Ind i Historien Bind 4 (9. klasse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ind i Historien Bind 4 (9. klasse)"

Transkript

1 Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Fra to til én supermagt Fra energi til energikrise Fra national økonomi til global økonomi Fra borger til verdensborger Fra fælles fortid til multietnisk fremtid En mere fredelig verden En mere retfærdig verden En mere menneskeværdig verden En mere åben verden Opsamling (hele bogen)

2 Korte opgaver til afsnittet Fra to til én supermagt Forklar ud fra teksten hvad globalisering betyder. Hvilke årsager angiver teksten til denne globalisering? Hvilken rolle spiller medierne? Hvad skete der den 9. november 1989? Hvad symboliserer Berlinmuren? Hvad betyder bipolar? Hvilke lande stod som sejrherrer efter 2. Verdenskrig? Hvem tabte 2. Verdenskrig? Hvilke lande kom efter 2. Verdenskrig til at dominere verdenspolitikken? Hvad kaldte man disse lande? Hvorfor var der mistillid mellem på den ene side Sovjetunionen og USA/England på den anden side allerede under 2. Verdenskrig? Hvad så Stalin som sin vigtigste opgave efter afslutningen af 2. Verdenskrig? Hvad gjorde Stalin for at opnå dette mål? Hvorfor skabte det et konfliktforhold til USA? Hvad forstås ved begrebet Den kolde Krig? Hvad skete der med Tyskland efter 2. Verdenskrig? Nævn årsagerne til, at Tyskland blev delt i et Øst- og Vesttyskland. Hvornår oprettedes Forbundsrepublikken Tyskland (Vesttyskland)? Hvornår oprettedes Den Tyske Demokratiske Republik (DDR eller Østtyskland)? Hvad gjorde byen Berlin så speciel og problematisk? Hvorfra stammer udtrykket Jerntæppet? Hvad betyder dette udtryk Jerntæppe? Hvad kaldes den militæralliance, som USA tilbød de vesteuropæiske lande? Hvad var den væsentlige idé bag denne vestlige militæralliance? Hvilke politiske grunde kunne der være til, at USA var interesseret i en sådan vestlig alliance? Hvornår blev den vestlige alliance underskrevet? Hvilken virkning havde det på Sovjetunionen? Hvilke lande indgår i militæralliancen NATO? Se fx Hvad skete der i Kina i 1949, som ændrede magtbalancen? Hvad hed den kommunistiske leder, der fik magten i Kina? Hvad hed den amerikansk-støttede kinesiske leder? Hvor endte han efter kommunisternes magtovertagelse? 2 / 56

3 Det første sted, hvor modsætningerne mellem øst og vest kom i udbrud, var i Korea. Hvad var der sket i Korea efter 1945? Hvorfor angreb Nordkorea i 1950 Sydkorea? Hvorfor tror du USA greb ind? Hvorfra fik de støtte? Blandede Kina sig i konflikten. Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad blev resultatet af Korea-krigen ved afslutningen i 1953? Hvordan er situationen i Korea i dag? Hvad er FN? Hvornår grundlagdes FN? Hvilke lande sad i Sikkerhedsrådet? Der gjorde sig nogle særlige forhold gældende vedr. Kina. Hvilke? Hvorfor? Hvilke lande var de store gamle kolonimagter? Hvorfor ændrede styrkeforholdet mellem kolonimagter og kolonilande sig efter verdenskrigen? Hvorfor blomstrede befrielsesbevægelserne i kolonilandene op under verdenskrigen? Hvornår var landene i Asien blevet selvstændige? Hvornår var de fleste lande i Afrika blevet selvstændige? Hvorfor var der særlige problemer med Rhodesia og Sydafrika? Hvordan blandede Sovjetunionen sig i de nye, selvstændige landes indre forhold? Hvordan blandede USA sig i kolonifrigørelsen? Hvorfor? Hvilke konsekvenser havde det? Hvilken kolonimagt var Vietnam underlagt efter 2. Verdenskrig? Hvad blev resultatet af fredsaftalen efter slaget ved Dien Bien Phu? Hvem var leder af Nordvietnam? Hvilke lande støttede Nordvietnam? Hvorfor interesserede USA sig i begyndelsen af 1960 erne politisk og (især) militært for Sydvietnam? Hvordan optrappede USA s engagement krigen i Vietnam? Der er to væsentlige årsager til, at USA ikke kunne vinde Vietnam-krigen, hvilke? Hvornår endte Vietnam-krigen? Efter Vietnam-krigen blev forholdet mellem de to supermagter mindre spændt. Nævn årsagerne til denne udvikling. Hvorfor sendte Sovjetunionen i 1979 tropper ind i Afghanistan? Hvordan blandede USA sig i krigen? Hvorfor? Hvornår trak Sovjetunionen sig ud af Afghanistan? Hvorfor? Hvilke ligheder er der mellem Vietnam-krigen og Sovjetunionens krig i Afghanistan? Hvad hed den amerikanske og sovjetiske præsident, der fik afgørende betydning for Den kolde Krigs ophør? Hvilken politik førte den amerikanske præsident? Hvilken virkning havde denne politik? Hvilken politik søgte den sovjetiske præsident at føre? Hvorfor? 3 / 56

4 Kan man sige, at den sovjettiske præsident havde succes med sin politik? Begrund dit svar! Danmark under Den kolde Krig: Bogen nævner side 21, at Danmark var sluppet forholdsvist billigt gennem 2. Verdenskrig. Kan du anføre nogen årsager til dette? Umiddelbart efter 2. Verdenskrig var kommunisterne (DKP: Danmarks Kommunistiske Parti) meget populære. Hvorfor? Hvordan kom denne popularitet til udtryk? Danmark havde tradition for at føre en neutral udenrigspolitik. Hvad vil det sige? Hvorfor ændrede det sig efter 1948? Hvorfor stemte kommunisterne imod Marshallhjælpen? Hvilken betydning fik det for Danmarks udenrigspolitik, at vi tilsluttede os NATO (Atlantpagten)? Efter 2. Verdenskrig oplevede Danmark en kraftig økonomisk fremgang. Nævn nogle af de samfundsmæssige forandringer, der fulgte med denne økonomiske fremgang. Den økonomiske fremgang kom også til udtryk på det politiske område. Hvordan kom det til udtryk ved valget i 1973? Hvornår blev Danmark medlem af EF (Det Europæiske Fællesskab)? Hvordan forholdt Danmark sig til forslaget i 1992 om at danne EU (Den Europæiske Union)? Nævn eksempler på, hvordan ungdomsoprøret og græsrodsbevægelserne kom til at præge den politiske dagsorden. Se evt. s Det var især fredsbevægelserne, der i 1970 erne og 1980 erne kom til at præge den politiske dagsorden. På hvilken måde? Fredsbevægelsen og modstanden mod NATO ebbede ud i slutningen af 1980 erne. Hvorfor? 4 / 56

5 Lange opgaver til afsnittet Fra to til én supermagt Den kolde Krig: Tegn med farver, hvilke lande der tilhørte blokkene. Sæt flag, signaturer og årstal over løsrivelsesforsøg. Global verden af plastic? Gå på opdagelse i klasseværelset/skolen efter, hvad der er fremstillet af plast. Hvorfor kunststoffer? Forældre/bedste-forældre kan evt. huske Vietnam-krigen. Hvem husker krige fra tiden efter 1975, prøv at lave en liste over konflikter klassen kan huske. Brug et kort over den by, de bor i. Hvor meget af byen er ændret siden 1945? Kvarterer, Hvordan ser husene ud? Højhuse? Industri? Osv. USA og Sovjetunionen kæmpede aldrig direkte mod hinanden under Den kolde Krig. Men i Korea, Vietnam og Afghanistan udviklede konflikten sig til krige. Gør rede for de tre krige. Kom herunder ind på årsager, stormagternes indblanding og konsekvenser. 1. Korea 2. Vietnam 3. Afghanistan 5 / 56

6 Opgaver til 8. klasse 6 / 56

7 FACIT 7 / 56

8 8 / 56

9 FACIT 9 / 56

10 Korte opgaver til afsnittet Fra energi til energikrise Hvorfor har vi valgt at indlede afsnittet om energi med atomkatastrofen i Tjernobyl? Hvad fortæller Sovjetunionens behandling af katastrofen om det sovjetiske styre? Hvad fortæller Jyllandspostens nyhedsartikel s. 26 om den vestlige verdens opfattelse af Sovjetunionens troværdighed? Begrund dit svar. Hvilke forhold forbinder du med begrebet Mellemøsten? Hvilket enkeltforhold angiver bogen som hovedårsagen til konflikterne i Mellemøsten? Hvorfor havde fundet af olie i Mellemøsten ikke den store betydning i årene før 2. Verdenskrig? Hvad forstås ved et multinationalt selskab? Gør rede for hvad De Syv Søstre er, og hvorfor de kom til at sidde på verdens olieproduktion. Hvad oprettede de olieproducerende lande i 1960? Hvorfor? Hvorfor var der svært for olielandene at gøre noget ved De Syv Søstres oliemonopol? Hvordan lykkedes det oliestaterne at styrke deres interesser? Hvad skete der i 1973? Hvad blev den umiddelbare virkning i de vestlige lande af de stigende oliepriser? Nævn årsagerne til, at man i så mange år havde satset ensidigt på olie som energikilde. Hvilken udfordring stod de vestlige lande overfor? Hvorfor fik oliekrisen i 1973 (den dramatisk stigende pris på råolie) så voldsomme konsekvenser? Hvordan søgte man at løse problemet? Teksten opregner de forskellige muligheder den vestlige verden tog i anvendelse for at løse energiproblemet. Opstil de nævnte løsningsmodeller og gør rede for de deraf følgende problemer. Hvorfor havde man indført bilfrie søndage i Danmark? Hvorfor berørte oliekrisen i 1973 Danmark særlig hårdt? Hvor meget steg oliepriserne i 1973? Nævn nogle af de virkninger sådanne olieprisstigninger havde for Danmark? Hvad gik den energiplan ud på, som regeringen fremlagde i 1976? Hvorfor måtte denne plan opgives omkring 1980? Hvad fandt man i 1972 for første gang i Nordsøen? Hvordan blev udvindingen af olien fra Nordsøen finansieret? Hvorfor begyndte man i 1970 erne at satse på alternative energiformer? Hvilke alternative energiformer blev taget i anvendelse? Hvorfor var det godt for Danmark at satse på egen olieudvinding og alternativ energi? Hvorfor viste det sig i sidste ende at være en dårlig forretning for Danmark? 10 / 56

11 11 / 56

12 FACIT 12 / 56

13 13 / 56

14 FACIT 14 / 56

15 Korte opgaver til afsnittene Fra national økonomi til global økonomi Hvis vi skal finde ud af årsagerne til de begivenheder, der finder sted i historien både i fortid og nutid er der en bestemt faktor, vi skal kikke på. Hvad er det der ifølge os forfattere er meget bestemmende for historiens beslutningstagere? Hvorfor er det så svært at gennemskue, hvem der er bestemmer udviklingen? Efter 2. Verdenskrig satte nogle af verdens beslutningstagere sig sammen for at finde ud af hvilke løsninger, der skulle til for at sætte gang i økonomien. Hvorfor var det især i USA? Hvad tror du, man ville opnå med disse løsninger? Hvilke beslutninger nåede man frem til, og hvad var hensigten med disse beslutninger? Vi har tidligere skrevet om Marshallhjælpen. Her har vi valgt at bringe et uddrag af den amerikanske udenrigsministers tale på Harvard Universitetet i Hvad var ifølge talen hensigten med Marshallhjælpen? Hvilke betingelser skulle landene opfylde for at modtage Marshallhjælpen? Hvilke fordele fik USA ud af at yde denne støtte til de vesteuropæiske lande og ulandene? (Se evt. teksten til billedet side 44). Marshallhjælpen (økonomiske lån og gaver) var så at sige brændstoffet, der skulle sætte gang i den økonomi og det produktionsapparat, der var blevet ødelagt af 2. Verdenskrig, men hvad var det, der skulle holde økonomien og produktionen i gang? Hvilke tre multinationale institutioner blev oprettet for at sikre liberaliseringen af den globale økonomi? Under den økonomiske vækst fra 1950 erne til 1970 erne blev flere og flere økonomiske beslutninger taget i samarbejde med andre lande i modsætning til tidligere, hvor økonomien var national. Hvordan kom denne ændring til udtryk? Med murens fald og opløsningen af den kommunistiske verden var der to forhold, der viste sig på det globale økonomiske plan. Hvilke? Hvorfor havde den økonomiske vækst i den industrialiserede verden ikke haft en gavnlig effekt på den fattige del af verden? Den økonomiske vækst i den industrialiserede verden havde ændret på den økonomiske magt. Hvordan og hvorfor? Hvorfor kan det på langt sigt være farligt? Hvorfor fremmede liberaliseringen af verdensøkonomien dannelsen af multinationale virksomheder? Hvilke fordele var der for de multinationale virksomheder i en verden, hvor produktion og handel kan bevæge sig frit mellem landene? Hvilke nationale ulemper kan dette have? Hvad menes der med, at et firma har monopol? 15 / 56

16 Hvordan kunne væksten i de multinationale firmaer fremme dannelsen af monopoler? Hvor mange procent af verdens eksport var i 1990 kontrolleret af de multinationale selskaber? På den ene side havde de multinationale selskaber skabt økonomisk vækst, men på den anden side havde de også øget usikkerheden. Hvordan? Hvordan kan beslutninger taget af multinationale selskaber påvirke nationale regeringer? Hvilke fordele havde Danmark efter 2. Verdenskrig i modsætning til så mange andre især europæiske lande? Hvorfor? Hvad betød det, at Danmark blev en velfærdsstat? Hvad var ideen bag velfærdsstaten? Velfærdsstaten var både et problem og ikke et problem. Hvordan? Hvilke konsekvenser havde oliekrisen i 1973 for Danmark? Hvilke konsekvenser havde udviklingen for den danske industri? Hvilke forhold stod som forhindringer for Danmarks evne til at klare sig i den globale konkurrence? Hvilke forhold gav på den anden side Danmark gode muligheder for at klare sig i den globale konkurrence? 16 / 56

17 17 / 56

18 FACIT 18 / 56

19 19 / 56

20 FACIT 20 / 56

21 Korte opgaver til afsnittene Fra borger til verdensborger Oprettelsen af FN var en følge af den 2. Verdenskrig. Hvordan? Forventningerne til FN var store. Hvorfor blev det alligevel for mange en skuffelse? Samtidig betød FN, at der kom fokus på det internationale samarbejde. Hvorfor? Hvad var det, der skete i 1950 erne og 1960 erne som gjorde, at verdens problemer blev synlige for folk? Hvad var det John F. Kennedy ville oprette i 1961? Hvad var det, de unge frivillige i Fredskorpset skulle gøre? Hvad var hensigten med disse unge menneskers indsats? Hvad besluttede FN at gøre for at hjælpe den fattige verden? Det var ikke kun verdens ulighed, der gjorde, at folk begyndte at tænke globalt. Hvilken anden faktor havde også stor betydning? Hvilken betydning fik Vietnam-krigen i denne sammenhæng? Hvorfor blev 1960 erne og 1970 erne protesternes årtier? Hvorfor var det USA, der kom til at påvirke Europa efter 2. Verdenskrig? På hvilke måder kom USA til at påvirke Europa? Ind i historien opstiller tre forskellige måder at forholde sig til globaliseringen på. Nævn hvilke. Hvorfor følte danskerne det som et naturligt valg at blive optaget i FN i 1945? Hvad betød den kolde krig mellem Sovjetunionen og USA for Danmark? Hvorfor blev ideen om et fælles nordisk forsvar aldrig til noget? Hvad var baggrunden for, at Danmark valgte at blive medlem af NATO i 1949? I 1960 ernes Danmark kom der fokus på uligheden mellem den rige verden og udviklingslandene. Hvordan kom dette til udtryk? Hvorfor tror du, Danmark valgte at tage del i den globale verden på netop denne måde? Hvad var det for en begivenhed, der i 1956 fik den danske befolkning overbevist om, at vi havde valgt den rigtige side i den kolde krig? Hvorfor var der ingen, der greb militært ind i Ungarnsopstanden heller ikke USA? Beslutningen om optagelse i EF i 1973 delte befolkningen i to grupper. Hvilken holdning havde modstanderne? Og hvilken holdning havde tilhængerne? Hvilke konsekvenser har den splittelse i holdningen til EF/EU haft for Danmark? 21 / 56

22 22 / 56

23 23 / 56

24 FACIT 24 / 56

25 25 / 56

26 Korte opgaver til afsnittet Fra fælles fortid til multietnisk fremtid Hvornår dukkede de første fremmede arbejdere op i Danmark? Fra hvilke lande kom denne nye arbejdskraft? Hvorfor ønskede de danske arbejdsgivere, at der kom arbejdskraft til Danmark fra udlandet? Hvilke fordele kunne arbejdsgiverne se ved denne arbejdskraft? Hvorfor var fagforeningerne betænkelige? Havde fagforeningerne ret i deres betænkeligheder? Hvordan blev de udenlandske arbejdere modtaget? Hvor mange gæstearbejdere var der i Danmark i 1970? Hvilke konsekvenser fik oliekrisen for indvandringen af udenlandsk arbejdskraft? Hvilken holdning havde fagforeningerne? Hvorfor havde den fremmede arbejdskraft været en god forretning set fra samfundets side? Hvorfor var de udenlandske arbejdere egentlig kommet til Danmark? Hvorfor blev denne drøm aldrig til virkelighed? Hvad blev konsekvensen af, at gæstearbejderne ikke kunne vende hjem? Hvordan reagerede man fra politisk side på indvandringen? Hvorfor tror du? Der var et andet forhold end indvandring af gæstearbejdere og familieindvandring, der øgede antallet af udlændinge i Danmark. Hvilket? Se på statistikken s. 76 over indvandrere og flygtninge i Danmark. Prøv at begrunde/ forklare, hvorfor vi har så mange indvandrere/flygtninge fra netop disse lande. Hvad er budskabet i dronningens nytårstale? Synes du, det er passende, at dronningen udtaler sig om sådanne forhold? 26 / 56

27 27 / 56

28 FACIT 28 / 56

29 29 / 56

30 FACIT 30 / 56

31 Korte opgaver til afsnittet En mere fredelig verden Hvorfor var det sandsynligt, at Danmark ville blive det første angrebsmål i tilfælde af en ny krig? Var der realiteter bag denne frygt? Hvordan ændrede Sovjetunionens sammenbrud den danske sikkerhedspolitik? Hvorfor var det især de baltiske lande (Estland, Letland og Litauen) der havde den danske regerings interesse? (Se på et Europakort) Hvorfor var der stor interesse for, at Danmark skulle være med i en fælles EU-hærstyrke? (Se afsnittet Kludetæppet på Balkan side 85 86) Hvem var Tito? Hvilken rolle havde han i forhold til Jugoslavien? Hvad skete i 1991 i Jugoslavien? Hvilken rolle spillede FN? Hvad var USA holdning til at blande sig? Hvad var problemet i Kosovo? Hvordan udviklede konflikten sig? Hvad blev konsekvensen? FN og EU fik ikke høje karakterer af USA hvorfor ikke? Hvorfor var Rusland ikke længere en supermagt? Hvad gjorde Rusland i 1996? Hvorfor mon USA holder hånden over Rusland? (vender det blinde øje til) Hvad kan FN bruges til? Hvad var supermagternes støtte til gode venner en garanti for? Hvordan er det gået i Afrika siden 1990? (fortsættes side 88) Gør FN deres arbejde godt nok? Skal FN overhovedet blande sig? Ved folkeafstemningen om en udvidelse af EU-samarbejdet i 1993 havde Danmark fået indført fire forbehold. Hvad handlede et af disse forbehold om? I 1992 havde danskerne stemt nej til en udvidelse af samarbejdet. Hvad kaldtes den aftale, der skulle udvide EU-samarbejdet? (Se billedteksten side 92) Hvordan har Sovjetunionens sammenbrud ændret det danske forsvar? Hvordan adskiller Danmarks deltagelse i Irakkrigen sig fra det danske forsvars øvrige indsats i konfliktområder? Hvordan bidrog Danmark militært til Irakkrigen både før og efter kamphandlingerne? Er der stadig danske soldater i Irak (Basra)? Hvorfor valgte Danmark at deltage i Irakkrigen? Hvilken betydning/hvilke konsekvenser har Danmarks deltagelse i Irakkrigen haft? 31 / 56

32 En mere fredelig verden 32 / 56

33 33 / 56

34 FACIT En mere fredelig verden 34 / 56

35 35 / 56

36 Korte opgaver til afsnittet En mere retfærdig verden Hvordan bidrog/bidrager Danmark til udviklingen af og bistanden til udviklingslandene? Hvad vil det sige, at den danske bistand er henholdsvis multilateral og bilateral? Hvordan skal modtagerlandet bruge en del af den bilaterale bistand? Hvordan har grundlaget for den danske bistand ændret sig siden 1960 erne? (Hvilke krav skal modtagerlandet opfylde for at modtage bistand?) Hvad menes der med, at landene skal udvise god regeringsførelse for at modtage bistand fra Danmark? Hvilke konsekvenser har dette krav haft? Hvordan kan Danmarks indsats i områder med krig og konflikter opfattes som ulands - bistand? Hvorfor er modstanden mod EU vokset i Danmark? Hvordan er det kommet til udtryk? Hvorfor har udvidelsen af EU ændret denne holdning? 36 / 56

37 En mere retfærdig verden 37 / 56

38 38 / 56

39 FACIT En mere retfærdig verden 39 / 56

40 FACIT 40 / 56

41 En mere retfærdig verden 41 / 56

42 FACIT En mere retfærdig verden 42 / 56

43 Korte opgaver til afsnittet En mere menneskeværdig verden Hvor mange mennesker bor der i dag på jorden? Er der på jorden ressourcer nok til så mange? Hvor bor flertallet af jordens befolkning? hvad betyder det? Hvad er det for et liv, de har? Hvad er FN s officielle fattigdomsgrænse? Hvad har de seneste 50 års udvikling betydet for den fattige del af verden? Hvad tror du The slim decease er for en sygdom? Hvor mange dør hver uge af HIV/AIDS i Zimbabwe? - hvad betyder det for børnene i landet? Hvilke lande er hårdest ramt af HIV/AIDS? Hvilke forskelle er der på at få HIV/AIDS i Vesten og i Afrika? Hvad er problemet med malaria? Hvad er der sket med Kina de sidste 20 år? Hvilke problemer medfører et stigende forbrug? Forklar med dine egne ord, hvad demokrati og menneskerettigheder betyder. Hvad oplevede mange afrikanske stater efter kolonitidens ophør? Hvordan har terror og terrorbekæmpelsen påvirket dansk ulandsbistand? Hvorfor? Hvorfor er Danmark ophørt med at yde bistand til lande som Malawi og Zimbabwe? I 2001 var der folketingsvalg. Hvad viste valget om danskernes holdning til flygtninge og indvandrere? Hvad betød valget for regeringens indvandrer- og flygtningepolitik? Hvorfor blev denne politik kritiseret i udlandet? Hvorfor er superglobalisten Kristian Jensen øverst side 126 glad for den øgede globalisering? Hvilke faresignaler mener Hans-Peter Martin og Harald Schumann nederst side 126, rummer begrebet globalisering? Hvordan forholder du dig til billedet side 127? Billedet side 129 referer til ordet kønsrollemønster i brødteksten ovenfor, hvad er sammenhængen? Hvad synes du billedet s. 131 siger om globalisering, økonomi og demokrati? Hvorfor vakte billedet side 134 stor forargelse, da det kom i aviserne i 2004? Hvad er sammenhængen mellem billedet side 139 og begrebet outsourcing? Hvorfor er der et misforhold mellem, hvad billedet side 140 viser, og de problemstillinger brødteksten samme side behandler? Måske kan billedet side 143 også analyseres mere negativt, end billedteksten lægger op til? Hvor på verdenskortet side finder de aktuelle konflikter sted? Koncentrer dig om en eller to og beskriv baggrunden, nu & her, og hvad fremtiden evt. kan indeholde. 43 / 56

44 En mere menneskeværdig verden 44 / 56

45 FACIT En mere menneskeværdig verden 45 / 56

46 En mere menneskeværdig verden 46 / 56

47 FACIT En mere menneskeværdig verden 47 / 56

48 En mere åben verden 48 / 56

49 49 / 56

50 FACIT En mere åben verden 50 / 56

51 51 / 56

52 Indsæt de historiske begivenheder i rigtig rækkefølge: Opsamling Bind 4 1) Seksdagskrigen: Krig mellem Israel og de arabiske lande 2) Terrorangreb i Madrid 3) USA angriber Irak og afsætter Saddam Hussein 4) Tjernobyl springer i luften 5) Terrorangrebet på World Trade Center i New York 11/9. 6) Sovjetunionens sammenbrud 7) Irak angriber Kuwait 8) Marshall-hjælpen 9) Kolonierne i Asien bliver selvstændige 10) 2. Verdenskrig slutter. Tyskland deles i 4 zoner. FN oprettes. 11) De første gæstearbejdere kommer til Danmark 12) Ved en folkeafstemning forkaster Danmark Den Europæiske Union (EU) 13) Danmark deltager i angrebet på Irak som USA s allierede. Danske tropper i Irak 14) Danmark strammer sin flygtninge- og indvandrerpolitik 15) Terrorangreb i London 16) Danmark underskriver unionsaftalen med forbehold 17) Berlinmuren falder 18) Operation Ørkenstorm: USA angriber Irak. Borgerkrig i Jugoslavien. 19) Danmark kommer med i NATO 20) Danmarks befrielse 21) Danmark finder olie i Nordsøen 22) Ny krig mellem Israel og de arabiske lande. OPEC skærer ned på olieproduktionen. Oliepriserne stiger. International oliekrise. 23) Forbundsrepublikken Tyskland og DDR oprettes. NATO oprettes. Warzawapagten oprettes Mao overtager magten i Kina 24) Danmark bliver medlem af EF. Oliekrise. Bilfrie søndage 25) Sovjetunionen i krig i Afghanistan. Irans kejser styrtes, ayatollah Khomeini indfører islamisk præstestyre. 26) Korea-krigen 27) Afrikas kolonier bliver selvstændige 28) Ungarnopstanden 29) OPEC dannes 30) Vietnam-krigen. USA trækker sig ud i 1973, krigen slutter i / 56

53 53 / 56

54 54 / 56

55 FACIT Indsæt de historiske begivenheder i rigtig rækkefølge: Opsamling Bind 4 Årstal Danmark Verden 1945 Danmarks befrielse 2. Verdenskrig slutter Tyskland deles i 4 zoner FN oprettes Kolonierne i Asien bliver selvstændige 1947 Marshallhjælpem 1949 Danmark kommer med i Forbundsrepublikken Tyskland og DDR NATO oprettes NATO oprettes Warzawapagten oprettes Mao overtager magten i Kina Korea-krigen 1956 Ungarnopstanden Afrikas kolonier bliver selvstændige 1960 OPEC dannes Vietnamkrigen. USA trækker sig ud i 73/ , krigen slutter i De første gæstearbejdere Seksdagskrigen: Krig mellem Israel kommer til Danmark og de arabiske lande 1972 Danmark finder olie i Nordsøen 1973 Danmark bliver medlem af EF Ny krig mellem Israel og de arabiske Oliekrise. Bilfrie søndage lande. OPEC skærer ned på olieproduktionen. Oliepriserne stiger. International oliekrise Sovjetunionen i krig i Afghanistan Irans kejser styrtes, ayatollah Khomeini indfører islamisk præstestyre 1986 Tjernobyl springer i luften 1989 Berlinmuren falder 1990 Sovjetunionens sammenbrud Irak angriber Kuwait 55 / 56

56 1991 Operation Ørkenstorm: USA angriber Irak Borgerkrig i Jugoslavien 1992 Ved en folkeafstemningen forkaster Danmark Den Europæiske Union (EU) 1993 Danmark underskriver unionsaftalen med forbehold 2001 Danmark strammer sin : Terrorangrebet på World Trade flygtninge- og indvandrer- Center i New York. politik Præsident Bush erklærer krig mod terror. USA angriber Afghanistan og fjerner taliban-styret Danmark deltager i angrebet USA angriber Irak og afsætter Saddam påirak som USA s allierede. Hussein Danske tropper i Irak 2004 Terrorangreb i Mardrid 2005 Terrorangreb i London 56 / 56

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Nationalisme, imperialisme og stormagtsekspansion fører til den 1. verdenskrig.

Nationalisme, imperialisme og stormagtsekspansion fører til den 1. verdenskrig. Overblik Nationalisme, imperialisme og stormagtsekspansion fører til den 1. verdenskrig. 1. verdenskrig fører til den russiske revolution og de multinationale rigers opløsning. Versailles-freden belaster

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Peter Lindholm

Læs mere

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Produktion og efterspørgsel efter landbrugsvarer i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like

The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld. what it might look like The World in 2025: Multi-power rivalry in an interdependent wortld what it might look like Antagelser Fremtidens teknologi er relativt velbeskrevet 12 år frem anvendelsen er den usikre faktor Der er analyser,

Læs mere

Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler.

Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler. Studieretnings projekter 2007 2008 fordelt på fag og titler. (Klik på fagkombinationen for at gå direkte til titlerne) Historie engelsk Historie matematik Historie fysik Historie kemi Historie samfundsfag

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer

Hjemmeopgave om AT: Holstebro gymnasium Mads Vistisen, Dennis Noe & Sarah Thayer Gruppearbejde: Opgave A Pax Americana? det amerikanske missilskjold og verdensfred (AT eksamen: Fysik og samfundsfag) Problemformulering Denne opgave vil undersøge, hvordan opbyggelsen af et amerikansk

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 Krig og medier

Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 Krig og medier Borgerkrig Den Finske Borgerkrig 27. januar til 15. maj, 1918 En blodig borgerkrig med henrettelser, massegrave, fangelejre og nedbrændte byer. Det sker ikke i Norden vel? Jo, det gjorde det for mindre

Læs mere

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD

GEOS. 1.1 Sydafrika og guldet (2) RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD RÅSTOFFER GULD I SYDAFRIKA GULD 1.1 Sydafrika og guldet (2) Dette cirkeldiagram viser verdens 10 største guldproducenter og deres andel af verdens guldproduktion. Uzbekistan 3,0 % Andre 35,2 % Kina 11,8

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 9. december 2009. Prøvenummer. underskrift Indfødsretsprøven 9. december 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Syllabus for Historie i 7. klasse for skoleåret 2014-15

Syllabus for Historie i 7. klasse for skoleåret 2014-15 Uge Dato Dag Beskrivelse Sidetal 33 13-08-14 Ons Første Skoledag: Uddeling af bøger Del 1: Folket styrer Oldtidens Grækenland 14-08-14 Tor In Class Work: Kopi 1A: Påbegyndelse af Logbog, Introduktion:

Læs mere

Opgaver til Kongeriget

Opgaver til Kongeriget Født i 1940 på Amalienborg Slot. Dronning af Danmark 1972. FAMILIE Datter af Frederik 9. af Danmark (1899-1972) og Ingrid af Sverige (1910-2000), Gift i 1967 med Henri de Laborde de Montpezat (1934) i

Læs mere

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens:

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens: FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for historie Signalement af faget Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Udenrigs- og forsvarspolitik. Nærhed og udsyn i en global verden

Udenrigs- og forsvarspolitik. Nærhed og udsyn i en global verden Udenrigs- og forsvarspolitik Nærhed og udsyn i en global verden En stigende internationalisering og globalisering stiller det danske samfund overfor store muligheder og store udfordringer. Globaliseringen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Afrika er blevet stormagtsinteressant

Afrika er blevet stormagtsinteressant En artikel fra KRITISK DEBAT Afrika er blevet stormagtsinteressant Skrevet af: Knud Vilby Offentliggjort: 03. maj 2008 Afrika er blevet interessant også for andre end afrikanere og turister på jagt efter

Læs mere

Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) 2010-2015 med fokus på International Politik. 27. maj 2015 (ordinær)

Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) 2010-2015 med fokus på International Politik. 27. maj 2015 (ordinær) Oversigt over skriftlige opgaver i samfundsfag (studentereksamen) 2010-2015 med fokus på International Politik Listen omfatter opgaver hvor fokus er på international politik, herunder dansk udenrigspolitik.

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

9. klasse - skoleåret 2013/2014

9. klasse - skoleåret 2013/2014 9. klasse - skoleåret 2013/2014 Redaktørens forslag til en årsplan for 9. klasse. Om årsplanen Denne årsplan bygger videre på sidste års årsplan Hver uge har eleverne normalt kun en lektion i historie.

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud Historiefaget.dk: USA og Vesten USA og Vesten Den kolde krig i perioden 1945-1991 mellem USA og Sovjetunionen handlede ikke bare om at være den mest dominerende supermagt. Det var en kamp om ideologi og

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at...

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager

Verden omkring ECCO. Fra national til global virksomhed 2. Valuta og nye markeder 4. Told på sko 5. Finanskrisen 6. damkjær & vesterager Verden omkring ECCO Fra national til global virksomhed 2 Valuta og nye markeder 4 Told på sko 5 Finanskrisen 6 damkjær & vesterager 1 Fra national til global virksomhed Som andre virksomheder er ECCO påvirket

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve s telefonnr. 1 Danskhed Hit med historien 9. klasse Jens Aage Poulsen 32,00-50 i bogen - Født som dansker? - Dansk på dagsordenen - Hvem og hvordan er danskerne? - Nationalisme - Sådan er danskerne! -

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag.

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag. Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag Emner/temaer Elevemne/Problemstillinger Opgivelser Lærerstillede spørgsmål

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Formålet: Formålet med faget er at fremme elevernes historiske forståelse, at få eleverne til at forstå deres fortid såvel som deres nutid og fremtid. Formålet

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Kina i Afrika. Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn. Kina i Afrika - Berit Nielsen og Katinka Stenbjørn

Kina i Afrika. Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn. Kina i Afrika - Berit Nielsen og Katinka Stenbjørn Kina i Afrika Berit Nielsen & Katinka Stenbjørn Kina i Afrika Giver en indføring i, hvordan man anvender teori på empiri Nemt tilgængeligt og med aktuelle cases Leder videre til øvrige emner, der er hot

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2012/2013 efterår Fag: Historie Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kolonier og krig (Ind i historien s. 25-37) At blive klar over motiverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX idshistorie B Sven Clausen 3hha Oversigt over undervisningsforløb 1 1750-1919 - Revolutioner,

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA

DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA DE TRANSATLANTISKE FORBINDELSER: USA OG CANADA EU og dets nordamerikanske partnere, Amerikas Forenede Stater og, deler de fælles værdier demokrati og respekt for menneskerettighederne samt økonomisk og

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

International Business College Fredericia - Middelfart

International Business College Fredericia - Middelfart Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni International Business College Fredericia - Middelfart

Læs mere