Husorden for Grønningen vedtaget på Beboermødet den Kan også ses på hjemmesiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for Grønningen vedtaget på Beboermødet den 19.11.2010 Kan også ses på hjemmesiden www.groenningen.net"

Transkript

1 Husorden for Grønningen vedtaget på Beboermødet den Kan også ses på hjemmesiden Formålet med denne husorden er at informere og vejlede beboerne om de fælles regler, så Grønningen kan være et godt og trygt sted at bo, således at der skabes de bedste rammer for Grønningens beboere. Den enkelte bør tage hensyn til forskelligheden mellem mennesker, og alle opfordres til aktivt at deltage i fællesskabet. Fællesskabet har til formål at udvikle ideen ved at bo i alment boligbyggeri til glæde for alle beboere i Grønningen. Formålet er ligeledes at værne om og udvikle det indre og ydre miljø, således at Grønningen fremstår pæn og ordentlig. Alle beboere og deres gæster skal overholde reglerne i denne - vores fælles husorden.

2 2 STIKORD - Alfabetisk Affald - sortering se side 4 Almindelige nabohensyn se side 3 Altaner og terrasser se side 4 Barnevogne se side 4 Beboerhuset se side 5 Biler se side 5 Boldspil se side 3 Containerplads se side 4 Cykler se side 4 Dyner / tæpper - luftning se side 3 Festhuset - udlejning se side 5 Flagning se side 5 Fælleshusene se side 5 Grill se side 6 Haveaffald se side 4 Hjemmeside se side 9 Husdyr + bilag 2 se side 6 Indkøbsvogne se side 4 Klager se side 7 Knallerter og motorcykler se side 5 Kontor / Afdelingsbestyrelsen se side 9 Lov vedr. udsættelser se side 3 Nyttehaver + bilag 3 se side 7 Paraboler se side 7 Parkeringspladser + bilag 1 se side 4 Praktiske oplysninger se side 9 Vaskeriet se side 7 Vedligeholdelse af lejemålet + bilag 4 se side 8 Værkstedet se side 5 Bilag 1 - Grundplan over Grønningen m. p-pladser se side 10 Bilag 2 - Husdyrreglement se side 11 Bilag 3 - Nyttehaver se side 14 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement a-ordning se side 15

3 3 ALMINDELIGE NABOHENSYN: *Boldspil i gårdene er ikke tilladt - der henvises til de store græsplæner ud for Løngården og Aspegården. *Høj, vedvarende musik og støj fra og omkring lejlighederne er ikke tilladt. *Støjende værktøj i boligen samt motorplæneklipper, havefræser, hækkeklipper o.l.: Er tilladt mandag til fredag mellem kl. 8-20, lørdag mellem kl og på søndage og helligdage mellem kl *Brug af vaskemaskine, tørretumbler, støvsuger og lignende i boligen: Må kun finde sted i tiden mellem kl *Leg og brug af rulleskøjter, skateboard. løbehjul m.m.: Må ikke finde sted på reposer og trapper. *Luftning af dyner, tæpper o.l. ud af vinduer, på altan- eller reposgelændere: Er tilladt mandag til lørdag indtil kl. 12. Det er ikke tilladt at ophænge tørresnore på altanerne over gelænderhøjde. Flytbare tørrestativer må gerne bruges. Opbevarede ting på altanen må ikke overskride altanens højde. Der må ikke hældes vand og lignende ud på altanen, da der ikke findes afløb dertil, og det vil derfor blive takseret som skade/hærværk på ejendommen. *Det er forbudt at benytte indgangspartier, trappeafsatser og kældergange som lagerrum. LOVREGLER vedr. udsættelse af almennyttige boliger: Almenlejelovens 81, stk. 1: En lejer kan pålægges retslige følger efter 82, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen: Nr.1: Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer. Nr.2: Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko. Almenlejelovens 81, stk. 3: Lejeren kan pålægges retslige følger, uanset om den i 81 stk.1, nr.1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede. Udlejer har ret til at ophæve et lejemål jf. Almenlejelovens 90, stk. 1 og 7, hvori der står følgende: Når lejeren har tilsidesat god skik og orden jf. 81 stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. 82, stk. 2, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet. I øvrigt følger Grønningen BO-VESTs regler omkring nul-tolerance

4 4 AFFALDSSORTERING - CONTAINERPLADS Beboerne bedes hjælpe til med, at alt affald sorteres rigtigt. Det sparer penge og er godt for miljøet. Aviser samt ugeblade, papir og reklamer skal i avis-containerne i cykelskurene. Batterier: Kviksølvsbatterier skal afleveres i beholderen ved indgangen til Ejendomskontoret. Flasker/glas: Afleveres i glas-containeren ved indgangsportalen - eller på containerpladsen. Haveaffald: Skal på containerpladsen bag ved Aspegården. Det er ikke tilladt at smide haveaffald på marken. Husholdningsaffald inklusiv mælke- og juicekartoner, pizzabakker, æggebakker og øvrige kartoner/emballage samt ting, der har været i berøring med madvarer, skal i lukkede poser i affaldscontaineren Metal: Skal på containerpladsen bag ved Aspegården. Pap: Papkasser skal slås sammen og lægges i pap-gitterburet i cykelskurene. Storskrald: Skal afleveres på containerpladsen bag ved Aspegården f.eks. møbler, tæpper og hvidevarer mv. Tøj: Lægges i tøjcontaineren ved Grønningens hovedindgang. Trækvogn til storskrald samt til brug ved ind- og udflytning kan lånes. Nøgle fås ved henvendelse på Ejendomskontoret eller Beboerværkstedet. Sparepærer skal afleveres på Ejendomskontoret. ALTANER OG TERRASSER Altan-inddækning og terrasse-overdækning: Ansøgning herom skal indsendes til Administrationen og godkendes før selve udførelsen. Administrationen registrerer godkendelsen. Skur i baghaven: Ønskes et skur, skal der forinden indsendes en ansøgning til Administrationen, som efter en eventuel godkendelse anviser en plads. Udgifter i forbindelse med opsætning og nedtagning afholdes af lejer. Altankasser: Udvendige altankasser kan opsættes, men man skal tage hensyn til underboen, når der vandes og plantes. BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE Barne- og klapvogne: Skal sættes i de dertil indrettede rum: Løn- og Nøddegårdens beboere skal benytte barnevognsrummet bagved beboerhuset, Aspegårdens beboere skal benytte barnevognsrummet i cykelskuret.. Cykler skal stilles i cykelskurene eller i egen have. Der må ikke være cykler ved indgangspartier og på trappeafsatser. Indkøbsvogne: Skal snarest efter brug sættes på plads i båsene på P-pladsen ved hovedindgangen. Færdsel med cykler og el-kørestole skal ske i et tempo, som tager hensyn til børn og gående personer.

5 5 KNALLERTER OG MOTORCYKLER Knallerter: Skal stå i cykelskurene - eller i egen have. Motorcykler: Skal stå på parkeringspladserne - eller i egen have. Knallert- og motorcykeltrafik igennem gårdene samt på Grønningens øvrige arealer og stier ER FORBUDT. BILER - PARKERINGSPLADSER Parkeringspladserne er kun for Grønningens beboere og deres gæster. Se vedlagte bilag 1: Grønningen Grundplan. Den store P-plads, som er arealet fra indgangsportalen og ned til vejen inkl. P-pladserne på busholdepladsen, er beregnet til beboernes almindelige personbiler. For at holde her kræves der et grønt parkeringskort. Kontakt Ejendomskontoret herom. Den lille P-plads er arealet over mod Egelykkeparken. Denne plads skal benyttes af alle andre biler uden grøn tilladelse samt til beboernes last- og varebiler. FÆLLESHUSENE Fælleshusene er de steder, hvor alle beboerne har muligheder for at udføre fælles aktiviteter og skabe sociale kontakter. Aktiviteterne må ikke genere de omkringboende. Husdyr må ikke medbringes i nogen af fælleshusene. Beboerhuset: Er for klubber, foreninger, Afdelingsbestyrelsens møder og Beboermøder samt eventuelt til brug ved børnefødselsdage. Kontakt festhusbestyreren i kontortiden. Ønsker en kreds af beboere at benytte huset til nye klubaktiviteter, skal man kontakte Afdelingsbestyrelsen i kontortiden. Festhuset: Kan kun lejes af Grønningens beboere. Lejeren skal selv være tilstede under festen. Der er plads og udstyr til max. 35 personer i henhold til krav fra brandmyndighederne. Kontakt festhusbestyreren i kontortiden.. Værkstedet: Værkstedet må kun benyttes af voksne personer, som bor i Grønningen - Se opslag om åbningstider og kontaktpersoner på indgangen til Værkstedet i Aspegården. Her kan man låne værktøj, eller man kan selv bruge værkstedets muligheder - efter aftale med Værkstedgruppen. Værkstedet benyttes under ansvar, og børn under 18 år skal være sammen med en voksen. Der skal altid være ryddeligt på værkstedet, når man forlader det. Nøgle til trækvogn kan lånes - se opslag på værkstedsdøren. Ønskes flagning: Se opslag på værkstedsdøren.

6 6 GRILL Til optænding skal bruges optændingsblokke, aldrig brandbare og eksplosive væsker. På altaner og haver: Det er tilladt at anvende grill, men det må ikke være til gene for andre beboere med overdreven røg og os, og grillen være anbragt på et ikke brandbart underlag. På festpladsen: Den store grill kan frit benyttes af alle Grønningens beboere. Brugerne skal rydde op efter sig, og grillen skal være helt slukket, før man forlader pladsen. Parasoller til over bordene kan hentes på værkstedet og skal returneres hertil efter brug. Engangs-grill: Er ikke tilladt pga. brandfaren, undtagen på Grønningens festplads, hvor den skal placeres på den store grill. Al brug af grill ude på græsarealerne omkring Grønningen kan ske under ansvar og skal være helt slukket med vand, før området forlades. HUSDYR Se også bilag 2: Husdyrreglement - godkendt på Beboermødet den samt Hundelov af den Før anskaffelse af husdyr skal der forinden ansøges herom hos Administrationen. Efterfølgende skal der afleveres en kopi af attester til Administrationen. Det er tilladt at have max. 2 husdyr i en lejlighed iflg. Lejekontrakten. Husdyr må ikke medbringes i fælleshusene. Såfremt husdyrreglementet ikke overholdes, kan det medføre krav om fjernelse af dyret, og i værste fald kan det medføre opsigelse af lejemålet fra Boligselskabets side. Hund: På Grønningens arealer skal alle hunde føres i snor. Hundeekskrementer skal straks fjernes i hundeposer (poser kan fås på Ejendomskontoret). Poserne smides i affaldsbeholderne, ikke på arealerne. Hunde må ikke genere ved hyppig og langvarig tuden og gøen og må ikke skabe frygt omkring sig ved aggressiv adfærd. Hunderacen skal i øvrigt være tilladt efter seneste lov om ulovlige hunde af og skal være ansvarsforsikret og mærket i henhold til gældende lov. Se bilag 2. Kamphund: Der henvises til de separate, vedtagne regler af i Grønningens husdyrreglement om kamphunde, krydsninger heraf m.fl.. Sådanne hunde må ikke opholde sig på Grønningens arealer (bolig, p- plads, stier, grønt område m.m.). Ovenstående regler om hunde gælder ligeledes for besøgende hunde. Kat: Det er kun tilladt at holde indendørs kat. Kun beboere med en kat fra før 23. april 2003 kan holde udendørs kat. Alle katte skal være øremærket efter gældende lovgivning. I modsat fald kan det medføre fjernelse af dyret. Ungdomsboligerne: Det er ikke tilladt at holde husdyr i disse boliger.

7 7 KLAGER Hvis der er beboere, der overtræder husordenen, og der er behov for at klage, skal klagen sendes skriftligt til: Grønningens Administration, Driftslederen, Krathuset 10, 2670 Greve. Klagen kan også afleveres i lukket kuvert til Ejendomskontoret i Aspegården. Klager kan ikke afleveres til Grønningens Afdelingsbestyrelse, da det er Administrationens opgave at behandle alle klager eller eventuelt videresende disse til behandling i BO-VEST. Klager kan i værste tilfælde medføre opsigelse af lejemålet. NYTTEHAVER se også bilag 3 Afdelingen har udlagt et areal ved containerpladsen til 10 nyttehaver, som kan tildeles Grønningens beboere efter en venteliste. Arealet er oprindeligt udlagt til parkering og kan inddrages igen, såfremt der bliver behov for det. Brugerne underskriver et særligt reglement, som man forpligter sig til at overholde. Afdelingsbestyrelsen administrerer, uddeler samt har opsyn med nyttehaverne. Det årlige gebyr for vand er på kr.100,- og forfalder 1.januar hvert år. Skal indbetales til Afdelingsbestyrelsens kasserer. PARABOLER For at få tilladelse til at opsætte en parabol, skal der forinden fremsendes en ansøgning til Administrationen. Ansøgningsblanket fås på Ejendomskontoret. Gives der en tilladelse, anviser Administrationen herefter en plads. Efter godkendelsen og registreringen af parabolen og før parabolen opsættes skal der indbetales et depositum på kr ,00 til Administrationen (iflg. lovgivningen). Ved fraflytning indgår det i flytterapporten. VASKERIET Vaskeriet må kun benyttes af Grønningens beboere. Vaskekort skal bestilles på Ejendomskontoret og er gratis første gang. Hvis første kort er defekt, ombyttes dette gratis. Erstatningskort koster et gebyr på kr. 100,- og kan bestilles på Ejendomskontoret. Bemærk med hensyn til opbevaring af kortet, at kortets magnetstrimmel er følsom overfor mobiltelefoner, magnetlåse i f.eks. tasker og lignende, hvorfor det kan beskadiges. Det er ikke tilladt at udlevere vaskekortet til personer, som ikke bor i Grønningen, ligesom det heller ikke er tilladt at udføre tøjvask for andre. De ophængte vejledninger skal overholdes, - i modsat fald kan vaskekortet blive inddraget.

8 8 VEDLIGEHOLDELSE AF LEJEMÅLET Se også bilag 4: Vedligeholdelsesreglementet For- og baghaven: Lejeren pligt til at holde sin have i pæn og ryddelig stand. I modsat fald vil haven blive istandgjort for lejers regning. Haven går helt ud til flisegangen, hvor ukrudt mv. jævnligt skal fjernes, ligesom græsset skal være klippet. Græsslåmaskine kan lånes på værkstedet. Træer og anden beplantning i haverne må ikke overstige 3 meter i højden, målt fra jordhøjde til top. Hække skal klippes af lejer indvendigt senest den 1.august hvert år. Ejendomsfunktionærerne klipper hækkene udvendigt. Hækkeklipper kan lånes på værkstedet. Indgangpartiet har lejeren pligt til at holde i pæn og ryddelig stand, herunder at feje og rydde sne. Hegnet omkring haven skal vedligeholdes med hvid maling. Maling kan afhentes på Ejendomskontoret. Indvendige ændringer: Hvis en beboer ønsker at ændre noget på de indvendige arealer, skal der forud ansøges herom hos Administrationen. Glas og kummeforsikring: Grønningen har ikke nogen forsikring, der dækker glas og kummer, hvorfor den enkelte lejer selv skal have en sådan forsikring tilknyttet sin indboforsikring/basisforsikring.

9 9 PRAKTISKE OPLYSNINGER Se yderligere på Grønningens hjemmeside Administrationen: Krathuset 10, 2670 Greve, tlf Telefontid: kl. 7-9 mandag-fredag. Kontortid: kl mandag-fredag samt kl tirsdag. Mailadresse: Se yderligere informationer på opslagstavlen ved indgangen til Ejendomskontoret i Aspegården samt på Grønningens hjemmeside. Ejendomskontoret: Aspegården 2, 2670 Greve, tlf Kontortid: kl mandag samt kl tirsdag og torsdag Der kan lægges besked på telefonsvarer udenfor åbningstiderne. Se yderligere informationer på opslagstavlen ved indgangen til ejendomskontoret samt på Grønningens hjemmeside. Afdelingsbestyrelsen: Løngården 1, 2670 Greve. Mailadresse: Se bestyrelsesmedlemmer og kontaktoplysninger på opslagstavlerne i Aspegården, Løngården og Nøddegården samt på Grønningens hjemmeside. Bestyrelsen har kontorindgang ved bagsiden af Beboerhuset. Et medlem af afdelingsbestyrelsen kan træffes i Beboerhuset ½ time før hvert afdelingsbestyrelsesmøde. Tider og datoer står på oplagstavlerne samt på Grønningens hjemmeside. Boligselskabet BO-VEST: Malervangen 1, 2600 Glostrup, tlf Telefontid: kl mandag-fredag samt kl torsdag. Se yderligere informationer på opslagstavlerne samt på Grønningens hjemmeside - - redigeres af IT-udvalget under Afdelingsbestyrelsen. Siden indeholder alle relevante oplysninger og links, billeder, oplevelser, referater, klubber m.v., og den bliver løbende opdateret. Det anbefales at søge oplysninger på hjemmesiden eller bare - kig ind. Bilag 1 - Kort over Grønningens grundplan. Bilag 2 - Husdyrreglement samt Lov af 1.juli Bilag 3 - Nyttehaverne: Betingelser for tildeling samt ordensreglement. Bilag 4 - Vedligeholdelsesreglement iht. Lejekontrakt.

10 10 Bilag 1

11 11 Grønningen VA afd. 15 Husorden Husdyrreglementet Bilag 2 Hvis husdyrreglementet ikke overholdes, kan det medføre krav om fjernelse af dyret/dyrene - og i værste tilfælde medføre opsigelse af lejemålet. Det er tilladt at have max. 2 husdyr i lejligheden, og de(n) må ikke være til gene for andre beboere. Hunde: På Grønningens område skal hunde føres i snor - gælder også besøgendes hunde, og hundeekskrementer skal straks fjernes (opsamles) af ledsageren. Hundeposer kan fås udlevet på Ejendomskontoret. Hunde må ikke genere ved hyppig og langvarig gøen. Hunde skal være ansvarsforsikret, vaccineret og mærket ifølge gældende lov. En del af vaccinationen dækker kun en periode på 1 år. Lovgivningen oplyser ikke noget om en vaccination hvert år - kun at hundens altid skal være vaccineret. Ejendomskontoret og Bo-Vest kan forlange at se disse attester - attesten skal dog forevises ved gennemgang af lejligheden én gang om året. Attesterne skal forelægges Grønningens Administration senest 14 dage efter indflytning - sker det ikke, vil hunden blive krævet bortskaffet. Anskaffer man sit en ny hund i lejeperioden, gælder samme regler - kopi af attesterne skal indleveres til Ejendomskontor (Aspegården 2) inden 14 dage. Ødelægger hunden noget i lejligheden (f.eks. ved bid i en trappe o.l. som tilhører udlejer), skal lejer straks orientere Ejendomskontoret herom, således at dette snarest kan blive repareret. Kommer en hund til at "besørge på gulvet" i lejligheden, skal dette straks samles / tørres op - samt gulvet skal derefter vaskes. Det er ikke tilladt at avle på nogen husdyr i Grønningen. Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre opsigelse af lejemålet. Kamphunde / muskelhunde: Ovennævnte racer - og blandinger heraf - må ikke forefindes på Grønningens areal - inkl. stier, og dette gælder også for besøgende (vedtaget på Beboermødet i april måned 2007) Følgende racer er derfor ikke tilladte at have i Grønningen: Alano, Alapaha blue blood Bulldog, Amerikansk- pitbull/staffordshire- Terrier, Amstaff, Bulterrier/ Miniature Bullterrier, Dogue Brasileiro, Guatemalan Bull Terrier, Gull Terr, Irish Staffordshire Terrier, Perro de Presa Mallorquin, Pitbull og Staffordshire Bullterrier. Samt; Amarikansk Bulldog, Bandog, Boerboel, Bullmastif, Bully Kutta, Cane Corse, Dogo Argentino, Dogue De Bordeaux, Fila Brasileiro, Neapolitan mastiff, Perro de Presa Canario, Rottweiler, Tosa-Inu - samt krydsninger mellem nogen af ovenfor nævnte racer - inkl. med en enhver anden hunderace - samt hunde som i udseendet minder om ovennævnte.

12 12 Skulle der opstå en "tvist" mellem en lejer (ny/bestående) og Grønningens Administration (VA / Bo-Vest), afgøres denne twist via Greve Dyrehospital. Erklærer Greve Dyrehospital skriftligt over for Grønningens Administration, at den resp. hund - og dermed twisten hører under "kamphunde gruppen" m.m. - eller er hunden en krydsning heraf - som ovenfor nævnt, skal lejeren straks bortskaffe sin hund - eller omgående fraflytte lejligheden. Alle udgifter til såvel Greve Dyrehospital som til Grønningens Administration betales af lejer - evt. via huslejen (gebyret til Greve Dyrehospital udgør ca. kr. 500,00 til kr ,00 - alt afhængig af arbejdet og sagsforløbet m.m.). Viser det sig, at hunden ikke er én af ovennævnte "forbudte racer - eller blanding heraf" - betaler Grønningen førnævnte gebyr. Katte: Det er kun tilladt at holde indekatte og nye udekatte må ikke anskaffes eller medbringes (vedtaget på Beboermødet i september måned 2003). En indekat er en kat, som ikke kommer ud - alle andre katte er udekatte. De nuværende udekatte skal være neutraliseret (dvs. at der ikke kan avles herpå), vaccineret og mærket ifølge gældende lov - en vaccination gælder kun for ét år ad gangen. Grønningens Administration kan på forlangende anmode om at se attesten på nuværende katte. Attesten på denne vaccination skal fremvises ved gennemgangen af lejligheden hvert år. Udekatte må ikke genere andre lejere - inkl. at "besørge" i gruset på lejepladserne og i andre lejeres haver, og kan en lejer ikke "administrere" disse ting, skal katten straks bortskaffes - eller holdes inde. Katten må ikke besørge på gulvet - der gælder her samme regler som ovenfor under "hunde". Overtrædelse af ovennævnte regler kan medføre opsigelse af lejemålet. "Husdyrreglementet" er godkendt af Greve Dyrehospital. Ungdomsboligerne: Det er ikke tilladt at holde husdyr. Har lejer hund/kat i en lejlighed i Grønningen, og man derefter flytter ind i en ungdomsbolig i Grønningen, er det således ikke tilladt at medbringe disse husdyr. * * * * * * * * * * * * * * * Afsnittet omkring "Husdyrreglementet" er godkendt af Greve Dyrehospital den 22. august Nærværende Husorden er godkendt på Beboermødet - onsdag den 17. september 2008.

13 13 Siden 1. juli 2010 har det været forbudt at eje, købe og avle på tretten bestemte hunderacer. Ulovlige hunde 1. juli 2010 trådte den nye hundelov i kraft. Loven betyder, at det nu er forbudt at købe, eje eller avle på 13 hunderacer på grund af deres potentielt aggressive natur. Racerne er: Pitbull terrier Tosa inu Amerikansk staffordshire terrier Fila brasileiro Dogo argentino Amerikansk bulldog Boerboel Kangal Centralasiatisk, kaukasisk og sydrussisk ovtcharka Tornjak Sarplaninac. Forbuddet gælder også krydsninger af racerne. Har du allerede en hund af en ulovlig race, som du har anskaffet dig senest 17. marts 2010, må du gerne beholde den. Du må dog ikke avle på den, og hunden skal altid være i en snor på under to meter og have mundkurv på, når du går tur med den på offentlige steder. Overtræder du loven og anskaffer dig en hund af en ulovlig race eller avler på en, kan det resultere i, at hunden/hundene skal aflives. Er der tvivl om, hvorvidt din hund er lovlig, skal du kunne dokumentere dens race eller type. Kan du ikke det, har politiet mulighed for at fjerne hunden fra dig, indtil du har den nødvendige dokumentation. Aggressive hunde Hvis en hund virker aggressiv, skaber frygt omkring sig eller på anden måde lader til at være farlig for sine omgivelser, kan politiet uanset hundens race - bestemme, at: hunden skal holdes bag hegn. hunden kun må luftes af ejeren eller andre bestemte personer og ikke sammen med andre hunde. hunden skal være i snor, når den bliver luftet. hunden skal bære mundkurv, når den bliver luftet. hunden skal aflives. Hvis en hund skambider et menneske eller en anden hund, skal den aflives. Hentet fra: https://www.borger.dk/emner/kultur-og-fritid/dyr/sider/ulovlige-og-farlige-hunde.aspx

14 14 Bilag 3

15 15 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement for boliger i Vridsløselille Andelsboligforening med vedligeholdelsesordning A

16 16 Vedligeholdelsesreglement A-ordning Dette vedligeholdelsesreglement er gældende for de afdelinger i foreningen, der har Vedligeholdelsesordning A. Det er udarbejdet med baggrund i lov om leje af almene boliger og i bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger mv. Hvis en afdeling har vedtaget sit eget vedligeholdelsesreglement er det gældende i stedet for dette reglement. Afdelingerne kan ligeledes vedtage tillæg til det foreliggende vedligeholdelsesreglement. Vedligeholdelsesreglementet træder i kraft den 19. maj 1999 og afløser tidligere reglementer. Det erstatter eller supplerer boligoverenskomstens bestemmelser om vedligeholdelse i boperioden samt istandsættelse ved fraflytning. Reglementet er en del af boligoverenskomsten og gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Uenighed om henholdsvis afdelingens og boligtagers opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. Når du flytter ind Ved indflytningen afholdes et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsestilstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen. Ved indflytningssynet udarbejder en VA-repræsentant i samarbejde med indflytter en indflytningsrapport, hvor indflytter kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten afleveres til indflytter ved indflytningssynet. Hvis ikke indflytter er tilstede ved indflytningssynet, eller ikke vil kvittere for modtagelse af indflytningsrapporten, fremsendes denne til indflytter senest 14 dage efter indflytning. Når du flytter ind, fremtræder lofter og vægge nyistandsat, og boligen er rengjort. Træværk, gulve, inventar og tekniske installationer, vil kun være istandsat, hvis der efter boligforeningens skøn er behov for det. Boligen vil bære præg af det slid, der anses for at være rimeligt i forhold til boligens alder, og farvevalget vil være fastlagt af de tidligere beboere.

17 17 Med andre ord din bolig er en genbrugsbolig Du vil forhåbentlig være tilfreds med boligen. Men hvis du finder forhold, der ikke er i orden, eller hvis der er noget, du er usikker på, skal du henvende dig til ejendomskontoret. Husk hvis der er mangler ved boligen, skal du senest 2 uger efter overtagelsen skriftligt påtale manglerne. Du kan benytte den fejl- og mangelliste, der udleveres ved indflytningssynet. Hvis det skønnes nødvendigt, vil manglerne blive rettet af afdelingen senest 14 dage efter indflytning. Hvis du selv ønsker at udbedre manglerne, skal du aftale det med ejendomskontoret, før du går i gang, ellers vil du ikke kunne få refunderet evt. udgifter. Er manglen efter afdelingens skøn mindre væsentlig, vil den ikke blive rettet, men i stedet noteret på indflytningsrapporten, så hæfter du ikke for manglen ved fraflytning. Mens du bor Mens du bor, skal du selv vedligeholde boligen med tapetsering maling af lofter, vægge og træværk (eksempelvis fodlister, dørgerigter, karmtræ m.v.) radiatorer, rør o. lign. Ved misligholdelse forstås forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse, eller uforsvarlig adfærd af boligtageren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som boligtager har givet adgang til boligen. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitet m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Endelig kan der være udgifter til retablering af ændringer, der ikke indgår i råderetskataloget. Fraflytter hæfter for vand-, varme- og elforbrug i opsigelsesperioden. Ejendomskontoret sørger for aflæsning og af- og tilmelding. Ved synet udarbejder VA s repræsentant en udflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse, eller betales af afdelingen. Udflytningsrapporten underskrives af fraflytter og VA s repræsentant, hvorefter boligen betragtes som overdraget til boligforeningen. Fraflytter har nu ikke længere adgang til boligen eller evt. have. Låsen bliver skiftet ud og ændret igen, når boligen er klar til den nye beboer. Fraflytter underskriver udflytningsrapporten som kvittering for at have deltaget i synet og modtaget en kopi af rapporten. Er du forhindret i at deltage, kan du sende en stedfortræder med fuldmagt. For din egen skyld er det vigtigt, at du er tilstede ved synet af boligen. Hvis du ikke er det, eller du ikke vil kvittere for modtagelsen af udflytningsrapporten, vil du senest 2 uger efter synsdatoen få tilsendt udflytningsrapporten.

18 18 Det kan ikke ved fraflytning forlanges, at boligen afleveres i en bedre stand end den, hvori den blev overtaget. Gør det selv fraflytter Istandsættelsesarbejdet udføres ved afdelingens foranstaltning. Men vis du ønsker det, har du mulighed for selv at sørge for istandsættelsen af din bolig. Her skal du være opmærksom på følgende: Der kan kun udbetales midler fra afdelingens fraflytningskonto til dækning af normalistandsættelse, når arbejdet er udført af en momsregistreret malerfirma. Boligforeningen fastsætter på opsigelsesanerkendelsen, og i god tid før din fraflytning, et vejledende syn af boligen, hvor en VA-repræsentant udfylder en formular, der angiver, hvilke arbejder du skal udføre, så boligen kan godkendes som normalistandsat. Senest 10 arbejdsdage (hverdage - lørdage) før den fastsatte genudlejningsdato, foretages det endelige syn af boligen, og der udfærdiges en udflytningsrapport. Boligen skal her være tømt, rengjort og istandsat. Eventuelle fejl og mangler vil blive påført udflytningsrapporten og derefter udbedret af boligforeningen, men for fraflytters regning. Fraflytningskonto og afregning Senest 14 dage efter synsdatoen fremsender VA skriftlige oplysninger om den anslåede udgift til istandsættelsen og fraflytters andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse over istandsættelsesudgifterne sendes til fraflytter uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan fraflytters andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. Fraflytters samlede andel af evt. overskridelse af den anslåede udgift kan ikke overskride 10 %. Afdelingen overtager gradvis udgifterne til normalistandsættelse ved fraflytning med 5/6 % om måneden, svarende til 10 % om året, regnet fra indflytning og til lejeforholdet ophører. Denne ordning blev indført i VA den 1. januar Det betyder, at din andel af udgifterne til normalistandsættelse bliver mindre og mindre, jo længere tid du bor i den bolig. Efter en boperiode på 10 år vil afdelingens fraflytningskonto dække disse udgifter fuldt ud. Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdelse vil dog altid blive pålignet fraflytter fuldt ud, uanset boperiodens længde. Der udbetales ikke midler fra afdelingens fraflytningskonto, hvis du selv har udført normalistandsættelse af boligen. Udgifter til istandsættelsen og udbedring af misligholdelse samt evt. skyldige beløb vil være modregnet i

19 19 det indskud (boligandel), du har haft stående i boligen. Hvis indskud i boligen er behæftet med lån/kaution fra bank eller kommune, skal boligforeningen afregne direkte med disse institutioner, med mindre lånet er blevet afviklet. Værd at vide Om A-ordning Ved indflytning Nøglerne til den nye bolig overdrages ved indflytningssynet, hvor du skal medbringe genparten af boligoverenskomsten, da den er dokumentation for, at nøglerne må udleveres til dig. Ændringer af boligen Hvis du i boperioden ønsker at ændre din bolig, f.eks. flytte vægge eller døre, opsætte nye installationer m.m., kan du i afdelingens råderetskatalog se, hvilke muligheder der er for at ændre eller forbedre din bolig. Foretager du ændringer, der ikke står i råderetskataloget, kan du risikere, at ændringen skal reetableres ved fraflytning for din regning. Råderetskataloget udleveres ved indflytning sammen med lejekontrakten. Opsigelse Når du skal flytte, kan du i BO-VEST eller på ejendomskontoret få udlevet en opsigelsesblanket. Blanketten skal underskrives af de samme personer, som har underskrevet boligoverenskomsten, og opsigelsen afleveres i BO-VEST. Opsigelsesfristen er 3 måneder, regnet fra den 1.ste i måneden. Hvis du ikke kan overholde denne frist, vil boligforeningen forsøge at genudleje boligen så hurtigt som muligt. Når administrationen har modtaget din opsigelsesblanket, udarbejdes en opsigelsesanerkendelse, som sendes til dig. Af den fragår

20 20 Hvornår opsigelsen er modtaget Hvornår opsigelsen gælder fra Hvornår genudlejning forsøges Hvornår boligen skal være tømt Det er aftalt, at boligen fraflyttes 14 dage før lejeforholdets ophør, hvor boligen istandsættes, og det er boligtager, der betaler leje for denne periode. Hvis du er i tvivl Mangler du oplysninger, eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at hende dig på ejendomskontoret eller i BO-VEST. Vi håber, at du må trives i din bolig og med de muligheder for fællesaktiviteter, der er i BO-VEST. 19. maj 1999

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5713-4 Veksølund. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

GRØNNINGEN. Reglerne i denne husorden skal alle beboere og deres gæster overholde.

GRØNNINGEN. Reglerne i denne husorden skal alle beboere og deres gæster overholde. GRØNNINGEN 1 HUSORDEN Formål. Formålet med denne husorden er, at informere og vejlede beboerne om de fælles regler, så Grønningen kan være et godt og trygt sted at bo, således at der skabes de bedste rammer

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5703-9 Halkær. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg.

Husorden for Askerød. Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Husorden for Askerød Opgangen Trapperummet er et gangområde, der skal være rent og pænt for alle. Opgangen er derfor ikke til ophold og leg. Opgangen skal være ryddet for alt, der kan blokere flugtveje

Læs mere

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN 90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN MUSIK OG STØJ Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed:

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER

ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER ORDENSREGLEMENT FOR TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB AFDELING ØSTERBY UNDER ADMINISTRATION AF DAB GENERELLE REGLER ANTENNER BAD OG TOILET MASKINER Tilslutning af fællesantenneanlæggene må kun ske med

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II

HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN SAMT HUSDYRREGLEMENT VIBO AFDELING 127 RUNDDELEN I + II REV. PÅ AFDELINGSMØDE DEN 18. JUNI 2014 INDLEDNING Der findes en lang rækker regler, med baggrund i forskellige love

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet).

1.1 Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. (Se regler for råderet). FORORD De generelle regler om lejernes benyttelse af lejligheder og lokaler i ejendommen findes i lejekontrakten samt i lejeloven. Ordensreglementet ophæver ikke disse regler, men skal ses som et supplement

Læs mere

Husorden. for. 5724-7 - Teglværksparken. Stenløse - Ølstykke Boligforening

Husorden. for. 5724-7 - Teglværksparken. Stenløse - Ølstykke Boligforening Husorden for 5724-7 - Teglværksparken Stenløse - Ølstykke Boligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening v. BO-VEST. Vedtaget på Beboermøde D. 6 September 2010. Toften Afdeling 1 HUSORDEN

Vridsløselille Andelsboligforening v. BO-VEST. Vedtaget på Beboermøde D. 6 September 2010. Toften Afdeling 1 HUSORDEN Vridsløselille Andelsboligforening v. BO-VEST Vedtaget på Beboermøde D. 6 September 2010 Toften Afdeling 1 HUSORDEN Formål: Formålet med denne husorden er, at Toften skal være et godt og trygt sted at

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Ebeltoft Boligselskab, afdeling 12 Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Ebeltoft Boligselskab, afdeling 12 Model A normalistandsættelse «Dagsdato» Vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter oplæg fra Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 13. Håndværkerparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 8 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 8 sider Afdelingens regler Reglerne for afdelingen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Løgumkloster Andelsbolig forening HUS-OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 5. Mejsevej 1 11; Mågevej 2-8; Ternevej 2-8; Svalevej 2-8; Spættevej 2-8

Løgumkloster Andelsbolig forening HUS-OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 5. Mejsevej 1 11; Mågevej 2-8; Ternevej 2-8; Svalevej 2-8; Spættevej 2-8 Løgumkloster Andelsbolig forening HUS-OG HAVEREGLEMENT Afdeling 5 Mejsevej 1 11; Mågevej 2-8; Ternevej 2-8; Svalevej 2-8; Spættevej 2-8 Lunden 1-23; & 2-30 Klyden 1-35 & 2-36 Revideret Marts 2012 og godkendt

Læs mere

Husorden. for. Lundegården Domea Fredensborg

Husorden. for. Lundegården Domea Fredensborg Husorden for Lundegården Domea Fredensborg Husorden Lundegården Side 2 af 12 INDHOLD 1. Kontakt 4 2. Husorden 5 3. Naboklager 5 4. Forsikring 6 5. Rygepolitik 6 6. Fremleje 6 7. Fravær i længere tid 6

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 11, Kastetvej 105, C. V. Jessens Gade 1 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 830 ENGELHOLM ALLE VEDTAGET PÅ ORDINÆRE BOERMØDER: 5/3/02, 3/9/02 & 10/3/05 1. Færdsel på trapper, brug af elevator samt færdsel på de til

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet

Husorden afdeling 9 Rønnehegnet Vedtaget på beboermøde 1996 Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A B normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A B normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker

Læs mere

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 3. Merianvænget 1-34. Ternevænget 1-131. Nørrehaven 18-48. Grønnevej 44A - K.

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 3. Merianvænget 1-34. Ternevænget 1-131. Nørrehaven 18-48. Grønnevej 44A - K. «Selskab_Adresse» «Selskab_Lokalby» «Selskab_Postby» Tlf. «Selskab_Tlfnr» Fax «Selskab_Faxnr» «Selskab_wwwAdresse» «Selskab_Email» BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 3 Merianvænget 1-34 Ternevænget

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD.

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 27 side 1 af 13 sider 5. udgave af 01.06.10 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 33 Jørgensgård - rækkehuse Afd. 33 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016.

INDKOMNE FORSLAG. Randkløvehuse. Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. Randkløvehuse Indkomne forslag til det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde den 1.3.2016. 1 2 Fra afdelingsbestyrelsen: Afdelingsbestyrelsen foreslår, at afdelingsmødet bemyndiger afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab

Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab Ordensregler for Glostrup Ejendomsselskab GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles om mange

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000

Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Vedligeholdelsesreglement Vedtaget af repræsentantskabet i Århus Omegn den 28. marts 2000 Model B - med vedligeholdelseskonto I. Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 2000 erstatter

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, ROLLA- TORER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER / VINDUER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, ROLATORER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 BRANDØRE... 4 DØRSKILTE... 4 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst.

HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. HUSORDEN Gældende for Vanggården afd. 23, beliggende Stenbjergvej i Aalborg Øst. Bebyggelsen består af rækkehuse med tilknyttede haver og skure, samt fælles parkeringsområder og grønne arealer. Alle vil

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning

Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse. A-ordning ved fraflytning Normal vedligeholdelsesreglement for istandsættelse A-ordning ved fraflytning Kapitel 1 Generelt Reglernes krafttræden. 1. Med virkning fra den 1. juni 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 31 HJELMAGERPARKEN 412-546 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund, hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man

Læs mere

HUS-OG HAVEREGLEMENT

HUS-OG HAVEREGLEMENT D_4_20160412113439526bm_1_774DDAE4-0BDC-4FC7-A179-741171511F76 Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 HUS-OG HAVEREGLEMENT Afdeling

Læs mere

HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I

HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN AFDELING 101 NIVÅHØJ I GODKENDT PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE 18. APRIL 2001 REV. 3. FEBRUAR 2015 Opgang: 1 12 1. Færdsel på trapper, skal foregå uden at være til gene for

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej

Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 37 Hjortevej Afd. 37 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT

Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT Boligforeningen Grønnevangen Solsikkehaven HAVE OG ORDENSREGLEMENT 2013 Indhold: Generelt.. 3 Hæk. 3 Græs. 4 Træer 4 Terrasser 4 Facader 5 Redskaber, værktøjer og færdsel.. 5 Haveaffald og andet affald...

Læs mere

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 35. Nørager. Vedligeholdelsesreglement Afd. 35 Nørager Vedligeholdelsesreglement Sønderborg Andelsboligforenings repræsentantskab har besluttet at køre efter A-ordningen i henhold til Lov om almene boliger. A-ordningen - kort fortalt Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement FOB STANDARD VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Model A normalistandsættelse Dette reglement er udarbejdet i november 1998, efter reglerne i lov om leje af alemne boliger lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade

Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Vedligeholdelsesreglement 2015 Afd. 10 Havretoften, Rugtoften, Porsgrunngade og Ørstedsgade Afd. 10 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR AFD. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING. Afd. 26 TØNDER ANDELSBOLIGFORENING Afd. 26 Side 1 af 13 sider 3. udgave af 31.08.2005 Model A - med normalistandsættelse ved fraflytning Tønder Andelsboligforenings generalforsamling har besluttet at anvende A-ordningen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus

Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus Ordensreglement (husorden) for Stenslettehus I en ejendom med mange beboere er vi alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting og det er derfor naturligt at opstille visse

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Model A B normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement. Model A B normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider ORDENSREGLEMENT I en bebyggelse som

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Billund Boligforening afd. 1 Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Billund Boligforening afd. 1 Model A normalistandsættelse VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING AFD. 1 21. august 2015 Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 5706-0 Boelholm II. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Generelt. Rengøringsstandard 3. Alle overflader fremtræder rengjorte. Der tages forbehold for misfarvning som følge af slid og ælde.

Generelt. Rengøringsstandard 3. Alle overflader fremtræder rengjorte. Der tages forbehold for misfarvning som følge af slid og ælde. Standard-vedligeholdelsesreglement Bikuben kollegiet afd. 21-01 Vedligeholdelsesordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

HUSORDEN. For beboerne i AB-Sprotoften. Afd. 8. Tronnealle

HUSORDEN. For beboerne i AB-Sprotoften. Afd. 8. Tronnealle HUSORDEN For beboerne i AB-Sprotoften Afd. 8. Tronnealle 1. GENBRUGSØ Affald sorteres jævnfør udleveret sorteringsvejledning. Affald bortskaffes i de dertil hørende containere som forefindes på genbrugsøen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 64

VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 7. Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen 208A 214B Sejsbjerg 15-95 Stubbæk

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 7. Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen 208A 214B Sejsbjerg 15-95 Stubbæk Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74643600 Fax 74643632 post@boligsyd.dk CVR. 14798617 Sydbank A/S: 7910-0001751331 BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 7 Buen 35-71 Buen 124-134 Buen 256A - 262B Buen

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere