Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk"

Transkript

1 Genveje på mit virk 1

2 Indhold Baggrund... 3 Problemstilling... 5 Eksperiment... 8 Resultater Konklusion Anbefaling Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment gennemført i Anbefalingerne i rapporten er alene udarbejdet af projektgruppen. Erhvervsstyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til anbefalingerne. Bemærk at dette eksperiment er lavet på den brugergrænseflade som virk.dk havde indtil ultimo september Læringen fra eksperimentet kan overføres til den nye brugergrænseflade. Kontakt Kristine Poulsen-Hansen, Katrine Brems Olsen, Lasse Nielsen Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet Publiceret

3 Genveje på mit virk Som en del af digitaliseringsstrategien er alle digitale indberetningsløsninger for danske virksomheder samlet på platformen virk.dk og herfra skal danske virksomheder nemt kunne betjene sig selv med digitale løsninger. For at virksomhederne skal opnå at få det bedst mulige ud af de digitale platforme og løsninger, som stilles til rådighed for dem, er det dog nødvendigt at de kender til virk.dk s funktionaliteter. Tid brugt på at lede efter den rette løsning, eller på at finde det relevante information er tid, som virksomhederne i stedet selv kunne disponere over. Baggrund Denne rapport beskriver erfaringer og resultater fra eksperimentet Genveje på mit virk. Afrapporteringen fokuserer på de erfaringer, Erhvervsstyrelsen kan overføre til andre forretningsområder. Eksperimentet gik ud på at afprøve udvalgte nudging-elementer på Virk. Formålet med eksperimentet var at undersøge, hvordan vi kan bruge nudging-elementer til at optimere virksomhedernes brug af virk og undgå uhensigtsmæssig adfærd. I eksperimentet fokuserede vi på genvejsfunktionen. Læringen fra eksperimentet kan bruges til at forbedre den måde, virksomhederne benytter og oplever virk samt til at optimere erhvervsstyrelsens hjemmesider. Mit virk Mit virk er virksomhedernes personaliserede del af Virk. På Mit Virk finder virksomhederne en samlet oversigt over virksomhedens kommunikation med de offentlige myndigheder. De kan også administrere, hvilke rettigheder virksomhedens brugere af Virk skal have. Mit Virk giver virksomhederne et hurtigt overblik over virksomhedens seneste beskeder på Virk, digital post fra offentlige myndigheder, historik over indberetninger samt registreringer på virksomheden. Det betyder, at virksomheden i sidste ende kan spare tid på indberetninger og administration. 3

4 Mit virk i højre bjælke Mit virk findes både som en bjælke til højre på forsiden af virk, når virksomheden er logget ind, og som en side med flere menupunkter, som man kommer ind på via virk. Fra bjælken til højre kan man klikke sig videre på siden mit virk. Når vi i denne afrapportering skriver mit virk, henviser vi til den personaliserede del af virk i bjælken til højre. Mit virk forside 4

5 Brug af mit virk På nuværende tidspunkt er der besøg på Mit Virk på en hverdag, hvilket betyder, at kun knap en ud af fem besøg på Virk inkluderer et besøg på Mit Virk. De virksomheder, der besøger mit virk bruger primært overblik, registreringer og historik. De benytter genveje og brugeradministration i mindre omfang. Der er mere aktivitet på historik end på genveje. Vi har en tese om, at virksomhederne benytter disse to funktioner til samme formål, nemlig at genfinde tidligere benyttede indberetningsløsninger. Historikken kører på tværs af hele CVR-nummeret, mens genveje knytter sig til den specifikke medarbejdersignatur. Det betyder, at brugeren kan vælge at gå ind under historik og se hvilke indberetninger, der senest er blevet brugt på tværs af alle brugere på CVR nummeret. Via denne visning kan brugeren klikke sig ind på den ønskede indberetning. Hvis brugeren i stedet benyttede genvejsfunktionen, ville han udelukkende blive præsenteret for de indberetninger, han selv har valgt at tilføje. Ved brug af genvejsfunktionen ville brugeren kunne bruge egne præference genveje igen. Dermed ville han undgå, at få vist de indberetninger andre brugere i samme virksomhed har benyttet, og som ikke nødvendigvis er relevante for ham. Når brugerne benytter genveje, som de har tilføjet på mit virk, kommer de direkte ind til den indberetningsløsning, de skal bruge (igen). Har brugerne ikke tilføjet en genvej, er de nødt til at genfinde den rigtige løsning eller indberetning, blandt de mange andre løsninger, som er på virk, hver gang de har behov for det. Det kan de gøre ved at fremsøge den ved hjælp af virks søgefunktion eller ved at bruge en søgemaskine, såsom Google. En mere tidskrævende søgningsproces, end brugen af de personlige, og derfor relevante, genveje på mit virk. De brugere, der søger indberetningen frem via en søgemaskine, som Google, kommer ikke ind på virks forside, men lander direkte på indberetningens introside på virk. Problemstilling For at blive klogere på hvordan man kan optimere virksomhedernes brug af virk, har vi valgt at fokusere på genvejsfunktionen i eksperimentet. Det er et af flere steder, hvor man kunne finde løsninger på nedenstående problemstillinger. De tre problemstillinger er: 1. Der er for få brugere, der logger ind på mit virk i forhold til, hvor mange brugere der er på virk. Det betyder, at myndighederne ikke kan udnytte mit virks potentiale for at spare både myndigheder og virksomheder for administrative byrder. 2. Brugerne kommer ikke igen på mit virk: De er ikke klar over, hvilke fordele der er ved at logge ind på mit virk f.eks. at de hurtigere kan finde de indberetningsløsninger, de bruger meget via deres genveje. 3. Brugerne kan ikke finde de indberetninger, de skal bruge. Konkret har vi en formodning om, at det er svært for brugerne at finde ud af, hvordan de skal tilføje genveje. Linket til at tilføje genveje er ikke tydeligt for brugeren: 5

6 Virk er opbygget som en glasplade, hvilket betyder, at de forskellige indberetningsløsninger ikke ligger på selve virk, men at der kun vises en introside til hver løsning. Brugerne kommer derfor ikke automatisk tilbage til virk, når indberetningen er gennemført, og de er derfor nødt til at tage stilling til, om de vil gemme en genvej, inden de har gennemført indberetningen. Den ønskede adfærd Den ønskede adfærd er at flere tilføjer genveje samt benytter de genveje, de har tilføjet. Formålet med den ønskede adfærdsændring er, at få virksomhederne til at logge ind på mit virk, når de skal foretage indberetninger via virk. Diagnose I diagnosearbejdet er mit virk blevet analyseret og evalueret med henblik på at identificere de fordelagtige steder at foretage ændringer. Diagnosticering blev foretaget af inudgeyou/dnn. Princippet bag dette arbejde er at identificere de områder, hvor man, med udgangspunkt i viden om adfærd fra bl.a. adfærdsøkonomi, kognitiv psykologi og socialpsykologi mener, der er potentiale for forbedringer. Overordnet er målet med interventionen at få folk til i højere grad at logge ind på virk, så de får adgang til det personaliserede univers mit virk. Det er hypotesen, at visse af funktionerne på mit virk ikke bliver benyttet i tilstrækkelig grad i forhold til potentialet. Det primære mål er at få virksomheder til at tilføje genveje, til de indberetninger de ofte bruger. Dernæst skal virksomhederne ændre procedure, så de fremover begynder med at logge ind på det personaliserede univers og benytter de tilføjede genveje. 6

7 Som platformen virk fungerer nu, er det dog ikke altid nødvendigt for virksomhederne at gå igennem mit virk for at foretage indberetninger 1. Vi skønner, at genveje er en funktion, hvis potentiale er større end den nuværende benyttelsesgrad indikerer. Ved at øge brugen af genveje vil aktiviteten på mit virk siden øges. Genvejs-funktionen lader brugerne gemme en genvej til de indberetningsløsninger, de bruger, så det kan genfindes i bjælken til højre eller på mit virk forsiden. Brugeren kan således nemt genfinde introsiden til indberetningen ved fremtidige indberetninger. Vi mener samtidig, at fuldbyrdelse af potentialet for genvejs-funktionen qua øget aktivitet på mit virk, kan agere løftestang for gennemførelsen af styrelsens andre interesser, såsom at få virksomhederne til at opdatere stamdata. Manglende kendskab På nuværende tidspunkt er der kun få virksomheder, der benytter genvejs-funktionen. En af de mere benyttede funktioner er Historik. Hvor genvejs-funktionen er tilgængelig for hver bruger, er historikken et udtryk for hele virksomhedens historik. Det vil sige, at man under historikken ikke kan være sikker på ubesværet at genfinde éns seneste indberetningsløsning. Manglende fokus Folk har ikke fokus på muligheden for at gemme indberetningen som genvej på mit virk, når de går i gang med en indberetning. Dvs. selv hvis de har kendskab til funktionen, så ligger fokus på at afslutte indberetningen frem for at gemme indberetningsløsningen som genvej. Der er i det nuværende set up ikke nogen særlig fokus på at opfordre brugeren til at tilføje indberetningsløsninger som genvej. Hyperbolic discounting Når virksomhederne udsøger en indberetningsløsning, har de sandsynligvis fokus på at fuldføre netop den igangværende handling, nemlig at foretage en indberetning. Det vil sige, at der skal en eller anden form for påvirkning til for at få folk til at tænke i fremtidige gevinster ved at gemme indberetningen som en genvej. Vi ved fra litteraturen, at vi som mennesker i mange sammenhænge foretager hyperbolic discounting. Hyperbolic discounting er betegnelsen for irrationel nedskrivning af værdi over tid. F.eks. vil man i en rundspørge sandsynligvis finde ud af, at en del af en gruppe hellere vil have 1300 kroner nu frem for 1500 kroner om tre uger (prisen justeret for inflation, osv.). Til gengæld vil langt de fleste hellere have 1500 kroner om et år og tre uger, frem for 1300 kroner om et år (prisen justeret for inflation, osv.). Med andre ord: penge, og tid for den sags skyld, er mest værd for os her og nu, hvorimod penge og tid i morgen synes mindre værd. Dette forklarer en stor del af, hvorfor folk overspringshandler; fx kan støvsugningen vente til i morgen, da værdien af min tid lige nu er mere værd, end den tilsvarende tid i morgen. Problemet er selvfølgelig, at når tiden oprinder, har man igen tendens til at udskyde. Det samme kan spille ind, i forbindelse med oprettelse af en genvej på mit virk. Et rekonstrueret rationale lyder således: Tiden er dyrebar i dette øjeblik, så jeg vil helst undgå at bruge ekstra tid nu på at gøre fremtidige handlinger nemmere når jeg igen skal benytte indberetningsløsningen har jeg i øvrigt tid og overskud til at genfinde løsningen. Manglende personlig procedure Vi formoder, at mange forsømmer at benytte genveje, da de ikke har oparbejdet en tidsoptimal procedure for deres faste indberetninger. Vi ved, at mange skal benytte de samme indberetningsløsninger igen og 1 Dette gør sig både gældende i den version af virk, som vi lavede eksperimentet i og den version, der er rullet ud efterfølgende 7

8 igen. Da de alligevel skal logge ind med Nem-ID i forbindelse med indberetning, er den nemmeste vej igennem systemet at logge på mit virk (med Nem-ID), gå ind på genveje og finde éns ofte benyttede indberetningsløsninger. Dette kræver dog at genvejen bliver oprettet. Det er en barriere for oprettelsen af genveje, at brugerne ikke ved hvad fordelene ved at tilføje en genvej er. Det skal være tydeligt for brugeren, hvad der sker ved oprettelsen af en genvej, før hun kan se en idé i at gøre det. Hvis ikke denne tydeliggørelse er på plads, giver man virksomhederne en mulighed, hvis potentiale er usynligt. Kernen er; hvis du ikke ved, hvad du kan få ud af at gøre noget, hvorfor skulle du så gøre det? Arena Vi valgte at bruge introsiden for Regnskab 2.0 som arena for eksperimentet. Regnskab 2.0 løsningen benyttes primært i perioden fra maj til juli, når virksomhederne indberetter årsrapport. Løsningen blev valgt, fordi den dels har mange brugere, som kunne tænkes at komme igen, og dels ligger i et system, der muliggjorde, at vi kunne vise en boks med information om, at genvejen er tilføjet, inde i selve løsningen. Eksperiment I eksperimentet ville vi have brugerne til at tage stilling til, om de skulle gemme en genvej til en indberetningsløsning, som de muligvis skulle bruge igen, samtidig med, at de startede indberetningen. Det er umiddelbart ikke et oplagt tidspunkt at få folk til at tage stilling til dette. Det ville være langt mere oplagt at spørge virksomhederne, når de er færdige med deres indberetning 2. Det, vi ville afprøve, var, hvordan vi får virksomhederne til at tage stilling til noget på et forkert tidspunkt. Når virksomhederne skal starte indberetningen af regnskab, går de ind på introsiden for Regnskab 2.0 på virk. Her kan de vælge mellem to startknapper. Én hvor de starter indberetningen og tilføjer en genvej, og én hvor de starter indberetningen (uden at tilføje en genvej). 2 Virk fungerer som en glasplade, hvor alle indberetningsløsninger er samlet og optræder med en introside. Efter man har trykket Start på introsiden føres brugeren væk fra virk og ind i indberetningsløsningen, som kan ligge andre steder. Brugeren kommer derfor ikke (nødvendigvis) tilbage til virk efter endt indberetning. 8

9 Denne intervention sigter dels på: 1) at skabe kendskab til genvejs-funktionen 2) at rette fokus mod den 3) at gøre det så nemt, at tilføje indberetningsløsningen som genvej, at det modvirker hyperbolic discounting 4) at lede brugerne ind i proceduren Når brugeren valgte Start og tilføj genvej, blev der vist en bekræftelse af, at genvejen var tilføjet: 9

10 Og hvis brugeren ved næste log-ind (i eksperimentperioden) brugte Start og tilføj genvej-knappen igen kom der en meddelelse op om, at den allerede var tilføjet: For at hjælpe brugerne yderligere med, 4) lede brugeren ind i proceduren, optræder der ved første indlogning på mit virk følgende lommelygte -effekt sammen med en notifikation for at rette fokus derhen: 10

11 Resultater Hvilken forskel gjorde det at have to startknapper? I eksperimentet blev der målt på hvor mange, der trykkede på hver af de to start knapper. Figur 1 viser antallet af brugere, der startede løsningen med hver af de to knapper. Der var i alt 1.295, der startede løsningen og tilføjede den til genveje, hvilket svarede til cirka 18 pct. Det svarer til, at cirka halvanden gange så mange tilføjede genveje til Regnskab 2.0 løsningen, i de to uger eksperimentet kørte, i forhold til hvad der var tilføjet af genveje til alle indberetningsløsninger på Virk i hele måneden op til eksperimentet. 11

12 Figur 1: Tryk på startknapper i eksperimentet Start uden genvej Start med genvej Der var markant flere, der tilføjede genveje under eksperimentet. Der var dagligt op mod 80 flere, der tilføjede en genvej til Regnskab 2.0 i forhold til perioden før eksperimentet. Det svarer til en tredobling 3. Dette resultat er robust, selvom der tages højde for, at der var væsentligt flere brugere inde at indberette årsregnskab i perioden under eksperimentet end i perioden før. Figur 2: Tilføjede genveje Forøgelsen af tilføjelse af genveje kan direkte tilskrives eksperimentet, da 70 pct. af de tilføjede genveje stammede fra knappen Start med Genvej. 3 Resultatet var signifikant ved et 99 pct. konfidensniveau. 12

13 Antallet der opretter genveje faldt efter eksperimentperioden tilbage til niveauet fra før interventionen. Hvis der tages højde for, at der var flere brugere af Regnskab 2.0 efter interventionsperioden, var niveauet endog signifikant lavere end perioden før interventionen. Tabel 1: Estimation af eksperimentets betydning for tilføjelsen af genveje Variable Antal daglige tilføjelser Sandsynlighed Ved start af eksperimentet 24 < 0,0001 Under eksperimentet 80 < 0,0001 Efter eksperimentet -24* 0,0008 *tallet skal ses ift. antallet af brugere på løsningen Regnskab 2.0 Resultaterne viser, at interventionen har haft en statistisk signifikant effekt på antallet af tilføjede genveje. Der er ikke nogen indikation på, at brugerne har tilføjet andre genveje end Regnskab 2.0. Der blev ikke tilføjet flere genveje efter eksperimentet var slut, end der blev, før det blev sat i gang. Dette var heller ikke forventeligt, fordi det sandsynligvis er nye/andre brugere, der har brugt løsningen efterfølgende. Disse nye brugere bliver præsenteret for den oprindelige startside, hvor funktionaliteten ikke er tydelig. Dermed er de tilbage i samme situation, som diagnosen beskriver, hvor der ikke er fokus på funktionen og potentialet ved tilføj genvej. Data fra eksperimentet tyder på, at brugerne af mit virk ikke tilføjer genveje uden direkte at blive opfordret til det. Det bekræfter de to diagnoser om hyperbolic discounting og manglende personlig procedure. Efterfølgende brug af genveje Det andet relevante målepunkt er brugen af genveje. Under eksperimentperioden steg antallet af gange en genvej blev brugt til at komme ind på Regnskab 2.0 s startside, dette skyldtes dog til dels, at antallet af visninger af siden steg markant. Men selv hvis man korrigerer for antallet af besøg på Regnskab 2.0 s startside, var der en mereffekt af interventionen på 35 klik på genveje per dag. Det svarer til en fordobling (hvis antallet af visninger havde været konstant). Efter interventionsperioden var antallet, der brugte genveje stadig højt, men hvis der korrigeres for det samlede antal visninger, er denne forskel ikke signifikant forskellig fra perioden før interventionen, jf. tabel 2. Tabel 2: Estimering af eksperimentets betydning for brug af genveje Variable Antal klik på tilføjede genveje P-værdi Ved eksperimentets start -24* 0,0003 Under eksperimentet 35 < 0,0001 Efter eksperimentet 4 0,6299 *Tallet er negativt, da der er korrigeret for antal af visninger, som var lavere ved eksperimentets start Dermed må vi konstatere eksperimentet signifikant øgede brugen af genveje, men at der denne effekt ikke holdt ud over interventionsperioden. Dette kan skyldes at de brugere der har tilføjet genvejene efterhånden er færdige med deres regnskabsindberetninger, og at de derfor ikke skal bruge genvejen igen før næste år. Det kan også skyldes at det var lommelygte -effekten på de tilføjede genveje i eksperimentet, der øgede brugen af knappen. 13

14 Konklusion Resultaterne fra eksperimentet viser, at vi ved hjælp af nudging-elementer kan få brugerne af mit virk til at benytte de funktionaliteter og udføre de handlinger, vi gerne vil have dem til, på et område hvor den eksisterende adfærd er uhensigtsmæssig. Ved at bruge nudging-elementer kan vi skabe bedre brugeroplevelse og øget effektivitet, samtidig med, at arbejdet understøtter, at vi sikrer virksomhederne de bedste muligheder for at efterleve lovgivningen. Resultaterne indikerer også, at det ikke er nok at vise brugerne en funktionalitet én gang, hvis vi vil have dem til at fortsætte med brugen 4. Anbefaling Projektgruppen anbefaler, at man arbejder videre med, hvordan nudging-elementer kan benyttes til at få brugerne til at udføre, fra styrelsens side, ønskværdige handlinger på virk og mit virk. Ved at benytte brugeroplysninger om den enkelte brugers mest benyttede introsider, kunne man også proaktivt foreslå brugeren hvilke genveje, de med fordel kunne tilføje. Projektgruppen anbefaler, at det tværfaglige arbejde i styrelsen styrkes, så der i endnu højere grad kan skabes sammenhæng mellem funktioner på virk, og de problemer erhvervsservice oplever. Samtidig anbefaler vi, at styrelsen bruger viden fra eksisterende datakilder til den løbende forbedring af virk. Endelig anbefaler projektgruppen, at man afprøver lommelygtefunktionen i perioder til at sætte fokus på forskellige funktionaliteter på virk. 4 Det er dog heller ikke sikkert at det ville have en effekt at vise brugerne en funktion flere gange. 14

15 Fakta om eksperimentet Population - Der var i interventionsperioden blev indberetningsløsningen startet gange - I de 14 dage op til interventionen blev indberetningsløsningen startet gange - I de 14 dage efter interventionen blev indberetningsløsningen startet gange - I interventionsperioden blev genvejen brugt gange - I de 14 dage op til interventionen blev genvejen brugt 477 gange - I de 14 dage efter interventionen blev genvejen brugt gange Hvad er datapunkterne - Antallet af oprettede genveje - Andel der bruger Start og opret genvej knappen - Antallet af gange genvejen er brugt - Der er kontrolleret for hvor mange der samlet bruger løsningen i de forskellige perioder Hvad er brugt til bc - Antallet af oprettede genveje - Andel der bruger Start og opret genvej knappen - Tidsforbrug - Udviklingsomkostningen Kvalitetssikring - Opstartsmøde om dataindsamling - Opfølgende møde med dataansvarlig om korrekt tolkning af data Forudsætninger for resultaternes validitet - Da effektmålingen er sekventiel, er det en forudsætning for resultaternes validitet at omstændighederne i de forskellige perioder er sammenlignelige. Da interventionsperioden faldt lige omkring det tidspunkt hvor der er flest brugere af indberetningsløsningen, men før den travleste periode, kan der tænkes at være forskelle på omstændighederne, der er dog kontrolleret for det daglige antal bruger hvilket vil fange en del af en sådan forskel. Populationsovervejelser - Det var vurderet at minimum indberettere skulle præsenteres for interventionen for at det ville være muligt at se små forskelle. Med visninger er dette tal mere end nået. - Henvendelsesovervejelser - Det har været vurderet at interventionen ikke ville give væsentlig flere henvendelser, hvilket heller ikke har været tilfældet. 15

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Rapport Bekræft eller ret stamdata. Bekræft eller ret Stamdata

Rapport Bekræft eller ret stamdata. Bekræft eller ret Stamdata Bekræft eller ret Stamdata 1 Indhold Baggrund... 3 Eksperiment... 5 Resultater... 11 Konklusioner... 14 Anbefaling... 15 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment gennemført

Læs mere

Rapport Indberetning af årsrapport. Indberetning af Å rsrapport

Rapport Indberetning af årsrapport. Indberetning af Å rsrapport Indberetning af Å rsrapport 1 Indhold Baggrund... 3 Diagnose... 5 Eksperiment... 8 Konklusion... 15 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et initiativ gennemført i 2014. Anbefalingerne

Læs mere

Rapport Ufuldstændige anmeldelser selskabsblanketten. Ufuldstændige anmeldelser Selskabsblanketten

Rapport Ufuldstændige anmeldelser selskabsblanketten. Ufuldstændige anmeldelser Selskabsblanketten Ufuldstændige anmeldelser Selskabsblanketten 1 Indhold Baggrund... 3 Eksperiment... 5 Resultater... 10 Konklusioner... 14 Anbefaling... 14 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Rapport Databaseopdatering for Næringsbasen. Databaseopdatering for Næringsbasen

Rapport Databaseopdatering for Næringsbasen. Databaseopdatering for Næringsbasen Databaseopdatering for Næringsbasen 1 Indhold Baggrund... 3 Eksperiment... 4 Resultater... 11 Konklusioner... 14 Anbefaling... 15 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in

VITAS Tildel rettigheder Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildel rettigheder 1. Som administrator i en virksomhed kan du tildele rettigheder til andre brugere i virksomheden gennem virk.dk. 2. Du kan tildele rettigheder til brugere i din organisation ved at klikke

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/

Du opretter dig på nedenstående side: http://admin.vucfyn.dk/ Sms-systemet Sms-systemet styres fra HF & VUC FYNs administrationsplatform, der ligger på en hjemmeside. Du skal først oprettes i systemet, hvis det ikke allerede er sket. Hvis du allerede er bruger af

Læs mere

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet.

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet. NOTAT Hjælp til at løse problemer ved adgang til Virk.dk At der nu skal bruges NemID-signatur i stedet for Digital Medarbejdersignatur som Log-In til VirkDK, har desværre vist sig at give nogle problemer.

Læs mere

Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private

Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private Indberetning via Virk: Grundskoler, offentlige og private Indhold Sådan finder du blanketten... 2 Generelle oplysninger om blanketten... 3 Så går vi i gang!... 5 Hjælp os til at blive bedre!... 11 Bilag

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Nudging i Erhvervsstyrelsen: Afsluttende rapport

Nudging i Erhvervsstyrelsen: Afsluttende rapport Nudging i Erhvervsstyrelsen: Afsluttende rapport Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Baggrund... 3 Produkter... 3 Læring... 4 Produktoversigt... 4 Resultater... 6 Årsrapportindberetninger... 6 Stamdata...

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk

Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk Vejledning til indberetningsløsning for statslige aktieselskaber m.v. www.offentlige-selskaber.dk 1 Offentlige-selskaber.dk s startside giver direkte adgang til at foretage en indberetning. Som en service

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

I forbindelse med afprøvningen af A/B test-metoden har vi testet forskellige opsætninger og designs af vores nyhedsbreve.

I forbindelse med afprøvningen af A/B test-metoden har vi testet forskellige opsætninger og designs af vores nyhedsbreve. Notat SEGES P/S Koncern Digital Afprøvning og optimering af nyhedsbreve med A/B test. Ansvarlig JUPO Oprettet 2-09-206 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling] Side af 9

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for virksomhederne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra virksomhedens lokale

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Rapport Myndighedsbrev knyttet til rykkerskrivelse. Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse

Rapport Myndighedsbrev knyttet til rykkerskrivelse. Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse 1 Indhold Baggrund... 3 Eksperiment... 5 Resultater... 14 Konklusioner... 18 Anbefalinger... 19 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Socialrådgiveruddannelsenddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for praktikstedet andre aktører Udarbejdet af Projektgruppen, september 2015 side 0/18 Support Hvis du oplever problemer ved

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 15. marts 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 2 Optimeret loadingstiden således programmet arbejder hurtigere ved indlæsning af filer... 2 Virksomheds regnskaber...

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side

Virksomheder. Standardindstillinger på virksomhedens side Virksomheder Standardindstillinger på virksomhedens side Indstillinger på virksomhedens sider Opdateret den 7/1-2015 Som virksomhedsadministrator har du mulighed for at indstille EfterUddannelse.dk til

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Magnus:Årsafslutning

Magnus:Årsafslutning Magnus:Årsafslutning Nyheder og vejledning til version 2015.4 Indledning - Magnus:Årsafslutning 3 Let og sikker udarbejdelse af årsrapporten 3 Samspil sikrer kvaliteten 3 Faglighed 3 Magnus:Årsafslutning

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Vejledning til Praktikportalen

Vejledning til Praktikportalen Fysioterapeutuddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen Vejledning til Praktikportalen Brugerguide for klinisk undervisningssted Udarbejdet af Projektgruppen, marts 2016 side 0/17 Support Hvis du oplever problemer

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login

Import-vejledning Fra regneark til UNI Login Import-vejledning Fra regneark til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 4. udgave, januar 2007 UNI C 2007 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Oprettelse af regneark med persondata...

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 12. februar 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheds regnskaber:... 2 Særskilt egenkapitalopgørelse... 2 Særskilt typografi for virksomhedens CVR nr. i erklæringerne...

Læs mere

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet EnergiData Online Indberetninger til Energitilsynet foretages i Energitilsynets digitale indberetningsmiljø. Adgang til de digitale indberetninger

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2017 Version 1.2 Introduktion Hvis en offentlig myndighed eller en virksomhed ønsker at kunne

Læs mere

SMARTALARM QUICKGUIDE

SMARTALARM QUICKGUIDE SMARTALARM QUICKGUIDE TILLYKKE MED DIT NYE ALARMSYSTEM! Vi er glade for, at du har valgt en G4S SMARTalarm. G4S er verdens største leverandør af sikkerhedsløsninger, og vi har lagt al vores erfaring i

Læs mere

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Team Fritid og Kultur

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Team Fritid og Kultur VEJLEDNING HALLER Udarbejdet af Team Fritid og Kultur Marts 2016 Indhold 1. Generel information... 3 2. Redigering af stamdata og visning på Fritidsportalen... 4 3. Oprettelse af titlen halinspektør...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér

Tilknyt/agé r som tjénéstéydér Tilknyt/agé r som tjénéstéydér En virksomhed/klient kan vælge at tilknytte en tjenesteyder til at varetage opgaverne i LER. Tjenesteyderen kan indberette forsyningsområder og svare på graveanmodninger

Læs mere

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid VEJLEDNING HALLER Udarbejdet af Kultur & Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Redigering af stamdata og visning på Fritidsportalen... 4 3. Oprettelse af titlen halinspektør... 7

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Jobindex QuickApply. Brugerguide

Jobindex QuickApply. Brugerguide Jobindex QuickApply Brugerguide Indhold Hvad er Jobindex QuickApply?... 3 Sådan kommer du i gang... 4 Åbne sager... 5 Kandidatlisten: overblik over ansøgningerne... 6 Kandidatbladet: selve ansøgningen

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner)

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Hvordan finder jeg Dokumentarkivet? Klik på linket https://dokumentarkiv.sdu.dk/ for at logge ind. Log ind med dit SDU brugernavn og password.

Læs mere

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 2017 BI Fodbold Guide til brug af Conventus. Billund Idrætsforenings medlemssystem for trænere og holdledere. Indhold FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN... 4 Vis info... 5 Log... 5

Læs mere

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode. PENSAB Introduktion til PENSAB systemet Log-ind Det første du møder i PENSAB systemet er log-ind vinduet. For at logge ind, skal du indtaste dit brugernavn eller din email-adresse, samt din adgangskode.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere