1 af 18 03/12/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 af 18 03/12/10 08.51"

Transkript

1 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: TA Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Navn: ARBEJDSPLADSVURDERING Brøndby Gymnasium Ejer: Thomas Holbech Anker (TA) Udløbsdato: 3/ :45 Respondenter Tilmeldte Indsendte Indsendte inkl. Ej besvaret frameldte respondenter Antal lærere Antal elever I alt Information om APV 2010 for Brøndby Gymnasium APV betyder arbejdspladsvurdering. En APV skal udarbejdes minimum hvert 3. år og på Brøndby Gymnasium gør vi det gennem denne spørgeskemaanalyse, som bygger videre på den sidst foretagne undersøgelse fra Spørgeskemaet er udarbejdet af arbejdsmiljørepræsentant Thomas Anker i samarbejde med SU og har afsæt i spørgeskemaet fra Dette skyldes et ønske om at sikre kontinuitet og sammenlignelighed på en måde, hvor både relevans og aktualitet er i højsædet. Som medarbejder er det vigtigt at give sin mening til kende i en APV - APV er nemlig ikke tænkt som en sur forpligtelse eller kontrolforanstaltning men derimod som et evalueringsværktøj, som skolen kan bruge til at sætte sit arbejde med arbejdsmiljøet i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø nu og på sigt. Følgende er citeret fra arbejdstilsynets hjemmeside: "Der er fordele for virksomhederne i at have et godt arbejdsmiljø. Det kan nemlig medføre: * Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser * Mindre sygefravær * Mindre udskiftning blandt medarbejderne * Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet." Som arbejdsmiljørepræsentant håber jeg på en god svarprocent, og jeg håber også, at spørgsmålene er dækkende og giver mulighed for at få belyst og behandlet de områder, der retmæssigt fortjener opmærksomhed. Her skal det bemærkes, at APV 2010 er mere omfangsrig end sin forgænger, da der bliver spurgt mere ind til specifikke indsatsområder og fokuspunkter, som har været debatteret i den forgangne periode - fx kompetenceudvikling, klasserumsog lærerværelseskultur samt trviselsfremme og stressforebyggelse. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at man er åbenhjertig omkring de eventuelle problemer, man oplever i sin hverdag på skolen - men samtidig er det af hensyn til opfølgningen uhensigtsmæssigt at kommentere på petitesser. Alle besvarelser er anonyme. God fornøjelse og tak for hjælpen 2 SKOLENS PROFIL 2.1 BG's brand Har BG efter din mening et klart brand med idræt, IT og internationalisering 1: Ja, i høj grad 7 35 % 2: Ja, i nogen grad % 3: Ja, i mindre grad 1 5 % 4: Nej 1 5 % 2.2 Vurdering af brandet Er din vurdering af brandet overvejende positivt eller negativt? 1: Meget positivt 2 10 % 2: Overvejende positivt % 3: Neutralt 3 15 % 4: Overvejende negativt 0 0 % 5: Meget negativt 0 0 % 1 af 18 03/12/

2 2.3 Positive ting ved brandet Her kan du skrive de ting, som du vurderer positivt ved brandet 2.4 Negative ting ved brandet Her kan du skrive de ting, som du vurderer negativt ved brandet 2.5 Fastholdelse og rekruttering Hvordan kan man efter din mening arbejde aktivt med brandet for at forbedre rekruttering og fastholdelse af såvel elever som medarbejdere? 3 FYSISKE ARBEJDSFORHOLD Herunder -risikomomenter -indeklima -akustik og støj 3.1 Lokalerne I Hvilke lokaler arbejder du ofte i? Almindelige uv.lokaler % Biologi/kemilokaler 4 20 % Fysik/medie-lokaler 2 10 % Idræt (hal) 2 10 % Billedkunst 1 5 % Pædagogiske værksted (kopi) 3 15 % Kontor 0 0 % Andet 2 10 % 3.2 Lokalerne II Er der nogle af disse lokaler, der giver anledning til særlige risikomomenter? 3.3 Lokalerne III Har du forslag til løsning af eventuelle risikomomenter i disse lokaler - eller kommentarer til nuværende løsninger, som fungerer godt? 4 INDEKLIMA Problemer med indeklimaet ses ofte som en kombination af et eller flere symptomer: - Irritation i øjne, næse el. svælg - Hudirritation - Hovedpine - Unaturlig træthed eller koncentrationsbesvær - Kvalme og svimmelhed. Dårligt indeklima kan forekomme f.eks. pga.: - tætte og varme bygninger - rum med stærk sol - rum med dårlig rengøring - rum med mange mennesker og dårlig ventilation - rum med meget edb-udstyr 4.1 Indeklimatiske gener I Oplever du problemer med nogle af følgende punkter? Hvis ja, markér felterne! 2 af 18 03/12/

3 Temperaturen % Træk 0 0 % Luftfugtigheden 0 0 % Snavs og støv 0 0 % Lugt % 4.2 Indeklimatiske gener II Hvis ja til nogle af de ovenstående, så beskriv de problemer, du oplever. 4.3 Indeklimatiske gener III Har du forslag til løsning af eventuelle problemer vedrørende ovenstående - eller kommentarer til nuværende løsninger, som fungerer godt? 5 AKUSTIK OG STØJ En god akustik afhænger af materialer og inventar. Akustikken beskrives ved efterklangstid. Det er den tid, det tager for en lyd at "dø" i rummet. Støj kan give gener for medarbejderen i form af bl.a. hovedpine, nedsat koncentrationsevne, søvnbesvær, forhøjet blodtryk, træthed og stress. Støjen kan komme fra selve undervisningslokalet, eller den kan komme udefra.. Når støj er et problem, bør man kigge på sin pædagogiske praksis for at vurdere, om der er rutiner i det pædagogiske arbejde, der kan ændres og medvirke til en nedsættelse af støjniveauet. 5.1 Støjgener I Oplever du problemer med nogle af følgende punkter? Hvis ja, markér felterne! "Rungen" i lokalerne 0 0 % Støj fra personer i lokalet 6 30 % Støj fra it-udstyr el. installationer 5 25 % 5.2 Støjgener II Hvis ja til nogle af de ovenstående, så beskriv de problemer, du oplever. 5.3 Støjgener III Har du forslag til løsning af eventuelle problemer vedrørende ovenstående - eller kommentarer til nuværende løsninger, som fungerer godt? 6 ERGONOMISKE FORHOLD Ergonomi handler om at undgå skader og nedslidning, der på sigt kan ødelægge kroppen - og dermed handler ergonomi om at bruge sin krop på en fornuftig og omsorgsfuld måde. Mus og skærmarbejde ved computeren er ofte stillesiddende og faslåst, og man bruger kun en lille del af kroppen. Mange med siddende arbejde ved computeren får derfor problemer i skuldre, nakke, arme og hænder, som fører til hovedpine, dårlig ryg og musearm. Årsagerne til disse problemer kan skyldes typisk, at du bl.a. sidder i samme stilling for længe ad gangen; at du har indstillet bord og stol forkert; at du har dårligt arbejdslys etc. 6.1 Arbejdsindretning og arbejdsstillinger I Oplever du problemer med nogle af følgende punkter? Hvis ja, markér felterne! Indretningen af din arbejdsplads 3 15 % Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger 0 0 % Tung arbejde eller arbejde med vrid i kroppen 1 5 % Intensivt skærmarbejde (mere end 2 timer dagligt) 2 10 % 3 af 18 03/12/

4 6.2 Arbejdsindretning og arbejdsstillinger II Hvis ja til nogle af de ovenstående, så beskriv de problemer, du oplever. 6.3 Arbejdsindretning og arbejdsstillinger III Har du forslag til løsning af eventuelle problemer vedrørende ovenstående - eller kommentarer til nuværende løsninger, som fungerer godt? 6.4 Kommentarer iøvrigt Kommenter gerne andre forhold vedrørende de ergonomiske forhold. 7 PSYKISKE FORHOLD På undervisningsområdet opstår de psykologiske belastninger især i forbindelse med lang arbejdstid, stor arbejdsmængde, tidspres, modstridende krav, rollekonflikter og uklarhed om roller, arbejde med mennesker, der har svære problemer personlige eller sociale problemer, chikane fra elever i undervisningen, risiko for chokerende begivenheder i arbejdet, f.eks. verbale overfald, vold og trusler om vold. For den enkelte kan psykiske belastninger på arbejdet bl.a. betyde træthed, hovedpine, manglende energi, søvnbesvær, angst og forandring af personlighed. Hvis man udsættes for belastninger over længere tid, kan det føre til kronisk stress, udbrændthed, depression, mavesår og hjertekar-sygdomme. I det følgende skal du besvare spørgsmål, som lægger sig til de psysiske forhold - det psykiske arbejdsmiljø. Størstedelen af følgende spørgsmål er kopieret fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø: /Det%20korte%20sp%C3%B8rgeskema.aspx. Dette er gjort for at forbedre sammenligningsgrundlaget og for at sikre en aktuel og opdateret tilgang 7.1 Kvantitative krav 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1: Altid 1 5 % 2: Ofte 4 20 % 3: Sommetider % 4: Sjældent 3 15 % 5: Aldrig/næsten aldrig 1 5 % 7.2 Kvantitative krav 2 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 1: Altid 1 5 % 2: Ofte 9 45 % 3: Sommetider 9 45 % 4: Sjældent 1 5 % 5: Aldrig/næsten aldrig 0 0 % 7.3 Arbejdstempo 1 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 1: Altid 1 5 % 2: Ofte 7 35 % 3: Sommetider % 4: Sjældent 2 10 % 5: Aldrig/næsten aldrig 0 0 % 4 af 18 03/12/

5 7.4 Arbejdstempo 2 Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsdagen? 1: Altid 1 5 % 2: Ofte 8 40 % 3: Sommetider 9 45 % 4: Sjældent 2 10 % 5: Aldrig/næsten aldrig 0 0 % 7.5 Følelsesmæssige krav 1 Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 1: Altid 0 0 % 2: Ofte 2 10 % 3: Sommetider 7 35 % 4: Sjældent 8 40 % 5: Aldrig/næsten aldrig 3 15 % 7.6 Følelsesmæssige krav 2 Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 1: Altid 1 5 % 2: Ofte 5 25 % 3: Sommetider 8 40 % 4: Sjældent 4 20 % 5: Aldrig/næsten aldrig 2 10 % 7.7 Indflydelse 1 Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 1: Altid 2 10 % 2: Ofte % 3: Sommetider 7 35 % 4: Sjældent 0 0 % 5: Aldrig/næsten aldrig 0 0 % 7.8 Indflydelse 2 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1: Altid 1 5 % 2: Ofte 9 45 % 3: Sommetider 8 40 % 4: Sjældent 2 10 % 5: Aldrig/næsten aldrig 0 0 % 7.9 Udviklingsmuligheder 1 Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 5 af 18 03/12/

6 1: I meget høj grad % 2: I høj grad 8 40 % 3: Delvist 0 0 % 7.10 Udviklingsmuligheder 2 Kræver dit arbejde, at du er initiativrig? 1: I meget høj grad 9 45 % 2: I høj grad % 3: Delvist 1 5 % 7.11 Mening i arbejdet 1 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 1: I meget høj grad % 2: I høj grad 9 45 % 3: Delvist 0 0 % 7.12 Mening i arbejdet 2 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 1: I meget høj grad 9 45 % 2: I høj grad % 3: Delvist 1 5 % 7.13 Involvering i arbejdspladsen 1 Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? 1: I meget høj grad 9 45 % 2: I høj grad 9 45 % 3: Delvist 2 10 % 7.14 Involvering i arbejdspladsen 2 Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? 1: I meget høj grad 8 40 % 2: I høj grad 7 35 % 6 af 18 03/12/

7 3: Delvist 3 15 % 5: I meget ringe grad 1 5 % 7.15 Forudsigelighed 1 Får du på din arbejdsplads information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 1: I meget høj grad 2 10 % 2: I høj grad 9 45 % 3: Delvist 8 40 % 7.16 Forudsigelighed 2 Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 1: I meget høj grad 4 20 % 2: I høj grad % 3: Delvist 2 10 % 7.17 Belønning i arbejdet 1 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 1: I meget høj grad 0 0 % 2: I høj grad % 3: Delvist 4 20 % 4: I ringe grad 3 15 % 7.18 Belønning i arbejdet 2 Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 1: I meget høj grad 5 25 % 2: I høj grad % 3: Delvist 4 20 % 7.19 Rolleklarhed 1 Er der klare mål for dit eget arbejde? 1: I meget høj grad 3 15 % 2: I høj grad % 3: Delvist 2 10 % 7 af 18 03/12/

8 7.20 Rolleklarhed 2 Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 1: I meget høj grad 2 10 % 2: I høj grad % 3: Delvist 5 25 % 7.21 Ledelseskvalitet 1 Prioriterer den nærmeste ledelse trivslen på arbejdspladsen højt? 1: I meget høj grad 2 10 % 2: I høj grad % 3: Delvist 5 25 % 4: I ringe grad 1 5 % 7.22 Ledelseskvalitet 2 Er den nærmeste ledelse god til at planlægge arbejdet? 1: I meget høj grad 4 20 % 2: I høj grad % 3: Delvist 3 15 % 7.23 Social støtte fra overordnede Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet? 1: Altid 9 45 % 2: Ofte % 3: Sommetider 0 0 % 4: Sjældent 0 0 % 5: Aldrig/næsten aldrig 0 0 % 7.24 Social støtte fra overordnede Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste overordnede? 1: Altid 2 10 % 2: Ofte 2 10 % 3: Sommetider % 4: Sjældent 1 5 % 5: Aldrig/næsten aldrig 3 15 % 8 af 18 03/12/

9 7.25 Tilfredshed med arbejdet Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 1: Meget tilfreds % 2: Tilfreds 7 35 % 3: Utilfreds 0 0 % 4: Meget utilfreds 0 0 % 7.26 Arbejde-familie konflikt De næste 2 spørgsmål handler om, hvordan dit arbejde påvirker dit privatliv og familieliv. Føler du, at dit arbejde tager så meget af din energi, at det går ud over privatlivet? 1: Ja, helt sikkert 3 15 % 2: Ja, til en vis grad 6 30 % 3: Ja, men kun lidt % 4: Nej, slet ikke 0 0 % 7.27 Arbejde-familie konflikt 2 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din tid, at det går ud over privatlivet? 1: Ja, helt sikkert 4 20 % 2: Ja, til en vis grad 4 20 % 3: Ja, men kun lidt % 4: Nej, slet ikke 1 5 % 7.28 Tillid mellem ledelse og medarbejdere 1 De næste 4 spørgsmål handler ikke om dit arbejde, men om hele virksomheden, hvor du er ansat. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 1: I meget høj grad 3 15 % 2: I høj grad % 3: Delvist 2 10 % 7.29 Tillid mellem ledelse og medarbejdere 2 Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 1: I meget høj grad 3 15 % 2: I høj grad 9 45 % 3: Delvist 7 35 % 7.30 Retfærdighed 1 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 9 af 18 03/12/

10 1: I meget høj grad 0 0 % 2: I høj grad 6 30 % 3: Delvist 9 45 % 4: I ringe grad 1 5 % 5: I meget ringe grad 1 5 % Ubesvaret 3 15 % 7.31 Retfærdighed 2 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 1: I meget høj grad 1 5 % 2: I høj grad % 3: Delvist 6 30 % 7.32 Selvvurderet helbred De følgende 5 spørgsmål handler om dit eget helbred og velbefindende. Det er IKKE meningen, at du skal prøve at skelne mellem de symptomer, der skyldes arbejdet, og dem der skyldes andre forhold. det gælder om at beskrive, hvordan du har det alt i alt. Spørgsmålene handler om, hvordan du har haft det i de sidste 4 uger. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 1: Fremragende 4 20 % 2: Vældig godt 8 40 % 3: Godt 5 25 % 4: Mindre godt 3 15 % 5: Dårligt 0 0 % 7.33 Udbrændthed 1 Hvor tit har du følt dig udkørt? 1: Hele tiden 0 0 % 2: En stor del af tiden 3 15 % 3: En del af tiden 6 30 % 4: Lidt af tiden 6 30 % 5: På intet tidspunkt 5 25 % 7.34 Udbrændthed 2 Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 1: Hele tiden 1 5 % 2: En stor del af tiden 3 15 % 3: En del af tiden 2 10 % 4: Lidt af tiden 9 45 % 5: På intet tidspunkt 5 25 % 7.35 Stress 1 Hvor tit har du været stresset? 10 af 18 03/12/

11 1: Hele tiden 0 0 % 2: En stor del af tiden 1 5 % 3: En del af tiden 5 25 % 4: Lidt af tiden % 5: På intet tidspunkt 1 5 % 7.36 Stress 2 Hvor tit har du været irritabel? 1: Hele tiden 0 0 % 2: En stor del af tiden 1 5 % 3: En del af tiden 2 10 % 4: Lidt af tiden % 5: På intet tidspunkt 4 20 % Ubesvaret 2 10 % 7.37 Krænkende adfærd Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? 1: Ja, dagligt 0 0 % 2: Ja, ugentligt 0 0 % 3: Ja, månedligt 0 0 % 4: Ja, af og til 0 0 % 5: Nej % 7.38 Krænkende adfærd Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) 1: Kolleger 1 5 % 2: En leder 0 0 % 3: Underordnede 0 0 % 4: Elever 0 0 % 5: Andre 0 0 % 7.39 Trusler om vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 1: Ja, dagligt 0 0 % 2: Ja, ugentligt 0 0 % 3: Ja, månedligt 0 0 % 4: Ja, af og til 0 0 % 5: Nej % 7.40 Trusler om vold Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) 1: Kolleger 0 0 % 2: En leder 0 0 % 3: Underordnede 0 0 % 11 af 18 03/12/

12 4: Elever 0 0 % 5: Andre 0 0 % 7.41 Fysisk vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 1: Ja, dagligt 0 0 % 2: Ja, ugentligt 0 0 % 3: Ja, månedligt 0 0 % 4: Ja, af og til 0 0 % 5: Nej % 7.42 Fysisk vold Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) 1: Kolleger 0 0 % 2: En leder 0 0 % 3: Underordnede 0 0 % 4: Elever 0 0 % 5: Andre 0 0 % 7.43 Mobning Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som det er svært at forsvare sig imod. 1: Ja, dagligt 0 0 % 2: Ja, ugentligt 0 0 % 3: Ja, månedligt 0 0 % 4: Ja, af og til 0 0 % 5: Nej % 7.44 Mobning Hvis ja, fra hvem? (sæt gerne flere krydser) 1: Kolleger 0 0 % 2: En leder 0 0 % 3: Underordnede 0 0 % 4: Elever 0 0 % 5: Andre 0 0 % 8 SPECIFIKKE AKTØRER 8.1 Forhold til kollegerne og tonen generelt Vurdér dit forhold til dine kolleger og den generelle tone på lærerværelset. 4, meget godt % % % 12 af 18 03/12/

13 0, dårligt 0 0 % 8.2 Forhold til fagkolleger Vurdér dit forhold til dine fagkolleger 4, meget godt % % % 0, dårligt 0 0 % 8.3 Kolleger Har du yderligere kommentarer angående kollegerne generelt - såvel positive som negative? 8.4 Sekretærer Vurdér dit forhold til sekretærerne. 4, meget godt % % % 0, dårligt 0 0 % 8.5 Pedellen Vurdér dit forhold til pedellen 4, meget godt % % % 0, dårligt 0 0 % 8.6 Administrationen generelt Har du yderligere kommentarer angående sekretærer, pedel eller øvrig administration - såvel positive som negative? 9 KLASSERUMSKULTUR 9.1 Eleverne Vurdér dit eget forhold til eleverne 4, meget godt % % % 13 af 18 03/12/

14 0, dårligt 0 0 % 9.2 Klasserumskultur 1 Hvordan vil du vurdere den generelle klasserumskultur på BG? 4, meget godt 1 5 % % % % 0, dårligt 0 0 % 9.3 Klasserumskultur 2 Hvad synes du om arbejdet med klasserumskulturen - herunder introforløbet, tutorordningen, konflikthåndtering og trivselspyramiderne? 4, meget godt 5 25 % % % 0, dårligt 0 0 % 9.4 Klasserumskultur 3 Her kan du skrive yderligere kommentarer til arbejdet med og udbyttet af indsatsen ift. klasserumskulturen 9.5 Eleverne Har du yderligere kommentarer til forholdet til eleverne - såvel positive som negative? 10 UV FACILITETER 10.1 Undervisningsmidler i lokalerne Oplever du, at undervisningsmidlerne i lokalerne har mangler eller er defekte (egen bærbar, projektorer og tavler)? 4, meget ofte 2 10 % 3, ofte 4 20 % 2, af og til 9 45 % 1, sjældent 5 25 % 0, aldrig 0 0 % 10.2 Undervisningsmidler udenfor lokalerne Oplever du, at undervisningsmidlerne udenfor lokalerne (video, computere, fotokopimaskiner m.v.) har mangler eller er defekte? 4, meget ofte 0 0 % 3, ofte 0 0 % 2, af og til 5 25 % 1, sjældent % 14 af 18 03/12/

15 0, aldrig 0 0 % Ubesvaret 2 10 % 10.3 Undervisningsmidler Kommenter yderligere på undervisningsmidlerne - såvel positivt som negativt 11 KOMPETENCEUDVIKLING 11.1 IT kompetenceudvikling I hvor høj grad føler du, at du har mulighed for efteruddannelse i brug af IT? 4, i høj grad 8 40 % % % 0, i ringe grad 0 0 % 11.2 IT kompetenceudvikling I hvor høj grad synes du, at dine kompetencer lever op til kravene om inddragelse og brug af IT i din undervisning (fx lectio, moodle og smartboard)? 4, i høj grad 2 10 % % % 0, i ringe grad 1 5 % 11.3 Kompetenceudvikling generelt I hvor høj grad finder du indsatsområderne IT og skriftlighed relevante 4, i høj grad % % % 0, i ringe grad 1 5 % 11.4 Kompetenceudvikling skriftlighed I hvor høj grad er du i stand til at imødekomme udfordringerne omkring den nye skriftlighed set i lyset af dine kompetencer og skolens kompetenceudvikling på området? 4, i høj grad 4 20 % % % 0, i ringe grad 0 0 % 15 af 18 03/12/

16 11.5 Efteruddannelse/kometenceudvikling I hvor høj grad føler du, at du har mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem efteruddannelse? 4, i høj grad 9 45 % % % % 0, i ringe grad 1 5 % 11.6 Efteruddannelse/kompetenceudvikling I hvor høj grad er du tilfreds med den samlede kompetenceudviklingsplan på BG? 4, i høj grad 5 25 % % % % 0, i ringe grad 0 0 % 11.7 Kommentarer Her kan du skrive dine øvrige kommentarer til fokusområdet kompetenceudvikling - såvel positive som negative 12 LÆRERVÆRELSESKULTUR 12.1 Arbejdsro I hvor høj grad oplever du, at du kan få arbejdsro i mellemtimer? 4, i høj grad 7 35 % % % % 0, i ringe grad 0 0 % 12.2 Forberedelse I hvor høj grad har du mulighed for at forberede dig i mellemtimer? 4, i høj grad 9 45 % % % % 0, i ringe grad 0 0 % 12.3 Arbejdsro og forberedelse Kommenter yderligere angående arbejdsro og forberedelse - såvel positivt som negativt 16 af 18 03/12/

17 13 INTRODUKTION AF NYE KOLLEGER De følgende spørgsmål handler om introduktionen af nye kolleger på Brøndby Gymnasium. Det første spørgsmål henvender sig udelukkende til de kolleger der er startet på BG i år eller sidste år. Resten af spørgsmålene henvender sig til alle kolleger Introduktion af nye kolleger Som ny kollega, hvor tilfreds har du været med den introduktion, du har fået til ledelsen og til skolen som institution - herunder personalehåndbog og kontaktperson? 4, meget tilfreds 3 15 % % % 0, Utilfreds 0 0 % Ubesvaret % 13.2 Introduktion af nye kolleger I hvor høj grad er du tilfreds med det eksisterende lærerkollegiums evne til at indsluse og hjælpe nye kolleger? 4, i høj grad 7 35 % % % 0, i ringe grad 0 0 % Ubesvaret 5 25 % 13.3 Introduktion af nye kolleger Har du nogle kommentarer eller forslag til, hvordan man kunne forbedre introduktionen af nye kolleger? 14 ARBEJDSMILJØET GENERELT 14.1 Sygefravær Er der nogle faktorer i arbejdsmiljøet, der efter din egen opfattelse har væsentlig indflydelse på omfanget af dit sygefravær/forbrug af medicin? 14.2 Daglig drift I hvor høj grad føler du dig generelt informeret om, hvad der sker i dagligdagen på BG? 4, i høj grad 6 30 % % % 0, i ringe grad 0 0 % 14.3 Opsummering 1 Her skal du lave en prioriteret liste med ca. 3 punkter, der beskriver de ting, der fremmer trivslen i dit arbejde 17 af 18 03/12/

18 14.4 Opsummering 2 Her skal du lave en prioriteret liste med ca. 3 punkter, der beskriver de ting, der medfører stress i dit arbejde 14.5 Afsluttende bemærkninger Her kan du skrive det, du ikke fik med i det ovenstående omkring arbejdsmiljø, trivsel, stress, helbred osv Arbejdsmiljøet generelt Hvis du skulle give arbejdsmiljøet BG en karakter på 7-trinskalaen, hvad ville du så give? % % % % % % % 15 Arbejdsmiljøet generelt Har du kommentarer til ovenstående "karakter" til BG - skriv dem her! MaCom A/S Lectio version / kl.08:48 ^ 18 af 18 03/12/

Side 1 af 6 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema - FYSISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018- Brøndby Gymnasium Skærmtip

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 17 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende.

Spørgsmålene er inden for rammerne: Arbejdsmiljø, privatliv og familieliv, helbred og velbefindende. Arbejdsmiljøundersøgelse Arbejdspladsvurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø (APV). Undersøgelsen er rettet mod hele medarbejderstaben (lærere, pedeller, rengøring og teknisk adm. personale),

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING IDRÆTSEFTERSKOLEN KLINTSØGAARD Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING RYÅ ETERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Museer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773

Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Trivselsundersøgelsen 2013 Prioriteringskort Sødalskolen - Adm leder APVID: 773 Jeres niveau sammenlignes her med niveauet for: Skoler_TAP Prioriteringskortet, som I finder på de næste sider, er et hjælpeværktøj

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING - GØRLEV IDRÆTSEFTERSKOLE

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING - GØRLEV IDRÆTSEFTERSKOLE ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING - GØRLEV IDRÆTSEFTERSKOLE Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske

Læs mere