Bæredygtig energi. - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig energi. - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium"

Transkript

1 Globale Gymnasier: Bæredygtig energi - FNs 2015 mål om en mindre skæv verden - Fire STX-forløb til det Naturvidenskabelige Grundforløb v. Svendborg Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Rosborg Gymnasium Langkær Gymnasium

2 Fødevareforsyning/madbehov og energiforsyning NV forløbet tager udgangspunkt i FN s 2015 mål. Herfra har vi udvalgt to områder som NV forløbet kommer til at behandle nærmere og det er: Fødevareforsyning/madbehov og energiforsyning. Disse to områder rummer to af de mest centrale og vigtige problemstillinger som især naturvidenskaben kan være med til at give en løsning på. Hvordan sikrer vi at der er mad nok i fremtiden til en voksende befolkning? Hvordan skal fremtidens energiforsyning være, således at levestandarden kan opretholdes i de nuværende rige lande og således at de nuværende U-lande kan opnå en levestandard og vækst, UDEN at vi skaber alvorlige miljøproblemer og klimaændringer? Forløbet lægger op til at I elever er aktivt deltagende, læser informationerne som kommer i jeres NV-rum og nysgerrigt sætter jer ind i det materiale I får udleveret. I en del af blokkene foregår der eksperimentelt arbejde, hvor der vil være to lærere tilstede. Undervejs i forløbet skal I aflevere 2-3 små skriftlige opgaver. I slutningen af forløbet er der et lille miniprojekt som danner baggrund for jeres evaluering. Se nedenfor i planen. Modulplan: Blok nr. Dato Indhold 1 Introduktion til naturvidenskabeligt grundforløb. 2 Indledende arbejde med FN s 2015 mål. Klassen deles i 8 grupper, som hver arbejder med 1 ud af de 8 delmål. De læser i bogen Turen går til - En mindre skæv verden. 3 Grupperne arbejder videre med 2015 målene, og hver gruppe forbereder en præsentation af deres delmål. Produktet skal være en PowerPoint-præsentation af ca. 5 minutters varighed med ca. 4 dias, hvoraf det ene dias er med et link ud til supplerende information. 4 Videre arbejde med 2015 mål. 5 Fremlæggelse af FN s 2015 mål for hele klassen. 6 Præsentation af de to temaer indenfor 2015 målene som der skal arbejdes med i dette NVforløb, a) Fødevareforsyning og b) Energiforbrug 7 Elevarbejde om verdens fødevareproduktion. 8 Menneskets behov for mad. En sammenligning af hvad vi spiser i I-lande og U-lande, med USA, Danmark og Zimbabwe som eksempler. 9 Ernæringstilstand og BMI. NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

3 10 Hvor kommer maden fra Tur i supermarked, hvor et antal fødevarer undersøges for oprindelsesland, og der arbejdes med en vurdering af transportens betydning for produkternes bæredygtighed. 11 Hvor kommer maden fra bearbejdning af data. 12 Hvor kommer maden fra bearbejdning af data. 13 Kroppens energiomsætning og energiformer. Definition af hvad energi og effekt er for noget. Effekt i hvile og under arbejde. 14 Kroppens energiomsætning og energiformer - fortsat. 15 Brændværdi i et fyrfadslys. Brændværdien i stearin undersøges ved at måle temperaturstigningen i en afmålt mængde vand ved afbrænding af et fyrfadslys. Der laves dataopsamling manuelt og med Pasco datalogger. Der skrives rapport over forsøgets resulatater. 16 Laboratorier og sikkerhed samt vejledning i rapportskrivning. 17 Verdens energiforbrug og produktion. 18 Sammenligning af energiforbrug ved forskellige aktiviteter: Brusebad, Biltransport og fysisk aktivitet. Regneopgaver og praktisk forsøg. 19 Sammenligning af energiforbrug fortsat. 19b Nyttevirkning ved komparative komfurstudier 20 Ekskursion til energiprojekter på Lolland. 21 Ekskursion til Lolland. 22 Ekskursion til Lolland. 23 Ekskursion til Lolland. 24 Opfølgning på ekskursion. 25- Afsluttende fælles projekt på tværs af alle 1.g klasser med temaet: Fødevareforsyning i Zimbabwe. Fælles introduktion for alle 1.g klasser i salen ved Andreas de Neergaard, KU. 26 Klima og plantebælter. 27 Gødningsforbrug og planteproduktion 28 Plantevækst og gødning. 29 Plantevækst og gødning. 30 Praktiske forsøg til projektet 31 Forsøg Kursus i præsentationsteknik ved dansklærer. (Enkelte elever får herudover ekstra timer i præsentation ud over denne fælles introduktion). NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

4 Besøg af landbrugs-kandidatstuderende fra KU. Interview og diskussion om forhold i Zimbabwe af relevans for projektet. Undervisningen foregår på engelsk og varetages af engelsklærer. 32 Besøg af landbrugs-kandidatstuderende fra KU. Fortsat arbejde med spørgsmål og problemer omkring dyrkningsforhold i Zimbabwe. Undervisning ved NV-lærer Fremstilling af postere: I alle klasser produceres én poster pr. arbejdsgruppe. Dvs. at der typisk laves 6-7 postere pr. klasse. Eleverne skriver samtidig en individuel rapport, der sammenfatter gruppens arbejde og demonstrerer elevens evne til at diskutere resultaterne Fælles præsentation: Formidling af gruppernes arbejde med projektet for inviterede 9. og 10. klasser fra folkeskoler i nærheden af KG. 37 Eleverne får en individuel evaluering på baggrund af præsentation, poster og deres individuelle rapport. Eleverne evaluerer samtidig det samlede NV-forløb. Modulerne har en varighed af 100 minutter. Undervisningen varetages af to naturvidenskabelige lærere, som dækker to fag indenfor fysik, kemi, biologi og geografi. Altså f.eks. har en lærer ansvar for fysik/kemi og den anden lærer står så for biologi/geografi. De to lærere planlægger undervisningen i fællesskab og fordeler de enkelte moduler mellem sig. I et mindre antal af modulerne vil begge lærere være på som undervisere. NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

5 Litteraturliste: Turen går til - En mindre skæv verden. Udenrigsministeriet Bogen kan downloades fra hjemmesiden: Kroppen i bevægelse kapitel 5 i Orbit C, Systime Menneskekroppen som motor. I Naturvidenskab for alle, 1. årgang, nr. 3, 2006, udgives af Fysikforlaget. Hæftet kan downloades fra hjemmesiden: Vandproblemer i Zimbabwe. I Geologi Nyt fra Geus, nr. 3, Kan downloades fra hjemmesiden: Bæredygtighed for fremtiden et temahæfte Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Kan downloades på hjemmesiden: Links: Modul 1: Turen går til en mindre skæv verden Modul 2: Modul 7: Landbrugsproduktion pr. indbygger (FAO) Modul 8-9: Fødevarer i Zimbabwe (Google) BMI i Zimbabwe (WHO - Database) Flere overvægtige børn i Danmark (DTU Fødevareinstituttet) Fedmegrænser for børn Modul 10-12: Længere transport af fødevarer koster dyrt Hvad koster fødevarerne (www.lcafood.dk) Klima, fødevarer og transport (COOP Danmark) Modul 13: Menneskekroppen som motor. I Naturvidenskab for alle, 1. årgang, nr. 3, 2006 Modul 15: Effektive brændværdier (Natlex) Modul 17: NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

6 Transportens energiforbrug og CO2 emmissioner (Energistyrelsen) Verdens eneriforbrug (www.akraft.dk BP Statistical Review of World Energy 2009 Introduktion til energibegrebeti - (Natur og kultur) World energyresourcesand consumption (Wikipedia) Energiforbruget vokser og vokser (Jyllandsposten) Verdens atomkraftværker har uran nok til mere end 100 år (Ingeniøren) Modul 18-19: Overvægt - og madvarers energiindhold (Wikipedia) Ruteplanlægning: Energi i fødevarer (DTU fødevareinstituttet) Modul 20-24: Lolland Community Testing Facility Baltic Sea Solutions Brintsamfundet Lolland Brint landsbyen i Vestenskov Brochure om H 2 -interaction i Vestenskov KL om Algeprojektet KL om Brintsamfundet KL om Energibyer Baltic Sea Solutions med i FN-støttet konsortium Modul 25-36: Bæredygtighed for fremtiden - et temahæfte (LIFE på KU) Vandproblemer i Zimbabwe. I Geologi Nyt fra Geus, nr. 3, 1997 (geus.dk) Erfaringer: Elever: Eleverne synes godt om det meget aktuelle og vedkommende emne, men en del synes også at mængden af ny information er overvældende og at der hele tiden sker nye ting i undervisningen. Det er derfor svært at nå at få en dybere forståelse for emnet inden man allerede er videre i stoffet. Eleverne kan godt lide at lave forsøg, og en stor del af dem efterspørger mere fokus på det eksperimentelle. De har dog behov for at få mere tid til at arbejde med de enkelte forsøg. Lærere: For lærerne har det ligeledes været interessant at arbejde med FN s 2015 mål. Det står dog klart, at det kræver store ekstra ressourcer når der arbejdes med et tværfagligt projekt som dette. Det har derfor krævet en stor indsats at koordinere undervisningen, både mellem de to lærere på det enkelte hold, men også koordineringen blandt samtlige lærere for de 6 involverede 1.g klasser. NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

7 Med dette tema kan der kan med fordel inddrages andre fag og trækkes på andre lærere, f.eks. kunne samfundsfag medvirke til at skabe overblikket fra start. Med dette globale emne som er meget bredt i sin tilgang, er det svært at sikre, at alle fire naturvidenskabelige fag kommer i spil. Det er især gået ud over kemi, som traditionelt arbejder med helt grundlæggende og afgrænsede problemstillinger. Det er vigtigt, at eleverne får en grundlæggende viden om naturvidenskabelige arbejdsmetoder og kompetencer igennem forløbet, således at der ikke kun er temaet der er i fokus. Det kunne være en fordel at køre et AT-forløb i 1. g med temaet FN s 2015 mål. Hvis dette forløb lå meget tidligt i starten af 1.g, ville det kunne støtte NV-forløbet meget, og fokus i NV kunne rettes mere mod det eksperimentelle og naturvidenskabelige. Der er mange gode energiprojekter på Lolland, men der gik for meget tid med transport. Ekskursioner bør gå til lokaliteter i nærområdet. Der var et stort udbytte af samarbejdet med LIFE på KU. Både i form af fælles foredrag og konsultation og støtte fra landbrugskandidat-studerende fra Zimbabwe. Der kan med fordel inviteres foredragsholdere til at give oplæg tidligt i forløbet. Disse foredrag kan afvikles med flere klasser samtidig. Det er vigtigt at der er god tid til den afsluttende projektfase. Især hvis denne fase skal afsluttes og evalueres på baggrund af en skriftlig rapport. NV- forløb på Københavns Åbne Gymnasium efteråret Finn Vanman Jørgensen, Jørgen Wind Willassen og Kenneth Dal Arensborg.

8 Naturvidenskabeligt grundforløb FN s 2015 mål Bæredygtig energi, nv-undervisningsforløb på Langkær Gymnasium og HF, efteråret 2009 Biologi, fysik, kemi og naturgeografi deltog med lige vægt, med fire lærere tilknyttet hver klasse. 68 lektioner af 45 minutter inklusiv evaluering. Afviklet i otte 1g klasser efteråret 2009 uge med 17 deltagende lærere. Afviklet i blokke á to fag. Først fire uger biologi+kemi (A+B)og dernæst fire uger fysik+naturgeografi (C+D), og omvendt rækkefølge i halvdelen af klasserne. Evaluering i uge 45. Undervisningsmateriale udarbejdet af Niels Henrik Würtz, Torben Pallesen Jensen og Maria Pertl. Undervisningsmaterialet er et hæfte på 75 sider, med følgende kapitler. Kap 1: Introduktion (globale gymnasier, FN's 2015 mål) Kap 2: Hvor meget energi bruger vi, hvor meget er der til rådighed og hvor findes det? Kap 3: Hvordan gøres energien vedvarende? Kap 4: Hvordan opsamles og omsættes energi? Kap 5: Hvilke konsekvenser har vores energiforbrug på Jordens klima? Hæftet fik alle 1g elever udleveret. Hæftet var tilgængeligt elektronisk med direkte adgang til web-henvisninger. 17 lærere i 8 nv-lærerteams har frit tilrettelagt undervisningen, med udgangspunkt i FN s 2015 mål og spørgsmålene om energi og bæredygtighed, som det fremgår af kapiteloverskrifterne i hæftet. Lektionsstruktur Undervisning Overordnet set 2 blokke med 30 lektioner (á 45min) pr. blok. 2 lektioner til intro generelt 2 lektioner til foredrag 13 lektioner til A 13 lektioner til B 2 lektioner til konkurrence 13 lektioner til C 13 lektioner til D 2 lektioner til afslutning, optakt til evaluering Evaluering 8 lektioner til evaluering (2*4 lektioner) - i november. I alt 68 lektioner naturvidenskabeligt grundforløb. NV- forløb på Langkær Gymnasium og HF efteråret Oplæg fra Torben Pallesen Jensen, Maria Pertl og Niels Henrik Würtz.

9 Specielle aktiviteter Foredrag for alle 1g elever, hvor Hamid Taybo viste billeder og fortalte om, hvad der sker i Afrika lige nu, og hvordan klimaforandringer allerede i dag påvirker millioner af afrikaners liv. Hamid Taybo er NGO ansat i Mozambique og arbejder aktivt for at forbedre energiforsyningen til de fattige. Inklusiv introduktion til Globale Gymnasier ved Anne Mette Nielsen. Konkurrence mellem gymnasieklasser på forskellige skoler. Innovativ opgave: hvordan kan jordens samlede energiforbrug gøres vedvarende? Videobesvarelse, produceret til upload på You Tube (samarbejde med engelsk). Konkrete eksempler på fagligt indhold, eksperimentelt arbejde, anvendte materialer og links. Intro Generel introduktion til naturvidenskabeligt grundforløb, FN s 2015 mål og bæredygtig energi. Blok Biologi + kemi Biologi, fagligt indhold: Hvor meget energi bruger vi? Menneskets føde og energi. Kostundersøgelse - hvad spiser du? Fødevareproduktion - primær/sekundær produktion. Hvordan opsamles og omsættes energi. Fra lysenergi til kemisk energi (plantecellen, fotosyntese og respiration). Energistrømme i økosystemer. Konsekvenser af global opvarmning for dyr og planter. Eksperimentelt: Planter, lys og fotosyntese (elevøvelse, rapport). Materiale: Bæredygtig energi - hæfte; 24-25, 37-40, 53-61, Links: - Test dig selv - Viden om kost htm - Alger Kemi, Fagligt indhold: Hvor kommer energien fra? Energigivende stoffer. Kemisk energi og stoffernes opbygning. Kemisk binding. Fedtstoffer, kulhydrater og proteiner. Hvordan omsættes energien? Brændstoffer, forbrændingsreaktioner og affaldsprodukter. Afstemning af reaktionsskemaer. Eksperimentelt: Sukkerindhold i læskedrikke (elevøvelse, rapport). Materialer: Bæredygtig energi; 29-31, 31-34, NV- forløb på Langkær Gymnasium og HF efteråret Oplæg fra Torben Pallesen Jensen, Maria Pertl og Niels Henrik Würtz.

10 Blok Fysik + naturgeografi Naturgeografi, fagligt indhold: Globalt energiforbrug og energiproduktion. Hvad bliver der af energien? Energistrømme. Ændringer i fødevareproduktionen. Hvordan gøres energien vedvarende? Vindmøller. Global opvarmning, drivhuseffekt og CO2, FN s klimapanel (IPCC). Eksperimentelt: Feltgeografi med måling af tryk, vind, temperatur og fugtighed. Materialer: Bæredygtig energi - hæfte; 12-16, 19-21, 41-44, 46-52, Fødevarekrise-Nedskæring midt i sult-krise-jp-maj 2008.doc 1x-feltarbejde-6-okt-2009.docx Links: - Satellite Eye - satellitbilleder online investigations/esu101/esu101page03.cfm?... geostionære og polare satellitter - Benyt de links som er indlagt i pdf-filen for at se supplerende materiale Fysik, fagligt indhold: FN s 2015 mål. Hvor skæv er skæv? Lorenz-diagrammer, skævhed i indkomst, skævhed i energiforbrug. Energiforbrug. Globale energikredsløb. Hvor kommer energien fra? Er der energi nok? Hvad bliver der af energien? Omregning af energi (energienheder). Hvordan gøres energien vedvarende? Solceller, vindmøller. Drivhuseffekt og CO2. Eksperimentelt: Energieffektivitet (konkurrencen), rapport. Innovativ opgave lavet i grupper hvordan løses verdens samlede energiforsyning med vedvarende energi?. Resultatet, video på max 5 min. uploaded til YouTube. Dertil en mundtlig fremlæggelse gruppevis. Materialer: Bæredygtig energi - hæfte; 12-16, 40, 45-50, Links: NV- forløb på Langkær Gymnasium og HF efteråret Oplæg fra Torben Pallesen Jensen, Maria Pertl og Niels Henrik Würtz.

11 ENERGI I EN SKÆV VERDEN? - Energiforbrug og energiproduktion i Zimbabwe og Danmark To søjler: naturlig energiomsætning og kunstig energiomsætning Vi har 40 moduler til NV i alt inkl. eksamen, og disse timer fordeles ligeligt på de tre deltagende fag. Uge 35: En fælles introdag for alle de tre klasser fordelt på 3 moduler. Film (fx Darwin s nightmare), artikler og bålkonkurrence med de andre gymnasier koordineret og dokumenteret vha. webkamera. Aftales med Benny, der sikrer modulerne. (3 moduler - JR, JA, AG) Uge NATURLIG ENERGIOMSÆTNING I alt 22 moduler Der arbejdes med dagbog. Energiforbrug: (12) 2 moduler. forskellige energiformer (JA) 2 modul. Basalstofskifte og arbejdsstofskifte. Forsøg med skridttæller i DK og Zimbabwe. (JR) 1 moduler. Energi og protein: behov og mangelsygdomme (AG) 1 modul. Energiindhold. Forsøg: Afbrænding af peanut. (JA) 5 moduler. Kostens energirige C-forbindelser. Forsøg m. kostanalyse. Sml. med Zimbabwe (JR) 1 modul. Brændselsforbrug ved opvarmning af majsgrød (AG) Energiforsyning. (9) 2 modul. Nedbør, fordampning, solstråling og varme(ag) 2 moduler. Planteproduktion i DK og Zimbabwe på marker og i bushen (AG) 2 moduler. Forsøg med planters vækstbehov (fx karse) (JR) Uge 41: Fælles dag for alle tre hold i 3 moduler: Dataopsamling fra pyranometer. OD-fællesarrangement 1 modul. Weblog. Dagbog? (JR, JA, AG) Uge KUNSTIG ENERGIOMSÆTNING I alt ca. 12 moduler Energiforbrug: (4) 2 moduler. Familiens energiforbrug Transport, opvarmning, el etc. i Zim. og DK. Energiforbrug og klimaændringer. Forsøg: Indkøb i Netto (AG) 1 modul. Zimbabwe og DK udvikling og energiforbrug / udviklingsbehov (AG) 1 modul. Økolariet. Udstilling vedr. energiforbrug og evt foredrag. (JA) Energiproduktion: (8) 2 moduler. Biogas små - skalaforsøg. Kan evt bruges til eksamen? (JA) 3 moduler. Brintbiler, solceller etc (JA) Uge 50: Fælles temadag. 3 moduler. Ekskursion til Vejles genbrugsstation. Foredrag vedr. kommende biogasproduktion. Energipil. Video-streaming. perspektivere til en skæv verde. (JR, JA, AG) Uge 1 og 2: NV-eksamen (forsøg-rapport-mundtlig eksamen) AG: 4 moduler m. 1k; JA: 4 moduler m. 1j; JR : 4 moduler m. 1v NB. Forløbet er udfoldet i undervisningsmaterialet Zimbabwe en casebank, som kan downloades på Afprøvet efteråret 2009 på Rosborg Gymnasium v. Anders Grosen, Jacob Jalving og Jette Rostved

12 Oversigt over NV forløb om FN s 2015 mål om en mindre skæv verden Moduler Emne (læsning/litteratur) af 90 min 1 Introduktion til NV og emnet: FN s 2015 mål. Bogen turen går til en mindre skæv verden kan downloades fra Danidas hjemmeside. nu/turengaartil/ Elevaktivitet (opgaver, øvelser, gruppearbejde) Inddeling i 8 grupper som hver tildeles et af 2015 målene til fremlæggelse i matrixgrupper. Afleveringer Andet/ bemærkninger Krav til fremlæggelsen var at eleverne skulle finde 3 billeder, grafer eller figurer som illustrerede deres 2015 mål. 1 Fremlæggelse af 2015 målene i matrixgrupper. 1 Introduktion til introtur. Alle elever i 1. G er på et døgns introtur hvor NV lærerne står for det faglige indhold. (eleverne er af sted 2 klasser sammen) 4 Introtur: Energioptag, energiforbrug, energiproduktion 1 Om journal og rapportskrivning. Der udleveres papirer om journal og rapportskrivning 6 Biologiforløb om næringsstoffer og fordøjelsen. F.eks. materiale biologi til tiden fra forlaget Nucleus. Information om materialet: / 6 Kemi/fysik forløb om energi. Energiformer, introduktion til bæredygtige energikilder, drivhuseffekt, brændværdier. 0 Eleverne deltog i operation dagsværk arrangement om Zimbabwe. Timerne til arrangementet gik ikke fra NV forløbet. Kostanalyse, måling af hvileenergistofskifte, måling af energiforbrug når eleverne bærer 20 L vand, forsøg med albedo og forsøg med indstrålingsvinklens betydning for solcellers energiproduktion. Journalskrivning i grupper. Rapportøvelse om enzymer i spyt Rapportøvelse om fedtindhold i chips Opsamling og nedskrivning af data til senere journalskrivning. Journal over de øvelser der blev udført på introturen. Rapport over enzymer i spyt. Rapport over fedtindhold i chips og opgavesæt om menneskers samlede energiforbrug sammenlignet med jordens solindstråling. Information om kostanalyse se f.eks. iltiden.dk/kapitel/7/ Materiale blandt andet fra naturvidenskab for alle Afprøvet på Svendborg Gymnasium efteråret Lone Næsborg Schøler, Inge Elisabeth Ring og Jens Chr. Rasmussen.

13 6 Zimbabwe/Danmark. Gruppearbejde om problemer og muligheder i de to lande. Inden gruppearbejdet fik eleverne til opgave at sætte sig grundigt ind i Operation Dagsværks internetbaserede materiale om Zimbabwe. Gruppearbejde om at identificere problemer i Zimbabwe og Danmark som kan løses bl.a. med naturvidenskabelig viden og teknologi. Grupperne skriver efter hvert modul på en blog om hvad de har arbejdet med i modulet. De skal også forholde sig til lærernes spørgsmål og til deres partnergruppes spørgsmål. Grupperne arbejdede med blogs på blogspot.com men der er naturligvis mange andre muligheder. Blogspot: https://www.blogge r.com/start Mere om gruppearbejdet efter oversigten. Efter gruppearbejdet med blogskrivning var det meningen at vi skulle arbejde videre med et eller flere af de emner som eleverne havde fundet frem til i deres gruppearbejde. Der var dog ikke nogle af emnerne som var velegnede og vi valgte derfor at arbejde videre med bæredygtig energi. Vi gjorde det ud fra den betragtning at bæredygtig energi vil blive vigtigere og vigtigere i fremtiden både hvis udviklingslandenes forhold skal forbedres og hvis de industrialiserede landes energiforbrug skal belaste jordens ressourcer mindre. Altså hvis vi skal nå frem til en mindre skæv verden. 2 Enzymer: enzymers opbygning og virkemåde. 6 Bioethanol: forsøg med fremstilling af bioethanol ud fra halm, tang, toiletpapir, stivelse m.m. Forsøg med gæringshastighedens afhængighed af sukkerkoncentration, temperatur og sukkerart. Laboratorieøvelser i små grupper 1 Afsluttende opgave: Powerpoint med udgangspunkt i bioethanolforsøg og med perspektivering til hele NV forløbet. 4 Fremlæggelse og karaktergivning. Eleverne fremlægger individuelt deres powerpoint der gives 12 minutter til fremlæggelse diskussion og karaktergivning. Individuelt powerpointshow med maximum 12 slides som skal fremlægges for begge lærere inden den afsluttende karakter gives. Materiale fra bl.a. Biotech Academy Materiale bl.a. fra Biotech Academy: academy.dk/undervi sningsprojekter/bioe thanol/artikler/aktu el_natvid.aspx Bemærkninger om gruppearbejde med blogskrivning. Vi kørte forløbet parallelt i to klasser og hver klasse var delt ind i 7 grupper. Grupperne blev parret med en gruppe fra den anden klasse som skulle følge sin partnergruppes blog og stille spørgsmål m.m. Som lærere havde vi mulighed for at følge med i elevernes arbejde og vi kunne spore deres arbejde ind på en bestemt retning ved at stille spørgsmål og komme med kommentarer til deres blog. Da skolen har en venskabsskole i Egypten som skulle kigge med og kommentere på elevernes blogskrivning, stillede vi krav om at dele af bloggen skulle skrives på engelsk. Blogskrivning i forbindelse med et gruppearbejde er en god måde at styre et længere forløb. Det virker også motiverende på eleverne at deres arbejde kan ses af andre især af unge på deres egen alder. Herefter følger oplæget til gruppearbejdet så man kan få en ide om hvilke krav vi stillede. Afprøvet på Svendborg Gymnasium efteråret Lone Næsborg Schøler, Inge Elisabeth Ring og Jens Chr. Rasmussen.

14 Gruppearbejde om skævheden mellem Zimbabwe og Danmark 1. modul: Inddele i grupper tildeling af sparringsgrupper fra anden klasse og oprette blogs. Derefter ud i grupperne. I gruppen skal I starte med at blive enige om hvem af jer der skal være ordstyrer og referent. Ordstyreren skal sørge for, at der bliver arbejdet seriøst og at alle får lejlighed til at deltage i gruppens arbejde. Det er naturligvis alles ansvar at der bliver arbejdet seriøst, men ordstyreren kan minde gruppen om hvad opgaven går ud på hvis I kommer ud på et sidespor. Referenten sørger for at der bliver taget notater om hvad I arbejder med og skriver indlæg til blog m.m. I næste modul kan der udpeges nye personer til de to poster så alle får prøvet det. Indspark til første moduls arbejde: Tal om hvad I ved om- og synes om Zimbabwe og det Zimbabwiske folks problemer. Tal om jeres egen hverdag, især med fokus på forbrug af ressourcer. Tal om danskernes hverdag især med fokus på problemer, både samfundsmæssige og personlige. Sammenlign jeres egen hverdag med det billede I kan få af en Zimbabweaners hverdag, bl.a. ud fra case banken : på operation dagsværks hjemmeside. Tal om hvorvidt der er nogle sammenhænge mellem jer og folk i Zimbabwe. Påvirker vi folk i Zimbabwe og påvirker folk i Zimbabwe os? Skriv indlæg til jeres blog om det I har talt om i dette modul, skriv også ganske kort på engelsk hvad I har talt om. Formuler desuden mindst 3 hv-spørgsmål (på både dansk og engelsk) som I ønsker svar på fra jeres sparringsgruppe. 2. modul: I gruppen skal I starte med at blive enige om hvem af jer der i dag skal være ordstyrer og referent. Indspark til andet moduls arbejde: Overvej i gruppen om I mener vi i Danmark eller de i Zimbabwe har størst problemer. Udvælg i gruppen et eller to problemer (i Danmark eller Zimbabwe) som I mener, kan og skal løses. Lav en beskrivelse af problemet/problemerne. Hav her i tankerne at beskrivelsen skal kunne læses af en som ikke har den viden I har. I skal henvende jer til en engelsktalende gymnasieklasse, som intet ved om Zimbabwe og Danmark. Beskrivelsen skal fylde minimum en halv A4 side og skal blandt andet indeholde en beskrivelse af hvorfor I mener det er et væsentligt problem som der skal gøres noget ved. Beskrivelsen skal både skrives på dansk og engelsk. Læg beskrivelsen af problemet/problemerne ud på jeres blog og formuler igen mindst 3 hv-spørgsmål (på både dansk og engelsk), som I ønsker svar på fra jeres sparringsgruppe. 3. modul: I gruppen skal I starte med at blive enige om hvem af jer der i dag skal være ordstyrer og referent. Indspark til tredje moduls arbejde: Her skal I indkredse løsningsmuligheder, hvor I inddrager faglig viden! Stikord: myggenet, ernærings undervisning, billigere medicin, bliv økologisk landmand, forhøjelse af ulandsbistand, købe max havelaar varer, offentlig transport, energisparepære, højere skat, mindre kød, mere sukker af sukkerrør, og tusinde andre stikord/ideer afhængig af, hvilket emne I har valgt at beskæftige jer med. Afprøvet på Svendborg Gymnasium efteråret Lone Næsborg Schøler, Inge Elisabeth Ring og Jens Chr. Rasmussen.

15 4. 6. Modul: I gruppen skal I starte hvert modul med at blive enige om hvem af jer der i dag skal være ordstyrer og referent. Mål med arbejdet i Modul: Udarbejdelse af handlingsplan for løsning af det problem I har valgt at arbejde med. Hvad kan du KONKRET gøre ved dit problem? Skal du blive politiker?, hjælpearbejder?, terrorist?, hvad skal du gøre i dagligdagen?, i fritiden?, i ferierne?... Det skal være en handlingsplan, der kan bruges af andre, som vil gøre noget ved det samme problem en slags opskrift. Også handlingsplan skal være på både dansk og engelsk (evt. i forkortet udgave på engelsk) Endelig skal det problem og den handlingsplan (på dansk) I har arbejdet med præsenteres på en poster (reklameplakat), som skal hænges op i HJÆLP VERDEN-SUPERMARKEDET. HJÆLP VERDEN- SUPERMARKEDET er en udstilling som vi laver af jeres reklameplakater når gruppearbejdet er færdigt. Under hele forløbet vil vi lærere følge med i hvad der foregår på jeres blogs og vi vil stille spørgsmål til jer bl.a. for at få jer til at uddybe de faglige aspekter af jeres arbejde. Vi vil naturligvis også se på de spørgsmål I stiller på bloggen og evt. svare på dem. Afprøvet på Svendborg Gymnasium efteråret Lone Næsborg Schøler, Inge Elisabeth Ring og Jens Chr. Rasmussen.

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2010 HTX

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 8. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Årsplan for Fysik-Kemi i 8. klasse Årsplanen er opbygget ud fra forskellige forløb om centrale emner. Tre af forløbene er tværfaglige med biologi og geografi, så de leder frem mod den mundtlige fællesfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014-2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Biologi C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx ngc Hans Jørgen Madsen Hold 2.t Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for fysik- 8. klasse. Skoleåret 2012-2013 Arbejdet i faget fysik/ er bygget op som

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-Juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfag - Biologi C

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Introduktion til faget. Generelle biologiske principper. Biologiens anvendelsesområder

Introduktion til faget. Generelle biologiske principper. Biologiens anvendelsesområder Y, w og t 2013 Introduktion til faget Generelle biologiske principper Biologiens anvendelsesområder Omfang 3 timer. Uge: 34-35 Biologisk metode Fælles med andre fag diskuteres hvad Succes er. Eleverne

Læs mere

Din REgnskov. Undervisningsforløb REGNSKOVEN SOM ØKOSYSTEM

Din REgnskov. Undervisningsforløb REGNSKOVEN SOM ØKOSYSTEM Din REgnskov Undervisningsforløb BIO / NATGEO / FYS Side 2 DIN regnskov De tropiske regnskove udgør et enestående og fascinerende økosystem. Med deres kompleksitet og udbredelse samt den kulturelle og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Horsens HF og VUC Hf2 Naturfag (biologi) Mette

Læs mere

Erfaringer med den ny læreplan

Erfaringer med den ny læreplan Erfaringer med den ny læreplan Den grønne mappe Informationsbrev til alle elever om indholdet af NF Journalskrivning i naturvidenskabelige fag Rapportskrivning i naturvidenskabelige fag Minivejledning

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF &

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj og Juni 2015 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årigt hf Naturvidenskabelig Faggruppe Rikke Jørgensen (RJ), Karsten Bay Jensen (KJ)

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-maj 2015 Institution Københavns Tekniske Skole Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Projekt Mythbusters: Grundforløb

Projekt Mythbusters: Grundforløb Projekt Mythbusters: Grundforløb Deltagende fag: Dansk, Engelsk, Fysik, Samfundsfag, Teknologi Opgaven Det naturvidenskabelige eksperiment. Du har sikkert gennem tiden oplevet, hvorledes en myte kan opstå.

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleår 2014/2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi,

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2012 juni 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Studieplan for naturvidenskabelig faggruppe,

Studieplan for naturvidenskabelig faggruppe, 32-40 41 42 Forløb 1: Intro og metode Introduktion til naturvidenskabelig faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt? Hvad er en teori og hvad er et eksperiment?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 HTX

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Dong: Studstrupværket. Tandergaard/ LRØ: biogasanlæg. Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse. og Erhverv. Uddannelse: Midtbyskolen.

Dong: Studstrupværket. Tandergaard/ LRØ: biogasanlæg. Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse. og Erhverv. Uddannelse: Midtbyskolen. Dong: Studstrupværket og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse Uddannelse: Midtbyskolen Skolegade 8700 Horsens midtbyskolen@horsens.dk VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4

Læs mere

Formalia NF-projekt pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia NF-projekt pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia NF-projekt pa Svendborg Gymnasium og HF På SG skal alle HF-kursister skrive en evalueringsopgave i NF. Evalueringsopgaven tager udgangspunkt i et af de fællesfaglige emner. I evalueringsopgaven

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse HTX

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe på HF:

Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Rapport til projekt om negativ social arv 2009. Naturvidenskabelig faggruppe på HF: Deltagere: Lotte Dalgaard Frederiksborg Gymnasium og HF, Mette Pedersen (VUCFyn Svendborg Langeland), Jens Korsbæk Jensen

Læs mere

Årsplan for Naturfag i overbygningen.

Årsplan for Naturfag i overbygningen. Årsplan for Naturfag i overbygningen. Den fælles naturfagsprøve i 9. klasse en realitet. Det betyder, at biologi, geografi og fysik-kemi har en fælles årsplan. Årsplanen indeholde 4 områder som eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2011 Institution Sukkertoppen, KTS Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Biologi B Thomas Haack

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16

Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Undervisningsplan for fysik/kemi, 9.A 2015/16 Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme Thomsen

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Horsens HF og VUC Hfe Biologi C Mette

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

Menneskets fordøjelse og forbrænding

Menneskets fordøjelse og forbrænding Menneskets fordøjelse og forbrænding Dette forløb er udviklet i samarbejde mellem grundskolelærere og en underviser på den lokale Social- og Sundhedsskole (SOSU). Forløbet er afprøvet gennem et endags

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes Maj-juni 2010 Teknisk Gymnasium Grenaa HTX-student Biologi C Ejner Læsøe Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE

STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE STYRKET TVÆRFAGLIGHED OG BRUG AF VIDEOAFLEVERINGER I DEN NATURVIDENSKABELIGE FAGGRUPPE PROJEKTANSVARLIG LENE MADSEN DELTAGENDE LÆRERE MICHAEL WARRER GUNVOR LUNDBEK EGHOLM ANNE METTE BROGAARD HVAS JESPER

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Biologi C Liat Romme

Læs mere

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet.

Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. Undervisningsministeriets Fælles Mål for folkeskolen. Faglige Mål og Kernestof for gymnasiet. I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål fra folkeskolen, Faglige Mål og Kernestof fra gymnasiet man

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015, eksamen maj/juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF & VUC, Viborg. Hf-e Biologi C

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 12/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Forløbet består af 7 fagtekster, 22 opgaver med delopgaver og 15 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek.

Forløbet består af 7 fagtekster, 22 opgaver med delopgaver og 15 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek. Mad nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 9 lektioner Præsentation: Forløbet Mad nok til alle er placeret i biologifokus.dk, fysik-kemifokus.dk og geografifokus 9. klasse, og er skrevet til arbejdet

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011.

Lektionsantal: Uddannelsesmål: Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5. Fag: VE Vedvarende energi Forår 2011. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: 5 ECTS Uddannelsesmål: De studerende skal opnå viden om vedvarende energi i et omfang, så de kan vurdere de nuværende muligheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hf/hfe Biologi C Sussi Tobiasen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj 2015 Institution Horsens Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Marianne Erneberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Energiforsyning nu og i fremtiden. Velkommen til Energi og læring - Energitraileren

Energiforsyning nu og i fremtiden. Velkommen til Energi og læring - Energitraileren Til læreren Energi og læring Energiforsyning nu og i fremtiden Udskoling 7. 9. klasse Forord - til læreren Velkommen til Energi og læring - Energitraileren I Energitraileren har vi samlet forskellige materialer,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2013 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF og VUC HF

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Prøven i Fysik/kemi. CFU Sjælland

Prøven i Fysik/kemi. CFU Sjælland Prøven i Fysik/kemi CFU Sjælland Dagens program Fælles Mål Løbende evaluering i fysik/kemi Perspektivering Praktisk arbejde i fysik/kemi Prøvebekendtgørelsen Video prøven, et eksempel til diskusion Hvad

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 2012/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1-årigt e-hf Naturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver

9.kl anvende fysiske eller kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener, herunder lyd, lys og farver Fysik Fysikkens og kemiens verden. Fællesmål efter 8.kl anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft anvende enkle fysiske

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere