Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015"

Transkript

1 Bestyrelsens skriftlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015 I 1 i vores Grundlov står følgende: Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. I 71, stk. 1, står: Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Vi véd ganske udmærket, at den frihedsberøvelse, som det politiske forlig om den samfundsbegrundede færgebetjening skaffede Bornholm på halsen den 11. december 2014 (ved bl.a. at fratage os reservefærgen), ikke kan sammenlignes med Grundlovens omtale af frihedsberøvelse. Men man kommer Dr. Dampe i hu, når vi de facto kan blive spærret inde på Bornholm i flere dage, blot fordi»christiansborg«indgår et færgeforlig, som politikerne ikke har gennemtænkt og ganske enkelt ikke kan være bekendt over for en del af dronningeriget. Det er som om, at politikerne ikke har læst Grundlovens 1 Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige. 11. september og 11. december er 2 datoer, som er naglet fast i historien. Den 11. september 2001 ændrede på verdenshistorien, på erklæring af krig og mange andre forhold. Den 11. december 2014 ændrede på Danmarkshistorien.»Christiansborg«med transportminister Magnus Heunicke i spidsen vedtog et politisk forlig om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. Et forlig, som vi ikke tøver det fjerneste med at betegne som et bornholmer-fjendsk forlig. Ja et forlig, som i sin grundsubstans forekommer at være i konflikt med Grundlovens 1, Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. Dette skal ses i relation til de trafikinvesteringer, der finder sted i disse år øvrige steder i»danmarks Rige«. Indtil den seneste investering i nye tog og i elektrificering af flere strækninger i Danmark, var der tale om investeringer i en størrelsesorden omkring 350 mia.kr. Men den 10. marts 2015 indgik regeringen sammen med SF og Enhedslisten en ny kontrakt med DSB, der betyder endnu flere strækninger kan benyttes af EL-tog, ligesom der sker et stort indkøb af elektriske tog. Aftalen koster det offentlige regnskab omkring 45 mia.kr. Det i forvejen store beløb, som staten skal skaffe finansiering for over de kommende år forøges hermed til i alt at udgøre ca. 400 mia.kr. Sådanne investeringer som i øvrigt altid bør holdes adskilt fra driften bør aldrig nogensinde beregnes i forhold til antallet af borgere, som investeringerne arealmæssigt direkte vedrører. Tænk hvis metrobyggeriet i København alene blev målt på de borgere, der bor i det område, som metroen kører igennem. Det er ugennemtænkt, når nogle politikere kan give udtryk for, at Bornholm skal have investeringer og drift betalt for den samfundsbegrundede færgebetjening svarende til antallet af borgere på Bornholm. Sådanne tilskud skal naturligvis beregnes på graden af udnyttelse og afhængighed samt nødvendigheden for samfundet og ikke mindst indvirkningen på»husholdningsregnskabet«for den pågældende ø eller det pågældende landområde. For Bornholms vedkommende er alle dele ekstremt afgørende for ø-samfundets overlevelse. Det er desværre nærmest umuligt at få politikerne på»christiansborg«til at forstå, at alle investerede midler i færgetransporten til og fra Bornholm kommer flere fold igen.

2 I foråret 2012 nedsatte transportminister Henrik Dam Kristensen et udvalg på Bornholm typisk kaldet 5-mandsudvalget bestående af repræsentanter for Transportministeriet/Trafikstyrelsen og 5 bornholmske repræsentanter (borgmesteren, viceborgmesteren, en repræsentant for hhv. DI/Godserhvervet, turismen og passagerer/pendlere). Udvalgets opgave var at udforme en rapport til folketingets medlemmer, der skulle se på den nuværende færgebetjening af øen og mulighederne for den fremtidige færgebetjening. Bornholms Passagerforening skulle varetage pladsen for passagerer/pendlere og i de næsten 2 år, hvor arbejdet stod på, lagde Passagerforeningens formand en meget stor og omfattende indsats i udvalget. Og der skal lyde en stor tak til de andre i udvalget, ikke mindst turismen, for samarbejdet. Men, men hvor er det dog deprimerende efter det store arbejde, at rapporten, der udkom 6. juni 2014, slet, slet ikke ser ud til at have været læst af de folketingsmedlemmer, som var med til at strikke forliget af 11. december 2014 sammen. Formanden havde bl.a. kontakt med 3 relevante rederier, som leverede gode tanker og brugbare idéer. Ingen af de 3 rederier ville sammensætte et forlig/en kontrakt ud fra»de bornholmske ønsker«eller dét makværk, som politikerne på»christiansborg«præsenterede en undrende offentlighed for den 11. december Vi var allerede sent om aftenen den 11. december 2014 klar over, at den bornholmske befolkning havde fået nok af»christiansborgs«nedskæringspolitik over for Bornholm. Vi har aldrig følt, at vi stod alene i kampen for en bedre trafikbetjening af Bornholm vi har altid følt, at langt hovedparten af bornholmerne stod bag os. Men pludselig var vi mange sammen, som ville sende en klar besked til»christiansborg«om, at»nu var nok blevet nok«. Der gik nogle dage, før vi fik det fulde overblik over, hvem der gjorde hvad Det var bare om at få sat et samarbejde i gang.»bulldozeren«hanne Nimskov, og ja det er hun i den mest positive udgave, igangsatte en underskriftsindsamling (det var vi også sammen om i 2002/2003) og vi bakkede naturligvis 100% op bag initiativet. Per B. Frostholm har været og er fortsat den absolut flittigste skribent via Facebook sådan kunne vi blive ved med at berette fra den meget hektiske tid. Vi målrettede vores indsats og bearbejdede flere politikere på»christiansborg«både på skrift og verbalt, når vi har besøgt de pågældende på»christiansborg«. I foråret/forsommeren 2014 inviterede vi også alle Transportudvalgets medlemmer til at mødes med os, hvilket 2 partier sagde ja til. Det afspejler sig desværre heller ikke i den indgåede aftale. Det var en næsten ufattelig god oplevelse at være med til at aflevere de underskrifter til transportminister Magnus Heunicke Oplevelsen var ikke så meget de mange underskrifter, men den fantastiske tilslutning til arrangementet. Temmelig mange kommunalbestyrelsesmedlemmer deltog. Her var det mere tydeligt end alle andre steder, at Bornholm stod skulder ved skulder. Det var også meget bemærkelsesværdigt, hvem der ikke deltog... Det politiske forlig fra 11. december 2014 skal ændres og det tror vi også på, at det bliver. Politikerne på»christiansborg«har erkendt, at man ikke kan»spærre en hel befolkning/landsdel inde, når der er brug for reservekapaciteten«. Samme manglende reservekapacitet fører det gruvækkende med sig, at Tysklandsruten ikke kan besejles, hvilket vil kunne medføre et indtægtstab for turismen/bornholm på op imod ½ mia.kr. om året. Det er også afgørende, at vi i fremtiden ikke blander drift og investeringer på samme måde, som det sker nu.

3 Det er absolut ikke rimeligt, at vi skal miste IC Bornholm. Vi fik oprindelig den direkte togforbindelse som en»gave«. Da Jørgen Andersen (Bornholmerbussen) anlagde sag ved EU-Domstolen, procederede statens egen advokat, at ruten ikke kunne nedlægges, da der er tale om en»public service«-forbindelse (samfundsbegrundet). Det er pudsigt, at selvsamme banestrækning nu ikke længere er fredet. Det er ikke rimligt, at de svageste på rejsen (kørestole, rollatorer, barnevogne, cykler eller andet, der ikke kan sendes med bus) skal opleve at deres rejse nu bliver besværliggjort ved togskifte på Trianglen uden for Malmø. Vi har aldrig set, hvad de 31 mio.kr., som transportministeren nu påstår, kan spares ved at nedlægge IC Bornholm, er blevet brugt til. Der er stor sandsynlighed for, at omkostningerne ved den nye togordning i Sverige kommer til at tage en ordentlig»bid«af besparelsen. De 3 absolut værste besparelser i den nye politiske aftale er: 1) Forliget indeholder ingen pligt for rederiet til at have en reservefærge 2) Ingen plads til Tysklandsruten i den tonnage, forliget indeholder 3) IC Bornholm nedlægges. Når der kun 3 måneder efter det politiske forlig om den samfundsbegrundede transport mellem Bornholm og Hovedstaden, indgås en aftale med DSB, der betyder, at staten skal finde finansiering for omkring 45 mia.kr. over de kommende 10 år, er de 31 mio.kr. forsvindende lidt at spare. Vi skal også her bede transportministeren være åben og ærlig i sine svar. Hvor meget vil den nye togordning i Sverige komme til at koste? Kampen for at få ændret forliget på disse 3 punkter hører ikke op, før vi véd, at staten kompenserer for de forringelser, som den politiske aftale indeholder. Efter vores opfattelse indeholder aftalen nogle tåbelige udgifter, som burde have været undgået. Vi kunne f.eks. have haft sammensat sejladsen med 3 skibe, der ville være ude at sejle det meste af året og i de fleste af døgnets timer. Det er ikke altid, at politikerne inklusive de lokale politikere træffer afgørelser ud fra logiske hensyn eller på baggrund af indsigt/indsyn og konkret viden. Det afspejler sig tydeligt i den politiske færgeaftale. Det er også bekymrende, at»man«ikke ser på, hvordan lignende sejladser sammensættes tonnagemæssigt af andre rederier i Østersøen, Kattegat og Skagerrak. I alle tilfælde har ændringerne hos de pågældende rederier betydet en stor kundetilfredshed. Vi oplever heldigvis større og større forståelse for vores helårsbaserede og helhedsorienterede løsningsmodel. Som allerede anført vedrørende rapporten»rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm«, er det»deprimerende, at rapporten, der udkom 6. juni 2014, slet, slet ikke ser ud til at have været læst af de folketingsmedlemmer, som var med til at strikke forliget af 11. december 2014 sammen.«i rapporten kan bl.a. i afsnit 8,2, f, læses:»analysen har vist, at det kan være hensigtsmæssigt nærmere at vurdere, om det fremadrettet vil være tilstrækkeligt med 3 færger. Det vil dog formentlig kræve en fleksibel færge, der både kan fragte mange passagerer og store mængder gods samt anvendes på Tysklandsruten.«

4 Pressen har især i begyndelsen været aktive for at belyse problemerne med forliget; men som det desværre ofte sker, mister journalisterne pusten og græsrødderne står alene tilbage. Dertil er kun at sige: Kom i gang igen og belys problemerne, foreslå løsninger vi har alle (ikke mindst pressen) en pligt til at få ændret færgeforliget. Hvis ikke det ændres, kan vi blot se til, at den tilbagegang, som har været gældende i efterhånden mange år, fortsætter, ja forstærkes. Tak til Bornholms Tidende for mange gode og indsigtsfulde artikler. Tak til TV2/Bornholm for udsendelsen»perspektiv«(om Køge), som også var god og indsigtsfuld. De små indslag på 24 sekunder i TV-nyhederne giver desværre ikke bornholmerne den viden og den indsigt, der skal til, for at kunne deltage i debatten. Det er uforståeligt, at TV-stationen ikke sender andet end pausebilleder i adskillige timer i døgnet i stedet for at få de store emner, så som skolesagen og ikke mindst færgesagen belyst af de personer, der véd noget om emnerne. Der mangler ganske simpelt god, gammel grundtvigsk folkeoplysning. Vi mangler DR Bornholm i debatten. Der skrives ikke længere små artikler til hjemmesiden (eller i meget, meget begrænset omfang). DR kan ikke tillade sig at tage DR Bornholm fra bornholmerne (det er/burde være bornholmernes public service kanal). Vi har henvendt os til DR s ledelse og lytternes ombudsmand; men indtil nu har det været frugtløst. Når denne beretning er kommet nærmest hovedkulds ind i færgesagen, er det alene, fordi færgesagen fylder så meget i den enkelte bornholmers bevidsthed, og det bør den også gøre hos pressen. Hvornår vi får afsluttet færgesagen for denne gang, det må stå hen i det uvisse; men løses skal den og Bornholm skal ikke endnu en gang stå som taberen. Denne gang er vi mange stålsatte, der ikke vil give op. Det står i Grundlovens 1, at Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. og Bornholm er en del af Danmarks Rige. Helt ærligt er det for meget at forlange»trafikal ligestilling«med den øvrige del af riget? I løbet af 2014 har det her på Bornholm lydt fra næsten alle sider, at denne gang skulle Bornholm have trafikal ligestilling. Til tider også udtrykt som, at»transport over vand må ikke koste mere end transport over land«. Det har været herligt at høre, at de ord/teser, som stammer tilbage fra de vise fædre, der stiftede Bornholms Passagerforening, er blevet salonfæhige. Men vi må ikke glemme, at trafikal ligestilling er langt mere end prisen for at rejse. Det er f.eks. også, hvordan du har mulighed for at rejse: Hvor ofte, hvilken komfort, rejsetiden og tidssvarende transportmidler, dvs. skibe, fly, tog, bus mv. Når forliget er rettet til og vi véd, hvordan aftaleteksten skal forvaltes i de år, som forliget kommer til vare, er der temmelig mange områder, vi skal kæmpe for at få forbedrede forhold for passagererne. Blandt dét, der især skal kæmpes for, vil være en midterafgang med hurtigfærgen, så de 3 hurtigfærgeafgange bliver fordelt, som passagererne ønsker det. Vi får en mindre nedsættelse af den gennemsnitlige billetpris, mens listeprisen ikke bliver nedsat. Derfor betragter vi det stort set ikke som en nedsættelse af billetprisen; og i et og alt har Bornholm selv betalt for den lille bitte nedsættelse af den gennemsnitlige billetpris for passagererne.

5 Hvis vi yderligere indregner forskellen mellem udviklingen i den bornholmske samfundsøkonomi/indtjening i forhold til det øvrige Danmark, er de stigende transportpriser endnu mere udtalte og belastende for det bornholmske samfund. Det er til stor skade for det bornholmske samfund i alle henseender, at billetpriserne for personer, biler, busser etc. ikke er samfundsbegrundede; men er»indtægtsbegrundede«. Godset fik ad andre kanaler trafikal ligestilling (allerede i juni 2014). Men det har faktisk været uskønt at følge, hvor mange der har villet tage æren for nedsættelsen af fragtpriserne. Tesen:»Sejren har temmelig mange fædre; men nederlaget er forældreløst«, har passet godt efter vedtagelsen. Vi er så absolut tilfredse på godsets og Bornholms vegne, men vi forstår ikke helt, hvorfor der er tale om, at al godstransport skal have prisen sat ned til et niveau, der svarer til, at prisen for transport over vand og prisen for transport over land skal koste de samme. Når der sendes en container med varer fra Coops eller Nettos lager på Sjælland og til Bornholm, giver en nedsættelse af billetprisen for containeren ikke billigere varer i butikkerne på Bornholm, men det giver et plus i kassen for Coop og/eller Netto. Det er ikke den form for trafikal ligestilling, vi har arbejdet for, og vi har svært ved at se, hvordan det reelt gavner det bornholmske samfund. Men når en bornholmsk virksomhed indkøber varer/materialer til videre bearbejdning, så skal prisen for godsbefordringen sættes ned, så transporten til Bornholm reelt ikke er dyrere end tilsvarende transportpris på land over samme afstand i resten af Danmark. Tilsvarende skal de færdigproducerede varer gives et tilskud svarende til, at den bornholmske virksomhed kompenseres for enhver transportmæssig merudgift ved at virksomheden fysisk ligger på Bornholm i stedet for at ligge ethvert andet brofast sted i Danmark. Det behøver ikke at kræve det store administrative arbejde. Det har Hasle Refractories bevist ved at opstille en simpel regnemodel, hvor merudgiften ved at være bosiddende virksomhed på Bornholm er beregnet pr. ansat. Flere politikere omtaler også transithindringerne igennem Sverige som om de nærmest ikke eksisterer. Det er faktisk det samme som at opfordre befolkningen på Bornholm til at blæse på reglerne eller sagt på en anden måde»gå bare over for rødt, der kommer nok ikke nogen biler«. Og at fjerne transithindringerne er åbenbart nærmest en umulighed. De senere år er der kommet flere til, og reelt er der kun løst en eneste fuldstændigt (over en 20-årig periode). Den 6. marts 2015 var Ianto Gerdes sammen med formanden til et møde i Udenrigsministeriet, som huser det kontor, der betjener ministeren for Nordisk samarbejde (for tiden har Carsten Hansen porteføljen). Vi har gennem nogle år samlet information om, hvilke transithindringer der egentlig eksisterer. Det er den eneste samlede liste over transithindringerne og uagtet, at vi har bedt om, at listen ikke bliver betragtet som officiel, anvendes den over for ministerierne og styrelserne som om den er officiel og altomfattende. Det kunne vi jo så være glade for, men nej, for listen virker på nogle af de politikere, som repræsenterer den danske stat og regering i nordisk sammenhæng (f.eks. tidligere minister Ole Stavad, der sidder som dansk repræsentant i Grænsehindringsrådet), som om, at vi har opfundet listen og listen øger problemet.»vi skulle hellere bruge tiden på at fortælle, hvor fantastisk vores transport til og fra Hovedstaden er og så i øvrigt nøjes med at arbejde med nogle ganske få af de over 70 transithindringer, som de facto findes.«

6 Der er ingen politikere eller andre indflydelsesrige personer, som skal bestemme, hvad Bornholms Passagerforening skal arbejde for. Det er alene er spørgsmål, der afgøres af vores generalforsamling, dvs. af medlemmerne, og som bringes til konkret udførelse af bestyrelsen. Det er i det hele taget ufatteligt, hvad politikerne kan slippe af med at postulere. Vores egen borgmester har medio september 2014 ifølge TV2/Bornholm f.eks. udtalt:»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser, at der er tilfredshed med både intervallerne der sejles med og selve færgerne«. Den udtalelse er ganske enkelt direkte forkert. Det påviste vi bl.a. i et Synspunkt i Bornholms Tidende se vores hjemmeside: Generelt er vores samarbejde med Færgen godt og det vil vi gerne kvittere for også i denne beretning. Men der er desværre områder, hvor vores medlemmer får en opfattelse af, at Færgen godt nok hører, hvad vi siger eller læser, hvad vi skriver, men så sker der umiddelbart heller ikke mere. Vores opfattelse af de situationer er den, at»det nok går for langsomt med at finde en løsning«. Det afgjort mest påtrængende, og det anliggende, hvor vi får flest henvendelser, er måden bilerne bliver stuvet sammen på. Problemet er i al sin enkelthed, at staten har købt for lidt plads pr. personbilsenhed ombord på hurtigfærgerne. Ifølge kontrakten gælder: En køretøjsenhed på 4,50 meters længde og 1,75 meters bredde. Ved dokumentation for færgernes kapacitet, skal personbilsenhederne stuves i henhold til reglerne, fastsat i Bekendtgørelse nr af 1. september Vi har målt 17 forskellige biler på en tilfældig p-plads, og kun 1 af de 17 biler kunne holdes inden for de 4,50 m x 1,75 m med blot et absolut minimum af døråbning. Siden 1988 er bilerne blevet bredere, bl.a. på grund af, at der i næsten alle nye biler er installeret airbags i sidedørene. I øvrigt er der, næsten samtidig med at færgekontrakten trådte i kraft, kommet en ny bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen, idet Styrelsen den 1. november 2011 udsendte»bekendtgørelse om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe«. Bekendtgørelsen havde ikrafttræden 1. februar Da det måske varer 3-4 år før, at en ny aftale om færgedriften træder i kraft, bliver vi nødt til at få problemet løst snarest muligt, og det bliver formentlig i samarbejde med nogle andre organisationer. I 2014 fik vi (sammen med Lufthavnen og Bornholmerflyet/DAT og under supervision af BuzzAbout) gennemført en meget omfattende undersøgelse om bornholmernes mening om Lufthavnen i Rønne såvel inden for som uden for samt om flyveturen til København. Den undersøgelse vil være os en stor hjælp i tiden fremover. Hertil kommer, at Lufthavnen har fået et betydeligt bedre beslutningsgrundlag for de ombygninger og de udvidelser, der vil blive foretaget i de kommende år. Bornholmerflyet/DAT anvender ligesom vi undersøgelsen fremadrettet, dvs. når der ændres i f.eks. fartplanen eller forskellige serviceydelser, har selskabet nu mulighed for at»kigge efter, hvad bornholmerne mener«. Imidlertid kom det som en tyv om natten, at Københavns Lufthavne, Kastrup, havde forhandlet en aftale med SAS og Norwigian på plads, som i allerhøjeste grad (ja faktisk alene) kommer til at gå ud over de små flyselskaber, og ikke mindst rejsende fra Bornholm. Aftalen medfører ud over ringere muligheder for de bornholmske rejsende at billetprisen vil stige for de små selskabers kunder, mens SAS og Norwigian kommer til at tjene på aftalen. Det er både angribeligt og lastværdigt, at Lufthavnen i Kastrup vil byde bornholmerne de skitserede vilkår og at man ikke gav sig tid til at forhandle med de mindre selskaber, så som Bornholmerflyet/DAT, før man indgik en aftale med de 2 sværvægtere, SAS og Norwigian.

7 Antallet af bornholmere, der i dag benytter fly, vil utvivlsomt falde. Hvordan de mange patientrejsende fra/til Bornholm vil opleve deres transport i fremtiden, vil blive afsløret i løbet af et par uger. Vi har meddelt direktionen i Københavns Lufthavne, at såfremt der ikke (som et absolut minimum) kommer et»fast track«uden yderligere omkostninger, må vi se i øjnene, at flyrejsen mellem Bornholm og København bliver så besværlig og uhåndterbar, at en del pendlere vil tage Færgen i stedet for eller også vil de ganske enkelt stoppe med at pendle dagligt. I forvejen er pendlernes vilkår på flere områder alt andet end attraktive omkostningerne til rejse og ophold er ganske enkelt alt for høje. Bedre bliver det ikke af, at pendlerne faktisk brandbeskattes, idet deres fradragsbetingelser er betydeligt ringere end for øvrige danske statsborgere. Den forskel brandbeskatningen forsvinder ikke af, at vi eventuelt får økonomisk trafikal ligestilling på billetprisen. Pendlergruppen har haft flere foretræder for diverse udvalg på Christiansborg. Her mødes de af forståelse blandt udvalgsmedlemmerne; men det vil være ukorrekt at give udtryk for, at de mange skatteministre har udtrykt samme forståelse for den himmelråbende store forskelsbehandling bornholmske pendlere udsættes for. Ved generalforsamlingen den 21. marts 2014 havde vi besøg af den daværende formand for Transportudvalget, Benny Engelbrecht. Et lidt morsomt sammentræf er, at selvsamme Benny Engelbrecht nu er skatteminister. I løbet af 2014 har vi holdt møder med flere ministre og adskillige folketingsmedlemmer, medlemmer af Region Hovedstaden samt medlemmer af kommunalbestyrelsen etc. Det er stadig vores opfattelse, at jo flere gange et ministerium skifter politisk ledelse, des stærkere bliver den administrative ledelse (embedsmændene), og det er ikke altid særlig nemt at trænge igennem hos embedsværket. I de seneste 7 år har der siddet ikke færre end 8 forskellige transportministre. Igen i 2014 havde vi temmelig mange samtaler/besøg, møder af enhver art osv. Ikke færre end 67 blev det til. Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm er ifølge vedtægterne transportministerens Råd. Der er blot det lidt besynderlige, at Rådet ikke som en form for en tænketank skaber nogle modeller/løsningsforslag, som ministeren så får at vælge mellem. Nej Rådets ledelse er nærmest panisk over for»afvigende holdninger«. Det var ikke mindst gældende under forhandlingerne om en ny samfundsbegrundet færgeaftale. Både minister og folketing, ja selv vores egen kommunalbestyrelse ville få et langt mere nuanceret beslutningsgrundlag, hvis de fik forelagt mulighederne/tankerne og holdningerne i Rådet. Rådet er alt andet end demokratisk sammensat, idet borgerne ingen som helst indflydelse har på sammensætningen af Rådet. Bornholmerflyet/DAT bringer et antal passagerer på ca. 15% frem og tilbage til Bornholm i forhold til, hvad Færgen overfører af passagerer. Hertil kommer naturligvis, at Færgen også medbringer biler og meget andet. Det er meget langt hen ad vejen»ikke flytbare kunder«, hvorfor konkurrencen næppe er særlig stor. Selskabet har oprettet et Brugerråd, som mødes med jævne mellemrum. I Brugerrådet sidder en mindre, men absolut repræsentativ skare for brugerne. Rådet er generelt ret effektivt, og vi har i allerhøjeste grad haft et godt resultat af at være med i Rådet. Vi har også selv haft en meget effektiv tilgang til Rådets sagsbehandlinger. IC Bornholm har i de senere år taget sig af at få bragt 1/3 af de gående passagerer mellem Ystad og København. Vi har igennem årene haft et meget godt samarbejde med DSB; men i skrivende stund

8 ser alt ud til, at politikerne på»christiansborg«ikke levner banen ret megen længere levetid. Det er synd, at politikerne ikke forstår, at dem, der kører med toget, næsten altid har en god begrundelse, f.eks. de har ofte brug for et toilet, har brug for en rollator, det unge par med barnevognen osv. osv. Det er ikke rimeligt, at man ændrer fra enstrenget transport mellem Ystad og København til flerstrenget transport på samme banestrækning. Det er de svage passagerer, det går ud over, når man ændrer til flerstrenget transport på turen mellem Ystad og København. I øvrigt er el-tog miljømæssigt langt at foretrække for busser etc. Bornholmerbussen sørger for, at ca. 2/3 af de gående passagerer mellem Ystad og København bliver kørt frem og tilbage. Det kræver en anderkendelse af, at Bornholmerbussen gør et godt stykke arbejde; men man skal ikke glemme, at mange rejsende opfatter prisen som værende Bornholmerbussens største aktiv. Johns Busser har siden primo marts 2015 forsøgt at køre en opsamlingsrute på Bornholm, før bussen kører til Færgen og ombord på Færgen. I København holder bussen ved DGI-Byen og ved 3 hospitaler. Vi håber, at der også er plads til Johns Busser foreløbig melder vores medlemmer om, at der er god plads, endog alt for god plads i busserne. Forbrugerrådet (Bladet Tænk) har via en bevilling på Finansloven oprettet»passagerpulsen«, der har til formål at varetage passagerernes interesse og samtidig gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at komme i dialog med og få viden om passagererne. Der er tale om et dialogforum, der dækker for alle former for kollektiv transport i hele dronningeriget. Vi deltager naturligvis i møderne, og håber på, at vi også via denne kontaktmulighed får kontakt med alle beslutningstagere, som har noget som helst at gøre med den kollektive transport til og fra samt på Bornholm. Vi glæder os også til at knytte nogle kontakter til andre»passager- og pendlerforeninger«og høre om deres problemer og ikke mindst løsninger. Igen i 2014 har vi været langt mere i kontakt med vores medlemmer end tidligere. Det er der flere grunde til; men det er især vores informationsniveau over for medlemmerne, der er øget. Hertil kommer, at medlemmerne har fået langt flere tilbud end tidligere, herunder rundvisninger. Endelig har vi sendt en hel del s i forbindelse med de undersøgelser, vi foretager. I 2014 kom vi op på at have sendt flere end s til vores medlemmer. På grund af teleselskabernes spamgrænser, er det temmelig vanskeligt at sende så mange s fra en almindelig privat e- mailadresse; men det er vi ved at finde en løsning på samtidig med, at vi får udarbejdet en version 2 af vores medlemsdatabase. Den skal for at flere kan arbejde med samme database på et og samme tidspunkt ligge i skyen, som det hedder på nydansk. Bestyrelsen ønsker, at vi stadig helt i overensstemmelse med medlemmernes udtrykte ønsker skal sende forskellige tilbud til medlemmerne samt at informationsniveauet fortsat skal være højt. Hertil kommer, at bestyrelsen har besluttet, at medlemsskaren i de kommende 3 år gerne skal være status quo. Beslutningen hænger også sammen med, at grundlaget for at kunne betale for 5 år ad gangen skal være i orden, herunder hensættelsen af midler til den fremtidige forvaltning af medlemsskaren. For medlemmer, der er fyldt 75 år, tilbyder vi et livsvarigt medlemskab. Vi har gennem de seneste 4-5 år (på medlemmernes opfordringer) arrangeret rundvisninger for vores medlemmer forskellige steder. Vi havde således i 2013/2014 ikke færre end 135 medlemmer,

9 som var med til et par spændende arrangementer i Bornholms Lufthavn. I 2014 havde vi 4 rundvisninger på Leonora Christina med over 130 tilmeldte. Den 9. maj 2015 bliver der mulighed for at se/opleve Beredskabscentret i Allinge. Efterfølgende bliver der bl.a. guidede rundvisninger i Angoraland. Medlemmernes egen idé er blevet en succes. Men normalt lover vi ikke, at det bliver mere end 1 gang om året. Endnu en gang er der grund til at jeg siger tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, villighed, hjælp og ikke mindst opbakningen til mig, når jeg kommer til at sige OK til et eller andet uden at få involveret bestyrelsen. Tak for omsorg og støtte til mig. Vi har gennem en årrække været klar over, at såvel aldersgennemsnittet som ancienniteten blandt bestyrelsens medlemmer er temmelig høj. Det har vi haft stor glæde af gennem flere år, fordi viden, erfaring og indsigt i arbejdet har været af høj kvalitet. Vi forsøgte derfor ved generalforsamlingen i 2014 at give bestyrelsen blot en mindre»foryngelseskur«. Men denne gang sker der en radikal fornyelse. Vi skal sige farvel til 2 gode, gamle og trofaste bestyrelsesmedlemmer; men lige inden vi går videre ad den vej, skal der fra denne beretning lyde en opfordring til, at generalforsamlingen tager godt imod de 4 nye som hhv. bestyrelsesmedlemmer og som suppleanter. Det er altid svært at sige farvel til mennesker, som man har arbejdet sammen med de seneste år. Men Kirsten Lund-Hansen (som har været med i arbejdet i 15 år) og Jytte Bræstrup Karlsen (som har været med i arbejdet i 10 år) trækker sig begge tilbage (pga. alder). Kirsten: Er der noget, der kendetegner dig i arbejdet i de mange år, så er det din trofasthed. Du er alle årene mødt op til møde efter møde, arrangement efter arrangement. Du har altid villet følge med i det hele. Ny teknik er du aldrig gået af vejen for. Og når vi stod over for store udfordringer, så som da vi i oktober/november 2004 fandt ud af, at der ikke var opkrævet noget for 2004 og i øvrigt var medlemslisten væk. Vi måtte lade det meste gå over i glemslen, men sammen begyndte vi at bygge op igen ved at stå foran Netto eller andre steder, og herefter kom regnskabet til at se således ud: kr kr. (Netto og lign.) Du ydede også en stor indsats som referent og næstformand. Jeg kommer til at savne dig at ringe til og sige: Kirsten kan du lige hente det ene eller det andet, og så kører den unge pige afsted på sin cykel. Tænk på os, når du løber i skoven. Hvis gaven ikke er den rigtige, så kan den byttes. Tusinde tak for din store indsats alle kommer til at savne dig. Jytte: Det står hen i det uvisse, hvem der navngav Vimmelskaftet 14»Passagerforeningens repræsentationslokaler«, men det er en god betegnelse. Mange er de folketingsmedlemmer og andre med lidt på skulderen, der har gæstet vores repræsentationslokaler. Det skal du have en stor tak for. Du har lige som Kirsten været meget, meget trofast til at komme til møderne og har stået for et utal af møder/udflugter på den ene eller den anden måde, vi har holdt. Du kom netop det år, hvor vi skulle til at bygge medlemsdatabasen op fra bunden af, og du deltog også flittigt i arbejdet med at få nye medlemmer. Det var ikke kun ud for Netto; din store omgangskreds slap ikke for at blive med-

10 lemmer. Om det så var under bruseren om morgenen i svømmehallen, så skulle folk altså høre på, at Bornholms Passagerforening er øens vigtigste forening. Og det har du ret i! Du har alle de år, hvor jeg har været formand, været en yderst bestemt og myndig ordstyrer ved vores møder. Tænk på os, når du går ud af badet. Tusinde tak Vi kommer alle til at savne dig. Nu har vi i de seneste mange år haft»3 skrappe mostre«. Det har skiftet lidt, hvem de egentlig omfattede, og navngiveren har selv glemt, hvem der oprindelig var medlemmer af den muntre klub. Vores nye bestyrelse kommer formentlig til at bestå af 1 dame, der bruger adskillige timer af sit liv i en flyver, og 5 herrer. Jeg regner med, at vi får en påtale fra ligestillingsminister Manu Sareen; men vi finder nok på et svar Der er god grund til at takke bestyrelsen, men der er også god grund til at takke suppleanterne, Pendlergruppens ledelse og vores ambassadører. Ingen absolut ingen har kunnet undværes i det år, vi tænker tilbage på. Og dem, der absolut og slet ikke kan undværes... det er vores medlemmer. Tak til jer, der har været med i adskillige år, tak til jer, der er relativt nye. Tak for jeres trofasthed og gode idéer. Tak for fremmødet til denne generalforsamling. Om kun 2 måneder fylder vores forening 30 år. Det vil ikke blive markeret særskilt, men formentlig ved et arrangement for medlemmerne, hvem ellers Tak for ordet! Bestyrelsen, 20. marts 2015

Bestyrelsens mundtlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015

Bestyrelsens mundtlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015 Bestyrelsens mundtlige beretning ved generalforsamlingen 20. marts 2015 Bjørn I 1 i vores Grundlov står følgende: Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige. I 71, stk. 1, står: Den personlige

Læs mere

Sejlplan for BornholmerFærgen

Sejlplan for BornholmerFærgen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 199 Offentligt Bodilsker, den 29. januar 2012 Til transportminister Henrik Dam Kristensen og samtlige medlemmer af Folketingets Transportudvalg Fremsendes via

Læs mere

Fyraftensmøde 6. februar 2014 med Rasmus Prehn på Efterskolen i Rønne

Fyraftensmøde 6. februar 2014 med Rasmus Prehn på Efterskolen i Rønne Bornholms Passagerforening blev oprettet for næsten 30 år siden. Hovedformålet, dengang som nu, er, at varetage passagerernes interesse i enhver form for kollektiv transport. Herunder er det væsentligste

Læs mere

Vi mener fortsat det samme!

Vi mener fortsat det samme! 10. oktober 2014 Vi mener fortsat det samme! Bornholms Passagerforening blev oprettet for næsten 30 år siden. I al den tid har vores topprioritet været at arbejde for, at transport over vand skal koste

Læs mere

Medlemsorientering 2015

Medlemsorientering 2015 Medlemsorientering 2015 2015 har været et temmelig anderledes år for Bornholms Passagerforening. Vi har været i en venteposition på flere forskellige måder og områder. Vi har oplevet at»den bornholmske

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen 15. marts 2013

Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen 15. marts 2013 Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen 15. marts 2013 Ønsker du, at Bornholm skal ligestilles transportmæssigt med det øvrige Danmark? Så meld dig ind i Bornholms Passagerforening. Som

Læs mere

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

Ved transportminister Hans Chr. Schmidts besøg på Bornholm i dagene 13. og 14. juli 2015

Ved transportminister Hans Chr. Schmidts besøg på Bornholm i dagene 13. og 14. juli 2015 Ved transportminister Hans Chr. Schmidts besøg på Bornholm i dagene 13. og 14. juli 2015 Emner til drøftelse/orientering: 1) IC Bornholm ensidig og uigennemtænkt nedlæggelse Debatindlæg om IC Bornholm

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 30.10.40G01-0028 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 19-06-2014 5 Kontaktrådet

Læs mere

Bornholms Passagerforenings

Bornholms Passagerforenings Bestyrelsens mundtlige beretning ved Bornholms Passagerforenings ordinære generalforsamling den 15. marts 2013 Velkommen til bestyrelsens beretning. Jeg skal for 6. år i træk som formand aflægge bestyrelsens

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 20.30 22.00, Ystad Havn -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Borgmester Winni Grosbøll Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm NOTAT Dato J. nr. 18. december 2014 2014-5371 Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm Transportministeriet har i forlængelse

Læs mere

Samråd vedr. genudbud af færgebetjeningen af Bornholm den 3. september

Samråd vedr. genudbud af færgebetjeningen af Bornholm den 3. september Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 571 Offentligt Samråd vedr. genudbud af færgebetjeningen af Bornholm den 3. september Overvejende positive reaktioner på Bornholm Jeg vil gerne indlede med at understrege,

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Dialogmøde om trafikbetjeningen af Bornholm 21. maj 2013.

Dialogmøde om trafikbetjeningen af Bornholm 21. maj 2013. Dialogmøde om trafikbetjeningen af Bornholm 21. maj 2013. Mødet blev holdt i Kulturhuset Frem i Svaneke, og der var mødt 70 personer frem, heraf 7 medlemmer af kommunalbestyrelsen. I mødet deltog et ekspertpanel

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Mandag den 17. december 2012 kl. 17.00 på Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune:

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

Bornholms Passagerforenings

Bornholms Passagerforenings Bestyrelsens skriftlige beretning ved Bornholms Passagerforenings ordinære generalforsamling den 15. marts 2013 Intet andet kræver så megen koncentreret forberedelse som vores generalforsamling. Selv om

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Bornholms Passagerforenings

Bornholms Passagerforenings Bestyrelsens skriftlige beretning ved Bornholms Passagerforenings ordinære generalforsamling den 21. marts 2014 Velkomst og teseplancher»i have a dream«, lød det den 28. august 1963 fra en mand, der stod

Læs mere

Beretning. Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening 2015-2016 CPH

Beretning. Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening 2015-2016 CPH Beretning Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening 2015-2016 CPH Inden generalforsamlingen i 2015 var der den 17.3.2015 besøg i Københavns Lufthavn for at høre om de planlagt ændringer ved lukning

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2. september 2016 2016-3618 Landgangspassagerer på Rønne-Ystad På baggrund af henvendelser

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Seminar, CRT, Nexø 7. nov. 2013 Carl Henrik Marcussen Anders Hedetoft Anja Bach-Jensen Dagsorden 1. Talmæssig belysning v/chm (udviklingen i finanslovsbevillingen,

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

Orientering om Pendlergruppens arbejde 2013

Orientering om Pendlergruppens arbejde 2013 Orientering om Pendlergruppens arbejde 2013 Generalforsamlingen marts 2014 Biblioteket, Rønne Preben Holm Målsætninger for arbejdet Målsætningen er fortsat at pendling i job- og uddannelsesmæssige sammenhænge

Læs mere

Orientering om Pendlergruppens arbejde 2012

Orientering om Pendlergruppens arbejde 2012 Orientering om Pendlergruppens arbejde 2012 Generalforsamlingen marts 2013 Biblioteket, Rønne Preben Holm Målsætninger for arbejdet Pendling: For fortsat at være med til at fastholde og øge beskæftigelsen

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Tirsdag den 10. september 2013 kl. 16.30 i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Bornholms Erhvervsråd:

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012

Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 BILAG 6 Afstemningstemaer til Bornholms Udviklingsplan 2012 I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af Bornholms udviklingsplan den 28. juni 2012 kom der afstemningstemaer fra SF, Venstre og

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Torsdag den 3. oktober 2013 kl. 17.00 i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Bornholms Erhvervsråd:

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Onsdag den 18. april 2012 på hotel Cabarfeidh, Stornoway, Western Isles -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Bornholms Erhvervsråd:

Læs mere

Orientering om Pendlergruppen

Orientering om Pendlergruppen Orientering om Pendlergruppen FYRAFTENSMØDE OM TRANSPORT PÅ BORNHOLMS EFTERSKOLE 6. F E B R U A R 2 0 1 4 FORMÅLET MED PENDLERGRUPPEN Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening repræsenterer hovedsageligt

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2016 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Det talte ord gælder Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren og social- og integrationsministeren. Af Bertel Haarder (V), Karin Gaardsted (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Til Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen Udvalget for Landdistrikter

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Thyholm Idrætsforening

Thyholm Idrætsforening Kallerup 9. marts 2010 MØDEREFERAT Dato: 3. marts 2010 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 10. november 2014 2014-4315 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet.

Socialudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt. Tak for ordet. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 280 Offentligt Tak for ordet. Jeg har valgt at besvare spørgsmålene samlet. Men før jeg gør det, vil jeg gerne lige starte med at slå fast

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice

Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 14 Offentligt Talepapir til åbent samråd i TRU den 7. oktober 2010 vedr. DSB s kundeservice Spørgsmål AJ: Er ministeren enig i, at DSB s dårlige serviceniveau

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere