Høje-Taastrup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Ældre og handicappede side 5 BUDGET Hvad går dine penge til næste år? Børns udvikling og uddannelse side 4 Byudvikling og miljø side 10 Borgerservice og rådhus side 12

2 Høje-Taastrup Kommune 2 Budget Et budget i balance Indhold Kommunens budget for er et budget, der viser god balance i Høje-Taastrup Kommunes økonomi en balance vi har opnået gennem en ihærdig indsats for at sikre kommunens økonomi i fremtiden til gavn for borgernes velfærd. Skat under landsgennemsnittet Den beskedne, men nødvendige, skattestigning på 0,3 point sidste år til i alt 20,6 % er medvirkende til, at vi kan holde skatten i ro og Høje-Taastrup Kommune ligger dermed forsat under landsgennemsnittet. Grundskyldspromillen fastholdes på 15. Men frem for alt er det vores vedvarende indsats for at finde nye veje til f.eks. at begrænse de stigende udgifter på sygedagpenge-området og forbedre beskæftigelsesindsatsen via vores satsning på Erhvervscentret, der sikrer, at kommunen i årene fremover har en økonomi i fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Med regeringens skattestop som spændetrøje og utilstrækkelig refusion af de lovbundne udgifter må vi dog også fremover finansiere serviceudvidelser på ét område gennem besparelser på et andet. Samtidig er det nødvendigt hele tiden at vurdere, hvad vi får for pengene, og om vi kan gøre tingene endnu smartere en vurdering vi skal foretage sammen med borgerne. Renovering har høj prioritet Mod alle odds kan vi altså forsat levere en rigtig god kommunal service i Høje-Taastrup Kommune, og i budgettet er der plads til ekstraordinære investeringer og fremrykkede renoveringer for ca. 25 mio. kr. til gavn for nuværende og fremtidige borgere. I prioriterer vi en række renoveringer og forbedringer på kommunens anlæg og bygninger. 14,7 mio. kr. er sat af til renoveringer på skoleområdet og daginstitutionsområdet et beløb der også omfatter legepladser på både skoler og institutioner. 5 mio. kr. prioriteres til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og renovering på fritids- og kulturområdet. Pengene skal bl.a. gå til baderum og saunaer i svømmehallerne, til fritidsklubberne og til knallertbanen kr. reserveres til bedre adgang for handicappede i svømmehallerne og teleslyngeanlæg i Taastrup Teater og kulturhusene. Musikog billedskolen får ½ mio. kr. til at forbedre lokalerne på Poppel Allé. Tandreguleringsklinikken renoveres for 2,1 mio. kr., og der er afsat en ekstra pulje på 4,450 mio. kr. til vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove. Hensyn til både unge og ældre På driftssiden gennemfører vi både op- og nedjusteringer. Vi reducerer korpset af støttepædagoger på småbørnsområdet, da børnetallet i den aldersgruppe er faldende. Derimod udvider vi åbningstiden 5 timer ugentligt i fritidsog ungdomsklubberne og iværksætter i øvrigt en analyse af strukturen og de fremtidige behov på området. Vi sætter årligt 2,3 mio. kr. af til bedre IT på skolerne, og fremover skal der udarbejdes en flerårig IT-strategi. 3. klassetrin udvides med en undervisningstime mere pr. uge. Som følge af udviklingen i antallet af ældre og handicappede udvides med yderligere en ergoterapeut og afsættes ekstra 0,7 mio. kr. til hjælpemiddel-området. Som bekendt har vi allerede i år taget første spadestik til udvidelsen og moderniseringen af plejecentrene Baldersbo, Henriksdal og Sengeløse, der blandt andet betyder 52 nye plejeboliger herunder et miljø med ti boliger målrettet yngre handicappede. Partnerskaber og dialog Beskæftigelsesindsatsen skal fortsat styrkes gennem udvikling af partnerskaber med de lokale virksomheder. Vi etablerer et særligt team af sagsbehandlere og et arbejdsprøvnings-projekt til at hjælpe langvarigt sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Generelt sætter vi fokus på dialog: I vil vi arbejde systematisk og målrettet med brugermålinger, borgerpanel og andre værktøjer og metoder til at synliggøre og udvikle den service og kvalitet, det enkelte område i kommunen leverer i forhold til de bevilgede midler. Med venlig hilsen Anders Bak borgmester Familier og sundhed 3 Større helhed i familierådgivningen Børn skal holde vægten Tandreguleringsklinik moderniseres Børns udvikling og uddannelse 4 Kommunen satser stort på IT Nye projekter med børn og unge i centrum Renovering af legepladser og bygninger Ældre og handicappede 5 Modernisering af plejecentre i fuld gang Tilbud til sindslidende og udviklingshæmmede Fritid og kultur 6 Taastrup Idrætspark får nyt liv I vedligeholdelsens tegn Arbejdsmarked og integration 7 Fra kontanthjælp til arbejdsmarked Aktiv støtte til sygemeldte Nye tilbud til indvandrere Budget 8 Boligsocial indsats 9 Partnerskab for øget beskæftigelse Familieintegration vejen til arbejdsmarkedet Beboerrådgivning udvides Byudvikling og miljø 10 Byfornyelse i centrum Treårig miljøplan giver bedre overblik Veje og trafik 11 Vejene i fokus Flere grønne oaser i byen Kloakker renoveres Borgerservice og rådhus 12 Helhedsorienteret borgerservice Sig din mening

3 Høje-Taastrup Kommune 3 Budget Børn skal holde vægten Helt op til procent af de børn, der starter i børnehaveklasse, er for tykke. For at gøre noget ved det problem har Høje-Taastrup Kommune i 2004 sat gang i et forsøgsprojekt, der fortsætter i. Projektet går ud på, at den kommunale sundhedspleje aflægger besøg hos alle de familier i kommunen, der har børn på 3½ år. Her skal de se på barnets sundhed med særlig fokus på at forebygge senere fedme. Sundhedsplejen giver målrettet kostvejledning til familier med børn på 3½ år for at forebygge overvægt. Sundhedsplejen slipper normalt børnene, når de er omkring et år. Men erfaringen viser, at børnene netop fra den alder risikerer at få lagt grunden til overvægt med alt for fed kost. Derfor går sundhedsplejen ind med målrettet kostvejledning til familierne, der skal sikre, at børnene holder en normal vægt. Når alle familier har fået et besøg i løbet af 2004, vil sundhedsplejen gøre op, hvor stort problemet reelt er. Når børnene skal begynde i børnehaveklasse om et par år, er det planen at følge op med nye undersøgelser, der skal dokumentere, hvordan børnene rent faktisk har udviklet sig, og hvorvidt sundhedsplejens indsats har haft positiv virkning. Familier og sundhed Større helhed i familierådgivningen Den omstrukturering og effektivisering af familie- og socialområdet, der blev sat i gang i 2003, begynder nu for alvor at give resultat. Budgettet for indeholder derfor ikke yderligere besparelser på området. Effektiviseringen gik bl.a. ud på at samle visitationen for børn og voksne med det formål at skabe større helhed i sagsbehandlingen. De familier, hvor børn og voksne har kontakt til hver deres sagsbehandler, skulle derfor gerne opleve en større sammenhæng i den indsats, der ydes familien som helhed. Konkurrencedygtig kommune En vigtig opgave på familie- og socialområdet i bliver at beskrive alle kommunens ydelser til børn og deres familier og beregne, hvad de enkelte ydelser koster kommunen. Priserne skal derefter sammenlignes med priserne hos private udbydere af lignende ydelser. Det skal give borgerne et mere præcist billede af, hvilke ydelser kommunen kan tilbyde til løsning af bestemte problemer. Tandreguleringsklinik moderniseres Der er i budgettet for afsat 2,1 mio. kr. til renovering af tandreguleringsklinikken på Borgerskolen. Klinikken er 25 år gammel med faciliteter, der ikke længere er tidssvarende. Nu ombygges klinikken og udstyres med moderne apparatur, der er forberedt til informationsteknologi. Det kommer til at betyde bedre forhold for såvel klienter som personale. Tandreguleringsklinikken skal ombygges, så faciliteterne bliver moderne og tidssvarende. Det er tanken at udarbejde serviceinformationer, der forventes klar i begyndelsen af Når Høje-Taastrup Kommune lægger så stor vægt på konkurrenceevnen, er det ikke alene for at holde kommunens udgifter nede, men også for at sikre borgerne et ensartet grundlag for vurdering og service. Dog naturligvis fortsat under hensyn til den enkelte. Indsats over for udsatte unge I Høje-Taastrup Kommune er der tendens til, at flere unge end hidtil mellem 12 og 18 år optræder i lokalområdet på en måde, der er til gene for de øvrige beboere. Samtidig er det et faktum, at flere unge meget tidligt begynder på en kriminel løbebane. Kommunen har nu i den østlige del af Taastrup igangsat et pilotprojekt, der skal dæmme op for de problemer. I den forbindelse er der etableret lokale handlegrupper med repræsentanter fra områdets klubber, skoler og politi, der skal samarbejde om at kortlægge de aktuelle problemer og inddrage forældrene i det forebyggende arbejde. Grupperne skal bl.a. støtte forældrene i at vise deres børn mere opmærksomhed og lære dem at sætte grænser. Desuden skal områdets klubber komme med forslag til nye tilbud og aktiviteter, der kan holde de unge væk fra gaderne. I løbet af udvides projektet til andre områder i kommunen. Døgninstitution for mindre børn Byrådet har vedtaget, at der skal arbejdes videre med planerne om at etablere en døgninstitution for mindre børn op til 12 år. Det kan være børn af psykisk syge eller misbrugere, som i perioder ikke er i stand til at tage sig af deres børn. Der er flere fordele ved, at børnene kan være i en lokal institution. De bliver i deres nærmiljø og kan passe daginstitution eller skole, de kan fortsat gå til fritidsaktiviteter og nemmere få besøg af familien. Kommunen undersøger i øjeblikket mulighederne for at finde en egnet ejendom med plads til 6-8 børn og et tilsvarende antal pædagoger. Nyt projekt mod hashmisbrug I budgettet for er der afsat kr. til et projekt mod misbrug af hash for unge under 24 år. Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Amt og er et forsøg på at gøre en indsats i nærmiljøet. Projektet kommer bl.a. til at omfatte opsøgende arbejde, information og motivation til at få de unge til at stoppe deres misbrug. Fakta om familier og sundhed Høje-Taastrup Kommune tilbyder rådgivning, støtte og behandling til børn, unge og deres forældre i pædagogiske, psykologiske og sundhedsmæssige spørgsmål samt til voksne med andre problemer end ledighed. Desuden arbejder kommunen sammen med skoler og politi i SSP-samarbejdet om at forebygge og begrænse kriminalitet, misbrug, hærværk og vold blandt børn og unge. Alle kommunens børn får desuden tilbud om gratis tandpleje og sundhedspleje. Ressourcefordeling Mio. kr. Plejefamilier og opholdssteder 52,7 Forebyggende foranstaltninger 18,0 Herunder: Bredebjerggård 6,3 Familiehuset 5,5 Brændt gummi 2,4 Døgninstitutioner for børn og unge 13,1 Kommunal sundhedstjeneste 9,1 Kommunal tandpleje 18,0 Døgn- og sundhedspleje for børn og unge 6%

4 Høje-Taastrup Kommune 4 Budget Børns udvikling og uddannelse Udskiftningen af IT i skolerne fortsætter, så de nye spændende computer-programmer kan bruges i undervisningen. Nye projekter med børn og unge i centrum I sætter Høje-Taastrup Kommune gang i et treårigt udviklingsprojekt, Det gode børneliv, i kommunens skole- og fritidsordninger (SFO). Formålet er at forbedre samarbejdet mellem lærere og pædagoger, så børn og forældre oplever en lettere overgang mellem børnehave og skolefritidsordning. Fokusområder er bl.a. pædagogik, samarbejde i skolen og med forældre, overgang mellem børnehave, SFO og klub samt uddannelse og ledelse. Det er helt op til den enkelte skole- og SFO-ledelse, hvordan de vil skrue projektet sammen. Et lignende projekt, der med succes har kørt i kommunens daginstitutioner, afsluttes i. Sprogtilbud til indvandrerbørn Det er helt nødvendigt, at børn med anden etnisk baggrund end dansk er Fakta om skoler og uddannelse Der er i dag godt elever i Høje-Taastrups 14 kommunale skoler. Omkring 1900 skolebørn fra klassetrin benytter tilbuddet om en plads i en af skolens fritidsordninger. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte fortrolige med det danske sprog, når de starter i skolen. Det kan være svært, når de kommer fra hjem, hvor der ikke tales dansk. En ændring i lovgivningen betyder, at kommunen nu skal tilbyde sprogundervisning til de børn, der ikke går i børnehave, forud for skolestart. Der er i afsat penge til undervisning af 20 børn. Undervisningen skal foregå i tre udvalgte daginstitutioner. Nyt center for ungdomsvejledning Et nyt tværkommunalt center for ungdomsvejledning er nu etableret i Albertslund i et samarbejde mellem Glostrup, Rødovre, Ledøje-Smørum, Ballerup, Albertslund og Høje-Taastrup kommuner. Tidligere var det en bestemt lærer på hver skole, der stod for vejledningen af unge op til 16 år, men nu Renovering af legepladser og bygninger Der satses stort på IT Den teknologiske udvikling går ekstremt hurtigt. Hvis undervisningen i kommunens skoler skal på omgangshøjde med brug af nye spændende computerprogrammer, betyder det, at skolernes computere skal skiftes ud oftere end oprindelig planlagt. Derfor har kommunen besluttet at gøre IT i undervisningen til et særligt indsatsområde i de kommende år. Der er allerede købt stort ind i 2004, og i og frem er der årligt afsat mio. kr. til indkøb af nye maskiner. lægger en ny lov op til et tættere samarbejde mellem en kreds af vejledere, der er uafhængige af skolesystemet. Formålet er at højne kvaliteten ved at sikre de unge en mere bred og nuanceret vejledning. Vejlederne vil også fremover være at finde på skolerne i Høje-Taastrup Kommune. Drift: Høje-Taastrup Kommunes børn kan godt Flere penge til renovering Skoler 326,0 694,6 begynde at glæde sig, for kommunen I det kommende år er der afsat 7,5 mio. SFO inkl. forældrebetalinger 54,2 201,4 har afsat ca. 7 mio. kr. til ekstraordinær kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af Ungdomsskoler 11,1 28,4 vedligeholdelse af legepladserne i bygninger. Arbejdet starter i med Anlæg: kommunens 57 daginstitutioner og 12 renovering af hjemkundskabslokalet på skoler. Det er tiltrængt, for mange steder har man af sikkerhedshensyn været Parkskolen, fysiklokalerne på Parkskolen Pulje til renovering af skoler 12,6 Udvalgte nøgletal Gns. brt. Brugerbetaling nødt til at fjerne nedslidte legeredskaber. udgift I samarbejde med de involverede institutioner Elev i folkeskolen inkl. anlæg vil kommunen vurdere, hvad Plads i SFO der skal til, for at den enkelte legeplads Elev i ungdomsskolen bedst kan opfylde formålet. Der bliver derfor ikke alene tale om renovering af Takster Kr./måned det eksisterende udstyr, men også om SFO indkøb af nye legeredskaber. Den omfattende modernisering er allerede startet i efteråret 2004 og forventes afsluttet inden udgangen af. Folkeskolen (inkl. SFO og ungdomsskole) Legepladser i daginstitutioner og på skoler skal igennem en omfat- 23% tende renovering og modernisering i. Her har børnehavebørn dog gang i nogle mere rolige sysler end rutsjebaner og gynger. Skolerne får selv stor indflydelse på, om pengene skal bruges til stationære eller bærbare pc er. Trådløst netværk er også en mulighed, der gør det lettere for eleverne at bruge skolens pc er i projektarbejde. I forbindelse med opgradering af skolernes IT-udstyr har kommunen fået tilsagn om økonomisk støtte fra Undervisningsministeriet til udvikling af nye systemer til vidensdeling, fx i form af en skole/hjem-portal. Tanken er inden for en overskuelig fremtid at udvikle et forældre-intranet, hvor forældre kan få et overblik over, hvad der sker i skolen ved at klikke sig ind på den enkelte klasses hjemmeside. Fakta om dagpasningsområdet På daginstitutionsområdet har Høje-Taastrup Kommune 57 vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner samt et antal dagplejere. Kommunens pasningsgaranti betyder, at man er sikret tilbud om en plads i en af kommunens institutioner eller dagpleje senest tre måneder efter meddelelse til kommunen om, at man ønsker en plads. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte Dagpleje og daginstitutioner 222,0 787,0 Fritids- og ungdomsklubber 51,0 134,4 Udvalgte nøgletal Gns. brt. udgift Brt. indtægt Dagpasning 0-2 årige (vuggestue) Dagpasning 3-5 årige (børnehave) Fritids- og ungdomsklub Takster Kr./ pr. måned Dagpleje deltid Dagpleje heltid Vuggestue Børnehave Dagklub 465 Aftenklub 103 Dagpleje og daginstitutioner 12% Fritids- og ungdomsklubber 2% og Gadehaveskolen samt ombygning af idrætshallen og biblioteket i tilknytning til Rønnevangskolen. På daginstitutionsområdet bruges pengene bl.a. til renovering af facader, døre og vinduer.

5 Høje-Taastrup Kommune 5 Budget Modernisering af plejecentre i fuld gang Den omfattende udbygning og modernisering af kommunens tre plejecentre Baldersbo, Sengeløse og Henriksdal er i fuld gang. Samtlige nyopførte boliger og tilbygninger vil efter planen stå færdige inden udgangen af. Dernæst starter anden etape, som omfatter modernisering af de eksisterende bygninger. Ombygningen af Henriksdal og Sengeløse forventes færdig i 2006, mens det samlede projekt afsluttes i 2007 med renovering af Baldersbo. Yngre fysisk handicappede får eget miljø Ved at udbygge de tre plejecentre får Høje-Taastrup Kommune yderligere 52 plejeboliger til rådighed til ældre og handicappede. Boligerne bliver moderne toværelses lejligheder på ca. 65 m2 med køkken og bad. De ti af boligerne, der er til yngre fysisk handicappede, vil være klar til indflytning på Baldersbo i efteråret. Tanken er at skabe et særligt miljø med trænings- og aktivitetstilbud målrettet denne gruppe. Café for demente I september 2004 åbnede Høje-Taastrup Kommune i Beboerhuset på Bygaden en café for demente borgere og deres pårørende. Caféen tilbyder rådgivning, underholdning og socialt samvær til demensramte og pårørende, der fremover kan mødes her og danne netværksgrupper med andre i samme situation. Indkøbsordningen udvides Kommunens indkøbsordning for de borgere, der er godkendt til indkøb, fungerer godt. Nu udbygges ordningen, så borgerne også kan bestille varer fra seks specialforretninger, bl.a. apotek, slagter, isenkræmmer og fotoforretning. Sådan kommer fremtidens Sengeløse Plejecenter til at se ud. Moderniseringen af plejecentrene indebærer, at der etableres ti boliger til yngre fysisk handicappede, der dermed får mulighed for at skabe deres eget miljø. Ældre og handicappede På Baldersbo etableres der i forbindelse med ombygningen af kommunens plejecentre en ny café som et åbent tilbud til alle borgere i Hedehusene. Tilbud til sindslidende og udviklingshæmmede Høje-Taastrup Kommunes støtte- og kontaktkorps har siden starten i 1998 gjort en stor indsats for sindslidende. Takket være korpsets arbejde er det lykkedes at få kontakt til langt flere personer med behov for hjælp. Fra udvides ordningen med endnu en fuldtidsmedarbejder, så korpset nu tæller fem kontaktpersoner. Den omfattende modernisering af tre af kommunens plejecentre er i fuld gang. Projektet, der bl.a. omfatter 52 nye plejeboliger, følges tæt af beboerne her på Sengeløse Plejecenter. Korpsets medarbejdere yder støtte i borgerens eget hjem og hjælper med praktiske gøremål og ærinder. Desuden støtter kontaktpersonerne de sindslidende i at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen, så de ikke så let bliver isolerede. Det sker i tæt samarbejde med behandlingssystemet. Ved Baldersbuen i Hedehusene er planerne om et nyt bofællesskab for 12 unge udviklingshæmmede kommet et godt stykke videre. Det nye bofællesskab opføres i samarbejde med den private organisation, Fonden Mariahjemmene. Byggeriet går i gang i og forventes at stå klar til indflytning i slutningen af året. Fakta om ældre og handicappede Høje-Taastrup Kommune yder personlig og praktisk hjælp til borgere med midlertidigt eller varigt behov for hjælp. Omkring 1360 borgere modtager hver uge denne hjælp. Kommunen råder over seks plejecentre med 206 boliger for plejekrævende borgere. Til de ældre er der desuden daghjem, dagcentre, et trænings- og aktivitetscenter samt 306 ældreboliger. Høje-Taastrup Kommune har også en række tilbud til udviklingshæmmede og psykisk syge, bl.a. bofællesskaber, fritidsklubber og et korps af hjemmevejledere og støttepersoner. Ressourcefordeling Hjemmepleje: Mio. kr. Ansatte Ældreboliger 53,0 0,7 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 202,0 604,9 Plejehjem og beskyttede boliger 9,4 6,3 Andre sundhedsudgifter 0,6 0,0 Administration og visitering 6,1 14,5 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og sindslidende: Børn og unge 47,3 21,5 Voksne 79,5 60,5 Takster Kr. Madservice: Hovedret pr. portion 33,75 Biret pr. portion 6,50 Vaskeservice (1-2 gange mdl.) 132,50 Vaskeservice (3-4 gange mdl.) 207,50 Terapikørsel pr. md. 141,50 Havepasning 1. jan.-31. marts 2004 pr. md.: Rækkehushaver under 100 m 2, pr. md. 67,00 Almindelige parcelhushaver op til 500 m 2 pr. md. 99,00 Store parcelhus- og landhaver over 500 m 2 pr. md. 130,00 Omsorg og pleje vedr. ældre 12% Foranstaltninger for udviklings- hæmmede 7%

6 Høje-Taastrup Kommune 6 Budget Fritid og kultur Taastrup Idrætspark får nyt liv I fortsætter den omfattende renovering af Taastrup Idrætspark, så et nyt fodboldstadion kan se dagens lys. Tilskuerne får også bedre rammer med ordentlige toiletforhold på selve stadion. Desuden lægges grunden til en ny tilskuertribune med genbrug af den asfalt, der i dag ligger under atletikbanen. Endelig bliver der etableret nye omklædningsfaciliteter for dommere. I fortsætter renoveringen af Taastrup Idrætspark. Allerede til næste efterår vil Høje-Taastrup Kommune kunne lukke dørene op til et præsentabelt stadion, hvor både fodboldspillere og tilskuere får meget bedre forhold. Taastrup Idrætspark har i dag et kombineret anlæg til fodbold og atletik. Men atletikbanen har længe ligget ubenyttet hen med ødelagt belægning, og det nedslidte fodboldanlæg har gjort livet besværligt for fodboldklubben Taastrup FC og publikum. Men nu har en arbejdsgruppe bestående af bl.a. brugere været med til at beslutte, hvordan det nye fodboldstadion skal se ud. Et automatisk vandingsanlæg under banen skal sikre holdbar græsbelægning. Fornyelsen af Taastrup Idrætspark er den sidste store opgave i den omfattende udbygning og renovering af Høje- Taastrup Kommunes grønne baner, der har været i gang over en årrække og nu afsluttes i. Der er i efteråret 2004 igangsat en undersøgelse, bl.a. hos kommunens skoler, der skal afklare, om der er behov for skoleatletikfaciliteter i forbindelse med Taastrup Idrætspark eller et andet sted i kommunen. Fakta om fritid og kultur Fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune dækker både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud omfatter blandt andet fritids- og ungdomsklubberne for de årige børn, musikskole, billedskole og dramaskole. Taastrup Teater og Kroppedal - Museum for Astronomi, Nyere tid, Arkæologi er kulturelle spydspidser i kommunen, der også råder over et omfattende biblioteksvæsen og tre fritids- og kulturcentre med aktiviteter for voksne. Ressourcefordeling Mio. kr. Ansatte Idrætsanlæg og svømmehaller 23,8 30,5 Biblioteker 40,4 72,1 Kulturelle opgaver 19,3 26,4 Folkeoplysning ekskl. ungdomsskole 11,9 5,2 - heraf projekt Gadeplan 2,1 5,0 Udvalgte nøgletal Gns. Brugerudgift betaling Elev i musikskolen pr. sæson Elev i billedskolen pr. sæson Idrætsanlæg og svømmehaller pr. indbygger Biblioteksområdet pr. indbygger Takster Musikskolen (hele skoleåret) Billedskolen (pr. sæson, 1/2 år) 451 Svømmehaller: - voksen, enkeltbillet 25 - barn, enkeltbillet 10 - pensionist, enkeltbillet 10 Biblioteker, bødetakster: - voksen, 1. hjemkaldelse 11 - barn, 1. hjemkaldelse 8 Kr. I vedligeholdelsens tegn Med den omfattende renovering af Taastrup Idrætspark kommer til at stå i vedligeholdelsens tegn på fritids- og kulturområdet. Men der er også afsat penge til renovering på en række andre områder. Øverst på listen står renovering af baderum i Fløng og Taastrup svømmehaller. Baderummene er i dag indrettet på en sådan måde, at de er vanskelige at rengøre. Også kommunens fritids- og ungdomsklubber trænger til et løft i den udvendige vedligeholdelse med renovering af facader, døre og vinduer. Bedre lydforhold på Musikskolen I budgettet er der afsat en halv million kroner til at forbedre akustikken i musikskolens lokaler. I dag går lyden fra de enkelte lokaler tydeligt igennem, men ekspertbistand udefra skal sikre bedre lydforhold til gavn for undervisningen. Samtidig vil musikskolens kontorer blive renoveret, og der er lagt op til, at Musikskolen og Billedskolen får fælles kontorfaciliteter. Øget tilskud til Teater Hedeland Kommunen forventer et mindre løft i tilskuddet til Teater Hedeland, når teateraftalen med Kunststyrelsen skal fornyes fra maj. Den nye kontrakt dækker perioden , og det øgede tilskud har stor betydning for, at teatret kan føres videre med de flotte faciliteter og et bredere udbud end i dag. Elever og lærere på Musikskolen kan se frem til forbedrede lydforhold i skolens lokaler. Biblioteker og kulturelle formål 3% Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 2%

7 Høje-Taastrup Kommune 7 Budget Fra kontanthjælp til arbejdsmarked I vil Høje-Taastrup Kommune fortsat have stor fokus på at få ledige borgere ud på arbejdsmarkedet. Der er tale om besparelser på kontanthjælpsbudgettet, men takket være den positive udvikling i Erhvervscentrets indsats på beskæftigelsesområdet forventes besparelserne gennemført ved, at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i job. Flere unge i arbejde Erhvervscentret har i september 2004 igangsat et nyt projekt, Model Høje- Budgettet for tager højde for, at Høje-Taastrup Kommune kan give tilbud til flygtninge og indvandrere, så disse borgere så hurtigt som muligt kommer i gang med at kvalificere sig til arbejdsmarkedet. Et godt eksempel er Erhvervscentrets samarbejde med Sprogcentret om virksomhedsrettede forløb for centrets kursister. Sprogcentret gør også en særlig indsats i forhold til ledige flygtninge- og indvandrerkvinder, som tilbydes individuel vejledning, undervisning, praktik og hjælp til jobsøgning. De selvforsørgende flygtninge og indvandrere, der kommer til kommunen via fx familiesammenføring og er omfattet af Integrationsloven, får tilbud om et treårigt integrationsforløb. Fra sommeren 2004 er lovgivningen ændret, så kommunen fremover også har mulighed for at tilbyde denne gruppe praktikpladser i virksomheder med løntilskud. Taastrup, for utilpassede unge mellem 18 og 30 år. Der er tale om modtagere af langvarig kontanthjælp, som forventes at få vanskeligt ved at begå sig på arbejdsmarkedet. De unge indgår en aftale med Erhvervscentret om et tre måneders forløb, hvor de bliver undervist på centret i de første uger og derefter tilbringer resten af tiden i en virksomhed. Under hele forløbet følges de tæt af Erhvervscentrets projektmedarbejder. De unge, der overholder aftalen, kan efter tre måneder regne med et fast Nye tilbud til indvandrere Erhvervscentret har indgået en aftale med JobExpres, der hidtil har haft stor succes med at formidle job til beboere i Taastrupgård. I en forsøgsordning skal JobExpres nu tage sig af jobformidling til alle borgere med anden etnisk baggrund JobExpres, der formidler job til beboerne i Taastrupgård, skal nu som forsøg gøre det samme for alle kommunens ledige borgere med anden etnisk baggrund end dansk. job i virksomheden i form af en uddannelsesplads. Fremover vil et nyt hold starte uddannelsesforløbet hver tredje måned med op til 20 deltagere på hvert hold. Særlig indsats for sygemeldte I vil der blive gjort en særlig indsats for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere. Med det formål har Erhvervscentret etableret et sygeteam og et arbejdsprøvningsprojekt, der skal sikre hurtig afklaring af de sygemeldtes situation og hjælpe dem ind på arbejdsmarkedet. Tæt opfølgning af den enkelte kontanthjælpsmodtager i samarbejde med læger og faglige organisationer forventes at give bedre resultater. Sociale partnerskaber fortsætter Høje-Taastrup Kommune har i 2004 vedtaget en ny arbejdsmarkedspolitik, der lægger endnu større vægt på samarbejde med lokale private og offentlige virksomheder. Det betyder, at der bl.a. vil blive indgået aftaler om sociale partnerskaber med virksomhederne, også når det gælder praktikpladser. Kreativiteten er stor hos kvinderne i det sociale projekt Mira for kontanthjælpsmodtagere. Projektet skal afklare, om deltagerne er parate til arbejdsmarkedet. end dansk i Høje-Taastrup Kommune. På baggrund af de gode resultater i JobExpres ansættes der nu mere personale, hvilket er muligt, idet JobExpres støttes af Integrationsministeriet. Aktiv støtte til sygemeldte I sætter Høje-Taastrup Kommune ekstra mange ressourcer ind på sygedagpengeområdet i et forsøg på at hjælpe sygemeldte borgere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. Inden udgangen af 2004 ansættes endnu en virksomhedskonsulent på området. Konsulenten skal sammen med de øvrige konsulenter på området indgå i en tæt dialog med lokale virksomheder. Dialogen vedrører dels den enkelte medarbejder, der enten er sygemeldt eller ansat i fleksjob, dels generel vejledning om lovgivningens muligheder i arbejdet med at fastholde disse medarbejdere. Der er bl.a. afsat penge til at undersøge, hvordan virksomhederne håndterer syge medarbejdere, og hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdsmarkedet. I den forbindelse vil der også blive gjort en indsats for at øge samarbejdet med A-kasserne. Informationsindsatsen vil blive styrket med en pjece, der udsendes i starten af. Fakta om arbejdsmarked og integration Arbejdsmarked og integration Kommunen bevilger og udbetaler kontanthjælp til ledige. Kontanthjælpsmodtagere får tilbud om at deltage i forskellige aktiveringsforløb. Kommunen står for udbetaling af sygedagpenge, løbende kontakt til sygemeldte og etablering af fleksjob. Flygtninge og indvandrere tilbydes et treårigt integrationsforløb. Ressourcefordeling Mio. kr. Sygedagpenge 44,2 Revalidering 9,6 Kontanthjælp og aktivering 63,2 Førtidspension 101,1 Udvalgte nøgletal Antal Gns. udgift helårspersoner pr. måned Modtagere af revalideringsydelse Modtagere af kontanthjælp (forsørgere) Modtagere af kontanthjælp (ikke-forsørgere) Modtagere af førtidspension Personer i tilbud Personer i løntilskud Ressourcefordeling (Integration) Mio. kr. Ansatte Introduktionsprogram m.v. -8,9 2,0 Introduktionsydelse 1,3 Dansk som andet sprog 2,2 Frivilligt integrationsarbejde 0,3 Arbejdsformidling 0,4 1,0 Udvalgte nøgletal Antal forskellige pers. Nytilkomne 40 Personer i undervisning 420 Personer i tilbud 25 Aktivering, kontanthjælp, sygedagpenge og integration 13%

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

En stemme for din hverdag

En stemme for din hverdag En stemme for din hverdag kommunalvalget den 17. november 2009 Udgivet august 2009 af Høje-Taastrup Kommune Byrådscentret/ Kommunikationsafdelingen Oplag: 3000 Fotos: Kenn Thomsen og Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

En stemme for din hverdag. Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune

En stemme for din hverdag. Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune En stemme for din hverdag Kommunalvalget den 19. november 2013 i Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune sørger for, at der er blomster i parker og grønne områder. Ved Selsmosen kan du slappe af i

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

ØDC - Styringsteam 12-09-2012

ØDC - Styringsteam 12-09-2012 NOTAT ØDC - Styringsteam 12-09-2012 Høringsmateriale - Prioriteringsforslag i spil Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V), Dansk folkeparti (O),

Læs mere

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren

Kapitel I, Kommunalbestyrelsen. Kapitel II, Borgmesteren Nærværende styrelsesvedtægt er fastsat i medfør af 2, stk. 2 i Lov om Kommunernes Styrelse. Kapitel I, Kommunalbestyrelsen 1. Vordingborg kommunalbestyrelse består af 29 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog

Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 enhedspriskatalog enhedspriskatalog for: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere