SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder"

Transkript

1 SEE Electrical V7R2 Builds SEE Electrical V7R2 Nyheder V7R2

2 Build (Sorteret stigende) Beskrivelse Build 12 - Begrænsning af antal åbne sider. Der var i visse tilfælde ikke mulighed for at begrænse antallet af åbne sider i projektet, dette er nu rettet. - Faneblade i Ribbon I nogle tilfælde forsvandt fanebladet elektrisk efter man havde været i projektdatabasen, dette er nu rettet. - Rearkivering Rearkiverede filer blev ikke altid lagt i den originale folder, dette er nu rettet. - Rearkivering Hvis der anvendes automatisk arkivering, og der findes links til eksterne filer/billeder spørges der om disse skal medtages i arkiveringen, det valgte vil nu blive husket. Hvis der ikke findes eksterne links spørges der ikke længere. - Tilslutningstekster. Tilslutningstekster kan nu bruges til at repræsentere eks. signalnavne på hver tilslutningspunkt. Teksten kan så vises på tilslutningslister. - Sideskabeloner Der kan nu dobbeltklikkes på en sideskabelon som dermed åbner for sideinformationerne så disse kan redigeres. - Søg funktion i symbol menu Tidligere kunne det give fejl hvis man havde anvendt symbolet mere end 100 gange i projektet, dette er nu løst. - Plukliste Det er nu muligt at Scrolle op og ned i Pluklisten - CopyP I CopyP funktionen er der nu kommet en mulighed for at kombinere komponenter med samme navn - Udskrivning Hvis der anvendes funktionen Udskriv Zoom er der to muligheder nu. 1. Der udskrives nøjagtig det der er vist på skærmen (som det har været siden V7R1 Build 16) 2. Der udskrives den del af tegningen der er indrammet af en rektangel (Zoom rammen som anvendt i V6R1). Muligheden for at vælge den ene eller den anden form for udskrivning af zoom, sættes i registreringsdatabasen. Registreringsfiler til valg af mulighed fås ved henvendelse til Supporten eller kan ændres her; HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\Version V7R2\Plot\PrintRegion. Standard indstillingen er 0 - Udskrift som i 1 Indstilling 1 - Udskrives der som i 2. - Klemmer Det er nu muligt at få omnummereret alle klemmer så de følger opsætning for nummerering af komponenter Præfix for klemmer vil altid være X. Den første klemme i en klemrække vil definere navnet for resten af klemrækken. - Autodiagrammering komponentnavne der er defineret i Excel arket vil altid ved autodiagrammering være sat til låst fuldstændig for at undgå uheldig omnummerering ved indsættelse i diagrammet. - Autodiagrammering I visse tilfælde blev kabler ikke nummereret korrekt ved indsættelse, dette er nu løst.

3 - Nedarvet aspekter Det er nu muligt at skjule komponent navn selvom der arbejdes med nedarvet aspekter. - Nedarvet aspekter Hvis nedarvet aspekter er aktiveret, er det nu muligt at skjule ens aspekter på komponenter ved at anvende en funktion-placerings ramme på komponenterne - Aspektmanager Det er nu muligt at oprette mere end en klemme pr. klemrække, når der arbejdes med unikke navne i Produkt aspekt. - Backup Kommandoen RecoverFromAutoBackup supporterer nu også sideindeks. - Klemmeeditor Det er nu ikke længere muligt at omnummerere klemmer automatisk der er markeret låst fuldstændig - Databaseoversigten Oversigt Klemmer Der var i nogle tilfælde problemer med korrekt visning hvis der fandtes en 4 tilslutning, dette er nu løst. - Databaseoversigten Oversigt Revisionsskyer I visse tilfælde blev listen ikke genereret korrekt, dette er nu løst. - Grafiske lister Hvis der anvendes en attribut for revisionsdato i skabelonen, anvendes datoen for generering, det er nu muligt at skjule denne information på dokumentlisten. For at undertrykke den generede dato indsættes flg. Tekststreng på skabelonen; #ExcludeRevision, anvend tekstattribut normal. - Grafiske lister Det er nu muligt at flytte alle grafiske lister til nye positioner i projekttræet. - Arrangementstegning Det er nu muligt i pluklisten at skjule de komponenter der ikke har en type eller fysiske mål angivet i kanaldefinitionen. Funktionaliteten kan aktiveres i Registreringsdatabasen i flg. Streng; HKEY_CURRENT_USER\Software\CAE Development\SEE Electrical\VersionV7R2\General\ExcludeTypeFromPickList standard indstillingen er 0, dvs. Der ikke skjules noget. Indstillingen 1 skjuler komponenten på pluklisten. Registreringsfil kan fås ved henvendelse til supporten. - Hus installation Bredde af døre, vinduer og åbninger håndteres korrekt nu i forhold til skalaforhold på siden. Det er nu muligt at sætte standard str. Under sideegenskaber. - PC Schematic konverter Der vises nu information om hvilken version af PC Schematic der understøttes. - PC Schematic konverter Type information håndteres anderledes i PC Schematic, dette håndteres nu så det vises korrekt i SEE Electrical.

4 Build 14 - Ny tekst og Rediger tekst Når man opretter en ny tekst eller redigerer en eksisterende tekst har man som altid mulighed for at tjekke sin tekst imod oversættelsesdatabasen, nu understøttes der op til 200 muligheder for sammenfald, er der flere sammenfald end 200 kommer der en melding. - IEC/IEEE I nogle tilfælde når der anvendtes reference indstillingen vis kun andre funktioner og placeringer under bruger indstillingen, blev det modsatte vist, dette er rettet. - Basic versionen Diagram indstillingen modifikation af navne under kredsskema egenskaber var ikke aktiv. Dette er rettet. - PLC Tilslutningstekster Hvis der var anvendt mere end 1 tilslutningstekst blev yderligere tekster ikke overført til signalet, dette er rettet. - CopyP Hvis komponentkoden for kabler er oprettet i indstillingen for kabler, og der anvendes kodeside-nummer, indsættes kabelnavne korrekt nu, hvis der anvendes kode-fortløbende nummer skal kabler om nummereres i kabeleditor. - Referencetekst Når der anvendes vis Target på en reference, vises der nu også etagebetegnelse ved flerlags klemmer. - Komponent browser Hvis man arbejder med visning af type og beskrivelse i komponentbrowser overføres beskrivelsen ikke længere til komponenten, kun type. - Kanaldefinitionsvinduet Valgt vinduesopsætning gemmes nu i registreringen når vinduet lukkes. - Arkivering af projekt I visse tilfælde crashede programmet når der skulle arkiveres meget store projekter, dette er løst. - Databaselister Problem med at kunne åbne databaseoversigter ved visse kombinationer, er nu løst. - Produkt editor Det var ikke muligt at ændre flere produktnavne når indstillingen var kode-nummer, dette er nu løst. - PLC editor Der er blevet tilføjet en ny funktionalitet i PLC editoren, Check PLC, denne gør det muligt at tjekke følgende: PLC signal adresse tom. PLC adresse allerede anvendt PLC adresse er ikke defineret på kort PLC komponent har flere adresser med samme navn Antal af tilslutninger på kort og signal stemmer ikke overens Tilslutningstekster på kort og signal stemmer ikke overens Kommentar tekster på kort og signal stemmer ikke overens - Eksport til Phoenix Contact Eksport fra database oversigt blev gemt i en forkert mappe, når saemode var aktiveret, dette er ændret. - Klemmeplan Der var blevet ændret i måden at route ledninger på i klemmeplanen fra V/R1 til V7R2, dette er blevet rettet.

5 - Grafiske lister Hvis man overordnet set arbejder med automatisk revisionstyring, men ikke nødvendigvis ønsker opdateret på sine lister, kan man i skabelonen tilføje følgende tekst: #ExcludeAutoRevision, husk at dette skal være med attributten normal tekst og denne skal tilføjes rammen. - PotRef PotRef kan nu også anvendes i Standard modulet. - Wiretrans Wiretrans virkede ikke, dette er nu løst. - Genveje Genvejen Z og X virkede ikke hvis man hentede en komponent fra pluklisten i kabinet modulet. Z og X og + og - virkede ikke når man hentede fra pluklisten i Kredsskema, dette er nu løst. - Husinstallation Offset for komponenter blev ikke taget fra sidens egenskaber, dette er nu løst. - Excel import/eksport modul Det er nu muligt at ændre tilslutningstekster i det eksporterede ark og få dem tilbage i projektet. - PDF De nye interne forbindelser som blev vist på pdf udskrift, vises nu ikke længere. - PDF Links der eksporteres til pdf, forbliver nu korrekte. Build 15 Ikke udgivet Build 16 - PG UP / PG Down Siderne i projekttræet vises nu korrekt når der bruges PG UP eller PG DOWN. - Symboler Hvis man trak et symbol ind på tegningen fra symboldatabasen blev symbolet ikke skaleret korrekt i forhold til sidens egenskaber, dette er nu rettet. - Symboler I nogle tilfælde blev der indsat dubletter af symboler hvis man indsatte et symbol med funktion/placeringstekster og disse ikke blev anvendt, dette er nu rettet. - Navngivning Hvis man anvendte side/kode/celle til navngivning af komponenter og flyttede en komponent på siden og denne samtidigt var placeret på en layout side, fik komponenterne et generations navn, dette er nu rettet. - Relæspoler Når en relæspole flyttes fra én side til en anden vha. sidefanen navngives den korrekt nu. - IEEE Hvis man anvendte kode fortløbende nummerering og fjernede en komponent, blev den ledige plads ikke anvendt, dette er nu rettet. - Forlæng ledninger ved flytning Det er ikke længere nødvendigt at markere alle ledninger der skal forlænges (hvis de er forbundet til en anden ledning), kun dem der er forbundet til komponenten. - Komponent Browser Der er nu muligt at tilføje det samme varenummer flere gange til den samme komponent fra komponent browseren.

6 - Indstillingen Spørg om lednings dimension spørg om lednings dimension deaktiverer ikke længere vis ledningsretning. - Oversættelsesmodul Det er nu meget nemmere at vælge den oversatte tekst. - Sideskabelon Når der vælges sideskabelon fra sideegenskabs menuen vælges Template folderen automatisk. - IEEE Ved indsættelse af flere kopier af et symbol, placeres kopier under det første symbol og ikke længere over det. - DWG Import DWG importen er blevet forbedret, der understøttes nu langt større filer og jpg billeder i dwg filen understøttes også. - Vinklet dimension I visse tilfælde var det ikke muligt at lave en korrekt vinklet dimension, dette er nu rettet. - Aspekt Manager Der er tilføjet en ny funktion, hvis en komponent er valgt er der kommet en ny mulighed i højreklik s menuen Vælg aspekter. Denne funktion giver dig mulighed for at få vist valgte aspekter i trækontrollen, så det er nemmere at udskifte et aspekt på komponenten. - Vinklet dimension I visse tilfælde var det ikke muligt at lave en korrekt vinklet dimension, dette er nu rettet. - Databaseoversigter Filtreringer vises nu i eks. Funktion (=) = =B1 så der er adskillelse mellem lighedstegn. - Auto diagrammering I visse tilfælde kunne slaven ikke genkende masteren, hvis de ikke var placeret på samme side, dette er nu rettet. - Dokument editor Der kunne ikke multiselekteres i dokument editoren, dette er nu rettet. - Database editorer Hvis der var oprettet en standard filtrering, kunne denne ikke genåbnes medmindre projektet blev lukket, dette er nu rettet. - DRWInfoAll kommando DRWInfo kommandoen fungerede ikke korrekt, dette er nu rettet. - FontToolRead og FontToolChange kommandoerne Mulighederne for at udvælge/scanne for projekter er forbedret, med CTRL eller SHIFT tasten er det nu muligt at multi selektere projekter. - Om nummerering af klemrækker Det er nu blevet muligt at om nummerere hele klemrækken i henhold til den regel der er sat op for alle andre komponenter. Komponent koden for en klemrække vil altid være X, du skal manuelt sørge for at markere hvilke klemmer der hører til klemrækken, den klemme med det laveste indeks vil være den der giver navnet til klemrækken. Indeks og klemmenummer bliver IKKE ændret. - Genvejstast CTRL 3 Genvejstast CTRL 3 kan nu tildeles en hvilken som helst funktion. - Arrangementstegning Kanaler bliver tegnet i det aktuelle lag der tegnes i.

7 - Installations tegning Det er nu muligt at indsætte flere symboler ad gangen, når symbolet er i trådkorset kan man taste det ønskede antal på det numeriske tastatur. Ved positionering af det første symbol får man vist det valgte antal og dernæst skal man vælge placeringen af de(n) næste i forhold til den første. - PDF Modul Det er nu muligt at eksportere fremhævede/indrammede tekster og vandmærker. - Excel import/eksport modul Den indstilling der anvendes ved eksport og import gemmes nu. - Intelligent Drawing Legacy modul Kommandoen BKSymbol, lagde ikke altid den korrekte baggrund på symbolet, dette er rettet. - Revisionsskyer Når man rettede i en tekst til en revisionssky og SafeMode var aktiveret, blev rettelsen ikke gemt, dette er rettet. Når man anvendte SEE Electrical Viewer eller SEE Electrical uden licens og SafeMode var aktiveret var det ikke muligt at oprette en revisionssky, dette er rettet. Build 17 - WEB Katalog Vi introducerer nu det nye WEB Katalog. Alle SEE Electrical Standard og Advanced brugere med en servicekontrakt som indeholder WEB kataloget, kan nu downloade de vare/leverandører der anvendes direkte fra vores nye store WEB Katalog som indeholder godt validerede varenumre med alle informationer til brug for lister, kredsskemaer samt kabinettegninger. Adgang til WEB Kataloget, sker via en pull down menu under menuen Import/Eksport. Der er WEB Katalog på følgende sprog: Dansk Engelsk (international) Indstillingen vil som udgangspunkt være dansk, dvs. at bruger interface og database vil være på dansk, vil man bruge den engelske version udskiftes dette i opsætningen af databasen. På nuværende tidspunkt vil brugerinterface være på engelsk, men vil i den nærmeste fremtid blive på dansk. - Komponent nummerering Hvis komponentnavne var nummereret med side/kode/celle og 2 symboler med samme kode var placeret i samme strømvej, blev disse ændret ved om nummerering i produkt editoren, dette er rettet. - Sider grupperet efter Funktion I nogle projekter kunne det give problemer, når sider var grupperet efter Funktion, og disse blev omdøbt i dokument editor, hvis man omdøbte til et eksisterende sidenummer, dette er løst. - Komponent med hjælpekontakt/plc I visse tilfælde kunne man ikke ændre indstillingen (Navn låst), dette er løst.

8 - PLC symboler PLC symboler der er lavet i gamle versioner af SEE Electrical, mangler signal bemærkning og signal beskrivelse, dette kunne i visse tilfælde give fejlmeldinger. Manglende tekster i Referencekort og signal symboler, kan opdateres ved hjælp af kommandoen DRWInfo eller DRWInfoAll, brug funktionen Opdater automatisk illegale PLC symboler. Manglende tekster I symboler fra symbol databasen kan opdateres ved hjælp af kommandoen Fix kommentarer og beskrivelser på PLC symboler. - Sideinformation Når man dobbeltklikker på en sideskabelon, fremkommer sideinformationen i egenskabsfeltet. - Ledningsnummer Flyttes et ledningsnummer, bliver det ikke længere flyttet tilbage igen ved om nummerering så længe tilslutningen ikke har været ændret. - Færdiggør database komponent Det er nu muligt at jumpe fra færdiggør vinduet til et stikben (Advanced). - Nedarvet aspekter I projekter med nedarvet aspekter slået til, blev Placeringsaspekt altid vist, det gør det ikke længere, men gamle kabler skal slettes og sættes ind igen. - Typedatabase Det kunne fremkalde en fejl hvis man forsøgte at søge i typedatabasen fra en af database editorerne, dette er løst. - Klemmeeditor Niveaunavn bliver nu vist i klemmeeditoren. - Signaleditor Det er nu muligt at ændre signaler med index i signaleditoren. - Grafiske lister Klemmeliste og kabelplan kan nu sorteres efter Funktion, hvis funktionen Grupper sider efter funktion er aktiveret, hvis ikke sker der ingenting. Klemmeliste; For at få funktionaliteten skal der ændres i templaten, der skal tilføjes tekstholder for Funktion og Placering, som andre templates der sorterer efter disse kriterier. Hvis de ikke er tilstede vil Funktion og Placering blive skrevet i sidebeskrivelsen sammen med klemrække betegnelsen eks. =F1+P1-X1. Kabelplan; For at få funktionaliteten skal der ændres i templaten, der skal tilføjes tekstholder for Funktion og Placering, som andre templates der sorterer efter disse kriterier. Derudover skal der tilføjes #PageBreak (ny side når Funktion skifter). - Arrangementstegning Funktion og Placering blev ikke altid tilføjet til det mekaniske symbol, dette er løst. - Arrangementstegning Hvis der var tildelt 2 eller flere typer til en komponent på kredsskemasiden og hver især havde mekanisk symbol, blev beskrivelse 00 fjernet så snart symbol 2 blev indsat, dette er løst.

9 - Arrangementstegning Hvis man indsatte en indekstabel med for få linjer, og derefter indsatte den korrekte blev komponentnavnet skjult, dette er løst. - Open Data modul (Excel Import/Eksport) Brugerdefinerede beskrivelser til symboler understøttes nu også. - Legacy modul Brugerdefinerede beskrivelser til symboler understøttes nu også. - Symboldatabase Fler-streg Symboldatabasen er blevet forøget med over 300 nye symboler, for at kunne anvendes fuldt ud i forbindelse med WEB Kataloget, det kan have indvirkning på nogle symbol henvisninger fra standard typedatabasen, hvis man har anvendt fler-streg som symbol reference. Med venlig hilsen IGE+XAO

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S

Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2. Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Hjælp til CD-ORD: CD-ORD 8.2 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... vii 1. Værktøjslinjen... 1 1.1. Ordbogsværktøjet, SkanRead og C-Pen... 2

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

TAGBEREGNEREN 2009. Kom godt i gang

TAGBEREGNEREN 2009. Kom godt i gang TAGBEREGNEREN 2009 Kom godt i gang Gå til Moniers hjemmeside Gå til For fagfolk Gå til Tagberegning Klik på linket Her finder du link til tagberegneren Klik på det, og programmet downloades Krav til programmet

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG

INDUSTRIAL AUTOMATION. Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG INDUSTRIAL AUTOMATION Interactive Graphical SCADA System INSIGHT AND OVERVIEW KOM GODT I GANG i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... i Om denne manual... 1 IGSS Brugerdokumentation... 2 Kapitel 1:

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen WHITE PAPER Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV har i mange år været blandt danske virksomheders favorit programmer og sammen

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere