FÆLLESMØDE NR. 4. December, 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESMØDE NR. 4. December, 2007"

Transkript

1 FÆLLESMØDE NR. 4 December, 2007

2 Formål med fællesmøde nr. 4 At få gode tips til endnu mere udbytterige møder samt få indblik i hvordan idrætten og erhvervslivet kan spille sammen.

3 Programmet i punktform Hvor er vi på vej hen? Hver klub uarbejder en præsentation som er forberedt hjemmefra (max. 15 minutter inklusiv spørgsmål) med fokus på, hvor den står efter et 14 ugers intensivt uddannelsesforløb og hvad de væsentligste udfordringer klubbestyrelsen står overfor nu. Hvad skal der ske fremadrettet? Start evt. med 1 min. omkring klubben (fx størrelse, medlemssammensætning, alder, beliggenhed, budget). Klubberne sættes sammen i trioer. Mulige hjælpemidler: Flip, tavle, stemme. 1. KSK - 2. KIF og 3. ABC 1. NT BMX og 3. Skøjteklub København 1. KTK Gefion og 3. KAF

4 Programmet i punktform Klubbernes sociale ansvar v/thomas Bøgh. Job- og uddannelsesmuligheder et eksempel på den fleksible arbejdsplads v/underdirektør, Arne Sørensen, Nykredit.

5 Klubbernes og Team Copenhagens sociale ansvar Danmarks elitelov og Team Copenhagen bygger på et princip om at eliteidræt skal dyrkes på en social forsvarlig måde Team Copenhagen forpligter sig dermed til bl.a. at sikre en forsvarlig uddannelse og jobpolitik Kan kun ske i samarbejde med klubberne, som også har et ansvar Kontaktperson i klubberne Stor fordel for klubberne

6 Klubbernes og Team Copenhagens sociale ansvar Team Copenhagen vil arbejde for: - Idrætsfolkeskoler - Fleksible ungdomsuddannelser - Fleksible lærepladser - Fleksibilitet på de videregående udd. - Fleksible job og udd. i private sektor Aftale med Dansk Supermarked og Nykredit

7 Eliteidræ tsfolk i Nykredit Kolde hoveder med varme og veltrænede stemmer er i høj kurs! Underdirektør Arne Sørensen 6. december 2007

8 Nykredit Bank, realkredit, forsikring og pension

9 Her starter m an! N YKREDI T KUN DESERVI CE Nykredits single- point- of contact betjening af telefoniske og elektroniske kundehenvendelser betjening dækker servicering og rådgivning indenfor bank, bolig, forsikring og pension betjening dækker også at skabe salgsmuligheder til resten af Nykredit Integreret og ligeværdig salgskanal i Nykredits forretningsstrategi 225 medarbejdere daglige kundekont akt er 67 timers ugentlig åbningstid

10 Vi er også.. en portal til N ykredit for talentfulde viden m edarbejdere

11 Vores paradigm e Din udvikling er dit ansvar For ofte fokus på hvad andre kan gøre for mig vi lægger vægt på at du selv har serveretten til din egen udvikling Accept for dette er adgangsbilletten for alle

12 Vores paradigm e Vi lægger vægt på at man vælger Vi behandler sportsfolk ligesom andre ansøgere ansatte og Når man har valgt Nykredit og den finansielle sektor så stiller vi fleksible arbejdstider til rådighed udarbejder studieplan uddannelse såvel internt som eksternt Det er altså mere end et valg af en indtægtskilde!

13 Kundeservice Akadem iets struktur Kundeservice Basisuddannelse Byggeklodser Kompetence 10 uger 3 mdr. 2 1 Investering Kredit Bolig Forsikring og pension 3 FR FR FR Praktikperiode Grundlæggende kundebetjening Daglig økonomi & kredit, bolig, forsikring og investering & pension. 1 Udd.bevis udstedes Moduler p.t. 41 Udd.bevis udstedes

14 Karrierem uligheder Ud v i k l i ngs- og Karriereveje Rå dgiver - salg Kundeservice Rå dgiver forsikring Kundekonsulent (basis) Salgscenter Salgsrådgiver Privat Portefølje Kunderådgiver Formuekonsulent Privatcenter Boligrådgiver Boligkonsulent Assurandør Bank Bolig Forsikring Kunderådgiver (udvidet) Pension Skadecenter Skadebehandler Forsikringscenter Kunderådgiver Faglig træner Privatcenter Assurandør Coach

15 Sådan kan det gå! en fodboldspiller i sidste del af sportskarrieren på deltidskontrakt manglede arbejdsmæssigt perspektiv havde ikke fået opfyldt sine ønsker i klubber havde en kontoruddannelse med en del år på bagen fik en m ulighed i Nykredit Kundeservice var efter et år klar til at bygge videre valgte at stoppe karrieren er nu ansat i Boligejernes Hus

16 Hvordan ser det ud nu? På nuværende tidspunkt har vi to roere en ishockeyspiller en golfspiller en fodboldspiller to håndboldspillere en mountainbike dialog med taekwondo og vi har haft

17 Sådan kan det også gå! Mikael Fruelund en maskiningeniør der spiller håndbold eller en håndboldspiller der er maskiningeniør??

18 Start en attraktiv karriere i Nykredits Kundeservice N ykredit gir bolden op til din 2. halvleg Nykredits Kundeservice er en ung dynamisk organisation, der løbende har brug for må lrettede medarbejdere med vindermentalitet! Vi kan tilbyde dig En uddannelse indenfor bank, realkredit og/eller forsikring, samtidig med din aktive sportskarriere Deltidsansættelse i f.eks timer pr. uge, der tilrettelægges, så du kan nå det hele En personlig handlingsplan, du udarbejder i samarbejde med din teamchef Præstationsorienterede opgaver, der løses i selvstyrende teams En målbaseret ledelsesform Nye input til hverdagen, hvor kunder og kolleger er i centrum En ung dynamisk arbejdsplads centralt i København med 200 gode kolleger Gode personalevilkår og træningscenter Udviklings- og karrieremuligheder med attraktive fremtidsudsigter At du efter en periode i Kundeservice kan kvalificere dig til beskæftigelse i Nykredits øvrige salgsorganisation Du kan tilbyde os Interesse for den finansielle verden og lyst til at udvikle dig og lære nyt Team- ånd, gå- på- mod og målrettethed Vindermentalitet og ansvarlighed Vi synes derfor at Nykredit er en oplagt mulighed til din næste karriere Velkommen til!

19 Præ sentation af N ykredit ( 1 / 3 ) For at give dig et indt ryk af hvad Nykredit er og står for, kan du på de næste sider læse lidt om din måske kommende arbejdsplads Profil Nykredit er en af Danmarks førende finansielle koncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til ejendomsmægleraktivitet. Koncernen er den største realkreditudbyder i Danmark med et udlån på 622 mia. kr. og en markedsandel på 40,6% af det samlede realkreditudlån ultimo Koncernens samlede udlån (bank og realkredit) udgør 645 mia. kr. svarende til en markedsandel på 32,8% ultimo Nykredit koncernen er dermed den næststørste kreditgiver i Danmark, den største realkreditudbyder og i øvrigt en af de største private obligationsudstedere i Europa.

20 Præ sentation af N ykredit ( 2 / 3 ) Forretningsmæ ssig må lsæ tning og strategi Nykredit ønsker at være en internationalt konkurrencedygtig dansk finansiel virksomhed med kompetente medarbejdere, tidssvarende serviceydelser, produkter og distributionskanaler Denne position skal fastholdes og udbygges via organisk vækst i realkredit, bank og forsikring med fokus på at skabe en stabil og værdifuld kundebase uden at gå på kompromis med koncernens forsigtige kreditpolitik samt via t ætte samarbejdsrelationer med de lokale og regionale pengeinstitutter De internationale aktiviteter udvikles på udvalgte områder og inden for nøje definerede kundesegmenter i takt med de forretningsmæssige muligheder

21 Præ sentation af N ykredit ( 3 / 3 ) Nykredit har fastlagt nogle klare og enkle kerneværdier, der afspejler, hvad Nykredit står for. Værdierne bygger på Nykredits kultur, erfaring og ønske om at drive forretning. Værdierne er udtryk for, hvordan Nykredit gerne vil opfattes i omverdenen, men også for den adfærd, der skal til for at danne denne opfattelse. Derfor er kerneværdierne både en ledestjerne for den enkeltes handlinger og en fælles ambition for, hvordan Nykredit bevares og udvikles. Nykredits kerneværdier er indsats, indsigt og indlevelse Indsats, handler om, at Nykredit sætter sig ambitiøse mål og har viljen til at nå dem. Nykredit går efter at skabe resultater, så der skabes værdi for kunderne, investorerne og for Nykredit. Indsigt, er fundamentet for den måde, Nykredit driver forretning på Indlevelse, handler om, at Nykredit værdsætter samarbejde og sætter pris på den mangfoldighed, der sikrer, at Nykredit forbliver en dynamisk virksomhed. Indlevelse forpligter Nykredit til at opføre sig ansvarligt over for kunder, samarbejdspartnere og samfundet i øvrigt

22 Præsentation (max. 15 minutter inklusiv spørgsmål) med fokus på, hvor den står efter et 14 ugers intensivt uddannelsesforløb og hvad de væsentligste udfordringer klubbestyrelsen står overfor nu. Hvad skal der ske fremadrettet? Start evt. med 1 min. omkring klubben (fx størrelse, medlemssammensætning, alder, beliggenhed, budget). Mulige hjælpemidler: Flip, tavle, stemme.

23

24 Gode bestyrelsesmøder Sporene taler deres eget tydelig sprog succes eller fiasko! Lad en tredje mand gennemlæse det sidste ½ års bestyrelsesmødereferater og han vil kunne fortælle jer. om I lykkes og om I mestrer den største af alle ledelses- og samarbejdsdiscipliner evnen til at gennemføre gode møder Gode møder afspejler evnen til at kommunikere = god kommunikator En god kommunikation => grundlag for at sikre et godt informationsniveau i klubben

25 I en bestyrelse på 6 er der 15 relationer (= potentielle kommunikationskanaler). Hvis et møde med 6 deltagere starter 10 minutter for sent er spildet: 60 min. = 1 time Hvis et møde med 6 deltagere varer 2 timer og den ene er tomgang er tabet 6 timer og sker det 12 gange om året er tabet: 72 timer/år.

26 Kampplads eller udvikling af klubben? Mødet er(delvis) spild af tid hvis - der bliver truffet luftige beslutninger (uden ejerskab og ansvar tydeligt placeret, ligesom action kan være utydelig) - ingen bliver klogere undervejs - nærmest tværtimod - nogle ideer bliver ikke sagt eller hørt - 2 ud af 6 var forberedte - der ikke bliver talt om det, der virkelig var brug for at tale om - for få taler og for mange er tavse - en eller flere har føler sig forulempet - deltagerne taler forbi hinanden - hvis vi starter for sent Skal mødet have berettigelse må det skabe værdi og ledes

27 Gode møder en væsentlig bestanddel af et effektivt bestyrelsesarbejde understøttende en konstruktiv arbejdsform Sikkert grundlag Struktureret indhold.og en dialog med fælles billeddannelse Systematisk opfølgning

28 Effekterne af effektive gode bestyrelsesm øder? Hvad kan I opnå ved at forbedre jeres bestyrelsesmøder: Andre har opnået: Kvaliteten af beslutninger er steget markant Tid effektiv tid på møderne er øget Tilfredsheden med at deltage i bestyrelsesmøder er øget Postulat.. Gode effektive bestyrelsesmøder er kilden til trivsel i bestyrelsen og sikrer samtidig at klubben udvikler sig.

29 Fokus på jeres bestyrelsesm øder 1. Udgangspunkt. Gennemfør et mødeprocescheck find en fælles scoring fælles vurdering. 2. På hvilke områder fungerer jeres bestyrelsesmøder godt. Vær konkret kom med eksempler. Prioriter 1, 2 osv. 3. På hvilke områder kan I forbedre jeres bestyrelsesmøder. Vær konkret kom med eksempler. Prioriter 1, 2 osv.

30 M ødeprocescheck Det var næsten umuligt at holde os til emnet På Sporet Holdt os til emnet afvigelser næsten ingen Nogle få bidrog var ikke meget opbakning til fællesskabet og der Engagement Alle bidrog og var indstillet på at bidrage til fællesskabet Mere end én person talte ad gangen. Hver talte om sit Der var ikke nogen metodisk fremgangsmåde i løsningen Lytte Metode Én person talte, og de andre byggede videre på det, der blev sagt. Der var god arbejdsmetode og system i den måde, vi greb emnet an på. Der blev ikke opnået nogle brugbare resultater i det møde Resultater Der kom mange konstruktive ideer og løsninger frem, fordi vi fik lejlighed til at mødes i fællesskab om det Brug 5 min hver især før I samler op

31

32 Sikkert Grundlag Mødeindkaldelse Dagsorden Materiale til dagsordenspunkter Struktureret indhold Indledning Indhold Dialog gennem fælles billeddannelse ved kan vil - gør Valg af den rette arbejdsform i forhold til om der skal drøftes muligheder, tages beslutning eller om der skal tages konkret handling mv. Systematisk opfølgning Eksempel på handleplan Referat målgruppe for referat Mødeproces se & forstå, tænke, planlægge og handle

33 Sikkert grundlag Mødeindkaldelse Udsendes i god tid før mødet (få en standard) Mødeindkaldelsen skal informere om: Årsag til mødet - eller nummer i rækken af møder Start og sluttidspunkt Sted Hvem der indkalder Deltagere Dagsorden Evt. forplejning

34 Skal indeholde Nummererede punkter Sikkert grundlag Dagsorden Skal beskrive De enkelte punkters indhold og karakter F. eks: Er punktet et informations- eller temapunkt (INFO) Et idéudviklingspunkt (IDÈ) Et beslutningspunkt (BESLUT) Et problemløsningspunkt (PROBLEMLØSNING)

35 Præcisér roller: Deltagerroller Mødeleder Referent Hvem er ansvarlig for de forskellige dagsordenspunkter Del roller ud med rund hånd og husk at skifte fra gang til gang. Det skaber dynamik og energi. Det udvikler den enkelte.

36 Sikkert grundlag Materiale vedr. dagordenspunkter Udsendes sammen med dagsorden Skal referere til de nummererede punkter Være omfangsmæssigt afstemt det enkelte punkt Være i form af bearbejdede indstillinger Som beskriver fakta omkring punktet. Indeholder anbefalinger gerne mere end 1 Lægger op til beslutning og ikke sagsbehandling

37 Struktureret indhold - m e t o d e - I n d l e d n i n g 1. Information Hvad ved vi? Øget viden. 2. Muligheder Hvad kan vi? Flere muligheder 3. Beslutning Hvad vil vi? Begrundede valg 4. Handleplan Hvad gør vi? Konkret handling..

38 Struktureret indhold Indledning Kort eventuelt tidsfastsat indledning Velkomst Praktiske bemærkninger Pauser Mødets kompetence - inden for hvilken ramme kan vi beslutte Sluttidspunkt Kort gennemgang af opgaver/punkter Valg af arbejdsform Spørgsmål

39 Struktureret indhold Hvad VED Vi? Indledning ramme for fasen metoder og tidsramme Spørgsmål - Spørgsmål skal afdække/belyse den viden - fakta, der er tilgængelig i gruppen af mødedeltagere om emnet/problemet Registrer - Evt. på tavle/flip-over årsag til problem/udfordring eller baggrund for opgave som belyses af deltagerne Vægt på at høre og forstå hinanden - dialogen Resumé Konklusion

40 Struktureret indhold Hvad KAN Vi? Indledning ramme for fasen metoder og tidsramme - Idéfase hvilke idéer har den enkelte mødedeltager - Vi kunne.. Og så kunne vi. Nedskriv alle forslag Ingen vurderinger i denne del Prioritér de forslag I vil arbejde videre med Opsamling Konklusion

41 Struktureret indhold Hvad VIL Vi? Indledning ramme for fasen metoder og tidsramme Konsekvensanalyse - Fordele og ulemper ved hver enkelt af de prioriterede løsningsforslag skal diskuteres/afklares Formulér beslutning(er) på tavlen - Er der markant uenighed - Vurdér anvendeligheden af forslaget Valg af beslutning Opsamling Konklusion Kontrol af accept/runde

42 Struktureret indhold Hvad GØR Vi? Indledning ramme for fasen metoder og tidsramme Hvad skal gøres? Hvem skal gøre hvad? Hvornår præcisering eks dato og udstrækning? Hvordan metode? Hvem skal informeres/inddrages? Hvordan måles kvaliteten? Opsamling Konklusion lav eventuel handleplanskema (se eks.)

43 Systematisk opfølgning (eksempel på handleplansskema) Beslutning Ifølge Dagsorden pkt. Hvad er besluttet? Hvilken aktivitet? Hvem har ansvar Hvornår skal beslutningen effektueres Opfølgningsdato Hvornår skal der følges op Osv.

44 Systematisk opfølgning Referat Det er mødeleders ansvar, at der optages referat. Der kan vælges mellem forskellige former Beslutningsreferat - Indeholder mødets beslutninger og eventuelt kort beskrivelse af sager Genfortællingsreferat - Mødets drøftelser gengives i kort form Diskussionsreferat - Som er en ordret gengivelse af, hvad hver enkelte har sagt i en given drøftelse. Mødeleder bør som udgangspunkt ikke være referent

45

46 Resultat Fundamentet Serviceeftersyn af formål, love og organisationsplan. Analyse af klubbens her-og-nu situation. Overblik over foreningens væsentligste samarbejdspartnere. Funktionsfordelingsanalyse for bestyrelsen samt arbejdsopgaver og arbejdsbeskrivelser. Værdigrundlag og leveregler. Afstemning af krav og forventninger. Elitepolitik og strategi. Spilleregler for møder i egen klub Vision og Udviklingsplan.

47 Resultater Mønster- og lederkompetenceanalyse. Strategi- og implementeringsplan. Politik og strategi for talentudvikling kommunikation rekruttering og fastholdelse. Konflikthåndtering. Udviklingsplan.

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere