Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højteknologiske automations- og maskinløsninger. High tech automation and machine solutions. www.gibotech.dk"

Transkript

1 Højteknologiske automations- og maskinløsninger High tech automation and machine solutions

2 2 GIBOTECH moving technology GiboteCH A/s Gibotech A/S er en af de førende leverandører i Danmark af højteknologiske automations- og maskinløsninger. Vores erfaring er baseret på næsten 30 år med levering af løsninger til primært mellemstore og store virksomheder. Gibotech A/S henvender sig til næsten alle brancheområder inden for industri, handel og offentlig virksomhed og har den størrelse, der passer til vores markedsposition som en fleksibel samarbejdspartner, der tilfører merværdi til vores kunder. GIBOTECH A/s Gibotech A/S is one of the leading suppliers of high tech automation and machine solutions in Denmark. Our experience is based on almost 30 years of supplying solutions to primarily medium and large sized companies. Gibotech A/S caters to almost all areas within industry, commerce and the public sector, and is aptly suited to our market position as a flexible partner that adds value to our customers. Industriparken Allingåbro Tlf Fælles Programmerings Platform for alle maskiner, også din(e) eksisterende CNC. Hurtigere programmering, hurtigere kørsel på maskinen med enten individuelle eller nestede emner. Import af 2D og / eller 3D Solider (Inventor / SolidWorks / m.fl.)

3 GIBOTECH moving technology 3 Gibotech A/S Supplier and partner Our expertise includes: Robot-based automation solutions Solutions with CNC machinery. Panel sizing Gibotech A/S always keeps close dialogue with customers from the initial sales phase, through the project implementation, and to the final installation. We are considered a credible supplier, and we make sure that we provide an overview during the course of the project, thereby ensuring customer peace of mind. Gibotech A/S Leverandør og samarbejdspartner Vores kompetencer omfatter: Robotbaserede automationsløsninger Løsninger med CNC-maskiner. Pladeopskæringsanlæg. Hos Gibotech A/S har vi en tæt dialog med kunderne helt fra den indledende salgsfase, via projektgennemførelsen og til den endelige installation. Vi er anset som en troværdig leverandør, og vi sørger for at skabe overblik i projektforløbet og dermed tryghed for kunden. VarioFlow Et modulært Conveyor-system,W der kan skræddersyes til dig Bosch Rexroth Den bedste løsning uanset teknologivalg

4 4 Vi kommer fra et ganske særligt sted... CNC ROBOT ROBOMACHINE Nr. i fabriksautomation på verdensplan FANUC er i dag den førende globale producent af fabriksautomation, med mere end 2,4 millioner CNC- maskiner og gule industrirobotter installeret på verdensplan. FANUC beskæftiger 6500 mennesker fordelt over hele kloden. og vi er nu i Danmark.... GibotecH-Image_ad.indd 1 2/4/ :01:01 PM

5 Turnkey-løsninger Vi leverer nøglefærdige løsninger oftest med en kombination af robotter eller CNC-maskiner med dertil hørende periferiudstyr, styring og software. Vi er partnere med nogle af verdens førende leverandører inden for deres område, og vi har altid fokus på at optimere produkterne fra vores leverandører, således at kunderne sikres det absolut førende på markedet, akkurat som vi selv stiller store krav til vores egne færdige løsninger. Turnkey solutions GIBOTECH moving technology We supply turnkey solutions which mainly includes robots or CNC machines, often with peripheral equipment, management and software. We are partners with some of the world s leading suppliers within their field, and our focus is always on optimising our supplier s products with the intention that the customer is ensured the absolute premium product the market has to offer, just as we place great demands on our own turnkey solutions. 5 Få mere produktionstid. Flyt programmeringsopgaven fra produktionslinien til simulerings-computer. Enkel og brugervenlig software. Fjern programmeringsindsatsen til produktfamilier. Produkter kan lakeres uden robotprogrammering. Emnerne opmåles med 3D-skanner, og programmet genereres automatisk, mens emnet hænger på conveyorbanen. 3D-skanning af emne. Automatisk generering af robotprogram. Eksekvering af robotprogram. Inropa A/S Tlf

6 6 GIBOTECH moving technology Effektiv på konstruktion, projektledelse og software Gibotech A/S råder over egen konstruktions- og softwareafdeling, hvilket er en af vores primære kernekompetencer. Vi kan dermed udvikle både mekaniske og softwaremæssige løsninger helt ud fra kundens ønsker og behov. Opgaverne kan dermed blive komplekse men hos Gibotech A/S garanterer vi, at den færdige løsning lever op til det aftalte og er nem at betjene. Efficient at design, project management and software Gibotech A/S has a design and software department, which is one of our main core competencies. We can thereby develop both mechanical and software-related solutions completely according to the customer s demands and requirements. The jobs can therefore become complex, but at Gibotech A/S we guarantee that the final solution is in line with the agreement made with the customer, and is easy to operate. Vi fremstiller komponenterne til dine specialmaskiner Tlf Håndværk på en ny måde!

7 GIBOTECH moving technology 7 Tilpassede serviceaftaler Vores samarbejde behøver ikke slutte, når vi har installeret et velfungerende anlæg. Vi ønsker at kunne bidrage til vores kunders produktion gennem langvarige relationer. Derfor har Gibotech A/S en veluddannet og erfaren servicestab, som står klar, hvis der skulle opstå problemer på maskine eller anlæg. Vores største fokus er at minimere driftsstop. Customised service agreements Our cooperation does not need to end when we have finished installations. Our aim is to be able to contribute to our customers production through long-term relationships. Therefore Gibotech A/S has a skilled and experienced service team, which is prepared should a problem with machinery or systems arise. Our main focus is to minimize downtime. Vores teknikere er samtidig altid sikret forbindelse til supportafdelingerne hos vores leverandører, som kan yde teknisk support direkte til vores teknikere på stedet. Kontakt os og hør om mulighederne for service på dit anlæg. Our technicians are always in contact with our supplier s support departments, who are able to provide technical support directly to our technicians on-site. Contact us to find out about opportunities for servicing your system. Annons_DK_AR_185x55_ indd

8 8 GIBOTECH moving technology Mange års godt samarbejde Vi har haft et mangeårigt, godt samarbejde med Gibotech. Vi har netop købt endnu en CMS-maskine hos Gibotech, som vi her hos Bach Composite Industry a/s bruger til at fræse, skære og bore med, når vi forarbejder komponenter til vindmølleindustrien. Vi samarbejder med Gibotech, fordi de er dygtige, fleksible og er gode til at tænke innovativt. Selv om den nye maskine, vi har købt, står i Litauen, kan Gibotech rådgive os, fordi vi har monteret webkameraer på maskinen, og dermed kan Gibotech hjælpe os med at vurdere maskinens drift. Erik Mortensen, Production Manager, Bach Composite Industry a/s Many years of good Collaboration Over the years we have enjoyed a good working relationship with Gibotech. We have recently purchased another CMS machine from Gibotech, which we at Bach Composite Industry A/S use for milling, cutting and drilling, when we process components for the wind turbine industry. We collaborate with Gibotech, because they are proficient, flexible and good at thinking innovatively. Although the new machine we have bought is located in Lithuania, Gibotech is able to give us advice, because we have installed web cameras on the machine, and this enables Gibotech to help us assess the operation of the machine. Erik Mortensen, Production Manager, Bach Composite Industry a/s Et godt ry Vi valgte Gibotech som leverandør af vores robotanlæg. Det har vi først og fremmest gjort, fordi vi undersøgte de forskellige leverandører på markedet, og vi fandt ud af, at Gibotech havde et godt ry, som en troværdig leverandør af anlæg, der virkelig fungerer. Vi har nu udvidet samarbet, og vi implementerer nu en ny produktlinje med Gibotechmaskiner. Peter Mylius Bruun, Plant Manager, Plus Pack A/S A good reputation We have chosen Gibotech to supply our robot system. We investigated the different suppliers on the market, and found that Gibotech has a good reputation as a trustworthy supplier of systems that really work. Now we have extended the collaboration and we are now implementing a new production line with Gibotech machines. Peter Mylius Bruun, Plant Manager, Plus Pack A/S

9 GIBOTECH moving technology 9 Hjælp til at træffe Helping in making de rigtige valg the right choices Vi har brugt Gibotechs maskiner på vores møbelfabrik i mere end 10 år. Dengang kom jeg fra en anden branche, og jeg vidste derfor ikke så meget om at opbygge den maskinelle del af en møbelfabrik. Men med god vejledning fra Gibotech fik vi de maskiner, vi skulle bruge, og jeg kan i dag se, at de hjalp os meget med at træffe de helt rigtige beslutninger. Jeg sætter stor pris på, at Gibotech er ærlige og redelige. De er ikke bare ude på at sælge, men optræder som konsulenter ved at forklare om forskellen på de forskellige maskiner både deres egne og konkurrenternes. Og så er det op til os at bestemme de har stort fokus på, hvad der er den bedste løsning for os på Carl Hansen og Søn. Det er rigtig flot, og derfor ser vi frem til også i fremtiden at samarbejde med Gibotech, hvor vi vil øge brugen af robotteknologi, fordi der her er et stort potentiale, som Gibotech har erfaring i. We have used Gibotech machinery at our furniture factory for more than 10 years. At that time, I came from a different industry and therefore didn t know much about setting up the mechanical side of a furniture factory. However, with good support and advice from Gibotech, we got the machinery we needed, and today I can see that they helped us a lot in making the right decisions. I really appreciate that Gibotech are honest and fair. They aren t just out to sell, but rather they behave as consultants, by explaining the differences between the various machines, both their own as well as those of the competition. Then it is up to us to make the choice, they have a strong focus on what is the best solution for us at Carl Hansen and Son. That is really nice and that is why we look forward to a good relationship with Gibotech in the future, when we increase the use of robotics, because there is a huge potential in this area, where Gibotech has vast experience. Knud Erik Hansen, adm. direktør og indehaver af Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S Knud Erik Hansen, Managing Director and owner of Carl Hansen & Son Furniture Factory A/S SCAN-TECH ApS - ring Erik Gadgaard - vi rejser jeres kasser kommer poser i fylder kasserne lukker poser og kasser for jer Scan-Tech ApS Møllegade Skanderborg Tlf

10 10 GIBOTECH moving technology MASKINLØSNINGER FRA ENHEDSLØSNINGER TIL TOTALLØSNINGER Gibotech A/S er førende inden for salg og levering af maskinløsninger, hvilket ikke mindst omfatter rådgivning om korrekt maskinvalg, samt efterfølgende opstilling og indkøring. Machine Solutions - from unit solutions to complete solutions Gibotech A/S is the leader in the sale and delivery of machine solutions that includes guidance about correct machine selection, as well as the subsequent installation and commissioning. Løsningerne spænder fra mindre, enkeltstående maskiner til totalløsninger, hvor der kan være inkluderet automatik omkring materialehåndtering, programmeringssoftware m.m. Gibotech A/S forhandler udelukkende maskiner fra de absolut førende producenter indenfor deres felt, såsom CMS SpA, Masterwood SpA og Giben International SpA. Herfra kan vi tilbyde løsninger til næsten ethvert behov til bearbejdning af ikke-stålbaserede-materialer. Professionel rådgivning, stærke løsninger og ikke mindst kvalitet er nøgleordene i vores CNC-koncept. Det kan bekræftes af vores mange kunder, der allerede anvender maskinløsninger leveret af os. The solutions range from smaller, stand-alone machines to complete solutions, which may also include automated material handling, programming software, etc. Gibotech A/S exclusively sell and distribute machines from the leading manufacturers in their field, such as CMS SpA, Masterwood SpA and Giben International SpA. From these suppliers, we are able to offer solutions for almost any need for working non-steel-based materials. Professional advice, strong solutions and not least quality are the key words in our CNC concept. This can be confirmed by our many customers who are already using machine solutions supplied by us.

11 GIBOTECH moving technology 11 Gibotech A/S leverandør til sundhedssektoren Gibotech A/S har udviklet, leveret og installeret verdens første robotbaserede, automatiske lager- og pakke-system for sterile instrumenter og engangsartikler. Anlægget er installeret på Gentofte Hospital, og systemet kan tilpasses og implementeres på næsten alle sygehuse, både eksisterende og nye. Til automatisk registrering af blodprøver på sygehuse har Gibotech A/S udviklet et automatisk system baseret på robotteknologi. Det kan medføre muligheder for hurtigere prioritering af blodprøver og meget hurtigere svar på prøverne. Gibotech A/S Supplier within the healthcare sector Gibotech A/S has developed, supplied and installed the world s first robot-based, automatic storage and packaging system for sterilized instruments and disposable items. The system is installed at Gentofte Hospital and the system can be adapted and implemented at almost all hospitals, both existing and new. For automatic recording of blood tests at hospitals, Gibotech A/S has developed an automatic system based on robotics. This may lead to more rapid prioritisation of blood tests and quicker access to test results. Ny maskinstyringsplatform. Når skalerbarhed, integration og budget er vigtige parametre. Maksimer ydelsen med en integreret serie af Allen-Bradley-styreløsninger uanset maskinens størrelse, kompleksitet eller budget. CompactLogix-styreplatform med skalerbarhed fra 2-16 servoakser Standardisering forenkler design, drift og vedligeholdelse EtherNet/IP-tilslutning sikrer øget fangst og udveksling af data Integrerede applikationer som f.eks. sikkerhed og motion i ét netværk. For mere information om vores Midrange-løsninger: Besøg: Telefon:

12 Concept: JS Media Tools A/S Hollufgaardsvej 31 - DK-5260 Odense S Tlf.: Fax: