Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk"

Transkript

1 Genveje på mit virk 1

2 Indhold Baggrund... 3 Problemstilling... 5 Eksperiment... 8 Resultater Konklusion Anbefaling Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment gennemført i Anbefalingerne i rapporten er alene udarbejdet af projektgruppen. Erhvervsstyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til anbefalingerne. Bemærk at dette eksperiment er lavet på den brugergrænseflade som virk.dk havde indtil ultimo september Læringen fra eksperimentet kan overføres til den nye brugergrænseflade. Kontakt Kristine Poulsen-Hansen, Katrine Brems Olsen, Lasse Nielsen Erhvervsstyrelsen Erhvervs- og Vækstministeriet Publiceret

3 Genveje på mit virk Som en del af digitaliseringsstrategien er alle digitale indberetningsløsninger for danske virksomheder samlet på platformen virk.dk og herfra skal danske virksomheder nemt kunne betjene sig selv med digitale løsninger. For at virksomhederne skal opnå at få det bedst mulige ud af de digitale platforme og løsninger, som stilles til rådighed for dem, er det dog nødvendigt at de kender til virk.dk s funktionaliteter. Tid brugt på at lede efter den rette løsning, eller på at finde det relevante information er tid, som virksomhederne i stedet selv kunne disponere over. Baggrund Denne rapport beskriver erfaringer og resultater fra eksperimentet Genveje på mit virk. Afrapporteringen fokuserer på de erfaringer, Erhvervsstyrelsen kan overføre til andre forretningsområder. Eksperimentet gik ud på at afprøve udvalgte nudging-elementer på Virk. Formålet med eksperimentet var at undersøge, hvordan vi kan bruge nudging-elementer til at optimere virksomhedernes brug af virk og undgå uhensigtsmæssig adfærd. I eksperimentet fokuserede vi på genvejsfunktionen. Læringen fra eksperimentet kan bruges til at forbedre den måde, virksomhederne benytter og oplever virk samt til at optimere erhvervsstyrelsens hjemmesider. Mit virk Mit virk er virksomhedernes personaliserede del af Virk. På Mit Virk finder virksomhederne en samlet oversigt over virksomhedens kommunikation med de offentlige myndigheder. De kan også administrere, hvilke rettigheder virksomhedens brugere af Virk skal have. Mit Virk giver virksomhederne et hurtigt overblik over virksomhedens seneste beskeder på Virk, digital post fra offentlige myndigheder, historik over indberetninger samt registreringer på virksomheden. Det betyder, at virksomheden i sidste ende kan spare tid på indberetninger og administration. 3

4 Mit virk i højre bjælke Mit virk findes både som en bjælke til højre på forsiden af virk, når virksomheden er logget ind, og som en side med flere menupunkter, som man kommer ind på via virk. Fra bjælken til højre kan man klikke sig videre på siden mit virk. Når vi i denne afrapportering skriver mit virk, henviser vi til den personaliserede del af virk i bjælken til højre. Mit virk forside 4

5 Brug af mit virk På nuværende tidspunkt er der besøg på Mit Virk på en hverdag, hvilket betyder, at kun knap en ud af fem besøg på Virk inkluderer et besøg på Mit Virk. De virksomheder, der besøger mit virk bruger primært overblik, registreringer og historik. De benytter genveje og brugeradministration i mindre omfang. Der er mere aktivitet på historik end på genveje. Vi har en tese om, at virksomhederne benytter disse to funktioner til samme formål, nemlig at genfinde tidligere benyttede indberetningsløsninger. Historikken kører på tværs af hele CVR-nummeret, mens genveje knytter sig til den specifikke medarbejdersignatur. Det betyder, at brugeren kan vælge at gå ind under historik og se hvilke indberetninger, der senest er blevet brugt på tværs af alle brugere på CVR nummeret. Via denne visning kan brugeren klikke sig ind på den ønskede indberetning. Hvis brugeren i stedet benyttede genvejsfunktionen, ville han udelukkende blive præsenteret for de indberetninger, han selv har valgt at tilføje. Ved brug af genvejsfunktionen ville brugeren kunne bruge egne præference genveje igen. Dermed ville han undgå, at få vist de indberetninger andre brugere i samme virksomhed har benyttet, og som ikke nødvendigvis er relevante for ham. Når brugerne benytter genveje, som de har tilføjet på mit virk, kommer de direkte ind til den indberetningsløsning, de skal bruge (igen). Har brugerne ikke tilføjet en genvej, er de nødt til at genfinde den rigtige løsning eller indberetning, blandt de mange andre løsninger, som er på virk, hver gang de har behov for det. Det kan de gøre ved at fremsøge den ved hjælp af virks søgefunktion eller ved at bruge en søgemaskine, såsom Google. En mere tidskrævende søgningsproces, end brugen af de personlige, og derfor relevante, genveje på mit virk. De brugere, der søger indberetningen frem via en søgemaskine, som Google, kommer ikke ind på virks forside, men lander direkte på indberetningens introside på virk. Problemstilling For at blive klogere på hvordan man kan optimere virksomhedernes brug af virk, har vi valgt at fokusere på genvejsfunktionen i eksperimentet. Det er et af flere steder, hvor man kunne finde løsninger på nedenstående problemstillinger. De tre problemstillinger er: 1. Der er for få brugere, der logger ind på mit virk i forhold til, hvor mange brugere der er på virk. Det betyder, at myndighederne ikke kan udnytte mit virks potentiale for at spare både myndigheder og virksomheder for administrative byrder. 2. Brugerne kommer ikke igen på mit virk: De er ikke klar over, hvilke fordele der er ved at logge ind på mit virk f.eks. at de hurtigere kan finde de indberetningsløsninger, de bruger meget via deres genveje. 3. Brugerne kan ikke finde de indberetninger, de skal bruge. Konkret har vi en formodning om, at det er svært for brugerne at finde ud af, hvordan de skal tilføje genveje. Linket til at tilføje genveje er ikke tydeligt for brugeren: 5

6 Virk er opbygget som en glasplade, hvilket betyder, at de forskellige indberetningsløsninger ikke ligger på selve virk, men at der kun vises en introside til hver løsning. Brugerne kommer derfor ikke automatisk tilbage til virk, når indberetningen er gennemført, og de er derfor nødt til at tage stilling til, om de vil gemme en genvej, inden de har gennemført indberetningen. Den ønskede adfærd Den ønskede adfærd er at flere tilføjer genveje samt benytter de genveje, de har tilføjet. Formålet med den ønskede adfærdsændring er, at få virksomhederne til at logge ind på mit virk, når de skal foretage indberetninger via virk. Diagnose I diagnosearbejdet er mit virk blevet analyseret og evalueret med henblik på at identificere de fordelagtige steder at foretage ændringer. Diagnosticering blev foretaget af inudgeyou/dnn. Princippet bag dette arbejde er at identificere de områder, hvor man, med udgangspunkt i viden om adfærd fra bl.a. adfærdsøkonomi, kognitiv psykologi og socialpsykologi mener, der er potentiale for forbedringer. Overordnet er målet med interventionen at få folk til i højere grad at logge ind på virk, så de får adgang til det personaliserede univers mit virk. Det er hypotesen, at visse af funktionerne på mit virk ikke bliver benyttet i tilstrækkelig grad i forhold til potentialet. Det primære mål er at få virksomheder til at tilføje genveje, til de indberetninger de ofte bruger. Dernæst skal virksomhederne ændre procedure, så de fremover begynder med at logge ind på det personaliserede univers og benytter de tilføjede genveje. 6

7 Som platformen virk fungerer nu, er det dog ikke altid nødvendigt for virksomhederne at gå igennem mit virk for at foretage indberetninger 1. Vi skønner, at genveje er en funktion, hvis potentiale er større end den nuværende benyttelsesgrad indikerer. Ved at øge brugen af genveje vil aktiviteten på mit virk siden øges. Genvejs-funktionen lader brugerne gemme en genvej til de indberetningsløsninger, de bruger, så det kan genfindes i bjælken til højre eller på mit virk forsiden. Brugeren kan således nemt genfinde introsiden til indberetningen ved fremtidige indberetninger. Vi mener samtidig, at fuldbyrdelse af potentialet for genvejs-funktionen qua øget aktivitet på mit virk, kan agere løftestang for gennemførelsen af styrelsens andre interesser, såsom at få virksomhederne til at opdatere stamdata. Manglende kendskab På nuværende tidspunkt er der kun få virksomheder, der benytter genvejs-funktionen. En af de mere benyttede funktioner er Historik. Hvor genvejs-funktionen er tilgængelig for hver bruger, er historikken et udtryk for hele virksomhedens historik. Det vil sige, at man under historikken ikke kan være sikker på ubesværet at genfinde éns seneste indberetningsløsning. Manglende fokus Folk har ikke fokus på muligheden for at gemme indberetningen som genvej på mit virk, når de går i gang med en indberetning. Dvs. selv hvis de har kendskab til funktionen, så ligger fokus på at afslutte indberetningen frem for at gemme indberetningsløsningen som genvej. Der er i det nuværende set up ikke nogen særlig fokus på at opfordre brugeren til at tilføje indberetningsløsninger som genvej. Hyperbolic discounting Når virksomhederne udsøger en indberetningsløsning, har de sandsynligvis fokus på at fuldføre netop den igangværende handling, nemlig at foretage en indberetning. Det vil sige, at der skal en eller anden form for påvirkning til for at få folk til at tænke i fremtidige gevinster ved at gemme indberetningen som en genvej. Vi ved fra litteraturen, at vi som mennesker i mange sammenhænge foretager hyperbolic discounting. Hyperbolic discounting er betegnelsen for irrationel nedskrivning af værdi over tid. F.eks. vil man i en rundspørge sandsynligvis finde ud af, at en del af en gruppe hellere vil have 1300 kroner nu frem for 1500 kroner om tre uger (prisen justeret for inflation, osv.). Til gengæld vil langt de fleste hellere have 1500 kroner om et år og tre uger, frem for 1300 kroner om et år (prisen justeret for inflation, osv.). Med andre ord: penge, og tid for den sags skyld, er mest værd for os her og nu, hvorimod penge og tid i morgen synes mindre værd. Dette forklarer en stor del af, hvorfor folk overspringshandler; fx kan støvsugningen vente til i morgen, da værdien af min tid lige nu er mere værd, end den tilsvarende tid i morgen. Problemet er selvfølgelig, at når tiden oprinder, har man igen tendens til at udskyde. Det samme kan spille ind, i forbindelse med oprettelse af en genvej på mit virk. Et rekonstrueret rationale lyder således: Tiden er dyrebar i dette øjeblik, så jeg vil helst undgå at bruge ekstra tid nu på at gøre fremtidige handlinger nemmere når jeg igen skal benytte indberetningsløsningen har jeg i øvrigt tid og overskud til at genfinde løsningen. Manglende personlig procedure Vi formoder, at mange forsømmer at benytte genveje, da de ikke har oparbejdet en tidsoptimal procedure for deres faste indberetninger. Vi ved, at mange skal benytte de samme indberetningsløsninger igen og 1 Dette gør sig både gældende i den version af virk, som vi lavede eksperimentet i og den version, der er rullet ud efterfølgende 7

8 igen. Da de alligevel skal logge ind med Nem-ID i forbindelse med indberetning, er den nemmeste vej igennem systemet at logge på mit virk (med Nem-ID), gå ind på genveje og finde éns ofte benyttede indberetningsløsninger. Dette kræver dog at genvejen bliver oprettet. Det er en barriere for oprettelsen af genveje, at brugerne ikke ved hvad fordelene ved at tilføje en genvej er. Det skal være tydeligt for brugeren, hvad der sker ved oprettelsen af en genvej, før hun kan se en idé i at gøre det. Hvis ikke denne tydeliggørelse er på plads, giver man virksomhederne en mulighed, hvis potentiale er usynligt. Kernen er; hvis du ikke ved, hvad du kan få ud af at gøre noget, hvorfor skulle du så gøre det? Arena Vi valgte at bruge introsiden for Regnskab 2.0 som arena for eksperimentet. Regnskab 2.0 løsningen benyttes primært i perioden fra maj til juli, når virksomhederne indberetter årsrapport. Løsningen blev valgt, fordi den dels har mange brugere, som kunne tænkes at komme igen, og dels ligger i et system, der muliggjorde, at vi kunne vise en boks med information om, at genvejen er tilføjet, inde i selve løsningen. Eksperiment I eksperimentet ville vi have brugerne til at tage stilling til, om de skulle gemme en genvej til en indberetningsløsning, som de muligvis skulle bruge igen, samtidig med, at de startede indberetningen. Det er umiddelbart ikke et oplagt tidspunkt at få folk til at tage stilling til dette. Det ville være langt mere oplagt at spørge virksomhederne, når de er færdige med deres indberetning 2. Det, vi ville afprøve, var, hvordan vi får virksomhederne til at tage stilling til noget på et forkert tidspunkt. Når virksomhederne skal starte indberetningen af regnskab, går de ind på introsiden for Regnskab 2.0 på virk. Her kan de vælge mellem to startknapper. Én hvor de starter indberetningen og tilføjer en genvej, og én hvor de starter indberetningen (uden at tilføje en genvej). 2 Virk fungerer som en glasplade, hvor alle indberetningsløsninger er samlet og optræder med en introside. Efter man har trykket Start på introsiden føres brugeren væk fra virk og ind i indberetningsløsningen, som kan ligge andre steder. Brugeren kommer derfor ikke (nødvendigvis) tilbage til virk efter endt indberetning. 8

9 Denne intervention sigter dels på: 1) at skabe kendskab til genvejs-funktionen 2) at rette fokus mod den 3) at gøre det så nemt, at tilføje indberetningsløsningen som genvej, at det modvirker hyperbolic discounting 4) at lede brugerne ind i proceduren Når brugeren valgte Start og tilføj genvej, blev der vist en bekræftelse af, at genvejen var tilføjet: 9

10 Og hvis brugeren ved næste log-ind (i eksperimentperioden) brugte Start og tilføj genvej-knappen igen kom der en meddelelse op om, at den allerede var tilføjet: For at hjælpe brugerne yderligere med, 4) lede brugeren ind i proceduren, optræder der ved første indlogning på mit virk følgende lommelygte -effekt sammen med en notifikation for at rette fokus derhen: 10

11 Resultater Hvilken forskel gjorde det at have to startknapper? I eksperimentet blev der målt på hvor mange, der trykkede på hver af de to start knapper. Figur 1 viser antallet af brugere, der startede løsningen med hver af de to knapper. Der var i alt 1.295, der startede løsningen og tilføjede den til genveje, hvilket svarede til cirka 18 pct. Det svarer til, at cirka halvanden gange så mange tilføjede genveje til Regnskab 2.0 løsningen, i de to uger eksperimentet kørte, i forhold til hvad der var tilføjet af genveje til alle indberetningsløsninger på Virk i hele måneden op til eksperimentet. 11

12 Figur 1: Tryk på startknapper i eksperimentet Start uden genvej Start med genvej Der var markant flere, der tilføjede genveje under eksperimentet. Der var dagligt op mod 80 flere, der tilføjede en genvej til Regnskab 2.0 i forhold til perioden før eksperimentet. Det svarer til en tredobling 3. Dette resultat er robust, selvom der tages højde for, at der var væsentligt flere brugere inde at indberette årsregnskab i perioden under eksperimentet end i perioden før. Figur 2: Tilføjede genveje Forøgelsen af tilføjelse af genveje kan direkte tilskrives eksperimentet, da 70 pct. af de tilføjede genveje stammede fra knappen Start med Genvej. 3 Resultatet var signifikant ved et 99 pct. konfidensniveau. 12

13 Antallet der opretter genveje faldt efter eksperimentperioden tilbage til niveauet fra før interventionen. Hvis der tages højde for, at der var flere brugere af Regnskab 2.0 efter interventionsperioden, var niveauet endog signifikant lavere end perioden før interventionen. Tabel 1: Estimation af eksperimentets betydning for tilføjelsen af genveje Variable Antal daglige tilføjelser Sandsynlighed Ved start af eksperimentet 24 < 0,0001 Under eksperimentet 80 < 0,0001 Efter eksperimentet -24* 0,0008 *tallet skal ses ift. antallet af brugere på løsningen Regnskab 2.0 Resultaterne viser, at interventionen har haft en statistisk signifikant effekt på antallet af tilføjede genveje. Der er ikke nogen indikation på, at brugerne har tilføjet andre genveje end Regnskab 2.0. Der blev ikke tilføjet flere genveje efter eksperimentet var slut, end der blev, før det blev sat i gang. Dette var heller ikke forventeligt, fordi det sandsynligvis er nye/andre brugere, der har brugt løsningen efterfølgende. Disse nye brugere bliver præsenteret for den oprindelige startside, hvor funktionaliteten ikke er tydelig. Dermed er de tilbage i samme situation, som diagnosen beskriver, hvor der ikke er fokus på funktionen og potentialet ved tilføj genvej. Data fra eksperimentet tyder på, at brugerne af mit virk ikke tilføjer genveje uden direkte at blive opfordret til det. Det bekræfter de to diagnoser om hyperbolic discounting og manglende personlig procedure. Efterfølgende brug af genveje Det andet relevante målepunkt er brugen af genveje. Under eksperimentperioden steg antallet af gange en genvej blev brugt til at komme ind på Regnskab 2.0 s startside, dette skyldtes dog til dels, at antallet af visninger af siden steg markant. Men selv hvis man korrigerer for antallet af besøg på Regnskab 2.0 s startside, var der en mereffekt af interventionen på 35 klik på genveje per dag. Det svarer til en fordobling (hvis antallet af visninger havde været konstant). Efter interventionsperioden var antallet, der brugte genveje stadig højt, men hvis der korrigeres for det samlede antal visninger, er denne forskel ikke signifikant forskellig fra perioden før interventionen, jf. tabel 2. Tabel 2: Estimering af eksperimentets betydning for brug af genveje Variable Antal klik på tilføjede genveje P-værdi Ved eksperimentets start -24* 0,0003 Under eksperimentet 35 < 0,0001 Efter eksperimentet 4 0,6299 *Tallet er negativt, da der er korrigeret for antal af visninger, som var lavere ved eksperimentets start Dermed må vi konstatere eksperimentet signifikant øgede brugen af genveje, men at der denne effekt ikke holdt ud over interventionsperioden. Dette kan skyldes at de brugere der har tilføjet genvejene efterhånden er færdige med deres regnskabsindberetninger, og at de derfor ikke skal bruge genvejen igen før næste år. Det kan også skyldes at det var lommelygte -effekten på de tilføjede genveje i eksperimentet, der øgede brugen af knappen. 13

14 Konklusion Resultaterne fra eksperimentet viser, at vi ved hjælp af nudging-elementer kan få brugerne af mit virk til at benytte de funktionaliteter og udføre de handlinger, vi gerne vil have dem til, på et område hvor den eksisterende adfærd er uhensigtsmæssig. Ved at bruge nudging-elementer kan vi skabe bedre brugeroplevelse og øget effektivitet, samtidig med, at arbejdet understøtter, at vi sikrer virksomhederne de bedste muligheder for at efterleve lovgivningen. Resultaterne indikerer også, at det ikke er nok at vise brugerne en funktionalitet én gang, hvis vi vil have dem til at fortsætte med brugen 4. Anbefaling Projektgruppen anbefaler, at man arbejder videre med, hvordan nudging-elementer kan benyttes til at få brugerne til at udføre, fra styrelsens side, ønskværdige handlinger på virk og mit virk. Ved at benytte brugeroplysninger om den enkelte brugers mest benyttede introsider, kunne man også proaktivt foreslå brugeren hvilke genveje, de med fordel kunne tilføje. Projektgruppen anbefaler, at det tværfaglige arbejde i styrelsen styrkes, så der i endnu højere grad kan skabes sammenhæng mellem funktioner på virk, og de problemer erhvervsservice oplever. Samtidig anbefaler vi, at styrelsen bruger viden fra eksisterende datakilder til den løbende forbedring af virk. Endelig anbefaler projektgruppen, at man afprøver lommelygtefunktionen i perioder til at sætte fokus på forskellige funktionaliteter på virk. 4 Det er dog heller ikke sikkert at det ville have en effekt at vise brugerne en funktion flere gange. 14

15 Fakta om eksperimentet Population - Der var i interventionsperioden blev indberetningsløsningen startet gange - I de 14 dage op til interventionen blev indberetningsløsningen startet gange - I de 14 dage efter interventionen blev indberetningsløsningen startet gange - I interventionsperioden blev genvejen brugt gange - I de 14 dage op til interventionen blev genvejen brugt 477 gange - I de 14 dage efter interventionen blev genvejen brugt gange Hvad er datapunkterne - Antallet af oprettede genveje - Andel der bruger Start og opret genvej knappen - Antallet af gange genvejen er brugt - Der er kontrolleret for hvor mange der samlet bruger løsningen i de forskellige perioder Hvad er brugt til bc - Antallet af oprettede genveje - Andel der bruger Start og opret genvej knappen - Tidsforbrug - Udviklingsomkostningen Kvalitetssikring - Opstartsmøde om dataindsamling - Opfølgende møde med dataansvarlig om korrekt tolkning af data Forudsætninger for resultaternes validitet - Da effektmålingen er sekventiel, er det en forudsætning for resultaternes validitet at omstændighederne i de forskellige perioder er sammenlignelige. Da interventionsperioden faldt lige omkring det tidspunkt hvor der er flest brugere af indberetningsløsningen, men før den travleste periode, kan der tænkes at være forskelle på omstændighederne, der er dog kontrolleret for det daglige antal bruger hvilket vil fange en del af en sådan forskel. Populationsovervejelser - Det var vurderet at minimum indberettere skulle præsenteres for interventionen for at det ville være muligt at se små forskelle. Med visninger er dette tal mere end nået. - Henvendelsesovervejelser - Det har været vurderet at interventionen ikke ville give væsentlig flere henvendelser, hvilket heller ikke har været tilfældet. 15

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Rapport Databaseopdatering for Næringsbasen. Databaseopdatering for Næringsbasen

Rapport Databaseopdatering for Næringsbasen. Databaseopdatering for Næringsbasen Databaseopdatering for Næringsbasen 1 Indhold Baggrund... 3 Eksperiment... 4 Resultater... 11 Konklusioner... 14 Anbefaling... 15 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Rapport Myndighedsbrev knyttet til rykkerskrivelse. Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse

Rapport Myndighedsbrev knyttet til rykkerskrivelse. Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse Myndighedsbrev knyttet til Rykkerskrivelse 1 Indhold Baggrund... 3 Eksperiment... 5 Resultater... 14 Konklusioner... 18 Anbefalinger... 19 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar:

GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: 1 Vejledning - Smartblanket løsningen på Virk.dk GODE RÅD INDEN DU STARTER Inden du går i gang med at udfylde blanketten, kan du med fordel have følgende oplysninger klar: Alle virksomhedens kontaktoplysninger

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Vejledning til virksomheder Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion.

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment November 2014 1 Introduktion Danske biblioteker er i gang med en udvikling mod mere selvbetjente biblioteker. Det er i stigende grad hensigten at brugeren

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid

VEJLEDNING HALLER. Udarbejdet af. Kultur & Fritid VEJLEDNING HALLER Udarbejdet af Kultur & Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Redigering af stamdata og visning på Fritidsportalen... 4 3. Oprettelse af titlen halinspektør... 7

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning.

Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. Nye funktioner i Professionel Hjernetræning. 1) Ny log in side 2) Tildel øvelserne enkeltvis 3) Reguler sværhedsgraden af øvelserne (kun i Psykiatriprogrammet) Der er i løbet af foråret 2013 lavet nogle

Læs mere

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3

Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Bilag 1: Prisudvikling, generelt effektiviseringskrav og robusthedsanalyser FORSYNINGSSEKRETARIATET AUGUST 2014 VERSION 3 Indholdsfortegnelse Indledning Prisudvikling 2.1 Prisudviklingen fra 2014 til

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra

kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra kom godt fra start... Din guide til ForældreIntra ForældreIntra - kom tættere på skolen ForældreIntra er en del af SkoleIntra - skolens lukkede intranet Med ForældreIntra kan du: følge med i hvad der sker

Læs mere

Opret bruger på radikale.dk

Opret bruger på radikale.dk Opret bruger på radikale.dk Første gang du skal logge på det nye radikale.dk, skal du oprette en ny bruger - også selvom du havde en bruger og kunne logge ind på det gamle radikale.dk. Det er to forskellige

Læs mere

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys.

Dit personlige login gælder af sikkerhedshensyn 90 dage ad gangen og skal derefter fornys. SÅDAN LOGGER DU PÅ FINANSNET.DK For at kunne logge på Finansnet.dk skal du: være registreret med mindst et aktivt tillidshverv i Finansforbundets medlemssystem have oprettet et personligt login (brugernavn

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse

Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse Brugervejledning til DIA Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Log ind i DIA... 4 2.1 Med digital medarbejder signatur... 4 2.2 Med vpn forbindelse... 6 3 Formular... 8 3.1 Opret ny formular... 8 3.1.1

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side.

For at logge ind i PURE, skal du gå til siden medarbejdere.au.dk/pure. Tryk på det blå loginfelt i højre side. CV i PURE I dette dokument finder du en vejledning til, hvordan du: 1) logger ind i PURE 2) opretter et CV i PURE 3) vedligeholder dit CV Der er desuden megen hjælp at hente i disse to videoer: Opret CV:

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Komme-gå modul. En vejledning til forældre

Komme-gå modul. En vejledning til forældre Komme-gå modul En vejledning til forældre Dit barns daginstitution har indført Komme-gå registrering. Du har som forælder ansvaret for at registrere dit barns ankomst og afhentning. Hvad betyder det for

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund August 2012 side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Visning af programmet...

Læs mere

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning

Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Start af iværksætterselskab (IVS) Registreringsvejledning Følg denne vejledning, hvis du ønsker at registrere et iværksætterselskab. Det koster 670 kroner i registreringsgebyr at registrere et IVS. Har

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Kultur og Fritid August 2014 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye titler... 8 6. Tildel

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere