Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen"

Transkript

1 Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej Rødding indgår følgende aftale, som træder i kraft d. 1. januar 2014 og fortsætter frem til d. 31. december Herefter arbejder parterne i fællesskab hen mod indgåelse af 2-årige samarbejdsaftaler. Formål: Samarbejdsaftalens formål er at udmønte Erhvervspolitik for Vejen Kommune, ved at beskrive de indsatser, som hhv. UdviklingVejen og Vejen Kommune gør i Rammer for udførelse: De overordnede rammer for udførelsen af opgaven er Vejen Kommunes erhvervspolitik samt UdviklingVejens vedtægter og strategi. For at sikre rollefordelingen og konkret ansvarsplacering er der sket en fordeling af ansvaret med udgangspunkt i følgende overordnede principper: Vejen Kommune: Tiltrækker nye vækstvirksomheder gennem aktiv handling. Markedsfører Vejen Kommune som attraktivt erhvervsområde, bosætningsområde og oplevelsesområde Sikrer attraktivt beliggende erhvervsjord, infrastruktur, boligområder, velfærdsydelser og aktiviteter. Sikrer udbygnings- og udviklingsmuligheder for nye og eksisterende virksomheder ved at levere effektiv og smidig sagsbehandling, planlægning og godkendelser samt en effektiv opfølgning på virksomhedshenvendelser. Har strategisk samarbejde med større erhvervs- og turismeaktører. UdviklingVejen: Sikrer vækstmuligheder for eksisterende vækstvirksomheder i Vejen Kommune via vejledning og hjælp i forhold til udvikling og innovation. Sikrer flere nye vækstvirksomheder i Vejen Kommune ved at vejlede og understøtte iværksættere med vækstpotentiale. Understøtter uddannelse, kompetenceudvikling og vidensdeling i virksomhederne i Vejen Kommune.

2 Understøtter, at der beskæftiges flere vidensmedarbejdere i virksomhederne i Vejen Kommune, herunder højtuddannede og internationale medarbejdere. Udvikler større turismeaktører og markedsfører Vejen Kommune som et attraktivt turisme- og oplevelsessted. Disse principper er bærende for, hvem der løser hvilke opgaver. Økonomi: Vejen Kommune yder et årligt tilskud til UdviklingVejen for udførelsen af opgaver vedrørende kommunens erhvervs- og turismeudvikling. I 2014 udgør beløbet kr. Beløbet overføres i to rater til UdviklingVejen med halvdelen i henholdsvis januar og juli måned. Samarbejde og dialog: UdviklingVejen og Vejen Kommune forpligter sig til med denne aftale at arbejde aktivt sammen og hver for sig for at forbedre vilkårene for erhvervslivet i Vejen Kommune. UdviklingVejen og Vejen Kommune undstøtter hinanden i udmøntningen af erhvervsindsatsen, som beskrevet i samarbejdsaftalen. Der afholdes to årlige møder mellem Økonomiudvalget og UdviklingVejen. Møderne finder sted i maj og november. I Vejen Kommune er samarbejdsaftalen forankret i Udvikling og Erhverv, og denne afdeling har ansvaret for opfølgning og for dialogen mellem kommunen og UdviklingVejen. Effektmåling: Der udarbejdes halvårlige evalueringer, som UdviklingVejen præsenterer for Økonomiudvalget i hhv. maj og november. UdviklingVejen får desuden årligt udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse i regi af DEF (Dansk Erhvervsfremme). Fødevare Innovation: UdviklingVejen og Vejen Kommune har igangsat et Projektet Fødevare Innovation, som organiseres under UdviklingVejen. Under bestyrelsen for UdviklingVejen etableres der en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fødevareerhvervet, logistik og laboratorieteknik, UdviklingVejen, Vejen Handelsskole og Vejen Kommune, og de igangsætter i 2014 projektet og der udarbejdes et kommissorium. Projektet består af 3 ben: Uddannelse, Forskning og Innovation, og Iværksætteri. Vejen Handelsskole er tovholder på projektet vedr. uddannelse. UdviklingVejen er på de to andre. Dato: Bestyrelse UdviklingVejen Direktør Borgmester Vejen Kommune Kommunaldirektør

3

4 Målsætninger for UdviklingVejen SIKRER VÆKSTMULIGHEDER FOR EKSISTERENDE VÆKSTVIRKSOMHEDER UdviklingVejens indsats: Evalueringen Overordnet effektmål for indsatsen Identificerer, opsøger, vejleder og understøtter virksomheder med et betydeligt potentiale for større værditilvækst. Indsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder, der selv prioriterer vækst og udvikling. Antal/beskrivelser af virksomhedskontakter og vejledninger fremgår af evalueringen, herunder med særligt fokus på virksomheder der har gennemført et længere vejledningsforløb. Virksomheder, som har modtaget vejledning har fokus på vækst. Et antal af dem vækster ift. en kombination af flere arbejdspladser, omsætning, og overskud. Hjælper aktivt med at give og formidle et overblik til virksomhederne i Vejen Kommune over de mange tilbud og rådgivningsmuligheder, som findes både i offentligt og privat regi. Formidler i samarbejde med relevante samarbejdspartnere viden og rådgivning i forhold til fremtidige vækstområder, nye markedsmuligheder samt nye muligheder i forhold til virksomhedernes arbejde med udvikling, forskning og innovation. Sikrer virksomhederne adgang til relevante samarbejdspartnere og rådgivere med henblik på at få leveret skræddersyet og kompetent rådgivning og vejledning om nye udviklingsmuligheder. Antal/beskrivelser af virksomheder, der er henvist til et vejledningsforløb hos relevante samarbejdspartnere/aktører. Antal/beskrivelser af virksomheder, der har fået formidlet kontakt til videns- og uddannelsesinstitutioner. Antal/beskrivelser af virksomheder, der har fået viden om støtteordninger/har ansøgt/har fået tildelt støtte til virksomhedsudvikling. Virksomhederne bruger rådgivningsmuligheder. Virksomheder, der har modtaget viden har fokus på de fremtidige vækstområder. Et antal af dem er på de nye vækstområder. Potentialerne indenfor fødevareforædling, plastindustri samt IT og logistik skal udnyttes og styrkes.

5 SIKRER FLERE NYE VÆKSTIVÆRKSÆTTERE UdviklingVejens indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Identificerer, opsøger, vejleder og understøtter iværksættere med potentiale som vækstvirksomheder. Indsatsen prioriteres i forhold til iværksættere, der selv prioriterer udvikling og vækst eller som har potentiale for større værditilvækst. Antal/beskrivelser af vækstiværksættere og vejledninger. Antal/beskrivelser af opfølgninger på nystartede vækstvirksomheder. Sikrer en løbende opfølgning på nystartede vækstvirksomheder for at sikre en høj overlevelsesrate. Yder en særlig indsats omkring generationsskifte, så virksomheder videreføres og udvikles. Antal/beskrivelser af generationsskiftevirksomheder, der har deltaget i et udviklingsforløb. Antallet af iværksættere skal forholdsmæssigt ligge højere end landsgennemsnittet Andelen af vækstiværksættere, der skaber job, skal stige Overlevelsesraten for iværksættere skal være blandt den højeste i regionen UNDERSTØTTER UDDANNELSE, KOMPETENCEUDVIKLING OG VIDENSDELING UdviklingVejens indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Skaber og faciliterer udviklingsorienterede netværk på tværs af virksomhederne i Vejen Kommune med henblik på vidensdeling og kompetenceudvikling. Antal/beskrivelser af udviklingsorienterede netværksaktiviteter, kurser og arrangementer, som UdviklingVejen selv har stået for. Udvikler og faciliterer udviklings- og vækstorienterede kurser og arrangementer som et tilbud til især små og mellemstore virksomheder i samarbejde med relevante aktører. Antal/beskrivelser af virksomheder, der har deltaget i udviklingsorienterede netværksaktiviteter, kurser og arrangementer. Evalueringer af udviklingsorienterede netværksaktiviteter, kurser og arrangementer fra de deltagende virksomheder. Et antal af de virksomheder, der har deltaget i netværk eller kurser har gennemført eller har planer om at gennemføre udviklingsforløb og/eller kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der skal skabes attraktive miljøer for vækstvirksomheder (fx netværksmiljøer og klynger).

6 UNDERSTØTTER AT VIDENSNIVEAU HÆVES I ARBEJDSSTYRKEN UdviklingVejens indsats: Formidler i samarbejde med relevante aktører viden og rådgivning til virksomhederne i forhold til at: Tilknytte videnspersoner til virksomhederne på fuld tid, deltid eller via projektsamarbejde. Ansætte vidensmedarbejdere, herunder højtuddannede i virksomhederne. Gøre brug af mulige støtteordninger i denne sammenhæng Antal/beskrivelser af virksomheder, der efter et vejledningsforløb har ansat eller har planer om at ansætte en højtuddannet eller en vidensmedarbejder. Antal/beskrivelser af virksomheder, der har etableret samarbejde med videns- forskningeller uddannelsesinstitution om rekruttering af vidensmedarbejdere og lignende. Antallet af virksomheder, der efter et vejledningsforløb har ansat og/eller fastholdt internationale medarbejdere. Overordnet effektmål for indsatsen Et antal virksomheder, har ansat eller har planer om at ansætte en højtuddannet eller en vidensmedarbejder på fuld tid, deltid eller via projektsamarbejde. Et antal virksomheder har etableret samarbejde med videns- forskning- eller uddannelsesinstitution skal stige Et antallet af virksomheder, ansætter og fastholder internationale medarbejdere. Samarbejder med relevante aktører om at gøre det nemmere for virksomhederne i Vejen Kommune at rekruttere, tiltrække og fastholde højtuddannede og/eller internationale medarbejdere (fælles mål med Vejen Kommune). Der i 2014 fortsat fokus på de faste projekter videnpilot ordningen og praktikpladsaftalen. Derudover skal der de næste 3 år arbejdes med projektet STARS, i samarbejde med Trekantområdet. Derudover indgår UdviklingVejen en aftale med Erhvervsakademi Sydvest om projekt Innovative Globalieringsagenter UDVIKLER TURISMEAKTØRER OG MARKEDSFØRING UdviklingVejens indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen

7 Identificerer, opsøger, vejleder og understøtter større kommercielle turismevirksomheder med et betydeligt potentiale for større værditilvækst. Indsatsen prioriteres i forhold til de virksomheder, der selv prioriterer vækst og udvikling. Indgå i samarbejde med Billund Ressort, da det kan bidrage til øge omsætningen i turisterhvervet Antallet af hotelovernatninger skal stige Turisternes døgnforbrug skal stige Turismeomsætningen skal stige Beskæftigelsen i turismevirksomhederne skal stige Andelen af erhvervsturisme skal stige Understøtter samarbejde mellem de større turismeaktører i kommunen, så man hjælper med at synliggøre og sælge hinandens ydelser. Understøtter at større turismeaktører har tilbud som bidrager til at realisere strategien om at Vejen Kommune skal være kendt for sin natur og kultur samt være stedet, hvor man kan holde aktiv ferie året rundt. Leverer generel turismeservice.

8 Målsætninger for Vejen Kommune TILTRÆKKER NYE VÆKSTVIRKSOMHEDER Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen Kommune har én indgang til Vejen Kommune i Udvikling & Erhverv (Erhvervsagenten), dvs. en fast kontaktperson - Vejen Kommune udarbejder individuelle, målrettede salgsprospekter til interesserede virksomheder. - Etablering af projektgruppe (task force) ved større sager med deltagelse af plan og byg, miljø, vej og Udvikling og Erhverv. - Vejen Kommune afdækker alternative løsningsmuligheder i dialog med de enkelte virksomheder Antal/beskrivelser af virksomhedskontakter og henvendelser til erhvervsagenten fremgår af evalueringen. Antal/beskrivelser af udarbejdede salgsprospekter. Antal/beskrivelser af projektgrupper, der er nedsat ved større sager. Vejen Kommune vil tiltrække flere regionale/nationale/globale virksomheder. Virksomheder, som vi har været i kontakt med er ikke i tvivl om, hvor de skal henvende sig, og hvad Vejen Kommune kan tilbyde. Vejen Kommune finder sammen med virksomhederne løsninger på deres behov. Vejen Kommune opsøger fødevarevirksomheder med henblik på at tiltrække dem til Vejen Kommune - Udpegning af fødevarevirksomheder med størst potentielt behov for ny placering. - Opsøgende kontakt til dem. - Opsøgende kontakt og møder med relevante støtteindustrivirksomheder som opfølgning på kampagnen i Individuelle møder med 25 relevante fødevareproducenter som opfølgning på kampagnen i 2013 MARKEDSFØRER VEJEN KOMMUNE SOM ATTRAKTIV ERHVERVSKOMMUNE Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen Kommune har hjemmesiden erhvervsvejen.dk, på dansk, engelsk og tysk, med information målrettet virksomheder, der overvejer at flytte til Vejen. Antal visninger på hjemmesiden. Vejen Kommunes image som attraktiv erhvervskommune er styrket gennem en målrettet markedsføring af kommunens erhvervsmuligheder. - Løbende opdatering og Hjemmesiden giver virksomhederne et klart

9 søgemaskineoptimering af hjemmesiden erhvervsvejen.dk - Her henvises til UdviklingVejens hjemmeside vejenerhverv.dk, der giver målgruppen overblik over alle erhvervsbygninger, -lokaler og grunde, der er til salg og/eller leje i kommunen. - Ny struktur og forenkling af indhold under menuen erhverv på Vejen Kommunes hovedhjemmeside i forbindelse med udskiftning af CMS system (nu vejenkom.dk, senere vejen.dk) Vejen Kommune har en linkedin profil der aktivt bruges til - løbende nyheder rettet mod erhvervslivet på vores LinkedIn profil. - Udbygning og løbende opdatering af denne profil. - Overvejelse om brug af profilen som rekrutteringsværkstøj. - Markedsføring af den - Koordinering med informationsstrømmen fra Kommunen via andre medier, eksempelvis Facebook. Vejen kommune gennemfører 2014 en markedsføringskampagne rettet mod virksomheder indenfor fødevareområdet. - Målgruppen for kampagnen vil være støtteindustrien til fødevareproducenter, dvs. FoodTech virksomheder. Antal erhvervsbygninger, lokaler og grunde der er på og antal visninger på denne hjemmeside. Antallet af henvendelser til Vejen Kommune fra målgruppen. Antal artikler og indslag bragt i landsdækkende medier, regionale og fagblade. overblik over lokaliseringsmuligheder og erhvervsservicen i Vejen Kommune. Vejen Kommune er i top 10 i undersøgelserne fra DI og Dansk Byggeri. Der er bragt artikler i landsdækkende medier og fagblade gennem hele året.

10 Kampagnen suppleres af PR indsats, der skal styrke Vejen Kommunes image som erhvervskommune. Samarbejder med relevante aktører om at gøre det nemmere at rekruttere, tiltrække og fastholde højtuddannede og/eller internationale medarbejdere (fælles mål med UdviklingVejen). Gennem en målrettet bosætningskampagne. Der udarbejdes et fælles kommissorium for denne opgave sammen med UdviklingVejen. Kampagnen er afsluttet i efteråret 2014 Der flytter flere højtuddannede til Vejen Kommune SIKRER ATTRAKTIVE RAMMER Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen kommune har en Kommuneplan, der sikrer de bedst mulige rammebetingelser for udvikling og vækst i erhvervslivet. Beskrivelse af rammebetingelserne for erhvervsudvikling i den nye Kommuneplan. - Kommuneplanen sikrer attraktivt beliggende erhvervsjord ved E20 med god infrastruktur - Der laves en prioritering af udbygningen af erhvervsområderne med tidshorisont - Der arbejdes aktivt med indretning af erhvervsarealerne, så de får individuelle identiteter. Vejen Kommune skal tilbyde erhvervsmæssige rammebetingelser, som er blandt landets bedste. Der er indgået aftale mellem et antal virksomheder og Vejen Kommune med henblik på at undersøge felter for samarbejder. Vejen Kommune inddrager, og inviterer, løbende det lokale erhvervsliv til dialog om rammebetingelserne. - Vejen Kommune holder fortsat fokus på

11 konkurrenceudsættelse gennem dialog med det lokale erhvervsliv i 2014 efter succesen med Erhvervstræf 2013 SIKRER UDVIKLINGSMULIGHEDER VIA EFFEKTIV SAGSBEHANDLING Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen kommune opstiller og formidler klare mål for sagsbehandlingen af byggesager indenfor erhvervsbyggeri. Der er sat mål op for sagsbehandlingstiderne. Vejen Kommune skal fortsat have en hurtig, smidig og koordineret sagsbehandling. Vejen Kommune etablerer en intern ERFA gruppe, som giver mulighed for erfaringsudveksling blandt medarbejdere på tværs af organisationen, der arbejder med erhvervsservice. Vejen Kommune arbejder løbende med organisationsudvikling for at forbedre erhvervsservicen. Sagsbehandlingen gennemføres inden for 5-7 uger STRATEGISK SAMARBEJDE MED STØRRE AKTØRER Vejen Kommunes indsats: Evaluering Overordnet effektmål for indsatsen Vejen Kommune deltager i strategisk samarbejde med større erhvervs- og turismeaktører med henblik på tiltrækning af virksomheder og profilering. Antal/beskrivelser af deltagelse i strategiske samarbejder. Antal/beskrivelser af deltagelse i netværk og - Tæt samarbejde med Invest in Denmark arrangementer. - Samarbejde med erhvervs-mæglere og lokale entreprenører - Tager initiativ til møder med henblik på sparring med de større lokale virksomheder - Deltager i kontaktgruppen for Regionens

12 Vækstforum - Samarbejder med det nye Danish Food Cluster i Århus i samarbejde med UdviklingVejen - Deltagelse i projektet Fremtidens industriarbejdspladser i Østjylland i samarbejde med UdviklingVejen. - Væksthus Syddanmark vedr. deres initiativ med projektet Syddanmarks fødevareklynge. - Samarbejder med Trekantområdet, SVUF, SDEO, m.fl. Vejen Kommune opsøger, og deltager i, relevante nationale netværk og arrangementer, særligt med kontakter indenfor fødevareindustrien med henblik på tiltrækning af virksomheder. - Kontakten til organisationerne DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer vedligeholdes gennem deltagelse i relevante arrangementer mv. - Deltagelse i relevante messer som NutriFair og FoodExpo - Messestand på Food Tech 2014.