Praktisk mangfoldighedsledelse i McDonald s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktisk mangfoldighedsledelse i McDonald s"

Transkript

1

2 Praktisk mangfoldighedsledelse i McDonald s Vil du udnytte mangfoldighedspotentialet på din arbejdsplads? Nu er der inspiration at hente fra en af Danmarks mest mangfoldige arbejdspladser, McDonald s. Chefkonsulent Lotte Holck fra Foreningen Nydansker giver bud på, hvordan andre virksomheder kan omsætte erfaringerne fra McDonald s til praksis, uanset om der er tale om viden-, produktion-, service- eller kulturvirksomheder. Du får også indblik i de uudnyttede potentialer ved mangfoldigheden, som McDonald s og andre virksomheder kan drage fordel af. Udgangspunktet Syv af McDonald s 84 restauranter blev sat under lup for at afdække, hvad organisationen konkret gør for at udfolde sit mangfoldighedspotentiale i forhold til tre væsentlige parametre, der teoretisk udgør grundstenene i en mangfoldig organisation: Evnen til at generere en inklusiv, mangfoldig virksomhedskultur. Evnen til at skabe organisatorisk sammenhængskraft, socialt sammenhold mellem medarbejderne og et stærkt tilhørsforhold til organisationen. Evnen til at udnytte mangfoldighedspotentialet, som f.eks. at få medarbejdernes forskellige, unikke kompetencer og evner i spil. Inklusiv kultur... Der er plads til forskellighed; Er du lav, så finder vi en stol. Men tolerancen er der bare. Restaurantleder i McDonald s For at skabe en inklusiv kultur er det ikke nok at signalere, at alle er lige på en arbejdsplads. For at skabe de rette betingelser for, at mangfoldighedspotentialet bliver udnyttet, er der andre vigtige redskaber, du skal sætte i spil. Eksempelvis skal der skabes betingelser for, at alle har mulighed for at blive sat ind i arbejdsgangene og kan avancere i hierarkiet. Lad dig inspirere: Udgangspunktet er lighedstankegangen, der står helt centralt og er den stærkeste mangfoldighedsdiskurs i McDonald s. Den giver en åbenhed over for mangfoldighed og derfor også en tiltrækning af en mangfoldig medarbejderstab. Ledelsen er meget åben omkring forpligtelsen til ligebehandling, hvilket skaber en stemning af, at her er der plads til alle i hele organisationen. Brede rammer i en organisation gør det nemmere for alle slags mennesker at finde deres ståsted på arbejdspladsen. Ved at lave tilstrækkeligt brede kompetencekrav og arbejdsbeskrivelser, bliver der rummelighed for en mere forskelligartet medarbejdergruppe. Gennemsigtighed er alfa omega. De mange uskrevne regler på danske arbejdspladser gør det svært for mange nydanskere at navigere og passe ind i en organisation. Beskriver I åbent rekrutteringsbetingelser, regler og procedurer for arbejdsgange og krav til den enkelte medarbejder i forhold til effektiv performance mv., sikres inklusionen de bedste betingelser. Det giver en oplevelse af fairness og tillid til arbejdspladsen bl.a. hos minoritetsmedarbejdere, der ellers kan føle sig ringere stillet end majoriteten på grund af for mange uskrevne og uudtalte regelsæt.

3 Du får: Lettere rekruttering: Organisationen er gennem mangfoldighedsarbejdet fremtidssikret rekrutteringsmæssigt i forhold til en stigende etnisk mangfoldighed blandt arbejdsstyrken. Afbalanceret arbejdsstyrke: Innovation Når det er lettere at rekruttere mangfoldigt, øges fastholdelsen af en mere mangfoldig medarbejderstab til fordel for Bedre innovation, videnoptimering og et mere socialt stimulerende kundeoplevelse arbejdsmiljø. Mangfoldighed på ledelsesplan: Spændende I en gennemsigtig organisation, hvor procedurer arbejdsplads og regelsæt er åbenlyse for alle, er det nemmere for etniske minoriteter at avancere, da de ikke skal være i stand Lighed til / Arbejdskraft eller bruge tid på at afkode uskrevne regler for at kunne yde sit bedste. Husk: Vær opmærksom på, at for stort fokus på procedurer for arbejdsgange og regelsæt på sigt potentielt kan spænde ben for den fulde udnyttelse af mangfoldigheden - især i forhold til ledelsens evne til at få medarbejdernes forskellige, unikke kompetencer i spil. Dette illustreres i ovenstående model, hvor regler og procedurer et langt stykke hen ad vejen fremmer rekruttering, fastholdelse og forfremmelse af en mangfoldig medarbejderstab gennem fordelene ved en gennemsigtig og gennemskuelig personalepolitik. Et for ensidigt fokus på regler og procedurer kan imidlertid betyde, at det lokale manøvrerum indskrænkes og forhindrer medarbejderne i at kunne påvirke deres arbejdssituation. Dette kan betyde manglende stimulering af mere innovativt indstillede og iderige medarbejdere, som søger væk. I en situation, hvor kompleksiteten stiger for mange virksomheder, bl.a. gennem en foranderlig omverdens krav og en stigende differentiering af kunders ønsker, er dette netop en medarbejdergruppe, som din virksomhed bør satse på for at sikre en forandringsparat kultur. Værdi af mangfoldighed Grad af regler og procedure Sammenhængskraft og tilhørsforhold Chuong har familie i Vietnam, Alev er kurdisk, mens Nazir og Yalda er fra Iran. Det giver et interessant arbejdsmiljø og en god social stemning. Og det er godt for McDonald s, det giver et godt face, et image med forskellige mennesker ansat. Det er sjovt at arbejde med så forskellige mennesker. Jeg har aldrig mødt så mange forskellige mennesker før, som her i McDonald s. Jeg kommer fra en lille flække i USA, hvor der ikke var meget forskellighed blot nogle mexicanere. Her har jeg venner fra hele verden. Medarbejder i McDonald s Evnen til at skabe et socialt sammenhold mellem medarbejderne og tilhørsforhold til restauranterne er organisationens store force i forhold til at oparbejde en mangfoldig kultur. Den stærke identifikation med organisationen medvirker samtidig til øget effektivitet og udgør en unik konkurrencefordel. Lad dig inspirere: Et fælles sprog med sjove historier baseret på livserfaringer fra mange nationaliteter og kulturer - skaber en unik stemning og referenceramme for humor og sammenhold. Stemningen af, at mangfoldighed er værdifuld, betyder, at nye medarbejdere bl.a. med minoritetsbaggrund hurtigt finder sig til rette og føler sig hjemme i organisationen.

4 Samtidig er en interkulturel og international stemning et væsentligt tiltrækningselement for især den yngre del af arbejdskraften. Ønsket om mangfoldighed er kommet nedefra. Initiativerne er drevet frem bl.a. gennem de lokale restauranters rekrutteringspraksis. Det individuelle initiativ giver restauranterne mulighed for at sætte deres præg på virksomhedens overordnede koncept og strategiske udvikling, hvilket skaber grobund for en sammenhængskraft i den samlede organisation. Du får: Stærke kulturbærende organisationshistorier: Mangfoldigheden skaber stærke, livskraftige fortællinger om organisationen som en rummelig, tolerant virksomhed med nysgerrighed og interesse for en forskelligartet medarbejderstab. En særlig identitet: Mangfoldigheden giver en særlig identitet blandt de ansatte og en stærk virksomhedsidentitet baseret på en særlig ånd og en positiv selvopfattelse. Medarbejderne bliver stolte af deres arbejdsplads og organisationens kultur, hvilket bl.a. kan aflæses i stor medarbejdertilfredshed, fastholdelse og rekrutteringsfordele. En spændende arbejdsplads: Den mangfoldige medarbejderstabs historier fra hele verden og den særlige sproglige og historiemæssige referenceramme omkring mangfoldigheden giver variation i arbejdet ved at skabe oplevelsen af en spændende, dynamisk arbejdsplads. Identificering med organisationen: Den lange tradition for mangfoldig rekruttering gør virksomheden unik og tegner en vedvarende linje i organisationens historie. Mangfoldigheden er et væsentligt element i McDonald s identitet og de ansattes identifikation med virksomheden. Mangfoldigheden giver de ansatte en positiv selvopfattelse og en lyst til at blive identificeret med virksomhedens identitet. Et positivt brand: En virksomhedsidentitet, der bygger på den unikke medarbejdersammensætning, er svær at efterligne og kan differentiere din virksomhed fra konkurrenterne, og er derfor et væsentligt konkurrenceparameter. Husk: Det er væsentligt, at der opbygges en organisationskultur, der værdsætter og positivt omtaler initiativer fra medarbejderne. Dette forudsætter en stærk opbakning fra toppen og udbredelse af viden om de nedenfra kommende initiativer i hele organisationen. Dette skaber først og fremmest et kraftigt incitament for de enkelte afdelinger til at være idérige og dele denne idérigdom med resten af organisationen. For det andet giver dette en forstærkende effekt på nedefra kommende initiativer og vil påvirke kulturen til at fokusere mere på ideer og kreativitet. Men som med andre aspekter af mangfoldighedsledelse, skal der findes en balance, således at det ikke går over til at være et projekt for topledelsen, som de enkelte afdelinger føler sig tvunget ind i, eller at initiativet tages fra de enkelte enheder. Mangfoldighedsledelse Der er mange, man kan få noget godt ud af. Andre må man give tabt. Men det er det hele værd, hvis man føler som leder og medarbejder, at man har gjort en forskel og har givet en mulighed videre til en, der fortjener det. Restaurantleder i McDonald s God ledelse er essentielt for at skabe et inklusivt klima i organisationen, hvor lederne fokuseret arbejder på at opbygge kvalitetsrelationer til alle medarbejderne. Relationerne mellem ledere og medarbejdere har væsentlig betydning i forhold til at skabe sunde gruppedynamikker mellem de ansatte og derved et inklusivt, dynamisk samarbejdsmiljø. Netop høj-kvalitetsrelationer er McDonald s ledere gode til at opbygge og derved skabe inklusion, hvor tillid, feedback og kontinuerlig relationspleje er i højsædet.

5 Lad dig inspirere: Skab en anerkendende og positiv kultur ved at omtale hver enkelt medarbejders bidrag. En leder, der giver ros for den gode indsats og holder positive historier i centrum, fremmer det bedste i medarbejderne. At det positive bliver set og fremhævet, påvirker den samlede organisation til at have en overskudsstemning og giver den positive identifikation med virksomheden lov til at blomstre. Som forfatteren Astrid Lindgren har sagt: Du kan ikke banke noget ind, men du kan klappe meget frem i mennesker. En synlig, tilstedeværende ledelse giver mulighed for hurtig og kontinuerlig feedback fra ledelsen. En stærk feedback-kultur er især væsentligt for medarbejdere med minoritetsbaggrund, da mere usagte, tavse signaler om misforståelser eller fejl er svære at aflæse, hvis man ikke er så bekendt med dansk arbejdspladskultur. Mangfoldighed giver potentielt anledning til flere konflikter, der - hvis de bliver taget på stedet - kan skabe en mere rummelig og tillidsbaseret kultur. Nedtones og fortrænges konflikterne derimod, skaber det uklarhed i samarbejdsrelationer og uhensigtsmæssige gruppedynamikker, som blokerer det effektive og positive samarbejde. Lederen skal opbygge kvalitetsrelationer til hver enkelt medarbejder, så medarbejderen er villig til at yde noget ekstra og lægge engagement og ansvarlighed i arbejdet. De unikke relationer til alle medarbejdere betyder, at alle føler sig som del af in-group, dvs. udvikler en relation til lederen, der er karakteriseret af gensidig respekt, sympati og indflydelse. Inklusions- og eksklusionsmekanismer baseres på os og dem, vi og de tankegange, og bindes disse mekanismer op omkring etnisk definerede grupperinger, giver dette en særlig stærk oplevelse af manglende tilhørsforhold hos den pågældende medarbejdergruppe. Ledelsen spiller her en væsentlig rolle i forhold til at afkode og håndtere disse dynamikker samt udøve synlig konflikthåndtering. Dertil er lederens evne til at skabe højkvalitets -relationer til især medarbejdere fra minoritetsgrupper væsentlig, da der herved sendes et kraftigt signal til resten af organisationen om medarbejderens værdi. Kvalitetsrelationer modvirker dynamikker af eksklusion, i og med lederen gennem den tætte relation til medarbejderen signalerer, at medarbejderen er værdifuld, hvilket har betydning for medarbejderens status i kollegernes øjne. Lederen er rollemodel for gode samarbejdsrelationer, for tonen på arbejdspladsen, indstillingen til kolleger m.v. Tilstedeværende ledelse giver anerkendelse, nærvær, samarbejdsånd og loyalitet med menig medarbejder, bl.a. når medarbejdere og ledere samarbejder i det daglige arbejde. Du får: Skærpede træningskompetencer: Oplæring af en forskelligartet medarbejderstab giver rig erfaring med og viden om effektiv oplæring af medarbejdere med vidt forskellige forudsætninger og behov. Træningspaletten udvides med viden om differentierede læringsbehov, kommunikation og tålmodige, kreative træningsformer. En effektiv oplæring af nye medarbejdere er en kolossal fordel især for virksomheder med stor medarbejdersammensætning i bl.a. service- og restaurationsbranchen. Fokus på ledelsesudvikling og motivation: Den lokale ledelse udfordres og udvikles i det dynamiske ledelsesfelt, som mangfoldighed i medarbejderstaben udgør. Mangfoldigheden giver anledning til udfoldelse af mere progressivt HR-arbejde og giver lokale ledere større personlig tilfredsstillelse, bl.a. ved at se medarbejdere vokse med ansvaret og udfolde deres potentialer. Ledelse af en mangfoldig medarbejderstab opøver endvidere gode ledelsesdyder som direkte og hurtig konflikthåndtering, synlig ledelse

6 samt blik for den hele medarbejder, d.v.s. at man som medarbejder kan have hele sin identitet med på arbejdet, være sig selv og få hjælp til personlige udfordringer, der påvirker medarbejderens velbefindende og ydeevne. V m Større effektivitet: Feedback-kulturen betyder, at medarbejderne altid ved, om de performer tilstrækkeligt, giver fokus på kontinuerlig opgradering af samarbejdsrelationer og den enkeltes bidrag til fællesskabet. Den synlige og tilstedeværende ledelse skaber anerkendelse, nærvær, samarbejdsånd og loyalitet med den menige medarbejder. Tiltrækning af lederaspiranter, der vil lære fremtidssikret ledelse: Evnen til at lede en mangfoldig medarbejderstab bliver en efterspurgt ledelseskvalifikation set i lyset af den stigende mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Det kan være din organisations unique sellingpoint i forhold til det hensigtsmæssige i at få praktisk ledererfaring i netop din virksomhed. Husk: Er lederfokus udelukkende på personaleledelse og relationsskabelse, kan fokus fjernes fra det mere overordnede strategiske forretningsniveau. Stor ledersynlighed og tilstedeværelse kan også blive centrum for opmærksomheden og fjerne den enkelte medarbejders oplevelse af ansvar for at bidrage til samarbejdsrelationer og det gode arbejdsklima. Igen handler det om at finde den rette balance mellem en synlig og tilstedeværende leder, og samtidigt skabe rum for medarbejdernes egen indflydelse. Derudover gælder det om at skabe den rette balance mellem fokus på det forrentningsstrategiske niveau og evnen til at forbinde dette overordnede niveau med de daglige samarbejdsrelationer i organisationen, således at værdierne udleves i din virksomhed. Innovation Bedre kundeoplevelse Spændende arbejdsplads Lighed / Arbejdskraft De uudnyttede potentialer Vi vil gerne afspejle det omgivende samfund; vi har forskellige ansatte; Tykke og tynde, rige og fattige, faglige eller praktikere og boglige... ved rekruttering tænker vi på, hvad der kan øge omsætningen. Franchisetager i McDonald s Undersøgelsen afdækker flere uudnyttede potentialer, som der altid er i en organisation uagtet, hvor stort fokus er på mangfoldighed. Skal McDonald s udbytte af mangfoldigheden illustreres, kan det gøres som en pyramide, hvor især de nederste to trin (ligebehandling som forudsætning for at arbejde med mangfoldigheden samt oparbejdelsen af en spændende og motiverende arbejdsplads) er udnyttet optimalt. Der, hvor mangfoldighedens potentialer kan udnyttes mere optimalt i virksomheden, er samtidig de områder, hvor mangfoldigheden gør en særlig forskel, hvilket er på de to øverste trin: Bedre kundeoplevelse samt innovation.

7 Den gode kundeoplevelse: Umiddelbart er det mest oplagte område, hvor mangfoldigheden kan komme i spil, at give kunden, brugeren eller klienten en særlig oplevelse. En stor mangfoldighed blandt medarbejderne kan give kunderne en unik oplevelse, såfremt de mangfoldige medarbejderes forskellighed i forhold til menneskekendskab, livserfaringer og flerkulturel viden kommer i spil. Dette tiltrækker nye kundegrupper, der søger en international og flerkulturel stemning - især i områder med stor etnisk mangfoldighed. Der kan også arbejdes lokalt med det unikke udtryk gennem medarbejdernes mangfoldighed, således at den enkelte afdeling kan differentieres gennem deres særlige lokale udtryk. Større udbytte af vidensynergier og innovation: Når en organisation er mangfoldig, opstår muligheden for at innovere på baggrund af forskelligheden. Man kan med fordel give både medarbejdere og ledere større mulighed for at påvirke organisationen og egne arbejdsforhold, således at lokale initiativer fremmes. Dette vil skabe øget medarbejdertilfredshed og evne til at fastholde mere idérige og udfordrende medarbejdere, der kan opfylde krav om omstillingsparathed og evne til at håndtere den kompleksitet, som f.eks. en stadig strøm af nye produkter og omverdenens forskelligartede krav medfører. Her kan f.eks. fokus på standardisering gennem produkt frem for proces sikre større lokal metodefrihed og manøvrerum i produktionsprocessen, blot slutproduktet er homogent og standardiseret. Videndeling mellem afdelinger: De gode eksempler i kølvandet på mangfoldigheden skal samles og formidles bredt og systematisk. Ellers bliver viden personbåret, og formidlingen bliver vilkårlig. Sørg for at udveksle erfaring om lokale løsninger, gode samarbejdspartnere, administrative spørgsmål mv. Sæt initiativer i gang, der fremmer læring og innovation for at afdække, om der er hold i de antagelser, man gør sig om sammenhæng mellem mangfoldighed og større indtjening. F.eks. hvilken betydning har en mangfoldig sammensætning af teams for mere effektiv opgaveløsning og mere spændende, udfordrende samarbejde på gruppeniveau? Her spiller især topledelsen en væsentlig rolle ved systematisk at indsamle og formidle denne viden som best practice eksempler i organisationen. Formidling af historier om mangfoldigheden: Mellemledere og topledere skal formidle mangfoldigheden med udgangspunkt i historier fra organisationen, der illustrerer de værdier og fordele, som mangfoldigheden giver. Denne videndeling kan ske gennem nyhedsbreve og i ekstern PR, ved at gode initiativer og historier præmieres, og figurerer i topledelsens historiefortælling om hvem vi er som virksomhed. Ved at både top- og mellemledelse formidler egne opfattelser af og oplevelser med mangfoldigheden, hjælper de medarbejderne til at forstå betydningen af at være en mangfoldigt sammensat organisation og at kunne sætte ord og billeder på diversiteten. Dette hjælper den enkelte medarbejder med at omsætte mangfoldigheden i samarbejdsrelationer og i udførelsen af de daglige arbejdsopgaver. Medarbejdere, der forstår betydningen af og kan handle på mangfoldigheden i det daglige arbejde, er en grundpræmis for en effektiv mangfoldighedsudøvende virksomhed. Kontakt og information Scan koden for at ringe til Lotte Lotte Holck Chefkonsulent Tlf: Mobil: Mail:

8 www. foreningen- nydansker. dk/ mcdiversity

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret

LEDERPROFIL. God personaleleder. Fagligt kompetent. Resultater. Helheds- og fremtidsorienteret LEDERPROFIL God personaleleder Fagligt kompetent Resultater Helheds- og fremtidsorienteret God ledelse er af afgørende betydning for, at en moderne organisation skaber resultater og er innovativ. Denne

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Why Diversity Matters!

Why Diversity Matters! Etnisk X-Faktor Why Diversity Matters! 25. Maj 2010 Mette Skovbjerg msk@cifs cifs.dk Mangfoldighed Mangfoldighed handler om at se det enkelte menneske som unikt, og om at betragte forskelle mellem mennesker

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Lise-Lotte Helms-Olesen HR direktør

Lise-Lotte Helms-Olesen HR direktør Mangfoldigheden i vores medarbejderstab giver en særlig kundeoplevelse i vores restauranter og er derfor vores unikke konkurrencefordel i forhold til konkurrenterne Lise-Lotte Helms-Olesen HR direktør

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137

Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137 Køge kommune d. 4 juni - 2008 Oplæg om inklusion, faglighed og anerkendelse. Psykolog Jens Andersen ja@attractor.dk Tlf.60297137 Påstand 1 Sproget er som en lygte. Det vi taler om er det vi bliver i stand

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere