Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen"

Transkript

1 Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej Rødding indgår følgende aftale, som træder i kraft d. 1. januar 2014 og fortsætter frem til d. 31. december Herefter arbejder parterne i fællesskab hen mod indgåelse af 2-årige samarbejdsaftaler. Formål: Samarbejdsaftalens formål er at udmønte Erhvervspolitik for Vejen Kommune, ved at beskrive de indsatser, som hhv. UdviklingVejen og Vejen Kommune gør i Rammer for udførelse: De overordnede rammer for udførelsen af opgaven er Vejen Kommunes erhvervspolitik samt UdviklingVejens vedtægter og strategi. For at sikre rollefordelingen og konkret ansvarsplacering er der sket en fordeling af ansvaret med udgangspunkt i følgende overordnede principper: Vejen Kommune: Tiltrækker nye vækstvirksomheder gennem aktiv handling. Markedsfører Vejen Kommune som attraktivt erhvervsområde, bosætningsområde og oplevelsesområde Sikrer attraktivt beliggende erhvervsjord, infrastruktur, boligområder, velfærdsydelser og aktiviteter. Sikrer udbygnings- og udviklingsmuligheder for nye og eksisterende virksomheder ved at levere effektiv og smidig sagsbehandling, planlægning og godkendelser samt en effektiv opfølgning på virksomhedshenvendelser. Har strategisk samarbejde med større erhvervs- og turismeaktører. UdviklingVejen: Sikrer vækstmuligheder for eksisterende vækstvirksomheder i Vejen Kommune via vejledning og hjælp i forhold til udvikling og innovation. Sikrer flere nye vækstvirksomheder i Vejen Kommune ved at vejlede og understøtte iværksættere med vækstpotentiale. Understøtter uddannelse, kompetenceudvikling og vidensdeling i virksomhederne i Vejen Kommune.

2 Understøtter, at der beskæftiges flere vidensmedarbejdere i virksomhederne i Vejen Kommune, herunder højtuddannede og internationale medarbejdere. Udvikler større turismeaktører og markedsfører Vejen Kommune som et attraktivt turisme- og oplevelsessted. Disse principper er bærende for, hvem der løser hvilke opgaver. Økonomi: Vejen Kommune yder et årligt tilskud til UdviklingVejen for udførelsen af opgaver vedrørende kommunens erhvervs- og turismeudvikling. I 2014 udgør beløbet kr. Beløbet overføres i to rater til UdviklingVejen med halvdelen i henholdsvis januar og juli måned. Samarbejde og dialog: UdviklingVejen og Vejen Kommune forpligter sig til med denne aftale at arbejde aktivt sammen og hver for sig for at forbedre vilkårene for erhvervslivet i Vejen Kommune. UdviklingVejen og Vejen Kommune undstøtter hinanden i udmøntningen af erhvervsindsatsen, som beskrevet i samarbejdsaftalen. Der afholdes to årlige møder mellem Økonomiudvalget og UdviklingVejen. Møderne finder sted i maj og november. I Vejen Kommune er samarbejdsaftalen forankret i Udvikling og Erhverv, og denne afdeling har ansvaret for opfølgning og for dialogen mellem kommunen og UdviklingVejen. Effektmåling: Der udarbejdes halvårlige evalueringer, som UdviklingVejen præsenterer for Økonomiudvalget i hhv. maj og november. UdviklingVejen får desuden årligt udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse i regi af DEF (Dansk Erhvervsfremme). Fødevare Innovation: UdviklingVejen og Vejen Kommune har igangsat et Projektet Fødevare Innovation, som organiseres under UdviklingVejen. Under bestyrelsen for UdviklingVejen etableres der en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fødevareerhvervet, logistik og laboratorieteknik, UdviklingVejen, Vejen Handelsskole og Vejen Kommune, og de igangsætter i 2014 projektet og der udarbejdes et kommissorium. Projektet består af 3 ben: Uddannelse, Forskning og Innovation, og Iværksætteri. Vejen Handelsskole er tovholder på projektet vedr. uddannelse. UdviklingVejen er på de to andre. Dato: Bestyrelse UdviklingVejen Direktør Borgmester Vejen Kommune Kommunaldirektør

3

4 Målsætninger for UdviklingVejen SIKRER VÆKSTMULIGHEDER FOR EKSISTERENDE VÆKSTVIRKSOMHEDER UdviklingVejens indsats: Evalueringen Overordnet effektmål for indsatsen Identificerer, opsøger, vejleder og understøtter virksomheder med et betydeligt potentiale for større værditilvækst. Indsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder, der selv prioriterer vækst og udvikling. Antal/beskrivelser af virksomhedskontakter og vejledninger fremgår af evalueringen, herunder med særligt fokus på virksomheder der har gennemført et længere vejledningsforløb. Virksomheder, som har modtaget vejledning har fokus på vækst. Et antal af dem vækster ift. en kombination af flere arbejdspladser, omsætning, og overskud. Hjælper aktivt med at give og formidle et overblik til virksomhederne i Vejen Kommune over de mange tilbud og rådgivningsmuligheder, som findes både i offentligt og privat regi. Formidler i samarbejde med relevante samarbejdspartnere viden og rådgivning i forhold til fremtidige vækstområder, nye markedsmuligheder samt nye muligheder i forhold til virksomhedernes arbejde med udvikling, forskning og innovation. Sikrer virksomhederne adgang til relevante samarbejdspartnere og rådgivere med henblik på at få leveret skræddersyet og kompetent rådgivning og vejledning om nye udviklingsmuligheder. Antal/beskrivelser af virksomheder, der er henvist til et vejledningsforløb hos relevante samarbejdspartnere/aktører. Antal/beskrivelser af virksomheder, der har fået formidlet kontakt til videns- og uddannelsesinstitutioner. Antal/beskrivelser af virksomheder, der har fået viden om støtteordninger/har ansøgt/har fået tildelt støtte til virksomhedsudvikling. Virksomhederne bruger rådgivningsmuligheder. Virksomheder, der har modtaget viden har fokus på de fremtidige vækstområder. Et antal af dem er på de nye vækstområder. Potentialerne indenfor fødevareforædling, plastindustri samt IT og logistik skal udnyttes og styrkes.

5 SIKRER FLERE NYE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE UdviklingVejens indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Identificerer, opsøger, vejleder og understøtter iværksættere med potentiale som vækstvirksomheder. Indsatsen prioriteres i forhold til iværksættere, der selv prioriterer udvikling og vækst eller som har potentiale for større værditilvækst. Antal/beskrivelser af vækstiværksættere og vejledninger. Antal/beskrivelser af opfølgninger på nystartede vækstvirksomheder. Sikrer en løbende opfølgning på nystartede vækstvirksomheder for at sikre en høj overlevelsesrate. Yder en særlig indsats omkring generationsskifte, så virksomheder videreføres og udvikles. Antal/beskrivelser af generationsskiftevirksomheder, der har deltaget i et udviklingsforløb. Antallet af iværksættere skal forholdsmæssigt ligge højere end landsgennemsnittet Andelen af vækstiværksættere, der skaber job, skal stige Overlevelsesraten for iværksættere skal være blandt den højeste i regionen UNDERSTØTTER UDDANNELSE, KOMPETENCEUDVIKLING OG VIDENSDELING UdviklingVejens indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Skaber og faciliterer udviklingsorienterede netværk på tværs af virksomhederne i Vejen Kommune med henblik på vidensdeling og kompetenceudvikling. Antal/beskrivelser af udviklingsorienterede netværksaktiviteter, kurser og arrangementer, som UdviklingVejen selv har stået for. Udvikler og faciliterer udviklings- og vækstorienterede kurser og arrangementer som et tilbud til især små og mellemstore virksomheder i samarbejde med relevante aktører. Antal/beskrivelser af virksomheder, der har deltaget i udviklingsorienterede netværksaktiviteter, kurser og arrangementer. Evalueringer af udviklingsorienterede netværksaktiviteter, kurser og arrangementer fra de deltagende virksomheder. Et antal af de virksomheder, der har deltaget i netværk eller kurser har gennemført eller har planer om at gennemføre udviklingsforløb og/eller kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der skal skabes attraktive miljøer for vækstvirksomheder (fx netværksmiljøer og klynger).

6 UNDERSTØTTER AT VIDENSNIVEAU HÆVES I ARBEJDSSTYRKEN UdviklingVejens indsats: Formidler i samarbejde med relevante aktører viden og rådgivning til virksomhederne i forhold til at: Tilknytte videnspersoner til virksomhederne på fuld tid, deltid eller via projektsamarbejde. Ansætte vidensmedarbejdere, herunder højtuddannede i virksomhederne. Gøre brug af mulige støtteordninger i denne sammenhæng Antal/beskrivelser af virksomheder, der efter et vejledningsforløb har ansat eller har planer om at ansætte en højtuddannet eller en vidensmedarbejder. Antal/beskrivelser af virksomheder, der har etableret samarbejde med videns- forskningeller uddannelsesinstitution om rekruttering af vidensmedarbejdere og lignende. Antallet af virksomheder, der efter et vejledningsforløb har ansat og/eller fastholdt internationale medarbejdere. Overordnet effektmål for indsatsen Et antal virksomheder, har ansat eller har planer om at ansætte en højtuddannet eller en vidensmedarbejder på fuld tid, deltid eller via projektsamarbejde. Et antal virksomheder har etableret samarbejde med videns- forskning- eller uddannelsesinstitution skal stige Et antallet af virksomheder, ansætter og fastholder internationale medarbejdere. Samarbejder med relevante aktører om at gøre det nemmere for virksomhederne i Vejen Kommune at rekruttere, tiltrække og fastholde højtuddannede og/eller internationale medarbejdere (fælles mål med Vejen Kommune). Der i 2014 fortsat fokus på de faste projekter videnpilot ordningen og praktikpladsaftalen. Derudover skal der de næste 3 år arbejdes med projektet STARS, i samarbejde med Trekantområdet. Derudover indgår UdviklingVejen en aftale med Erhvervsakademi Sydvest om projekt Innovative Globalieringsagenter UDVIKLER TURISMEAKTØRER OG MARKEDSFØRING UdviklingVejens indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen

7 Identificerer, opsøger, vejleder og understøtter større kommercielle turismevirksomheder med et betydeligt potentiale for større værditilvækst. Indsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder, der selv prioriterer vækst og udvikling. Indgå i samarbejde med Billund Ressort, da det kan bidrage til øge omsætningen i turisterhvervet Antallet af hotelovernatninger skal stige Turisternes døgnforbrug skal stige Turismeomsætningen skal stige Beskæftigelsen i turismevirksomhederne skal stige Andelen af erhvervsturisme skal stige Understøtter samarbejde mellem de større turismeaktører i kommunen, så man hjælper med at synliggøre og sælge hinandens ydelser. Understøtter at større turismeaktører har tilbud som bidrager til at realisere strategien om at Vejen Kommune skal være kendt for sin natur og kultur samt være stedet, hvor man kan holde aktiv ferie året rundt. Leverer generel turismeservice.

8 Målsætninger for Vejen Kommune TILTRÆKKER NYE VÆKSTVIRKSOMHEDER Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen Kommune har én indgang til Vejen Kommune i Udvikling & Erhverv (Erhvervsagenten), dvs. en fast kontaktperson - Vejen Kommune udarbejder individuelle, målrettede salgsprospekter til interesserede virksomheder. - Etablering af projektgruppe (task force) ved større sager med deltagelse af plan og byg, miljø, vej og Udvikling og Erhverv. - Vejen Kommune afdækker alternative løsningsmuligheder i dialog med de enkelte virksomheder Antal/beskrivelser af virksomhedskontakter og henvendelser til erhvervsagenten fremgår af evalueringen. Antal/beskrivelser af udarbejdede salgsprospekter. Antal/beskrivelser af projektgrupper, der er nedsat ved større sager. Vejen Kommune vil tiltrække flere regionale/nationale/globale virksomheder. Virksomheder, som vi har været i kontakt med er ikke i tvivl om, hvor de skal henvende sig, og hvad Vejen Kommune kan tilbyde. Vejen Kommune finder sammen med virksomhederne løsninger på deres behov. Vejen Kommune opsøger fødevarevirksomheder med henblik på at tiltrække dem til Vejen Kommune - Udpegning af fødevarevirksomheder med størst potentielt behov for ny placering. - Opsøgende kontakt til dem. - Opsøgende kontakt og møder med relevante støtteindustrivirksomheder som opfølgning på kampagnen i Individuelle møder med 25 relevante fødevareproducenter som opfølgning på kampagnen i 2013 MARKEDSFØRER VEJEN KOMMUNE SOM ATTRAKTIV ERHVERVSKOMMUNE Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen Kommune har hjemmesiden erhvervsvejen.dk, på dansk, engelsk og tysk, med information målrettet virksomheder, der overvejer at flytte til Vejen. Antal visninger på hjemmesiden. Vejen Kommunes image som attraktiv erhvervskommune er styrket gennem en målrettet markedsføring af kommunens erhvervsmuligheder. - Løbende opdatering og Hjemmesiden giver virksomhederne et klart

9 søgemaskineoptimering af hjemmesiden erhvervsvejen.dk - Her henvises til UdviklingVejens hjemmeside vejenerhverv.dk, der giver målgruppen overblik over alle erhvervsbygninger, -lokaler og grunde, der er til salg og/eller leje i kommunen. - Ny struktur og forenkling af indhold under menuen erhverv på Vejen Kommunes hovedhjemmeside i forbindelse med udskiftning af CMS system (nu vejenkom.dk, senere vejen.dk) Vejen Kommune har en linkedin profil der aktivt bruges til - løbende nyheder rettet mod erhvervslivet på vores LinkedIn profil. - Udbygning og løbende opdatering af denne profil. - Overvejelse om brug af profilen som rekrutteringsværkstøj. - Markedsføring af den - Koordinering med informationsstrømmen fra Kommunen via andre medier, eksempelvis Facebook. Vejen kommune gennemfører 2014 en markedsføringskampagne rettet mod virksomheder indenfor fødevareområdet. - Målgruppen for kampagnen vil være støtteindustrien til fødevareproducenter, dvs. FoodTech virksomheder. Antal erhvervsbygninger, lokaler og grunde der er på og antal visninger på denne hjemmeside. Antallet af henvendelser til Vejen Kommune fra målgruppen. Antal artikler og indslag bragt i landsdækkende medier, regionale og fagblade. overblik over lokaliseringsmuligheder og erhvervsservicen i Vejen Kommune. Vejen Kommune er i top 10 i undersøgelserne fra DI og Dansk Byggeri. Der er bragt artikler i landsdækkende medier og fagblade gennem hele året.

10 Kampagnen suppleres af PR indsats, der skal styrke Vejen Kommunes image som erhvervskommune. Samarbejder med relevante aktører om at gøre det nemmere at rekruttere, tiltrække og fastholde højtuddannede og/eller internationale medarbejdere (fælles mål med UdviklingVejen). Gennem en målrettet bosætningskampagne. Der udarbejdes et fælles kommissorium for denne opgave sammen med UdviklingVejen. Kampagnen er afsluttet i efteråret 2014 Der flytter flere højtuddannede til Vejen Kommune SIKRER ATTRAKTIVE RAMMER Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen kommune har en Kommuneplan, der sikrer de bedst mulige rammebetingelser for udvikling og vækst i erhvervslivet. Beskrivelse af rammebetingelserne for erhvervsudvikling i den nye Kommuneplan. - Kommuneplanen sikrer attraktivt beliggende erhvervsjord ved E20 med god infrastruktur - Der laves en prioritering af udbygningen af erhvervsområderne med tidshorisont - Der arbejdes aktivt med indretning af erhvervsarealerne, så de får individuelle identiteter. Vejen Kommune skal tilbyde erhvervsmæssige rammebetingelser, som er blandt landets bedste. Der er indgået aftale mellem et antal virksomheder og Vejen Kommune med henblik på at undersøge felter for samarbejder. Vejen Kommune inddrager, og inviterer, løbende det lokale erhvervsliv til dialog om rammebetingelserne. - Vejen Kommune holder fortsat fokus på

11 konkurrenceudsættelse gennem dialog med det lokale erhvervsliv i 2014 efter succesen med Erhvervstræf 2013 SIKRER UDVIKLINGSMULIGHEDER VIA EFFEKTIV SAGSBEHANDLING Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen kommune opstiller og formidler klare mål for sagsbehandlingen af byggesager indenfor erhvervsbyggeri. Der er sat mål op for sagsbehandlingstiderne. Vejen Kommune skal fortsat have en hurtig, smidig og koordineret sagsbehandling. Vejen Kommune etablerer en intern ERFA gruppe, som giver mulighed for erfaringsudveksling blandt medarbejdere på tværs af organisationen, der arbejder med erhvervsservice. Vejen Kommune arbejder løbende med organisationsudvikling for at forbedre erhvervsservicen. Sagsbehandlingen gennemføres inden for 5-7 uger STRATEGISK SAMARBEJDE MED STØRRE AKTØRER Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen Kommune deltager i strategisk samarbejde med større erhvervs- og turismeaktører med henblik på tiltrækning af virksomheder og profilering. Antal/beskrivelser af deltagelse i strategiske samarbejder. Antal/beskrivelser af deltagelse i netværk og - Tæt samarbejde med Invest in Denmark arrangementer. - Samarbejde med erhvervs-mæglere og lokale entreprenører - Tager initiativ til møder med henblik på sparring med de større lokale virksomheder - Deltager i kontaktgruppen for Regionens

12 Vækstforum - Samarbejder med det nye Danish Food Cluster i Århus i samarbejde med UdviklingVejen - Deltagelse i projektet Fremtidens industriarbejdspladser i Østjylland i samarbejde med UdviklingVejen. - Væksthus Syddanmark vedr. deres initiativ med projektet Syddanmarks fødevareklynge. - Samarbejder med Trekantområdet, SVUF, SDEO, m.fl. Vejen Kommune opsøger, og deltager i, relevante nationale netværk og arrangementer, særligt med kontakter indenfor fødevareindustrien med henblik på tiltrækning af virksomheder. - Kontakten til organisationerne DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer vedligeholdes gennem deltagelse i relevante arrangementer mv. - Deltagelse i relevante messer som NutriFair og FoodExpo - Messestand på Food Tech 2014.

Evaluering af samarbejdsaftale 2013

Evaluering af samarbejdsaftale 2013 Evaluering af samarbejdsaftale 2013 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision

Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar Vision Udkast til erhvervspolitik pr. 1. februar 2016 Vision Skanderborg Kommune ligger i hjertet af østjyske vækstcentrum og er én af Danmarks mest attraktive erhvervskommuner. Vi har unikke rammevilkår for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009

SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM RANDERS ERHVERVS- & UDVIKLINGSRÅD, RANDERS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND 2009 Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune

Erhvervshandlingsplan. For Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan For Syddjurs Kommune 2016-17 Syddjurs Kommunes erhvervspolitik Sammen skaber vi vækst og velfærd. Denne vision for Syddjurs Kommune vedtog Byrådet i 2014. Visionen forudsætter et

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 4 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 7 6 Økonomi 10 7 Kontrakt 10 7.1 Ny kontrakt 10 2

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM NORDDJURS KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode 4. Formål og

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland

LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM Erhverv Randers, Randers Kommune og Væksthus Midtjylland Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man ikke landets største virksomheder derimod er vi hjemsted for en bemærkelsesværdig

Læs mere

Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro

Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere Generationsskifte i landdistrikterne Struer og Holstebro Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere:

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder

Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder Fokuseret indsats for udvikling af produktionsrelaterede mikrovirksomheder 1. Motivering Midtjylland er Danmarks vigtigste eksport- og produktionsområde og har en historisk tradition for produktionskompetencer

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

Erhvervspolitik. Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Erhvervspolitik Ringsted - en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre I Ringsted er virksomhederne midt i mulighederne

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune 2 Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man både nationale og internationale virksomheder i verdensklasse. Haderslev er hjemsted

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Dato: 22-11-16 Rettet af: AM Version: nov. Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Branding og bosætning Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem

Kontrakt. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar december 2015 i Rudersdal Kommune. mellem 28. januar 2015 Kontrakt om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2015 31. december 2015 i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Beskæftigelse, Beskæftigelsessekretariatet Stationsvej 36

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Generel erhvervsservice i Aarhus

Generel erhvervsservice i Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. februar 2016 Generel erhvervsservice i Aarhus 2017-2020 Varetagelse af lokal direkte erhvervsservice til iværksættere og

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere