B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed!"

Transkript

1 Synlighed på sociale medier: B&O Play fejler og Jabra vinder på social synlighed! En analyse af GN Netcoms Jabra, Libratone og B&O Plays globale synlighed afslører en enkel vej til vækst og global digital synlighed! Jabra- brandet lammetæver de to øvrige i forhold til volumen og internationalisering! I ugerne før og efter verdens største forbrugerelektronikmesse, CES i Las Vegas, gennemførte Pipeline Communications en international analyse af de danske lydgadget producenters digitale synlighed med særlig fokus på sociale medier. Analysen giver GN Netcoms Jabra en suveræn sejr med en share- of- voice på hele 96% af den samlede globale omtale af de tre danske lyd- gadgetproducenter får til sammen. Omtalen når tilmed bredt ud, da de er omtalt på hele 24 sprog. For alle tre brands gælder det, at den største del af omtalen er engelsksproget, men Jabra omtales også massivt på russisk. Tæt på milliarden Jabra- brandet når næsten 8 millioner mennesker. Hvis man antager, at alle kontakter liker eller på anden måde deler informationen med 100 mennesker hver, så bliver den estimerede virale effekt 800 millioner visninger. B&O Play har også meget stort antal kontakter, men det er det er alene drevet af en håndfuld Twitter- beskeder fra Wallpaper. Uden disse ville B&O Play ligge under niveauet hos Libratone. - Baggrunden for GN Netcom og Jabras succes er ikke en centralstyret kommunikations- indsats, men skyldes primært, at de har formået at aktivere deres forhandlere. Nå man ser på de bagved liggende data, tyder det entydigt på, at meget få afsendere laver mange opslag bortset fra f.eks. de få Facebook- sider, der formentlig alene er oprettet for søgemaskine- optimering, siger Claus Jensen fra Pipeline Communications og fortsætter: - Både Libratones og især B&O Play går mere traditionelt til værks med en klassisk PR- indsats suppleret med lidt brugeromtale o.l., hvilket naturligvis er fint, men det batter ikke rigtigt, når GN Netcom og Jabra lykkes med at aktivere 100- vis af forhandlere verden over. Produkterne fra både Libratone og B&O Play burde også kunne aktiveres med hjælp fra forhandlerne. Facebook og Twitter størst Facebook og Twitter er uden sammenligning de største kanaler for alle tre brands. Men også her er der en forskel på Jabra og de øvrige. Jabra får det meste af omtalen på Facebook, hvilket er en fordel. Libratones og B&O Play har en relativ større andel af deres omtale på Twitter.

2 - Før digitaliseringen af medierne sagde man, at skrive i aviser var som at skrive i sand, men skrev man bøger, skrev man for generationer! Der er næsten samme forhold mellem Twitter og Facebook. Levetiden af en Twitter besked tælles i timer måske dage, men levetiden af et Facebook- opslag tælles i dage eller uger måske måneder, siger Claus Jensen og slutter: - Det er ikke imponerende, at en børsnoteret virksomhed med et brand som B&O, der har lanceret en serie trådløse højttalere til en typisk yngre målgruppe ikke gøre det bedre. Hvis man vil sælge noget må man være der, hvor kunderne er! Om analysen Analysen har fokus på gadgets til lyd og er derfor begrænset til B&O Play for at undgå forurening fra f.eks. produkter til bilindustrien, TV o.l. Analysen måler ikke primært likes og visninger, men antallet af nye opslag, blogs og artikler, der omtaler et givent brand på sociale medier som Facebook, Twitter og Youtube samt online medier, blogs og diverse portaler til distribution af pressemeddelelser og brugeranmeldelser. Analysen fanger næppe alt, men det er i givet fald ens for alle. Sentiment (positiv, negativ og neutral) analyseres automatisk med udgangspunkt i bl.a. syntaks og forekomsten af særlige ord og er derfor alene vejledende. Kontaktinformation: Claus Jensen, direktør Mail: Mobil: PIPELINE COMMUNICATIONS ApS Vesterbrogade 14A, 1., DK København V Kort om Pipeline Communications ApS Pipeline Communications er en kommunikationsvirksomhed, der udvikler og optimerer kundernes salg og salgsprocesser med kommunikationsværktøjer. Virksomheden har bl.a. fokus på at rådgive virksomheder om sociale medier og kommunikation. 2

3 Mediefordeling Libratone $! &! (! '! %! #! #!$" %&" $" )*+,-./01" &''" %'" 23451,."+6/74" 8-91+//3" 86*93," 8/,:;" <1=4" A41,",1B*1=4" C/:.:+1" Mediefordeling B&O Play %) %! ( # * ) #$" $" %&" '" %!(" )" +,-"./01" "9/:;4" <0=69::3" </>=37" A6B4".7644"76/60464" CB>D67" E467"76F>6B4" G:?8?96" #!'''" #)'''" #('''" #''''" &'''"!'''" )'''" ('''" '" Mediefordeling Jabra/GN Netcom #$#%&" '" #'%" #'(" %#" &)%*" (+(",-./-012"234567" 89:;3/4".<6=:" > " ><?59/" 23A:" B/3::"/3<3-:3:" CA?D3/" 3

4 Share of digital voice Andel af alle opslag B&O Play 1% Libratones 3% #$"%&'( ')*+,-(./0(12"3( Virksomhed Opslag Jabra/GN Netcom B&O Play #$"*,6)7( Libratones 693 Jabra/GN Netcom 96% Internationalisering Identificerede sprog Antal/brand GN Netcom er suveræn på at kommunikere internationalt. Hele 8% af deres omtale er russisk i en ellers anglofil verden. De er aktive på alle de sprog, analysen kan identificere automatisk, og måske flere. Det samme gælder naturligvis for de to øvrige. %"# $# # &'()'*+,#,-./01# 234#56'7# 89()'.0:-;# 4

5 Sentiment (vejledende) &'# )!# &# 89:#;<-=# $%# ("# $# ;6A?BC# 23D4/-<# 23E-BC#,-./-012#234567# # '%# $# "*# +"*# '"*# ("*# )"*# &""*# Share of digital voice Andel af alle opslag B&O Play 1% Libratones 3% #$"%&'( ')*+,-(./0(12"3( Virksomhed Opslag Jabra/GN Netcom B&O Play #$"*,6)7( Libratones 693 Jabra/GN Netcom 96% 5

6 Estimeret viral effekt #$%& '($)#*)+"&,-"#.&+/+*)& 0#1"#& & &!:;&<.#=& B-1"#)($+& 66938?4& 66398?3499& *) Antallet af kontakter hos B&O Play er drevet af en håndfuld Wallpaper Twitter-beskeder. Uden disse ville antallet af kontakter kun have været ca