Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05"

Transkript

1 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

2 Indhold Side Forord Traktorer Hvad er en traktor? ATV Hvem må køre traktor? Traktorkørekort Hvad må traktorer anvendes til Registrerede traktorer Godkendte traktorer Traktorer uden nummerplader Motorredskaber Hvad er et motorredskab? Ombyggede lastbiler Vægt på styrende hjul Spejle Traktorpåhængsvogne og påhængsredskaber. 13 Hvad er en traktorpåhængsvogn? Studenterkørsel Bagkofanger Bremser Side Generelt om vægt og dimensioner Vægt og akselbelastning Bæltekøretøjer Dimensioner Bredde Længde Højde Traktorer og motorredskaber i trafikken Afmærkning De enkelte lygter og reflekser Afmærkning i øvrigt Arbejdsmiljø Sikkerhed på mark Førerværn Traktorer og arbejdsmiljø Passagerer Kraftoverføring Forhold omkring højspændingsluftledninger.. 34 Forsikringer Referencer Internetadresser Stikordsregister

3 Forord For at komme til og fra markerne må landmændene i mange tilfælde benytte vejene til transport af produkter og redskaber. Landevejene hører således på en måde til landmændenes arbejdsplads. Landevejene er dog først og fremmest offentlige veje, og landmændene bør derfor huske, at så snart de er på færdselslovens område med traktorer og redskaber, skal de respektere færdselslovens regler. Det betyder, at både førerne og køretøjerne skal opfylde de bestemmelser, der er givet for sikkerhedens skyld. Det vil sige færdselsreglerne og reglerne for køretøjers indretning og udstyr, herunder blandt andet bremser, styretøj, lygter, reflekser, spejle, og sammenkobling og belæsning. Traktorførerne skal også huske, at traktorer og motorredskaber er langsomtkørende i forhold til den øvrige trafik. Det kan for eksempel betyde kødannelser bag traktorer og maskiner. For at gøre overhalingen lettere, skal traktorføreren føre køretøjet ud til siden, hvor der er plads og eventuelt nedsætte hastigheden eller helt standse. Sikkerheden ved kørsel på markerne er også vigtig. Det er derfor vigtigt, at alle traktorførere kender og følger de anvisninger, der gælder for kørsel på mark og vej, og ved, hvordan man kan undgå traktorulykker. Derfor har Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik udarbejdet denne pjece. Pjecen indeholder ikke alt, hvad en traktorfører bør vide, men den omtaler nogle af de vigtigste sikkerhedsregler, som traktorførere skal kende for sikkerhedens skyld. Skejby, oktober

4 5

5 Hvad er en traktor? I færdselsloven defineres en traktor som et motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække et andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Det vil med andre ord sige, at et køretøj, der kan køre hurtigere end 40 km i timen ikke defineres som en traktor, men evt. som bil eller lastbil og derfor skal følge reglerne for disse køretøjer. Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på færdselslovens område er dog stadig 30 km/t. Det er derfor op til føreren at overholde denne hastighedsbegrænsning. En overskridelse af denne hastighed på mere end 60 % kan medføre en betinget frakendelse af kørekortet. 6

6 Hvem må køre traktor? Aldersgrænser Den generelle mindstealder ved kørsel med farligt maskineri og sundhedsskadelige stoffer er 18 år. Med traktorkørekort må man dog køre traktor som 16-årig, men ikke udføre alt traktorarbejde. For arbejdsgiverens egne børn, der samtidig tilhører hans husstand, er der en mindstealder på 15 år. Mindstealder ved traktorkørsel mv. ATV, (lille terrængående køretøj) De små terrængående køretøjer kan oftest køre langt over 40 km i timen. For at de må færdes på vejene, skal de indregistreres som en bil. De modeller, der har 4-hjulstræk og mindst tre gear frem, kan dog kategoriseres som en traktor. Det kræver tillige, at de forsynes med en blokeringsanordning, der begrænser hastigheden til max. 40 km i timen. De skal i hvert enkelt tilfælde fremstilles til syn hos Statens Bilinspektion, før de kan godkendes eller indregistreres som en traktor. 18 år og derover 16 år og derover 15 år og derover Med kørekort til traktor eller bil: Al traktorkørsel Uden kørekort: Al traktorkørsel uden for færdselslovens område. Med traktorkørekort: Al traktorkørsel undtagen kørsel med farlige redskaber, læsseredskaber og lignende samt sprøjtning med giftige og sundhedsskadelige stoffer. Uden traktorkørekort: Ingen traktorkørsel Kun arbejdsgiverens egne børn, der samtidig hører til hans husstand: Al traktorkørsel uden for færdselslovens område, undtagen sprøjtning med giftige og sundhedsskadelige stoffer. 7

7 Traktorkørekort Ved al kørsel på vej med traktor og motorredskab skal føreren som hovedregel være i besiddelse af kørekort til bil eller traktor. Kørekortet giver også tilladelse til kørsel med vogne og redskaber. Øvelseskørsel kan først påbegyndes, når man er 15¾ år gammel og under vejledning af en godkendt kørelærer. En teoretisk prøve skal være bestået, før den praktiske prøve kan aflægges. Den teoretiske prøve kan aflægges op til 6 måneder før, aldersbetingelserne i øvrigt er opfyldt. Den praktiske prøve aflægges med en traktor tilkoblet én påhængsvogn. 8

8 Hvad må traktorer med og uden nummerplader anvendes til? Der findes tre hovedgrupper af traktorer: 1. Registrerede traktorer. 2. Godkendte traktorer. (Godkendt af Færdselsstyrelsen) 3. Traktorer der hverken er godkendt eller registreret. 1. Registreret traktor (traktor med to hvide nummerplader med rød kant) Hvis traktoren skal anvendes til alle former for kørsel, skal den indregistreres. Til transport af produkter, der ikke stammer fra landbrugsproduktionen eller ikke skal bruges i produktionen, kræves tillige, at vognen også er indregistreret. Der er ingen særlige begrænsninger for ejerforhold. 2. Godkendt traktor (traktor med hvid nummerplade med sort kant) Traktorer, der tilhører ejeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, 9

9 En godkendt traktor må anvendes på vejene i følgende tilfælde: Transport af produkter til og fra samt mellem dele af en ejendom. Det er en betingelse, at produkterne enten stammer fra en landbrugs-, garneri- eller skovbrugsvirksomhed eller skal benyttes i en sådan virksomhed. Det er ikke nogen betingelse, at kørslen alene sker til og fra traktorejerens egen ejendom. Traktoren kan også anvendes på andre ejendomme til de nævnte formål. Transport af produkter, der ikke indgår i landbrugsproduktionen som f.eks. forskallingsbrædder og lignende materiel, der anvendes under byggearbejdet, må ikke transporteres med en godkendt traktor. Så skal traktoren og vognen være registreret. Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugsejendom. Her er der ikke krav om, at arbejdsredskabet skal anvendes sammen med traktoren. Alle de tilfælde, der er nævnt under punkt 3, side 11. Nummerpladen skal sidde forrest på en godkendt traktor Traktor, der tilhører en maskinstation, kan ikke godkendes. Skal traktoren anvendes til f.eks. kørsel med produkter, skal den registreres. 10

10 kan anvendes som godkendte traktorer. Ældre godkendte traktorer kan være forsynet med en rund, grøn nummerplade med hvid kant. Nummerpladen skal sidde forrest på traktoren og vinkelret på traktorens længderetning. For traktorer i sameje gælder der særlige regler, idet enhver medejer af traktoren skal være ejer eller forpagter af et landbrug, gartneri eller skovbrug. Godkendelse kan ikke gives, hvis samejet omfatter mere end to traktorer, eller hvis én af deltagerne samtidig er ejer af en eller flere andre traktorer. 3. Traktor, der hverken er godkendt eller registreret, må anvendes på vejene i følgende situationer: Egentransport til og fra arbejdssted og reparatør. Kørsel til og fra arbejdssted og reparatør med arbejdsredskaber, der ved deres anvendelse trækkes eller drives fra traktoren. Under kørsel til arbejdsstedet kan der i et vist omfang medbringes materialer, der er nødvendige for arbejdet. Er traktoren forsynet med ammoniaknedfælder, gødningsspreder eller marksprøjte, kan ammoniak, gødning eller sprøjtevæske medbringes. En gyllevogn, der spreder gylle på marken, regnes for et arbejdsredskab og må derfor anvendes efter en sådan traktor. Almindelige aflæsservogne og universalvogne betragtes ikke som arbejdsredskaber. Kørsel til og fra arbejdssted eller reparatør med påhængsvogne, der er tomme, eller som medfører arbejdsredskaber, der er knyttet til traktorens funktion. Det er en betingelse, at det arbejdsredskab, der transporteres på vognen, på arbejdsstedet skal trækkes eller drives af den traktor, der trækker vognen. Det er dog også tilladt at transportere andre redskaber, herunder håndredskaber, hvis de skal benyttes i en arbejdsproces i tilknytning til traktoren. Det gælder også transport af værktøj til reparation og vedligeholdelse af traktor og redskab. Visse former for vejarbejde samt anden kørsel, hvor der er opnået særlig tilladelse fra politiet. 11

11 Motorredskaber Hvad er et motorredskab? Et motorredskab er et motordrevet køretøj, der hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til at køre højst 30 km i timen og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan bringes til at køre hurtigere. Som eksempel kan nævnes selvkørende mejetærskere, gyllevogne, rendegravere og lignende. Ombyggede lastbiler En del terrængående lastbiler er blevet omdannet til gylleudbringning og lignende. Det må de kun, hvis hastigheden begrænses til højst 30 km i timen, og køretøjet ikke længere kan anvendes til egentlig godstransport. Det er hovedreglen, at køretøjets arbejdsfunktion er det væsentlige. For gyllekøretøjets vedkommende, skal den sprede gyllen på marken. Den må således ikke anvendes til transport mellem to gyllebehol- Spejle skal så langt ud, at man kan se tilbage. 12

12 dere. For at ændre et køretøjs klassifikation, skal der i hvert enkelt tilfælde indsendes en ansøgning til Færdselsstyrelsen. Vægt på styrende hjul Det er et krav, at mindst 20 procent af traktorens eller motorredskabets faktiske totalvægt - vægten incl. overført vægt fra arbejdsredskab eller påhængskøretøj - skal ligge på styrende hjul. Traktorpåhængsvogne og påhængsredskaber Hvad er en traktorpåhængsvogn? En traktorpåhængsvogn er et påhængskøretøj, der hovedsageligt er indrettet til godstransport. Hvis en traktorpåhængsvogn ønskes anvendt til persontransport, f.eks. studenterkørsel, skal både traktor og vogn være indregistreret. Vognen skal være forsynet med solidt fastgjorte sider. For- og bagsmæk skal være mindst 90 cm høje. Der skal søges tilladelse til sådan kørsel fra politiet. Inden kørslen skal vognen godkendes af bilinspektionen, og der skal tegnes en særlig forsikring, der dækker personbefordring. Spejle Traktorer og motorredskaber skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i venstre side. De skal også være forsynet med et førerspejl i højre side, hvis et påmonteret arbejdsredskab eller påhængskøretøj hindrer førerens direkte syn bagud. Spejlene skal være indstillet således, at føreren har det fornødne syn bagud. Traktorer skal som her benytte hele vejbanen - også uden for eventuelle hvide kantlinier. 13

13 Bagkofanger Hvis vognladdets bageste, nederste punkt er mere end 0,4 meter bag baghjulene, skal vognen sikres bagtil mod underkøring. Det gælder dog ikke vogne, der er taget i brug eller registreret før 1. oktober tilkoblet bagest. Bremserne skal fungere sammen med traktorens driftsbremse enten som påløbsbremse eller med særskilt bremseventil, der aktiveres af bremsepedalen. For traktorpåhængsvogn, der er taget i brug før 1. april 1997, kan driftsbremsen alternativt aktiveres af traktorens fører fra førersædet med et separat håndtag. Hvad er et påhængsredskab? Et påhængsredskab er ethvert påhængskøretøj, der ikke er beregnet til transport af personer eller gods. Det kan være grønthøstere og andre bugserede redskaber. Følgende regler gælder for både påhængsvogne og påhængsredskaber: Bremser Hvis mindre end halvdelen af vogntogets samlede vægt ligger på traktorens bremsende hjul, skal påhængskøretøjet have bremser. I vogntog med to vogne, hvoraf det ene er forsynet med påløbsbremse, skal vognen eller påhængskøretøjet uden bremser være 14

14 Generelt om vægt og dimensioner Vægt Et køretøj må ikke belastes med større akseltryk og totalvægt, end det er registreret eller godkendt til. Der findes dog lovmæssige krav om, at intet akseltryk må overstige kg. For et toakslet køretøj som f.eks en traktor, en firehjulet vogn eller en toakslet bogievogn må totalvægten af det enkelte køretøj ikke overstige kg, når akselafstanden er 1,3 1,8 meter. Hvis et køretøj har bogie med tre eller flere aksler må bogiebelastningen være op til kg. Hvis en sådan vogn tillige er forsynet med en styrende foraksel, må dennes tilladte belastning lægges oven i de kg. Hvis forakselen må bære kg og bogien må bære kg, må totalvægten være kg. Eksempel: En traktor skal trække en tohjulet påhængsvogn med følgende specifikationer: Vognens totalvægt Traktorens egenvægt Vægt på bremsende bagaksel Overført vægt fra vogn til traktorens bagaksel I alt vægt på bremsende hjul Skal der bremser på påhængsvognen? kg kg kg kg kg Den samlede vægt af vogntoget er: i alt kg. 50 % heraf er kg, men der hviler kun kg på traktorens bremsende bagaksel, hvilket er under 50 %. Der er altså krav om bremser på vognen! 15

15 Ved kørsel med brede maskiner, skal der bruges rotorblink. Her mangler både rotorblink og kørelys. Motordrevne køretøjer med fire eller flere aksler må have en totalvægt på op til kg. Hvis køretøjet har to styrende foraksler, må totalvægten dog være op til kg. Et traktorvogntogs samlede totalvægt må ikke overstige kg. Bæltekøretøjer For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må vægten ikke overstige kg pr. meter af afstanden mellem forreste og bageste løberulle. Totalvægten må ikke overstige kg. Bredde Et køretøj må generelt ikke være bredere end 2,55 meter. De almindeligt kendte V- formede ballevogne må heller ikke være bredere end 2,55 meter. Ved kørsel med løst læsset hø, halm eller lignende samt ved kørsel med redskab til landbrugs- eller vejarbejde må bredden af læsset eller redskabet dog være 3,3 meter. Hvis bredden overstiger 3,3 meter, må der kun køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskaber i fælleseje, og mellem en maskinstation og dennes kunder. Redskaber, der er konstrueret med en arbejdsstilling og en transportstilling, skal altid bringes i transportstilling. Udragende dele skal slås ind. Det er dog tilladt at krydse en vej med et redskab i arbejdsstilling. Dobbeltmonterede baghjul (tvillingmontering) eller meget brede dæk kan gøre en traktor bredere end 2,55 meter. Det er kun tilladt, hvis traktoren samtidig er trækkraft 16

16 for et påhængsredskab, eller der på traktoren er ophængt eller monteret et redskab. Længde En traktors længde med evt. ophængt redskab må ikke overstige 12 meter. Et vogntog med traktor eller motorredskab må ikke være længere end 18,50 meter. Et vogntog kan bestå af en traktor eller et motorredskab tilkoblet højst to påhængsvogne eller én påhængsvogn og ét påhængsredskab. Højde Højden må ikke overstige 4,0 meter. Når der køres under viadukter, luftledninger og lign., skal føreren altid - uanset køretøjets eller læssets højde - sikre sig, at passagen kan ske uden fare eller ulempe. Traktorer og motorredskaber i trafikken Hvis du vil undgå at blive uvenner med en masse bilister, så husk at køre ind til siden engang imellem og giv plads. Det kunne jo være eksprespost med reservedele til mejetærskeren. Der sker hvert år mange ulykker, hvor traktorer er indblandet. Det skyldes bl.a. at traktorer og motorredskaber udgør en særlig risiko i trafikken. For det første kører de langsomt, for det andet er de ofte bredere og længere end den øvrige trafik. Det gælder især, når de kører med redskaber eller påhængsvogne. For at bagfrakommende så tidligt som muligt bliver gjort opmærksom på, at der er en langsomtkørende traktor foran, er det vigtigt aldrig at færdes på vejene uden en synlig afmærkningstrekant (traktortrekant) bagest på vogntoget. 17

17 Vis hensyn Traktorer og motorredskaber fylder meget i trafikken og giver ofte anledning til kødannelser. Det hører med til godt landmandskab at trække ud til siden, hvor der er plads, for at hjælpe den bagfrakommende trafik forbi. Det er faktisk traktorførerens pligt at vise hensyn! Traktorer skal trække helt ud til højre - også, hvor der er en hvid kantafmærkning. skal man være opmærksom på, at en traktor accelererer langsomt, hvorfor det kan tage lang tid, før eventuelle påhængsvogne er ovre vejen. Derfor er der brug for ekstra god plads i trafikken. Belæsning Læsset skal anbringes sådan, at det mindst muligt generer førerens udsyn. Det må ikke Venstresving Over en trediedel af alle ulykkerne sker i forbindelse med svingning til venstre. Problemet er størst, når man skal svinge til venstre fra en større vej og ind på en sidevej, markvej eller mark. Det skyldes ofte, at bagfrakommende bilister har svært ved at se eller for sent opdager traktorens eller vognens retningsviserblinklys. Hvis et redskab dækker for blinklysene, skal der monteres en lygtebom bag på redskabet. Ved kørsel med høje læs kan det desuden være vanskeligt for traktorføreren at orientere sig bagud. 18 Det er derfor et krav, at traktoren forsynes med spejle i begge sider, der kan skydes så langt ud, at føreren kan orientere sig bagud, før svingningen påbegyndes. Det er traktorførerens ansvar, at svingningen kan ske uden fare eller ulempe for den øvrige trafik. I en del tilfælde er det bedre at trække helt ud til højre og slippe bagfrakommende biler forbi før venstresvingning. Ved udkørsel på eller krydsning af større vej Ved kørsel med læs, skal det sikres, at læsset ikke tabes. Her er der surringer over hver række baller.

18 dække lygter, reflekser og evt. nummerplade. Læsset skal være anbragt eller bundet så forsvarligt, at det ikke kan falde af på vejen eller genere den øvrige trafik med støv og lignende. Tilkobling af påhængsvogne og redskaber Det siger sig selv, at det er traktorførerens ansvar, at sammenkoblingen mellem traktor og redskab er forsvarlig. Trækbolte skal være korrekt dimensioneret og sikret med splitter eller lignende, så tilkoblingen ikke kan løsne sig. Ellers kan resultatet blive en alvorlig ulykke. Kørsel med frontlæsser Der er sket flere alvorlige ulykker, hvor en traktor med frontlæsser og en personbil er stødt sammen. Ofte har frontlæsseren siddet i en højde, så den har ramt bilens forrude og de personer, der sad i bilen. Traktorføreren bør derfor køre med frontlæsseren hævet så højt, at den ikke udgør nogen risiko for de øvrige trafikanter. Hvis traktoren er forsynet med frontlift, hvor liftarmene kan slås op, når de ikke er i brug, skal disse være slået op, så traktoren er til mindst mulig fare i trafikken. Tænk på andre, når du kører med frontlæsser. Aldrig som på billedet! 19

19 Kørsel i mørke Ved kørsel i mørke er risikoen særlig stor, og en meget stor del af markarbejdet foregår jo på den tid af året, hvor det bliver tidligt mørkt. Det er derfor et krav, at alle redskaber ved kørsel i mørke er forsynet med lys, der tillige viser bredden på redskabet. Det er helt uforsvarligt at færdes bare et kort stykke på landevejen i mørke uden lys på traktor og maskiner. Det har gennem årene givet anledning til meningsløse færdselsulykker, som er gået ud over såvel traktorføreren som uskyldige medtrafikanter. Hvis redskaber og maskiner ikke er forsynet med faste lygter, bør der i den mørke del af året medbringes lygter og reflekser som et naturligt tilbehør til traktoren. Det kan enten være en lygte- og refleksbom eller løse lygter og reflekser, som under kørsel midlertidigt anbringes på vogne og redskaber. På nye redskaber og vogne, der er anskaffet efter 1. oktober 1996, skal lygter og reflekser være fast monteret på køretøjet. 20 Se i øvrigt afsnittet om de enkelte lygter og reflekser. Brug ikke arbejdslys som baglygter!

20 Nogle traktorførere tror, at det må være en fordel, at lade de bageste arbejdslys være tændt for at belyse et mørkt redskab. Det er både ulovligt og forkert! Arbejdslysene vil blænde bilister og andre bagfrakommende trafikanter. De kan opfatte arbejdslysene som forlygter på en traktor, der kører i modsatte vejbane og vil forsøge at køre højre om. Arbejdslysene blænder også, så det er umuligt at se længde og bredde på et ophængt redskab. Er man blevet så sent færdig med et stykke arbejde, at det er blevet mørkt, og man ikke har fået lygter med til redskabet, skal man lade redskabet blive på marken og først hente det, når det er lyst. Afmærkning Lygtetændingstiden er fra lokal solnedgang til lokal solopgang samt i tåge og usigtbart vejr. Lys på hele døgnet Også uden for lygtetændingstiden skal motordrevne køretøjer bruge kørelys/nærlys på færdselslovens område. Loven gælder alle motordrevne køretøjer, herunder traktorer og motorredskaber. Sidstnævnte dog ikke, hvis motorredskabet er bestemt til at føres af en gående. Nærlyslygter skal have et ensartet hvidt eller gulligt lys, der kan belyse vejen mindst 30 meter frem uden at blænde. Fremadrettede positionslygter skal have ensartet hvidt lys fremad. Lygterne skal kunne ses tydeligt i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Positionslygter, der er sammenbyggede med gullige nærlyslygter, må også være gullige. 21

21 Påhængsvogne og påhængsredskaber skal også have fremadrettede positionslygter, hvis bredden overstiger 1,6 meter. Bestemmelsen gælder ikke for ikke-registreringspligtige påhængsvogne og påhængsredskaber, der er taget i brug inden den 1. oktober Baglygter Traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber skal have 2 røde baglygter, der er synlige på mindst 300 meters afstand uden at blænde. Nummerpladelygter Registrerede traktorer og registrerede påhængsvogne skal have nummerpladelygte med hvidt lys, der skal belyse bagnummerpladen, så nummeret er synligt i mindst 20 meters afstand. Retningsviserblinklygter (blinklys) Traktorer og motorredskaber skal på hver 22 To stoplygter på registreret traktor To nærlyslygter/ positionslygter Nummerplade lygte på registreret traktor side have fremadrettede og bagudrettede gule blinklys, som afgiver mindst 60 og højst 120 blink pr. minut. Påhængsvogne og påhængsredskaber skal have blinklys bagpå i hver side. El-stik til påhængsvogn Afmærkningstrekant (kan være aftagelig) Stoplygter skal have rødt lys, som straks tændes, når fodbremsen benyttes. Stoplyset skal være kraftigere end baglygternes lys og skal tydeligt kunne ses - også i solskin. To baglygter Blinklygter i hver side To røde reflekser (ikke trekantede)

22 Stoplys er påkrævet på påhængsvogne, påhængsredskaber og på registrerede traktorer. Reflekser som vender fremad skal være hvide. Reflekser, der vender bagud, skal være røde og reflekser på siden af køretøjet skal være To hvide forreflekser Gule sidereflekser Blinklygter gule. Alle reflekser skal være godkendte og mærkede. Afmærkningstrekant (kun på den bageste påhængsvogn i et vogntog) Traktorer og motorredskaber skal have to bagudrettede røde reflekser. Påhængsvogne Nummerplade lygte (kun på registrerede påhængsvogne) Bagkofanger på traktorpåhængsvogne, der er registreret eller taget i brug efter den 1. oktober Reglen gælder ikke for påhængsredskaber. To baglygter To røde, trekantede bagreflekser og påhængsredskaber skal have to bagudrettede røde reflekser, som skal være trekantede og monteres med spidsen opad. Bagreflekser på andre køretøjer må med undtagelse af afmærkningstrekanten ikke være trekantede. Sidereflekser skal anvendes på motorredskaber, der er over 6 meter lange, samt på påhængsvogne og påhængsredskaber, (se også afsnittet om gule sidemarkeringslygter). Sidereflekserne skal på hver side være anbragt således: En på den midterste trediedel En på den forreste del højst 3 meter fra køretøjets forreste punkt inkl. trækstang. En på den bageste del højst 1 meter fra køretøjets bageste punkt Afstanden mellem de enkelte reflekser må højst være 3 meter. Siderefleksernes højde over vejen skal være mellem 35 og 90 cm. Dog må reflekserne sidde op til 1,5 meter over vejen, hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt. 23

23 Hvis redskabet foran dækker nærlyslygterne, skal der være to ekstra, højt placerede nærlyslygter på traktoren. De må ikke kunne lyse samtidig med de påbudte nærlyslygter. Lygterne skal pege nedad, så de rækker højst 30 meter frem. Gul siderefleks på hver side og to hvide forreflekser, hvis redskabet rager mere end 1 meter frem. Der skal være en afmærkningslygte, hvis et arbejdsredskab rager mere end 0,15 meter ud fra siden* af traktoren, mere end 1 meter frem eller mere end 2 meter bagud fra traktoren. Afmærkningstrekanten skal kunne ses bagfra. Det kan være nødvendigt at flytte afmærkningstrekanten hen på det ophængte arbejdsredskab. Såfremt arbejdsredskab eller udstyr dækker traktorens påbudte lygter og reflekser, skal arbejdsredskabet eller udstyret være forsynet med tilsvarende lygter og reflekser, eventuelt anbragt på en lygtebom. Redskaber eller udstyr (f.eks. tvillingedæk), som rager mere end 0,15 meter udfra siden* af traktoren, skal markeres med reflekser. Reflekserne skal være hvide fremad og røde bagud, og de skal sidde så tæt ved yderste kant som muligt. Reflekserne skal være godkendte og mærkede. 24 Redskab, der rager mere end 2 meter bagud, skal også have gul siderefleks på hver side og røde bagreflekser. I lygtetændingstiden skal der være en hvid fremadrettede og en rød bagrettede markeringslygte. Lygterne skal angive bredden af arbejdsredskabet eller udstyret og være placeret i den eller de sider, hvor arbejdsredskabet eller udstyret rager mere end 0,15 meter ud fra siden* af traktoren. * Siden af traktoren er det punkt, hvor traktoren er bredest, når den ikke er forsynet med redskab, udstyr eller tvillingedæk. Der ses bort fra spejle og lygter.

24 Gule sidemarkeringslygter Der er krav om sidemarkeringslygter på vogne, der inkl. trækstang er over 6 meter lange. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meter afstand uden at blænde og placeres på samme måde som sidereflekserne. Dog må lygterne sidde op til 2,1 meter over vejen, hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt. Bestemmelserne gælder ikke for registreringspligtige påhængsvogne, der er registreret inden den 1. april 1995, samt ikkeregistreringspligtige påhængsvogne og påhængsredskaber, der er taget i brug inden den 1. oktober Her kan man nøjes med gule sidereflekser. Havariblink Traktorer og motorredskaber skal være forsynet med havariblink, som består af køretøjets påbudte retningsviserblinklygter, der skal være tilsluttet, så de alle blinker samtidigt. Bestemmelserne gælder ikke for traktorer og motorredskaber, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden den 1. oktober Markeringslygter og -reflekser er supplerende bagudvendte røde og fremadrettede hvide lygter, der i lygtetændingstiden skal anvendes på traktorer og arbejdsredskaber med udragende udstyr, f.eks. tvillinghjul. Lygterne skal anvendes i den eller de sider, hvor udstyret rager mere end 0,15 me- 25

25 ter ud fra siden af traktoren. Lygterne kan være anbragt på traktoren og skal angive bredden af arbejdsredskab mv. Arbejdsredskaber og udragende udstyr skal være forsynet med en fremadrettet hvid og bagudrettet rød refleks i den eller de sider, der rager mere end 0,15 meter ud fra siden af traktoren. Det gælder også uden for lygtetændingstiden. Reflekserne skal være anbragt så nær den yderste kant som muligt. Afmærkningslygter (gult rotorblink) Det gule rotorblink skal advare øvrige trafikanter om, at her er et muligt faremoment. Rotorblink skal anvendes: Når en traktor kører med redskaber eller 26 andre dele, der rager mere end 0,15 meter ud fra siden traktoren. Når et frontmonteret redskab rager mere end 1 meter frem foran traktoren. Når et ophængt redskab rager mere end 2 meter bag ud fra traktoren. Afmærkningslygter skal være tydeligt synlige fra alle sider. De skal afgive mindst 60 og højst 240 blink pr. minut. I modsætning til andre køretøjer må traktorer anvende afmærkningslygter i alle tilfælde, men hvis man skal opretholde respekten ved brugen af disse lygter, bør man ikke anvende dem i utide. Afmærkningstrekant (traktortrekant) Traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber skal være forsynet med særlig afmærkning af langsomtkørende køretøjer. Afmærkningen skal bestå af en stor rød flourescerende trekant med rød reflekterende kant med spidsen opad som vist i figuren. Trekanten kan anbringes i en holder, så den er aftagelig. Afmærkningen skal anbringes bag på: traktor eller motorredskab, der ikke trækker påhængsvogn eller påhængsredskab, ophængt arbejdsredskab, hvis redskabet skjuler trekanten på traktoren, bageste påhængsvogn eller påhængsredskab i vogntog, der trækkes af traktor eller motorredskab. Det er tilladt at anbringe afmærkning på hvert af de øvrige køretøjer i sådanne vogntog. Traktortrekant

26 27

27 Afmærkning i øvrigt Advarselstrekant I tilfælde af havari er hovedreglen, at køretøjet skal bringes bort fra kørebanen, så det ikke er til fare eller ulempe for den øvrige færdsel. Kan det ikke umiddelbart ske, skal køretøjet afmærkes på samme måde som biler med en advarselstrekant. Trekanten skal placeres i vejsiden mindst 50 meter før køretøjet. Det er i sådan situation tilladt også at anvende køretøjets havariblink. Afmærkning af forurenet vej Man må ikke henkaste eller efterlade noget på vejen, der kan være til fare eller ulempe for færdselen. Hvis man taber eller spilder noget, der kan være til fare eller ulempe for færdselen, skal det straks fjernes. Kan dette ikke ske, skal andre gøres opmærksom på forholdet ved afmærkning eller lignende, indtil faren eller ulempen er fjernet. 28

28 meter meter Det fedtede pløre, der i reglen opstår ved hjemkørsel af roer eller udkørsel af husdyrgødning, er det farligste. Hvis arbejdet medfører forurening af denne art, har man pligt til at rengøre vejen. Dette skal senest ske, når man hver dag har afsluttet arbejdet. Forsømmer man denne pligt, risikerer man en bøde og må også regne med at skulle yde erstatning, hvis der sker en ulykke på grund af vejens forurening. Undlader man at rengøre vejen, kan vejvæsenet eller politiet lade det ske for ens egen regning. Advarselstavle A 31 Glat vej kan lånes hos kommunens eller amtets tekniske forvaltning. Tavlen skal opstilles meter før det forurenede sted. Der skal opstilles tavler, så trafikken i begge retninger advares. selv anskaffe skiltene. Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse om, hvor de kan købes. Man må ikke uden videre opstille skilte på vejen. Politiet skal i alle tilfælde give tilladelse, inden man opstiller advarselstavler et bestemt sted på vejen. Måske kan det klares med en telefonopringning til det lokale politi. I andre tilfælde skal der rettes skriftlig henvendelse. Hvis politiet eller vejvæsenet giver særlige regler for opstillingen, skal de følges. Brug af advarselstavler fritager ikke en for pligten til at rengøre vejen. Man fritages heller ikke for erstatningsansvar, hvis der sker en færdselsulykke. Maskinstationer og landmænd, der hyppigt har brug for afmærkning af vejen, kan også 29

29 Arbejdsmiljø Sikkerhed på mark Styrtsikre førerværn En traktor skal som hovedregel være forsynet med godkendt, styrtsikkert førerværn. Godkendelsen skal fremgå af et pånittet skilt i førerværnet. Førerværnet skal være på, når traktoren bruges. Traktorer uden førerværn Kun traktorer, der er leveret første gang før 1. maj 1967 og enten erhvervet af den nuværende ejer før 1. august 1976 eller på dispensation, kan benyttes uden førerværn under følgende vilkår: Kun i en landbrugsvirksomhed Kun af ejeren selv Højst 100 timer årligt Kun til lettere, ufarligt og mindre farligt 30 arbejde. Kørslen skal foregå under forhold, der er lette med hensyn til terræn og føre. Der må ikke køres i stejlt terræn. Der må ikke køres nærmere end 3 meter på skrænter, mergelgrave, vandløb eller grøfter. Forageren skal være mindst 12 meter bred. Redskaber, maskiner og vognlæs skal stå i et rimeligt forhold til traktorstørrelsen og jordbundsforholdene, så stabil styring kan opretholdes. Om nødvendigt skal frontvægte anvendes Højt trækfæste er ikke tilladt Traktoren må ikke anvendes til tungt træk, såsom løstrækning af fastkørte køretøjer eller redskaber, kørsel i forspand, udslæbning i skov, optrækning af træer, trærødder og lignende Traktoren må ikke bruges til ammoniaknedfældning, i køresiloer eller til stakning af halmballer Brug af ikke godkendt førerværn af styrtsikker type Visse ældre traktorer er fritaget for kravet om, at de skal bruges med godkendt styrtsikkert førerværn. Det er førerværn fra fabrikkerne F.L.K., Frederiksberg Karosserifabrik, Je-Ka, KALA, Mesan, Sekura, Traktola og Sonera. (Bortset fra Sonera har de øvrige fabrikker også leveret godkendte førerværn).

30 Dispensation for traktorer til særlige arbejdsforhold Hvis traktoren skal anvendes til arbejde, hvor førerværn enten ikke kan anvendes eller vil skabe særlige gener og ulemper ved brugen, er der mulighed for dispensation. Det gælder f.eks. ved kørsel i frugtplantager og stalde. Traktorerne må bruges uden godkendt førerværn, hvis førerværnet er monteret på fabrikkens beslag traktoren er leveret første gang før 1. maj 1967 og traktoren enten er erhvervet af den nuværende ejer inden den 1. august 1977 eller traktoren med påmonteret førerværn af styrtsikker type er købt på dispensation Ved ejerskifte skal disse traktorer have godkendt, styrtsikkert førerværn. I 1983 ophørte den generelle dispensation fra kravet om brug af godkendt førerværn til traktorer, der udelukkende benyttes stationært som drivmiddel. Dette medfører, at der for sådanne traktorer skal søges dispensation i hvert enkelt tilfælde. Dispensationen skal søges hos det lokale arbejdstilsyn. Vedligeholdelse af førerværn Førerværn skal vedligeholdes. Førerværnets fastboltning til traktoren bør efterspændes med jævne mellemrum. Samtidig kan man kontrollere, om de vibrationsdæmpende gummielementer trænger til udskiftning. 31

31 Slidte eller ødelagte gummielementer kan medføre, at sundhedsskadelige vibrationer forplanter sig op i førerværnet. Rustangreb bør begrænses med rustbeskyttende midler, inden rustangrebet medfører svækkelse af førerværnet. Reparationer af revner og brud, opretning og ændring af godkendte førerværn må kun ske med Arbejdstilsynets tilladelse. Ved alvorlige skader eller tæringer skal førerværnet udskiftes. Ved syn af traktorer vil Bilinspektionen varetage Arbejdstilsynets kontrol. Traktorer og arbejdsmiljø Mange timers arbejde i en traktor kan påvirke helbredet. Vælg derfor en traktor med god førerkomfort. Sæde og rat skal kunne indstilles ergonomisk rigtigt i forhold til hinanden. Pedaler og betjeningshåndtag skal være nemme at betjene. Førerhuset skal 32 være uden træk, men med gode ventilationsåbninger eller klimaanlæg. Førerpladsen skal være uden generende vibrationer. Støjniveauet skal være under 85 decibel (A) for at undgå høreskader. Tilkobling af påhængsvogne og redskaber Mange ulykker sker i forbindelse med tilkobling af vogne og redskaber. Stilbare støtteben på vogne og bugserede redskaber skal sidde fast på redskabet, så støttebenet ikke vælter under brug. Løse donkrafte og klodser rummer en stor fare for ulykke i et uagtsomt øjeblik. Tohjulede vogne og redskaber kan være bagtunge, når der kun er læs bag i vognen. Det kan medføre, at vogn eller redskab tipper bagover, når den kobles fra traktoren. Der er sket flere dødsulykker, hvor højtipvogne ved tipning pludselig er blevet så bagtunge, at de har løftet bagenden af traktoren. Disse højtipvogne skal sikres med støtteben bag hjulene eller på den side, der højtippes til. Liftophængte redskaber kan være vanskelige at montere på traktoren. Mens traktoren køres til redskabet, må ingen opholde sig mellem traktor og redskab. Når trækstængerne sættes på redskabet, må hydraulikkens hæve/sænkemekanisme ikke påvirkes. Hydraulikken bør derfor stilles i positionskontrol. Alt for mange er blevet fanget mel-

32 en ophængt radrenser. Mange børn og voksne, der har stået bag på traktoren eller ved døren i et lukket førerhus, er faldet af traktoren eller ud af døren med alvorlige følger. Passagerer må ikke genere føreren. Kraftoverføring Alt for mange er blevet dræbt eller uhyggeligt lemlæstet ved nærkontakt med en uafskærmet kraftoverføringsaksel. Det er derfor et krav, at kraftoverføring mellem traktor og redskab altid skal være afskærmet i hele længden. Det er sjældent, at den hurtige løsning også er den mest sikre løsning! lem traktor og redskab, ved at liften er begyndt at løfte under tilkoblingen. For at lette tilkoblingen og øge sikkerheden kan det anbefales at anvende en eller anden form for hurtigkobler. Passagerer Det er tilladt at have passagerer med i traktoren, men kun når de kan anvises en sikker plads i et lukket førerhus, og kun når de skal medvirke ved traktorens arbejde. Det kan f.eks. være læsning af halmballer eller styre Efter forskrifterne skal både traktorens kraftudtag og redskabets kraftindtag være effektivt dækket både foroven og på siderne. Skærmen skal også kunne dække en eventuelt momentkobling eller vidvinkelkryds mv. 33

33 Forhold omkring højspændingsluftledninger Selve akselen skal være helt omsluttet af en teleskopisk rørskærm. I begge ender af rørskærmen skal der være en konisk krave, som effektivt afskærmer kardanleddene. Rørskærm og kraver må ikke kunne rotere sammen med akselen, men skal fastholdes af kæder eller lignende. Der skal vises særlig omtanke, når der arbejdes i nærheden af luftledninger, der passerer hen over marken. Respektafstande for højspændingsluftledninger Der må normalt kun arbejdes i op til 3 meter over jorden i en vandret afstand fra ledningerne som vist på figuren. Den røde linie markerer de gældende respektafstande. Feltet inden for den røde linie er tegnet som et snit, men Et ophæng, som kraftoverføringsakselen kan anbringes i, når redskabet er koblet fra traktoren, vil både lette tilkoblingen og skåne rørafskærmningen. Hold altid alle afskærmninger på plads og i orden, når maskinen er i brug! 34

34 gælder selvfølgelig langs hele linien. Det er ofte muligt at arbejde inden for respektafstanden, bare det sker i samarbejde med elselskabet. Spørg elselskabet om det kan lade sig gøre. Ved aflægning af korn fra mejetærsker på presenning, hvor kornet senere skal læsses på lastvogn med krangrab, bør det placeres så langt fra luftledninger, at kranen frit kan arbejde uden risiko for at ramme ledningerne. Hvor der er jordkabler, skal der udvises særlig agtpågivenhed ved brug af undergrundsløsner. Forud for al form for gravearbejde bør der søges oplysninger hos telefonog elselskabet. De giver gerne oplysninger om, hvor der er kabler. Det samme gør sig gældende ved vandledninger, naturgasledninger, kloakledninger, nato-olieledninger mv., hvor de respektive ejere bør spørges. Forsikringer Ansvarsforsikring Alle motorkøretøjer skal være ansvarsforsikret, når de benyttes, hvor færdselsloven gælder. Den almindelige landbrugsforsikring vil oftest dække lovlig kørsel med motorredskaber og traktorer, der hverken er registreret eller godkendt. Dog er det vigtigt, at traktorer og motorredskaber er nævnt i forsikringspolicen. Hvis en traktor uden nummerplade anvendes til ulovlig kørsel på vej f.eks. kørsel med halm eller korn mellem mark og gård, eller traktoren lånes ud til en person uden landbrugsansvarsforsikring, er der normalt ingen forsikringsdækning. Hvis køretøjet er forsynet med tilkoblingsanordning for påhængskøretøj, skal ansvarsforsikringen tillige dække kørsel med tilkoblet køretøj. Hvis traktoren er registreret eller godkendt, skal ejeren eller den bruger, der har varig rådighed over køretøjet, sørge for, at køretøjet er forsikret. Forsikringspligten for andre traktorer samt for motorredskaber påhviler den, der bruger køretøjet eller lader det bruge på færdselslovens område. Kaskoforsikring Kørselskasko dækker udefrakommende skader på det forsikrede køretøj, som f.eks. væltning, sammenstød og lignende. Kørselskasko dækker som hovedregel ikke mekaniske skader. Det vil sige skader, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele. Maskinkasko dækker foruden udefrakommende hændelser også mekaniske skader. Forsikringen dækker dog ikke skader, der er en følge af slitage og ælde. Der er forskel på de enkelte forsikringsselskabers dækningsområder, så man bør undersøge de forskellige selskabers forsikringsbetingelser. 35

35 Referencer Færdselsloven 712 af 2. august 2001 Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 1996 om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber mv. Færdselslovens regler vedr. kørsel og transport med traktorer, motorredskaber, påhængskøretøjer, lygter og reflekser mv. Kan købes hos: Dansk Maskinhandlerforening Emdrupvej 28 A 2100 København Ø Tlf Færdselsstyrelsens pjece: Regler for traktorer mv. Færdselsstyrelsen Adelgade 13, Postboks København K Tlf Lov nr. 267 af 2. april Bekendtgørelse nr. 103 af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde. Bekendtgørelse nr. 883 af 21. december 1989 om ændring af Arbejdsministerens bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler. Ændringsbekendtgørelse nr. 669 af 7. august Meddelelse nr. 1771, 2000, fra Færdselsstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer (og visse selvkørende motorredskaber). Fås hos: Direktoratet for Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf Nyttige internetadresser: Færdselsstyrelsen: LandbrugsInfo: Arbejdstilsynet: Rådet for Større Færdselssikkerhed: Redaktionen er afsluttet oktober

36 Stikordsregister Bredde Bremser , 14 Bæltekøretøjer I Ikke godkendt førerværn Internetadresser A Advarselstrekant Afmærkning , 26, 28 Afmærkningslygte Afmærkningslygter Afmærkningstrekant , 24, 26 Akseltryk Aldersgrænser Ansvarsforsikring Arbejdslys Arbejdsmiljø , 32 Arbejdsredskaber, transport af ATV D Dispensation for traktorer til særlige arbejdsforhold F Forord Forrefleks Forsikringer Forurenet vej Førerværn , 31, 32, 36 G Gule sidemarkeringslygter K Kant, rød eller sort Kaskoforsikring Kraftoverføring Kørelys Kørsel i mørke Kørsel med frontlæsser L Lastbiler, ombyggede Lygtebom Lygtetændingstiden Længde B Bagkofanger Baglygter , 22 Belæsning , 18 Blinklys H Havariblink Hjul, vægt på styrende Højde Højspændingsluftledninger M Markeringslygter og -reflekser Maskinkasko Motorredskab

37 N Nummerpladelygter Nummerplader Nærlyslygter P Passagerer Positionslygter Produkter, transport af Påhængsredskab R Referencer Reflekser , 24 Respektafstande S Siderefleks Sikkerhed på mark Spejle Stoplygter Studenterkørsel Styrtsikre førerværn T Tilkobling af påhængsvogne og redskaber Totalvægt , 16 Traktorer, godkendte Traktorer, registrerede Traktorer og motorredskaber i trafikken 17 Traktorer uden førerværn Traktorkørekort Traktorpåhængsvogn Traktortrekant V Vedligeholdelse af førerværn Ø Øvelseskørsel

38 39

39 Traktorfører 05 Forfatter: Landskonsulent Jens J. Høy, Dansk Landbrugsrådgivning Byggeri og Teknik Redaktion: Journalist Flemming Jeberg, Dansk Landbrugsrådgivning Landbrugsforlaget Layout: Grafiker Vagn Brostrup, Dansk Landbrugsrådgivning Informationsafdelingen Fotos: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier, side 11, 13, 14, 18, 21 og 30 Torkild S. Birkemose, Dansk Landbrugsrådgivning Planteavl, side 21 og 27 Jens J. Høy, Dansk Landbrugsrådgivning Byggeri og Teknik, side 8, 9, 19, 28, og 40 samt traktorfabrikker Tegning: Tryk: Jens Julius Hansen, side17 Scanprint ISBN: Bestilling: Hæftet kan bestilles via internet på eller på telefon Udgiver: Udkærsvej Århus N Tlf.: Fax: udgave, 1.oplag 2004 Copyright

40 For at kunne færdes sikkert i trafikken er det vigtigt at kende reglerne. I denne pjece kan du læse om de vigtigste regler for sikker og hensynsfuld kørsel. Der sker også mange ulykker, hvor traktorførere kommer galt af sted uden for færdselslovens område. Derfor er der også et afsnit om sikker adfærd ved arbejde med traktorer og maskiner. ISBN

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 873. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI D 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet... 1-4

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole Trailerkort Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT Dokumenter der skal med.. Lektionsplan Lægeattest med foto Ansøgning om kørekort Kopi af sygesikringsbevis Trailerkort Bremser El anlæg mm Bærende dele

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Kom vidt omkring på en el-scooter

Kom vidt omkring på en el-scooter MERE LIVSKVALITET Kom vidt omkring på en el-scooter At kunne komme nemt og hurtigt rundt i dagligdagen er desværre ikke en selvfølge for alle. Men fordi man ikke længere er så rask til bens, behøver man

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle arbejdsulykker med døden til følge sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil.

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2

Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken. Sammen om sikker trafik. Side 2 Et sikkert arbejdsmiljø - også i trafikken Sammen om sikker trafik Side 2 30 % af alle dødelige arbejdsulykker sker i trafikken Mange mennesker bruger halvdelen af arbejdstiden i deres firmabil. Kører

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008.

Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Læserbrevsbesvarelse for marts 2008. Der er til denne gang kommet adskillige skriftlige henvendelser. Når jeg bruger udtrykket skriftlige henvendelser, så er det fordi de 5 af henvendelserne er konkrete

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen En nation af cyklister 2 Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. Da Oec 2005 13:55 HP LASERJET 3200 s. 1 O 4. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

Manøvreprøver (motorcykel)

Manøvreprøver (motorcykel) Side 1 af 7 Manøvreprøver (motorcykel) I henhold til EU-direktiv 2006/126/EF skal der i den praktiske prøve til motorcykel (kategorierne A1, A2 og A) indgå 5 særlige manøvrer (manøvreprøver). Disse manøvreprøver

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET

ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET ARBEJDSMILJØ I LANDBRUGET HØJTRYKSRENSNING Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Håndtaget må ikke låses eller blokeres - hold pauser ved træthed/ømhed i hånden Der er sundhedsskadelige partikler i

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

Undgå skader under arbejde

Undgå skader under arbejde Undgå skader under arbejde Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Som chauffør skal du dagligt udføre mange arbejdsopgaver, som du kan komme til skade ved læs folderen,

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk

Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Halmvejledning Sikkerhedskrav og forholdsregler ved aflæsning af halm på Haslev Kraftvarmeværk Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Energivej 35 4690 Haslev Tel.: 56 31 11 41 Udgave september 2014 Generel information

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere