Bæredygtig energi. - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig energi. - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium"

Transkript

1 Globale Gymnasier: Bæredygtig energi - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Rosborg Gymnasium Langkær Gymnasium

2 Fødevareforsyning/madbehov og energiforsyning NV forløbet tager udgangspunkt i FN s 2015 mål. Herfra har vi udvalgt to områder som NV forløbet kommer til at behandle nærmere og det er: Fødevareforsyning/madbehov og energiforsyning. Disse to områder rummer to af de mest centrale og vigtige problemstillinger som især naturvidenskaben kan være med til at give en løsning på. Hvordan sikrer vi at der er mad nok i fremtiden til en voksende befolkning? Hvordan skal fremtidens energiforsyning være, således at levestandarden kan opretholdes i de nuværende rige lande og således at de nuværende U-lande kan opnå en levestandard og vækst, UDEN at vi skaber alvorlige miljøproblemer og klimaændringer? Forløbet lægger op til at I elever er aktivt deltagende, læser informationerne som kommer i jeres NV-rum og nysgerrigt sætter jer ind i det materiale I får udleveret. I en del af blokkene foregår der eksperimentelt arbejde, hvor der vil være to lærere tilstede. Undervejs i forløbet skal I aflevere 2-3 små skriftlige opgaver. I slutningen af forløbet er der et lille miniprojekt som danner baggrund for jeres evaluering. Se nedenfor i planen. Modulplan: Blok nr. Dato Indhold 1 Introduktion til naturvidenskabeligt grundforløb. 2 Indledende arbejde med FN s 2015 mål. Klassen deles i 8 grupper, som hver arbejder med 1 ud af de 8 delmål. De læser i bogen Turen går til - En mindre skæv verden. 3 Grupperne arbejder videre med 2015 målene, og hver gruppe forbereder en præsentation af deres delmål. Produktet skal være en PowerPoint-præsentation af ca. 5 minutters varighed med ca. 4 dias, hvoraf det ene dias er med et link ud til supplerende information. 4 Videre arbejde med 2015 mål. 5 Fremlæggelse af FN s 2015 mål for hele klassen. 6 Præsentation af de to temaer indenfor 2015 målene som der skal arbejdes med i dette NVforløb, a) Fødevareforsyning og b) Energiforbrug 7 Elevarbejde om verdens fødevareproduktion. 8 Menneskets behov for mad. En sammenligning af hvad vi spiser i I-lande og U-lande, med USA, Danmark og Zimbabwe som eksempler. 9 Ernæringstilstand og BMI. NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

3 10 Hvor kommer maden fra Tur i supermarked, hvor et antal fødevarer undersøges for oprindelsesland, og der arbejdes med en vurdering af transportens betydning for produkternes bæredygtighed. 11 Hvor kommer maden fra bearbejdning af data. 12 Hvor kommer maden fra bearbejdning af data. 13 Kroppens energiomsætning og energiformer. Definition af hvad energi og effekt er for noget. Effekt i hvile og under arbejde. 14 Kroppens energiomsætning og energiformer - fortsat. 15 Brændværdi i et fyrfadslys. Brændværdien i stearin undersøges ved at måle temperaturstigningen i en afmålt mængde vand ved afbrænding af et fyrfadslys. Der laves dataopsamling manuelt og med Pasco datalogger. Der skrives rapport over forsøgets resulatater. 16 Laboratorier og sikkerhed samt vejledning i rapportskrivning. 17 Verdens energiforbrug og produktion. 18 Sammenligning af energiforbrug ved forskellige aktiviteter: Brusebad, Biltransport og fysisk aktivitet. Regneopgaver og praktisk forsøg. 19 Sammenligning af energiforbrug fortsat. 19b Nyttevirkning ved komparative komfurstudier 20 Ekskursion til energiprojekter på Lolland. 21 Ekskursion til Lolland. 22 Ekskursion til Lolland. 23 Ekskursion til Lolland. 24 Opfølgning på ekskursion. 25- Afsluttende fælles projekt på tværs af alle 1.g klasser med temaet: Fødevareforsyning i Zimbabwe. Fælles introduktion for alle 1.g klasser i salen ved Andreas de Neergaard, KU. 26 Klima og plantebælter. 27 Gødningsforbrug og planteproduktion 28 Plantevækst og gødning. 29 Plantevækst og gødning. 30 Praktiske forsøg til projektet 31 Forsøg Kursus i præsentationsteknik ved dansklærer. (Enkelte elever får herudover ekstra timer i præsentation ud over denne fælles introduktion). NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

4 Besøg af landbrugs-kandidatstuderende fra KU. Interview og diskussion om forhold i Zimbabwe af relevans for projektet. Undervisningen foregår på engelsk og varetages af engelsklærer. 32 Besøg af landbrugs-kandidatstuderende fra KU. Fortsat arbejde med spørgsmål og problemer omkring dyrkningsforhold i Zimbabwe. Undervisning ved NV-lærer Fremstilling af postere: I alle klasser produceres én poster pr. arbejdsgruppe. Dvs. at der typisk laves 6-7 postere pr. klasse. Eleverne skriver samtidig en individuel rapport, der sammenfatter gruppens arbejde og demonstrerer elevens evne til at diskutere resultaterne Fælles præsentation: Formidling af gruppernes arbejde med projektet for inviterede 9. og 10. klasser fra folkeskoler i nærheden af KG. 37 Eleverne får en individuel evaluering på baggrund af præsentation, poster og deres individuelle rapport. Eleverne evaluerer samtidig det samlede NV-forløb. Modulerne har en varighed af 100 minutter. Undervisningen varetages af to naturvidenskabelige lærere, som dækker to fag indenfor fysik, kemi, biologi og geografi. Altså f.eks. har en lærer ansvar for fysik/kemi og den anden lærer står så for biologi/geografi. De to lærere planlægger undervisningen i fællesskab og fordeler de enkelte moduler mellem sig. I et mindre antal af modulerne vil begge lærere være på som undervisere. NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

5 Litteraturliste: Turen går til - En mindre skæv verden. Udenrigsministeriet Bogen kan downloades fra hjemmesiden: Kroppen i bevægelse kapitel 5 i Orbit C, Systime Menneskekroppen som motor. I Naturvidenskab for alle, 1. årgang, nr. 3, 2006, udgives af Fysikforlaget. Hæftet kan downloades fra hjemmesiden: Vandproblemer i Zimbabwe. I Geologi Nyt fra Geus, nr. 3, Kan downloades fra hjemmesiden: Bæredygtighed for fremtiden et temahæfte Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Kan downloades på hjemmesiden: Links: Modul 1: Turen går til en mindre skæv verden Modul 2: Modul 7: Landbrugsproduktion pr. indbygger (FAO) Modul 8-9: Fødevarer i Zimbabwe (Google) BMI i Zimbabwe (WHO - Database) Flere overvægtige børn i Danmark (DTU Fødevareinstituttet) Fedmegrænser for børn Modul 10-12: Længere transport af fødevarer koster dyrt Hvad koster fødevarerne (www.lcafood.dk) Klima, fødevarer og transport (COOP Danmark) Modul 13: Menneskekroppen som motor. I Naturvidenskab for alle, 1. årgang, nr. 3, 2006 Modul 15: Effektive brændværdier (Natlex) Modul 17: NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

6 Transportens energiforbrug og CO2 emmissioner (Energistyrelsen) Verdens eneriforbrug (www.akraft.dk BP Statistical Review of World Energy 2009 Introduktion til energibegrebeti - (Natur og kultur) World energyresourcesand consumption (Wikipedia) Energiforbruget vokser og vokser (Jyllandsposten) Verdens atomkraftværker har uran nok til mere end 100 år (Ingeniøren) Modul 18-19: Overvægt - og madvarers energiindhold (Wikipedia) Ruteplanlægning: Energi i fødevarer (DTU fødevareinstituttet) Modul 20-24: Lolland Community Testing Facility Baltic Sea Solutions Brintsamfundet Lolland Brint landsbyen i Vestenskov Brochure om H 2 -interaction i Vestenskov KL om Algeprojektet KL om Brintsamfundet KL om Energibyer Baltic Sea Solutions med i FN-støttet konsortium Modul 25-36: Bæredygtighed for fremtiden - et temahæfte (LIFE på KU) Vandproblemer i Zimbabwe. I Geologi Nyt fra Geus, nr. 3, 1997 (geus.dk) Erfaringer: Elever: Eleverne synes godt om det meget aktuelle og vedkommende emne, men en del synes også at mængden af ny information er overvældende og at der hele tiden sker nye ting i undervisningen. Det er derfor svært at nå at få en dybere forståelse for emnet inden man allerede er videre i stoffet. Eleverne kan godt lide at lave forsøg, og en stor del af dem efterspørger mere fokus på det eksperimentelle. De har dog behov for at få mere tid til at arbejde med de enkelte forsøg. Lærere: For lærerne har det ligeledes været interessant at arbejde med FN s 2015 mål. Det står dog klart, at det kræver store ekstra ressourcer når der arbejdes med et tværfagligt projekt som dette. Det har derfor krævet en stor indsats at koordinere undervisningen, både mellem de to lærere på det enkelte hold, men også koordineringen blandt samtlige lærere for de 6 involverede 1.g klasser. NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

7 Med dette tema kan der kan med fordel inddrages andre fag og trækkes på andre lærere, f.eks. kunne samfundsfag medvirke til at skabe overblikket fra start. Med dette globale emne som er meget bredt i sin tilgang, er det svært at sikre, at alle fire naturvidenskabelige fag kommer i spil. Det er især gået ud over kemi, som traditionelt arbejder med helt grundlæggende og afgrænsede problemstillinger. Det er vigtigt, at eleverne får en grundlæggende viden om naturvidenskabelige arbejdsmetoder og kompetencer igennem forløbet, således at der ikke kun er temaet der er i fokus. Det kunne være en fordel at køre et AT-forløb i 1. g med temaet FN s 2015 mål. Hvis dette forløb lå meget tidligt i starten af 1.g, ville det kunne støtte NV-forløbet meget, og fokus i NV kunne rettes mere mod det eksperimentelle og naturvidenskabelige. Der er mange gode energiprojekter på Lolland, men der gik for meget tid med transport. Ekskursioner bør gå til lokaliteter i nærområdet. Der var et stort udbytte af samarbejdet med LIFE på KU. Både i form af fælles foredrag og konsultation og støtte fra landbrugskandidat-studerende fra Zimbabwe. Der kan med fordel inviteres foredragsholdere til at give oplæg tidligt i forløbet. Disse foredrag kan afvikles med flere klasser samtidig. Det er vigtigt at der er god tid til den afsluttende projektfase. Især hvis denne fase skal afsluttes og evalueres på baggrund af en skriftlig rapport. NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

8 Naturvidenskabeligt grundforløb FN s 2015 mål Bæredygtig energi, nv-undervisningsforløb på Langkær Gymnasium og HF, efteråret 2009 Biologi, fysik, kemi og naturgeografi deltog med lige vægt, med fire lærere tilknyttet hver klasse. 68 lektioner af 45 minutter inklusiv evaluering. Afviklet i otte 1g klasser efteråret 2009 uge med 17 deltagende lærere. Afviklet i blokke á to fag. Først fire uger biologi+kemi (A+B)og dernæst fire uger fysik+naturgeografi (C+D), og omvendt rækkefølge i halvdelen af klasserne. Evaluering i uge 45. Undervisningsmateriale udarbejdet af Niels Henrik Würtz, Torben Pallesen Jensen og Maria Pertl. Undervisningsmaterialet er et hæfte på 75 sider, med følgende kapitler. Kap 1: Introduktion (globale gymnasier, FN's 2015 mål) Kap 2: Hvor meget energi bruger vi, hvor meget er der til rådighed og hvor findes det? Kap 3: Hvordan gøres energien vedvarende? Kap 4: Hvordan opsamles og omsættes energi? Kap 5: Hvilke konsekvenser har vores energiforbrug på Jordens klima? Hæftet fik alle 1g elever udleveret. Hæftet var tilgængeligt elektronisk med direkte adgang til web-henvisninger. 17 lærere i 8 nv-lærerteams har frit tilrettelagt undervisningen, med udgangspunkt i FN s 2015 mål og spørgsmålene om energi og bæredygtighed, som det fremgår af kapiteloverskrifterne i hæftet. Lektionsstruktur Undervisning Overordnet set 2 blokke med 30 lektioner (á 45min) pr. blok. 2 lektioner til intro generelt 2 lektioner til foredrag 13 lektioner til A 13 lektioner til B 2 lektioner til konkurrence 13 lektioner til C 13 lektioner til D 2 lektioner til afslutning, optakt til evaluering Evaluering 8 lektioner til evaluering (2*4 lektioner) - i november. I alt 68 lektioner naturvidenskabeligt grundforløb. NV- forløb på Langkær Gymnasium og HF efteråret Oplæg fra Torben Pallesen Jensen, Maria Pertl og Niels Henrik Würtz.

9 Specielle aktiviteter Foredrag for alle 1g elever, hvor Hamid Taybo viste billeder og fortalte om, hvad der sker i Afrika lige nu, og hvordan klimaforandringer allerede i dag påvirker millioner af afrikaners liv. Hamid Taybo er NGO ansat i Mozambique og arbejder aktivt for at forbedre energiforsyningen til de fattige. Inklusiv introduktion til Globale Gymnasier ved Anne Mette Nielsen. Konkurrence mellem gymnasieklasser på forskellige skoler. Innovativ opgave: hvordan kan jordens samlede energiforbrug gøres vedvarende? Videobesvarelse, produceret til upload på You Tube (samarbejde med engelsk). Konkrete eksempler på fagligt indhold, eksperimentelt arbejde, anvendte materialer og links. Intro Generel introduktion til naturvidenskabeligt grundforløb, FN s 2015 mål og bæredygtig energi. Blok Biologi + kemi Biologi, fagligt indhold: Hvor meget energi bruger vi? Menneskets føde og energi. Kostundersøgelse - hvad spiser du? Fødevareproduktion - primær/sekundær produktion. Hvordan opsamles og omsættes energi. Fra lysenergi til kemisk energi (plantecellen, fotosyntese og respiration). Energistrømme i økosystemer. Konsekvenser af global opvarmning for dyr og planter. Eksperimentelt: Planter, lys og fotosyntese (elevøvelse, rapport). Materiale: Bæredygtig energi - hæfte; 24-25, 37-40, 53-61, Links: - Test dig selv - Viden om kost htm - Alger Kemi, Fagligt indhold: Hvor kommer energien fra? Energigivende stoffer. Kemisk energi og stoffernes opbygning. Kemisk binding. Fedtstoffer, kulhydrater og proteiner. Hvordan omsættes energien? Brændstoffer, forbrændingsreaktioner og affaldsprodukter. Afstemning af reaktionsskemaer. Eksperimentelt: Sukkerindhold i læskedrikke (elevøvelse, rapport). Materialer: Bæredygtig energi; 29-31, 31-34, NV- forløb på Langkær Gymnasium og HF efteråret Oplæg fra Torben Pallesen Jensen, Maria Pertl og Niels Henrik Würtz.

10 Blok Fysik + naturgeografi Naturgeografi, fagligt indhold: Globalt energiforbrug og energiproduktion. Hvad bliver der af energien? Energistrømme. Ændringer i fødevareproduktionen. Hvordan gøres energien vedvarende? Vindmøller. Global opvarmning, drivhuseffekt og CO2, FN s klimapanel (IPCC). Eksperimentelt: Feltgeografi med måling af tryk, vind, temperatur og fugtighed. Materialer: Bæredygtig energi - hæfte; 12-16, 19-21, 41-44, 46-52, Fødevarekrise-Nedskæring midt i sult-krise-jp-maj 2008.doc 1x-feltarbejde-6-okt-2009.docx Links: - Satellite Eye - satellitbilleder online investigations/esu101/esu101page03.cfm?... geostionære og polare satellitter - Benyt de links som er indlagt i pdf-filen for at se supplerende materiale Fysik, fagligt indhold: FN s 2015 mål. Hvor skæv er skæv? Lorenz-diagrammer, skævhed i indkomst, skævhed i energiforbrug. Energiforbrug. Globale energikredsløb. Hvor kommer energien fra? Er der energi nok? Hvad bliver der af energien? Omregning af energi (energienheder). Hvordan gøres energien vedvarende? Solceller, vindmøller. Drivhuseffekt og CO2. Eksperimentelt: Energieffektivitet (konkurrencen), rapport. Innovativ opgave lavet i grupper hvordan løses verdens samlede energiforsyning med vedvarende energi?. Resultatet, video på max 5 min. uploaded til YouTube. Dertil en mundtlig fremlæggelse gruppevis. Materialer: Bæredygtig energi - hæfte; 12-16, 40, 45-50, Links: NV- forløb på Langkær Gymnasium og HF efteråret Oplæg fra Torben Pallesen Jensen, Maria Pertl og Niels Henrik Würtz.

11 ENERGI I EN SKÆV VERDEN? - Energiforbrug og energiproduktion i Zimbabwe og Danmark To søjler: naturlig energiomsætning og kunstig energiomsætning Vi har 40 moduler til NV i alt inkl. eksamen, og disse timer fordeles ligeligt på de tre deltagende fag. Uge 35: En fælles introdag for alle de tre klasser fordelt på 3 moduler. Film (fx Darwin s nightmare), artikler og bålkonkurrence med de andre gymnasier koordineret og dokumenteret vha. webkamera. Aftales med Benny, der sikrer modulerne. (3 moduler - JR, JA, AG) Uge NATURLIG ENERGIOMSÆTNING I alt 22 moduler Der arbejdes med dagbog. Energiforbrug: (12) 2 moduler. forskellige energiformer (JA) 2 modul. Basalstofskifte og arbejdsstofskifte. Forsøg med skridttæller i DK og Zimbabwe. (JR) 1 moduler. Energi og protein: behov og mangelsygdomme (AG) 1 modul. Energiindhold. Forsøg: Afbrænding af peanut. (JA) 5 moduler. Kostens energirige C-forbindelser. Forsøg m. kostanalyse. Sml. med Zimbabwe (JR) 1 modul. Brændselsforbrug ved opvarmning af majsgrød (AG) Energiforsyning. (9) 2 modul. Nedbør, fordampning, solstråling og varme(ag) 2 moduler. Planteproduktion i DK og Zimbabwe på marker og i bushen (AG) 2 moduler. Forsøg med planters vækstbehov (fx karse) (JR) Uge 41: Fælles dag for alle tre hold i 3 moduler: Dataopsamling fra pyranometer. OD-fællesarrangement 1 modul. Weblog. Dagbog? (JR, JA, AG) Uge KUNSTIG ENERGIOMSÆTNING I alt ca. 12 moduler Energiforbrug: (4) 2 moduler. Familiens energiforbrug Transport, opvarmning, el etc. i Zim. og DK. Energiforbrug og klimaændringer. Forsøg: Indkøb i Netto (AG) 1 modul. Zimbabwe og DK udvikling og energiforbrug / udviklingsbehov (AG) 1 modul. Økolariet. Udstilling vedr. energiforbrug og evt foredrag. (JA) Energiproduktion: (8) 2 moduler. Biogas små - skalaforsøg. Kan evt bruges til eksamen? (JA) 3 moduler. Brintbiler, solceller etc (JA) Uge 50: Fælles temadag. 3 moduler. Ekskursion til Vejles genbrugsstation. Foredrag vedr. kommende biogasproduktion. Energipil. Video-streaming. perspektivere til en skæv verde. (JR, JA, AG) Uge 1 og 2: NV-eksamen (forsøg-rapport-mundtlig eksamen) AG: 4 moduler m. 1k; JA: 4 moduler m. 1j; JR : 4 moduler m. 1v NB. Forløbet er udfoldet i undervisningsmaterialet Zimbabwe en casebank, som kan downloades på Afprøvet efteråret 2009 på Rosborg Gymnasium v. Anders Grosen, Jacob Jalving og Jette Rostved

12 Oversigt over NV forløb om FN s 2015 mål om en mindre skæv verden Moduler Emne (læsning/litteratur) af 90 min 1 Introduktion til NV og emnet: FN s 2015 mål. Bogen turen går til en mindre skæv verden kan downloades fra Danidas hjemmeside. nu/turengaartil/ Elevaktivitet (opgaver, øvelser, gruppearbejde) Inddeling i 8 grupper som hver tildeles et af 2015 målene til fremlæggelse i matrixgrupper. Afleveringer Andet/ bemærkninger Krav til fremlæggelsen var at eleverne skulle finde 3 billeder, grafer eller figurer som illustrerede deres 2015 mål. 1 Fremlæggelse af 2015 målene i matrixgrupper. 1 Introduktion til introtur. Alle elever i 1. G er på et døgns introtur hvor NV lærerne står for det faglige indhold. (eleverne er af sted 2 klasser sammen) 4 Introtur: Energioptag, energiforbrug, energiproduktion 1 Om journal og rapportskrivning. Der udleveres papirer om journal og rapportskrivning 6 Biologiforløb om næringsstoffer og fordøjelsen. F.eks. materiale biologi til tiden fra forlaget Nucleus. Information om materialet: / 6 Kemi/fysik forløb om energi. Energiformer, introduktion til bæredygtige energikilder, drivhuseffekt, brændværdier. 0 Eleverne deltog i operation dagsværk arrangement om Zimbabwe. Timerne til arrangementet gik ikke fra NV forløbet. Kostanalyse, måling af hvileenergistofskifte, måling af energiforbrug når eleverne bærer 20 L vand, forsøg med albedo og forsøg med indstrålingsvinklens betydning for solcellers energiproduktion. Journalskrivning i grupper. Rapportøvelse om enzymer i spyt Rapportøvelse om fedtindhold i chips Opsamling og nedskrivning af data til senere journalskrivning. Journal over de øvelser der blev udført på introturen. Rapport over enzymer i spyt. Rapport over fedtindhold i chips og opgavesæt om menneskers samlede energiforbrug sammenlignet med jordens solindstråling. Information om kostanalyse se f.eks. iltiden.dk/kapitel/7/ Materiale blandt andet fra naturvidenskab for alle Afprøvet på Svendborg Gymnasium efteråret Lone Næsborg Schøler, Inge Elisabeth Ring og Jens Chr. Rasmussen.

13 6 Zimbabwe/Danmark. Gruppearbejde om problemer og muligheder i de to lande. Inden gruppearbejdet fik eleverne til opgave at sætte sig grundigt ind i Operation Dagsværks internetbaserede materiale om Zimbabwe. Gruppearbejde om at identificere problemer i Zimbabwe og Danmark som kan løses bl.a. med naturvidenskabelig viden og teknologi. Grupperne skriver efter hvert modul på en blog om hvad de har arbejdet med i modulet. De skal også forholde sig til lærernes spørgsmål og til deres partnergruppes spørgsmål. Grupperne arbejdede med blogs på blogspot.com men der er naturligvis mange andre muligheder. Blogspot: https://www.blogge r.com/start Mere om gruppearbejdet efter oversigten. Efter gruppearbejdet med blogskrivning var det meningen at vi skulle arbejde videre med et eller flere af de emner som eleverne havde fundet frem til i deres gruppearbejde. Der var dog ikke nogle af emnerne som var velegnede og vi valgte derfor at arbejde videre med bæredygtig energi. Vi gjorde det ud fra den betragtning at bæredygtig energi vil blive vigtigere og vigtigere i fremtiden både hvis udviklingslandenes forhold skal forbedres og hvis de industrialiserede landes energiforbrug skal belaste jordens ressourcer mindre. Altså hvis vi skal nå frem til en mindre skæv verden. 2 Enzymer: enzymers opbygning og virkemåde. 6 Bioethanol: forsøg med fremstilling af bioethanol ud fra halm, tang, toiletpapir, stivelse m.m. Forsøg med gæringshastighedens afhængighed af sukkerkoncentration, temperatur og sukkerart. Laboratorieøvelser i små grupper 1 Afsluttende opgave: Powerpoint med udgangspunkt i bioethanolforsøg og med perspektivering til hele NV forløbet. 4 Fremlæggelse og karaktergivning. Eleverne fremlægger individuelt deres powerpoint der gives 12 minutter til fremlæggelse diskussion og karaktergivning. Individuelt powerpointshow med maximum 12 slides som skal fremlægges for begge lærere inden den afsluttende karakter gives. Materiale fra bl.a. Biotech Academy Materiale bl.a. fra Biotech Academy: academy.dk/undervi sningsprojekter/bioe thanol/artikler/aktu el_natvid.aspx Bemærkninger om gruppearbejde med blogskrivning. Vi kørte forløbet parallelt i to klasser og hver klasse var delt ind i 7 grupper. Grupperne blev parret med en gruppe fra den anden klasse som skulle følge sin partnergruppes blog og stille spørgsmål m.m. Som lærere havde vi mulighed for at følge med i elevernes arbejde og vi kunne spore deres arbejde ind på en bestemt retning ved at stille spørgsmål og komme med kommentarer til deres blog. Da skolen har en venskabsskole i Egypten som skulle kigge med og kommentere på elevernes blogskrivning, stillede vi krav om at dele af bloggen skulle skrives på engelsk. Blogskrivning i forbindelse med et gruppearbejde er en god måde at styre et længere forløb. Det virker også motiverende på eleverne at deres arbejde kan ses af andre især af unge på deres egen alder. Herefter følger oplæget til gruppearbejdet så man kan få en ide om hvilke krav vi stillede. Afprøvet på Svendborg Gymnasium efteråret Lone Næsborg Schøler, Inge Elisabeth Ring og Jens Chr. Rasmussen.

14 Gruppearbejde om skævheden mellem Zimbabwe og Danmark 1. modul: Inddele i grupper tildeling af sparringsgrupper fra anden klasse og oprette blogs. Derefter ud i grupperne. I gruppen skal I starte med at blive enige om hvem af jer der skal være ordstyrer og referent. Ordstyreren skal sørge for, at der bliver arbejdet seriøst og at alle får lejlighed til at deltage i gruppens arbejde. Det er naturligvis alles ansvar at der bliver arbejdet seriøst, men ordstyreren kan minde gruppen om hvad opgaven går ud på hvis I kommer ud på et sidespor. Referenten sørger for at der bliver taget notater om hvad I arbejder med og skriver indlæg til blog m.m. I næste modul kan der udpeges nye personer til de to poster så alle får prøvet det. Indspark til første moduls arbejde: Tal om hvad I ved om- og synes om Zimbabwe og det Zimbabwiske folks problemer. Tal om jeres egen hverdag, især med fokus på forbrug af ressourcer. Tal om danskernes hverdag især med fokus på problemer, både samfundsmæssige og personlige. Sammenlign jeres egen hverdag med det billede I kan få af en Zimbabweaners hverdag, bl.a. ud fra case banken : på operation dagsværks hjemmeside. Tal om hvorvidt der er nogle sammenhænge mellem jer og folk i Zimbabwe. Påvirker vi folk i Zimbabwe og påvirker folk i Zimbabwe os? Skriv indlæg til jeres blog om det I har talt om i dette modul, skriv også ganske kort på engelsk hvad I har talt om. Formuler desuden mindst 3 hv-spørgsmål (på både dansk og engelsk) som I ønsker svar på fra jeres sparringsgruppe. 2. modul: I gruppen skal I starte med at blive enige om hvem af jer der i dag skal være ordstyrer og referent. Indspark til andet moduls arbejde: Overvej i gruppen om I mener vi i Danmark eller de i Zimbabwe har størst problemer. Udvælg i gruppen et eller to problemer (i Danmark eller Zimbabwe) som I mener, kan og skal løses. Lav en beskrivelse af problemet/problemerne. Hav her i tankerne at beskrivelsen skal kunne læses af en som ikke har den viden I har. I skal henvende jer til en engelsktalende gymnasieklasse, som intet ved om Zimbabwe og Danmark. Beskrivelsen skal fylde minimum en halv A4 side og skal blandt andet indeholde en beskrivelse af hvorfor I mener det er et væsentligt problem som der skal gøres noget ved. Beskrivelsen skal både skrives på dansk og engelsk. Læg beskrivelsen af problemet/problemerne ud på jeres blog og formuler igen mindst 3 hv-spørgsmål (på både dansk og engelsk), som I ønsker svar på fra jeres sparringsgruppe. 3. modul: I gruppen skal I starte med at blive enige om hvem af jer der i dag skal være ordstyrer og referent. Indspark til tredje moduls arbejde: Her skal I indkredse løsningsmuligheder, hvor I inddrager faglig viden! Stikord: myggenet, ernærings undervisning, billigere medicin, bliv økologisk landmand, forhøjelse af ulandsbistand, købe max havelaar varer, offentlig transport, energisparepære, højere skat, mindre kød, mere sukker af sukkerrør, og tusinde andre stikord/ideer afhængig af, hvilket emne I har valgt at beskæftige jer med. Afprøvet på Svendborg Gymnasium efteråret Lone Næsborg Schøler, Inge Elisabeth Ring og Jens Chr. Rasmussen.

15 4. 6. Modul: I gruppen skal I starte hvert modul med at blive enige om hvem af jer der i dag skal være ordstyrer og referent. Mål med arbejdet i Modul: Udarbejdelse af handlingsplan for løsning af det problem I har valgt at arbejde med. Hvad kan du KONKRET gøre ved dit problem? Skal du blive politiker?, hjælpearbejder?, terrorist?, hvad skal du gøre i dagligdagen?, i fritiden?, i ferierne?... Det skal være en handlingsplan, der kan bruges af andre, som vil gøre noget ved det samme problem en slags opskrift. Også handlingsplan skal være på både dansk og engelsk (evt. i forkortet udgave på engelsk) Endelig skal det problem og den handlingsplan (på dansk) I har arbejdet med præsenteres på en poster (reklameplakat), som skal hænges op i HJÆLP VERDEN-SUPERMARKEDET. HJÆLP VERDEN- SUPERMARKEDET er en udstilling som vi laver af jeres reklameplakater når gruppearbejdet er færdigt. Under hele forløbet vil vi lærere følge med i hvad der foregår på jeres blogs og vi vil stille spørgsmål til jer bl.a. for at få jer til at uddybe de faglige aspekter af jeres arbejde. Vi vil naturligvis også se på de spørgsmål I stiller på bloggen og evt. svare på dem. Afprøvet på Svendborg Gymnasium efteråret Lone Næsborg Schøler, Inge Elisabeth Ring og Jens Chr. Rasmussen.

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013/14 Institution VUC Vest, Esbjerg Afdeling, Eksamens

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011.

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: 5 ECTS Uddannelsesmål: De studerende skal opnå viden om vedvarende energi i et omfang, så de kan vurdere de nuværende muligheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole Human fysiologi på Helgenæs Efterskole af Thomas Kjerstein Thomas Kjerstein og hans elever på Helgenæs Naturefterskole tog på ski i Norge i en 10 dage. Vi medbragte en håndholdt datalogger fra Pasco for

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfaggruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 10/11 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15

Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb 2014-15 Naturvidenskabeligt grundforløb strækker sig over hele grundforløbet for alle 1.g-klasser. NV-forløbet er et samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag sat sammen

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration

Titel 1 Biologi: Forskellige økosystemers struktur, celler og deres opbygning, fotosyntese og respiration Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Sommer 2015 Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe Lærer(e)

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Gymnasiet HTX

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. December 2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) December 2013 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1gec15e 0814 ge

Undervisningsbeskrivelse for: 1gec15e 0814 ge Undervisningsbeskrivelse for: 1gec15e 0814 ge Fag: Geografi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Geografi C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Gitte

Læs mere

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner

Energi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 4 lektioner Energi Niveau: 8. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: I forløbet Energi arbejdes med de grundlæggende energibegreber, der er baggrundsviden for arbejdet med forløbet Energiteknologi. Forløbet består

Læs mere

G I S GIS. geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester. kursusgang nr. 1. Lars Brodersen

G I S GIS. geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester. kursusgang nr. 1. Lars Brodersen GIS geografi, landinspektør, plan & miljø 1. semester kursusgang nr. 1 Lars Brodersen Program for 1. kursusgang 1. Kursusintroduktion. 2. Introduktion til GIS og kort; hvorfor er GIS og kort så effektivt

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx ngc Hans Jørgen Madsen Hold 2.m Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Eksamensspørgsmål til Fysik C eksamen forår 2013, VUC-Vest, GRN

Eksamensspørgsmål til Fysik C eksamen forår 2013, VUC-Vest, GRN Eksamensspørgsmål til Fysik C eksamen forår 2013, VUC-Vest, GRN Der er 24 timers forberedelse, dvs. man trækker et spørgsmål dagen før eksamensdagen og har så mindst 24 timer at forberede sig i. Selve

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole

Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Eksempler på erfaringer med nf-læreplanen på Ribe Katedralskole Feltkursus Afslutning på emnet vand Oplæg til evalueringsopgave Tanja S. Kjær & Annemette V. Witt 3 dages feltkursus i emnet Vand SDU feltstation

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål

Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer. Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål Omlagt skriftlighed og (nye) retteformer Disposition - Formålet med forsøget - Elevtid og rettetid - Præsentation af forsøgene - Spørgsmål ANNONCE! Titel: Type: Indhold: Omlagt skriftlighed Internt mini-udviklingsprojekt

Læs mere

MINDRE PLADS - MERE MAD

MINDRE PLADS - MERE MAD LEKTION 5B MINDRE PLADS - MERE MAD DET SKAL I BRUGE Teksten: Det effektive landbrug Tegneredskaber Papir LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Sundhed og levevilkår. I kan beskrive jeres egen liv og kost i forhold

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Kolding

Læs mere