STUDY ABROAD. Overseas Exchange Places 2015/16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDY ABROAD. Overseas Exchange Places 2015/16"

Transkript

1 STUDY ABROAD Overseas Exchange Places 2015/16 Application deadline 1 November

2 Indholdsfortegnelse / Contents: Generel information /General information Generelt om udlandsophold... 3 General information Kontaktinformation Contact information... 9 Ansøgningsfrister Application deadlines Oversøiske udvekslingspladser / Overseas exchange places Værd at vide Good to know Oversøiske pladser Overseas exchange places Selvarrangerede ophold & study abroad / Individually arranged stays & study abroad Værd at vide Good to know Study Abroad pladser Study Abroad places Internationaliseringspuljen Internationalization Fund Der tages forbehold for fejl og ændringer Errors and omissions excepted 2

3 Praktiske bemærkninger (English translation follows below) På de følgende sider kan du læse om hvilke muligheder, du har for at komme til udlandet samt hvordan, du bærer dig ad med at søge en udvekslingsplads. Læs venligst disse sider, før du går i gang med at lave din ansøgning. Studieophold i udlandet dine muligheder Der findes flere muligheder for at tage et studieophold i udlandet alt efter dine ønsker, behov og økonomi. Den mest oplagte mulighed for at komme til udlandet er gennem udvekslingsaftaler. Udveksling betyder, at to universiteter vælger at bytte studerende for en kortere periode og dermed ikke opkræver undervisningsafgift for hinandens studerende. Du har selvfølgelig også mulighed for selv at arrangere dit ophold udenom sådanne programmer, men i så fald skal du være opmærksom på, at du skal finansiere evt. undervisningsafgifter selv. Oversøiske studieophold Såfremt du ønsker at læse udenfor Europa, har du mulighed for at søge en af vores oversøiske pladser. Får du en oversøisk udvekslingsplads gennem SDU, modtager du et rejsestipendium fra universitetets internationaliseringspulje. Vær opmærksom på, at de fleste oversøiske pladser fordeles til ansøgningsrunden 1. november. Du vil derfor kun kunne finde enkelte restpladser ved 1. marts runden. Disse annonceres særskilt på hjemmesiden. Ved nogle oversøiske aftaler står der i bemærkningerne, at Study Abroad er en mulighed. Dette betyder, at SDU studerende kan få rabat, hvis de vælger at læse ved universitetet som betalende gæstestuderende. Study Abroad kan være en mulighed, hvis du ikke kunne få den gratis udvekslingsplads men er villig til at betale for at komme til det pågældende sted. Nordiske studieophold De nordiske lande har et tæt uddannelsessamarbejde og der findes mange muligheder for udveksling under det såkaldte Nordplus program. Nordplus er en form for paraplynetværk, der indeholder en række små fagspecifikke netværk. Bagerst i kompendiet kan du se hvilke netværk, SDU deltager i. Der følger også et stipendium med til studerende, der rejser indenfor Nordplus programmet. Selvarrangerede ophold Har du et ønske om at læse i et bestemt land eller på et bestemt universitet i udlandet, som SDU ikke samarbejder med, har du mulighed for at selv at arrangere et studieophold til det pågældende sted. I så fald er du ikke udvekslingsstuderende, og du skal selv sørge for kontakt, ansøgning og optagelse på det pågældende sted. Desuden skal du være opmærksom på, at du højest sandsynligt skal betale undervisningsafgift til værtsuniversitetet. Hvis du modtager SU, kan du til dækning af undervisningsafgifter søge om tilskud gennem udlandsstipendieordningen. Hvis ikke du får udlandsstipendium, kan du ansøge om et mindre rejsestipendium fra Internationaliseringspuljen. Nogle af vores samarbejdspartnere giver rabat til SDU studerende på selvarrangerede ophold. Disse er nævnt under afsnittet study abroad. Hvis du laver et selvarrangeret ophold (mod betaling) ved et af de universiteter, som SDU samarbejder med (og som ikke er nævnt under Særlig Aftaler), så husk alligevel at oplyse, at du kommer fra SDU. Måske kan det give fordele/rabat, selvom vi ikke pt. er bekendt med det. Praktikophold i udlandet dine muligheder Flere og flere studerende vælger også at tage på praktik i udlandet, enten som en obligatorisk del af deres uddannelse eller som erstatning for et valgfag. Et praktikophold i udlandet er en god mulighed for både at få erhvervserfaring og opbygge internationale kompetencer. Såfremt du får merit for opholdet, har du mulighed for at søge om økonomisk støtte gennem Internationale Relationer på SDU. Praktikophold Tager du i praktik i udlandet udenom Erasmus+ programmet (fx på en ambassade), kan du søge et rejsestipendium fra universitetets internationaliseringspulje (se bagerst i hæftet), såfremt opholdet er forhåndsgodkendt. Sådan bruger du dette hæfte Listen over studiepladser i udlandet er fordelt på land og partner universitet. 3

4 Målgruppe Umiddelbart under partnerinstitutionen kan du se, hvilke studieretninger (målgrupper), udvekslingspladsen er rettet mod. Nogle steder er målgruppen defineret som et helt fakultet, i andre tilfælde er studiepladsen forbeholdt en mere snæver kreds af studerende. Dette betyder ikke nødvendigvis, at studerende fra andre retninger ikke må søge pladsen, men du skal i så fald vælge fag, der ligger indenfor målgruppens fagområde. Studerende indenfor den nævnte målgruppe har dog altid førsteret til pladsen. Antal pladser, varighed og niveau I den efterfølgende kolonne kan du se antallet og varigheden af de studiepladser der udbydes. I langt de fleste tilfælde er varigheden 1 semester, men nogle gange kan der godt stå helt akademisk år. Dette betyder ofte, at det både er muligt at læse et helt år eller kun et semester, men det er i sidste instans varigheden af kurserne, der er afgørende. Vær opmærksom på, at semestrene ikke nødvendigvis følger de samme datoer som på SDU. I nogle lande begynder forårssemestret allerede i januar, hvilket kan være et problem, hvis du skal tage eksamener på SDU. Du kan ikke regne med at kunne ankomme senere end semesterstart, så det er vigtigt, at du undersøger, hvornår semestret begynder, før du søger ud i foråret. Bemærk også, at pladserne er mærket graduate eller undergraduate. Hvis du læser på bachelorniveau, kan du således kun søge pladser, der er markeret som "undergraduate", og hvis du læser på kandidatniveau, skal du primært kigge efter graduate pladser. Ved oversøiske studieophold på kandidatniveau skal du være opmærksom på, at nogle universiteter i f.eks. USA, Canada og Australien kræver, at du har gennemført din BA allerede på ansøgningstidspunktet, og ikke blot forventer at gøre det kort før det semester, du planlægger at rejse ud. Kontakt venligst Internationale Relationer på SDU for at få mere at vide herom. Undervisningssprog og øvrige bemærkninger De fleste universiteter udbyder i dag undervisning på engelsk, men det er vigtigt, at du undersøger det mere præcist på universitetets hjemmeside. Ansøgningsproceduren sådan gør du Ofte kan det være en lang og træg proces at komme til udlandet, men så snart eventyret begynder, glemmer de fleste alt om besværet indtil da. Selvom der er tale om studiepladser, er det stadigvæk dig som studerende, der skal tage initiativ og sørge for, at udlandsopholdet bliver bragt i stand. Nedenfor kan du læse, hvordan du skal bære dig ad skridt for skridt. Forbered dig grundigt Brug dette hæfte til at undersøge, dine muligheder i forhold til dit studie, dine sprogkundskaber og rejselyst. Gå derefter på jagt efter flere oplysninger om de universiteter, du kan sætte kryds ved. Brug universiteternes hjemmesider til at finde information om fag og undervisningssprog (find links på vores hjemmeside), og kom forbi Internationale Relationer for at låne brochurer eller opholdsrapporter fra de respektive steder. Vores erfaring viser, at det sværeste skridt på vejen er at finde fag, så det er vigtigt, at du er grundig, når du søger informationer. Vær dog opmærksom på, at du muligvis ikke kan finde fag for det kommende semester endnu men her må du forsøge at bruge oplysninger fra tidligere semestres fagudbud. Ansøg om studiepladsen Når du har fundet universitetet du gerne vil på udveksling til, skal du udfylde vores ansøgningsskema til studieophold i udlandet, som du finder på vores hjemmeside. Ansøgningsskemaet er en formular, som skal udfyldes på computer i et online ansøgningsmodul. Såfremt du laver et selvarrangeret ophold eller en ansøgning til et praktikophold, skal du benytte de relevante ansøgningsskemaer fra vores hjemmeside og følge vejledningerne. 4

5 Afvent svar fra os Når vores ansøgningsfrist udløber, går vi i gang med at behandle alle de indkomne ansøgninger. Er der flere ansøgere til samme udvekslingsplads, prioriterer vi i forhold til kriterier vedtaget af de enkelte fakulteter. I første omgang er det karaktersnittet, der afgør hvem, der kan få pladsen. Vær også opmærksom på, at værtsinstitutionen kan kræve et bestemt karaktersnit, for at du kan få pladsen. Andre faktorer kan også spille ind, såsom beståede eksaminer og særskilte krav fra studienævn. I nogle tilfælde fremgår det, at pladserne skal fordeles på en bestemt måde mellem de enkelte fakulteter. Som regel er det muligt at udvise fleksibilitet i fordelingen af pladser, således at flest mulige ansøgere opnår en udvekslingsplads. Vi skriver herefter ud til alle ansøgere og informerer om fordelingen af pladser og beder dig bekræfte, at du stadig er interesseret i at få pladsen. Desuden skriver vi ud til de ansøgere, der har søgt om stipendie til et selvarrangeret ophold. Opstil et studieprogram Hvis du er blevet nomineret til en studieplads, skal du i gang med at opstille et studieprogram. Det gælder om at finde information om de fag, du ønsker at læse på værtsuniversitetet (niveau, indhold, ECTS/credits) og dernæst opstille dem som et studieprogram, der kan erstatte en række fag, du skulle have taget på SDU. Vær dog opmærksom på, at du muligvis ikke kan finde fag for det kommende semester endnu men her må du forsøge at bruge oplysninger fra tidligere semestres fagudbud. Det kan i den forbindelse være en god idé at tage en faglig vejleder med på råd. Ansøg om forhåndsgodkendelse hos dit studienævn Når du er blevet tildelt en studieplads i udlandet, skal du ansøge om at få dit studieprogram forhåndsgodkendt af dit studienævn. Procedurerne hos de enkelte studienævn kan variere, men generelt skal du sende dit studieprogram med tilhørende kursusbeskrivelser, som så vurderes af studienævnet. Søg om optagelse på værtsuniversitetet Når du har fået din forhåndsgodkendelse er du klar til at søge om optagelse på værtsuniversitetet. Internationale Relationer på SDU har nomineret dig til pladsen på det udenlandske universitet, hvorefter du som regel vil få tilsendt information om optagelsesproceduren via direkte fra værtsuniversitetet. Det er vigtigt, at du er opmærksom på den gældende ansøgningsfrist. Såfremt du ikke hører noget indenfor et par måneder, skal du tage kontakt til Internationale Relationer. Du bør desuden selv holde dig orienteret om ansøgningsproceduren på værtsuniversitetets hjemmeside. Den endelige bekræftelse på pladsen skal altid komme fra værtsinstitutionen, efter du har søgt om optagelse hertil det er altså ikke tilstrækkeligt alene af få tildelt pladsen fra os. Når du ansøger om en udvekslingsplads, ansøger du automatisk om et stipendie hertil gennem Internationaliseringspuljen. Vi vil senere i forløbet sende dig en bevillingsmail med angivelse af, hvor meget du er blevet tildelt. Yderligere information? Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen eller vedrørende studiepladser, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også finde flere oplysninger om ophold i udlandet på vores hjemmeside: 5

6 Practical information On the following pages, you can read about your possibilities for going abroad, and how to apply for an exchange place. Please read these pages before you make your application. Studying abroad your possibilities There are many opportunities for studying abroad dependent upon your wishes, needs and economic situation. The immediate opportunity for going abroad is through exchange agreements. Exchanges imply that two universities opt to swap students for a short period and thus do not charge each other s students tuition fees. Of course, you also have the possibility to arrange your stay outside the framework of exchange programmes. However, in that case you will have to pay the tuition fees to the host institution yourself. Overseas exchange If you want to study outside Europe, you can apply for one of our overseas places. If you are nominated for overseas exchange, you will receive a travel grant from the university s Internationalization Fund. Please note that most overseas exchange places are awarded in the application round of 1 November. Therefore, you will only find a few remaining places in the round of 1 March. These are announced separately on our web page. Along certain overseas agreements, the possibility of Study Abroad is mentioned. This entails that SDU students are eligible for a discount if they choose to study at that university as a fee paying guest student. Study Abroad might be a possibility if you do not get the free exchange place but are willing to pay to attend a particular university. Nordic exchange The Nordic countries cooperate closely within education, and there are many possibilities for exchange within the so called Nordplus programme. Nordplus is an umbrella network for a number of small subject oriented networks. In the back of this booklet, you can see the networks that SDU takes part in. Students who study within the Nordplus framework are provided with a travel grant. Individually arranged stays If you want to study in a particular country or university with which SDU does not cooperate, you can arrange a study abroad period yourself. In that case, you are not considered an exchange student, and you must take care of contact, application and enrolment to the particular university yourself. In addition, you should note that you most likely would have to pay tuition fees to that university. If you receive SU, you can apply for funds through the udlandsstipendieordning to cover your tuition fees. If you are not eligible for udlandsstipendie, you can apply for a grant from the Internationalization Fund. Some of our overseas partners offer a discount to SDU students on individually arranged stays. These are listet in the section study abroad. If you are planning an individually arranged stay at one of our partner universities not listed in the study abroad section, please remember to point out that you are from SDU. Maybe you will be entitled to a discount that we are not familiar with. Internships abroad your possibilities More and more students opt to do an internship abroad, either as a mandatory part of their studies or to replace an elective. An internship in another country is a good chance for you to get both work experience and international qualifications at the same time. If you get credits for your internship, you can apply for a grant through the International Office. Internships / traineeships If you choose to do an internship from outside the framework of Erasmus+ (e.g. at an embassy), you can apply for a travel grant from the university s Internationalization Fund (see later in this booklet). The internship must be pre approved by your study board. How to use this booklet The list of exchange places abroad is primarily sorted by country and then university. 6

7 Area of study Just below the partner institution, you can see the type of degrees for which the exchange place is suited. With certain places, the target group is all areas of study at a particular faculty, but often the place is intended for specific areas of study. This does not necessarily imply that students of other kinds of degrees cannot apply for the place. If so, you must choose subjects within the given area, however. Students from the mentioned area of study have first priority to the exchange place. Number of places, duration and level In the next column you can see the number and duration of the study places that are offered. In most cases, the duration is one semester, but sometimes it might say full academic year. Typically this means that both a single semester and a full academic year is possible. In the end, the duration of the courses at the partner university is decisive. Be aware that the semesters abroad do not necessarily follow the same dates as SDU. In some countries the spring semester begins already in January, and this might be a problem if you have to take exams at SDU. You cannot expect to be able to arrive after the semester begins, so it is important that you check when the semester begins before you apply for a study place in the spring. Please note that the places are marked graduate or undergraduate. If you are studying at bachelor s level at SDU, you can only apply for places that are marked undergraduate. If you are studying at master s level, you should look primarily for graduate places. In case you apply for overseas exchange at graduate level, you have to be aware that some universities in e.g. the United States, Canada and Australia require that you have already passed your BA when you apply. These universities are not able to admit you if you earn your BA just prior to beginning your stay abroad. For more information about this, please contact the International Office. Language of instruction and other comments If nothing is mentioned, you can assume that the language of instruction is the mother tongue of the country in question. However, most universities today offer courses in English, so we will strongly advise you to check the university s homepage for further information. Application procedure how to do it Often it can be a quite long and dilatory process to go abroad, but as soon as the adventure begins, most students forget about all the previous troubles. Even though the exchange places are offered by SDU, you are still the one to take initiative and make sure that the exchange happens. Below you can see how to go about it step by step. Prepare carefully Use this booklet to find out what your possibilities are in relation to your degree, your language abilities and your wanderlust. Then search for more information about the universities that might be interesting for you. Use the homepages of the universities (find the links on our webpage), and drop by International Relations to borrow brochures or student reports from the relevant universities. Our experience tells us that the hardest part for the students is finding courses, so you need to be thorough when you do your research. Please be aware that it might not be possible for you to find updated information on course offerings, however. Sometimes you may need to settle for information about courses from previous semesters alone. Apply for the exchange place or for a grant Once you have decided on a host university abroad, you have to fill out our digital application form on our webpage. The application can only be filled in online. If you choose to arrange a stay abroad individually or want to do an internship, you have to fill out the relevant forms which can be found on our webpage. 7

8 Wait for nomination When the application deadline expires, we begin to consider all applications. If there are more applicants for the same place, we prioritize according to criteria agreed upon with each faculty. Primarily, the average grade will decide whom we nominate. Please note that the host institution may require a certain grade average for you to get the place, so just because you might get the exchange place it doesn't automatically follow that you will be admitted to the host institution. Other factors may also be decisive, such as the number of passed exams and ECTS. With some exchange agreements, it is stated that the places should be distributed in a particular way between the faculties. Usually it is possible to be flexible when distributing the places, so that most applicants receive an exchange place. Put together a study programme If you have been nominated to an exchange place, you need to put together a study programme. The basic concept is to find information about the subjects you want to study abroad and then put them together as a study programme that can replace a number of courses that you have to take at SDU. You will need to find course descriptions as well as information about the number of credits for each course. If you are in doubt, you should contact you academic student advisor (faglig vejleder). Apply for pre approval from your study board When you have been awarded an exchange place, you will need to have your proposed study programme approved by your study board. Send the study programme pertaining to your exchange place to your study board together with course descriptions. Each study board may have different rules that you need to be aware of. Apply for admission to the host university Once your study programme has been approved by your study board, you are ready to apply for admission at the host university. International Relations has nominated you, and typically you receive an from the host university. The from the host university will inform you about their application procedures. In case you do not hear anything, do not assume that everything is fine. Some universities expect you to follow their online application guidelines, so it is important that you are active in this process. When in doubt contact International Relations here at SDU. Final acceptance should always come from the host institution. Later you will receive information about the grant from Internationalization Fund when applying for exchange, you automatically apply for a grant, too. More information? If you have any questions in connection with your application or the exchange places, you are always welcome to contact us. You can find more information about going abroad on our webpage: 8

9 Contact information For yderligere information / For further information please contact: Internationale Relationer / International Relations: Personlige henvendelser skal ske i Studenterservice Personal inquiries through Student Service ELLER SEND EN MAIL TIL / OR SEND AN TO: ELLER RING TIL ML 10 OG 14 PÅ HVERDAGE /OR CALL BETWEEN 10 AND 14 ON WEEKDAYS 9

10 Ansøgningsfrister / application deadlines Ansøgningsfrist / Application deadline: Programtype / Type of exchange Erasmus pladser 1. nov Nov mar March 2015 Studieophold i 2015/ okt Oct Restpladser i foråret 2016 Andre frister Other deadlines Erasmus exchange Erasmus praktik Erasmus placement Nordplus Nordic exchange Nordliks Exchange in 2015/2016 Studieophold i 2015/2016 Exchange in 2015/2016 Remaining places in spring 2016 Restpladser i foråret 2016 Remaining places in spring 2016 Løbende så længe midler haves / ongoing as long as funds are available 1. mar. / 1. okt. Nordic literature exchange 1 Mar. / 1 Oct. Oversøiske pladser Studieophold i 2015/2016 Overseas exchange Internationaliseringspuljen Internationalization Fund Exchange in 2015/2016 Løbende så længe midler haves / ongoing as long as funds are available Udlandsstipendieordningen (ansøges gennem SU Kontoret) Løbende, men inden afslutningen på opholdet / ongoing but before the study period ends 10

11 Oversøiske udvekslingspladser værd at vide De oversøiske udvekslingspladser gælder ofte flere forskellige studieretninger, og derfor vil der ofte være mange studerende, der søger pladserne. Det er derfor en god idé at søge mere end én plads, være fleksibel og ikke kun ansøge en af de mest efterspurgte steder som fx Californien, Hawaii og Florida. Karaktergennemsnit Når de egnede ansøgere er udvalgte, dvs. studerende som har et forhåndsgodkendt studieprogram indenfor udvekslingsaftalens målgruppe, fordeles pladserne efter karaktergennemsnit. Mange af de oversøiske samarbejdsuniversiteter stiller høje krav til udvekslingsstuderende. Der vil derfor ofte være et minimumsgennemsnit for at komme i betragtning til pladsen. Ligeledes kræver mange værtsuniversiteter, at de studerende har gennemført min. 2 års studier forud for opholdet. Svar på din ansøgning Inden jul vil du modtage svar på din ansøgning. Optagelseskrav Vær opmærksom på, at selvom du tildeles en udvekslingsplads gennem Internationale Relationer, skal du stadig søge om optagelse på værtsuniversitetet efterfølgende. Dette kan ofte involvere en hel del arbejde med at fremskaffe de nødvendige papirer, forsikringer, sprogtest, visum mm, og der vil være en række ansøgningskrav, der skal opfyldes. Det er en god idé at kigge disse igennem før, du søger om udvekslingspladsen. Da værtsuniversiteterne løbende ændrer deres krav, er det ikke muligt at medtage disse i listerne over udvekslingspladser. Det er på universiteternes hjemmesider, du skal finde dem. I det omfang vi kender til sprogkrav eller særlige bestemmelser, er de medtaget i dette hæfte. Men blot fordi, der ikke nævnes noget om fx sprogtest, er det ikke ensbetydende med, at det ikke kan være påkrævet. Økonomi Får du en udvekslingsplads, skal du ikke betale for undervisningen på værtsuniversitetet. Du skal dog stadig afholde udgifter til bolig, forsikring, rejse, mad, bøger, fornøjelser etc. Ofte skal du, når du ansøger om optagelse på værtsuniversitetet, dokumentere, at du har tilstrækkelige midler til at gennemføre opholdet. Dokumentationen består fx af en bekræftelse på SU (kan fås på engelsk ved henvendelse til SU Kontoret), brev fra banken, garanti fra forældre, legattilsagn etc. Såfremt du ikke modtager SU, skal du allerede inden, du ansøger om udvekslingspladsen dokumentere, at du har tilstrækkelige midler til rådighed under opholdet (generelt min kr. per måned). Alle studerende, der bliver tildelt en oversøisk udvekslingsplads, modtager automatisk et stipendium fra SDUs Internationaliseringspulje. Dette stipendie vil typisk kunne dække en flybillet t/r, men du skal påregne selv at kunne lægge pengene ud. Hvis jeg nu ikke får en plads......skal du ikke lade dig slå ud! Der er stadig mange muligheder for at komme af sted og få en unik oplevelse. Du kan enten: søge en restplads søge en europæisk plads i forårsrunden rejse som study abroad mod betaling lave et selvarrangeret ophold 11

12 Overseas exchange places good to know Overseas exchange places are often offered to several different areas of study, which means that there will often be many applicants. It is therefore recommended that you apply for more than just one place and that you do not only apply for the most attractive places places, e.g. California, Hawaii and Florida. Grade average When the eligible applicants are chosen, that is, students with a relevant study programme approved by their study board, the places are allocated according to grade average. Many of our overseas partners have strict minimum requirements for exchange students. Often there will be a minimum grade average simply to be considered for the place. In addition, many universities require that students have completed min. two years of university studies before the exchange period. Our decision Before Christmas you will receive an answer to your application. Admission requirements After you have been awarded an exchange places, you will need to apply for admission at the host university. You will need to spend time obtaining the necessary documents, insurance, language test, visa etc. It is a good idea to go through the host university s admission requirements before you apply for the exchange place. Since the universities often change their admission requirements, it is not possible to include them in this booklet. You will need to check their websites. If we have information about language tests or other specific requirements, we have included it in the right column. However, you cannot assume that no information about language tests means that you are exempt from taking it. If you get an exchange place you will not have to pay for tuition. However, you will still need to pay living expenses, insurance, travel, books etc. You will need to prove that you have sufficient funds in advance in order to be admitted to the host university. Documentation could be, e.g. Danish SU, a bank statement, support from parents, grants etc. If you do not receive SU, you will when you apply for the exchange place need to prove that you have suffiecient funds at your disposal each month during the period abroad (generally around 5000 DKK a month). All students winning an exchange place will automatically receive a travel grant from SDU s Internationalization Fund. This grant will typically be able to cover a round way fare to the host country, but you will most likely have to pay yourself initially. If I don t get a place don t give up! There are still many possibilities left for going abroad: apply for remaining places apply for a European exchange place in the upcoming round use a study abroad agreement do an individually arranged stay 12

13 Overseas exchange 2015/2016 Australia Griffith University, Health Sciences (SUND) 6 place(s) undergraduate / graduate Id:3015 Min. 1 year of studies completed. Min. grade average 7,0. Healty studies only for Public Health and Sports Science. Mandatory 'Overseas Student Health Cover' at host university. Course search: hps://www148.griffith.edu.au/degree-careerfinder 4 Places for Engineering + 2 general. James Cook University HUM /humanies, 1 place(s) undergraduate Id:2814 Min. grade average 6,5. Min two years of studies completed before the exchange begins. 15% Study Abroad discount, but only when applying through SDU Internaonal Office, not through EDU Danmark or other agency. Possible to study at either campus Townsville, Cairns or Singapore - not in Brisbane. Language test not required. Course Search: hp://wwwpublic.jcu.edu.au/courses/ Murdoch University (HUM), Social 1 place(s) undergraduate / graduate Id:2815 Stud på min. 2. år og af good standing (=8.5). Language test not required. Course search: hp://www.murdoch.edu.au/courses/ Queensland University of Technology (QUT) Engineering (TEK) 1 place(s) undergraduate / graduate Id:3322 Language test not required, but students must have a level of English equivalent to IELTS

14 Swinburne University of Technology Id:2817 Min. grade average 7,0 and students must have completed min. Two years of studies before exchange begins. Study abroad possible at reduced price: app. $A8000 per semester. Also possible to choose campus Hawtorn close to Melbourne. Course search: hp://www.internaonal.swinburne.edu.au/ University of Tasmania 1 place(s) undergraduate Id:2819 Min. grade average 7,0. Students must have completed min. two years of studies before exhange begins. Not possible to take courses in medicine and Pharmacology. Unit/Course search: hp://courses.utas.edu.au/portal/page/portal/ Brazil Ponficia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, Center for Science and Tecehnology (CTC) Engineering (TEK) 1 place(s) undergraduate / graduate Language of teaching is Portuguese. Some courses taught in English. Id:3316 Universidade Tecnológica Federal do Paraná Engineering (TEK) 1 place(s) undergraduate / graduate Id:2843 BA students must be in their 3rd. Year. Grad. Students must be in their 4th year. Interested students should contact Bent Hansen, Fac. of Engineering. NB: Agreement awaits final approval. Canada Centennial College of Applied Arts and Technology, Toronto, School of Business Negot, Social 2 place(s) undergraduate Id:2820 Min. grade average 7,0. Students must have completed min. two years of studies before exhange begins. Fall term is best for exchange. Course search: hp://www.centennialcollege.ca/programs/list Programs.aspx 14

15 Mount Allison University Humanies (HUM), Social 1 place(s) undergraduate Id:2821 Min. grade average 7,0. Language test not required. Students must have completed two years of studies before the exchange begins. Course search 2014: hp://www.mta.ca/sas/metables/metable- 14-wi.html St. Francis Xavier University, Health Sciences (SUND) Id:2824 Courses taught in English. Applicaon fee. Fall semester best; but if going for spring semester, students must sign up for courses before the beginning of the academic year. Course seach: hp://sites.sx.ca/registrars_office/course_ti metable Universite du Quebec a Montreal, Ecole des sciences de la Geson Social 4 place(s) undergraduate / graduate Id:3311 QUAM is in the French-speaking part of Canada, but there are courses taught in English. University of Calgary, Health Sciences (SUND) Id:3016 Min. grade average 7.0. TOEFL/IELTS test required, min. score 7.0. Semesters: Sep - Dec; Jan - Apr. Not possible to study at Haskayne School of Business or Faculty of Medicine. Course Search: hp://www.ucalgary.ca/registraon/beforereg University of Oawa 1 place(s) undergraduate / graduate Id:2822 Min. grade average 8,0. Students must have completed min. 2 years of studies before the exchange.language test not required. School of Management, Faculty of Medicine and Faculty of Educaon not open for exhange. Course search: hp://www.registrar.uoawa.ca/default.aspx? tabid=2671 University of Waterloo 2 place(s) undergraduate Id:2826 Course search: hps://uwaterloo.ca/quest/undergraduatestudents/new-students Only students of good academic standing are accepted. One place for Engineering + one other. 15

16 Chile Ponficia Universidad Catolica de Chile, Instuto de Sociologia Market & Mgmt Anthropology 3 place(s) undergraduate / graduate Id:3318 China Beijing Foreign Studies University Humanies (HUM), Social 4 place(s) undergraduate / graduate Id:3156 Fudan University TEK / engineering, Engineering (TEK), Humanies (HUM), Science (NAT), Social Sciences (SAMF) Id:2971 Min. grade average 6,0 Courses in English: see Please note that "Contemporary China Studies Programme" not open to exchange students, only for fee-paying students. School of Management is only open for Exchange at bachelor level. Hong Kong Bapst University (HUM), Social Min. grade average 6.0. Not possible to take graduate courses within business. Id:2435 Hong Kong Polytechnic University 6 place(s) undergraduate 15 Hong Kong credits = 30 ects All courses taught in English. Course search: hp://www.polyu.edu.hk/iao/study-seprogrammes.php Id:2438 Huazhong University of Science and Technology, Faculty of Science Datalogi, Matemak 4 place(s) undergraduate / graduate Id:3292 Instute for Tourism Studies, Macau Negot turisme 2 place(s) undergraduate Id:2436 Preferably 1 place for autumn term and 1 place for spring term Course search:hp://www.i.edu.mo/en/incomingexc hange/home/index/831 16

17 Macau University of Science and Technology Engineering (TEK) Id:2974 Min. 2 years of studies completed before period abroad Sun-Yat-sen University, School of Foreign Languages Negot, Engelsk 4 place(s) undergraduate / graduate Primarily for studies in foreign languages (English and Chinese) Id:2437 University of Macau, Faculty of Science and Technology Engineering (TEK) 3 place(s) undergraduate / graduate Id:3314 University of Macau, Faculty of Business Administraon Negot, Market & Mgmt Anthropology, Social Sciences (SAMF) 2 place(s) undergraduate Id:2439 Courses taught in English, primarily within business. Course search: hp://www.umac.mo/a/exchange_program/i ncoming.html Georgia Caucasus University, Caucasus School of Business HA, Cand.merc., Market & Mgmt Anthropology 5 place(s) undergraduate / graduate Course search: hp://www.cu.edu.ge/en/internaonalrelaons/exchange-programs/ Id:3145 Ghana Ghana Instute of Management and Public Administraon (GIMPA), Business School Market & Mgmt Anthropology 4 place(s) undergraduate / graduate Id:3309 India Jain University Market & Mgmt Anthropology, Social Sciences (SAMF) 3 place(s) undergraduate / graduate Id:

18 Indonesia Gadjah Mada University, Faculty of Economics Negot, BA int., Market & Mgmt Anthropology, Social 3 place(s) undergraduate / graduate Courses taught in English Id:2622 Japan Chuo University Id:2646 Some courses in English + Internaonal Programme; research or project work also possible. Courses at bachelor or graduate level - not possible to mix. Course Search: hp://global.chuou.ac.jp/english/admissions/exchange 21/22 credits = full semester. Each course is 2 credits = 10 courses per semester. Hiroshima University of Economics Negot, Market & Mgmt Anthropology, Social Sciences (SAMF) 2 place(s) undergraduate Id:2647 Compulsory course in Japanese included Course search; hp://www.hue.ac.jp/english/entr/step_curric ulum.html Check relevant courses Kwansei Gakuin University, Japanese Studies Prg. Humanies (HUM), Social 2 place(s) undergraduate Id:2648 Admission to the Japan & East Asia Studies Program. About the program : hp://global.kwansei.ac.jp Osaka University, School of Engineering Science Engineering (TEK) Id:3147 Ritsumeikan University Humanies (HUM), Social Minimum grade average 7,0 Id:2650 Malaysia 18

19 University of Malaya 5 place(s) undergraduate / graduate Id:3323 New agreement - relevant for ENGINEERING and BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, but also open to all other relevant areas where there are courses in English. Mexico Instuto Technologico y de Estudios Superiores de Monterrey HUM /humanies, 4 place(s) undergraduate Id:2935 Universidad Panamericana, Mexico City campus (HUM), Social 4 place(s) undergraduate / graduate Id:2997 All campuses possible. Fall semester: Aug - Dec Spring semester: mid Jan - May Students should take 6-8 courses per semester = credits. Morocco Ecole de Gouvernance et D'Economie de Rabat HA, Negot, Market & Mgmt Anthropology 2 place(s) undergraduate Courses in English or French. Id:3108 Peru Universidad Esan, Business Faculty Market & Mgmt Anthropology 2 place(s) undergraduate Målgruppe: MMA studerende Id:3291 Russia 19

20 Moscow Internaonal Higher Business School 'MIRBIS', Business School Social Id:2729 Courses taught in English Course Search: hp://www.mirbis.ru/en/general_informaon. htm Petrozavodsk State University Jura Id:2730 Translaon service provided during courses. Courses in English: hp://www.petrsu.ru/structure/courses_e.htm l Singapore Nanyang Technological University, All except Business (HUM), Science (NAT) 12 place(s) undergraduate / graduate School of Business is NOT included in the agreement Id:3312 Naonal University of Singapore, Faculty of Engineering Id:2734 Engineering (TEK) Min. grade average: 6.5 Courses are taught in English. Course Search: hp://www.nus.edu.sg/registrar/edu/ng.html South Korea Chung-Ang University Humanies (HUM), Science (NAT), Social 2 place(s) undergraduate Some courses taught in English Cours search: hp://neweng.cau.ac.kr Id:2651 Dongguk University, Dongguk Business School, Dongguk Business School Id:2652 Social Courses in English. Located downtown Seoul Hankuk University of Foreign Studies Humanies (HUM), Social Minimum grade average 7,0 Id:

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd

PH.D. Rådgivning og retningslinjer. dm.dk/phd PH.D. Rådgivning og retningslinjer dm.dk/phd DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 2 Rådgivning DM DANSK MAGISTERFORENING PH.D. RÅDGIVNING OG RETNINGSLINJER 3 før, under og efter

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Udveksling på 8. semester Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Opdateret 19. september 2012 Kresten Roland Johansen Danmarks Medie-

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Gældsramte danskere. En kvalitativ undersøgelse gennemført for Penge- og Pensionspanelet

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Gældsramte danskere. En kvalitativ undersøgelse gennemført for Penge- og Pensionspanelet Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Gældsramte danskere En kvalitativ undersøgelse gennemført for Penge- og Pensionspanelet August 2010 Gældsramte danskere En kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

WELCOME TO CPHBUSINESS

WELCOME TO CPHBUSINESS WELCOME TO CPHBUSINESS CONTENTS 4 5 Welcome by the President of Cphbusiness Practical information (A-Z) INDHOLD 18 19 Velkomst af rektor for Cphbusiness Praktisk information (A-Z) 2 3 Ais for alcohol alumni

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER

STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER STUDENT GUIDELINES TO STUDIEOPHOLD ANSØGNINGSPROCEDURER Step 1 - Check eligibility: Timeline: Start THREE months before for summer institutes and specialerejser (less than four weeks) Start SIX months

Læs mere

Guide til studieophold i udlandet

Guide til studieophold i udlandet Guide til studieophold i udlandet Sundhedsfaglig Højskole Store oplevelser! Hårdt arbejde! Læring for livet! Et internationalt studieophold giver dig andet og meget, meget mere end en turistrejses flygtige

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Data Management. Tema

Data Management. Tema Data Management Tema Data Management handler om mange forskellige aktiviteter og discipliner med det centrale formål at sikre virksomhedens data og at sikre at værdien af disse data bliver realiseret.

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere