NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken"

Transkript

1 NYHEDSBLADET - for Rødegårdsparken & Stærmosegårdsparken Årgang 3. Nummer 2. Maj Forårsstemning - spiring og vækst i og omkring huset Genbrugsen - i ny udgave TEMA: Frivillighed 5 Portrætter: Derfor er jeg frivillig Multibane på vej?

2 I salen vil der inden længe komme til at hænge et verdenskort, hvor det med nåle er markeret, hvor i verden områdets beboere er født. Vi er spændte - da vi om få uger får svar fra Landsbyggefonden på, om boligområdet kan søge penge til en ny helhedsplan for perioden Selvom vi får ja til at arbejde videre med ansøgningen, vil vi først få det endelige svar sidst på året. Bestyrelser og Husrådet er sammen med os i fuld gang med at finde ud af, hvilke aktiviteter der er bæredygtige til at fortsætte også efter den nuværende helhedsplan hører op, og hvem der skal stå for aktiviteterne. Der vil resten af året blive flere lejligheder, hvor I som beboere vil kunne give udtryk for, hvilke nuværende og eventuelt nye aktiviteter I godt kunne tænke jer i I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte bestyrelserne, Husrådet eller os for at give jeres mening til kende. Vi (Henriette, Allan og Annette) har haft møde med en række frivillige organisationer som f.eks. Ældresagen, Red Barnet, Homestart og Den Frie Rådgivning for at drøfte, hvordan foreningerne eventuelt kan understøtte aktiviteterne i huset og området. Næste skridt er, at vi sammen med en række frivillige skal drøfte konkrete samarbejdsmuligheder. Der er også overvejelser om at lave en idrætsforening, som fremover kan stå for f.eks. zumba, yoga eller lignende. Vi arbejder fortsat på at blive bedre til at give jer de rette oplysninger, hvad enten det er omkring aktiviteter i huset, sjove oplevelser i området eller relevante oplysninger om, hvor du eksempelvis kan få hjælp, hvis du er pårørende til en psykisk syg. Henriette og vores frivillige Line har derfor lagt et stort stykke arbejde i at få lavet en hel reolvæg i Aktivitetshuset med relevant pjecemateriale om alt fra rådgivnings, støtte- og sundhedstilbud over kultur og fritidstilbud til information fra borgerservice. Alle mennesker har deres helt egen spændende livshistorie. En af de ting, som kan få afgørende betydning for vores liv, er hvor på kloden, vi er født. Beboerne i Stærmosegårds- & Rødegårdsparken er født i 42 forskellige lande. Det giver fantastiske muligheder for at høre mange lærerige og spændende livshistorier og erfaringer, hvis vi tør åbne os overfor mennesker, som vi måske ikke umiddelbart synes at have så meget til fælles med. Vi, der har vores daglige gang i huset, kan næsten dagligt glæde os over at være vidne til nye bekendtskaber mellem mennesker, som nok ikke havde lært hinanden at kende uden Aktivitetshuset som mødested. Vi håber på et dejligt forår med mange gode fælles oplevelser og nye bekendtskaber Henriette, Allan og Annette Redaktionen Deadline for materiale til næste nyhedsblad er d I kan kontakte os på tlf.: eller på mail: Henriette Tekst, billeder, redigering & layout Annette Allan Tekst og Tekst og billeder redigering Line Redigering og layout Vi søger aktuelt friske frivillige kræfter Har du gode ideer til aktuelle artikler og nyheder, som vækker din og dine naboers interesse? Er du god til at skrive og vil gerne selv formidle dit budskab? Kan du fange stemninger på fotos og er på pletten, hvor det sker i boligområdet? Har du forslag og lyst til at finde sponsorer til videreførelsen af bladet på sigt? Dette er nogle af de opgaver, der kan blive relevante som frivillig på nyhedsbladet. Du kan bidrage med lidt eller meget alt efter tid, kræfter og interesser. Vi hører gerne fra dig!

3 Frivilligportrætter: Peppe - 45 år -førtidspensionist, har tidligere arbejdet som bygningsmaler - dyrker styrketræning for ryggen og petanque i sin fritid. - tidligere beboer på Rødegårdsvej gennem 4 år, har siden november boet på Carl Blochsvej Af Henriette Odgaard Jeg har sat 5 meget forskellige personer i boligområdet stævne for at interviewe dem. Det er personer, som jeg alle sammen er stødt på i huset. Eneste fællesnævner for de 5 er måske ellers kun, at de alle mere eller mindre selvbevidst falder ind under kategorien frivillige. De har forskellig motivation og forskellige erfaringer med at lave det, de gør. Det giver derfor et ret godt indblik i, hvor mange indgangsvinkler der kan være. Jeg vil i det følgende forsøge at lade dem tale for sig selv. Natascha - 32 år - arbejdsledig, uddannet som dyrepasser og sosu-assistent -er ivrig ishockeytilskuer i sin fritid, passer familiens kæledyr: en hamster og en kat -beboer på Klingstrupvænget gennem 10 år, har en datter på 10 år Både Peppe og Natascha startede som frivillige, da de tilbød deres hjælp til Rikke (tovholder på maddagen), der var i bekneb, da den tidligere medhjælper stoppede. Peppe kom selv og spiste på maddagen og fik herigennem interessen og blev opmærksom på behovet. Natascha kendte Rikke, fordi hun er N s overbo og blev lokket med af den grund. I dag spiser Natascha selv med, fordi hun har fundet ud af, hvor hyggeligt det er. Motivation: Det er ren fornøjelse og bliver ikke betragtet som et arbejde. Der er tilstrækkelig med indflydelse, mener de begge, for der er ingen, der dikterer i køkkenet. De har begge fået flere kontakter på Facebook og personligt, men på min forespørgsel erklærer Natascha, at hun slet ikke har tænkt over, at hun kan bruge det frivillige arbejde på sit CV, når hun søger arbejde. For Peppe synes det at være blevet en helt naturlig del af hverdagen, ja en helt livsstil at være frivillig. Han fortæller, at han også arbejder i en cafe for udsatte i Blochhuset nogle timer 2 dage om ugen. Her er de i alt 6-8 frivillige, og han står i cafeen, ekspederer og retter til. Her i boligområdet er han med i bankoudvalget og i petanqueklubben. Ja, jeg har da også tidligere været frivillig i DHG (Dalum-Hjallese Gymnastikforening) ift. håndbolden, ligesom jeg var vagt på Midtfyns Festivalen gennem 10 år - mod at høre gratis musik under festivalen. Dengang foregik det frivillige arbejde sideløbende med mit faste arbejde, fortæller han. Fastholdelse og sammenhold: Det er hyggeligt, og vi griner meget sammen i køkkenet. Det er spændende og dejligt at kunne hjælpe og at komme ud i stedet for at hænge hjemme hver dag. Man får lov at lave og smage mad, man ikke selv laver derhjemme og møder mange nye mennesker. Det er motiverende at opleve succesen i projektet, hvor der nu kommer personer og spiser hver mandag som oftest glade personer. Det kan selvfølgelig være svært at ramme en menu, der falder i beboernes smag. Peppe og Natascha er de første, jeg møder i højt humør. De laver mad på maddagen i Aktivitetshuset og er med til at bestemme menuen, gøre indkøb og rydde op efterfølgende. Det foregår i tidsrummet fra kl til hver mandag.

4 Der kan også være småbrok ift. maden, men de fleste er taknemmelige. Det giver et løft, når nogen roser og er glade for at komme. Det betyder også rigtig meget, at de frivillige i køkkenet kender hinanden og klikker sammen. Det er i det hele taget sammenholdet, der har været det vigtige gennem alle de frivillige aktiviteter, som Peppe har engageret sig i. Han har stadig kontakt med flere fra tiden med Midtfyns Festivalen, fortæller han. Der er ingen tvivl om, at de begge gerne vil fortsætte i køkkenet under de nuværende vilkår. Men jeg har ikke lyst til at bruge mere tid på frivilligt arbejde end nu og må jo måske nok skrue ned for det, når jeg kommer i ordinært arbejde, reflekterer N. Men jeg kan i så fald måske fortsætte med at hjælpe til efter maden, slutter hun forhåbningsfuldt. Kyoko -58 år - arbejdsledig, tidligere arbejdet som gymnasielærer i Japan, som education advicer for 3 forskellige bistandsorganisationer i Mozambique og som tolk, turistguide og aftenskolelærer i japansk her i DK. - beboer på Klingstrupvænget siden september 2012, gift og har to voksne sønner, stammer fra Japan Kyoko indleder med at definere sine opgaver: Jeg er tovholder for zumba, dvs. at jeg åbner og lukker, sørger for at der er frisk frugt til deltagerne, og at der kommer informationer ud omkring aktiviteten. Det bruger jeg max 1 ½ - 2 timer om ugen på inkl. deltagelse i zumba. Jeg har også været med til at starte kvindeklubben i huset op, finde deltagere og planlægge programmet. Faglig interesse: Umiddelbart svarer Kyoko nej på spørgsmålet, om hun tidligere har været frivillig, men ved nærmere eftertanke slår det hende, at hun i Japan var repræsentant for de nye lærere på gymnasiet og også repræsenterede de kvindelige lærere i fagforeningen. Hun syntes dengang, at det var spændende med møderne med andre skolers repræsentanter og de temadage og seminarer, der fulgte med. Altid dejligt med noget fagligt input. Hun fortsætter med at beskrive, hvordan hun blev involveret i sine nuværende opgaver. Jeg overtog Annettes funktion, da der ofte var husrådsmøde samtidig med zumba i huset. Konkret begyndte jeg som frivillig i forbindelse med en 4 ugers praktik i Aktivitetshuset, så mange troede i starten, at det simpelthen var mit arbejde at være tovholder for zumba. Under praktikken skulle jeg hjælpe med aktiviteter og forsøge at skabe kontakter blandt beboere af anden etnisk baggrund. Jeg elsker at rejse og synes, at det er spændende med kulturmøder, da jeg selv er indvandrer. Mad, bøger og musik og det at være kreativ er også vigtigt. Derfor deltager jeg på kreativt kursus i huset, hvor jeg er blevet glad for at male. Motivation og udfordringer: Jeg er rigtig glad for tilbuddene i Aktivitetshuset og vil derfor gerne støtte op omkring dem, så de fortsat kan køre. Det undrer mig faktisk, at flere ikke benytter sig af et tilbud som f.eks. zumba i nærområdet, og som endda har været gratis. Jeg vil gerne komme lidt ud og gøre noget godt for mig selv og andre skabe en winwin situation. Socialt har mit engagement betydet, at jeg har mødt mange med forskellig anden baggrund, som jeg ikke kendte før. Det bedste er at mødes med andre og at lære nye at kende. Hvis arbejdet ikke bliver værdsat kan det godt blive surt. Af og til når jeg slæber frugt hjem, kan jeg godt tænke, at det måske kunne være sjovere og en hjælp, hvis man var flere om det. Det var nemlig oprindeligt meningen, at der skulle være to tovholdere. Jeg vil nok altid fortsætte som frivillig i mit nærmiljø, men hvis jeg flytter fra Klingstrupvænget, bliver det altså nok et andet sted. Jeg synes nemlig, at det er vigtigt med et aktivt nærmiljø. Hvor meget tid, jeg bruger og vil bruge på at engagere mig, afhænger nok helt af, om der opstår nye interesseområder, jeg må kaste mig over.

5 Hvad er frivilligt arbejde? Når man af egen fri vilje arbejder ulønnet til gavn for andre. Det kan altså være både som træner for miniputholdet i fodbold, som lektiehjælper, som stoleopsætter ved arrangementer, som indsamler ved landsindsamlinger til velgørende formål etc. etc. Hvem kan blive frivillig? Vidste du at? Over 40 % af befolkningen har været frivillig på et eller flere områder Frivilligt arbejde tæller højt på CV et, når man søger ind på visse uddannelser og / eller søger ordinære jobs. Man får gode erfaringer med f.eks. samarbejde, og så vidner det også positivt om engagement og initiativ. Undersøgelser viser, at frivillige lever både sundere og længere end andre. Jens- Christian -67 år - aktuelt host i køkkenafdelingen hos Ikea, men en lang varieret arbejdserfaring bag sig og har rejst meget -beboer på Klingstrupvænget siden oktober 2010, gift og har en datter på 8 år. Fakta om frivillighed Alle der har lyst, energi og tid til gøre en indsats, i en kort eller længere periode, fast en ugedag eller i forbindelse med enkeltstående arrangementer og opgaver. Nogle frivillige jobs kræver særlige kompetencer, men det er langt fra alle. Vigtigst er det, at det er noget, du brænder for. Jeg blev oprindeligt valgt som suppleant i afdelingsbestyrelsen og er nu medlem, fortæller JC. Jeg blev opfordret af andre til at stille op til bestyrelsen. Frivilligt arbejde er for mig noget, man bryder sig om, og man gerne vil hjælpe med. Jeg vil gerne sætte mit præg på området og menneskene og få ryddet lidt op. Jeg har f.eks. ideer til ny beplantning i området: at beboerne selv skal plante æbletræer, og højbede er også en rigtig god idé, mener han. Hvorfor være frivillig i boligområdet? Det bidrager til: Socialt netværk at man kender andre beboere Trivsel og tryghed at man har det godt, føler sig hjemme og færdes trygt i området Aktivt medborgerskab at man som beboer søger og får indflydelse på, hvad der skal ske i nærområdet og hvordan til gavn for både dig selv, dine nærmeste og andre Personlig udvikling at man lærer nyt om sig selv og forholdet til andre Godt naboskab at man bekymrer sig om og hjælper hinanden Stolthed ved at bo her og et godt image at man er så glad for sine naboer og sit boligområde, at man fortæller de gode historier videre til andre Følelsen af ejerskab at man værner om omgivelserne Jens-Christian har en lang karriere som frivillig bag sig. Jeg har i mange år været engageret i koncerterne ved Sortekilde som praktisk hjælp, bartender, parkeringsmedarbejder etc. Endvidere i Turistens Venner og Kirsebærfestivalen med gadesalg af kirsebær etc., og i Revyens Venner - bl.a. med at sætte plakater op. Det foregik alt sammen i Kerteminde, da jeg tidligere har boet dér og i Langeskov. Ja, jeg er for øvrigt også frivillig i Munkebo Speedway, kommer JC i tanker om midt under interviewet. Jeg bruger nok 6-7 timer om ugen alt i alt, men det er meget skiftende. Bestyrelsesarbejdet består kun af et møde om måneden, så måske max. 4 timer pr. måned. Motivationen og udfordringer: Det er hyggelige, søde og rare mennesker at være sammen med det giver et netværk, og man kan se, at man kan få noget ud af arbejdet hvis man er kreativ. Det er vigtigt med lysten, for der er ikke som sådan nogle andre fordele ved at være med i bestyrelsen udover en julefrokost og en julegave selvfølgelig. Et evt. kursus tager jeg gerne for foreningens eller bestyrelsens skyld, men det er ikke mit behov og ikke for min egen vindings skyld efter et

6 langt arbejdsliv. Det bedste ved at være frivillig er det, man får tilbage fra folk. I det hele taget al den kritik, der er konstruktiv. Det er fælles beslutninger, vi træffer i afdelingsbestyrelsen, men som medlem af afdelingsbestyrelsen har jeg den indflydelse, jeg kan få. Her vil det altid være økonomien, der er det afgørende og loftet for vores beslutninger i sidste ende. Det svære eller udfordrende som bestyrelsesmedlem er, at man selvfølgelig også møder beboere, der er utilfredse med de trufne beslutninger. Desuden kan det tit forgrene sig, når man er frivillig, så man skal sørge for, at det ikke bliver for meget. Vigtigt at det aldrig bliver en belastning, og det må ikke erstatte lønnet arbejde. Der er dog ingen tøven at spore hos JC, da jeg afslutningsvist spørger til fremtiden. Jeg fortsætter så længe, jeg bor her, og nogen har lyst til, at jeg skal fortsætte, og jeg udelukker ikke, at jeg vil bruge mere tid på frivilligt arbejde, når jeg bliver pensionist. Zakira -38 år -studerer psykologi og samfundsfag på VUC og har planer om at læse videre - har tidligere arbejdet i Pakistan som lærer for børn på 4-5. klasses niveau. -beboer på Klingstrupvænget gennem ca. 12 år, gift og har to børn. Zakira har været tolk, bisidder og en slags coach for især pakistanske kvinder i Odense, indleder hun. Jeg er blevet anbefalet af veninder, fordi jeg er god til at trøste og forklare en situation og finde kernen i et problem via mit samfundskendskab, men jeg tænker ikke rigtigt på det som frivilligt arbejde. I Pakistan eksisterer frivilligt arbejde ikke på samme måde officielt som i DK. Det er mest noget, der foregår mellem familie og venner. Ved nærmere eftertanke viser det sig dog, at hun bestemt ikke er uden erfaring. Den skole jeg arbejdede på i Pakistan havde en forening hvor ledelsen bl.a. sad med, der havde til formål at skaffe midler til de fattige børn på skolen hos regeringen og andre velstillede givere. Her hjalp jeg med at søge penge, fordi jeg ønskede at børnene kunne læse videre og få en uddannelse. Motivation: Jeg vil gerne hjælpe andre mennesker og bliver glad af det. Jeg føler, at jeg er noget og får mere selvtillid, når jeg er i stand til at hjælpe andre. Det gør også, at jeg lærer bedre dansk og får mere viden om kultur, religion og holdninger og lærer forskellige nye mennesker at kende. Jeg er generelt videbegærlig. Jeg interesserer mig meget for international politik, læser bøger og ser debatprogrammer i tv. Jeg er også ret religiøs og optaget af budskabet om menneskekærlighed de gode gerninger, som følger med religionen. Udfordringer: Jeg kan godt have svært ved at afgrænse det tidsmæssigt. Overordnet kan jeg selvfølgelig sige nej, hvis jeg ikke har tid til at snakke, men alligevel er det jo ikke rigtig muligt, hvis der opstår kritiske situationer for nogen. Det kan også være svært, når mange forklaringer fra min side ikke nytter, når de rådsøgende blot gentager sig selv og ikke vil tage imod rådene. Der kan også være episoder, hvor man skal mægle indbyrdes i en familie og dermed forblive neutral i en sag. Men Zakira har bestemt ikke mistet lysten til at fortsætte i fremtiden. Jeg vil gerne arbejde frivilligt, hvis jeg har og får tid i overskud fra studier, børn og familie. Jeg vil gerne have et større ansvar via evt. faste organiserede opgaver som f.eks. bisidder / rådgiver i huset for andre beboere, slutter hun.

7 Hvordan bliver DU frivillig? Thailandsk suppe med tigerrejer Har du en god idé til en ny aktivitet, arrangementer og tiltag i huset eller boligområdet, som du gerne selv vil bidrage til? Så skal du henvende dig til Husrådet, din afdelingsbestyrelse eller Allan og Annette. Måske har du lyst til at stille op til bestyrelsen? Det sker på afdelingsmødet i maj. Måske har du interesse i at give en hånd med på en allerede eksisterende aktivitet i huset? Så skal du henvende dig til tovholderen på den pågældende aktivitet. Tjek evt. aktivitetskalenderen og se oversigten over tovholdere i huset! Der findes endvidere masser af interessante frivillige jobs i foreninger og projekter i Odense og på Fyn. Find dem online på: eller kontakt Odense Frivilligcenters Frivilligformidling. De har mailadressen: og telefonnummeret: Du kan også kigge i reolen i Aktivitetshuset under Frivillighed. Er du fit for fight? I de næste par måneder op mod sommerferien vil der være fokus på sundhed i bl.a. Kvindeklubben men også huset generelt. Vær derfor løbende obs på, hvad der sker og bliver slået op af spændende tiltag i perioden såsom: motionstilbud, øvelser til hjemmebrug, madplan, evt. oplæg udefra med inspiration og personlig rådgivning. Jeg håber, at rigtig mange vil være nysgerrige og bakke op omkring tiltagene. Kom gerne med ønsker og forslag til en fælles fit for fight sommerperiode :0) Kontakt Henriette i huset eller skriv til hende på hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 4 personer Tilberedningstid: 15 min. Thailandsk mad er kendt for en lang række positive ting: Det er velsmagende, det er sundt, det er let og hurtigt at tilberede og det er i stand til at varme langt ind i krop og sjæl! Det er op til en selv, hvor meget chili man ønsker at tilsætte. Ingredienser 200 g rå tigerrejer 200 g champignon 5 forårsløg i tynde skiver 3 fed hvidløg 2 citrongræs i tynde skiver 2 spsk. hakket ingefær 1 L. fiskebouillon 1 tsk. olie 1 drys frisk chili 1 håndfuld frisk koriander hakket Fremgangsmåde: Varm en pande godt op og tilsæt champignonerne. Lad dem stege et par minutter og fjern dem derefter fra panden. Steg tigerrejerne i lidt olie i en gryde til de er lyserøde. Lad dem køle af på en tallerken og kom lidt mere olie i den samme gryde. Svits forårsløg, hvidløg, citrongræs, ingefær og chili under omrøring. Efter et par minutter tilsættes bouillon og champignoner. Først en lille opskrift til at sætte forbrændingen i gang med! Lad suppen simre i cirka fem minutter. I mellemtiden kan du med fordel pille rejerne. Tilsæt rejerne og frisk koriander.

8 Nyt fra ejendomsfunktionærerne og udearealer Vidste du at: Forbrugertips: Det ifølge Rygeloven er forbudt at ryge i kælderrummene, da kældrene er offentligt område. Det er altså ikke en beslutning, der er truffet af boligforeningen, men ikke desto mindre meget vigtigt, at forbuddet overholdes! Ejendomsfunktionærerne har tyvstartet sundhedstemaet i boligområdet :0) En skridttæller afslører i hvert fald, at Conny pr. uge får gået 45, 2 km i forbindelse med sit arbejde. Godt gået! Hundelunden forventes at være klar til ibrugtagning i starten af juni. Der er sået græs, men det har været forsinket pga. vejrforholdene. Der er blevet ophængt plakater på alle affaldscontainere i området ment som en hjælp til at få sorteret affaldet rigtigt. Varmemester Erik Persson kan træffes således: Mobiltlf.: Mailadr.: Træffetid i kælderen Klingstrupvænget 1: man-ons, fredag kl & torsdag kl Nyt fra boligselskabet På afdelingsmøderne i maj vil boligselskabet fremlægge og uddybe et forslag om sammenlægning af de 3 bestyrelser. Der er mange fordele herved, bl.a. fordi afdelingerne i dag har så mange fælles projekter som eksempelvis de ønskede kommende fællesarealer. Man vil som beboer også få fortrinsret ved flytning mellem afdelingerne. Der vil ingen økonomiske konsekvenser være for den enkelte beboer, men derimod en regulær besparelse ved ikke at arbejde med 3 separate regnskaber. Boligselskabet vil på møderne også fremlægge et forslag om, at vedligeholdelsesregulativet ændres for nye beboere. Det betyder konkret, at nye beboere efter manges ønske fremover kan flytte ind i en nyistandsat lejlighed. Til gengæld skal lejligheden fraflyttes 14 dage før udløbet af lejeperioden, så man kan nå at istandsætte lejligheden til ny lejer. Der vil ingen vedligeholdelseskonto være for nye lejere. Nuværende beboere vil alle fortsætte deres lejemål uændret med vedligeholdelseskonto. Mød op på afdelingsmøderne og hør mere om baggrunden for forslagene og vær med til at træffe beslutningerne! Lidt nyt udefra: Lov om Digital Post Det er ved lov vedtaget, at alle over 15 år og med fast bopæl i Danmark skal modtage og sende post til og fra offentlige myndigheder digitalt altså gennem en særlig postkasse på vores computer. I Odense Kommune gælder den nye lov allerede pr for alle børnefamilierne og husejerne. I særlige tilfælde kan du søge om fritagelse. Det kan f.eks. være, hvis du har sproglige vanskeligheder eller ikke har adgang til en computer med internet. Har du spørgsmål til, hvordan du kommer i gang med digital signatur eller søger fritagelse, er du velkommen til få hjælp i huset. Du kan også finde mere viden på

9 Nyt fra afdelingsbestyrelserne Overskud og udsyn: Afdelingsbestyrelserne havde overskud i deres rådighedsbeløb i Overskuddet donerede de til en række af aktiviteterne i huset. For eksempel har maddagen fået penge til hjælp til køb af en ekstra kogeplade, da de nuværende komfurer er lige små nok, når der skal laves mad til cirka 50 personer hver mandag. Afdelingsbestyrelsen på Klingstrupvænget skal i maj måned på et fælleskursus om det at være afdelingsbestyrelse i et område med en boligsocial helhedsplan Rygepavillonen, som ses på forsiden af bladet, er opført på afdelingsbestyrelsernes beslutning og sponseret af Boligselskabet via Aktivitetshusets midler. Den kan benyttes, når huset er åbent. Nøgle hertil findes i Aktivitetshuset. Afdelingsbestyrelserne har fået tilsagn fra forretningsfører René Larsen til at arbejde videre på at få det levende hegn mellem de 2 afdelinger ryddet, så det kun er de store træer, der står tilbage. Afdelingsbestyrelserne mener, det vil forskønne området og skabe en bedre sammenhæng mellem afdelingerne. Sommerudflugt: Igen i år er afdelingsbestyrelserne og Husrådet gået sammen om en fælles udflugt, som finder sted lørdag d. 6. september. Turen går til Langelandsfortet(www.langelandsfortet.dk ), og efterfølgende er der middag på Kædeby Caféen. I vil få mere information om tilmelding m.m., men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen. Hvis I har ris og ros til vores arbejde i afdelingsbestyrelserne, er I meget velkomne til at komme til vores månedlige møder. Rødegårdsvej holder møde d. 1. mandag i hver måned i Aktivitetshuset. Klingstrupvænget holder møde d. 1. tirsdag i hver måned ligeledes i Aktivitetshuset. Duk op mellem kl og kl ! Nyt fra Husrådet I forbindelse med afslutningen af den nuværende helhedsplan har husrådet og afdelingsbestyrelserne besluttet at holde fælles afdelingsmøder hver 2. måned for at drøfte og lægge en plan for blandt andet driften af huset og aktiviteterne, når Allan og Annette stopper. Frivillighed: Husrådet har netop haft møde med tovholderne for alle aktiviteterne i huset. De fleste aktiviteters økonomi er ok, men mange af aktiviteterne vil meget gerne have flere brugere og nye ideer til at forbedre og forny aktiviteterne. Husrådet har sammen med afdelingsbestyrelserne løbende arbejdet med at få omsat mange af de gode ideer, der kom frem på frivillighedsdagen sidste efterår. Et af ønskerne var, at det blev mere tydeligt, hvem der bestemmer hvad og gøre beslutningsprocesserne kortere. Som et af flere tiltag for at imødekomme dette ønske vil du snart kunne se en oversigt over de frivillige og deres opgaver i Aktivitetshusets entré. Et andet ønske er at tiltrække flere frivillige kræfter i området. Derfor handler hovedartiklen i dette blad netop om det at være frivillig. Udlejning: Det er dejligt, at det er så populært at leje Aktivitetshuset, men det er samtidig et stort arbejde for de frivillige at varetage tilsynet efter hver udlejning (sommertider 3 gange på en weekend). Der har været problemer med mangelfuld rengøring og ødelagt service efter udlejningerne. På et af fællesmøderne er der derfor lavet et udkast til nye regler for udlejning, som vil blive meldt ud hurtigst muligt. Du er meget velkommen til at skrive til Husrådet på deres mailadresse: Eller mød op til Husrådets møder tirsdage i ulige uger kl i Aktivitetshuset.

10 Nyt fra Børn og ungeområdet Husrådet synes, at det lyder som en god idé, og dejligt at børnene selv vil være med til at skaffe penge til området. På de to kommende afdelingsmøder, vil børnene præsentere projektet for beboerne. Projekt Multibane Onsdag d. 12 marts, blev der afholdt børn- og ungemøde i Aktivitetshuset. Det gjorde der, fordi Sajjad og Suat, som er B&U - repræsentanter i husrådet, kom med et konkret ønske om en multibane i boligområdet. Inden mødet, lavede Nana (praktikant) pizza sammen med nogle af pigerne. Vi var i alt 30 børn og voksne, så vi måtte ud at hente flere pizzaer. Dansepiger De sidste 2 måneder har en lille gruppe piger fra Ejerslykkeskolen, været og danse i huset hver onsdag eftermiddag. Alle børn var velkomne til at komme og danse, og om mandagen foregik det på skolen. De har i skoleundervisningen haft et projekt omkring forældreløse børn i Afrika og ville derfor gerne samle penge ind til Dansk Røde Kors. Det kostede 35,- kr. om måneden at være med til at danse, og pigerne har nu samlet omkring 1400,- kr. ind, som de vil sende afsted, så snart de når 2000,- kr. Til B&U- mødet talte vi om andre ønsker fra børnene såsom en legeplads, et grill-område og et fælles sted at opholde sig for alle aldre. Derfor arbejder vi nu på at kunne realisere et større projekt end netop lige en multibane. Desuden skal banen asfalteres, så man både kan løbe på rulleskøjter, skateboard og cykle der. Tanken er at børnene selv skal finde penge til projektet, eller i hvert fald størstedelen. Børnene havde mange gode forslag til, hvordan vi kunne tjene penge ved at samle flasker, lave cirkus, have en bod til sommermarkedet, gå fra dør-til-dør og meget meget mere. Derudover kan vi søge fonde, som finansierer gode projekter som dette. Rusmiddelaften En onsdag aften i marts måned holdt vi rusmiddelaften i Aktivitetshuset for unge og deres forældre. Lars Stück var og fortælle lidt om sit liv som tidligere misbruger, og Allan Lyngbye fortalte om de generelle farer, der er ved et hashmisbrug. Historierne og informationerne gjorde indtryk på både forældre og børn. Efterfølgende har de, der ville, været med på besøg på Ungeafdelingens rusmiddelcenter i Odense. Området skal ligge på plænen mellem blok

11 Genbrugsen (hver lørdag kl. 12-) Er flyttet fra deres kælderlokale i blok 4 (som nu er overdraget til ejendomsfunktionærerne) og over i blok 10. Der er i den anledning blevet sorteret i sortimentet og smidt ud. Der er blevet indkøbt stålreoler for de donerede penge fra afdelingsbestyrelserne, så alt nu er blevet sat på plads og i system overskueligt og meget mere kundevenligt. Genbrugsen vil gerne have flere kunder og vil nu sørge for en bedre skiltning ift. ophold i henholdsvis kælderlokalet og containeren. De gør opmærksom på, at containeren kun åbnes ved forespørgsel, og at man altid skal henvende sig til de frivillige i kælderrummet, hvor de opholder sig i Genbrugsens åbningstid. En lille generel reminder om konceptet bag Genbrugsen: Beboere kan frit aflevere og afhente genbrugsting i Genbrugsen, men kun til eget brug. Dvs. at tingene er ganske gratis! Man er dog naturligvis altid velkommen til at betænke de frivillige med en lille skilling i deres kaffebøtte, hvis man har lyst til det! Sommermarked Der afholdes i år sommermarked foran Aktivitetshuset lørdag d. 28. juni fra kl , hvor det bliver muligt at have sin egen loppebod. Dette bliver gratis for børn og kommer til at koste 50 kr. for voksne. Der vil være salg af lidt lækkert til ganen. Vi håber naturligvis på stor deltagelse fra både aktiviteterne i huset og private og godt vejr til hyggeligt udendørs samvær. Aktiviteterne og huset arbejder pt. på et par underholdende indslag og attraktioner og evt. afslutning med kaffe og kage i huset om eftermiddagen. I vil høre meget mere om det specifikke program via opslag. Meld gerne tilbage hurtigst muligt, om I er interesserede i en loppebod af hensyn til den videre planlægning. Tilmeldingsfrist senest d. 23. maj til Henriette eller Annette i huset eller på mail: Gågruppen (hver mandag kl. 10-) Er altid åben for nye deltagere til gåture i forskellige områder i Odense og omegn samt socialt samvær med formiddagskaffe efterfølgende. Gåturene tilpasses den enkeltes tempo. Gruppen har efter ønske planer om at udvide deres aktiviteter med petanque og krolf på de anlagte baner ved huset. De skal endvidere deltage i Odense Kommunes Gang i Uge 23 for seniorer. Hold øje med de mange gangaktiviteter, som kommunen og en række frivillige foreninger kickstarter sommeren med på: www. odense.dk/gangiuge23 Familiespilleaften (hver onsdag kl. 19-) Er kommet godt fra start og samler nu personer hver onsdag aften, hvor der bl.a. bliver spillet dart. De frivillige omkring aktiviteten har planer om at fortsætte ufortrødent ind i sommerhalvåret og dermed evt. kunne tilbyde kaffe, brød og /eller lidt sødt indendørs til petanquefolket, når klubben for alvor går i gang med turneringerne om onsdagen. Et fint eksempel på, at aktiviteterne gerne skal supplere hinanden og skabe sammenhæng og valgmuligheder fremfor konkurrence! Lige i bold øjet!

12 Aktivitetskalender gældende fra maj 2014 Mandag Kl. 10- Gåture for alle Kl Strikke og hækleklub Kl Åbent hus for børn- og ungeaktiviteter Kl Træning R/K Petanque Kl Maddag (fællesspisning) Kl Zumba Tirsdag Kl Danskundervisning Onsdag Kl Kvindeklub Kl Computercafé Kl Familiespilleaften Torsdag Kl Kreativt kursus Kl Åbent hus for børn- og ungeaktiviteter Petanqueklubben RK Petanque har indviet de 2 nye baner sponseret af boligforeningen af Aktivitetshusets midler, som stod færdige for ca. en måned siden, og som er på forsiden af bladet i dette nummer. Bemærk, at det nu også er muligt for børn at deltage i træningen hver mandag. Klubben har tilmeldt sig tirsdags og onsdagsturneringer og afventer lige nu, hvilke puljer de skal spille kampe i. Turneringerne starter i slutningen af april. Strikke og syklubben Efterspørger lige nu stof-og garnrester, så de kan lave bl.a. kludetæpper og andet håndarbejde klar til salg i deres bod på sommermarkedet. Kom derfor meget gerne op i huset og aflevér det, hvis du har noget liggende i dine gemmer. På forhånd tusind tak! Kl Madklub for 8-12 årige på Rosengårdskolen Kl Åbent syværksted Første torsdag i hver måned banko kl Lørdag Kl Genbrugsen åben (gratis bytteservice af møbler m.m. i kælderrummet i blok 10 Klingstrupvænget) Værkstedet Bemærk at Aktivitetshusets værksted som noget nyt vil have fast åbent, hvor Allan K står til rådighed for evt. hjælp på følgende tidspunkter: Mandag, tirsdag og onsdag: kl Torsdag: kl Fredag: lukket

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Ildsjæl i Nord. Side 5. Nu skal Grønningen og friarealer forskønnes. Side 7. Rejsen tilbage til år 900. Side

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere