Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015"

Transkript

1 Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015 I 1 i vores Grundlov står følgende: Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. I 71, stk. 1, står: Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Vi véd ganske udmærket, at den frihedsberøvelse, som det politiske forlig om den samfundsbegrundede færgebetjening skaffede Bornholm på halsen den 11. december 2014 (ved bl.a. at fratage os reservefærgen), ikke kan sammenlignes med Grundlovens omtale af frihedsberøvelse. Men man kommer Dr. Dampe i hu, når vi de facto kan blive spærret inde på Bornholm i flere dage, blot fordi»christiansborg«indgår et færgeforlig, som politikerne ikke har gennemtænkt og ganske enkelt ikke kan være bekendt over for en del af dronningeriget. Det er som om, at politikerne ikke har læst Grundlovens 1 Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige. 11. september og 11. december er 2 datoer, som er naglet fast i historien. Den 11. september 2001 ændrede på verdenshistorien, på erklæring af krig og mange andre forhold. Den 11. december 2014 ændrede på Danmarkshistorien.»Christiansborg«med transportminister Magnus Heunicke i spidsen vedtog et politisk forlig om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Et forlig, som vi ikke tøver det fjerneste med at betegne som et bornholmer-fjendsk forlig. Ja et forlig, som i sin grundsubstans forekommer at være i konflikt med Grundlovens 1, Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. Dette skal ses i relation til de trafikinvesteringer, der finder sted i disse år øvrige steder i»danmarks Rige«. Indtil den seneste investering i nye tog og i elektrificering af flere strækninger i Danmark, var der tale om investeringer i en størrelsesorden omkring 350 mia.kr. Men den 10. marts 2015 indgik regeringen sammen med SF og Enhedslisten en ny kontrakt med DSB, der betyder endnu flere strækninger kan benyttes af EL-tog, ligesom der sker et stort indkøb af elektriske tog. Aftalen koster det offentlige regnskab omkring 45 mia.kr. Det i forvejen store beløb, som staten skal skaffe finansiering for over de kommende år forøges hermed til i alt at udgøre ca. 400 mia.kr. Sådanne investeringer som i øvrigt altid bør holdes adskilt fra driften bør aldrig nogensinde beregnes i forhold til antallet af borgere, som investeringerne arealmæssigt direkte vedrører. Tænk hvis metrobyggeriet i København alene blev målt på de borgere, der bor i det område, som metroen kører igennem. Det er ugennemtænkt, når nogle politikere kan give udtryk for, at Bornholm skal have investeringer og drift betalt for den samfundsbegrundede færgebetjening svarende til antallet af borgere på Bornholm. Sådanne tilskud skal naturligvis beregnes på graden af udnyttelse og afhængighed samt nødvendigheden for samfundet og ikke mindst indvirkningen på»husholdningsregnskabet«for den pågældende ø eller det pågældende landområde. For Bornholms vedkommende er alle dele ekstremt afgørende for ø-samfundets overlevelse. Det er desværre nærmest umuligt at få politikerne på»christiansborg«til at forstå, at alle investerede midler i færgetransporten til og fra Bornholm kommer flere fold igen.

2 I foråret 2012 nedsatte transportminister Henrik Dam Kristensen et udvalg på Bornholm typisk kaldet 5-mandsudvalget bestående af repræsentanter for Transportministeriet/Trafikstyrelsen og 5 bornholmske repræsentanter (borgmesteren, viceborgmesteren, en repræsentant for hhv. DI/Godserhvervet, turismen og passagerer/pendlere). Udvalgets opgave var at udforme en rapport til folketingets medlemmer, der skulle se på den nuværende færgebetjening af øen og mulighederne for den fremtidige færgebetjening. Bornholms Passagerforening skulle varetage pladsen for passagerer/pendlere og i de næsten 2 år, hvor arbejdet stod på, lagde Passagerforeningens formand en meget stor og omfattende indsats i udvalget. Og der skal lyde en stor tak til de andre i udvalget, ikke mindst turismen, for samarbejdet. Men, men hvor er det dog deprimerende efter det store arbejde, at rapporten, der udkom 6. juni 2014, slet, slet ikke ser ud til at have været læst af de folketingsmedlemmer, som var med til at strikke forliget af 11. december 2014 sammen. Formanden havde bl.a. kontakt med 3 relevante rederier, som leverede gode tanker og brugbare idéer. Ingen af de 3 rederier ville sammensætte et forlig/en kontrakt ud fra»de bornholmske ønsker«eller dét makværk, som politikerne på»christiansborg«præsenterede en undrende offentlighed for den 11. december Vi var allerede sent om aftenen den 11. december 2014 klar over, at den bornholmske befolkning havde fået nok af»christiansborgs«nedskæringspolitik over for Bornholm. Vi har aldrig følt, at vi stod alene i kampen for en bedre trafikbetjening af Bornholm vi har altid følt, at langt hovedparten af bornholmerne stod bag os. Men pludselig var vi mange sammen, som ville sende en klar besked til»christiansborg«om, at»nu var nok blevet nok«. Der gik nogle dage, før vi fik det fulde overblik over, hvem der gjorde hvad Det var bare om at få sat et samarbejde i gang.»bulldozeren«hanne Nimskov, og ja det er hun i den mest positive udgave, igangsatte en underskriftsindsamling (det var vi også sammen om i 2002/2003) og vi bakkede naturligvis 100% op bag initiativet. Per B. Frostholm har været og er fortsat den absolut flittigste skribent via Facebook sådan kunne vi blive ved med at berette fra den meget hektiske tid. Vi målrettede vores indsats og bearbejdede flere politikere på»christiansborg«både på skrift og verbalt, når vi har besøgt de pågældende på»christiansborg«. I foråret/forsommeren 2014 inviterede vi også alle Transportudvalgets medlemmer til at mødes med os, hvilket 2 partier sagde ja til. Det afspejler sig desværre heller ikke i den indgåede aftale. Det var en næsten ufattelig god oplevelse at være med til at aflevere de underskrifter til transportminister Magnus Heunicke Oplevelsen var ikke så meget de mange underskrifter, men den fantastiske tilslutning til arrangementet. Temmelig mange kommunalbestyrelsesmedlemmer deltog. Her var det mere tydeligt end alle andre steder, at Bornholm stod skulder ved skulder. Det var også meget bemærkelsesværdigt, hvem der ikke deltog... Det politiske forlig fra 11. december 2014 skal ændres og det tror vi også på, at det bliver. Politikerne på»christiansborg«har erkendt, at man ikke kan»spærre en hel befolkning/landsdel inde, når der er brug for reservekapaciteten«. Samme manglende reservekapacitet fører det gruvækkende med sig, at Tysklandsruten ikke kan besejles, hvilket vil kunne medføre et indtægtstab for turismen/bornholm på op imod ½ mia.kr. om året. Det er også afgørende, at vi i fremtiden ikke blander drift og investeringer på samme måde, som det sker nu.

3 Det er absolut ikke rimeligt, at vi skal miste IC Bornholm. Vi fik oprindelig den direkte togforbindelse som en»gave«. Da Jørgen Andersen (Bornholmerbussen) anlagde sag ved EU-Domstolen, procederede statens egen advokat, at ruten ikke kunne nedlægges, da der er tale om en»public service«-forbindelse (samfundsbegrundet). Det er pudsigt, at selvsamme banestrækning nu ikke længere er fredet. Det er ikke rimligt, at de svageste på rejsen (kørestole, rollatorer, barnevogne, cykler eller andet, der ikke kan sendes med bus) skal opleve at deres rejse nu bliver besværliggjort ved togskifte på Trianglen uden for Malmø. Vi har aldrig set, hvad de 31 mio.kr., som transportministeren nu påstår, kan spares ved at nedlægge IC Bornholm, er blevet brugt til. Der er stor sandsynlighed for, at omkostningerne ved den nye togordning i Sverige kommer til at tage en ordentlig»bid«af besparelsen. De 3 absolut værste besparelser i den nye politiske aftale er: 1) Forliget indeholder ingen pligt for rederiet til at have en reservefærge 2) Ingen plads til Tysklandsruten i den tonnage, forliget indeholder 3) IC Bornholm nedlægges. Når der kun 3 måneder efter det politiske forlig om den samfundsbegrundede transport mellem Bornholm og Hovedstaden, indgås en aftale med DSB, der betyder, at staten skal finde finansiering for omkring 45 mia.kr. over de kommende 10 år, er de 31 mio.kr. forsvindende lidt at spare. Vi skal også her bede transportministeren være åben og ærlig i sine svar. Hvor meget vil den nye togordning i Sverige komme til at koste? Kampen for at få ændret forliget på disse 3 punkter hører ikke op, før vi véd, at staten kompenserer for de forringelser, som den politiske aftale indeholder. Efter vores opfattelse indeholder aftalen nogle tåbelige udgifter, som burde have været undgået. Vi kunne f.eks. have haft sammensat sejladsen med 3 skibe, der ville være ude at sejle det meste af året og i de fleste af døgnets timer. Det er ikke altid, at politikerne inklusive de lokale politikere træffer afgørelser ud fra logiske hensyn eller på baggrund af indsigt/indsyn og konkret viden. Det afspejler sig tydeligt i den politiske færgeaftale. Det er også bekymrende, at»man«ikke ser på, hvordan lignende sejladser sammensættes tonnagemæssigt af andre rederier i Østersøen, Kattegat og Skagerrak. I alle tilfælde har ændringerne hos de pågældende rederier betydet en stor kundetilfredshed. Vi oplever heldigvis større og større forståelse for vores helårsbaserede og helhedsorienterede løsningsmodel. Som allerede anført vedrørende rapporten»rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm«, er det»deprimerende, at rapporten, der udkom 6. juni 2014, slet, slet ikke ser ud til at have været læst af de folketingsmedlemmer, som var med til at strikke forliget af 11. december 2014 sammen.«i rapporten kan bl.a. i afsnit 8,2, f, læses:»analysen har vist, at det kan være hensigtsmæssigt nærmere at vurdere, om det fremadrettet vil være tilstrækkeligt med 3 færger. Det vil dog formentlig kræve en fleksibel færge, der både kan fragte mange passagerer og store mængder gods samt anvendes på Tysklandsruten.«

4 Pressen har især i begyndelsen været aktive for at belyse problemerne med forliget; men som det desværre ofte sker, mister journalisterne pusten og græsrødderne står alene tilbage. Dertil er kun at sige: Kom i gang igen og belys problemerne, foreslå løsninger vi har alle (ikke mindst pressen) en pligt til at få ændret færgeforliget. Hvis ikke det ændres, kan vi blot se til, at den tilbagegang, som har været gældende i efterhånden mange år, fortsætter, ja forstærkes. Tak til Bornholms Tidende for mange gode og indsigtsfulde artikler. Tak til TV2/Bornholm for udsendelsen»perspektiv«(om Køge), som også var god og indsigtsfuld. De små indslag på 24 sekunder i TV-nyhederne giver desværre ikke bornholmerne den viden og den indsigt, der skal til, for at kunne deltage i debatten. Det er uforståeligt, at TV-stationen ikke sender andet end pausebilleder i adskillige timer i døgnet i stedet for at få de store emner, så som skolesagen og ikke mindst færgesagen belyst af de personer, der véd noget om emnerne. Der mangler ganske simpelt god, gammel grundtvigsk folkeoplysning. Vi mangler DR Bornholm i debatten. Der skrives ikke længere små artikler til hjemmesiden (eller i meget, meget begrænset omfang). DR kan ikke tillade sig at tage DR Bornholm fra bornholmerne (det er/burde være bornholmernes public service kanal). Vi har henvendt os til DR s ledelse og lytternes ombudsmand; men indtil nu har det været frugtløst. Når denne beretning er kommet nærmest hovedkulds ind i færgesagen, er det alene, fordi færgesagen fylder så meget i den enkelte bornholmers bevidsthed, og det bør den også gøre hos pressen. Hvornår vi får afsluttet færgesagen for denne gang, det må stå hen i det uvisse; men løses skal den og Bornholm skal ikke endnu en gang stå som taberen. Denne gang er vi mange stålsatte, der ikke vil give op. Det står i Grundlovens 1, at Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. og Bornholm er en del af Danmarks Rige. Helt ærligt er det for meget at forlange»trafikal ligestilling«med den øvrige del af riget? I løbet af 2014 har det her på Bornholm lydt fra næsten alle sider, at denne gang skulle Bornholm have trafikal ligestilling. Til tider også udtrykt som, at»transport over vand må ikke koste mere end transport over land«. Det har været herligt at høre, at de ord/teser, som stammer tilbage fra de vise fædre, der stiftede Bornholms Passagerforening, er blevet salonfæhige. Men vi må ikke glemme, at trafikal ligestilling er langt mere end prisen for at rejse. Det er f.eks. også, hvordan du har mulighed for at rejse: Hvor ofte, hvilken komfort, rejsetiden og tidssvarende transportmidler, dvs. skibe, fly, tog, bus mv. Når forliget er rettet til og vi véd, hvordan aftaleteksten skal forvaltes i de år, som forliget kommer til vare, er der temmelig mange områder, vi skal kæmpe for at få forbedrede forhold for passagererne. Blandt dét, der især skal kæmpes for, vil være en midterafgang med hurtigfærgen, så de 3 hurtigfærgeafgange bliver fordelt, som passagererne ønsker det. Vi får en mindre nedsættelse af den gennemsnitlige billetpris, mens listeprisen ikke bliver nedsat. Derfor betragter vi det stort set ikke som en nedsættelse af billetprisen; og i et og alt har Bornholm selv betalt for den lille bitte nedsættelse af den gennemsnitlige billetpris for passagererne.

5 Hvis vi yderligere indregner forskellen mellem udviklingen i den bornholmske samfundsøkonomi/indtjening i forhold til det øvrige Danmark, er de stigende transportpriser endnu mere udtalte og belastende for det bornholmske samfund. Det er til stor skade for det bornholmske samfund i alle henseender, at billetpriserne for personer, biler, busser etc. ikke er samfundsbegrundede; men er»indtægtsbegrundede«. Godset fik ad andre kanaler trafikal ligestilling (allerede i juni 2014). Men det har faktisk været uskønt at følge, hvor mange der har villet tage æren for nedsættelsen af fragtpriserne. Tesen:»Sejren har temmelig mange fædre; men nederlaget er forældreløst«, har passet godt efter vedtagelsen. Vi er så absolut tilfredse på godsets og Bornholms vegne, men vi forstår ikke helt, hvorfor der er tale om, at al godstransport skal have prisen sat ned til et niveau, der svarer til, at prisen for transport over vand og prisen for transport over land skal koste de samme. Når der sendes en container med varer fra Coops eller Nettos lager på Sjælland og til Bornholm, giver en nedsættelse af billetprisen for containeren ikke billigere varer i butikkerne på Bornholm, men det giver et plus i kassen for Coop og/eller Netto. Det er ikke den form for trafikal ligestilling, vi har arbejdet for, og vi har svært ved at se, hvordan det reelt gavner det bornholmske samfund. Men når en bornholmsk virksomhed indkøber varer/materialer til videre bearbejdning, så skal prisen for godsbefordringen sættes ned, så transporten til Bornholm reelt ikke er dyrere end tilsvarende transportpris på land over samme afstand i resten af Danmark. Tilsvarende skal de færdigproducerede varer gives et tilskud svarende til, at den bornholmske virksomhed kompenseres for enhver transportmæssig merudgift ved at virksomheden fysisk ligger på Bornholm i stedet for at ligge ethvert andet brofast sted i Danmark. Det behøver ikke at kræve det store administrative arbejde. Det har Hasle Refractories bevist ved at opstille en simpel regnemodel, hvor merudgiften ved at være bosiddende virksomhed på Bornholm er beregnet pr. ansat. Flere politikere omtaler også transithindringerne igennem Sverige som om de nærmest ikke eksisterer. Det er faktisk det samme som at opfordre befolkningen på Bornholm til at blæse på reglerne eller sagt på en anden måde»gå bare over for rødt, der kommer nok ikke nogen biler«. Og at fjerne transithindringerne er åbenbart nærmest en umulighed. De senere år er der kommet flere til, og reelt er der kun løst en eneste fuldstændigt (over en 20-årig periode). Den 6. marts 2015 var Ianto Gerdes sammen med formanden til et møde i Udenrigsministeriet, som huser det kontor, der betjener ministeren for Nordisk samarbejde (for tiden har Carsten Hansen porteføljen). Vi har gennem nogle år samlet information om, hvilke transithindringer der egentlig eksisterer. Det er den eneste samlede liste over transithindringerne og uagtet, at vi har bedt om, at listen ikke bliver betragtet som officiel, anvendes den over for ministerierne og styrelserne som om den er officiel og altomfattende. Det kunne vi jo så være glade for, men nej, for listen virker på nogle af de politikere, som repræsenterer den danske stat og regering i nordisk sammenhæng (f.eks. tidligere minister Ole Stavad, der sidder som dansk repræsentant i Grænsehindringsrådet), som om, at vi har opfundet listen og listen øger problemet.»vi skulle hellere bruge tiden på at fortælle, hvor fantastisk vores transport til og fra Hovedstaden er og så i øvrigt nøjes med at arbejde med nogle ganske få af de over 70 transithindringer, som de facto findes.«

6 Der er ingen politikere eller andre indflydelsesrige personer, som skal bestemme, hvad Bornholms Passagerforening skal arbejde for. Det er alene er spørgsmål, der afgøres af vores generalforsamling, dvs. af medlemmerne, og som bringes til konkret udførelse af bestyrelsen. Det er i det hele taget ufatteligt, hvad politikerne kan slippe af med at postulere. Vores egen borgmester har medio september 2014 ifølge TV2/Bornholm f.eks. udtalt:»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser, at der er tilfredshed med både intervallerne der sejles med og selve færgerne«. Den udtalelse er ganske enkelt direkte forkert. Det påviste vi bl.a. i et Synspunkt i Bornholms Tidende se vores hjemmeside: Generelt er vores samarbejde med Færgen godt og det vil vi gerne kvittere for også i denne beretning. Men der er desværre områder, hvor vores medlemmer får en opfattelse af, at Færgen godt nok hører, hvad vi siger eller læser, hvad vi skriver, men så sker der umiddelbart heller ikke mere. Vores opfattelse af de situationer er den, at»det nok går for langsomt med at finde en løsning«. Det afgjort mest påtrængende, og det anliggende, hvor vi får flest henvendelser, er måden bilerne bliver stuvet sammen på. Problemet er i al sin enkelthed, at staten har købt for lidt plads pr. personbilsenhed ombord på hurtigfærgerne. Ifølge kontrakten gælder: En køretøjsenhed på 4,50 meters længde og 1,75 meters bredde. Ved dokumentation for færgernes kapacitet, skal personbilsenhederne stuves i henhold til reglerne, fastsat i Bekendtgørelse nr af 1. september Vi har målt 17 forskellige biler på en tilfældig p-plads, og kun 1 af de 17 biler kunne holdes inden for de 4,50 m x 1,75 m med blot et absolut minimum af døråbning. Siden 1988 er bilerne blevet bredere, bl.a. på grund af, at der i næsten alle nye biler er installeret airbags i sidedørene. I øvrigt er der, næsten samtidig med at færgekontrakten trådte i kraft, kommet en ny bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen, idet Styrelsen den 1. november 2011 udsendte»bekendtgørelse om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe«. Bekendtgørelsen havde ikrafttræden 1. februar Da det måske varer 3-4 år før, at en ny aftale om færgedriften træder i kraft, bliver vi nødt til at få problemet løst snarest muligt, og det bliver formentlig i samarbejde med nogle andre organisationer. I 2014 fik vi (sammen med Lufthavnen og Bornholmerflyet/DAT og under supervision af BuzzAbout) gennemført en meget omfattende undersøgelse om bornholmernes mening om Lufthavnen i Rønne såvel inden for som uden for samt om flyveturen til København. Den undersøgelse vil være os en stor hjælp i tiden fremover. Hertil kommer, at Lufthavnen har fået et betydeligt bedre beslutningsgrundlag for de ombygninger og de udvidelser, der vil blive foretaget i de kommende år. Bornholmerflyet/DAT anvender ligesom vi undersøgelsen fremadrettet, dvs. når der ændres i f.eks. fartplanen eller forskellige serviceydelser, har selskabet nu mulighed for at»kigge efter, hvad bornholmerne mener«. Imidlertid kom det som en tyv om natten, at Københavns Lufthavne, Kastrup, havde forhandlet en aftale med SAS og Norwigian på plads, som i allerhøjeste grad (ja faktisk alene) kommer til at gå ud over de små flyselskaber, og ikke mindst rejsende fra Bornholm. Aftalen medfører ud over ringere muligheder for de bornholmske rejsende at billetprisen vil stige for de små selskabers kunder, mens SAS og Norwigian kommer til at tjene på aftalen. Det er både angribeligt og lastværdigt, at Lufthavnen i Kastrup vil byde bornholmerne de skitserede vilkår og at man ikke gav sig tid til at forhandle med de mindre selskaber, så som Bornholmerflyet/DAT, før man indgik en aftale med de 2 sværvægtere, SAS og Norwigian.

7 Antallet af bornholmere, der i dag benytter fly, vil utvivlsomt falde. Hvordan de mange patientrejsende fra/til Bornholm vil opleve deres transport i fremtiden, vil blive afsløret i løbet af et par uger. Vi har meddelt direktionen i Københavns Lufthavne, at såfremt der ikke (som et absolut minimum) kommer et»fast track«uden yderligere omkostninger, må vi se i øjnene, at flyrejsen mellem Bornholm og København bliver så besværlig og uhåndterbar, at en del pendlere vil tage Færgen i stedet for eller også vil de ganske enkelt stoppe med at pendle dagligt. I forvejen er pendlernes vilkår på flere områder alt andet end attraktive omkostningerne til rejse og ophold er ganske enkelt alt for høje. Bedre bliver det ikke af, at pendlerne faktisk brandbeskattes, idet deres fradragsbetingelser er betydeligt ringere end for øvrige danske statsborgere. Den forskel brandbeskatningen forsvinder ikke af, at vi eventuelt får økonomisk trafikal ligestilling på billetprisen. Pendlergruppen har haft flere foretræder for diverse udvalg på Christiansborg. Her mødes de af forståelse blandt udvalgsmedlemmerne; men det vil være ukorrekt at give udtryk for, at de mange skatteministre har udtrykt samme forståelse for den himmelråbende store forskelsbehandling bornholmske pendlere udsættes for. Ved generalforsamlingen den 21. marts 2014 havde vi besøg af den daværende formand for Transportudvalget, Benny Engelbrecht. Et lidt morsomt sammentræf er, at selvsamme Benny Engelbrecht nu er skatteminister. I løbet af 2014 har vi holdt møder med flere ministre og adskillige folketingsmedlemmer, medlemmer af Region Hovedstaden samt medlemmer af kommunalbestyrelsen etc. Det er stadig vores opfattelse, at jo flere gange et ministerium skifter politisk ledelse, des stærkere bliver den administrative ledelse (embedsmændene), og det er ikke altid særlig nemt at trænge igennem hos embedsværket. I de seneste 7 år har der siddet ikke færre end 8 forskellige transportministre. Igen i 2014 havde vi temmelig mange samtaler/besøg, møder af enhver art osv. Ikke færre end 67 blev det til. Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm er ifølge vedtægterne transportministerens Råd. Der er blot det lidt besynderlige, at Rådet ikke som en form for en tænketank skaber nogle modeller/løsningsforslag, som ministeren så får at vælge mellem. Nej Rådets ledelse er nærmest panisk over for»afvigende holdninger«. Det var ikke mindst gældende under forhandlingerne om en ny samfundsbegrundet færgeaftale. Både minister og folketing, ja selv vores egen kommunalbestyrelse ville få et langt mere nuanceret beslutningsgrundlag, hvis de fik forelagt mulighederne/tankerne og holdningerne i Rådet. Rådet er alt andet end demokratisk sammensat, idet borgerne ingen som helst indflydelse har på sammensætningen af Rådet. Bornholmerflyet/DAT bringer et antal passagerer på ca. 15% frem og tilbage til Bornholm i forhold til, hvad Færgen overfører af passagerer. Hertil kommer naturligvis, at Færgen også medbringer biler og meget andet. Det er meget langt hen ad vejen»ikke flytbare kunder«, hvorfor konkurrencen næppe er særlig stor. Selskabet har oprettet et Brugerråd, som mødes med jævne mellemrum. I Brugerrådet sidder en mindre, men absolut repræsentativ skare for brugerne. Rådet er generelt ret effektivt, og vi har i allerhøjeste grad haft et godt resultat af at være med i Rådet. Vi har også selv haft en meget effektiv tilgang til Rådets sagsbehandlinger. IC Bornholm har i de senere år taget sig af at få bragt 1/3 af de gående passagerer mellem Ystad og København. Vi har igennem årene haft et meget godt samarbejde med DSB; men i skrivende stund

8 ser alt ud til, at politikerne på»christiansborg«ikke levner banen ret megen længere levetid. Det er synd, at politikerne ikke forstår, at dem, der kører med toget, næsten altid har en god begrundelse, f.eks. de har ofte brug for et toilet, har brug for en rollator, det unge par med barnevognen osv. osv. Det er ikke rimeligt, at man ændrer fra enstrenget transport mellem Ystad og København til flerstrenget transport på samme banestrækning. Det er de svage passagerer, det går ud over, når man ændrer til flerstrenget transport på turen mellem Ystad og København. I øvrigt er el-tog miljømæssigt langt at foretrække for busser etc. Bornholmerbussen sørger for, at ca. 2/3 af de gående passagerer mellem Ystad og København bliver kørt frem og tilbage. Det kræver en anderkendelse af, at Bornholmerbussen gør et godt stykke arbejde; men man skal ikke glemme, at mange rejsende opfatter prisen som værende Bornholmerbussens største aktiv. Johns Busser har siden primo marts 2015 forsøgt at køre en opsamlingsrute på Bornholm, før bussen kører til Færgen og ombord på Færgen. I København holder bussen ved DGI-Byen og ved 3 hospitaler. Vi håber, at der også er plads til Johns Busser foreløbig melder vores medlemmer om, at der er god plads, endog alt for god plads i busserne. Forbrugerrådet (Bladet Tænk) har via en bevilling på Finansloven oprettet»passagerpulsen«, der har til formål at varetage passagerernes interesse og samtidig gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at komme i dialog med og få viden om passagererne. Der er tale om et dialogforum, der dækker for alle former for kollektiv transport i hele dronningeriget. Vi deltager naturligvis i møderne, og håber på, at vi også via denne kontaktmulighed får kontakt med alle beslutningstagere, som har noget som helst at gøre med den kollektive transport til og fra samt på Bornholm. Vi glæder os også til at knytte nogle kontakter til andre»passager- og pendlerforeninger«og høre om deres problemer og ikke mindst løsninger. Igen i 2014 har vi været langt mere i kontakt med vores medlemmer end tidligere. Det er der flere grunde til; men det er især vores informationsniveau over for medlemmerne, der er øget. Hertil kommer, at medlemmerne har fået langt flere tilbud end tidligere, herunder rundvisninger. Endelig har vi sendt en hel del s i forbindelse med de undersøgelser, vi foretager. I 2014 kom vi op på at have sendt flere end s til vores medlemmer. På grund af teleselskabernes spamgrænser, er det temmelig vanskeligt at sende så mange s fra en almindelig privat e- mailadresse; men det er vi ved at finde en løsning på samtidig med, at vi får udarbejdet en version 2 af vores medlemsdatabase. Den skal for at flere kan arbejde med samme database på et og samme tidspunkt ligge i skyen, som det hedder på nydansk. Bestyrelsen ønsker, at vi stadig helt i overensstemmelse med medlemmernes udtrykte ønsker skal sende forskellige tilbud til medlemmerne samt at informationsniveauet fortsat skal være højt. Hertil kommer, at bestyrelsen har besluttet, at medlemsskaren i de kommende 3 år gerne skal være status quo. Beslutningen hænger også sammen med, at grundlaget for at kunne betale for 5 år ad gangen skal være i orden, herunder hensættelsen af midler til den fremtidige forvaltning af medlemsskaren. For medlemmer, der er fyldt 75 år, tilbyder vi et livsvarigt medlemskab. Vi har gennem de seneste 4-5 år (på medlemmernes opfordringer) arrangeret rundvisninger for vores medlemmer forskellige steder. Vi havde således i 2013/2014 ikke færre end 135 medlemmer,

9 som var med til et par spændende arrangementer i Bornholms Lufthavn. I 2014 havde vi 4 rundvisninger på Leonora Christina med over 130 tilmeldte. Den 9. maj 2015 bliver der mulighed for at se/opleve Beredskabscentret i Allinge. Efterfølgende bliver der bl.a. guidede rundvisninger i Angoraland. Medlemmernes egen idé er blevet en succes. Men normalt lover vi ikke, at det bliver mere end 1 gang om året. Endnu en gang er der grund til at jeg siger tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, villighed, hjælp og ikke mindst opbakningen til mig, når jeg kommer til at sige OK til et eller andet uden at få involveret bestyrelsen. Tak for omsorg og støtte til mig. Vi har gennem en årrække været klar over, at såvel aldersgennemsnittet som ancienniteten blandt bestyrelsens medlemmer er temmelig høj. Det har vi haft stor glæde af gennem flere år, fordi viden, erfaring og indsigt i arbejdet har været af høj kvalitet. Vi forsøgte derfor ved generalforsamlingen i 2014 at give bestyrelsen blot en mindre»foryngelseskur«. Men denne gang sker der en radikal fornyelse. Vi skal sige farvel til 2 gode, gamle og trofaste bestyrelsesmedlemmer; men lige inden vi går videre ad den vej, skal der fra denne beretning lyde en opfordring til, at generalforsamlingen tager godt imod de 4 nye som hhv. bestyrelsesmedlemmer og som suppleanter. Det er altid svært at sige farvel til mennesker, som man har arbejdet sammen med de seneste år. Men Kirsten Lund-Hansen (som har været med i arbejdet i 15 år) og Jytte Bræstrup Karlsen (som har været med i arbejdet i 10 år) trækker sig begge tilbage (pga. alder). Kirsten: Er der noget, der kendetegner dig i arbejdet i de mange år, så er det din trofasthed. Du er alle årene mødt op til møde efter møde, arrangement efter arrangement. Du har altid villet følge med i det hele. Ny teknik er du aldrig gået af vejen for. Og når vi stod over for store udfordringer, så som da vi i oktober/november 2004 fandt ud af, at der ikke var opkrævet noget for 2004 og i øvrigt var medlemslisten væk. Vi måtte lade det meste gå over i glemslen, men sammen begyndte vi at bygge op igen ved at stå foran Netto eller andre steder, og herefter kom regnskabet til at se således ud: kr kr. (Netto og lign.) Du ydede også en stor indsats som referent og næstformand. Jeg kommer til at savne dig at ringe til og sige: Kirsten kan du lige hente det ene eller det andet, og så kører den unge pige afsted på sin cykel. Tænk på os, når du løber i skoven. Hvis gaven ikke er den rigtige, så kan den byttes. Tusinde tak for din store indsats alle kommer til at savne dig. Jytte: Det står hen i det uvisse, hvem der navngav Vimmelskaftet 14»Passagerforeningens repræsentationslokaler«, men det er en god betegnelse. Mange er de folketingsmedlemmer og andre med lidt på skulderen, der har gæstet vores repræsentationslokaler. Det skal du have en stor tak for. Du har lige som Kirsten været meget, meget trofast til at komme til møderne og har stået for et utal af møder/udflugter på den ene eller den anden måde, vi har holdt. Du kom netop det år, hvor vi skulle til at bygge medlemsdatabasen op fra bunden af, og du deltog også flittigt i arbejdet med at få nye medlemmer. Det var ikke kun ud for Netto; din store omgangskreds slap ikke for at blive med-

10 lemmer. Om det så var under bruseren om morgenen i svømmehallen, så skulle folk altså høre på, at Bornholms Passagerforening er øens vigtigste forening. Og det har du ret i! Du har alle de år, hvor jeg har været formand, været en yderst bestemt og myndig ordstyrer ved vores møder. Tænk på os, når du går ud af badet. Tusinde tak Vi kommer alle til at savne dig. Nu har vi i de seneste mange år haft»3 skrappe mostre«. Det har skiftet lidt, hvem de egentlig omfattede, og navngiveren har selv glemt, hvem der oprindelig var medlemmer af den muntre klub. Vores nye bestyrelse kommer formentlig til at bestå af 1 dame, der bruger adskillige timer af sit liv i en flyver, og 5 herrer. Jeg regner med, at vi får en påtale fra ligestillingsminister Manu Sareen; men vi finder nok på et svar Der er god grund til at takke bestyrelsen, men der er også god grund til at takke suppleanterne, Pendlergruppens ledelse og vores ambassadører. Ingen absolut ingen har kunnet undværes i det år, vi tænker tilbage på. Og dem, der absolut og slet ikke kan undværes... det er vores medlemmer. Tak til jer, der har været med i adskillige år, tak til jer, der er relativt nye. Tak for jeres trofasthed og gode idéer. Tak for fremmødet til denne generalforsamling. Om kun 2 måneder fylder vores forening 30 år. Det vil ikke blive markeret særskilt, men formentlig ved et arrangement for medlemmerne, hvem ellers Tak for ordet! Bestyrelsen, 20. marts 2015

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Onsdag den 18. april 2012 på hotel Cabarfeidh, Stornoway, Western Isles -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Bornholms Erhvervsråd:

Læs mere

Orientering om Pendlergruppen

Orientering om Pendlergruppen Orientering om Pendlergruppen FYRAFTENSMØDE OM TRANSPORT PÅ BORNHOLMS EFTERSKOLE 6. F E B R U A R 2 0 1 4 FORMÅLET MED PENDLERGRUPPEN Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening repræsenterer hovedsageligt

Læs mere

REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Mandag den 10. marts 2014 kl. 16.30-18.00 i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Fonden for

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Information om Handicapkørsel

Information om Handicapkørsel Information om Handicapkørsel Indhold Kørselsordning for svært Bevægelseshæmmede FLEXTRAFIK 1 Side Velkommen 3 Til glæde for mange 3 Det kan du køre til Hvornår kan du køre Du må køre 10 enkeltture om

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Rejse mellem 2 danske landsdele transit via Skåne

Rejse mellem 2 danske landsdele transit via Skåne Rejse mellem 2 danske landsdele transit via Skåne Transitudfordringer, transithindringer, transitbesværligheder, eller hvad de end kaldes, består af udfordringer for passagerer, uanset hvordan de rejser

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Juni 2014

Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Juni 2014 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm Juni 2014 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm 4. Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm Rammerne for den fremtidige

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Borgerpanel. Færgebetjening. Undersøgelse 3, maj 2013

Borgerpanel. Færgebetjening. Undersøgelse 3, maj 2013 Borgerpanel Færgebetjening Undersøgelse 3, maj 2013 Strategi og Analyse, maj 2013 1 2 RESUMÉ... 3 OM UNDERSØGELSEN... 4 GENEREL TILFREDSHED... 4 Tilfredshed med ruten Rønne-Ystad... 4 DESTINATIONER...

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2007 RN D202/07 Faktuelt notat til Statsrevisorerne om DSB s drift af jernbanestrækningen mellem København og Ystad I. Indledning 1. På mødet den 24. januar 2007 anmodede

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Den 6. juni 2013 Kære Henrik Dam Kristensen Vedr. Ændring af forordning 261/2004 om aflysning, forsinkelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Billund Brugsforening. Vedtægter

Billund Brugsforening. Vedtægter Billund Brugsforening Vedtægter Vedtægter for Billund Brugsforening. 1. Navn og organisationsform. 1. Foreningens navn er Billund Brugsforening. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14)

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Juni 2013 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (14) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere