FADD. Årsskrift Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADD. Årsskrift 2013. Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev"

Transkript

1 FADD Årsskrift 2013 Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev

2 FADD - Årsskrift 2013 Side 2 af 39

3 FADD - Årsskrift 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord Indhold Formandens beretning (til afstemning) Indledning Arbejdspunkter... 6 Organisatoriske arbejdspunkter Andre resultater... 9 Socialudvalget... 9 Børne/kulturchefforeningen Facebook Belægningssituationen Børnerådet Ankestyrelsen Julegaveregn KL Fra bestyrelsens egen verden FADD og medierne Presseaktiviteter i udvalg (se iøvrigt ) Medlemsaktiviteter Børnesagens Fællesråd (BF) Ellers Konstitution Strateginotat 2013 (Uddrag) Indledning Den politiske virkelighed Det politiske arbejde i FADD Det interne foreningsarbejde Udfordringer 2013/ BILAG Resultater Søren Skjødts formandsklummer (Se KLUMMEN under PRESSERUM) Økonomi REGNSKAB (til afstemning) Økonomi BUDGET (til orientering) Side 3 af 39

4 FADD - Årsskrift Forord Hermed foreligger FADDs årsskrift Hæftet indeholder: Formandens beretning (til Generalforsamlingen 2013) - til afstemning Bilag o Resultater (oversigtsform) o Formandsklummer (november 2012 oktober 2013) o Regnskab(årsrapport) - til afstemning o Budget 2013/ til orientering Hæftet udlægges på foreningens hjemmeside i uge 43 sammen med dagsorden til generalforsamlingen og vil desuden udleveres i en trykt udgave på generalforsamlingen. Godhavn den 25. oktober 2013 Søren Skjødt, formand for FADD 2 Indhold Efter FORORD og INDHOLD følger FORMANDENS BERETNING, der er opdelt i 7 afsnit: 1. Indledning (3.1) 2. Arbejdspunkter (3.2) 3. Andre resultater (3.3) 4. Konstitution bestyrelsen 2012/2013 (3.4) 5. Strategi 2012/13 (4) 6. Det interne foreningsarbejde (5) 7. Udfordringer (5.1) Bilagskapitlet består af 3 dele: Resultatet af bestyrelsens arbejde og Søren Skjødts formandsklummer, der har været bragt på foreningens hjemmeside i det forløbne bestyrelsesår. Samt foreningens økonomiske forhold. Først vises den uafhængige revisors bemærkninger til regnskabet, hvorefter regnskabet (årsrapporten) for 2012/2013 fremlægges (til afstemning ihh til vedtægterne). Afslutningsvis fremlægges budgettet for 2013/2014 til orientering. Side 4 af 39

5 FADD - Årsskrift Formandens beretning (til afstemning) 3.1 Indledning Udgangspunktet for årets arbejde og dermed den hovedoverskrift, der har samlet bestyrelsens aktiviteter og som således har dannet det retningsanvisende belæg for årets prioriteringer, har været den moderne døgninstitution - med det fokus vi i forlængelse heraf har haft på at fastholde og udvikle offentlighedens forestilling om døgninstitutionen, som en central og vigtig del af anbringelsesviften anno 2013 og fremover. I en tid hvor den professionelle forpligtelse blandt andet består i at skabe sammenhæng mellemsvar på HVORDAN og HVORFORspørgsmål har vi i forlængelse af ovennævnte udarbejdet et bud på 8 aktuelle nødvendige bevægelser på udsatte børn og unge området: I FADD tror vi på vigtigheden af: 1. Et liv MED arbejde og uddannelse er bedre end et liv UDEN 2. Et liv UDEN kriminalitet og misbrug er bedre end et liv MED 3. Et liv MED mulighed for at lære er bedre end et liv UDEN 4. Et liv MED kompetencer til at kunne klare sig selv er bedre end et liv UDEN 5. Et liv MED sundhedsfremmende vaner er bedre end et liv UDEN Dette afsæt har bestyrelsen konverteret til 6 arbejdspunkter: Fagpolitiske arbejdspunkter 1. Inklusion og fællesskaber 2. Misbrug 3. Tilsynsreformen 4. Dokumentation Organisatoriske arbejdspunkter 5. Medlemskab af FADD & målgrupper 6. Partnerskaber & netværk nationalt og internationalt Side 5 af 39

6 FADD - Årsskrift 2013 I forbindelse med arbejdet med at kommunikere disse temaerer noterede vi os i løbet af året blandt andet, at udgifterne til anbringelsesområdet som det ellers har været postuleret gennem flere år - IKKE er eksploderede.»fra tid til anden rammes danske medier af historien om, at udgifterne til anbringelser er eksploderet de senere år. Men det er ikke korrekt. Siden år 2000 har de ligget på samme niveau, nemlig 15 til 17 mia. kr. om året i faste priser.«(signe Hald Andersen i Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser - udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed og offentliggjort den 22. april 2013) Vi har derfor konsekvent omtalt vores ydelser som specialiserede (lokalforankring og/eller specifik viden) og ikke dyre. 3.2 Arbejdspunkter 1. Inklusion og fællesskaber Arbejdet er primært kommet til udtryk gennem vores samarbejde med Børne/kulturchef-foreningen, diverse artikler og læserbreve samt oplæg på konferencer og møder. Det holdningsmæssige udgangspunkt har fra vores side været døgninstitutionen som det målfokuserede, fleksible og specialiserede tilbud for de mest udsatte børn og unge; tilbud, der både i sig selv repræsenterer en inklusions- og fællesskabsorientering, og samtidig skaber forudsætninger for at fremme det udsatte barns fremtidige inklusionspotentiale. Inklusion og fokus på fællesskaber giver mening på flere parametre: Mennesker udvikler sig sammen med andre og inklusionsaspektet er formentligt kommet for at blive. Ingen kan holde til at mene det modsatte. I FADD ønsker vi at arbejde for at skabe rammer og vilkår for udsatte børn og unge, der muliggør, at børnene/de unge kan udvikle integritet, autonomi og værdighed. Dette omhandler læringsmæssigt fokus på uddannelse/arbejde og sociale kompetencer. Fra FADDs oplæg til Børnekulturchefforeningen, sep 2013 Tidligere udmeldinger om et snarligt samarbejde med HORESTA (om fortrinsret for anbragte børn og unge til fritidsjobs og praktikpladser i hotel og restaurationsbranchen) er foreløbig strandet i Socialministeriet. I forbindelse med vores lykønskningsmail til den nye Socialminister, Anette Vilhelmsen, har vi genfremsat ønsket om, at ordningen snarest vil blive effektueret. Fra vores helt egen verden ærgrede vi os over, at vi fordi vores samarbejdspartner fik andet arbejde midt i processen måtte opgive vores ide om at få lavet et hæfte, der skulle præsentere en række fortællinger fra døgninstitutionernes arbejde med inklusion. Vi har ikke helt opgivet intentionen, men den er indtil videre sat på standby 2. Misbrug Fra arbejdsårets start havde vi højere ambitioner med dette tema. Men andre ikke vigtigere, men mere presserende sager har vi prioriteret højere Arbejdet med dette tema er blevet primært varetaget af Ungegruppen i FADD, der på døgnseminaret den april 2013 havde temaet på dagsordenen under overskriften: UNGE & krænkelser, misbrug og problemskabende adfærd. Oplægsholder på misbrugsdelen, var Peter Rønsholdt Byrgesen, Causa Socialis. Derudover er problemstillingen drøftet med flere af vores samarbejdspartnere. Blandt andet ifm vores appel til medierne om at udvise mere etik og omhu i sager, hvori anbragte børn og unge indgår (Nexus-sagen) Side 6 af 39

7 FADD - Årsskrift Tilsynsreformen Tilsynsreformen var længe ventet og vi lagde en del ressourcer i vores høringssvar. Vi stillede vores ekspertise til rådighed for ministerium og Socialstyrelsen og plæderede for det meningsfulde tilsyn, som, når det fungerer bedst, handler om kontrol, dialog og udviklingsorienteret faglig inspiration. Vi skrev blandt andet i svaret: FADD bifalder forslaget til en ny organisering af opgaven med at godkende og føre tilsyn med tilbuddene på det sociale område. Vi har med tilfredshed noteret at motivet for forslaget har været ønsket om: større faglige udviklingskrav til medarbejderne større ensartethed og uafhængighed i tilsynet af anbringelsesstederne transparens i de økonomiske vilkår og dispositioner Og videre For så vidt angår indberettede magtanvendelser ønsker vi det præciseret, at det specifikt er tilsynsmyndigheden, der skal vurdere lovligheden af en magtanvendelse. Desuden savner vi fortsat, at der ikke er mulighed for, at en medarbejder, der får vurderet en magtanvendelse ikke-godkendt, ikke har nogen klagemulighed. Denne sidstnævnte problemstilling blev på vores initiativ til en samlet henvendelse til Socialminister Karen Hækkerup og Socialudvalget (se fra Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening LOS, Socialpædagogernes Landsforbund og FADD) Vi skrev således blandt andet: 'For at sikre en ensartet kvalitet i tilsynet, som det også er tiltænkt med forslag til lov om socialtilsyn, er det endvidere vores klare overbevisning, at socialtilsynet med sin omfattende faglige ekspertise må være den rette til at foretage vurdering af, hvorvidt anvendelsen i praksis er overensstemmende med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, som det også hidtil har været tilfældet. I skrivende stund er det ikke afklaret, men fra sædvanligvis velorienterede kilder forlyder det, at det rent faktisk fremover bliver tilsynsmyndigheden der skal hhv godkende og ikke-godkende en magtanvendelse. Det er vi glade for 4. Dokumentation Som begreb har DOKUMENTATION været dagsordensættende på anbragte børn og ungeområdet i en længere årrække. Og det har været en kerneopgave og udfordring - for FADD gennem årene at følge, kommentere og medudvikle betingelserne for den meningsfulde dokumentation, der typisk er enkel, lokalt funderet og læringsfremmende. Vi har haft sæde i følgegrupper til 2 dokumentationsprojekter under Socialstyrelsen (Gitte Callesen og Niels Brun Madsen) Og senest har vi, som en del af TRYGfondens bedømmelsesudvalg, været med til at udpege det forskningsprojekt, der - med etableringen af TrygFondens Børneforskningscenter (centerleder Michael Rosholm, Professor i Økonomi på Aarhus Universitet) - over de næste år skal forske i, samle og formidle viden om dokumentation på vores område. Vi har holdt efterfølgende møder dels med Michael Rosholm, og dels med en af initiativtagerne til et andet TRYG-fond-finansieret projekt robusthed.dk, Poul Lundgård Bak. Poul Lundgård Bak Fagre nye verden Hvad det sidste angår, kommer vi alle til at høre mere til robusthedsprojektet, der vil omfatte en netbaseret og CPRnummer-relateret undersøgelse af samtlige ca anbragte børn og unge i Danmark. Side 7 af 39

8 FADD - Årsskrift er blevet brugt til at forberede undersøgelsen (aftaler med ministerier, datatilsyn, Ankestyrelsen, Danmarks Statistik, databaseopbygning, spørgeskemaer m.m.m.), der skal igangsættes i Forskerne vil desuden som et mindre sideprojekt bruge naturvidenskabelige metoder til at få erfaringer med i første omgang, hvordan man kan bruge hår (et hår!) til at få et overblik over udviklingen af koncentrater af kortison over tid. Da kortison er et af de primære hormoner, der frigives af binyrerne, som svar på stress, giver det mening at koble viden om disse kemiske reaktioner og de indsatser der (blandt andet) skal reducere børns stress og fremme udvikling af balancer (fysisk og mentalt). Uddannelse er vigtig For at øge vores mulighed for at fremme døgninstitutionernes kvaliteter i offentligheden iværksatte vi i foråret en intern foreningsundersøgelse om blandt andet døgninstitutionsmedarbejderes uddannelsesfrekvens. Den viste at knap 85 % af de medarbejdere, der konkret arbejder med børnene og de unge, har en pædagogiske uddannelse. En af efterårets store opgaver for bestyrelsen er vores deltagelse i udmøntningsarbejdet i forbindelse med den nye pædagoguddannelse. Både Søren Skjødt og Agnete Thomsen deltager i arbejdsgrupperne. Vi glæder os fortsat over, at helhedsuddannelsen fastholdes, at der fremover uddannes pædagoger, der efter et basisår vælger et speciale og at udviklingspsykologien er på vej tilbage i uddannelsen. Derudover tyder alt på, at det i første omgang strukturelle fokus, der kommer på sammenhængen mellem kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål, ser ud til at kunne give mening Derudover har vi for at følge og kvalificere vores egne indfaldsvinkler holdt møde med flere aktører indenfor dokumentationsområdet Blandt andet Simon Østergård Møller, Metodecenteret i region MIDT samt Frank Ebsen, Metropol i København. Vi inviterede professor Inge Bryderup til vores medlemsmøde den 7. juni i Kerteminde til et oplæg om familieinstitutionsundersøgelsen og bogen: Tidlig indsats socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner. Frank Ebsen Inge Bryderup For at skabe et bedre analysemæssigt udgangspunkt for to centrale problemstillinger: 1. Tese: Udsatte børn og unge har været uden for skolesystemet, når de anbringes eller at der går alt for lang tid efter anbringelsen før de får tilbudt et ordentligt skoletilbud 2. Tese: Kommunerne lever ikke op til deres efterværnsforpligtelser har vi dels sammen med LOS lavet en undersøgelse anbragte børns undervisning i 2013 (aug 2013) og dels bistået Socialpædagogerne med en undersøgelse om det aktuelle efterværnsniveau. (aug 2013). (Se hovedkonklusioner og JPs artikel på ) Endeligt har vi i læserbreve og egne klummer forholdt os skiftevis imødekommende og kritisk til forskellige dokumentationsnyheder. Som en af dette års årsmødeoplægsholdere, Rasmus Willig har skrevet i en kronik: Det kan godt være at alt dokumenteres, men hvad gør det, hvis det koster for meget (at måle effekten, red.) Side 8 af 39

9 FADD - Årsskrift 2013 Organisatoriske arbejdspunkter 5. Medlemskab af FADD & målgrupper FADDs bestyrelse har ønsket at udvide kredsen af medlemmer blandt andet mhp at øge foreningens indflydelse på politiske beslutninger, der vedrører større dele af anbringelses-/udsatte børn og unge-området. Dette ønskes samtidig med, at mange af foreningens medlemsinstitutioner udvikler nye tilbud, der typisk tager udgangspunkt i mere fleksible rammer end i det mere traditionelle døgninstitutionsregi. I forlængelse heraf ønsker vi at foreslå Generalforsamlingen, at FADD får nyt navn. Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, således at FADD i daglig tale kan fastholdes 6. Partnerskaber - nationalt og internationalt Også i år har vi brugt relativt mange ressourcer på at pleje og udvikle vores nationale netværk. Manøvren (eller investeringen) har som tidligere år taget sigte mod øvrige aktører på udsatte børn og ungeområdet, forskere, administratorer og politikere (mere herom senere) FADDs vedtægtsbestemte forpligtelse til at også at arbejde internationalt JF vedtægternes 3, hvoraf det blandt andet fremgår at, foreningens formål er: At samarbejde med andre foreninger m.v. til hjælp for børn og unge på såvel nationalt som internationalt plan er blevet udfordret i forbindelse med relanceringen af flere af de foreninger vi tidligere har samarbejdet med. Derfor har bestyrelsen besluttet i stedet for at lade 2 års bestyrelseshonorarer komme til udbetaling - at foretage en studierejse til Sverige i foråret Dels for at øge det internationale samkvem, men også for at kvalificere vores egne muligheder for at kommentere de komparative undersøgelser, der fra tid til anden bliver brugt som argument for forskellige lad os kalde det ny-prioriteringer på området 3.3 Andre resultater Arbejdsåret har derudover været præget af en række høringer: 1. Udkast til vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (jan 2013) 2. Kriminalpræventive sociale indsatser (januar 2013), 3. Det sociale tilsyn (februar 2013) 4. Kommunalreformen (april 2013) 5. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (maj 2013) I alle tilfælde har vi desuagtet, at høringsrunder KAN være udset til primært at opfylde signalpolitiske formål afgivet høringssvar for dels at søge maksimal indflydelse, dels for at sende et seriøsitetssignal. Socialudvalget Vi har afviklet en studietur for Folketingets Socialudvalg, der blandt andet havde deltagelse af Anne Baastrup (SF), Eyvind Hesselbo (V), Maja Panduro (S) og Karina Adsbøl (DF) Turen bød blandt andet på besøg på familieinstitutionen Margrethevej, Den flyvende Hollænder og Godhavn og faldt tidsmæssigt sammen med i særlig grad DRs (noget ufølsomme) Forstander Henrik Rune Holst, Den flyvende beskrivelse af forholdene på døgninstitutionen Nexus. Hollænder, viser Socialudvalget rundt Denne mediestorm fik os til sammen med LOS og SL at skrive et læserbrev (bragt i Politiken 8/6)med appel om mere omhu i mediernes behandling af begivenheder, der omfatter konkrete udsatte børn og unge. Side 9 af 39

10 FADD - Årsskrift 2013 Børne/kulturchefforeningen Samarbejdet er blevet udmøntet i form af to møder i hhv foråret og efteråret (sep 2013) Vi har fremlagt vores med- og modspil til Børne-kulturchefforeningens nyspecialiseringsnotat, som vi har kaldt for NY-KOORDINERING, hvor vi blandt foreslår, at døgninstitutionerne af rationelle, kvalitative og inklusionsfremmende grunde kan stå for at koordinere indsatsen for de udsatte børn i en kommune een indgang og een tilgang. Der er lagt op til vi senere skal mødes om 1. Fælles indlæg i fagblade og andre medier 2. Fælles optræden overfor ministerium, myndigheder og vidensinstitutioner 3. Fælles deltagelse i temadage og møder. 4. Udveksling af erfaringer 5. Folkeskolereformen giver nogle øgede muligheder, som vi bør udnytte (fra Dagsordenen til mødet den 11/9 2013) Facebook Vi har nu været på Facebook i et års tid Og i august 2013 har vi for at udbrede de glade budskaber taget yderligere initiativer til at komme bredere ud Pr. oktober er vi nu oppe på knap 300 likes. Hvilket er en tredobling i forhold til august Søren Skjødts september-klumme blev eksempelvis set af 816 personer. Vi er rigtig glade for opbakningen, som så vidt vi kan vurdere, kommer fra meget forskellige miljøer og sammenhænge. Belægningssituationen Vi har også i 2012/2013 via vores samarbejde med konsulent Henrik Ernst løbende kunnet følge med i belægningstallene. Belægningen samlet, har over første halvår vist en svagt nedadgående tendens med et mere markant dyk i de seneste sommermåneder. Det er nogenlunde samme tendens i alle 3 aldersgrupper dog mest markant i ungegruppen. Til gengæld ser det nu anderledes ud på familie anbringelsesområdet. Der har stadig været et voldsomt fald i familieanbringelser siden undersøgelsens start for 5 år siden, men siden det absolutte lavpunkt for 2 år siden har der været en stigning i familieanbringelserne på ca. 30 % - og det ser nu relativt stabilt ud. Børnerådet Samarbejdet med Børnerådet har også i år stået på vores dagsorden, som udover flere konkrete sagsforhold også har omfattet møde med den nye formand Per Larsen. I særlig grad har vi haft gensidig glæde ved samarbejdet med BRs sekretariat. Ligesom vi har fastholdt kontakten til Børnerådets tidligere formand, Lisbeth Zornig Andersen, nu Huset ZORNIG. Ankestyrelsen Som det har været traditionen de sidste par år, har vi også haft uformelle møder med Henrik Horster fra Ankestyrelsen. Møderne er fortsat gavnlige for begge parter og handler primært om det, vi kalder gensidige informationer om tendenser på anbringelsesområdet. Side 10 af 39

11 FADD - Årsskrift 2013 Julegaveregn For 6 år i træk har operation Julegaveregn indsamlet penge til køb af flere julegaver til børn på FADDs medlemsinstitutioner. I december måned var FADDs sekretariat hårdt spændt for. På den rigtig gode måde... JULEGAVEREGNS indsamling i 2012 gjorde det muligt for os at fordele ,- til 555 døgninstitutionsanbragte børn, der således fik en ekstra julegave og en påmindelse om, at mange har tænkt på dem... Derudover fordelte vi ca. 400 kasser LEGO til børn på vores medlemsinstitutioner. Det var vores indtryk, at gaverne i år virkeligt faldt på et tørt sted... Til initiativtagere, ambassadører, sponsorer og alle der har bidraget til indsamlingen: TAK... KL Traditionen tro har vi også i år været inddraget i aktiviteter i KL: Dels på Skolerigsdagen i Aalborg, hvor Søren Skjødt deltog med et oplæg, om INKLUSION, dels i drøftelser om KLs socialpolitiske udspil. Fra bestyrelsens egen verden Møder, møder og møder! Som altid har møder været et centralt omdrejningspunkt i bestyrelsens arbejde. Internt og eksternt. Vi har afholdt møder med de mange øvrige aktører, der arbejder i eller med anbringelsesområdet: Herunder BF, LOS, SL, UBU, Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Erhverv, Børnehjælpsdagen, Socialstyrelsen. Dette arbejde tillægger vi i FADD stor værdi; dels for at udveksle og kvalificere synspunkter på udsatte børn og ungeområdet med vores samarbejdspartnere, dels for forhåbentligt fremover i øget omfang - at koordinere udspil og høringssvar til gensidig inspiration Kun idioter kan undvære deres medmenneskers hjerne Piet Hein FADD og medierne Generelt har vi i år været tilfredse med mediernes optag på fremsendte læserbreve og indlæg, hvilket mange medlemmer da også har kvitteret for gennem mails og mundtlige kommentarer. Vi har også i tidligere år udarbejdet en del tekster, som vi har sendt til diverse redaktioner uden den optagelsesrate, vi har opnået i år og sidste år. Der kan være flere grunde til den glædelige udvikling. Men i forhold til de håndtag vi selv har adgang til, er det vores oplevelse, at mere kant og skarpere retorik sammen med gentagne optrædener, KAN være vejen til øget spalteplads. Derudover har vi internt i bestyrelsen nedsat en aktions og reaktionsberedt pressegruppe (formand, næstformand og konsulent) intensivt fulgt mediernes behandling af området gennem div. nyhedstjenester evalueret alle mediehenvendelser (til & fra) i bestyrelsen opdateret og ny-opsøgt pressekontakter udlagt alle aktiviteter på Facebook forsøgt at gøre os rigtig umage Side 11 af 39

12 FADD - Årsskrift 2013 Presseaktiviteter i udvalg (se iøvrigt ) Sept - Søren Skjødt i Hollandsk TV om Barnets reform 13/8 i Politiken, Søren Skjødt om efterværnsordninger 2/7 i DKNYT, Søren Skjødt: INGEN UNGE BLIVER ANBRAGT UDEN EN KLAR PLAN 23/6 i Radio 24/7, Søren Skjødt: RAMMER FOR RELATION 8/6 i Politiken FADD/LOS og SL: MEDIERNE BØR UDVISE MERE OMHU (affødt af Nexus-sagen) 8/5 i JP, BÆREDYGTIG INVESTERING I MENNESKERS UDVIKLING 7/2 i JP, EN DRAMATISK UDVIKLING I /1 til P4 øst SÅ SVÆRT ER DET IKKE (om tilsynet vs et opholdssted i Skanderborg) 14/4 - på Anbragte børn skal have en bedre afgangsprøve 28/11 Pressemeddelelse vedr. Masho-sagen samt i P4 27/11 P4 Fyn: PRES PÅ DØGNINSTITUTIONER, Gitte Callesen 22/11 til P4 Fyn: BØRN MÅ SELV GØRE OPMÆRKSOM PÅ PROBLEMER Medlemsaktiviteter Internt i foreningen har vi siden årsmødet i november afholdt møder i de faglige fora møder i de regionale netværksgrupper et medlemsmøde den 7. juni i Kerteminde. På medlemsmødet fik deltagerne oplæg om arbejdet på Ombudsmandens Børnekontor fra afdelingsleder Bente Mundt, og fra nyudnævnt (tiltrædelsesforelæsning 7/ ) professor Inge Bryderup om familieinstitutionsundersøgelsen og bogen: Tidlig indsats socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner. Imidlertid har vi kunnet konstatere en vigende interesse for dette forårstemamøde i al fald i forhold til antallet af deltagere. Vi overvejer derfor form og indhold. Herunder eventuelt at finde en anden måde at mødes med medlemmerne på om foråret Medlemsaktiviteterne gælder også arbejdet i de faglige fora (institutionstypenetværket) De fleste af de faglige fora er aktive; det gælder således: familieinstitutionerne har afholdt de traditionelle konferencer og temadage unge-gruppen har afholdt temadøgn på Hotel Svendborg den april 2013: UNGE & krænkelser, misbrug og problemskabende adfærd nærmiljøinstitutionerne har haft en periode uden aktiviteter de sikrede institutioner har holdt forstandermøder og sikringsmøder faglærergruppen havde under overskriften Inspiration til det daglige værkstedsarbejde seminar den april 2013 de faglige fora for skole-behandlingshjem og småbørnsinstitutioner er ikke aktive pt. Men kan (fortsat) komme det på foranledning Derudover har der været afholdt 2 møder i region Sjælland (oplæg fra Lars Andersen om fusionsprocessen mellem De unges hus og Udviklingscenter Greve samt oplæg fra en Tilsynsmyndighed) 2 møder i region SYD studietur til den sikrede institution Kompasset med oplæg fra forstander TinaMaria Larsen og oplæg af Åse Reck, Socialtilsynett, SYD 1 møde i region MIDT /NORD (med drøftelse af tendenser i tiden ) Side 12 af 39

13 FADD - Årsskrift 2013 Børnesagens Fællesråd (BF) Bestyrelsesmedlem i FADD, Peter Rødbro Johannessen, forstander på Drosthuset Dyssegården blev på Børnesagens Fællesrådsmøde den 15. maj- efter kampvalg valgt som bestyrelsesmedlem i Børnesagens Fællesråd. Vi er rigtig glade for, at Peter på denne måde får mulighed for på allertætteste hold, sammen med blandt andet BFs nye formand, tidl. folketingsmedlem Rene Skau, at præge arbejdet i Fællesrådet. Derudover har vi deltaget i flere arbejdsgrupper i BF-regi. Peter Rødbro Johannessen Ellers Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 seminarer. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer og konsulent - for samarbejdet og for den dedikerede indsats. Østgruppen: Peter Rødbro Johannesen, Drosthuset Dyssegården - Lena Floutrup - Kong Frederik 7's stiftelse - Hanne Dalsgård, Skovgården - Gitte Jensen, Hylleholt Husgerningsskole Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus - Vestgruppen Bjarne Jensen, familieinstitutionen Bakkevej Benny Madsen, Toften - Aksel Rask, Tippen - Lone Pedersen, BUC Vejle Fjord Favrskov B/U center - Marianne Kjær, Mellerup - Tak også til dem Side 13 af 39

14 3.4 Konstitution Bestyrelsen konstituerede sig således: FADD - Årsskrift 2013 Formand SØREN SKJØDT Godhavn, Tisvilde Næstformand NIELS BRUN MADSEN Bøgholt/Miniinstitutionerne, Århus Udtrådt af bestyrelsen pr. 1. april 2013 pga. andet arbejde Kasserer BJARNE JENSEN Familieinstitutionen Bakkevej Hornsyld Sekretær PETER RØDBRO JOHANNESSEN Dyssegården, Kokkedal Medlemmer AKSEL RASK Tippen Varde GITTE CALLESEN Ny Møllegård Odense (Næstformand fra 1/4 2013) Agnete Thomsen Oustruplund, Himmelbjerggården & Hald Ege Suppleanter Hanne Dalsgård Skovgården Sneslev Annette Olsen Josephine Schneiders Hus Frederiksberg Sekretariat Konsulent Henrik Kaustrup Side 14 af 39

15 FADD - Årsskrift Strateginotat 2013 (Uddrag) 4.1 Indledning I det følgende beskrives de iagttagelser, forståelser og holdninger, der ligger til grund for valg af arbejdspunkter 4.2 Den politiske virkelighed Den politiske virkelighed er og vil fortsat være præget af elementer af Barnets Reform; at døgninstitutionerne (DI) i DK er sat under et økonomisk og ideologisk (måske i mindre grad) pres fra stat, regioner og kommuner. fortsat politisk ønske om at fremme familiepleje og slægtsanbringelser, og om at begrænse de mere traditionelle døgnanbringelser politisk ønske om at få taksterne nedsat, ligesom nogle ydelser reelt vil kunne udfases såvel intensivitetsmæssigt som økonomisk således, at en anbringelse kan vise sig at koste mere ved indskrivning og mindre ved udskrivning som en konsekvens af, at der er sket en positiv udvikling i forløbet (som derfor kan kræve færre ressourcer) der vil også være eksempler på det modsatte: At et forløb intensiveres frem mod en udskrivning. faldet i normering og belægning vil fortsat være en realitet på døgninstitutionerne og det er umuligt at spå om, hvornår tallene vil stabilisere sig. Vi har desuden ingen forventning om, at den sidste døgninstitution er lukket. de børn og unge, der anbringes på den klassiske døgninstitution vil nu og fremover typisk være prægede af tilknytningsforstyrrelser, indlæringsproblematikker, udadreagerende og eller selvskadende adfærd, diagnoser og psykiatriske udfordringer. Til gengæld vil vi forventeligt se megen ivrighed og kvalitet i forsøg på at skabe nye løsninger. De børn og unge der anbringes vil have betydelige og massive udfordringer. Og den nødvendige viden - udover at blive målt og vejet vil knytte an til ovenstående udfordringer hos det enkelte barn/ung varigheden af de målfokuserede indsatser vil sandsynligvis i mange tilfælde blive begrænset af et max tidsperspektiv for det enkelte barn ydelserne vil blive udformet og samskabt i et endnu mere udtalt samarbejde mellem barn/ung, forældre, anbringende myndighed og DI Vi har kunnet konstatere at vi har set men endnu ikke fået præciseret - de anbefalinger, der udgik fra det udvalg, der evaluerede kommunalreformen og håber i den forbindelse på, at man vil lytte til de mange kommentarer fra områdets aktører vedr finansieringen af anbringelserne og fordelingen af opgaver mellem kommuner, regioner og stat endnu ikke har set hævelsen af den kriminelle lavalder. Det ærgrer os og andre aktører på området - fordi man derved har skabt usikkerhed og tomrum for håndteringen af de udsatte 14-15årige. Det følgende er inddelt i 2 grundtemaer: FADDs politiske arbejde og FADDs interne foreningsarbejde. Erklæringen har til hensigt at danne en ramme og en forståelsesmæssig base for bestyrelsens og sekretariatets arbejde i op til generalforsamling og årsmøde til november. Side 15 af 39

16 FADD - Årsskrift Det politiske arbejde i FADD I forlængelse af ovenstående vil vi forventeligt fremover se flere og flere eksempler på hybridinstitutioner, der fleksibelt, arbejder med forskellige typer individuelt fokuserede opgaver, med forskellige samarbejdspartnere og med alternative finansieringsmåder (ex flerpartsbetaling) Vi ønsker at fremme: Fra matrikeltænkning til videnstænkning Fra vidensdeling til videnssamling Fra effektmåling til forandringsmåling Fra lineær til cirkulær og dynamisk anbringelsestænkning Fra løsninger for området til rigtige løsninger for det enkelte barn Fra systemtænkning til nænsomhed i overgangene i børns liv Fra enten eller til både og Fra rummelighedsforventning til udviklingsambition Og at ydelserne bedst kan udfolde sig med udgangspunkt i døgninstitutionen som: en matrikulær realitet (= et hovedkvarter med bygninger, værelser til børn, plads til ro og fordybelse, m.m.) Fordi der blandt døgninstitutionens kvaliteter indgår pædagogisk og kulturel kapital, uddannelse af medarbejdere, tværfaglige teams, evalueringstraditioner, arbejdsmiljøfokus, viden om reproduktionens betydning m.m.) der gør at man på en døgninstitution er i stand til at løse opgaverne pragmatisk målrettet og med viden og erfaringer som udgangspunkt. Fremtidens/nutidens døgninstitution Vi ønsker også at lægge op til det, vi tidligere har kaldt: Vælt murene og spræng rammerne. DIs arbejde skal være præget af samarbejde med forældre/pårørende/lokale foreninger og tilbud mhp at skabe mest mulig normalitet og inklusion med og omkring børnene og de unge under skyldig hensyntagen til, hvad der er godt for barnet/den unge. Hvilket altid er et individuelt anliggende. I alt hvad vi skal foretage os gælder det: Ingen klynk og ingen re-aktivitet. Vi er på forkant, har fagligt selvværd (skal ikke forsvare noget) og ligger altid argumentationsmæssigt mellem (både og) et højt abstraktionsniveau og lavpraktisk viden om området. I det vi vælger at foretage os, skal vi sørge for at få os selv positioneret, så vi primært kan handle og agere samt reagere når det er påkrævet - med kant og substans. Vi griber tingene offensivt an og har altid fokus på sagen. Side 16 af 39

17 Eksempler på fremtidens/nutidens DI FADD - Årsskrift 2013 NYSPECIALISERING & NYKOORDINERING Visitations og udredningsafdeling Tilknyttede udviklingsfamilier (alternativt navn til plejefamilier) Akutberedskab, børnehotel o.l Partnerskaber med rep. fra civilsamfundet 6-18 års området X- kommune Døgninstitutionen som kraftcenter for arbejdet med udsatte børn og unge Døgninstitutionens forstander, som leder af den koordinerede indsats Inklusions- team (folkeskoleklasser, forældre, sportsklubber, netværk o.l. Supervision af og samarbejde med de lærere i de lokale folkeskoler, der arbejder med de udsatte B/U Partnerskaber med andre anbringelsessteder Supervisionsog aflastnings-afdeling Jobcenter Værksteder, praktikpladser Flere matrikler -> flere målgrupper NY-SPECIALISERING & NY-KOORDINERING Flere matrikler -> flere målgrupper Visitations og udredningsafdeling Tilknyttede udviklingsfamilier Familiebehandling i særlige boenheder Partnerskaber med forebyggelsesorganisationer 0-5 års området X- kommune for i Døgninstitutionen som kraftcenter for arbejdet med udsatte børn og unge Døgninstitutionens forstander, som leder af den koordinerede indsats Samarbejde med øvrige sundhedsfremmende foranstaltninger Supervision af og samarbejde med dagtilbudsmedarbejdere Rådgivning & vejledning i svære sager i børnefamilieteamet Akutberedskab Supervisionsog aflastnings-afdeling Forældreressourceundersøgelser Nærmiljø-& inklusions-aktiviteter Et udgående team der arbejder i familierne (Fra oplæg på møde med Børne-kulturchefforeningen 11/9 2013) Side 17 af 39

18 FADD - Årsskrift Det interne foreningsarbejde Foreningens legitimitet er knyttet til forholdsvis stor organisationsprocent. Det er vigtigt for os troværdigt - at kunne tale på vegne af DI-området. Begreberne DIs identitet, det politiske arbejde og vidensdeling er det, der knytter de to grundtemaer (politik og forening) sammen og skal som sådan være afsættet for det vi vælger at gå efter : At kvalificere, udvikle og formidle (repetere) døgninstitutionernes identitet internt og eksternt (samlende uden at være kønsløst) At påvirke anbringelsespolitikken og beslutningstagere i Folketing, ministerier, udvalg, i KL og i Servicestyrelsen til at forbedre vilkårene for de udsatte børn og unge, (dernæst undgå forringelser) At skabe forudsætningerne for mest mulig vidensdeling mellem foreningens medlemmer hvilket vi hermed opfordrer alle til: At deltage i regionsmøder, faglige fora m.m.m for gennem refleksion og deltagelse at kunne medvirke til at skabe netværksdannelse mellem ressourcepersoner/institutioner til medlemmer, der har et vidensbehov Vi skal gøre det eksklusivt at være en del af FADD Og ved at skabe meningsfulde medlemsmøder, samt en opgraderet (opgraderende) fungerende og informativ hjemmeside. 5.1 Udfordringer 2013/2014 Nye dokumentationsaktiviteter Deltagelse i magtanvendelsesudvalget (Gitte Callesen deltager) Udmøntning af den nye pædagoguddannelse (Søren Skjødt og Agnete Thomsen deltager) Fastholde og udvikle netværk Samarbejde med de nye socialtilsyn Deltagelse i arbejdsgrupper i Børnesagens Fællesråd o Hvordan sikrer vi, at udsatte børn og unge bliver inkluderet i skolen og i fritiden? Aksel Rask, Tippen o Unge og straf - hvordan sikrer vi en virkningsfuld retspolitik for unge kriminelle eller risiko-unge? Kaj Birkkjær Lauritsen, Stevnsfortet o Hvordan sikrer vi de anbragte børn og unge de bedste vilkår og indsatser? Peter Rødbro Johannessen Jeg henviser i øvrigt til resultatopgørelsen i bilaget. /Søren Skjødt, formand 25. oktober 2013 Side 18 af 39

19 FADD - Årsskrift BILAG Side 19 af 39

20 FADD - Årsskrift Resultater Politik & møder Ansv: Søren Skjødt & Henrik Kaustrup Tema Aktiviteter Kommentar Møder Deltagelse i o Børnesagens Fællesråd (Tine Theker Stryhn som bestyrelsesmedlem (ind til forår 2013), Peter Rødbro Johannessen, som FADDs repræsentant) o Socialstyrelsen (tilsynsreformen) (SS og GC) o Møder Børnerådet samt med formand Per Larsen (SS og HKP) o KL socialpolitisk udspil (SS, HKP) o KLs skolerigsdag februar SS o FBU om samarbejdet med forældre til anbragte børn (SS) o Socialstyrelsens følgegruppe om resultatdokumentation (NBM) o LOS landsmøde/april - HD o Ankestyrelsen (Henrik Horster) SS og HK o Børnehjælpsdagen SS o Dansk Erhverv (SS, PRJ, HD) o Oplæg SFI om skolegang og anbragte børn (SS) o Deltagelse i RUC projekt Det afvigende som potentiel ressource (SS) o LOS (SS og HKP) o Børns Vilkår (SS og HKP) o Frank Ebsen, Forsknings- og udviklingsleder(det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Institut for Socialt Arbejde) SS HKP o Møder udvalget om udmøntning af den nye pædagoguddannelse SS/AT o Møde Simon Østergård, Metodecenteret Region MIDT - bestyrelsen o Møde med Poul Lundgård Bak, Robusthedsprojektet bestyrelsen og HKP Løbende deltagelse i møder med samarbejdspartnere Arbejdsgrupper 1. Den kriminelle lavalder BF (Henrik Rune Holst) 2. Udsatte børn og unge på den politiske dagsorden BF 3. Servicestyrelsens følgegrupper om dokumentation og effektmåling de kriminaliserede unge NBM anbringelsesområdet GC de kriminaliserede unge - GC 4. Socialministeriets følgegruppe vedr. ungdomssanktionen Lars Emil Andersen, Grenen (udenfor bestyrelsen) 5. Børnerådet redaktion af Børns rettigheder SS 6. Socialstyrelsens følgegruppe vedr. overgrebspakken - SS Politiske udmeldinger Se medieoversigt Side 20 af 39

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge Godhavn, den 25. oktober 2013 Til medlemsinstitutionerne, I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE FADD. Årsskrift

FORENINGEN AF DANSKE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE FADD. Årsskrift FORENINGEN AF DANSKE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE FADD Årsskrift 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Opsummering... 3 3 Formandens beretning (til afstemning)... 4 3.1 Indledning... 4 3.2 Konstitution...

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 118 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af samrådsspørgsmål F og G Dato /

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Karen Madsen og Otto Bernt Juhl Bodil Neujahr og John Bayard Rasmussen

Karen Madsen og Otto Bernt Juhl Bodil Neujahr og John Bayard Rasmussen BØRNESAGENS FÆLLESRÅD Emdrupvej 115A, 5., 2400 København NV - tlf.: 24 62 62 29, e-mail: bf@boernesagen.dk - www.boernesagen.dk Børnesagens Fællesråd Fællesrådsmøde den 15. maj 2013 Deltagere: Barnets

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

2014 Formand Søren Skjødt

2014 Formand Søren Skjødt 2014 Formand Søren Skjødt Kære medlemmer, Beretningen i år er lidt kortere end den plejer at være og indgår ikke i et samlet årsskrift. Dels synes vi, at vi kan sige tingene med lidt færre ord, dels foretrækker

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

Referat fra konstituerende møde i Børne- og Ungerådet onsdag den 25. februar 2015

Referat fra konstituerende møde i Børne- og Ungerådet onsdag den 25. februar 2015 25. februar 2015 Referat fra konstituerende møde i Børne- og Ungerådet onsdag den 25. februar 2015 Til stede var: Lisbeth Moltzen, Ulla Gad, Mette Møller, Mette Verner, Carsten Borup, Leif Krongaard, Bettina

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013

Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013 Selveje Danmark, Nyhedsbrev nr. 1 2013 Første januar var Selveje Danmark første officielle dag som selvstændig brancheforening. Nu står vi på egne ben, men vi står godt. Takket være det store engagement

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET

TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET TENDENSER OG MØNSTRE INDENFOR ANBRINGELSESOMRÅDET KONFERENCE DEN GODE ANBRINGELSE NYE MØNSTRE NY PRAKSIS? 1. MARTS 2016 Struktur Anbringelsesfrekvenser historisk og aktuelt fordelt på aldersgrupper Anbringelsesmønstre,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet

Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Årsrapport for tilsyn 2012 / børne- og ungeområdet Opholdsstedet Lille Egholt Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Fonden Det Lille Opholdssted Egholt, Herredsvejen 7, 6064 Jordrup Tlf.: 75 55 81

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012

Statusrapport Opholdssteder Rebild Kommune 2012 Opholdsstedets navn Skovhuset Glerupvej 115 Vester Korup 9575 Terndrup Målgruppe Børn og unge (10-16 år) der med baggrund i opvækstbetingede forhold har følelsesmæssige, psykiske og sociale problemer.

Læs mere

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt "Route 25" Indholdsfortegnelse:

Referat. 11. Godkendelse af dagsorden. 12. 12/9692 Projekt Route 25 Indholdsfortegnelse: Referat Ungekoordineringsgruppen Tid mandag den 10. september 2012 kl. 15:30 Sted Assens Rådhus, Mødelokale 3 Afbud fra Carsten Smedegaard. Søren Steen Andersen deltog fra kl. 16.00 under behandling af

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune

3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune 3.8. Regeringens tilsynsreform og anbefaling af tilsynskommune SAG NR.: 000231859 abk/afp Baggrund Social- og integrationsministeren offentliggjorde den 26. september 2012 regeringens oplæg til en tilsynsreform:

Læs mere

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning.

Dette moduls indhold: Dette modul har fokus på: Læring gennem registrering og indberetning. Undervisernoter: Læring gennem registrering og indberetning Undervisernoterne består af to dele: 1. del: Baggrundsviden til underviseren 2. del: Noter til de enkelte slides til undervisningen Del 1: Baggrund

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016

REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Dato: Ref.: REFERAT FRA MØDE I FAMILIEPLEJEUDVALGET DEN 24. AUGUST. 2016 Tid: 9.00-13-00 Sted: Birk Centerpark 4,Herning Indkaldte: Jette Dahl Helle Ringsmose Sanne Christensen Linda Ernstsen Marianne

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

FADD - Årsskrift 2010 - generalforsamlingen 3. november 2010

FADD - Årsskrift 2010 - generalforsamlingen 3. november 2010 Årsskrift 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Opsummering... 3 3 Formandens beretning (til afstemning)... 4 3.1 Indledning...4 3.2 Konstitution...5 3.3 Tendenser i tiden...6 3.4 Hvad har vi gjort?...8

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere