Regionale nøgletal for dansk turisme,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006"

Transkript

1 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første gang indeholder regionaliserede nøgletal for udviklingen på dansk turismes tre væsentligste forretningsområder i perioden Dette notat gennemgår en række af de regionale nøgletal fra rapporten. Første afsnit gennemgår de tre forretningsområders placering i den samlede opgørelse af dansk turisme. Andet afsnit gennemgår en række af de regionale nøgletal på de tre forretningsområder for perioden Tredje afsnit gennemgår udviklingen i dansk turismes overnatninger for perioden Fjerde afsnit indeholder fem oversigtstabeller for turismen i regionerne, Tre forretningsområder i dansk turisme Som erhverv er turismen sammensat af en lang række delbrancher, der bl.a. omfatter overnatningsvirksomhed (hoteller, feriehuse, feriecentre, vandrerhjem, camping mv.), bespisning, transport, attraktioner, kulturtilbud, detailhandel mv. Turismens sammensatte natur betyder, at der findes flere måder at kvantificere og opgøre turismen på (jf. tekstboks). VisitDenmark har gennem lang tid brugt de såkaldte forretningsområder som en blandt flere måder at opgøre turismen på. De tre forretningsområder omfatter Kystturisme, Storbyturisme og Mødeturisme og defineres som: 1. Kystturisme omfatter ferieturister med overnatning uden for København, Århus, Aalborg og Odense på campingpladser, feriecentre, feriehuse, hoteller, lystbådehavne, vandrerhjem og bondegårde. 2. Storbyferie omfatter ferieturister med overnatning på hotel, campingplads, vandrerhjem og i lystbådehavn i København, Århus, Aalborg og Odense, samt besøg i de fire byer af krydstogtgæster (et krydstogtbesøg tælles som en overnatning). 3. Mødeturisme omfatter erhvervsturister med overnatning på hotel, hvor formålet med opholdet er: 1) kongres/konference med overvejende international deltagelse, 2) kongres/konference med overvejende dansk deltagelse, 3) kursus, 4) messe/udstilling samt 5) belønnings- eller bonusrejse. Turismens satellitregnskab / TSA

2 Den samlede opgørelse af turismen følger den såkaldte satellitregnskabsmetode (TSA 1 ), som er en internationalt vedtaget metode for beregning af turismens værdi for et land. VisitDenmarks seneste opgørelse af satellitregnskabet for turisme er beskrevet i Rapporten Turismen i Danmark Side 2 Ifølge satellitregnskabets opgørelse af turismens samlede størrelse i Danmark i 2004, udgjorde den samlede turismeomsætning i ,6 mia. kr. Dette svarer til, at forretningsområdeturismen udgjorde 35 pct. af den samlede turismeomsætning. Og i satellitregnskabet er det samlede antal overnatninger i 2004 inkl. endagsbesøg opgjort til 104 mio. døgn. De tre forretningsområder der i 2006 samlet omfatter 43,7 mio. overnatninger udgør 41 pct. af det samlede antal overnatninger i Danmark. Forretningsområderne delmængde af den samlede turisme De tre forretningsområder skabte i 2004 en samlet omsætning på i alt 23,4 mia. kr. De tre forretningsområder udgør derfor en delmængde af den samlede turisme i Danmark (se tekstboks). Modsat opgørelsesmetoden i sattellitregnskabet, er der i de tre forretningsområder ikke medregnet: 1) endagsturister, 2) festivalturister, 3) erhvervsturister, der er på individuelle forretningsrejser eller deltager i møder, 4) turister, som opholder sig hos familie/venner samt 5) turister, som opholder sig i eget eller lånt feriehus. Kommercielt påvirkelige Forretningsområderne er dog særligt interessante idet de repræsenterer størstedelen af den kommercielle turisme i Danmark dvs. turisme med betalt overnatning. Forretningsområderne er samtidigt den del af turismen som bl.a. VisitDenmark og de regionale turismeselskaber i samarbejde med turismeerhvervets virksomheder forsøger at påvirke gennem udviklings- og markedsføringsaktiviteter. 2.1 Overnatninger, Kystturismen, storbyturismen og mødeturismen genererede i 2006 tilsammen i alt 43,7 mio. kommercielle overnatninger og skabte dermed en vækst på 1,7 pct. i forhold til Væksten skal primært tilskrives en vækst i danske og tyske turistovernatninger i Danmark i samme periode. Væksten fordeler sig forskelligt i de fem regioner. Størst har stigningen været i Region Nordjylland, der med en vækst på overnatninger tegnede sig for en vækst på 7,8 pct. i perioden Tilsvarende steg overnatningerne i Region Sjælland og Hovedstadsregionen med hhv og svarende til 1 TSA står for Tourism Sattellite Account og er en international standard for opgørelse af bl.a. turismens samlede omsætning og jobskabelse på nationalt niveau. TSA-metoden er udviklet af OECD. EU har medfinansieret udviklingen af TSA-regnskaber i bl.a. Danmark. Det seneste danske TSA-regnskab for dansk turisme er fra 2006, dækker perioden og opdeler primært turismen efter de 14 amter.

3 en vækst på hhv. 9,3 og 3,8 pct. Derimod faldt overnatningerne i Region Midtjylland og Region Syddanmark i perioden med hhv. 3,0 og 1,5 pct., jf. figur 1. Side 3 Fig. 1: Overnatninger i regionerne (stigning i pct. ift. 2004) ,5% ,0% ,8% 3,8% ,3% Figur 2 viser hvordan samtlige 43,7 mio. overnatninger i 2006 samlet fordeler sig i de fem regioner. Som det ses tegner Region Syddanmark sig for næsten en tredjedel af samtlige overnatninger, hvilket i faste tal svarer til godt 13,6 mio. Fig. 2: Regionernes andele af samtlige overnatninger i DK, 2006 (pct.)

4 Side 4 16% 17% 12% 23% 32% Figur 3 viser hvordan samtlige overnatninger fordeler sig efter forretningsområde og region i Som det ses tegner overnatninger inden for kystturisme sig for langt størstedelen af overnatningerne i alle regioner med undtagelse af Hovedstaden. Samlet tegner kystturismen sig for 86 pct. af samtlige overnatninger i Danmark, jf. figur 4. Fig. 3: Overnatninger fordelt på region og forretningsområde, 2006 (mio.) 14,0 12,8 12,0 10,0 9,4 8,0 6,9 6,0 5,2 4,0 3,3 2,9 2,0-0,4 0,2 0,4 0,9 0,5 0,5 0,2 0,1 Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme Fig. 4: Overnatninger fordelt på forretningsområde, hele Danmark, 2006 (pct.)

5 Side 5 9% 5% 86% Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme Figur 5a-c viser regionernes andele af overnatningerne på de enkelte forretningsområder i Bl.a. ses det, at Region Midtjylland og Region Syddanmark tilsammen tegner sig for næsten 60 pct. af kystferieovernatningerne i Ligeledes ses Hovedstadens fremtrædende rolle når det gælder overnatninger inden for storbyturisme. Fig. 5a: Kystferieturisme - regionernes andele af alle overnatninger, % 18% 14% 25% 34% 5b. Storbyturisme - regionernes andele af alle overnatninger, 2006

6 Side 6 9% 11% 6% 74% Ligeledes tegner Region Hovedstaden sig for en betydelig del af overnatningerne inden for mødeturisme, i alt 42 pct. Det samme gælder for Region Midtjylland og Region Syddanmark, der samlet tegner sig for 44 pct. af overnatningerne. 5c. Mødeturisme - regionernes andele af alle overnatninger, % 42% 20% 5% 24%

7 Store dele af dansk turisme kendetegnes ved en høj grad af sæsonafhængighed, hvilket navnlig skyldes kystturismens fremtrædende plads. Som det ses af figur 6 er der en høj koncentration af overnatninger i juni, juli og august, der samlet tegner sig for ca pct. af samtlige overnatninger i Danmark. Side 7 Fig. 6: Samtlige overnatninger, månedsfordelt, hele Danmark ( ) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Opdelt på danske og udenlandske overnatninger ses samme mønster, jf. figur 7. Fig. 7: Danske og udenlandske overnatninger, månedsfordelt, ( ) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Danske 2004 Danske 2005 Danske 2006 Udenlandske 2004 Udenlandske 2005 Udenlandske 2006

8 2.2 Omsætning, Kystferieturismen, storbyturismen og mødeturismen skabte i 2006 en samlet omsætning på 26,9 mia. kr., hvilket er godt 14 pct. over 2004-niveauet. Stigningen i den turismegenerede omsætning har været størst i Region Hovedstaden, hvor den turismegenererede omsætning siden 2004 er steget med 1,5 mia. kr. svarende til en vækst på over 22 pct. Væksten i Hovedstadsregionens turisme er primært båret frem af øget aktivitet inden for mødeturismen og storbyturisme, der i perioden samlet har øget omsætningen med 1,1 mia. kr., jf. figur 8. Side 8 Tilsvarende har Region Midtjylland trods en moderat udvikling i overnatningerne oplevet en stigning i omsætningen på 0,6 mia. kr. Stigningen svarer til en vækst på 14 pct. skyldes primært øget aktivitet inden for mødeturismen, hvor omsætningen i perioden er øget med knap 0,4 mia. kr. Turismen i Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Syddanmark har i perioden hver især haft en vækst på ca. 0,4 mia. kr. svarende til en vækst på henholdsvis 19,4 11,6 og 6,7 pct. Fig. 8: Turismeomsætningen i regionerne (mia. kr.), stigning pct. i.f.t ,1% 8 7 6,7% ,6% 14,0% 3 19,4% Figur 9 viser regionernes andele af den omsætning, som samlet blev skabt inden for de tre forretningsområder i Som det ses tegner Hovedstaden der samlet stod for 16 pct. af overnatningerne samme år sig for lidt under en tredjedel af omsætningen. Tilsvarende tegner Syddanmark sig for en fjerdedel af den samlede turismeomsætning (samt omtrent en tredjedel af samtlige overnatninger i Danmark i 2006).

9 Fig. 9: Regionernes andel af den samlede turismeomsætning, 2006 (pct.) Side 9 15% 31% 18% 11% 25% Figur 10 viser fordelingen af den samlede omsætning opdelt på region og forretningsområde i Med undtagelse af Region Hovedstaden tegner kystturismen sig også her for langt størstedelen af omsætningen i alle regioner. Fig. 10: Omsætning fordelt på region og forretningsområde, 2006 (mia.kr.) 6,0 5,0 5,2 4,0 3,0 3,0 3,4 3,4 3,1 2,5 2,0 1,8 1,2 1,3 1,0 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,0 Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme

10 Mens kystturismen står for 86 pct. af samtlige overnatninger i Danmark, bidrager området kun med 58 pct. af den samlede omsætning. Tilsvarende tegner mødeturismen sig for over en fjerdedel af den omsætning, der samlet genereres inden for de tre forretningsområder men kun for 5 pct. af overnatningerne. Side 10 Figur 11: Omsætning fordelt på forretningsområde, hele Danmark, 2006 (pct.) 9% 5% 86% Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme 2.3. Døgnforbrug, Mens den typiske gennemsnitlige Danmarks-turist i 2004 gennemsnitligt brugte 546 kr. hver dag under sit ophold, lå det tilsvarende niveau i 2006 på 615 kr. Stigningen i det gennemsnitlige døgnforbrug svarer til en vækst på i alt 12,6 pct. Turisternes gennemsnitlige døgnforbrug har mellem 2004 og 2006 udviklet sig relativt ens og ligger i dag på samme niveau i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland. Derimod er det gennemsnitlige døgnforbrug hos turister på besøg i Region Hovedstaden i samme periode vokset med 17,6 pct. Det gennemsnitlige døgnforbrug i Region Hovedstaden er samtidigt næsten dobbelt så stort som i resten af Danmark, jf. figur 12.

11 Fig. 12: Gennemsnitligt døgnforbrug, (kr.),(stigning i pct. i.f.t.2004) Side ,6% ,4% 17,5% 8,4% 9,2% Figur 13 viser døgnforbruget opdelt på regioner og forretningsområder i Som det ses ligger døgnforbruget inden for mødeturisme i alle regioner markant over døgnforbruget inden for både kystturismen og storbyturismen. Fig. 13: Døgnforbruget, opdelt på forretningsområde og regioner, 2006 (kr.) Kystturisme Storbyturisme Mødeturisme

12 2.4 Beskæftigelse (2004) Selvom Region Syddanmark og Region Midtjylland repræsenterer en stor del af den samlede turistomsætning, er det i disse regioner at turismen betyder relativt mindst med hensyn til beskæftigelse. Det er nemlig i disse regioner at turismen giver anledning til relativt mindst beskæftigelse set i forhold til det samlede antal beskæftigede i regionerne. Overordnet set er der dog ikke stor variation i andelen af turismeskabt beskæftigelse i regionerne. Ses der på mere lokalt niveau er variationen større. Blandt de tidligere amter spiller turismen en betydelig rolle på bl.a. Bornholm, hvor turismen giver anledning til 8,5 pct. af beskæftigelsen Side 12 Fig. 14: andel af regionens beskæftigelse skabt af turisme, 2004 (pct.) 5 4,4 4,1 4 3,3 3,5 3 2, Kilde: VisitDenmark (2006): Turismen i Danmark (baseret på TSA-opgørelse) 2.5. Hvor kommer turisterne fra? Omtrent halvdelen af turismeovernatningerne i Danmark er indenlandske mens resten kommer fra en lang række udenlandske markeder. Det tyske marked bidrager med flest udenlandske overnatninger og tegner sig for knap en tredjedel af samtlige turismeovernatninger i Danmark. Norge og Sverige tegner sig samlet for ca. 10 pct. af overnatningerne.

13 Fig. 15. Danske og udenlandske overnatninger, hele landet 2006 Side 13 2,0 1,2 2,1 2,3 0,4 0,6 22,2 13,6 Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande Fig 16: Overnatningerne fordelt på nationaliteter og region, (pct.) 2006* Hele landet Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Danmark 50,0 68,9 74,3 65,4 78,1 48,4 Tyskland 30,6 7,6 9,8 20,4 7,1 6,4 Norge 5,2 12,3 4,7 3,1 2,0 5,9 Sverige 4,6 7,2 3,1 3,3 6,9 8,9 Holland 2,7 1,5 3,3 4,0 2,6 2,0 Storbritannien 1,3 0,4 0,9 0,8 0,4 5,8 USA 0,9 0,1 0,4 0,3 0,1 4,7 Andre lande 4,8 2,0 3,5 2,7 2,7 18,0 * ekskl. feriehusovernatninger, hvor tallene ikke opgøres regionalt i forhold til specifikke udlandsmarkeder. 3.1 Overnatningernes udvikling, Rettes fokus på hvordan overnatningerne i dansk turisme har udviklet sig over de seneste 10 år, er tallene opdelt efter de nu nedlagte amter. Således findes der alene regionalt opdelte overnatningstal for perioden De følgende sider gennemgår derfor alene den generelle udvikling i dansk turismes overnatninger i perioden Figur 17 viser overnatningernes udvikling i Danmark i perioden Som det ses er det samlede antal overnatninger i Danmark siden 1996 vokset fra 42,9 mio. til 44,4 mio. i 2006 svarende til en vækst på 3,6 pct.

14 Udviklingen dækker dog over væsentlige forskydninger i mellem henholdsvis danske og udenlandske overnatninger. Danskernes overnatninger i Danmark er i perioden steget fra 16,3 mio. til 22,2 mio. svarende til en vækst på 35,5 pct. Tilsvarende er de udenlandske overnatninger i perioden reduceret med 4,3 mio. svarende til en nedgang på 16,1 pct. Side 14 Fig.17: Danske og udenlandske overnatninger i Danmark, mio. ( ) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Danske Udenlandske Samtlige Fig. 18: Overnatninger fra de største udenlandske markeder, mio. ( ) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Holland Norge Sverige Øvrige udland Tyskland

15 Som det ses af figur 18 skyldes nedgangen i de udenlandske overnatninger navnlig udviklingen på det tyske marked. Tyskernes overnatninger i Danmark er i perioden faldet med i alt 5,6 mio. svarende til et fald på 29,2 pct. Størst vækst kommer fra øvrige udland, der mellem 1996 og 2006 er vokset med 0,7 pct. Tilsvarende er antallet af hollandske og norske overnatninger steget marginalt. Endeligt har der været et mindre fald i antallet af svenske overnatninger. Side 15 Som det ses af figur 19 har de seneste ti års fald i de udenlandske overnatninger især ramt provinsen. Parallelt med et samlet fald i de udenlandske overnatninger i perioden på 16,1 pct. har provinsen dvs. Danmark ekskl. Storkøbenhavn oplevet en tilbagegang på i alt 21,3 pct. I faste tal svarer det til et fald på i alt 5,1 mio. overnatninger. Anderledes med Storkøbenhavn, hvor de udenlandske overnatninger mellem 1996 og 2006 er steget med 30,9 pct. I faste tal svarer dette til en fremgang på flere turistovernatninger Fig. 19. Udenlandske overnatninger i Danmark, ,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5, Storkøbenhavn Provinsen Hele landet * Storkøbenhavn omfatter Københavns Amt samt Københavns og Frederiksberg kommuner.

16 4. Nøgletal for turismen i regionerne Side Nøgletal for turismen i Region Nordjylland Overnatninger (mio.): 2006: 7,5 Omsætning, kystferieovernatninger: 6,9 - storbyferieovernatninger: 0,4 - mødeturisme-overnatninger: 0,2 Samlet vækst for : 13,7 pct. 21% Omsætning (mia. kr.): 2006: 4,0 - kystferie: 3,0 5% - storbyferie: 0,2 - mødeturisme: 0,8 Samlet vækst for : 11,6 pct. 74% Døgnforbrug (kr.): 2006: heraf kystferie: storbyferie: 579 Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - mødeturisme: Samlet vækst for : 3,4 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, % 1% 12% 8% 70% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

17 Side Nøgletal for turismen i Region Midtjylland Overnatninger (mio.): 2006: 10,3 Omsætning, kystferieovernatninger: 9,4 - storbyferieovernatninger: 0,4 - mødeturisme-overnatninger: 0,5 Samlet vækst for : 2,9 pct. 25% Omsætning (mia. kr.): 2006: 4,9 - kystferie: 3,4 - storbyferie: 0,3 8% - mødeturisme: 1,2 67% Samlet vækst for : 14,0 pct. Døgnforbrug (kr.): 2006: heraf kystferie: 358 Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - storbyferie: mødeturisme: Samlet vækst for : 17,5 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, % 3% 2% 7% 78% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

18 3. Nøgletal for turismen i Region Syddanmark Overnatninger (mio.): 2006: 13,6 Omsætning, kystferieovernatninger: 12,8 - storbyferieovernatninger: 0,2 - mødeturisme-overnatninger: 0,5 20% Samlet vækst for : 1,6 pct. Omsætning (mia. kr.): 2006: 6,7 3% - kystferie: 5,2 - storbyferie: 0,2 - mødeturisme: 1,3 Samlet vækst for : 6,7 pct. 77% Døgnforbrug (kr.): 2006: 492 Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - heraf kystferie: storbyferie: mødeturisme: Samlet vækst for : 8,4 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, 2006 Side 18 3% 4% 3% 20% 66% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

19 4. Nøgletal for turismen i Region Sjælland Overnatninger (mio.): 2006: 5,3 Omsætning, kystferieovernatninger: 5,2 - storbyferieovernatninger: 0,0 - mødeturisme-overnatninger: 0,1 15% Samlet vækst for : 9,5 pct. Omsætning (mia. kr.): 2006: 2,9 - kystferie: 2,5 - storbyferie: 0,0 - mødeturisme: 0,4 Samlet vækst for : 19,4 pct. 85% Døgnforbrug (kr.): 2006: 547 Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - heraf kystferie: storbyferie: 0,0 - mødeturisme: Samlet vækst for : 9,2 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, 2006 Side 19 7% 3% 2% 7% 78% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

20 5. Nøgletal for turismen i Region Hovedstaden Overnatninger (mio.): 2006: 7,1 Omsætning, kystferieovernatninger: 3,3 - storbyferieovernatninger: 2,9 - mødeturisme-overnatninger: 0,9 Samlet vækst for :5,1 pct. 22% Omsætning (mia. kr.): 37% 2006: 8,3 - kystferie: 1,8 - storbyferie: 3,4 - mødeturisme: 3,1 Samlet vækst for : 22,1pct. 41% Døgnforbrug (kr.): 2006: Kystturisme Storbyferie Mødeturisme - kystferie: storbyferie: mødeturisme: Samlet vækst for : 17,6 pct. Fordelingen af danske og udenlandske overnatninger, 2006 Side 20 18% 5% 6% 2% 48% 9% 6% 6% Danmark Tyskland Norge Sverige Holland Storbritannien USA Andre lande

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Turismen i Nordjylland Udvikling i kommunale og regionale overnatninger. Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Turismen i 2008 2016 - Udvikling i kommunale og regionale overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2008 2016 Visit Udarbejdet af: Visit April 2017 Adresse: Visit Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme

OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme OVERNATNINGSTAL 2018 Kommuner i Partnerskab for Vestkystturisme NATIONALE TAL FOR 2018 53,863 mio. kommercielle overnatninger i Danmark i 2018 Danske overnatninger: 26,292 mio. +2,7% Udenlandske overnatninger:

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger

Nordjysk turisme i tal. Overnatninger Nordjysk turisme i tal Overnatninger 2000 2011 Indhold Resumé Udvikling i nordjyske overnatninger - Regionalt Årlig udvikling i nordjyske overnatninger Udvikling i overnatninger sammenholdt med øvrige

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018

Airbnb i Danmark. Analyse af Airbnb s data for 2018 Airbnb i Danmark Analyse af Airbnb s data for 2018 Baggrund De seneste årtiers digitale udvikling har medført, at en række nye produkter har spredt sig med stor hast. Deleøkonomi dækker over forretningsmodeller

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Markedsprofil Norge 2011

Markedsprofil Norge 2011 Markedsprofil Norge 2011 Indhold Resumé Det norske rejsemarked Rejsemønstre Rejsemotiver Nordjyllands andel af norske feriegæster i Danmark Norske overnatninger i Nordjylland Udvikling i norske overnatninger

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Danmark laver ikke statistik for turistankomster, derimod for overnatninger

Danmark laver ikke statistik for turistankomster, derimod for overnatninger N O T A T Resumé Mens turismen hos vore europæiske og nordiske nabolande siden midten af erne har oplevet vækstrater på over 20-25 pct., har dansk turisme tabt markedsandele. Kun danskernes stigende appetit

Læs mere

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne

I 2010 vendte udviklingen og de seneste tre år har budt på en samlet vækst i hotelovernatningerne Økonomisk analyse fra HORESTA Juni 2013 Hotelåret 2012 Aldrig har så mange overnattet på de danske hoteller, kroer og konferencecentre som i 2012 og de danske hoteller er langsomt ved at finde vej ud af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Sæsonvariation i Dansk turisme

Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Sæsonvariation i Dansk turisme Måling af sæsonvariation Sæsonmønstre i Dansk turisme Sæsonvariationen regionalt Konklusioner/observationer Helårsdestinationerne Måling af

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 SÆRKØRSEL: FERIEGÆSTERNES MOBILITET I OG UDEN FOR REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Kystferie-, Storbyferie- og Mødeturisme - turistomsætning, overnatninger og døgnforbrug.

Kystferie-, Storbyferie- og Mødeturisme - turistomsætning, overnatninger og døgnforbrug. Kystferie-, Storbyferie- og Mødeturisme - turistomsætning, overnatninger og døgnforbrug www.visitdenmark.com Tabelrapport 27 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 1.1. Et kort overblik over 27...2 1.2.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer

Campinganalyse 2006. En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campinganalyse 2006 En gennemgang af campingsæsonen 2006 med særligt henblik på overnatninger, beskæftigelse, omsætning og investeringer Campingrådet juni 2007 1 Dansk camping 2006 1. Sammenfatning Dansk

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra

Fynske overnatninger ekskl. feriehuse. Udenlandske overnatninger. Udenlandske Overnatninger på Fyn Udvikling i % fra Udviklingen fra til overnatninger på Fyn Ekskl. Feriehuse Udv Udv% 2.365.536 2.43.533 64.997 2,75 1.93.813 1.951.781 47.968 2,52 457.314 478.754 21.44 4,69 Tyskland 233.957 236.675 2.718 1,16 Holland 61.41

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017

OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE. Januar December 2016/2017 OVERNATNINGER PÅ FYN OG ØERNE Januar December 2016/2017 Overnatninger på FYN og ØERNE De samlede overnatningstal for 2017 viser et fald i antallet af overnatninger på Fyn. I løbet af 2017 har der været

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018

Turisternes døgnforbrug. VisitDenmark, 2018 Turisternes døgnforbrug VisitDenmark, 2018 1 Indhold 01 Introduktion & formål 02 Hovedkonklusioner fra rapporten Udgivet af VisitDenmark, Viden & Analyse Oktober, 2018 03 04 05 Overordnede nøgletal om

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN SKABER VÆKST OG VELSTAND I DANMARK Og arbejdspladser, som ikke kan flyttes ud af landet 108,1 mia. kr. Omsætning skabt af turismen

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Randers

Turismens økonomiske betydning i Randers Turismens økonomiske betydning i Randers VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Randers Kommune Udgivet af: VisitDenmark for VisitRanders Maj 2013 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale

Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Udarbejdet af konsulent Søren Damstrup På opdrag af Halsnæs Turistråd Afleveret 11. september 2014 Analyse af Halsnæs kommunes feriehusudlejningspotentiale Indledning Nærværende analyse er baseret på data

Læs mere

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN

KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN KORTLÆGNING AF VIRKSOMHEDERS VÆKSTSTRATEGI OG UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR TURISMEBRANCHEN December 2015 Kompetencer I hvilken grad har virksomheden inden for det sidste år oplevet problemer med at skaffe

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I %

OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I % Middelfart er vækstet med knap 6% i årets første 6 måneder. OVERNATNINGER JAN-JUN 2016 UDV. I % Middelfart har oplevet en fremgang på 5,94%. Fremgangen på Fyn og i Hele landet er på hhv. 5,04 og,16%. 5,04

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til maj 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere