Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser"

Transkript

1 Kandidatafhandling Cand.merc. Finansiering & Regnskab Copenhagen Business School 2009 Institut for finansiering Vejleder: Peter Sehested Censor: Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser København, Den 17. februar 2009 Benedikte Møller Christensen Rasmus Søndergaard Andersen

2 Executive summary Executive summary The main purpose of this thesis, called Private equity ownership and the performance consequences is to examine how private equity funds operate in Denmark and whether Danish private equity investments outperform benchmark. Private equity funds have in recent years become a significant player in Denmark within acquisitions. The number of funds has risen sharply and the number of acquisitions by private equity funds has grown from 6 in 2003 to 52 in Furthermore the capital committed to private equity funds by investors is at the highest level ever. To understand the private equity model we have studied the extent of private equity ownership in Denmark and the methods the funds use to attempt to maximise value in their portfolio companies. We find that the main approaches used by private equity funds is to develop a new business strategy, act as active investors and optimise the capital structure by increasing debt. The new strategy can be to explore new markets, focusing on core business or minimising cost in business processes. The active ownership combined with a close collaboration with the management and incentive programs ensure that management act in accordance with their investor s interests. We examine the stakeholders affect on value creation in the portfolio companies and find that the creditors due to the financial situation in Denmark are the most important stakeholder at the moment. The financial situation has put the portfolio companies under pressure and if the private equity funds do not fulfil the covenants as agreed it will lead to higher interest rates or demands of additional equity. Through empirical studies of 95 Danish buyouts bought by private equity funds in period we analyse the changes in performance from pre buyout to post buyout. We find no evidence that private equity investments perform significantly better than the peer group. Our analysis shows a significant growth in the liabilities and long term debt in both the unadjusted and the adjusted data. Companies owned by funds show a significant growth in revenue, EBITDA and cash flow, but we are not able to prove significant results when data is adjusted with data from the peer group. Our conclusions may be affected by the fact that other corporations have adapted the funds methods to create value or simply that private equity firms are not able to create the operational improvements. It must be pointed out that our data indicates a large spread why the portfolio companies may perform differently. Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 1

3 Indhold Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Problemformulering Afgrænsning Metode Kildekritik Struktur og disposition KAPITALFONDE I DANMARK Kapitalfondenes opbygning Investeringsfokus Omfang af kapitalfondsejerskab Delkonklusion VÆRDISKABENDE FAKTORER Strategisk værdiskabelse Finansiel værdiskabelse Værdiskabelse gennem aktivt ejerskab Interessenters betydning for værdiskabelsen Delkonklusion PORTEFØLJESELSKABERNES PERFORMANCE Tidligere undersøgelser af porteføljeselskabers performance Undersøgelsesmetodik Resultater af empiriske undersøgelser Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 2

4 Indhold Figurer & Tabeller FIGUR 1-1: AFHANDLINGENS STRUKTUR... 9 FIGUR 2-1: KAPITALFONDES FOKUS EFTER VIRKSOMHEDSSTADIER FIGUR 2-2: FORDELING AF VENTURE OG BUYOUT INVESTERINGER I DANMARK FIGUR 2-3: KAPITALFONDE MED INVESTERINGSAFDELING I DANMARK FIGUR 2-4: EKSEMPEL PÅ EN KAPITALFONDS OPBYGNING FIGUR 2-5: TYPISK AFKASTFORLØB EN KAPITALFOND - J-KURVE FIGUR 2-6: KAPITALFONDSINDSKUD FIGUR 2-7: BESKATNING AF GENERAL PARTNERS FIGUR 2-8: "JULETRÆSMODELLEN" FIGUR 2-9: INVESTERINGER OG FORVALTET KAPITAL I BUYOUTS I DANMARK FIGUR 2-10: PORTEFØLJEVIRKSOMHEDERNES EJERPERIODE FIGUR 2-11: KAPITALFONDSEJEDE VIRKSOMHEDER FORDELT EFTER ANTAL OG OMSÆTNING FIGUR 2-12: EXITS I FIGUR 2-13: DATAGRUNDLAG FIGUR 2-14: INVESTERINGER FIGUR 3-2: OPTIMAL KAPITALSTRUKTUR FIGUR 3-3: TYPISK KAPITALSTRUKTUR FIGUR 3-4: DEBT PUSH DOWN FIGUR 3-5: VIGTIGSTE FAKTORER VED PLANLÆGNING AF POST INTEGRATION FIGUR 3-6: INVESTORER TIL NYE FONDE I 2007 I DANMARK, INKL. VENTURE FIGUR 3-7: UDDANNELSESBAGGRUND FORDELT EFTER KAPITALFONDE FIGUR 3-8: PLACERING AF INTERESSENTER I FORHOLD TIL MAGT OG INTERESSE FIGUR 4-1: EUROPÆISKE KAPITALFONDES AFKAST EFTER FONDENS STØRRELSE FIGUR 4-2: VIRKSOMHEDER MEDTAGET I ANALYSEN I FORHOLD TIL DET TOTALE DATAGRUNDLAG FIGUR 4-3: FORKLARING TIL EMPIRISKE RESULTATER FIGUR 4-4: OMSÆTNING UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-5: OMSÆTNING INDUSTRIJUSTEREDE DATA FIGUR 4-6: EBITDA UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-7: EBITDA INDUSTRIJUSTEREDE DATA FIGUR 4-8: VIRKSOMHEDERNES EFFEKTIVE SKATTEPROCENT FIGUR 4-9: CASH FLOW UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-10: CASH FLOW INDUSTRIJUSTEREDE DATA FIGUR 4-11: ANLÆGSAKTIVER UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-12: ANLÆGSAKTIVER INDUSTRIJUSTEREDE DATA FIGUR 4-13: OMSÆTNINGSAKTIVER FIGUR 4-14: ARBEJDSKAPITAL UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-15: EGENKAPITAL UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-16: EGENKAPITAL INDUSTRIJUSTEREDE DATA FIGUR 4-17: LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER OG LANGFRISTET GÆLD UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-18: KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER OG FORPLIGTELSER I ALT UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-19: LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER INDUSTRIJUSTEREDE DATA FIGUR 4-20: LANGFRISTET GÆLD, KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER OG FORPLIGTELSER I ALT INDUSTRIJUSTEREDE DATA FIGUR 4-21: ANTAL MEDARBEJDERE UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-22: OMSÆTNING PR. MEDARBEJDER UJUSTEREDE DATA FIGUR 4-23: EKSEMPEL PÅ OUTPUT FRA DELANALYSE FIGUR 4-24: UDVIKLINGEN I BNP (LØBENDE PRISER) I PERIODEN TABEL 2-1: OMFANG AF PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER EFTER KAPITALFONDENES PRIMÆRE HJEMSTED TABEL 2-2: 10 STØRSTE VIRKSOMHEDER I UNDERSØGELSEN TABEL 2-3: FORDELING AF ANTAL ANSATTE TABEL 2-4: OMSÆTNING I PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER TABEL 3-1: MEDARBEJDERGRUPPER OM KAPITALFONDE SOM NYE EJERE TABEL 3-2: UDVIKLING I IMAGE FOR PORTEFØLJEVIRKSOMHEDER Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 3

5 Indledning 1 Indledning Danmark befinder sig i en recession og efter en tid med højkonjunktur, hvor virksomheder er blevet handlet som aldrig før, har finanskrisen med begrænset adgang til kapital bremset aktiviteten, i hvert fald for en periode. Dette ændrer ikke ved, at kapitalfonde med et stigende antal opkøb i årene før finanskrisens indtog er blevet en markant aktør indenfor køb og salg af virksomheder. Med risikovillig kapital køber kapitalfonde modne virksomheder, hvor de ser potentiale for merværdi. Kapitalfonde er altså bindeleddet mellem kapitalstærke investorer og virksomheder, hvor værdien kan øges. Danmark er med store sunde industrivirksomheder et oplagt marked for kapitalfonde, hvilket salget af TDC, som stadig er verdens næststørste handel, bevidner om. Siden er andre store transaktioner, som salgene af Matas, Scandlines og ISS, fulgt efter. Kapitalfondes fremgangsmetoder har skærpet opmærksomheden omkring kapitalfonde i Danmark, da ikke alle er overbevidste om kapitalfondenes baggrund for at investere i virksomhederne. Kritikere har således formået at skabe en interesse for hvem, der køber danske virksomheder, og hvilke strategiske planer de har for fremtiden. Myter om nedlæggelser af arbejdspladser og mindre skattebetalinger har vakt opsigt i medierne. Debatten om, hvorvidt kapitalfonde skaber værdi i de opkøbte virksomheder eller ej, drukner til tider i diskussioner om, hvorvidt kapitalfonde betaler mere eller mindre i skat end andre ejere ville have gjort. Samfundsrelevant, men blot en af mange væsentlige faktorer, når kapitalfondenes adfærd vurderes. Kapitalfondene er således at finde i en forsvarsposition, hvor de på den ene side ønsker at holde deres arbejdsmetoder private af konkurrencehensyn, men på den anden er tvunget til vise åbenhed og gennemsigtighed af hensyn til deres image og fremtidige investeringsmuligheder. Gennem nye retningslinjer og en aktiv indsats i medierne kæmper kapitalfondene med at få det dårlige image vendt. Finanskrisen har uden tvivl gjort det dyrere for kapitalfondene at geare deres porteføljevirksomheder og finansiere nye opkøb. Kapitaltilsagnet til nye opkøb er dog på det højeste nogensinde, hvilket berettiger fokus på kapitalfondene og deres arbejdsmetoder. Selvom aktiviteten indenfor virksomhedstransaktioner, på grund af finanskrisen, er stilnet af, kan vi altså forvente mange investeringer fra kapitalfondenes side fremover. Fra et samfundsmæssigt synspunkt aktualiserer dette, hvordan kapitalfonde agerer som virksomhedsejere. Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 4

6 Indledning 1.1 Problemformulering Kapitalfondes forretningsmodel er let at formidle og forstå. Fondens værdikæde kan opdeles i fire trin: Først indhenter kapitalfonden kapitaltilsagn fra investorer. Derefter identificeres potentielle opkøbsemner (targets) og udvalgte virksomheder opkøbes. I tredje trin af værdikæden forsøger kapitalfonden at skabe værdi i de opkøbte virksomheder og endeligt, i det fjerde trin, frasælges virksomhederne, forhåbentlig med gevinst, og fonden lukkes. Modellen virker simpel, hvilket efterlader spørgsmålet om, hvorfor andre ikke agerer tilsvarende, når kapitalfondene eftersigende kan fordoble virksomheders værdi i løbet af blot få år. Med udgangspunkt i ovenstående vil vi analysere, hvordan kapitalfonde arbejder og hvordan de forsøger at skabe værdi i de opkøbte virksomheder. Det interessante er, hvorvidt kapitalfondene formår at forbedre performance i porteføljevirksomhederne og om ændringen er signifikant forskellig fra benchmark. Opgaveformuleringen for afhandlingen er således: Hvordan opererer danske kapitalfonde, og hvilke performancemæssige resultater kan måles i porteføljevirksomheder som følge af kapitalfondsejerskab? Denne problemstilling besvares ud fra følgende underspørgsmål: Hvad karakteriserer kapitalfonde, og hvilket omfang har kapitalfondsejerskab i Danmark? For at kunne forstå kapitalfondes adfærd vil vi redegøre for kapitalfondes karakteristika, herunder den typiske opbygning af kapitalfonde i Danmark. Vi vil ligeledes redegøre for, hvilket investeringsfokus fondene opererer efter, herunder kendetegn ved porteføljevirksomhederne. Vi vil gennem en analyse af kapitalfondsejerskab vurdere omfanget af fondenes tilstedeværelse i Danmark. Hvordan skaber kapitalfonde værdi, og hvilke interessenter påvirker værdiskabelsen? For at forstå kapitalfondes arbejdsmetoder vil vi analysere og diskutere, hvordan værdiskabelse finder sted, og hvilke metoder fondene anvender til at generere værdi i porteføljevirksomhederne. Vi vil desuden gennem en interessentanalyse undersøge, hvilke interessenter, som har betydning for den potentielle værdiskabelse. Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 5

7 Indledning Hvordan performer kapitalfondsejede virksomheder i forhold til benchmark? Via empiriske data og statistiske tests analysers, hvordan danske kapitalfondsejede virksomheder performer. Ud fra regnskabsbaserede nøgletal analyser vi udviklingen i porteføljeselskabernes nøgletal og sammenholder ændringerne med en kontrolgruppe. På den baggrund vil vi konkludere, hvorvidt kapitalfondsejede virksomheder overperformer benchmark. 1.2 Afgrænsning Private equity er investeringer i unoterede virksomheder, og dermed adskiller private equity fonde sig væsentligt fra hedgefonde, som de ofte bliver forvekslet med. Hedging er forsøg på minimere de risici, en virksomhed oplever ved ændringer i eksempelvis priser eller renter. 1 Hedgefonde forsøger således at opnå afkast ved at opkøbe valutaer, derivater, virksomhedsobligationer eller aktier, og skaber profit ved at spekulere i arbitragemuligheder. Fokus i denne afhandling er private equity. I henhold til vores problemformulering er formålet med denne opgave at belyse performance i kapitalfondsejede virksomheder. Til denne undersøgelse har vi valgt at analysere tidsperioden med udgangspunkt i porteføljeselskabernes årsrapporter. Til vores øvrige undersøgelser, af det nuværende omfang af kapitalfondsejerskab i Danmark, har vi medtaget alle opkøb frem til sommeren 2008, hvorfor opkøb foretaget herefter ikke vil indgå i datematerialet. Vi beskæftiger os med porteføljevirksomhedernes performance, men vil ikke på baggrund af vores undersøgelser være i stand til at vurdere kapitalfondenes afkast til deres investorer. Vores data er desuden begrænset til danske kapitalfondsejede virksomheder, hvorfor hverken venturekapital eller udenlandske buyouts indgår. 1.3 Metode Vores tilgang til denne afhandling er empirisk og viser kapitalfonde i praksis. Analysen af performance i kapitalfondsejede virksomheder baseres således på et omfattende datagrundlag, som indeholder samtlige danske virksomheders regnskaber tilbage til I denne forbindelse vil vi gerne takke Professor Pascalis Raimondos-Møller fra Økonomisk Institut på CBS, som venligst har udlånt en kopi af disse regnskabsdata. Normalt er regnskaber af datahensyn kun tilgængelige 5 år tilbage. Den nærmere metodiske tilgang til datamaterialet vil vi redegøre for ved præsentationen af vores undersøgelse. 1 Kilde. Ross m.fl. (2003) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 6

8 Indledning Vi har valgt at analysere, hvorvidt kapitalfonde overordnet er i stand til at skabe driftsmæssige forbedringer i deres i investeringer. Spliid hævder, at generelle analyser af kapitalfonde ikke giver mening, idet fondene varierer i adfærd og performance. 2 Når vi alligevel har valgt den generelle tilgang til emnet, skyldes det, at lovændringer og samfundsdebatten omfatter alle kapitalfonde, hvorfor vi ønsker at understøtte dette med valide empirisk undersøgelser. Desuden mener vi, at kapitalfondene i høj grad benytter sig af de samme redskaber i forsøg på at forbedre virksomhedernes performance, hvorfor det antages at udvikling i fondenes investeringer som udgangspunkt kan sammenlignes. Via virksomhedsstudier kunne vi alternativt have lavet dybdegående analyser af udvalgte kapitalfondsopkøb. Metoden er fravalgt, da vi ønsker at kunne vurdere kapitalfondes overordnede evne til at forbedre performance, og vi har ud fra afhandlingens omfang ikke fundet det muligt at inddrage begge tilgange. I stedet har vi valgt at inddrage mindre cases for at underbygge vores resultater og mener det skaber en god koblingen mellem statistiske resultater og empiriske eksempler. Vores analyser af de statistiske resultater og kapitalfondenes arbejdsmetoder bunder teoretisk i en corporate finance tilgang. Vi anvender således tilgange indenfor kapitalstrukturteori, porteføljeteori, regnskabsanalyse, værdiansættelse, corporate governance og principal-agent teori for blot at nævne de grundlæggende. Vi har fravalgt teoriafsnit i afhandlingen, da vi mener det giver mere mening at præsentere teorierne indirekte gennem vores analyser. 1.4 Kildekritik I afhandlingen anvendes så vidt muligt primær litteratur, herunder videnskabelige artikler. Sekundært anvender vi avisartikler for at tage udgangspunkt i den aktuelle danske debat, og til at understøtte vore cases. Vi anvender hovedsageligt avisartiklerne til dokumentation af faktuelle oplysninger, men er opmærksomme på at subjektive holdninger kan forekomme. Ved brug af subjektivt materiale, som eksempelvis Poul Nyrups bog, er vi opmærksomme på de budskaber, som sendes gennem materialets indhold. I vores cases har avisartikler begrænset behovet for interviews, hvorfor vi har udvalgt 3 interviewpersoner. En ansat i en kapitalfond (Axcel), en ansat hos en investor (ATP pep) og en ansat i en kapitalfondsejet virksomhed (DISA). Denne sammensætning af kilder mener vi giver et validt grundlag for vores afhandling. 2 Kilde: Spliid (2007) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 7

9 Indledning En række af de undersøgelser som anvendes er udarbejdet/bestilt af kapitalfondenes interesseorganisationer. Der kan stilles spørgsmålstegn ved validiteten af disse undersøgelser, da de baseres på information indrapporteret fra fondene selv. Vi er opmærksomme herpå, men mener ikke at det er afgørende for vores konklusioner. Hovedvægten i afhandlingen er performance i porteføljevirksomheder med udgangspunkt i årsrapporter. Regnskabsdata fra virksomhederne anses for validt, da man i Danmark er underlagt lovgivning om at regnskaber skal være retvisende. Desuden vælger udbyder af data at justere data, så de giver et validt sammenligningsgrundlag. 1.5 Struktur og disposition Opgaven er opbygget, så læser får en introduktion til kapitalfonde og deres arbejdsmetoder, for herigennem at kunne forholde sig til, hvorvidt kapitalfondsejede virksomheder performer bedre end en kontrolgruppe. Opgaven er opbygget i 3 større dele udover indledning og konklusion. Den første del er en præsentation af kapitalfonde i Danmark. Vi vil klarlægge, hvordan fondene er opbygget og hvilke elementer, som kendetegner disse. Ligeledes vil marked og investeringsfokus blive analyseret, hvorefter vi via egne empiriske data vil analysere omfanget af kapitalfondsejede virksomheder i Danmark i dag. I afhandlingens anden del analyseres værdiskabelse ud fra en kapitalfonds synsvinkel. Vi vil redegøre for værdiskabende faktorer og elementer i den værdiskabende proces. De værdiskabende faktorer opdeles i strategisk og finansiel værdiskabelse, samt værdiskabelse gennem aktivt ejerskab. Som afslutning på denne del vil vi ud fra en interessentanalyse diskutere hvilke interessenter, som har magt og interesse i at påvirke kapitalfondene. Den tredje del af afhandlingen indeholder en analyse af performance i kapitalfondsejede virksomheder og tager udgangspunkt i egne empiriske undersøgelser. Vores analyser skal klarlægge udviklingen i regnskabsbaserede nøgletal for herigennem at muliggøre en konklusion af, hvorvidt porteføljevirksomheder performer anderledes end kontrolgruppen. Vi vil med udgangspunkt i de foregående dele samle op på vore resultater og opgaven afsluttes med konklusion og perspektivering. Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 8

10 Indledning Figur 1-1: Afhandlingens struktur Beskrivelse Struktur Kapitel 1: Indledning Indlendende afsnit med problemformulering, metode, afgrænsning, kildekritik og struktur af opgaven. Indledning Indledning Kapitel 2: Kapitalfonde i Danmark Karakteristika ved kapitalfonde, herunder opbygning, marked og investerings fokus, samt omfang af kapitalfondsejerskab i Danmark Kapitalfonde Kapitalfonde i Danmark Danmark Kapitel 3: Værdiskabende faktorer Analyse af værdiskabende faktorer, samt eksempler på porteføljevirksomheder, som har anvendt metoderne. Analyse af kapitalfondenes interessenter Værdiskabende Værdiskabendefaktorer Kapitel 4: Porteføljevirksomheders performance Analyse af, hvorvidt kapitalfondsejede virksomheder performer i forhold til benchmark Performance i kapitalfondsejede virksomheder Kapitel 5: Konklusion Konklusion på, hvordan kapitalfonde arbejder i Danmark, hvordan de skaber værdi og hvordan kapitalfondsejede virksomheder performer Konklusion Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 9

11 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning 2 Kapitalfonde i Danmark I dette kapitel vil vi redegøre for, hvordan kapitalfonde er opbygget. Fondes investeringsfokus kortlægges og det undersøges, om fonde har foretrukne industrier, som de investerer mere i end andre. Desuden identificeres, hvilken type virksomheder fonde generelt køber, og hvordan de efterfølgende forventer at sælge virksomhederne. Sluttelig analyseres omfanget af kapitalfondsejede virksomheder i Danmark ud fra egne undersøgelser af antal beskæftigede og omsætning. Private equity fondes investeringer kan opdeles i to forskellige typer: investering med venturekapital og investeringer med buyoutkapital. Venturefonde investerer i nystartede virksomheder eller i virksomheder, som har brug for finansiering/støtte i udviklingsfasen. Disse fonde kaldes også "business angels" og kan give virksomhederne både kapital og vejledning så de kan udvikle sig fra iværksætterstadiet til at blive etablerede virksomheder. 3 Figur 2-1: Kapitalfondes fokus efter virksomhedsstadier Seed Start-up Ekspansion Replacement Buyout Brigde Børsnotering Afnotering Venturekapital Private Equity Kilde: Vækstfonden (2007) Investeringer med buyoutkapital foretages af kapitalfonde, som med lånefinansiering primært køber veletablerede virksomheder med en veludviklet produktportefølje. Selskaber, som opkøbes på børsen med henblik på afnotering, hører også til buyoutfondenes investeringsområde. Figur 2-2: Fordeling af venture og buyout investeringer i Danmark 2007 Antal Beløb Buyout 25% Venture 32% Venture 75% Buyout 68% Kilde: EVCA Yearbook (2008) 3 Kilde: Nyrup (2007) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 10

12 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning Antallet af virksomheder, som opkøbes af venturefonde, er langt højere end antallet af buyouts. I 2007 var antallet af investeringer med venturekapital 147, mens der var 48 investeringer med buyoutkapital. 4 De 195 investeringer i Danmark i 2007 udgjorde en samlet investeret kapital på 1,7 mia., eller næsten 13 mia.kr. 5 Hvor investeringer med buyoutkapital udgjorde 68% af den samlede investerede kapital, var det efter antal kun 25%. Buyoutinvesteringer er altså transaktioner af en vis størrelse, og vedrører virksomheder, der allerede er etablerede og har et forretningsgrundlag. Buyoutfondene er fokus i dette speciale og vil i resten af opgaven blive benævnt som kapitalfonde. 2.1 Kapitalfondenes opbygning I Danmark opererer en lang række kapitalfonde, som er forskellige både med hensyn til størrelse, investeringsfokus, adfærd og forvaltet kapital. Figur 2-3: Kapitalfonde med investeringsafdeling i Danmark Fondens størrelse Investeringsfokus, omsætning mio. kr FIH Mezzanin Kapital Dansk Erhvervsudvikling Erhvervsinvest Dania Capital Capidea >2.500 < 1 mia.kr 1-5 mia.kr Jysk-Fynsk Kapital Industri Udvikling Deltaq SR Private Brands Executive Capital Dansk Kapitalanlæg EVO Polaris Procuritas Partners LD Equity Axcel EQT Partners > 5 mia.kr Capman 3i Nordic Capital Altor Equity Partners CVC Capital Partners Kilde: Vækstfonden (2008) 4 Kilde: EVCA Yearbook (2008) 5 Kilde. EVCA Yearbook (2008) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 11

13 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning De danske fonde har typisk under 5 mia. kr. i forvaltet kapital, hvor de nordiske fonde, der opererer i hele Skandinavien, har mellem 5-10 mia. kr.. De store udenlandske kapitalfonde fra eksempelvis USA har ofte over 10 mia. kr. i forvaltet kapital. 6 Fondes forvaltede kapital er opgjort efter, hvor stor en del fondene planlægger at investere i Danmark. Deres totale forvaltede kapital kan derfor være langt større end hvad der ses på den ovenstående figur. Antallet af kapitalfonde med investeringsafdeling i Danmark er steget eksplosivt de seneste år. Ifølge vækstfonden var der i 2006 kun 13 mens der i 2008 var Organisationsstruktur Optimering er et af kapitalfondes nøgleord, ikke kun i forhold til porteføljevirksomhederne, men også i forhold til opgørelse af afkastet. Opbygningen af kapitalfonden er et vigtigt element i den værdiskabende proces til investorerne og kapitalfondene adskiller sig fra øvrige virksomhedsinvestorer med både deres organisationsstruktur og aflønningsmetoder. Fondes opbygning er derfor langt fra tilfældig. Kapitalfonde består af et investeringsselskab, som investerer i porteføljevirksomheder og et managementselskab, som administrerer fonden. 7 Fondens investorer udgøres af to grupper: de professionelle investorer som pensionskasser, privatpersoner, banker mv., kaldet limited partners (LP) og den personkreds, som driver fonden, kaldet general partners (GP). GP administrerer managementselskabet, og rådgiver herigennem investeringsfonden mod et management fee. GP indskyder typisk kun et beløb svarende til 1% af den samlede kapital, mens LP indskyder de resterende 99%. Investeringsselskabet, hvori investorerne indskyder kapital, oprettes typisk som et kommanditselskab (K/S). LP bliver dermed kommanditister, mens GP er komplementarer og derfor hæfter ubegrænset. GP opretter dog ofte et anpartsselskab (ApS), således at der kun hæftes for den indskudte selskabskapital. 6 Kilde: Spliid (2007) 7 Kilde: Spliid (2007), DVCA (2008) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 12

14 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning Figur 2-4: Eksempel på en kapitalfonds opbygning Pensionskasser, forsikringssselskaber, familieformuer m.fl. Partnere (LP) Partnere (GP) Investorer Investeringsafskast (carried interest) Afkast Kapitaltilsagn Løn Rådgivning Managementselskab Investeringsselskab (kapitalfonden) Mangement fee Salgssum/ udbytte Egenkapital Renter og afdrag Holdingselskab Finansieringsinstitutter Salgssum/ udbytte Porteføljevirksomhed Kapital Fremmedkapial (banklån) Renter og afdrag Fremmedkapial (banklån) Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra DVCA (2008) Fordelen ved at oprette kommanditselskaber er, at denne selskabsform på linje med interessentskabet ikke er selvstændigt skattepligtig. Den skattemæssige transparens medfører, at beskatningen overlades til investorerne (både LP og GP), og der undgås derfor dobbeltbeskatning. 8 Der bliver ofte stillet spørgsmålstegn ved denne opbygning, hvor investorerne bliver beskattet i deres hjemland, idet investorerne har mulighed for at placere deres selskaber i lande med lav eller uden beskatning af kapitalindkomster. 9 Der er dog ingen skattemæssige fordele ved at placere selskaberne i disse lande, da overskuddet skal udloddes til kommanditisterne, som så betaler skat i hjemlandet på linje med anden kapitalindkomst. Partnere og investorer med hjemsted i Danmark kan således ikke undlade beskatning, selvom dette generelt er opfattelsen. 10 Kapitalfonden (investeringsselskabet) investerer den indskudte kapital i en række porteføljeselskaber gennem forskellige holdingselskaber, som geares med fremmedkapital. Denne proces vender vi tilbage til senere i opgaven. 8 Kilde: DVCA (2008) 9 Kilde: Spliid (2007) 10 Kilde: Berlingske "Vores alle sammens penge" Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 13

15 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning Porteføljeselskaberne videresælges efter en periode på typisk 3 7 år og salgssummen flyttes fra holdingselskabet til investeringsselskabet som udbytte. Efter en på forhånd fastlagt årrække nedlægges investeringsselskabet, dvs. fonden, og overskuddet udbetales til investorerne Investeringstilsagn og afkast Når en kapitalfond etableres, sker det med investeringstilsagn fra en række investorer. Fonden forlanger ikke, at investorerne indskyder det fulde investeringstilsagn ved etableringen, men at kapitalen stilles til rådighed i takt med at fonden finder egnede porteføljeselskaber. Investorernes tilsagn, om at stille kapital til rådighed for fonden, er endegyldigt og de kan derfor ikke trække deres tilsagn tilbage, selvom de er uenige i fondens disponeringer. 11 Kapitalfonden investerer typisk i en række porteføljeselskaber i de første 5 år af fondens levetid, således at fonden kan nå at udvikle virksomhederne og videresælge dem inden fonden afvikles. Figur 2-5: Typisk afkastforløb en kapitalfond - J-kurve Afkast Endeligt IRR Løbende IRR Tid Kilde Plesner (2003) Den ovenstående figur viser afkastforløbet for en typisk kapitalfonds investeringer. Afkastet vil sædvanligvis være negativ i de første år, hvor fonden påbegynder investeringer i porteføljeselskaber. Efter en periode på typisk 5 år vil investeringen begynde at give et positiv afkast målt ved den interne rente (IRR), og i slutningen af fondens levetid forventes således et stabilt årligt afkast. Der kan dog være store udsving i fondens disponeringer, og afkastforløbet kan derfor også variere. Investorerne kan diversificere kapitalfondsinvesteringerne ved at investere i flere forskellige fonde med forskudte opstartsår. Ved denne diversificering kan afkast i teorien udjævnes, og investorerne 11 Kilde: Spliid (2007) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 14

16 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning kan fastholde et mere stabilt årligt afkast. 12 ATP pep benytter strategien til at mindske deres eksponering, og som en funds of funds diversificerer ATP således deres investeringer i mange forskellige fonde. Director Søren Brøndum Andersen ser denne strategi som afgørende for, at ATP ikke opretter egen kapitalfond. 13 Da investorerne ønsker det højst mulige afkast, etableres der en incitamentsstruktur for fondens GP ere, kaldet carried interest. Carry en, som carried interest i daglig tale kaldes, er et afkast, som general partners modtager, hvis kapitalfondens afkast overstiger en årlig basisforrentning på omkring 8%, kaldet hurdle rate. Carry en vil typisk være 20% af det afkast, som overstiger hurdle raten. 14 De resterende 80% tilfalder investorerne, LP. 15 Carry en kan forhandles med investorerne, hvorfor GP i nogle af de dygtigste kapitalfonde modtager 25-30% af afkastet. Desuden kan betingelserne for hvornår afkastet udløses også variere. 16 Carry en opgøres normalt på baggrund af fondens samlede afkast, men i nogle fonde opgøres carry en til GP efter hver enkelt virksomhedsinvestering. 17 Figur 2-6: Kapitalfondsindskud 1% af kapital 80% af profit General partners Kapitalfond Limited partners 20% af profit hvis hurdle rate er opnået samt løbende managemet fee 99% af kapital Kilde: Egen tilvirkning Kapitalfondes drift varetages af GP, som modtager et årligt beløb til dette formål, kaldet management fee. Fee et svinger mellem 1,5 og 2,5% af den investerede kapital afhængig af fondes størrelse og type. 18 Fee et skal dække omkostninger til at drive managementselskabet, da kun en del af de ressourcer, der anvendes på at identificere opkøbsemner, ender med reelle investeringer. Typisk 12 Kilde: Plesner (2003) 13 Kilde: Interview: Søren Brundum Andersen, director i ATP pep 14 Kilde: Spliid (2007) 15 Kilde: Spliid (2007), Wainwright (2003) 16 Kilde: Wainwright (2003) 17 Kilde: DVCA (2008) 18 Kilde: Vinten og Thomsen (2008), Wainwright (2003) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 15

17 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning identificeres 100 opkøbsemner, hvoraf virksomheder analyseres nærmere, og hvor der afgives bud på ca. 2-5 af virksomhederne. 19 Kun 1-2 virksomhed(er) af de 100 identificerede købes. Management fee et varierer i løbet af fondens levetid og er generelt faldende over tid, idet den investerede kapital tilbagebetales til investorerne, så snart investeringen er realiseret og virksomhederne exit et. Størstedelen af arbejdsindsatsen fra GP ligger i fondens første 5 6 leveår, hvor investeringerne foretages, og hvor de opkøbte virksomheder kræver megen opmærksomhed. I de efterfølgende år skal GP primært monitorere virksomhederne, samt overveje/fuldføre exit. Det faldende management fee et understøttes således af den af GP krævede arbejdsindsats. GP er desuden villige til at undvære management fee et de sidste år af fondens levetid, ud fra en forventning om at kunne generere yderligere management fee i efterfølgende fonde Beskatning af general partners afkast Partnere i kapitalfonde bliver ofte kritiseret i medierne for beskatning af carry en. Kritikken går på, at GP opretter et eller flere selskaber, som carry en bliver udbetalt til, og det afkast som partnerne udlodder fra disse selskaber dermed beskattes som aktieindkomst og ikke personlig indkomst. I Danmark beskattes aktieindkomst med op til 45%, mens beskatningen af personlig indkomst beskattes med op til 63% 21, og en beskatning som aktieindkomst giver altså en besparelse på 18 procentpoint. For at belyse ovenstående problemstilling og for at give et indblik i kapitalfondenes omfattende skatteoptimering vil vi kort gennemgå 3 metoder, som medfører forskellig beskatning. 22 Den første metode (A) giver, som vist i figuren, et afkast på 42% efter skat, idet indkomsten beskattes som kapitalindkomst med 58%. Typisk vil GP dog ikke få afkastet udbetalt direkte, men i stedet gennem et oprettet selskab (metode B). Her betales der således selskabsskat på 25% (idet selskabet antages ikke at eje min 15% af komplementarselskabet) og herefter aktieindkomstsskat (45%). Ved brug af denne metode opnås et afkast efter skat på 41,25%, hvilket giver et dårligere resultat end metode A. 19 Kilde: BNY : "Sådan arbejder kapitalfondene" 20 Kilde: Wainwright (2003) 21 Kilde: Berlingske : Kapitalfondenes skatteforhold kulegraves 22 Kilde: Spliid (2007) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 16

18 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning Figur 2-7: Beskatning af general partners General partner Model Model Model A B C 55% 42% 41,25% General Partners selskab 2 General Partners selskab 100% 75% General Partners selskab 1 100% Komplementar Fælles for GP'er Kommandist 1 LP Kommandist n LP Kommanditistindskud Komplementarindskud 100% Kommanditistindskud K/S eller limited partnership Kilde: Spliid (2007) Den tredje mulighed (metode C) inddrager den såkaldte juletræsmodel. Efter danske skatteregler er et dansk moderselskabs udbytte modtaget fra datterselskaber skattefri. Datterselskaber defineres som selskaber, hvori moderselskabet ejer mindst 15% af kapitalen (10% i 2009). 23 GP kan derfor oprette selskaber, som ejer mindst 15% af det fælles kommanditselskab, som herefter kan opsplittes i yderligere ejerandele på mindst 15%. På denne måde undgås selskabsskatten uden at GP skal eje min. 15% af komplementarselskabet. GP bliver således kun beskattet med aktieindkomstsskat på 45%, hvilket giver et afkast på 55% efter skat. Metode C er altså den optimale metode efter de nuværende danske skatteregler, og det er netop denne model, SKAT finder kritisabel. Skatteministeriet mener, at carry en modtages for det arbejde, GP udfører for kapitalfonden, og derfor bør beskattes som personlig indkomst. Skatteministeriets departementschef udtaler: ( ) løn skal beskattes som løn, uanset hvad du kalder det. Du kan ikke forvandle din løn til formueafkast og opnå en lavere beskatning. 24 Metoden er dog fuldt lovlig, og kapitalfondene kan derfor i denne sammenhæng kun beskyldes for dårlig moral overfor det resterende samfund. 23 Kilde: PWC.dk : Lovforslag L213 om ændret beskatning af udbytter 24 Kilde: Berlingske : Kapitalfondenes skatteforhold kulegraves Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 17

19 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning Figur 2-8: "Juletræsmodellen" Komplementarselskab 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 Kilde: Spliid (2007) Investeringer og forvaltet kapital Kapitalfondes investeringer i Danmark har været i kraftig stigning de senere år. Med udgangspunkt i fonde med en investeringsafdeling i Danmark, har vækstfonden udarbejdet en analyse, der viser, at fondene i rekordåret 2005 investerede 8,4 mia.kr. i danske virksomheder. Det var i 2005 specielt købet af ISS og Post Danmark, der bidrog til det høje niveau og 80% af investeringsaktiviteten kan da også henføres til kun 3 kapitalfonde; EQT, Nordic Capital og CVC, som alle er udenlandske. 25 Figur 2-9: Investeringer og forvaltet kapital i buyouts i Danmark mia.kr. 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,8 Investeringer 2,7 2,0 3,0 1,6 1,0 0,7 8,4 3,6 7,6 mia.kr Forvaltet kapital , Kilde: Vækstfonden (2008) Aktiviteten i 2006 var ligeledes høj på grund af verdens næststørste kapitalfondsopkøb - TDC. Da kapitalfondene bag opkøbet ikke har en dansk investeringsafdeling, er opkøbet dog ikke med i ovenstående opgørelse fra Vækstfonden, hvorfor vi mener deres analyser generelt undervurderer niveauet i Danmark. I 2007 blev niveauet fra 2005 næsten nået med samlede investeringer for 7,6 mia.kr. brugt til opkøb af bl.a. Dako, Wrist Group og Idemøbler Kilde: Vækstfonden (2007) 26 Kilde: Vækstfonden (2008) Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 18

20 Kapitalfonde i Danmark - Opbygning Kapitalfondenes forvaltede kapital har været stigende siden 1998 og er således på det højeste nogensinde i Danmark. Den forvaltede kapital er udtryk for, hvor mange penge kapitalfonde i Danmark har til rådighed til opkøb de kommende år i form af egenkapital. Investorer har altså givet tilsagn for ca. 45 mia.kr, som sammensættes af ca. 10 mia.kr. til de store danske fonde Axcel, Polaris og LD Equity, 5 mia.kr. til mindre danske fonde og resten til udenlandske fonde med afdeling i Danmark Kapitalfondenes tilhørsforhold Flere kilder fremhæver, at danske fonde har større samfundsmoral end de tilsvarende udenlandske investorer. 28 Dette kan skyldes fondenes nationale tilhørsforhold eller mangel på samme. Udenlandske fonde føler i visse tilfælde ikke samme moral og ansvar, som hvis der havde været tale om investeringer i eget hjemland. Specielt i dette årti har store udenlandske fonde haft deres indtog i Danmark med opkøb af store danske virksomheder som ISS og TDC, og med antagelsen om, at tilhørsforholdet er en forudsætning for god moral, har vi fundet det relevant at analysere omfang af kapitalfondsejerskab i forhold til netop tilhørsforhold. I analysen benyttes det primære ejerforhold (hvis flere kapitalfonde er investor i samme virksomhed) til bestemmelsen af fondens tilhørsforhold. Vi har opdelt fondene i tre geografiske kategorier: Danmark, Skandinavien og udland. I Danmark er det lovpligtigt at oplyse når en investor ejer mere end 5% af aktiekapitalen og vi har derigennem kunne kortlægge kapitalfondenes ejerskab. 29 Der er imidlertid flere forhold, som vanskeliggør opgørelsen, idet virksomhederne eksempelvis ikke er forpligtet til at opgive den præcise ejerandel. Undersøgelsen viser, at 67% af de kapitalfondsejede virksomheder er ejet af danske fonde, mens 15% er ejet af skandinaviske fonde og 18% af fonde fra det øvrige udland. Der er dog stor forskel størrelsen af de virksomheder, fondene investerer i. Omsætningen og antal medarbejdere i virksomheder, som ikke er ejet af danske kapitalfonde er markant større end de tilsvarende danskejede. I perioden , hvor de udenlandske kapitalfonde for alvor har indtaget Danmark, er hele 25 % af de opkøbte virksomheder ejet af udenlandske kapitalfonde. 27 Kilde: Vækstfonden (2008) 28 Kilde: Berlingske : Novoejer: Private fonde et bolværk mod grådige kapitalfonde 29 Kilde: Aktieselskabsloven Kapitalfondsejerskab og performancemæssige konsekvenser 19

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Afkast i kapitalfonde DVCA-begivenheder i 2012 Januar De såkaldte

Læs mere

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Danmark som investeringsland Væsentlige begivenheder for DVCA

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Behandling af personlig investering i aktier, obligationer og Kommanditselskaber.

Behandling af personlig investering i aktier, obligationer og Kommanditselskaber. Cand. Merc, Aud, -Studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Behandling af personlig investering i aktier, obligationer og Kommanditselskaber. En komparativ analyse af behandlingen af de passive investeringer

Læs mere

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1 Danish Venture Capital and Private Equity Association TEMA OM Kapitalfonde i Virksomhedssalg Udenlandske investorer Kapital til underskoven 2013/14 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen

Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen Kandidatafhandling Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Analyse af IFRS for SME s anvendelighed for danske selskaber i softwareudviklingsbranchen UDARBEJDET AF: Christopher Ulrich Pedersen

Læs mere

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked Studie: Cand. merc. aud Vejleder: Jens O. Elling Kandidatafhandling Afleveret: 30. maj 2014 Institut for Revision & Regnskab Antal sider: 110,02

Læs mere

Finansialisering af dansk økonomi?

Finansialisering af dansk økonomi? Finansialisering af dansk økonomi? En undersøgelse af, om den finansielle kapitalisme er kommet til Danmark Bacheloropgave januar 2008 Anine M. B. Hagemann Vejleder: Bolette M. Christensen Institut for

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring i aktieavancebeskatningsloven

Ændring i aktieavancebeskatningsloven Juridisk institut Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. forfattere: Jan Ulrik Simonsen Steffen D. Sørensen Vejleder: Jesper Bierregaard Ændring i aktieavancebeskatningsloven De skattemæssige konsekvenser

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Cloud tjenester i Danmark

Cloud tjenester i Danmark Cloud tjenester i Danmark En analyse af Atea A/S og mulighederne for at blive markedsførende udbyder af Cloud tjenester Forfatter: Rasmus Winston Rasmussen Institut for afsætningsøkonomi: HD Marketing

Læs mere

Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv.

Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv. Juridisk Institut Kandidatafhandling Cand.Merc.Jur. Private Equity transaktioner i et erhvervsjuridisk perspektiv. Forfatter Klaus Ingildsen Eks. Nr: 271074 Vejleder Hanne Søndergård Birkemose 1. INDLEDNING...

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

Corporate Governance i en sparekasse

Corporate Governance i en sparekasse Corporate Governance i en sparekasse Hvordan varetages garanternes interesser? Morten Wilhelmsen Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab & Revision Copenhagen Business School 2011 Kandidatafhandling

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen

Værdiansættelse af Sjælsø Gruppen H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Marc Alexander Theil Bolvinkel Tobias Vangsgaard Hansen Vejleder: Palle Nierhoff Opgave nr. 19 Værdiansættelse af Sjælsø

Læs mere

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Handelshøjskolen, 2010 Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg Group A/S Udarbejdet af: Martin Høirup Johansen

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere