MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013"

Transkript

1 MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresunds regionen

2 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH Øresund INDLEDNING. Lighederne er flere end forskellene mellem skånske og danske medier. Det generelle billede er, at Øresundsregionen igennem årene er havnet udenfor mediernes søgelys i både Danmark og Skåne. Øresund Media Platform Media Research Øresund er et dansk-svensk forskersamarbejde som løber og som indgår i projektet Øresund Media Platform der drives i et partnerskap mellem Øresundsinstituttet, Lunds universitet og Roskilde Universitet med delfinanciering fra EU Interreg IV A ØKS og 14 regionale aktører. Arbejdet ledes af Jesper Falkheimer (professor i strategisk kommunikaiton og rektor Lunds universitets Campus Helsingborg) og Mark Blach-Ørsten (lektor og leder af journalistuddannelsen ved Roskilde Universitet). Medvirkende forskere er Mads Kæmsgaard Eberholst (studielektor Institut for Kommunikation ved Roskilde Universitet) og Veselinka Möllerström (lektor i strategisk kommunikation ved Lunds universitet Campus Helsingborg). KONTAKTPERSONER Jesper Falkheimer Projektledare Media Research Øresund Rektor Campus Helsingborg Lunds universitet tel mobil Mark Blach-Ørsten Projektledare Media Research Øresund Lektor och ledare, journalistutbildningen - Roskilde Universitet tel Johan Wessman Projektledare Øresund Media Platform Chefredaktör News Øresund, Job & Magt Øresundsinstituttet Mobil Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresundsregionen Denne rapport er opdelt i to dele: det svenske og det danske studie. Det svenske omfatter udelukkende dagblade (Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad og Kvällsposten), mens det danske har et noget bredere grundlag (Berlingske, Politiken, MetroX- Press, Helsingør Dagblad, Fredriksborgs Amts Avis samt Lorry (tidl. TV 2/Lorry). I et snarligt kommende svensk delstudie præsenteres de svenske landsdækkende mediers billede af Skåne og Øresundsregionen. Dette er dog svært at sammenligne med det danske studie, som præsenteres her, da fokus her er på Øresundsregionen (dansk-svenske nyheder). Studierne er blevet gennemført med de samme værktøjer, og kodningen er gjort på samme måde i de studier, der præsenteres i denne rapport. Lighederne er flere end forskellene mellem skånske og danske medier. Det danske studie omfatter flere medier og har derfor næsten lige så mange artikler som det svenske studie. Med når man tager med i betragtning, at det svenske studie kun omfatter tre aviser, er det tydeligt at medieinteressen for Øresundsregionen er højere i Skåne end i Danmark. Dækningen af Øresundsregionen er mindsket siden 2008 i begge lande. Sandsynligvis hænger dette sammen med den økonomiske konjunkturændring, der indledtes dette år. Hovedparten af artikler i begge lande er små og består af enkel information om den anden side. I journalistisk sprog dominerer såkaldt rutine- og servicejournalistik uden nogen dybere regionsforståelse. Selvstændigt produceret Øresundsjournalistik glimrer stor set ved sit fravær. Når det gælder typen af artikler, så ser disse relativt ens ud på begge siden af Sundet. Kultur dominerer. Derefter kommer nyheder om forbrydelser og ulykker. I Danmark havner infrastruktur og transportspørgsmål på tredjepladsen, mens denne plads i Skåne indtages af økonomi (bl.a. koblet til problemer hos SAS de seneste år). Politikere og kendte folk samt kunstnere dominerer som aktører i de skånske medier. Dette adskiller sig fra danske medier, hvor det først og fremmest er folk fra erhvervslivet (og som i Skåne) de kendte og kunstnere, der dominerer. Det generelle billede er, at Øresundsregionen igennem årene er havnet udenfor mediernes søgelys i både Danmark og Skåne. Jesper Falkheimer, Lunds universitet Mark Blach-Ørsten, Roskilde Universitetscenter 2 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

3 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN Danske mediers dækning af Øresundsregionen Mark Blach-Ørsten, lektor & Mads Kæmsgaard Eberholst, studielektor, Journalistik ved Roskilde Universitet Analysen bygger på en kvantitativ indholdsanalyse af udvalgte nyhedsmediers dækning af region Øresund i uge 46 fra 2002 til De udvalgte medier er: Berlingske, Politiken, MetroXpress, Helsingør Dagblad, Frederiksborg Amts Avis samt Lorry (tidl. TV 2/ Lorry, indslag fra Lorry dog kun fra 2007 til 2012). Enhederne er udvalgt efter relevante søgeord i Infomedia samt i konkret søgning i udvalgte mediearkiver samt fra mikrofilm. I alt omfatter analysen 687 enheder (artikler og tv-indslag). I alt publicerede de valgte medier enheder i den undersøgte periode. De undersøgte enheder udgør altså i alt knap 1 % (0,995 %) af det totale antal enheder i perioden. Indledningsvis kan det derfor siges, at interessen for at berette om Øresundsregionen i de danske medier er lav. ANALYSENS HOVEDKONKLUSION ER SOM FØLGER: DET ER SKET i fald i andelen af enheder, der omhandler Øresundsregionen fra 2008 og fremefter. Dækningen af regionen var mest intens i perioden 2002 til 2008, skønt der også er udsving i denne periode. Fra 2002 til 2008 er der flest enheder (92) i 2006 og færrest i 2005 (51). I perioden fra 2009 til 2012 ligger antallet af enheder omkring de 50. Der er flest enheder i 2010 (56) og færrest i 2009 og 2011 (47). Analysen viser således, at medierne skriver mindre om Øresundsregionen i dag end i DET ER MORGENAVISERNE, der skriver mest om regionen. Berlingske er det medie, der optræder med flest enheder (220) efterfulgt af Politiken (163). Af de regionale medier skriver Helsingør Dagblad flere enheder (136) end Frederiksborg Amts Avis (99). STØRSTEDELEN AF ARTIKLERNE er små artikler/ noter (under 50 ord). Hele 443 af de i alt 687 enheder er således små artikler/noter (under 500 ord), mens kun 44 artikler er store (over 1000 ord). DET EMNE, SOM der skrives mest om er kultur. Kulturstoffet scorer meget højt, og hele 222 enheder handler om kultur. Efter kulturstoffet er det kriminalstoffet, der fylder mest med 110 enheder, mens det tredje mest repræsenterede emne er infrastruktur og transport med 63 enheder. KILDERNE I DÆKNINGEN er hovedsageligt virksomhedsrepræsentanter samt kendisser og kunstnere. Herefter kommer politikere, myndigheder og medborgere. ØRESUNDSREGIONEN SOM EMNE fylder kun lidt. Øresundsregionen behandles kun som hovedemne i 110 enheder og som bi-emne i 160 enheder. 415 enheder handler ikke om Øresundsregionen som emne, selvom de optræder som en del af analysen. Når regionen beskrives i medierne er der fokus på kultur som fornøjelse eller på kriminalitet, særligt i Malmø. Det økonomiske og politiske samarbejde på tværs af sundet er der mindre fokus på I FORHOLD TIL den journalistiske originalitet er der tale om rutine- og servicejournalistik. Servicejournalistikken udgør 236 enheder mens rutinejournalistikken udgør 434 enheder. Rutinejournalistik er journalistik, hvor journalisten har bearbejdet materiale, der er tilgået redaktionen for eksempel ved at ringe op til flere kilder. Servicejournalistik består for det meste af ubearbejdet materiale fra kilder, for eksempel pressemeddelelser, undersøgelse osv. I perioden er der meget lidt fokusjournalistik. Det vil sige journalistik, hvor redaktionen selv har prioriteret at skrive selvstændigt om Øresundsregionen. Faktisk er der blot 15 enheder (knap 2 %) der kan siges at være fokusjournalistik. SKØNT DE FLESTE enheder er små og publiceret med begrænsede journalistiske ressourcer beskriver et flertal af enhederne regionen ud fra et fællesskabsperspektiv (136). Resten af enhederne har dog mere fokus på informationer om, hvad der sker i regionen (76) og viden om, hvad der foregår i regionen. SAMLET SET HAR medierne kun et begrænset fokus på Øresundsregionen og dette fokus er snævret ind fra 2002 til Med en samlet masse af enheder i perioden optræder Øresundsregionen blot i 0,995 % af enheder. Når regionen beskrives i medierne er der fokus på kultur som fornøjelse eller på kriminalitet, særligt i Malmø. Det økonomiske og politiske samarbejde på tværs af sundet er der mindre fokus på. Regionen beskrives hovedsagligt via små artikler/noter og er ikke højt prioriteret i de analyserede medier. 4 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

4 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

5 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN % 29% 19% 8 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

6 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

7 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN Skånska medier och Öresundsregionen Jesper Falkheimer, professor & Veselinka Möllerström, lektor Inst. för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet Medieanalysen är baserad på artiklar som behandlar Öresundsregionen under vecka 46 varje år i Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Kvällsposten under Sökningar har skett via relevanta sökord i mediedatabasen Retriever. Artiklar som sållats ut har ett innehåll som är meningsfullt i relation till den danska sidan och Öresundsregionens medborgare eller utveckling. Detta innebär artiklar som endast har en platsbenämning relaterad till exempel till Köpenhamn sållats bort om artikeln inte kan anses vara relevant för Öresundsregionen. Totalt omfattar analysen 695 artiklar under Analysen är i huvudsak kvantitativ men vi har också gjort en översiktlig kvalitativ bedömning. Nedan sammanfattas de viktigaste slutsatserna. Därefter redovisas grafer och stapeldiagram. Skillnader mellan de tre tidningarna är marginella över tid och berörs därför inte särskilt. MEDIERAPPORTERINGEN OM ÖRESUNDSRE- GIONEN har minskat sedan Totala antalet artiklar per år tycks följa den ekonomiska konjunkturen. En topp i rapporteringen skedde 2004 medan det 2012 var färre artiklar än något annat år. DET FINNS YTTERST få fokusartiklar, dvs. artiklar som genom fördjupande journalistik diskuterar Öresundsregionen. Totalt finns bara fem den andra sidan skildras ofta som frihetens land via sex, drugs and rock n roll (om man med drugs avser kriminalitet, brott och liknande och rock n roll nöje, kultur och liknande, medan sex i olika former dyker upp här och där) sådana artiklar under tioårsperioden. Rapporteringen domineras av så kallad rutin- och servicejournalistik, t.ex. genom artiklar som kortfattat beskriver ett kulturellt evenemang i Danmark (servicejournalistik) eller artiklar om danska valet (rutinjournalistik). DEN HUVUDSAKSFRÅGA SOM dominerar mediebilden av Öresundsregionen är kultur, som dock också fått minskad exponering de senaste åren. Kulturartiklarna innehåller i huvudsak information eller upplysning om evenemang och händelser. I andra hand domineras rapporteringen av brott och olyckor. Sedan 2010 har ekonomirapporteringen ökat radikalt och 2012 är ekonomi den sakfråga som ges mest exponering. Öresundsregionen skildras alltså under hela perioden i huvudsak utifrån tre perspektiv: kultur, brott och olyckor samt ekonomi. Under valrörelser på danska sidan ökar också täckningen radikalt. Infrastrukturfrågor behandlas också en del, men som helhet ganska blygsamt. Utbildning, forskning, miljö, hälsa, livsstil och andra sakfrågor ges minimalt utrymme. REPRESENTATIONEN AV OLIKA aktörer varierar en del beroende på vilken fråga som dominerar. Politiker dominerar under val men är också ganska frekventa i rapporteringen överlag. Medborgare är också synliga liksom kändisar/ artister. Men medborgarnas representation är främst kopplad till nyheter om brott. Näringslivet är däremot ganska marginell som aktör, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att argumenten för integration och utbyte över sundet ofta är baserad på näringslivs- och tillväxtargument. RAPPORTERINGEN DOMINERAS GENOMGÅ- ENDE av enkel information eller upplysning om vad som händer på andra sidan. Frågan gäller hur regionalitet behandlas i artiklarna. Den ytligaste kategorin är som enkel information eller upplysning om den andra sida, den andra kategorin är kunskap om vilket är något mer fördjupande och för det tredje så gestaltas regionen ur ett djupare gemensamhetsperspektiv. Kunskap om regionen och gemensamhetsperpektiv är få och har minskat sedan Då gemensamhetsperspektiv används är det oftast relaterat till Öresundshinder eller barriärer. UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV kan inte medierapporteringen anses bidra konstruktivt till regionens utveckling. Skillnaderna mellan de tre tidningarna är inte stora, men intressant är att den största tidningen Sydsvenskan år för år har minskat andelen artiklar som fokuserar gemenskap och kunskap om regionen DOMINERAR NEUTRALA vinklingar kopplat till att andelen kulturserviceartiklar var fler då. Sedan 2009 har andel artiklar med negativ vinkling ökat och blivit fler än neutrala artiklar Detta beror bland annat på rapporteringen om SAS under detta år. Andel positiva artiklar är ganska få. Vinkling gäller inte Öresundsregionen per se, utan vinkling till det som artikeln behandlar. SUMMERING: Medierapporteringen om Öresundsregionen är sammanfattningsvis blygsam, har minskat sedan 2007, blivit alltmer negativt vinklad, handlar i huvudsak om kultur, brott och olyckor och ekonomi och de som är aktörer kommer oftast från politik medan näringslivsaktörer är svagt representerade. Medborgare är representerade som aktörer men i huvudsak kopplade till nyheter om brott. Den regionalitet som gestaltas är mycket ytlig och kan inte under de senaste tio åren anses har bidragit till ökat intresse för integration eller utbyte. DE MEDIER VI analyserat driver inte regionaliseringen framåt, utan är förankrade i lokala eller nationella diskurser. UR ETT KVALITATIVT perspektiv förstärker tioårs-studien den slutsats som drogs av den pilotundersökning för 2011 som vi presenterade 2012: den andra sidan skildras ofta som frihetens land via sex, drugs and rock n roll (om man med drugs avser kriminalitet, brott och liknande och rock n roll nöje, kultur och liknande, medan sex i olika former dyker upp här och där). En kommande rapport (juni 2013, presenteras i Almedalen) behandlar svenska riksmediers/dagspress mediebild av södra Sverige och Danmark. 12 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

8 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

9 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

10 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

11 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

12 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

13 ØRESUND Uafhængigt dansk-svensk nyhedsbureau Independent journal covering the Copenhagen- Malmö Region Uafhængigt dansk-svensk tidsskrift Øresundsinstituttet er lead partner i projektet Øresund Media Platform og driver projektets nyhedsbureau News Øresund og det engelsksprogede tidsskrift Øresund Magazine. Øresundsinstituttet er et uafhængigt, non-profit analyseinstitut, som bl.a. udgiver det dansk-svenske tidsskrift Job & Magt. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

TREND REPORT KONGRESSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN. Kraftig kapacitetsökning med 19 nya anläggningar sedan 2000

TREND REPORT KONGRESSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN. Kraftig kapacitetsökning med 19 nya anläggningar sedan 2000 TREND REPORT KONGRESSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN Kraftig kapacitetsökning med 19 nya anläggningar sedan 2000 MAJ 2015 Sekretariat Vd och chefredaktör: Johan Wessman Chefanalytiker: Britt Andresen Analytiker:

Læs mere

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol

DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol DELTAGELSE OG KREATIVITET Resultater og erfaringer fra Kreativ Metapol antologi Øresundsregionen som KREATIV METAPOL INDHOLD KOLOFON Øresundsregionen som Kreativ Metapol 2011 Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir

Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir Språk i Norden 2013 Tema: Tv-teksting i Norden Hva har det å si for nabospråksfortåelsen blant barn og unge i Norden at program fra nabolandene blir vist og tekstet på tv? Utgitt av Nettverket for språknemndene

Læs mere

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE

Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Aske Kammer NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 1 NYHEDER OM DEN ANDEN SIDE Mediedækningen af udsatte-området 2012-2013 Aske Kammer Rådet for Socialt Udsatte/Udsatte-rådet

Læs mere

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande

Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Skolesystemer og styredokumenter i de nordiske lande Tillæg til bogen Den nordiske skolen fins den? Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf og Peter Kaspersen, 2012, Oslo: Novus. Tillægget er udgivet af

Læs mere

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man?

Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter hvordan gør man? Engelska som undervisningsspråk på nordiska universitet hur gör man? Erfaringer og anbefalinger fra netværket for parallelsproglige

Læs mere

,Når de skal beskrive deres

,Når de skal beskrive deres ungdomsforskning nr. 2 - juli 2003 UNGE I PERIFERIEN,Når de skal beskrive deres marginalisering i samfundet, siger de, at det er fordi, de er vokset op i periferien - a periferia nr. 2 - juli 2003 1 Center

Læs mere

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4

Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor. NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Regnbågsfamiljers ställning i Norden Politik, rättigheter och villkor NIKK Publikationer 2009:1 NIKK, Oslo 2009 ISBN: 978-82-7864-025-4 Tryck: Reprosentralen, Universitetet i Oslo Omslagsfoto: istockphoto

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark?

Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? Heidi Sørensen Juli 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag. Sociologisk Institut, Roskilde Universitet,

Læs mere

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund

CYKL! CYKLA! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGBORG HELSINGØR KØBENHAVN MALMÖ. En håndbog OM Øresund En håndbog OM Øresund som cykelregion CYKL! HVORDAN KAN VI FÅ FLERE MENNESKER TIL AT CYKLE GENNEM KAMPAGNER? HELSINGØR Y HELSINGBORG Kristianstad C K! KØBENHAVN A CYKLA! MALMÖ Hur kan vi få fler personer

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen

Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen 1 ASTA WELLEJUS Vi skal ind i kampen om digitale interaktive kulturproduktioner sammen DIGITALE KULTUROPLEVELSER ER I RIVENDE UDVIKLING INTERNATIONALT HVAD KAN VI GØRE FOR AT BLIVE BEDRE I ÖRESUNDSREGIONEN

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Begreber om den nye ungdomsgeneration

Begreber om den nye ungdomsgeneration Ungdomsforskning: Begreber om den nye ungdomsgeneration Tag godt imod Millenniumgenerationen, Generation Y og andre begreber om nutidens unge. Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Nr. 3 2008 Årgang

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet

Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund Fisk i Öresund Øresundsvandsamarbejdet Öresundsvattensamarbetet Fisk i Øresund / Fisk i Öresund Udgivet af: Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet Udgivelsesår: 2007 Antal: Redaktion:

Læs mere