UNIKT FRITIDSHUS. En virkelig dejlig ejendom. Salgsopstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIKT FRITIDSHUS. En virkelig dejlig ejendom. Salgsopstilling"

Transkript

1 Salgsopstilling Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-9 Hellerup Telefon Fax Adresse Sandagerhusvej 1, Saunte, 31 Hornbæk Dato Beskrivelse UNIKT FRITIDSHUS Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Stort fritidshus (171 m) opført som helårshus beliggende på dejlig lukket grund med aflukket indkørsel, stort vandbassin mod den ene side med hundredevis af karper m.m., samt dejlig have på den anden side med flere gode solterrasser. Ejendommen indeholder stor opholdsstue med brændeovn og udgang til meget lækker glasudestue (helårsanvendelig) moderne hvidt køkken med alle hvidevarer, bryggers med vaskemaskine og tørretumbler, store soveværelser samt stort badeværelse med både kar og brusenische. 1. salen er indrettet som eet stort rum samt brusebadeværelse, thekøkken og udgang til stor terrasse - etagen lader sig nemt opdele i flere rum. En virkelig dejlig ejendom. Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andre: jf. side Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlagprovisionrabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andet: jf. side Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytningen til omsætning af fast ejendom: Vigtig information Hvis ja, hvilke: Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Formular nr. 411 MARTS Side 1

2 Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-9 Hellerup Telefon Fax Adresse Sandagerhusvej 1, Saunte, 31 Hornbæk Dato Kontantpris 3.4. Udbetaling 17. Bruttomd Nettomd v 3,1%. Ejendomsoplysninger Kommune...: Helsingør Matr.nr....: 1kq Saunte By, Hornbæk Må benyttes til...: fritidshus ifølge...: BBR Ejendomstype...: Fritidshus Zonestatus...: fritids Offentlig vurdering pr....: Bygningsarealer ifølge...: BBR-ejermeddelelse Offentlig ejendomsværdi...:.5. af dato...: heraf grundværdi...: Hovedbygn. bebyg. areal..: 111 Evt. ejerboligværdi...: Heraf garagecarportudhus...: Grundlag ejd.værdiskat...: Kælderareal...: Grundskatteloftværdi...: Udnyttet tagetage...: 6 Boligareal i alt...: 171 Grundareal ifølge...: tingbog Andre bygninger...: 35 Grundareal udgør...: 141 Heraf garagecarportudhus...: 35 Heraf...: vej Opførtombygget år...: 198 Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger SE SIDE 1 A Forsikringsforhold Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgifter, er baseret på Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes: svamp: Ukendt insekt: Ukendt rørskade: Ukendt Forbehold: Tilstandsrapportbyggeteknisk gennemgang, elinstallationsrapport og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og skal foreligge, før købsaftale indgås. Elinstallationsrapport: Elinstallationsrapport er under udarbejdelse og skal foreligge, før købsaftale indgås. Energimærkning: Der foreligger energimærkning af - - med energimærkeklassifikation: D. Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Pengeinstitut Forsikringsselskab Andre Hvilke: Hvilke: Hvilke: Dansk Boligforsikring AS Hvilke: Berlingske Tidende, Børsen, Villabyerne Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlagprovisionrabat for fremskaffelse af: Finansiering Forsikringer Hvis ja, hvorfra: Hvis ja, hvorfra: Dansk Boligforsikring AS Annoncering Hvis ja, hvorfra: Berlingske Tidende, Børsen, Villabyerne Andre ydelser Hvis ja, hvorfra: Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra:sælger Det seneste års forbrug og udgiften hertil Vandvandafledning,, Parterne har ret til at få oplyst vederlagetsprovisionensrabattens størrelse. Øvrige forhold Formular nr. 414 MAJ Side

3 Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-9 Hellerup Telefon Fax Adresse Sandagerhusvej 1, Saunte, 31 Hornbæk Dato Kontantpris 3.4. Udbetaling 17. Bruttomd Nettomd v 3,1%. Bruttoudgiftejerudgift 1. år Kontant Finansieret Oplysning om bruttonetto udgift Prioritetsydelser, 5.781,6 Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er Ejendomsskatter , ,87 forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Bruttoudgift 1. år 16.68,87.464,47 Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr. 5. dog minimum Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret kr. 5.. Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 3 år. Lånet er et Fradrag (renter, bidrag, fradragskonto), , konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 1 eller nærmeste herunder. Fradrag i alt , For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 3 år. Skatskattebesparelse heraf 1. år v 3,1 %, , Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og Ejendomsværdiskat 16.75, 16.75, renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter op- Skat, overskudunderskud 1. år 16.75, , rundet til nærmeste kvarte procent point. + Bruttoudgift 1. år 16.68,87.464,47 Særlige oplysninger om standardfinansieringen: Nettoudgift 1. år 3.957, ,47 Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Gæld udenfor købesummen Kontantprisudbetaling 3.4., 17., INGEN Tinglysningsafgift af skøde, anslået.6,.6, Omk. til berigtigelse af skødet, anslået 5.64, ,89 Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Ejerpantebreve kr. Ialt , ,89 Afgiftspantebreve kr. Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiverart Realkre- Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Optaget Rente 1. års Rest- ÅOP Saldo fra- Særlige over- Garantidittype i valuta Kont.pålyd. ydelse løbetid dragskonto tagelsesvilkår stillelse regulering Kontant- Formular nr. 417 SEPTEMBER Side 3

4 Bilag om finansiering Adresse Sandagerhusvej 1, Saunte, 31 Hornbæk Vilkår for køb ved finansieringsforslag vkontantpris 3.4. Udbetaling 17. Bruttomd Nettomd v 3,1%. Finansieringsforslagets Årlige Omkostning i Procent, ÅOP 5,4 Kontantprisen er udbudsprisen Finansiering Prio. nr. Långiverart Hovedstol Restgældsdato 1 Danmark (RD)OA.6. NYT PA NYT Dato Restgæld 1. års 1. års 1. års Realkre- Garanti- Indfrielsesvilkår Afdrags- Optaget Rente ÅOP Terminer ydelse afdrag fradrag dittype stillelse vilkår i valuta Kont.pålyd. pr. år Obligation mdr. til kreditort Ann DKK 3, 4, Privat Ann DKK 7, 7,3 4 Udbetaling I alt Finansiering fortsat Prio. Rest- Stiftelsesovertagelsesomk. nr. løbetid kontant 1 3, 3, Saldo fradragskonto Kontantregulering Fremtidige ejerskiftevilkår Debitorgodkendelse Finansieringens samlede afviklingsforløb og låneydelser Forkortelser Kontantbehov ved køb Kontant År Restgæld Brutto Netto 3,1v% Afdragsvilkår v 3,1%. Afdragsvilkår Kontantprisudbetaling 3.4., Serie Serielån Tinglysningsafgift af skøde, anslået.6, Stiftelses-og overtagelsesomkostninger, Ann Annuitetslån anslået, Mix Mixlån Omk. til berigtigelse af skødet, anslået 5.64, Stå Stående lån Knæk Knæklån DA Delvist afdragsfrie lån I alt ,89 til finansieringen:i beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret: Finansieret 17.,.6,, 5.64, ,89 3,1 pct. Fra og med 1 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 19. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 19. Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger 5. kr. pr. person, hvilket der ikke er taget højde for. Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der heller ikke taget højde for i beregningen. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteprocenter, bidragssatser, rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler. Formular nr. 418 NOVEMBER

5 Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse Sandagerhusvej 1, Saunte, 31 Hornbæk Dato Finansieringsforslag 1. Bruttomd Kontantbehov: 19.9 heraf udbetaling: 17. Rentetilpasningslån, RD, F1 - med afdrag belåning 6% - år Nettomd. Finansieringforslagets ÅOP: v 3,1 %. 3,6 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v 3,1 % Finansieringsforslag. Bruttomd Kontantbehov: 19.9 heraf udbetaling: 17. Rentetilpasningslån, RD, F1 uden afdrag belåning 6% - år Nettomd. Finansieringforslagets ÅOP: v 3,1 %. 3,4 Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser År Restgæld Brutto Netto v 3,1 % I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret:3,1 pct. Fra og med 1 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til 19. For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i 19. Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger 5. kr. pr. person, hvilket der ikke er taget højde for. Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der heller ikke taget højde for i beregningen. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skattereglerskatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet. Forslagene vil ændre sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregning på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. Formular nr. 419 NOVEMBER