BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige ajourføring for 2015 af vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte og de tilhørende justeringskoefficienter DA DA

2 Udkast BILAG I ÅRLIG AJOURFØRING FOR 2015 AF VEDERLAG OG PENSIONER TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS TJENESTEMÆND OG ØVRIGE ANSATTE OG DE TILHØRENDE JUSTERINGSKOEFFICIENTER 1.1. Tabel over den månedlige grundløn opdelt efter lønklasse og løntrin i ansættelsesgruppe AD og AST, jf. vedtægtens artikel 66, som er gældende fra den 1. juli 2015: LØNTRIN LØNKLASSE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 2. Tabel over den månedlige grundløn opdelt efter lønklasse og løntrin i ansættelsesgruppe AST/SC, jf. vedtægtens artikel 66, som er gældende fra den 1. juli 2015: LØNKLASSE 1 2 LØNTRIN , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87

3 3. Tabel over de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte, jf. vedtægtens artikel 64: - justeringskoefficienter gældende fra den 1. juli 2015 for vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, jf. vedtægtens artikel 64 (anført i kolonne 2 i nedenstående tabel) - justeringskoefficienter gældende fra den 1. januar 2016 for tjenestemænds og øvrige ansattes overførsler, jf. artikel 17, stk. 3, i bilag VII til vedtægten (anført i kolonne 3 i nedenstående tabel) - justeringskoefficienter gældende fra den 1. juli 2015 for pensioner, jf. artikel 20, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten (anført i kolonne 4 i nedenstående tabel)

4 Justeringskoefficienter Vederlag Overførsel Pension Land/Sted Bulgarien 52,1 53,3 Tjekkiet 73,4 68,0 Danmark 131,8 129,0 129,0 Tyskland 96,6 96,0 Bonn 93,4 Karlsruhe 93,8 München 106,0 Estland 78,0 79,3 Irland 116,6 107,8 107,8 Grækenland 79,9 78,7 Spanien 90,2 89,1 Frankrig 114,6 104,7 104,7 Kroatien 74,6 69,8 Italien 99,4 96,7 Varese 92,2 Cypern 77,3 83,1 Letland 74,2 71,8 Litauen 69,0 66,6 Ungarn 69,0 62,2 Malta 84,5 85,8 Nederlandene 107,8 104,2 104,2 Østrig 105,9 102,4 102,4 Polen 71,8 63,7 Portugal 79,2 79,9 Rumænien 64,8 58,4 Slovenien 81,2 78,0 Slovakiet 76,4 69,9 Finland 119,7 113,3 113,3 Sverige 127,9 116,5 116,5 Det Forenede Kongerige 166,9 134,7 134,7 Culham 127,7 4. Godtgørelse ved forældreorlov, jf. artikel 42a, andet og tredje afsnit, i vedtægten, gældende fra den 1. juli 2015: - 941,08 EUR ,77 EUR for enlige forsørgere Husstandstillæggets grundbeløb, jf. artikel 1, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015 på 176,01 EUR.

5 5.2. Børnetilskuddet for børn, over for hvem der består forsørgerpligt, jf. artikel 2, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015 på 384,60 EUR Uddannelsestillægget, jf. artikel 3, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015 på 260,95 EUR Uddannelsestillægget, jf. artikel 3, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015 på 93,95 EUR Udlandstillægget, jf. artikel 69 i vedtægten og artikel 4, stk. 1, andet afsnit, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015 på mindst 521,66 EUR Udlandstillægget, jf. artikel 134 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2015 på 375,01 EUR Kilometergodtgørelsen, jf. artikel 7, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015: 0 EUR pr. km for strækninger 0,1940 EUR pr. km for strækninger 0,3234 EUR pr. km for strækninger 0,1940 EUR pr. km for strækninger 0,0646 EUR pr. km for strækninger 0,0312 EUR pr. km for strækninger 0 og 200 km 201 og km og km og km og km og km 0 EUR pr. km for strækninger over km 6.2. Standardtillægget til kilometergodtgørelsen, jf. artikel 7, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015: - 97,01 EUR, hvis den geografiske afstand de steder, der nævnes i stk. 1, er 600 km og km

6 - 194,01 EUR, hvis den geografiske afstand de steder, der nævnes i stk. 1, er over km Kilometergodtgørelsen, jf. artikel 8, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. januar 2016: 0 EUR pr. km for strækninger 0,3912 EUR pr. km for strækninger 0,6520 EUR pr. km for strækninger 0,3912 EUR pr. km for strækninger 0,1303 EUR pr. km for strækninger 0,0629 EUR pr. km for strækninger 0 og 200 km 201 og km og km og km og km og km 0 EUR pr. km for strækninger over km 7.2. Standardtillægget til kilometergodtgørelsen, jf. artikel 8, stk. 2, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. januar 2016: - 195,58 EUR, hvis den geografiske afstand tjenestestedet og hjemstedet er på 600 km og km - 391,13 EUR, hvis den geografiske afstand tjenestestedet og hjemstedet er over km. 8. Dagpengebeløbet, jf. artikel 10, stk. 1, i bilag VII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015: - 40,43 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg - 32,59 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg. 9. Den nedre grænse for de bosættelsespenge, der nævnes i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2015: ,88 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg - 684,31 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

7 10.1. Den nedre og den øvre grænse for arbejdsløshedsunderstøttelsen, jf. artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2015: ,24 EUR (nedre grænse) ,49 EUR (øvre grænse) Det faste fradrag, der nævnes i artikel 28a, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2015 på 1 254,77 EUR. 11. Grundlønnen fastsættes i henhold til den tabel, der findes i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, og er med virkning fra den 1. juli 2015 som følger: ANSÆTTELSES LØNTRIN GRUPPE LØNKLASSE IV , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 III , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 II , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Den nedre grænse for de bosættelsespenge, der nævnes i artikel 94 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2015: - 865,66 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg - 513,23 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg Den nedre og den øvre grænse for arbejdsløshedsunderstøttelsen, jf. artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2015: ,18 EUR (nedre grænse) ,35 EUR (øvre grænse).

8 13.2 Det faste fradrag, der nævnes i artikel 96, stk. 7, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, fastsættes til 941,08 EUR Den nedre og den øvre grænse for den arbejdsløshedsunderstøttelse, der nævnes i artikel 136, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, er med virkning fra den 1. juli 2015: - 910,74 EUR (nedre grænse) ,90 EUR (øvre grænse). 14. Det tillæg for skifteholdsarbejde, der nævnes i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) 1, er på: - 394,48 EUR - 595,40 EUR - 651,00 EUR - 887,52 EUR. 15. Med virkning fra den 1. juli 2015 multipliceres beløbene i artikel 4 i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 2 med en koefficient på 5, De beløb, der nævnes i artikel 8, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, fastsættes med virkning fra den 1. juli 2015 i nedenstående tabel: 1 2 Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9. februar 1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste (EFT L 38 af , s. 1). Suppleret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1307/87 (EFT L 124 af , s. 6). Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af , s. 8).

9 LØNTRIN LØNKLASSE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Den faste godtgørelse, der nævnes i den tidligere artikel 4a i bilag VII til vedtægten fra før den 1. maj 2004, og som anvendes til gennemførelse af artikel 18, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten, er med virkning fra den 1. juli 2015: - 136,08 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C4 og C5-208,65 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C1, C2 og C Grundlønnen fastsættes i henhold til den tabel, der findes i artikel 133 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, og er med virkning fra den 1. juli 2015: Lønklasse Grundløn fuldtid 1 734, , , , , , ,03 Lønklasse 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 Grundløn fuldtid 3 283, , , , , , ,81 Lønklasse 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 Grundløn fuldtid 5 781, , , , ,59

10 Udkast BILAG II ÅRLIG AJOURFØRING AF DE JUSTERINGSKOEFFICIENTER, DER ANVENDES PÅ VEDERLAG TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS TJENESTEMÆND, MIDLERTIDIGT ANSATTE OG KONTRAKTANSATTE, DER GØR TJENESTE I TREDJELANDE 3 TJENESTESTED Købekraftsparitet Juli 2015 Juli 2015 (*) Justeringskoefficient Juli 2015 (*) Afghanistan(***) Albanien Algeriet Angola Argentina Armenien Australien Aserbajdsjan Bangladesh Barbados Hviderusland Belize Benin Bolivia Bosnien-Hercegovina 79, ,9 79, ,5 200, , , ,0 437, , , , , ,4 71,37 86, , , , ,0 52, , ,8 684, , , , , ,8 3 Rapport fra Eurostat af 22. oktober 2015 om den årlige ajourføring for 2015 af vederlag og pensioner for EU-tjenestemænd i overensstemmelse med artikel 64 og 65 og bilag XI og vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union; ifølge denne rapport sker der med virkning fra den 1. juli 2015 en ajourføring af vederlaget til det tjenstgørende personale og pensionerne til det pensionerede personale, og pr. 1. juli 2015 foretages der samtidig en ajourføring af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlaget til det tjenstgørende personale inden og uden for EU og på pensionerne til det pensionerede personale afhængig af deres bopælsland og pensionsoverførslerne (Ares(2015) ). Yderligere oplysninger om den anvendte metode findes på Eurostats hjemmeside ("Statistics Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").

11 (Banja Luka) Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) Botswana Brasilien Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Canada Kap Verde Den Centralafrikanske Republik Tchad Chile Kina Columbia Comorerne Republikken Congo (Brazzaville) Costa Rica Cuba (*) Den Demokratiske Republik Congo (Kinshasa) (*) Djibouti Den Dominikanske Republik Ecuador (*) Egypten El Salvador (*) Eritrea Etiopien , , , , , ,9 636, , ,18 84, ,00 82,9 633, , , ,2 76, ,5 680, ,8 780, ,9 397, ,4 6,929 6, , ,74 74,0 317, ,5 806, ,9 498, , , , , ,9 181, ,5 33,73 50, , , , , ,8 0,8567 1, ,0 24,00 17, ,0 22,17 23, ,4

12 Fiji Den tidligere jugoslaviske republik Makedonien Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea (Conakry) Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Island Indien Indonesien (Bande Aceh) Indonesien (Jakarta) , ,8 30,65 61, ,7 719, ,7 33,81 43, , , , , , , , ,67 90,3 585, ,3 171, ,9 53,18 55, ,2 22,08 24, ,5 10,71 8, ,1 186, ,4 54,37 71, , ,3 69, ,3 75,5 Iran (***) Irak (***) Israel Elfenbenskysten Jamaica Japan Jordan Kasakhstan Kenya Kosovo Kirgisistan , ,9 637, ,2 119, ,7 129, ,7 0,8276 0, ,8 206, ,6 99, ,5 0,7104 1, ,0 54,01 68, ,3

13 Laos Libanon Lesotho Liberia (*) Libyen (***) Madagaskar Malawi Malaysia Mali Mauretanien Mauritius Mexico Moldova Montenegro Marokko Mozambique Myanmar Namibia Nepal Ny Kaledonien New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Norge Pakistan Panama (*) Papua Ny Guinea Paraguay ,00 102, ,30 101, , , , , ,30 96,3 374, , , ,6 648, ,9 249, ,4 28,69 39, ,8 12,51 17, ,9 12,03 21, ,9 0,6274 1, , , ,3 32,16 44, ,8 815, ,38 67, , ,7 104, ,5 128, , , ,8 19,43 30, ,0 553, ,4 214, ,2 11,94 8, ,6 69, ,3 0,8670 1, , , , ,95 69,4

14 Peru Filippinerne Rusland Rwanda Samoa Saudi-Arabien Senegal Serbien Sierra Leone Singapore Salomonøerne Somalia (***) Sydafrika Sydkorea Sydsudan (Juba) Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Schweiz (Bern) Schweiz (Genève) Syrien (***) Taiwan Tadsjikistan Tanzania Thailand Østtimor (*) Togo Trinidad og Tobago , ,9 42,23 50, ,0 57,26 61, ,0 702, , , , , ,3 666, ,5 73, , ,94 134, , ,3 10,16 8, , , , ,68 102, , ,7 122, , , , , , , , , , , ,4 32,23 34, , , , ,55 61,7 31,06 37, , , ,7 533, , , ,1

15 Tunesien Tyrkiet Turkmenistan Uganda Ukraine De Forenede Arabiske Emirater USA (New York) USA (Washington) Uruguay Usbekistan Vanuatu , , , , , , ,60 70,0 13,96 23, , , , , , , ,5 27,92 29, , ,86 94,4 134, ,2 Venezuela (***) Vietnam Vestbredden - Gazastriben Yemen Zambia Zimbabwe (*) ,1 63, , ,6 285, , , , , ,8 (*) 1 EUR = x enheder i den nationale valuta (USD for Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor og Zimbabwe). (**) Bruxelles og Luxembourg = 100 % (***) Foreligger ikke på grund af ustabile lokale forhold eller upålidelige oplysninger.

16 Udkast BILAG III MELLEMLIGGENDE AJOURFØRING AF DE JUSTERINGSKOEFFICIENTER, DER ANVENDES PÅ VEDERLAG TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS TJENESTEMÆND, MIDLERTIDIGT ANSATTE OG KONTRAKTANSATTE, DER GØR TJENESTE I TREDJELANDE 4 FEBRUAR 2015 TJENESTESTED Købekraftsparitet Februar 2015 Februar 2015 (*) Justeringskoefficient Februar 2015 (**) Albanien 80, ,4 Algeriet 79, ,6 Armenien 449, ,7 Bangladesh 71,67 87, ,0 Barbados , ,0 Bosnien-Hercegovina (Banja Luka) , ,7 Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) , ,2 Cambodja ,50 92,6 Den Centralafrikanske Republik 661, ,8 Ghana , ,2 Liberia , ,0 Mexico 12,55 16, ,8 Nepal 104, ,9 Nigeria 210, ,9 Rusland 56,65 78, ,4 Sierra Leone ,77 129,8 Sudan , ,0 Ukraine 10,08 17, (*) 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor og Zimbabwe. (**) Bruxelles og Luxembourg = Eurostats rapport af 15. september 2015 om liggende ajourføring af justeringskoefficienterne for vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i delegationer uden for EU i henhold til artikel 64 i vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag X og XI hertil (Ares(2015) ). Yderligere oplysninger om den anvendte metode findes på Eurostats hjemmeside ("Statistics Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").

17 MARTS 2015 TJENESTESTED Købekraftsparitet Marts 2015 Marts 2015 (*) Justeringskoefficient Marts 2015 (**) (*) Aserbajdsjan , ,7 Tchad 789, ,3 Malawi 372, ,0 Moldova 11,85 20, ,9 Mozambique 32,70 37, ,1 Salomonøerne 11,25 8, ,2 Sydsudan , ,2 Østtimor , ,9 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor og Zimbabwe. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100. TJENESTESTED APRIL 2015 Købekraftsparitet April 2015 April 2015 (*) Justeringskoefficient April 2015 (**) Angola 199, ,2 El Salvador 0,9040 1, ,4 Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 33,53 61, ,4 (*) Serbien 79, ,6 Swaziland , ,8 Tyrkiet , ,1 Turkmenistan , ,4 Ukraine 11,67 25, ,8 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor og Zimbabwe. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100. TJENESTESTED MAJ 2015 Købekraftspari tet Maj 2015 Maj 2015 (*) Justeringskoefficient Maj 2015 (**) Cambodja ,50 91,5 Kina , ,7 Den Dominikanske Republik 34,53 48, ,3 Etiopien 22,98 22, ,0 Jamaica 125, ,8

18 (*) Kenya 99, ,5 Libanon ,55 101,0 Mauritius 30,10 39, ,2 Sydafrika , ,0 Ukraine 13,23 25, ,5 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor og Zimbabwe. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100. (*) TJENESTESTED JUNI 2015 Købekraftspari tet Juni 2015 Juni 2015 (*) Justeringskoeffi cient Juni 2015 (**) Benin 683, ,2 Bosnien-Hercegovina (Banja Luka) , ,4 Bosnien-Hercegovina (Sarajevo) , ,5 Papua Ny Guinea , ,0 Salomonøerne 10,43 8, ,7 Østtimor , ,6 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor og Zimbabwe. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100.

19 BILAG IV Allerede offentliggjort i EUT C/193 af 11. juni 2015 MELLEMLIGGENDE AJOURFØRING af de justeringskoefficienter, der med virkning fra den 1. januar 2015 anvendes på vederlag og pensioner til Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte 5 Tjenestested Justeringskoefficient for vederlag EL Athen 83,8 CY Nicosia 78,4 5 Jf. Eurostats rapport af 20. april 2015 om den liggende ajourføring af EU-tjenestemænds vederlag og pensioner i henhold til artikel 64 og 65 i vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag XI hertil (Ares(2015) ). Yderligere oplysninger findes på Eurostats hjemmeside ( > "Data" > "Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients")

20 BILAG V Offentliggjort i EUT C/193 af 11. juni 2015 MELLEMLIGGENDE AJOURFØRING AF DE JUSTERINGSKOEFFICIENTER, DER ANVENDES PÅ VEDERLAG TIL DEN EUROPÆISKE UNIONS TJENESTEMÆND, MIDLERTIDIGT ANSATTE OG KONTRAKTANSATTE, DER GØR TJENESTE I TREDJELANDE 6 TJENESTESTED AUGUST 2014 Købekraftsparitet August 2014 August 2014 (*) Justeringskoefficient August 2014 (**) Chile 382, ,6 Japan 131, ,2 Liberia , ,0 (*) 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100 TJENESTESTED SEPTEMBER 2014 Købekraftsparitet September 2014 September 2014 (*) Justeringskoefficient September 2014 (**) Egypten , ,7 Mozambique 31,06 39, ,1 Østtimor , ,2 Venezuela 13,05 8, ,4 (*) 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100 OKTOBER Jf. Eurostats rapport af 17. april 2015 om liggende ajourføring af justeringskoefficienterne for vederlag til Den Europæiske Unions tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der gør tjeneste i delegationer uden for EU i henhold til artikel 64 i vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union og bilag X og XI hertil (Ares(2015) ). Yderligere oplysninger findes på Eurostats hjemmeside ( > "Data" > "Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients")

21 TJENESTESTED Købekraftsparitet Oktober 2014 Oktober 2014 (**) Justeringskoefficient Oktober 2014 (**) Brasilien , ,0 Chile 405, ,4 Liberia , ,4 Madagaskar ,21 90,8 Norge 11,50 8, ,3 Usbekistan ,84 84,1 Venezuela 13,99 7, ,1 (*) 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100 TJENESTESTED NOVEMBER 2014 Købekraftsparitet November 2014 November 2014 (*) Justeringskoefficient November 2014 (**) Canada , ,2 Costa Rica 541, ,7 Ghana , ,9 Ukraine , ,7 Venezuela 14,96 7, ,7 (*) 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100 TJENESTESTED DECEMBER 2014 Købekraftsparitet December 2014 December 2014 (*) Justeringskoefficient December 2014 (**) Den Centralafrikanske Republik 732, ,6 Cuba , ,6 Island 182, ,7 Kirgisistan 53,44 71, ,4 Malawi 349, ,4 Sydsudan , ,1 Sudan , ,2

22 Usbekistan ,56 89,0 Venezuela 16,00 7, ,8 Yemen 278, ,0 (*) 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100 TJENESTESTED JANUAR 2015 Købekraftsparitet Januar 2015 Januar 2015 (**) Justeringskoefficient Januar 2015 (**) Hviderusland ,0 64,3 Brasilien , ,8 Costa Rica 509, ,7 Eritrea 24,99 19, ,1 Indonesien (Banda Aceh) ,7 68,8 Indonesien (Jakarta) ,7 74,9 Madagaskar ,69 96,0 Nepal 98, ,8 Sydkorea ,19 97,3 Sydsudan , ,5 Swaziland , ,3 Østtimor , ,0 Venezuela 16,96 7, ,7 (*) 1 EUR = x enheder i den lokale valuta, dog USD for følgende lande: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, Den Demokratiske Republik Congo, Østtimor. (**) Bruxelles og Luxembourg = 100

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 251 final 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.09.2004 KOM(2004) 588 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF)

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 I dette dokument præsenteres en udvalgt del af de grundtal, som Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09 har som sit

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune.

Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. Fakta om befolkningsudviklingen og befolkningssammensætningen i Odder Kommune. 1. Befolkningstilvækst 2007-2016 2. Fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner, nettoindvandring og interne flytninger

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere