Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber"

Transkript

1 Angivelse af Intrastat, Moms og Særlige begreber I nedenstående tabel er vist hvorledes international handel med varer angives i hhv. Intrastat og SKAT s momsangivelse og. Det skal understreges, at oplysningerne er vejledende, og at man skal kontakte SKAT for evt. spørgsmål om udfyldelse af moms-angivelsen. Spørgsmål om Intrastat skal rettes til Danmarks Statistik. Kontaktpersoner: Marie-Louise Hansen E-post: Albana Sopa E-post: Indhold RETURVARER/OMBYTNING... 3 EL OG GAS... 3 RÅOLIE OG GAS LEVERET FRA KONTINENTALSOKLEN... 4 RÅOLIE (EU LANDE)... 4 OFFSHOREANLÆG... 4 TREKANTSHANDEL... 4 TRANSITVARER... 5 YDELSER TIL/FRA ANDRE EU-LANDE - MED OMVENDT BETALINGSPLIGT (KUN HOVEDREGELYDELSER)... 5 YDELSER TIL/FRA ANDRE EU-LANDE - UDEN OMVENDT BETALINGSPLIGT (IKKE HOVEDREGELYDELSER)... 5 FORARBEJDNING/FORÆDLING... 5 INSTALLATION, MONTERING OG ANDRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER... 6 KOMMISSION/KONSIGNATION (ANDEL AF EN SOLGT VARE)... 7 OPERATIONEL LEASING, HVIS KØBER ER EN VIRKSOMHED I ET ANDET EU-LAND... 7 FINANSIEL LEASING, HVIS KØBER ER EN VIRKSOMHED I ET ANDET EU-LAND... 8 PERIODEFORSKYDNINGER/ Á CONTO BETALINGER / PROJEKTER... 8 OVERFØRELSER AF VARER FRA/TIL EGET LAGER... 8 PRISAFSLAG/ RABATTER / KREDITNOTA... 9 FREE OF CHARGE... 9 TRANSFER PRICING... 9 FRAGT af 13

2 REPARATION... 9 BIOMKOSTNINGER BRUGTE VARER, KUNSTGENSTANDE, OG ANTIKVITETER / AUKTIONSVARER DELLEVERANCER INDUSTRIELLE ANLÆG FJERNSALG NYE TRANSPORTMIDLER INFORMATIONSMEDIER TRANSPORTMATERIEL (FX PALLER) SOFTWARELICENSER AFGIFTSFRI VARER HANDEL MED IKKE-EU-LANDE (EXTRASTAT) af 13

3 Returvarer/ombytning Returnering eller ombytning mod godtgørelse af den fulde salgspris eller af udbetalingen og alle indbetalte afdrag. Returvarer indberettes på lige fod med de andre leverancer, dog under transaktionsart 21. Dvs. returneres tidligere importerede varer, skal de returnerede varer indberettes som eksport med transaktionsart 21. Tilsvarende gælder for modtagelse af tidligere eksporterede varer. De returnerede varer skal her indberettes som import med transaktionsart 21. Der skal indberettes en returforsendelse uanset, om der udstedes en kreditnota, fremsendes erstatningsvarer, eller de oprindelige varer fremsendes efter reparation. Der skal dog kun indberettes returvarer, hvis de berørte varer har passeret dansk grænse. Returvarer/ombytning modregnes i rubrik A- varer/b-varer med værdien på en evt. kreditnota. Reguleringen foretages på det tidspunkt hvor kreditnotaen udstedes. Kreditnotaerne modregnes i varesalg i EUsalg uden moms, som skal foretages for den periode hvor kreditnotaen er udstedt. Ombytning: Ombyttes returnerede varer, skal erstatningsvarerne indberettes i den samme varestrøm. En tidligere import med transaktionsart 11 indberettes som import, med transaktionsart 22 ombytning. Dog, skal der kun indberettes ombytning, hvis virksomheden tidligere har indberettet returvarer i det modsatte strøm (import/eksport) Ombyttes varer, uden at den oprindelige vare returneres, skal erstatningsvarerne indberettes i den samme varestrøm. En tidligere import med transaktionsart 11 indberettes som import, med transaktionsart 23 ombytning. El og gas Gas, elektricitet, varme og kulde anses i momsloven som varer, jf. Momslovens 4, stk. 2. Handel med elektricitet skal ikke indberettes til Intrastat. Danmarks Statistik modtager oplysninger om import og eksport af elektricitet direkte fra Energinet.dk, og dette indgår i den offentliggjorte statistik. Handel med gas anses som en normal vare, som skal angives i Intrastat. Da elektricitet og gas følger en særregel jf. momslovens 14 stk. 6., vil al køb blive betragtet som køb fra ikke-eu-lande, og dermed skal der kun indberettes moms af værdien under moms af varekøb fra udlandet ved import af gas eller elektricitet. Ved salg til udlandet faktureres der uden moms og salget angives i rubrik C, uanset om det er til et EU-land eller ikke-eu-land). Evt. betaling for transmission/ transport af elektricitet eller gas anses som en ydelse. Salg af elektricitet eller gas skal ikke medtages i. Salg af transmission eller transport skal medtages i som ydelser. 3 af 13

4 Råolie og gas leveret fra Kontinentalsoklen Kontinentalsoklen er en del af det statistiske område, men ligger uden for EUs toldområde. Kontinentalsoklen hører under den danske statistisk område, derfor skal indberettes til Intrastat. Skal oplyses i rubrik C, da kontinentalsoklen ikke hører under dansk momsområde. Skal ikke medtages i. Råolie (EU lande) Rå olie betragtes som en vare, og derfor skal den indberettes til Intrastat på lige fod med alle andre varer. Rå olie betragtes som en vare, og derfor skal den indberettes på momsangivelsen på lige fod med alle andre varer. Rå olie betragtes som en vare, og derfor skal den indberettes til på lige fod med alle andre varer. Offshoreanlæg Med offshoreanlæg menes anordninger, der er anbragt stationært på havet uden for et lands statistiske område (toldområdet). Fx installationer i Nordsøen. Anlægget anses for at tilhøre den medlemsstat, som har eneret til at udnytte havbunden eller -undergrunden, hvor anlægget er etableret. Varer modtaget direkte fra et andet EU-land til et offshoreanlægs drift angives forenklet med varekoden såfremt varerne findes under kapitel 1-24 i KN. Varekoden anvendes for varer under kapitel 27 i KN og koden anvendes for varer i andre kapitler i KN. Partnerland kan angives med koden QV. Varer leveret fra offshoreanlæg, fx eksport af olie og gas, kan ikke indberettes forenklet Anlæg der er beliggende uden for et lands statiske område anses også for at være beliggende uden for EU s momsområde. Det vil sige at der på momsangivelsen ikke skal angives salgsmoms. Salgssummen skal dog angives i Rubrik C på momsangivelsen. Hvis virksomheden selv indfører varerne i EU, skal der beregnes importmoms. Hvor importmomsen skal afregnes afhænger af i hvilket land varen indføres. Hvis varen indføres i et andet land end Danmark skal virksomheden registreres i det pågældende land. Ingen listeangivelse da salget foregår uden for EU s momsområde. Trekantshandel Trekanthandel opstår, når varer sendes direkte fra en leverandør i ét EU-land til den endelige køber i et andet EU-land efter instruktion af en mellemhandler, der bor i et tredje EU-land. Det er en betingelse at alle tre virksomheder der er involveret i handelen, skal være momsregistreret i hvert sit EU-land. Når danske virksomheder køber i i et EUland og videresælger til et andet EU-land uden at varerne passerer dansk grænse, dvs. hvis den danske virksomhed er mellemhandler, skal denne handel ikke indberettes til Intrastat. Varer, der ikke passerer dansk grænse, skal ikke medtages på momsangivelsen. Trekantshandel, hvor den danske virksomhed er vareleverandør: Salget medregnes på momsangivelsen i rubrik B- varer. Trekantshandel hvor den danske virksomhed er varemodtager: Værdien af varekøbet skal oplyses i rubrik A-varer. Trekantshandel hvor den danske virksomhed er mellemhandler: Købet skal ikke angives i Rubrik A og salget skal heller ikke medregnes på momsangivelsens rubrik B. Trekantshandel hvor den danske virksomhed er vareleverandør: Salget medtages i EUsalg uden moms som varesalg. Trekantshandel hvor den danske virksomhed er mellemhandler: Salget medtages i som trekantshandel. 4 af 13

5 Transitvarer Varer der krydser grænsen til et land med henblik på transport til en destination i et andet land. Varer under almindelig forsendelse (dvs. transit) skal hverken registreres som import eller eksport. Varer under almindelig forsendelse er varer med bestemmelsessted i et andet EU-land, og som føres direkte gennem Danmark, eller som stopper i landet udelukkende af transportmæssige årsager. Varer, der passerer Danmark i forbindelse med transit, skal ikke indberettes til SKAT, da moms af evt. transportomkostninger betales i enten modtagerlandet eller afsenderlandet, alt efter hvor kunden er momsregistreret. Transitvarer skal ikke medtages i EU-salg uden moms. Ompakning og opmagasinering betragtes normalt ikke som stop af transportmæssige årsager, så her er der ikke tale om varer i transit. I disse tilfælde skal der indberettes til Intrastat. Der er dog en speciel behandling for eksport af afgiftsfri varer (se nedenfor). Ydelser til/fra andre EU-lande - med omvendt betalingspligt (kun hovedregelydelser) Skal ikke indberettes til Intrastat, men til statistik af udenrigshandel med tjenester. Køb skal medtages i rubrik A-ydelser og salg skal medtages i rubrik B-ydelser. Salget medtages i som salg af ydelser. Ydelser til/fra andre EU-lande - uden omvendt betalingspligt (ikke hovedregelydelser) Skal ikke indberettes til Intrastat, men til statistik af udenrigshandel med tjenester. Salg skal medtages i rubrik C. Salget skal ikke medtages i EU-salg uden moms. Forarbejdning/forædling Varer der sendes til udlandet med henblik på en forøgelse af dennes værdi uden et ejerskifte finder sted. Materialer som skal forædles, indberettes som eksport/import til lønforarbejdning med transaktionsart 41, når en vare føres til forarbejdning. Hvis en given vare, sendt til forarbejdning ikke vender tilbage til forsendelseslandet (dvs. reeksporteres), skal transaktionsart 42 bruges i stedet. Den forædlede vare indberettes som import/eksport efter lønforarbejdning med transaktionsart 51, når varen føres fra forarbejdning til det oprindelige forsendelsesland. Hvis varen sendes til et andet land efter lønforarbejdning skal det indberettes under transaktionsart 52 (dvs. varer som ikke returnerer til forsendelseslandet). Selve forædlingsprocessen anses i SKAT som en ydelse. Ved salg af en forarbejdningsydelse til et andet EU-land skal værdien medtages i rubrik B (ydelser). Ved køb af en forarbejdningsydelse fra et EU land medtages værdien i rubrik A (ydelser). Efter forarbejdningsprocessen, skal varens endelige værdi medtages i rubrik B (varer), hvis den tilknyttede vare sendes videre til et andet EU-land end det oprindelige. Salget medtages i som salg af ydelser. 5 af 13

6 Installation, montering og andre byggeog anlægsprojekter Installation, montering og andre bygge- og anlægsprojekter dækker over varer, bygninger eller anlæg som bliver opstillet, tilsluttet eller opbygget. Det er uden betydning for fastlæggelsen af, om der er tale om installation/montering, hvorvidt sælgeren forestår installation/montering med egne ansatte, eller sælger anvender underleverandør til udførslen af arbejdet. Det betydende element er, at installation/montering sker for sælgerens regning. Eksempler: Montering af maskine Tilkobling af transportbånd Opsætning af brand- eller tyverialarm Isætning af RAM i computere Opstilling af vindmølle Hvis der eksporteres eller importeres varer i forbindelse med et projekt, skal værdien af selve varen indberettes til Intrastat. Værdien af installations- og monteringsarbejdet skal ikke indberettes, da det betragtes som en ydelse. For bygge- og anlæg er leveringsstedet, og dermed det land hvor der skal afregnes moms, det land hvor selve bygge- og anlægsaktiviteten finder sted. Virksomheder, der laver bygge og anlægsarbejde i udlandet, skal lade sig momsregistrere i det pågældende land, såfremt arbejdets værdi overskrider en nationalt bestemt bagatelgrænse. Dansk virksomhed udfører arbejde i udlandet: Den danske virksomhed skal angive de varer der bruges og de tjenesteydelser der bruges, under rubrik B-varer og rubrik B-ydelser, hvis der er tale om arbejde i et EU-land, og i rubrik C, hvis der er tale om arbejde i et ikke EU-land. Installation og montering til ikke momsregistrerede/private skal oplyses i Rubrik B-varer- indberettes ikke til "EU-salg uden moms" Hvis en virksomhed leverer varer til et bygge- og anlægsprojekt, men ikke står for montering eller installering af varerne, skal varerne medtages i som varer. I alle andre tilfælde skal eksport ikke medtages i. Dansk virksomhed udfører arbejde i Danmark for udenlandsk kunde: Den danske virksomhed skal angive momsen af salget under salgsmoms, idet den udenlandske kunde skal lade sig momsregistrere i Danmark. Den udenlandske kunde skal registrere momsen af købet under købsmoms. Udenlandsk virksomhed udfører arbejde i Danmark: Den udenlandske virksomhed skal lade sig momsregistrere i Danmark, og angive momsen af importen af varer og tjenester under moms af varekøb i udlandet og moms af ydelseskøb med omvendt betalingspligt i udlandet. Derudover skal værdien af vare- og ydelseskøbet angives i rubrik A-varer eller rubrik A-ydelser, hvis den udenlandske virksomhed opererer fra et EU- land. Momsen af salget skal angives på feltet for salgsmoms. 6 af 13

7 Kommission/Konsignation (andel af en solgt vare) Konsignation eller kommission er et handelsforhold, hvor en person (konsignanten/kommitenten) overlader varer til en anden person (konsignataren/kommisæren) med henblik på dennes videresalg af varerne for egen regning og risiko. Ejendomsretten forbliver hos konsignanten/ kommitenten. Provision er et udtryk for den fortjeneste en kommissær eller konsignatar får for sit arbejde. Indberettes som enhver leverance når varen har overskredet dansk grænse. Konsignation/kommission til og fra EU-lande anses som normal varehandel og angives i rubrik B-varer og rubrik A-varer når varerne enten leveres eller afregnes. Ved salg til ikke-eu-land angives salget under rubrik C. Hvis der er tale om provision ved formidling af tjenesteydelser skal det indberettes som ydelser, der følger hovedreglen. Salg af varer skal medtages i EU-salg uden moms som varer, og salg af ydelser skal medtages i som ydelser. Operationel leasing, hvis køber er en virksomhed i et andet EU-land Operationel leasing er karakteriseret ved at en leverandør (producent eller forhandler) af en vare lejer denne ud til kunden. Dette er i stor udstrækning tilfældet ved store maskiner og fx fotokopieringsudstyr. Udlejeren vil ofte have påtaget sig vedligeholdelsespligten og en pligt til at udskifte maskinen i tilfælde af nedbrud. Ved leasingaftalens udløb går genstanden tilbage til udlejer. Regnskabsmæssigt medtager kunden leasingydelsen som en omkostning. Skal indberettes som import/eksport under transaktionsart 11, hvis varighed overstiger 2 år. Køb skal medtages i rubrik A-ydelser og salg skal medtages i rubrik B-ydelser. Salget medtages i som salg af ydelser. 7 af 13

8 Finansiel leasing, hvis køber er en virksomhed i et andet EU-land Finansiel leasing er udlejning af kapitalgenstande (fx biler og maskiner) hvor et leasingselskab efter kundens (leasingtagers) anvisning køber en genstand fra leverandøren og stiller den til rådighed for kunden mod betaling af en løbende ydelse. Oftest vil leasingtager have pligt til eller option på at overtage leasinggenstanden når leasingaftalen udløber. Regnskabsmæssigt medtager kunden den leasede genstand blandt aktiverne og kan afskrive på denne. Finansiel leasing indberettes under transaktionsart 11 når varen fysisk overdrages. Bemærk finansiel leasing kan betragtes som et varesalg eller en ydelse afhængigt af den konkrete aftale. Hvis lejer har pligt til at købe godet, når leasingaftalen udløber, betragtes leverancen eksempelvis som et almindeligt varehandel, som skal angives på rubrik A-varer eller rubrik B-varer. Betragtes købet som en ydelse skal værdien medtages i rubrik A-ydelser og et tilsvarende salg af en løbende ydelse skal medtages i rubrik B-ydelser. Salget af den løbende ydelse medtages i som salg af ydelser, og restbeløbet indberettes som salg af varer. Periodeforskydninger/ á conto betalinger / projekter Det fysiske leveringstidspunkt af varen afgør i hvilken måned der skal indberettes Intrastat. I praksis er det fakturaen der fastsætter leveringstidspunktet og afgør, i hvilken måned beløbet skal anføres på momsangivelsen. Undtagelse for varer: Hvis der ikke er udstedt faktura senest den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt, så er det den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt fakturadato. Det skal medtages i på faktureringstidspunktet. Hvis der ikke er udstedt faktura senest den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt, så er det den 15. i måneden efter det faktiske leveringstidspunkt fakturadato. Overførelser af varer fra/til eget lager Ved endelig overførsel skal indberettes Intrastat som enhver anden transaktion hvor varen fysisk passerer den danske grænse. Midlertidig overførsel: Skal ikke indberettes til Intrastat. Fx til brug på udstillinger (under 2 år). Endelig overførsel: Sidestilles med almindelig varehandel. Køb skal derfor angives i rubrik A-varer og salg skal angives i rubrik B-varer. Midlertidig overførsel: Skal ikke angives på momsangivelsen. Ved endelig overførsel, skal det l medtages i som almindeligt salg af varer. 8 af 13

9 Prisafslag/ Rabatter / kreditnota Skal ikke indberettes til Intrastat. Beløbene som oplyses i rubrik A-varer og A- ydelser og i rubrik B-varer og B-ydelser skal være reduceret med prisafslag og rabatter som fremgår af fakturaen eller som der efterfølgende udstedes kreditnotaer på. En efterfølgende kreditnota, skal medtages på det tidspunkt hvor den er dateret. Beløbene som medtages i EU-salg uden moms, skal være reduceret med prisafslag og rabatter som fremgår af fakturaen eller som der efterfølgende udstedes kreditnotaer på. En efterfølgende kreditnota, skal medtages på det tidspunkt hvor den er dateret. Free of Charge Fakturaer hvor beløbet er 0,- kr, men hvor der sendes en fysisk faktura af sted. Skal principielt indberettes til Intrastat med varens markeds værdi, med mindre det er en vareprøve eller en demovare. Det er fakturaprisen, dvs. 0,- kr., som skal angives på momsangivelsen (rubrik A/B og Moms af varekøb i udlandet og Moms af ydelseskøb i udlandet). Det er fakturaprisen, dvs. 0,- kr., som skal medtages til Transfer pricing Prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner. Hermed menes overdragelse af varer, serviceydelser mv. mellem koncernforbundne selskaber, hovedaktionærer eller faste driftssteder. Kreditnotaer der justerer en tidligere faktureret pris (som også er tilfældet med transfer pricing) skal ikke indberettes til Intrastat, da det skal registreres i Intrastat er varernes markedsværdi på det tidspunkt de passerer dansk grænse. Da det er fakturaprisen som angives, skal oplysningerne i rubrik A/B, samt momsen i Moms af varekøb i udlandet og i Moms af ydelseskøb i udlandet reguleres i overensstemmelse med faktureringen Da det er fakturaprisen som medtages, skal oplysningerne i reguleres i overensstemmelse med faktureringen. Fragt transport af pakker og varer Fragt skal ikke indberettes til intrastat. Det er tjenesteydelse. Transportydelsen betragtes normalt som en del af varens pris og medtages sammen med varen på momsangivelsen rubrik A- varer/b-varer og Moms af varekøb i udlandet Transportydelsen betragtes normalt som en del af varens pris og medtages sammen med varen til Hvis det er en transportvirksomhed, som sælger en transportydelse, er der tale om salg af en tjenesteydelse, og derfor skal medtages i som salg af ydelser Reparation Reparation dækker over en service, der bringer en vare tilbage til sin oprindelige tilstand. Skal ikke indberettes til Intrastat. Reparationer, der er dækket af sælgers garanti og dermed udføres vederlagsfrit, skal ikke i rubrik A/B Reparationer som udføres mod vederlag: Køb skal medtages i rubrik A-ydelser og salg skal medtages i rubrik B-ydelser. Kun reparationer som udføres mod vederlag skal medtages i. 9 af 13

10 Biomkostninger (udgifter til provision, emballage, forsendelse, forsikring og lignende). Skal ikke indberettes til Intrastat. Emballage indberettes til Intrastat, hvis emballagens værdi er højere end varens værdi. I disse tilfælde, skal emballagen indberettes til Intrastat (separat) med den tilhørende varekode. Varer (fx emballage) skal oplyses i rubrik A- varer/b-varer. Ydelser med omvendt betalingspligt skal oplyses i rubrik A-ydelser/B-ydelser. Ydelser uden omvendt betalingspligt skal oplyses i rubrik C. Varer (fx emballage) skal l medtages i EUsalg uden moms som salg af varer. Ydelser med omvendt betalingspligt skal medtages i som salg af ydelser. Ydelser uden omvendt betalingspligt skal ikke medtages i. Brugte varer, kunstgenstande, og antikviteter / auktionsvarer Skal indberettes på lige fod med andre varer. Hvis varerne sælges efter brugtmomsordningen skal der ikke oplyses noget i rubrik A-varer/B-varer. Hvis varerne sælges efter brugtmomsordningen skal der ikke medtages i. Hvis varerne ikke sælges efter brugtmomsordningen, skal der ske en angivelse i rubrik A-varer/B-varer. Hvis varerne ikke sælges efter brugtmomsordningen, skal det medtages i som salg af varer. Delleverancer Delsendinger/leverancer er levering af en vare (f.eks. en stor maskine) som af logistiske eller andre årsager er blevet adskilt i flere komponenter, og efter det afsendes/leveres på forskellige tidspunkter. Ofte bliver denne forsendelse faktureret i rater. Uanset faktureringsdatoen, rapporteres den samlede værdi af rater til Intrastat, når den endelige levering af varen modtages eller afsendes. Der anvendes kun en varekode, der beskriver varen i komplet tilstand. Værdien som angives inkluderer produktets samlede pris Køb skal medtages i rubrik A-varer og salg skal medtages i rubrik B-varer. De enkelte leverancer skal anføres på momsangivelsen efterhånden som varen rent faktisk leveres/erhverves uafhængigt af betaling og fakturering. Leverancerne skal medtages i EU-salg uden moms som almindeligt salg. De enkelte leverancer skal anføres på EUsalg uden moms efterhånden som varen rent faktisk leveres/erhverves. 10 af 13

11 Industrielle anlæg Et industrielt anlæg omfatter maskiner, apparater, redskaber, udstyr, instrumenter og materialer, som tilsammen udgør en enhed med henblik på fremstilling af varer eller ydelser. Bestanddele til industrielle anlæg skal angives med 9880.XX.00, hvor XX er det kapitel i KN hvorunder bestanddelene findes. En bestanddel er en leverance af varer, som alle hører under samme kapitel i KN. Referenceperioden er måneden hvor bestanddelen eller leverancen af varer passerer grænsen. Indberetning af mængde i supplerende enhed er frivillig. Ansøgning om tilladelse til indberetning under de særlige bestemmelser skal ske til Danmarks Statistik. Ved ansøgning skal det dokumenteres at der er tale om et industrielt anlæg. Ved nye anlæg skal det endvidere kunne dokumenteres, at værdien af det samlede anlæg overstiger 3 mio. EUR. Ved eksport af nye anlæg skal virksomheden således kunne dokumentere, at værdien af egen og evt. andre indenlandske eller udenlandske leverandørers bestanddele til anlægget overstiger 3 mio. EUR. Lige som i Delsendinger, skal køb medtages i rubrik A-varer og salg skal medtages i rubrik B-varer. De enkelte leverancer skal anføres på momsangivelsen efterhånden som varen rent faktisk leveres/erhverves uafhængigt af betaling og fakturering. Ligesom i Delsendinger skal leverancen medtages i som almindelig salg af varer. De enkelte leverancer skal anføres på EUsalg uden moms efterhånden som varen rent faktisk leveres/erhverves. Fjernsalg Fjernsalg er betegnelsen for levering af varer fra et andet land end forbrugslandet, som indføres til forbrugslandet af den udenlandske sælger. Der vil typisk være tale om nethandel og postordresalg til private. Fjernsalg indberettes til Intrastat som enhver anden leverance. Ved import er de enkelte aftagere ikke pligtige til at indberette, da de ikke er momsregistrerede, og derfor ikke indgår i populationen. Har leverandøren pligt til at angive dansk moms, og overstiger beløbet fritagelsestærsklen i Intrastat, skal den udenlandske leverandør afgive en importindberetning til Intrastat. En dansk fjernsælger skal momsregistreres i købslandet. Fjernsalg til ikke momsregistrerede/private skal oplyses i Rubrik B-varer- indberettes ikke til "EU-salg uden moms" En udenlandsk fjernsælger der leverer varer i Danmark skal momsregistreres i Danmark, hvis det samlede salg til Danmark overstiger DKK om året. Den udenlandske fjernsælger skal indberette salget i rubrik A - varer Fjernsalget skal ikke medtages i EU-salg uden moms. 11 af 13

12 Nye transportmidler Fysiske eller juridiske momspligtige personers salg af nye transportmidler til private fra andre medlemsstater skal indberettes til Intrastat. Købet skal oplyses i momsangivelsens rubrik A-varer. Salget skal oplyses i momsangivelsens rubrik B-varer. Salg af nye transportmidler til ikke momsregistrerede/private skal oplyses i Rubrik B-varer- indberettes ikke til "EU-salg uden moms" Salg af nye transportmidler skal medtages i, hvis kunden er momsregistreret. Hvis kunden ikke er momsregistreret, indsendes kopi af salgsfakturaen til SKAT Informationsmedier Ved informationsmedier forstås varer omfattet af varekoderne xx.xx (mastere til film), (tegninger) og xx.xx. (disketter, videokassetter mv.). Software er programmer som kan ligge på informationsmedia eller på andre lagringsenheder. Informationsmedier med specialudviklet indhold eller software, skal ikke indberettes til Intrastat. Værdien af den fysiske vare (selve mediet, fx CD) hvor softwaren er lagret skal indberettes. Massefremstillet software, altid skal angives i Intrastat. Massefremstillet software på fysiske medier: Skal oplyses i rubrik A-varer/B-varer. Specialudviklet software: Skal oplyses i rubrik A-ydelser/B-ydelser. Licenser: Skal oplyses i rubrik A-ydelser/Bydelser. Massefremstillet software: Skal medtages i som salg af varer Specialudviklet software: Skal medtages i som salg af ydelser. Licenser: Skal medtages i EU-salg uden moms som salg af ydelser. Licenser for brugen af software og software leveret via Internettet skal ikke indberettes til Intrastat, da dette er tjenesteydelser. Transportmateriel (fx paller) Skal indberettes på lige fod med de andre varer, hvis varen ikke returneres med kreditnota. Cirkulerende transportmateriale skal ikke medtages i Intrastat indberetning. Køb/salg: Hvis kunden køber transportmateriellet, skal beløbet medtages i rubrik A-varer/B-varer. Leje: Hvis kunden betaler leje af transportmateriellet, så skal beløbet medtages i rubrik A-ydelser/B-ydelser. Salg: Hvis kunden køber transportmateriellet, skal beløbet medtages i som varesalg. Leje: Hvis kunden betaler leje af transportmateriellet så skal beløbet medtages i som ydelsessalg. Softwarelicenser Skal ikke indberettes til Intrastat Skal angives i rubrik A-ydelser/B-ydelser. Skal medtages i som salg af ydelser. 12 af 13

13 Afgiftsfri varer Varer som er indført fra et ikke-eu-land (tredjeland) og som ved indførslen er fortoldet under procedurekode 42.xx.xxx Importerer man varer fra et ikke-eu-land, som bliver fortoldet under procedurekode 42.xx.xxx, har man hidtil skullet indberette til Intrastat med transaktionsart = 16. Disse varer skal fremover ikke indberettes til Intrastat. SKAT registrerer nu de nødvendige oplysninger i forbindelse med indfortoldningen, og dem bruger vi i statistikken fra 1. juli 2013 og fremover. Skal oplyses i rubrik B-varer. Skal medtages i som varesalg. Handel med ikke-eu-lande (Extrastat) Handel med ikke-eu-lande skal ikke indberettes til Intrastat. Køb skal ikke oplyses i rubrik A. Salg oplyses i rubrik C. Skal ikke medtages i. 13 af 13

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber Januar 2017 Angivelse af Intrastat, Moms og Særlige begreber I nedenstående tabel er vist hvordan handel med varer og ydelser inden for EU skal angives i hhv. Intrastat, SKATs momsangivelse og i EU-salg

Læs mere

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske Maj 2016 Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske registre 1. INTRODUKTION... 2 2. UDENRIGSHANDEL MED FLY OG HELIKOPTERE I UDENLANDSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Vejledning til Intrastat

Vejledning til Intrastat Vejledning til Intrastat Januar 2016 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø 1/25 INDHOLD 1. KOM I GANG MED INTRASTAT... 3 1.1 OM INTRASTAT... 3 1.2 INDLEDNING OG OVERSIGT... 3 1.3 NYT I 2016...

Læs mere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere Maj 2016 Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere 1. INTRODUKTION... 2 2. SKIBE, FLY OG HELIKOPTERE I DANSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD SKAL INDBERETTES?... 2 2.3. HVORDAN

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

FAQ Udenrigshandel med tjenester

FAQ Udenrigshandel med tjenester FAQ Udenrigshandel med tjenester INDHOLD Generelt... 2 Varer som ikke passerer grænsen til Danmark... 3 Fakturering... 4 Kreditnota... 5 Transport... 6 Rejser... 7 Forsikringer... 8 Bygge- og Anlæg...

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat 3. november 2017 Udenrigsøkonomi Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat Statistikken over udenrigshandel med varer opgøres i såkaldte statistiske værdier. Den statistiske værdi er

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken

Forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Rapport om Forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Afgivet til Økonomiministeren den 30. juni 2000 Udenrigshandel Juni 2000 Forord På finansloven for 1999 blev Danmarks Statistik

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2)

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2) BEK nr 808 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0261853 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1909 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015

VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER. Juni 2015 VILKÅR FOR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB AF VARER Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kontaktinformation...3 2. Betingelser ved køb af varer...3 3. Ordrebekræftelse...3 4. Sikkerhed...3 5. Leveringstidspunkt

Læs mere

Appendix B Niveau E+D

Appendix B Niveau E+D Appendix B Niveau E+D Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder Kontantsalg

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Vejledning til Intrastat 2018

Vejledning til Intrastat 2018 Vejledning til Intrastat 2018 Januar 2018 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø INDHOLD 1. KOM GODT I GANG MED INTRASTAT... 4 1.1 HVAD ER INTRASTAT?... 4 1.2 DENNE VEJLEDNING... 4 1.3 GENERELT

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift

Læs mere

Vejledning til Intrastat 2017

Vejledning til Intrastat 2017 Vejledning til Intrastat 2017 Januar 2017 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø 1/26 INDHOLD 1. KOM I GANG MED INTRASTAT... 3 2. GENERELT OM INTRASTAT... 5 2.1 HVEM SKAL INDBERETTE?... 5 2.1.1.

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER

KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER KONTERINGSVEJLEDNING FOR HANDELS- OG SERVICEVIRKSOMHEDER I A P P E N D I X 1100 Varesalg notaer til kunder: Kontantsalg Returvarer og returemballage Faktura til kunder: Varesalg på kredit (salg) Vareforbrug

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Handelsbetingelser: Vilkår og betingelser som gøres gældende ved handel med www.swisstime.dk service udbudt af:

Handelsbetingelser: Vilkår og betingelser som gøres gældende ved handel med www.swisstime.dk service udbudt af: Handelsbetingelser: Vilkår og betingelser som gøres gældende ved handel med www.swisstime.dk service udbudt af: JF Trading Group IVS CVR: 32317162 Tel.: +45 22 28 94 12 / +45 30 50 76 79 E-Mail.: Info@swisstime.dk

Læs mere

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Udenrigshandel og betalingsbalance. Kilder og metoder 2015

Udenrigshandel og betalingsbalance. Kilder og metoder 2015 Udenrigshandel og betalingsbalance Kilder og metoder 2015 Udenrigshandel og betalingsbalance Kilder og metoder 2015 Udenrigshandel og betalingsbalance Kilder og metoder 2015 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5.

Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5. Sådan foretages indberetningen til Intrastat Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5. Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse

Gartneribrugets Afsætningsudvalg. Virksomhedsophør, overdragelse eller salg anføres herunder med dato, årstal samt evt. ny ejers navn og adresse OPLYSNINGSSKEMA 2016 Gartneribrugets Afsætningsudvalg Til beregning af produktionsafgift 2016 på frugt og gartneriprodukter omsat i 2015 for CVR/SE-nummer Rettelser til navn, adresse, CVR nr. og E-mail

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 76 Offentligt Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 76 (alm. del) af 22. november 2006 Spørgsmål: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Rapport om Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Afgivet til Økonomiministeren den 14. december 1999 Udenrigshandel December 1999 2 Forord På finansloven for

Læs mere

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014. Nyhedsbrev vedrørende ny forbrugeraftalelov 6. august 2014 Den nye lov om forbrugeraftaler ( Forbrugeraftaleloven ) trådte i kraft 13. juni 2014 og gælder således aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere