Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?"

Transkript

1 Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet

2 SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste år: Øget betydning af selveje, taksameterfinansiering og lokale arbejdstidsaftaler. Traditionelt administrativt fokuseret ledelse, men nu markant ændrede krav til rektorernes rolle som ledere. (også inden OK13 ) Hvad er sammenhængen mellem ledelse og resultater på de danske gymnasieskoler?

3 SLIDE 3 Fokus på mål Organisationers eksistensberettigelse er, at de arbejder for at realisere en række mål. Typisk er offentlige organisationer kendetegnet ved ikke bare at have ét mål typiske flere aspekter som eks. kvalitet og kvantitet af ydelser, tilfredshed, effektivitet. Ledelse er at bringe forskellige funktioner i anvendelse for at opnå disse mål. Funktioner som at organisere, opbygge strategier og motivere medarbejderne til at arbejde mod opnåelse af organisationens mål.

4 SLIDE 4 (Nogle) centrale mål for gymnasierne Rektorernes prioritering Almen dannelse Studieforberedelse Elevernes læring Elevernes gennemførelse Elevernes trivsel Lærernes trivsel En sund økonomi Lærernes prioritering Almen dannelse Studieforberedelse Elevernes læring Elevernes gennemførelse Elevernes trivsel Lærernes trivsel En sund økonomi

5 Målprioritering fastholdelse og fagligt niveau 5

6 SLIDE 6 UDFORDRINGER VED DE MANGE MÅL Mål skal prioriteres Hvem bestemmer prioriteringen? Der kan være konflikt mellem lærernes prioritering og ledelses prioritering Hvordan sikrer man at prioriteringen føres igennem på skolen? Mål er som regel vanskelige at måle Hvordan måler man læringsudbytte? Almen dannelse? Trivsel? Man ender nemt med at måle det målbare, men hvad med resten? Mål kan være i konflikt med hinanden (opnåelse af et mål kan koste på andre) Hvordan håndterer man både at bidrage til gennemførelse og at bevare et højt fagligt niveau? At uegnede elever skilles fra, men at der samtidig sikres en sund økonomi? At elever både mødes med ambitiøse krav og trives i deres uddannelse?

7 SLIDE 7 Meget forskelligt syn på målkonflikt blandt rektorerne! Forklares til dels af: - Elevernes socioøkonomiske og faglige baggrund - Rektors anciennitet, mere erfaring = større oplevet målkonflikt

8 SLIDE 8

9 SLIDE 9 Lærernes målcommitment Den internationale forskning har vist, at det er en ressource at have medarbejdere, som er committed til målene. Committede medarbejdere er drevet af følelser og normer om at arbejde for målet dvs. fordi det føles rigtigt at arbejde for at målet realiseres. Hvis lærerne ikke er committede forventes de at nedprioritere målet til fordel for andre målsætninger. Rektorerne må alt andet lige være interesserede i at lærerne er forpligtede til de mål, som de selv finder mest relevante.

10 Lærernes målcommitment 10

11 Lederes prioritering og læreres commitment Større prioritering hos ledelsen giver større commitment MEN kun hvis der ikke opleves konflikt mellem målene! 11

12 SLIDE 12 LEDELSESSTRATEGIER

13 De ansattes motivation Hvad er målet? At gavne sig selv eller undgå straf: Ekstrinsisk motivation At nyde opgaven i selv: Intrinsisk (indre) motivation At leve op til professionens standarder: Professionel motivation At gøre godt for andre eller samfundet: Public service motivation

14 SLIDE 14 Synet på medarbejderne Ledelse og beslutningstagere har nogle relativt simple antagelser om, hvad der bedst kendetegner offentligt ansatte som enten landsknægte eller riddere. Landsknægte, som først og fremmest hytter deres eget skind Riddere, som først og fremmest forsøger at gøre godt for andre og samfundet Riddere Landsknægte

15 SLIDE 15 Ledelsesstrategier To syn på behovet for ledelse: a) Medarbejderne som dovne og arbejdssky (landsknægte) -> behov for opfølgning og incitamenter. b) Medarbejderne som selv-motiverede (riddere) -> behov for at skabe fælles retning Grundlaget for teorierne om transformationsledelse og transaktionsledelse

16 Transaktionsledelse Er baseret på udvekslinger af pengemæssige eller ikke-pengemæssige goder og (eksempelvis løn, efteruddannelse, feedback, irettesættelser, fyringer mv.) Når rektorerne bruger betingede belønninger og sanktioner med det formål at give medarbejdere en egeninteresse i at opfylde organisationens mål Transaktionsledelse giver mulighed for at medarbejderne får anerkendelse for deres indsats og/eller resultater Tydeliggør, hvornår medarbejdere ikke arbejder efter ledelsens mål. Herunder betinget belønning og undtagelsesvis ledelse

17 Transformationsledelse Transformationsledere forsøger at: Tydeliggøre vigtigheden af organisationens værdier for medarbejderne Inspirere og motiverer medarbejderne til at bidrage til større fælles mål. Kommunikere skolens mål klart, så lærerne kan se det konkrete billede af fremtiden for skolen. Dvs. når lederne forsøger at udvikle, dele og bevare en vision, der tilskynder medarbejdere til at sætte deres egeninteresse til side og opfylde organisationens mål

18 SLIDE 18 Ledelsesstrategier Oprindeligt set som modsætninger, men nok snarere overlappende dimensioner! Transaktionsledelse Ren transaktionsledelse Kombinationsledelse Passiv ledelse Transformations - ledelse Ren transformationsledelse

19 SLIDE 19 Spørgeskemaundersøgelsen eksempler på spørgsmål Transformationsledelse Som leder /min rektor (nærmeste leder)... tegner (jeg) et overbevisende billede af fremtiden for organisationen.... skaber (jeg) opbakning omkring en fælles vision og mission.... fremmer (jeg) lærernes accept af fælles mål for skolen.... siger (jeg) ting, som gør medarbejderne stolte af at være en del af organisationen. Transaktionsledelse (belønning)... forsøger (jeg) (gennem løntillæg el.lign.) at belønne en medarbejders præstationer, hvis han/hun lever op til forventningerne belønner (jeg) medarbejderne på baggrund af, hvor godt de gør deres arbejde.

20 SLIDE 20 Lederes og medarbejderes forskellige syn på ledelse Intenderet ledelse Faktisk ledelse Opfattet ledelse Medarbejder -reaktioner Organisationen s resultater

21 LÆRERE OG REKTORERS OPFATTELSE AF VISIONSLEDELSE Enighed om lav grad Enighed om højgrad Lederundervurdering Lederovervurdering Der er en vis sammenhæng mellem opfattelsen mellem rektorer og lærere på de enkelte skoler. Men lederne vurderer generelt deres egen ledelsesstil som noget mere aktiv på de bløde dimensioner end lærerne gør! Det samme er tilfældet for konsekvensledelse, dog i mindre grad. Tilbage til forskellen på intenderet og opfattet ledelse!

22 SLIDE 22 Rektor og læreres opfattelse af ledelse 0,035 0,03 0,025 Principals Teachers Lederne vurderer generelt deres egen ledelsesstil som noget mere aktiv på de bløde dimensioner end lærerne gør! 0,02 0,015 0,01 Der er en vis sammenhæng mellem rektorer og læreres opfattelse af ledelse inden for skoler men den er ret svag! 0, Det samme er tilfældet for transkationsledelse, dog i mindre grad. Illustrerer forskellen på intenderet og opfattet ledelse!

23 LEDELSENS BETYDNING FOR KVALITET Relativt snævert mål: Løfteevne (ift. Karakterniveauer og fastholdelse) Dvs. forskellen mellem de faktiske karakterniveauer og de karakterniveauer, der kan forventes ud fra elevernes baggrund Vi fokuserer på løfteevne, fordi målet har en række fordele ift. sammenligning: Eksternt bedømt Relativt objektivt Kvantitativt og dermed sammenligneligt på tværs

24 SLIDE 24 Undersøgelsesdesign 86 gymnasiale uddannelser: STX, HHX og HTX (86 rektorer og deres lærere) Tæt og relativt ensartet ledelsesrelation. Ensartede organisationer, som producerer mere eller mindre identiske services. Selvejende organisationer med formelt set relativt stærke ledere. Pålidelig, kvantitative performancedata.

25 SLIDE 25 Løfteevne for karakterer Density (mean) ueffekt

26 Ledelse og fastholdelse F effekten Tendens til højere fastholdelseseffekt, jo mere lederne selv rapporterer brug af betinget belønning Lederens prioritering af fastholdelse (som målsætning) tenderer til at hænge positivt sammen med højere fastholdelseseffekt Recap: Når lederen prioriterer målet om fastholdelse, føler lærerne sig også mere forpligtede på at nå dette mål men kun når der ikke er alvorlig målkonflikt

27 Ledelse og fagligt løft U effekten Tendens til højere karaktergennemsnit, jo mere lærerne opfatter, at lederne bruger transformationsledelse Tendens til højere karaktergennemsnit, jo mere lærerne opfatter, at lederne bruger betinget belønning Samme ledere tenderer til at gøre begge dele svært at skille effekter ad

28 Supplerende forklaringer på det faglige løft Ledelse hænger positivt sammen med lærernes oplevelse af at have gennemslag i klasseværelset. Læreroplevet gennemslagskraft er positivt forbundet med løfteevnen! Positiv sammenhæng med rektors anciennitet i nuværende job stabilitet på skolen. Negativ betydning af læreres alder, positiv betydning af anciennitet på skolen

29 Medarbejdere og ledere, der i høj grad føler sig forpligtede samt tilknyttede til arbejdspladsen Generelt højt niveau af forpligtelse og tilknytning til ens egen uddannelsesinstitution og dens målsætninger Afsmitning fra leder til medarbejderne: Men kun hvis lederen udøver transformationsledelse Potentialerne er helt klart til stede på personalesiden høj selvoplevet gennemslagskraft og høj forpligtelse

30 Take away points Stor forskel i ledere og læreres opfattelse af i hvilken grad, der udøves ledelse på skolen dog sammenhæng mellem de to. Opfattet ledelse hænger positivt sammen med gymnasiernes præstationer ift. fastholdelse og karakterer. Samspil med prioritering af skolens målsætninger men bemærk målkonflikt. Ledelse har betydning for skolernes evne til at fastholde elever, når lederne anvender betingede belønninger. Ledelse har betydning for skolernes løfteevne for karakterer, når lærerne opfatter, at der bedrives ledelse. Ledelse i gymnasier virker også gennem lærernes forpligtelse til skole og mål.

31 Og hvad gør vi så? Resultaterne peger på, at ledelse har en betydning, MEN det er vanskeligt at adskille ledelse fra dets effekter! LEAP: Felteksperiment med uddannelse af 600 offentlige og private ledere i kontrol- og undervisningsgrupper (herunder rektorer). Hvilke effekter har ledelse for organisatorisk performance? Svaret kommer fra 2016 og frem

32 SLIDE 32 IKKE BARE MIG Bog om organisering og ledelse i ungdomsuddannelsessektoren fra august 2014

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs

Læs mere

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling?

Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Hvad motiverer den sundhedsprofessionelle til at yde god kvalitet i pleje og behandling? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Hotel Nyborg Strand d. 13. 14. januar 2012 Christian Bøtcher

Læs mere

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater?

Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Ledelse af medarbejdere: Hvordan arbejder man systematisk med at motivere sine medarbejdere og skabe de bedst mulige resultater? Lotte Bøgh Andersen Professor Indhold Intro: Hvad er ledelse, styring og

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at

Læs mere

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse?

Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Motivation, præstationsbelønning og kontrolsystemer: Et spørgsmål om ledelse? Word version af kapitel 10 (side 259 279) i Klaus Majgaard (redaktør) Sprækker for fornyelse nye perspektiver på offentlig

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU)

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at jeg virkelig har glædet mig til at skulle have dansk. Men det

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester

Projektopgave i Ledelses- og organisationspsykologi, LOOP, 3. semester Indhold Indledning... 2 Personlig motivation for emnefeltet... 3 Kort præsentation af vores egen ledelsesmæssige kontekst... 3 Problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 4 Motivation... 4 Kreativitet

Læs mere

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR PISK OG GULEROD TIL NOGLE VISIONER TIL ANDRE? STYRING, MOTIVATION OG LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR LEDELSESAKADEMIET 28. JANUAR 2014 Lotte Bøgh Andersen Aarhus Universitet & KORA, Kommunernes og Regionernes

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere