STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STJERNE DEIV. budskab. Det. inspirerende INDHOLDSFORTEGNELSE AF SIDSTE DAGES HELLIGE"

Transkript

1 lt ø- 4

2 det Independence, gang Krkens at søgen hmmelen en Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE RICHARD L. EVANS af De Tolvs Råd Der er frstelser overalt. Mulghederne for at øve det onde eller for at gøre godt fndes alle steder, men v bør kke falde for frstelsen. Som en vttg agttager sagde: Når vsse mennesker flygter fra frstelse, efterlader de den nye adresse." Hvs v kke ønsker at gøre det forkerte, bør v kke engang overveje den tanke. Hvs v kke ønsker, at frstelsen skal følge os, bør v kke handle, som om v er nteresserede. Der er aldrg nogen, der er faldet afgrund, uden at de først er gået hen tl den. Og lad det blve sagt her, at vor Fader kke er teoretker. Skaberværket holdes kke ved teor. Foråret vender kke teoretsk tlbage. Sæden vokser kke teoretsk. De fysske, moralske og åndelge love gælder stadg. Der er ngen, der har ophævet dem. Ingen har ret tl at ophæve dem undtagen Gud, som gav dem. Og når vor Fader gver os råd eller befalnger, kan v være forvssede om, at de er af afgørende betydnng. Når Han gver noget tl os, gør v bedst tro det. Hvs v lever på én måde, får v ét resultat; hvs v lever på en anden måde, får v et andet resultat. Gud velsgne jer, mne kære, unge venner. Lev kke efter forlydender. Løb kke planløst fra det ene tl det andet efter det, som allerede er fundet. Følg kke vore dages sofsterer og frstelser. Følg de råd og de befalnger, Gud har gvet og fnd den fred og lykke, der kommer på grund af velovervejet lvsførelse og et lv bøn og renhed. O DEIV STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 11 November Årgang Udgvet af Den danske Msson af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge Dalgas Boulevard København F. Telf. Fasan 9901 Postgro Paul L. Pehrson mssonspræsdent, ansvarshavende redaktør Nyheder: Mary Kaser, redaktør INDHOLDSFORTEGNELSE Koordnator: Bernd J. Larsen Vor nteresse for alle vor faders børn. Af Præsdent Joseph Feldng Smth Den højtdelge forsamlng. Af ay M. Todd 325 Statstsk rapport Vrkelgheden af Guds eksstens. Af Howard W. Hunter 328 Fra svaghed tl styrke. Af Hartman Rector, Jr 330 Ærlghed er den bedste poltk. Af Theodore M. Burton 332 Lad os være tapre. Af N. Eldon Tanner 335 Den Præsderende Bskop taler tl ungdommen om: Tende 337 Ånden som en veltalende stemme. Af Boyd K. Packer 338 Blot en lærer. Af Thomas S. Monson 341 Sara M. Tanners Hengvenhed for hjem, famle og krke. Af Eleanor Knowles Frelse er et famleanlggende. Af Bruce R. McConke 346 Børnenes sder: Llle-Per. Af Kathleen C. Phllps 81 Hyrdedregen Davd. Af Dorothy O. Barker 85 Den danske Stjerne udkommer den 1. hver måned. Abonnementsprsen (nkl. porto) er Danmark kr pr. halvår, kr for et helt år, udlandet $ 3.- pr. halvår, $ 5.- for et helt år. I løssalg kr pr. nummer. Betalng ved check udstedt tl Den danske Stjerne, Prorvej 12, København F. eller gennem postgro tl Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge. (De nævnte prser er nklud. moms.) FORSIDEN FOR DENNE MÅNED er et maler af kunstneren Tom Lowell. Blledet vser Johannes Døberen, som overdrager Joseph Smth og Olver Cowdery Det aronske Præstedømme. Kunstneren undersøgte nøje de hstorske henvsnnger tl dette storslåede øjeblk hstore, lgesom han også studerede fotografer af Susquehanna-flodens bredder fra glas-negatver, fotograferet for over 80 år sden. Dette maler skal udstlles sammen med andre grafske værker nyt turstcenter Mssour. O Tryk: Paul Gese KG, Offenbach/M., Deutschland Layout: PBO-Layout-Center, Frankfurt

3 I Hans mange jordens kontakt mt de Hmmelen. den Krken, Vor nteresse for alle vor faders børn AF PRÆSIDENT JOSEPH FELDING SMITH Mne elskede brødre og søstre: Jeg er mere taknemmelg, end jeg med ord kan gve udtryk for, for de velsgnelser, Herren har gvet mg- for de trofaste medlemmer Krke forskellge natoner og for alle Hans børn overalt. Jeg takker Ham hver eneste dag lv, ford Han dsse sdste dage har gengvet st evge Evangelum tl frelse for alle, som vl tro og adlyde dets love. Jeg takker Ham for hver af de gode og fremragende mænd, Han har skænket lvet, som Han har kaldet tl at styre og lede st Rges anlggender sdste dage, og som hver sær yder deres tjeneste. Lad mg sær nævne, hvor meget v savner Præsdent Davd O. McKay. Som v alle ved, var han en mand med stor åndelg styrke, den fødte anfører for mennesker, en mand, der var elsket af st folk og æret af verden. Gennem alle kommende tder vl mennesker stå op og kalde hans navn velsgnet. (Se Salme 72:17; Ordspr. 31 :28.) Præsdent McKay mndede os ofte om, at vor msson gælder hele verden for fred, håb, lykke, tmelg og evg frelse for alle vor Faders børn. Han udvdede de uddannelsesmæssge mulgheder tl at gælde mange folk lande: Hawa, Stllehavsøerne, Latn Amerka og vdt blandt Indanerne. sn bemærkelsesværdge og vdtrækkende admnstraton søgte han at velsgne hele verdens befolknng, såvdt det var mulgt. Og jeg sger jer, mne elskede brødre og søstre, at jeg ved, at Herren havde behag Præsdent McKay's vdtskuende, fremsynede admnstraton, og med al mn overtalelses kraft opfordrer jeg dette folk tl vedblvende at sætte sg med alle vor Faders børn overalt og brnge velsgnelse nd deres lv. Lad mg også sge, hvor glade v som et folk er for den øgede forståelse og det venlge forhold, der består mellem os og andre trossamfund; jeg stoler på og beder om, at dette sunde forhold sympat og krstent fælleskab vl øges og blve tl velsgnelse lvet for alle dem, som kommer berørng dermed. Jeg tror, at hvs alle mennesker vdste og forstod, hvem de er, og var klar over den guddommelge klde, de stammer fra, og over de uendelge mulgheder, der er en del af deres arv, vlle de have sådanne følelser af godhed og slægtskab, så det vlle ændre hele deres lvsflosof og brnge fred tl jorden. V tror på menneskets guddommelge oprndelse og værdghed. Vor tro er grundfæstet på den kendsgernng, at Gud er vor Fader, og v er Hans børn, og at ale mennesker er brødre og søstre samme evge famle. Som medlemmer af Hans famle boede v hos Ham, før denne jords grundvold blev lagt, og Han ordnerede og oprettede Frelsens Plan, hvorved v opnåede det prvlegum at gå fremad og udvkle os, således som v bestræber os på at gøre. Den Gud, v tlbeder, er et herlggjort væsen, hvem al magt og fuldkommenhed bor, og Han har skabt mennesket st eget bllede og sn egen lghed med de samme karaktertræk og egenskaber, som Han selv besdder. (Se 1. Moses 1 :26.) Og derfor er vor tro på menneskets værdghed og bestemmelse en væsentlg del af både vor teolog og vor lvsflosof. Det er selve fundamentet for vor Herres lærdomme, at det første og store bud" er: Du skal elske Herren dn Gud af hele dt hjerte, af hele dn sjæl og af hele dt snd"; og at det andet store bud er: Du skal elske dn næste som dg selv." (Se Matt. 22:37-39.) Netop ford Gud er vor Fader, nærer v et naturlgt ønske om at elske og tjene Ham og at være værdge medlemmer af Hans famle. V føler os forplgtet tl at gøre, hvad Han ønsker, v skal gøre, at holde Hans bud og leve harmon med Hans Evangelums standarder hvlket altsammen hører med tl sand gudsdyrkelse. Og ford alle mænd er vore brødre, ønsker v at elske og velsgne dem og høre sammen med dem og dette accepterer v også som en væsentlg del af sand gudsdyrkelse. Således drejer alt, hvad v foretager os sg om den guddommelge lov, at v alle skal elske og tlbede Gud og tjene vore medmennesker. Det er derfor kke så underlgt, at v som en krke og som et folk har en dyb og vedvarende nteresse for alle vor Faders børns velfærd. V søger deres tmelge og åndelge velbefndende sammen med vor egen. V beder for dem, lgesom v beder for os selv, og v prøver at leve således, at de, når de ser vore gode gernnger, kan blve ledet tl at ære vor Fader, som er (Se Matt. 5:16.) Som en Krke glæder det os at anbefale og opmuntre ethvert cvlt og kulturelt projekt eller fore- 323

4 I en I en denne harmon denne kærlghed alle dem det Hans tagende, der er opbyggelgt og sundt, og som vl være tl gavn og velsgnelse for menneskene. af vore trosartkler erklærer v: V tror, at v må være ærlge, sandfærdge, kyske, velgørende og dydge og gøre godt mod alle... V tragter efter alt, hvad der er dydgt, elskelgt, hvad der har godt lov eller er prsværdgt." (Den 13. Trosartkel.) af Herrens åbenbarnger har v fået det råd, at Menneskene burde vrke med ver for en god sag og gøre mange tng af egen fr vlje og udøve megen V msbllger kraftgt nogle af de samfundsmæssge og kulturelle udvklnger, der har ekssteret og stadg ekssterer vort samfund, og v har en fast tro på, at alle bestemmelser vedrørende moralske emner bør være med de standarder, der fndes de hellge Skrfter, der begynder med Det gamle Testamente og ndbefatter de andre værker af åbenbaret Skrft, som Gud har gvet tl de efter hnanden følgende forvaltnnger. En af dsse guddommelge standarder sger: Og det, der kke opbygger, er kke af Gud, men er mørke." (L & P 50:23.) Som et folk søger v både for os selv og for hele menneskeheden kun de tng der vrker opbyggelge, oplysende, opløftende og forædlende. V tror, at det er nødvendgt at vore unge mennesker får tlstrækkelg uddannelse tl at de kan klare sg selv meget særegne tdsalder, så de kan tjene deres medmennesker; v har hdtl støttet uddannelse på alle planer, og det vl v også gøre fremtden. V har mdlertd ngen sympat for den splttelsens og uenghedens ånd, der sommetder fndes på højere læreanstalter. V opfordrer vor ungdom tl at undgå dsse demonstratoner af ubehersket opførsel og hellere stlle sg på lovens, ordenens og de velovervejede handlngers sde. Det er vort håb og vor bøn, at mennesker alle natoner kan leve fred og vse respekt for hnandens tro og gudsdyrkelse og at enghedens og broderskabets ånd på alle områder må være rgelg tl stede. V ved, at der er mange mennesker, som søger at leve retskaffent, og som ønsker hovedsagelgt at opretholde de samme standarder, som v holder fast ved. V glæder os over det mod, de vser, og håber, at de vl føle sg fr tl at tage mod det krstne fællesskabs hånd, som v rækker dem, eftersom v alle søger mod de store mål, der er så vgtge for enghed og sand gudsdyrkelse. V nteresserer os stærkt for al ungdoms åndelge og moralske velfærd over hele verden. Moral, kyskhed, dyd, frhed for synd dsse begeber er og skal være fundamenter for vor lvsflosof, hvs v skal forstå lvets fuldstændge mål. V beder ndtrængende fædre og mødre om at lære deres børn personlg renhed ved forskrft og eksempel og tl at råde dem sådanne spørgsmål. V beder forældrene vse eksempel på retfærdghed gennem deres egen lvsførelse og samle deres børn omkrng sg og lære dem Evangelet ved deres hjemmeaftener og tl andre tder. V har tlld tl den unge og lovende generaton nden for Krken og beder dem ndtrængende om kke at følge verdens moder og skkke, kke deltage den oprørske ånd, kke at forlade sandhedens og dydens ster. V tror på det gode og forventer, at de blver retfærdghedspller, og at de med øget tro og effektvtet vl føre Krkens værk vdere. Vore unge er blandt vor hmmelske Faders mest velsgnede og begunstgede børn. De er Hmmelens adel, en udsøgt og udvalgt generaton, som der er guddommelg bestemmelse med. (Se 1. Peter 2:9.) Deres ånder er blevet holdt tlbage tl at komme frem td, hvor Evangelet fndes på jorden, og hvor Herren trænger tl tapre tjenere, der vl føre Hans store sdste-dages-værk frem. Må Herren velsgne jer, Zons ungdom og bevare jer trofaste mod hver en pagt og forplgtelse; må Han kunne få jer tl at vandre på lysets og sandhedens ster og bevare jer tl det store arbejde, der venter forude. Der har aldrg været en td mndste kke denne jords hstore hvor en gavmld og kærlg Faders velsgnelser var så stærkt tltrængt tl alle mennesker, som de er nu. Og derfor beder jeg nu, at Gud, vor hmmelske Fader vl åbne Hmmelens sluser og udgyde over sne børn på hele jorden de store og evge velsgnelser, som vl forberecte deres forhold både tmelgt og åndelgt. Om menneskene dog blot vlle forsage verdens veje og vende sg tl Gud, som skabte dem! Vlle de dog blot åbne deres hjerter og tage mod det lys og sandheds ord, som fndes Søns Evangelum! Måtte der dog blve fred på jorden, broderskabsfølelse mellem natonerne og kærlghed menneskenes hjerter! Jeg beder, at Gud, vor evge Fader, vl se tl st folk overalt og barmhjertghed og tl alle dem, som har valgt Ham tl deres Gud, og som søger at tjene Ham Hans Søns navn. Jeg beder, at forældre overalt må være lys for deres børn, at de må lede dem nd på sandhedens og retfærdghedens veje, og at børnene vl tage mod forældrenes undervsnng og blve bevaret for verdens ondskab. (Forts, på sde 336) 324

5 I flere Tabernaklet) Tabernaklet en Den højtdelge forsamlng AF JAY M. TODD sterende admnstrerende redaktør Øverst: Det nye Første Præsdentskab opretholder Krkens Generalautorteter. Nederst: De Tolvs Råd (af hvlket de tre ældste medlemmer her ses) opretholder Krkens Generalautorteter. Den 6. aprl 1970 på 140-årsdagen for Krkens organserng 1830 blev Præsdent Joseph Feldng Smth en højtdelg forsamlng opretholdt som den tende Profet, Seer og Åbenbarer samt Præsdent for Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge. Samlet på Temple Square ved mødet kl. 10. under den 140. årlge Generalkonference var repræsentanter fra næsten enhver stav, hvert ward og hver msson Krken. De var kommet for at tage del af de mest betagende, nsprerende og fordrngsløse oplevelser Krkens styre, nemlg opretholdelsen højtdelg forsamlng af en ny Præsdent for Krken, medlemmerne af Det første Præsdentskab, De Tolvs Råd og Krkens Patrark som profeter, seere og åbenbarere. åbenbarnger tl profeten Joseph Smth nstruerede Herren ham om at sammenkalde jeres højtdelge forsamlng". (L&P 95:7; se også 88:70 og 109:6.) Denne afstemnngsorden er blevet anvendt sden opretholdelsen af Præsdent John Taylor under Generalkonferencen (Essentals n Church Hstory by Joseph Feldng Smth, p. 589.) Sådanne forsamlnger er tdspunkter for forplgtelse og ndvelse, tdspunkter der dentfceres med Åndens udgydelse over dem, som deltager, enten de er tl stede personlg eller gennem rado og TV. Under opretholdelsen af Krkens Generalautorteter er den højtdelge afstemnng, der gør Krken uafhængg, blevet betragtet som et mønster, hvor de vgtge, styrende råd for Præstedømmet og de forskellge kvorum'er (som får anvst plads forskellge steder rejser sg og frvllgt stemmer med oprakte hænder for hvert embede, hvorefter forsamlngen rejser sg og stemmer. Den egentlge opretholdelse varede 35 mnutter. Opretholdelse af Det første Præsdentskab: 1. Det første Præsdentskab rejste sg og stemte for at opretholde præsdent Joseph Feldng Smth som Profet, Seer og Åbenbarer samt Præsdent for Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge; stemte for at opretholde præsdent Harold Bngham Lee som 1. råd- 325

6 Det Det Det gver første Præsdentskab og stemte for at opretholde præsdent Nathan Eldon Tanner som 2. rådgver første Præsdentskab. Derefter satte de sg. 2. De Tolvs Råd rejste sg, stemte for de ovennævnte tre forslag og satte sg. 3. Krkens patrarker ndbefattet Krkens Patrark, rejste sg, stemte for de tre forslag og satte sg. 4. Krkens højpræster, ndbefattet assstenterne tl De Tolvs Råd, Regonal-repræsentanterne for De Tolvs Råd, stavspræsdenter og deres rådgvere, højrådsmedlemmer, Det Præsderende Bskopråd og wardernes bskopråd stemte for de tre forslag og satte sg. 5. Krkens halvfjerdser, ndbefattet præsdenterne for De Halvfjerds' Første Råd, rejste sg, stemte for de tre forslag og satte sg. 6. Krkens ældster rejste sg, stemte for de tre forslag og satte sg. 7. Krkens mndre Præstedømme rejste sg, stemte for de tre forslag og satte sg. 8. Hele forsamlngen, ndbefattet alle dem, som stemte før, rejste sg og stemte for de tre forslag, hvorefter de satte sg. Opretholdelse af Præsdenten for De Tolvs Råd, den fungerende Præsdent for De Tolvs Råd og medlemmerne af De Tolvs Råd. 1. Det første Præsdentskab rejste sg, stemte for at opretholde præsdent Harold Bngham Lee som Præsdent for De Tolvs Råd og præsdent Spencer Woolley Kmball som fungerende Præsdent for De Tolvs Råd; stemte for at opretholde som medlemmer af De Tolvs Råd: Spencer W. Kmball, Ezra Taft Benzon, Mark E. Petersen, Delbert L. Stapley, Maron G. Romney, LeGrand Rchards, Rchard L. Evans, Hugh B. Brown, Howard W. Hunter, Gordon B. Hnckley, Thomas S. Monson, og Boyd K. Packer. Derefter satte medlemmerne af Det første Præsdentskab sg. 2. De Tolvs Råd rejste sg, stemte for ovennævnte forslag og satte sg. På samme måde fortsatte afstemnngen for dsse forslag efter tur ved Det første Præsdentskab, patrarkerne, højpræsterne, halvfjerdserne, ældster- 326 Hee forsamlngen rejser sg og stemmer for Krkens ledere. ne, Det mndre Præstedømme, og hele forsamlngen. Afstemnng om Krkens Patrark: 1. Det første Præsdentskab rejste sg, stemte for at opretholde Eldred G. Smth som Patrark for Krken og satte sg. 2. På samme måde stemte som tdlgere angvet, De Tolvs Råd, patrarkerne, højpræsterne, halvfjerdserne, Det mndre Præstedømme og hele forsamlngen efter tur for dette forslag. Opretholdelse af profeter, seere og åbenbarere: 1. Det første Præsdentskab rejste sg og stemte for at opretholde rådgverne første Præsdentskab, De Tolv Apostle og Patrarken for Krken som profeter, seere og åbenbarere hvorefter de satte sg. 2. Efterhånden, som de blev kaldt frem ovennævnte rækkefølge stemte De Tolvs Råd, patrarkerne, højpræsterne, halvfjerdserne, ældsterne, Det mndre Præstedømme og hele forsamlngen på forslaget. Efter denne afstemnngsorden fulgte resten af afstemnngen efter den sædvanlge orden, hvor alle medlemmer blver sddende og stemmer samtdg på hvert forslag med oprakt hånd. Denne orden, som er lg den, der anvendes ved andre generalkonferencer Krken, blev fulgt, da man stemte for: Assstenterne tl De Tolvs Råd, Det Præsderende Bskopråd, Regonalrepræsentanterne for DeTolvs Råd, Joseph Feldng Smth som formynder for Krken, De Halvfjerd's første Råd, Krkens Hstoreskrver og de asssterende hstoreskrvere for Krken, medlemmerne af de fre general-præstedømmekomtéer for velfærdsarbejdet, hjemmelærerarbejdet, mssonærarbejdet, og det genealogske arbejde; Krkens Uddannelsesbestyrelse, Krkens Økonom komté, Tabernakel korets funktonærer, hjælpeorgansatonernes generalfunktonærer og -bestyrelsesmedlemmer, som de for nylg blev konsttueret for Hjælpeforenngen, Søndagsskolen, Unge Mænds GUF, Unge kvnders GUF og Prmary. Den årlge statstske rapport og Church Fnance Commttee rapport blev derefter oplæst. O

7 stave stave stave årets løbet Krkens mndre Præstedømme rejser sg og opretholder Krkens Første Præsdentskab ved oprakt højre hånd. Statstsk rapport 1969 Det Første Præsdentskab har forelagt følgende statstske rapport vedrørende medlemsantallet Krken ved slutnngen af året 1969: Stave 496 Warder Afhængge grene 682 Samlede antal warder og uafhængge grene afhængge grene Mssongrene Fuldtds-mssoner 88 Krkens medlemstal Stave Mssoner Total Krkens vækst 1969 Børn velsgnet stave og mssoner Børn optegnet, døbt stave og mssoner Omvendte, døbt stave og mssoner Samfundsstatstk (Baseret på 1969 data fra stave) Fødselsantal pr ,18 Antal personer vet pr ,67 Døde pr ,04 Medlemmer med Det aronske Præstedømme Dakoner Lærere Præster Total Det aronske Præstedømme Medlemmer med Det melksedekske Præstedømme Ældster Halvfjerdser Højpræster Total Det melksedekske Præstedømme Total aronske og melksedekske Præstedømme (En forøgelse på Hjælpeorgansatonerne Hjælpeforenngen årets løb) (Medlemsantal) Søndagsskolen, gennemsn. tlst Unge Mænds GUF (ndskrevet) Unge Kvnders GUF (ndskrevet) Prmary (børn ndskrevet) Velfærdsplanen Personer, som hjalp løb Antal ansatte lønnet arbejde Antal dage med mænds arbejde fællesarbejdsdage brugt tl velfærdsarbejdet Genealogsk Forenng Navne gjort klar tl tempelordnanser (Genealogske optegnelser mkroflmet 1 5 lande af året, gver et antal af ,48 m ruller mkroflm tl brug for Krken, hvlket er lg med over trykte værker å 300 sder hver.) Templer: Ordnanser udført 13 vrkende templer: de for de levende for de døde Samlet antal ordnanser Krkens skolesystem Samlet antal ndskrevne Krkens skoler, nsttutoner og semnarer

8 I hvlket solsknnet søerne. dyre- dets forholdet regnen, lag verden Jesu fnde; dsse Vrkelgheden af Guds eksstens AF ÆLDSTE HOWARD W. HUNTER fra De Tolvs Råd (Tale holdt ved den 140. årlge Generalkonference Sdste Dages Hellge.) Krst Krke af Hvor er lvet dog herlgt, omgvet som v er af den verdens skønhed, hvor v lever. Der er skønhed bjergene, skovene, Der er skønhed havet med dets aldrg standsende tdevand, skønhed på hmmelhvælvngen, fyldt med lammeskyer, og der er skønhed og morgenen, dagen og natten. Årstder kommer og går; v fnder skønhed foråret, der brnger nyt lv tl hele naturen og skønhed sommerens herlgheder. Efteråret kommer med hele sn farveskala, før den stlle vnter brnger st hvde tæppe. Der er skønhed overalt, hvs v ser efter det skønne. unverset hersker der en orden, man kke kan lade være med at lægge mærke tl. Dagene kommer, nætterne følger. Vandet stger og falder regelmæssgt, månens perodske faser er nøjagtge, årstderne kommer og går naturens rækkefølge. Stjernerne på hmmelen følger nøjagtg den udtalte orden; planeterne og deres satellter bevæger sg præcs tl deres sole. Bologen ser underne og skønheden og plantelv, kemkeren opdager hemmelghederne ved jordens elementer; men med eller uden vdenskabelg uddannelse blver hvert menneske klar over et vældgt unvers, der hersker komplceret nøjagtghed hele naturen. Når v ser fænomenerne på hmmelen og på jorden, kan v kun komme tl én konkluson: de er vrknnger af en eller anden stor årsag. Der kan kke blve noget desgn uden en desgner, ntet kan blve bygget uden en bygherre. For enhver vrknng er der en årsag. Der må være en ledende hånd tl at føre unverset bestemte orden. Er v tvunget tl at ndrømme, at der ekssterer et Allerhøjeste Væsen? Mlloner af mennesker har denne dybe, faste overbevsnng. Er Gud skabt af menneskers tanker, eller er mennesket skabt af Gud? Menneskene kæmper med mange fundamentale spørgsmål, men spørgsmålet, om Gud er en realtet eller kke, burde gå forud. Metoden tl løsnngen af dette spørgsmål adskller sg fra den, der anvses tl vdenskabelg undersøgelse. V behandler kke et emne fra materalsmens rge, snarere fra det åndelg rge. For at kunne fnde vrkelgheden af Guds eksstens, må v følge den kurs, som Han anvste for vor søgen. Det er en vej, som fører opad; det kræver tro og anstrengelse at følge den, og det er slet kke nogen nem vej. Det er grunden tl, at mange mennesker kke vl gve sg med den vanskelge opgave at bevse Guds eksstens for dem selv. Omvendt er der nogle, som vælger den nemme metode og fornægter Hans eksstens eller blot følger tvvlerens uvsse kurs. Sådanne er f.eks. atester, hednngerne, frtænkerne, skeptkerne og agnostkerne. Metoden tl studum af de fleste emner består undersøgelse af deres hstore og af alle kendte faktorer. Hvs v nu begynder med hstoren og vender os tl begyndelsen af den bedst kendte af de gamle optegnelser, læser v følgende ord: I begyndelsen skabte Gud hmmelen og jorden." (1. Mos. 1.) Denne sætnng danner grundlag for den hebraske tro på skabelsen: at jorden kke er fremkommetved en tlfældghed; det var heller kke en tlfældghed, at den blev skabt. Den er et Allerhøjeste Væsens hensgtsmæssge skabelse en bestemt og betydnngsfuld hensgt. Skal v blndt acceptere denne udtalelse om Skabelsen? Forfatteren af dsse ord fra den samlng skrfter, der kaldes for De fem Mosebøger", var kke vdne tl Skaberens arbejde, men havde samme tros-overbevsnng, som senere fandt udtryk hos forfatteren tl Hebræerbrevet ord: Tro er fast tlld tl det, man håber, overbevsnng om tng, man kke ser." (Hebr. 11:T.) Sommetder betyder tro", at man skal tro, at noget er sandt, hvor overbevsnngen kke er tlstrækkelg tl at danne kundskab. V må fortsætte undersøgelsen og følge den formanng: Bed, så skal der gves jer; søg, så skal I lukkes op for jer. bank på, så skal der Th enhver, som beder, han får, og den, som søger, han fnder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op." (Matt. 7:7-8.) Efter at have meddelt, at Gud skabte hmmelen og jorden, beretter Det gamle Testamente, at Gud talte med vore første forældre, Adam og Eva, Edens Have. Han gav dem nogle bud, og Han samtalede med dem. Der er kke tvvl om, at Adam nstruerede sne efterkommere gennem otte generatoner op tl fader Noa, om de tng, som han havde modtaget fra Gud gennem drekte tlkendegvelser. Noa havde drekte forbndelse med Gud og undervste t generatoner af sne efterkommere. Gud vste sg for Abraham, Isak og. Jakob. Moses blev fører for deres efterkommere, og v husker den drekte forbndelse mellem Gud og Moses. Beretnngen herom er blevet bevaret tl alle efterfølgende generatoner. 328

9 ham almndelghed, stand Også Det nye Testamente har optegnelser om, at Gud vste sg. Da Jesus blev døbt af Johannes, var der en åbenbarng: Og se, der lød en røst fra hmlene, som sagde:.denne er mn Søn, den elskede; har jeg velbehag.'" (Matt. 3:17.) Og gen ved. en lysende Forklarelsens bjerg:.. sky overskyggede dem; og se, fra skyen lød der en røst, som sagde:.denne er mn Søn, den elskede, ham har jeg velbehag. Hør ham!' Og da dscplene hørte det, faldt de på deres ansgt, grebne af stor frygt." (Matt. 17:5-6.) Dsse er kun nogle få af de mange tlfælde, hvor Gud har vst sg for sne børn, således som det står optegnet Det gamle og Det nye Testamente. Skrfterne fra den vestlge halvkugle beretter også om forbndelse med Gud. Hstoren har rgelgt med dokumentatoner af Guds eksstens gennem Hans personlge handlnger med mennesker fra generaton t! generaton lge fra begyndelsen. V behøver kke at holde os alene tl hstoren for at fnde bevs på et Allerhøjeste Væsens eksstens; fornuften kan også bevse den for os. Et af de gamle argumenter, der blev bragt tl torvs syllogstsk form, er dette: Alt, hvad der er skabt, har en Skaber. Jorden blev skabt, derfor har jorden en skaber. Jeg henvser gen tl Hebræerbrevet, hvor forfatteren følgende ord sger, at Gud er jordens skaber: Hvert hus bygges jo af en eller anden, men den, der har bygget alt, er Gud." (Hebr. 3:4.) Det bevægende unvers med al dets skønhed og alle dets undere prøver at belære os om Guds eksstens som den store Skaber. En lærd mand har sagt: selv om vdenskaben har gjort alle dsse tng for mennesket, kan den kke gøre det for ham, som han alene kan gøre for sg selv. Vdenskaben kan belære, men kun den enkelte kan lære, d.v.s. at tlegnelse af lærdom er en personlg proces, som et menneske må anvende på sg selv, der er ngen der kan gøre det for ham. Intet menneske kan lære noget for et andet. Vdenskaben forkynder at der en Gud, kke sandt? Men at opdage ham er en opgave, som den enkelte må løse. Atestens erklærng om, at der kke er nogen Gud, bevser ntet. Han kan oprgtgt tro, at v kke har nogen Fader hmmelen,' men han kan bestemt kke bevse, at der kke er en. Ja, v ved, at han kke ved det, ford der er mennesker, som postve bevdner, at de ved det." (Joseph F. Merrl [tdlgere, nu afdød, medlem af De Tolvs Råd], The Truth-Seeker and Mormonsm, p ) Det er blevet sagt, at Gud kke kan fndes ved hjælp af vdenskabelge nstrumenter eller ved den moderne tds elektroteknk. Sandhedssøgeren kan mdlertd kke overse en underbyggende kraft, så overbevsende for samvttgheden, at et Allerhøjeste Væsens eksstens blver tydelg, hvs han søger efter årsagen tl vrknngen. Mennesket har en medfødt trang tl at tlbede. I fordums td talte Gud tl Israel: Jeg er Herren dn Gud, som førte dg ud af Ægypten, af trællehuset. Du må kke have andre guder end mg." (2 Mos. 20:2-3.) Der er en dyb sandhed den lære, der går som en rød tråd gennem den hellge hstore: at ntet menneske kan dyrke mere end én Gud. At tlbede én Gud er at have én enerådende loyaltet st lv. Hvs v havde bevdsthed om én Gud, den evge Fader, vlle v også have bevdsthed om én verden og én menneskehed under Gud det v alle er brødre. Hvad er det, der får fofk tl at føle trang tl at tlbede? Det ser ud tl, at menneskesjælen er født med et eller andet, der får den tl at søge forbndelse med Gud. I Jobs Bog sges det på denne måde: Men der er en ånd mennesket og den Almægtges nspraton gver dem ndsgt." (Job 32:8, Kng James' Verson.) Denne udtalelse forekommer mg at være en hentydnng tl menneskets skabelse. Ved denne ånd sættes han tl at forstå og ræsonnere og som følge deraf også tl at skelne, hvad der er guddommelg sandhed. Ved hjælp af denner ånd kommer han tl at kende Gud. Foruden de hstorske bevser om Gud og menneskets ræsonneren sg tl Hans eksstens, får man den skreste kundskab om Ham gennem Hans åbenbarnger. Fra begyndelsen og op gennem Det gamle og Det nye Testamentes tder åbenbarede Gud sg for mennesket: først for Adam, så for patrarkerne blandt hans efterkommere ndtl Noa, tl hvem Han talte, og med hvem Han samtalede. Efter Noa åbenbarede Han sg tl dem, der fulgte efter: Abraham, Isak, Jakob, Moses og profeterne ned tl Krst td og msson. Han talte, dengang Jesus blev døbt, og lgeledes, da Han var på Forklarelsens Bjerg. Gud åbenbarede sg tl føreren af den gruppe mennesker, der forlod den gamle verden på Babelstårnets td og drog tl den vestlge halvkugle. Seks hundrede år før Krstus talte Han tl (Forts, på sde 334) 329

10 al grunden Jesu et Fra svaghed tl styrke PRÆSIDENT HARTMAN RECTOR, JR. Af De Halvfjerds Første Råd Tale gvet ved den 140. årlge generalkonference Krst Krke af Sdste Dages Hellge. Mennesket, født af en kvnde, hans lv er stakket, han mættes af uro;" og lge så skkertdsponeret for det onde, som at gnsterne med skkerhed flyver tl vejrs." (Job 14:1, 5:7.) Dsse ord af profeten Job er kke særlg flatterende for mennesket, men de er fulde af sandhed. De fortæller kun alt for levende, hvordan det naturlge menneske er. Kong Benjamn føjede st vdnesbyrd tl dette, da han sagde: Th det naturlge menneske er en fjende af Gud og har været det sden Adams fald og vl vedblve at være det evghed, medmndre det underkaster sg den Hellgånds ledelse, aflægger det naturlge menneske og blver en hellg gennem forsonngen ved den Herre Krstus.".. (Mosa 3:19.) Dette er et stærkt vdnesbyrd mod mennesket, men en gransknng af hstoren lader kun rnge tvvl tlbage med hensyn tl dets sandfærdghed. Menneskets umenneskelghed over for mennesket har altd kunnet spores og forekommer nu overalt. Hvordan kan den faldne menneskelge natur forandres fra det onde tl det gode? Dette må være det mest betydnngsfulde spørgsmål, som menneskeheden konfronteres med. Alle andre spørgsmål synes at blegne og blve ubetydelge sammenlgnng med dette, ford mennesket kan kke frelses sne synder. Og der er nogle, der sger: Man kan kke forandre den menneskelge natur. Denne udtalelse fremsættes hyppgt og respektløst. Naturlgvs er den usand. Præsdent Davd O. McKay forkyndte noget, der afveg fuldstændgt fra dette 1945, da han sagde: Den menneskelge natur må forandres enormt omfang fremtden, ellers vl verden drukne st eget blod." På den ene sde ønsker mennesket at holde Guds befalnger og tjene sne medmennesker, på den anden sde kan han kke glemme, hvad han gerne vl gøre for sg selv. Han ønsker at betale sn tende, men han blver ved med at tænke på, hvad han kunne have købt tl sg selv for pengene. Hvs han hører op med at fodre det onde begær, vl det dø. Men naturlgvs, det, der sædvanlgvs sker, er, at v fodrer det onde begær lge tlstrækkelgt tl 330

11 hvert er vrkelgheden Mormons modsætnng Bbelen, det hans styrke st Ham, ydmyghed dag. stedet troen, to at holde lv det, og således holder v os selv bestandg uro og forvrrng. Jeg formoder, at hver enkelt af os har bestemte svagheder, som afholder os fra at være så åndelgt stemte, som v gerne vl være. I uden tvvl kendt med den måde, hvorpå v knæler ned hver dag og beder Herren om at tlgve os for vore svagheder og ufuldkommenheder". V kalder dem svagheder jeg ved kke hvorfor v kke kalder dem det, de er. Naturlgvs beder v vrkelgheden Herren tlgve os vore synder. Men på en eller anden måde kan v kke rgtg lde at sætte os selv forbndelse med synd, så v kalder dem svagheder. Det er en kendsgernng, at v har svagheder. Hver eneste en af os har dem, tng som bevrker, at v ønsker det, der kke er godt for os. Hvor antager I, at v får dsse svagheder fra? Hvs man stller en gruppe Hellge dette spørgsmål, vl man forbavses over, hvor mange forskellge svar man får på dette bestemte spørgsmål. Nogle vl svare, at de er ansvarlge for deres egne svagheder; ja, hvs man holder på sne svagheder, er det sandt, men det sger kke, hvor de kom fra. Andre vl sge, at svagheder er nedarvet eller kommer af mljøet; tlfælde lader v ansvaret gå vdere tl en anden, enten vore forældre eller vore naboer og medmennesker. Begge dsse klder har stor ndflydelse på os, men de gver os kke vore svagheder. Andre gen vl gve Lucfer, djævelen skylden for vore svagheder, det er skkert, at han altd er på tæerne, men det er heller kke herfra, v får vore svagheder. Hvor kommer de vrkelgheder fra? Herren gver os et meget tydelgt svar på dette spørgsmål Bog. Han sger: Og dersom menneskene kommer tl mg, vl jeg vse dem deres svaghed. Jeg gver menneskene svaghed, for at de kan være ydmyge; og mn nåde er tlstrækkelg for alle mennesker, som ydmyger sg for mg; th dersom de ydmyger sg for mg og har tro på mg, vl jeg gøre det svage stærkt for dem." (Ether 12:27.) Altså, hvor får v vore svagheder fra? V får dem fra Herren; Herren gver os vore svagheder, for at v kan være ydmyge. Dette gør os modtagelge for belærng. Msforstå mg nu kke Herren er kke ansvarlg for synden; Han er kun ansvarlg for svagheden. Det synes, som om alle mennesker har svagheder under en eller anden form, karaktertræk, som gør den ene mere følsom over for en bestemt frstelse end for den anden. Leh sger, at Gud har skabt alle tng, både hmlene og jorden og alle tng, som er dem, både det som vrker, og det, der påvrkes. Og for at udvrke Hans evge hensgter med hensyn tl mennesket var det nødvendgt, efter at Han havde skabt vore første forældre samt dyrene på marken og fuglene luften, ja alle tng, som er skabt, at der skulle være en modsætnng, nemlg den forbudne frugt tl frugten af lvets træ: den ene sød, den anden btter. Derfor gav Gud Herren mennesket frhed tl at handle for sg selv. Men mennesket kan kke selv handle, uden at det blver tlskyndet af det ene eller det andet." (2. Neph 2:14-16.) Derfor, det, du gør med dn svaghed, afhænger af dg. Profeten Joseph Smth sagde: Der er tre uafhængge prncpper; Guds Ånd, menneskets ånd og djævelens ånd. Alle mennesker har magt tl at modstå djævelen." (Profeten Joseph Smths lærdomme, sde 226.) Men når vore svagheder blottes for Satan, er han hurtg tl at drage fordel af os ved at frste os vor selvskhed. At gve os svaghed er mdlertd en af de måder, hvorpå Herren påkalder vor opmærksomhed. Han sger, at det er det mddel, han bruger for at gøre os ydmyge, men han sger også, at hvs v vl komme tl ham og have tro på ham, vl han gøre os stærke, hvor v var svage. Jeg ved, at det er sandt. Der er utallge eksempler Skrfterne, som levende belyser dette prncp Alma og Mosahs sønner Mormons Bog, Peter og Paulus blot for at nævne nogle få. Alma drog omkrng og nedbrød Krken, ndtl han mødte en engel, der omvendte ham og gjorde ham tl en af de største mssonærer, v har omtale af Mormons Bog. Paulus var ude for at forfølge de hellge, da han mødte Herren på vejen tl Damaskus. Efter denne oplevelse blev Paulus en af de største mssonærer, der er berettet om Bbelen. Med sne egne ord erklærede han: Alt formår jeg som gver mg kraft." (Fl. 4:13.) Jeg har været vdne tl den samme sandhed Da jeg tjente som mssonspræsdent, mødtes mssonærerne på et tdspunkt med en meget god mand, som kke var medlem af Krken, men som var gft med en fn Sdste Dages Hellg søster. Denne gode broder ønskede at komme nd Krken, men' han var forfalden tl tobak. Han havde prøvet at holde op med at ryge mange gange, men han sagde, at han kke kunne; han var for svag. Der var 6 mssonærer, som havde mødtes med ham gennem længere td, men de var ude af stand tl at hjælpe ham med at udvkle styrke tl at holde op med at ryge. Tl sdst spurgte v ham, under Åndens ndflydelse, om v skulle faste sammen med ham, for at han kunne overvnde sn svaghed. Han overvejede tlbudet og gk nd på forslaget. V spurgte ham så, om han kunne gennemføre fasten dage. Han samtyggede, så fasten gennemførtes. Seks mssonærer, den rygende broder og hans kone fastede. Ved fastens afslutnng mødtes v alle hans hjem og knælede sammen med ham daglgstue, hvor v alle efter tur opsendte en bøn. Bønnerne var væsentlge den samme; de drejede sg om, at Herren vlle fratage denne broder hans ønske om at ryge." Han har kke røget ndtl denne dag. Sden den dag har han arbejdet bskoprådet ward, og nu arbejder han en GUF-stavsbestyrelse. Han er dag meget sold og stærk en vrkelg Herrens tjener. Herren tog bogstavelg forstand hans svaghed fra ham og gjorde ham tl et tårn af styrke. Hvs v derfor har en svaghed, skal v kke fortvvle; v bør kke være lgegyldge eller efterladende over for det, men v bør kke bekymre os over det. Forstået på rette måde fremhæver det blot det punkt, hvor Herren forventer, at v skal udmærke os. Og v vl udmærke os, for Herren vl gøre os stærke; vor svaghed vl blve den stærkeste sde af vor personlghed, når v kommer tl Herren og udvser tro på Ham. Ikke blot tlgver Han os, men Han velsgner os omgående. Det (Forts, på sde 336) 331

12 vor forretnngsverdenen. den små IVIan plejede at kunne sge om en mormon, at hans mundtlge løfte var lge så godt som en skrftlg forplgtelse. Når han engang havde gvet st ord, kunne man stole på det. Selv hvs det betød et personlgt offer af penge td eller arbejde, når han engang havde gvet st ord, kunne man stole på ham, at han gjorde hvad han havde lovet. Gælder det stadg dag? Ærlghed kan antage mange former, som f.eks. at yde en hel dags arbejde for en hel dags betalng. Kan man betragtes som ærlg, hvs man drver på st arbejde, hvs man kke anstrenger sg med st arbejde, hvs man splder td frokoststuen, ved sprngvandet, eller hvs man strækker sn frokostpause ekstra 15 mnutter? Det er let at opstlle en lste over uærlge fremgangsmåder, som stjæler penge fra en arbejdsgver. V kan nævne sådan noget som at foretage unødvendge prvate telefonoprngnnger, at komme for sent på arbejde, at tage papr, blyanter og frmærker med sg hjem, eller at frankere prvate breve frmaets frankerngsmaskne. Sådanne tng, som man engang rynkede bryn over, accepteres næsten overalt dag med den undskyldnng, at alle gør det". Sagen er den, at kke alle gør det. Der er endnu mange ærlge mennesker denne verden. Ærlghed omfatter mere end materelle tng. Der må herske ærlghed famlen. En mand må være ærlg over for sn kone, og en kone ærlg over for sn mand. Børn må være ærlge over for deres forældre, og forældre ærlge over for deres børn. Ærlghed omfatter loyaltet over for famle, venner, naboer, samfundet og natonen. Ærlghed er en mængde små tng, som gør en person påldelg. Ærlghed er et fundamentalt prncp den sande tlbedelse af en god, kærlg Fader hmlen. En af grundene tl, at Faderen elskede Sønnen så meget, var, at Han var påldelg. Jesus sagde: Derfor elskede Faderen mg, ford jeg sætter mt lv tl, for at tage det gen. Ingen tager det fra mg, men jeg sætter det tl af mg selv. Jeg har magt tl at tage det gen. Det bud fk jeg af mn Fader." (Johannes 10:17-18.) Jesus brugte den magt, som Gud gav Ham, tl at hjælpe andre. Hvor vdunderlgt vlle det kke være, hvs det samme vdnesbyrd kunne passe på os behandlng af andre. Hvor vdunderlgt vlle det kke være, hvs v på samme måde kunne sge: Derfor elsker mn Fader mg, for jeg gør det, Han beder mg om at gøre." Jeg ønsker nderlgt, at alle medlemmer af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge kunne tælles blandt de ærlge, påldelge mennesker denne verden. Nogle medlemmer af Krken bukker under verden, de lever. De tager deres relgon på om søndagen, men glemmer den, når de går nd Der blver de lge så beregnende og upåldelge forretnnger som nogle af deres medmennesker. Man kan godt både have succes og være ærlg vrkelgheden kan man have større succes som et ærlgt menneske, end man nogensnde kan som en egostsk, uærlg person. Ingen er født ærlg. Ingen er født uærlg. V skal oplæres tl at være ærlge. V må erfare uærlghedens smerte, bekymrng og ubehag for at kunne vde, at det er sandt, at ærlghed er den bedste poltk". Profeten Alma sagde tl sn søn Coranton: Jeg sger dg, at ugudelghed har aldrg været lykke." (Alma 41:10.) (Understregnng tlføjet.) Uærlge personer opdager hurtg dette. Ikke blot ødelægger uærlghed deres eget lv, men det brnger også skam og vanære over deres famle. Uærlghed brnger også skam og ldelse over mennesker den krke de tlhører. Man kan synes om det eller kke, men v blver alle skåret over én kam. Det er let at være uærlg tng. Kun få mennesker synes, det er uærlgt at tage en blyant med sg hjem. Krken har omkrng 3500 ansatte. Lad os sge, at en blyant koster 30 øre, og at hver person tog en blyant, vlle det betyde et tab for Krken på kr. 1,050,00. En person, der vlle overveje det to gange, før han stjal 1050,- kroner, vlle kke mste et øjeblks søvn over at tage en blyant. Og dog, hvlke græn- 332

13 9!*f/*l*)t1>W rgeste vor ' -»' ' "» ' - " " Ærlghed er den bedste poltk *1Z&^^V& '»Wtf '.T..., WVn» WSfcrK»-- - 4~^, ^ ' -'^m ' ' " " ' -rørr ^4 AF ÆLDSTE THEODORE M. BURTON assstent tl De Tolvs Råd Tale gvet ved den 140. årlge generalkonference Jesu Krst af Sdste Dages Hellge. ser skal man sætte for uærlghed? Små tng blver snart tl store tng. Før v blver opmærksomme på det, går v vdere tl store synder. At fortælle en løgn kan synes at være en llle tng, men én løgn fører tl en anden, ndtl en person har mstet sn agtelse. Når en person én gang er blevet mærket som løgner, bedrager eller tyv, kræver det lang tds omvendelse og genopbygnng for at genvnde den agtelse og respekt, som man ved en skødesløs eller tankeløs handlng satte en plet på. Eftersom v skal lære at være ærlge eller uærlge, hvorfor så kke lære at være ærlge? Jeg vlle ønske, at alle drenge havde haft en moder, som jeg havde. En dag kom jeg hjem spsende på et æble. Mor spurgte mg, hvor jeg havde fået det fra. Jeg fortalte hende, at jeg havde fundet det. Hun opdagede snart, at jeg havde fundet" det hr. Goddards købmandshandel, og mor nssterede på, at jeg bragte det tlbage. Jeg protesterede og sagde, at det var halvvejs spst, men da hun bad mg ndtrængende, bragte jeg det halvspste æble tlbage tl hr. Goddard og fortalte han skamfuld, at jeg havde stjålet hans butk. Han rngede tl mor og fortalte hende, at jeg havde bragt æblet tlbage, og han sagde, at han havde set mg tage det, men at det var så ldt, at han kke havde bekymret sg om at sge noget om det. Det var kke så ldt" for mor. Hun elskede os for meget tl at vlle have en tyv famlen. Der er et fænomen, som ledsager uærlge personer. Inden længe blver de meget krtske og tlbøjelge tl at fnde fejl hos ledere, som henleder deres opmærksomhed på deres uretfærdghed. Istedet for at omvende sg og ændre deres lvførelse tl det bedre, er de tlbøjelge tl at retfærdggøre deres egne msgernnger ved at fnde fejl hos deres ledere. Profeten Joseph Smth sagde: Jeg vl gve en af nøglerne tl Guds hemmelgheder. Det er et evgt prncp, som har ekssteret hos Gud al evghed: Det menneske, som står op for at fordømme andre, fnder fejl ved Krken og sger, at den er helt ved sden af, mens han selv er retfærdg, vd da for skkert, at et sådant menneske er på vej tl apostas; og dersom vedkommende kke omvender sg, vl han apostasere, så skkert som Gud lever." (Profeten Joseph Smths Skrvelser s. 185.) En anden selvndlysende sandhed er, at Gud vrkelg velsgner de retfærdge. Ofte glemmer v Gud netop det øjeblk, da han mål udøser sn velsgnelse over os, ford v kke længere trænger tl Hans støtte. Jeg håber, at v kke nuværende velstand vl glemme vor Skaber og ej heller glemme de ærlge og retskafne handlnger, som har gjort os tl det, v er dag. Helaman, en stor profet fra Mormons Bog har skrevet: Og således kan v se, at Herren sn store, uendelge godhed velsgner og begunstger dem, som sætter deres ld tl Ham. Ja, v kan se, at på samme td, som han velsgner st folk ved at formere deres markers afgrøde, deres flokke og hjorde, deres guld og sølv og allehånde kostbare tng og kunstgenstande og bevarer deres lv og udfrer dem af deres fjenders hånd og blødgør fjenders hjerter, så de kke vl erklære krg mod dem, ja, og endelg gør alt for folkets velfærd og lykke, se, da, på samme td forhærder de deres hjerter og glemmer Herren, deres Gud, og træder de Hellge under fode og dette på grund af deres medgang og store held. Ja, hvor hurtge tl at blve opblæste af stolthed,... og hvor langsomme er de kke tl at hukomme Herren, deres Gud, og tl at gve agt på Hans råd, ja, hvor langsomme tl at vandre på vsdommens veje." (Helaman 12:1-2,5.) Vlle det kke være klogt at undersøge vore gernnger for at se, hvlken vej v går? Er vort ord lge så godt som vor skrftlge forplgtelse? Er v ærlge vor omgang med andre det små? Blot ford v Sdste Dages Hellge lever en verden, der just nu er karakterseret ved udspekulerede og uærlge handlnger, er der kke nogen undskyldnng for os for at være upåldelge. At andre lyver, er kke nogen undskyldnng for os for at være uær- 333

14 I I var mt I ved vore skal enhver stkken. dag, unverset, deres lge. Tværtmod må v være retfærdghedens forkæmpere, så at andre kan lære den ærlghedens og retfærdghedens vej at kende, som fører tlbage tl Gud vor evge Faders nærhed. Præstedømmets magt er gvet os som vejlednng. De, som bærer det Præstedømme, må være ærlghedens og dydens støttepller henseende. Apostlen Peter talte tl Præstedømmets ledere således: Men I er en udvalgt slægt, at kongelgt præsteskab, et hellgt folk, et ejendomsfolk, for at I forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket tl st underfulde lys. elskede! jeg formaner jer som fremmede og udlændge: hold jer fra de kødelge lyster, som fører krg mod sjælen, og lad jeres færd blandt hednngerne være god, så de på grund af de gode gernnger, de fåratse påderes besøgelsesdag kan prse Gud netop for det, de nu bagtaler jer for, som om forbrydere." (1 Peter 2:9, ) Som Guds børn må vort lv være fyldt med godt arbejde, ærlge handlnger, ærlge dyder, som er karakterstske for Guds børn. Når v påtager os Jesu Krst navn, bærer v ansvaret for at beskytte dette store navn med selve vort lv. At undlade at ære det kongelge navn, v bærer som krstne, er at udsætte den Gud, v gør os tl talsmand for, for åben spot og skam. I vrkelgheden korsfæster v Ham påny for verden. Nu ved v, at dsse tng er sande. Som Amulek fordum ved v bedre, men ofte vl v kke lytte. Som Amulek sagde:.... Allgevel forhærder jeg mt hjerte, th der blev kaldt på mg mange gange, men jeg vlle kke høre; derfor havde jeg kendskab tl dsse tng, og allgevel vlle jeg kke anerkende dem; derfor vedblev jeg at strde mod Gud hjertes ugudelghed.".. (Alma 10:6, understregnng tlføjet.) lge så godt, som jeg ved, at Guds hensgter vl kke slå fejl. Hans hensgter vl opfyldes, og Han vl frelse os fra vore synder, hvs v blot kke vl forhærde vore hjerter. Dette er Guds værk. V er Guds børn og må kke lade Ham Lad os da alle adlyde de befalnger, som v dybt hjerter ved, er sande. Det er på tde at erndre, at Jesus er 334 Krstus, den levende Guds levende Søn. Han er verdens Forløser og Frelser. Om Hans lærdommes guddommelghed og Hans sags retskaffenhed bærer jeg mt personlge vdnesbyrd Jesu Krst navn. Amen. O (Forts, fra sde 329) Leh og befalede ham at rejse tl det amerkanske kontnent med sn famle. Gud har under den nuværende forvaltnng åbenbaret sg for den unge mand, Joseph Smth, som fk lov tl at se Gud, den evge Fader, og Hans Søn Jesus Krstus. Således har de personer, som danner Guddommen, gennem tderne åbenbaret sg for mennesket: Gud, den evge Fader, Jesus Krstus, Hans Søn og Hellgånden. Dsse tre kaldes af mange krstne for Treengheden", selv om de er tre særsklte personer, således som det blev demonstreret ved Jesu dåb, da Faderens røst hørtes og Hellgånden dalede ned. Det er en almndelg regel, at man kke kan få noget, der har værd, medmndre man er vllg tl at betale en prs. Den lærde blver kke lærd, hvs han kke arbejder og bestræber sg for at nå st mål. Hvs han kke er vllg tl dette, kan han så sge, at der kke er noget, der hedder lærdom? Muskere, matematkere, vdenskabsmænd, atleter og dygtge folk på mange områder tlbrnger flere år med at studere, øve sg og arbejde hårdt for at opnå deres dygtghed. Kan andre, som kke er vllge tl at gøre sg den anstrengelse, sge, at der kke er noget, der hedder musk, matematk, vdenskab eller atletk? Det er lge så tåbelgt af et menneske at sge, at der ngen Gud er, blot ford han kke har følt tlbøjelghed tl at søge Ham. Hstoren fortæller os, at der er en Gud. Vdenskaben bekræfter den kendsgernng, at der fndes et Allerhøjeste Væsen. Den menneskelge fornuft overbevser os om, at der er en Gud. Hans egne åbenbarnger tl mennesket udelukker al tvvl om Han eksstens. For at et menneske kan opnå en fast kundskab om Guds eksstens, må han efterleve budene og de lærdomme, som Frelseren fremholdt under sn personlgemsson: Så svarede Jesus dem og sagde: Mn lære er kke mn egen, men hans, som sendte mg. Hvs nogen vl gøre hans vlje, skal han erfare, om læren er fra Gud, eller jeg taler af mt eget." (Joh. 7:16-17.) Med andre ord: De, som er vllge tl at foretage undersøgelsen, rette sg efter den og gøre Guds vlje, vl få den kundskab, at Gud vrkelg ekssterer. Når et menneske har fundet Gud og forstår Hans veje, lærer han, at der kke er noget der er tlfældgt, men at alt er et resultat af en guddommelg, forud tlrettelagt plan. Hans lv får en helt anden og vgtg betydnng! Han får en forståelse, der overgår al verdslg lærdom. Verdens skønhed blver endnu skønnere, unversets orden blver af større betydnng og alt, hvad Gud har skabt, blver mere forståelgt, når han er vdne tl, at Guds dage kommer og går, og årstderne følger hnanden rette orden. Hvs alle mennesker kunne fnde Gud og følge Hans veje, vlle menneskenes hjerter blve vendt kærlghed mod deres brødre, og natonerne vlle have fred. Jeg bærer vdnesbyrd om, at Gud lever, at Han er vor evge, hmmelske Fader. Jeg ved, at Jesus er Krstus, Hans Søn og verdens Frelser. Jeg ved også, at Gud åbenbarer sn vlje tl sne profeter som Han gjorde det under fortdens forvaltnnger. Lad os søge Gud med et ærlgt ønske om at lære Ham at kende, beder jeg om Jesu Krst navn. AMEN! Q

15 tlgft." Vesttyskland, høj Frankrg, PRÆSIDENT N. ELDON TANNER fra Det Første Præsdentskab Lad os være tapre "\^,X Så langt jeg kan huske tlbage, har jeg prøvet at lade mg vejlede af et yndlngsskrftsted, som mn fader lærte mg som dreng, og sden dengang er det, som om ngen tale eller artkel angående Krken er fuldkommen uden dette skrftsted: Men søg først Guds rge og hans retfærdghed, så skal alt det andet gves jer (Matt. 6:33.) For mg er dette en medvrkende faktor tl succes på ethvert område, og jeg har altd fastholdt, at en person som følger denne formanng, vl være lykkelgere og have større succes end den, der følger en hvlken som helst anden adfærdsregel. V må aldrg glemme, at hver enkelt af os har fået lov tl at komme tl denne jord og nyde en jordsk tlstand, for at v kan forberede os tl en udødelg tlstand, en tlstand af evgt lv hos vor Fader hmlen. Hvordan opnår v nu det? Allerførst må v forstå Evangelet og kravene tl opnåelse af denne store velsgnelse. For at forstå Evangelet må v lære at kende Gud og at adlyde Hans befalnger, som Han har gvet os netop denne hensgt. V må erkende Jesus Krstus som verdens Frelser og som vor Forløser, og v må anerkende og efterleve Hans befalnger. Han har sagt os, at det første og største bud er at elske Herren, vor Gud af hele vort hjerte, og at det andet er at elske vor næste som os selv. Som lgnelsen om den gode samartan fortæller os, er alle mennesker vores næste". Derfor vl v, hvs v elsker vore medmennesker som os selv, ønske, at de skal nyde de samme velsgnelser, som v nyder. Eftersom vore største velsgnelser kommer fra Evangelet, bør vort største ønske være at dele Evangelet med vore medmennesker, vor næste. Da jeg præsderede over den vesteuropæske msson, havde v foruden at arbejde med mssonærerne lejlghed tl at mødes med nogle af vore soldater. V holdt en konference Berchtesgaden som overværedes af dsse soldater og deres hustruer og børn over eet tusnde tal. Det var grad opmuntrende at høre dsse unge mænd, der / :'SlW havde været statoneret forskellge områder over hele verden, hvor der måske ofte var een eller to en halv snes medlemmer af Krken deres enhed, bære vdnesbyrd om Evangelets sandhed. Sådanne vdnesbyrd havde gjort det mulgt for dem at stå mod over for al modstand, over for al frstelse og sge, at de kke skammede sg over Krst Evangelum. (Se Rom. 1:16.) Jeg er også skker på, at deres vdnesbyrd hjalp dem tl at udholde deres vanskelgheder og ldelser. En af dsse soldater, som havde været på en fuldtdsmsson sagde, at han havde døbt flere omvendte løbet af nogle måneder, medens han var soldat, end han havde gjort de 2V2 år, han lavde været Frankrg som fuldtdsmssonær. En anden ung mand, en læge, fortalte om en tur, som han og nogle andre 335

16 høje et vor det. sandhed Jesu I Jesu stand den fordums vde, de dette havde foretaget land, hvor deres fører havde prst regerngens fortræffelghed toner, den fremgang, de havde gjort osv. Da de gjorde holdt for at spse frokost, sagde denne unge læge henvendt tl føreren: V har her 45 amerkanske turster. De tlhører forskellge krker. Der er katolkker, der er presbyteranere, der er metodster og andre. Selv om v kke tror helt på det samme, kommer v godt ud af det med hnanden. Jeg er Mormon. Jeg tror på Gud, den evge Fader, og på Hans Søn Jesus Krstus, og at de vser sg for mennesker, og de belærer mennesket og hører dets bønner og besvarer dem." Han fortalte gruppen beretnngen om Joseph Smth, og hvordan han gk ud skoven for at bede, og hvordan Evangelet blev gengvet. Så sagde han tl os: Og de lyttede, og jeg ønskede at nå frem tl, at når dsse mennesker skal stå foran dommerskranken, at de da aldrg kan sge:,jeg har aldrg hørt om Evangelets gengvelse,' ford jeg fortalte dem om det, og jeg fortalte dem klart og tydelgt, hvad vor tro gk ud på." Han fortalte om, hvordan han ved en lejlghed, da en ung mand kom nd på hans kontor, bad om hans navn. Da den unge mand svarede, at hans navn var Smth, spurgte lægen: Er De famle med Joseph Smth?" Og da manden med et spontant udbrud spurgte: Hvem var Joseph Smth?" hele jorden. Når v hjælper med at opbygge rget, forbereder v os tl at blve en del af det og nyde medlemsskab O (Forts, fra sde 331) gver ny tlld, nyt lvssyn, nye horsonter en ny fødsel. Profeten Mormon omtalte meget tydelgt det, jeg kan lde at kalde for kvalfkatonen tl at udføre mrakler. Det berettes 3. Neph.det ottende kaptel, og det første vers: Følgende skete efter vore optegnelser, og v ved, at dsse er sandfærdge, th se, en retfærdg mand førte optegnelsen th han udførte mange mrakler Jesu navn, og ngen kunne udføre nogen undergernng navn, medmndre han var fuldstændg renset for alle sne synder." Dette er altså kvalfkatonen, eller hvad der kræves: v må renses fuldstændgt for alle vore synder. Da jeg første gang læste dette skrftsted, følte jeg trang tl at råbe: Hurra for omvendelsen!" for hvs det kke var for omvendelsen kunne der kke udføres nogen mrakler. Men omvendelsen er skænket mennesket af Herren. Jeg er overbevst om, at omvendelse kommer 90% fra Herren og 10% fra mennesket. Neph går endnu vdere og sger:... th v ved, at trods alt, hvad v formår at gøre, så er det dog af nåde, at v er frelst." (2. Neph 25:23.) Imdlertd er menneskets del den mest påtrængende og lvsvgtge, ford den må komme først og være fuldstændg og oprgtg. Et gammel hebrask skrft sger: Der må røre sg noget forneden, før noget rører sg foroven." Det vl sge, at omvendelsen må begynde med os, med os jordske mennesker. Mange gange sger v, at v venter på Herren, når det vrkelgheden er Herren, der venter på os. Heraf kan I om et menneske omvender sg fra sne synder: Se, han vl bekende dem og aflægge dem." (L & P 58:43.) Når dette sker, tlgver Herren og velsgner ham omgående. Hvor nådg og god Han er. Jeg bærer vdnesbyrd for jer, mne søskende, at Gud, vor hmmelske Fader, lever, og at han hører og besvarer vore bønner. Jeg bærer vdnesbyrd om, at Jesus er Krstus, og at Han lever. Jeg ved, Han lever, og at Han har mulggjort tlgvelse for synder for dem, som kommer tl Ham gennem omvendelse, og at Han gennem omvendelse og lydghed vender vore svagheder tl styrke, og tdspunktet er nu. Krst navn. Amen. Q greb lægen denne guldrandede lejlghed tl at fortælle ham beretnngen om Joseph Smth og om Evangelets gengvelse. Lad os være tapre overbevsnngs styrke. Lad os bære vort vdnesbyrd hvorsomhelst og nårsomhelst v kan. Lad os vnde kundskab om Evangelets sandhed, om Guds vrkelghed og om Hans Søn Jesu Krst guddommelge msson. Lad os fortælle verden, at Joseph Smth var en Guds profet, og at Joseph Feldng Smth, som er Præsdent for Krken dag, er Herrens talerør; at han leder arbejdet Krken for Jesus Krstus, som er hovedhjørnestenen. Hvs v vl gå fremad under hans ledelse og arbejde sammen kærlghed og enhed, vl rget vokse, og som skrften forudsger, vl Guds rge fylde (Forts, fra sde 324) Jeg beder for de svage, de trætte, de, som er tynget af sorger og byrder, for dem, som trænger tl trøst og tryghed under lvets storme. Må Herren gve dem fred følge løftet fra Hans Søn, som sagde tl de hellge td: Fred efterlader jeg jer, mn fred gver jeg jer; jeg gver jer kke som verden gver. Jeres hjerte forfærdes kke og være kke modløst!" (Joh. 14:27.) Må Herren gve os og alle mennesker fylden af de velsgnelser, v er tl at modtage lv, og derefter modtage os st Rge evgheder, der lgger foran os. Alt dette beder jeg om ydmyghed, med taksgelse og Herre Jesu navn. Amen. O 336

17 skole. skole skole, MMENES SIDER. Llle-Per AF KATHLEEN C. PHILLIPS Per sad på fortrappen og havde stor meldenhed med sg selv. Det var den første skoledag, og alle hans kammerater var gået Per var helt alene hjemme. Du er stadgvæk for llle tl at gå skole," havde hans ældre broder Bob sagt tl ham. Du kan komme tl næste år, men du er for llle nu," havde hans ældste bror tlføjet. Og så var de gået skole, og efterladt Per ålene. Det måtte være spændende at gå skole, tænkte han. Der var kke noget at lave nu her omkrng. Han var for llle, for llle tl at gå for llle tl at gøre noget som helst der betød noget. Per rejste sg. Jeg går en tur hen tl hjørnet," sagde han tl sn mor. Det er godt," svarede hun, men lad være med at gå over gaden." Det gør jeg kke," sagde Per, og han vdste, at hans mor skkert havde tlføjet, Du er for llle." Per gk langsomt ned ad den brede sdegade. Det hele så ud tl at være meget rolgt, men da han kom hen tl Jens Hansens hus, løb Hansens nye hundehvalp Kvk hen tl stakttet, hoppede og gøede og logrede med halen. Hej, Kvk," sagde Per. 81

18 r /fl n!./////

19 baghaven gården skole. Fru Hansen kom rundt om hushjørnet. Åh, Per," sagde hun, kunne du tænke dg at komme nd og lege ldt med Kvk?" Den er så ensom nu tl morgen, da alle børnene gen er gået skole." Så løb Per rundt og legede Tagfat", spllede bold, og hente Pnden" med Kvk, ndtl den trætte llle hund gabte og rullede sg sammen et solrgt hjørne for at tage en lur. Da fru Hansen lukkede Per ud af hoveddøren, sagde hun: Du skal bare vde, at jeg er glad for, at du endnu kke er stor nok tl at gå Kvk trænkte sådan tl en at lege med nu tl morgen." Da Per gk forb Pedersens hus, så han fru Pedersen hænge tøj op baghaven. Hendes llle Sally sad klapvogn, sparkede ud med fødderne, slog ud med armene og lavede en masse spektakel. Per kunne kke se om Sally lo eller græd, så han gk om og så tl hende. En plastkdukke lå græsset. Per samlede den op og gav den tl Sally. Hun tav og så op på Per og smlede. Fru Pedersen smlede også. Nåda, Per," sagde hun, du fk Sally tl at holde op med at græde. Hun vl gerne have nogen tl at samle st legetøj op, når hun smder det ned. Hun elsker den leg, men jeg er nødt tl at hænge mt vasketøj op." Så blev Per der og samlede Sallys dukke, rangle og plastkkugler op, lge så hurtgt som hun smed det ned. Det var en god leg, og før Per vdste af det, var fru Pedersen færdg med at hænge tøjet op. Mange tak, Per," sagde fru Pedersen. Sally savner børnene, nu da de 83

20 skole. vort. * :. >,.'."?... ;s :' er skole. Jeg er glad for, at du endnu kke går Jeg håber, du snart vl komme og besøge Sally gen." På hjørnet ved Nelsens hus vendte han om, og begyndte at gå tlbage op ad gaden. Der var en eller anden der kaldte: Per, Per," så han stod stlle. Fru Nelsen stod snd gadedør. Per," sagde hun, dn mor vl gerne prøve denne her nye kageopskrft dag. Vl du gve hende den for mg?" Da Per tog mod opskrften, sagde fru Nelsen: Jeg er glad for, at der stadg fndes en dreng nabolag tl at løbe ærnder for hjælpe folk. Det er godt, at du kke er stor nok tl skole endnu." at gå Per gk hjem og tænkte på, hvad fru Nelsen havde sagt. Senere hen på morgenen, da han gen sad på sn trappesten, tænkte han ldt mere over det. Han var for llle tl at gøre vsse tng, som at gå skole, men der var andre tng, han lge havde den passende størrelse tl at gøre, nogle meget vgtge tng. Han fk Kvk tl kke at føle sg ensom; han hjalp fru Pedersen med Sally, og han kom med en kageopskrft fra fru Nelsen. Som han sad der på trappestenen, mærkede han den særlge duft fra kager, der blev bagt, og Per tænkte på noget andet. Mor," kaldte han, er du glad for at jeg er hjemme og kan hjælpe dg?" Det er jeg vrkelg," forskrede hans mor ham. Måske du vl hjælpe mg nu?" Ja," Per rejste sg. Lge nu, tror jeg, at jeg kan hjælpe dg med at smage på de nybagte kager." Q s..v ; "sø ' 84

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE

Nummer 4. April 1970 119. Årgang DEH STJERNE Nummer 4 Aprl 1970 119. Årgang DEH STJERNE ^ ^ dag dn dag, dg." st januar barndommen går Krken ens morgen. dette løssalg Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE HAROLD B. LEE, af De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ

Læs mere

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang

DEN. STJERNE Nr. 7 Juli 1970 119. Årgang DEN STJERNE Nr. 7 Jul 1970 119. Årgang og deres Asen Asen. Evangelets Asen. sn dets Det nsprerende budskab af ÆLDSTE MARK E. PETERSEN, medlem af De Tolvs Råd. D~E~NdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4

DEN S T J E R JU E. April 1972-121. Årgang Nummer 4 DEN S T J E R JU E Aprl 1972-121. Årgang Nummer 4 I enhver I Hans en Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB Af Maron D. Hanks, assstent tl De Tolvs Råd DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2

MZNdcmsAe STJERNE. Februar 1974. .123. Årgang Nummer 2 MZNdcmsAe TJERNE Februar 1974.12. Årgang Nummer 2 &* Abrahams TJERNE rgan for JEU KRITI KIRKE AF IDTE DAGE HELLIGE Februar 1974 12. Årgang, Nummer 2 DET FØRTE PRÆIDENTKAB pencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang

D 20686 E. m:.\ S I II IC N I. lust 1967-116. Årgang m:.\ D 20686 E S I II IC N I lust 1967-116. Årgang August vore I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 6 1967 116. Årg. INDHOLD Det onde dage og en advarsel

Læs mere

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG

%j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMieSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG %j& ^WWWWWw^ DBSf(/flMeSTJER«fE NR. 1 JANUAR 1968 117. ÅRGANG verden, værdfulde..... løssalg DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF PRÆSIDENT N. ELDON TANNER Anden rådgver Det første Præsdentskab Mange hævder, at

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj

STJERNE J*' Nr. 6. Juni 1970 119. Årgang. j fj J*' j fj STJERNE Nr. 6 Jun 1970 119. Årgang radoprogrammer dag vor.. Dsse den.. vore sex-perverstet mt Krkens andre såkaldt kan TV,.. Det nsprerende budskab AF EZRA TAFT BENSON af de tolv apostles råd

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

DEN STJERNE. Ingen apostle kan komme længere i. evigheden, end en trofast. ældste, som efterlever evangeliets lovs fylde. Bruce R. McConkie.

DEN STJERNE. Ingen apostle kan komme længere i. evigheden, end en trofast. ældste, som efterlever evangeliets lovs fylde. Bruce R. McConkie. Nummer DEN STJERNE Jun 1975 124. Årgang 6 Ingen apostle kan komme længere evgheden, end en trofast ældste, som efterlever evangelets lovs fylde. Bruce R. McConke Nummer det '' ' :. ' I DEM danske. ST JE

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

NR. 2 ^108. ÅRGANG. (J&rtlG FEBRUAR 1959 % -

NR. 2 ^108. ÅRGANG. (J&rtlG FEBRUAR 1959 % - en NR. 2 ^108. ÅRGANG (J&rtlG FEBRUAR 1959 % - DEN danske HT STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 2 108. årg. FEBRUAR 1959 Indhold Fra mssonens præsdentskab 39 Den danske msson

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

"^M 1 TJERWE. t > %/ p./; ^1 zi. l/'l. I 1. fkiober 1976. *^»k* C 1«? '**' æ*^-? 4:, :t!t' l 1 fbh IH \» *& i 1 i. fe-- > -iw' 1 25.

^M 1 TJERWE. t > %/ p./; ^1 zi. l/'l. I 1. fkiober 1976. *^»k* C 1«? '**' æ*^-? 4:, :t!t' l 1 fbh IH \» *& i 1 i. fe-- > -iw' 1 25. l - ' S.: : / MM f -w' C 1«? '**' æ*^-? : " -'-Sk ^ -S^BtaK -v-^*h..9 9 " fe-- > "^M 1 1 *^»k* ;-. l/'l. I 1 l 1 fbh IH \» *& w9 xi ^1 z t > %/ p./; 1 :t!t' JF 4:, ** * TJERWE fkober 1976 1 25. årgang,

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

DEN. !9 1 (I JBi MM> il MJÅ. Nr, 6. Juni 1969-118. Årgang. wf^' -'

DEN. !9 1 (I JBi MM> il MJÅ. Nr, 6. Juni 1969-118. Årgang. wf^' -' ' DEN!9 1 (I JB MM> l MJÅ Nr, 6 Jun 1969-118. Årgang wf^' -' % V M de stlhed Hans løssalg Det nsprerende budskab DEIV STJERWE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE AF STERLING W. SILL, assstent

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

/ie-i. DE tf. Juni 1976 125. årgaf*»mer $

/ie-i. DE tf. Juni 1976 125. årgaf*»mer $ /E- l DE tf Jun 1976 125. årgaf*»mer $ y" 5 Nummer mundansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Jun 1976 125. årgang 6 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon Tanner

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække

Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 29. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, Matt. 22,34-46. 1. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre, den mægtige konge med ære

Læs mere

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11

DEV STJERNE. Nummer. November 1975. 124. årgang 11 Nummer DEV STJERNE November 1975 124. årgang 11 WElxdcmsAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE November 1975 124. årgang Nummer 11 Det første Præsdentskab Spencer W. Kmball N. Eldon

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

I blev udvalgt tl et liv i frihed!

I blev udvalgt tl et liv i frihed! Prædiken tl konfrmaton, Krist Himmelfarts Dag, den 5. maj 2016 I blev udvalgt tl et liv i frihed! Læsninger: Gal. 5,13 26 og Luk. 24,46-52 Således skriver apostlen Paulus i brevet tl galaterne. Kære brødre,

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Åbenbaringen af Gud i Israels trosbekendelse

Åbenbaringen af Gud i Israels trosbekendelse Åbenbaringen af Gud i Israels trosbekendelse Israels trosbekendelse: "Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én, 5. Mos. 6:4. Israels trosbekendelse: Israels trosbekendelse: I daglig tale forkortet til:

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække

Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 25. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag efter H3K, Matt 17,1-9.. tekstrække Salmer DDS 417: Herre Jesus, vi er her DDS 62: Jesus, det eneste DDS

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 65 Åbningshistorie Hver gang jeg køber noget større, gør jeg to ting: (1) jeg køber en udvidet garanti og (2) jeg beder. Jeg beder, fordi hvis det går i stykker, så

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 30. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 84/434/76,v.1-3/76,v.4-7//86/439/75/74

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 30. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 84/434/76,v.1-3/76,v.4-7//86/439/75/74 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 30. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 84/434/76,v.1-3/76,v.4-7//86/439/75/74 Åbningshilsen I dag skal vi tage afsked med vores kordegn som for sidste gang har ledt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere