NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken"

Transkript

1 NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor er jeg frivillig Multibane på vej?

2 I salen vil der inden længe komme til at hænge et verdenskort, hvor det med nåle er markeret, hvor i verden områdets beboere er født. Vi er spændte - da vi om få uger får svar fra Landsbyggefonden på, om boligområdet kan søge penge til en ny helhedsplan for perioden Selvom vi får ja til at arbejde videre med ansøgningen, vil vi først få det endelige svar sidst på året. Bestyrelser og Husrådet er sammen med os i fuld gang med at finde ud af, hvilke aktiviteter der er bæredygtige til at fortsætte også efter den nuværende helhedsplan hører op, og hvem der skal stå for aktiviteterne. Der vil resten af året blive flere lejligheder, hvor I som beboere vil kunne give udtryk for, hvilke nuværende og eventuelt nye aktiviteter I godt kunne tænke jer i I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte bestyrelserne, Husrådet eller os for at give jeres mening til kende. Vi (Henriette, Allan og Annette) har haft møde med en række frivillige organisationer som f.eks. Ældresagen, Red Barnet, Homestart og Den Frie Rådgivning for at drøfte, hvordan foreningerne eventuelt kan understøtte aktiviteterne i huset og området. Næste skridt er, at vi sammen med en række frivillige skal drøfte konkrete samarbejdsmuligheder. Der er også overvejelser om at lave en idrætsforening, som fremover kan stå for f.eks. zumba, yoga eller lignende. Vi arbejder fortsat på at blive bedre til at give jer de rette oplysninger, hvad enten det er omkring aktiviteter i huset, sjove oplevelser i området eller relevante oplysninger om, hvor du eksempelvis kan få hjælp, hvis du er pårørende til en psykisk syg. Henriette og vores frivillige Line har derfor lagt et stort stykke arbejde i at få lavet en hel reolvæg i Aktivitetshuset med relevant pjecemateriale om alt fra rådgivnings, støtte- og sundhedstilbud over kultur og fritidstilbud til information fra borgerservice. Alle mennesker har deres helt egen spændende livshistorie. En af de ting, som kan få afgørende betydning for vores liv, er hvor på kloden, vi er født. Beboerne i Stærmosegårds- & Rødegårdsparken er født i 42 forskellige lande. Det giver fantastiske muligheder for at høre mange lærerige og spændende livshistorier og erfaringer, hvis vi tør åbne os overfor mennesker, som vi måske ikke umiddelbart synes at have så meget til fælles med. Vi, der har vores daglige gang i huset, kan næsten dagligt glæde os over at være vidne til nye bekendtskaber mellem mennesker, som nok ikke havde lært hinanden at kende uden Aktivitetshuset som mødested. Vi håber på et dejligt forår med mange gode fælles oplevelser og nye bekendtskaber Henriette, Allan og Annette Redaktionen Deadline for materiale til næste nyhedsblad er d I kan kontakte os på tlf.: eller på mail: Henriette Tekst, billeder, redigering & layout Annette Allan Tekst og Tekst og billeder redigering Line Redigering og layout Vi søger aktuelt friske frivillige kræfter Har du gode ideer til aktuelle artikler og nyheder, som vækker din og dine naboers interesse? Er du god til at skrive og vil gerne selv formidle dit budskab? Kan du fange stemninger på fotos og er på pletten, hvor det sker i boligområdet? Har du forslag og lyst til at finde sponsorer til videreførelsen af bladet på sigt? Dette er nogle af de opgaver, der kan blive relevante som frivillig på nyhedsbladet. Du kan bidrage med lidt eller meget alt efter tid, kræfter og interesser. Vi hører gerne fra dig!

3 Frivilligportrætter: Peppe - 45 år -førtidspensionist, har tidligere arbejdet som bygningsmaler - dyrker styrketræning for ryggen og petanque i sin fritid. - tidligere beboer på Rødegårdsvej gennem 4 år, har siden november boet på Carl Blochsvej Af Henriette Odgaard Jeg har sat 5 meget forskellige personer i boligområdet stævne for at interviewe dem. Det er personer, som jeg alle sammen er stødt på i huset. Eneste fællesnævner for de 5 er måske ellers kun, at de alle mere eller mindre selvbevidst falder ind under kategorien frivillige. De har forskellig motivation og forskellige erfaringer med at lave det, de gør. Det giver derfor et ret godt indblik i, hvor mange indgangsvinkler der kan være. Jeg vil i det følgende forsøge at lade dem tale for sig selv. Natascha - 32 år - arbejdsledig, uddannet som dyrepasser og sosu-assistent -er ivrig ishockeytilskuer i sin fritid, passer familiens kæledyr: en hamster og en kat -beboer på Klingstrupvænget gennem 10 år, har en datter på 10 år Både Peppe og Natascha startede som frivillige, da de tilbød deres hjælp til Rikke (tovholder på maddagen), der var i bekneb, da den tidligere medhjælper stoppede. Peppe kom selv og spiste på maddagen og fik herigennem interessen og blev opmærksom på behovet. Natascha kendte Rikke, fordi hun er N s overbo og blev lokket med af den grund. I dag spiser Natascha selv med, fordi hun har fundet ud af, hvor hyggeligt det er. Motivation: Det er ren fornøjelse og bliver ikke betragtet som et arbejde. Der er tilstrækkelig med indflydelse, mener de begge, for der er ingen, der dikterer i køkkenet. De har begge fået flere kontakter på Facebook og personligt, men på min forespørgsel erklærer Natascha, at hun slet ikke har tænkt over, at hun kan bruge det frivillige arbejde på sit CV, når hun søger arbejde. For Peppe synes det at være blevet en helt naturlig del af hverdagen, ja en helt livsstil at være frivillig. Han fortæller, at han også arbejder i en cafe for udsatte i Blochhuset nogle timer 2 dage om ugen. Her er de i alt 6-8 frivillige, og han står i cafeen, ekspederer og retter til. Her i boligområdet er han med i bankoudvalget og i petanqueklubben. Ja, jeg har da også tidligere været frivillig i DHG (Dalum-Hjallese Gymnastikforening) ift. håndbolden, ligesom jeg var vagt på Midtfyns Festivalen gennem 10 år - mod at høre gratis musik under festivalen. Dengang foregik det frivillige arbejde sideløbende med mit faste arbejde, fortæller han. Fastholdelse og sammenhold: Det er hyggeligt, og vi griner meget sammen i køkkenet. Det er spændende og dejligt at kunne hjælpe og at komme ud i stedet for at hænge hjemme hver dag. Man får lov at lave og smage mad, man ikke selv laver derhjemme og møder mange nye mennesker. Det er motiverende at opleve succesen i projektet, hvor der nu kommer personer og spiser hver mandag som oftest glade personer. Det kan selvfølgelig være svært at ramme en menu, der falder i beboernes smag. Peppe og Natascha er de første, jeg møder i højt humør. De laver mad på maddagen i Aktivitetshuset og er med til at bestemme menuen, gøre indkøb og rydde op efterfølgende. Det foregår i tidsrummet fra kl til hver mandag.

4 Der kan også være småbrok ift. maden, men de fleste er taknemmelige. Det giver et løft, når nogen roser og er glade for at komme. Det betyder også rigtig meget, at de frivillige i køkkenet kender hinanden og klikker sammen. Det er i det hele taget sammenholdet, der har været det vigtige gennem alle de frivillige aktiviteter, som Peppe har engageret sig i. Han har stadig kontakt med flere fra tiden med Midtfyns Festivalen, fortæller han. Der er ingen tvivl om, at de begge gerne vil fortsætte i køkkenet under de nuværende vilkår. Men jeg har ikke lyst til at bruge mere tid på frivilligt arbejde end nu og må jo måske nok skrue ned for det, når jeg kommer i ordinært arbejde, reflekterer N. Men jeg kan i så fald måske fortsætte med at hjælpe til efter maden, slutter hun forhåbningsfuldt. Kyoko -58 år - arbejdsledig, tidligere arbejdet som gymnasielærer i Japan, som education advicer for 3 forskellige bistandsorganisationer i Mozambique og som tolk, turistguide og aftenskolelærer i japansk her i DK. - beboer på Klingstrupvænget siden september 2012, gift og har to voksne sønner, stammer fra Japan Kyoko indleder med at definere sine opgaver: Jeg er tovholder for zumba, dvs. at jeg åbner og lukker, sørger for at der er frisk frugt til deltagerne, og at der kommer informationer ud omkring aktiviteten. Det bruger jeg max 1 ½ - 2 timer om ugen på inkl. deltagelse i zumba. Jeg har også været med til at starte kvindeklubben i huset op, finde deltagere og planlægge programmet. Faglig interesse: Umiddelbart svarer Kyoko nej på spørgsmålet, om hun tidligere har været frivillig, men ved nærmere eftertanke slår det hende, at hun i Japan var repræsentant for de nye lærere på gymnasiet og også repræsenterede de kvindelige lærere i fagforeningen. Hun syntes dengang, at det var spændende med møderne med andre skolers repræsentanter og de temadage og seminarer, der fulgte med. Altid dejligt med noget fagligt input. Hun fortsætter med at beskrive, hvordan hun blev involveret i sine nuværende opgaver. Jeg overtog Annettes funktion, da der ofte var husrådsmøde samtidig med zumba i huset. Konkret begyndte jeg som frivillig i forbindelse med en 4 ugers praktik i Aktivitetshuset, så mange troede i starten, at det simpelthen var mit arbejde at være tovholder for zumba. Under praktikken skulle jeg hjælpe med aktiviteter og forsøge at skabe kontakter blandt beboere af anden etnisk baggrund. Jeg elsker at rejse og synes, at det er spændende med kulturmøder, da jeg selv er indvandrer. Mad, bøger og musik og det at være kreativ er også vigtigt. Derfor deltager jeg på kreativt kursus i huset, hvor jeg er blevet glad for at male. Motivation og udfordringer: Jeg er rigtig glad for tilbuddene i Aktivitetshuset og vil derfor gerne støtte op omkring dem, så de fortsat kan køre. Det undrer mig faktisk, at flere ikke benytter sig af et tilbud som f.eks. zumba i nærområdet, og som endda har været gratis. Jeg vil gerne komme lidt ud og gøre noget godt for mig selv og andre skabe en winwin situation. Socialt har mit engagement betydet, at jeg har mødt mange med forskellig anden baggrund, som jeg ikke kendte før. Det bedste er at mødes med andre og at lære nye at kende. Hvis arbejdet ikke bliver værdsat kan det godt blive surt. Af og til når jeg slæber frugt hjem, kan jeg godt tænke, at det måske kunne være sjovere og en hjælp, hvis man var flere om det. Det var nemlig oprindeligt meningen, at der skulle være to tovholdere. Jeg vil nok altid fortsætte som frivillig i mit nærmiljø, men hvis jeg flytter fra Klingstrupvænget, bliver det altså nok et andet sted. Jeg synes nemlig, at det er vigtigt med et aktivt nærmiljø. Hvor meget tid, jeg bruger og vil bruge på at engagere mig, afhænger nok helt af, om der opstår nye interesseområder, jeg må kaste mig over.

5 Hvad er frivilligt arbejde? Når man af egen fri vilje arbejder ulønnet til gavn for andre. Det kan altså være både som træner for miniputholdet i fodbold, som lektiehjælper, som stoleopsætter ved arrangementer, som indsamler ved landsindsamlinger til velgørende formål etc. etc. Hvem kan blive frivillig? Vidste du at? Over 40 % af befolkningen har været frivillig på et eller flere områder Frivilligt arbejde tæller højt på CV et, når man søger ind på visse uddannelser og / eller søger ordinære jobs. Man får gode erfaringer med f.eks. samarbejde, og så vidner det også positivt om engagement og initiativ. Undersøgelser viser, at frivillige lever både sundere og længere end andre. Jens- Christian -67 år - aktuelt host i køkkenafdelingen hos Ikea, men en lang varieret arbejdserfaring bag sig og har rejst meget -beboer på Klingstrupvænget siden oktober 2010, gift og har en datter på 8 år. Fakta om frivillighed Alle der har lyst, energi og tid til gøre en indsats, i en kort eller længere periode, fast en ugedag eller i forbindelse med enkeltstående arrangementer og opgaver. Nogle frivillige jobs kræver særlige kompetencer, men det er langt fra alle. Vigtigst er det, at det er noget, du brænder for. Jeg blev oprindeligt valgt som suppleant i afdelingsbestyrelsen og er nu medlem, fortæller JC. Jeg blev opfordret af andre til at stille op til bestyrelsen. Frivilligt arbejde er for mig noget, man bryder sig om, og man gerne vil hjælpe med. Jeg vil gerne sætte mit præg på området og menneskene og få ryddet lidt op. Jeg har f.eks. ideer til ny beplantning i området: at beboerne selv skal plante æbletræer, og højbede er også en rigtig god idé, mener han. Hvorfor være frivillig i boligområdet? Det bidrager til: Socialt netværk at man kender andre beboere Trivsel og tryghed at man har det godt, føler sig hjemme og færdes trygt i området Aktivt medborgerskab at man som beboer søger og får indflydelse på, hvad der skal ske i nærområdet og hvordan til gavn for både dig selv, dine nærmeste og andre Personlig udvikling at man lærer nyt om sig selv og forholdet til andre Godt naboskab at man bekymrer sig om og hjælper hinanden Stolthed ved at bo her og et godt image at man er så glad for sine naboer og sit boligområde, at man fortæller de gode historier videre til andre Følelsen af ejerskab at man værner om omgivelserne Jens-Christian har en lang karriere som frivillig bag sig. Jeg har i mange år været engageret i koncerterne ved Sortekilde som praktisk hjælp, bartender, parkeringsmedarbejder etc. Endvidere i Turistens Venner og Kirsebærfestivalen med gadesalg af kirsebær etc., og i Revyens Venner - bl.a. med at sætte plakater op. Det foregik alt sammen i Kerteminde, da jeg tidligere har boet dér og i Langeskov. Ja, jeg er for øvrigt også frivillig i Munkebo Speedway, kommer JC i tanker om midt under interviewet. Jeg bruger nok 6-7 timer om ugen alt i alt, men det er meget skiftende. Bestyrelsesarbejdet består kun af et møde om måneden, så måske max. 4 timer pr. måned. Motivationen og udfordringer: Det er hyggelige, søde og rare mennesker at være sammen med det giver et netværk, og man kan se, at man kan få noget ud af arbejdet hvis man er kreativ. Det er vigtigt med lysten, for der er ikke som sådan nogle andre fordele ved at være med i bestyrelsen udover en julefrokost og en julegave selvfølgelig. Et evt. kursus tager jeg gerne for foreningens eller bestyrelsens skyld, men det er ikke mit behov og ikke for min egen vindings skyld efter et

6 langt arbejdsliv. Det bedste ved at være frivillig er det, man får tilbage fra folk. I det hele taget al den kritik, der er konstruktiv. Det er fælles beslutninger, vi træffer i afdelingsbestyrelsen, men som medlem af afdelingsbestyrelsen har jeg den indflydelse, jeg kan få. Her vil det altid være økonomien, der er det afgørende og loftet for vores beslutninger i sidste ende. Det svære eller udfordrende som bestyrelsesmedlem er, at man selvfølgelig også møder beboere, der er utilfredse med de trufne beslutninger. Desuden kan det tit forgrene sig, når man er frivillig, så man skal sørge for, at det ikke bliver for meget. Vigtigt at det aldrig bliver en belastning, og det må ikke erstatte lønnet arbejde. Der er dog ingen tøven at spore hos JC, da jeg afslutningsvist spørger til fremtiden. Jeg fortsætter så længe, jeg bor her, og nogen har lyst til, at jeg skal fortsætte, og jeg udelukker ikke, at jeg vil bruge mere tid på frivilligt arbejde, når jeg bliver pensionist. Zakira -38 år -studerer psykologi og samfundsfag på VUC og har planer om at læse videre - har tidligere arbejdet i Pakistan som lærer for børn på 4-5. klasses niveau. -beboer på Klingstrupvænget gennem ca. 12 år, gift og har to børn. Zakira har været tolk, bisidder og en slags coach for især pakistanske kvinder i Odense, indleder hun. Jeg er blevet anbefalet af veninder, fordi jeg er god til at trøste og forklare en situation og finde kernen i et problem via mit samfundskendskab, men jeg tænker ikke rigtigt på det som frivilligt arbejde. I Pakistan eksisterer frivilligt arbejde ikke på samme måde officielt som i DK. Det er mest noget, der foregår mellem familie og venner. Ved nærmere eftertanke viser det sig dog, at hun bestemt ikke er uden erfaring. Den skole jeg arbejdede på i Pakistan havde en forening hvor ledelsen bl.a. sad med, der havde til formål at skaffe midler til de fattige børn på skolen hos regeringen og andre velstillede givere. Her hjalp jeg med at søge penge, fordi jeg ønskede at børnene kunne læse videre og få en uddannelse. Motivation: Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker og bliver glad af det. Jeg føler, at jeg er noget og får mere selvtillid, når jeg er i stand til at hjælpe andre. Det gør også, at jeg lærer bedre dansk og får mere viden om kultur, religion og holdninger og lærer forskellige nye mennesker at kende. Jeg er generelt videbegærlig. Jeg interesserer mig meget for international politik, læser bøger og ser debatprogrammer i tv. Jeg er også ret religiøs og optaget af budskabet om menneskekærlighed de gode gerninger, som følger med religionen. Udfordringer: Jeg kan godt have svært ved at afgrænse det tidsmæssigt. Overordnet kan jeg selvfølgelig sige nej, hvis jeg ikke har tid til at snakke, men alligevel er det jo ikke rigtig muligt, hvis der opstår kritiske situationer for nogen. Det kan også være svært, når mange forklaringer fra min side ikke nytter, når de rådsøgende blot gentager sig selv og ikke vil tage imod rådene. Der kan også være episoder, hvor man skal mægle indbyrdes i en familie og dermed forblive neutral i en sag. Men Zakira har bestemt ikke mistet lysten til at fortsætte i fremtiden. Jeg vil gerne arbejde frivilligt, hvis jeg har og får tid i overskud fra studier, børn og familie. Jeg vil gerne have et større ansvar via evt. faste organiserede opgaver som f.eks. bisidder / rådgiver i huset for andre beboere, slutter hun.

7 Hvordan bliver DU frivillig? Thailandsk suppe med tigerrejer Har du en god idé til en ny aktivitet, arrangementer og tiltag i huset eller boligområdet, som du gerne selv vil bidrage til? Så skal du henvende dig til Husrådet, din afdelingsbestyrelse eller Allan og Annette. Måske har du lyst til at stille op til bestyrelsen? Det sker på afdelingsmødet i maj. Måske har du interesse i at give en hånd med på en allerede eksisterende aktivitet i huset? Så skal du henvende dig til tovholderen på den pågældende aktivitet. Tjek evt. aktivitetskalenderen og se oversigten over tovholdere i huset! Der findes endvidere masser af interessante frivillige jobs i foreninger og projekter i Odense og på Fyn. Find dem online på: eller kontakt Odense Frivilligcenters Frivilligformidling. De har mailadressen: og telefonnummeret: Du kan også kigge i reolen i Aktivitetshuset under Frivillighed. Er du fit for fight? I de næste par måneder op mod sommerferien vil der være fokus på sundhed i bl.a. Kvindeklubben men også huset generelt. Vær derfor løbende obs på, hvad der sker og bliver slået op af spændende tiltag i perioden såsom: motionstilbud, øvelser til hjemmebrug, madplan, evt. oplæg udefra med inspiration og personlig rådgivning. Jeg håber, at rigtig mange vil være nysgerrige og bakke op omkring tiltagene. Kom gerne med ønsker og forslag til en fælles fit for fight sommerperiode :0) Kontakt Henriette i huset eller skriv til hende på hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 4 personer Tilberedningstid: 15 min. Thailandsk mad er kendt for en lang række positive ting: Det er velsmagende, det er sundt, det er let og hurtigt at tilberede og det er i stand til at varme langt ind i krop og sjæl! Det er op til en selv, hvor meget chili man ønsker at tilsætte. Ingredienser 200 g rå tigerrejer 200 g champignon 5 forårsløg i tynde skiver 3 fed hvidløg 2 citrongræs i tynde skiver 2 spsk. hakket ingefær 1 L. fiskebouillon 1 tsk. olie 1 drys frisk chili 1 håndfuld frisk koriander hakket Fremgangsmåde: Varm en pande godt op og tilsæt champignonerne. Lad dem stege et par minutter og fjern dem derefter fra panden. Steg tigerrejerne i lidt olie i en gryde til de er lyserøde. Lad dem køle af på en tallerken og kom lidt mere olie i den samme gryde. Svits forårsløg, hvidløg, citrongræs, ingefær og chili under omrøring. Efter et par minutter tilsættes bouillon og champignoner. Først en lille opskrift til at sætte forbrændingen i gang med! Lad suppen simre i cirka fem minutter. I mellemtiden kan du med fordel pille rejerne. Tilsæt rejerne og frisk koriander.

8 Nyt fra ejendomsfunktionærerne og udearealer Vidste du at: Forbrugertips: Det ifølge Rygeloven er forbudt at ryge i kælderrummene, da kældrene er offentligt område. Det er altså ikke en beslutning, der er truffet af boligforeningen, men ikke desto mindre meget vigtigt, at forbuddet overholdes! Ejendomsfunktionærerne har tyvstartet sundhedstemaet i boligområdet :0) En skridttæller afslører i hvert fald, at Conny pr. uge får gået 45, 2 km i forbindelse med sit arbejde. Godt gået! Hundelunden forventes at være klar til ibrugtagning i starten af juni. Der er sået græs, men det har været forsinket pga. vejrforholdene. Der er blevet ophængt plakater på alle affaldscontainere i området ment som en hjælp til at få sorteret affaldet rigtigt. Varmemester Erik Persson kan træffes således: Mobiltlf.: Mailadr.: Træffetid i kælderen Klingstrupvænget 1: man-ons, fredag kl & torsdag kl Nyt fra boligselskabet På afdelingsmøderne i maj vil boligselskabet fremlægge og uddybe et forslag om sammenlægning af de 3 bestyrelser. Der er mange fordele herved, bl.a. fordi afdelingerne i dag har så mange fælles projekter som eksempelvis de ønskede kommende fællesarealer. Man vil som beboer også få fortrinsret ved flytning mellem afdelingerne. Der vil ingen økonomiske konsekvenser være for den enkelte beboer, men derimod en regulær besparelse ved ikke at arbejde med 3 separate regnskaber. Boligselskabet vil på møderne også fremlægge et forslag om, at vedligeholdelsesregulativet ændres for nye beboere. Det betyder konkret, at nye beboere efter manges ønske fremover kan flytte ind i en nyistandsat lejlighed. Til gengæld skal lejligheden fraflyttes 14 dage før udløbet af lejeperioden, så man kan nå at istandsætte lejligheden til ny lejer. Der vil ingen vedligeholdelseskonto være for nye lejere. Nuværende beboere vil alle fortsætte deres lejemål uændret med vedligeholdelseskonto. Mød op på afdelingsmøderne og hør mere om baggrunden for forslagene og vær med til at træffe beslutningerne! Lidt nyt udefra: Lov om Digital Post Det er ved lov vedtaget, at alle over 15 år og med fast bopæl i Danmark skal modtage og sende post til og fra offentlige myndigheder digitalt altså gennem en særlig postkasse på vores computer. I Odense Kommune gælder den nye lov allerede pr for alle børnefamilierne og husejerne. I særlige tilfælde kan du søge om fritagelse. Det kan f.eks. være, hvis du har sproglige vanskeligheder eller ikke har adgang til en computer med internet. Har du spørgsmål til, hvordan du kommer i gang med digital signatur eller søger fritagelse, er du velkommen til få hjælp i huset. Du kan også finde mere viden på

9 Nyt fra afdelingsbestyrelserne Overskud og udsyn: Afdelingsbestyrelserne havde overskud i deres rådighedsbeløb i Overskuddet donerede de til en række af aktiviteterne i huset. For eksempel har maddagen fået penge til hjælp til køb af en ekstra kogeplade, da de nuværende komfurer er lige små nok, når der skal laves mad til cirka 50 personer hver mandag. Afdelingsbestyrelsen på Klingstrupvænget skal i maj måned på et fælleskursus om det at være afdelingsbestyrelse i et område med en boligsocial helhedsplan Rygepavillonen, som ses på forsiden af bladet, er opført på afdelingsbestyrelsernes beslutning og sponseret af Boligselskabet via Aktivitetshusets midler. Den kan benyttes, når huset er åbent. Nøgle hertil findes i Aktivitetshuset. Afdelingsbestyrelserne har fået tilsagn fra forretningsfører René Larsen til at arbejde videre på at få det levende hegn mellem de 2 afdelinger ryddet, så det kun er de store træer, der står tilbage. Afdelingsbestyrelserne mener, det vil forskønne området og skabe en bedre sammenhæng mellem afdelingerne. Sommerudflugt: Igen i år er afdelingsbestyrelserne og Husrådet gået sammen om en fælles udflugt, som finder sted lørdag d. 6. september. Turen går til Langelandsfortet(www.langelandsfortet.dk ), og efterfølgende er der middag på Kædeby Caféen. I vil få mere information om tilmelding m.m., men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen. Hvis I har ris og ros til vores arbejde i afdelingsbestyrelserne, er I meget velkomne til at komme til vores månedlige møder. Rødegårdsvej holder møde d. 1. mandag i hver måned i Aktivitetshuset. Klingstrupvænget holder møde d. 1. tirsdag i hver måned ligeledes i Aktivitetshuset. Duk op mellem kl og kl ! Nyt fra Husrådet I forbindelse med afslutningen af den nuværende helhedsplan har husrådet og afdelingsbestyrelserne besluttet at holde fælles afdelingsmøder hver 2. måned for at drøfte og lægge en plan for blandt andet driften af huset og aktiviteterne, når Allan og Annette stopper. Frivillighed: Husrådet har netop haft møde med tovholderne for alle aktiviteterne i huset. De fleste aktiviteters økonomi er ok, men mange af aktiviteterne vil meget gerne have flere brugere og nye ideer til at forbedre og forny aktiviteterne. Husrådet har sammen med afdelingsbestyrelserne løbende arbejdet med at få omsat mange af de gode ideer, der kom frem på frivillighedsdagen sidste efterår. Et af ønskerne var, at det blev mere tydeligt, hvem der bestemmer hvad og gøre beslutningsprocesserne kortere. Som et af flere tiltag for at imødekomme dette ønske vil du snart kunne se en oversigt over de frivillige og deres opgaver i Aktivitetshusets entré. Et andet ønske er at tiltrække flere frivillige kræfter i området. Derfor handler hovedartiklen i dette blad netop om det at være frivillig. Udlejning: Det er dejligt, at det er så populært at leje Aktivitetshuset, men det er samtidig et stort arbejde for de frivillige at varetage tilsynet efter hver udlejning (sommertider 3 gange på en weekend). Der har været problemer med mangelfuld rengøring og ødelagt service efter udlejningerne. På et af fællesmøderne er der derfor lavet et udkast til nye regler for udlejning, som vil blive meldt ud hurtigst muligt. Du er meget velkommen til at skrive til Husrådet på deres mailadresse: Eller mød op til Husrådets møder tirsdage i ulige uger kl i Aktivitetshuset.

10 Nyt fra Børn og ungeområdet Husrådet synes, at det lyder som en god idé, og dejligt at børnene selv vil være med til at skaffe penge til området. På de to kommende afdelingsmøder, vil børnene præsentere projektet for beboerne. Projekt Multibane Onsdag d. 12 marts, blev der afholdt børn- og ungemøde i Aktivitetshuset. Det gjorde der, fordi Sajjad og Suat, som er B&U - repræsentanter i husrådet, kom med et konkret ønske om en multibane i boligområdet. Inden mødet, lavede Nana (praktikant) pizza sammen med nogle af pigerne. Vi var i alt 30 børn og voksne, så vi måtte ud at hente flere pizzaer. Dansepiger De sidste 2 måneder har en lille gruppe piger fra Ejerslykkeskolen, været og danse i huset hver onsdag eftermiddag. Alle børn var velkomne til at komme og danse, og om mandagen foregik det på skolen. De har i skoleundervisningen haft et projekt omkring forældreløse børn i Afrika og ville derfor gerne samle penge ind til Dansk Røde Kors. Det kostede 35,- kr. om måneden at være med til at danse, og pigerne har nu samlet omkring 1400,- kr. ind, som de vil sende afsted, så snart de når 2000,- kr. Til B&U- mødet talte vi om andre ønsker fra børnene såsom en legeplads, et grill-område og et fælles sted at opholde sig for alle aldre. Derfor arbejder vi nu på at kunne realisere et større projekt end netop lige en multibane. Desuden skal banen asfalteres, så man både kan løbe på rulleskøjter, skateboard og cykle der. Tanken er at børnene selv skal finde penge til projektet, eller i hvert fald størstedelen. Børnene havde mange gode forslag til, hvordan vi kunne tjene penge ved at samle flasker, lave cirkus, have en bod til sommermarkedet, gå fra dør-til-dør og meget meget mere. Derudover kan vi søge fonde, som finansierer gode projekter som dette. Rusmiddelaften En onsdag aften i marts måned holdt vi rusmiddelaften i Aktivitetshuset for unge og deres forældre. Lars Stück var og fortælle lidt om sit liv som tidligere misbruger, og Allan Lyngbye fortalte om de generelle farer, der er ved et hashmisbrug. Historierne og informationerne gjorde indtryk på både forældre og børn. Efterfølgende har de, der ville, været med på besøg på Ungeafdelingens rusmiddelcenter i Odense. Området skal ligge på plænen mellem blok

11 Genbrugsen (hver lørdag kl. 12-) Er flyttet fra deres kælderlokale i blok 4 (som nu er overdraget til ejendomsfunktionærerne) og over i blok 10. Der er i den anledning blevet sorteret i sortimentet og smidt ud. Der er blevet indkøbt stålreoler for de donerede penge fra afdelingsbestyrelserne, så alt nu er blevet sat på plads og i system overskueligt og meget mere kundevenligt. Genbrugsen vil gerne have flere kunder og vil nu sørge for en bedre skiltning ift. ophold i henholdsvis kælderlokalet og containeren. De gør opmærksom på, at containeren kun åbnes ved forespørgsel, og at man altid skal henvende sig til de frivillige i kælderrummet, hvor de opholder sig i Genbrugsens åbningstid. En lille generel reminder om konceptet bag Genbrugsen: Beboere kan frit aflevere og afhente genbrugsting i Genbrugsen, men kun til eget brug. Dvs. at tingene er ganske gratis! Man er dog naturligvis altid velkommen til at betænke de frivillige med en lille skilling i deres kaffebøtte, hvis man har lyst til det! Sommermarked Der afholdes i år sommermarked foran Aktivitetshuset lørdag d. 28. juni fra kl , hvor det bliver muligt at have sin egen loppebod. Dette bliver gratis for børn og kommer til at koste 50 kr. for voksne. Der vil være salg af lidt lækkert til ganen. Vi håber naturligvis på stor deltagelse fra både aktiviteterne i huset og private og godt vejr til hyggeligt udendørs samvær. Aktiviteterne og huset arbejder pt. på et par underholdende indslag og attraktioner og evt. afslutning med kaffe og kage i huset om eftermiddagen. I vil høre meget mere om det specifikke program via opslag. Meld gerne tilbage hurtigst muligt, om I er interesserede i en loppebod af hensyn til den videre planlægning. Tilmeldingsfrist senest d. 23. maj til Henriette eller Annette i huset eller på mail: Gågruppen (hver mandag kl. 10-) Er altid åben for nye deltagere til gåture i forskellige områder i Odense og omegn samt socialt samvær med formiddagskaffe efterfølgende. Gåturene tilpasses den enkeltes tempo. Gruppen har efter ønske planer om at udvide deres aktiviteter med petanque og krolf på de anlagte baner ved huset. De skal endvidere deltage i Odense Kommunes Gang i Uge 23 for seniorer. Hold øje med de mange gangaktiviteter, som kommunen og en række frivillige foreninger kickstarter sommeren med på: www. odense.dk/gangiuge23 Familiespilleaften (hver onsdag kl. 19-) Er kommet godt fra start og samler nu personer hver onsdag aften, hvor der bl.a. bliver spillet dart. De frivillige omkring aktiviteten har planer om at fortsætte ufortrødent ind i sommerhalvåret og dermed evt. kunne tilbyde kaffe, brød og /eller lidt sødt indendørs til petanquefolket, når klubben for alvor går i gang med turneringerne om onsdagen. Et fint eksempel på, at aktiviteterne gerne skal supplere hinanden og skabe sammenhæng og valgmuligheder fremfor konkurrence! Lige i bold øjet!

12 Aktivitetskalender gældende fra maj 2014 Mandag Kl. 10- Gåture for alle Kl Strikke og hækleklub Kl Åbent hus for børn- og ungeaktiviteter Kl Træning R/K Petanque Kl Maddag (fællesspisning) Kl Zumba Tirsdag Kl Danskundervisning Onsdag Kl Kvindeklub Kl Computercafé Kl Familiespilleaften Torsdag Kl Kreativt kursus Kl Åbent hus for børn- og ungeaktiviteter Petanqueklubben RK Petanque har indviet de 2 nye baner sponseret af boligforeningen af Aktivitetshusets midler, som stod færdige for ca. en måned siden, og som er på forsiden af bladet i dette nummer. Bemærk, at det nu også er muligt for børn at deltage i træningen hver mandag. Klubben har tilmeldt sig tirsdags og onsdagsturneringer og afventer lige nu, hvilke puljer de skal spille kampe i. Turneringerne starter i slutningen af april. Strikke og syklubben Efterspørger lige nu stof-og garnrester, så de kan lave bl.a. kludetæpper og andet håndarbejde klar til salg i deres bod på sommermarkedet. Kom derfor meget gerne op i huset og aflevér det, hvis du har noget liggende i dine gemmer. På forhånd tusind tak! Kl Madklub for 8-12 årige på Rosengårdskolen Kl Åbent syværksted Første torsdag i hver måned banko kl Lørdag Kl Genbrugsen åben (gratis bytteservice af møbler m.m. i kælderrummet i blok 10 Klingstrupvænget) Værkstedet Bemærk at Aktivitetshusets værksted som noget nyt vil have fast åbent, hvor Allan K står til rådighed for evt. hjælp på følgende tidspunkter: Mandag, tirsdag og onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: lukket

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014

Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Nyheder fra Titanparken November/ December 2014 Vinteren er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Aktiviteter Årsprogram 2015/16

Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Foto af IO Aktiviteter Årsprogram 2015/16 Romdrup- Klarup Aktivitetscenter Hellasvej 100 9270 Klarup Tlf: 9982 3571 Åbningstider mandag til fredag 08.30-16.00. Romdrup - Klarup Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV.

TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. TIL ALLE BØRN OG FORÆLDRE I 4,5 OG 6 KLASSE + NYHEDSBREV. Ny tilmelding til Tweenklubben sæson jan. juni 2012. Andet halvår af Tweenklubbens sæson begynder pr. 2 jan. 2012. Og nu har du mulighed for at

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Kælderen er deres mellemrum. Vi lader mellemrummet fylde og fylder det ud.

Kælderen er deres mellemrum. Vi lader mellemrummet fylde og fylder det ud. KÆLDEREN På vej I et virvar af venskaber, hormoner og mobiltelefoner, møder vi dem. Kælderbørnene. På vej. Mellem skole og hjem, mellem stor og endnu større, mellem leg og alvor, mellem gode venner og

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

H H. Madskoler VIL DU MED?

H H. Madskoler VIL DU MED? Madskoler VIL DU MED? 2015 FÅ EN SJOV OG LÆRERIG SOMMERFERIE MED MADSKOLERNE Madskolerne giver børn og unge i alderen 8-12 år viden om mad, måltider og motion på en sjov, lærerig og aktiverende måde -

Læs mere

NYHEDSBLADET NYHEDSBLADET

NYHEDSBLADET NYHEDSBLADET NYHEDSBLADET NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer September 2014. Årgang 3.

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag

Nyhedsbrev. december 2012. Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. Lyserød Lørdag december 2012 Siden sidst! Et kig tilbage og et lille udpluk af alle de ting, der sker hos Selvhjælp Sydvest. En økonomisk håndsrækning Selvhjælp Sydvest har glædeligt modtaget en økonomisk donation på

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere