FADD. Årsskrift Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FADD. Årsskrift 2013. Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev"

Transkript

1 FADD Årsskrift 2013 Fra JPs illustration til et FADD-læserbrev

2 FADD - Årsskrift 2013 Side 2 af 39

3 FADD - Årsskrift 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord Indhold Formandens beretning (til afstemning) Indledning Arbejdspunkter... 6 Organisatoriske arbejdspunkter Andre resultater... 9 Socialudvalget... 9 Børne/kulturchefforeningen Facebook Belægningssituationen Børnerådet Ankestyrelsen Julegaveregn KL Fra bestyrelsens egen verden FADD og medierne Presseaktiviteter i udvalg (se iøvrigt ) Medlemsaktiviteter Børnesagens Fællesråd (BF) Ellers Konstitution Strateginotat 2013 (Uddrag) Indledning Den politiske virkelighed Det politiske arbejde i FADD Det interne foreningsarbejde Udfordringer 2013/ BILAG Resultater Søren Skjødts formandsklummer (Se KLUMMEN under PRESSERUM) Økonomi REGNSKAB (til afstemning) Økonomi BUDGET (til orientering) Side 3 af 39

4 FADD - Årsskrift Forord Hermed foreligger FADDs årsskrift Hæftet indeholder: Formandens beretning (til Generalforsamlingen 2013) - til afstemning Bilag o Resultater (oversigtsform) o Formandsklummer (november 2012 oktober 2013) o Regnskab(årsrapport) - til afstemning o Budget 2013/ til orientering Hæftet udlægges på foreningens hjemmeside i uge 43 sammen med dagsorden til generalforsamlingen og vil desuden udleveres i en trykt udgave på generalforsamlingen. Godhavn den 25. oktober 2013 Søren Skjødt, formand for FADD 2 Indhold Efter FORORD og INDHOLD følger FORMANDENS BERETNING, der er opdelt i 7 afsnit: 1. Indledning (3.1) 2. Arbejdspunkter (3.2) 3. Andre resultater (3.3) 4. Konstitution bestyrelsen 2012/2013 (3.4) 5. Strategi 2012/13 (4) 6. Det interne foreningsarbejde (5) 7. Udfordringer (5.1) Bilagskapitlet består af 3 dele: Resultatet af bestyrelsens arbejde og Søren Skjødts formandsklummer, der har været bragt på foreningens hjemmeside i det forløbne bestyrelsesår. Samt foreningens økonomiske forhold. Først vises den uafhængige revisors bemærkninger til regnskabet, hvorefter regnskabet (årsrapporten) for 2012/2013 fremlægges (til afstemning ihh til vedtægterne). Afslutningsvis fremlægges budgettet for 2013/2014 til orientering. Side 4 af 39

5 FADD - Årsskrift Formandens beretning (til afstemning) 3.1 Indledning Udgangspunktet for årets arbejde og dermed den hovedoverskrift, der har samlet bestyrelsens aktiviteter og som således har dannet det retningsanvisende belæg for årets prioriteringer, har været den moderne døgninstitution - med det fokus vi i forlængelse heraf har haft på at fastholde og udvikle offentlighedens forestilling om døgninstitutionen, som en central og vigtig del af anbringelsesviften anno 2013 og fremover. I en tid hvor den professionelle forpligtelse blandt andet består i at skabe sammenhæng mellemsvar på HVORDAN og HVORFORspørgsmål har vi i forlængelse af ovennævnte udarbejdet et bud på 8 aktuelle nødvendige bevægelser på udsatte børn og unge området: I FADD tror vi på vigtigheden af: 1. Et liv MED arbejde og uddannelse er bedre end et liv UDEN 2. Et liv UDEN kriminalitet og misbrug er bedre end et liv MED 3. Et liv MED mulighed for at lære er bedre end et liv UDEN 4. Et liv MED kompetencer til at kunne klare sig selv er bedre end et liv UDEN 5. Et liv MED sundhedsfremmende vaner er bedre end et liv UDEN Dette afsæt har bestyrelsen konverteret til 6 arbejdspunkter: Fagpolitiske arbejdspunkter 1. Inklusion og fællesskaber 2. Misbrug 3. Tilsynsreformen 4. Dokumentation Organisatoriske arbejdspunkter 5. Medlemskab af FADD & målgrupper 6. Partnerskaber & netværk nationalt og internationalt Side 5 af 39

6 FADD - Årsskrift 2013 I forbindelse med arbejdet med at kommunikere disse temaerer noterede vi os i løbet af året blandt andet, at udgifterne til anbringelsesområdet som det ellers har været postuleret gennem flere år - IKKE er eksploderede.»fra tid til anden rammes danske medier af historien om, at udgifterne til anbringelser er eksploderet de senere år. Men det er ikke korrekt. Siden år 2000 har de ligget på samme niveau, nemlig 15 til 17 mia. kr. om året i faste priser.«(signe Hald Andersen i Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser - udgivet af Rockwool Fondens Forskningsenhed og offentliggjort den 22. april 2013) Vi har derfor konsekvent omtalt vores ydelser som specialiserede (lokalforankring og/eller specifik viden) og ikke dyre. 3.2 Arbejdspunkter 1. Inklusion og fællesskaber Arbejdet er primært kommet til udtryk gennem vores samarbejde med Børne/kulturchef-foreningen, diverse artikler og læserbreve samt oplæg på konferencer og møder. Det holdningsmæssige udgangspunkt har fra vores side været døgninstitutionen som det målfokuserede, fleksible og specialiserede tilbud for de mest udsatte børn og unge; tilbud, der både i sig selv repræsenterer en inklusions- og fællesskabsorientering, og samtidig skaber forudsætninger for at fremme det udsatte barns fremtidige inklusionspotentiale. Inklusion og fokus på fællesskaber giver mening på flere parametre: Mennesker udvikler sig sammen med andre og inklusionsaspektet er formentligt kommet for at blive. Ingen kan holde til at mene det modsatte. I FADD ønsker vi at arbejde for at skabe rammer og vilkår for udsatte børn og unge, der muliggør, at børnene/de unge kan udvikle integritet, autonomi og værdighed. Dette omhandler læringsmæssigt fokus på uddannelse/arbejde og sociale kompetencer. Fra FADDs oplæg til Børnekulturchefforeningen, sep 2013 Tidligere udmeldinger om et snarligt samarbejde med HORESTA (om fortrinsret for anbragte børn og unge til fritidsjobs og praktikpladser i hotel og restaurationsbranchen) er foreløbig strandet i Socialministeriet. I forbindelse med vores lykønskningsmail til den nye Socialminister, Anette Vilhelmsen, har vi genfremsat ønsket om, at ordningen snarest vil blive effektueret. Fra vores helt egen verden ærgrede vi os over, at vi fordi vores samarbejdspartner fik andet arbejde midt i processen måtte opgive vores ide om at få lavet et hæfte, der skulle præsentere en række fortællinger fra døgninstitutionernes arbejde med inklusion. Vi har ikke helt opgivet intentionen, men den er indtil videre sat på standby 2. Misbrug Fra arbejdsårets start havde vi højere ambitioner med dette tema. Men andre ikke vigtigere, men mere presserende sager har vi prioriteret højere Arbejdet med dette tema er blevet primært varetaget af Ungegruppen i FADD, der på døgnseminaret den april 2013 havde temaet på dagsordenen under overskriften: UNGE & krænkelser, misbrug og problemskabende adfærd. Oplægsholder på misbrugsdelen, var Peter Rønsholdt Byrgesen, Causa Socialis. Derudover er problemstillingen drøftet med flere af vores samarbejdspartnere. Blandt andet ifm vores appel til medierne om at udvise mere etik og omhu i sager, hvori anbragte børn og unge indgår (Nexus-sagen) Side 6 af 39

7 FADD - Årsskrift Tilsynsreformen Tilsynsreformen var længe ventet og vi lagde en del ressourcer i vores høringssvar. Vi stillede vores ekspertise til rådighed for ministerium og Socialstyrelsen og plæderede for det meningsfulde tilsyn, som, når det fungerer bedst, handler om kontrol, dialog og udviklingsorienteret faglig inspiration. Vi skrev blandt andet i svaret: FADD bifalder forslaget til en ny organisering af opgaven med at godkende og føre tilsyn med tilbuddene på det sociale område. Vi har med tilfredshed noteret at motivet for forslaget har været ønsket om: større faglige udviklingskrav til medarbejderne større ensartethed og uafhængighed i tilsynet af anbringelsesstederne transparens i de økonomiske vilkår og dispositioner Og videre For så vidt angår indberettede magtanvendelser ønsker vi det præciseret, at det specifikt er tilsynsmyndigheden, der skal vurdere lovligheden af en magtanvendelse. Desuden savner vi fortsat, at der ikke er mulighed for, at en medarbejder, der får vurderet en magtanvendelse ikke-godkendt, ikke har nogen klagemulighed. Denne sidstnævnte problemstilling blev på vores initiativ til en samlet henvendelse til Socialminister Karen Hækkerup og Socialudvalget (se fra Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening LOS, Socialpædagogernes Landsforbund og FADD) Vi skrev således blandt andet: 'For at sikre en ensartet kvalitet i tilsynet, som det også er tiltænkt med forslag til lov om socialtilsyn, er det endvidere vores klare overbevisning, at socialtilsynet med sin omfattende faglige ekspertise må være den rette til at foretage vurdering af, hvorvidt anvendelsen i praksis er overensstemmende med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, som det også hidtil har været tilfældet. I skrivende stund er det ikke afklaret, men fra sædvanligvis velorienterede kilder forlyder det, at det rent faktisk fremover bliver tilsynsmyndigheden der skal hhv godkende og ikke-godkende en magtanvendelse. Det er vi glade for 4. Dokumentation Som begreb har DOKUMENTATION været dagsordensættende på anbragte børn og ungeområdet i en længere årrække. Og det har været en kerneopgave og udfordring - for FADD gennem årene at følge, kommentere og medudvikle betingelserne for den meningsfulde dokumentation, der typisk er enkel, lokalt funderet og læringsfremmende. Vi har haft sæde i følgegrupper til 2 dokumentationsprojekter under Socialstyrelsen (Gitte Callesen og Niels Brun Madsen) Og senest har vi, som en del af TRYGfondens bedømmelsesudvalg, været med til at udpege det forskningsprojekt, der - med etableringen af TrygFondens Børneforskningscenter (centerleder Michael Rosholm, Professor i Økonomi på Aarhus Universitet) - over de næste år skal forske i, samle og formidle viden om dokumentation på vores område. Vi har holdt efterfølgende møder dels med Michael Rosholm, og dels med en af initiativtagerne til et andet TRYG-fond-finansieret projekt robusthed.dk, Poul Lundgård Bak. Poul Lundgård Bak Fagre nye verden Hvad det sidste angår, kommer vi alle til at høre mere til robusthedsprojektet, der vil omfatte en netbaseret og CPRnummer-relateret undersøgelse af samtlige ca anbragte børn og unge i Danmark. Side 7 af 39

8 FADD - Årsskrift er blevet brugt til at forberede undersøgelsen (aftaler med ministerier, datatilsyn, Ankestyrelsen, Danmarks Statistik, databaseopbygning, spørgeskemaer m.m.m.), der skal igangsættes i Forskerne vil desuden som et mindre sideprojekt bruge naturvidenskabelige metoder til at få erfaringer med i første omgang, hvordan man kan bruge hår (et hår!) til at få et overblik over udviklingen af koncentrater af kortison over tid. Da kortison er et af de primære hormoner, der frigives af binyrerne, som svar på stress, giver det mening at koble viden om disse kemiske reaktioner og de indsatser der (blandt andet) skal reducere børns stress og fremme udvikling af balancer (fysisk og mentalt). Uddannelse er vigtig For at øge vores mulighed for at fremme døgninstitutionernes kvaliteter i offentligheden iværksatte vi i foråret en intern foreningsundersøgelse om blandt andet døgninstitutionsmedarbejderes uddannelsesfrekvens. Den viste at knap 85 % af de medarbejdere, der konkret arbejder med børnene og de unge, har en pædagogiske uddannelse. En af efterårets store opgaver for bestyrelsen er vores deltagelse i udmøntningsarbejdet i forbindelse med den nye pædagoguddannelse. Både Søren Skjødt og Agnete Thomsen deltager i arbejdsgrupperne. Vi glæder os fortsat over, at helhedsuddannelsen fastholdes, at der fremover uddannes pædagoger, der efter et basisår vælger et speciale og at udviklingspsykologien er på vej tilbage i uddannelsen. Derudover tyder alt på, at det i første omgang strukturelle fokus, der kommer på sammenhængen mellem kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål, ser ud til at kunne give mening Derudover har vi for at følge og kvalificere vores egne indfaldsvinkler holdt møde med flere aktører indenfor dokumentationsområdet Blandt andet Simon Østergård Møller, Metodecenteret i region MIDT samt Frank Ebsen, Metropol i København. Vi inviterede professor Inge Bryderup til vores medlemsmøde den 7. juni i Kerteminde til et oplæg om familieinstitutionsundersøgelsen og bogen: Tidlig indsats socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner. Frank Ebsen Inge Bryderup For at skabe et bedre analysemæssigt udgangspunkt for to centrale problemstillinger: 1. Tese: Udsatte børn og unge har været uden for skolesystemet, når de anbringes eller at der går alt for lang tid efter anbringelsen før de får tilbudt et ordentligt skoletilbud 2. Tese: Kommunerne lever ikke op til deres efterværnsforpligtelser har vi dels sammen med LOS lavet en undersøgelse anbragte børns undervisning i 2013 (aug 2013) og dels bistået Socialpædagogerne med en undersøgelse om det aktuelle efterværnsniveau. (aug 2013). (Se hovedkonklusioner og JPs artikel på ) Endeligt har vi i læserbreve og egne klummer forholdt os skiftevis imødekommende og kritisk til forskellige dokumentationsnyheder. Som en af dette års årsmødeoplægsholdere, Rasmus Willig har skrevet i en kronik: Det kan godt være at alt dokumenteres, men hvad gør det, hvis det koster for meget (at måle effekten, red.) Side 8 af 39

9 FADD - Årsskrift 2013 Organisatoriske arbejdspunkter 5. Medlemskab af FADD & målgrupper FADDs bestyrelse har ønsket at udvide kredsen af medlemmer blandt andet mhp at øge foreningens indflydelse på politiske beslutninger, der vedrører større dele af anbringelses-/udsatte børn og unge-området. Dette ønskes samtidig med, at mange af foreningens medlemsinstitutioner udvikler nye tilbud, der typisk tager udgangspunkt i mere fleksible rammer end i det mere traditionelle døgninstitutionsregi. I forlængelse heraf ønsker vi at foreslå Generalforsamlingen, at FADD får nyt navn. Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge, således at FADD i daglig tale kan fastholdes 6. Partnerskaber - nationalt og internationalt Også i år har vi brugt relativt mange ressourcer på at pleje og udvikle vores nationale netværk. Manøvren (eller investeringen) har som tidligere år taget sigte mod øvrige aktører på udsatte børn og ungeområdet, forskere, administratorer og politikere (mere herom senere) FADDs vedtægtsbestemte forpligtelse til at også at arbejde internationalt JF vedtægternes 3, hvoraf det blandt andet fremgår at, foreningens formål er: At samarbejde med andre foreninger m.v. til hjælp for børn og unge på såvel nationalt som internationalt plan er blevet udfordret i forbindelse med relanceringen af flere af de foreninger vi tidligere har samarbejdet med. Derfor har bestyrelsen besluttet i stedet for at lade 2 års bestyrelseshonorarer komme til udbetaling - at foretage en studierejse til Sverige i foråret Dels for at øge det internationale samkvem, men også for at kvalificere vores egne muligheder for at kommentere de komparative undersøgelser, der fra tid til anden bliver brugt som argument for forskellige lad os kalde det ny-prioriteringer på området 3.3 Andre resultater Arbejdsåret har derudover været præget af en række høringer: 1. Udkast til vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (jan 2013) 2. Kriminalpræventive sociale indsatser (januar 2013), 3. Det sociale tilsyn (februar 2013) 4. Kommunalreformen (april 2013) 5. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (maj 2013) I alle tilfælde har vi desuagtet, at høringsrunder KAN være udset til primært at opfylde signalpolitiske formål afgivet høringssvar for dels at søge maksimal indflydelse, dels for at sende et seriøsitetssignal. Socialudvalget Vi har afviklet en studietur for Folketingets Socialudvalg, der blandt andet havde deltagelse af Anne Baastrup (SF), Eyvind Hesselbo (V), Maja Panduro (S) og Karina Adsbøl (DF) Turen bød blandt andet på besøg på familieinstitutionen Margrethevej, Den flyvende Hollænder og Godhavn og faldt tidsmæssigt sammen med i særlig grad DRs (noget ufølsomme) Forstander Henrik Rune Holst, Den flyvende beskrivelse af forholdene på døgninstitutionen Nexus. Hollænder, viser Socialudvalget rundt Denne mediestorm fik os til sammen med LOS og SL at skrive et læserbrev (bragt i Politiken 8/6)med appel om mere omhu i mediernes behandling af begivenheder, der omfatter konkrete udsatte børn og unge. Side 9 af 39

10 FADD - Årsskrift 2013 Børne/kulturchefforeningen Samarbejdet er blevet udmøntet i form af to møder i hhv foråret og efteråret (sep 2013) Vi har fremlagt vores med- og modspil til Børne-kulturchefforeningens nyspecialiseringsnotat, som vi har kaldt for NY-KOORDINERING, hvor vi blandt foreslår, at døgninstitutionerne af rationelle, kvalitative og inklusionsfremmende grunde kan stå for at koordinere indsatsen for de udsatte børn i en kommune een indgang og een tilgang. Der er lagt op til vi senere skal mødes om 1. Fælles indlæg i fagblade og andre medier 2. Fælles optræden overfor ministerium, myndigheder og vidensinstitutioner 3. Fælles deltagelse i temadage og møder. 4. Udveksling af erfaringer 5. Folkeskolereformen giver nogle øgede muligheder, som vi bør udnytte (fra Dagsordenen til mødet den 11/9 2013) Facebook Vi har nu været på Facebook i et års tid Og i august 2013 har vi for at udbrede de glade budskaber taget yderligere initiativer til at komme bredere ud Pr. oktober er vi nu oppe på knap 300 likes. Hvilket er en tredobling i forhold til august Søren Skjødts september-klumme blev eksempelvis set af 816 personer. Vi er rigtig glade for opbakningen, som så vidt vi kan vurdere, kommer fra meget forskellige miljøer og sammenhænge. Belægningssituationen Vi har også i 2012/2013 via vores samarbejde med konsulent Henrik Ernst løbende kunnet følge med i belægningstallene. Belægningen samlet, har over første halvår vist en svagt nedadgående tendens med et mere markant dyk i de seneste sommermåneder. Det er nogenlunde samme tendens i alle 3 aldersgrupper dog mest markant i ungegruppen. Til gengæld ser det nu anderledes ud på familie anbringelsesområdet. Der har stadig været et voldsomt fald i familieanbringelser siden undersøgelsens start for 5 år siden, men siden det absolutte lavpunkt for 2 år siden har der været en stigning i familieanbringelserne på ca. 30 % - og det ser nu relativt stabilt ud. Børnerådet Samarbejdet med Børnerådet har også i år stået på vores dagsorden, som udover flere konkrete sagsforhold også har omfattet møde med den nye formand Per Larsen. I særlig grad har vi haft gensidig glæde ved samarbejdet med BRs sekretariat. Ligesom vi har fastholdt kontakten til Børnerådets tidligere formand, Lisbeth Zornig Andersen, nu Huset ZORNIG. Ankestyrelsen Som det har været traditionen de sidste par år, har vi også haft uformelle møder med Henrik Horster fra Ankestyrelsen. Møderne er fortsat gavnlige for begge parter og handler primært om det, vi kalder gensidige informationer om tendenser på anbringelsesområdet. Side 10 af 39

11 FADD - Årsskrift 2013 Julegaveregn For 6 år i træk har operation Julegaveregn indsamlet penge til køb af flere julegaver til børn på FADDs medlemsinstitutioner. I december måned var FADDs sekretariat hårdt spændt for. På den rigtig gode måde... JULEGAVEREGNS indsamling i 2012 gjorde det muligt for os at fordele ,- til 555 døgninstitutionsanbragte børn, der således fik en ekstra julegave og en påmindelse om, at mange har tænkt på dem... Derudover fordelte vi ca. 400 kasser LEGO til børn på vores medlemsinstitutioner. Det var vores indtryk, at gaverne i år virkeligt faldt på et tørt sted... Til initiativtagere, ambassadører, sponsorer og alle der har bidraget til indsamlingen: TAK... KL Traditionen tro har vi også i år været inddraget i aktiviteter i KL: Dels på Skolerigsdagen i Aalborg, hvor Søren Skjødt deltog med et oplæg, om INKLUSION, dels i drøftelser om KLs socialpolitiske udspil. Fra bestyrelsens egen verden Møder, møder og møder! Som altid har møder været et centralt omdrejningspunkt i bestyrelsens arbejde. Internt og eksternt. Vi har afholdt møder med de mange øvrige aktører, der arbejder i eller med anbringelsesområdet: Herunder BF, LOS, SL, UBU, Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Erhverv, Børnehjælpsdagen, Socialstyrelsen. Dette arbejde tillægger vi i FADD stor værdi; dels for at udveksle og kvalificere synspunkter på udsatte børn og ungeområdet med vores samarbejdspartnere, dels for forhåbentligt fremover i øget omfang - at koordinere udspil og høringssvar til gensidig inspiration Kun idioter kan undvære deres medmenneskers hjerne Piet Hein FADD og medierne Generelt har vi i år været tilfredse med mediernes optag på fremsendte læserbreve og indlæg, hvilket mange medlemmer da også har kvitteret for gennem mails og mundtlige kommentarer. Vi har også i tidligere år udarbejdet en del tekster, som vi har sendt til diverse redaktioner uden den optagelsesrate, vi har opnået i år og sidste år. Der kan være flere grunde til den glædelige udvikling. Men i forhold til de håndtag vi selv har adgang til, er det vores oplevelse, at mere kant og skarpere retorik sammen med gentagne optrædener, KAN være vejen til øget spalteplads. Derudover har vi internt i bestyrelsen nedsat en aktions og reaktionsberedt pressegruppe (formand, næstformand og konsulent) intensivt fulgt mediernes behandling af området gennem div. nyhedstjenester evalueret alle mediehenvendelser (til & fra) i bestyrelsen opdateret og ny-opsøgt pressekontakter udlagt alle aktiviteter på Facebook forsøgt at gøre os rigtig umage Side 11 af 39

12 FADD - Årsskrift 2013 Presseaktiviteter i udvalg (se iøvrigt ) Sept - Søren Skjødt i Hollandsk TV om Barnets reform 13/8 i Politiken, Søren Skjødt om efterværnsordninger 2/7 i DKNYT, Søren Skjødt: INGEN UNGE BLIVER ANBRAGT UDEN EN KLAR PLAN 23/6 i Radio 24/7, Søren Skjødt: RAMMER FOR RELATION 8/6 i Politiken FADD/LOS og SL: MEDIERNE BØR UDVISE MERE OMHU (affødt af Nexus-sagen) 8/5 i JP, BÆREDYGTIG INVESTERING I MENNESKERS UDVIKLING 7/2 i JP, EN DRAMATISK UDVIKLING I /1 til P4 øst SÅ SVÆRT ER DET IKKE (om tilsynet vs et opholdssted i Skanderborg) 14/4 - på Anbragte børn skal have en bedre afgangsprøve 28/11 Pressemeddelelse vedr. Masho-sagen samt i P4 27/11 P4 Fyn: PRES PÅ DØGNINSTITUTIONER, Gitte Callesen 22/11 til P4 Fyn: BØRN MÅ SELV GØRE OPMÆRKSOM PÅ PROBLEMER Medlemsaktiviteter Internt i foreningen har vi siden årsmødet i november afholdt møder i de faglige fora møder i de regionale netværksgrupper et medlemsmøde den 7. juni i Kerteminde. På medlemsmødet fik deltagerne oplæg om arbejdet på Ombudsmandens Børnekontor fra afdelingsleder Bente Mundt, og fra nyudnævnt (tiltrædelsesforelæsning 7/ ) professor Inge Bryderup om familieinstitutionsundersøgelsen og bogen: Tidlig indsats socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner. Imidlertid har vi kunnet konstatere en vigende interesse for dette forårstemamøde i al fald i forhold til antallet af deltagere. Vi overvejer derfor form og indhold. Herunder eventuelt at finde en anden måde at mødes med medlemmerne på om foråret Medlemsaktiviteterne gælder også arbejdet i de faglige fora (institutionstypenetværket) De fleste af de faglige fora er aktive; det gælder således: familieinstitutionerne har afholdt de traditionelle konferencer og temadage unge-gruppen har afholdt temadøgn på Hotel Svendborg den april 2013: UNGE & krænkelser, misbrug og problemskabende adfærd nærmiljøinstitutionerne har haft en periode uden aktiviteter de sikrede institutioner har holdt forstandermøder og sikringsmøder faglærergruppen havde under overskriften Inspiration til det daglige værkstedsarbejde seminar den april 2013 de faglige fora for skole-behandlingshjem og småbørnsinstitutioner er ikke aktive pt. Men kan (fortsat) komme det på foranledning Derudover har der været afholdt 2 møder i region Sjælland (oplæg fra Lars Andersen om fusionsprocessen mellem De unges hus og Udviklingscenter Greve samt oplæg fra en Tilsynsmyndighed) 2 møder i region SYD studietur til den sikrede institution Kompasset med oplæg fra forstander TinaMaria Larsen og oplæg af Åse Reck, Socialtilsynett, SYD 1 møde i region MIDT /NORD (med drøftelse af tendenser i tiden ) Side 12 af 39

13 FADD - Årsskrift 2013 Børnesagens Fællesråd (BF) Bestyrelsesmedlem i FADD, Peter Rødbro Johannessen, forstander på Drosthuset Dyssegården blev på Børnesagens Fællesrådsmøde den 15. maj- efter kampvalg valgt som bestyrelsesmedlem i Børnesagens Fællesråd. Vi er rigtig glade for, at Peter på denne måde får mulighed for på allertætteste hold, sammen med blandt andet BFs nye formand, tidl. folketingsmedlem Rene Skau, at præge arbejdet i Fællesrådet. Derudover har vi deltaget i flere arbejdsgrupper i BF-regi. Peter Rødbro Johannessen Ellers Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 seminarer. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer og konsulent - for samarbejdet og for den dedikerede indsats. Østgruppen: Peter Rødbro Johannesen, Drosthuset Dyssegården - Lena Floutrup - Kong Frederik 7's stiftelse - Hanne Dalsgård, Skovgården - Gitte Jensen, Hylleholt Husgerningsskole Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus - Vestgruppen Bjarne Jensen, familieinstitutionen Bakkevej Benny Madsen, Toften - Aksel Rask, Tippen - Lone Pedersen, BUC Vejle Fjord Favrskov B/U center - Marianne Kjær, Mellerup - Tak også til dem Side 13 af 39

14 3.4 Konstitution Bestyrelsen konstituerede sig således: FADD - Årsskrift 2013 Formand SØREN SKJØDT Godhavn, Tisvilde Næstformand NIELS BRUN MADSEN Bøgholt/Miniinstitutionerne, Århus Udtrådt af bestyrelsen pr. 1. april 2013 pga. andet arbejde Kasserer BJARNE JENSEN Familieinstitutionen Bakkevej Hornsyld Sekretær PETER RØDBRO JOHANNESSEN Dyssegården, Kokkedal Medlemmer AKSEL RASK Tippen Varde GITTE CALLESEN Ny Møllegård Odense (Næstformand fra 1/4 2013) Agnete Thomsen Oustruplund, Himmelbjerggården & Hald Ege Suppleanter Hanne Dalsgård Skovgården Sneslev Annette Olsen Josephine Schneiders Hus Frederiksberg Sekretariat Konsulent Henrik Kaustrup Side 14 af 39

15 FADD - Årsskrift Strateginotat 2013 (Uddrag) 4.1 Indledning I det følgende beskrives de iagttagelser, forståelser og holdninger, der ligger til grund for valg af arbejdspunkter 4.2 Den politiske virkelighed Den politiske virkelighed er og vil fortsat være præget af elementer af Barnets Reform; at døgninstitutionerne (DI) i DK er sat under et økonomisk og ideologisk (måske i mindre grad) pres fra stat, regioner og kommuner. fortsat politisk ønske om at fremme familiepleje og slægtsanbringelser, og om at begrænse de mere traditionelle døgnanbringelser politisk ønske om at få taksterne nedsat, ligesom nogle ydelser reelt vil kunne udfases såvel intensivitetsmæssigt som økonomisk således, at en anbringelse kan vise sig at koste mere ved indskrivning og mindre ved udskrivning som en konsekvens af, at der er sket en positiv udvikling i forløbet (som derfor kan kræve færre ressourcer) der vil også være eksempler på det modsatte: At et forløb intensiveres frem mod en udskrivning. faldet i normering og belægning vil fortsat være en realitet på døgninstitutionerne og det er umuligt at spå om, hvornår tallene vil stabilisere sig. Vi har desuden ingen forventning om, at den sidste døgninstitution er lukket. de børn og unge, der anbringes på den klassiske døgninstitution vil nu og fremover typisk være prægede af tilknytningsforstyrrelser, indlæringsproblematikker, udadreagerende og eller selvskadende adfærd, diagnoser og psykiatriske udfordringer. Til gengæld vil vi forventeligt se megen ivrighed og kvalitet i forsøg på at skabe nye løsninger. De børn og unge der anbringes vil have betydelige og massive udfordringer. Og den nødvendige viden - udover at blive målt og vejet vil knytte an til ovenstående udfordringer hos det enkelte barn/ung varigheden af de målfokuserede indsatser vil sandsynligvis i mange tilfælde blive begrænset af et max tidsperspektiv for det enkelte barn ydelserne vil blive udformet og samskabt i et endnu mere udtalt samarbejde mellem barn/ung, forældre, anbringende myndighed og DI Vi har kunnet konstatere at vi har set men endnu ikke fået præciseret - de anbefalinger, der udgik fra det udvalg, der evaluerede kommunalreformen og håber i den forbindelse på, at man vil lytte til de mange kommentarer fra områdets aktører vedr finansieringen af anbringelserne og fordelingen af opgaver mellem kommuner, regioner og stat endnu ikke har set hævelsen af den kriminelle lavalder. Det ærgrer os og andre aktører på området - fordi man derved har skabt usikkerhed og tomrum for håndteringen af de udsatte 14-15årige. Det følgende er inddelt i 2 grundtemaer: FADDs politiske arbejde og FADDs interne foreningsarbejde. Erklæringen har til hensigt at danne en ramme og en forståelsesmæssig base for bestyrelsens og sekretariatets arbejde i op til generalforsamling og årsmøde til november. Side 15 af 39

16 FADD - Årsskrift Det politiske arbejde i FADD I forlængelse af ovenstående vil vi forventeligt fremover se flere og flere eksempler på hybridinstitutioner, der fleksibelt, arbejder med forskellige typer individuelt fokuserede opgaver, med forskellige samarbejdspartnere og med alternative finansieringsmåder (ex flerpartsbetaling) Vi ønsker at fremme: Fra matrikeltænkning til videnstænkning Fra vidensdeling til videnssamling Fra effektmåling til forandringsmåling Fra lineær til cirkulær og dynamisk anbringelsestænkning Fra løsninger for området til rigtige løsninger for det enkelte barn Fra systemtænkning til nænsomhed i overgangene i børns liv Fra enten eller til både og Fra rummelighedsforventning til udviklingsambition Og at ydelserne bedst kan udfolde sig med udgangspunkt i døgninstitutionen som: en matrikulær realitet (= et hovedkvarter med bygninger, værelser til børn, plads til ro og fordybelse, m.m.) Fordi der blandt døgninstitutionens kvaliteter indgår pædagogisk og kulturel kapital, uddannelse af medarbejdere, tværfaglige teams, evalueringstraditioner, arbejdsmiljøfokus, viden om reproduktionens betydning m.m.) der gør at man på en døgninstitution er i stand til at løse opgaverne pragmatisk målrettet og med viden og erfaringer som udgangspunkt. Fremtidens/nutidens døgninstitution Vi ønsker også at lægge op til det, vi tidligere har kaldt: Vælt murene og spræng rammerne. DIs arbejde skal være præget af samarbejde med forældre/pårørende/lokale foreninger og tilbud mhp at skabe mest mulig normalitet og inklusion med og omkring børnene og de unge under skyldig hensyntagen til, hvad der er godt for barnet/den unge. Hvilket altid er et individuelt anliggende. I alt hvad vi skal foretage os gælder det: Ingen klynk og ingen re-aktivitet. Vi er på forkant, har fagligt selvværd (skal ikke forsvare noget) og ligger altid argumentationsmæssigt mellem (både og) et højt abstraktionsniveau og lavpraktisk viden om området. I det vi vælger at foretage os, skal vi sørge for at få os selv positioneret, så vi primært kan handle og agere samt reagere når det er påkrævet - med kant og substans. Vi griber tingene offensivt an og har altid fokus på sagen. Side 16 af 39

17 Eksempler på fremtidens/nutidens DI FADD - Årsskrift 2013 NYSPECIALISERING & NYKOORDINERING Visitations og udredningsafdeling Tilknyttede udviklingsfamilier (alternativt navn til plejefamilier) Akutberedskab, børnehotel o.l Partnerskaber med rep. fra civilsamfundet 6-18 års området X- kommune Døgninstitutionen som kraftcenter for arbejdet med udsatte børn og unge Døgninstitutionens forstander, som leder af den koordinerede indsats Inklusions- team (folkeskoleklasser, forældre, sportsklubber, netværk o.l. Supervision af og samarbejde med de lærere i de lokale folkeskoler, der arbejder med de udsatte B/U Partnerskaber med andre anbringelsessteder Supervisionsog aflastnings-afdeling Jobcenter Værksteder, praktikpladser Flere matrikler -> flere målgrupper NY-SPECIALISERING & NY-KOORDINERING Flere matrikler -> flere målgrupper Visitations og udredningsafdeling Tilknyttede udviklingsfamilier Familiebehandling i særlige boenheder Partnerskaber med forebyggelsesorganisationer 0-5 års området X- kommune for i Døgninstitutionen som kraftcenter for arbejdet med udsatte børn og unge Døgninstitutionens forstander, som leder af den koordinerede indsats Samarbejde med øvrige sundhedsfremmende foranstaltninger Supervision af og samarbejde med dagtilbudsmedarbejdere Rådgivning & vejledning i svære sager i børnefamilieteamet Akutberedskab Supervisionsog aflastnings-afdeling Forældreressourceundersøgelser Nærmiljø-& inklusions-aktiviteter Et udgående team der arbejder i familierne (Fra oplæg på møde med Børne-kulturchefforeningen 11/9 2013) Side 17 af 39

18 FADD - Årsskrift Det interne foreningsarbejde Foreningens legitimitet er knyttet til forholdsvis stor organisationsprocent. Det er vigtigt for os troværdigt - at kunne tale på vegne af DI-området. Begreberne DIs identitet, det politiske arbejde og vidensdeling er det, der knytter de to grundtemaer (politik og forening) sammen og skal som sådan være afsættet for det vi vælger at gå efter : At kvalificere, udvikle og formidle (repetere) døgninstitutionernes identitet internt og eksternt (samlende uden at være kønsløst) At påvirke anbringelsespolitikken og beslutningstagere i Folketing, ministerier, udvalg, i KL og i Servicestyrelsen til at forbedre vilkårene for de udsatte børn og unge, (dernæst undgå forringelser) At skabe forudsætningerne for mest mulig vidensdeling mellem foreningens medlemmer hvilket vi hermed opfordrer alle til: At deltage i regionsmøder, faglige fora m.m.m for gennem refleksion og deltagelse at kunne medvirke til at skabe netværksdannelse mellem ressourcepersoner/institutioner til medlemmer, der har et vidensbehov Vi skal gøre det eksklusivt at være en del af FADD Og ved at skabe meningsfulde medlemsmøder, samt en opgraderet (opgraderende) fungerende og informativ hjemmeside. 5.1 Udfordringer 2013/2014 Nye dokumentationsaktiviteter Deltagelse i magtanvendelsesudvalget (Gitte Callesen deltager) Udmøntning af den nye pædagoguddannelse (Søren Skjødt og Agnete Thomsen deltager) Fastholde og udvikle netværk Samarbejde med de nye socialtilsyn Deltagelse i arbejdsgrupper i Børnesagens Fællesråd o Hvordan sikrer vi, at udsatte børn og unge bliver inkluderet i skolen og i fritiden? Aksel Rask, Tippen o Unge og straf - hvordan sikrer vi en virkningsfuld retspolitik for unge kriminelle eller risiko-unge? Kaj Birkkjær Lauritsen, Stevnsfortet o Hvordan sikrer vi de anbragte børn og unge de bedste vilkår og indsatser? Peter Rødbro Johannessen Jeg henviser i øvrigt til resultatopgørelsen i bilaget. /Søren Skjødt, formand 25. oktober 2013 Side 18 af 39

19 FADD - Årsskrift BILAG Side 19 af 39

20 FADD - Årsskrift Resultater Politik & møder Ansv: Søren Skjødt & Henrik Kaustrup Tema Aktiviteter Kommentar Møder Deltagelse i o Børnesagens Fællesråd (Tine Theker Stryhn som bestyrelsesmedlem (ind til forår 2013), Peter Rødbro Johannessen, som FADDs repræsentant) o Socialstyrelsen (tilsynsreformen) (SS og GC) o Møder Børnerådet samt med formand Per Larsen (SS og HKP) o KL socialpolitisk udspil (SS, HKP) o KLs skolerigsdag februar SS o FBU om samarbejdet med forældre til anbragte børn (SS) o Socialstyrelsens følgegruppe om resultatdokumentation (NBM) o LOS landsmøde/april - HD o Ankestyrelsen (Henrik Horster) SS og HK o Børnehjælpsdagen SS o Dansk Erhverv (SS, PRJ, HD) o Oplæg SFI om skolegang og anbragte børn (SS) o Deltagelse i RUC projekt Det afvigende som potentiel ressource (SS) o LOS (SS og HKP) o Børns Vilkår (SS og HKP) o Frank Ebsen, Forsknings- og udviklingsleder(det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet, Institut for Socialt Arbejde) SS HKP o Møder udvalget om udmøntning af den nye pædagoguddannelse SS/AT o Møde Simon Østergård, Metodecenteret Region MIDT - bestyrelsen o Møde med Poul Lundgård Bak, Robusthedsprojektet bestyrelsen og HKP Løbende deltagelse i møder med samarbejdspartnere Arbejdsgrupper 1. Den kriminelle lavalder BF (Henrik Rune Holst) 2. Udsatte børn og unge på den politiske dagsorden BF 3. Servicestyrelsens følgegrupper om dokumentation og effektmåling de kriminaliserede unge NBM anbringelsesområdet GC de kriminaliserede unge - GC 4. Socialministeriets følgegruppe vedr. ungdomssanktionen Lars Emil Andersen, Grenen (udenfor bestyrelsen) 5. Børnerådet redaktion af Børns rettigheder SS 6. Socialstyrelsens følgegruppe vedr. overgrebspakken - SS Politiske udmeldinger Se medieoversigt Side 20 af 39

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

FADD - Årsskrift 2010 - generalforsamlingen 3. november 2010

FADD - Årsskrift 2010 - generalforsamlingen 3. november 2010 Årsskrift 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Opsummering... 3 3 Formandens beretning (til afstemning)... 4 3.1 Indledning...4 3.2 Konstitution...5 3.3 Tendenser i tiden...6 3.4 Hvad har vi gjort?...8

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN?

HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? HVORDAN STYRKER VI UNDERVISNINGEN AF DE BØRN, DER IKKE SKAL UNDERVISES I FOLKESKOLEN? Konference på Christiansborg Onsdag den 25. september 2013 HVORDAN SER VI BØRNENE, ERFARINGER OG MULIGHEDER Geert Jørgensen,

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Der fremsendes hermed referat fra: Bestyrelsesseminar den 22.- 23. januar 2008. Mødested: Hornstrupcentret

Der fremsendes hermed referat fra: Bestyrelsesseminar den 22.- 23. januar 2008. Mødested: Hornstrupcentret Til Hans Jørgen Jønsson Henrik Lauridsen Bjarne Jensen Tine Stryhn Mie Daverkosen Lone Pedersen Lone Elin Vestergård Søren Skjødt Torben Berntsen Bo Mollerup Der fremsendes hermed referat fra: Bestyrelsesseminar

Læs mere

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen

LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER. Mandag den 27. januar 2014. Geert Jørgensen LOS OG FADD S SKOLEUNDERSØGELSE OG ANDRE AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Mandag den 27. januar 2014 Geert Jørgensen INDHOLD Specialundervisning omfang og former Om anbragte børn og undervisning Om undersøgelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16

Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Målsætninger og indsatser Hovedbestyrelsens handleplan 2014-16 Præsentation for Generalforsamlingen 2014 22. oktober 2014 Fra Nye tider, nye skikke... Debatoplæg juni 2012 (HB) Lokal debat Strategiske

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014

NYHEDSBREV. Socialtilsyn Hovedstaden. Tak for et godt samarbejde i 2014! December 2014 NYHEDSBREV Socialtilsyn Hovedstaden December 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Hoved tlf.nr.: 91 33 32 00 socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Døgninstitutionerne i en brydningstid: Lad os sammen rive murene ned

Døgninstitutionerne i en brydningstid: Lad os sammen rive murene ned Igennem århundreder har døgninstitutionen eller børnehjemmet været det sted, hvor samfundet har anbragt børn og unge, der har haft så store indlæringsmæssige, psykiske, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely

Anbringelsesstatistik 2007 Døgninstitutionen Birkely Anbringelsesstatistik 007 Døgninstitutionen Birkely År 007 har på mange måder været et skælsættende år. Året har også budt på mange opgavemæssige udfordringer og åbnet mulighed for at afprøve nye løsninger

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10

Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Trinbrættets personalemøde med MED-Status d. 11.11.10 Deltagere: Medarbejdere fra Trinbrættet Formand: Mette Mørk Bjørnskov, konstitueret leder i Trinbrættet Trinbrættets høringssvar tager sit afsæt i

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 13. August 2014 Klokken 13.00-16.00 Pilegårdsvej 95, Hasselager 1) Nyt fra: a) Formanden Der er ansat ny dagtilbudsleder i Lystrup: Bente

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg

Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvad så med et barns værdi? Konference og høring d. 23. april 2015 på Christiansborg Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på et barns værdi? Mens en stor gruppe børn heldigvis trives og bliver sundere,

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde

Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Økonomistyring og inddragelse af økonomiovervejelser i det socialdaglige arbejde Den sociale diplomuddannelse børn og unge, modul 4, Hold 10 8. maj 2014 Phd. studerende på CBS / Det Samfundsfaglige og

Læs mere

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN

LOVENDE INDSATS GIVER NYT HÅB FOR SVÆRT BELASTEDE BØRN NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 1 2009 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Geraldine Macdonald & William Turner: Treatment Foster Care for improving outcomes

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart

Generalforsamling DRF-2015. Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Generalforsamling DRF-2015 Teglgårdsparken Psykiatrisk Museum / MADhouse Middelfart Dagsorden Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse. Forslag fra medlemmerne.

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere