Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05"

Transkript

1 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

2 Indhold Side Forord Traktorer Hvad er en traktor? ATV Hvem må køre traktor? Traktorkørekort Hvad må traktorer anvendes til Registrerede traktorer Godkendte traktorer Traktorer uden nummerplader Motorredskaber Hvad er et motorredskab? Ombyggede lastbiler Vægt på styrende hjul Spejle Traktorpåhængsvogne og påhængsredskaber. 13 Hvad er en traktorpåhængsvogn? Studenterkørsel Bagkofanger Bremser Side Generelt om vægt og dimensioner Vægt og akselbelastning Bæltekøretøjer Dimensioner Bredde Længde Højde Traktorer og motorredskaber i trafikken Afmærkning De enkelte lygter og reflekser Afmærkning i øvrigt Arbejdsmiljø Sikkerhed på mark Førerværn Traktorer og arbejdsmiljø Passagerer Kraftoverføring Forhold omkring højspændingsluftledninger.. 34 Forsikringer Referencer Internetadresser Stikordsregister

3 Forord For at komme til og fra markerne må landmændene i mange tilfælde benytte vejene til transport af produkter og redskaber. Landevejene hører således på en måde til landmændenes arbejdsplads. Landevejene er dog først og fremmest offentlige veje, og landmændene bør derfor huske, at så snart de er på færdselslovens område med traktorer og redskaber, skal de respektere færdselslovens regler. Det betyder, at både førerne og køretøjerne skal opfylde de bestemmelser, der er givet for sikkerhedens skyld. Det vil sige færdselsreglerne og reglerne for køretøjers indretning og udstyr, herunder blandt andet bremser, styretøj, lygter, reflekser, spejle, og sammenkobling og belæsning. Traktorførerne skal også huske, at traktorer og motorredskaber er langsomtkørende i forhold til den øvrige trafik. Det kan for eksempel betyde kødannelser bag traktorer og maskiner. For at gøre overhalingen lettere, skal traktorføreren føre køretøjet ud til siden, hvor der er plads og eventuelt nedsætte hastigheden eller helt standse. Sikkerheden ved kørsel på markerne er også vigtig. Det er derfor vigtigt, at alle traktorførere kender og følger de anvisninger, der gælder for kørsel på mark og vej, og ved, hvordan man kan undgå traktorulykker. Derfor har Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik udarbejdet denne pjece. Pjecen indeholder ikke alt, hvad en traktorfører bør vide, men den omtaler nogle af de vigtigste sikkerhedsregler, som traktorførere skal kende for sikkerhedens skyld. Skejby, oktober

4 5

5 Hvad er en traktor? I færdselsloven defineres en traktor som et motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække et andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Det vil med andre ord sige, at et køretøj, der kan køre hurtigere end 40 km i timen ikke defineres som en traktor, men evt. som bil eller lastbil og derfor skal følge reglerne for disse køretøjer. Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på færdselslovens område er dog stadig 30 km/t. Det er derfor op til føreren at overholde denne hastighedsbegrænsning. En overskridelse af denne hastighed på mere end 60 % kan medføre en betinget frakendelse af kørekortet. 6

6 Hvem må køre traktor? Aldersgrænser Den generelle mindstealder ved kørsel med farligt maskineri og sundhedsskadelige stoffer er 18 år. Med traktorkørekort må man dog køre traktor som 16-årig, men ikke udføre alt traktorarbejde. For arbejdsgiverens egne børn, der samtidig tilhører hans husstand, er der en mindstealder på 15 år. Mindstealder ved traktorkørsel mv. ATV, (lille terrængående køretøj) De små terrængående køretøjer kan oftest køre langt over 40 km i timen. For at de må færdes på vejene, skal de indregistreres som en bil. De modeller, der har 4-hjulstræk og mindst tre gear frem, kan dog kategoriseres som en traktor. Det kræver tillige, at de forsynes med en blokeringsanordning, der begrænser hastigheden til max. 40 km i timen. De skal i hvert enkelt tilfælde fremstilles til syn hos Statens Bilinspektion, før de kan godkendes eller indregistreres som en traktor. 18 år og derover 16 år og derover 15 år og derover Med kørekort til traktor eller bil: Al traktorkørsel Uden kørekort: Al traktorkørsel uden for færdselslovens område. Med traktorkørekort: Al traktorkørsel undtagen kørsel med farlige redskaber, læsseredskaber og lignende samt sprøjtning med giftige og sundhedsskadelige stoffer. Uden traktorkørekort: Ingen traktorkørsel Kun arbejdsgiverens egne børn, der samtidig hører til hans husstand: Al traktorkørsel uden for færdselslovens område, undtagen sprøjtning med giftige og sundhedsskadelige stoffer. 7

7 Traktorkørekort Ved al kørsel på vej med traktor og motorredskab skal føreren som hovedregel være i besiddelse af kørekort til bil eller traktor. Kørekortet giver også tilladelse til kørsel med vogne og redskaber. Øvelseskørsel kan først påbegyndes, når man er 15¾ år gammel og under vejledning af en godkendt kørelærer. En teoretisk prøve skal være bestået, før den praktiske prøve kan aflægges. Den teoretiske prøve kan aflægges op til 6 måneder før, aldersbetingelserne i øvrigt er opfyldt. Den praktiske prøve aflægges med en traktor tilkoblet én påhængsvogn. 8

8 Hvad må traktorer med og uden nummerplader anvendes til? Der findes tre hovedgrupper af traktorer: 1. Registrerede traktorer. 2. Godkendte traktorer. (Godkendt af Færdselsstyrelsen) 3. Traktorer der hverken er godkendt eller registreret. 1. Registreret traktor (traktor med to hvide nummerplader med rød kant) Hvis traktoren skal anvendes til alle former for kørsel, skal den indregistreres. Til transport af produkter, der ikke stammer fra landbrugsproduktionen eller ikke skal bruges i produktionen, kræves tillige, at vognen også er indregistreret. Der er ingen særlige begrænsninger for ejerforhold. 2. Godkendt traktor (traktor med hvid nummerplade med sort kant) Traktorer, der tilhører ejeren af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, 9

9 En godkendt traktor må anvendes på vejene i følgende tilfælde: Transport af produkter til og fra samt mellem dele af en ejendom. Det er en betingelse, at produkterne enten stammer fra en landbrugs-, garneri- eller skovbrugsvirksomhed eller skal benyttes i en sådan virksomhed. Det er ikke nogen betingelse, at kørslen alene sker til og fra traktorejerens egen ejendom. Traktoren kan også anvendes på andre ejendomme til de nævnte formål. Transport af produkter, der ikke indgår i landbrugsproduktionen som f.eks. forskallingsbrædder og lignende materiel, der anvendes under byggearbejdet, må ikke transporteres med en godkendt traktor. Så skal traktoren og vognen være registreret. Transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugsejendom. Her er der ikke krav om, at arbejdsredskabet skal anvendes sammen med traktoren. Alle de tilfælde, der er nævnt under punkt 3, side 11. Nummerpladen skal sidde forrest på en godkendt traktor Traktor, der tilhører en maskinstation, kan ikke godkendes. Skal traktoren anvendes til f.eks. kørsel med produkter, skal den registreres. 10

10 kan anvendes som godkendte traktorer. Ældre godkendte traktorer kan være forsynet med en rund, grøn nummerplade med hvid kant. Nummerpladen skal sidde forrest på traktoren og vinkelret på traktorens længderetning. For traktorer i sameje gælder der særlige regler, idet enhver medejer af traktoren skal være ejer eller forpagter af et landbrug, gartneri eller skovbrug. Godkendelse kan ikke gives, hvis samejet omfatter mere end to traktorer, eller hvis én af deltagerne samtidig er ejer af en eller flere andre traktorer. 3. Traktor, der hverken er godkendt eller registreret, må anvendes på vejene i følgende situationer: Egentransport til og fra arbejdssted og reparatør. Kørsel til og fra arbejdssted og reparatør med arbejdsredskaber, der ved deres anvendelse trækkes eller drives fra traktoren. Under kørsel til arbejdsstedet kan der i et vist omfang medbringes materialer, der er nødvendige for arbejdet. Er traktoren forsynet med ammoniaknedfælder, gødningsspreder eller marksprøjte, kan ammoniak, gødning eller sprøjtevæske medbringes. En gyllevogn, der spreder gylle på marken, regnes for et arbejdsredskab og må derfor anvendes efter en sådan traktor. Almindelige aflæsservogne og universalvogne betragtes ikke som arbejdsredskaber. Kørsel til og fra arbejdssted eller reparatør med påhængsvogne, der er tomme, eller som medfører arbejdsredskaber, der er knyttet til traktorens funktion. Det er en betingelse, at det arbejdsredskab, der transporteres på vognen, på arbejdsstedet skal trækkes eller drives af den traktor, der trækker vognen. Det er dog også tilladt at transportere andre redskaber, herunder håndredskaber, hvis de skal benyttes i en arbejdsproces i tilknytning til traktoren. Det gælder også transport af værktøj til reparation og vedligeholdelse af traktor og redskab. Visse former for vejarbejde samt anden kørsel, hvor der er opnået særlig tilladelse fra politiet. 11

11 Motorredskaber Hvad er et motorredskab? Et motorredskab er et motordrevet køretøj, der hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til at køre højst 30 km i timen og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan bringes til at køre hurtigere. Som eksempel kan nævnes selvkørende mejetærskere, gyllevogne, rendegravere og lignende. Ombyggede lastbiler En del terrængående lastbiler er blevet omdannet til gylleudbringning og lignende. Det må de kun, hvis hastigheden begrænses til højst 30 km i timen, og køretøjet ikke længere kan anvendes til egentlig godstransport. Det er hovedreglen, at køretøjets arbejdsfunktion er det væsentlige. For gyllekøretøjets vedkommende, skal den sprede gyllen på marken. Den må således ikke anvendes til transport mellem to gyllebehol- Spejle skal så langt ud, at man kan se tilbage. 12

12 dere. For at ændre et køretøjs klassifikation, skal der i hvert enkelt tilfælde indsendes en ansøgning til Færdselsstyrelsen. Vægt på styrende hjul Det er et krav, at mindst 20 procent af traktorens eller motorredskabets faktiske totalvægt - vægten incl. overført vægt fra arbejdsredskab eller påhængskøretøj - skal ligge på styrende hjul. Traktorpåhængsvogne og påhængsredskaber Hvad er en traktorpåhængsvogn? En traktorpåhængsvogn er et påhængskøretøj, der hovedsageligt er indrettet til godstransport. Hvis en traktorpåhængsvogn ønskes anvendt til persontransport, f.eks. studenterkørsel, skal både traktor og vogn være indregistreret. Vognen skal være forsynet med solidt fastgjorte sider. For- og bagsmæk skal være mindst 90 cm høje. Der skal søges tilladelse til sådan kørsel fra politiet. Inden kørslen skal vognen godkendes af bilinspektionen, og der skal tegnes en særlig forsikring, der dækker personbefordring. Spejle Traktorer og motorredskaber skal være forsynet med et udvendigt førerspejl i venstre side. De skal også være forsynet med et førerspejl i højre side, hvis et påmonteret arbejdsredskab eller påhængskøretøj hindrer førerens direkte syn bagud. Spejlene skal være indstillet således, at føreren har det fornødne syn bagud. Traktorer skal som her benytte hele vejbanen - også uden for eventuelle hvide kantlinier. 13

13 Bagkofanger Hvis vognladdets bageste, nederste punkt er mere end 0,4 meter bag baghjulene, skal vognen sikres bagtil mod underkøring. Det gælder dog ikke vogne, der er taget i brug eller registreret før 1. oktober tilkoblet bagest. Bremserne skal fungere sammen med traktorens driftsbremse enten som påløbsbremse eller med særskilt bremseventil, der aktiveres af bremsepedalen. For traktorpåhængsvogn, der er taget i brug før 1. april 1997, kan driftsbremsen alternativt aktiveres af traktorens fører fra førersædet med et separat håndtag. Hvad er et påhængsredskab? Et påhængsredskab er ethvert påhængskøretøj, der ikke er beregnet til transport af personer eller gods. Det kan være grønthøstere og andre bugserede redskaber. Følgende regler gælder for både påhængsvogne og påhængsredskaber: Bremser Hvis mindre end halvdelen af vogntogets samlede vægt ligger på traktorens bremsende hjul, skal påhængskøretøjet have bremser. I vogntog med to vogne, hvoraf det ene er forsynet med påløbsbremse, skal vognen eller påhængskøretøjet uden bremser være 14

14 Generelt om vægt og dimensioner Vægt Et køretøj må ikke belastes med større akseltryk og totalvægt, end det er registreret eller godkendt til. Der findes dog lovmæssige krav om, at intet akseltryk må overstige kg. For et toakslet køretøj som f.eks en traktor, en firehjulet vogn eller en toakslet bogievogn må totalvægten af det enkelte køretøj ikke overstige kg, når akselafstanden er 1,3 1,8 meter. Hvis et køretøj har bogie med tre eller flere aksler må bogiebelastningen være op til kg. Hvis en sådan vogn tillige er forsynet med en styrende foraksel, må dennes tilladte belastning lægges oven i de kg. Hvis forakselen må bære kg og bogien må bære kg, må totalvægten være kg. Eksempel: En traktor skal trække en tohjulet påhængsvogn med følgende specifikationer: Vognens totalvægt Traktorens egenvægt Vægt på bremsende bagaksel Overført vægt fra vogn til traktorens bagaksel I alt vægt på bremsende hjul Skal der bremser på påhængsvognen? kg kg kg kg kg Den samlede vægt af vogntoget er: i alt kg. 50 % heraf er kg, men der hviler kun kg på traktorens bremsende bagaksel, hvilket er under 50 %. Der er altså krav om bremser på vognen! 15

15 Ved kørsel med brede maskiner, skal der bruges rotorblink. Her mangler både rotorblink og kørelys. Motordrevne køretøjer med fire eller flere aksler må have en totalvægt på op til kg. Hvis køretøjet har to styrende foraksler, må totalvægten dog være op til kg. Et traktorvogntogs samlede totalvægt må ikke overstige kg. Bæltekøretøjer For køretøjer, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må vægten ikke overstige kg pr. meter af afstanden mellem forreste og bageste løberulle. Totalvægten må ikke overstige kg. Bredde Et køretøj må generelt ikke være bredere end 2,55 meter. De almindeligt kendte V- formede ballevogne må heller ikke være bredere end 2,55 meter. Ved kørsel med løst læsset hø, halm eller lignende samt ved kørsel med redskab til landbrugs- eller vejarbejde må bredden af læsset eller redskabet dog være 3,3 meter. Hvis bredden overstiger 3,3 meter, må der kun køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskaber i fælleseje, og mellem en maskinstation og dennes kunder. Redskaber, der er konstrueret med en arbejdsstilling og en transportstilling, skal altid bringes i transportstilling. Udragende dele skal slås ind. Det er dog tilladt at krydse en vej med et redskab i arbejdsstilling. Dobbeltmonterede baghjul (tvillingmontering) eller meget brede dæk kan gøre en traktor bredere end 2,55 meter. Det er kun tilladt, hvis traktoren samtidig er trækkraft 16

16 for et påhængsredskab, eller der på traktoren er ophængt eller monteret et redskab. Længde En traktors længde med evt. ophængt redskab må ikke overstige 12 meter. Et vogntog med traktor eller motorredskab må ikke være længere end 18,50 meter. Et vogntog kan bestå af en traktor eller et motorredskab tilkoblet højst to påhængsvogne eller én påhængsvogn og ét påhængsredskab. Højde Højden må ikke overstige 4,0 meter. Når der køres under viadukter, luftledninger og lign., skal føreren altid - uanset køretøjets eller læssets højde - sikre sig, at passagen kan ske uden fare eller ulempe. Traktorer og motorredskaber i trafikken Hvis du vil undgå at blive uvenner med en masse bilister, så husk at køre ind til siden engang imellem og giv plads. Det kunne jo være eksprespost med reservedele til mejetærskeren. Der sker hvert år mange ulykker, hvor traktorer er indblandet. Det skyldes bl.a. at traktorer og motorredskaber udgør en særlig risiko i trafikken. For det første kører de langsomt, for det andet er de ofte bredere og længere end den øvrige trafik. Det gælder især, når de kører med redskaber eller påhængsvogne. For at bagfrakommende så tidligt som muligt bliver gjort opmærksom på, at der er en langsomtkørende traktor foran, er det vigtigt aldrig at færdes på vejene uden en synlig afmærkningstrekant (traktortrekant) bagest på vogntoget. 17

17 Vis hensyn Traktorer og motorredskaber fylder meget i trafikken og giver ofte anledning til kødannelser. Det hører med til godt landmandskab at trække ud til siden, hvor der er plads, for at hjælpe den bagfrakommende trafik forbi. Det er faktisk traktorførerens pligt at vise hensyn! Traktorer skal trække helt ud til højre - også, hvor der er en hvid kantafmærkning. skal man være opmærksom på, at en traktor accelererer langsomt, hvorfor det kan tage lang tid, før eventuelle påhængsvogne er ovre vejen. Derfor er der brug for ekstra god plads i trafikken. Belæsning Læsset skal anbringes sådan, at det mindst muligt generer førerens udsyn. Det må ikke Venstresving Over en trediedel af alle ulykkerne sker i forbindelse med svingning til venstre. Problemet er størst, når man skal svinge til venstre fra en større vej og ind på en sidevej, markvej eller mark. Det skyldes ofte, at bagfrakommende bilister har svært ved at se eller for sent opdager traktorens eller vognens retningsviserblinklys. Hvis et redskab dækker for blinklysene, skal der monteres en lygtebom bag på redskabet. Ved kørsel med høje læs kan det desuden være vanskeligt for traktorføreren at orientere sig bagud. 18 Det er derfor et krav, at traktoren forsynes med spejle i begge sider, der kan skydes så langt ud, at føreren kan orientere sig bagud, før svingningen påbegyndes. Det er traktorførerens ansvar, at svingningen kan ske uden fare eller ulempe for den øvrige trafik. I en del tilfælde er det bedre at trække helt ud til højre og slippe bagfrakommende biler forbi før venstresvingning. Ved udkørsel på eller krydsning af større vej Ved kørsel med læs, skal det sikres, at læsset ikke tabes. Her er der surringer over hver række baller.

18 dække lygter, reflekser og evt. nummerplade. Læsset skal være anbragt eller bundet så forsvarligt, at det ikke kan falde af på vejen eller genere den øvrige trafik med støv og lignende. Tilkobling af påhængsvogne og redskaber Det siger sig selv, at det er traktorførerens ansvar, at sammenkoblingen mellem traktor og redskab er forsvarlig. Trækbolte skal være korrekt dimensioneret og sikret med splitter eller lignende, så tilkoblingen ikke kan løsne sig. Ellers kan resultatet blive en alvorlig ulykke. Kørsel med frontlæsser Der er sket flere alvorlige ulykker, hvor en traktor med frontlæsser og en personbil er stødt sammen. Ofte har frontlæsseren siddet i en højde, så den har ramt bilens forrude og de personer, der sad i bilen. Traktorføreren bør derfor køre med frontlæsseren hævet så højt, at den ikke udgør nogen risiko for de øvrige trafikanter. Hvis traktoren er forsynet med frontlift, hvor liftarmene kan slås op, når de ikke er i brug, skal disse være slået op, så traktoren er til mindst mulig fare i trafikken. Tænk på andre, når du kører med frontlæsser. Aldrig som på billedet! 19

19 Kørsel i mørke Ved kørsel i mørke er risikoen særlig stor, og en meget stor del af markarbejdet foregår jo på den tid af året, hvor det bliver tidligt mørkt. Det er derfor et krav, at alle redskaber ved kørsel i mørke er forsynet med lys, der tillige viser bredden på redskabet. Det er helt uforsvarligt at færdes bare et kort stykke på landevejen i mørke uden lys på traktor og maskiner. Det har gennem årene givet anledning til meningsløse færdselsulykker, som er gået ud over såvel traktorføreren som uskyldige medtrafikanter. Hvis redskaber og maskiner ikke er forsynet med faste lygter, bør der i den mørke del af året medbringes lygter og reflekser som et naturligt tilbehør til traktoren. Det kan enten være en lygte- og refleksbom eller løse lygter og reflekser, som under kørsel midlertidigt anbringes på vogne og redskaber. På nye redskaber og vogne, der er anskaffet efter 1. oktober 1996, skal lygter og reflekser være fast monteret på køretøjet. 20 Se i øvrigt afsnittet om de enkelte lygter og reflekser. Brug ikke arbejdslys som baglygter!

20 Nogle traktorførere tror, at det må være en fordel, at lade de bageste arbejdslys være tændt for at belyse et mørkt redskab. Det er både ulovligt og forkert! Arbejdslysene vil blænde bilister og andre bagfrakommende trafikanter. De kan opfatte arbejdslysene som forlygter på en traktor, der kører i modsatte vejbane og vil forsøge at køre højre om. Arbejdslysene blænder også, så det er umuligt at se længde og bredde på et ophængt redskab. Er man blevet så sent færdig med et stykke arbejde, at det er blevet mørkt, og man ikke har fået lygter med til redskabet, skal man lade redskabet blive på marken og først hente det, når det er lyst. Afmærkning Lygtetændingstiden er fra lokal solnedgang til lokal solopgang samt i tåge og usigtbart vejr. Lys på hele døgnet Også uden for lygtetændingstiden skal motordrevne køretøjer bruge kørelys/nærlys på færdselslovens område. Loven gælder alle motordrevne køretøjer, herunder traktorer og motorredskaber. Sidstnævnte dog ikke, hvis motorredskabet er bestemt til at føres af en gående. Nærlyslygter skal have et ensartet hvidt eller gulligt lys, der kan belyse vejen mindst 30 meter frem uden at blænde. Fremadrettede positionslygter skal have ensartet hvidt lys fremad. Lygterne skal kunne ses tydeligt i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Positionslygter, der er sammenbyggede med gullige nærlyslygter, må også være gullige. 21

21 Påhængsvogne og påhængsredskaber skal også have fremadrettede positionslygter, hvis bredden overstiger 1,6 meter. Bestemmelsen gælder ikke for ikke-registreringspligtige påhængsvogne og påhængsredskaber, der er taget i brug inden den 1. oktober Baglygter Traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber skal have 2 røde baglygter, der er synlige på mindst 300 meters afstand uden at blænde. Nummerpladelygter Registrerede traktorer og registrerede påhængsvogne skal have nummerpladelygte med hvidt lys, der skal belyse bagnummerpladen, så nummeret er synligt i mindst 20 meters afstand. Retningsviserblinklygter (blinklys) Traktorer og motorredskaber skal på hver 22 To stoplygter på registreret traktor To nærlyslygter/ positionslygter Nummerplade lygte på registreret traktor side have fremadrettede og bagudrettede gule blinklys, som afgiver mindst 60 og højst 120 blink pr. minut. Påhængsvogne og påhængsredskaber skal have blinklys bagpå i hver side. El-stik til påhængsvogn Afmærkningstrekant (kan være aftagelig) Stoplygter skal have rødt lys, som straks tændes, når fodbremsen benyttes. Stoplyset skal være kraftigere end baglygternes lys og skal tydeligt kunne ses - også i solskin. To baglygter Blinklygter i hver side To røde reflekser (ikke trekantede)

22 Stoplys er påkrævet på påhængsvogne, påhængsredskaber og på registrerede traktorer. Reflekser som vender fremad skal være hvide. Reflekser, der vender bagud, skal være røde og reflekser på siden af køretøjet skal være To hvide forreflekser Gule sidereflekser Blinklygter gule. Alle reflekser skal være godkendte og mærkede. Afmærkningstrekant (kun på den bageste påhængsvogn i et vogntog) Traktorer og motorredskaber skal have to bagudrettede røde reflekser. Påhængsvogne Nummerplade lygte (kun på registrerede påhængsvogne) Bagkofanger på traktorpåhængsvogne, der er registreret eller taget i brug efter den 1. oktober Reglen gælder ikke for påhængsredskaber. To baglygter To røde, trekantede bagreflekser og påhængsredskaber skal have to bagudrettede røde reflekser, som skal være trekantede og monteres med spidsen opad. Bagreflekser på andre køretøjer må med undtagelse af afmærkningstrekanten ikke være trekantede. Sidereflekser skal anvendes på motorredskaber, der er over 6 meter lange, samt på påhængsvogne og påhængsredskaber, (se også afsnittet om gule sidemarkeringslygter). Sidereflekserne skal på hver side være anbragt således: En på den midterste trediedel En på den forreste del højst 3 meter fra køretøjets forreste punkt inkl. trækstang. En på den bageste del højst 1 meter fra køretøjets bageste punkt Afstanden mellem de enkelte reflekser må højst være 3 meter. Siderefleksernes højde over vejen skal være mellem 35 og 90 cm. Dog må reflekserne sidde op til 1,5 meter over vejen, hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt. 23

23 Hvis redskabet foran dækker nærlyslygterne, skal der være to ekstra, højt placerede nærlyslygter på traktoren. De må ikke kunne lyse samtidig med de påbudte nærlyslygter. Lygterne skal pege nedad, så de rækker højst 30 meter frem. Gul siderefleks på hver side og to hvide forreflekser, hvis redskabet rager mere end 1 meter frem. Der skal være en afmærkningslygte, hvis et arbejdsredskab rager mere end 0,15 meter ud fra siden* af traktoren, mere end 1 meter frem eller mere end 2 meter bagud fra traktoren. Afmærkningstrekanten skal kunne ses bagfra. Det kan være nødvendigt at flytte afmærkningstrekanten hen på det ophængte arbejdsredskab. Såfremt arbejdsredskab eller udstyr dækker traktorens påbudte lygter og reflekser, skal arbejdsredskabet eller udstyret være forsynet med tilsvarende lygter og reflekser, eventuelt anbragt på en lygtebom. Redskaber eller udstyr (f.eks. tvillingedæk), som rager mere end 0,15 meter udfra siden* af traktoren, skal markeres med reflekser. Reflekserne skal være hvide fremad og røde bagud, og de skal sidde så tæt ved yderste kant som muligt. Reflekserne skal være godkendte og mærkede. 24 Redskab, der rager mere end 2 meter bagud, skal også have gul siderefleks på hver side og røde bagreflekser. I lygtetændingstiden skal der være en hvid fremadrettede og en rød bagrettede markeringslygte. Lygterne skal angive bredden af arbejdsredskabet eller udstyret og være placeret i den eller de sider, hvor arbejdsredskabet eller udstyret rager mere end 0,15 meter ud fra siden* af traktoren. * Siden af traktoren er det punkt, hvor traktoren er bredest, når den ikke er forsynet med redskab, udstyr eller tvillingedæk. Der ses bort fra spejle og lygter.

24 Gule sidemarkeringslygter Der er krav om sidemarkeringslygter på vogne, der inkl. trækstang er over 6 meter lange. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meter afstand uden at blænde og placeres på samme måde som sidereflekserne. Dog må lygterne sidde op til 2,1 meter over vejen, hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt. Bestemmelserne gælder ikke for registreringspligtige påhængsvogne, der er registreret inden den 1. april 1995, samt ikkeregistreringspligtige påhængsvogne og påhængsredskaber, der er taget i brug inden den 1. oktober Her kan man nøjes med gule sidereflekser. Havariblink Traktorer og motorredskaber skal være forsynet med havariblink, som består af køretøjets påbudte retningsviserblinklygter, der skal være tilsluttet, så de alle blinker samtidigt. Bestemmelserne gælder ikke for traktorer og motorredskaber, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden den 1. oktober Markeringslygter og -reflekser er supplerende bagudvendte røde og fremadrettede hvide lygter, der i lygtetændingstiden skal anvendes på traktorer og arbejdsredskaber med udragende udstyr, f.eks. tvillinghjul. Lygterne skal anvendes i den eller de sider, hvor udstyret rager mere end 0,15 me- 25

25 ter ud fra siden af traktoren. Lygterne kan være anbragt på traktoren og skal angive bredden af arbejdsredskab mv. Arbejdsredskaber og udragende udstyr skal være forsynet med en fremadrettet hvid og bagudrettet rød refleks i den eller de sider, der rager mere end 0,15 meter ud fra siden af traktoren. Det gælder også uden for lygtetændingstiden. Reflekserne skal være anbragt så nær den yderste kant som muligt. Afmærkningslygter (gult rotorblink) Det gule rotorblink skal advare øvrige trafikanter om, at her er et muligt faremoment. Rotorblink skal anvendes: Når en traktor kører med redskaber eller 26 andre dele, der rager mere end 0,15 meter ud fra siden traktoren. Når et frontmonteret redskab rager mere end 1 meter frem foran traktoren. Når et ophængt redskab rager mere end 2 meter bag ud fra traktoren. Afmærkningslygter skal være tydeligt synlige fra alle sider. De skal afgive mindst 60 og højst 240 blink pr. minut. I modsætning til andre køretøjer må traktorer anvende afmærkningslygter i alle tilfælde, men hvis man skal opretholde respekten ved brugen af disse lygter, bør man ikke anvende dem i utide. Afmærkningstrekant (traktortrekant) Traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber skal være forsynet med særlig afmærkning af langsomtkørende køretøjer. Afmærkningen skal bestå af en stor rød flourescerende trekant med rød reflekterende kant med spidsen opad som vist i figuren. Trekanten kan anbringes i en holder, så den er aftagelig. Afmærkningen skal anbringes bag på: traktor eller motorredskab, der ikke trækker påhængsvogn eller påhængsredskab, ophængt arbejdsredskab, hvis redskabet skjuler trekanten på traktoren, bageste påhængsvogn eller påhængsredskab i vogntog, der trækkes af traktor eller motorredskab. Det er tilladt at anbringe afmærkning på hvert af de øvrige køretøjer i sådanne vogntog. Traktortrekant

26 27

27 Afmærkning i øvrigt Advarselstrekant I tilfælde af havari er hovedreglen, at køretøjet skal bringes bort fra kørebanen, så det ikke er til fare eller ulempe for den øvrige færdsel. Kan det ikke umiddelbart ske, skal køretøjet afmærkes på samme måde som biler med en advarselstrekant. Trekanten skal placeres i vejsiden mindst 50 meter før køretøjet. Det er i sådan situation tilladt også at anvende køretøjets havariblink. Afmærkning af forurenet vej Man må ikke henkaste eller efterlade noget på vejen, der kan være til fare eller ulempe for færdselen. Hvis man taber eller spilder noget, der kan være til fare eller ulempe for færdselen, skal det straks fjernes. Kan dette ikke ske, skal andre gøres opmærksom på forholdet ved afmærkning eller lignende, indtil faren eller ulempen er fjernet. 28

28 meter meter Det fedtede pløre, der i reglen opstår ved hjemkørsel af roer eller udkørsel af husdyrgødning, er det farligste. Hvis arbejdet medfører forurening af denne art, har man pligt til at rengøre vejen. Dette skal senest ske, når man hver dag har afsluttet arbejdet. Forsømmer man denne pligt, risikerer man en bøde og må også regne med at skulle yde erstatning, hvis der sker en ulykke på grund af vejens forurening. Undlader man at rengøre vejen, kan vejvæsenet eller politiet lade det ske for ens egen regning. Advarselstavle A 31 Glat vej kan lånes hos kommunens eller amtets tekniske forvaltning. Tavlen skal opstilles meter før det forurenede sted. Der skal opstilles tavler, så trafikken i begge retninger advares. selv anskaffe skiltene. Kommunens tekniske forvaltning kan oplyse om, hvor de kan købes. Man må ikke uden videre opstille skilte på vejen. Politiet skal i alle tilfælde give tilladelse, inden man opstiller advarselstavler et bestemt sted på vejen. Måske kan det klares med en telefonopringning til det lokale politi. I andre tilfælde skal der rettes skriftlig henvendelse. Hvis politiet eller vejvæsenet giver særlige regler for opstillingen, skal de følges. Brug af advarselstavler fritager ikke en for pligten til at rengøre vejen. Man fritages heller ikke for erstatningsansvar, hvis der sker en færdselsulykke. Maskinstationer og landmænd, der hyppigt har brug for afmærkning af vejen, kan også 29

29 Arbejdsmiljø Sikkerhed på mark Styrtsikre førerværn En traktor skal som hovedregel være forsynet med godkendt, styrtsikkert førerværn. Godkendelsen skal fremgå af et pånittet skilt i førerværnet. Førerværnet skal være på, når traktoren bruges. Traktorer uden førerværn Kun traktorer, der er leveret første gang før 1. maj 1967 og enten erhvervet af den nuværende ejer før 1. august 1976 eller på dispensation, kan benyttes uden førerværn under følgende vilkår: Kun i en landbrugsvirksomhed Kun af ejeren selv Højst 100 timer årligt Kun til lettere, ufarligt og mindre farligt 30 arbejde. Kørslen skal foregå under forhold, der er lette med hensyn til terræn og føre. Der må ikke køres i stejlt terræn. Der må ikke køres nærmere end 3 meter på skrænter, mergelgrave, vandløb eller grøfter. Forageren skal være mindst 12 meter bred. Redskaber, maskiner og vognlæs skal stå i et rimeligt forhold til traktorstørrelsen og jordbundsforholdene, så stabil styring kan opretholdes. Om nødvendigt skal frontvægte anvendes Højt trækfæste er ikke tilladt Traktoren må ikke anvendes til tungt træk, såsom løstrækning af fastkørte køretøjer eller redskaber, kørsel i forspand, udslæbning i skov, optrækning af træer, trærødder og lignende Traktoren må ikke bruges til ammoniaknedfældning, i køresiloer eller til stakning af halmballer Brug af ikke godkendt førerværn af styrtsikker type Visse ældre traktorer er fritaget for kravet om, at de skal bruges med godkendt styrtsikkert førerværn. Det er førerværn fra fabrikkerne F.L.K., Frederiksberg Karosserifabrik, Je-Ka, KALA, Mesan, Sekura, Traktola og Sonera. (Bortset fra Sonera har de øvrige fabrikker også leveret godkendte førerværn).

30 Dispensation for traktorer til særlige arbejdsforhold Hvis traktoren skal anvendes til arbejde, hvor førerværn enten ikke kan anvendes eller vil skabe særlige gener og ulemper ved brugen, er der mulighed for dispensation. Det gælder f.eks. ved kørsel i frugtplantager og stalde. Traktorerne må bruges uden godkendt førerværn, hvis førerværnet er monteret på fabrikkens beslag traktoren er leveret første gang før 1. maj 1967 og traktoren enten er erhvervet af den nuværende ejer inden den 1. august 1977 eller traktoren med påmonteret førerværn af styrtsikker type er købt på dispensation Ved ejerskifte skal disse traktorer have godkendt, styrtsikkert førerværn. I 1983 ophørte den generelle dispensation fra kravet om brug af godkendt førerværn til traktorer, der udelukkende benyttes stationært som drivmiddel. Dette medfører, at der for sådanne traktorer skal søges dispensation i hvert enkelt tilfælde. Dispensationen skal søges hos det lokale arbejdstilsyn. Vedligeholdelse af førerværn Førerværn skal vedligeholdes. Førerværnets fastboltning til traktoren bør efterspændes med jævne mellemrum. Samtidig kan man kontrollere, om de vibrationsdæmpende gummielementer trænger til udskiftning. 31

31 Slidte eller ødelagte gummielementer kan medføre, at sundhedsskadelige vibrationer forplanter sig op i førerværnet. Rustangreb bør begrænses med rustbeskyttende midler, inden rustangrebet medfører svækkelse af førerværnet. Reparationer af revner og brud, opretning og ændring af godkendte førerværn må kun ske med Arbejdstilsynets tilladelse. Ved alvorlige skader eller tæringer skal førerværnet udskiftes. Ved syn af traktorer vil Bilinspektionen varetage Arbejdstilsynets kontrol. Traktorer og arbejdsmiljø Mange timers arbejde i en traktor kan påvirke helbredet. Vælg derfor en traktor med god førerkomfort. Sæde og rat skal kunne indstilles ergonomisk rigtigt i forhold til hinanden. Pedaler og betjeningshåndtag skal være nemme at betjene. Førerhuset skal 32 være uden træk, men med gode ventilationsåbninger eller klimaanlæg. Førerpladsen skal være uden generende vibrationer. Støjniveauet skal være under 85 decibel (A) for at undgå høreskader. Tilkobling af påhængsvogne og redskaber Mange ulykker sker i forbindelse med tilkobling af vogne og redskaber. Stilbare støtteben på vogne og bugserede redskaber skal sidde fast på redskabet, så støttebenet ikke vælter under brug. Løse donkrafte og klodser rummer en stor fare for ulykke i et uagtsomt øjeblik. Tohjulede vogne og redskaber kan være bagtunge, når der kun er læs bag i vognen. Det kan medføre, at vogn eller redskab tipper bagover, når den kobles fra traktoren. Der er sket flere dødsulykker, hvor højtipvogne ved tipning pludselig er blevet så bagtunge, at de har løftet bagenden af traktoren. Disse højtipvogne skal sikres med støtteben bag hjulene eller på den side, der højtippes til. Liftophængte redskaber kan være vanskelige at montere på traktoren. Mens traktoren køres til redskabet, må ingen opholde sig mellem traktor og redskab. Når trækstængerne sættes på redskabet, må hydraulikkens hæve/sænkemekanisme ikke påvirkes. Hydraulikken bør derfor stilles i positionskontrol. Alt for mange er blevet fanget mel-

32 en ophængt radrenser. Mange børn og voksne, der har stået bag på traktoren eller ved døren i et lukket førerhus, er faldet af traktoren eller ud af døren med alvorlige følger. Passagerer må ikke genere føreren. Kraftoverføring Alt for mange er blevet dræbt eller uhyggeligt lemlæstet ved nærkontakt med en uafskærmet kraftoverføringsaksel. Det er derfor et krav, at kraftoverføring mellem traktor og redskab altid skal være afskærmet i hele længden. Det er sjældent, at den hurtige løsning også er den mest sikre løsning! lem traktor og redskab, ved at liften er begyndt at løfte under tilkoblingen. For at lette tilkoblingen og øge sikkerheden kan det anbefales at anvende en eller anden form for hurtigkobler. Passagerer Det er tilladt at have passagerer med i traktoren, men kun når de kan anvises en sikker plads i et lukket førerhus, og kun når de skal medvirke ved traktorens arbejde. Det kan f.eks. være læsning af halmballer eller styre Efter forskrifterne skal både traktorens kraftudtag og redskabets kraftindtag være effektivt dækket både foroven og på siderne. Skærmen skal også kunne dække en eventuelt momentkobling eller vidvinkelkryds mv. 33

33 Forhold omkring højspændingsluftledninger Selve akselen skal være helt omsluttet af en teleskopisk rørskærm. I begge ender af rørskærmen skal der være en konisk krave, som effektivt afskærmer kardanleddene. Rørskærm og kraver må ikke kunne rotere sammen med akselen, men skal fastholdes af kæder eller lignende. Der skal vises særlig omtanke, når der arbejdes i nærheden af luftledninger, der passerer hen over marken. Respektafstande for højspændingsluftledninger Der må normalt kun arbejdes i op til 3 meter over jorden i en vandret afstand fra ledningerne som vist på figuren. Den røde linie markerer de gældende respektafstande. Feltet inden for den røde linie er tegnet som et snit, men Et ophæng, som kraftoverføringsakselen kan anbringes i, når redskabet er koblet fra traktoren, vil både lette tilkoblingen og skåne rørafskærmningen. Hold altid alle afskærmninger på plads og i orden, når maskinen er i brug! 34

34 gælder selvfølgelig langs hele linien. Det er ofte muligt at arbejde inden for respektafstanden, bare det sker i samarbejde med elselskabet. Spørg elselskabet om det kan lade sig gøre. Ved aflægning af korn fra mejetærsker på presenning, hvor kornet senere skal læsses på lastvogn med krangrab, bør det placeres så langt fra luftledninger, at kranen frit kan arbejde uden risiko for at ramme ledningerne. Hvor der er jordkabler, skal der udvises særlig agtpågivenhed ved brug af undergrundsløsner. Forud for al form for gravearbejde bør der søges oplysninger hos telefonog elselskabet. De giver gerne oplysninger om, hvor der er kabler. Det samme gør sig gældende ved vandledninger, naturgasledninger, kloakledninger, nato-olieledninger mv., hvor de respektive ejere bør spørges. Forsikringer Ansvarsforsikring Alle motorkøretøjer skal være ansvarsforsikret, når de benyttes, hvor færdselsloven gælder. Den almindelige landbrugsforsikring vil oftest dække lovlig kørsel med motorredskaber og traktorer, der hverken er registreret eller godkendt. Dog er det vigtigt, at traktorer og motorredskaber er nævnt i forsikringspolicen. Hvis en traktor uden nummerplade anvendes til ulovlig kørsel på vej f.eks. kørsel med halm eller korn mellem mark og gård, eller traktoren lånes ud til en person uden landbrugsansvarsforsikring, er der normalt ingen forsikringsdækning. Hvis køretøjet er forsynet med tilkoblingsanordning for påhængskøretøj, skal ansvarsforsikringen tillige dække kørsel med tilkoblet køretøj. Hvis traktoren er registreret eller godkendt, skal ejeren eller den bruger, der har varig rådighed over køretøjet, sørge for, at køretøjet er forsikret. Forsikringspligten for andre traktorer samt for motorredskaber påhviler den, der bruger køretøjet eller lader det bruge på færdselslovens område. Kaskoforsikring Kørselskasko dækker udefrakommende skader på det forsikrede køretøj, som f.eks. væltning, sammenstød og lignende. Kørselskasko dækker som hovedregel ikke mekaniske skader. Det vil sige skader, der alene opstår i og er begrænset til mekaniske dele. Maskinkasko dækker foruden udefrakommende hændelser også mekaniske skader. Forsikringen dækker dog ikke skader, der er en følge af slitage og ælde. Der er forskel på de enkelte forsikringsselskabers dækningsområder, så man bør undersøge de forskellige selskabers forsikringsbetingelser. 35

35 Referencer Færdselsloven 712 af 2. august 2001 Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 1996 om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber mv. Færdselslovens regler vedr. kørsel og transport med traktorer, motorredskaber, påhængskøretøjer, lygter og reflekser mv. Kan købes hos: Dansk Maskinhandlerforening Emdrupvej 28 A 2100 København Ø Tlf Færdselsstyrelsens pjece: Regler for traktorer mv. Færdselsstyrelsen Adelgade 13, Postboks København K Tlf Lov nr. 267 af 2. april Bekendtgørelse nr. 103 af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde. Bekendtgørelse nr. 883 af 21. december 1989 om ændring af Arbejdsministerens bekendtgørelse om unges farlige arbejde. Bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler. Ændringsbekendtgørelse nr. 669 af 7. august Meddelelse nr. 1771, 2000, fra Færdselsstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer (og visse selvkørende motorredskaber). Fås hos: Direktoratet for Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø Tlf Nyttige internetadresser: Færdselsstyrelsen: LandbrugsInfo: Arbejdstilsynet: Rådet for Større Færdselssikkerhed: Redaktionen er afsluttet oktober

36 Stikordsregister Bredde Bremser , 14 Bæltekøretøjer I Ikke godkendt førerværn Internetadresser A Advarselstrekant Afmærkning , 26, 28 Afmærkningslygte Afmærkningslygter Afmærkningstrekant , 24, 26 Akseltryk Aldersgrænser Ansvarsforsikring Arbejdslys Arbejdsmiljø , 32 Arbejdsredskaber, transport af ATV D Dispensation for traktorer til særlige arbejdsforhold F Forord Forrefleks Forsikringer Forurenet vej Førerværn , 31, 32, 36 G Gule sidemarkeringslygter K Kant, rød eller sort Kaskoforsikring Kraftoverføring Kørelys Kørsel i mørke Kørsel med frontlæsser L Lastbiler, ombyggede Lygtebom Lygtetændingstiden Længde B Bagkofanger Baglygter , 22 Belæsning , 18 Blinklys H Havariblink Hjul, vægt på styrende Højde Højspændingsluftledninger M Markeringslygter og -reflekser Maskinkasko Motorredskab

37 N Nummerpladelygter Nummerplader Nærlyslygter P Passagerer Positionslygter Produkter, transport af Påhængsredskab R Referencer Reflekser , 24 Respektafstande S Siderefleks Sikkerhed på mark Spejle Stoplygter Studenterkørsel Styrtsikre førerværn T Tilkobling af påhængsvogne og redskaber Totalvægt , 16 Traktorer, godkendte Traktorer, registrerede Traktorer og motorredskaber i trafikken 17 Traktorer uden førerværn Traktorkørekort Traktorpåhængsvogn Traktortrekant V Vedligeholdelse af førerværn Ø Øvelseskørsel

38 39

39 Traktorfører 05 Forfatter: Landskonsulent Jens J. Høy, Dansk Landbrugsrådgivning Byggeri og Teknik Redaktion: Journalist Flemming Jeberg, Dansk Landbrugsrådgivning Landbrugsforlaget Layout: Grafiker Vagn Brostrup, Dansk Landbrugsrådgivning Informationsafdelingen Fotos: Jens Tønnesen, Dansk LandbrugsMedier, side 11, 13, 14, 18, 21 og 30 Torkild S. Birkemose, Dansk Landbrugsrådgivning Planteavl, side 21 og 27 Jens J. Høy, Dansk Landbrugsrådgivning Byggeri og Teknik, side 8, 9, 19, 28, og 40 samt traktorfabrikker Tegning: Tryk: Jens Julius Hansen, side17 Scanprint ISBN: Bestilling: Hæftet kan bestilles via internet på eller på telefon Udgiver: Udkærsvej Århus N Tlf.: Fax: udgave, 1.oplag 2004 Copyright

40 For at kunne færdes sikkert i trafikken er det vigtigt at kende reglerne. I denne pjece kan du læse om de vigtigste regler for sikker og hensynsfuld kørsel. Der sker også mange ulykker, hvor traktorførere kommer galt af sted uden for færdselslovens område. Derfor er der også et afsnit om sikker adfærd ved arbejde med traktorer og maskiner. ISBN

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Beskrivelse af nogle færdselsregler gældende for landbrug. Ved Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening Hvad er en traktor? Den maksimale tilladte hastighed ved kørsel på færdselslovens område er dog stadig

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg Jerlev Kro 14.03.2017 Sydjysk Kødkvæg Svend O;o Pedersen Poli>assistent Tungvognscenter Syd Sydøstjyllands Poli> Tlf. 7258 3532 Mail: sop001@poli>.dk Emner Transport af dyr Traktortyper bruges >l Sammenkoblinger

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER

SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER SIKKER KØRSEL MED FRONTMONTEREDE REDSKABER Forord Traktorer med frontredskaber kan udgøre en farlig kombination i trafikken. Derfor er det særligt vigtigt, at traktorføreren gør sig klart, hvorledes man

Læs mere

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011).

Bredde, længde og højde mv (Uddrag fra dimensionsbekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011). Færdselslovens regler vedr. kørsel og transport med landbrugskøretøjer Omkring lygter, reflekser mv. på traktorer, motorredskaber, påhængskøretøjer henvises til Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 530

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere

Orientering fra DM-branche til medarbejdere Nyhedsbrev nr. 6 Maj 2016 Orientering fra DM-branche til medarbejdere Emner: Ejendomsforbehold Konsignationskontrakt Særreglen for lastbiler bliver afskaffet 1. juli 2016 Ny bekendtgørelse om minitruck

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

2013 Udgivet den 21. marts 2013. 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 15. marts 2013. Nr. 292. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort 1 I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort foretages følgende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Førerværn på traktorer og motorredskaber. At-vejledning B.1.1.1-2

At-VEJLEDNING. Førerværn på traktorer og motorredskaber. At-vejledning B.1.1.1-2 At-VEJLEDNING Førerværn på traktorer og motorredskaber At-vejledning B.1.1.1-2 August 2002 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov

Læs mere

Råd til at blive i live

Råd til at blive i live Råd til at blive i live Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord 1 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 1 UDKAST Øverst på formularen 23. september 2016 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 51, stk. 8, 84, stk. 1, 85, stk.

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) BEK nr 976 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060302-00066

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljø på motorredskaber

Arbejdsmiljø på motorredskaber Arbejdsmiljø på motorredskaber - Checkliste til brug ved anskaffelse af ny maskine Maskinfabrikat og type: Titel: Arbejdsmiljø på motorredskaber Forfatter: Landskonsulent Jens J. Høy, Landscentret Byggeri

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

Arbejdsmiljø på traktorer

Arbejdsmiljø på traktorer Arbejdsmiljø på traktorer - Checkliste til brug ved anskaffelse af ny traktor Engang var afskærmning ekstraudstyr! Hvad forlanger du? Traktorfabrikat og type: Titel: Arbejdsmiljø på traktorer Forfatter:

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter.

Færdselsloven gælder for alle også for dig. Ved at følge loven signalerer du ansvarlighed over for dine kunder og dine medtrafikanter. guide 2014 2 København er cyklernes by At cykle er sundt, det er godt for miljøet og så giver cyklisterne København en unik identitet, som sætter vores hovedstad på verdenskortet. Vi er stolte af vores

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

På vej til skole På vej til skole Side 1

På vej til skole På vej til skole Side 1 Side 1 Skoledagen starter allerede på vej til skole En god tommelfingerregel siger, at omkring 10-12-års alderen kan børn selv overskue trafikken. Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1

Foden på egen pedal Foden på egen pedal Side 1 Foden på egen pedal Side 1 Side 2 På to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de gør i de fleste andre lande. Det er sundt, det giver

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen

Skoledagen starter allerede. På vej til skole. Gode råd. En god tommelfingerregel. at børn først kan overskue trafikken omkring årsalderen Skoledagen starter allerede på vej til skole Den første skoledag bringer mange oplevelser og indtryk med sig, og vejen til skolen er ingen undtagelse. Det er vigtigt, at dit barn allerede i en tidlig alder

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselslov

Bekendtgørelse af færdselslov Bekendtgørelse af færdselslov Herved bekendtgøres færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 26. juli 2000, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1316 af 20. december 2000, lov nr. 1318 af 20.

Læs mere

Færdsel - Kørende (fl 14-40)

Færdsel - Kørende (fl 14-40) Færdsel - Kørende (fl 14-40) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 27.12.2016 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Bekendtgørelse af færdselsloven 1)

Bekendtgørelse af færdselsloven 1) LBK nr 1386 af 11/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0319 Senere ændringer til forskriften LOV nr 716 af 25/06/2010

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE

TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE TRAFIKPOLITIK I DAGINSTITUTIONER I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS ANDERS HØRKJÆR PEDERSEN INGENIØR TEAM PLAN, BYG OG TRAFIK TØNDER KOMMUNE Hvorfor skal daginstitutionerne udarbejde en Trafikpolitik?

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=139027 Side 1 af 51 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Lovens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1047 af 24/10/2011 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 17-11-2011 Justitsministeriet

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1058 af 04/11/2008 Gældende (Færdselsloven) Offentliggørelsesdato: 06-11-2008 Justitsministeriet Accession A20080105829 Entydig dokumentidentifikation AA004544 Dato for førstegangsindlæggelse 06-11-2008

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2010 med DM efteråret 2010 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere