UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610"

Transkript

1 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere via den lokale COM-port på pc'en, kan pc-programmet kommunikere over pc-netværk og Internet med RS485 porten på CV72. Kommunikationen mellem pc og CV72 kan krypteres med en brugerbestemt krypteringsnøgle. Sammen med COM Serveren leveres pc-programmet CVConfig (PCS135), som bruges ved konfigurering af COM Servere Copyright by UNITEK

2 - 2 - PCS135 Ver.: 1.0 Rev.: Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Anvendelse Forudsætninger Pc-netværk Installation i pc-netværk Opsætning af netværksudstyr Port mapping (NAPT Exported Services) Test med Ping, Telnet og Browser Opsætning af CV Tilslut CV Ændring af parametre Adgangskode Krypteringsnøgle Lamper på CV Udskiftning af CV Fejlfinding og test... 11

3 Unitek software Introduktion 1.1 Anvendelse Er en virksomhed spredt over et større geografisk område, kan adgangskontrolsystemet opdeles i lokaliteter. For at kunne kommunikere med de eksterne lokaliteter, kan lokaliteterne ringes op via modem og på den måde holdes opdateret. Da mange virksomheder i forvejen har pc-netværk mellem afdelingerne, kan kommunikationen i stedet sendes over pc-netværket. Kommunikationen mellem pc og COM Server kan krypteres, så det ikke er muligt for andre at aflytte hvad der bliver sendt på nettet, og det ikke er muligt at manipulere med k- punkterne. COM Serveren er udviklet til UniLock adgangskontrol systemet, men kan i princippet også bruges til mange andre formål. Flere steder i denne manual er det dog forudsat, at COM Serveren bruges sammen med programmet UniLock Poller. 1.2 Forudsætninger Arbejde med pc-netværk kræver planlægning og stor teknisk kundskab. Opsætning og konfigurering af CV72 kræver viden omkring netværksstruktur, opbygning og virkemåde. Hvis der ændres i pc-netværksstrukturen uden den fornødne ekspertise, kan det i værste fald få alvorlige konsekvenser for pc-netværket i form af tabte data og driftsstop. Opsætning af parametre i CV72 og ændringer i netværket i øvrigt, bør altid foregå i samarbejde med firmaets netværksansvarlige. 1.3 Pc-netværk Inden der ændres i opsætningen for CV72, skal nedenstående skema udfyldes. Indtil det er fastlagt, hvordan skemaet skal udfyldes, er der ingen grund til at gå videre. Skemaet skal udfyldes i samarbejde med den netværksansvarlige. Her gives en kort forklaring på de enkelte parametre. MAC-adressen Er angivet på et label på et printmodul inden i CV72. De 6 første cifre som allerede er udfyldt i tabellen, er ens for alle CV72. De sidste 6 cifre aflæses på et label monteret på det modul der sidder inde i COM Serveren. IP-adresse Tildeles i tæt samarbejde med den netværksansvarlige. Anvendes CV72 på et netværk med DHCP server, bør den tildeles en IP-adresse der ligger uden for det område, som DHCP serveren tildeler ud fra.

4 - 4 - PCS135 Ver.: 1.0 Rev.: Netmaske Skal normalt være den samme som for andre apparater på samme subnet. I et almindeligt klasse C netværk er netmasken Gateway adresse Den adresse der skal sendes til, hvis der sendes til en IP-adresse der ligger uden for subnettets adresseområde. Skal COM Serveren anvendes på samme subnet som Polleren, er det ikke nødvendigt at konfigurere gateway adressen. Port nummer Den port som benyttes til at kommunikere på. Som default anbefales det at anvende port nummer 7211, men det kan i princippet være alle tal mellem 1024 og Det portnummer der vælges, skal normalt være det samme som er valgt i det program der kommunikeres med (UniLock Adgangseditor/Poller). Det ligger uden for denne manuals område, at beskrive i detaljer hvordan IP-protokollen er opbygget. MAC-adresse 00:90:c2: (Ikke strengt nødvendig) IP-adresse Netmaske Gateway adresse Port nummer

5 Unitek software Installation i pc-netværk Inden COM Serveren kan fungere i netværket, skal den være konfigureret korrekt. Se afsnit 3. Når CV72 er konfigureret, forbindes den til firmaets netværk på et passende sted, set ud fra hvor det er muligt at placere den, hvor behovet for at trække nye kabler er mindst osv. 2.1 Opsætning af netværksudstyr Kommunikationen mellem UniLock Poller og CV72 foregår på den brugervalgte IP-port, default Det er Polleren der skaber forbindelsen ud til CV72, og derfor skal pcnetværket være åben for den valgte port i den retning. Det vil sige, at hvis CV72 og Polleren er adskilt af routere, firewalls og lignende, skal der åbnes for den valgte IP-port, så Polleren kan få forbindelse med COM Serveren. 2.2 Port mapping (NAPT Exported Services) COM Serveren tildeles normalt ikke en offentlig IP adresse, så hvis COM serveren og pc en er adskilt af fx en Internet-router, kan den lokale IP-adresse ikke bruges direkte, da private IP-adresser ikke kan routes over Internet. For at løse dette problem, kan der bruges en funktion i routeren som kaldes port mapping eller Exported Services. Exported Services er en funktion under NAPT (Network Address Port Translation). NAPT giver mulighed for at flere lokale IP-adresser kan deles om én offentlig IP-adresse, men her skal alle forbindelser startes af den lokale enhed. Exported Services giver mulighed for, at udefra kommende trafik der sendes til en specifik IP-port, kan videresendes til en valgt lokal IP-adresse. Routeren har altså en offentlig IP-adresse (WAN adresse), som bruges til at komme i kontakt med routeren. Routeren sættes så op til NAPT og Exported Services, så når der kommer noget kommunikation til en bestemt IP-port på WAN-siden, oversættes den til en ny adresse på LAN-siden. Det er WAN IP-adressen der skal indtastes i Adgangseditoren.

6 - 6 - PCS135 Ver.: 1.0 Rev.: Eksempel: 1. CV72 skal placeres i et internt netværk med netværksadresse med netmaske Pc en sidder i et andet netværk med en vilkårlig netværksadresse. 3. Router 1 har en offentlig WAN IP-adresse IP-adressen for lokaliteten i Adgangseditor sættes så til og port Router 1 sættes til NAPT - Exported Services (port mapping), så kommunikation der kommer til adresse port 7211 routes til den interne IP-adresse port COM Serveren opsættes til: IP-adresse: Netmaske: Gateway adresse: Port: 7211 Gateway adressen skal være den gateway adresse som router 1 er konfigureret til. I eksemplet er det , men det kan være andre adresser, blot skal adressen være indenfor netværkets adresseområde. I Adgangseditor opsættes lokalitetens data til: IP-adresse: Port: 7211 Bemærk at den IP-adresse der opsættes i Adgangseditoren, ikke er den samme som den IPadresse der opsættes for COM Serveren.

7 Unitek software Test med Ping, Telnet og Browser Fra pc en er der flere muligheder for at teste, at det er muligt at komme i forbindelse med COM Serveren. Ping: Ping IP_adr Start en kommandoprompt ( DOS vindue ) og skrive ping n.n.n.n hvor n.n.n.n er COM Serverens IP-adresse. COM Serveren svarer tilbage, og det er muligt at se, at IP-adressen er opsat rigtigt. COM Server kan ikke pinges, hvis den sidder bag en router med port-mapping. Telnet: Telnet IP_adr [port] Start en kommandoprompt ( DOS vindue ) og skriv Telnet n.n.n.n hvor n.n.n.n er COM Serverens IP-adresse. Denne forbindelse oprettes på default port, som er port 23. Er COM Serveren placeret bag en router med port-mapping, kan der oprettes en telnetforbindelse ved at skrive Telnet n.n.n.n 7211 hvor n.n.n.n så er routerens IP-adresse og 7211 er den port COM Serveren er konfigureret til. Alternativt kan en telnet-forbindelse oprettes i web-browseren ved at skrive Telnet://n.n.n.n 7211 i browserens adresselinie. Browser: Start en web-browser, og skriv i adresselinien, hvor n.n.n.n er COM Serverens IP-adresse. Denne forbindelse oprettes på default port, som er port 80. Er COM Serveren placeret bag en router med port-mapping, kan der oprettes en httpforbindelse ved at skrive hvor n.n.n.n så er routerens IP-adresse og 7211 er den port COM Serveren er konfigureret til. Vær opmærksom på, at det er forskellige ting der vises for de to porte (80 og 7211).

8 - 8 - PCS135 Ver.: 1.0 Rev.: Opsætning af CV72 Opsætning af CV72 udføres med det medfølgende pc-program CVConfig. CVConfig leveres på en diskette, og kan afvikles direkte fra disketten uden at installere noget software på pc en. Når først CV72 er konfigureret, skal programmet ikke bruges mere, og det er derfor sjældent nødvendigt at installere det. Ønskes det alligevel at installere programmet, gøres det ved manuelt at kopiere programfilen til det ønskede drev/mappe. 3.1 Tilslut CV72 Inden programmet startes op, skal CV72 være tilsluttet netværket. Den kan også tilsluttes senere, men det er nemmest hvis den allerede er tilsluttet ved programmets start. CV72 skal tilsluttes på det samme subnet, som den pc hvorpå CVConfig afvikles. Den pc hvor CVConfig afvikles skal selvfølgelig indeholde et Ethernet netværkskort med installeret TCP/IP netværksprotokol. Tilsluttes CV72 direkte til pc ens netkort skal der bruges et cross-over kabel, altså et kabel hvor forbindelserne er krydset. Ellers bruges blot det kabel der medfølger og er monteret i CV72. Når programmet startes, undersøger programmet, om der er nogle CV72 er på netværket. De CV72 er der er tilsluttet, kommer frem på en liste sorteret efter, hvor lang tid de har været tændt. Hvis der er flere CV72 på det samme net, vil det altså være den der sidst blev tændt, der står øverst på listen. Hvis det ønskes at opdatere listen, gøres det ved at trykke på knappen [Genopfrisk]. 3.2 Ændring af parametre For at ændre parametrene for en COM Server, vælges den først på listen, hvorefter der kan ændres i den ved at vælge knappen [Ret i COM Server], eller der kan dobbeltklikkes på den i listen. Derved fremkommer en dialog hvor de ønskede parametre kan angives. Når der vælges [OK] sendes de nye parametre til CV72. Når parametre er ændret i CV72, opdateres listen automatisk med de nye parametre. De parametre der vises i listen, er alle modtaget fra CV72, så man kan være sikker på, at de parametre der vises på skærmen, også rent faktisk er de parametre der er i de respektive CV Adgangskode COM Serveren kan beskyttes med en adgangskode. Adgangskoden gør det umuligt at ændre parametrene med mindre adgangskoden er kendt, så HUSK den.

9 Unitek software Er der adgang til COM Serveren, kan adgangskoden dog midlertidigt sættes ud af funktion ved at aktivere en trykknap monteret inde i COM Serverens kabinet. På denne måde kan der ændres i de grundlæggende parametre som IP adresse, Netmaske, Port nummer mv. Adgangskoden og krypteringsnøglen kan kun ændres, hvis den eksisterende adgangskode kendes. Har man glemt adgangskoden, kan den slettes ved at lave en master-reset af COM Serveren. En master-reset udføres ved at slukke COM Serveren. Derefter holdes knappen inde mens COM Serveren tændes igen. Efter 3 sekunder slettes adgangskoden, alle parametre nulstilles til fabriksindstillinger, og status-indikatoren begynder at blinke rød. 3.4 Krypteringsnøgle Kommunikationen mellem COM Serveren og Unilock Poller kan krypteres med en algoritme der svarer til den, der bliver brugt til kryptering i fx GSM telefonnettet. Selve krypteringsalgoritmen er altid den samme, men den nøgle der bruges til at kryptere og dekryptere kommunikationen med, er brugerdefineret. Samme krypteringnøgle skal indtastes i UniLock Poller og i COM Serveren. Krypteringsnøglen kan være op til 16 tegn lang, og helst så lang som mulig. Når knappen [Krypteringnøgle] vælges, kan den ønskede krypteringsnøgle indtastes. Af sikkerhedsgrunde skal adgangskoden altid indtastes ved en ændring af krypteringsnøglen. Krypteringsnøglen kan bestå af tal, store og små bogstaver. Knappen [Generer krypteringsnøgle] vil generere en tilfældig krypteringsnøgle, der kan bestå af alle store og små bogstaver. For at undgå forvirring mellem fx 0 og O vil den automatisk genererede krypteringsnøgle kun indeholde bogstaver. 3.5 Lamper på CV72 For at gøre det lettere at se hvad der sker, og for at lette fejlfindingen er CV72 udstyret med en række kontrollamper. [Power] Lyser konstant når der er spænding på CV72. Viser at strømforsyningen fungerer. [Status] Rød blink: CV72 er ikke konfigureret. CV72 har nogle default parametre som anvendes, når den ikke er konfigureret, men disse kan normalt ikke bruges i praksis. Gul: CV72 er konfigureret og er klar til at modtage data. Status lampen viser ikke, om parametrene er gyldige for det aktuelle netværk, kun at de er ændret i forhold til fabriksindstillingerne. Grøn: Lyser når et andet program har etableret en TCP/IP forbindelse til den konfigurerede port på CV72.Når forbindelsen afbrydes, skifter status tilbage til gul. Lyser ikke når der oprettes forbindelse på en af de normale porte, fx port 80 for http-forbindelse eller port 23 for Telnet-forbindelse.

10 PCS135 Ver.: 1.0 Rev.: [Link] [Data] Fortæller at Ethernettet fungerer, og at CV72 er tilsluttet Ethernettet. Ved normal drift skal denne lampe altid lyse. Lyser når der er trafik på Ethernettet, uanset om de data der kommer er til denne CV72 eller ej. [Ethernet RX] Lyser når der modtages data fra Ethernettet til denne CV72. Nogle data er til COM Serveren, mens andre sendes videre på RS485 nettet. Denne lampe lyser i begge tilfælde. [Ethernet TX] Lyser når CV72 sender data ud på Ethernettet. Det kan være data der er modtaget fra RS485-porten som skal videresendes til Polleren, eller direkte kommunikation mellem COM Serveren og det modsvarende pc-program, fx UniLock Poller eller Telnet. Lyser ikke ved ping og http-forbindelse (browser). [RS485 TX] [RS485 RX] Lyser når CV72 sender data ud på RS485 nettet. Data sendes kun ud på nettet, når de er modtaget fra pc-programmet med rigtig checksum, rigtig krypteringnøgle mv. Denne lampe er styret af hardware. Lyser når der modtages data på RS485 nettet. Denne lampe er styret af hardware, og lyser altid når der modtages kommunikation på RS485 nettet. Er der ikke etableret forbindelse mellem CV72 og et pc-program, har den ikke nogen steder at sende data han, og [Ethernet TX] vil derfor ikke lyse. Rækkefølgen af lys i lysdioderne vil ved normal kommunikation være: [Ethernet RX] [RS485 TX] [RS485 RX] [Ethernet TX] Først modtages data fra pc-programmet, data dekrypteres og sendes ud på RS485 nettet til låsecomputerne. Låsecomputerne svarer tilbage, CV72 krypterer det modtagne svar og sender det tilbage til pc-programmet. 3.6 Udskiftning af CV72 Hvis en CV72 af en eller anden grund skal udskiftes med en anden CV72, skal man være opmærksom på, at før den nye CV72 med det samme IP-nummer som den gamle kan fungere korrekt, skal alle de involverede pc er, routere, mv. have deres ARP-tabeller opdateret. ARP-tabellens opgave er at opløse IP-adresser i de fysiske enheders MAC-adresser, og da al kommunikation på et Ethernet foregår ved hjælp af MAC-adresser, og ikke ved hjælp af IP-adresser, er det essentielt for korrekt kommunikation, at ARP-tabellen er opdateret. Routere, pc er mv. vil normalt automatisk holde deres ARP-tabeller opdateret. Afhængig af deres opsætning kan der gå fra få minutter til måske en time før de tilsluttede enheder opdaterer deres ARP-tabeller. Hvis man ikke ved hvordan ARP-tabellen skal fornys i routere mv., må man vente til enheden automatisk foretager en opdatering. På en pc kan ARP-tabellen slettes/opdateres ved at skrive arp d ved kommandoprompten Alternativt kan den nye CV72 tildeles et andet IP-nummer, hvis ens IP-nummerplan tillader dette.

11 Unitek software Fejlfinding og test Skulle der forekomme problemer med at få etableret kommunikation mellem COM Serveren og Polleren, er det vigtigt at gå systematisk frem for at finde fejlen. Følges nedenstående fremgangsmåde, burde det være muligt at få kommunikationen etableret. Med hensyn til opsætning af routere, switche mv., er opsætningen af disse helt forskellig fra fabrikat til fabrikat, så der henvises til den enkelte fabrikats brugervejledning. 1. Tilslut COM Serveren til det lokale pc-netværk via fx en hub, switch, eller direkte til pc ens netværkskort. Tilsluttes CV72 direkte til pc en, bruges et cross-over kabel. [Link] lysdioden skal lyse for at vise, at der er forbindelse til det fysiske net. [Status] skal lyse gul eller blinke rød. Lyser den gul, har den tidligere fået tildelt en IP-adresse. Blinker den rød, har den ikke nogen IP-adresse, og skal konfigureres som tidligere beskrevet. 2. Start CVConfig programmet, og se at CV72 bliver vist i listen over COM Servere. 3. Vælg parametrene i COM Serveren, så de passer til det netværk hvori den skal bruges. Husk at krypteringsnøglen skal være den samme i COM Serveren som der er angivet for lokaliteten i Adgangseditor. Efter ændring af parametrene skal Status indikatoren lyse gul for at vise, at parametrene er blevet ændret. 4. Start evt. en browser og opret forbindelse til hvor n.n.n.n er den IP-adresse som er konfigureret for COM Serveren og 7211 er port-nummeret. 5. Alternativt kan der oprettes en Telnet med Telnet n.n.n.n 7211 hvor n.n.n.n er den IP-adresse som er konfigureret for COM Serveren og 7211 er port-nummeret. 6. Flyt COM Serveren ud på det netværk hvor den skal anvendes. Dette indebærer muligvis opsætning af routere som beskrevet tidligere. 7. Opret en http-forbindelse til Vær opmærksom på, at der kan ligge informationer i pc ens cache eller en proxyserver, så tryk på [Opdater] knappen i browseren (F5 i Internet Explorer), for at få de nyeste informationer. 8. Start UniLock Poller og lad den polle den eksterne IP-lokalitet. Hvis ikke lokaliteten er sat op til kontinuerlig polling, kan der gå nogen tid fra polleren startes, og til polling af lokaliteten starter. Gå evt. ind i menupunktet [Polling]+[K-punkt oversigt] og vælg lokaliteten. Tryk derefter på knappen [Opdater] for at fortage én polling af lokaliteten.

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik

TDC HomeBox ADSL. Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik TDC HomeBox ADSL Installationsvejled ning til dig med bredbåndstelefoni og alm. telefonstik Benyttes sammen med Windows XP styresystem. Version 6,0 Din TDC HomeBox er forsynet med muligheden Når du manuelt

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014

NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014. jmt 07-11-2014 1 NETVÆRKSKURSUS Oktober November 2014 jmt 07-11-2014 2 Netværkskursus 14 17 Oktober 2014 ETHERNET 99% af al datatrafik er på ETH standard http://standards.ieee.org/ https://www.ieee.org/ 802.3 er ETH

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd

TDC HomeBox VDSL. Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd TDC HomeBox VDSL Installationsvejled ning til dig med telefoni og bredbånd 2 Udstyr fra TDC Følgende skal være i kassen, du har modtaget fra TDC: TDC HomeBox VDSL Installations vejled ning til dig med

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall-router Forside-LED'er Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning

Øvelse Wireless LAN med routeropsætning Øvelse Wireless LAN med routeropsætning I denne øvelse skal hver gruppe etablere et trådløst netværk baseret på: En eller flere trådløse klienter og En SO-HO Router med indbygget trådløst net Målet for

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. TDC Trådløs. Oktober 2008

Brugervejledning. TDC Trådløs. Oktober 2008 Brugervejledning TDC Trådløs Oktober 2008 Brugervejledning TDC Trådløs I denne vejledning gennemgås tilslutning af accespunktet til standardrouter. Oplysninger om kassens indhold, manual, sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS

LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS LAB ØVELSE KONFIGURATION AF DHCP PÅ DANSK AF KIM DONNERBORG / RTS INDHOLDSFORTEGNELSE Lab øvelse Konfiguration af DHCP på router...2 Topologi...2 Adresse Tabel...2 Formål...2 Baggrund...2 Udstyrs specifikation:...2

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal

DE DANSKE BREVDUEFORENINGER. De danske Brevdueforeninger. DdB Compakt Manual. TauRIS software Opdatering af Terminal 2012 DE DANSKE BREVDUEFORENINGER De danske Brevdueforeninger DdB Compakt Manual TauRIS software Opdatering af Terminal 2 TauRIS Compact XL i DdB version Betjeningsvejledning til klubben. Ver. 2.2 april

Læs mere

Trådløst internet Brugervejledning

Trådløst internet Brugervejledning Trådløst internet Brugervejledning PR 1. NOVEMBER 2011 tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland Altibox Danmark A/S Danmarksvej 26 8660 Skanderborg Tlf. 70 300 600 www.altibox.dk info@altibox.dk

Læs mere

UniLock System 10. Manual til import fra Outlook kalender. Projekt PCS125 Version 2.0 Revision 160513

UniLock System 10. Manual til import fra Outlook kalender. Projekt PCS125 Version 2.0 Revision 160513 UniLock System 10 Manual til import fra Outlook kalender Projekt PCS125 Version 2.0 Revision 160513 Med denne import kan Microsoft Outlook kalender anvendes til at styre delte undtagelsers Fra - og Til

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Teknisk information CS 7050 TCP / IP modul version 2.09 B Kom godt i gang Installation og netværksforbindelse: Tilslut modulet til centralens bus og installér det via Teknikermenu

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel

venstre, mærket med ) Aftagelig antenne Tjek at indikatorerne for Wireless og Internet lyser Et sæt fødder til router Strømforsyning Netværkskabel Installationsvejledning Netgear router Netgear trådløs router (WGR614v6) har en indbygget guide, som hjælper dig med at opsætte den trådløse sikkerhed, når du første gang tilslutter routeren. Guiden hjælper

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Introduktion Udsæt ikke Sweex Powerline Ethernet adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Produktet må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision 150508

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision 150508 UniLock System 10 Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser Projekt PRJ172 Version 2.0 Revision 150508 T535 er en motorlæser til montering i forplade, som læser både chipkort og magnetkort. Med T535 er

Læs mere

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle...1 Konfigurér terminalen...2 Konfigurér Cradlen til netværket....3 Modtageprogrammet...7 Til lokal modtager...7 Til fjern modtager

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig

Læs mere

Sådan installerer du din ADSL-standard router

Sådan installerer du din ADSL-standard router Brugervejledning Sådan installerer du din ADSL-standard router Speedstream 5781 TDC Bredbånd Professionel Sådan installerer du din ADSL-standard router Tak, fordi du valgte TDC. Vi vil gøre vores til,

Læs mere

CONVI. Brugs- og servicemanual. Viscolone. 10102dk_1.doc. 8. november 2010

CONVI. Brugs- og servicemanual. Viscolone. 10102dk_1.doc. 8. november 2010 Viscolone Viscolone 1. BESKRIVELSE...1 2. TILSLUTNING AF PLC MODUL TIL PC OG SPÆNDINGSFORSYNING...1 3. OPSÆTNING AF PC-EN TIL AT KØRE MED VISCOLONE PLC-MODULET...2 4. TILPASNING AF CONVI OPSÆTNINGSFILEN...8

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i

Læs mere

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning

TDC HomeBox til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni. Installationsvejledning til dig med bredbånd og bredbåndstelefoni Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos. I den forbindelse har du fået tilsendt en.

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7402 / 7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall router med 3DES-accelerator Bemærk Hvis du vil have

Læs mere

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt 2017 Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Sådan fikser du din netværks

Læs mere

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800

Hurtig start. AC750 WiFi Range-udvider. Model EX3800 Hurtig start AC750 WiFi Range-udvider Model EX3800 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0 IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Kabelplus Telefoni på Frederiksholm Net Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder

Læs mere

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision

UniLock System 10. Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser. Version 2.0 Revision UniLock System 10 Manual T535 Chipkort/magnetkort motorlæser Projekt PRJ172 Version 2.0 Revision 160914 T535 er en motorlæser til montering i forplade, som læser både chipkort og magnetkort. Med T535 er

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VP og F modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VP og F modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 1.4 MENUEN...

Læs mere

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP

Installering. N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Installering N600 WiFi Range-udvider Model WN3500RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning

HomeBox til dig med bredbånd via fiber. Installationsvejledning HomeBox til dig med bredbånd via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt fiberbredbånd fra TREFOR. TREFOR samarbejder med TDC, hvorfor du modtager en HomeBox,

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Advarsel inden installation

Advarsel inden installation Dansk Advarsel inden installation Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Placer ikke Netværkskameraet i nærheden af varmekilder, så som fjernsyn og ovne. Hold netværkskameraet

Læs mere

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1

Routeren. - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren - og lag 3 switchen! Netteknik 1 Routeren en introduktion NETVÆRK 10.0.0.0 NETVÆRK 192.168.1.0 E1 Router E0 S0 NETVÆRK 194.182.2.0 Grundlæggende LAN teknologi består af Ethernet switche der flytter

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Netværkstopologi. - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1

Netværkstopologi. - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1 Netværkstopologi - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning

TDC HomeBox via fiber. Installationsvejledning via fiber Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en. giver dig adgang til internettet

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 12V

Klargøringsvejledning for BTTS 12V Klargøringsvejledning for BTTS 12V Indholdsfortegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensor (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-info og Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

WIFI INTERNET ADAPTOR

WIFI INTERNET ADAPTOR WIFI INTERNET ADAPTOR Trådløs forbindelse fra inverter/gateway til router NETGEAR WNCE2001 DANSK QUICKSTART VEJLEDNING Indhold 1 Stikforbindelser... 3 2 Etablering af forbindelse til router... 3 2.1 Adapteren

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem. Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127

UniLock System 10. Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem. Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127 UniLock System 10 Manual til Eksport til Nortec vaskerisystem Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 131127 UniLock eksport til Nortec vaskerisystem anvendes til automatisk at vedligeholde beboerdata i

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere