Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt"

Transkript

1

2

3

4 Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark, som indtil videre ikke har fået det store gennembrud på cykelstierne. Der er indtil videre gennemført mindre pilotprojekter i kommuner som Herlev, Odense og Randers men der er ikke indsamlet systematisk viden om, hvorvidt pilotprojekterne har en effekt på den længere sigt. Med dette projekt vil 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden arbejde sammen for at udbrede kendskabet til elcyklen som transportmiddel og dermed også ændre opfattelsen af, hvor langt man kan cykle på den daglige tur mellem hjem og arbejde/uddannelsessted. Transportvaneundersøgelser, som mange af de deltagende kommuner og hospitaler har gennemført blandt borgere, egne ansatte i kommunen samt på større arbejdspladser, viser, at langt størstedelen af ture over 5 km mellem hjem og arbejdsplads/uddannelsessted foregår i bil også selv om turene er 6, 8 eller 11 km. Det er disse ture, som elcyklen er optimal på, og dermed denne type tur, som nærværende projekt vil arbejde mod at konvertere fra bilture til elcykelture. 1.2 Projektets hovedformål og målsætning Projektets hovedformål er at Konvertere bilture til elcykelture Introducere elcyklen til nuværende bilpendlere med mere end 5 km mellem bopæl og arbejde og motivere bilister til at prøve at pendle på en elcykel i en testperiode. Reducere CO2 udledning fra pendling og forbedre medarbejdernes/borgernes sundhedstilstand Målsætningen er at konvertere 1700 nuværende bilpendlere til pendlere, som foretager 3 ud af 5 pendlerture på elcykel fremover. Projektet vil desuden bidrage til udbrede viden om mulighederne for at pendle på elcykel. Projektets resultatmål og forventede effekter er uddybet i bilag 2 redegørelse for forventede resultater og effekter samt evalueringsplan. 1.3 Projektets målgruppe Projektet har én primær målgruppe: Nuværende bilpendlere, som bor mere end 5 kilometer fra deres arbejdsplads/uddannelsessted. Målgruppen vil blive adresseret via 4 forskellige tilvalgspakker. Pakke 1: Ansatte i virksomheder, som er en del af kommunale erhvervsnetværk

5 Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Pakke 2: Ansatte i kommunen Pakke 3: Borgere Pakke 4: Ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden Målgruppen for alle 4 pakker er i princippet ens, men metoden til at komme i kontakt med målgruppe og selve budskabet i markedsføringsmaterialet til målgruppen varierer fra pakke til pakke. De konkrete aktiviteter under hver tilvalgspakke er uddybet i afsnit Beskrivelse af konceptet Målsætningen om at konvertere bilture til elcykelture skal opnås gennem tre tiltag: 1. Udvikling af koncept og kampagne for introduktion af elcykler til medarbejdere og borgere herunder et kampagnekoncept, som efterfølgende kan anvendes af øvrige virksomheder og kommuner i Danmark 2. Storskalaprojekt med implementering af projekt fordelt på 8 kommuner og 8 hospitaler, hvor 1700 bilister i løbet af en tre-årig projektperiode bytter bilen ud med elcyklen på de daglige pendlerture 3. Dokumentation og formidling af projektets effekter med særligt fokus på effekt af markedsføringstiltag pr. målgruppe og dokumentation af varige adfærdsændringer bilture til elcykelture. Konceptet for elcykelprojektet bygger på kombinationen af to typer kampagner: Test en elcykel i en begrænset periode Cykelkampagne, som motiverer testpersonerne til at cykle dagligt på den lånte elcykel og tracke deres cykelture. Konceptet bygges op om et kampagnewebsite, hvor elcyklisterne i prøveperioden registrerer sig som elcyklister på forskellige hold og henter en app (ONtheMOVE) som de skal anvende til at tracke /registrere deres elcykelture og km

6 Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Kampagnewebsitet vil vise holdets cyklede ruter og viste hhv. testpersonens og holdets og evt. kommunens position på rangslisten til sammenligning med deltagere og hold fra de andre kommuner. I løbet af kampagnen vil der fx blive udloddet præmier til testpersonerne med flest cykeldage mv. Kampagnesitet og app en er dermed med til at motivere testpersonerne, så de er motiverede gennem hele testperioden og får smag for det nye liv som elcyklist. Udviklingen af konceptet bygger på erfaringer fra tidligere cykelprojekter, som viser, at for at opnå en reel og holdbar adfærdsændring, så er det vigtigt at prøve den nye vane i en længere periode. Konceptudviklingen vil blandt andet tage udgangspunkt i erfaringerne fra Københavns Kommunes aktuelle projekt indsats rettet mod at reducere antallet at korte bilture, som blandt andet indeholder viden om potentialet for at skifte fra bil til elcykel. Erfaringer fra andre kommuner viser, at en testperiode på 2 måneder ikke er nok for at opnå en varig adfærdsændring, men at en 3 måneders periode anbefales. Projektet bygger derfor på et koncept, hvor kommunen udlåner én elcykel til én person i en periode på 3 måneder. Hver kommune indkøber 20 elcykler og hvert hospital indkøber 10 elcykler, som udlånes samtidig. Der er tre perioder om året. Der arrangeres kick-off events i forbindelse med udleveringen af elcyklerne til testpersonerne. I forbindelse med kick-off eventen vil testpersonerne blive introduceret til kampagnekonceptet og få udleveret give aways såsom fx en drikkedunk (besluttes ifm konceptudvikling) med reklame for projektet og kampagnen. Ved lån af en elcykel forpligter testpersonen sig til følgende: Registrering som bruger på kampagnewebsitet og download af app til tracking af cyklede km Tracking af cykelture via app på smartphone Svar på spørgeskemaundersøgelse før, umiddelbart efter og lang tid efter testperioden 1 Deltagelse i artikler på kommunens/arbejdspladsens hjemmeside, evt. blog indlæg mv. 1 Langtidseffekten måles for alle testpersoner til sidst i projektet. Dvs. at for nogle testpersoner vil det være 1,5 år siden de var testpersoner for andre erstatter undersøgelsen eftermålingen. SIDE 3 6

7 Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.5 Aktiviteter Delaktivitet 1: Projektledelse og projektadministration Første led i projektet er at etablere en projektorganisation både internt i de enkelte kommuner, hospitalerne og på tværs af kommunerne og hospitalerne. På tværs af kommunerne/regionen vil der blive nedsat en projektledergruppe bestående af projektledere fra hver af de deltagende kommuner/regionen, som mødes hver tredje måned årligt for at evaluere fremdriften i projektet og planlægge aktiviteter. Der vil desuden blive etableret arbejdsgrupper til delaktivitet 2 og 3. Delaktivitet 2: Udvikling af koncept og kampagne for introduktion af elcykler til medarbejdere og borgere De 8 kommuner og 8 hospitaler arbejder sammen om at udvikle konceptet for markedsføring af elcyklen som det optimale transportmiddel for eksisterende bilpendlere med mere end 5 kilometer til arbejde eller uddannelsessted. Arbejdet med udvikling af koncept og kampagne gennemføres i projektets første fase, hvor konceptet udvikles i tæt samspil mellem projektlederne fra kommunerne, hospitalerne og projektets rådgivere med ansvar for markedsføring af elcykelkampagnen målrettet testpersonerne. Der etableres et fælles kampagnewebsite målrettet testpersonerne og med gode råd til cyklisterne om fordelene ved at cykle samt information om elcykler, pendling på cykel mv. Delaktivitet 2 inkluderer desuden indkøb af elcykler, etablering af serviceordning, opbevaring, overdragelse, betingelser for udlån mv. Delaktivitet 3: Implementering af storskala elcykelkampagne - test en elcykel og track og kommunikér dine elcykel km! På baggrund af den fælles koncept og kampagneudvikling etableres én arbejdsgruppe til hver af de tilvalgspakker. Selve kampagnesitet og tracking via app undervejs i testforløbet er ens på tværs af de tre valgfri pakker. Formålet med opdelingen i tre tilvalgspakker er, at målgruppen for den fælles kampagne er forskellig for hver pakke og budskabet i markedsføringsmaterialet for at motivere testpersoner til at melde sig til kampagnen skal være forskellig. De fire tilvalgspakker/arbejdsgrupper er: Pakke 1: Ansatte i virksomheder, som er en del af kommunale erhvervsnetværk Pakke 2: Ansatte i kommunen Pakke 3: Borgere Pakke 4: Ansatte på hospitaler i Region Hovedstaden SIDE 4 6

8 Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Aktiviteterne i de fire pakker går grundlæggende ud på det samme: At motivere bilpendlere til at tilmelde sig kampagnen og dermed blive motiverede til at lade bilen stå og i stedet begynde at cykle til arbejde på elcykel. Men metoden til at komme i dialog med målgruppen og dermed motivere bilpendlerne til at erstatte bilturene med elcyklen er forskellig fra pakke til pakke. I hver af de fire arbejdsgrupper vil projektpartnerne arbejde sammen om: Udvikling af fælles koncept for markedsføring af elcykler Koordinere information til testpersoner og interesserede medarbejdere/borgere Være i dialog med de enkelte virksomheder/afdelinger om, hvordan projektet kommunikeres internt fx gennem blogs, infoskærme, intranet og medarbejderblade Planlægge og koordinere kick-off event med uddeling (og indkøb) af elcykler og evt. sundhedstjek Koordinere før og eftermålinger med virksomheder og medarbejdere Deltage aktivt i arbejdsgruppemøder og erfaringsudveksling og videndeling Under hele projektet vil der blive fokuseret på videreudvikling af konceptet og vidensdeling på tværs af kommuner og hospitaler. Delaktivitet 4: Dokumentation af projektets effekter og formidling af resultater For at dokumentere projektets effekter vil der blive gennemført før og eftermålinger blandt alle deltagere. Evaluering og dokumentation af effekt blandt projektdeltagere (alle der har lånt elcykel) Før-undersøgelse: Mini spørgeskema ved tilmelding til kampagne (gennem kampagnewebsite/ ) Efter-undersøgelse: Spørgeskema sendes elektronisk umiddelbart efter testperiode (indenfor 1 uge) Efter-undersøgelse: Spørgeskema sendes elektronisk ved projektets afslutning (mellem 2-24 måneder efter testperiode) For ydereligere information om dokumentation af projektets effekter se bilag 2 De dokumenterede effekter af elcykelprojektet vil blive formidlet på 1 seminar, hvor øvrige danske og svenske kommuner inviteres til at høre om projektets erfaringer. Herudover vil projektet formidle erfaringerne fra projektet på den årlige nationale cykelkonference samt gennem artikler i cykeltrafikken.dk, cykelviden.dk, Trafik og Veje, og Gate 21 nyhedsmails. Herudover vil der blive indsendt papers til europæiske konferencer om mobility management og cykeltrafik såsom Velo-City 2015 og ECOMM Tidsplan SIDE 5 6

9 Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektet er tre årigt og forventes påbegyndt 1. august 2013 og afsluttet juli 2016, såfremt projektet bevilges tilskud fra Vejdirektoratet senest 15. juni Projektopstart påbegyndes i august 2013 med konceptudvikling og pilotfase i efteråret 2013, hvor enkelte kommuner tester konceptet 1. marts 2014 igangsættes kampagner i alle de øvrige kommuner, så alle 8 kommuner og 8 hospitaler har testpersoner i fuld gang med at teste elcyklerne på deres daglige tur mellem hjem og arbejdsplads/uddannelsessted fra 1. marts og der dermed er 210 ekstra elcyklister på cykelstierne i hovedstadsområdet og Odense. Testperioderne er af tre måneders varighed og forløber således: 1. marts 31. maj 1. juni 31. august 1. september 31. oktober En detaljeret tidsplan med opdeling i aktiviteter er vedlagt som bilag Projektorganisering Gate 21 er ansøger af cykelpuljeprojektet og er lead partner for projektet, som består af følgende medansøgere og projektpartnere (partnererklæringer og interessetilkendegivelser er vedlagt i bilag 4): Albertslund Kommune Ballerup Kommune Frederiksberg Kommune Kommune (tbd) Gladsaxe Kommune Høje Taastrup Kommune Odense Kommune Roskilde Kommune Region Hovedstaden med 8 hospitaler Der vil blive etableret en styregruppe og en projektledergruppe, som mødes årligt. Herudover vil der blive etableret arbejdsgrupper for hver valgfri pakke. Internt i kommunerne og i regionen vil der blive etableret referencegrupper, for at sikre internt og tværfagligt ejerskab, kendskab til og samarbejde om projektet på tværs af forvaltninger og afdelinger. Projektsekretariatet og den daglige projektledelse vil være placeret i Grønt Mobilitetskontor, som er en del af Gate 21, og som er blevet etableret i forbindelse med mobility management-projektet Formel M. Projektsekretariatet vil bygge videre på de erfaringer, som er gjort i forbindelse med Formel M og den etablerede kontakt, som er skabt til 5 erhvervsnetværk i hovedstadsområdet. SIDE 6 6

10 Bilag 2: Redegørelse for forventede resultater og effekter samt evalueringsplan Projektets hovedformål lever op til cykelpuljens målsætninger: Mere cykeltrafik Mindre biltrafik Forbedret fremkommelighed for pendlere Herudover har projektet følgende målsætninger og forventede effekter o Forbedring af testpersonernes oplevelse af sundhed og velvære og evt. vægttab o Reduktion i CO2 udledning fra pendling idet bilpendlere konverterer bilture til cykelture o Udbrede viden om fordelene ved at pendle på elcykel Projektet Test en elcykel har nemlig til formål at Konvertere bilture til elcykelture Introducere elcyklen til nuværende bilpendlere med mere end 5 km mellem bopæl og arbejde og motivere bilister til at prøve at pendle på en elcykel i en testperiode. Reducere CO2 udledning fra pendling og forbedre medarbejdernes/borgernes sundhedstilstand Målsætningen for projektet er at konvertere 1700 nuværende bilpendlere til pendlere, som foretager 3 ud af 5 pendlerture på elcykel fremover. Projektet forventer følgende effekt (og vil blive evalueret på baggrund af nedenstående resultatmål): 1700 nuværende bilpendlere låner en gratis elcykel i tre måneder 75 % (1275 personer) af testpersonerne fortsætter minimum 3 måneder efter testperiodens udløb med at cykle til og fra arbejde minimum 3 ud af 5 dage om året 50 % af testpersonerne cykler efter 1 år stadig til og fra arbejde 60 % af arbejdsdagene Testpersonerne oplever en forbedring af deres sundhedstilstand (subjektiv vurdering) og blandt de deltagere, som vælger at få foretaget et frivilligt før og efter sundhedstjek vil der være sket en forbedring af deres kondital og reduceret 2 år af deres målte body-age-index og forbedret deres kondital km i bil foretages i stedet på cykel. Alene gennemførelsen af testperioden for 1700 testpersoner giver en CO2 effekt på 300 tons CO2 blot på selve testperioden. Efterfølgende vil projektet medføre en årlig reduktion i CO2 udledning på 410 tons og medføre en reduktion på km kørt i bil.

11 Projektet vil desuden bidrage til udbrede viden om mulighederne for at pendle på elcykel. Projektets succes med at udbrede viden om elcyklen som transportmiddel vil blive målt på følgende resultatmål: Mere end 100 virksomheder og 8 hospitaler har kommunikeret om mulighederne for at deltage i projektet til deres medarbejdere Minimum 3 artikler om projektet i hver af kommunernes lokalavis Evalueringsplan for dokumentation af projektets effekter og formidling af resultater For at dokumentere projektets effekter vil der blive gennemført før og eftermålinger blandt alle deltagere. Evaluering og dokumentation af effekt blandt projektdeltagere (alle der har lånt elcykel) vil inkludere: Før undersøgelse: Mini spørgeskema ved tilmelding til kampagne (gennem kampagnewebsite/ ) Efter undersøgelse: Spørgeskema sendes elektronisk umiddelbart efter testperiode (indenfor 1 uge) Efter undersøgelse: Spørgeskema sendes elektronisk ved projektets afslutning (mellem 2-24 måneder efter testperiode) Spørgeskemaundersøgelsen efter testperioden er mere uddybende omkring erfaringerne med brug af elcyklen og forventninger til brug af elcykel fremadrettet. Desuden spørges ind til motivation pga. kampagne og motivation for at fortsætte fremover. Testpersonerne vil desuden blive bedt om at vurdere deres sundhedstilstand (subjektiv vurdering) før og efter projektet. Enkelte hospitaler vil evt. tilbyde testpersonerne et gratis sundhedstjek før og efter testperioden, som måler fedtprocent, body- age og kondital. Gennem elcykelkampagnens ONtheMOVE kampagne, hvor elcyklisterne via en app registrerer deres cykeldage og cykel km kan resultaterne af kampagnen dokumenteres. Kommunerne får desuden et overblik over valg af cykelruter til erhvervsområder og virksomheder og kan planlægge fremtidige prioriteringer af cykelstinettet på baggrund af de kortdata, som de får udleveres efter projektets udløb. De dokumenterede effekter af elcykelprojektet vil blive formidlet på 1 seminar, hvor øvrige danske og svenske kommuner inviteres til at høre om projektets erfaringer. Herudover vil projektet formidle erfaringerne fra projektet på den årlige nationale cykelkonference samt gennem artikler i cykeltrafikken.dk, cykelviden.dk, Trafik og Veje, og Gate 21 nyhedsmails. Herudover vil der blive indsendt papers til europæiske konferencer om mobility management og cykeltrafik såsom Velo- City 2015 og ECOMM Tidsplan for evaluering

12 Aktivitet A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 7 testperioder a 3 måneder Evaluering Planlægning af nulpunktsundersøgelse og eftermåling Nulpunktundersøgelse - mini survey Eftermåling (lige efter testperiode) Efter - eftermåling Evalueringsrapport + anbefalinger Skema over forventede effekter og valgt evalueringsmetode Effekt Forventning Valgt evalueringsmetode Øgning af cykeltrafik: Projektet bidrager til øgning af cykeltrafik blandt nuværende bilpendlere bilpendlere med mere end 5 km til arbejde skifter i tre måneder bilen ud med en elcykel og motiveres gennem en cykelkampagne til at cykle til og fra arbejde/uddannelse. Ud af 1700 testpersoner forventes 75% at fortsætte med at cykle til og fra arbejde/uddannelse minimum 60% af året 3 måneder efter testperiodens udløb. Dette svarer til en øgning i antal cyklede km på Spørgeskemaundersøgelse/ transportvaneundersøgelse (TVU) blandt alle testpersonerne, som vil blive gennemført som et online survey både før, umiddelbart efter og lang tid efter testperioden. Cykelkampagnekonceptet som udvikles i projektet vil gøre brug af en self- tracking app, som tracker alle testpersonernes cyklede km. På denne måde kan vi i projektet dokumentere, hvor mange km, testpersonerne reelt har cyklet under og efter projektet km om året. Mindskning af biltrafik: Introduktion af elcyklen til testpersonerne har netop til formål at reducere biltrafik og i stedet øge cykeltrafik. Den forventede effekt af projektet er, at der i testperioden reduceres med km i bil, som normalt ville være foretaget i bil og som på grund af projektet er blevet foretaget på elcykel. Efter testperioden forventes det, at biltrafikken mindskes med km i bil om året. Lige som ovenfor Effekt på tryghed: Reduktion af uheld: Ikke projektets fokus eller formål men projektet har ingen negativ effekt på tryghed Ikke projektets fokus eller formål men projektet har ingen negativ effekt på uheld

13 Effekt på fremkommelighed: Øvrige effekter: Elcyklen bidrager til bedre fremkommelighed for pendlere, da pendlerne kan komme hurtigt frem på cykelstierne og dermed øge fremkommeligheden for cyklister. Forventet CO2 effekt: Under testperioden forventes det at testpersonerne ved at pendle på elcykel i stedet for bil kan reducere CO2 emissionen med 300 ton. Forventet årlig besparelse i CO2 emission på 410 ton. Forventet sundhedseffekt 1700 testpersoner vil opleve en forbedring af deres sundhedstilstand (subjektiv vurdering) og blandt de deltagere, som vælger at få foretaget et frivilligt før og efter sundhedstjek vil der være sket en forbedring af deres kondital og reduceret 2 år af deres målte body- age- index og forbedret deres kondital Udbrede viden om elcyklen Gennem projektet forventes en effekt i forhold til kendskab til elcyklen som transportmiddel på pendlerture over 5 km. Spørgeskemaundersøgelse blandt testpersoner Spørgeskemaundersøgelse blandt testpersoner før, umiddelbart efter og ved projekt afslutning. Sundhedseffekt vil primært blive evalueret gennem spørgeskemaundersøgelsen som vil indeholde spørgsmål om testpersonernes opfattelse af deres egen sundhedstilstand, kondition og livskvalitet Udbredelse af viden om elcyklen vil blive målt og evalueret på presseklip og kommunikationsindsats lokalt i virksomheder, internt i kommunen og på hospitaler og til borgere ved events, hjemmesiden mv.

14 Punkt nr Bevilling af tilskud til Test en elcykel Bilag 2 - Side 2 af 3 Præmier Print af lokalt materiale Lokale udgifter fx annoncer Lokale give aways til testpersoner Medfinansiering i timer pr. kommune Medfinansiering i timer for hospitaler(regionen) Delsum basispakke Estimeret udgift pr. enhed Antal Tilvalgspakke 1: Virksomheder Projektledelse - GMK/Gate Medfinansiering i timer: Ballerup Kommune Medfinansiering i timer: Odense Kommune Medfinansiering i timer: Roskilde Kommune Medfinansiering i timer: Gladsaxe Kommune Delsum pakke Antal partne re Tilskud fra cykelpuljen Kommuners egenfinansieri ng Regionens egenfinansie ring Sum Estimeret udgift pr. enhed Antal Tilvalgspakke 2: Ansatte i kommunen Projektledelse - GMK/Gate Medfinansiering i timer: Albertslund Kommune Medfinansiering i timer: Ballerup Kommune Antal partne re Tilskud fra cykelpuljen Kommuners egenfinansieri ng Regionens egenfinansie ring Sum Medfinansiering i timer: Høje-Taastrup Kommune Delsum pakke Møde i Forretningsudvalget d

15 Punkt nr Bevilling af tilskud til Test en elcykel Bilag 2 - Side 3 af 3 Estimeret udgift pr. enhed Antal Tilvalgspakke 3: Borgere Projektledelse - GMK/Gate Medfinansiering i timer: Albertslund Kommune Antal partne re Tilskud fra cykelpuljen Kommuners egenfinansieri ng Regionens egenfinansie ring Sum Medfinansiering i timer: Frederiksberg Kommune Medfinansiering i timer: Høje-Taastrup Kommune Medfinansiering i timer: Furesø Kommune Delsum pakke Estimeret udgift pr. enhed Antal Tilvalgspakke 4: Ansatte på hospitaler Projektledelse GMK/Gate Medfinansiering i timer pr. hospital Delsum pakke Antal partne re Tilskud fra cykelpuljen Kommuners egenfinansieri ng Regionens egenfinansie ring Sum Samlet budget ,00 Andel 40% 34% 26% 100% Møde i Forretningsudvalget d

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet

Abstrakt. Projektbeskrivelse Baggrunden for projektet Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE

SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE SUCCESFULDE TILTAG PÅ ARBEJDSPLADSERNE RÅDHUSE OG HOSPITALER HAR SPARET 7-10 PROCENT CO 2 Anja Puggaard Grønt Mobilitetskontor, Gate 21 Støttet af 1.3.2011 1.6.2014 10 kommuner Ballerup, Allerød, København,

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Supercykelstier den korte version

Supercykelstier den korte version 4. september 2014 Supercykelstier Et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne skal gøre det let, fleksibelt og trygt

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Regionaludvalget - mødesager

Regionaludvalget - mødesager KONKLUSIONER Regionaludvalget - mødesager Mødetidspunkt 21-05-2013, kl. 17.00 Mødested Regionsgården Deltagere: Karsten Skawbo-Jensen (fra kl. 17.15) Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB 2016 INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 Indhold

Læs mere

Region Hovedstaden 2016

Region Hovedstaden 2016 Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADENS CYKELREGNSKAB Indhold INDHOLD UDARBEJDET AF INCENTIVE FOR REGION HOVEDSTADEN MED EKSTERNE BIDRAG FRA SUPERCYKELSTIER, BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN OG GATE 21. 2 5 FORORD

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013 Cykelsuperstier Styregruppemøde 24. september 2013 Dagsorden 1.Velkommen 2.Projektplan 2014-2015 Leverancer, set-up og økonomi 3.Vejdirektoratets deltagelse v. Ivan Christensen 4.Underskriftsceremoni v.

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

Projektet skal resultere i kampagnemateriale rettet mod ansatte på virksomheder i Frederikssundfingeren om Frederikssundruten.

Projektet skal resultere i kampagnemateriale rettet mod ansatte på virksomheder i Frederikssundfingeren om Frederikssundruten. Bycirklens sekretariat 2015 Bycirklen KAMPAGNER ERHVERV Bilag 1 Nærmere beskrivelse af projektets indhold Ballerup Kommune Politik og Ledelse Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. +45 4477 2011 Email: awp@balk.dk

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned.

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Årlig statusrapport Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Oplysninger og dokumentation som afgives nedenfor under pkt. 2. vil blive offentliggjort

Læs mere

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev

Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Bilag 1, Frederikssundsruten, Herlev Januar 2013 Beskrivelse af projektets indhold 1. Baggrund 22 kommuner og Region Hovedstaden samarbejder om at udarbejde et regionalt dækkende net af cykelpendlerruter

Læs mere

SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL. Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler

SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL. Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler FORORD Vi ved, at mange hopper på cyklen, når de kun har en kort tur til og fra arbejde. Men lige

Læs mere

SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL. Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler

SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL. Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler SUND OG AKTIV HVERDAG PÅ EN ELCYKEL Inspiration og resultater fra storskalaprojekt om udlån af elcykler FORORD Vi ved, at mange hopper på cyklen, når de kun har en kort tur til og fra arbejde. Men lige

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB

Evalueringsrapport. for. Projektet: Cykling For Alle-TIB Resedavej 34, 2820 Gentofte Evalueringsrapport for Projektet: Cykling For Alle-TIB Formål Projektets formål har været at inspirere voksne borgere med let til moderat fysisk funktionsnedsættelse til at

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune

Indholdsfortegnelse. Udgivelsesår: 2015 Foto: Gentofte Kommune Bæredygtigt Gentofte 2014 Indholdsfortegnelse Udgivet af Gentofte Kommune Natur og Miljø Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Telefon: 3998 8575 E-mail: miljoe@gentofte.dk www.gentofte.dk Facebook.com/klimaogbaeredygtighed

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014

Sykkelbynettverket Studietur til København. Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 Sykkelbynettverket Studietur til København Zofia Jagielska og Mia Stampe Lagergaard, Vejdirektoratet, 5. september 2014 1. Vejdirektoratets organisering VD Vejdirektoratet en del af VD Vejdirektorates

Læs mere

Elcykler så har du altid medvind!

Elcykler så har du altid medvind! Elcykler så har du altid medvind! Bo Asmus Kjeldgaard 13.00-13.10 Ankomst og kaffe 13.10-13.20 Velkomst Projektleder Bo Asmus Kjeldgaard, Det Økologiske Råd. 13.20-13.40 Københavns kommunens cykelstrategi

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-02 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Strømmen driver os! El-cykler til medarbejdere 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Jens Kaysen E-mail: jkay@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler

Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Projektbeskrivelse for Interaktive tavler Beskrivelsen indeholder Side 1 Side 2 Side 3 Side 3 Side 3 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Bilag Baggrund Formål Projektorganisering

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014

Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014 Sundt Samspil Projektplan november 2013 november 2014 Projektplan november 2013 november 2014 tager udgangspunkt i den eksisterende Projektplan 2013, som blev vedtaget i den politiske styregruppe og sendt

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Udvalgets sammenfatning og vurdering REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering Opgaverne i årets løb, herunder de behandlede miljøsager, er

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Forsøget, der er organiseret som et projekt med navnet; HUR Pendlerkontor startede op i september 2002.

Forsøget, der er organiseret som et projekt med navnet; HUR Pendlerkontor startede op i september 2002. HUR Pendlerkontor Projektleder Mette Haas, Hovedstadens Udviklingsråd Forsøg med mobility management HUR besluttede den 24. april 2002 at etablere et toårigt forsøg med mobility management. Samtidig besluttede

Læs mere

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN

FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN FREMTIDENS CYKELTRAFIK I FREDERIKSSUNDFINGEREN 1 2 Dette hæfte er udarbejdet af: Den Fælleskommunale Projektgruppe vedr. Fremtidens Cykeltrafik i Frederikssundfingeren FOTO OG LAYOUT: NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER 1 Klassiske kampagner kan skabe synlighed og interesse 2 og adressere problemer 3 msaggregater eller anerkende bestemt adfærd

Læs mere

Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning

Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Projekt gennemført fra 1.1.14-30.6.15 med midler fra Trafikstyrelsen, Region Hovedstaden, Delebilfonden LetsGo og Movia. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab

Indledning. Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab Cykelregnskab 2012 2 Indledning Frederiksberg Kommunes cykelregnskab 03 Status på cykeltrafik 2012 på Frederiksberg 04 Nøgletal for cykeltrafikken på Frederiksberg 06 Cykelforhold på Frederiksberg 08 Cyklisterne

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde

et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde www.miljokommunerne.dk et ambitiøst og forpligtende miljøsamarbejde Green Cities Vision og mission Vores vision er et bæredygtigt samfund. Vi gør en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Status på afholdte og planlagte aktiviteter i forsøgsprojekt Cykellandsbyen Trustrup-Lyngby

Status på afholdte og planlagte aktiviteter i forsøgsprojekt Cykellandsbyen Trustrup-Lyngby Status på afholdte og planlagte aktiviteter i forsøgsprojekt Cykellandsbyen Trustrup-Lyngby Projektet har fra projektets start i juni 2014 til april 2015 afholdt informationsmøder med de største foreninger

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Bilag 2, Frederikssundsruten

Bilag 2, Frederikssundsruten Bilag 2, Frederikssundsruten Januar 2013 Forventede effekter og evalueringsplan 1. Redegørelse for forventede effekter Realisering af ruten forventes at give en øget andel af cyklister på ruten i forhold

Læs mere

Bilag 4: Evalueringsrapport

Bilag 4: Evalueringsrapport Bilag 4: Evalueringsrapport Projekt Elver som ambassadører for tryg cykeltrafik har afprøvet og dokumenteret en metode til at arbejde helhedsorienteret med at løse skolevejsproblemstillinger. Denne evalueringsrapport

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Notat. Til: Trafikstyrelsen. Kopi til: Movia. 21. februar 2011

Notat. Til: Trafikstyrelsen. Kopi til: Movia. 21. februar 2011 Notat Til: Trafikstyrelsen Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. februar 2011 Evaluering af projekt

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008

Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed 2008 Projektbeskrivelse Et KRAM til Danfoss Fokus på kost, motion og sundhed Baggrund: Der er stigende fokus, på sundhed i samfundet. Fokus på, hvordan vi i fritiden og på arbejdspladsen lever det sunde liv.

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere