FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)"

Transkript

1 Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort. En i en praktisk prøve er således et udtryk for, at et forhold i et delmål i undervisningsplanen ikke er opfyldt. Den enkelte kan have forskellig betydning for den samlede bedømmelse. Derfor opdeles i mindre,, alvorlig og meget alvorlig. Udfaldet af en praktisk prøve vil altid bero på en konkret vurdering - en helhedsvurdering. Den prøvesagkyndige skal foretage et skøn på baggrund af prøvens elementer og delmålene i undervisningsplanen. Det er vigtigt at præcisere, at der aldrig i denne bedømmelse må indgå faste regler - man må ikke sætte skøn under regel. Uanset om det særlige hjælpeudstyr giver optisk eller akustisk alarm eller information og/eller aktivt griber ind i kørslen, skal ansøgeren fortsat opfylde kravene til de orienterings- og/eller manøvrefærdigheder, som er beskrevet i undervisningsplanens delmål. Såfremt det særlige hjælpeudstyr træder i funktion, skal den eventuelle indgå i den samlede bedømmelse af den praktiske prøve i henhold til Prøveretningslinjernes afsnit Tilsvarende gælder for særligt hjælpeudstyr, der aktiveres af ansøgeren. Eksemplerne er ikke udtømmende, men kan være hensigtsmæssige at anvende til en mere ensartet bedømmelse af praktiske prøver i hele landet. De eksempler, der er understreget, er nye eller ændrede eksempler i forhold til retningslinjerne fra 2010.

2 Side 2 af 11 Bedømmes som: Forholdet Kontrolprøven : Kontrol af køretøjets udstyr: Kan kun løse ca. 75 % af opgaven Kan kun løse ca. 50 % af opgaven Kan kun løse ca. 25 % af opgaven Kan intet løse af opgaven (sidestilles med:) (sidestilles med:) (sidestilles med:) (PRØVEN AFBRYDES) Manøvreprøve 1 : Gennemfører ikke manøvreprøven korrekt Manøvreprøve 2 Gennemfører ikke manøvreprøven korrekt Manøvreprøve 3 Kører med en hastighed i svinget, der er væsentligt under 30 km/t. Nedsætter hastigheden væsentligt i svinget Foretager mindre kurskorrektioner i svinget (ikke tydelig og præcis styring) Manøvreprøve 4 Anvender ikke begge bremser under hele bremsningen Tør ikke foretage en tilstrækkelig kraftig bremsning (katastrofebremsning) Baghjulsblokade under hele bremsningen Kører med en hastighed, der er tydeligt under 50 km/t ved bremsepunktet Kører med lidt lavere hastighed end 50 km/t ved bremsepunktet Bringer ikke motorcyklen til standsning med en fod på jorden ved afslutningen af manøvreprøven Bringer motorcyklen til standsning i ubalance ved afslutningen af manøvreprøven Manøvreprøve 5 Kører med en hastighed, der er tydeligt under 50 km/t, så den krævede kontrastyringsteknik ikke anvendes Bringer motorcyklen til standsning i ubalance ved afslutningen af manøvreprøven Bringer ikke motorcyklen til standsning med en fod på jorden ved afslutningen af manøvreprøven

3 Side 3 af Igangsætning og standsning ved kørebanekant: Orienterer sig kun i spejle Orienterer sig kun ved hoveddrejning Undlader helt at orientere sig Er til unødig ulempe Undlader at fastspænde styrthjelm Giver ikke tegn 7.2 Placering under ligeudkørsel: Placerer sig ikke tilstrækkelig langt til højre på kørebanen (bil) Placerer sig helt til venstre eller helt til højre i vognbanen (bil og motorcykel) Orienterer sig ikke jævnligt bagud i spejlene Orienterer sig bagud gennem bagrude ved krops-/hoveddrejning frem for i indvendigt førerspejl Overskrider kantlinje (til cykelsti) ved passage af venstresvingende 7.3 Hastighed under ligeudkørsel: Kører op til 10 % hurtigere end hastighedsgrænsen Kører op til 10 % langsommere end hastighedsgrænsen, når forholdene tillader at følge hastighedsgrænsen Kører mellem 10 % og 20 % hurtigere end hastighedsgrænsen Kører mellem 10 % og 20 % langsommere end hastighedsgrænsen, når forholdene tillader at følge hastighedsgrænsen Kører mere end 20 % hurtigere end hastighedsgrænsen Kører mere end 20 % langsommere end hastighedsgrænsen, når forholdene tillader at følge hastighedsgrænsen Kører for hurtigt efter forholdene 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning: Orienterer sig ikke i blinde vinkler før vognbaneskift Er til unødig ulempe ved vognbaneskift Orienterer sig ikke i blinde vinkler ved vejindsnævring/formindskelse af antallet af vognbaner, hvor reglen om sammenfletning gælder Orienterer sig ikke i spejle ved vognbaneskift Undlader helt at orientere sig ved vognbaneskift Undlader helt at orientere sig ved vejindsnævring/formindskelse af antallet af vognbaner, hvor reglen om sammenfletning gælder Afpasser ikke hastigheden til kørende, man vil flette sammen med

4 Side 4 af Vending: Er til ulempe for andre trafikanter Påkører kantstenen mærkbart, men kontrolleret Påkører kantstenen mærkbart, men ukontrolleret Kører op på/over kantstenen Giver ikke tegn Orienterer sig ikke under vendingen Sætter foden til jorden under u-vending (motorcykel) 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.: Udviser ikke særlig opmærksomhed over for børn på/ved kørebanen Holder tilbage for fodgænger, der står stille på fortov i venstre side ved ikke-reguleret fodgængerfelt på vej med 2 vognbaner i hver retning Er til ulempe for fodgænger, der er i ikke-reguleret fodgængerfelt Er til ulempe for fodgænger, der er i reguleret fodgængerfelt Holder ikke en passende lav hastighed hen imod fodgængerfelt med dårlige oversigtsforhold Holder ikke tilbage for fodgænger, der fra højre side er trådt ud i et ikke-reguleret fodgængerfelt og står stille på cykelstien Holder ikke tilbage for fodgænger, der fra højre side er trådt ud i et ikke-reguleret fodgængerfelt og står stille på kørebanen Holder for lille sideafstand til holdende køretøjer Holder ikke tilbage for en bus ved busstoppested i tættere bebygget område, hvor bussen giver tegn til igangsætning 7.7 Møde: Holder ikke tilbage for modkørende (de må fx bremse) Holder ikke tilbage for modkørende (de må fx trække lidt til højre på kørebanen) Tilpasser ikke hastigheden (fx ved møde på smal vej) 7.8 Kørsel foran eller efter andre: Kører tæt på forankørende med mindre end 1 sekunds tidsafstand Kører tæt på forankørende med stor bil med mindre end 1 sekunds tidsafstand Kører tæt på forankørende med stor bil med mellem 1 og 2 sekunders tidsafstand

5 Side 5 af Overhaling: Overskrider spærrelinje Trækker for hurtigt ind efter overhaling (er til ulempe) bedømmelse af den fri overhalingsstrækning Overskrider kantlinje (til fx cykelsti) ved passage af venstresvingende Orienterer sig kun i spejle Orienterer sig kun ved hoveddrejning Undlader helt at orientere sig 7.10 Kørsel i trafiksaneret område: Kører for hurtigt i forhold til afmærkning i områder med fartdæmpning Kører for hurtigt i forhold til bump i områder med fartdæmpning Viser ikke tilstrækkeligt hensyn 7.11 Fremkørsel mod kryds: Er ikke opmærksom på pilsignal i lysregulerede kryds Er ikke opmærksom på repetitionssignal ved venstresving i kryds Kører over for gult lys, hvor der kunne have været standset på en fornuftig måde (uden risiko for påkørsel bagfra) Kører ind i kryds, selv om det er tydeligt, at krydset ikke kan forlades, før tværgående får grønt lys Placerer sig ikke korrekt til den fortsatte kørsel Følger ikke pilafmærkning i vognbanen 7.12 Ligeudkørsel i kryds: Undlader at orientere sig til venstre i kryds med højre vigepligt med dårlig oversigt Undlader at orientere sig til højre i kryds med højre vigepligt med dårlig oversigt Er meget langsom til at sætte i gang (fri bane) 7.13 Højresving i kryds: Orienterer sig ikke i blinde vinkler før svingning Orienterer sig kun ved hoveddrejning før svingning Kører over kantsten med højre baghjul med almindelig bil Kører over kantsten med højre baghjul med lastbil/bus/påhængsvogn (kontrolleret) Kører over kantsten med højre baghjul med lastbil/bus/påhængsvogn (ukontrolleret) Placerer sig ikke tæt på kørebanekant (kantlinje) eller kantsten (bil eller motorcykel) Holder ikke tilbage for ligeudkørende cyklister og førere af lille knallert (er til ulempe)

6 Side 6 af 11 Er til fare under svingning Giver ikke tegn Er med motorcykel/almindelig bil til ulempe for kørende (der var synlige i fremkørselsøjeblikket) på den tværgående vej (de må ændre lidt på hastigheden, fordi motorcyklen/bilen ikke helt har nået den sikre og lovlige hastighed) Er med lastbil/bus med/uden påhængskøretøj til ulempe for kørende (der var synlige i fremkørselsøjeblikket) på den tværgående vej (de må ændre lidt på hastigheden, fordi bilen/vogntoget ikke helt har nået den sikre og lovlige hastighed) 7.14 Venstresving i kryds: Orienterer sig ikke i blinde vinkler før svingning Kører over kantsten (almindelig bil eller motorcykel) Kører over kantsten med et eller flere hjul med lastbil/bus/påhængsvogn (kontrolleret) Kører over kantsten med et eller flere hjul med lastbil/bus/påhængsvogn (ukontrolleret) Holder ikke tilbage for modkørende Holder ikke tilbage for ligeudkørende cyklister og førere af knallerter (er til ulempe) Er til fare under svingning Giver ikke tegn Er med motorcykel/almindelig bil til ulempe for kørende (der var synlige i fremkørselsøjeblikket) på den tværgående vej (de må ændre lidt på hastigheden, fordi motorcyklen/bilen ikke helt har nået den sikre og lovlige hastighed) Er med lastbil/bus med/uden påhængskøretøj til ulempe for kørende (der var synlige i fremkørselsøjeblikket) på den tværgående vej (de må ændre lidt på hastigheden, fordi bilen/vogntoget ikke helt har nået den sikre og lovlige hastighed) 7.15 Kørsel i rundkørsel: Placerer sig forkert ved fremkørsel Placerer sig forkert ved kørsel i rundkørslen Holder ved udkørsel ikke tilbage for cyklister og førere af små knallerter, der skal fortsætte videre rundt i rundkørslen (er til ulempe) Er til fare ved udkørsel Giver ikke tegn

7 Side 7 af Kørsel på motorvej mv.: Accelererer på tilkørselsbaner ikke op til hastigheden på selve motorvejen (når det er muligt) Tør ikke skifte vognbane i tæt trafik fx i forbindelse med frakørsel Tør ikke køre med max. hastighed Orienterer sig ikke ved indkørsel på motorvej Orienterer sig ikke i blinde vinkler ved vejindsnævring/formindskelse af antallet af vognbaner Undlader helt at orientere sig ved vejindsnævring/formindskelse af antallet af vognbaner Undlader helt at orientere sig ved sammenløb af motorveje Placerer sig unødvendigt i vognbane 2 eller Kørsel ved siden af andre (tæt trafik): Tør ikke skifte vognbane i tæt trafik (fx i forbindelse med forberedelse til svingning) Holder for lille sideafstand til cyklister og førere af knallerter 7.18 Standsning og parkering: Er til ulempe ved påbegyndelse af parkeringsmanøvren Er til unødig ulempe under forberedelse af parkeringsmanøvren Baglæns parkering ved kantsten: Første forsøg mislykkes (sidestilles med:) Andet forsøg mislykkes (sidestilles med:) Lykkes andet forsøg er manøvren samlet set gennemført uden 7.19 Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt: Anvender ikke fjernlys, hvor forholdene kræver det Tilpasser ikke hastigheden til de vanskeligere lysforhold Tilpasser ikke hastigheden til det anvendte lys Tilpasser ikke hastigheden ved møde Anvender ikke lyset korrekt ved møde 7.20 Kørsel i tunnel Undlader at tænde nærlyset før kørsel ind i tunnel Øger ikke sikkerhedsafstand til forankørende Øvrige forhold: Fysisk eller verbalt indgreb ved fare eller påkørsel PRØVEN KAN EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE AFBRYDES ELLER AFKORTES Verbalt indgreb i øvrigt sidestilles med som nævnt i kataloget

8 Side 8 af 11 Hvis ansøgeren ved manøvreprøverne til motorcykel ikke gennemfører alle 5 manøvreprøver ikke følger den opstillede bane afslår den prøvesagkyndiges anvisning om at gentage en manøvreprøve, der ikke er korrekt gennemført, eller vælter med motorcyklen under eller imellem manøvreprøverne får alvorlige i både manøvreprøve 3, 4 og 5 afbrydes prøve, der herefter anses for ikke-bestået Prøvekøretøjet kan være forsynet med aktivt eller passivt elektronisk sikkerheds- og hjælpeudstyr (fx afstandsalarm, vognbaneassistent, parkeringsassistent, bakkamera). Såfremt disse systemer bliver aktive under kørslen, skal disse indgå i bedømmelsen. Dette skal i fare- og ulempesituationer bedømmes som ved verbalt eller fysisk indgreb i overensstemmelse med kataloget. Udsynet forringet på grund af manglende betjening af køretøjets udstyr (visker/vasker, defroster/ventilation) agtig betjening af køretøjet (fx én hånd på rattet, én på gearstang) Kører generelt med foden hvilende på koblingspedalen Baglænskørsel (behersker ikke teknikken): Første forsøg mislykkes (sidestilles med:) Andet forsøg mislykkes (sidestilles med:) Lykkes andet forsøg er manøvren samlet set gennemført uden Tilkobling: Kontrollerer ikke sikring af koblingen Monterer ikke slanger korrekt Monterer ikke el-/abs-stik korrekt Løsner driftsbremsen på påhængskøretøjet uden at parkeringsbremsen på påhængskøretøjet er aktiveret Frakobling: Åbner kobling før påhængskøretøjet er afbremset Generelle forhold: Udfaldet af en praktisk prøve vil altid bero på en konkret vurdering - en helhedsvurdering. Hvor mange er i de enkelte kolonner i ovenstående skema der skal til, for at bedømmelsen bliver ikke bestået, vil bero på et skøn. Som eksempel kan nævnes, at følgende antal -er som udgangspunkt kan medføre bedømmelsen ikke bestået : Ét i kolonnen meget alvorlig. To til tre i kolonnen alvorlig.

9 Ét til to i kolonnen alvorlig og tre til fire i kolonnen. Fem til syv. Otte til ti mindre. Bilag 4 Side 9 af 11 Det vil i de fleste tilfælde være sådan, at der også er begået, der kan henføres til de blødere kolonner. Eksempler i skemaet, som er benævnt som en meget alvorlig, kan i en konkret situation bedømmes som en anden type. Forhold, som ikke anses for at være Til illustration af forhold, som ikke bedømmes som ved praktiske prøver, er der som bilag vedhæftet en oversigt med eksempler.

10 Side 10 af 11 Eksempler på forhold, der ikke bedømmes som ved praktiske prøver Forholdet Særlige manøvrer på motorcykel Let berøring af kegler (keglen bliver stående) Trækker motorcyklen frem og tilbage for at få denne til at stå vinkelret på kegleport under manøvreprøve 1 (trækken med motorcykel) Sætter foden let på jorden en enkelt gang under manøvreprøve 2 (balanceprøven) 6 Vil med lastbil/lastbilvogntog køre ind, hvor tavlen Bus forbudt (C 23,2) er opsat Vil med bus/busvogntog køre ind, hvor tavlen Lastbil forbudt (C 23,1) er opsat Vil med B/E-vogntog med en tilladt totalvægt over kg køre ind, hvor tavlen Lastbil forbudt (C 23,1) er opsat Vil med B/E-vogntog med en tilladt totalvægt over kg køre ind, hvor tavlen Bus forbudt (C 23,2) er opsat 7.2 Overskrider spærrelinje (ved forbikørsel af gående) 7.4 Er til ulempe for bagvedkørende i anden vognbane ved sammenfletning (har tilpasset hastigheden) 7.5 Anvender kantstenen til at holde bilen 7.6 Holder ikke tilbage for fodgænger, der i højre side står helt stille på kanten af fortov eller cykelsti inden det ikke-regulerede fodgængerfelt, og hvor aspirantens hastighed er passende lav Holder tilbage for fodgænger, der i højre side står helt stille på kanten af fortov eller cykelsti inden det ikke-regulerede fodgængerfelt 7.11 Orienterer sig ikke i blinde vinkler før tegngivning til fx svingning (ændrer ikke placering til siden) Kører over for gult lys, hvor der ikke kunne standses på en fornuftig måde (risiko for påkørsel bagfra) 7.13 Er til ulempe for fodgænger under svingning, hvor der ikke er fodgængerfelt Er til ulempe for kørende (der ikke var synlige i fremkørselsøjeblikket) på den tværgående vej (de må ændre på hastighed/placering) 7.14 Er til ulempe for fodgænger under svingning, hvor der ikke er fodgængerfelt Er til ulempe for kørende (der ikke var synlige i fremkørselsøjeblikket) på den tværgående vej (de må ændre på hastighed/placering) 7.15

11 Side 11 af 11 Er ved udkørsel til ulempe for fodgængere under svingning, hvor der ikke er fodgængerfelt 7.18 Ved baglæns parkering ved kantsten: anvender også sidespejl i højre side (kategori B) Foretager selvstændigt hensigtsmæssige korrektioner i forbindelse med baglænskørsel Øvrige forhold Indgreb, agtig Tilkobling: Benytter i øvrigt ikke rækkefølgen i undervisningsplanen, jf. øvrige forhold i katalog over

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B

Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B 0-1 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (7/12) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (7/12) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14)

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? P 669 (3/14) Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (3/14) BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Manøvreprøver (motorcykel)

Manøvreprøver (motorcykel) Side 1 af 7 Manøvreprøver (motorcykel) I henhold til EU-direktiv 2006/126/EF skal der i den praktiske prøve til motorcykel (kategorierne A1, A2 og A) indgå 5 særlige manøvrer (manøvreprøver). Disse manøvreprøver

Læs mere

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler

HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER. Krydsulykker mellem cykler og biler HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Krydsulykker mellem cykler og biler Rapport nr. 5, 2008 Temarapport

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05

Traktorfører. Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Traktorfører Færdselsregler og arbejdsmiljø 05 Indhold Side Forord..........................................4 Traktorer........................................6 Hvad er en traktor?...........................6

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Ulykker med fodgængere Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Ulykker med fodgængere Rapport nr. 11, 2013 Temarapport 11 Ulykker med fodgængere

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL

FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND 10 EKSEMPLER PÅ DÅRLIG TRAFIKSTIL FIND SKILTET! FOR ALLE Her skal I lægge de ti trafiksskilte ud på gulvet i en rundkreds med ca. en halv meters mellemrum. Alle børn stiller sig ind i midten én er

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Fornyelse af kørekortet

Fornyelse af kørekortet Fornyelse af kørekortet 7 1 Fornyelse af kørekortet Man skal huske at forny sit kørekort, hvis man vil fortsætte med at køre bil. Der er desværre flere kvinder end mænd, der ikke fornyer deres kørekort,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

Er du forberedt på vinterkørsel?

Er du forberedt på vinterkørsel? Er du forberedt på vinterkørsel? Dette er en guide som du kan gå frem efter, når du forbereder dig, din familie og din bil til vinterkørsel. Jo bedre du er forberedt, jo større chance for at komme sikkert

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere