Praktisk mangfoldighedsledelse i McDonald s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk mangfoldighedsledelse i McDonald s"

Transkript

1

2 Praktisk mangfoldighedsledelse i McDonald s Vil du udnytte mangfoldighedspotentialet på din arbejdsplads? Nu er der inspiration at hente fra en af Danmarks mest mangfoldige arbejdspladser, McDonald s. Chefkonsulent Lotte Holck fra Foreningen Nydansker giver bud på, hvordan andre virksomheder kan omsætte erfaringerne fra McDonald s til praksis, uanset om der er tale om viden-, produktion-, service- eller kulturvirksomheder. Du får også indblik i de uudnyttede potentialer ved mangfoldigheden, som McDonald s og andre virksomheder kan drage fordel af. Udgangspunktet Syv af McDonald s 84 restauranter blev sat under lup for at afdække, hvad organisationen konkret gør for at udfolde sit mangfoldighedspotentiale i forhold til tre væsentlige parametre, der teoretisk udgør grundstenene i en mangfoldig organisation: Evnen til at generere en inklusiv, mangfoldig virksomhedskultur. Evnen til at skabe organisatorisk sammenhængskraft, socialt sammenhold mellem medarbejderne og et stærkt tilhørsforhold til organisationen. Evnen til at udnytte mangfoldighedspotentialet, som f.eks. at få medarbejdernes forskellige, unikke kompetencer og evner i spil. Inklusiv kultur... Der er plads til forskellighed; Er du lav, så finder vi en stol. Men tolerancen er der bare. Restaurantleder i McDonald s For at skabe en inklusiv kultur er det ikke nok at signalere, at alle er lige på en arbejdsplads. For at skabe de rette betingelser for, at mangfoldighedspotentialet bliver udnyttet, er der andre vigtige redskaber, du skal sætte i spil. Eksempelvis skal der skabes betingelser for, at alle har mulighed for at blive sat ind i arbejdsgangene og kan avancere i hierarkiet. Lad dig inspirere: Udgangspunktet er lighedstankegangen, der står helt centralt og er den stærkeste mangfoldighedsdiskurs i McDonald s. Den giver en åbenhed over for mangfoldighed og derfor også en tiltrækning af en mangfoldig medarbejderstab. Ledelsen er meget åben omkring forpligtelsen til ligebehandling, hvilket skaber en stemning af, at her er der plads til alle i hele organisationen. Brede rammer i en organisation gør det nemmere for alle slags mennesker at finde deres ståsted på arbejdspladsen. Ved at lave tilstrækkeligt brede kompetencekrav og arbejdsbeskrivelser, bliver der rummelighed for en mere forskelligartet medarbejdergruppe. Gennemsigtighed er alfa omega. De mange uskrevne regler på danske arbejdspladser gør det svært for mange nydanskere at navigere og passe ind i en organisation. Beskriver I åbent rekrutteringsbetingelser, regler og procedurer for arbejdsgange og krav til den enkelte medarbejder i forhold til effektiv performance mv., sikres inklusionen de bedste betingelser. Det giver en oplevelse af fairness og tillid til arbejdspladsen bl.a. hos minoritetsmedarbejdere, der ellers kan føle sig ringere stillet end majoriteten på grund af for mange uskrevne og uudtalte regelsæt.

3 Du får: Lettere rekruttering: Organisationen er gennem mangfoldighedsarbejdet fremtidssikret rekrutteringsmæssigt i forhold til en stigende etnisk mangfoldighed blandt arbejdsstyrken. Afbalanceret arbejdsstyrke: Innovation Når det er lettere at rekruttere mangfoldigt, øges fastholdelsen af en mere mangfoldig medarbejderstab til fordel for Bedre innovation, videnoptimering og et mere socialt stimulerende kundeoplevelse arbejdsmiljø. Mangfoldighed på ledelsesplan: Spændende I en gennemsigtig organisation, hvor procedurer arbejdsplads og regelsæt er åbenlyse for alle, er det nemmere for etniske minoriteter at avancere, da de ikke skal være i stand Lighed til / Arbejdskraft eller bruge tid på at afkode uskrevne regler for at kunne yde sit bedste. Husk: Vær opmærksom på, at for stort fokus på procedurer for arbejdsgange og regelsæt på sigt potentielt kan spænde ben for den fulde udnyttelse af mangfoldigheden - især i forhold til ledelsens evne til at få medarbejdernes forskellige, unikke kompetencer i spil. Dette illustreres i ovenstående model, hvor regler og procedurer et langt stykke hen ad vejen fremmer rekruttering, fastholdelse og forfremmelse af en mangfoldig medarbejderstab gennem fordelene ved en gennemsigtig og gennemskuelig personalepolitik. Et for ensidigt fokus på regler og procedurer kan imidlertid betyde, at det lokale manøvrerum indskrænkes og forhindrer medarbejderne i at kunne påvirke deres arbejdssituation. Dette kan betyde manglende stimulering af mere innovativt indstillede og iderige medarbejdere, som søger væk. I en situation, hvor kompleksiteten stiger for mange virksomheder, bl.a. gennem en foranderlig omverdens krav og en stigende differentiering af kunders ønsker, er dette netop en medarbejdergruppe, som din virksomhed bør satse på for at sikre en forandringsparat kultur. Værdi af mangfoldighed Grad af regler og procedure Sammenhængskraft og tilhørsforhold Chuong har familie i Vietnam, Alev er kurdisk, mens Nazir og Yalda er fra Iran. Det giver et interessant arbejdsmiljø og en god social stemning. Og det er godt for McDonald s, det giver et godt face, et image med forskellige mennesker ansat. Det er sjovt at arbejde med så forskellige mennesker. Jeg har aldrig mødt så mange forskellige mennesker før, som her i McDonald s. Jeg kommer fra en lille flække i USA, hvor der ikke var meget forskellighed blot nogle mexicanere. Her har jeg venner fra hele verden. Medarbejder i McDonald s Evnen til at skabe et socialt sammenhold mellem medarbejderne og tilhørsforhold til restauranterne er organisationens store force i forhold til at oparbejde en mangfoldig kultur. Den stærke identifikation med organisationen medvirker samtidig til øget effektivitet og udgør en unik konkurrencefordel. Lad dig inspirere: Et fælles sprog med sjove historier baseret på livserfaringer fra mange nationaliteter og kulturer - skaber en unik stemning og referenceramme for humor og sammenhold. Stemningen af, at mangfoldighed er værdifuld, betyder, at nye medarbejdere bl.a. med minoritetsbaggrund hurtigt finder sig til rette og føler sig hjemme i organisationen.

4 Samtidig er en interkulturel og international stemning et væsentligt tiltrækningselement for især den yngre del af arbejdskraften. Ønsket om mangfoldighed er kommet nedefra. Initiativerne er drevet frem bl.a. gennem de lokale restauranters rekrutteringspraksis. Det individuelle initiativ giver restauranterne mulighed for at sætte deres præg på virksomhedens overordnede koncept og strategiske udvikling, hvilket skaber grobund for en sammenhængskraft i den samlede organisation. Du får: Stærke kulturbærende organisationshistorier: Mangfoldigheden skaber stærke, livskraftige fortællinger om organisationen som en rummelig, tolerant virksomhed med nysgerrighed og interesse for en forskelligartet medarbejderstab. En særlig identitet: Mangfoldigheden giver en særlig identitet blandt de ansatte og en stærk virksomhedsidentitet baseret på en særlig ånd og en positiv selvopfattelse. Medarbejderne bliver stolte af deres arbejdsplads og organisationens kultur, hvilket bl.a. kan aflæses i stor medarbejdertilfredshed, fastholdelse og rekrutteringsfordele. En spændende arbejdsplads: Den mangfoldige medarbejderstabs historier fra hele verden og den særlige sproglige og historiemæssige referenceramme omkring mangfoldigheden giver variation i arbejdet ved at skabe oplevelsen af en spændende, dynamisk arbejdsplads. Identificering med organisationen: Den lange tradition for mangfoldig rekruttering gør virksomheden unik og tegner en vedvarende linje i organisationens historie. Mangfoldigheden er et væsentligt element i McDonald s identitet og de ansattes identifikation med virksomheden. Mangfoldigheden giver de ansatte en positiv selvopfattelse og en lyst til at blive identificeret med virksomhedens identitet. Et positivt brand: En virksomhedsidentitet, der bygger på den unikke medarbejdersammensætning, er svær at efterligne og kan differentiere din virksomhed fra konkurrenterne, og er derfor et væsentligt konkurrenceparameter. Husk: Det er væsentligt, at der opbygges en organisationskultur, der værdsætter og positivt omtaler initiativer fra medarbejderne. Dette forudsætter en stærk opbakning fra toppen og udbredelse af viden om de nedenfra kommende initiativer i hele organisationen. Dette skaber først og fremmest et kraftigt incitament for de enkelte afdelinger til at være idérige og dele denne idérigdom med resten af organisationen. For det andet giver dette en forstærkende effekt på nedefra kommende initiativer og vil påvirke kulturen til at fokusere mere på ideer og kreativitet. Men som med andre aspekter af mangfoldighedsledelse, skal der findes en balance, således at det ikke går over til at være et projekt for topledelsen, som de enkelte afdelinger føler sig tvunget ind i, eller at initiativet tages fra de enkelte enheder. Mangfoldighedsledelse Der er mange, man kan få noget godt ud af. Andre må man give tabt. Men det er det hele værd, hvis man føler som leder og medarbejder, at man har gjort en forskel og har givet en mulighed videre til en, der fortjener det. Restaurantleder i McDonald s God ledelse er essentielt for at skabe et inklusivt klima i organisationen, hvor lederne fokuseret arbejder på at opbygge kvalitetsrelationer til alle medarbejderne. Relationerne mellem ledere og medarbejdere har væsentlig betydning i forhold til at skabe sunde gruppedynamikker mellem de ansatte og derved et inklusivt, dynamisk samarbejdsmiljø. Netop høj-kvalitetsrelationer er McDonald s ledere gode til at opbygge og derved skabe inklusion, hvor tillid, feedback og kontinuerlig relationspleje er i højsædet.

5 Lad dig inspirere: Skab en anerkendende og positiv kultur ved at omtale hver enkelt medarbejders bidrag. En leder, der giver ros for den gode indsats og holder positive historier i centrum, fremmer det bedste i medarbejderne. At det positive bliver set og fremhævet, påvirker den samlede organisation til at have en overskudsstemning og giver den positive identifikation med virksomheden lov til at blomstre. Som forfatteren Astrid Lindgren har sagt: Du kan ikke banke noget ind, men du kan klappe meget frem i mennesker. En synlig, tilstedeværende ledelse giver mulighed for hurtig og kontinuerlig feedback fra ledelsen. En stærk feedback-kultur er især væsentligt for medarbejdere med minoritetsbaggrund, da mere usagte, tavse signaler om misforståelser eller fejl er svære at aflæse, hvis man ikke er så bekendt med dansk arbejdspladskultur. Mangfoldighed giver potentielt anledning til flere konflikter, der - hvis de bliver taget på stedet - kan skabe en mere rummelig og tillidsbaseret kultur. Nedtones og fortrænges konflikterne derimod, skaber det uklarhed i samarbejdsrelationer og uhensigtsmæssige gruppedynamikker, som blokerer det effektive og positive samarbejde. Lederen skal opbygge kvalitetsrelationer til hver enkelt medarbejder, så medarbejderen er villig til at yde noget ekstra og lægge engagement og ansvarlighed i arbejdet. De unikke relationer til alle medarbejdere betyder, at alle føler sig som del af in-group, dvs. udvikler en relation til lederen, der er karakteriseret af gensidig respekt, sympati og indflydelse. Inklusions- og eksklusionsmekanismer baseres på os og dem, vi og de tankegange, og bindes disse mekanismer op omkring etnisk definerede grupperinger, giver dette en særlig stærk oplevelse af manglende tilhørsforhold hos den pågældende medarbejdergruppe. Ledelsen spiller her en væsentlig rolle i forhold til at afkode og håndtere disse dynamikker samt udøve synlig konflikthåndtering. Dertil er lederens evne til at skabe højkvalitets -relationer til især medarbejdere fra minoritetsgrupper væsentlig, da der herved sendes et kraftigt signal til resten af organisationen om medarbejderens værdi. Kvalitetsrelationer modvirker dynamikker af eksklusion, i og med lederen gennem den tætte relation til medarbejderen signalerer, at medarbejderen er værdifuld, hvilket har betydning for medarbejderens status i kollegernes øjne. Lederen er rollemodel for gode samarbejdsrelationer, for tonen på arbejdspladsen, indstillingen til kolleger m.v. Tilstedeværende ledelse giver anerkendelse, nærvær, samarbejdsånd og loyalitet med menig medarbejder, bl.a. når medarbejdere og ledere samarbejder i det daglige arbejde. Du får: Skærpede træningskompetencer: Oplæring af en forskelligartet medarbejderstab giver rig erfaring med og viden om effektiv oplæring af medarbejdere med vidt forskellige forudsætninger og behov. Træningspaletten udvides med viden om differentierede læringsbehov, kommunikation og tålmodige, kreative træningsformer. En effektiv oplæring af nye medarbejdere er en kolossal fordel især for virksomheder med stor medarbejdersammensætning i bl.a. service- og restaurationsbranchen. Fokus på ledelsesudvikling og motivation: Den lokale ledelse udfordres og udvikles i det dynamiske ledelsesfelt, som mangfoldighed i medarbejderstaben udgør. Mangfoldigheden giver anledning til udfoldelse af mere progressivt HR-arbejde og giver lokale ledere større personlig tilfredsstillelse, bl.a. ved at se medarbejdere vokse med ansvaret og udfolde deres potentialer. Ledelse af en mangfoldig medarbejderstab opøver endvidere gode ledelsesdyder som direkte og hurtig konflikthåndtering, synlig ledelse

6 samt blik for den hele medarbejder, d.v.s. at man som medarbejder kan have hele sin identitet med på arbejdet, være sig selv og få hjælp til personlige udfordringer, der påvirker medarbejderens velbefindende og ydeevne. V m Større effektivitet: Feedback-kulturen betyder, at medarbejderne altid ved, om de performer tilstrækkeligt, giver fokus på kontinuerlig opgradering af samarbejdsrelationer og den enkeltes bidrag til fællesskabet. Den synlige og tilstedeværende ledelse skaber anerkendelse, nærvær, samarbejdsånd og loyalitet med den menige medarbejder. Tiltrækning af lederaspiranter, der vil lære fremtidssikret ledelse: Evnen til at lede en mangfoldig medarbejderstab bliver en efterspurgt ledelseskvalifikation set i lyset af den stigende mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Det kan være din organisations unique sellingpoint i forhold til det hensigtsmæssige i at få praktisk ledererfaring i netop din virksomhed. Husk: Er lederfokus udelukkende på personaleledelse og relationsskabelse, kan fokus fjernes fra det mere overordnede strategiske forretningsniveau. Stor ledersynlighed og tilstedeværelse kan også blive centrum for opmærksomheden og fjerne den enkelte medarbejders oplevelse af ansvar for at bidrage til samarbejdsrelationer og det gode arbejdsklima. Igen handler det om at finde den rette balance mellem en synlig og tilstedeværende leder, og samtidigt skabe rum for medarbejdernes egen indflydelse. Derudover gælder det om at skabe den rette balance mellem fokus på det forrentningsstrategiske niveau og evnen til at forbinde dette overordnede niveau med de daglige samarbejdsrelationer i organisationen, således at værdierne udleves i din virksomhed. Innovation Bedre kundeoplevelse Spændende arbejdsplads Lighed / Arbejdskraft De uudnyttede potentialer Vi vil gerne afspejle det omgivende samfund; vi har forskellige ansatte; Tykke og tynde, rige og fattige, faglige eller praktikere og boglige... ved rekruttering tænker vi på, hvad der kan øge omsætningen. Franchisetager i McDonald s Undersøgelsen afdækker flere uudnyttede potentialer, som der altid er i en organisation uagtet, hvor stort fokus er på mangfoldighed. Skal McDonald s udbytte af mangfoldigheden illustreres, kan det gøres som en pyramide, hvor især de nederste to trin (ligebehandling som forudsætning for at arbejde med mangfoldigheden samt oparbejdelsen af en spændende og motiverende arbejdsplads) er udnyttet optimalt. Der, hvor mangfoldighedens potentialer kan udnyttes mere optimalt i virksomheden, er samtidig de områder, hvor mangfoldigheden gør en særlig forskel, hvilket er på de to øverste trin: Bedre kundeoplevelse samt innovation.

7 Den gode kundeoplevelse: Umiddelbart er det mest oplagte område, hvor mangfoldigheden kan komme i spil, at give kunden, brugeren eller klienten en særlig oplevelse. En stor mangfoldighed blandt medarbejderne kan give kunderne en unik oplevelse, såfremt de mangfoldige medarbejderes forskellighed i forhold til menneskekendskab, livserfaringer og flerkulturel viden kommer i spil. Dette tiltrækker nye kundegrupper, der søger en international og flerkulturel stemning - især i områder med stor etnisk mangfoldighed. Der kan også arbejdes lokalt med det unikke udtryk gennem medarbejdernes mangfoldighed, således at den enkelte afdeling kan differentieres gennem deres særlige lokale udtryk. Større udbytte af vidensynergier og innovation: Når en organisation er mangfoldig, opstår muligheden for at innovere på baggrund af forskelligheden. Man kan med fordel give både medarbejdere og ledere større mulighed for at påvirke organisationen og egne arbejdsforhold, således at lokale initiativer fremmes. Dette vil skabe øget medarbejdertilfredshed og evne til at fastholde mere idérige og udfordrende medarbejdere, der kan opfylde krav om omstillingsparathed og evne til at håndtere den kompleksitet, som f.eks. en stadig strøm af nye produkter og omverdenens forskelligartede krav medfører. Her kan f.eks. fokus på standardisering gennem produkt frem for proces sikre større lokal metodefrihed og manøvrerum i produktionsprocessen, blot slutproduktet er homogent og standardiseret. Videndeling mellem afdelinger: De gode eksempler i kølvandet på mangfoldigheden skal samles og formidles bredt og systematisk. Ellers bliver viden personbåret, og formidlingen bliver vilkårlig. Sørg for at udveksle erfaring om lokale løsninger, gode samarbejdspartnere, administrative spørgsmål mv. Sæt initiativer i gang, der fremmer læring og innovation for at afdække, om der er hold i de antagelser, man gør sig om sammenhæng mellem mangfoldighed og større indtjening. F.eks. hvilken betydning har en mangfoldig sammensætning af teams for mere effektiv opgaveløsning og mere spændende, udfordrende samarbejde på gruppeniveau? Her spiller især topledelsen en væsentlig rolle ved systematisk at indsamle og formidle denne viden som best practice eksempler i organisationen. Formidling af historier om mangfoldigheden: Mellemledere og topledere skal formidle mangfoldigheden med udgangspunkt i historier fra organisationen, der illustrerer de værdier og fordele, som mangfoldigheden giver. Denne videndeling kan ske gennem nyhedsbreve og i ekstern PR, ved at gode initiativer og historier præmieres, og figurerer i topledelsens historiefortælling om hvem vi er som virksomhed. Ved at både top- og mellemledelse formidler egne opfattelser af og oplevelser med mangfoldigheden, hjælper de medarbejderne til at forstå betydningen af at være en mangfoldigt sammensat organisation og at kunne sætte ord og billeder på diversiteten. Dette hjælper den enkelte medarbejder med at omsætte mangfoldigheden i samarbejdsrelationer og i udførelsen af de daglige arbejdsopgaver. Medarbejdere, der forstår betydningen af og kan handle på mangfoldigheden i det daglige arbejde, er en grundpræmis for en effektiv mangfoldighedsudøvende virksomhed. Kontakt og information Scan koden for at ringe til Lotte Lotte Holck Chefkonsulent Tlf: Mobil: Mail:

8 www. foreningen- nydansker. dk/ mcdiversity

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva indhold 04 06 07 10 12 14 31 Forord Mangfoldighed er

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere