RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt"

Transkript

1 RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S

2 RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8 Indberetning...9 Manuel indberetning/behandling...9 Indberetning via sagsforløb...15 Import af gamle indberetninger...18 RKI Søgning...20 Indledning...20 Data & kreditvagt...24 Øvrige funktionaliteter...32 Massetilmelding...33 Advo+ Modulnavn Indholdsfortegnelse

3 RKI indberetning Indledning RKI indberetningen er en facilitet til indberetning af inkassosager til RKI/Experian. Indberetningen alt efter firmaets arbejdsgange enten indberettes enkeltvis eller masseindberettes. Opsætning Opsætningen til RKI indberetningen findes under følgende sti, hvor den første henvisning er knappen i menuen: Opsætning/Advo+ opsætning/inkasso opsætning/rki. Nedenfor er de enkelte felter beskrevet: Web-adresse: Bruger Password RKI kunde nr. Feltet skal indeholde den internetadresse som RKI oplyser. Ofte er det Indtast det relevante brugernavn, som er oplyst af RKI Indtast det relevante password til ovenstående bruger, som er oplyst af RKI. Indtast firmaets (advokatfirmaets) kunde nr. hos RKI. Advo+ RKI indberetningen Side 3 af 38

4 RKI nr. serie Statusaktivitet RKI ændre status Gem XML-fil Sti til XML-filer Opret en nummerserie til RKI indberetningen. Nummerserien skal af systemtekniske årsager være oprettet. Tryk på F6 i feltet og opret en nummerserie. Husk, at sætte i felterne standard numre & manuel nummerering. Statusaktiviteten er en aktivitet som skal opsættes senere i opsætningsforløbet. Statusaktiviteten skal pege på en aktivitet i sagsforløbet som henter en status på RKI indberetningerne. Se under aktiviteterne. Må RKI automatisk overskrive/opdatere oplysninger på parterne? Sæt, såfremt al kommunikation mellem Advo+ & RKI skal gemmes i XML filer på en lokal server/pc. Det er ikke nødvendigt at anvende denne funktion, da diverse koder og meddelelser kan ses i loggen. Angiv en stil på serveren eller pc en, hvis denne funktionalitet skal anvendes. Bemærk, at dette delt ikke vises, såfremt det er fravalgt i ovenstående. Advo+ RKI indberetningen Side 4 af 38

5 RKI knappen RKI knappen indeholder tre funktionaliteter som er beskrevet nedenfor: Indberetnings-/ slettegrundlag Fejllog Log AdvoForum leverer koder til indberetning og sletning. Disse koder indlæses her i forbindelse med opstart af RKI indberetningen, Såfremt der opstår fejl i forbindelse med indberetningen vises de på skærmen, når fejlen opstår. Fejlen vil efterfølgende kunne ses i fejl loggen, som opsamler alle fejl. I loggen kan al kommunikation i med RKI i forbindelse med indberetningen kunne ses. Advo+ RKI indberetningen Side 5 af 38

6 Aktiviteter RKI indberetningen kan også indsættes i et aktivitetsforløb på en sagstype, såfremt masseudførsel/indberetning ønskes anvendt. Der findes 4 aktiviteter som kan bruges ved masseudførslen: RKI Indberetning RKI Sletning RKI Hent Status RKI Flyt til åben Som minimum skal der oprettes en aktivitet for RKI Hent Status. Denne aktivitet skal efterfølgende anføres i feltet Statusaktivitet i RKI indberetningens opsætning (Opsætning/Advo+ opsætning/inkasso opsætning/rki). Aktiviteterne oprettes med relevant nummer og indsættes i aktiviteterne. Husk, at fundamentskoden skal angives på aktiviteterne i feltet Indberetningsgrundlag RKI ellers fungerer aktiviteterne ikke. Dette er især vigtigt, hvis masseindberetning skal anvendes. Aktiviteterne bør oprettes af en superbruger, evt. i samarbejde med en konsulent. Part kort På part kortet skal feltet Skyldnertype angives. Advo+ RKI indberetningen Side 6 af 38

7 Der kan vælges mellem følgende: Person: Privat person Selvstændig: Firma ejet af en person (selvstændig erhvervsdrivende) Firma: Selskab Ved opstart af RKI indberetningen, skal alle relevante bestående parter gennemgås med henblik på skyldnertypen. Hvis en par er indberettet til RKI med dette system, vil det fremgå af parten, at der er foretaget en indberetning. Se feltet Registreret i RKI. Knappen part På knappen Part kan vælges en oversigt over RKI indberetninger for den aktuelle part. Klient kort Klientens RKI nummer skal påføres Klient kortet inden RKI indberetningen kan tages i brug. Sagsbehandling/Klientkort/Betaling skal RKI ID udfyldes Hver klient som har anvendt RKI (uanset måde) har et RKI ID og kan rekvireres herfra. Advo+ RKI indberetningen Side 7 af 38

8 Sagskort RKI indberetningen foregår bl.a. fra quick sagskortet som er beskrevet nedenfor. Inkassosagen oprettes på vanlig vis ved at taste F3 for at oprette en ny sag. Debitornr. udfyldes og kendes dette hentes fra parts oversigten ved at taste F6 i debitor-feltet. Herefter hentes partsoplysningerne over på sagskortet. I feltet Sagstype vælges en inkassotype, hvorefter (tomme) fordringslinier vises. Angiv desuden klienten i feltet Klientnr. Feltet Klient ref skal altid udfyldes. Herudover skal linierne udfyldes især dato for fordringen samt hovedstolen. Sagen er nu oprettet og der kan tilføjes oplysninger til fundamentet (hvis sådan et findes) med ctrl+u og/eller sagsforløbet ctrl+f Advo+ RKI indberetningen Side 8 af 38

9 Findes der flere parter på sagen som skal indberettes til RKI, skal disse oprettes på sagen. Dette gøres ved at taste Shift+Ctrl+2. Herved vises et skærmbillede, hvor endnu en part kan tilknyttes sagen. Alternativt kan der klikkes på part-knapperne øverst på quick sagskortet Indberetning En indberetning med efterfølgende sagsbehandling kan udføres på 2 måder en manuel eller via en masseudførsel som styres af sagsforløbets aktiviteter. Begge indberetnings/behandlingsmåder måder er beskrevet nedenfor. På quick sagskortet findes knappen Indberetning Manuel indberetning/behandling Her vælges RKI samt Ny indberetning og følgende skærmbillede vises. I RKI indberetningen skal følgende felter udfyldes inden indberetningen Advo+ RKI indberetningen Side 9 af 38

10 sendes af sted: Fundamentsdatoen skal indtastes og der skal angives et fundament/indberetningsgrundlag. Der kan vælges mellem følgende indberetningsgrundlag: Når de relevante fundamentsoplysninger er angivet skal indberetningen sendes til RKI. De øvrige oplysninger på indberetningskortet er overført fra sagen. Indberetningen foretages ved at klikke på knappen Indberetning nederst på skærmbilledet. Vælg punktet Indberet fordring og overførslen til RKI begynder Ovenstående vises, hvis overførslen er korrekt. Advo+ RKI indberetningen Side 10 af 38

11 Når indberetningen er foretaget kan en status hentes. Normalt går der mellem timer fra indberetningen er sendt til en status kan hentes. Årsagen hertil er, at RKI af sikkerhedsmæssige grunde validerer indberetningerne manuelt. Herved opnås en korrekt indberetning. Indberetning af flere parter/debitorer foretages på næsten samme måde, dog vises et nyt skærmbillede inden det tidligere omtalte indberetningsskærmbillede vises. Når alle data er indtastet på quick sagskortet klikkes på knappen Indberetning. Vælg herefter RKI og Ny indberetning og nedenstående skærmbillede vises. Skærmbilledet er en oversigt over sagens parter. De parter/debitorer som skal indberettes skal nu markeres. Markeringen foretages på samme måde som i f.eks Word, nemlig med piletasterne og shift. I ovenstående skærmbillede er alle sagens 3 parter markeret til indberetning. I indberetningsbilledet angives fundaments/registreringsdato samt fundament/indberetningsgrundlag lige som tidligere beskrevet. Selve indberetningen foregår også som tidligere beskrevet, nemlig via knappen Indberetning. Når indberetningen foretages så indberettes alle parter/debitorer på en gang. Advo+ RKI indberetningen Side 11 af 38

12 Følgende skærmbillede viser, at alle parter på sagen er indberettet. Hent status Hent status på indberetning kan foretages mellem efter indberetningen er fortaget. Status hentes via knappen Indberet og punktet Hent Status på fordringen Når status er hentet vises følgende skærmbillede: Advo+ RKI indberetningen Side 12 af 38

13 Samtidig med at status på indberetningen hentes, hentes også en oplysning om, der er forskelle på de oplysninger som er registreret i Advo+ og RKI ligger inde med. På ovenstående skærmbillede er der forskel på navneoplysningerne. De felter som der er forskel på er markeret med en rød indikator. Den blå indikator viser de oplysninger som RKI har leveret. Ønskes nogle oplysninger overført fra RKI til Advo+ kan der klikkes på pile-knappen ud for feltet. Der kan kun overføres fra felter med en rød indikator. Alternativt kan alle markerede data overføres ved at klikke på knappen Overfør alle. Fortrydes en overførsel af data fra RKI klik da på knappen Nulstil. Herved gås tilbage til udgangspunktet. Klikkes på knappen Opdater opdateres Advo+ med de nye RKI data. Klikkes på knappen Annuller annulleres hele statusopdateringen. Slet fordring Ønskes en allerede indberettet fordring slettet foretages det på nedenstående måde: Indtast et slettegrundlag. I systemet findes nedenstående som er modtaget fra RKI: Advo+ RKI indberetningen Side 13 af 38

14 Klik herefter på knappen Indberet nederst i skærmbilledet og vælg punktet Slet fordring. Herefter overføres sletningen til RKI og efter endt overførsel kvitteres med nedenstående skærmbillede Overfør til åben Ønskes en indberetning flyttes fra lukket til åben gå ind på indberetningskortet. Angiv et nyt fundament og klik på knappen Indberet og vælg punktet Flyt fordring fra lukket til åben. Herefter vil flytningen ske. Advo+ RKI indberetningen Side 14 af 38

15 Flyt til klient Ønskes en indberetning flyttes til en klient gå ind på indberetningskortet. Klik på knappen Indberet og vælg punktet Flyt fordring til klient. Herefter vil flytningen ske. Log Advo+ logger alle transaktioner på en indberetning. I toppen af indberetningskortet findes et fanebladet Log. Her kan alle meddelelser fra RKI vises både fejlkoder og kvitteringer samles op her. Indberetning via sagsforløb Indberetningen til RKI kan også foregå via sagsforløbet, hvorved der også er muligt at bruge masseudførslen under periodiske aktiviteter. For at RKI indberetningen kan anvendes på denne måde kræves det at der bliver oprettet en række aktiviteter m.v. Aktiviteterne oprettes i Opsætning/Advo+ opsætning/aktiviteter. Det er nemmeste er at taste F5 for oversigten og arbejde i den Aktiviteter Der skal oprettes en række aktiviteter for indberetning, sletning, status og flytning. Der findes 4 rapporter/kørsler som udfører indberetning/sletning/status og flytning: RKI Indberetning RKI Sletning RKI Hent Status RKI Flyt til åben For indberetning, sletning & flyt til åben skal der oprettes en aktivitet for hvert indberetnings og slettegrundlag som ønskes anvendt i Advo+. Se nedenstående skærmbillede: Advo+ RKI indberetningen Side 15 af 38

16 Hver aktivitet skal have en af ovenstående kørsler/rapporter tilknyttet. Dette gøres i feltet Masseudlæsningskørsel, hvor et af ovenstående nummer skal anføres. Desuden skal der indtastes et indberetnings eller slettegrundlag i de respektive felter. Tast F6 eller klik på pilen i de respektive felter for at se de indlæste muligheder. Alternativt kan grundlagene ses under beskrivelsen af manuel indberetning. Quick sagskortet Sagskortet oprettes på vanlig vis som er beskrevet tidligere i denne vejleding. Der skal opbygges et sagsforløb for inkassosagen, så det kendes fra de øvrige sagstyper og forløb i Advo+. Desuden skal forløbet tilpasses, da der manuelt skal tages højde for aktiviteternes indberetningsgrundlag m.v. Nedenfor vises et simpelt forløb: Advo+ RKI indberetningen Side 16 af 38

17 Fundament For at indberetningen kan foretages fejlfri skal der som minimum angives en dato i feltet Fundament RKI. Dette foregår på fundamentskortet som har genvejen ctrl + u. Feltet skal udfyldes uanset om der er tale om et regulært fundament eller der blot er tale om en rykker med indberetning til lukket. Et eksempel på et fundaments kort vises nedenfor: Indberetningen Selve indberetningen foretages ved at der fra den relevante aktivitet klikkes på knappen Udfør. Er indberetningen overført korrekt vil følgende kvittering vises på skærmen: Her fremgår det, hvor mange som er gennemført. Klikkes på pilen ved de gennemførte vises en mere udførlig kvittering: Advo+ RKI indberetningen Side 17 af 38

18 Masseudførsel Det samme gør sig gældende for de som ikke er gennemførte. Her fås en aktuel fejl kode. I stedet for at udføre de enkelte aktiviteter på sagskortet, kan masseudførslen også anvendes i forbindelse med RKI indberetningen. Under Sagsbehandling/Periodiske Aktiviteter/Sagsopfølgning vises de aktiviteter som er oprettet i forbindelse med RKI indberetningen. Indberetningsaktiviteterne udføres på samme måde som ved de øvrige masseudførsler i Advo+. Efter end indberetning vises den kvittering for indberetningen som er beskrevet i forrige afsnit. Import af gamle indberetninger Såfremt inkassosagerne har været indberettet til RKI via internettet, er der en mulighed for at få hentet status m.v. ind på sagen. Herved kan de gamle sager masseudføres og opfølges på samme måde som nyoprettede. Advo+ RKI indberetningen Side 18 af 38

19 Under Sagsbehandling/Periodiske aktiviteter/importer gamle indberetninger findes funktionaliteten som kan importere status m.v. De eneste data som skal indtastes er skyldner nr. og sagsnr. Er der flere parter på sagen vises et nyt vindue, hvor den korrekte part kan vælges. (Hver part har et separat skyldner nr.) Når alle oplysninger er indtastet klikkes på knappen Send rettelser. Herefter overføres RKI oplysningerne til sagerne. Når sagerne er sendt til RKI vises et kvitteringsbillede. Her vises, hvor mange sager som blev gennemført og hvor mange der er fejlbehæftet. Status billedet kan samme funktionalitet som tidligere beskrevet. Advo+ RKI indberetningen Side 19 af 38

20 RKI Søgning Indledning Søgning er en funktionalitet, hvor der kan søges på personers eller virksomheder. Med navn og adresse eller et cpr-nr./cvr-nr. som indgangsvinkel, kan nye og gamle adresser vises. Desuden vises eventuelle indberetninger på personen/virksomheden, hvis disse findes. Der søges både i CPR-registeret samt Virk. Opsætning Der skal foretages en opsætning af søgning. Opsætningen findes under menupunktet sagsbehandling/rki/rki Opsætning. På fanen generelt skal koder og web-adresser angives. Koderne er virksomhedsspecifikke og udleveres af RKI/Experian. Advo+ RKI indberetningen Side 20 af 38

21 Fanen Data opsætning angives, hvordan eventuelle navne & adresseændringer skal håndteres i forbindelse med en søgning. Dette bruges både til søgning, hvis parten eller klienten allerede findes i Advo+ samt ved data/kreditvagt. På ovenstående skærmbillede angives, hvordan en evt. håndtering af ændringer i navne & adresser m.v.. Feltet Data Opdatering er der følgende valgmuligheder: o o o Navn/Adresse. Opdaterer navn+adresse og stamoplysninger fra RKI) Stamoplysninger. Opdaterer kun stamoplysninger fra RKI, og en form viser forskellene i navn og adresse Brugerdefineret. Her opdateres stamoplysninger + det valgte parametere (flueben i felterne Overskriv Navn osv. ) Feltet Gem bynavn i Adresse 2 betyder, at hvis adressen fra RKI indeholder et bynavn,og der ikke i forvejen står en adresse i feltet adresse 2, opdateres dette med det nye bynavn. Dette opdateres kun automatisk, hvis feltet Data Opdatering er sat til navn+adresse. Advo+ RKI indberetningen Side 21 af 38

22 Feltet Navneintegration angiver i hvilket felt navneoplysningerne skal placeres. Der findes følgende muligheder: o o o Navn 1+Navn 2 (Navn placeres som standard i navn 1, men hvis navnet er for langt, klippes navnet på mellemrum, og resten placeres i navn 2) Navn 1 (Navnet placeret i navn 1, og medtager kun den længde som feltet tillader) Navn 2 (Samme som ved navn 1, men gemmes i stedet i navn 2) Feltet Tomme RKI Felter styrer, hvorvidt tomme felter fra RKI skal overskrive udfyldte felter i Advo+. Eksempel: Hvis der i Advo+ står et navn i feltet Navn2 men hos RKI er dette felt ikke udfyldt. Hvad skal Advo+ gøre. Indholdet på de resterende faner er beskrevet under data/kreditvagt. Søgning Under Sagsbehandling/RKI findes søgningen. Der er 2 menupunkter til søgningen et til personsøgning og et til firmasøgning. Funktionerne er stort set identiske. Den eneste forskel er, at der på RKI søgning person, kan søges på navn, adresse & cpr.nr og på RKI Søgning Firma, kan søges på navn, adresse & CVR-nr. Derfor er RKI Søgning Person kun beskrevet. Advo+ RKI indberetningen Side 22 af 38

23 Skærmbilledet til søgningen ser sådan ud og fungerer som følger: I feltet persontype angives, hvorvidt søgningen skal foretages på navn & adresse eller cpr.- nr. Vælges navn (som er standard) tastes navn og adresseoplysninger ind i de relevante felter. Søgningen startes ved at taste på F11 eller ved at klikke på knappen Søg og vælge menupunktet Søg kreditoplysninger. Søgningen vises på den midterste del af skærmbilledet i rubrikken Resultater fra RKI søgning. Her vises følgende oplysninger: Stamkortsnr. Et løbenummer som RKI tildeler hver person Relation Hvis personen allerede er oprettet som klient eller part vises en gul markering med et i. Øvrige De øvrige felter er adressefelter. I adressefeltets højre ende vises en knap. Klikkes på denne knap, vises samt lige adressefelter som RKI søgningen har oplyst. I den nederste del af skærmbilledet vises eventuelle indberetninger på den søgte person eller firma. Foretages søgningen via et cpr. nr. eller et CVR-nr. kan navne & adressefelterne ikke anvendes. Søgningen foretages på samme vis, nemlig Advo+ RKI indberetningen Side 23 af 38

24 med F11. Log Kommunikationen mellem RKI og Advo+ gemmes i en log. Denne log kan ses ved at klikke på knappen Log. Opret Såfremt personen eller firmaet efter endt søgning ikke findes i Advo+, kan disse oprettes enten som part eller klient. Klikkes på knappen Opret kan oprettelse af hhv. part eller klient vælges. Navn & adresse fra søgningen overføres herefter til parts eller klientkortet. Kreditrapport På baggrund af søgeresultatet kan en kreditrapport udskrives. Rapporten findes under knappen Søg og menupunktet Udskriv kreditrapport. Data & kreditvagt Indledning Data & kreditvagt er en funktionalitet, der holder øje med tilmeldte parter & klienter. Datavagten holder øje med ændringer i adresse og navneoplysninger. Kreditvagten overvåger ændringer i kreditforhold, registreringer hos RKI/Experian samt ændringer i navne og adresseoplysninger. Datavagten kan anvendes på alle efter ønske og behov, hvorimod parter & klienter som tilmeldes kreditvagten skal informeres herom. Opsætning For at data/kreditvagt kan anvendes, skal den aktiveres i sagsopsætningen. Sagsopsætningen findes under Opsætning/Advo+ opsæt- Advo+ RKI indberetningen Side 24 af 38

25 ning/sag/sagsopsætning. Nederst til højre sættes flueben i Adgang Kredit-Datavagt. Den resterende del af opsætningen findes under Sagsbehandling/RKI/RKI opsætning. Fanerne Generelt & Data hører også til data/kreditvagt. På fanen Generelt angives de koder som udleveres af RKI/Experian og på fanen Data Opdatering angives hvilke og hvordan navne/adresseoplysninger skal håndteres og formateres. Dette er beskrevet undersøgning. Advo+ RKI indberetningen Side 25 af 38

26 På fanen Data/kreditvagt skal der foretages noget opsætning. Der skal oprettes en nummerserie til Data/kreditvagten. Denne nummerserie skal angives i feltet Referencenumre. Advisering I de 3 adviseringsfelter angives, hvilke medarbejder typer som skal adviseres om ændringer i navne/adresseoplysninger samt kreditforhold. Om den enkelte medarbejder (jfr. ovennævnte type) skal modtage information afhænger af brugeropsætningen. Under Opsætning/Programopsætning/Brugere/Brugeropsætning findes knappen Brugeropsætning. Vælg her menupunktet Kort og fanen RKI. Her skal adviseringen for den enkelte medarbejder opsættes. Advo+ RKI indberetningen Side 26 af 38

27 Adviseringerne beskrives senere i denne vejledning. Tilmelding, generelt Tilmelding til data & kreditvagt styres af nedenstående skema som findes under Sagsbehandling/RKI/RKI opsætning og fanen Data/Kreditvagt. Her angives de partstyper som ønske tilmeldt automatisk. Med automatisk menes ved oprettelse af nye parter eller ved massetilmelding (beskrives senere). Advo+ RKI indberetningen Side 27 af 38

28 I Parter som overvåges angives de part typer som man som udgangspunkt ønsker tilmeldt. Part typerne er de som er oprettet i Advo+. I Tilmeldingstype angives om parts typen skal tilmeldes datavagt eller kreditvagt. Bemærk, ved tilmelding til kreditvagten tilmeldes parten også datavagten. Klienter kan også tilmeldes datavagt eller kreditvagt ved oprettelse. Dette opsættes på fanen Data Opdatering og feltet klientoprettelse. Advo+ RKI indberetningen Side 28 af 38

29 Tilmeld ved oprettelse En klient kan automatisk tilmeldes datavagt eller kreditvagt ved oprettelse. Er opsætningen opsat korrekt vil følgende meddelelse vises, når klientkortet forlades: Her forsåles, at klienten (som i dette tilfælde er et firma) tilmeldes datavagten. Ønskes klienten tilmeldt Kreditvagten markeres denne i stedet. Samme funktionalitet bruges ved oprettelse af en part. For at en part kan tilmeldes data eller kreditvagt (=at tilmeldingsbilledet vises) skal følgende være forudsætninger være opfyldt: o o Parttypen skal være udfyldt Parttypen skal være anført i listen over Parter som overvåges som findes i RKI opsætningen Advo+ RKI indberetningen Side 29 af 38

30 Ønskes parttypen ikke udfyldt kan tilmeldingen stadigvæk foregå ma- nuelt. Dette kan foregå på parts/klientkortet eller direkte fra tildeling af parter på sagskortet. Tilmeld på sag En part kan også tilmeldes fra en sag. Det vil typisk være parter som har en blank partstype på partskortet og er af den grund ikke tilmeldt. Når alle parter er tilknyttet en sag, kan disse tilmeldes ved at klikke på knappen Sag og vælge menupunkterne RKI/Tilmeld part Data Kreditvagt. Her vises en liste over sagens parter. Markeres parten og der klikkes på OK, vises tilmeldingsbilledet til data/kreditvagt. Det er her muligt at vælge om parten skal tilmeldes data og/eller kreditvagt. En klient tilmeldes på samme vis, blot vælges menupunktet på knappen Sag RKI/Tilmeld klient data/kreditvagt. Advo+ RKI indberetningen Side 30 af 38

31 Når der er klikket OK på tilmeldingsbilledet foretages tilmeldingen direkte til RKI/Experian. Tilmeld på kort En allerede oprettet klient eller part kan oprettes på hhv. klient eller partkortet. Dette foretages ved at klikke på knappen Part eller Klient (alt afhængig, hvilket kort man står på) og vælge menupunktet RKI og Tilmeld Kredit/Datavagt. Herefter vises ovenstående tilmeldingsbillede og klikkes på OK foretages tilmeldingen. Advo+ RKI indberetningen Side 31 af 38

32 Når tilmeldingen er foretaget sættes automatisk flueben i feltet Tilmeldt Datavagt eller Tilmeldt Kreditvagt. Felterne findes nederst til højre på partskortet og på RKI fanen på klientkortet. Øvrige funktionaliteter Som vist på nedenstående skærmbillede findes der en række funktionaliteter under RKI menuen på parts og klientkortet (findes også på sagskortet). Disse funktionaliteter er beskrevet nedenfor: Se egne Indberetninger Søg kreditoplysninger Se registreringer Se navne/ adresseændringer Se RKI ændringslog Tjek for ændringer Menupunktet viser alle de indberetninger som er foretaget af en selv. Der foretages en søgning på parten eller klienten. Er der rettelser til de bestående oplysninger, opdateres disse jfr. opsætningen. Se beskrivelse af søgningen. Se de registreringer (eller betalingsanmærkninger) som klienten eller parten er registreret med hos RKI/Experian. Det er de samme oplysninger som fremkommer ved en søgning. Såfremt der er ændringer i navn og adresse, som er fremkommet i forbindelse med en søgning eller data/kreditvagt, vil de tidligere oplysninger blive vist her. Her er det muligt at se ændringer i oplysninger Her er der mulighed for at hente de seneste navne & adresseoplysninger. Advo+ RKI indberetningen Side 32 af 38

33 Tilmeld data/kreditvagt Afmeld data/kreditvagt Manuel tilmelding af data/kreditvagt Her frameldes en part/klient data og kreditvagten. Massetilmelding Det er muligt at foretage en massetilmelding af parter og klienter. Det er typisk aktuelt ved ibrugtagning af systemet. Massetilmeldingen er beskrevet nedenfor. Udvælg til massetilmelding Massetilmeldingen foregår under sagsbehandling og menupunktet RKI/RKI Vagt/Massetilmeldning. Udvælgelsen foregår i en kladde og disse kan oprettes efter behov ved i feltet Kladdenavn at trykke på F6 og her oprette de ønskede kladder. Udvælg parter/klienter Udvælgelsen kan foretages på partsniveau eller sagsniveau. Ønskes udvælgelsen foretaget på partsniveau, vælges Part øverst i skærmbilledet. Herefter er der mulighed for at filtrere på følgende felter: o Type her angives om det er parter eller klienter som skal udvælges. o Filter nummer her kan angives et interval af parter f. eks (for intervallet af parts/klient numre fra nummer 1000 til 2000). o Filter postnr. her kan angives et postnummer eller et interval af postnumre til at filtrere parter eller klienter. o Angiv en partstype, hvis parter som er tilknyttet denne type skal Advo+ RKI indberetningen Side 33 af 38

34 udvælges. Udvælg på sager Ønskes udvælgelsen foretaget på sagsniveau, vælges Sag øverst i skærmbilledet. Herefter er det muligt at filtrere på følgende felter: o o o o o o Sagsnr. angiv et interval af sagsnumre ( ), hvis sagsnumrene skal bruges som kriterium for udvælgelsen. Partstype angiv en partstype, hvis parter på en sag skal udvælges som kriterium. Ansvarlig jurist angiv en ansvarlig jurist, hvis dette skal bruges til udvælgelsen. Sagstype angiv en sagstype, hvis denne skal bruges til udvælgelsen. Sag modtaget den angiv en dato eller et interval, hvis dette skal bruges som kriterium for udvælgelsen. Medtag kun aktive sager sæt flueben i dette felt, hvid udvælgelsen kun skal medtage sager som ikke er arkiverede. Når kriterierne for udvælgelsen er foretaget, klikkes på knappen Udvælg. Vælg herefter menupunktet Udvælg data. Såfremt kladden har været anvendt tidligere så stilles et spørgsmål om kladden må slettes. Svar bekræftende til dette og udvælgelsen foretages på baggrund at de indtastede kriterier. Når udvælgelsen er foretaget vises de udvalgte parter eller klienter i kladden: Advo+ RKI indberetningen Side 34 af 38

35 Her fremgår det også, hvad parten eller klienten skal tilmeldes til, jfr. opsætningen. Står en part til at blive tilmeldt datavagt, men kreditvagten ønskes i stedet ændres dette blot i feltet Tilmeldingstype. Ønskes en udvalgt part eller klient ikke tilmeldt slettes denne fra kladden med F4. Ønskes alle tilmeldt en bestemt type kan der foretages en generel ændring under knappen Udvælg og menupunktet Ændre tilmeldingstype. Massetilmelding Når kladdens indhold er korrekt, foretages massetilmeldingen ved at klikke på knappen Udvælg og vælge menupunktet Tilmeld. Herefter vil tilmeldingen begynde. Når tilmeldingen er foretaget, vises følgende: Advo+ RKI indberetningen Side 35 af 38

36 Er tilmeldingen foretaget korrekt vil der være flueben i kolonnen Tilmeldt. Er der problemer med navne eller adresser vil der vises en meddelelse i kolonnen Besked. Såfremt der er problemer med eksempelvis vejnavne, kan der ved at trykke på F6 vises nogle forslag til korrekte vejnavne. Når fejlene er rettet kan en ny tilmelding foretages. Masseafmelding Dublet liste Tilmeldingsoversigt Tilmeldes en kladde fejlagtigt, kan den afmeldes under knappen Udvælg. Under knappen Udvælg eller under RKI/RKI Vagt/ kan en dubletliste udskrives. Under knappen Udvælg eller under RKI/RKI Vagt/ kan en tilmeldingsoversigt udskrives. Opdatering af data Opdateringer fra data & kreditvagten hentes af udvalgte medarbejdere. Opsætningen hertil er beskrevet tidligere i denne vejledning. Advo+ RKI indberetningen Side 36 af 38

37 Bemærk, at opdateringen indebærer at der udveksles data fra RKI/Experians systemer. Afhængig af datamængde og forbindelsens hastighed kan dette tage adskillige minutter. Resultatet af opdateringen vises en kladde. Hvis automatisk opdatering af navne+adresser er valgt, opdateres systemet automatisk med de nye informationer, ellers opdateres kun betalingsanmærkninger, statusændringer (personen er død eller firmaet er ophørt) automatisk. Navne+adresseændringer skal behandles manuelt, dvs. der fremkommer en lille gul markering ved de ændringer hvor der er forskel i forhold til Advo+ Advo+ RKI indberetningen Side 37 af 38

38 Aktiviteter...2;6;15;18 Ansvarlig...34 Besked...35 Betaling...7 Brugeropsætning...26 Datavagt...24;31 Experian...3;20;24;30;32;36 Filter...33 Fundament...17 ID...7 Indberetning...1;2;6;9;15 Inkasso...3;6 Kladdenavn...33 Klient...2;7;8;31 Klientkort...7 Kort...26 Kreditvagt...27;30;31 Navn...20;24 Opdatering...20;24;27;36 Opret...4;24 Opsætning...2;3;6;15;20;24;26 Overfør...12;14 Part typer...27 Periodiske aktiviteter...18 Privat...6 RKI 1;2;3;4;5;6;7;8;9;12;13;15;17;18;20;22;24;26;27; 29;30;31;32;33;36 Sagskort...2;8 Sagsopsætning...24 sagstype...6;34 Sagstype...8;34 Slet...13 Søg...22;24;32 Søgning...1;2;20;22 Stamoplysninger...20 status...4;9;12;15;18 Status...6;12;15;18 Tilmelding...27 Type...33 Udfør...17 Udskriv...24 Word...9 Advo+ RKI indberetningen Side 38 af 38

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

Job Agent Brugervejledning

Job Agent Brugervejledning Job Agent Brugervejledning AdvoForum A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Job Agent...3 Opsætning...4 Aktions opsætning...4 Aktions kort...5 Mail:...6 Tekster:...7 Job Agent...8 Generelt:...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Brugervejledning CRM. AdvoForum A/S

Brugervejledning CRM. AdvoForum A/S Brugervejledning CRM AdvoForum A/S Advo+ CRM Indholdsfortegnelse CRM... 3 Generelt... 3 Generel opsætning... 5 Periodiske aktiviteter... 10 Emne/Klient... 11 Kontaktperson... 20 Kampagner... 27 Rapporter...

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne)

Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Brug af Archive-funktion i SportIdent (baseret på version 10.3 af SI-programmerne) Formål: Ved at anvende arkiv-funktionen kan arrangørerne ved et træningsløb uden tilmeldinger eller ved åbne baner hurtigt

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S Arkivering Brugervejledning AdvoForum A/S Arkivering...3 Generelt...3 Arkivering og Sagskort...5 Arkivnummervalg...6 Arkivgrupper...6 Manuel arkivering...8 Massearkivering...9 Genoptagelse sager...11 Delarkivering...11

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL AGROSOFT POCKETPIGS. Ver. 02 03-10-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! AGROSOFT POCKETPIGS 981 002 640 Ver. 02 03-10-2013 2 981 002 640 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om brugen af Pocket... 4 1.1 Svinedata... 4 1.2 Opbygning... 5 1.3 Brugen

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall

Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Kabelplus Telefoni på Frederiksholm Net Starthjælp Alt hvad du skal vide, når du flytter dit telefonnummer over til Kabelplus telefoni/evercall Denne vejledning vedrører IP-fastnet I denne vejledning finder

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer

Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Vejledning til KLIAKT for institutionsadministratorer Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

ENK Manual for Entreprenør

ENK Manual for Entreprenør 1. Hvad er ENK 2. Hvordan logger man på 3. Hvordan bestiller man en sporspærring. 4. Kvittering for modtagelse af bestilling 5. Modtagelse af sporspærringscirkulære 6. Afvisning af bestilling ENK er en

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning Af JSJO 7. april 2016 Vejledning CRMeducation basisløsning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 introduktion... 2 1.1 Basisløsningen... 2 1.2 Tilkøbsmoduler... 2 2 Kom på CRMeducation... 3 2.1 Adgang til CRMeducation

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Kvik-guide til ny Karbase

Kvik-guide til ny Karbase Kvik-guide til ny Karbase Log-in skærmen i Karbase Opret helt ny patient Hent patient - søg efter patient Oversigt over patientens forløb kontakter - skemaer Patient Cpr-nummer Forløb Kontakt Skemaer Indskriv/rediger

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning

Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning Vejledning til CVRselvbetjeningsløsning 1. Indledning 2. Abonnement og enkeltudtræk 2.1 Valg af udtrækstype 2.2 Indhold af dit udtræk 2.3 Filtre - Filtrering af dit udtræk 2.3.1 Anvend filtrene på 2.3.2

Læs mere

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre

Hvordan logger jeg på 1. gang Gå ind på skolens hjemmeside på adressen: www.stenpriv.dk. Klik på Forældreintra i menuen til venstre ForældreIntra er en udvidelse af hjemmesiden. I modsætning til de øvrige dele af hjemmesiden, som er åbne for alle internetbrugere, så er ForældreIntra et beskyttet område, hvor kun forældre til elever

Læs mere

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011

Indberetning til venteinfo Brugervejledning. Version 1.0. August 2011 Indberetning til venteinfo Brugervejledning 2011 Version 1.0. August 2011 Brugervejledning - indberetning af fremadrettede ventetider Dokumentation af Specialiseret Sundhedsvæsen Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Købekontrakter. Købekontrakter

Købekontrakter. Købekontrakter Købekontrakter Købekontrakter er et modul, der er udviklet til DSM Navision, til brug for de virksomheder, der sælger varer, maskiner og forbrugsartikler, der skal finansieres ved hjælp af kontrakter.

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Inden det er muligt at bruge SEI indberetningsklienten gennem den ny Citrix løsning. Skal Citrix

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal Registrering - sordre Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Opret serviceregistrering og afmeld på en sordre. Anvendelse: Ved behov for afmelding af ydelser/arbejder Bemærk: En afmelding på

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Samleafregning Brugervejledning

Samleafregning Brugervejledning Samleafregning Brugervejledning AdvoForum A/S Samleafregning Journalsager og Inkasso JOURNALSAGER...3 Forudsætninger...3 Opsætning...3 Udfyld afregningen...4 Afregn tid på sager...8 Afregn tid og salær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Status med Casio DT-900 og SVANEN

Status med Casio DT-900 og SVANEN IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger

Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN. 7.1 Beregn aflæsninger Målere menuen 7.1 7. MÅLERE MENUEN Generelt I denne menu fortages alle de funktioner, som i løbet af året er nødvendige vedr. måleren. Dvs. målerudskiftninger, fremskrivning af målere, udskrivning af aflæsningskort,

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse

Tillæg dermatologer. Indholdsfortegnelse Tillæg dermatologer Indholdsfortegnelse 3A. Patient... 3 3A1. Lysbehandling... 3 3A.1.1. PUVA skema... 3 3A.1.2. UVB/A skema... 5 3A.3. Buckyskema... 7 3A.4. Samtykkeerklæring... 9 4A. Tidsstyring... 11

Læs mere

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33 VEJLEDNING SCANJOUR v.3 JOURNALISERING AF PERSONSAG SIDE Forside 1 SCANJOUR logon 2 SCANJOUR - findes personsag og adressat i SCANJOUR 1-5 -> JA -> JA tjek sager -> JA tjek navne -> NEJ SCANJOUR Opret

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m.

Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Hundeweb Brugermanual Opret DJU prøver m.m. Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på hundeweb...7

Læs mere