MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013"

Transkript

1 MEDIA RESEARCH Øresund 13. juni 2013 Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresunds regionen

2 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH Øresund INDLEDNING. Lighederne er flere end forskellene mellem skånske og danske medier. Det generelle billede er, at Øresundsregionen igennem årene er havnet udenfor mediernes søgelys i både Danmark og Skåne. Øresund Media Platform Media Research Øresund er et dansk-svensk forskersamarbejde som løber og som indgår i projektet Øresund Media Platform der drives i et partnerskap mellem Øresundsinstituttet, Lunds universitet og Roskilde Universitet med delfinanciering fra EU Interreg IV A ØKS og 14 regionale aktører. Arbejdet ledes af Jesper Falkheimer (professor i strategisk kommunikaiton og rektor Lunds universitets Campus Helsingborg) og Mark Blach-Ørsten (lektor og leder af journalistuddannelsen ved Roskilde Universitet). Medvirkende forskere er Mads Kæmsgaard Eberholst (studielektor Institut for Kommunikation ved Roskilde Universitet) og Veselinka Möllerström (lektor i strategisk kommunikation ved Lunds universitet Campus Helsingborg). KONTAKTPERSONER Jesper Falkheimer Projektledare Media Research Øresund Rektor Campus Helsingborg Lunds universitet tel mobil Mark Blach-Ørsten Projektledare Media Research Øresund Lektor och ledare, journalistutbildningen - Roskilde Universitet tel Johan Wessman Projektledare Øresund Media Platform Chefredaktör News Øresund, Job & Magt Øresundsinstituttet Mobil Forskelle og ligheder mellem skånske og danske mediers dækning af Øresundsregionen Denne rapport er opdelt i to dele: det svenske og det danske studie. Det svenske omfatter udelukkende dagblade (Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad og Kvällsposten), mens det danske har et noget bredere grundlag (Berlingske, Politiken, MetroX- Press, Helsingør Dagblad, Fredriksborgs Amts Avis samt Lorry (tidl. TV 2/Lorry). I et snarligt kommende svensk delstudie præsenteres de svenske landsdækkende mediers billede af Skåne og Øresundsregionen. Dette er dog svært at sammenligne med det danske studie, som præsenteres her, da fokus her er på Øresundsregionen (dansk-svenske nyheder). Studierne er blevet gennemført med de samme værktøjer, og kodningen er gjort på samme måde i de studier, der præsenteres i denne rapport. Lighederne er flere end forskellene mellem skånske og danske medier. Det danske studie omfatter flere medier og har derfor næsten lige så mange artikler som det svenske studie. Med når man tager med i betragtning, at det svenske studie kun omfatter tre aviser, er det tydeligt at medieinteressen for Øresundsregionen er højere i Skåne end i Danmark. Dækningen af Øresundsregionen er mindsket siden 2008 i begge lande. Sandsynligvis hænger dette sammen med den økonomiske konjunkturændring, der indledtes dette år. Hovedparten af artikler i begge lande er små og består af enkel information om den anden side. I journalistisk sprog dominerer såkaldt rutine- og servicejournalistik uden nogen dybere regionsforståelse. Selvstændigt produceret Øresundsjournalistik glimrer stor set ved sit fravær. Når det gælder typen af artikler, så ser disse relativt ens ud på begge siden af Sundet. Kultur dominerer. Derefter kommer nyheder om forbrydelser og ulykker. I Danmark havner infrastruktur og transportspørgsmål på tredjepladsen, mens denne plads i Skåne indtages af økonomi (bl.a. koblet til problemer hos SAS de seneste år). Politikere og kendte folk samt kunstnere dominerer som aktører i de skånske medier. Dette adskiller sig fra danske medier, hvor det først og fremmest er folk fra erhvervslivet (og som i Skåne) de kendte og kunstnere, der dominerer. Det generelle billede er, at Øresundsregionen igennem årene er havnet udenfor mediernes søgelys i både Danmark og Skåne. Jesper Falkheimer, Lunds universitet Mark Blach-Ørsten, Roskilde Universitetscenter 2 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

3 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN Danske mediers dækning af Øresundsregionen Mark Blach-Ørsten, lektor & Mads Kæmsgaard Eberholst, studielektor, Journalistik ved Roskilde Universitet Analysen bygger på en kvantitativ indholdsanalyse af udvalgte nyhedsmediers dækning af region Øresund i uge 46 fra 2002 til De udvalgte medier er: Berlingske, Politiken, MetroXpress, Helsingør Dagblad, Frederiksborg Amts Avis samt Lorry (tidl. TV 2/ Lorry, indslag fra Lorry dog kun fra 2007 til 2012). Enhederne er udvalgt efter relevante søgeord i Infomedia samt i konkret søgning i udvalgte mediearkiver samt fra mikrofilm. I alt omfatter analysen 687 enheder (artikler og tv-indslag). I alt publicerede de valgte medier enheder i den undersøgte periode. De undersøgte enheder udgør altså i alt knap 1 % (0,995 %) af det totale antal enheder i perioden. Indledningsvis kan det derfor siges, at interessen for at berette om Øresundsregionen i de danske medier er lav. ANALYSENS HOVEDKONKLUSION ER SOM FØLGER: DET ER SKET i fald i andelen af enheder, der omhandler Øresundsregionen fra 2008 og fremefter. Dækningen af regionen var mest intens i perioden 2002 til 2008, skønt der også er udsving i denne periode. Fra 2002 til 2008 er der flest enheder (92) i 2006 og færrest i 2005 (51). I perioden fra 2009 til 2012 ligger antallet af enheder omkring de 50. Der er flest enheder i 2010 (56) og færrest i 2009 og 2011 (47). Analysen viser således, at medierne skriver mindre om Øresundsregionen i dag end i DET ER MORGENAVISERNE, der skriver mest om regionen. Berlingske er det medie, der optræder med flest enheder (220) efterfulgt af Politiken (163). Af de regionale medier skriver Helsingør Dagblad flere enheder (136) end Frederiksborg Amts Avis (99). STØRSTEDELEN AF ARTIKLERNE er små artikler/ noter (under 50 ord). Hele 443 af de i alt 687 enheder er således små artikler/noter (under 500 ord), mens kun 44 artikler er store (over 1000 ord). DET EMNE, SOM der skrives mest om er kultur. Kulturstoffet scorer meget højt, og hele 222 enheder handler om kultur. Efter kulturstoffet er det kriminalstoffet, der fylder mest med 110 enheder, mens det tredje mest repræsenterede emne er infrastruktur og transport med 63 enheder. KILDERNE I DÆKNINGEN er hovedsageligt virksomhedsrepræsentanter samt kendisser og kunstnere. Herefter kommer politikere, myndigheder og medborgere. ØRESUNDSREGIONEN SOM EMNE fylder kun lidt. Øresundsregionen behandles kun som hovedemne i 110 enheder og som bi-emne i 160 enheder. 415 enheder handler ikke om Øresundsregionen som emne, selvom de optræder som en del af analysen. Når regionen beskrives i medierne er der fokus på kultur som fornøjelse eller på kriminalitet, særligt i Malmø. Det økonomiske og politiske samarbejde på tværs af sundet er der mindre fokus på I FORHOLD TIL den journalistiske originalitet er der tale om rutine- og servicejournalistik. Servicejournalistikken udgør 236 enheder mens rutinejournalistikken udgør 434 enheder. Rutinejournalistik er journalistik, hvor journalisten har bearbejdet materiale, der er tilgået redaktionen for eksempel ved at ringe op til flere kilder. Servicejournalistik består for det meste af ubearbejdet materiale fra kilder, for eksempel pressemeddelelser, undersøgelse osv. I perioden er der meget lidt fokusjournalistik. Det vil sige journalistik, hvor redaktionen selv har prioriteret at skrive selvstændigt om Øresundsregionen. Faktisk er der blot 15 enheder (knap 2 %) der kan siges at være fokusjournalistik. SKØNT DE FLESTE enheder er små og publiceret med begrænsede journalistiske ressourcer beskriver et flertal af enhederne regionen ud fra et fællesskabsperspektiv (136). Resten af enhederne har dog mere fokus på informationer om, hvad der sker i regionen (76) og viden om, hvad der foregår i regionen. SAMLET SET HAR medierne kun et begrænset fokus på Øresundsregionen og dette fokus er snævret ind fra 2002 til Med en samlet masse af enheder i perioden optræder Øresundsregionen blot i 0,995 % af enheder. Når regionen beskrives i medierne er der fokus på kultur som fornøjelse eller på kriminalitet, særligt i Malmø. Det økonomiske og politiske samarbejde på tværs af sundet er der mindre fokus på. Regionen beskrives hovedsagligt via små artikler/noter og er ikke højt prioriteret i de analyserede medier. 4 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

4 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

5 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN % 29% 19% 8 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

6 FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM SKÅNSKE OG DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN DANSKE MEDIERS DÆKNING AF ØRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

7 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN Skånska medier och Öresundsregionen Jesper Falkheimer, professor & Veselinka Möllerström, lektor Inst. för strategisk kommunikation, Campus Helsingborg, Lunds universitet Medieanalysen är baserad på artiklar som behandlar Öresundsregionen under vecka 46 varje år i Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Kvällsposten under Sökningar har skett via relevanta sökord i mediedatabasen Retriever. Artiklar som sållats ut har ett innehåll som är meningsfullt i relation till den danska sidan och Öresundsregionens medborgare eller utveckling. Detta innebär artiklar som endast har en platsbenämning relaterad till exempel till Köpenhamn sållats bort om artikeln inte kan anses vara relevant för Öresundsregionen. Totalt omfattar analysen 695 artiklar under Analysen är i huvudsak kvantitativ men vi har också gjort en översiktlig kvalitativ bedömning. Nedan sammanfattas de viktigaste slutsatserna. Därefter redovisas grafer och stapeldiagram. Skillnader mellan de tre tidningarna är marginella över tid och berörs därför inte särskilt. MEDIERAPPORTERINGEN OM ÖRESUNDSRE- GIONEN har minskat sedan Totala antalet artiklar per år tycks följa den ekonomiska konjunkturen. En topp i rapporteringen skedde 2004 medan det 2012 var färre artiklar än något annat år. DET FINNS YTTERST få fokusartiklar, dvs. artiklar som genom fördjupande journalistik diskuterar Öresundsregionen. Totalt finns bara fem den andra sidan skildras ofta som frihetens land via sex, drugs and rock n roll (om man med drugs avser kriminalitet, brott och liknande och rock n roll nöje, kultur och liknande, medan sex i olika former dyker upp här och där) sådana artiklar under tioårsperioden. Rapporteringen domineras av så kallad rutin- och servicejournalistik, t.ex. genom artiklar som kortfattat beskriver ett kulturellt evenemang i Danmark (servicejournalistik) eller artiklar om danska valet (rutinjournalistik). DEN HUVUDSAKSFRÅGA SOM dominerar mediebilden av Öresundsregionen är kultur, som dock också fått minskad exponering de senaste åren. Kulturartiklarna innehåller i huvudsak information eller upplysning om evenemang och händelser. I andra hand domineras rapporteringen av brott och olyckor. Sedan 2010 har ekonomirapporteringen ökat radikalt och 2012 är ekonomi den sakfråga som ges mest exponering. Öresundsregionen skildras alltså under hela perioden i huvudsak utifrån tre perspektiv: kultur, brott och olyckor samt ekonomi. Under valrörelser på danska sidan ökar också täckningen radikalt. Infrastrukturfrågor behandlas också en del, men som helhet ganska blygsamt. Utbildning, forskning, miljö, hälsa, livsstil och andra sakfrågor ges minimalt utrymme. REPRESENTATIONEN AV OLIKA aktörer varierar en del beroende på vilken fråga som dominerar. Politiker dominerar under val men är också ganska frekventa i rapporteringen överlag. Medborgare är också synliga liksom kändisar/ artister. Men medborgarnas representation är främst kopplad till nyheter om brott. Näringslivet är däremot ganska marginell som aktör, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att argumenten för integration och utbyte över sundet ofta är baserad på näringslivs- och tillväxtargument. RAPPORTERINGEN DOMINERAS GENOMGÅ- ENDE av enkel information eller upplysning om vad som händer på andra sidan. Frågan gäller hur regionalitet behandlas i artiklarna. Den ytligaste kategorin är som enkel information eller upplysning om den andra sida, den andra kategorin är kunskap om vilket är något mer fördjupande och för det tredje så gestaltas regionen ur ett djupare gemensamhetsperspektiv. Kunskap om regionen och gemensamhetsperpektiv är få och har minskat sedan Då gemensamhetsperspektiv används är det oftast relaterat till Öresundshinder eller barriärer. UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV kan inte medierapporteringen anses bidra konstruktivt till regionens utveckling. Skillnaderna mellan de tre tidningarna är inte stora, men intressant är att den största tidningen Sydsvenskan år för år har minskat andelen artiklar som fokuserar gemenskap och kunskap om regionen DOMINERAR NEUTRALA vinklingar kopplat till att andelen kulturserviceartiklar var fler då. Sedan 2009 har andel artiklar med negativ vinkling ökat och blivit fler än neutrala artiklar Detta beror bland annat på rapporteringen om SAS under detta år. Andel positiva artiklar är ganska få. Vinkling gäller inte Öresundsregionen per se, utan vinkling till det som artikeln behandlar. SUMMERING: Medierapporteringen om Öresundsregionen är sammanfattningsvis blygsam, har minskat sedan 2007, blivit alltmer negativt vinklad, handlar i huvudsak om kultur, brott och olyckor och ekonomi och de som är aktörer kommer oftast från politik medan näringslivsaktörer är svagt representerade. Medborgare är representerade som aktörer men i huvudsak kopplade till nyheter om brott. Den regionalitet som gestaltas är mycket ytlig och kan inte under de senaste tio åren anses har bidragit till ökat intresse för integration eller utbyte. DE MEDIER VI analyserat driver inte regionaliseringen framåt, utan är förankrade i lokala eller nationella diskurser. UR ETT KVALITATIVT perspektiv förstärker tioårs-studien den slutsats som drogs av den pilotundersökning för 2011 som vi presenterade 2012: den andra sidan skildras ofta som frihetens land via sex, drugs and rock n roll (om man med drugs avser kriminalitet, brott och liknande och rock n roll nöje, kultur och liknande, medan sex i olika former dyker upp här och där). En kommande rapport (juni 2013, presenteras i Almedalen) behandlar svenska riksmediers/dagspress mediebild av södra Sverige och Danmark. 12 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

8 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

9 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

10 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

11 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

12 SKÅNSKA MEDIER OCH ÖRESUNDSREGIONEN MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI 2013 MEDIA RESEARCH ØRESUND JUNI

13 ØRESUND Uafhængigt dansk-svensk nyhedsbureau Independent journal covering the Copenhagen- Malmö Region Uafhængigt dansk-svensk tidsskrift Øresundsinstituttet er lead partner i projektet Øresund Media Platform og driver projektets nyhedsbureau News Øresund og det engelsksprogede tidsskrift Øresund Magazine. Øresundsinstituttet er et uafhængigt, non-profit analyseinstitut, som bl.a. udgiver det dansk-svenske tidsskrift Job & Magt. DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK Midtjylland NordDanmark Öresund Region Syddanmark Vejle Sjælland INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Midtjylland 3

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang

Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang ÖRESUNDSBREV SEPTEMBER 2012 Side 3 Life science: Massachusetts og Øresundsregionen indgår samarbejde Side 7 Smart Cities-løsninger: Ny innovationsplatform for alvor i gang Side 11 Fremtiden: Ungdommen

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder

Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Kortlægning af PS-mediers brug af internettet som platform for publikation af nyheder Af journalistisk lektor Filip Wallberg Center for Journalistik, Syddansk Universitet Odense, marts 213 1 af 5 Forord

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013

Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 Flerårig strategi for implementering af ÖRUS og handlingsplan 2013 1 INDLEDNING Öresundskomiteen blev etableret i 1993 og har gennem årene udviklet sig. Men formålet er det samme i dag som dengang: at

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager?

Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Avisens rolle i idrætten? En del af festen? En kritisk iagttager? Lige om lidt bryder Giro-feberen så for alvor ud og det hele er i fuld gang. Jeg håber i den forbindelse, at det sure mindretal af mennesker,

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection

Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Att. Københavns Kommune Hermed ansøgning om tilskud på 500.000 til afholdelse af Öresundsfestival 2013 Öresundsfestival The Copenhagen-Malmö Music Connection Vision (på svensk) Att inom tre år bygga upp

Læs mere

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö

PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö. PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR Kunskapsstaden Malmö PLATTFORM FÖR KUNSKAPSSTADEN MALMÖ FÖRELIGGANDE RAPPORT ÄR EN SAMMANFATTNING av det löpande utvecklingsarbetet kring Malmö som kunskapsstad.

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Ældres ensomhed i medierna

Ældres ensomhed i medierna Ældres ensomhed i medierna FORSTÅ ENSOMHED NY VIDEN, NYE VEJE ENSOMME GAMLES VAERN, NYBORG STRAND, 20 MAJ 2015 AXEL ÅGREN PHD, NISAL, LINKÖPINGS UNIVERSITET Ældres ensomhed i medierne Udgangspunktet for

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet

ÖRESUNDSKOMITEEN. Sekretariat. Öresundskomiteens medlemmar är. Ekonomiskt stöd från Nordiska Ministerrådet ÅRSMAGASIN ÖRESUNDSKOMITEEN Svenska och danska politiker på båda sidor av Öresund beslutade att etablera Öresunds - komiteen som ett forum för frivilligt politiskt samarbete 1993. Kommittén är en politisk

Læs mere

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015

Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 20. april 2015 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 20. april 2015 Tid: kl 9.00 11.30 Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale 5, København Deltagere: Politikere: Hanna Thomé, Malmö stad Annika Román, Helsingborg

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation

Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation Indledning I rapporten It i skolen blev det afdækket, at it-inddragelsen i folkeskolen ofte kun bliver implementeret af ildsjælene på skolerne.

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier)

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet ( Cand.negot.studiet & Center for Kulturstudier) Lektor Kommunikation, Journalistik og Social Forandring Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Magt, Medier og Kommunikation Postaddresse: Universitetsvej 1 40.3 DK4000 Roskilde

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark

Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde. Franchising. Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark Torsdag den 23. august 1990 kl. 14:00 Sektionsmøde Franchising Referat: Del I, s. 387. Debatleder: Departementschef Poul Lundbæk Andersen, Danmark 400 Talere: Debatlederen, departementschef Poul Lundbæk

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

UNIVERSITETET & BYEN. hvidbog fra ncn seminar Juni 2009. nordic city network

UNIVERSITETET & BYEN. hvidbog fra ncn seminar Juni 2009. nordic city network UNIVERSITETET & BYEN hvidbog fra ncn seminar Juni 2009 nordic city network nordic city network Chairman for Nordic City Network: christer larsson urban planning director malmö city tel +46 40 34 22 98

Læs mere

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND

VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Nr. 1 - januar, 2015 VELKOMMEN TIL REJSER I NORDEN MED FOKUS PÅ ISLAND Velkommen til en ny udgave af NORDEN Nu med tillægget Rejsemagasinet - atter i år med gode rejsetilbud og beretninger om ferie i Norden.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Öresundsregionen 2045

Öresundsregionen 2045 ÖRIB Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling Öresundsregionen 2045 Scenarier för trafik och byutveckling Januari 2007 Medverkande Projektledning Charlotte Lindström Annette Klysner Emma Kvistberg

Læs mere

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet

SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet UGE 20 * 2015 DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR I ÖRESUNDSREGIONEN SAMFUNDSREGNSKAB Femern-forbindelsen er ikke kun et spørgsmål om de direkte omkostninger ved byggeriet Af chefredaktør Knud

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer

Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer Anker Brink Lund: Mediebranchen anno 2012: Forskningsbaserede udfordringer abl.dbp@cbs.dk Den digitale distributionsrevolution XXIth century XXth century ANALOGUE SATELLITE TELEVISION CINEMA DVB-H 3G SVOD

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

Isoler med PAROC Løsuld

Isoler med PAROC Løsuld Isoler med PAROC Løsuld November August 2010 1 Indholdsfortegnelse Isolera enkelt, enkelt effektivt...3 og miljømæssigt korrekt med Paroc Løsuld............. 3 Sänkta uppvärmningskostnader...4 Med Paroc

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park

Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Vej & Park Njalsgade 15 2300 København S Att.: Gitte Hyldahl Nielsen København, november 2004 Observer Danmark A/S' Publicitetsrapport for Vej & Park Ordre: 26362 Periode: Oktober 2004 Publicitetsrapporten

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 15.00 Sektionsmöte Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn

Læs mere

ESKILTUNA FREDERICIA KRISTI- ANSAND LILLESTRÖM LINKÖ- PING LUND NORRKÖPING GÖ- TEBORG STAVANGER TROMSÖ TRONDHEIM UMEÅ UPPSALA JUBILEUMSSKRIFT

ESKILTUNA FREDERICIA KRISTI- ANSAND LILLESTRÖM LINKÖ- PING LUND NORRKÖPING GÖ- TEBORG STAVANGER TROMSÖ TRONDHEIM UMEÅ UPPSALA JUBILEUMSSKRIFT ALBORG AARHUS SKILTUNA FREDERI- CIA KRISTIANSAND LIL- LESTRÖM LINKÖPING LUND NORRKÖPING GÖTEBORG STAVANG- ER TROMSÖ TROND- HEIM UMEÅ UPPSALA VASA SÖNDERBORG MAL- MÖ ODENSE AALBORG AARHUS ESKILTUNA FRE-

Læs mere

3 Endelig - skatteaftale

3 Endelig - skatteaftale I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 3. 2 0 0 3 3 Endelig - skatteaftale mellem Danmark og Sverige 4 Øresundsregionen 7 Interreg 8 Kulturpersonlighet i verden IV for

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud

Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Public service i en national demokratisk offentlighed: Tre bud Per Mouritsen Professor i politisk teori og medborgerskabsstudier Institut for Statskundskab, AU Udgangspunktet DR og (måske) TV2 er sidste

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

KULTUR FOR LIVET 2011. Nordisk konference om kultur, sundhed og livskvalitet forskning, praksis og dialog

KULTUR FOR LIVET 2011. Nordisk konference om kultur, sundhed og livskvalitet forskning, praksis og dialog KULTUR FOR LIVET 2011 Nordisk konference om kultur, sundhed og livskvalitet forskning, praksis og dialog MALMØ 6. 7. OKTOBER 2011 Velkommen til to interessante dage i Skåne! Der findes i dag mange gode

Læs mere

EU s regler om pensionsmæssig

EU s regler om pensionsmæssig NFT 4/1994 TEMA AIDA EU s regler om pensionsmæssig ligebehandling AIDA S nordiske kollokvium, Rungstedgaard d. 9.-11. marts 1994 Hovedreferent 1: Direktør, cand. jur. Søren Rasmusson, Tryg Pension Hovedreferent

Læs mere

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen

Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Bilag 2: Kodemanual, casestudie af finanslovsforhandlinger Kodemanual: Kvalitetskodning af Nyhedsugen Kodekategori Variabler Beskrivelse 0. Løbenummer Skriv tal Første kodede enhed får tallet 1 og derfra

Læs mere

Vellykket konference

Vellykket konference GRÄNSLÖSA NYHETER FRÅN INTERREG IV A ÖRESUND - KATTEGAT - SKAGERRAK 2011/APRIL Vellykket konference Projekter, resultater og fremtiden - Projektkonference 23 og 24. marts 2011 Flere end 300 mennesker,

Læs mere

BILAG 4. Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet

BILAG 4. Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet Kravspecifikation BILAG 4 Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet Kravspecifikationen falder i tre dele: I. Daglig elektronisk medieovervågning II. Månedlig

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

CV: Rikke Stokholm Qvist Rasmussen

CV: Rikke Stokholm Qvist Rasmussen CV: Rikke Stokholm Qvist Rasmussen Bosiddende i Odense Opvokset i Solrød Strand på Sjælland Født den 15. oktober 1993 Mobil: +45 27 51 39 95 Mail: rikkesq@hotmail.com www.rikkesq.dk Journalistisk erfaring:

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014 NYHEDSBREV: JUNI 2014 Aktuelt om kommunikation Hensigten er at dele vores viden om kommunikation med dig. Seks gange om året vil du få gode råd og tips - alt fra hvordan du udnytter agurketiden, hvordan

Læs mere

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier Etik i markedsanalyse via Sociale Medier IDÉ OG GENNEMFØRELSE SKISMA? Traditionel MR...a solution to a lack of information fokusgrupper f2f telefon (CATI) mystery shopping pen & paper etnografi offline

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.

Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE. Folkemøde-analysen 2013 Gå-hjem-møde i DKF OPERATE A/S JESPER BROCHMANDS GADE 10 2200 KØBENHAVN N TLF +45 38 16 80 90 WWW.OPERATE.DK Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver og ekstern lektor Arbejder primært

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Evaluering af Korta programmet

Evaluering af Korta programmet UFL-rapport Nr 2007:01 Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning Evaluering af Korta programmet En læreruddannelse på Göteborgs Universitet Vibe Aarkrog Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Skoleunderstöttende insatser för udsatte börn

Skoleunderstöttende insatser för udsatte börn Skoleunderstöttende insatser för udsatte börn Bo Vinnerljung Professor i socialt arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socarb.su.se Narkotikamisbrug fra 20 års alderen opdelt efter socioøkonomisk

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen

Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen Øresund Business Council samarbejdsorgan mellem Dansk Industri og Svenskt Näringsliv Forord Den 1. juli 2005 var det 5 år siden, at Øresundsbroen åbnede, og

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

evejledning vejledning i det virtuelle rum

evejledning vejledning i det virtuelle rum evejledning vejledning i det virtuelle rum 11. April 2011 2 Hvad er evejledning? Et landsdækkende vejledningstilbud med lang åbningstid! Anvender udelukkende digitale medier i kontakten med de vejledningssøgende

Læs mere

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

GOLFSVERIGE.DK. Dansk oversigt over svenske golfbaner

GOLFSVERIGE.DK. Dansk oversigt over svenske golfbaner GOLFSVERIGE.DK Dansk oversigt over svenske golfbaner Få op til 3 tilbud på din golftur til Sverige Over 135 svenske golfbaner - på dansk Vælg mellem mere end 100 golfpakker Vasatorps TC www.golfno1.se

Læs mere

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46 SVENSK OCH DANSK MINISTER LOVAR ATT LÖSA TRE GRÄNSHINDER MEN SVENSKA NORDENMINISTERN TYCKER ATT DANMARK HAR FLER HINDER ATT KOMMA TILLRÄTTA MED ÄN SVERIGE. Side 14 ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi

Læs mere

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne

Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne ANALYSE Trend Report Igen penge at spare ved at flytte fra Sjælland til Skåne Vinderne har villa, biler og mange børn Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videncenter, der gennem analyser,

Læs mere

Udbredelse af elbiler

Udbredelse af elbiler Udbredelse af elbiler i Øresundsregionen Baggrundsanalyse, politiske målsætninger og understøttende tiltag Udgivet af Öresundskomiteen, januar 2015 Fotos: RKLM KLS Grafisk Hus Initiativet kort fortalt

Læs mere

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk

C A U T I O N 5 / 2 0 1 1. Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk C A U T I O N 5 / 2 0 1 1 Amager Strandvej 418 / 2770 Kastrup / Tlf 3251 5111 / Fax: 3251 0071 / E-mail: cau@cau.dk / www.cau.dk L E D E R Involvering og engagement Af Mikkel R. Hansen Jul og nytår nærmer

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere