede prompte på det skrevne: Men vi fik sat nogle rammer for, hvordan vi gjorde det i samarbejde med forældrene, ikke mindst hvordan vi skrev tingene i et sprog, som alle kan læse uden at blive stødt eller misforstå indholdet. Blandt andet er vi nu meget opmærksomme på at undgå værdiladede ord. I dag ser alle extranettet som en helt naturlig ting, og vi taler ikke specielt om, at forældrene læser med. Sådan er det jo bare, siger Charlotte, der tilføjer, at årsagen til, at medarbejderne så hurtigt har accepteret extranettet nok også skyldes, at man på arbejdspladsen har fået oparbejdet en åben kultur, hvor medarbejderne hjælper hinanden med at formulere sig skriftligt. Et plus i hverdagen Efter den første indkøringsperiode har Bosted Systemets extranet vist sig at være et stort plus i hverdagen. Forældrene følger jo med og giver direkte respons på det, de læser. Hvis de stiller konkrete spørgsmål, griber vi ofte telefonen. For den direkte dialog er stadig vigtig. Det kan fx være en mor, der læser i dagbogen, at hendes barn vågner meget om natten. Hun tilføjer måske, at hun er bekymret for, hvad 14

15 Forældre med på sidelinien der kan ske barnet, hvis det falder ud af sengen. Hvad skal vi gøre, spørger hun? Så ringer vi og taler om tingene, forklarer Charlotte. Forældrene melder også tilbage, at de er glade for, at de kan følge med i de små begivenheder i hverdagen, stemningen ved morgenbordet, de sjove hændelser i skolen, og hvad de nu ellers kan læse i dagbog. De har jo ikke længere den meget intense kontakt med barnet, og derfor fryder de sig, når de kan læse de små hverdagshistorier, der viser, at barnet gør fremskridt eller har haft en særlig god dag, siger Charlotte. En anden fordel for begge parter er desuden, at forældre ne hurtigt får besked og svar på deres spørgsmål. Ingen behøver at vente på en telefonopringning eller lede efter en Beskeden står jo og blinker hos den første, der logger på Bosted Systemet, siger Charlotte. Pædagogisk sidegevinst Extranettet har også vist sig at have en indbygget pædagogisk sidegevinst: Den tættere kontakt med forældrene betyder nemlig, at de får større indblik i vores daglige pædagogiske indsats og dermed også får mod til selv at afprøve nye teknikker og strategier derhjemme. Vi har fx et barn hos os, der mangler sprog, men sagtens kan pege på billeder, når hun vil give udtryk for sine ønsker og behov. Derfor arbejder vi med systemet Boardmaker og vi har sammensat særlige kommunikationsbøger, som hun render rundt med og peger i, når hun er tørstig, skal på toilettet osv. Forældrene har taget ideen op derhjemme, og for nylig kom de og fortalte, at de også havde lavet en bog, som bedsteforældrene kunne bruge, når de fik besøg af deres barnebarn. Generelt er barnet blevet meget mindre frustreret, og vi kan sidde sammen i sofaen stille og roligt, fortæller forældrene. Et andet barn havde svært ved at sidde stille under måltiderne. Men pædagogerne havde bemærket, at barnet var meget draget af at iagttage sig selv i spejle. Derfor prøvede vi at anbringe hende foran spejlet i de situationer, hvor hun skulle være rolig, fx når hun spiste. Igen fulgte forældrene med i vores små historier om forsøg og fremskridt, og de meldte tilbage, at de var begyndt at anvende samme strategi derhjemme med det resultat, at de nu oplever langt færre konflikter, når barnet er på hjemmebesøg. I dag er forældrene faktisk så langt i processen, at pigen kan sidde med ved middagsbordet og nyde sin mad sammen med andre og også har fået interesse for at smage på nye madvarer. Det er i hvert fald noget, der har gjort lykke hjemme ved familien, at de for første gang kan sidde sammen som familie og spise deres mad! Naturligvis kunne vi også formidle vores viden og oplevelser til forældrene, inden vi fik Bosted Systemet, men det sker jo typisk i form af telefonsamtaler og personbeskrivelser. Det har bare ikke samme effekt. På Bosted Extranet får forældrene del i de små hverdagshistorier. Det gør en afgørende forskel, fordi de små hverdagsberetninger hele tiden inspirerer forældrene og giver dem lyst og mod til at prøve nye veje i samværet med deres barn. Derfor kan jeg også kun opfordre andre tilbud til at kaste sig ud i arbejdet med extranettet. Det er en læreproces for alle, men det betaler sig. I dag er vores fysioterapeuter og ergoterapeut også med på extranettet og hvem ved, om skolen måske også kommer med en dag, siger gruppekoordinator Charlotte Gräs, Børnehusene 6, Nyborg. Om Børnehusene Børnehusene Nyborg er en del af Region Syddanmarks døgntilbud. Børnehusene har også afdelinger i Odense og Middelfart. Børnehusenes mission er at være det bedste alternativ og supplement til barnets hjem. Læs mere om Børnehusene på www. Bornehusene.dk 15

16 Så er det tid til forårets Bosted Temadag 2010 Vi gentager successen og inviterer nye såvel som erfarne brugere af Bosted til en inspirationsdag, der kommer hele vejen rundt om social it. Vi glæder os meget til at se dig og dine kolleger til en faglig dag med rig mulighed for erfaringsudveksling. Arrangementet finder sted d. 24. marts kl i konferencecenteret, Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M. Tilmeldingsfrist: Den 1. marts 2010 på Ny vision for botilbud til voksne med handicap Det Centrale Handicapråd etablerer en tænketank med det formål at få en grundlæggende nytænkning af tilbud om bolig til mennesker med betydelige funktionsnedsættelser og stort støttebehov i hverdagen. Med Tænketanken om fremtidens botilbud ønsker Det Centrale Handicapråd at skabe en sammenhængende vision, som: tager det enkelte menneskes individuelle ønsker alvorligt er baseret på grundlæggende menneskerettigheder afvikler institutionstankegangen og løfter den faglige bevidsthed omkring disse borgere tager hensyn til de særlige behov, der følger af en eller flere funktionsnedsættelser Tænketanken gennemføres med støtte fra Trygfonden og fra Vanførefonden. Blandt deltagere i tænketanken tæller repræsentanter fra sundhedsvæsnet, handicaporganisationer, udvalgte erhvervsledere, kommunaldirektører samt ledere fra udvalgte sociale tilbud og Socialt Leder Forum. Mennesker med handicap skal have bedre adgang til foreningslivet En ny undersøgelse fra Indenrigs- og Socialministeriet viser, at det er svært for mennesker med handicap at få adgang til det almindelige foreningsliv. Undersøgelsen "Handicap og foreningsliv 2009" peger på, at mennesker med handicap deltager langt sjældnere i foreningslivet end danskerne i gennemsnit gør. Bosted Temadag 2010 Marts 24. Sæt kryds i kalenderen Læs mere:

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS

MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS ET VÆRKTØJ TIL AT SÆTTE ORD PÅ DEN SOCIALPÆDAGOGISKE PRAKSIS MIN FAGLIGE PRAKSIS // VEJLEDNING TIL INDIVIDUEL BRUG Velkommen til værktøjet Min faglige praksis. Værktøjet kan hjælpe

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Marts 2017 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for: Magtanvendelse på børneområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Bliv frivillig mentor

Bliv frivillig mentor Bliv frivillig mentor Støttet af Me ntor wanted Social og Sundhed 1 Introdu At gøre en forskel i et ungt menneskes liv, vil også gøre en forskel i mit liv. Introduktionshilsen Introduktionshilsen Tak fordi

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Synlig rengøring efter folkeskolereformen

Synlig rengøring efter folkeskolereformen 1 SYNLIG RENGØRING EFTER FOLKESKOLEREFORMEN Synlig rengøring efter folkeskolereformen Et inspirationskatalog til bl.a. rengøringsledere, rengøringsassistenter og skoleledere Torben Milandt, 3F torben.milandt@3f.dk

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på.

Anerkendelse. Vi møder barnet for det de er, frem for det de kan, har med eller har på. Anerkendelse I forhold til Børn Vi bruger trivselslinealen, tras, trasmo, sprogvurdering, SMTTE, mindmapping som metode for at møde barnet med et trivsels- og læringsperspektiv. Vi skal være nysgerrige

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse

LTU MODELLEN. Læring, trivsel og udvikling. Daginstitution Version 4.0. August Forberedelse LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling Daginstitution Version 4.0 August 2013 Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag - hvordan går det med barnet? Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Det gode journalnotat. Dokumentation som arbejdsredskab

Det gode journalnotat. Dokumentation som arbejdsredskab Det gode journalnotat Dokumentation som arbejdsredskab Dokumentation, der virker i Landsbyen Sølund Vores dokumentation skal sikre kvaliteten af arbejdet tilpasse indsatsen til borgerens bedste generere

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark

D. 07/07-2008. Rasmus Schjermer. Nørholm kollegiet Afd. A1. 2. lønnede praktik Ikast Seminariet. Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark D. 07/07-2008 Rasmus Schjermer Nørholm kollegiet Afd. A1 2. lønnede praktik Ikast Seminariet Praktikvejleder Nørholm kollegiet: Richard Clark Praktikvejleder Ikast Seminariet Karsten Johansen ! "# $ %&

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Virksomhedsplan 2008

Virksomhedsplan 2008 Virksomhedsplan Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 3 ORGANISATIONSPLAN... 4 FORORD... 5 INDLEDNING... 5 IDÉGRUNDLAG... 6 VISION... 6 VÆRDIGRUNDLAG... 6 MÅLGRUPPE...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse:

Til. Svalegruppen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Velkommen til Svalegruppe: 2 Svalegruppens personale: 2 Visitering til Svalegruppen 2 Start i Svalegruppe: 3 Primærpædagogens rolle: 3 Forældresamarbejde 4 Opfølgningssamtale og handleplan:

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere