El l ebuen Vedbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "El l ebuen 1-2950 Vedbæk"

Transkript

1 Elebuen1-2950Vedbæk

2 Salgsopstiling Beskrivelse: Setekstenpånæsteside Vigtiginformation: Dergøresopmærksom på,atenkøbsaftale,hvisdennealeneerunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælgerikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom det måteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene. Medvirkendeejendomsmæglerrepræsenterersælger,ogkanikkeværerådgiverforbeggeparterisammehandel.Køberopfordresderfortilatsøgeegenjuridisk,finansielsamtbyggeteknisk rådgivningm.v. Ansvarligejendomsmægler:DanielEngelCarlsson Version2.0 E/FA/ER/V COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

3 Rummeligfamilievilaibørnevenligtkvarter GedigenogdejligfamilievilaiatraktivtkvarterligeveddenpopulæreTrørødskole,godeinstitutionersamtskønnatur. Dennyrenoveredeogindflytningsklareejendom rummer131m2særdelesvelindretetboligmedstorerum,lofttilkipsamtgodtlysindfaldfradestorevinduespartier.præsentabelentrémed garderobeoggæstetoiletsamtadgangtilbryggers/vaskerum.storlysopholdsstuemedlofttilkipogudgangtildenstoreoverdækkedeterasseogskønnehave.stortlystspisekøkken/alrum medgodpladstilfamilienogselskaber.2godebørneværelsermedlofttilkipogmulighedforhems.storforældreafdelingmedsoveværelseogdirekteforbindelsetilegetbadeværelse. Denstoregrundpå1.000m2bestårafforhavemedindkørselogcarportsamtdendejligstebaghavemedflotbeplantningogmasserafpladstilboldspilogleg. Enrummeligogvelbeliggendeboligtilfamilien,som søgergodpladsindeogude. Version2.0 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

4 Version2.0 E/SO/TS COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1b

5 Ejendomsdata: Ejendommen Arealer Ejendomstype: Vila,1fam.Grundarealifølge: Ejendomsvurdering Måbenytestil Helårsbolig Grundarealudgør: 1.000m 2 Ifølge: BBR-ejermeddelelse -herafvej 0m 2 Kommune: RudersdalBygningsarealifølge: BBR-ejermeddelelse Matr.nr 8faTrørødBy,Gl.Holte -afdato: Zonestatus: Byzone Vand/Vej/Kloak: SeBoligdatarapport/Se Hovedbyg.bebyg.areal 131m 2 Varmeinstalation: Naturgas Opført/ombygget:år: 1984 Servituter,byrder,planerogandreanvendelsesbegrænsninger: Derhenvisestiltingbogen,som kanrekvirereshosejendomsmæglerfirmaetcarlsson& Co.-Living. Vurderingogejendomsværdiskat Kælderareal: 0m 2 O fentligvurderingpr Udnytettagetage: 0m 2 O fentligejendomsværdi: kr.Boligarealialt 131m 2 Herafgrundværdi: kr.Andrebygninger: 30m 2 Evt.ejerboligværdi: -herafcarport 30m 2 Grundlagforejd.værdiskat: Grundskateloftværdi: kr. Tilbehør: Deteraftalt,atfølgendetilstedeværendehårdehvidevarerogløsøremedfølger(fabrikat): Opvaskemaskinemrk.Whirlpool,Vaskemaskinemrk.Whirlpool,Tøretumblermrk.Whirlpool,Køle/frysmrk.AEG,Keramiskekogeplader mrk.aeg,ovnmrk.aeg,emhæ te. Øvrigetilstedeværendehårdehvidevarerogløsøremedfølgerikke. Herhenvisesiøvrigttilejendommensbladitingbogen. Version2.0 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

6 Forsikringsforhold: Forsikringspræmien,derindgåriejerudgiftenerbaseretpå:Konkrettilbud(inkl.svampoginsekt)hosDansk Boligforsikring Præmiendækkerbrand-oghusejerforsikring,herudoverdækkes: Svamp:Ja Insekt:Ja Rørskade:Ja Forbehold:Derhenvisestildenpågældendepolice,som kanrekvirereshosejendomsmæglerfirmaetcarlssonliving Ejendommensnuværendeforsikringsforhold: Forsikringsselskab: Særligeforholdvedforsikringen: Andreforholdafvæsentligbetydning: Forurening:Daejendommenerbeliggendeibyzone,erejendommenområdeklassificeret som letereforurenet.letereforureningerforurening,som liggeroveretdefineret mindstekriterium menunderkriterierneforkortlægningsom forurenet. Forbrugsafhængigeudgifter: Årligtvarmeforbrug: Udgiftkr.: Forbrug:1.641m3 Udgiftenerberegnetiår:2015 Ejendommensprimærevarmekilde:Naturgas Oplysningernestammerfra:Energimærke SenesteopgørelseforvarmekanrekvireshosEjendomsmæglerfirmaetCarlssonLiving Øvrigeudgiftervedrørendeejendommensdriftogvedligeholdelse: Købergøresopmærksom på,atdervilværeudgiftertilenergi,vand,evt.lovpligtigeeftersynafforsyningsanlæg, evt.andreforbrugsafhængigeforholdsamtløbendevedligeholdelse,ogatdisseudgifterikkefremgårafhverken salgsopstilingensforbrugsafhængigeudgifterelerejerudgifter. Tilstandsrapport/byggetekniskgennemgang,elinstalationsrapportogenergimærkning: Tilstandsrapportogandrebyggetekniskrapporter:DerforeliggertilstandsrapportmedforholdkarakteriseretK2ogK3.Der henvisestiltilstandsrapporten,som kanrekvirereshosejendomsmæglerfirmaetcarlssonliving Elinstalationsrapport: DerforeliggerElinstalationsrapportmedforholdkarakteriseretK2. DerhenvisestilElsynssrapporten,som kanrekvirereshosejendomsmæglerfirmaetcarlssonliving Energimærkning:Derforeliggerenergimærkningaf medenergiklassifikation:D.DerhenvisestilEnergimærket,som kan rekvirereshosejendomsmæglerfirmaetcarlssonliving Version2.0 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

7 Ejerudgift1.år: Pr.år Kontantbehovvedkøb Ejendomsskat Husforsikring Ejendomsværdiskat Renovation Andreofentligeudgifter 47 Kontantpris/udbetaling Halvejerskifteforsikringspræmie Tinglysningsafgiftafskødet Ialt Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdt udgiftertil:derhenvisestilside5 Ejerudgiftialt1år Ejerpantebreveogafgiftspantebreve: Gældudenforkøbesummen: Ingen,jf.sælgersoplysninger Særligeoplysningerom finansiering:ihenholdtillovom formidlingaffastejendom m.v.måejendomsmæglerenikkeudarbejdeelerladeudarbejdefinansieringsforslag,ligesom ejendomsmæglerenikkemåformidle finansiering. Version2.0 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1

8 Oplysningerom eksisterendelån,derkanovertagespåvissebetingelser: Långiver/art Realkreditype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente Kont./pålyd. 1.års ydelse ÅOP RealkreditDanmark/F1KFlexLån Kontantlån DKK 0, ,00 0,60 Nej RealkreditDanmark/F5KFlexLån Kontantlån DKK 1, ,00 0, Nej RealkreditDanmark/F5KFlexLån Kontantlån DKK 0, ,00 1,20 Nej Restløbetid Saldofradragskonto Særligeovertagelsesvilkår Garantistilelse Kontant regulering Kontantbehovvedkøb: Købergøresopmærksom på,atderiovennævntekontantbehovvedkøbikkeerindeholdtudgiftertil:tinglysning afpantebreve,debitor/kreditorskiftemv.,finansiering,herunderkurssikringogbankgarantistilelsemv.,købers egnerådgivere,herunderjuridiske,finansieleogbyggetekniske. Version2.0 E/SO COPYRIGHTDE-FormularenerautoriseretafDanskEjendomsmæglerforeningSide1